FLÅDEN. i Korsør. 12. årgang Nr. 2 juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLÅDEN. i Korsør. 12. årgang Nr. 2 juni 2007"

Transkript

1 FLÅDEN i Korsør 12. årgang Nr. 2 juni 2007

2 REDAKTIONSUDVALGET Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Christian Jensen Chef for Ledelsessekretariatet Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Museumsskibet PEDER SKRAM på vej hjem fra værft i juli måned 2007, læs om tjenesten på fregatterne i 80 erne. Se side 10. Redigering/Korrekturlæsning: Overassistent Ninna S. Knudsen Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Redaktionsmedarbejder: Overværkmester Niels Chr. Nielsen Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Fotograf: Seniorsergent Lars Skytte Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Telefax: Tryk/Udsendelse: TRYKKERI KORSØR LOKALT STØTTELEMENT KORSØR DEPOT NORET Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Årets pensionistdag blev afviklet den 13. juni. Se side 8. Indhold Specialarbejder på skolebænken side 3 Fra farvandsovervågning til flydende sømandshjem side 6 Første støtteskib fuldt operativt i foråret 2008 side 7 Pensionistdag på Flådestationen side 8 Et skib med to skorstene side 10 Danmark med i NATO-patruljering rundt om Afrika side 12 Havneanløb side 13 Hvem gemmer sig bag logo et? side 14 Forside: Udsnit af familiebilledet fra pensionistdagen Foto: Lars Skytte Bagside: VISION Plakat: Frank Jacobsen FLÅDEN i Korsør Se bladet på Internet

3 Specialarbejder på skolebænken I 2000/2001 blev specialarbejderne i Etablissementsforvaltningen på Flådestation Korsør, det der i dag hedder Lokalt Støtteelement Korsør, orienteret af oberst Michael Bondegaard om, at man i forsvaret havde strikket en uddannelse sammen til de ufaglærte specialarbejdere - en uddannelse man kaldte ejendomsservicetekniker. Af ejendomsservicetekniker Benny Mortensen, Lokalt Støtteelement Korsør Klædt på til fremtiden Men hvorfor skulle vi nu pludselig tage en uddannelse? Det var der flere grunde til. Blandt andet fordi forsvaret i tilfælde af en optimering (hvor man blev nødt til at fyre personel, hvad man dog ikke håbede) ville være sikker på, at vi var klædt godt på til at komme ud i det civile, nemlig med en uddannelse og ikke som ufaglært. Jeg spurgte dengang oberst Michael Bondegaard, om jeg var tvunget til at tage uddannelsen som ejendomsservicetekniker, da det jo efterhånden er 23 år siden, jeg gik ud af folkeskolen. Godt nok havde jeg gået 10 år i skole, men jeg syntes ikke, at alle 10 år havde været de bedste år i mit liv. Obersten svarede, at det da var frivilligt, om man ville tage uddannelsen som ejendomsservicetekniker, men man skulle så bare være klar over, at hvis man ikke tog uddannelsen, så ville man i tilfælde af nedskæringer i fremtiden Svendebrevet fik jeg overrakt af kommandør Per Tidemand fredag den 1. september stå yderst på vippen. Ja, så stod det jo ligesom klart: Benny, du bliver sgu nødt til at tage uddannelsen, for arbejdsløs det har du da ikke lyst til at være og da slet ikke efter nu 17 år indenfor søværnet. Kompetenceafklaring I 2004 skulle jeg så på 2 ugers kompetenceafklaring på Odense Tekniske Skole. Med en del erhvervserfaring kunne jeg måske få merit i nogle af fagene. Jeg fik dog kun merit i engelsk, dansk, IT, miljø og affaldshåndtering. Det viste sig dog senere, at det var meget godt, for det var ikke helt så nemt med de fag der resterede. Det var naturfag (som er fysik og kemi), matematik, stillads, førstehjælp (ups), grønne områder, bygningsvedligeholdelse, varme, vvs og ventilation samt nogle specialefag. Jeg vil senere komme nærmere ind på, hvad de forskellige fag består af. I praktik hos lokale håndværkere Uddannelses- og erhvervsvejleder Niels Iver Jensen fortalte mig herefter, at min uddannelse ville tage 1 år, 1 måned og 28 dage plus x antal uger i praktik hos en håndværker ude i byen. Uddannelsen ville starte i marts 2005 og slutte i maj 2006 med svendeprøve. Praktikpladserne blev så Korsør Svømmehal, Korsør Stadion, VVS Henrik Jensen A/S, Multielektric v/el-installatør Peter Larsen, Malerfirmaet Finn og Per Vedel og CJ byg v/tømrermester Claus Jensen. Det var hårdt at være i praktik, når man nu er vant til selv at tilrettelægge sin arbejdsdag, for her var man afhængig af en svend, som skulle sætte en i arbejde. Det er jo begrænset, hvad de kan sætte en til, når man endnu ikke er udlært i alle færdigheder. Men det gik da alligevel, selv om dagen blev laaaang.

4 På skole i Odense Nå, men jeg startede på skolen i Odense den 7. marts 2005, hvor vores lærer Per Hansen (gammel Korsør-dreng, var det mon en fordel?) gennem de næste 4 uger kunne fortælle os, at vi i de næste 4 uger skulle have matematik, fysik og kemi ret intensivt. Han lovede os også, at det med at smække benene op på sofabordet for at se tvavis kl derhjemme, kunne vi godt glemme. Han fik ret, for hold da helt k, hvor var man træt, når man kom hjem ved femtiden om eftermiddagen. Lillemor blev nok lidt forsømt i den tid, men hvad betyder det, når hun i dag har en håndværker i huset. Lidt om de forskellige fag på skolen: Matematik En opgave i matematik kunne f. eks være: Til støbning af et betonrør er der medgået 1,25 kubikmeter beton. Den udvendige diameter er 2 m, og rørets højde er 0,5 m. Bestem godstykkelsen. Og så var det ellers bare om at tegne og udregne. Naturfag I naturfag skulle vi lave en rapport, hvor vi bl.a. skulle fortælle om det periodiske system og grundstofferne, afgive forklaring på et atom, fortælle om galvanisering, lave forsøg med metaller samt syrer og baser, forsøg med at bestemme vands varmefylde samt fortælle om stoffernes afgivelse og modtagelse af energi. bekendtgørelser. Arealpleje Så var der pleje af grønne områder, hvor vi lærte om traktose, plantning af træer, kemisk og ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, driftsplan/plejeplan, fliselægning, beskæring, jordbundslære, botaniske navne, anlæg af græsarealer, bundsikringslag, bærelag, afretningslag, overfladelag og meget mere. Bygningsvedligeholdelse I bygningsvedligeholdelse lærte vi om de nedbrydende faktorer, altså dem der er med til at nedbryde husene, om kuldebroer og termografi, insektangreb og bekæmpelse af disse, miljøklasser (passiv, moderat, aggressiv), anvendelse af mørtelblandinger, træbeskyttelse, skimmel, relativ luftfugtighed og meget mere. VVS I VVS lærte vi om, hvilke reglementer, normer og publikationer, som lovmæssigt er gældende indenfor VVS-området. Vi lærte også om, hvilke arbejder vi som ejendomsserviceteknikere måtte udføre på en vandinstallation og om, hvem der må ændre på en vand- og afløbsinstallation, nemlig en autoriseret VVS-montør og hans ansatte. Der var mange andre ting indenfor VVS, men det ville blive for langt og kedeligt at nævne her. Varme I varme lærte vi om direkte og indirekte anlæg og om varmtvandsveksler, varmtvandsbeholdere, trykekspansionsbeholdere, trykdifferensregulatorer, RAVK og AVTB og FJV samt mange andre ventiler. Når vi var færdige, skulle vi kunne fortælle om opbygningen af et indirekte og direkte anlæg samt kunne indstille og fejlfinde, så det kørte optimalt. Stillads I stillads var der lidt om opstilling, sikkerhed, omregning fra kilonewton til kilo og om arbejdstilsynets Min eksamensopgave: Indirekte anlæg med varmtvandsveksler og trykekspansionsbeholder. Jeg skulle fortælle om anlæggets opbygning, fejlfinde og indstille anlægget, så det kørte optimalt. Det tog ca. en time, og jeg fik et pænt 9 tal for opgaven.

5 Ventilation I ventilation lærte vi om anlæggets opbygning, og vi skulle få det til at køre optimalt. Vi lærte om lovgivning, filtre, omrøringsventilation, fortrængningsventilation, filtervagt, og om hvor meget der skal ventileres i en daginstitution og andre steder. Herudover den nødvendige vedligeholdelse af anlægget og en hel masse mere. Specialefag Så var der specialefag i budget, byggesager og legepladser. Det var en hård omgang, når man aldrig før har taget en uddannelse, men der var heldigvis faglærte tømrere, smede, murere og varmemestre tilstede, og så var der tidligere elever, der havde taget uddannelsen, som varer 3 år og 6 måneder, så der var altid en, der kunne hjælpe. Svendeprøve Svendeprøven gik da også nogenlunde, så efter en 4 timers skriftlig prøve og 3 timers praktisk prøve var jeg endelig færdig med uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Den 5. maj 2006 fik jeg mit første uddannelsesbevis nogensinde og det endda som 44-årig. Jeg kan fortælle, at for at bestå skulle man have min. 6 i gennemsnit, og jeg klarede lige 7,1, nok til at bestå og nok til mig. Svendebrev Svendebrevet fik jeg overrakt af kommandør Per Tidemand fredag den 1. september 2006, dagen efter at vi havde været inde og løbe DHL Stafet i Fælledparken, så det var et par trætte, men stolte ben, der gik derfra og ned i Fællesklubben for at fejre dagen (havde taget en halv fridag). Fremtiden Nu må vi så se, hvad fremtiden bringer os her i denne tid, hvor der bliver snakket så meget om udlicitering i Lokalt Støtteelement Korsør. Jeg håber dog, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste/Lokalt Støttecenter Vestsjælland/Lokalt Støtteelement Korsør kan afgive et bedre bud på vores arbejde end et evt. privat firma kan! En af de varmetavler, der var lidt nemmere, men som vi ikke kom op i til eksamen.

6 Fra farvandsovervågning til flydende sømandshjem Fonden Østerby Sømandshjem på Læsø fik hammerslag på den tidligere orlogskutter ROMSØ af BARSØ-klassen. Af Johnny E. Balsved Det var fonden Østerby Sømandshjem hjemmehørende på Læsø, der købte den tidligere orlogskutter ROMSØ, der var udbudt til salg på Forsvarets auktion i marts måned i år. Hammerslaget på auktionen faldt ved kroner iflg. fondens kontaktperson Steen Andersen. Flydende sømandshjem Fartøjet er nu på værft hos Hvide Sande Skibs og Baadebyggeri, hvor det skal bygges lidt om, så det fremover kan fungere som et flydende sømandshjem. Det første sømandshjem i København var også et skib. Det lå helt oppe ved Kgs. Nytorv og hed BETHEL, som det nuværende sømandshjem i Nyhavn også hedder. Det flydende sømandshjem bliver naturligvis hjemmehørende i Østerby på Læsø, hvor det også anløber som det første sted for at blive præsenteret. Det forventes at blive i første halvdel af juni. Men andre havne end Østerby er i dag uden et sømandshjem, så det er vores hensigt, at kutteren kan ligge, hvor behovet er. Udover en periode i Østerby, kunne det fx være i Hirtshals eller i Grenå, slutter Steen Andersen. ROMSØ under manøvrerulle. Foto: Søværnets Operative Kommando.

7 Første støtteskib forventes først fuldt operativt i foråret august 2007 vil det første støtteskib være tek nisk klar, men så kommer hele den operative indfasning, som først forventes afsluttet i begyndelsen af næste år. Af Johnny E. Balsved For knap en måned siden stillede navalhistory.dk spørgsmålstegn ved, om den udmeldte termin for de nye støtteskibe af ABSALONklassen kunne overholdes. Ifølge de oprindelige planer skulle det første støtteskib, ABSALON, være teknisk klart og fuldt operativt 1. august 2007, men dette holder nu ikke, bekræfter Forsvarets Materieltjeneste. 17. august vil det første støtteskib være teknisk klar, men så kommer hele den operative indfasning, som først forventes afsluttet i foråret Først operativ klar i 2008 Projektleder Gunnar Frandsen fra Forsvarets Materieltjeneste siger til navalhistory.dk: ABSALON afleveres i princippet teknisk klar til Søværnets operative Kommando 17. august Som bekendt har en række garantiarbejder på masterne, som Odense Staalskibsværft har udført, forsinket projektet lidt, men det meste er indhentet ved replanlægning af installationsarbejdet. Tekniske tests er udført ved kortere sejladser i installationsperioden, så når skibet afleveres den 17. august, så er det færdigt. Der skal så gennemføres en række operative godkendelser, som finder sted under øvelser og andre sejladser i efteråret 2007/foråret 2008 herunder våbensikkerhedsgodkendelser. Nr. 2 også forsinket Som en følge af forsinkelserne på ABSALON, vil ESBERN SNARE også blive ramt af en mindre forsinkelse. ESBERN SNARE bliver tilsvarende færdig 20. januar Her er tekniske tests også udført, m e n l i g e l e - d e s v i l så udestå de operative godkendelser, som dog ikke bliver så omfattende som på ABSALON, idet en del godkendelser er typegodkendelser, som kun udføres på det ene skib, slutter Gunnar Frandsen. Arbejdet skrider fremad Set i lyset af, at der er tale om en prototype, en hel ny type skib, så forekommer forsinkelserne ikke voldsomme, og man behøver ikke gå ret langt uden for landets grænser for at opleve ganske anderledes forsinkelser på større skibsprojekter. Enhver der i denne uge har passeret Korsør, hvor ABSALON nu ligger for sidste installationsperiode, kan da også ved selvsyn konstatere, at det går fremad. Således begynder den endelige profil at tegne sig, da de to 35 mm CIWS, eller som de officielt benævnes, 35 mm Maskinkanon M/04 LvSa, nu er monteret på skibet, henholdsvis for og agter.

8 Pensionistdag Pensionistdag på flådestationen: Onsdag den 13. juni 2007 bød kommandør Per Tidemand i egenskab af Garnisonskommandant, velkommen til ca. 80 pensionerede og ca. 40 aktive medarbejdere inden for flådestationens geografiske område. Nye tider. Forsvarsforliget for perioden 2005 til 2009 har medført store strukturelle ændringer med nedlæggelse af tidligere kendte tjenestesteder og oprettelse af nye. Det betyder, at det ikke som tidligere er Flådestation Korsør, der er vært ved årets pensionistdag. I dag arrangeres og afholdes pensionistdagen med deltagelse af repræsentanter fra alle de myndigheder, der er beliggende inden for flådestationens geografiske område. En god dag. Traditionen tro blev dagen indledt med indtagelse af morgenmad i cafeteriet. Under denne del af arrangementet orienterede kommandør Per Tidemand om, hvad der er sket siden sidste års pensionistdag. Der

9 13. juni 2007 blev i orienteringen bl.a. lagt vægt på, hvilke bygningsmæssige tiltag der er iværksat, herunder opførelse af en indkvarteringsbygning samt udvidelse af Søværnets Taktiske Stab med en bygning svarende til den, der er kendt som Vognmandsrutens Billetbygning. Efter morgenmaden benyttede pensionisterne sig af tilbuddet om at aflægge tidligere kolleger et besøg, for på denne måde at få et indtryk af, hvad der rører sig inden for porten i en hektisk hverdag. En god dag sluttede med fælles frokost, hvor der endnu engang var lejlighed til at udveksle historier fra en svunden tid.

10 10 Et skib med to skorstene En af de bedste perioder, jeg oplevede som officer i Søværnet, var tiden i fregatterne. Jeg gjorde tjeneste i fregatterne fra september 1983 til januar 1988 med skift mellem F352 PEDER SKRAM og F353 HERLUF TROLLE. Af Overværkmester Niels Christian Nielsen, Kontrolsektionen, OPLOG Korsør Fra ubåd til fregat Før denne periode havde jeg næsten alene min faglighed og viden fra tjeneste i Ubådseskadren, hvor jeg også havde mange gode oplevelser, men den hotellignende standard i ubådene stod altså ikke mål med forholdene på søværnets kampfregatter! Så det var en total forandring, jeg mødte, første gang jeg gik om bord på fregatten HER- LUF TROLLE inde på Holmen. I ubådene var det elektriske anlæg grundlæggende baseret på jævnstrøm via akkumulatorer, mens det på fregatterne bestod af et 440 V vekselstrømsanlæg, bestående af fem generatorsæt i fem uafhængige maskinrum. Ved siden af dette var der selvfølgelig forskellige spændinger og frekvenser til skibets våben- og overvågningssystemer. Jeg startede som elektroofficer, forkortet ELO, med ansvaret for det elektriske anlæg og fem dygtige elektrikere med base i EL shoppen. Besætningen Besætningen bestod af 25 officerer og 180 befalingsmænd samt menige. I officersmessen var der tre borde, hvor der var en inddeling af messens medlemmer. Ved det midterste bord, det kedelige bord, var næstkommanderende bordformand, og de øvrige omkring dette bord var operationsofficerer samt våbenofficerer. Bordet til højre for det midterste, småsvinenes bord, havde forvaltningsofficeren som bordformand, og øvrige var fra Forvaltningsdivisionen, bl.a. banjermesteren. Endelig havde det tredje bord, bøderbordet, teknikofficeren som bordformand, hvor de øvrige officerer fra Teknisk Division var placeret. Chefen Chefen boede og spiste hos sig selv, men kunne ved særlige lejligheder inviteres til arrangementer i officersmessen. Et antal messegaster servicerede officersmessen samt chefen. Det var messeformanden og messestanderen, der sammen med Forvaltningsofficeren instruerede messegasterne i denne vigtige funktion, hvor der ved officielle besøg m.m. om bord ofte var mange pligter og opgaver for denne værnepligtige personelgruppe. På øvelse Der var et helt specielt sammenhold, og ofte opstod der et venskab blandt officererne, der rakte sig langt udover den tid, som man var tjenstgørende i fregatterne. De bedste perioder var, når fregatter-

11 11 I perioden 6. juni - 5. juli var PEDER SKRAM på værft i Århus for at få en gang frisk maling. København den 6. juni: Slæbebåden ARVAK har fat i stævnen. I Århus bugt den 5. juli ne var tilmeldt deltagelse i STA- NAVFORLANT. Herved oplevede vi den internationale atmosfære og spændende øvelsesaktivitet sammen med mange forskellige nationaliteter, hvor vi altid havde et fint forhold specielt til canadiere, belgiere og hollændere. Der var altid en indbyrdes konkurrence enhederne imellem, og ofte klarede fregatterne sig fremragende. Daværende kommandørkaptajn Leif Hartmann Jensen var Teknikofficer om bord på HERLUF TROLLE, da jeg påmønstrede. Orlogskaptajn Knud Piilgård var Vedligeholdelsesofficer, Kommandør Jens Asmund Birk var Driftsofficer. Som nogen husker, blev både Hartmann og Birk senere Chef for Teknisk Afdeling på Flådestation Korsør, og Piilgård blev Chef for Driftssektionen. I denne periode var korvetterne forholdsvis nye, og vi deltog naturligvis også i øvelser sammen, bl.a. i DANEX. Og hvis vi skulle hovere over for korvetsejlerne, så kunne man jo altid spørge dem om, hvorfor de kun havde en skorsten! Fremdrivningsanlægget Fremdrivningsanlægget på fregatterne var noget specielt. Et CODOG anlæg bestående af 2 stk. Pratt & Whitney gasturbiner, HK samt af 2 stk. General Motors dieselmotorer HK gav den tons tunge og 112 meter lange fregat en aktionsradius på sømil ved 15 knob. Jeg husker en forlægning fra Lissabon til Hammerfest i det nordlige Norge på kontinuerlig krydsfart med 18 knob, kun afbrudt af rutinemæssige skift af turbine i.f.m. turbinevask. Så var det fedt at overtage en morgenvagt i kontrolrummet og opleve skibet langsomt vågne op til en ny dag, hvor duften fra det nybagte morgenbrød bredte sig fra kabyssen, hvor bageren tidligt var på færde. En tid med gode minder Jeg mødte i de fem år rigtigt mange spændende og dygtige mennesker på fregatterne og har mange gode minder derfra. I januar 1988 strøg fregatten PE- DER SKRAM kommando for sidste gang, og en epoke i søværnet var hermed slut. ARVAK og ALSIN slæber på PEDER SKRAM.

12 12 Danmark med i NATOpatruljering rundt om Afrika Den 21. juli sejler korvetten OLFERT FISCHER mod Afrika for at slutte sig til NATOs maritime styrke, SNMG1. OLFERT FISCHER slutter sig til den multinationale styrke, SNMG1 (Standing Naval Maritime Group 1), i Rota på Spaniens sydvestkyst. Styrken vil i august og september foretage en historisk patruljering rundt om Afrika. Den 4. august sejler styrken mod Afrikas vestkyst og Niger Deltaet. I denne region har der i de seneste måneder været adskillige eksempler på kidnapninger og angreb på olieplatforme. NATO-styrken vil nå Cape Town i slutningen af august og vil i den forbindelse gennemføre øvelser med den sydafrikanske flåde. Under den sidste del af patruljeringen vil styrken gennemføre øvelser i det Indiske Ocean ud for Somalias kyst. I dette område udsættes blandt andet skibe med nødforsyninger til landet i stadig større omfang for angreb af pirater. Patruljeringen slutter, når styrken går gennem Suezkanalen omkring den 1. oktober. SNMG 1 er en multinational flådestyrke af seks skibe fra seks forskellige nationer: USA, Canada, Tyskland, Holland, Portugal og Danmark. Det er første gang, at en NATO-styrke sejler hele vejen rundt om Afrika. OLFERT FISCHER forlader SNMG 1 i Souda Bay, Kreta, senest den 12. oktober og forlægger mod Korsør med ankomst den 22. oktober. PETER TORDENSKJOLD Også korvetten PETER TORDEN- SKJOLD slutter sig til SNMG 1. Den 29. september forlægger PETER TORDENSKJOLD mod Souda Bay for at være en del af styrken indtil den 16. december, hvorefter korvetten returnerer til Danmark. Søværnets Operative Kommando Flåden i Korsør udsendes til alle afdelinger og sektioner ved Operativt Logistisk Støttecenter Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab og Værksted Danmark Øst. m.fl. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i forsvaret samt til Slagelse Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1000 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen: Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 21. september Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets.

13 13 Havneanløb Der gøres opmærksom på, at oversigten afspejler foreløbigt planlagte havnebesøg. Ændringer kan forekomme. Kilde: Søværnets Operative Kommando Udenlandske orlogsskibe i dansk havn AUG 2007 Franske ETOILE besøger Aalborg AUG 2007 Tyske BAD RAPPENAU besøger Rønne AUG 2007 Tyske HAMBURG besøger Århus AUG 2007 Polske SOKOL og norske GEIR, TJELD og RAVN besøger Rønne ifm. Øvelse DANEX AUG-03 SEP 2007 Polske SOKOL og GROM samt norske TJELD, GEIR og RAVN besøger København ifm. øvelse DANEX AUG-04 SEP 2007 Argentinske LIBERTAD besøger København SEP 2007 Tyske HAMBURG besøger Rønne SEP 2007 Norske TYR besøger Aalborg Danske orlogsskibe i udenlandsk havn AUG 2007 ERTHOLM, AALHOLM, SVANEN og THYRA besøger Karlshamn AUG 2007 MAKRELEN besøger Lysekil AUG 2007 RØMØ besøger Swinoujscie AUG 2007 VIBEN besøger Rota AUG 2007 VIBEN besøger La Coruna AUG 2007 VIBEN besøger Cherbourg 30 AUG 2007 VIBEN besøger Cuxhaven 29 AUG 2007 GUNNAR SEIDENFADEN besøger Gøteborg 31 AUG-04 SEP 2007 OLFERT FISCHER besøger Cape Town SEP 2007 GEORG STAGE besøger Lerwick SEP 2007 GUNNAR SEIDENFADEN og METTE MILJØ besøger Tallin OKT 2007 GEORG STAGE besøger Bergen OKT 2007 ESBERN SNARE besøger Leith/Edinburgh Danske marinehjemmeværnsenheder i udenlandsk havn AUG 2007 MANØ besøger Kleven og Mandal AUG 2007 DUHBE besøger Rostock AUG 2007 HERCULES besøger Falkenberg AUG 2007 HERCULES besøger Rendsburg AUG 2007 FANØ besøger Gøteborg SEP 2007 ENØ, ASKØ og HJORTØ besøger Tallin SEP 2007 LYØ besøger Helgoland Adoptionsbesøg AUG 2007 RAVNEN besøger Juelsminde SEP 2007 FARØ besøger Skælskør

14 14 Hvem gemmer sig bag logo et? Efter den omfattende organisationsændring i er mange myndigheder repræsenteret på flådestationen. Foruden de allerede kendte, har mange nye navne, logoer og forkortelser set dagens lys. Her er lidt hjælp til at finde ud af, hvem der er hvem: 1. ESK 1. Eskadre er i Korsør repræsenteret med et lille stabselement, bestående af 1 taktisk officer og 1 teknisk befalingsmand. Stabselementet støtter 1. Eskadres enheder beliggende i Korsør og København samt samarbejder med 2. Eskadre. 2. ESK 2. Eskadre er repræsenteret med stab, 3 korvetter af NIJU-klassen, fleksible støtteskibe af ABSALON-klassen (under installationsperioder), 8 Standard Flex skibe, hvoraf 4 er beliggende i Korsør og 4 i Frederikshavn. 2. Eskadre har også et lille stabselement i Frederikshavn, som støtter de af eskadrens enheder, der har basehavn i Frederikshavn. FBE Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning er i Korsør repræsenteret med et Lokalt Støtteelement (LSE), der driver cafeteria, rengøring, arealpleje, trykkeri, posttjeneste m.m. samt står for drift af bygninger og anlæg på flådestationen. LSE KOR er direkte underlagt Lokalt Støttecenter Vestsjælland (LSC VSJ), der midlertidigt er etableret på Antvorskov Kaserne. FMT Forsvarets Materieltjeneste. Værksted Danmark Øst (VKDK Ø) er i Korsør repræsenteret med Regionsledelse Øst og Værkstedsområde Korsør (VKO KOR). Regionsledelsen er bosiddende i bygning 17 på Noret. VKO KOR er spredt med værksteder hhv. på flådestationen, på Noret og ved Depot Egø. Herudover er Forsvarets Depot og Distributionsstruktur (FDD) repræsenteret i depotområdet på Noret med Udleverende Depot (UDKO) og Omladecentral (OLC). Forsvarets Publikationsforvaltning (FPF) er nu en fællesværns niveau II myndighed direkte underlagt FMT Centralledelse. FPF forvalter publikationer og kort til alle værn i forsvaret samt varetager funktionen som kryptofordelingscenter og kurercentral. FMT projektkoordineringskontor for de fleksible støtteskibe (PK FS) er ligeledes bosiddende på flådestationen.

15 15 FSU Forsvarets Sundhedstjeneste. Infirmeriet (INF) er nu en værnsfælles institution, direkte underlagt FSU, men stadig beliggende på flådestationen. FSV Forsvaret, det nu ikke længere helt nye fællesmærke, som alle myndigheder kan/skal anvende afhængigt af situationen. FRO Forsvarets Rådgivning om Omstilling er i Korsør repræsenteret ved job- og uddannelsesrådgiver Jens Jacobsen ansat under Forsvarets Personeltjeneste. FRO rådgiver forsvarets personel vedr. civiluddannelse, job, strukturtilpasninger, flytning af tjenestested, kompetenceudvikling m.m. OPLOG KOR Det Operative Logistiske Støttecenter Korsør er repræsenteret med Ledelsessekretariat (LS), Administrationssektion (ADM) og de 3 afdelinger: Drift- og Koordinationsafdelingen (DK), Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen (RV) samt Base- og Forsyningsafdelingen (BF). Herudover er Søværnets Terminaltjeneste (STT) og Søværnets Militærpolitikorps (MP) underlagt OPLOG KOR. OPLOG KOR afdelinger og sektioner er spredt ud over hele flådestationens område samt på Noret og Depot Boeslunde. OPLOG KOR skal opfylde operative enheders behov for logistisk støtte - såvel nationalt som internationalt. STS Søværnets Taktiske Stab er bosiddende på flådestationen. Staben er blevet udvidet til 20 mand, hvorfor der er opstået behov for mere plads. Derfor er en ny bygning skudt op ved siden af den allerede etablerede i det nordøstlige hjørne af flådestationen. STS er en operativ enhed, der har til opgave at uddanne, træne og føre maritime styrker i fred, krise og krig. VTS Sund og Bælt er med Vessel Traffic Service Center ligeledes repræsenteret på flådestationen. VTS-centret varetager sikkerheden for skibstrafikken gennem Storebælt. VTS-centret er bemandet med civile skibsførere og styrmænd.

16

FLÅDEN i Korsør FLÅDEN. Sidste udgave af bladet. 12. årgang Nr. 3 oktober 2007

FLÅDEN i Korsør FLÅDEN. Sidste udgave af bladet. 12. årgang Nr. 3 oktober 2007 FLÅDEN i Korsør 12. årgang Nr. 3 oktober 2007 Sidste udgave af bladet FLÅDEN i Korsør REDAKTIONSUDVALGET Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen StilladsInformation nr. 87 - juni 2008 side 9 manden Navn: John Andreasen, John And eller John Anderledes Bopæl: Hvidovre Alder: 45 Start i branchen: Starten af 1983 Nuværende firma: JG Stilladser, København

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår. december 2007

FORSVARET. i Korsør. FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår. december 2007 FORSVARET i Korsør december 2007 FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operativte Logistisk Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail:

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 12. årgang Nr. 1 marts 2007

FLÅDEN. i Korsør. 12. årgang Nr. 1 marts 2007 FLÅDEN i Korsør 12. årgang Nr. 1 marts 2007 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Neden for gennemgås de respektive skibsklasser, idet der for de enkelte klasser anføres en vurdering af deres levetid.

Neden for gennemgås de respektive skibsklasser, idet der for de enkelte klasser anføres en vurdering af deres levetid. NOTAT MILJØSKIBENES LEVETID Baggrund Som opfølgning på samrådet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 26. marts 2008 beskriver nærværende notat den forventede levetid for de nuværende miljøskibe. Miljøskibene

Læs mere

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn.

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 356 Offentligt OMTRYK Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Jeg er premierløjtnant og chef for Miljøfartøjet Marie

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006

FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006 FLÅDEN i Korsør 11. årgang Nr. 2 juni 2006 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://forsvaret.dk/flskor Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Nr. 4. Oktober kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Billedet er godt nok brugt før men stoltheden over en god serie lever

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. April 2008

FORSVARET. i Korsør. April 2008 FORSVARET i Korsør April 2008 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Formand/Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Forsvaret i Frederikshavn

Forsvaret i Frederikshavn Forsvaret i Frederikshavn 2 Fingeraftryk på Frederikshavn Forsvaret, og specielt Søværnet i Frederikshavn, er områdets største statslige arbejdsplads. Derfor sætter Søværnet også et vægtigt fingeraftryk

Læs mere

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse.

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. Gennem tillid og anerkendelse støtter vi din faglige udvikling

Læs mere

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 30 juni 2016 Nr. 6-30. juni 2016. Nr. 6 ET JOB I OPLYSNINGENS TJENESTE har været på besøg på Københavns Rådhus og talt med to seniorjobbere om deres job i Rådhusoplysningen i stuen på det berømte og prægtige

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn.

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. Optimisten Nr. 2 - apr. 2017 www.kggo.nu KGGO Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. 1 Tur med KGGO Sensommervejret er akkurat som ønsket til en god udflugt. Kl. 11 køres samlet fra Ahlmannsparken

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 3 september 2005

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 3 september 2005 FLÅDEN i Korsør 10. årgang Nr. 3 september 2005 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://forsvaret.dk/flskor Formand/Ansvarshavende redaktør: Kaptajnløjtnant

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. december 2009

FORSVARET. i Korsør. december 2009 FORSVARET i Korsør december 2009 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: LESEK.OLSK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax:

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

jeg klarer mig uden, selv om det går lidt langsomt.

jeg klarer mig uden, selv om det går lidt langsomt. Gamle elever. Når man kommer ind på skolen hænger der en række billeder. Det er billeder af samtlige elever. Et billede for hver årgang. De billeder bliver flittigt studeret. Både af gæster, elever og

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub,

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 3. april 2013 11:17 Emne: Nyhedsbrev april 2013 Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Foråret ser langsomt ud til også at være

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn.

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Medlemmer af historisk udvalg ved distrikt Himmerland-Thy og andre interesserede, var lørdag den 31. maj

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat. Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat. Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: sep. 2013 Til: feb. 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE Skolens Historie Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole har en smuk placering i Bangsbo Skov ca. 4 km syd for Frederikshavn centrum. Den gamle portvagt De

Læs mere

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl I Hammel Idrætscenter Hobro, den 23. januar 2018 TJ /JR Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 17. januar 2018 kl. 17.00 I Hammel Idrætscenter Deltagere: Mette Kristensen, kreds 1, Mogens Bay, kreds 2, Anette Olesen,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere