Den Blå Planet tager form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Blå Planet tager form"

Transkript

1 Februar årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening 24 Årsmøder 2012 Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Asfalt Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 4. aprl Næste nummer udkommer den 30. april Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 4. april Indholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Uponor åbner nyt akademi Naturen tog fusen på Falster Side 11 Danske Kloakmestre fordobler messe Side 14 Betonfolk sørger for fast arbejde til landmålerne Side 16 Aarhus først med årsmøde Side 18 DFF ind i Forbrugsforeningen Side 19 Endnu større og bedre medlemsblad Side 20 Medlemsnedgang bremset Side 22 Vi gratulerer Side 24 Årsmøder Side 26 Medelelser Beskyttelse gennem viden Beklædning Beskyttelse I bygge- og anlægsbranchen er miljø- og sundhedsmæssige risici som asbest, PCB, svampesporer, bly og kemikalier ofte en del af jobbet. De rette rutiner og den rette viden skal derfor sidde på rygraden. Viden om hvorfor og hvornår personligt sikkerhedsudstyr skal anvendes, mindsker risikoen for skader og motiverer medarbejderen til at beskytte sig. Til det formål har vi udviklet Procurator Academy - kursusprogram 2012 kan ses på Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2 DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 procurator.dk AKTUELT!!! Temadag den 15. marts om PCB, asbest og svampe i bygninger. Mød bl.a. Niels Trap fra Golder Associates A/S. Ring for information på

3 Så blev årsmøderne 2012 skudt i gang Anlægsformand Leder Årsmøderne bliver forhåbentlig et tilløbsstykke i år. Der vil være indlæg omkring en masse nye ting, lige som der vil være mulighed for at stille spørgsmål om pensionsordninger samt de nye efterløns regler. Der vil også være repræsentanter fra Tjenestemændenes Forsikring til stede ved vores årsmøder. Så vores medlemmer har mulighed for at få svar på de spørgsmål, de måtte have. VEL MØDT. Dansk Formands Forening indleder snart overenskomstforhandlingerne med Dansk Byggeri. Det bliver sikkert ikke den nemmeste udfordring, vi har foran os, men vi må se, hvad der kan blive til vores medlemmer. Dansk Formands Forening har nu udsendt statistikkortene. Vi vil selvfølgelig gerne opfordre medlemmerne til at returnere de udfyldte skemaer med ansættelsesforhold og lønforhold, således vi kan få noget materiale, som vi kan arbejde videre med. Dansk Formands Forening har efterhånden fået ryddet godt op i de mange konkurssager, der har været i vores branche det sidste års tid. Vi har aldrig i de 112 år, DFF har eksisteret, haft så mange konkurssager som i Det har efterfølgende givet et stort pres på kontoret samt hos Lønmodtagernes Garantifond. Vi er desværre nok ikke ovre den svære tid endnu. Entreprenørbranchen er meget hårdt ramt af krisen, og vi er oppe på 18 ledige medlemmer pr. 1. januar Der er nu lagt et link på forsiden af vores hjemmeside så det nu er muligt for medlemmerne at beregne deres efterløn. Beregneren viser f. eks., at hvis du fylder 50 år i dag, har en pensionsformue på en million og en årlig pensionsindbetaling på kr. kan du modtage en årlig efterløn på kr. i tre år i alderen år. Så har Dansk Formands Forening netop søgt om fuld optagelse i Forbrugsforeningen. Det er et nyt tiltag som betyder, at alle vores medlemmer får mulighed for at opnå rabatter i udvalgte forretninger i hele Danmark. Kim Bøje Madsen Landsformand Da en af vores dygtige anlægsformænd har valgt at gå på pension, søger vi snarest muligt hans afløser til både store og små projekter inden for jord-, kloak- og belægningsarbejde på Sjælland. Vi forventer, at du har mindst 10 års dokumenteret erfaring som formand inden for anlægsarbejde er dygtig til at styre egenproduktion og underentreprenører bidrager til et godt arbejdsmiljø og et velfungerende samarbejde på byggepladsen kan planlægge og koordinere arbejdets udførelse har et godt købmandskab. Vi tilbyder et afvekslende og spændende job i en stærk, projektorienteret organisation med gode kolleger vide rammer med frihed under ansvar løn efter kvalifikationer. Det er vigtigt for os at få den helt rette person, så tiltrædelsestidspunktet aftaler vi i fællesskab. Interesseret? Du er velkommen til at kontakte sektionsingeniør Jesper Lorentzen på for at få yderligere oplysninger. Søg stillingen online på Vi skal have din ansøgning senest fredag den 2. marts Aarsleff udfører generelle infrastrukturprojekter. Vi er en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder og specialister i jord- og anlægsarbejder, underjordiske bygværker og vandbygningsarbejder. Vi har inden for de seneste ti år udviklet kompetencerne banearbejde og etablering af havmølleparker og er i dag blandt de allerbedste. Desuden er vi markedsførende inden for de industrialiserede aktivitetsområder pælefundering og opgravnings frirørfornyelse. Aarsleff er organiseret med udenlandske datterselskaber og udfører enkeltstående projekter verden over. Vores omsætning er på 6,2 milliarder kroner heraf 45 % i udlandet. Koncernen beskæftiger medarbejdere. Hovedkontor: Lokesvej 15, DK-8230 Åbyhøj Kontor Øst: Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre 3

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 3. februar 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Regioner 04. FR 05. A-kassen 06. Budget og regnskab 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Bjarne Andersen fra Bornholms Afdeling havde meldt afbud. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra 25. november Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi har en del lønaftaler i øjeblikket. Vi har ikke så mange lønkroner at forhandle med, men alligevel kommer der mange lønaftaler, og folk får typisk mere i løn. Lars fortalte ligeledes, at han skulle til en forhandling. DFF kører en ny sag, og har stævnet et firma, der skylder løn til to medlemmer. DFF har skrevet til FOA og KL vedrørende den nye pensionsaftale med nyt pensions selskab. Det er vigtigt for KL at vide, at medlemmerne fik den korrekte overførsel til det nye selskab, så vi ikke taber syge, flexjobber og den slags. De skal selvfølgelig også overflyttes. Vi skal have en kontakt med eksisterende selskab for at få klarlagt detaljerne. DFF har fået en telefonisk henvendelse fra direktøren i Forbrugsforeningen, om at vi kunne få alle vores medlemmer med i foreningen, mod tidligere kun de offentlige ansatte. DFF s ansøgning kommer op til behandling på Forbrugsforeningens bestyrelsesmøde den 7. februar Bestyrelsen gennemgik lønstatistikkortene, som vil blive udsendt i februar måned. Der var ingen ændringer. De medlemmer, som har opgivet en mailadresse, modtager lønstatistikken på mail, resten med post. Overenskomsterne Hovedaftalen med KL er ikke på plads endnu, men DFF har rykket, og KL ved godt, der er et hængeparti. KL har lovet at udarbejde et oplæg snarest. Alle underskrevne overenskomster er lagt på hjemmesiden. KTO DFF har fået en dato for en overenskomstkonference den 12. marts 2012 på Axelborg. Regioner Der skal vælges en del nye afdelingsformænd i afdelingerne på årsmøderne i Svend Erik fra Sønderjyllands Afdeling orienterede om, at Region Syd barsler med en sammenlægning af Fyn, Vejle/Kolding og Sønderjylland. Der er møde i Region Syd fredag den 17. februar 2012, hvor en eventuel sammenlægning skal drøftes. Vestjylland har meldt tilbage, at afdelingen vil forblive selvstændig, men gerne deltager i mødet. Svend-Erik var inde på, at man evt. kan flytte grænserne imellem afdelingerne. Vagn Nordentoft fra Midt-Vest Afdeling mente, at Randers og Århus afdelinger måske godt kunne finde på en sammenlægning på sigt, men Midt- Vest er modstander af en sammenlægning. Der er for langt for medlemmerne, siger de. Der var en livlig og god debat omkring regionsarbejdet. FR Per Jørgensen orienterede i FR om, at antallet af fuldtidsledige maskinmestre lå på 113 personer i oktober måned 2011, DFF havde 13 ledige formænd på det tidspunkt. I forlængelse heraf fortalte Kim, at DFF har en sag, hvor 3F ikke vil slippe et medlem til IAK. Endvidere orienterede Per Jørgensen om pensionsselskaberne. Bo Magnussen orienterede om, at han stopper i foråret 2012, Gert Winkelmann overtager formandsjobbet efter Bo Magnussen i TDC lederforening. Næste møde i FR er den 2. marts

5 A-kassen Vores arbejdsløshed er steget til 18 medlemmer, som er ca. 1,7 %. Vores nye medlem fra Lyngby Tårbæk, er nu indmeldt i både DFF og IAK, men 3F har anket sagen til direktoratet. DFF betragter det som ren chikane fra 3F, da medlemmet er ansat og aflønnet efter vores formandsoverenskomst med KL. Budget og regnskab Budgettet for januar måned 2012 blev gennemgået. Årsregnskabet for 2011 blev fremlagt og gennemgået i udkast. Det viste et overskud på kr Driftsforhold Vi har fået en pris fra MySoft angående opdatering af vores medlemssystem. Det er meget dyrt. Vores medlemssystem er utidssvarende og syv år gammelt. Ligeledes kan Windows 7 ikke arbejde sammen med MySoft. Kim har derfor fået en fra vores EDB firma til at se på alternativer. Vores EDB-mand mener ikke, at vi behøver så meget, som det nye lægger op til. Han vil komme med et oplæg, som vi kan se på og som tilpasses til den eksterne server. Bladet Vi har vedtaget, at vores medlemsblade skal have forskellige temaer i Nr skal have et tema omkring regnvand og afløbssystemer. Vi har asfalt som emne til blad nr. 2. Hjemmesiden kører fint, og vi har Lars til at indsætte og rette på tingene på hjemmesiden. DFF har fået en mail med en konstruktiv kritik af nogle mangler. Lars vil finde nogle link, som henviser til diverse jobsøgemaskiner på nettet. Årsmøderne begynder den 9. februar 2012 i Århus. Beslutningsreferat Vi har indledt samarbejde med AMU Syd om Ledelse i Praksis. Det kommunale kursus er i uge 41. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Kim har aftalt at få lavet en køreplan i foråret med Karsten Rasmussen. Så må vi se om vi kan få en messe op at køre. Næste møder Bestyrelsesmøde den 13. april Møde med alle afdelingsformænd lørdag den 12. maj 2012 Bestyrelsesmøde den 29. juni Eventuelt Ingen REF: Winnie Hansen 01/2012 da Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling Doka støttebuk Unik ved trinløs tilpasning i højden op til 12,80 m Sikker. Hurtig. Effektiv. Tilpasning med centimeterpræcision Sparer tid og udgifter Større sikkerhed Doka Danmark ApS Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Mail: Kontor Arhus Høgemosevænget Trige Tel Fax

6 Uponor åbner nyt akademi TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer - Vi forventer fremover at opleve stor søgning til vores nye akademi, og de første kurser er allerede i gang, konstaterer administrerende direktør hos Uponor Infrastruktur i Randers, Franz Cuculiza. Uponor åbner nyt akademi Da Uponor flyttede fra Hadsund til Randers, blev det samtidig et farvel til rørproducentens enestående og berømte akademi, hvor kunder, rådgivere og udførende installatører kunne få en grundig introduktion til Uponors produkter inden for håndtering af vand og spildevand. Nu har Uponor imidlertid åbnet landets mest moderne uddannelsescenter på Haraldsvej i Randers, hvor Uponors VVS- og vandbehandlingsprodukter går hånd i hånd med virksomhedens tekniske håndbøger i form af kurser, materialekendskab og løsning af praktiske opgaver. - Uponor Academy er totalt nyindrettet, og her tilbyder vi kursisterne en lang række uddannelsesforløb og systemløsninger til både VVS og infrastruktur, herunder også lovgivning og tilhørende normer på området, forklarer administrerende direktør hos Uponor i Randers, Franz Cuculiza. Opdatering - Med akademiet sikrer vi, at brugerne, rådgiverne, installatørerne, entreprenørerne, tilsynsførende, forhandlerne, de tekniske forvaltninger og forsyningsvirksomhederne samt uddannelsesinstitutionerne kan dygtiggøre sig og samtidig blive opdateret på brugsvand, gulvvarme samt regn- og spildevand, som jo netop nu undergår store forandringer på grund af klimaændringerne, påpeger Franz Cuculiza. Uponor er en af verdens førende leverandører af plastrør til VVS- og infrastrukturløsninger. Derfor råder Uponor over en meget bred palette af viden og kompetencer, som ud over I akademiet kan kursisterne bl.a. få lejlighed til selv at svejse rør. 6 En samling af rør og muffer. En af Uponors regnvandskassette-løsninger.

7 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Uponor åbner nyt akademi standardkurserne på Uponor Academy, kan udnyttes til at skræddersy individuelle kurser til eksempelvis forhandlere, entreprenører eller forsyningsvirksomheder. Se og mærke På Uponor Academy kan kursisterne ved selvsyn se og mærke Uponors produkter, lige som de har mulighed for at lære at svejse de forskellige rørtyper. Uponor beskæftiger 35 medarbejdere i Randers. Virksomheden markedsfører og sælger komplette løsninger i plast inden for transport af drikkevand, bortledning af spildevand, dræning af veje og markarealer, distribution af naturgas, kabelbeskyttelse samt plastprofiler til forskellige formål. Uponor Infrastruktur anvendes hovedsageligt inden for vejanlæg, offentlig forsyning samt miljøbeskyttelse. Foruden Uponor Infrastruktur i Randers beskæftiger Uponor VVS i Glostrup 25 medarbejdere. - Vi forventer fremover at opleve stor søgning til vores nye akademi, og de første kurser er allerede i gang, konstaterer Franz Cuculiza. Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf

8 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Anders Madsen stod som en anden hærchef og ledte slagets gang, mens vandet væltede ned fra himlen. Naturen tog fusen på Sydfalster Voldsomme regnskyl oversvømmede sidste år populære turistområder og vil sikkert gøre det igen Sydfalster satte dansk rekord, da der i august 2011 faldt 600 mm regn på én måned. Regnen væltede ned, og på et tidspunkt lignede de populære sommerhusområder omkring Marielyst og Gedesby mere et katastrofeområde end et dansk ferieparadis. Sommerhuse stod under vand, mens fortvivlede sommerhusejere rev sig i håret og flere end 100 udkommanderede værnepligtige fra Beredsskabsstyrelsen og frivillige fra Hjemmeværnet myldrede rundt og forsøgte at holde vandet væk og minimere skaderne. Hærchefen Midt i orkanens øje stod driftsleder hos Guldborgsund Forsyning, Anders 8 Madsen, som en anden hærchef og ledte slagets gang, mens han og kollegerne besvarede mellem 400 og 500 opkald på mobilerne hver dag. - Det meste af Sydfalster ligger under havets overflade, og selv om sommerhusområderne omkring Marielyst, Gedesby og Gedser er drænet, så kan drænene simpelt hen ikke følge med, når så store regnmængder vælter ned fra himlen. Vi oplevede problemet ved Marielyst tilbage i 2007, vi oplevede det i 2011, og det er helt sikkert, at vi vil opleve det igen, hvis vi får tilsvarende regnmængder, fastslår Anders Madsen, der ikke fik megen søvn de firefem dage, hvor himlen for alvor åbnede for sluserne fra fredag den 5. august. Kimet ned - Fortvivlede sommerhusejere kimede os ned flere gange om dagen for at få hjælp, men jeg måtte desværre skuffe dem og forklare, at overfladevandet ikke er forsyningens bord, det er grundejerens. Vores ansvar er vandet under jorden, og da området er drænet, har vi så at sige vores på det tørre. Vi kan ikke gå ind og hjælpe de enkelte sommerhusejere med at lede vandet væk fra deres ejendomme, for så ville vi automatisk påtage os både ansvar og eventuel erstatningspligt, påpeger Anders Madsen. Den manglende hjælp fra de offentlige myndigheder fik nogle lodsejere til at tage sagen i egen hånd. De løftede låget på brønden, så overfladevandet

9 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Naturen tog fusen på Sydfalster og telekabler. Via forskning og samarbejde er vi med til at fremme udviklingen af plast som det mest miljøvenlige og holdbare alternativ. Med fokus på forholdene i Norden, både klimatiske og miljømæssige, samt tekniske og juridiske krav sikrer vi laget for et trygt og sikkert grund- samfund. Vi kalder det: Secure Plastic Solutions! fossede ud i kloaksystemet med det resultat, at kloakkerne naturligvis blev overbelastet, på et tidspunkt truede spildevandet med at flyde over med efterfølgende mulig forurening af jorden. Det undgik vi heldigvis. Kaos var total. To kanaler - På Sydfalster er etableret to kanaler, Sydkanalen og Nordkanalen, som leder vandet fra de drænede arealer ud i Guldborgsund. Men problemet er, at kapaciteten i de to kanaler slet ikke er stor nok til at håndtere de regnmængder, som klimaforandringerne er begyndt at sende ned over os. Det betyder, at når kanalerne er fyldt med vand, så kan overfladevandet ikke trænge ned i jorden til drænrørene. Det vand, der forsøger at løbe ud i kanalerne, vil blive presset tilbage, og så har vi balladen med vand, der truer med at Nordkanalen ser fredelig ud sådan en vinterdag, men forholdene var ganske anderledes i august sidste år. trænge ind i sommerhusene og forvolde store skader, forklarer Anders Madsen. - Guldborgsund Forsyning har etableret en række pumpestationer, som skal pumpe vandet fra de drænede områder ud i kanalerne, men hvis kanalerne er fyldt i forvejen, kan der jo ikke være mere vand. Derfor kan løsningen være at udvide kanalerne. Det vil lodsejerne gerne, og de anfører, at kanalerne er menneskeskabte vandveje, hvis eneste formål er at lede overfladevand fra marker og sommerhusområder til Guldborgsund. Hvis ikke kanalerne udvides, er jeg bange for, at vi vil op- Bæredygtighed frem for alt Fremtidens infrastruktur står over for store udfordringer og afgørende forandringer. Hos Uponor er det den drivkraft og inspirationskilde, der driver værket, når vi dagligt arbejder med løsninger, der skal gøre hverdagen lettere for alle. Med mere end 60 års erfaring udvikler og producerer vi holdbare rørløsninger i verdensklasse; Løsninger i plast til transport af drikkevand, afledning af spildevand, dræning, distribution af naturgas samt fremføring af el- Uponor er en af verdens absolut førende leverandører af plastrør til VVS- og infrastrukturløsninger. Koncernen er repræsenteret i mere end 100 lande. Læs mere om vore systemer og produkter på uponor.dk 9

10 Naturen tog fusen på Sydfalster TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Peter Tanev, TV2 Arne Nielson Reimer Bo Christensen Tørfisk MEK PEK and the partyband Speakers Corner DM KLOAK 2012 Wavin Arena Grundfos Scandinavian No-Dig Centre KWH Pipe A/S Watersystems Aps Nyrup Plast A/S Biokube K/S JKL Teknik A/S Uponor A/S Danske Kloakmestre Ridgid Scandinavia A/S Boosting Business New-Line Faaborg A/S Danpipe A/S Blücher Metal A/S Watercare Aps Sejma Industries ApS Killian Water ApS Watercare ApS Lauridsen Handel- & Import A/S Danske Maskinstationer og Entreprenører Forsikringsservice Expo-Net Danmark A/S... STØRSTE DANMARKS STØRSTE KLOAKEVENT Fag- & Indkøbsmesse Ny fagviden og mange gode tilbud! DM i kloak torsdag og fredag Danmarks bedste kloakmester Danmarks bedste kloakmesterelev Danmarks bedste rørlægger læs meget mere på: kloakevent.dk Sommerhusområderne her i Marielyst stod under vand, mens ejerne fortvivlet rev sig i håret. leve lignende oversvømmelser, næste gang himlen åbner sine sluser som i august sidste år, siger Anders Madsen. Tilbageløbsklapper Guldborgsund Forsyning har allerede etableret en række tilbageløbsklapper, så vand der er på vej ud i kanalerne, ikke kan løbe tilbage til eksempelvis sommerhusområderne, men hvis der ikke bliver flytte vand væk fra kanalen så forventer han blot, at vandet vil løbe over sine bredder i kanalerne og skabe flere oversvømmelser på markerne. - Selv om vi havde indlejet ekstra pumper kunne vi ikke følge med vandmasser. Drænsystemet er jo kun et dræn og ikke et regnvandssystem, som er dimensioneret til de store vandmængder, så jeg er bange for, at vi vil stå i nøjagtig den samme situation næste gang, hvis ikke der blive gjort noget ved kanalerne, forudser han. Kloakevent 2012 Pejsegaarden Søndergade 112 DK-8740 Brædstrup Kom og mød: MARTS Sponsor: Husk sidste frist for indsendelse lønstatisik til Dansk Formands Forening 12. marts

11 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Kloakmestre fordobler messe 77 udstillere vil to dage i marts vise sig frem på Danske Kloakmestres fag- og indkøbsmesse på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Kloakmestre fordobler messe 48 udstillere sagde i 2011 ja tak til at stille en stand op på Danske Kloakmestres fagmesse på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Når kloakmestrene torsdag den 29. marts og fredag den 30. marts igen byder indenfor til fag- og indkøbsmesse er antallet af udstillere vokset til 77 professionelle virksomheder, der lokker med både nyheder og gode tilbud. - Vi har i år udviklet messen fra at være en decideret fagmesse til at være både en fagmesse og en indkøbsmesse, og vi håber, at kloakmestrene vil gøre messen til det sted, hvor de foretager deres indkøb, fortæller messearrangør Henrik Thorsager, der har overtaget arrangementsledelsen og ansvaret i forbindelse med kloakmestrenes årlige messe. Med yderligere 30 udstillere lægger Danske Kloakmestre beslag på endnu mere plads på Hotel Pejsegården, hvor det har været nødvendigt at inddrage en større del af parkeringspladsen, b l. a. fordi messen i år er suppleret med entreprenørmaskiner, biler og slamsugere kvm telt - Vi opstiller et 1000 kvm stor og opvarmet telt, således at både udstillere og publikum kan deltage på messen i behagelige temperaturer, påpeger Henrik Thorsager. Når formanden for Danske Kloakmestre, Verner H. Kristiansen, og TV2 sprælske vejrmand Peter Tanev har åbnet messen, går deltagerne i DM for Kloakmestre Er dine kloakker også utætte? Et dårligt vedligeholdt kloaknet kan have store økonomiske konsekvenser. Konsekvensen kan være udsivning af forurenet spildevand, lunker i flisebelægningerne og perfekte livsbetingelser for rotter. Uden opgravning renoverer og forstærker vi nedslidte rør med en Aarsleff Strømpeforing, der har en forventet levetid på 100 år. 11

12 Kloakmestre fordobler messe TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer eresser kræver orsikring! DM for kloakmestre er en af fl ere events på messen. Ved sidste års mesterskab løb Anders Risager fra Aalborg (billedet) med titlen. straks i gang med at løse deres opgaver i Wavin/Grundfos Arena, mens udstillerne åbner deres stande. Torsdagen slutter med festmiddag for udstillere, mestre, medarbejdere, kunder og leverandører. Spareribsene og æblekagen skylles ned med underholdning af Tørfisk. Klimaændringer Fredag fortsætter messen. Her vil tidligere nyhedsvært på DR1, Reimer Bo Christensen, styre en debat om fremtidens klimaændringer og de udfordringer, som samfundet står med i form af øgede nedbørsmængder. Med i debatten vil være et panel og et aktivt publikum. Festaftenen er mexicansk inspireret, og det er humørfyldte Mek Pek og hans partyband, der står for underholdningen. I forbindelse med messen sender BygTek en speciel messeavis på gaden i eksemplarer. Læs mere på Vi bakker op om Dansk Formands Forening Med en Ulykkesforsikring fra Tjenestemændenes Forsikring er du dækket døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Visse sportsgrene kræver dog, at du tegner tillægsforsikringen: Farlig Sport - men så er du også dækket, hvad enten du kaster dig ud i frit fald fra 5000 meters højde, går til selvforsvar eller kører motorløb. Husk også at forsikre dine børn, hvis I deler samme interesser. Se hvilke sportsgrene Farlig Sport dækker på eller ring og hør mere om vores Ulykkesforsikring på RH PUMPER ENGINEERING 12

13 Pas godt på dine medarbejdere... - og deres hørelse. De får brug for den resten af livet! Forebyg høretab hos medarbejderne og giv dem mulighed for bedre trivsel på arbejdspladsen. Virksomheden vil oveni opnå større effektivitet og økonomisk udbytte. Audiovox er specialist i individuelt fremstillede høreværn. Ring og aftal uforpligtende møde. HUSK ÅRSMØDERNE 2012 Læs mere side 24 Fordele ved høreværn: - Blød og meget let - Perfekt pasform - Sikker og komfortabel - Nem at rengøre - Tale og omgivende lyde kan stadigvæk registreres - Næsten usynlig i øret - Lang levetid Ring www. audiovox.dk Kære medlem mød op, og giv din mening til kende, kun sådan bliver vi bedre! Scan koden og læs mere om E&H 12 Besøg Danmarks største fagmesse for entreprenørog anlægsbranchen Test de nyeste maskiner fra branchens førende leverandører Produktpræsentationer arbejdende og stationære stande Dumperbane DM for rendegravere og minigravere Print gratis adgangskort på eh12.dk 187x127_Formandsbladet_SIT.indd 1 06/02/

14 Den Blå Planet Betonfolk sørger for fast arbejde til landmålerne I et ualmindeligt udfordrende byggeri, hvor praktisk talt alle vinkler er skæve og mange hjørner er runde, sikrer betonfolkene hos MT Højgaard fast arbejde til landmålerne, mens råhuset til Den Blå Planet på Amager opføres. Den Blå Planet er en ny udgave af Danmarks Akvarium, der i marts 2013 flytter fra de nuværende faciliteter i Charlottenlund til en placering blot nogle få meter fra Øresunds bølger, ganske tæt på Københavns Lufthavn, Ørestaden, Metroen og Amager Strandpark. 14 En ny profil Med sin markante profil, sin unikke indretning og enestående placering vil Den Blå Planet givet blive en ny profil i hovedstadens oplevelsesøkonomi, og med klædelig jysk beskedenhed indrømmer betonformand hos MT Højgaard, Tage Nørskov Mikkelsen, da også, at det for ham er en ganske særlig og ikke mindst fagligt udfordrende oplevelse at være med til at opføre et så spektakulært byggeri, der på rigtigt mange måder bryder med de traditioner, som han gennem 35 år i MT Højgaard har arbejdet med. - Jeg blev i sin tid ansat hos daværende Monberg & Thorsen, da selskabet skulle opføre Vejle Broen, og siden har jeg arbejdet med på et utal af ikke mindst broprojekter, men Den Blå Planet er godt nok meget anderledes, erkender Tage Nørskov Mikkelsen, der egentlig er udlånt fra MT Højgaards civilengineering-afdeling frem til sommer, hvor beton-arbejdet forventes at være tilendebragt på byggepladsen i Kastrup. Gammel havbund Grunden, hvor Byggefonden Den Blå Planet opfører Nordeuropas største og mest moderne akvarium med et bruttoareal på 9000 kvm., er gammel havbund og tidligere losseplads, og det stillede derfor MT Højgaard overfor en række udfordringer fra første spadestik. - Under udgravningen har vi fundet alt muligt skrammel, inklusiv gamle biler og campingvogne, og da vi har arbejdet i gammel havbund, har det været nødvendigt at holde vandet ude. Vi har derfor rammet 2700 kvm vandtæt spuns ned i jorden og flyttet tons forurenet jord og brokker, før vi kunne begynde at støbe selve kælderen, som i virkeligheden er ét stort, vandtæt badekar, der er lagt ned i undergrunden, smiler Tage Nørskov Mikkelsen. Hvirvelformer Den Blå Planet er tegnet af arkitektfirmaet 3XN med Moe & Brødsgaard som rådgivende ingeniører. Huset er inspireret af naturens hvirvelformer, og de besøgende nærmest suges ind i en strømhvirvel, når de går ind i akvariets store foyer. Indgangen er formet som en rampe, der fører gæsterne ind mellem to bassiner, og der skabes således et følelse af at være under vand, og dermed at de besøgende dykker ned til fiskene og oplever dem i deres rette element. Den Blå Planet er opdelt i en række tema-akvarier, bl.a. Oceanet, Amazonas, Færøerne og Middelhavet. Til at holde de store vandmængder indenbords monteres gigantiske glasruder, som et hold australske specialister suppleret med omkring 30 kinesiske medhjælpere sørger for. Udfordringer

15 Den Blå Planet - Opførelsen af råhuset har budt på mange spændende udfordringer. Vi har således brugt forskellig slags beton til forskellige formål, og her har det naturligvis været afgørende at sørge for, at den rigtige beton er blevet brugt til det rigtige formål. F. eks. har det selvfølgelig været ekstremt vigtigt, at det beton, vi har brugt til at støbe akvarierne med, er vandtæt, selv om betonen efterfølgende er blevet primet med en gummimembran, påpeger Tage Nørskov Mikkelsen. Skæve vinkler - I forbindelse med opførelsen har vi rammet lbm betonpæle ned. Pælene er støbt insitu, og alle piller, der er i berøring med havvand, er katodisk beskyttet med i alt lbm anodebånd, således at vi sikrer, at armeringen ikke ruster op. I alt er der brugt kubikmeter beton, 2000 tons armering og monteret 2500 elementer. Forskallingen er primært bygget op om standardforskalling fra Peri og suppleret med unikke løsninger. På grund af at næsten alle vinkler er skæve, har vi været nødt til at få hjælp af landmålere, hver gang vi har skullet støbe nyt, således at vi har været 100 pct. sikre på den rigtige placering, fortæller Tage Nørskov Mikkelsen, der en overgang havde 90 mand i arbejde og assistance fra yderligere to formænd på byggepladsen. Efter planen er betonarbejdet overstået til sommer, hvorefter MT Højgaards medarbejdere skal færdiggøre anlægsarbejdet med bl.a. belægning. I alt løber entreprisen op i et forbrug på ca mandetimer. Entreprisesummen er på ca. 145 mio. kr., og det totale budget er på 650 mio. kr. Danmarks Akvarium forventer, at Den Blå Planet årligt vil blive besøgt af gæster. 15

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2008 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2008 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2008 HER OG NU s anden udgave i 2008 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: En ny æra er på vej! Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Overtallighed i 2008 Løndannelsen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Ifølge vedtægternes 12 er dagsordenen: a. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Roskilde DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen til DPM i håndbold 2014 Det er med stor glæde, at vi i Midt- og Vestsjælland lægger by til et af dansk politiidræts

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere