Den Blå Planet tager form

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Blå Planet tager form"

Transkript

1 Februar årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening 24 Årsmøder 2012 Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Asfalt Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 4. aprl Næste nummer udkommer den 30. april Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 4. april Indholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Uponor åbner nyt akademi Naturen tog fusen på Falster Side 11 Danske Kloakmestre fordobler messe Side 14 Betonfolk sørger for fast arbejde til landmålerne Side 16 Aarhus først med årsmøde Side 18 DFF ind i Forbrugsforeningen Side 19 Endnu større og bedre medlemsblad Side 20 Medlemsnedgang bremset Side 22 Vi gratulerer Side 24 Årsmøder Side 26 Medelelser Beskyttelse gennem viden Beklædning Beskyttelse I bygge- og anlægsbranchen er miljø- og sundhedsmæssige risici som asbest, PCB, svampesporer, bly og kemikalier ofte en del af jobbet. De rette rutiner og den rette viden skal derfor sidde på rygraden. Viden om hvorfor og hvornår personligt sikkerhedsudstyr skal anvendes, mindsker risikoen for skader og motiverer medarbejderen til at beskytte sig. Til det formål har vi udviklet Procurator Academy - kursusprogram 2012 kan ses på Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2 DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 procurator.dk AKTUELT!!! Temadag den 15. marts om PCB, asbest og svampe i bygninger. Mød bl.a. Niels Trap fra Golder Associates A/S. Ring for information på

3 Så blev årsmøderne 2012 skudt i gang Anlægsformand Leder Årsmøderne bliver forhåbentlig et tilløbsstykke i år. Der vil være indlæg omkring en masse nye ting, lige som der vil være mulighed for at stille spørgsmål om pensionsordninger samt de nye efterløns regler. Der vil også være repræsentanter fra Tjenestemændenes Forsikring til stede ved vores årsmøder. Så vores medlemmer har mulighed for at få svar på de spørgsmål, de måtte have. VEL MØDT. Dansk Formands Forening indleder snart overenskomstforhandlingerne med Dansk Byggeri. Det bliver sikkert ikke den nemmeste udfordring, vi har foran os, men vi må se, hvad der kan blive til vores medlemmer. Dansk Formands Forening har nu udsendt statistikkortene. Vi vil selvfølgelig gerne opfordre medlemmerne til at returnere de udfyldte skemaer med ansættelsesforhold og lønforhold, således vi kan få noget materiale, som vi kan arbejde videre med. Dansk Formands Forening har efterhånden fået ryddet godt op i de mange konkurssager, der har været i vores branche det sidste års tid. Vi har aldrig i de 112 år, DFF har eksisteret, haft så mange konkurssager som i Det har efterfølgende givet et stort pres på kontoret samt hos Lønmodtagernes Garantifond. Vi er desværre nok ikke ovre den svære tid endnu. Entreprenørbranchen er meget hårdt ramt af krisen, og vi er oppe på 18 ledige medlemmer pr. 1. januar Der er nu lagt et link på forsiden af vores hjemmeside så det nu er muligt for medlemmerne at beregne deres efterløn. Beregneren viser f. eks., at hvis du fylder 50 år i dag, har en pensionsformue på en million og en årlig pensionsindbetaling på kr. kan du modtage en årlig efterløn på kr. i tre år i alderen år. Så har Dansk Formands Forening netop søgt om fuld optagelse i Forbrugsforeningen. Det er et nyt tiltag som betyder, at alle vores medlemmer får mulighed for at opnå rabatter i udvalgte forretninger i hele Danmark. Kim Bøje Madsen Landsformand Da en af vores dygtige anlægsformænd har valgt at gå på pension, søger vi snarest muligt hans afløser til både store og små projekter inden for jord-, kloak- og belægningsarbejde på Sjælland. Vi forventer, at du har mindst 10 års dokumenteret erfaring som formand inden for anlægsarbejde er dygtig til at styre egenproduktion og underentreprenører bidrager til et godt arbejdsmiljø og et velfungerende samarbejde på byggepladsen kan planlægge og koordinere arbejdets udførelse har et godt købmandskab. Vi tilbyder et afvekslende og spændende job i en stærk, projektorienteret organisation med gode kolleger vide rammer med frihed under ansvar løn efter kvalifikationer. Det er vigtigt for os at få den helt rette person, så tiltrædelsestidspunktet aftaler vi i fællesskab. Interesseret? Du er velkommen til at kontakte sektionsingeniør Jesper Lorentzen på for at få yderligere oplysninger. Søg stillingen online på Vi skal have din ansøgning senest fredag den 2. marts Aarsleff udfører generelle infrastrukturprojekter. Vi er en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder og specialister i jord- og anlægsarbejder, underjordiske bygværker og vandbygningsarbejder. Vi har inden for de seneste ti år udviklet kompetencerne banearbejde og etablering af havmølleparker og er i dag blandt de allerbedste. Desuden er vi markedsførende inden for de industrialiserede aktivitetsområder pælefundering og opgravnings frirørfornyelse. Aarsleff er organiseret med udenlandske datterselskaber og udfører enkeltstående projekter verden over. Vores omsætning er på 6,2 milliarder kroner heraf 45 % i udlandet. Koncernen beskæftiger medarbejdere. Hovedkontor: Lokesvej 15, DK-8230 Åbyhøj Kontor Øst: Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre 3

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 3. februar 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Regioner 04. FR 05. A-kassen 06. Budget og regnskab 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Bjarne Andersen fra Bornholms Afdeling havde meldt afbud. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra 25. november Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi har en del lønaftaler i øjeblikket. Vi har ikke så mange lønkroner at forhandle med, men alligevel kommer der mange lønaftaler, og folk får typisk mere i løn. Lars fortalte ligeledes, at han skulle til en forhandling. DFF kører en ny sag, og har stævnet et firma, der skylder løn til to medlemmer. DFF har skrevet til FOA og KL vedrørende den nye pensionsaftale med nyt pensions selskab. Det er vigtigt for KL at vide, at medlemmerne fik den korrekte overførsel til det nye selskab, så vi ikke taber syge, flexjobber og den slags. De skal selvfølgelig også overflyttes. Vi skal have en kontakt med eksisterende selskab for at få klarlagt detaljerne. DFF har fået en telefonisk henvendelse fra direktøren i Forbrugsforeningen, om at vi kunne få alle vores medlemmer med i foreningen, mod tidligere kun de offentlige ansatte. DFF s ansøgning kommer op til behandling på Forbrugsforeningens bestyrelsesmøde den 7. februar Bestyrelsen gennemgik lønstatistikkortene, som vil blive udsendt i februar måned. Der var ingen ændringer. De medlemmer, som har opgivet en mailadresse, modtager lønstatistikken på mail, resten med post. Overenskomsterne Hovedaftalen med KL er ikke på plads endnu, men DFF har rykket, og KL ved godt, der er et hængeparti. KL har lovet at udarbejde et oplæg snarest. Alle underskrevne overenskomster er lagt på hjemmesiden. KTO DFF har fået en dato for en overenskomstkonference den 12. marts 2012 på Axelborg. Regioner Der skal vælges en del nye afdelingsformænd i afdelingerne på årsmøderne i Svend Erik fra Sønderjyllands Afdeling orienterede om, at Region Syd barsler med en sammenlægning af Fyn, Vejle/Kolding og Sønderjylland. Der er møde i Region Syd fredag den 17. februar 2012, hvor en eventuel sammenlægning skal drøftes. Vestjylland har meldt tilbage, at afdelingen vil forblive selvstændig, men gerne deltager i mødet. Svend-Erik var inde på, at man evt. kan flytte grænserne imellem afdelingerne. Vagn Nordentoft fra Midt-Vest Afdeling mente, at Randers og Århus afdelinger måske godt kunne finde på en sammenlægning på sigt, men Midt- Vest er modstander af en sammenlægning. Der er for langt for medlemmerne, siger de. Der var en livlig og god debat omkring regionsarbejdet. FR Per Jørgensen orienterede i FR om, at antallet af fuldtidsledige maskinmestre lå på 113 personer i oktober måned 2011, DFF havde 13 ledige formænd på det tidspunkt. I forlængelse heraf fortalte Kim, at DFF har en sag, hvor 3F ikke vil slippe et medlem til IAK. Endvidere orienterede Per Jørgensen om pensionsselskaberne. Bo Magnussen orienterede om, at han stopper i foråret 2012, Gert Winkelmann overtager formandsjobbet efter Bo Magnussen i TDC lederforening. Næste møde i FR er den 2. marts

5 A-kassen Vores arbejdsløshed er steget til 18 medlemmer, som er ca. 1,7 %. Vores nye medlem fra Lyngby Tårbæk, er nu indmeldt i både DFF og IAK, men 3F har anket sagen til direktoratet. DFF betragter det som ren chikane fra 3F, da medlemmet er ansat og aflønnet efter vores formandsoverenskomst med KL. Budget og regnskab Budgettet for januar måned 2012 blev gennemgået. Årsregnskabet for 2011 blev fremlagt og gennemgået i udkast. Det viste et overskud på kr Driftsforhold Vi har fået en pris fra MySoft angående opdatering af vores medlemssystem. Det er meget dyrt. Vores medlemssystem er utidssvarende og syv år gammelt. Ligeledes kan Windows 7 ikke arbejde sammen med MySoft. Kim har derfor fået en fra vores EDB firma til at se på alternativer. Vores EDB-mand mener ikke, at vi behøver så meget, som det nye lægger op til. Han vil komme med et oplæg, som vi kan se på og som tilpasses til den eksterne server. Bladet Vi har vedtaget, at vores medlemsblade skal have forskellige temaer i Nr skal have et tema omkring regnvand og afløbssystemer. Vi har asfalt som emne til blad nr. 2. Hjemmesiden kører fint, og vi har Lars til at indsætte og rette på tingene på hjemmesiden. DFF har fået en mail med en konstruktiv kritik af nogle mangler. Lars vil finde nogle link, som henviser til diverse jobsøgemaskiner på nettet. Årsmøderne begynder den 9. februar 2012 i Århus. Beslutningsreferat Vi har indledt samarbejde med AMU Syd om Ledelse i Praksis. Det kommunale kursus er i uge 41. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Kim har aftalt at få lavet en køreplan i foråret med Karsten Rasmussen. Så må vi se om vi kan få en messe op at køre. Næste møder Bestyrelsesmøde den 13. april Møde med alle afdelingsformænd lørdag den 12. maj 2012 Bestyrelsesmøde den 29. juni Eventuelt Ingen REF: Winnie Hansen 01/2012 da Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling Doka støttebuk Unik ved trinløs tilpasning i højden op til 12,80 m Sikker. Hurtig. Effektiv. Tilpasning med centimeterpræcision Sparer tid og udgifter Større sikkerhed Doka Danmark ApS Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Mail: Kontor Arhus Høgemosevænget Trige Tel Fax

6 Uponor åbner nyt akademi TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer - Vi forventer fremover at opleve stor søgning til vores nye akademi, og de første kurser er allerede i gang, konstaterer administrerende direktør hos Uponor Infrastruktur i Randers, Franz Cuculiza. Uponor åbner nyt akademi Da Uponor flyttede fra Hadsund til Randers, blev det samtidig et farvel til rørproducentens enestående og berømte akademi, hvor kunder, rådgivere og udførende installatører kunne få en grundig introduktion til Uponors produkter inden for håndtering af vand og spildevand. Nu har Uponor imidlertid åbnet landets mest moderne uddannelsescenter på Haraldsvej i Randers, hvor Uponors VVS- og vandbehandlingsprodukter går hånd i hånd med virksomhedens tekniske håndbøger i form af kurser, materialekendskab og løsning af praktiske opgaver. - Uponor Academy er totalt nyindrettet, og her tilbyder vi kursisterne en lang række uddannelsesforløb og systemløsninger til både VVS og infrastruktur, herunder også lovgivning og tilhørende normer på området, forklarer administrerende direktør hos Uponor i Randers, Franz Cuculiza. Opdatering - Med akademiet sikrer vi, at brugerne, rådgiverne, installatørerne, entreprenørerne, tilsynsførende, forhandlerne, de tekniske forvaltninger og forsyningsvirksomhederne samt uddannelsesinstitutionerne kan dygtiggøre sig og samtidig blive opdateret på brugsvand, gulvvarme samt regn- og spildevand, som jo netop nu undergår store forandringer på grund af klimaændringerne, påpeger Franz Cuculiza. Uponor er en af verdens førende leverandører af plastrør til VVS- og infrastrukturløsninger. Derfor råder Uponor over en meget bred palette af viden og kompetencer, som ud over I akademiet kan kursisterne bl.a. få lejlighed til selv at svejse rør. 6 En samling af rør og muffer. En af Uponors regnvandskassette-løsninger.

7 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Uponor åbner nyt akademi standardkurserne på Uponor Academy, kan udnyttes til at skræddersy individuelle kurser til eksempelvis forhandlere, entreprenører eller forsyningsvirksomheder. Se og mærke På Uponor Academy kan kursisterne ved selvsyn se og mærke Uponors produkter, lige som de har mulighed for at lære at svejse de forskellige rørtyper. Uponor beskæftiger 35 medarbejdere i Randers. Virksomheden markedsfører og sælger komplette løsninger i plast inden for transport af drikkevand, bortledning af spildevand, dræning af veje og markarealer, distribution af naturgas, kabelbeskyttelse samt plastprofiler til forskellige formål. Uponor Infrastruktur anvendes hovedsageligt inden for vejanlæg, offentlig forsyning samt miljøbeskyttelse. Foruden Uponor Infrastruktur i Randers beskæftiger Uponor VVS i Glostrup 25 medarbejdere. - Vi forventer fremover at opleve stor søgning til vores nye akademi, og de første kurser er allerede i gang, konstaterer Franz Cuculiza. Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf

8 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Anders Madsen stod som en anden hærchef og ledte slagets gang, mens vandet væltede ned fra himlen. Naturen tog fusen på Sydfalster Voldsomme regnskyl oversvømmede sidste år populære turistområder og vil sikkert gøre det igen Sydfalster satte dansk rekord, da der i august 2011 faldt 600 mm regn på én måned. Regnen væltede ned, og på et tidspunkt lignede de populære sommerhusområder omkring Marielyst og Gedesby mere et katastrofeområde end et dansk ferieparadis. Sommerhuse stod under vand, mens fortvivlede sommerhusejere rev sig i håret og flere end 100 udkommanderede værnepligtige fra Beredsskabsstyrelsen og frivillige fra Hjemmeværnet myldrede rundt og forsøgte at holde vandet væk og minimere skaderne. Hærchefen Midt i orkanens øje stod driftsleder hos Guldborgsund Forsyning, Anders 8 Madsen, som en anden hærchef og ledte slagets gang, mens han og kollegerne besvarede mellem 400 og 500 opkald på mobilerne hver dag. - Det meste af Sydfalster ligger under havets overflade, og selv om sommerhusområderne omkring Marielyst, Gedesby og Gedser er drænet, så kan drænene simpelt hen ikke følge med, når så store regnmængder vælter ned fra himlen. Vi oplevede problemet ved Marielyst tilbage i 2007, vi oplevede det i 2011, og det er helt sikkert, at vi vil opleve det igen, hvis vi får tilsvarende regnmængder, fastslår Anders Madsen, der ikke fik megen søvn de firefem dage, hvor himlen for alvor åbnede for sluserne fra fredag den 5. august. Kimet ned - Fortvivlede sommerhusejere kimede os ned flere gange om dagen for at få hjælp, men jeg måtte desværre skuffe dem og forklare, at overfladevandet ikke er forsyningens bord, det er grundejerens. Vores ansvar er vandet under jorden, og da området er drænet, har vi så at sige vores på det tørre. Vi kan ikke gå ind og hjælpe de enkelte sommerhusejere med at lede vandet væk fra deres ejendomme, for så ville vi automatisk påtage os både ansvar og eventuel erstatningspligt, påpeger Anders Madsen. Den manglende hjælp fra de offentlige myndigheder fik nogle lodsejere til at tage sagen i egen hånd. De løftede låget på brønden, så overfladevandet

9 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Naturen tog fusen på Sydfalster og telekabler. Via forskning og samarbejde er vi med til at fremme udviklingen af plast som det mest miljøvenlige og holdbare alternativ. Med fokus på forholdene i Norden, både klimatiske og miljømæssige, samt tekniske og juridiske krav sikrer vi laget for et trygt og sikkert grund- samfund. Vi kalder det: Secure Plastic Solutions! fossede ud i kloaksystemet med det resultat, at kloakkerne naturligvis blev overbelastet, på et tidspunkt truede spildevandet med at flyde over med efterfølgende mulig forurening af jorden. Det undgik vi heldigvis. Kaos var total. To kanaler - På Sydfalster er etableret to kanaler, Sydkanalen og Nordkanalen, som leder vandet fra de drænede arealer ud i Guldborgsund. Men problemet er, at kapaciteten i de to kanaler slet ikke er stor nok til at håndtere de regnmængder, som klimaforandringerne er begyndt at sende ned over os. Det betyder, at når kanalerne er fyldt med vand, så kan overfladevandet ikke trænge ned i jorden til drænrørene. Det vand, der forsøger at løbe ud i kanalerne, vil blive presset tilbage, og så har vi balladen med vand, der truer med at Nordkanalen ser fredelig ud sådan en vinterdag, men forholdene var ganske anderledes i august sidste år. trænge ind i sommerhusene og forvolde store skader, forklarer Anders Madsen. - Guldborgsund Forsyning har etableret en række pumpestationer, som skal pumpe vandet fra de drænede områder ud i kanalerne, men hvis kanalerne er fyldt i forvejen, kan der jo ikke være mere vand. Derfor kan løsningen være at udvide kanalerne. Det vil lodsejerne gerne, og de anfører, at kanalerne er menneskeskabte vandveje, hvis eneste formål er at lede overfladevand fra marker og sommerhusområder til Guldborgsund. Hvis ikke kanalerne udvides, er jeg bange for, at vi vil op- Bæredygtighed frem for alt Fremtidens infrastruktur står over for store udfordringer og afgørende forandringer. Hos Uponor er det den drivkraft og inspirationskilde, der driver værket, når vi dagligt arbejder med løsninger, der skal gøre hverdagen lettere for alle. Med mere end 60 års erfaring udvikler og producerer vi holdbare rørløsninger i verdensklasse; Løsninger i plast til transport af drikkevand, afledning af spildevand, dræning, distribution af naturgas samt fremføring af el- Uponor er en af verdens absolut førende leverandører af plastrør til VVS- og infrastrukturløsninger. Koncernen er repræsenteret i mere end 100 lande. Læs mere om vore systemer og produkter på uponor.dk 9

10 Naturen tog fusen på Sydfalster TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Peter Tanev, TV2 Arne Nielson Reimer Bo Christensen Tørfisk MEK PEK and the partyband Speakers Corner DM KLOAK 2012 Wavin Arena Grundfos Scandinavian No-Dig Centre KWH Pipe A/S Watersystems Aps Nyrup Plast A/S Biokube K/S JKL Teknik A/S Uponor A/S Danske Kloakmestre Ridgid Scandinavia A/S Boosting Business New-Line Faaborg A/S Danpipe A/S Blücher Metal A/S Watercare Aps Sejma Industries ApS Killian Water ApS Watercare ApS Lauridsen Handel- & Import A/S Danske Maskinstationer og Entreprenører Forsikringsservice Expo-Net Danmark A/S... STØRSTE DANMARKS STØRSTE KLOAKEVENT Fag- & Indkøbsmesse Ny fagviden og mange gode tilbud! DM i kloak torsdag og fredag Danmarks bedste kloakmester Danmarks bedste kloakmesterelev Danmarks bedste rørlægger læs meget mere på: kloakevent.dk Sommerhusområderne her i Marielyst stod under vand, mens ejerne fortvivlet rev sig i håret. leve lignende oversvømmelser, næste gang himlen åbner sine sluser som i august sidste år, siger Anders Madsen. Tilbageløbsklapper Guldborgsund Forsyning har allerede etableret en række tilbageløbsklapper, så vand der er på vej ud i kanalerne, ikke kan løbe tilbage til eksempelvis sommerhusområderne, men hvis der ikke bliver flytte vand væk fra kanalen så forventer han blot, at vandet vil løbe over sine bredder i kanalerne og skabe flere oversvømmelser på markerne. - Selv om vi havde indlejet ekstra pumper kunne vi ikke følge med vandmasser. Drænsystemet er jo kun et dræn og ikke et regnvandssystem, som er dimensioneret til de store vandmængder, så jeg er bange for, at vi vil stå i nøjagtig den samme situation næste gang, hvis ikke der blive gjort noget ved kanalerne, forudser han. Kloakevent 2012 Pejsegaarden Søndergade 112 DK-8740 Brædstrup Kom og mød: MARTS Sponsor: Husk sidste frist for indsendelse lønstatisik til Dansk Formands Forening 12. marts

11 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Kloakmestre fordobler messe 77 udstillere vil to dage i marts vise sig frem på Danske Kloakmestres fag- og indkøbsmesse på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Kloakmestre fordobler messe 48 udstillere sagde i 2011 ja tak til at stille en stand op på Danske Kloakmestres fagmesse på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Når kloakmestrene torsdag den 29. marts og fredag den 30. marts igen byder indenfor til fag- og indkøbsmesse er antallet af udstillere vokset til 77 professionelle virksomheder, der lokker med både nyheder og gode tilbud. - Vi har i år udviklet messen fra at være en decideret fagmesse til at være både en fagmesse og en indkøbsmesse, og vi håber, at kloakmestrene vil gøre messen til det sted, hvor de foretager deres indkøb, fortæller messearrangør Henrik Thorsager, der har overtaget arrangementsledelsen og ansvaret i forbindelse med kloakmestrenes årlige messe. Med yderligere 30 udstillere lægger Danske Kloakmestre beslag på endnu mere plads på Hotel Pejsegården, hvor det har været nødvendigt at inddrage en større del af parkeringspladsen, b l. a. fordi messen i år er suppleret med entreprenørmaskiner, biler og slamsugere kvm telt - Vi opstiller et 1000 kvm stor og opvarmet telt, således at både udstillere og publikum kan deltage på messen i behagelige temperaturer, påpeger Henrik Thorsager. Når formanden for Danske Kloakmestre, Verner H. Kristiansen, og TV2 sprælske vejrmand Peter Tanev har åbnet messen, går deltagerne i DM for Kloakmestre Er dine kloakker også utætte? Et dårligt vedligeholdt kloaknet kan have store økonomiske konsekvenser. Konsekvensen kan være udsivning af forurenet spildevand, lunker i flisebelægningerne og perfekte livsbetingelser for rotter. Uden opgravning renoverer og forstærker vi nedslidte rør med en Aarsleff Strømpeforing, der har en forventet levetid på 100 år. 11

12 Kloakmestre fordobler messe TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer eresser kræver orsikring! DM for kloakmestre er en af fl ere events på messen. Ved sidste års mesterskab løb Anders Risager fra Aalborg (billedet) med titlen. straks i gang med at løse deres opgaver i Wavin/Grundfos Arena, mens udstillerne åbner deres stande. Torsdagen slutter med festmiddag for udstillere, mestre, medarbejdere, kunder og leverandører. Spareribsene og æblekagen skylles ned med underholdning af Tørfisk. Klimaændringer Fredag fortsætter messen. Her vil tidligere nyhedsvært på DR1, Reimer Bo Christensen, styre en debat om fremtidens klimaændringer og de udfordringer, som samfundet står med i form af øgede nedbørsmængder. Med i debatten vil være et panel og et aktivt publikum. Festaftenen er mexicansk inspireret, og det er humørfyldte Mek Pek og hans partyband, der står for underholdningen. I forbindelse med messen sender BygTek en speciel messeavis på gaden i eksemplarer. Læs mere på Vi bakker op om Dansk Formands Forening Med en Ulykkesforsikring fra Tjenestemændenes Forsikring er du dækket døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Visse sportsgrene kræver dog, at du tegner tillægsforsikringen: Farlig Sport - men så er du også dækket, hvad enten du kaster dig ud i frit fald fra 5000 meters højde, går til selvforsvar eller kører motorløb. Husk også at forsikre dine børn, hvis I deler samme interesser. Se hvilke sportsgrene Farlig Sport dækker på eller ring og hør mere om vores Ulykkesforsikring på RH PUMPER ENGINEERING 12

13 Pas godt på dine medarbejdere... - og deres hørelse. De får brug for den resten af livet! Forebyg høretab hos medarbejderne og giv dem mulighed for bedre trivsel på arbejdspladsen. Virksomheden vil oveni opnå større effektivitet og økonomisk udbytte. Audiovox er specialist i individuelt fremstillede høreværn. Ring og aftal uforpligtende møde. HUSK ÅRSMØDERNE 2012 Læs mere side 24 Fordele ved høreværn: - Blød og meget let - Perfekt pasform - Sikker og komfortabel - Nem at rengøre - Tale og omgivende lyde kan stadigvæk registreres - Næsten usynlig i øret - Lang levetid Ring www. audiovox.dk Kære medlem mød op, og giv din mening til kende, kun sådan bliver vi bedre! Scan koden og læs mere om E&H 12 Besøg Danmarks største fagmesse for entreprenørog anlægsbranchen Test de nyeste maskiner fra branchens førende leverandører Produktpræsentationer arbejdende og stationære stande Dumperbane DM for rendegravere og minigravere Print gratis adgangskort på eh12.dk 187x127_Formandsbladet_SIT.indd 1 06/02/

14 Den Blå Planet Betonfolk sørger for fast arbejde til landmålerne I et ualmindeligt udfordrende byggeri, hvor praktisk talt alle vinkler er skæve og mange hjørner er runde, sikrer betonfolkene hos MT Højgaard fast arbejde til landmålerne, mens råhuset til Den Blå Planet på Amager opføres. Den Blå Planet er en ny udgave af Danmarks Akvarium, der i marts 2013 flytter fra de nuværende faciliteter i Charlottenlund til en placering blot nogle få meter fra Øresunds bølger, ganske tæt på Københavns Lufthavn, Ørestaden, Metroen og Amager Strandpark. 14 En ny profil Med sin markante profil, sin unikke indretning og enestående placering vil Den Blå Planet givet blive en ny profil i hovedstadens oplevelsesøkonomi, og med klædelig jysk beskedenhed indrømmer betonformand hos MT Højgaard, Tage Nørskov Mikkelsen, da også, at det for ham er en ganske særlig og ikke mindst fagligt udfordrende oplevelse at være med til at opføre et så spektakulært byggeri, der på rigtigt mange måder bryder med de traditioner, som han gennem 35 år i MT Højgaard har arbejdet med. - Jeg blev i sin tid ansat hos daværende Monberg & Thorsen, da selskabet skulle opføre Vejle Broen, og siden har jeg arbejdet med på et utal af ikke mindst broprojekter, men Den Blå Planet er godt nok meget anderledes, erkender Tage Nørskov Mikkelsen, der egentlig er udlånt fra MT Højgaards civilengineering-afdeling frem til sommer, hvor beton-arbejdet forventes at være tilendebragt på byggepladsen i Kastrup. Gammel havbund Grunden, hvor Byggefonden Den Blå Planet opfører Nordeuropas største og mest moderne akvarium med et bruttoareal på 9000 kvm., er gammel havbund og tidligere losseplads, og det stillede derfor MT Højgaard overfor en række udfordringer fra første spadestik. - Under udgravningen har vi fundet alt muligt skrammel, inklusiv gamle biler og campingvogne, og da vi har arbejdet i gammel havbund, har det været nødvendigt at holde vandet ude. Vi har derfor rammet 2700 kvm vandtæt spuns ned i jorden og flyttet tons forurenet jord og brokker, før vi kunne begynde at støbe selve kælderen, som i virkeligheden er ét stort, vandtæt badekar, der er lagt ned i undergrunden, smiler Tage Nørskov Mikkelsen. Hvirvelformer Den Blå Planet er tegnet af arkitektfirmaet 3XN med Moe & Brødsgaard som rådgivende ingeniører. Huset er inspireret af naturens hvirvelformer, og de besøgende nærmest suges ind i en strømhvirvel, når de går ind i akvariets store foyer. Indgangen er formet som en rampe, der fører gæsterne ind mellem to bassiner, og der skabes således et følelse af at være under vand, og dermed at de besøgende dykker ned til fiskene og oplever dem i deres rette element. Den Blå Planet er opdelt i en række tema-akvarier, bl.a. Oceanet, Amazonas, Færøerne og Middelhavet. Til at holde de store vandmængder indenbords monteres gigantiske glasruder, som et hold australske specialister suppleret med omkring 30 kinesiske medhjælpere sørger for. Udfordringer

15 Den Blå Planet - Opførelsen af råhuset har budt på mange spændende udfordringer. Vi har således brugt forskellig slags beton til forskellige formål, og her har det naturligvis været afgørende at sørge for, at den rigtige beton er blevet brugt til det rigtige formål. F. eks. har det selvfølgelig været ekstremt vigtigt, at det beton, vi har brugt til at støbe akvarierne med, er vandtæt, selv om betonen efterfølgende er blevet primet med en gummimembran, påpeger Tage Nørskov Mikkelsen. Skæve vinkler - I forbindelse med opførelsen har vi rammet lbm betonpæle ned. Pælene er støbt insitu, og alle piller, der er i berøring med havvand, er katodisk beskyttet med i alt lbm anodebånd, således at vi sikrer, at armeringen ikke ruster op. I alt er der brugt kubikmeter beton, 2000 tons armering og monteret 2500 elementer. Forskallingen er primært bygget op om standardforskalling fra Peri og suppleret med unikke løsninger. På grund af at næsten alle vinkler er skæve, har vi været nødt til at få hjælp af landmålere, hver gang vi har skullet støbe nyt, således at vi har været 100 pct. sikre på den rigtige placering, fortæller Tage Nørskov Mikkelsen, der en overgang havde 90 mand i arbejde og assistance fra yderligere to formænd på byggepladsen. Efter planen er betonarbejdet overstået til sommer, hvorefter MT Højgaards medarbejdere skal færdiggøre anlægsarbejdet med bl.a. belægning. I alt løber entreprisen op i et forbrug på ca mandetimer. Entreprisesummen er på ca. 145 mio. kr., og det totale budget er på 650 mio. kr. Danmarks Akvarium forventer, at Den Blå Planet årligt vil blive besøgt af gæster. 15

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 4 m a r t s 2011 Succésfuld messe Danmarks bedste fagfolk i kloakbranchen blev kåret ved årets begivenhed Se billede Vandløbsloven Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

Hans og Inge Iversen, Låsby Telt og Serviceudlejning, lederkursus i Glyngøre

Hans og Inge Iversen, Låsby Telt og Serviceudlejning, lederkursus i Glyngøre Den direkte linje til medlemmerne af Festudlejer.dk Foreningen af Danske Festudlejere Deres garanti for god og faglig service Festudlejer.dk Februar 2011 Foreningen giver os ballast i hverdagen En stærk

Læs mere