Kapitel 17 Verbets tempus og aspekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 17 Verbets tempus og aspekt"

Transkript

1 195 Kapitel 17 Verbets tempus og aspekt Tempus og aspekt er to kategorier der tilsammen fortæller noget om hvornår en handling finder sted, og hvor den talende befinder sig i forhold til handlingen. Tempus er latin og betyder tid, men verbalformen fortæller ikke entydigt hvornår en handling finder sted. Verbets aspekt fortæller om den talende ser handlingen som afsluttet eller som uafsluttet, men det er ikke en absolut størrelse; den samme handling kan godt beskrives med begge aspekter i forskellige sammenhænge Verbets tempus (indikativ) Indikativ (inkl. potentialis, se 18.2) er den neutralt fremsættende modus, der bruges når der ikke er forhold der taler for at anvende konjunktiv. Den udtrykker kendskab til handlingen og er informerende. Vi skal først se på de usammensatte verbalformer, men vi gemmer foreløbig indefinido lidt. Vi skal så sammenligne fire former, som det viser sig hænger sammen to og to på forskellig måde: Samtidighed Senere Ses fra nutid hablas hablarás Ses fra fortid hablabas hablarías Hvis jeg siger estudio español (jeg læser spansk) foregår handlingen samtidig med taletidspunktet - nutiden - selv om det at læse spansk naturligvis er en handling der varer meget længere end et nu. Handlingen er begyndt før og varer sikkert ved efter nu et, men den ses i forhold til taletidspunktet. På samme måde er estudiaba español (jeg læste spansk) samtidig med fortiden; handlingen ses i forhold til et tidspunkt i fortiden som kunne være cuando te conocí (da jeg lærte dig at kende) eller noget lignende. Præsens og imperfektum markerer altså ingen afslutning af handlingen, de er uafsluttede eller imperfektive, og det er grunden til at man med disse verbalformer også kan udtrykke handlinger der ligger efter henholdsvis nu og før; fremtid og fortids fremtid (ligesom på dansk): mañana vengo dijo que venía al día siguiente jeg kommer i morgen han sagde at han kom (ville komme) dagen efter

2 196 I forhold til henholdsvis det nutidige og det fortidige udgangspunkt er de to andre former fremtidige: mañana nos veremos vi ses i morgen dijo que n os veríam os al día siguiente hun sagde at vi ville ses dagen efter También sabía que amaría a aquella niña Han vidste også at han ville elske den pige durante toda su existencia (All 159). hele (resten af) livet eller de kan med udgangspunkt i hver sin tid angive en formodning: hará un mes (Muñ 40) det er nok en måned siden haría un mes det var nok en måned siden De sammensatte verbalformer med haber + participium udtrykker at handlingen er afsluttet eller perfektiv (deraf betegnelsen perfektum) i forhold til den tidsmæssige reference som fastlægges af haber. Perfektum, he vivido en Paris (jeg har boet i Paris), refererer altså til en handling der er afsluttet i nu et (he er nutid) og dermed fortidig, og det gør den i reglen også hvis man tilføjer en tidsperiode: he vivido en Paris tres años Jeg boede tre år i Paris Nu vender vi tilbage til nutid. Den kan som nævnt udtrykke en handling der er begyndt før taletidspunktet hvis denne stadig varer ved: vivo en P aris jeg bor i Paris Så langt er der overensstemmelse med dansk, men i det øjeblik vi tilføjer en tidsperiode eller angiver siden hvornår, ændrer vi af uforklarlige årsager verbalform på dansk, mens nutiden bevares på spansk: vivo en Paris desde 1998 jeg har boet i Paris siden 1998 På spansk kan perfektum nemt blive opfattet som afsluttet og dermed lig indefinido, hvorfor den i reglen undgås med den betydning: he vivido / viví tres años en Paris jeg boede tre år i Paris Med nægtelse og visse tidsadverbier som siempre, nunca m.fl. kan det dog være nødvendigt at bruge perfektum om en handling der stadig er aktuel på taletidspunktet: no he vivido nun ca en Paris jeg har aldrig boet i Paris siempre he trabajado aquí jeg har altid arbejdet her Jeg har ikke boet i Paris i fortiden, og jeg bor der heller ikke nu, så det at jeg ikke bor i Paris er altså gældende helt op til taletidspunktet. Indefinido angiver en afsluttet handling, hvilket vil sige at der ses tilbage på den fra et senere tidspunkt. Man kan jo kun se en handling som afsluttet efter den har fundet sted!

3 Verbalformerne I det følgende gives en kort beskrivelse af de enkelte verbalformers mest almindelige anvendelser. Se også tidsudtryk, Præsens Præsens bruges som allerede nævnt til at udtrykke det der varer ved i nutiden, og altså også om det der begyndte i fortiden og stadig varer: estudio español Ya tienes veinticuatro años, hermana (All 199) vivo aquí desde febrero Merino, de más de 60 años, trabaja en el servicio de espionaje desde el gobierno militar de los años sesenta (País, ) jeg læser spansk Nu er du fireogtyve år jeg har boet her siden februar Merino på over 60 år har arbejdet i spionagetjenesten siden 60-ernes militærregering Gentagende handlinger i nutiden: Pedro siempre llega tarde Dicen que es secreto, pero después siempre saben por quién votamos (All 205) Pedro kommer altid for sent De siger den [afstemningen] er hemmelig, men bagefter ved de altid hvem vi stemmer på Forudsigelige handlinger i fremtiden som anses for sikre: Regreso mañana a las tres de la tarde Jeg kommer tilbage i morgen kl. tre Desuden bruges præsens i definitioner og generelle udsagn: Verdad que los leones son más grandes Er det rigtigt at en løve er større end en que los perros? (Del 36) hund? I spørgsmål hvor vi på dansk bruger skal har man på spansk nutid uden hjælpeverbum: - Qué calor! - Sikke en varme! - Abro la ventana? - Skal jeg åbne vinduet? Te traigo una cerveza? Skal jeg hente en øl til dig? Endelig bruges præsens i det der kaldes historisk nutid. Historisk nutid betyder at man bruger nutid om fortidige handlinger, og det findes både spontant i talesproget og i skriftsprog. Især historiske fremstillinger er ofte rige på nutid, idet det giver fremstillingen et mere levende præg, og til tider ses historisk nutid blandet med verbalformer der har fortidig reference: Colón descubre América en el año 1492 Colombus opdager Amerika i år 1492 (Gili 121)

4 198 Y a medida que salieron, comenzó a tomar el mando de mi conciencia y de mi voluntad y casi llega su decisión a tiempo para impedir que la frase saliera completa (Sáb XX) Og efterhånden som [ordene] kom ud, begyndte den [underbevidstheden] at tage magten over min sam vittighed og m in vilje, og dens beslutning kommer næsten tids nok til at forhindre at sætningen fuldendes Perfektum Perfektum, førnutid, er en datid på spansk, hvilket betyder at den sjældent bruges om det der stadig varer ved som på dansk (jf. side 196). Den udtrykker handlinger der er nært knyttede til nutiden: Hoy he comido en un restaurante chino Modsat: Ayer comí en un restaurante chino La campaña ha sido interesan te, sobre todo para la gente interesada (País) Hemos tratado de reproducir lo más fielmente posible la versión original (Arguedas: El sueño del Pongo) I dag har jeg spist på en kinesisk restaurant I går spiste jeg på en kinesisk restaurant Kampagnen har været interessant, især for dem der er interesseret Vi har søgt at reproducere den originale udgave så tro som muligt Ved visse adverbier kan perfektum som nævnt (s. 196) inkludere nutiden, men ellers må det anbefales at betragte den som en fortidsform, der ikke omfatter taletidspunktet: Yo he vivido siempre aquí (All 205) Jeg har altid boet her Hvis forbindelsen til nutiden bevares syntaktisk eller mentalt, bruges perfektum, så sammensætninger med este (esta mañana, esta tarde etc.) og andre adverbielle udtryk der inkluderer nu, styrer ligesom hoy et verbum i perfektum. Det samme gælder adverbiet aquí, og i reglen siempre. Med ayer, aquel... o.s.v. (aquel día) skæres denne forbindelse over, og indefinido er på sin plads. esta semana he trabajado mucho la semana pasada trabajé mucho i denne uge har jeg arbejdet meget i sidste uge arbejdede jeg meget Tilknytningen til nutiden kan dog også være rent mental, hvorfor samme handling kan udtrykkes med begge verbalformer når de der er implicerede i samtalen, har hver sit følelsesmæssige forhold til begivenheden: A: Dicen que tu padre m urió Det siges at din far er død B: Sí, mi padre ha muerto Ja, min far er død B har følelsesmæssigt et tættere forhold til faderen Imperfektum Imperfektum beskriver fortidige handlinger der ses som uafsluttede, hvilket vil sige at de i reglen har en vis udstrækning eller repeteres; man kan sige at handlingen har sit udgangspunkt i fortiden: Dijo que estaba cansado Han sagde at han var træt

5 199 Los domingos, en invierno, en las mañanas frías y doradas de febrero, Funes se encerraba en la cocina y preparaba un guiso a la manera de su pueblo (Muñ, 19) Tenía miedo de haber sufrido una alucinación (Muñ, 14) Aunque ningún dirigente regional del PSOE dudaba ayer de la con veniencia obvia de... (País) Om søndagen, om vinteren, lukkede Funes sig på de kolde og gyldne februarmorgener inde i køkkenet og lavede en stuvning som i hans landsby Jeg var bange for at have fået en hallucination Selv om ingen af PSOEs regionale ledere i går var i tvivl om den indlysende fordel ved... Imperfektum kan også angive fortids fremtid og altså pege mod fremtiden fra et fortidigt udgangspunkt. Denne brug forekommer i talesproget: Dijo que regresaba/regresaría a l día Han sagde at han kom/ville komme tilbage siguiente dagen efter og i sætninger der indledes af et adverbiale der peger mod fremtiden (fortids fremtid): Luego ordenó a la nodriza que los dejara a Derefter befalede han ammen at lade dem solas. Una hora más tarde el mis-terioso embozado abandonaba alcoba y mystiske tilslørede soveværelset og være alene. En time senere forlod den palacio (cit. Boy 8) paladset En 1903 obtuvo el primer premio en un I 1903 modtog han sin første præmie i en concurso de novelas [...] y dos años romankonkurrence [...] og to år senere después ganaba otro premio en un concurso de cuentos (cit. Boy 8) vandt han en anden præ mie i en novellekonkurrence Endelig bruges imperfektum til at vise respekt eller høflighed som en erstatning for præsens: Quería pedirle a usted un favor Jeg ville gerne bede Dem om tjeneste Venía a consultarle un asunto Jeg kom for at spørge Dem til råds i en sag Quería felicitarle por una fotografía publicada el p asado lu nes 3 de ju lio (País) blev offentliggjo rt i mandags d en 3. Jeg ville gerne lykønske Dem for et foto der juli Desuden bruges imperfektum i definitioner der har fortiden som referenceramme: un combin ado atroz que se llamaba en afskyelig cocktail som hed lumumba, og Lumumba, y que estaba hecho de batido som var lavet af chokolade og Soberanocognac de chocolate y coñac S oberan o... (Muñ, 18) Indefinido Indefinido refererer også til en handling i fortiden, men den ses som afsluttet, en engangshandling modsat det der gentages (imperfektum). Det kan for eksempel være flere handlinger der afløser hinanden (se 17.3 for flere detaljer):

6 200 Bajé al bar de la esquina y me tomé un café con leche (Muñ 25) Jeg gik ned på baren på hjørnet og tog mig en kop kaffe med mælk Pluskvamperfektum Pluskvamperfektum eller førdatid, refererer også til fortidige handlinger, men her ses handlingen som fortidig i forhold til en anden fortidig handling - heraf den danske betegnelse: Me dijo que había oído que me iba muy bien (Muñ 38) Han sagde at han havde hørt at det gik mig fint Handlingen oír finder sted før decir. Til tider kan pluskvamperfektum også blot referere til en handling i en fjern fortid uden at den stilles i forhold til andre fortidige handlinger: Daniel había tenido que conseguir una orden judicial porque el detenido estaba incomunicado (Pin 169) Daniel havde måtte få fat på en retskendelse, for den anholdte var i isolation Futurum Futurum, fremtid, bruges om handlinger der er fremtidige: Prométame que no se irá nunca más (Sáb Lov mig at D e aldrig mere vil gå fra mig VIII) ya diré más adelante, si hay oca sión, algo hvis der er lejlighed til det, vil jeg fortælle más sobre este a sunto de la rata (Sáb I) mere om det med rotten senere og om formodninger: Carmen tendrá veinte años Carmen tendré 20 años? Habrá quien piense incluso que el contribuyente se ha ahorrado los millones q ue exigía CiU (País) Carmen er nok tyve år Er Carmen mon 20 år? Der er nok dem der endog tror at skatteyderen har sparet de mio. som DiU forlangte Ved spørgsmål og nægtelse fås betydningen vel ikke: No llegarás tarde mañana Du kommer vel ikke for sent i morgen? Futurum kan også, omend sjældnere, udtrykke forbud, påbud eller ordre: No matarás! Du må ikke slå ihjel Futurum perfektum Futurum perfektum kan siges at være en blanding af perfektum og futurum. Den kan bruges om afsluttede handlinger i fremtiden, hvor perfektum udtrykker handlinger der er afsluttede i nutiden:

7 201 cuando vengas, ya me habré acostado når du kommer, vil jeg allerede være gået i seng At gå i seng er afsluttet på det fremtidige tidspunkt hvor du kommer. Futurums mulighed for at udtrykke formodning findes også ved futurum perfektum: Ya habrá encontrado su perro nu har han nok fundet sin hund Konditionalis Konditionalis, fortids fremtid, minder meget om futurum, men handlingen ses her fra en fortidigt synsvinkel, så konditionalis kan udtrykke det der ville / skulle ske senere: tenía un novio y algún día se casaría (All 15) Funes me dijo que me pagarían cincuenta mil pesetas y todos los gastos (Muñ 41) hun var forlovet, og en dag ville hun blive gift Funes sagde at de ville betale mig ptas. og alle udgifter eller en formodning i fortiden: serían ya alrededor de las once y media (Sáb VII) klokken var vel omkring halv tolv Desuden udtrykker konditionalis høflighed eller tilbageholdenhed i nutiden, hvor vi på dansk kunne bruge datid: Podría usted decirme qué hora es? Kunne De sige mig hvad klokken er? Konditionalis kan udtrykke en tænkt situation, hvor man ofte kunne underforstå en betingelsessætning med si (se?): Son muy pocos los españoles que apoyarían un sistema no democrático (Lor ikke-demokratisk system [hvis mulig- Det er meget få spaniere der ville støtte et 101) heden bød sig] Konditionalis perfektum Konditionalis perfektum minder meget om futurum perfektum, men den har lige som konditionalis et fortidigt udgangspunkt. Den kan derfor udtrykke at en handling er afsluttet i forhold til en anden handling som er fortids fremtid. Et eksempel kan forhåbentlig gøre det lidt mere klart: dijo que ya se habría acotado cuando regresaras han sagde at han ville være gået i seng når du kom tilbage At gå i seng er afsluttet på det tidspunkt hvor du kom tilbage, og det er fremtidigt i forhold til dijo, der markerer det fortidige udgangspunkt. Også en formodning om at noget var afsluttet i fortiden udtrykkes med konditionalis perfektum:

8 202 ya le habría contado el secreto cuando se fue a Madrid hun havde nok allerede fortalt ham hemmeligheden da han tog til Madrid Desuden kan konditionalis perfektum udtrykke en hypotese - noget der ikke opfyldes: Y a mí no m e habría gustado nacer mujer - Og jeg ville ikke have syntes om at være dijo él (All 56) født som kvinde, sagde han Pretérito anterior Pretérito anterior (hubo invitado) bruges kun i visse tidsbisætninger, men den er ikke obligatorisk. Den bruges yderst sjældent, så det er en god regel at de sammensatte tider ikke dannes med indefinido af haber, selv om det altså forekommer i meget sjældne tilfælde: - Vine a decirte que te cuides, hijita - dijo Luisa Mora después que se hubo secado el llanto de emoción (All 383) - Jeg kom for at sige til dig at du skal passe på, min pige, sagde Luisa Mora efter hun havde tørret bevægelsens tårer væk Regional variation: perfektum erstattes af indefinido I Latinamerika, især i Río de la Plata-området, samt i Galicien er der en stærk tendens til at foretrække indefinido fremfor perfektum, uanset hvor nært handlingen måtte være knyttet til nutiden. I nogle områder kan man næsten sige at perfektum ikke eksisterer, og det er almindeligt at spørge: Estuviste en Argentina? (hørt) Har du været i Argentina? 17.3 Aspekt eller forholdet mellem imperfektum og indefinido Aspekt er nok noget af det vanskeligste i spansk grammatik fordi der - modsat modus - ikke findes en klar styring af den ene eller den anden verbalform. Aspektet afgøres af semantiske forskelle som kan være yderst svære at fange, og mange gange er det afgørende at vælge den rigtige form Generelle forskelle Imperfektum beskriver tilstande og omstændigheder; hvordan situationen var på et givet tidspunkt. Imperfektum beskriver baggrund og iscenesættelse, hvilket vil sige hvordan der så ud, personbeskrivelser generelt, og også tidspunktet omfattes af denne situationsbeskrivelse hvor kort det end måtte være. Uanset om det drejer sig om hvilket år, hvilken dag eller hvad klokken nøjagtig var, skal det opfattes som en beskrivelse af omstændighederne: Eran algo más de las doce, el sol de este noviembre tan cálido atravesaba una especie de lujosa bruma azul bajo las Klokken var noget over 12, denne novembers så lune sol gennemtræ ngte en slags

9 203 copas de los árboles, y a mí me parecía imposible que...(muñ, 13) Su rostro era hermoso pero tenía algo duro. El pelo era largo y ca staño (Sáb IX) Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo inkaico vivía con bienestar material (Mar I). "Creíamos que la sed de poder podía tener un límite...." (País) prægtig blå tåge under trækronerne, og det forekom mig umuligt at... Hendes ansigt var smukt, men der var noget hårdt ved det. Hendes hår var langt og kastanjebrunt Alle historiske vidnesbyrd siger samstemmende at inkafolket levede i materiel velstand. Vi troede at tørsten efter magt ville have en grænse En tekst der udelukkende holdes i imperfektum, er statisk og beskrivende. Indefinido udtrykker derimod handling og forandring, så hver gang der gøres noget, siges noget o.s.v., skal vi have fat i indefinido. Den udtrykker enkelthandlinger i en beskrivende tekst og flere på hinanden følgende handlinger: me levanté de un salto y fui a su encuentro. Cuando ella me vio, se detuvo como si de pronto se hubiera convertido en piedra (Sáb IX) Tengo mucho que hablar con usted - le respondí (Sáb IX) jeg rejste mig ved et sæt og gik hende i møde. Da hun så mig, stoppede hun op som om hun pludselig var blevet til en sten Jeg har meget at tale med Dem om - svarede jeg hende Imperfektum angiver den længstvarende handling, inden for hvis forløb en handling i indefinido kan udspille sig: Cuando entraste, llovía (Gili 242) Da du kom ind regnede det Aunque estaban verdes, cogimos fresas Selv om jordbærrene var umodne, plukkede (Láz # 14) vi dem

10 Aktionsart Verberne kan inddeles i to kategorier efter deres såkaldte aktionsart. En gruppe verber udtrykker afgrænsede handlinger, som implicerer et skift idet de føres ud i livet. Når vi siger Pedro murió ayer (Pedro døde i går) er handlingen overstået lige så snart den bliver påbegyndt. Modsat har vi verber som vivir, leer, hablar, estar m.fl. hvor handlingen ikke afgrænses. Vi kan blive ved med at bo/leve, læse o.s.v. Handlingen fører ikke et skift med sig, så den er uafsluttet, og den type verber betegnes som imperfektive. De minder om verbalformen imperfektum, og denne gruppe verber står som oftest i imperfektum. Morir, entrar, decir m.fl. hører til gruppen af perfektive, afsluttede, verbalhandlinger, og de står ofte i indefinido. Aspekt Perfektivt (indefinido) Imperfektivt (imperfektum) Aktionsart Perfektiv Enkelthandling: llegó a las nueve murió la semana pasada salieron 3 niños del colegio Gentagelse: siempre llegaba tarde Forhaling: se moría de hambre salía agua de la piscina Imperfektiv Ses som afgrænset: vivió en Paris (toda la vida / dos años etc.) Tidsmæssigt udstrakt handling: Hablaba mucho vivía bien estaba en Roma trabajaba mucho På trods af denne klare sammenhæng mellem verbets semantik og de to verbalformer, kan aspekt og aktionsart kombineres på alle måder og dermed give særlige betydningsnuancer. Et perfektivt verbum der sættes i imperfektum, får handlingen til at virke længerevarende, hvilket kan ske på to måder. Den mest håndgribelige er at handlingen gentages et ubestemt antal gange, og her skal en dansk tekst ofte nærlæses for at fastslå at handlingen ikke kun sker én gang:

11 205 Bebíamos café con leche para que [...] y al salir a la calle tal vez ya se apuntaba el amanecer [...]. Funes y yo volvíamos tambaleándonos a nuestro piso y al día siguiente nos levantábamos a la una, con resaca (Muñ, 18) Vi drak kaffe med mælk for at [...] og når vi kom udenfor, var morgengryet måske allerede ved at vise sig [...]. Funes og jeg gik dinglende hjem til vores lejlighed, og dagen efter stod vi op kl. et, med tømmermænd I imperfektum kan et perfektivt verbum også udtrykke en igangværende handling, hvilket på dansk kan gengives med at være ved at...: Aquella noche, cuando volvíamos a casa, Da vi var på vej hjem den aften, sagde Funes, más serio que de costumbre, me Funes mere alvorligt end normalt at han dijo que a veces se avergonzaba mucho somme tiden følte sig flov over at leve de vivir como un gandul (Muñ 24) som en dagdriver Det er værd at hæfte sig ved at aktionsart ikke er knyttet til verbet alene. Man skal se på udtrykket som et hele, idet andre led kan have indflydelse. Salir una persona por la puerta (en person går ud ad døren) er en perfektiv handling, mens salir agua / humo o.s.v. (der kommer vand / røg ud af...) er imperfektivt. Man kan ikke have en indefinido uden at det der udtrykkes, bliver ført ud i livet: cuando vino Pedro, me fui cuando vino Pedro, me iba A las seis nos fuimos al cine, y para más desgracia no pudimos entrar [...], no quedaba ni una entrada (Muñ 24) da Pedro kom, gik jeg da Pedro kom, skulle jeg til at gå (var jeg ved at gå) Klokken 6 tog vi til biografen, og endnu engang uheldige kunne vi ikke komme ind, [...] der var ikke en eneste billet tilbage Med fui konstateres at jeg rent faktisk tog afsted, mens vi med iba mentalt sætter os tilbage til det tidspunkt hvor handlingen udspilledes, og der siges ikke hvad der skete efterfølgende; om jeg gik, eller jeg blev hjemme fordi Pedro dukkede op. På tilsvarende vis fortæller no pudimos entrar at det var umuligt at komme ind, og vi kom heller ikke ind senere - i hvert tilfælde ikke ved den lejlighed. No podíamos entrar ville derimod udtrykke at vi stod i den situation at der ikke var flere billetter, men det kan have ændret sig siden; måske lå der alligevel en bunke usolgte billetter i en skuffe. Imperfektum betyder ikke nødvendigvis at situationen har ændret sig, men muligheden står åben. Og et udtryk som tener que udviser den samme aspektforskel: al acercar la copa a la nariz, me dieron náuseas y tuve que dejarla (Muñ 14) llegamos a un río que tuvimos que cruzar llegamos a un río que teníamos que cruzar - pero el guía nos encontró otro camino Idet jeg løftede glasset op til næsen, fik jeg kvalme og måtte stille det vi kom til en flod so m vi måtte krydse (og vi faktisk krydsede) vi kom til en flod som vi skulle krydse - men guiden fandt en anden vej for os

12 206 Der er jf. overstående væsentlig forskel på at sige se murió de hambre og se moría de hambre. Se murió betyder at han rent faktisk døde, mens se moría de hambre bedst oversættes til han var ved at dø af sult, hvilket vi jo ofte siger uden det får alvorlige konsekvenser Inkoativt aspekt eller verber med to betydninger Flere spanske verber som f.eks. conocer, tener, saber har både en imperfektiv og en perfektiv betydning. Ud over den imperfektive betydning at kende, have, vide o.s.v. kan disse verber også udtrykke at en handling påbegyndes: at begynde at kende, have, vide o.s.v., som på dansk udtrykkes med særlige udtryk eller verber (lære at kende, få, få at vide). Denne indtrædende handling er perfektiv og understøttes derfor naturligt af indefinido, mens de pågældende verber i den mere vedvarende betydning (at kende, have, vide) understøttes af den imperfektive verbalform. Nogle lingvister betegner denne indtrædende handling som inkoativt aspekt selv om der på spansk ikke er tale om et selvstændigt aspekt: Digamos que tenía un plan (Muñ, 19) y sólo entonces tuve valor para mirar h acia la calle (Muñ, 13) Pero nadie sabe cómo la conocí (Sáb III) en los tiempos en que aún no conocía a Juana Rosa (Muñ 69) Felipe González, convocado como testigo para aclarar qué sabía y cuand o lo supo,... (Cambio , 18) Lad os sige at han havde en plan og først da fik jeg mod til at se ud mod gaden Men der er ingen der ved hvordan jeg lærte hende at kende på den tid da jeg endnu ikke kendte Juana Rosa Felipe González, der var indkaldt som vidne for at man kunne afklare hvad han vidste og hvornår han havde fået det at vide,... Tener med betydningen at få bruges især om at få børn og andre mere eller mindre faste udtryk, og i andre sammenhænge må det tilrådes at søge andre verber som recibir, at modtage, eller lignende; se ordbogen. Ser kan også betyde at blive, men også denne brug skal man være forsigtig med; i de fleste tilfælde vil et andet verbum være mere velvalgt. Som allerede antydet, er den inkoative betydning ikke bundet til indefinido, og den imperfektive til imperfektum, så selv om der ofte er en sammenhæng, skal også nævnes nogle eksempler hvor den imperfektive betydning udtrykkes i indefinido: Pensé tanto en ella, durante esos meses, imaginé tantas cosas, que al verla no supe qué hacer (Sáb IV) y la imaginaba [...], como se ve a veces en los sueños a las mujeres que uno quiso mucho hace mucho tiempo [...], en medio de una realidad futura que ellas no conocieron (Muñ 54) I de måneder tænkte jeg sådan på hende, forestillede mig så mange ting, at da jeg så hende, vidste jeg ikke hvad jeg skulle gøre og jeg forestillede mig hende [...] som man somme tider i drømme ser kvinder man har elsket højt for længe siden [...] midt i en fremtidig virkelighed som de ikke har kendt

13 207 Se mantenía idéntica, desde luego, con el mismo aire intangible de serenidad y juventud que tuvo a los veintidós años (Muñ 66) hun holdt sig selvfølgelig identisk, med det samme urørlige udtryk af ro og ungdom som hun havde da hun var toogtyve Med de øvrige verbalformer findes begge betydninger også, og i virkeligheden kan den inkoative betydning findes ved mange andre verber. Den inkoative handling kan stå i imperfektum hvis den gentages, men det er nok mere ualmindeligt end at have den imperfektive betydning i indefinido. Man kunne forestille sig: todos los d ías conocía nueva gente tenía un hijo cada año hver dag lærte han nye mennesker at kende hun fik et barn hvert år Adverbialers indflydelse på aspektbrug Tidsadverbialer af forskellig art har stor indflydelse på aspektbrugen, men det er altid en tolkning af situationen der afgør hvilken verbalform der skal bruges. Nedenstående regler skal derfor kun ses som vejledende Afgrænsende adverbialer Afgrænsende adverbialer styrer ret entydigt indefinido, idet handlingen ses som et hele i den periode den har varet; den er ikke baggrund for noget andet. Det kan være udtryk som una hora, toda la vida, durante... m.m.: Duran te la comida, Inma estuvo como Under middagen virkede hun fraværende ausente (Muñ 23) Duran te una hora estuve esperand o sin Jeg stod og ventede en time uden resultat resultado (Sáb 80) Gentagelse Gentagelse kan være vanskeligt at have med at gøre, idet der skal skelnes mellem den ubegrænsede gentagelse, der udtrykkes i imperfektum, og den gentagelse der er begrænset til en given periode. A veces, cada jueves, todos los días, frecuentemente, por la noche o.s.v. vil næsten altid udtrykke ubegrænset gentagelse: a veces me impedía com er en todo el día (Sáb IX) Ponían el disco cada vez que se iban a la cama (Muñ 28) un autobús de línea que remontaba cada tarde las vueltas y revueltas de aquellos caminos montañosos (Muñ 42) nogle gange forhindrede det mig i at spise hele dagen De satte pladen på hver gang de gik i seng en rutebil der hver eftermiddag snoede sig ad disse bjergvejes sving og kurver

14 208 Derimod er cinco veces m.m. en afgrænset gentagelse, og verbet skal stå i indefinido. Vi ved at det lige præcis var fem gange, og dermed må vi også vide hvilken situation det konkret drejede sig om. En del adverbier kan være vanskelige at gennemskue. Det forekommer måske ikke umiddelbart logisk at der i aspekthenseende er forskel mellem muchas veces og varias veces, men en grundigere overvejelse vil gøre det klart at førstnævnte ofte svarer til tit, ofte og dermed er ubegrænset (imperfektiv), mens varias veces i reglen ses i forhold til en given situation: tosí varias veces (Muñ 44) llamé al timbre varias veces, y hasta me pareció que oía voces (Muñ 25) Me enamoré de manera rutinaria unas cuantas veces (Muñ 36) jeg hostede flere gange jeg ringede på klokken flere gange, og jeg troede endda at jeg hørte stemmer Jeg forelskede mig rutinemæssigt et antal gange Det var således ved en bestemt lejlighed jeg hostede flere gange; det var ikke tit og ofte, og ligeledes var det på et bestemt tidspunkt jeg ringede på flere gange. I tredje eksempel afgrænses handlingen implicit til hans ungdom. Siempre kan både afgrænse handlingen og markere en ubegrænset gentagelse: siempre detesté a Juana Rosa, desde el primer día (Muñ 15) Tenía, en fin, los atributos que esos charlatanes encontra ban siem pre en m is telas (Sáb II) jeg har altid hadet Juana Rosa, lige fra første dag Det havde når alt kommer til alt de kendetegn som de sludrehoveder altid fandt i mine malerier Hvis der er flere tidsangivelser, er det den der har det største tidsspand der afgør hvilken verbalform der skal stå: Hasta que se clausuró el salón, fui todos Indtil udstillingen lukkede, var jeg der hver los días (Sáb III) dag Her angiver todos los días en gentagelse, men tidsbisætningen hasta que se clausuró el salón afgrænser gentagelsen til en bestemt periode, og derfor bruges indefinido, fui Aspektbrug i bisætninger Aspektbrug i bisætninger er ikke entydig, men der kan gives visse retningslinier. Når der i det overordnede verbum udtrykkes fortid (oftest indefinido eller imperfektum), står der næsten altid imperfektum i kompletivsætninger, spørgebisætninger og i frie relativsætninger, fordi der er samtidighed med handlingen i hovedsætningen. Pluskvamperfektum udtrykker fortidighed i forhold til hovedverbet: Yo en un inicio, pues, pensaba de que era sumamente sencillo (Mog 9) Y, sin embargo, ella sabía que yo la necesitaba, que esa tarde la había esperado (Sáb XXXV II) I begyndelsen troede jeg at det var ganske enkelt Men hun vidste at jeg havde brug for hende, at jeg havde ventet på hende den eftermiddag

15 209 Agregué que apreciaba mucho el interés que ella se había tomado por mí (Sáb XXIX) recordé que era ella quien deb ía tomar la iniciativa de cualquier conversación (Sáb VI) veían ellos que los caballos nadaban (Mog 35). Los que sabían el idioma dejaron el trabajo que tuvieran (Lor 59) Las [fábricas] que tenían embarcaciones chicas, pues, desgraciadamente no podían trabajar (Mog 10) Jeg tilføjede at jeg værdsatte den interesse hun havde vist mig meget Jeg huskede på at det var hende der skulle tage initiativet til enhver samtale de så at hestene svømmede Dem der talte sproget, opsagde det arbejde de måtte have Dem [De fabrikker] der havde små skibe, de kunne desværre ikke arbejde Også i de restriktive relativsætninger udtrykkes ofte samtidighed, og verbet står i imperfektum: las personas que venían así a huaquear de personer der kom sådan og plyndrede sacaban nada más lo que tenía valor gravene, tog ikke andet end det der havde (Mog 30) værdi Tid og aspekt i temporale bisætninger Cuando og mientras samt visse andre sammensatte konjunktioner betragtes normalt som udtrykkende samtidighed 18, men dette sammenfald af begivenheder kan ikke tages helt bogstaveligt, for to forskellige begivenheder har sjældent nøjagtig den samme tidsmæssige udstrækning. Det påpeges dog også generelt, at dette samtidighedskriterium kun skal forstås på den måde, at en del af de to handlinger overlapper hinanden, eller at den ene ligger som et punkt på den andens tidslinie: Cuando (*mientras) salí llovía Salí cuando (=mientras) llovía De to eksempler får samme repræsentation på tidslinien: Da (*mens) jeg gik ud, regnede det Jeg gik ud da (= mens) det regnede llover salir -> De to verbers aspekt afgør sammen med aktionsarten, hvilken placering handlingerne får i forhold til hinanden, og dette afgør så igen, hvilke(n) konjunktion(er), der kan vælges, idet man f.eks. ikke kan bruge mientras i første eksempel. Dette forhold ser vi nærmere på under de enkelte konjunktioner. Molho forklarer forskellen (p. 523): Cuando designa un 18 Se f. eks. Esbozo b, Gili 242)

16 210 lugar temporal, sin que se tenga en cuenta su extensión. Mientras, al contrario, evoca una extensión de tiempo. Cuando Ved cuando skal man bide mærke i, at to perfektive verber, der begge står i præteritum 'ophæver' samtidigheden, idet handlinger som abrir la puerta, comenzar, entrar, caer o.s.v. rent fysisk har en så kort tidsmæssig udstrækning, at der skulle god planlægning eller en del held til at to sådanne handlinger kunne falde nøjagtig samtidig. Spørgsmålet er så, hvordan man afgør, eller om det overhovedet lader sig gøre ud fra en sætning, hvilken handling der rent fysisk sker først. Lad os se på nogle eks: Cuando pasaron todos, me levanté y seguí detrás (cit. C-Pe, p. 115) Nadie se extrañó cuando llegó la noticia del siniestro (cit. C-Eb # 15) Cuando oyó el disparo, se asomó a la puerta (cit. C-Eb # 36) Se durmió cuando pusieron la radio (cit. K-Borr, p. 138) Da alle gik (var gået) forbi, stod jeg op og fulgte efter dem Der var ingen der blev overrasket da nyheden om ulykken nåede frem Da han hørte skuddet, så han ud ad vinduet Han faldt i søvn da de tændte for radioen I de tre første eksempler fremgår det helt tydeligt, at indholdet af bisætningen må ligge forud for hovedsætningen, og hvis man bytter om på verberne går der knas i sætningerne eller betydningen bliver en anden. For sidste eksempels vedkommende hævder flere indfødte at der er tale om samtidighed, men ved at gå dem lidt på klingen kommer man frem til at poner la radio nok er lidt forud for dormirse og at det under alle omstændigheder ikke kan være modsat. Det ser ud til at der skal ganske særlige omstændigheder til at lægge handlingen i hovedsætningen før handlingen i bisætningen, og det skal bemærkes, at denne regel også gælder for fremtidige handlinger: Cuando pasen todos, me levantaré Nadie se extrañará cuando llege la noticia del siniestro Cuando venga mi madre, me pega (*cuando me pega mi madre, vendrá [ella]) Når alle er gået forbi, står jeg op Ingen vil blive overrasket når nyheden om ulykken når frem Når min mor kommer slår hun mig (ikke: når min mor slår mig, kommer hun Det ser desuden ud til at vi kan inkludere perfektum i denne regel med den ene undtagelse at der ikke må stå perfektum indikativ i hovedsætningen og endelig kan vi tillade pluskvamperfektum i bisætningen. I hvert tilfælde har jeg ingen eksempler på det modsatte: Dice que cuando han botado a San Juan Bautista el barco misteriosamente empezó a caminar (Mog 38) Cuando hayan aprendido a decir "buenos días", me vengo (cit. Man. p. 28) Han siger at da de smed San Juan Bautista over bord, begyndte skibet på mystisk vi s at sejle Når de har lært at sige goddag, kommer jeg

17 211 La había despertado cuando trataba de encontrar a tientas una aspirina en el botiquín del baño (G. García Márquez: Crónica de una muerte anunciada, p. 13) De havde vækket hende da de lige så stille prøvede at finde en aspirin i skabet på badeværelset Ved pluskvamperfektum samt perfektum indikativ i hovedsætningen må vi opfatte samtidighedsbegrebet på en lidt anden måde, idet vi skal have i tankerne, at der er tale om henholdsvis fortids fortid og nutids fortid, eller sagt med andre ord, at disse verbalformer placerer os i en given orienteringsakse hvorfra der ses tilbage på en perfektiv - afsluttet handling. Vi står altså i tilfældet med pluskvamperfektum i et fortidigt punkt (T -1 ), og i dette punkt, som falder sammen med det punkt som det usammensatte hovedverbum markerer, ser vi handlingen i bisætningen som afsluttet: T -1 T 0 -> ---trataban-- x me vengo < x < x Hvis vi altså accepterer denne måde at se samtidigheden på kan ovenstående regel også bruges i disse tilfælde, men på den måde blander vi morfologisk samtidighed med reel tid. Vi vil derfor lade de to regler være gældende for hver sit område. Mientras Temporalt lægges der ved mientras vægt på handlingens udstrækning, og handlingen i hovedsætningen placeres inden for de tidsmæssige grænser der afstikkes af bisætningen. Indefinido er relativ sjælden efter mientras, men det findes: Y eso duró mientras ella mostró algún resto de desconsuelo (Sáb XVII) Mientras duró la fiesta nadie se acordó de sus penas (Gili 242) Og det varede ved mens hun udviste en rest af bedrøvelse Så længe festen stod på, huskede ingen på deres sorger Det er værd at bemærke at også de perfektive former med haber opfylder det strenge krav om samtidighed i kronologisk tid i modsætning til ved cuando. Det skal dog understreges at de sammensatte verbalformer ikke er almindelige efter mientras og nok må frarådes at benytte: Mientras él ha/había estado al frente de la empresa, todo ha/había marchado bien (Eb, 1982 # 6) Mens han har / havde stået [=stod] i spidsen for virksomheden, er / var alting gået godt

18 212 I nutid konjunktiv får nægtelsen en ganske særlig funktion, idet den så at sige gør perfektive verber imperfektive 19, fordi nægtelsen gør at der er tale om tidsrummet indtil handlingen i bisætningen (uden nægtelse) indtræder: Mientras no se hayan terminado las negociaciones, no se podrá iniciar la obra (Eb. # 7) = mientras no se terminen las negociaciones, no se podrá iniciar la obra Så længe forhandlingerne ikke er blevet afsluttet, kan arbejdet ikke påbegyndes så længe forhandlingerne ikke slutter, kan arbejdet ikke påbegyndes )))))))))))))) T 0 )))))))))))))))))))))))))))))))))))> )))) no terminar ))))) x terminar ))))no iniciar))))))) x iniciar Præsens og perfektum giver samme betydning, hvorfor brugen af sidstnævnte ikke nødvendiggøres af ønske om en specifik betydning. Perfektum konjunktiv findes ikke uden nægtelse, fordi vi så skulle have samtidighed med en handling (bisætningen), der er holdt op med at være. I indikativ kan det lade sig gøre: *Mientras se hayan terminado las negociaciones, (no) se podrá iniciar la obra. *Mientras él haya vivido allá, yo no lo visito så længe man har afsluttet forhandlingerne, kan arbejdet (ikke) påbegyndes så længe han vil have boet her, besøger jeg ham ikke Modusmæssigt adskiller mientras sig lidt fra de øvrige temporale indledere, idet der ikke kan tales om +/-experiencia (oplevelse), men snarere om +/- viden Tid og tempus Det er ikke muligt ud fra verbets form alene at fastslå hvornår en given handling finder sted eller har fundet sted. Vi taler om nutid og datid, men disse betegnelser siger reelt ikke noget om handlingstidspunktet, hvilket mange grammatikere også har taget konsekvensen af. I nyere spanske fremstillinger om verbalsystemet er man gået bort fra at tale om verbets tid, men har søgt at finde andre mere egnede betegnelser. Lamíquiz og Guillermo Rojo taler om actualidad vs. inactu alidad, mens Alarcos i Akademiets grammatik bruger betegnelserne nutidigt og fortidigt perspektiv. Jeg bruger selv den latinske betegnelse tempus. 19 Om verbets aktionsart (perfektiv vs. imperfektiv) henvises til

19 213 Verbets tempus fortæller hvor den talende befinder sig r ent mentalt i forh old til handlingen, og i nogle tilfælde kan adverbier, andre verber eller lign. være med til at klargøre denne mentale placering. Verbets aspekt siger hvorvidt handlingen er afsluttet eller ikke, og når der er tale om en afsluttet handling betyder det samtidig at den er fortidig i forhold til et referencepunkt. Når vi siger Pedro ha venido er venir fortidig i forho ld til nu, mens der er frem tidig i forhold til nu når vi siger Pedro vendrá mañana. Sidstnævnte tager udgangspunkt i nutiden fordi vi ikke kan relatere en handling til noget der endnu ikke har fundet sted. Vi kan derimod godt have fortiden som udgangspunkt, hvilket ses i Pedro dijo que vendría al día siguiente og Pedro dijo que había estado enfermo. Pedros ankomst er senere i forhold til det tidspunkt der fastlægges af decir, mens hans sygdom er tidligere; hhv. fortids fremtid og fortids fortid. Vendrá er altså nutid, og handlingen projiceres frem, og det samme sker fra fortiden med vendr ía. ha venido og había venido er perfektive og dermed fortidige i forhold til hver sit udgangspunkt, og herfra skal vi arbejde os videre mod betydningen af vino. Vino er perfektiv fordi den ikke kan udtrykke samtidighed, men det der kan være svært at forstå, er at den har det nutidige perspektiv som udgangspunkt ligesom ha venido. I en del tilfælde kan vino og ha venido bruges i flæng, men i andre tilfælde kan det være endog yderst vanskeligt for en ikke-indfødt at afgøre hvilken af de to der er korrekt. En simpel prøve viser at indefinido er nutid. I nedenstående eksempler fastlægger verbet decir henholdsvis det nutidige og det fortidige udgangspunkt, og selv om jeg nok ikke kan tillade mig at sige at nogen af kombinationerne er absolut ugrammatiske, er det klart for en indfødt at der i a) mangler noget at relatere había aprobado til, mens han i b) ikke vil relatere de to første til contó, men til taletidspunktet: a) Pedro cuenta que ha aprobado / aprobó /*había aprobado su examen b) Pedro me contó que *ha aprobado / *aprobó / había aprobado su examen Tidsudtrykkene med hacer viser denne sammenhæng endnu tydeligere, idet der her netop regnes tilbage i forhold til henholdsvis nutid og fortid. De former der ikke st emmer overens med tiden i hacer er ugram matiske (se Ras, 1981): hace tres días (que) ha muerto / murió / *había muerto hacía tres días (que) *ha muerto / *murió / había muerto

20 214 Spansk har altså både en sammensat og en usamm ensat førnutid 20, og historisk har der som nævnt også eksisteret en usam mensat plusk vamperfektum, nemlig hablara. På por tugisisk findes denne, falara, stadig i litterært sprog, selv om talesproget foretrækker perifrasen tinha falado. 20 Af nogle gramm atikere betegnes de to former perfecto compuesto og perfe cto simple, jf. fransk.

Kapitel 18 Verbets modus

Kapitel 18 Verbets modus 215 Kapitel 18 Verbets modus De spanske verbalformer inddeles traditionelt i tre grupper, tre modi: indikativ (fremsættende måde), konjunktiv (ønskemåde) og imperativ (bydemåde). Sidstnævnte, der kun findes

Læs mere

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET Spansk A Studentereksamen Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 Side i af 5 sider El fütbol me salvé la vida

Læs mere

Kapitel 14 Konjunktioner Conjunciones

Kapitel 14 Konjunktioner Conjunciones 169 Kapitel 14 Konjunktioner Conjunciones Konjunktionerne kan deles i to grupper: de sideordnende, som indleder hovedsætninger, og sideordner substantiver, adjektiver m.m., og de underordnende som indleder

Læs mere

LEKTION 2 HILSEN OG PRÆSENTATION. Øv dig på disse ord og vendinger og lyt til cd en og gentag! Hej... Hola

LEKTION 2 HILSEN OG PRÆSENTATION. Øv dig på disse ord og vendinger og lyt til cd en og gentag! Hej... Hola LEKTION 2 HILSEN OG PRÆSENTATION Øv dig på disse ord og vendinger og lyt til cd en og gentag! Hej... Hola Goddag.... Buenos días God eftermiddag (ca. fra 14.00 til 21.00).. Buenas tardes God aften....

Læs mere

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad!

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER Glosestorm Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! HABLAR (at tale): COMPRAR (at købe): TOMAR (at tage): COCINAR (at lave mad): LAVAR (at vaske): Se hvad din nabo

Læs mere

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag Bente Skov Castellano Spansk grammatik Haase & Søns Forlag Bente Skov: Castellano. Spansk grammatik Bente Skov og Haase & Søns Forlag 2012 Fagkonsulent: Niels Leifer Forlagsredaktion: Tom Havemann og Michael

Læs mere

1. Arbejd to og to og spørge hinanden som i eksemplet. 2. Ordne billederne og fortæl historien:

1. Arbejd to og to og spørge hinanden som i eksemplet. 2. Ordne billederne og fortæl historien: En Vivo 7 10 Repetition B 1. Arbejd to og to og spørge hinanden som i eksemplet 2. Ordne billederne og fortæl historien: 5. Hvornår bruges verberne tener, ser, ir og estar? Træk en pil mellem boksen *

Læs mere

VILLAR los hijos de Manuela forslag til opgaveløsning

VILLAR los hijos de Manuela forslag til opgaveløsning *1 OPGAVE 1 A mand, kone, ægtefæller ægtepar, par far, mor, forældre søn, datter, børn bror, søster, søskende bedstefar, bedstemor, bedsteforældre barnebarn (dreng), barnebarn (pige), børnebørn onkel,

Læs mere

La Gramática. Spansk grammatik

La Gramática. Spansk grammatik GYLDENDALS GYMNASIALE GRAMMATIKKER La Gramática Spansk grammatik Marietje Hastrup Lise Thorup Lauridsen La Gramática Spansk grammatik G Y L D E N D A L U D D A N N E L S E La Gramática Gyldendals Gymnasiale

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Spansk-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Spansk-Dansk hilsen : ægteskab Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el

Læs mere

DE FARLIGE STOFFER FINDES OVERALT

DE FARLIGE STOFFER FINDES OVERALT TAREA DE COMPRENSIÓN LECTORA (6 x 1 punto = 6 puntos) Lee los siguientes fragmentos y empareja cada uno de ellos con la frase más adecuada (de acuerdo con lo que has leído) de entre las que aparecen en

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Podría ayudarme? Habla inglés? snakker du _[language]_? At spørge efter om en

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Podría ayudarme? At spørge efter hjælp Habla inglés? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Habla_[idioma]_? At spørge efter om en person

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Retstolkes gengivelse af spansktalende afhørtes talestil ved danske retsmøder

Retstolkes gengivelse af spansktalende afhørtes talestil ved danske retsmøder au AARHUS UNIVERSITET UNIVERSI AARH TET US Retstolkes gengivelse af spansktalende afhørtes talestil ved danske retsmøder Bilag Kanditatafhandling Institut for Erhvervskommunikation AARHUS UNIVERSITET,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2015 Institution VoksenuddannelsesCenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold GSK

Læs mere

1. Malene. Malene habla de su trabajo. Malene habla de Madrid y de las tradiciones en Fin de Año

1. Malene. Malene habla de su trabajo. Malene habla de Madrid y de las tradiciones en Fin de Año 1. Malene Malene habla de su trabajo Me llamo Malene Teresa Fernández-Serrano, tengo veintiséis años, vivo en Madrid, en Las Rozas, que está en las afueras de Madrid, he estudiado Comunicación y trabajo

Læs mere

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne 9 Min lejlighed 3 Substantiver III ental ubestemt en et ental ubestemt -en -et flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne flertal bestemt gruppe 1: -erne

Læs mere

Spansk 2 Begyndere/let øvet

Spansk 2 Begyndere/let øvet 1 Spansklaerer.dk Spansk 2 Begyndere/let øvet 2 Introduktion Over 400 milloner personer taler spansk i verden, vil du være en af dem? En éste libro encontrarás las herramientas básicas para aprender la

Læs mere

Udfyldningsopgaver fra drejebogen Volver

Udfyldningsopgaver fra drejebogen Volver Udfyldningsopgaver fra drejebogen Volver Imperativ A. Inden du læser sek. 1-13: Læs om dannelsen af imperativ læg mærke til at det hedder noget forskelligt alt efter om man taler til én eller flere personer,

Læs mere

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens):

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens): Formerne: Udsagnsord (verbs) Udsagnsord har 1. Former 2. Tider (i.e. tense) Navnemåde (infinitiv) Nutid (præsens) Datid (præterium) Lang tillægsform (præsens participium), bruges som tillægsord (adjektiv)

Læs mere

Kapitel 19 Modus i hovedsætninger

Kapitel 19 Modus i hovedsætninger 221 Kapitel 19 Modus i hovedsætninger Brugen af konjunktiv i hovedsætninger er ret begrænset. Det udtrykker ordrer, ønske eller opfordring, og findes desuden efter visse udtryk for usikkerhed. Indikativ

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés - Básicos Kan du hjælpe mig, tak? Se usa para pedir ayuda Snakker du engelsk? Para preguntar si una persona habla inglés Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? snakker du _[language]_? Para preguntar

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige Den gamle mand Baldur fortalte børnene fortællinger fra tidernes morgen. Hvert 10énde år vender dragerne tilbage fortalte Baldur. Børnene gispede. Hvert drageæg rummer magiske kræfter fortsatte Baldur.

Læs mere

Kapitel 28 Præpositioner samt steds- og tidsudtryk Las preposiciones

Kapitel 28 Præpositioner samt steds- og tidsudtryk Las preposiciones 319 Kapitel 28 Præpositioner samt steds- og tidsudtryk Las preposiciones Præpositionerne eller forholdsordene følges af en styrelse, som er en substantivisk størrelse (et substantiv, et pronomen eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 915e Sp 1308

Undervisningsbeskrivelse for: 915e Sp 1308 Undervisningsbeskrivelse for: 915e Sp 1308 Fag: Spansk B, VAF Niveau: B Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (147248) Hold: GSK Spansk 0-B Termin: December 2013 Uddannelse: Valgfags Bek.

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Et eventyr fra Trinidad (1999)

Et eventyr fra Trinidad (1999) Vinteren 1999 opholdt jeg mig på Trinidad. En caribisk tropeø. I nærheden af havnen var der en regnskov, som jeg passerede hver dag, når jeg gik på Internetcafe. En dag opdagede jeg i en lysning nogle

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Grammatik Blandet - Opsamling

Grammatik Blandet - Opsamling Grammatik Blandet - Opsamling FIO2000 Laila Kjærbæk Mandag den 15. juni 2009 Substantiver - øvelse Singularis Pluralis Indefinit Definit Indefinit Definit et akvarium akvariet akvarier akvarierne et billede

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann Ældre udviklingshæmmede Vi prikker til hendes erindring Frida er blevet gammel og mister flere og flere færdigheder. Socialpædagog Monica Andersen er en af de medarbejdere, der skal hjælpe Frida med at

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Kapitel 12 De indefinitte pronominer Los pronombres indefinidos

Kapitel 12 De indefinitte pronominer Los pronombres indefinidos 157 Kapitel 12 De indefinitte pronominer Los pronombres indefinidos De indefinitte pronominer, eller ubestemte stedord, er lidt vanskelige at definere, og nogle lingvister inkluderer flere end andre i

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato Diktat 1 Jeg har været i et land med mange b e e. Jeg har nemlig været i r e. Vi mødte en dreng som havde meget t l. Han for op og ned ad s å n e r. Nærmest som en hest der er løbet l ø. Men til si kom

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver 12.s.e.trin.18.8.2013. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 414 Den mægtige finder vi ikke, 305 Kom Guds Helligånd, 443 Op til Guds hus, 11 Nu takker alle Gud. Nadver: 4 Giv mig Gud. Gråbrødre 17: 5 O havde

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 12 VUC Vejle Hf Spansk B Pia Nymann Pedersen SpB10a

Læs mere

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk Mødet på isen Langs den svenske Øresunds-kyst er man vandt til om aftenen at se et perlebånd af lys på den anden side - i nabolandet Danmark. Men under anden verdenskrig lå hele den danske kyst i mørke.

Læs mere

Aggression eller Misforståelser?

Aggression eller Misforståelser? Aggression eller Misforståelser? Min hund er pludselig blevet aggressiv! Min hund knurrede ad mig, og bed ud efter mig! Min hund gik til angreb på et barn! Dette er bare noget af det jeg syntes at kunne

Læs mere

Spansk A. Studentereksamen. Fredag den 19. august 2016 Kl Delprøve 1, uden hjælpemidler. Kl stx162-span/a

Spansk A. Studentereksamen. Fredag den 19. august 2016 Kl Delprøve 1, uden hjælpemidler. Kl stx162-span/a Spansk A Studentereksamen Delprøve 1, uden hjælpemidler Kl. 9.00-10.00 stx162-span/a-19082016 Fredag den 19. august 2016 Kl. 9.00-13.00 Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afleveres dette hæfte

Læs mere

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad - Ved Indgangen Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_. At lave en reservation Et bord til _[antal af mennesker]_, tak. At spørge efter et bord Tager I imod kreditkort?

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 10/11 Institution Tradium, Hobro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk A Rikke Gade

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Adversativ feedback (modsvar) Til at afklare forståelsesproblemer. Til sikring af forståelsen. Overtagelse af taleretten. Overdragelse af taleretten

Adversativ feedback (modsvar) Til at afklare forståelsesproblemer. Til sikring af forståelsen. Overtagelse af taleretten. Overdragelse af taleretten GAMBITTER gambitter: Ord og faste vendinger som vi bruger til at regulere turskift i en samtale. Gambitter indeholder ikke informationer om sagen, men bidrager til at regulere samtalen, fx "jamen" brugt

Læs mere

Kapitel 22 Modus i adverbielle bisætninger

Kapitel 22 Modus i adverbielle bisætninger 251 Kapitel 22 Modus i adverbielle bisætninger De adverbielle indledere kan inddeles i 8 hovedbetydningsgrupper, og disse - samt underinddelinger indenfor nogle af grupperne - influerer forskelligt på

Læs mere

Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser)

Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser) Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser) Start: Vi synger: Må din vej gå dig i møde Historien om tvillingerne: Der var en gang to tvillinger. De lå i

Læs mere

Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier

Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier Slægtskabelser - relationer mellem børn i pleje, forældre, og plejeforældre Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier idahammen@hotmail.com Program for formiddagen Lidt om undersøgelsen

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

De 2-3 årige på grøn stue

De 2-3 årige på grøn stue Dagens Høst I september måned har alle børn i Dybbølsten Børnehave arbejdet med temaet høst. Vi har på de 3 stuer haft forskellige aktiviteter og oplevelser. Nogle af disse oplevelser vil vi dele med jer.

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Besøg hos Havets Moder Genfortalt af Mâliâraq Vebæk Illustreret af Aka Høegh

Besøg hos Havets Moder Genfortalt af Mâliâraq Vebæk Illustreret af Aka Høegh Besøg hos Havets Moder Genfortalt af Mâliâraq Vebæk Illustreret af Aka Høegh milik publishing Engang troede menneskene i Grønland på Havets Moder. Hun boede på havets bund og herskede over alle havets

Læs mere

Interview med Gunnar Eide

Interview med Gunnar Eide Interview med Gunnar Eide Gunnar Eide er Familieterapeut fra Kristianssand i Norge. Han har i mange år beskæftiget sig med børn som pårørende og gennemført gruppeforløb for børn. Hvordan taler jeg med

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog)

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog) Copyright 2011 Dortea Berg-Jensen Forsidefoto: Mette Berg-Jensen Omslag: Sitara Bruns Tilrettelægning og fotos: Dortea Berg-Jensen Coverillustrationer: Sven Aage Berg Bogen er sat med New Baskerville Tryk:

Læs mere

Dagbog fra Ramadan 2005

Dagbog fra Ramadan 2005 Dagbog fra Ramadan 2005 Af Astrid Fribo Så er det Ramadan, muslimernes fastemåned. Den måned, hvor muslimer over hele verden faster for at vise solidaritet med fattige og for at vise deres respekt for

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk A Anne-Grethe

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere