Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup"

Transkript

1 Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup

2 Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer... 6 Kviste og tagvinduer... 6 Skorstene... 7 Husets facader og gavle...8 Vinduer... 9 Døre Beskrivelse af eksisterende ejendomme Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej 26, Trondyssegård...12 Adresse: Tystrupvej 28, Smedien...13 Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej 33, Amlinggård...18 Adresse: Tystrupvej 34, Stensbo...19 Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej 36 (gammelt navn Hundekrogsgård)...21 Adresse: Tystrupvej 36 A...22 Adresse: Tystrupvej 36 B...23 Adresse: Tystrupvej 37, Birkely...24 Adresse: Tystrupvej 38, Stengård...25 Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej 45, Sømarksgården...30 Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej 49 A...33 Adresse: Tystrupvej 51, Lindely...34 Adresse: Tystrupvej Adresse: Tystrupvej Adresse: Lindekrogvej 1, Korshøjgården...37 Adresse: Lindekrogvej 1A...38 Adresse: Lindekrogvej 2, Galtegården...39 Adresse: Lindekrogvej Adresse: Lindekrogvej Adresse: Kildehusvej Adresse: Kildehusvej Adresse: Kildehusvej Adresse: Kildehusvej

3 Indledning For at sikre kvaliteterne i landsby miljøet i Vinstrup har Fuglebjerg Kommune udarbejdet bevarende lokalplan for Vinstrup. Denne bevaringsvejledning er udarbejdet i tilknytning til den bevarende lokalplan. Bevaringsvejledningen beskriver sammen med lokalplanen kommunalbestyrelsens målsætninger for bevaring af bygninger og de andre kvaliteter, der er med til at give Vinstrup dens specielle miljø. Det er hensigten med bevaringsvejledningen, at den skal være inspiration for det bevarende arbejde. Det er tanken, at vejledningen skal fremme den nødvendige vedligeholdelse og modernisering på en sådan måde at husene og landsbyen bevarer sit særpræg. Så vil man også fremover kunne se husenes og dermed landsbyens historiske tilknytning. Det er fx vigtigt at bygninger, der er tidstypiske bevarer deres tidspræg, at landsbygaden bevarer sit udseende med grønne rabatter og snoede forløb. Bevaringsvejledningen skal opfattes som en håndbog, som besvarer nogle af de spørgsmål, der vil opstå. Men den skal også opfattes som en vejledning, der hjælper de boligejere, der gerne vil sætte deres hus i stand med respekt for bygge- og egnstraditioner. Når der bliver behov for yderligere hjælp og vejledning, kan den søges i Fællesforvaltningen for Teknik og Miljø eller i den litteratur, der findes om landsbyers og bygningers bevaring. Bebyggelse generelt Ældre huse er præget af både den tid og den egn, de er opført i. I sidste århundrede havde man ikke nutidens store udbud af forskellige bygningsmaterialer til rådighed. Derimod havde man lang tids praktisk erfaring med de materialer man havde deres anvendelse, holdbarhed og vedligeholdelse. Datidens håndværkere var lokale og dermed præget af traditioner og byggeskikke i de forskellige egne af Danmark. Byggeskikkene på landet var samtidig anderledes end i byerne. I dag er man ikke bundet af sådanne hensyn eller vilkår. Det er desværre en let sag at bygge et ældre landsbyhus om, så det ligner et nyere parcelhus. De efterfølgende afsnit indeholder en række kortfattede bemærkninger om forskellige byggematerialer og traditionel byggeskik i nogle tilfælde ledsaget af illustrationer. Mere detaljerede oplysninger om byggeskik, materialer og fremgangsmøder findes i en række bøger og publikationer. Bl.a. har Skov- og Naturstyrelsen udgivet en del foldere under navnet Information om bygningsbevaring. Disse foldere kan ses hos Fællesforvaltningen Teknik og Miljø. Side 2 af 46

4 Husets tag Tagets form og de anvendte byggematerialet giver mere end noget en bygning sit særpræg. Samtidig er taget en meget udsat del af bygningen. Det betyder, at ombygning eller restaurering af et hus meget ofte betyder at der skal lægges nyt tag. Tage i Vinstrup skal udføres i hel- eller halvvalm uden udhæng. Ved udskiftning af taget må man tage hensyn til tagets oprindelige form. Taget, der i forvejen har opskalkning bør beholde den, også hvis der tagdækkes med nyt materiale. Tagrender bør være synlige. Stråtag En del huse i Vinstrup har tidligere haft stråtag. Der er kun få stråtag tilbage i landsbyen. De øvrige er udskiftet med eternit og tegl. Eksisterende stråtage bør ikke udskiftes med andre tagmaterialer. Huset vil helt skifte karakter hvis tagmaterialet ændres fra strå til fx eternit. Et nyt stråtag kan skræddersyes til den eksisterende tagkonstruktion. Stråtage afsluttes i gavlen med en vindskede i sort eller mørkebrun og uden udhæng. I facaden kan der laves udhæng på maksimalt 30 cm, målt i vandret plan fra ydervæg til yderpunktet på taget. Side 3 af 46

5 Tag ryggen på et stråtag bør afsluttes med mønning og kragetræer i overensstemmelse med egnens byggeskik. Teglsten I det 18. århundrede var håndstrøgne vingetegl den helt dominerende teglstens-type. Først senere blev det muligt at producere fx maskin pressede vingetegl, som dem vi kender i dag. Gamle tegltage bliver smukkere med tiden i modsætning til mere moderne indfarvede eller imprægnerede materialer, der ikke har teglstens individuelle karakter. På ældre huse bør man fortsat bruge traditionelle røde vingetegl. Hvis man skal skifte et ældre tegltag ud, vil mange af teglene desuden kunne genbruges fx på den ene side af taget. Tegltage eller andre tage på huse, der oprindeligt havde tegltag, bør udføres uden udhæng. Side 4 af 46

6 Skifer Tagskifer var før i tiden meget anvendt som tagmateriale til byhuse og til større huse på landet. Et skifertag holder ca. 100 år. Derfor er der mange skifertage som står over for at skulle lægges om. Naturskifer kommer fra England, Norge eller Frankrig. Den enkelte skiferplade er 3 5 millimeter tyk, centimeter bred, og 61 centimeter lang. Cementsten Cementsten opstod som tagmateriale omkring 1. verdenskrig, fordi der var mangel på brændsel til teglværkerne. Hvis et tag af cementsten skal udskiftes bør man anvende vingeteglsten eller moderne grå cementsten. Moderne cementsten der er overfladebehandlet med acryl eller lignende bør ikke anvendes. Tjærepap Tjærepap eller tagpap var tidligere et meget anvendt tagmateriale. Det er stadig et billigt tagmateriale, og det kan lægges på en ganske let tagkonstruktion. Tagpap bør lægges efter den traditionelle metode som listedækket paptag. Eternit Anvendelse af eternit på landbrugets nyere bygninger er ved at blive en tradition. Ved fornyelse af disse eternittage bør man anvende plader i den ubehandlede, grå udgave, der er i stand til at patinere smukt. Til stuehuse og beboelsesbygninger må moderne gennemfarvede og overfaldebehandlede eternitplader betragtes som et nutidigt tagmateriale, der adskiller sig væsentligt fra tegl Side 5 af 46

7 og strå. Moderne eternittage er næsten helt upåvirkelige af sollys, vejrlig, fugtighed og anden ælde, og fremtræder derfor meget ensartede og døde. Dette materiale passer derfor dårligt til ældre huse. Andre tagmaterialer Udover de tagmaterialer, der er nævnt ovenfor, findes der en række nyere produkter, som fx bølgeplader, betontegl, formpressede stålplader med pålimet stengranulat. Der er tale om materialer, der ikke passer ind i et ældre bymiljø, da det kan virke som uægte forsøg på at efterligne andre tagmaterialer. Kviste og tagvinduer Nutidens udnyttelse af ældre huses tagetager kræver tit, at der etableres kviste eller tagvinduer, for at give dagslys. Kviste er desuden med til at øge rumhøjden. Kviste og tagvinduer må derfor ofte ses som nutidens tilføjelser til ældre huses udseende, og de skal placeres med omtanke. Man bør sørge for at en ny kvist er i harmoni med resten af huset. Der skal bl.a. tages hensyn til husets spærfag. Kviste bør fx kun spænde over et spærfag. Der bør også tages hensyn til eksisterende vinduer, når man tilføjer en kvist. Tagvinduer skal også vælges med omtanke. Store nye ovenlysvinduer i en lille tagflade vil sandsynligvis virke meget dominerende. Vinduerne bør have en størrelse, der harmonerer med taget og det øvrige hus, og have et udseende, der giver samme indtryk som ældre støbejernsvinduer. Når man vælger kvist til sit hus må man vælge den type kvist, der passer bedst til husets alder og tagmaterialet. Side 6 af 46

8 Kvisten skal desuden passe til huset både i proportioner og udformning, og kvistens vindue skal afpasses med husets øvrige vinduer. Materialer afhænger af hvilken kvist man vælger, og materialerne skal også harmonere med taget og resten af huset. Fladerne på kvistens sider (= flunker) og eventuelt på fronten bør udføres i materialer, så de fremstår glatte. En-på-to beklædning med brædder er alt for dominerende og hører sjældent hjemme på et ældre hus. Alt træ på kvisten bør males med dækkende maling. Når man vælger farve bør man også tænke på husets øvrige materialer. Farverne bør afstemmes så kvisten bliver en naturlig del af huset. Skorstene De moderne varmekilder har tit betydet, at husets skorsten ikke længere er i brug. De oprindelige skorstenspiber bør ikke fjernes, da skorstenen er en vigtig bygningsdel, der er med til at skabe bygningens harmoniske udseende. Desuden er den med til at fortælle om husets alder og oprindelse. Side 7 af 46

9 Hvis skorstenen ikke længere bruges til aftræk for fyr og brændeovn, kan den måske bruges til ventilations -aftræk i forbindelse med køkken og bad. Hvis skorstenen skal repareres bør man bevare eventuelle oprindelige udkravninger i toppen, ved soklen og på skaftet. Skorstenens overflade og farve bør svare til overfladen på husets facade, eller bevares med oprindelig overflade og farve. Hætter og anden afdækninger, der ikke er oprindelige, bør undgås. Husets facader og gavle Den traditionelle bindingsværkskonstruktion har overlevet i nogle af landsbyens huse. Andre steder er det oprindelige bindingsværk erstattet af grundmurede ydervægge bestående af gule og røde sten. En del af husene i landsbyen fremstår i pudset mur, der er kalket eller malet. De malede eller kalkede huse er overvejende hvide, men der er også nogle få huse, der er malet gule. Både sjællandske bindingsværkshuse og de pudsede huse på Sjælland blev før i tiden behandlet med hvidtekalk. Kalken tillader huse at ånde, og giver murene en langt finere farvespil end moderne plasticbaserede malingstyper. Kalk er desuden let og billig at arbejde med. Side 8 af 46

10 Vinduer Når der skal skiftes vinduer i et gammelt hus er det meget vigtigt at der tages hensyn til husets oprindelige vinduer. I nogle tilfælde kan det godt betale sig at reparere de gamle vinduer. Til huse på landet vil dannebrogs vinduer eller bondehusvinduer være det bedste valg. Vinduer med alt for små og eventuelt buede ruder har ikke oprindeligt været brugt. Træ vil være et godt valg, hvis man skal skifte vinduer det ser mere naturligt ud til gamle huse. Det er også vigtigt at man kun sætter vinduer i der, hvor der altid har været vinduer, da det er af betydning for husets symmetri. Store glaspartier og franske terrassedøre passer heller ikke til gamle huse. Hvis man bygger til sit hus bør man også kigge på sýmmetrien i forhold til den oprindelige bygning. Side 9 af 46

11 Døre De oprindelige døre i ældre huse har været trædøre. I stuehuset har der ofte været malede fyldningsdøre enkelte huse har haft dobbelte fyldningsdøre. I udhuse og andre udbygninger har der været malede revledøre / plankedøre eller rammedøre. Det er også her vigtigt at holde sig til den oprindelige stil. Side 10 af 46

12 Beskrivelse af eksisterende ejendomme Adresse: Tystrupvej 24 13e, Vinstrup Lokalt samlingshus (tidl. missionshus) fra 1893, opført i en etage og fremstår meget enkelt og karakteristisk. Høj, sort tjæret sokkel mod vejen. Hvidkalket murværk og en beskeden trægesims langs tagkant. Gavlen af kamp sten. Tjæret pap belægning på tagflader med lav hældning og små udhæng. Rundbuede, sprosse op delte jernvinduer, grøn malede. Vinduerne er måske de oprindelige, eller antagelige af udførsel som disse. Profil liste beklædte døre midt i gavle, sorte. (Listebeklædningen er antagelig påsat gamle døre.) Side 11 af 46

13 Adresse: Tystrupvej 26, Trondyssegård 13a, Vinstrup Stuehus og staldlænger( nu værksted ), er opført i Andet: Bygningerne er overvejende i rødt murværk. En ældre havestue har lette facader. Nord- og vestfacade er i granitsten med hvidkalkede, murede vinduesindramninger. Stuehuset er dækket med naturskifer. Der er bølgeeternit på de øvrige tage. Stuehuset har skorsten i røde sten med beton dæk plade. På udlænger er flere ventilationsskorstene. Boligens stuehus har 2 rammede hvide vinduer med sprosse. Østgavl og kviste har 2-rammede vinduer med sprosser. I vestgavlen er isat et stort vindues/dørparti til en ny terrasse. Længerne har jernvinduer. Stuehuset har profilerede pladedøre mod gården. Der er revle døre m.v. i udlængerne. I haven er en fredet stendysse omkranset af en lav hæk mod nord og en fyrbevoksning mod vest. Side 12 af 46

14 Adresse: Tystrupvej 28, Smedien 24b, Vinstrup Bolig i længe hus samt byens gamle smedie (er intakt). Begge opført i år Et større værksted er senere tilbygget. Væsentlig boligombygning i Fundamenter bl.a. af delvist synlige granit sylsten. Bolig og smedie har bindingsværk, der er malet hvidt. Boligens gavle er brædde beklædte og sort malet. Den nyere værkstedsbygning har pudsede, grå facader. Bølge eternit med udhæng, zink- og plast tagrender. Stor, nyere kvist på boligen. Boligen har nyere skorsten i gult murværk. Smedien har skorsten i rødt murværk med udkraget sokkel. Overvejende 2 rammede, sprosse opdelte vinduer, grønne. I sydgavlen er isat et moderne vinduesfelt. Smedien har 2 rammede, sprosse op delte vinduer, sorte. Side 13 af 46

15 Adresse: Tystrupvej 29 15k, Vinstrup Andet: Bolig fra 1935 i 1½ etage; inspireret af Bedre Byggeskik stilen. Sammenbygget med lavt sidehus. Murværk i røde sten, afsluttet med kamgesimser. Facadeændringer er gennemført på sidehuset. Hovedhuset har halvvalm, ingen udhæng, taghældning ca. 50 grader. Belægning er cementsten. Zink tag render. Rødt murværk, beton dækplade. Hvide dannebrogsvinduer og lignende med ekstra midterfelt i facade. 2- rammede vinduer i gavle. Bl.a. plade beklædt (nyere) hoveddør og ny glasdør mod haven. Markant træ række langs Tystrupvej. Side 14 af 46

16 Adresse: Tystrupvej 30 6f, Vinstrup Boligen fra 1944 (bungalow) som ligger tilbagetrukket på grunden. Der er udhus/garage tæt på vejen. Boligen har pudsede, grå sokler og hvide facader. Udhuset har hvidkalket bindingsværk, dog overpudset mod øst. Boligen har et pyramide tag, belagt med røde tegl, udhæng og brune plastrender. Der er bølgeeternit på udhus/garage. Op muret i røde sten afsluttet med beton dækplade. Boligen har 2 og 3 rammede vinduer, brune. Udhuset har små jernvinduer. Boligen har døre med glasfelter. Udhuset har revle døre og liste beklædt port, grå. Side 15 af 46

17 Adresse: Tystrupvej 31 15n, Vinstrup Bolig fra 1959, opført i 1 etage og med kælder. Røde mursten. Grå bølgeeternit. Rødt murværk med betonplade. Store vinduer, grønne. Døre med glasfelter. Side 16 af 46

18 Adresse: Tystrupvej 32 13h, Vinstrup Andet: Bolig fra 1958 opført i 1 etage. Kælder med garage mod nord. Hvidmalede gasbeton sten med fremhævede fuger. Sort bølgeeternit. Muret i røde sten med beton dækplade. Stort stuevindue mod vejen, de øvrige er 1- rammede. Hoveddør med glasfelter. Side 17 af 46

19 Adresse: Tystrupvej 33, Amlinggård 15a, Vinstrup Tage: Døre og port: Andet: Stuehus og port længe er fra 1856/70. Øvrige stalde/lade overvejende fra Tillige andre, mindre bygninger fra 1932 og De ældste bygninger har gulkalkede gavl og sort bindingsværk på fundament af sylsten. Stuehuset har brædde beklædt østgavl. De nyere driftsbygninger har gule,pudsede facader. Laden er beklædt med stålplader. De ældste bygninger har halv valmede tage. Belægningen er bølgeeternit og stålplader. Stuehuset og de gamle længer har 45 grader taghældning, mens de nyere bygninger har lavere hældning. Stuehuset har en skorsten i røde sten med udkraget sokkel og top. Port længen har en nyere skorstenstype. Ventilationsskorsten på staldbygning. Bolig har stort stuevindue mod haven samt 2 - og 3 rammede vinduer, hvoraf de fleste har tværsprosser. Der er overvejende mindre jernvinduer i driftslængerne. Stuehuset har liste beklædte døre mod gårdsiden og en glasdør mod haven. Den ældste sidelænge har revle porte og der er revle døre i staldbygningerne. Ved tilkørslen og i haven er markante træer. Side 18 af 46

20 Adresse: Tystrupvej 34, Stensbo 8f, Vinstrup Andet: Enfamiliehus fra 1921, opført i 1½ etage inspireret af Bedre Byggeskik Stilen. Der er en stor karnap og gavlkvist mod vejen. Sammenbygget med et lavt sidehus/garage. Høj granitsokkel mod vejen. Facader i røde mursten med kamgesims (delvist skjult af tagudhæng). Tag med halvvalm, belagt med mørke eternit skifre. Ret store udhæng (antagelig senere tilføjet). Store solfangere mod syd (ses ikke fra vejen). Høj, muret skorsten på sidehuset. Overvejende 2 eller 3 rammede dannebrogs vinduer i stueetagen, hvor de ældste (i østgavlen) har sprosse opdeling i de øvre rammer. 1. sals gavle har 2-rammede vinduer med tværsprosser. Alle vinduer er mørkegrønne. Nyere døre af forskellig udførelse. Over altan døren på 1-sal er der en markant bue. Et gammelt, smukt birketræ står øst for huset. Side 19 af 46

21 Adresse: Tystrupvej 35 13g, Vinstrup Andet: Smalt 1½ etages længe hus med bolig oprindelig fra Større om- og tilbygning i Pudset murværk, grå/hvidt. Hvid, træplade beklædt vestgavl (mod vejen). Brune træplader på nyere kvist og østgavl. Sadeltag og med gråt bølgeeternit, udhæng, stor kvist ved gavl. Stor hvidmalet skorsten på udhus. 2 rammede, svensk røde vinduer i stueetagen. 1 rammet vindue i nordgavl og andre typer, brune, i østgavl og tagkvist. Plast tagrender. Side 20 af 46

22 Adresse: Tystrupvej 36 (gammelt navn Hundekrogsgård) 7a, Vinstrup Andet: En af byens helt gamle gårde fra Stuehus og længerne er under restaurering. Længerne er sammenbygget med en lade mod syd. Gården har ikke mere jord tilliggende, men er nu tømrervirksomhed med bolig. Nogle tilbygninger er fra 1927 og Fundamenter overvejende af sylsten (granit). Stuehus og længer har bindingsværksfacader. Stuehuset er gult med sort træværk. Laden har lette facader i træ o.a.. Stuehus med rødt tegltag. Længe med stålplader (panneplader). Ny skorsten i gule mursten på den sydlige længe. I stuehuset er der 2- rammede, hvide sprosse op delte vinder. Der er flere stengærder omkring ejendommen. Markant træ i haven. Side 21 af 46

23 Adresse: Tystrupvej 36 A 7f, Vinstrup Bolig i 1½ etages parcelhus fra Stor garage. Høj pudset sokkel og røde murstensfacader. Sort bølgeeternit på sadeltag med stor asymetrisk kvist med stort vinduesparti mod vej. Plast tagrender. Fortrinsvis 1 rammede, grønne, som øvrigt træværk. Side 22 af 46

24 Adresse: Tystrupvej 36 B 7g, Vinstrup Bolig i 1½ etages.parcelhus fra Hvidmalet murværk. Brune cement tagsten på sadeltage. Zink tagrender. Hvidmalet, muret skorsten med betonafdækning. 2-og 3- rammede sprosse op delte, brune. Fyldningsdøre med glas i øverste fyldning, brune. Andet: Planke/bræddehegn mod vejen. Side 23 af 46

25 Adresse: Tystrupvej 37, Birkely 24c, Vinstrup Andet: Bolig fra 1932, opført i 1½ etage med stor gavlkvist.. Sammenbygget med lavt, muret udhus. Pudset sokkel. Facader i røde teglsten afsluttet med kamgesimser. Belægning med røde tegl, ingen udhæng. Zink tagrender. Ved hoveddøren er et lille skærmtag. Muret i røde sten med udkraget sokkel og top. Nyere fler rammede, hvide trævinduer med sprosser. Hoveddøren er en nyere fyldningsdør. Side 24 af 46

26 Adresse: Tystrupvej 38, Stengård 8a, Vinstrup Andet : Landbrugsejendom, hvor grundstammen i bygningsanlægget består af en firlænget gård fra Der er tilbygget svinestald, maskinhal m.v. i 1972 og Stuehuset og de gamle længer har sorte sokler/sylsten og fremstår delvist med bindingsværk. En lille, fritliggende tidligere driftsbygning har granitstens facader. Nyere svinestald opført i gule mursten. Andre bygninger har lette facader bl.a. hvide og røde stålplader. Bølgeeternit. Stuehuset har muret skorsten med udkraget sokkel. Der er ventilationsskorstene på staldene. Stuehuset overvejende med 2-rammede, sprosse opdelte vinduer. Diverse jernvinduer i staldene. Bl.a. fyldningshoveddør i stuehuset. Revle døre m.v. i udlængerne. Side 25 af 46

27 Adresse: Tystrupvej 39 24d, Vinstrup Bolig fra 1922, beskedent og enkelt udført i 1½ etage. Sammenbygget med lavt sidehus. Tjæret sokkel, hvidkalket murværk med en lille gesims langs hovedhusets tagkanter. Gavlspidser er dækket af en sort træplade. Bølgeeternit, ingen tagvinduer, sort vindskede. Over hoveddøren er et lille skærmtag. Opmuret i røde sten, afdækket med betonplade. 2 rammede med sprosser, brune. Nyere hoveddør med glasfelter, brun. Side 26 af 46

28 Adresse: Tystrupvej 40 8g, Vinstrup l Andet: Bolig i et lille, tidligere land fra 1890 arbejderhus opført i 1½ etage. Tjæret granitsokkel/sylsten. Bindingsværk hvid/svenskrød. Gavlbeklædning af brædder, 1 på 2, malet svensk rød. Strå med lille udhæng. Nyere rødstensskorsten med udkraget sokkel og beton dækplade. 2- rammede, sprosse op delte, malet grønne. Grøn fyldningsdør med et lille vindue. Side 27 af 46

29 Adresse: Tystrupvej 41 26b, Vinstrup Andet: Bolig fra Et beskedent 1½ etages hus sammenbygget med et endnu ældre baghus. I 1991 er der gennemført en større ombygning/fornyelse. Sort sokkel. Hvidmalet murværk afsluttet med en lille gesims (som nu delvis skjules af tagudhænget). En del af baghuset har bindingsværk. Røde bølgeeternitplader. Ved tagrenoveringen er lavet udhæng over facader og gavle. Hvide 2 og 3 fags sprosse opdelte. Der er ovenlysvindue midt i tagpladerne. Hoveddør med glasfelter mod gårdsiden. Ny sprosse opdelt fløjdør i vestgavlen. Side 28 af 46

30 Adresse: Tystrupvej 43 27b, Vinstrup Bolig fra 1890, hvortil der i 1974 blev gennemført en stor om- og tilbygning i moderne parcelhusstil. Der er et lille, ældre anneks, som tydeligt ses fra Tystrupvej. De gamle bygningsdele har hvidmalet murværk. Bolig og anneks har røde tegltage med udhæng. Boligen med skjulte tagrender bag stern. På det nye hus er en bred skorsten i gule sten. På annekset er en hvidmalet, smal skorsten med udkraget sokkel og top. 2- rammede vinduer. Side 29 af 46

31 Adresse: Tystrupvej 45, Sømarksgården 2a, Vinstrup Stuehus fra 1903, østlænge fra 1889 og sydlænge opført i Udlængerne er stort set uudnyttede. Stuehus er filtset grå, med gesims. Den gamle staldlænge har del af østfacade i granitsten. Øvrige facader er i hvidkalket murværk. Der er en rød malet bræddebeklædning på den gamle stalds nordgavl. På stuehuset er der røde tegl, længerne er dækket af bølgeeternit. Bolig og østlængen har muret skorstene med betonafdækninger. Der er ventilationsskorstene på sydlængen. I stuehuset er der hvide 2-rammede sprosse op delte vinduer. I staldene er der overvejende stålvinduer. Stuehus med nyere dørtyper. Revle døre i udlænger. Side 30 af 46

32 Adresse: Tystrupvej 47 4b, Vinstrup Længe hus i 1½ etage, opført år Andet: Sokkel af granitsten. Rødt murværk. Kamgesimser ved tagfod. Grå cement tagsten. Ingen udhæng. Asymetriske ovenlysvinduer i tagfladen. Zink tagrender. Skorstene i røde sten med udkraget sokkel og top. Hvide 2 3 rammede vinduer med vandret sprosse opdeling. Nyere døre med sprosse op delte glasfelter. Side 31 af 46

33 Adresse: Tystrupvej 49 20a, Vinstrup Bolig i 1½ etage. Hus fra 1916 opført i Bedre Byggeskik stilen. Central gavlkvist mod vejen, stor indgangskarnap med ny terrasse på taget. Terrasser mod øst med pudsede hvide balustre. Sort pudset sokkel. Hvidt, filtset murværk afsluttet med gesims. Garage: Halv valmet tag med røde cement tagsten. Små gavludhæng. Zink tagrender. Nyere i røde mursten og med beton dækplade. Hvide 2-3 rammede dannebrogsvinduer med vandrette sprosser. Nyere, plade beklædt hoveddør og bagdør med glas. Vestgavl på 1. sal har ny, sprosse opdelt terrasse dør. Opført i træ, malet brun med rødt tegl tag. Side 32 af 46

34 Adresse: Tystrupvej 49 A 20h, Vinstrup Bolig i et 1½ etages parcelhus fra 1976, opført som længe hus med høj rejsning. Placeret tilbagetrukket på grunden. Sammen bygget med lavt udhus/carport med hvid træbeklædning. Røde mursten Grå bølgeeternit med store udhæng. Stern brædder, vindskeder og de træplade beklædte gavle er hvide. Zink tagrender. Høj skorsten asymmetrisk placeret i den sydlige tagflade, op muret i røde sten. Store moderne, brede vinduespartier, hvide. Moderne døre, hvide. Side 33 af 46

35 Adresse: Tystrupvej 51, Lindely 18e, Vinstrup Andet: Bolig i 1½ etages hus fra 1925 opført i Bedre Byggestik stilen. Central gavlkvist mod vejen samt indgangskarnap med altan i vestgavlen. Der er et fritliggende baghus. Boligen har sort sokkel og facade i rødt murværk med kamgesimser. Halv valmet tag dækket med røde tagsten, gavludhæng med form skårne ender af vindskeder, grå. Tagrender af zink og plast. Skorsten i rødt murværk med beton dæk plade. Nyere 2-3 rammede vinduer, grå. I karnappen er vinduer med små, sprosse op delte glasfelter. Terrasse døren på 1. sal er en nyere type med pladebeklædning og glasfelt, grå malet som husets vinduer. Side 34 af 46

36 Adresse: Tystrupvej 53 18g, Vinstrup Bolig i 1½ etages hus fra 1968, placeret tilbagetrukket på grunden. Udhus/garage med sadeltag. Træværk svensk rød og hvid. Stuehuset har hvidmalet murværk med tilbagetrukket fuger. Dækket med tagstrå, halv valmede gavle. Hvid muret, af dækket med betonplade. Vinduer 1- rammede vinduer malet svensk røde. Hoveddør med fyldninger og glas i sideparti. Moderne glas terrasse dør i vestgavlen. Side 35 af 46

37 Adresse: Tystrupvej 55 18f, Vinstrup Bolig opført som 1 etages parcelhus fra Røde mursten. Grå bølgeeternitplader på tag med lav hældning ( 20 ) Udført i sten som facader. Overvejende 1 rammede vinduer, brune. Side 36 af 46

38 Adresse: Lindekrogvej 1, Korshøjgården 9a, Vinstrup Andet: Gammel firelænget gård. Stuehuset er opført i Staldlængerne fra 1777 og I 1954 er til bygget en lade. Stuehuset og de gamle længer har sort tjærede sokler og hvidkalkede facader med bindingsværk. Længerne har svensk røde bræddegavle og vindskeder. Laden er opført i gule mursten. Stuehuset har grå bølgeeternit, små udhæng og zink tagrender. Der er bølgeeternit på de øvrige huse. Stuehuset har 2 skorstene i rødt murværk med udkraget sokkel og topbånd. Overvejende 2 rammede vinduer med sprosser i stuehuset. Små jernvinduer o. a. i staldlængerne. Fyldningsdøre i stuehuset, revle døre og port i længer. Store træer og stengærde mod Tystrupvej. Side 37 af 46

39 Adresse: Lindekrogvej 1A 9l, Vinstrup Bolig fra 1952, beskedent og enkelt udført i 1 ½ etage. Ydervægge består af mursten, der er filtset. Grå teglsten, hvor der er isat velux vindue. Op muret i sten og filtset grå. 2 rammede vinduer med vandret og lodret sprosse opdeling Nyere dør i gavl. Andet : Side 38 af 46

40 Adresse: Lindekrogvej 2, Galtegården 10a, Vinstrup Andet: Landbrugsejendom med stuehus fra 1913 og længer og udhuse fra 1913, 1934 og Pudsede og sorte sokler. Stuehus med rødt murværk og central gavlkvist mod haven. Udlænger har hvidkalket murværk og dekorative, røde murstensgesimser og stik over vinduer og port. Nordlig, fritliggende stald har bindingsværk. Sadeltage med bølgeeternit. Stuehuset har udhæng med form skårne spær. Skorsten i røde sten på stuehuset. I stuehuset er der nyere, vinduer med en aflang, smal ramme øverst. Nyere pladedøre i stuehuset, revle døre i staldene. Garage, lade og udhuse med rød malede træfacader. Store markante træer langs Lindekrogvej. Side 39 af 46

41 Adresse: Lindekrogvej 3 9g, Vinstrup Andet: Bolig fra 1942 opført som 1½ etages hus, sammenbygget med lavt udhus og let udestue mod syd. Hovedhuset er med høj, pudset sokkel og røde mursten. Halv valmet tag belagt med grå cement tagsten. Ikke udhæng. Zink tagrender. Muret i røde sten og med beton dækplade. Overvejende 2 og 3 rammede, hvide. Plade beklædte døre med glasfelt. Side 40 af 46

42 Adresse: Lindekrogvej 5 9i, Vinstrup Nyere 1-plans typehus fra 1968 Gult murværk. Sort bølgeeternit på hel valmet tag ( 20 ) Op muret i gule sten. Stort stuevindue, samt 1 rammede vinduer. Side 41 af 46

43 Adresse: Kildehusvej 2 3i, Vinstrup Bolig i 1½ etages hus fra Sokkel i granitsten. Røde murstensfacader, som afsluttes med en lille gesims. Sadeltag med ca. 30 graders hældning, belagt med cement tagsten. Små udhæng, malet grønne. Kort skorsten med top af rundt lerrør. I stueplan, er der overvejende dannebrogsvinduer, i gavlene er der 2 rammede sprosse op delte vinduer, alle er hvidmalede. Andet: Nyere hoveddør med glasfelt. Også nyere dør til haven. Udført med sprosse op delte glasfelter, brun. Garage/udhus beklædt med rød malede brædder. Side 42 af 46

44 Adresse: Kildehusvej 4 3g, Vinstrup Bolig i 1½ etages hus fra 1898, med senere karnaptilbygning samt udhus op ad østgavlen. Sokkel i granitsten og pudset. Røde murstensfacader. Gavlen på karnaptilbygningen er brædde beklædt, brun. Sadeltag med ca. 30 graders hældning, belagt med grå cement tagsten. Lille tagudhæng. Kort skorsten i røde sten. Nyere vinduestyper, brune. Nyere dørtyper med glas. Side 43 af 46

45 Adresse: Kildehusvej 6 1b, Vinstrup Bygninger med bolig maskinhus/stald. Bygningerne er fra 1877, 1990 go Om- og tilbygninger er sket i 1951 og Boligen fremstår overvejende i hvidkalkede sokler og bindingsværksfacader. De træ beklædte gavle er malet røde og sorte. Husene er stråtækte, dog er der røde tegl på maskinhuset. På boligen er der smalle, hvide skorstene med ud kraget sokkel og top. Overvejende 2 rammede vinduer med sprosse op deling. I udhuse og den del af boligen, der tidligere har været stald er der stålvinduer med små glasfelter. Forskellige typer, godt tilpasset husene. Side 44 af 46

46 Adresse: Kildehusvej 8 1f, Vinstrup Bolig fra 1877 og tilbygning fra Om- og tilbygning er sket i 1951 og Tegnestue. Andet : Boligen fremstår overvejende med hvidkalkede sokler og bindingsfacader. Den træ beklædte gavl er malet sort. Halv valmet tag med strå. En smal hvid skorsten med ud kraget sokkel og top. Hvide 2 rammede vinduer med vandret og lodret sprosse opdeling Nyere dør med lille glasrude. Side 45 af 46

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Bygningsniveau. Oktober 2011

Bygningsniveau. Oktober 2011 Bygningsniveau Illustrationen nedenfor viser 2 sommerhuse, der lever op til de foranståede krav til bygningshøjde. Samtidig vises der også hvordan bygningshøjden tolkes i forhold til kravet om at Ingen

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG

VEDRØRENDE PRINCIPIEL ANSØGNING OM NY BEBYGGELSE NAVNLØS / SCT. NICOLAJ GADE I VIBORG Dato J.nr. Assistent Dir. tlf. E-mail 24. juli 2014 116843-218725 Birthe Lindgaard/HNI +45 88 91 94 19 bil@dahllaw.dk Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Att.: Ann Hamborg, Karl Johan Leegaard Jensen

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 1.1-4 for et område af bykernen (Lundevej, Valdemarsgade, Hærvigsgade og Strandstien) Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens

Læs mere

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen,

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, Gendoptryk 1998 HUSEJERFORENINGEN HORSBRED Oktober 1991 TIL MEDLEMMERNE Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, fra Vallensbæk Kommune, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER Teknisk Forvaltning Side 1 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning Teknisk forvaltning Side 2 1. GENERELLE

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANDAGER MØLLE ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Møllevej

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 165 FORSLAG ULSLEV OG SDR. ALSLEV STRAND FERIEBOLIGER I DET ÅBNE LAND

LOKALPLAN 165 FORSLAG ULSLEV OG SDR. ALSLEV STRAND FERIEBOLIGER I DET ÅBNE LAND LOKALPLAN 165 ULSLEV OG SDR. ALSLEV STRAND FERIEBOLIGER I DET ÅBNE LAND FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN F33

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN F33 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplan F33 for Sørup landsby side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Lokalplanområdet side 3 Indhold i lokalplanen side 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan:

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan: 15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 433 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1988-98 for "Strandhaven": tæt-lav bebyggelse. (Tillægget nu ændret til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 1995-2005). 01.02.05 P20/6092

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 Besigtigelse den: 15. marts 2013 kl. 9.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Bekendtgørelse. Fjordvejen 89, 6340 Kruså er ansøgt nedrevet

Bekendtgørelse. Fjordvejen 89, 6340 Kruså er ansøgt nedrevet Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 15/15621 Dok.løbenr.: 152950/15 Kontakt: Frederikke S. Winther Direkte tlf.: 73768805 E-mail: fsw@aabenraa.dk

Læs mere

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 OPFATTELSER OG OPFORDRINGER VEDRØRENDE REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 28. JUNI 2015 1 INDLEDNING Formålet med den nugældende lokalplan 316.2 og tidligere 316 lokalplaner

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte

Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte Registrering af bygninger på Toftevej, Tingvej, Banevej Ban e vej Stationen Birke g Tin j Løg ve tenv ej vej Nyvej Rådhuset Byve vej e Toft Skolen j Kirken

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

SAVE-REGISTRERING FLYVESTATION VÆRLØSE

SAVE-REGISTRERING FLYVESTATION VÆRLØSE SAVE-REGISTRERING FLYVESTATION VÆRLØSE 2. revision 18.09.200 Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard Glasværksvej -0 Bygning (BBR nr. nr. 1), Flyvestation Værløse, Jonstrupvej 00, 00 Værløse Hangar, betonkonstruktion

Læs mere

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg.

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. Nærværende redegørelse skal belyse og begrunde projekt Treleddet det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg, der i hovedtræk

Læs mere

17.02.09. Bygningsståbi - Bevar mig vel. Vejledning om bygningsbevaring, pleje og istandsættelse. Bilag til lokalplan nr. 77 for Rudkøbing bymidte

17.02.09. Bygningsståbi - Bevar mig vel. Vejledning om bygningsbevaring, pleje og istandsættelse. Bilag til lokalplan nr. 77 for Rudkøbing bymidte 17.02.09 Bygningsståbi - Bevar mig vel Vejledning om bygningsbevaring, pleje og istandsættelse Bilag til lokalplan nr. 77 for Rudkøbing bymidte April 2009 Indhold Forord...3 Rudkøbing - en gammel købstad...4

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Vejledning Vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger på Østerbro

Vejledning Vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger på Østerbro Vejledning Vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger på Østerbro Bilag til Lokalplan F43 Nykøbing Falster Kommune Rådhuset Dronningensgade 30 DK 4800 Nykøbing Falster Telefon +45 54 84 60 00 Fax +45

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere