FLÅDEN. i Korsør. 12. årgang Nr. 2 juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLÅDEN. i Korsør. 12. årgang Nr. 2 juni 2007"

Transkript

1 FLÅDEN i Korsør 12. årgang Nr. 2 juni 2007

2 REDAKTIONSUDVALGET Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Christian Jensen Chef for Ledelsessekretariatet Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Museumsskibet PEDER SKRAM på vej hjem fra værft i juli måned 2007, læs om tjenesten på fregatterne i 80 erne. Se side 10. Redigering/Korrekturlæsning: Overassistent Ninna S. Knudsen Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Redaktionsmedarbejder: Overværkmester Niels Chr. Nielsen Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Fotograf: Seniorsergent Lars Skytte Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Telefax: Tryk/Udsendelse: TRYKKERI KORSØR LOKALT STØTTELEMENT KORSØR DEPOT NORET Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Årets pensionistdag blev afviklet den 13. juni. Se side 8. Indhold Specialarbejder på skolebænken side 3 Fra farvandsovervågning til flydende sømandshjem side 6 Første støtteskib fuldt operativt i foråret 2008 side 7 Pensionistdag på Flådestationen side 8 Et skib med to skorstene side 10 Danmark med i NATO-patruljering rundt om Afrika side 12 Havneanløb side 13 Hvem gemmer sig bag logo et? side 14 Forside: Udsnit af familiebilledet fra pensionistdagen Foto: Lars Skytte Bagside: VISION Plakat: Frank Jacobsen FLÅDEN i Korsør Se bladet på Internet

3 Specialarbejder på skolebænken I 2000/2001 blev specialarbejderne i Etablissementsforvaltningen på Flådestation Korsør, det der i dag hedder Lokalt Støtteelement Korsør, orienteret af oberst Michael Bondegaard om, at man i forsvaret havde strikket en uddannelse sammen til de ufaglærte specialarbejdere - en uddannelse man kaldte ejendomsservicetekniker. Af ejendomsservicetekniker Benny Mortensen, Lokalt Støtteelement Korsør Klædt på til fremtiden Men hvorfor skulle vi nu pludselig tage en uddannelse? Det var der flere grunde til. Blandt andet fordi forsvaret i tilfælde af en optimering (hvor man blev nødt til at fyre personel, hvad man dog ikke håbede) ville være sikker på, at vi var klædt godt på til at komme ud i det civile, nemlig med en uddannelse og ikke som ufaglært. Jeg spurgte dengang oberst Michael Bondegaard, om jeg var tvunget til at tage uddannelsen som ejendomsservicetekniker, da det jo efterhånden er 23 år siden, jeg gik ud af folkeskolen. Godt nok havde jeg gået 10 år i skole, men jeg syntes ikke, at alle 10 år havde været de bedste år i mit liv. Obersten svarede, at det da var frivilligt, om man ville tage uddannelsen som ejendomsservicetekniker, men man skulle så bare være klar over, at hvis man ikke tog uddannelsen, så ville man i tilfælde af nedskæringer i fremtiden Svendebrevet fik jeg overrakt af kommandør Per Tidemand fredag den 1. september stå yderst på vippen. Ja, så stod det jo ligesom klart: Benny, du bliver sgu nødt til at tage uddannelsen, for arbejdsløs det har du da ikke lyst til at være og da slet ikke efter nu 17 år indenfor søværnet. Kompetenceafklaring I 2004 skulle jeg så på 2 ugers kompetenceafklaring på Odense Tekniske Skole. Med en del erhvervserfaring kunne jeg måske få merit i nogle af fagene. Jeg fik dog kun merit i engelsk, dansk, IT, miljø og affaldshåndtering. Det viste sig dog senere, at det var meget godt, for det var ikke helt så nemt med de fag der resterede. Det var naturfag (som er fysik og kemi), matematik, stillads, førstehjælp (ups), grønne områder, bygningsvedligeholdelse, varme, vvs og ventilation samt nogle specialefag. Jeg vil senere komme nærmere ind på, hvad de forskellige fag består af. I praktik hos lokale håndværkere Uddannelses- og erhvervsvejleder Niels Iver Jensen fortalte mig herefter, at min uddannelse ville tage 1 år, 1 måned og 28 dage plus x antal uger i praktik hos en håndværker ude i byen. Uddannelsen ville starte i marts 2005 og slutte i maj 2006 med svendeprøve. Praktikpladserne blev så Korsør Svømmehal, Korsør Stadion, VVS Henrik Jensen A/S, Multielektric v/el-installatør Peter Larsen, Malerfirmaet Finn og Per Vedel og CJ byg v/tømrermester Claus Jensen. Det var hårdt at være i praktik, når man nu er vant til selv at tilrettelægge sin arbejdsdag, for her var man afhængig af en svend, som skulle sætte en i arbejde. Det er jo begrænset, hvad de kan sætte en til, når man endnu ikke er udlært i alle færdigheder. Men det gik da alligevel, selv om dagen blev laaaang.

4 På skole i Odense Nå, men jeg startede på skolen i Odense den 7. marts 2005, hvor vores lærer Per Hansen (gammel Korsør-dreng, var det mon en fordel?) gennem de næste 4 uger kunne fortælle os, at vi i de næste 4 uger skulle have matematik, fysik og kemi ret intensivt. Han lovede os også, at det med at smække benene op på sofabordet for at se tvavis kl derhjemme, kunne vi godt glemme. Han fik ret, for hold da helt k, hvor var man træt, når man kom hjem ved femtiden om eftermiddagen. Lillemor blev nok lidt forsømt i den tid, men hvad betyder det, når hun i dag har en håndværker i huset. Lidt om de forskellige fag på skolen: Matematik En opgave i matematik kunne f. eks være: Til støbning af et betonrør er der medgået 1,25 kubikmeter beton. Den udvendige diameter er 2 m, og rørets højde er 0,5 m. Bestem godstykkelsen. Og så var det ellers bare om at tegne og udregne. Naturfag I naturfag skulle vi lave en rapport, hvor vi bl.a. skulle fortælle om det periodiske system og grundstofferne, afgive forklaring på et atom, fortælle om galvanisering, lave forsøg med metaller samt syrer og baser, forsøg med at bestemme vands varmefylde samt fortælle om stoffernes afgivelse og modtagelse af energi. bekendtgørelser. Arealpleje Så var der pleje af grønne områder, hvor vi lærte om traktose, plantning af træer, kemisk og ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, driftsplan/plejeplan, fliselægning, beskæring, jordbundslære, botaniske navne, anlæg af græsarealer, bundsikringslag, bærelag, afretningslag, overfladelag og meget mere. Bygningsvedligeholdelse I bygningsvedligeholdelse lærte vi om de nedbrydende faktorer, altså dem der er med til at nedbryde husene, om kuldebroer og termografi, insektangreb og bekæmpelse af disse, miljøklasser (passiv, moderat, aggressiv), anvendelse af mørtelblandinger, træbeskyttelse, skimmel, relativ luftfugtighed og meget mere. VVS I VVS lærte vi om, hvilke reglementer, normer og publikationer, som lovmæssigt er gældende indenfor VVS-området. Vi lærte også om, hvilke arbejder vi som ejendomsserviceteknikere måtte udføre på en vandinstallation og om, hvem der må ændre på en vand- og afløbsinstallation, nemlig en autoriseret VVS-montør og hans ansatte. Der var mange andre ting indenfor VVS, men det ville blive for langt og kedeligt at nævne her. Varme I varme lærte vi om direkte og indirekte anlæg og om varmtvandsveksler, varmtvandsbeholdere, trykekspansionsbeholdere, trykdifferensregulatorer, RAVK og AVTB og FJV samt mange andre ventiler. Når vi var færdige, skulle vi kunne fortælle om opbygningen af et indirekte og direkte anlæg samt kunne indstille og fejlfinde, så det kørte optimalt. Stillads I stillads var der lidt om opstilling, sikkerhed, omregning fra kilonewton til kilo og om arbejdstilsynets Min eksamensopgave: Indirekte anlæg med varmtvandsveksler og trykekspansionsbeholder. Jeg skulle fortælle om anlæggets opbygning, fejlfinde og indstille anlægget, så det kørte optimalt. Det tog ca. en time, og jeg fik et pænt 9 tal for opgaven.

5 Ventilation I ventilation lærte vi om anlæggets opbygning, og vi skulle få det til at køre optimalt. Vi lærte om lovgivning, filtre, omrøringsventilation, fortrængningsventilation, filtervagt, og om hvor meget der skal ventileres i en daginstitution og andre steder. Herudover den nødvendige vedligeholdelse af anlægget og en hel masse mere. Specialefag Så var der specialefag i budget, byggesager og legepladser. Det var en hård omgang, når man aldrig før har taget en uddannelse, men der var heldigvis faglærte tømrere, smede, murere og varmemestre tilstede, og så var der tidligere elever, der havde taget uddannelsen, som varer 3 år og 6 måneder, så der var altid en, der kunne hjælpe. Svendeprøve Svendeprøven gik da også nogenlunde, så efter en 4 timers skriftlig prøve og 3 timers praktisk prøve var jeg endelig færdig med uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Den 5. maj 2006 fik jeg mit første uddannelsesbevis nogensinde og det endda som 44-årig. Jeg kan fortælle, at for at bestå skulle man have min. 6 i gennemsnit, og jeg klarede lige 7,1, nok til at bestå og nok til mig. Svendebrev Svendebrevet fik jeg overrakt af kommandør Per Tidemand fredag den 1. september 2006, dagen efter at vi havde været inde og løbe DHL Stafet i Fælledparken, så det var et par trætte, men stolte ben, der gik derfra og ned i Fællesklubben for at fejre dagen (havde taget en halv fridag). Fremtiden Nu må vi så se, hvad fremtiden bringer os her i denne tid, hvor der bliver snakket så meget om udlicitering i Lokalt Støtteelement Korsør. Jeg håber dog, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste/Lokalt Støttecenter Vestsjælland/Lokalt Støtteelement Korsør kan afgive et bedre bud på vores arbejde end et evt. privat firma kan! En af de varmetavler, der var lidt nemmere, men som vi ikke kom op i til eksamen.

6 Fra farvandsovervågning til flydende sømandshjem Fonden Østerby Sømandshjem på Læsø fik hammerslag på den tidligere orlogskutter ROMSØ af BARSØ-klassen. Af Johnny E. Balsved Det var fonden Østerby Sømandshjem hjemmehørende på Læsø, der købte den tidligere orlogskutter ROMSØ, der var udbudt til salg på Forsvarets auktion i marts måned i år. Hammerslaget på auktionen faldt ved kroner iflg. fondens kontaktperson Steen Andersen. Flydende sømandshjem Fartøjet er nu på værft hos Hvide Sande Skibs og Baadebyggeri, hvor det skal bygges lidt om, så det fremover kan fungere som et flydende sømandshjem. Det første sømandshjem i København var også et skib. Det lå helt oppe ved Kgs. Nytorv og hed BETHEL, som det nuværende sømandshjem i Nyhavn også hedder. Det flydende sømandshjem bliver naturligvis hjemmehørende i Østerby på Læsø, hvor det også anløber som det første sted for at blive præsenteret. Det forventes at blive i første halvdel af juni. Men andre havne end Østerby er i dag uden et sømandshjem, så det er vores hensigt, at kutteren kan ligge, hvor behovet er. Udover en periode i Østerby, kunne det fx være i Hirtshals eller i Grenå, slutter Steen Andersen. ROMSØ under manøvrerulle. Foto: Søværnets Operative Kommando.

7 Første støtteskib forventes først fuldt operativt i foråret august 2007 vil det første støtteskib være tek nisk klar, men så kommer hele den operative indfasning, som først forventes afsluttet i begyndelsen af næste år. Af Johnny E. Balsved For knap en måned siden stillede navalhistory.dk spørgsmålstegn ved, om den udmeldte termin for de nye støtteskibe af ABSALONklassen kunne overholdes. Ifølge de oprindelige planer skulle det første støtteskib, ABSALON, være teknisk klart og fuldt operativt 1. august 2007, men dette holder nu ikke, bekræfter Forsvarets Materieltjeneste. 17. august vil det første støtteskib være teknisk klar, men så kommer hele den operative indfasning, som først forventes afsluttet i foråret Først operativ klar i 2008 Projektleder Gunnar Frandsen fra Forsvarets Materieltjeneste siger til navalhistory.dk: ABSALON afleveres i princippet teknisk klar til Søværnets operative Kommando 17. august Som bekendt har en række garantiarbejder på masterne, som Odense Staalskibsværft har udført, forsinket projektet lidt, men det meste er indhentet ved replanlægning af installationsarbejdet. Tekniske tests er udført ved kortere sejladser i installationsperioden, så når skibet afleveres den 17. august, så er det færdigt. Der skal så gennemføres en række operative godkendelser, som finder sted under øvelser og andre sejladser i efteråret 2007/foråret 2008 herunder våbensikkerhedsgodkendelser. Nr. 2 også forsinket Som en følge af forsinkelserne på ABSALON, vil ESBERN SNARE også blive ramt af en mindre forsinkelse. ESBERN SNARE bliver tilsvarende færdig 20. januar Her er tekniske tests også udført, m e n l i g e l e - d e s v i l så udestå de operative godkendelser, som dog ikke bliver så omfattende som på ABSALON, idet en del godkendelser er typegodkendelser, som kun udføres på det ene skib, slutter Gunnar Frandsen. Arbejdet skrider fremad Set i lyset af, at der er tale om en prototype, en hel ny type skib, så forekommer forsinkelserne ikke voldsomme, og man behøver ikke gå ret langt uden for landets grænser for at opleve ganske anderledes forsinkelser på større skibsprojekter. Enhver der i denne uge har passeret Korsør, hvor ABSALON nu ligger for sidste installationsperiode, kan da også ved selvsyn konstatere, at det går fremad. Således begynder den endelige profil at tegne sig, da de to 35 mm CIWS, eller som de officielt benævnes, 35 mm Maskinkanon M/04 LvSa, nu er monteret på skibet, henholdsvis for og agter.

8 Pensionistdag Pensionistdag på flådestationen: Onsdag den 13. juni 2007 bød kommandør Per Tidemand i egenskab af Garnisonskommandant, velkommen til ca. 80 pensionerede og ca. 40 aktive medarbejdere inden for flådestationens geografiske område. Nye tider. Forsvarsforliget for perioden 2005 til 2009 har medført store strukturelle ændringer med nedlæggelse af tidligere kendte tjenestesteder og oprettelse af nye. Det betyder, at det ikke som tidligere er Flådestation Korsør, der er vært ved årets pensionistdag. I dag arrangeres og afholdes pensionistdagen med deltagelse af repræsentanter fra alle de myndigheder, der er beliggende inden for flådestationens geografiske område. En god dag. Traditionen tro blev dagen indledt med indtagelse af morgenmad i cafeteriet. Under denne del af arrangementet orienterede kommandør Per Tidemand om, hvad der er sket siden sidste års pensionistdag. Der

9 13. juni 2007 blev i orienteringen bl.a. lagt vægt på, hvilke bygningsmæssige tiltag der er iværksat, herunder opførelse af en indkvarteringsbygning samt udvidelse af Søværnets Taktiske Stab med en bygning svarende til den, der er kendt som Vognmandsrutens Billetbygning. Efter morgenmaden benyttede pensionisterne sig af tilbuddet om at aflægge tidligere kolleger et besøg, for på denne måde at få et indtryk af, hvad der rører sig inden for porten i en hektisk hverdag. En god dag sluttede med fælles frokost, hvor der endnu engang var lejlighed til at udveksle historier fra en svunden tid.

10 10 Et skib med to skorstene En af de bedste perioder, jeg oplevede som officer i Søværnet, var tiden i fregatterne. Jeg gjorde tjeneste i fregatterne fra september 1983 til januar 1988 med skift mellem F352 PEDER SKRAM og F353 HERLUF TROLLE. Af Overværkmester Niels Christian Nielsen, Kontrolsektionen, OPLOG Korsør Fra ubåd til fregat Før denne periode havde jeg næsten alene min faglighed og viden fra tjeneste i Ubådseskadren, hvor jeg også havde mange gode oplevelser, men den hotellignende standard i ubådene stod altså ikke mål med forholdene på søværnets kampfregatter! Så det var en total forandring, jeg mødte, første gang jeg gik om bord på fregatten HER- LUF TROLLE inde på Holmen. I ubådene var det elektriske anlæg grundlæggende baseret på jævnstrøm via akkumulatorer, mens det på fregatterne bestod af et 440 V vekselstrømsanlæg, bestående af fem generatorsæt i fem uafhængige maskinrum. Ved siden af dette var der selvfølgelig forskellige spændinger og frekvenser til skibets våben- og overvågningssystemer. Jeg startede som elektroofficer, forkortet ELO, med ansvaret for det elektriske anlæg og fem dygtige elektrikere med base i EL shoppen. Besætningen Besætningen bestod af 25 officerer og 180 befalingsmænd samt menige. I officersmessen var der tre borde, hvor der var en inddeling af messens medlemmer. Ved det midterste bord, det kedelige bord, var næstkommanderende bordformand, og de øvrige omkring dette bord var operationsofficerer samt våbenofficerer. Bordet til højre for det midterste, småsvinenes bord, havde forvaltningsofficeren som bordformand, og øvrige var fra Forvaltningsdivisionen, bl.a. banjermesteren. Endelig havde det tredje bord, bøderbordet, teknikofficeren som bordformand, hvor de øvrige officerer fra Teknisk Division var placeret. Chefen Chefen boede og spiste hos sig selv, men kunne ved særlige lejligheder inviteres til arrangementer i officersmessen. Et antal messegaster servicerede officersmessen samt chefen. Det var messeformanden og messestanderen, der sammen med Forvaltningsofficeren instruerede messegasterne i denne vigtige funktion, hvor der ved officielle besøg m.m. om bord ofte var mange pligter og opgaver for denne værnepligtige personelgruppe. På øvelse Der var et helt specielt sammenhold, og ofte opstod der et venskab blandt officererne, der rakte sig langt udover den tid, som man var tjenstgørende i fregatterne. De bedste perioder var, når fregatter-

11 11 I perioden 6. juni - 5. juli var PEDER SKRAM på værft i Århus for at få en gang frisk maling. København den 6. juni: Slæbebåden ARVAK har fat i stævnen. I Århus bugt den 5. juli ne var tilmeldt deltagelse i STA- NAVFORLANT. Herved oplevede vi den internationale atmosfære og spændende øvelsesaktivitet sammen med mange forskellige nationaliteter, hvor vi altid havde et fint forhold specielt til canadiere, belgiere og hollændere. Der var altid en indbyrdes konkurrence enhederne imellem, og ofte klarede fregatterne sig fremragende. Daværende kommandørkaptajn Leif Hartmann Jensen var Teknikofficer om bord på HERLUF TROLLE, da jeg påmønstrede. Orlogskaptajn Knud Piilgård var Vedligeholdelsesofficer, Kommandør Jens Asmund Birk var Driftsofficer. Som nogen husker, blev både Hartmann og Birk senere Chef for Teknisk Afdeling på Flådestation Korsør, og Piilgård blev Chef for Driftssektionen. I denne periode var korvetterne forholdsvis nye, og vi deltog naturligvis også i øvelser sammen, bl.a. i DANEX. Og hvis vi skulle hovere over for korvetsejlerne, så kunne man jo altid spørge dem om, hvorfor de kun havde en skorsten! Fremdrivningsanlægget Fremdrivningsanlægget på fregatterne var noget specielt. Et CODOG anlæg bestående af 2 stk. Pratt & Whitney gasturbiner, HK samt af 2 stk. General Motors dieselmotorer HK gav den tons tunge og 112 meter lange fregat en aktionsradius på sømil ved 15 knob. Jeg husker en forlægning fra Lissabon til Hammerfest i det nordlige Norge på kontinuerlig krydsfart med 18 knob, kun afbrudt af rutinemæssige skift af turbine i.f.m. turbinevask. Så var det fedt at overtage en morgenvagt i kontrolrummet og opleve skibet langsomt vågne op til en ny dag, hvor duften fra det nybagte morgenbrød bredte sig fra kabyssen, hvor bageren tidligt var på færde. En tid med gode minder Jeg mødte i de fem år rigtigt mange spændende og dygtige mennesker på fregatterne og har mange gode minder derfra. I januar 1988 strøg fregatten PE- DER SKRAM kommando for sidste gang, og en epoke i søværnet var hermed slut. ARVAK og ALSIN slæber på PEDER SKRAM.

12 12 Danmark med i NATOpatruljering rundt om Afrika Den 21. juli sejler korvetten OLFERT FISCHER mod Afrika for at slutte sig til NATOs maritime styrke, SNMG1. OLFERT FISCHER slutter sig til den multinationale styrke, SNMG1 (Standing Naval Maritime Group 1), i Rota på Spaniens sydvestkyst. Styrken vil i august og september foretage en historisk patruljering rundt om Afrika. Den 4. august sejler styrken mod Afrikas vestkyst og Niger Deltaet. I denne region har der i de seneste måneder været adskillige eksempler på kidnapninger og angreb på olieplatforme. NATO-styrken vil nå Cape Town i slutningen af august og vil i den forbindelse gennemføre øvelser med den sydafrikanske flåde. Under den sidste del af patruljeringen vil styrken gennemføre øvelser i det Indiske Ocean ud for Somalias kyst. I dette område udsættes blandt andet skibe med nødforsyninger til landet i stadig større omfang for angreb af pirater. Patruljeringen slutter, når styrken går gennem Suezkanalen omkring den 1. oktober. SNMG 1 er en multinational flådestyrke af seks skibe fra seks forskellige nationer: USA, Canada, Tyskland, Holland, Portugal og Danmark. Det er første gang, at en NATO-styrke sejler hele vejen rundt om Afrika. OLFERT FISCHER forlader SNMG 1 i Souda Bay, Kreta, senest den 12. oktober og forlægger mod Korsør med ankomst den 22. oktober. PETER TORDENSKJOLD Også korvetten PETER TORDEN- SKJOLD slutter sig til SNMG 1. Den 29. september forlægger PETER TORDENSKJOLD mod Souda Bay for at være en del af styrken indtil den 16. december, hvorefter korvetten returnerer til Danmark. Søværnets Operative Kommando Flåden i Korsør udsendes til alle afdelinger og sektioner ved Operativt Logistisk Støttecenter Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab og Værksted Danmark Øst. m.fl. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i forsvaret samt til Slagelse Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1000 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen: Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 21. september Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets.

13 13 Havneanløb Der gøres opmærksom på, at oversigten afspejler foreløbigt planlagte havnebesøg. Ændringer kan forekomme. Kilde: Søværnets Operative Kommando Udenlandske orlogsskibe i dansk havn AUG 2007 Franske ETOILE besøger Aalborg AUG 2007 Tyske BAD RAPPENAU besøger Rønne AUG 2007 Tyske HAMBURG besøger Århus AUG 2007 Polske SOKOL og norske GEIR, TJELD og RAVN besøger Rønne ifm. Øvelse DANEX AUG-03 SEP 2007 Polske SOKOL og GROM samt norske TJELD, GEIR og RAVN besøger København ifm. øvelse DANEX AUG-04 SEP 2007 Argentinske LIBERTAD besøger København SEP 2007 Tyske HAMBURG besøger Rønne SEP 2007 Norske TYR besøger Aalborg Danske orlogsskibe i udenlandsk havn AUG 2007 ERTHOLM, AALHOLM, SVANEN og THYRA besøger Karlshamn AUG 2007 MAKRELEN besøger Lysekil AUG 2007 RØMØ besøger Swinoujscie AUG 2007 VIBEN besøger Rota AUG 2007 VIBEN besøger La Coruna AUG 2007 VIBEN besøger Cherbourg 30 AUG 2007 VIBEN besøger Cuxhaven 29 AUG 2007 GUNNAR SEIDENFADEN besøger Gøteborg 31 AUG-04 SEP 2007 OLFERT FISCHER besøger Cape Town SEP 2007 GEORG STAGE besøger Lerwick SEP 2007 GUNNAR SEIDENFADEN og METTE MILJØ besøger Tallin OKT 2007 GEORG STAGE besøger Bergen OKT 2007 ESBERN SNARE besøger Leith/Edinburgh Danske marinehjemmeværnsenheder i udenlandsk havn AUG 2007 MANØ besøger Kleven og Mandal AUG 2007 DUHBE besøger Rostock AUG 2007 HERCULES besøger Falkenberg AUG 2007 HERCULES besøger Rendsburg AUG 2007 FANØ besøger Gøteborg SEP 2007 ENØ, ASKØ og HJORTØ besøger Tallin SEP 2007 LYØ besøger Helgoland Adoptionsbesøg AUG 2007 RAVNEN besøger Juelsminde SEP 2007 FARØ besøger Skælskør

14 14 Hvem gemmer sig bag logo et? Efter den omfattende organisationsændring i er mange myndigheder repræsenteret på flådestationen. Foruden de allerede kendte, har mange nye navne, logoer og forkortelser set dagens lys. Her er lidt hjælp til at finde ud af, hvem der er hvem: 1. ESK 1. Eskadre er i Korsør repræsenteret med et lille stabselement, bestående af 1 taktisk officer og 1 teknisk befalingsmand. Stabselementet støtter 1. Eskadres enheder beliggende i Korsør og København samt samarbejder med 2. Eskadre. 2. ESK 2. Eskadre er repræsenteret med stab, 3 korvetter af NIJU-klassen, fleksible støtteskibe af ABSALON-klassen (under installationsperioder), 8 Standard Flex skibe, hvoraf 4 er beliggende i Korsør og 4 i Frederikshavn. 2. Eskadre har også et lille stabselement i Frederikshavn, som støtter de af eskadrens enheder, der har basehavn i Frederikshavn. FBE Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning er i Korsør repræsenteret med et Lokalt Støtteelement (LSE), der driver cafeteria, rengøring, arealpleje, trykkeri, posttjeneste m.m. samt står for drift af bygninger og anlæg på flådestationen. LSE KOR er direkte underlagt Lokalt Støttecenter Vestsjælland (LSC VSJ), der midlertidigt er etableret på Antvorskov Kaserne. FMT Forsvarets Materieltjeneste. Værksted Danmark Øst (VKDK Ø) er i Korsør repræsenteret med Regionsledelse Øst og Værkstedsområde Korsør (VKO KOR). Regionsledelsen er bosiddende i bygning 17 på Noret. VKO KOR er spredt med værksteder hhv. på flådestationen, på Noret og ved Depot Egø. Herudover er Forsvarets Depot og Distributionsstruktur (FDD) repræsenteret i depotområdet på Noret med Udleverende Depot (UDKO) og Omladecentral (OLC). Forsvarets Publikationsforvaltning (FPF) er nu en fællesværns niveau II myndighed direkte underlagt FMT Centralledelse. FPF forvalter publikationer og kort til alle værn i forsvaret samt varetager funktionen som kryptofordelingscenter og kurercentral. FMT projektkoordineringskontor for de fleksible støtteskibe (PK FS) er ligeledes bosiddende på flådestationen.

15 15 FSU Forsvarets Sundhedstjeneste. Infirmeriet (INF) er nu en værnsfælles institution, direkte underlagt FSU, men stadig beliggende på flådestationen. FSV Forsvaret, det nu ikke længere helt nye fællesmærke, som alle myndigheder kan/skal anvende afhængigt af situationen. FRO Forsvarets Rådgivning om Omstilling er i Korsør repræsenteret ved job- og uddannelsesrådgiver Jens Jacobsen ansat under Forsvarets Personeltjeneste. FRO rådgiver forsvarets personel vedr. civiluddannelse, job, strukturtilpasninger, flytning af tjenestested, kompetenceudvikling m.m. OPLOG KOR Det Operative Logistiske Støttecenter Korsør er repræsenteret med Ledelsessekretariat (LS), Administrationssektion (ADM) og de 3 afdelinger: Drift- og Koordinationsafdelingen (DK), Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen (RV) samt Base- og Forsyningsafdelingen (BF). Herudover er Søværnets Terminaltjeneste (STT) og Søværnets Militærpolitikorps (MP) underlagt OPLOG KOR. OPLOG KOR afdelinger og sektioner er spredt ud over hele flådestationens område samt på Noret og Depot Boeslunde. OPLOG KOR skal opfylde operative enheders behov for logistisk støtte - såvel nationalt som internationalt. STS Søværnets Taktiske Stab er bosiddende på flådestationen. Staben er blevet udvidet til 20 mand, hvorfor der er opstået behov for mere plads. Derfor er en ny bygning skudt op ved siden af den allerede etablerede i det nordøstlige hjørne af flådestationen. STS er en operativ enhed, der har til opgave at uddanne, træne og føre maritime styrker i fred, krise og krig. VTS Sund og Bælt er med Vessel Traffic Service Center ligeledes repræsenteret på flådestationen. VTS-centret varetager sikkerheden for skibstrafikken gennem Storebælt. VTS-centret er bemandet med civile skibsførere og styrmænd.

16

FORSVARET. i Korsør. FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår. december 2007

FORSVARET. i Korsør. FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår. december 2007 FORSVARET i Korsør december 2007 FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operativte Logistisk Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail:

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006

FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006 FLÅDEN i Korsør 11. årgang Nr. 2 juni 2006 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://forsvaret.dk/flskor Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. April 2008

FORSVARET. i Korsør. April 2008 FORSVARET i Korsør April 2008 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Formand/Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset)

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset) Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset) Deltagere: Per Bech Christensen, John Fritze Nielsen, Palle Thøgersen,

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. april 2012

FORSVARET. i Korsør. april 2012 FORSVARET i Korsør april 2012 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax: 58

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. april 2010

FORSVARET. i Korsør. april 2010 FORSVARET i Korsør april 2010 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: LESEK.OLSK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax: 58

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. december 2011

FORSVARET. i Korsør. december 2011 FORSVARET i Korsør december 2011 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax:

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. April 2007 Nr. 1. 12. Årgang

Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. April 2007 Nr. 1. 12. Årgang Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn April 2007 Nr. 1. 12. Årgang Orlogskaptajn Paul Erik Christensen fortæller om sin tid som chef for minedepoterne... læs s. 4 Indhold Nr. 1 * 2007 3 Billeder fra OPLOG

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. august 2011

FORSVARET. i Korsør. august 2011 FORSVARET i Korsør august 2011 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax:

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelse På generalforsamlingen 2007 blev Anders Labich, Tina Christensen, Morten Andersen, Lena Smith og Henrik Leth valgt

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Skater, et elev arbejde fra 2012

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005 FLÅDEN i Korsør 10. årgang Nr. 1 marts 2005 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://www.flskor.svn.dk Formand/Ansvarshavende redaktør: Kaptajnløjtnant

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Odense Staalskibsværft

Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-13

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-13 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 øvelser i almindelige regning Udfør regneøvelser på forskellige opgaver Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Knud s. e:6. Crypt ography. September 2013

Knud s. e:6. Crypt ography. September 2013 Knud s Crypt ography C e:6 September 2013 Lederen Skrevet af Mikkel Elliot, JCI Sct. Knud Sen udgave. Meget sen udgave. Resultatet af frivillighed er ofte at andre ting kommer foran. Denne udgave af bladdet

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR ARBEJDE PÅ STIGER INDKØB FOR EN LILLE MILLIARD - SKAL UDNYTTES BEDRE

PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR ARBEJDE PÅ STIGER INDKØB FOR EN LILLE MILLIARD - SKAL UDNYTTES BEDRE Nyhedsbrev til viceværter og inspektører / juni 2013 PROFIL AF DEAS REGIONSDIREKTØR I sidste måned startede vi en serie, hvor vi ser nærmere på, hvad forskellige DEAS-medarbejdere beskæftiger sig med,

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere