flexinvest forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "flexinvest forvaltning"

Transkript

1 DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast

2 Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for, at de giver et godt afkast. Men mangler du tiden eller interessen, kan vi tilbyde Flexinvest Forvaltning. Flexinvest Forvaltning er beregnet til dig, der har mindst kroner anbragt i Danske Forvaltning, og som ønsker en investeringsløsning, hvor investeringen plejes aktivt af professionelle investeringseksperter, der til daglig har ansvar for store investeringsporteføljer. DAGLIG OVERVÅGNING OG LØBENDE PLEJE AF INVESTERINGEN Med Flexinvest Forvaltning fastlægger vi i fællesskab din investeringsprofil, herunder risikovillighed og tidshorisont for investeringen. På baggrund af investeringsprofilen overvåger vi dagligt investeringen og sørger for, at den har en sammensætning, der er afstemt efter vores forventninger til de finansielle markeder og dine ønsker. Investeringen sættes sammen af både obligationer og aktier, så du får gavn af obligationernes typiske stabilitet og aktiernes normalt højere afkast over tid.

3 DANSkE FORVALTNING TRE AkTIVkLASSER EN VERDEN AF MuLIGhEDER I praksis sker investeringen via en række forskellige investeringsforeningsafdelinger med afsæt i tre aktivklasser: Danske obligationer Udenlandske obligationer Aktier. Når vi investerer via investeringsforeningsafdelinger, skyldes det, at disse rummer en række stordriftsfordele, da en stor del af tilpasningerne sker inden for den enkelte afdeling. Dermed begrænses antallet af handler i dit depot, og det betyder færre handelsomkostninger. Du kan læse mere om de bagvedliggende investeringsforeningsafdelinger på her kan du også se hele prospektet for afdelingerne. SE INVESTERINGEN udvikle SIG uden AT RØRE EN FINGER En af fordelene ved Flexinvest Forvaltning er muligheden for at opnå et bedre afkast end ved en passiv

4 investering. Endda uden at løbe en væsentlig større risiko end ved en typisk obligationsinvestering set over tre til syv år. Du får besked hver gang, vi ændrer i forholdet mellem investeringsforeningsafdelingerne i din portefølje. To gange om året får du desuden en investeringsoversigt, der enkelt og overskueligt viser udviklingen i den samlede investering, efter at handelsomkostninger er trukket fra. Du har også mulighed for at få rapporten hvert kvartal. Via Danske Netbank kan du løbende følge investeringen, ligesom vi sender dig en opgørelse over årets realiserede fortjenester eller eventuelle tab på investeringerne. Du skal selv oplyse SkAT om dine fortjenester og eventuelle tab enten ved at indsende oplysningskortet eller via Du kan når som helst opsige aftalen om Flexinvest Forvaltning.

5 Danske forvaltning Hvad er aktiv investeringspleje? Flexinvest Forvaltning er et attraktivt investeringsprodukt til dig, der ikke ønsker at bruge tid på løbende at pleje en investering. Med Flexinvest Forvaltning overvåges og plejes investeringen dagligt det giver mulighed for et højere afkast uden at røre en finger. Løbende investeringspleje skaber vækst En af de mange andre fordele med Flexinvest Forvaltning er, at du får overvåget og plejet investeringen, så den hele tiden har den rigtige sammensætning af værdipapirer. Det gælder både i forhold til vores forventninger til udviklingen på obligations- og aktiemarkederne, og i forhold til investeringsprofilen risiko, tidshorisont osv. FÅ FASTLAGT EN INVESTERINGSPROFIL Fundamentet for investeringen er din investeringsprofil, som vi sammen afdækker. Profilen viser tidshorisont og risikovillighed, beskriver din erfaring og dit kendskab til investering samt din finansielle situation. Det er den eneste tid, du skal investere. Resten tager vi os af.

6 PROFESSIONELLE INVESTERINGSEKSPERTER BAG FLEXINVEST FORVALTNING Investeringen bliver overvåget hver dag af vores professionelle investeringseksperter. De handler på dine vegne og sørger for, at investeringen løbende tilpasses ud fra investeringsprofilen, bankens forventninger til markedet og de lovmæssige restriktioner for forvaltningsmidler. Ved løbende at få tilpasset investeringen via Flexinvest Forvaltning opnår du mulighed for et bedre afkast end ved en passiv investering at investeringerne stemmer overens med investeringsprofilen. AKTIV INVESTERINGSPLEJE I grafen til højre kan du se, hvordan løbende aktiv investeringspleje kan give et højere afkast end ved en passiv investering hvis du havde investeret i 2003.

7 DANSkE FORVALTNING Den blå kurve illustrerer resultatet af bankens aktive investeringspleje fra 2003 og frem til Den grå kurve viser udviklingen i samme periode for en passiv investeringsportefølje bestående af 50 procent obligationer, 40 procent aktier og 10 procent high yield-obligationer (obligationer med relativ lav kreditværdighed). kursudviklingen tager dog ikke højde for omkostninger. hvis omkostningerne regnes med, vil det reducere forskellen i de viste afkastkurver. Du kan få oplysninger om omkostninger ved Flexinvest Forvaltning hos Danske Forvaltning på telefon eller på Indeks jan03 jan05 jan07 jan09 jan10 Aktiv investering Passiv investering

8 den rette blanding af obligationer og aktier ud over fordelene ved den løbende pleje af investeringen giver Flexinvest Forvaltning mulighed for at udnytte de kursudsving, der er på investeringsmarkedet. Ved at sammensætte investeringen af både obligationer og aktier er der nemlig mulighed for at opnå et højere afkast uden at øge risikoen væsentligt i forhold til en typisk obligationsinvestering set over tre til syv år. Det skyldes blandt andet, at obligationer og aktier oftest har en forskellig kursudvikling, og derfor falder sjældent i værdi samtidig. SAMMENSæTNING AF INVESTERINGEN Som en ekstra fordel sammensætter vi investeringen i de forskellige investeringsforeningsafdelinger, så der er en blanding af korte og lange obligationer, ligesom aktierne er bredt fordelt på geografiske områder og brancher. Det giver sikkerhed i investeringen og lave handelsomkostninger. Du kan se sammensætningen af den aktuelle investering i afdelingerne i det uddybende materiale på

9 DANSkE FORVALTNING Grafen viser, hvordan den rette blanding af aktier og obligationer kan give et højere afkast, uden at risikoen forøges væsentligt. hvert punkt på kurven viser en fordeling mellem obligationer og aktier. Følger du kurven fra A mod B, øges aktieandelen i den samlede opsparing, og andelen af obligationer bliver mindre. De første aktiekøb mindsker risikoen, men øges andelen af aktier yderligere, stiger den samlede risiko igen. Med Flexinvest Forvaltning sørger vi netop for, at risikoen ikke bliver væsentligt højere end ved en typisk obligationsinvestering (punkt A), hvis investeringsprofilen viser, at du ønsker at investere med en middel risiko. Høj Forventet afkast B) 100 % aktier A) 100 % obligationer Lav Lav Forventet risiko Høj

10 Sådan får du Flexinvest Forvaltning Er du interesseret i Flexinvest Forvaltning, skal du blot ringe til os på telefon Efterfølgende fastlægger vi i fællesskab din investeringsprofil, så du kan få et billede af, om Flexinvest Forvaltning er noget for dig. Skat Du skal betale skat af det afkast, du får af Flexinvest Forvaltning. Den skattemæssige behandling afhænger dog af din individuelle situation samt af lovgivningen og kan derfor ændre sig fremover. Privatpersoner beskattes af investeringerne via Flexinvest Forvaltning på følgende måde: Obligationer (Flexinvest Korte -, Lange -, Danske -, Udenlandske Obligationer og Fonde) Udbytter er som udgangspunkt skattepligtige som kapitalindkomst. Den del af udbyttet, som stammer fra kursgevinster på de såkaldte blåstemplede obligationer, der er anskaffet før 27. januar 2010, skal der imidlertid ikke betales skat af uanset udlodningstidspunktet. Ved salg indgår fortjenester i kapitalindkomsten. Fra og med indkomståret 2011 kan alle realiserede tab fratrækkes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Indtil 1. januar 2011 er der dog kun fradrag for realiserede tab på beviserne i Flexinvest Udenlandske Obligationer. Realiserede kursgevinster og tab på obligationsafdelingerne i Flexinvest Forvaltning og obligationer i danske kroner og fremmed valuta, samt gevinst og tab på lån i fremmed valuta, indgår ved beregning af

11 DANSkE FORVALTNING bagatelgrænsen på kr. Realiserede kursgevinster og tab under kr. er hverken skattepligtige eller fradragsberettigede Aktier (Flexinvest Aktier og Danske Invest Aktier Højt Udbytte) udbytter er som udgangspunkt skattepligtige som aktieindkomst det samme er fortjeneste ved salg. Får du tab ved salg, kan det i indeværende år modregnes i fortjenester og udbytter, som du har fået fra aktier handlet på et reguleret marked og udloddende aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger. Overskydende tab kan fremføres. Når fortjeneste eller eventuelle tab ved salg opgøres, benyttes den gennemsnitlige anskaffelseskurs for samtlige investeringsbeviser i samme afdeling. Du skal være opmærksom på, at ændring af fordelingen mellem de enkelte investeringsafdelinger indebærer et køb og salg af investeringsbeviser. SÅDAN klares SkATTEN Du modtager en opgørelse fra banken over årets realiserede fortjenester eller eventuelle tab på investeringerne. SkAT får ikke automatisk besked om dine fortjenester og eventuelle tab på din Flexinvest Forvaltning, og du skal derfor selv oplyse dine fortjenester og eventuelle tab enten ved at indsende oplysningskortet eller via

12 danske forvaltning HolMens kanal københavn k telefon division af danske bank a/s Cvr-nr Danske Bank A/S CVR-nr københavn

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere