JUBILÆUMSSKRIFT Rindby Strand Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUBILÆUMSSKRIFT 1934-2009. Rindby Strand Grundejerforening"

Transkript

1 JUBILÆUMSSKRIFT Rindby Strand Grundejerforening

2 Når først færgen har lagt til, er det som at træde ind i en helt anden verden. Nordby - den smukke by, der modtager Fanøs gæster med sine gamle, stråtækte huse, hvide stakitter og - i højsæsonen et myldrende menneskeliv. Gaderne er små, snævre og skæve - og de hilser én med forunderlige navne RINDBY STRAND GRUNDEJERFORENING JUBILÆUMSSKRIFT 2009 Udgivet af bestyrelsen i i anledning af jubilæet, august Redaktion, tekst og grafisk tilrettelægning: Jens Bytoft. Foto: Jens Bytoft, Fanø Lokalhistoriske Arkiv og Ribe Ugeavis. Tryk: Grafisk Produktion, Ribe. Oplag: eksemplarer. Tak til Linda Vesterbæk, Fanø Lokalhistoriske Arkiv for venlig og velvillig bistand, kaffe, småkager og fotokopier.

3 FORORD> Jørgen Elsted Hansen, Gredstedbro, er formand for Rindby Strand Grundejerforening her i jubilæumsåret. Tillykke til os alle... I år er der grund til at håbe på en særlig god sommer - og specielt på Fanø. I år har vores forening nemlig 75 års fødselsdag, en begivenhed, der bliver fejret på forskellige vis - blandt andet med dette, lille jubilæumsskrift. Og vi har rigtig god grund til at kippe med flaget. Vores forening er sund. Den trives og udvikler sig. Stille og støt er den gennem årene vokset, og Rindby Strand er i dag det største sommerhusområde på Fanø. Vi har et godt fællesskab, indbyrdes og med vore naboer. Vi har et konstruktivt samarbejde med myndighederne - Fanø Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, skovlegepladsen, rederiet, der er vores livsnerve, øens to øvrige grundejerforeninger og flere andre. Derfor er der også grund til at se fremtiden i øjnene med optimisme. Udfordringerne skal såmænd nok komme, og der skal nok blive mange af dem - men vi er godt rustede til at sikre den fortsatte udvikling, væksten og trivslen i vores forening. Lad mig ønske alle en rigtig god sommer - og et rigtigt godt jubilæumsår. Jørgen Elsted Hansen Formand for bestyrelsen Rindby Strand er i dag det største sommerhusområde på Fanø. SIDE 3

4 <INDHOLDSFORTEGNELSE Med Esbjerg om bagbord. Tillykke til os alle Side 3 Læs i jubilæumsskriftet Side 4 Tilbage til begyndelsen Side års go historie Side 8-9 Et stort tillykke fra os på Fanø Rådhus Side LÆS IJUBILÆUMSSKRIFTET Vi kan tale om alting Side 12 Før vinteren rinder i grøft og i grav Side 13 Med das og stearinlys Side Mellem Esbjerg og Fanø Side En kvindes hånd... Side 18 Fanø-pigen står og kigger længselsfuldt over mod sin ø. Hun er den sidste, der ser dig, når du vinker Esbjerg og fastlandet farvel - og den første, der ser dig, når du vender tilbage. Hun er rejst af Fanøforeningen i Esbjerg. SIDE 4

5 Tilbage til begyndelsen Ca. 40 Grundejere ved Rindby Strand holdt i Gaar Møde for at faa dannet en Grundejerforening. Mødet resulterede i, at der nedsattes et 5 Mands Udvalg for at udarbejde Love, der skal forelægges Grundejerne ved et nyt Møde paa Søndag. <HISTORIE Sådan stod der at læse i avisen mandag den 30. juli Hvilken avis, melder historien intet om, men på den stiftende generalforsamling en uge senere, den 5. august, blev Rindby Strand Grundejerforening stiftet. Formål Foreningens formål var - og er - at varetage fælles grundejerinteresser på enhver dertil tjenelig måde, idet man især vil arbejde for ordnede vejforhold til kolonien, velordnede færdselsforhold, håndhævelse af den for kolonien gældende sundhedsvedtægt samt bygningsreglementet, fornødent opsyn med huse og grunde i vinterhalvåret, samt passende rabatindrømmelser ved benyttelse af de forhåndenværende kommunikationsmidler, og i øvrigt varetage de for kolonien til enhver tid presserende opgaver. De fattiges paradis Men historien begynder egentlig nogle år før. I slutningen af 1920 erne skød de første huse op, og snart gik det stærkt. I begyndelsen af 30 erne begyndte man at få øje på det, der dengang blev kaldt de fattiges paradis, i modsætning til Vesterhavsbadet, der var forbeholdt de rige og velbjærgede. Rindby Strand var for den jævne mand. Her fik han mulighed for at skabe et fristed for sig selv og sin familie. I 1933 var der ca. 50 huse - i 1939 ca Under krigen var der stagnation, men senere begyndte det igen at gå stærkt. Ved foreningens 50 års jubilæum - i lå antallet af huse på ca I 1934 blev kontingentet fastsat til tre kroner årligt Ved stiftelsen af foreningen stod en grund i ca. 25 kr. Den første bestyrelse for Rindby Strand Grundejerforening bestod af papirhandler J.P. Frøkjær, forretningsfører Laurits Olesen, korrespondent Th. Thygesen, redaktør Albert Nielsen, manufakturhandler Marius Sørensen, kunstmaler Marius Skov og fru Therkild Petersen. (Bemærk: I 1934 blev kvinder omtalt med mandens fornavn...! SIDE 5

6 HISTORIE> For at styrke og udbygge sammenholdet indenfor kolonien besluttede generalforsamlingen i 1937 at indføre Rindbydagen. SIDE 6 Noget af det første, bestyrelsen tog fat på var at få etableret en nat-renovationsordning. Man entrerede med en lokal gårdejer, der en gang om ugen kom trissende med sin hestevogn, hentede de fyldte latrinspande og stillede en tom. Kort tid efter blev der etableret en lignende ordning med hensyn til dagrenovation. Herefter gik det slag-i-slag. Områdets veje fik navne, ligesom det lykkedes bestyrelsen af få skabt rabatordninger til både busser og færge. Men fest og farver skulle der også være. Foreningens bestyrelse her i jubilæumsåret består af: Formand Jørgen Elsted Hansen, Gredstedbro. Næstformand Hans Kjær, Ribe. Kasserer Hans Peter Jepsen, Ribe. Sekretær Marianne Keldorff, Bramming samt suppleant Freddy Gregersen, Esbjerg. Bestyrelsesmedlem Viggo Breinholt døde i april måned. I 1936 løb den første Rindbydag af stabelen - en festdag med musik, flaghejsning og meget mere. Formiddagen var helliget børnene. De dystede i sækkevæddeløb, drageflyvning m.v., mens det om eftermiddagen var de voksnes tur, bl.a. en helt speciel konkurrence for kvinder: Hop med samlede ben... Højdepunktet var det lokale topopgør i fodbold. Rindby og Badet tørnede sammen, inden dagen sluttede med fest på Badehotellet - men mørke skygger trak sammen... I 1939 kom så verdenskrigen. Med den fulgte stagnation og mismod, samt ikke mindst befæstningen af Fanø. Adskillige huse blev revet ned eller brændt, og efterhånden kunne man slet ikke komme på øen. Sådan var det i flere år og først i 1947 begyndte det påny at lysne.

7 Under krigen forsvandt alt arkivmateriale om Rindby Strand Grundejerforening. Materialet blev opbevaret i netop et af de sommerhuse, der blev revet ned af tyskerne. Efter krigen kom der igen gang i aktviteterne - og der var nok at tage fat på for bestyrelsen, bl.a. spørgsmålet om erstatning for de nedrevne huse, men også spørgsmål som cykelskure ved færgen, jagt og jagtret, toiletter på stranden, el-forsyning - ja, på dagsordenen var stort set alt fra nøgenbadning til bekæmpelse af mosegrise års jubilæum I juni den 16, for at være helt præcis, fejrede foreningen sit 50 års jubilæum. Det var en typisk dansk forsommerdag, overskyet og let blæst fra nordvest. I Restaurant Rindby var der reception i dagens anledning. Fadøl og snitter var bestilt, ligesom der var skikket bud til formanden for teknisk udvalg, til kommuneingeniøren, pressen, formændene for de to andre grundejerforeninger, de handlende samt selvfølgelig foreningens egne medlemmer. I løbet af dagen troppede ca. 60 gæster op, og gavebordet bugnede med alt fra checks til flasker med teaktræs-brun whisky. Og endnu 25 år Og også gennem de seneste 25 år har der været nok at gøre for en aktiv betyrelse. Eksempelvis kan nævnes oprettelse af en antenneforening, renovering af tennisbanen, etablering af egen hjemmeside på internettet og meget, meget mere. <HISTORIE I 1939 var der i kolonien tre købmænd, en grønthandel, en mælkehandel, et bageriudsalg, en rutebilstation og et badehotel. Foreningen havde desuden en campingplads ved Strandgården. Bestyrelsen ved foreningens jubilæum i 1984 bestod af Holger Frøkjær (søn af foreningens første formand, J.P. Frøkjær), Esbjerg, Charles Jensen, Esbjerg, Kurt Lindquist, Esbjerg, Helge Rasmussen, Ribe, Ib Elbæk, Esbjerg, Poul Bækgård, Esbjerg og Knud Krog, Esbjerg. Et særligt festudvalg var nedsat og bestod af Charles Jensen, Ib Elbæk og Knud Krog. SIDE 7

8 > SIDE 8 Sankthans blev i mange år fejret med to bål - et ved Vesterhavsbadet og et ved Rindby Strand. For nogle år siden enedes man dog om at et måtte være nok. 25 års go historie... Billederne fra årets Sankthans-fest kan ses på foreningens hjemmeside...! Jo, Rindby Strand Grundejerforening er fulgt med tiden, og har - selvfølgelig - sin egen hjemmeside på internettet - blandt andet med en række gode og relevante links, så medlemmerne hurtigt kan finde de oplysninger, der ønskes. At beskrive det som en milepæl i foreningens historie er måske så meget sagt - men... Rindby Strand Grundejerforenings hjemmeside findes på webadressen rsg-fanoe.dk. Her er der muligt at læse de seneste nyheder - bl.a. om vinterens eftersyn, foreningens bestyrelse kan kontaktes via mail, der er billedgalleri m.v., ligesom der også er en elektronisk udgave af medlemsbladet Rindbynitten. Det er der så til gengæld en anden ting, der er: Bizz en - den elektroniske færgebillet, der lynhurtigt sikrer overfarten for en bil incl. alle passagerer - og til en fornuftig rabatpris. Kun grundejere kan få en bizz, så lejere og endagsturister må altså se i vejviseren efter det tilbud. Til gengæld har de fastboende fanniker deres egen ø-bizz. I det hele taget har færge-forbindelsen mellem fastlandet og Fanø altid haft grundejerforeningens bevågenhed, og selv om det til tider er kommet til knubbede ord og harmdirrende skrivelser mellem foreningen og de skiftende rederier, er der en konstruktiv dialog om de udfordringer, der skal løses.

9 En anden ting, bestyrelsen har kastet sig ud i med stort engagement er vejledningen Sommerhusområder på Fanø - om arkitektur og landskab. Ideen med hæftet er at give inspiration til nybyggeri og ombygning, etablering af stakitter, hegn og belægninger, veje og stier m.v. Målet er at sikre og bevare Fanø og sommerhusområderne, så øen også i fremtiden overfor omverdenen fremstår både smuk, harmonisk og nænsomt tilpasset naturen. Hæftet er blevet til i et samarbejde mellem Rindby Strand Grundejerforening, Fanø Kommune samt de to øvrige grundejerforeninger, Grøndal og Fanø Vesterhavsbad Gode samarbejder Inden for de senere år er der desuden indledt et gensidigt samarbejde med skovlegepladsen og der er indgået en aftale med Fanø Jagtforening om regulering af kanin-bestanden på Fanø. Senest har der været et større projekt om renovering af centerområdet, hvor der er kommet ny belægning, cykelsti samt etablering af en byport - tiltag, der virker hastighedsdæmpende og dermed øger sikkerheden for de svage trafikanter. Blandt bestyrelsens udfordringer er - til stadighed - at sikre veje og stier i området, bl.a. ved at udlægge hø og halm, samt at sikre klitterne i området. Begge dele foregår i samarbejde med statsskovdistriktet. Desuden skal nævnes at bestyrelsen deltager i to årlige møder med Fanø Kommune, hvor aktuelle ting er til debat. < Bestyrelsen har stået for renoveringen af foreningens tennisbane. Den blev etableret på kvadrat-alen, der var købt til formålet af et selvstændigt interessentselskab, Rindby Strand Lawn Tennisbane. Grundejerforeningen overtog banen i begyndelsen af 1950 erne. SIDE 9

10 LYKØNSKNING> SIDE 10 Et stort tillykke fra Fra Fanø Rådhus på Skolevej i Nordby lyder der et stort tillykke til Rindby Strand Grundejerforening i anledning af 75 års jubilæet. Lykønskningen kommer fra borgmester Erik Nørreby, der siden drengeårene selv har haft Rindby Strand som et tilflugtssted for afslapning og velvære. - Min morfar fik sig i 1934 et sommerhus ved Rindby Strand. Han var havnearbejder i Esbjerg og købte et lille stykke sandjord for næsten ingen penge. Dengang var landmændene kun glade for at komme af med deres klitjord. Dels fik de så en skilling i kassen, dels slap de for arbejdet med - og udgiften til - at dæmpe sandflugten, fortæller Erik Nørreby. Statistikken fortæller, at der er ca fastboende på Fanø. I sommerperioden mangedobles det tal til personer. Dermed er mætningspunktet ved at være nået. Fanø Kommune så dog gerne at turismen blev spredt mere ud over året, hvilket ville være til gavn for butikker og restaurationer. Borgmesteren er i øvrigt selv en flittig bruger af Fanøs natur og rekreative muligheder. Derfor ser han heller ikke de store udfordringer i at drage af til fjernere himmelstrøg, når der er krydset ferie ind i hans egen kalender... - I højsæsonen er her jo en atmosfære uden lige, og så har vi en af Europas bedste badestrande. - Ofte, når jeg er til møder i København, tænker jeg på, hvor rart her er. Fred og ro. Vi har ikke en eneste lysregulering på Fanø. I København vælter biler, busser og cyklister rundt mellem hinanden, og der er en evig støj af motorer og båt-horn. I 1950 erne købte Erik Nørrebys far et sommerhus ved Rindby Strand, og i dag er det hans hustru, der er grundejer i området. - Så familien har haft en tilknytning til området i generationer, og vi nyder meget at komme ved Rindby Strand, fastslår han.

11 <LYKØNSKNING os på Fanø Rådhus Når Erik Nørreby ikke er borgmester er han ejendomsmægler - og det hænder da, at der er et sommerhus til salg i Rindby-området. - Men de er hurtigt væk, når det sker. Desuden er der lidt af en tradition for, at husene i området går i arv. Ejerne værner om dem, og når først børnene er voksne, og har haft deres oplever med rejser ud i den store verden, står de gerne på spring for at overtage husene efter forældrene. - På den måde er der huse, der har været ejet af samme familie i flere generationer, oplyser Erik Nørreby. Ikke flere grunde Som både borgmester og ejendomsmægler kan Erik Nørreby også fortælle, at der stort set ikke er ledige sommerhusgrunde tilbage i nærheden af Rindby Strand. - Der kommer heller ikke flere, hverken ved Rindby eller andre steder på Fanø, understreger han. - Kommunen må slet ikke udstykke flere grunde, og selv om vi måtte, ville vi ikke gøre det. Vi har nået den mætningsgrad, der skal være. Nu gælder det om at sikre de bedst mulige forhold for de feriegæster, vi har - i en fornuftig og velafbalanceret orden med vore fastboende borgere. - Som kommune må vi være garant for, at der ikke sker en nedslidning af øen, samtidig med, at vi også skal sikre at øen udvikler sig i overensstemmelse med tiden og dens krav, lyder det fra borgmesteren, der slutter med endnu en lykønskning til den jubilerende forening. Erik Nørrebys morfar og far ejede sommerhuse ved Rindby Strand. I dag er det hustruen, der er grundejer. Trods det beskedne antal fastboende borgere er Fanø en selvstændig kommune. Dog bliver der samarbejdet med Esbjerg Kommune på en række områder. Gæve fanniker købte i 1741 øen fri i Ribe, så allerede dengang stod selvstændigheden i høj kurs hos øens befolkning. SIDE 11

12 POLITIK> - Vi kan tale om alting... Grundejerne mener jo ofte at de får for lidt for deres ejendomsskat... SIDE 12 - For mig at se er der ikke noget, vi ikke kan tale om. På forhånd bliver der lavet en dagsorden, så alle ved, hvad der er på tapetet, og stemningen er som regel både afslappet og konstruktiv. Det er et rigtig godt samarbejde. Sådan betegner Fanø Kommunes borgmester, Erik Nørreby, rammerne om de to årlige møder, der bliver holdt mellem Fanø Kommune og grundejerforeningerne på øen. I årevis har det været skik og brug, at Fanøs siddende borgmester holdt talen ved det årlige Sankthans-bål på stranden. Det har Erik Nørreby nu gjort flere gange, og det er en opgave, han glæder sig til hvert år. I 2009 er han desuden udset til at holde festtalen ved foreningens jubilæumsfest. - Det er fællesmøder mellem os - altså Fanø Kommune - samt repræsentanter for Rindby Strand, Grøndal og Vesterhavsbadet. Sjældent konfrontation - Oftest handler møderne selvfølgelig om de ting, der optager grundejerne. Det kan være veje og stier, renholdelse, skiltning m.v., men der kan også være større projekter, der trænger sig på. - I tidens løb har der selvfølgelig af og til været optræk til konfrontation. Grundejerne synes jo ofte, at de får for lidt for deres ejendomsskatter, men vi prøver at være så imødekommende som vi kan, siger Erik Nørreby.

13 Tre gange i løbet af vinteren iklæder en delegation fra grundejerforeningen sig hue, handsker, halstørklæde og overfrakke - og så går turen ellers rundt til medlemmernes respektive sommerhuse. Alle bliver tjekket for ubudne gæster, vandog/eller stormskader, ulåste døre og åbne vinduer - ja, alt, hvad der kan springe i øjnene på grundejerforeningens repræsentanter. - Målet er sikkerhed og tryghed, fortæller bestyrelsens Hans Peter Jepsen, der i flere år har været ansvarlig for de årlige eftersyn. - I den vinter, der netop er bakket ud af kalenderen, opdagede vi 18 huse med ulåste døre... Ejerne er naturligvis blevet informeret, og det samme er ejerne af de huse, hvor vi af andre grunde bemærkede noget, der fik os til at studse, fortsætter han. - Hvert sted sætter vi i øvrigt en eftersyns-mærkat, så ejerne ved at vi har været der. Orientering på mail Hans Peter Jepsen fortæller desuden, at det mest optimale er at grundejerforeningens mange medlemmer bliver orienteret via . - Vi kan ikke altid forvente at træffe dem telefonisk, og at sende besked med traditionel post er både tidskrævende og forbundet med en udgift for foreningen. - En er gratis, den er fremme på sekunder, og er man ikke lige hjemme, så ligger den i indbakken, næste gang, man tænder sin PC. - Derfor vil jeg også gerne opfordre alle medlemmer til at oplyse deres mail-adresse til os. <VINTEREFTERSYN Før vinteren rinder i grøft og i grav... Allerede i de oprindelige vedtægter fra 1934 blev der lagt vægt på at der skulle holdes et fornødent opsyn med huse og grunde i vinterhalvåret. For medlemmerne betyder det tryghed. De kan forvente, at deres hus bliver efterset i løbet af vinteren, når stranden og husene ellers ofte ligger øde hen. Vind og vejr kan tilføje skade. Det samme kan personer for hvem dit og mit er et udflydende begreb. Så er det rart at vide, at der er nogen, der kigger forbi. SIDE 13

14 TILBAGEBLIK> SIDE 14 I tre generationer er familien Husted Christensen kommet ved Rindby Strand. Med das og stearinlys Første gang, C.O. Husted kom på Fanø var han en barfordet og barbenet knægt på omkring de fem år. Han elskede det. Han elskede vandet og klitterne - og Rindbydagen med dens fest og farver - og de lyse sommeraftner med bål og familiehygge....- Og når de holdt øvelse med redningsbåden. Den blev trukket af heste... - Det må have været i begyndelsen af 30 erne. Vi kom der så ofte, vi kunne, men selvfølgelig kastede krigen en voldsom skygge over det. Vi var der, da den brød ud...vi tog hjem! Familien Husted Christensens første sommerhus ved Rindby hed COTAH - sammensat af forbogstaverne i børnenes navne. Det lå i første klitrække. Det næste hed Solhøj og lå ved Slunden. I 1960 byggede familien Stampen på Havstien - et hus, der i dag er overtaget af C.O. Husteds datter og svigersøn. Efter krigen havde specielt C.O. Husteds far ikke lyst til at komme igen. Huset var nogenlunde uskadt, men den tilhørende garage var jævnet med jorden. Mor lånte pengene - Huset blev solgt, men mor savnede det. På et tidspunkt tog hun sagen i egen hånd, gik hen i Diskontobanken og lånte penge til et nyt hus - Solhøj. Hun kunne ikke undvære Fanø, fortæller C.O. Husted, der med en fødselsattest fra 1925 kan se tilbage på et langt og travlt liv. Familien begyndte altså igen at komme på Fanø. Faderen fik blod på tanden. Nye tider tog fart, med fremgang, og i 1960 byggede familien Husted Christensen så Stampen på Havstien - et hus der stadig er i familiens eje.

15 - Ja, i dag er det gået i arv til min datter og svigersøn i Ikast. - Selv overtog min hustru og jeg det efter mine forældre, og nu er tredje generation - og såmænd også fjerde - altså på spil, men jeg kommer der da stadig. I dag er det som gæst, men jeg nyder hvert sekund, lyder det fra C.O. Husted, der i dag er blevet enkemand, men - alderen til trods, har en andensals bolig i hjertet af det gamle Ribe. Uden toilet, lys og køleskab - Når jeg tænker tilbage har der jo været en fantastisk udvikling. Rindby Strand var virkeligt de fattiges Paradis... - Som børn tænkte vi næppe over det, men det var et fristed for mine forældre - et sted, hvor de for en stund kunne glemme de lidt barske tider i specielt 1930 erne og 40 erne. - Ingen penge var der jo nok af, som man siger. Det var primitivt. Meget primitivt. Husene var små, så vi var tæt på hinanden. Der var intet toilet - kun et das. Strøm og lys kendte vi ikke til, hvorfor der heller ikke var hverken køleskab eller TV - men der var så meget andet... Som for at understrege, at tiden dengang var en anden, nævner C.O. Husted, at familiens første hus - i første klitrække - end ikke stod dem i kroner. Incl. grund. - Værdierne har ændret sig - men jeg håber aldrig, at de ændrer sig for grundejerforeningen ved Rindby Strand. Det er et fællesskab og et fristed. For voksne og for børn. Jeg vil gerne ønske foreningen tillykke med jubilæet. <TILBAGEBLIK Familien Husted Christensen solgte deres første hus - COTAH - til en slagtermester fra Ribe. Solhøj blev afhændet til Provinsbanken, der dog senere rev det ned og byggede et nyt hus på grunden. Huset Stampen er derimod stadig i familiens eje, og vil sikkert være det i flere generationer endnu. SIDE 15

16 FÆRGEFARTEN> I farvandet mellem Esbjerg og Fanø er der normalt en forskel mellem højog lavvande på 1,30 meter. For de fleste gæster på Fanø begynder ferien ikke, når de forlader deres indkørsel i Albertslund, Aalborg eller i Vissenbjerg. Den begynder, når de kører ombord på færgen. Flere gange i historiens lange løb har der været planer om at forbinde øen og fastlandet med en bro. Første gang var i slutningen af 30 erne og planerne var faktisk langt fremme - men verdenskrigen satte dem i bero. Da turismen efter krigen atter blomstrede op dukkede også bro-planerne op igen, men blev aldrig til andet end planer og snak - og den forstummende for alvor, da motorbåden Sønderho blev indsat i 1962 og bilfærgerne M/F Nordby og M/F Esbjerg blev indsat i Under krigen var Fanø-færgerne flere gange mål for sabotagehandlinger. Værst - eller bedst - gik det i maj 1944, hvor en eksplosion flåede vogndækket op og ødelagde maskinen. Senere samme år blev en bombe sprængt. Skibets overbygning blev svært beskadiget og dækket ødelagt. SIDE 16 Mellem Esbjerg og Fanø Men mens broplanerne altså aldrig blev til noget, har færgefarten en meget lang historie bag sig - en historie, der kan følges helt tilbage til den sidste del af 1600-tallet. Fra privat til statseje Færgeriet var i århundreder i privat eje, men kom efterhånden under statslig kontrol, og i 1918 blev det overtaget af Postvæsenet - for en samlet pris af kroner. Men der ventede store udfordringer forude, og det var vel også derfor bro-snakken af og til dukkede op. Et tiltagende problem var nemlig færgernes kapacitet med hensyn til at overføre biler. Adskillige sommerhusejere ved Rindby Strand kan endnu erindre, hvordan ventetider på helt op til otte timer i højsæsonen ikke var usædvanlig... I perioden blev der overført 120 biler. I var det tal steget til

17 Den 30. april 1977 afgik den sidste postfærge i Europa på sin sidste tur. DSB overtog Fanøoverfarten, og drev det i en halv snes år - frem til 1997, hvor DSB-rederiet blev privatiseret og omdannet til det internationale Scandlines. Færgerne Esbjerg og Nordby blev taget ud af drift i efteråret De havde da sejlet støt mellem Esbjerg og Fanø i 34 år. Skibene blev solgt til en afrikansk fodboldspiller, og sejlede for egen kraft den lange vej til den vestafrikanske stat Nigeria. Her blev færgerne sat ind i det store floddelta ved hovedstaden Lagos. Fenja og Menja De to aldrende færger blev afløst af to smukke nybygninger fra Mors - Fenja og Menja. Sidstnævnte sejlede sin første tur i juli I september fulgte Fenja trop. Hver færge kan rumme 386 rejsende, 35 biler og 60 cykler. I 1999 overførte de to færger i alt biler og passagerer. I øvrigt skulle det ikke være første gang, to skibe har båret disse navne. Sagnet fortæller, at to skippere opkaldte deres skibe efter de to forjættende jættekvinder Fenja og Menja. Skipperne havde engang gjort disse to kvinder en tjeneste, og som tak fik de hver en kværn, der kunne male salt. Skipperne sejlede derpå omkring og solgte salt i havnene - men en dag i en storm strandede de, den ene på en banke, der fik navnet Menjø - Mandø - det andet på en banke, der blev kaldt Fenjø - Fanø. Begge skibes ladninger af salt flød ud i havet, med det resultat, at vandet ved disse øer i dag er mere salt end længere mod syd. <FÆRGEFARTEN Motorbåden Sønderho afløste i 1962 sin forgænger Nøne, der forliste søndag eftermiddag den 15. juli samme år. Da det gode skib Nøne forliste Bortset fra sabotagehandlingerne under 2. verdenskrig har det været småt med uheld og ulykker for Fanøoverfarten. I juli 1962 gik det dog galt, da motorbåden Sønderhos forgænger - Nøne - forliste. En manglende stopklods førte til at roret kom ind i skruen og slog hul i bunden af det gamle skib. Bådføreren fik dog sejlet båden op på en mudderbanke, og de over 100 passagerer blev reddet i land af tililende både. Inden Nøne kort efter væltede om på siden, blev oppakninger, cykler og knallerter også bjerget. I dag løser man kun færgebillet for at komme til Fanø. Ikke for at komme derfra igen. Ordningen blev i sin tid indført for at spare udgifter til administration. For rejsende, der gæster øen for første gang, kan det give pudsige oplevelser, når de - forgæves - må lede efter et billetsalg ved færgelejet i Nordby. Overfartstiden er i øvrigt på blot 12 minutter. SIDE 17

18 SIDE 18 OP- OG NEDTURE > En kvindes hånd... Kun fem formænd på 75 år. Det vidner om engagement og lyst samt fuld opbakning, mener den eneste kvindelige formand. Adskillige opture - ganske få nedture. Det er hvad Kirsten Rohde, grundejerforeningens eneste kvindelige formand gennem årene, kan berette om. 18 år i bestyrelsen blev det til. Heraf en god håndfuld som formand. - Noget af det, jeg ser tilbage på er de faste strandrensninger. Sigger, købmanden, der stegte frikadeller og truttede i trompet - og for turisterne blev det også et tilløbsstykke. Det foregik hvert år i maj. Det var herligt! Kontingentet op med en 10 er - En anden historie er dengang vi i 99 hævede kontingentet med 10 kr. årligt til generalforsamlingens store moro. Kirsten Rohde er den eneste kvindelige formand i foreningens historie. I alt blev det til 18 år i bestyrelsen. De fremmødte medlemmer skulle alle lige hjem og spørge deres koner... Men der har også været episoder, der var knap så muntre. En af dem var sagen om distoteksgrunden - grunden på hjørnet af Kirkevej og Slunden. - Nogen ville købe den og etablere et diskotek, hvilket grundejerne til gengæld bestemt ikke ønskede. - Resultatet blev at vi selv købte grunden, og kom til at hænge på den i halv snes år. - Sådan har det været, op og ned - dog mest op. - Og når jeg, som tidligere formand, her får lov til at sige lidt, skal det være et stort - og fra hjertet - tillykke! Tre æresmedlemmer I tidens løb er der udnævnt tre æresmedlemmer af foreningen. De tre er: Jens Peter Frøkjær, Holger Frøkjær og Carl Johan Sørensen. Kun fem formænd er det blevet til på de 75 år. Den første var Jens Peter Frøkjær, der også var initiativertager til og medstifter af foreningen. Han blev efterfulgt af Bruno Andersen, der var formand frem til sin død. Herefter fulgte Holger Frøkjær, inden Kirsten Rohde tog over. I dag er det, som bekendt, Jørgen Elsted Hansen, der beklæder formandsposten.

19

20 RINDBYSANGEN Melodi: Den danske sang Den danske sommer har glade toner, der stiger stille som lyd af malm fra grønne enge og skovens kroner, fra sandgrå klitter med marehalm men stærkest mærker vi sangen bruse i bølgeslaget, der går mod land, og bæres ind over helm og huse med solens stråler ved Rindby Strand. Et fredfyldt fristed blev her os givet, hvor lyset skifter fra gry til kvæld, vi henter sundhed til hverdagslivet, der virker lyst under flagets smæld, og kinden brunes mens sindet lettes af salte vinde og solens brand, men milde nætter som stjerner flettes i vore minder om Rindby Strand. Her er hvert barn som de bølger kåde ved frigjort leg i det skære sand, og muntre smil løser hver en gåde, som binder tanken i barnets land. Vil skyer komme med mørke skygger, et sundt humør holder mod dem stand og giver styrke, når vi os hygger med sommerglæder ved Rindby Strand. Lad livet skifte og vinter komme, vi går med sang mod den triste tid, vi ved, når sommerens liv er omme, at vi vandt venskab ved fælles id, og derfor glædes vi vi med hverandre ved sammenholdet i fælles land, det giver sollys, hvor vi skal vandre, når bort vi drager fra Rindby Strand.

Rindbynitten. Vi ønsker alle en god sommer. Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Rindbynitten. Vi ønsker alle en god sommer. Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2014 Rindbynitten Vi ønsker alle en god sommer Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening GENERALFORSAMLING: I henhold til vedtægterne indvarsles hermed til generalforsamling Søndag den 13. juli 2014

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse.

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse. Bestyrelsen foreslår at der foretages følgende rettelser og ændringer i foreningens vedtægter. Ændringer i en ordlyd er markeret med gult og afsnit der slettes er markeret med rød/gennemstreget. Ad 2 Ad

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING 05.06.2011 HØJGÅRDENS GRUNDEJERFORENING INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING Søndag den 26. juni 2011 kl. 10.00 i Restaurant Strandlyst, Drøsselbjergvej 92, Stillinge Strand Der serveres kaffe, øl og vand DAGSORDEN

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere