Den Blå Planet tager form

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Blå Planet tager form"

Transkript

1 Februar årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening 24 Årsmøder 2012 Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Asfalt Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 4. aprl Næste nummer udkommer den 30. april Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 4. april Indholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Uponor åbner nyt akademi Naturen tog fusen på Falster Side 11 Danske Kloakmestre fordobler messe Side 14 Betonfolk sørger for fast arbejde til landmålerne Side 16 Aarhus først med årsmøde Side 18 DFF ind i Forbrugsforeningen Side 19 Endnu større og bedre medlemsblad Side 20 Medlemsnedgang bremset Side 22 Vi gratulerer Side 24 Årsmøder Side 26 Medelelser Beskyttelse gennem viden Beklædning Beskyttelse I bygge- og anlægsbranchen er miljø- og sundhedsmæssige risici som asbest, PCB, svampesporer, bly og kemikalier ofte en del af jobbet. De rette rutiner og den rette viden skal derfor sidde på rygraden. Viden om hvorfor og hvornår personligt sikkerhedsudstyr skal anvendes, mindsker risikoen for skader og motiverer medarbejderen til at beskytte sig. Til det formål har vi udviklet Procurator Academy - kursusprogram 2012 kan ses på Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2 DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 procurator.dk AKTUELT!!! Temadag den 15. marts om PCB, asbest og svampe i bygninger. Mød bl.a. Niels Trap fra Golder Associates A/S. Ring for information på

3 Så blev årsmøderne 2012 skudt i gang Anlægsformand Leder Årsmøderne bliver forhåbentlig et tilløbsstykke i år. Der vil være indlæg omkring en masse nye ting, lige som der vil være mulighed for at stille spørgsmål om pensionsordninger samt de nye efterløns regler. Der vil også være repræsentanter fra Tjenestemændenes Forsikring til stede ved vores årsmøder. Så vores medlemmer har mulighed for at få svar på de spørgsmål, de måtte have. VEL MØDT. Dansk Formands Forening indleder snart overenskomstforhandlingerne med Dansk Byggeri. Det bliver sikkert ikke den nemmeste udfordring, vi har foran os, men vi må se, hvad der kan blive til vores medlemmer. Dansk Formands Forening har nu udsendt statistikkortene. Vi vil selvfølgelig gerne opfordre medlemmerne til at returnere de udfyldte skemaer med ansættelsesforhold og lønforhold, således vi kan få noget materiale, som vi kan arbejde videre med. Dansk Formands Forening har efterhånden fået ryddet godt op i de mange konkurssager, der har været i vores branche det sidste års tid. Vi har aldrig i de 112 år, DFF har eksisteret, haft så mange konkurssager som i Det har efterfølgende givet et stort pres på kontoret samt hos Lønmodtagernes Garantifond. Vi er desværre nok ikke ovre den svære tid endnu. Entreprenørbranchen er meget hårdt ramt af krisen, og vi er oppe på 18 ledige medlemmer pr. 1. januar Der er nu lagt et link på forsiden af vores hjemmeside så det nu er muligt for medlemmerne at beregne deres efterløn. Beregneren viser f. eks., at hvis du fylder 50 år i dag, har en pensionsformue på en million og en årlig pensionsindbetaling på kr. kan du modtage en årlig efterløn på kr. i tre år i alderen år. Så har Dansk Formands Forening netop søgt om fuld optagelse i Forbrugsforeningen. Det er et nyt tiltag som betyder, at alle vores medlemmer får mulighed for at opnå rabatter i udvalgte forretninger i hele Danmark. Kim Bøje Madsen Landsformand Da en af vores dygtige anlægsformænd har valgt at gå på pension, søger vi snarest muligt hans afløser til både store og små projekter inden for jord-, kloak- og belægningsarbejde på Sjælland. Vi forventer, at du har mindst 10 års dokumenteret erfaring som formand inden for anlægsarbejde er dygtig til at styre egenproduktion og underentreprenører bidrager til et godt arbejdsmiljø og et velfungerende samarbejde på byggepladsen kan planlægge og koordinere arbejdets udførelse har et godt købmandskab. Vi tilbyder et afvekslende og spændende job i en stærk, projektorienteret organisation med gode kolleger vide rammer med frihed under ansvar løn efter kvalifikationer. Det er vigtigt for os at få den helt rette person, så tiltrædelsestidspunktet aftaler vi i fællesskab. Interesseret? Du er velkommen til at kontakte sektionsingeniør Jesper Lorentzen på for at få yderligere oplysninger. Søg stillingen online på Vi skal have din ansøgning senest fredag den 2. marts Aarsleff udfører generelle infrastrukturprojekter. Vi er en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder og specialister i jord- og anlægsarbejder, underjordiske bygværker og vandbygningsarbejder. Vi har inden for de seneste ti år udviklet kompetencerne banearbejde og etablering af havmølleparker og er i dag blandt de allerbedste. Desuden er vi markedsførende inden for de industrialiserede aktivitetsområder pælefundering og opgravnings frirørfornyelse. Aarsleff er organiseret med udenlandske datterselskaber og udfører enkeltstående projekter verden over. Vores omsætning er på 6,2 milliarder kroner heraf 45 % i udlandet. Koncernen beskæftiger medarbejdere. Hovedkontor: Lokesvej 15, DK-8230 Åbyhøj Kontor Øst: Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre 3

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet fredag den 3. februar 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Regioner 04. FR 05. A-kassen 06. Budget og regnskab 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Bjarne Andersen fra Bornholms Afdeling havde meldt afbud. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra 25. november Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi har en del lønaftaler i øjeblikket. Vi har ikke så mange lønkroner at forhandle med, men alligevel kommer der mange lønaftaler, og folk får typisk mere i løn. Lars fortalte ligeledes, at han skulle til en forhandling. DFF kører en ny sag, og har stævnet et firma, der skylder løn til to medlemmer. DFF har skrevet til FOA og KL vedrørende den nye pensionsaftale med nyt pensions selskab. Det er vigtigt for KL at vide, at medlemmerne fik den korrekte overførsel til det nye selskab, så vi ikke taber syge, flexjobber og den slags. De skal selvfølgelig også overflyttes. Vi skal have en kontakt med eksisterende selskab for at få klarlagt detaljerne. DFF har fået en telefonisk henvendelse fra direktøren i Forbrugsforeningen, om at vi kunne få alle vores medlemmer med i foreningen, mod tidligere kun de offentlige ansatte. DFF s ansøgning kommer op til behandling på Forbrugsforeningens bestyrelsesmøde den 7. februar Bestyrelsen gennemgik lønstatistikkortene, som vil blive udsendt i februar måned. Der var ingen ændringer. De medlemmer, som har opgivet en mailadresse, modtager lønstatistikken på mail, resten med post. Overenskomsterne Hovedaftalen med KL er ikke på plads endnu, men DFF har rykket, og KL ved godt, der er et hængeparti. KL har lovet at udarbejde et oplæg snarest. Alle underskrevne overenskomster er lagt på hjemmesiden. KTO DFF har fået en dato for en overenskomstkonference den 12. marts 2012 på Axelborg. Regioner Der skal vælges en del nye afdelingsformænd i afdelingerne på årsmøderne i Svend Erik fra Sønderjyllands Afdeling orienterede om, at Region Syd barsler med en sammenlægning af Fyn, Vejle/Kolding og Sønderjylland. Der er møde i Region Syd fredag den 17. februar 2012, hvor en eventuel sammenlægning skal drøftes. Vestjylland har meldt tilbage, at afdelingen vil forblive selvstændig, men gerne deltager i mødet. Svend-Erik var inde på, at man evt. kan flytte grænserne imellem afdelingerne. Vagn Nordentoft fra Midt-Vest Afdeling mente, at Randers og Århus afdelinger måske godt kunne finde på en sammenlægning på sigt, men Midt- Vest er modstander af en sammenlægning. Der er for langt for medlemmerne, siger de. Der var en livlig og god debat omkring regionsarbejdet. FR Per Jørgensen orienterede i FR om, at antallet af fuldtidsledige maskinmestre lå på 113 personer i oktober måned 2011, DFF havde 13 ledige formænd på det tidspunkt. I forlængelse heraf fortalte Kim, at DFF har en sag, hvor 3F ikke vil slippe et medlem til IAK. Endvidere orienterede Per Jørgensen om pensionsselskaberne. Bo Magnussen orienterede om, at han stopper i foråret 2012, Gert Winkelmann overtager formandsjobbet efter Bo Magnussen i TDC lederforening. Næste møde i FR er den 2. marts

5 A-kassen Vores arbejdsløshed er steget til 18 medlemmer, som er ca. 1,7 %. Vores nye medlem fra Lyngby Tårbæk, er nu indmeldt i både DFF og IAK, men 3F har anket sagen til direktoratet. DFF betragter det som ren chikane fra 3F, da medlemmet er ansat og aflønnet efter vores formandsoverenskomst med KL. Budget og regnskab Budgettet for januar måned 2012 blev gennemgået. Årsregnskabet for 2011 blev fremlagt og gennemgået i udkast. Det viste et overskud på kr Driftsforhold Vi har fået en pris fra MySoft angående opdatering af vores medlemssystem. Det er meget dyrt. Vores medlemssystem er utidssvarende og syv år gammelt. Ligeledes kan Windows 7 ikke arbejde sammen med MySoft. Kim har derfor fået en fra vores EDB firma til at se på alternativer. Vores EDB-mand mener ikke, at vi behøver så meget, som det nye lægger op til. Han vil komme med et oplæg, som vi kan se på og som tilpasses til den eksterne server. Bladet Vi har vedtaget, at vores medlemsblade skal have forskellige temaer i Nr skal have et tema omkring regnvand og afløbssystemer. Vi har asfalt som emne til blad nr. 2. Hjemmesiden kører fint, og vi har Lars til at indsætte og rette på tingene på hjemmesiden. DFF har fået en mail med en konstruktiv kritik af nogle mangler. Lars vil finde nogle link, som henviser til diverse jobsøgemaskiner på nettet. Årsmøderne begynder den 9. februar 2012 i Århus. Beslutningsreferat Vi har indledt samarbejde med AMU Syd om Ledelse i Praksis. Det kommunale kursus er i uge 41. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Kim har aftalt at få lavet en køreplan i foråret med Karsten Rasmussen. Så må vi se om vi kan få en messe op at køre. Næste møder Bestyrelsesmøde den 13. april Møde med alle afdelingsformænd lørdag den 12. maj 2012 Bestyrelsesmøde den 29. juni Eventuelt Ingen REF: Winnie Hansen 01/2012 da Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling Doka støttebuk Unik ved trinløs tilpasning i højden op til 12,80 m Sikker. Hurtig. Effektiv. Tilpasning med centimeterpræcision Sparer tid og udgifter Større sikkerhed Doka Danmark ApS Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Mail: Kontor Arhus Høgemosevænget Trige Tel Fax

6 Uponor åbner nyt akademi TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer - Vi forventer fremover at opleve stor søgning til vores nye akademi, og de første kurser er allerede i gang, konstaterer administrerende direktør hos Uponor Infrastruktur i Randers, Franz Cuculiza. Uponor åbner nyt akademi Da Uponor flyttede fra Hadsund til Randers, blev det samtidig et farvel til rørproducentens enestående og berømte akademi, hvor kunder, rådgivere og udførende installatører kunne få en grundig introduktion til Uponors produkter inden for håndtering af vand og spildevand. Nu har Uponor imidlertid åbnet landets mest moderne uddannelsescenter på Haraldsvej i Randers, hvor Uponors VVS- og vandbehandlingsprodukter går hånd i hånd med virksomhedens tekniske håndbøger i form af kurser, materialekendskab og løsning af praktiske opgaver. - Uponor Academy er totalt nyindrettet, og her tilbyder vi kursisterne en lang række uddannelsesforløb og systemløsninger til både VVS og infrastruktur, herunder også lovgivning og tilhørende normer på området, forklarer administrerende direktør hos Uponor i Randers, Franz Cuculiza. Opdatering - Med akademiet sikrer vi, at brugerne, rådgiverne, installatørerne, entreprenørerne, tilsynsførende, forhandlerne, de tekniske forvaltninger og forsyningsvirksomhederne samt uddannelsesinstitutionerne kan dygtiggøre sig og samtidig blive opdateret på brugsvand, gulvvarme samt regn- og spildevand, som jo netop nu undergår store forandringer på grund af klimaændringerne, påpeger Franz Cuculiza. Uponor er en af verdens førende leverandører af plastrør til VVS- og infrastrukturløsninger. Derfor råder Uponor over en meget bred palette af viden og kompetencer, som ud over I akademiet kan kursisterne bl.a. få lejlighed til selv at svejse rør. 6 En samling af rør og muffer. En af Uponors regnvandskassette-løsninger.

7 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Uponor åbner nyt akademi standardkurserne på Uponor Academy, kan udnyttes til at skræddersy individuelle kurser til eksempelvis forhandlere, entreprenører eller forsyningsvirksomheder. Se og mærke På Uponor Academy kan kursisterne ved selvsyn se og mærke Uponors produkter, lige som de har mulighed for at lære at svejse de forskellige rørtyper. Uponor beskæftiger 35 medarbejdere i Randers. Virksomheden markedsfører og sælger komplette løsninger i plast inden for transport af drikkevand, bortledning af spildevand, dræning af veje og markarealer, distribution af naturgas, kabelbeskyttelse samt plastprofiler til forskellige formål. Uponor Infrastruktur anvendes hovedsageligt inden for vejanlæg, offentlig forsyning samt miljøbeskyttelse. Foruden Uponor Infrastruktur i Randers beskæftiger Uponor VVS i Glostrup 25 medarbejdere. - Vi forventer fremover at opleve stor søgning til vores nye akademi, og de første kurser er allerede i gang, konstaterer Franz Cuculiza. Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf

8 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Anders Madsen stod som en anden hærchef og ledte slagets gang, mens vandet væltede ned fra himlen. Naturen tog fusen på Sydfalster Voldsomme regnskyl oversvømmede sidste år populære turistområder og vil sikkert gøre det igen Sydfalster satte dansk rekord, da der i august 2011 faldt 600 mm regn på én måned. Regnen væltede ned, og på et tidspunkt lignede de populære sommerhusområder omkring Marielyst og Gedesby mere et katastrofeområde end et dansk ferieparadis. Sommerhuse stod under vand, mens fortvivlede sommerhusejere rev sig i håret og flere end 100 udkommanderede værnepligtige fra Beredsskabsstyrelsen og frivillige fra Hjemmeværnet myldrede rundt og forsøgte at holde vandet væk og minimere skaderne. Hærchefen Midt i orkanens øje stod driftsleder hos Guldborgsund Forsyning, Anders 8 Madsen, som en anden hærchef og ledte slagets gang, mens han og kollegerne besvarede mellem 400 og 500 opkald på mobilerne hver dag. - Det meste af Sydfalster ligger under havets overflade, og selv om sommerhusområderne omkring Marielyst, Gedesby og Gedser er drænet, så kan drænene simpelt hen ikke følge med, når så store regnmængder vælter ned fra himlen. Vi oplevede problemet ved Marielyst tilbage i 2007, vi oplevede det i 2011, og det er helt sikkert, at vi vil opleve det igen, hvis vi får tilsvarende regnmængder, fastslår Anders Madsen, der ikke fik megen søvn de firefem dage, hvor himlen for alvor åbnede for sluserne fra fredag den 5. august. Kimet ned - Fortvivlede sommerhusejere kimede os ned flere gange om dagen for at få hjælp, men jeg måtte desværre skuffe dem og forklare, at overfladevandet ikke er forsyningens bord, det er grundejerens. Vores ansvar er vandet under jorden, og da området er drænet, har vi så at sige vores på det tørre. Vi kan ikke gå ind og hjælpe de enkelte sommerhusejere med at lede vandet væk fra deres ejendomme, for så ville vi automatisk påtage os både ansvar og eventuel erstatningspligt, påpeger Anders Madsen. Den manglende hjælp fra de offentlige myndigheder fik nogle lodsejere til at tage sagen i egen hånd. De løftede låget på brønden, så overfladevandet

9 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Naturen tog fusen på Sydfalster og telekabler. Via forskning og samarbejde er vi med til at fremme udviklingen af plast som det mest miljøvenlige og holdbare alternativ. Med fokus på forholdene i Norden, både klimatiske og miljømæssige, samt tekniske og juridiske krav sikrer vi laget for et trygt og sikkert grund- samfund. Vi kalder det: Secure Plastic Solutions! fossede ud i kloaksystemet med det resultat, at kloakkerne naturligvis blev overbelastet, på et tidspunkt truede spildevandet med at flyde over med efterfølgende mulig forurening af jorden. Det undgik vi heldigvis. Kaos var total. To kanaler - På Sydfalster er etableret to kanaler, Sydkanalen og Nordkanalen, som leder vandet fra de drænede arealer ud i Guldborgsund. Men problemet er, at kapaciteten i de to kanaler slet ikke er stor nok til at håndtere de regnmængder, som klimaforandringerne er begyndt at sende ned over os. Det betyder, at når kanalerne er fyldt med vand, så kan overfladevandet ikke trænge ned i jorden til drænrørene. Det vand, der forsøger at løbe ud i kanalerne, vil blive presset tilbage, og så har vi balladen med vand, der truer med at Nordkanalen ser fredelig ud sådan en vinterdag, men forholdene var ganske anderledes i august sidste år. trænge ind i sommerhusene og forvolde store skader, forklarer Anders Madsen. - Guldborgsund Forsyning har etableret en række pumpestationer, som skal pumpe vandet fra de drænede områder ud i kanalerne, men hvis kanalerne er fyldt i forvejen, kan der jo ikke være mere vand. Derfor kan løsningen være at udvide kanalerne. Det vil lodsejerne gerne, og de anfører, at kanalerne er menneskeskabte vandveje, hvis eneste formål er at lede overfladevand fra marker og sommerhusområder til Guldborgsund. Hvis ikke kanalerne udvides, er jeg bange for, at vi vil op- Bæredygtighed frem for alt Fremtidens infrastruktur står over for store udfordringer og afgørende forandringer. Hos Uponor er det den drivkraft og inspirationskilde, der driver værket, når vi dagligt arbejder med løsninger, der skal gøre hverdagen lettere for alle. Med mere end 60 års erfaring udvikler og producerer vi holdbare rørløsninger i verdensklasse; Løsninger i plast til transport af drikkevand, afledning af spildevand, dræning, distribution af naturgas samt fremføring af el- Uponor er en af verdens absolut førende leverandører af plastrør til VVS- og infrastrukturløsninger. Koncernen er repræsenteret i mere end 100 lande. Læs mere om vore systemer og produkter på uponor.dk 9

10 Naturen tog fusen på Sydfalster TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Peter Tanev, TV2 Arne Nielson Reimer Bo Christensen Tørfisk MEK PEK and the partyband Speakers Corner DM KLOAK 2012 Wavin Arena Grundfos Scandinavian No-Dig Centre KWH Pipe A/S Watersystems Aps Nyrup Plast A/S Biokube K/S JKL Teknik A/S Uponor A/S Danske Kloakmestre Ridgid Scandinavia A/S Boosting Business New-Line Faaborg A/S Danpipe A/S Blücher Metal A/S Watercare Aps Sejma Industries ApS Killian Water ApS Watercare ApS Lauridsen Handel- & Import A/S Danske Maskinstationer og Entreprenører Forsikringsservice Expo-Net Danmark A/S... STØRSTE DANMARKS STØRSTE KLOAKEVENT Fag- & Indkøbsmesse Ny fagviden og mange gode tilbud! DM i kloak torsdag og fredag Danmarks bedste kloakmester Danmarks bedste kloakmesterelev Danmarks bedste rørlægger læs meget mere på: kloakevent.dk Sommerhusområderne her i Marielyst stod under vand, mens ejerne fortvivlet rev sig i håret. leve lignende oversvømmelser, næste gang himlen åbner sine sluser som i august sidste år, siger Anders Madsen. Tilbageløbsklapper Guldborgsund Forsyning har allerede etableret en række tilbageløbsklapper, så vand der er på vej ud i kanalerne, ikke kan løbe tilbage til eksempelvis sommerhusområderne, men hvis der ikke bliver flytte vand væk fra kanalen så forventer han blot, at vandet vil løbe over sine bredder i kanalerne og skabe flere oversvømmelser på markerne. - Selv om vi havde indlejet ekstra pumper kunne vi ikke følge med vandmasser. Drænsystemet er jo kun et dræn og ikke et regnvandssystem, som er dimensioneret til de store vandmængder, så jeg er bange for, at vi vil stå i nøjagtig den samme situation næste gang, hvis ikke der blive gjort noget ved kanalerne, forudser han. Kloakevent 2012 Pejsegaarden Søndergade 112 DK-8740 Brædstrup Kom og mød: MARTS Sponsor: Husk sidste frist for indsendelse lønstatisik til Dansk Formands Forening 12. marts

11 TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer Kloakmestre fordobler messe 77 udstillere vil to dage i marts vise sig frem på Danske Kloakmestres fag- og indkøbsmesse på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Kloakmestre fordobler messe 48 udstillere sagde i 2011 ja tak til at stille en stand op på Danske Kloakmestres fagmesse på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Når kloakmestrene torsdag den 29. marts og fredag den 30. marts igen byder indenfor til fag- og indkøbsmesse er antallet af udstillere vokset til 77 professionelle virksomheder, der lokker med både nyheder og gode tilbud. - Vi har i år udviklet messen fra at være en decideret fagmesse til at være både en fagmesse og en indkøbsmesse, og vi håber, at kloakmestrene vil gøre messen til det sted, hvor de foretager deres indkøb, fortæller messearrangør Henrik Thorsager, der har overtaget arrangementsledelsen og ansvaret i forbindelse med kloakmestrenes årlige messe. Med yderligere 30 udstillere lægger Danske Kloakmestre beslag på endnu mere plads på Hotel Pejsegården, hvor det har været nødvendigt at inddrage en større del af parkeringspladsen, b l. a. fordi messen i år er suppleret med entreprenørmaskiner, biler og slamsugere kvm telt - Vi opstiller et 1000 kvm stor og opvarmet telt, således at både udstillere og publikum kan deltage på messen i behagelige temperaturer, påpeger Henrik Thorsager. Når formanden for Danske Kloakmestre, Verner H. Kristiansen, og TV2 sprælske vejrmand Peter Tanev har åbnet messen, går deltagerne i DM for Kloakmestre Er dine kloakker også utætte? Et dårligt vedligeholdt kloaknet kan have store økonomiske konsekvenser. Konsekvensen kan være udsivning af forurenet spildevand, lunker i flisebelægningerne og perfekte livsbetingelser for rotter. Uden opgravning renoverer og forstærker vi nedslidte rør med en Aarsleff Strømpeforing, der har en forventet levetid på 100 år. 11

12 Kloakmestre fordobler messe TEMA: Regnvand og spildevand - afløbssystemer eresser kræver orsikring! DM for kloakmestre er en af fl ere events på messen. Ved sidste års mesterskab løb Anders Risager fra Aalborg (billedet) med titlen. straks i gang med at løse deres opgaver i Wavin/Grundfos Arena, mens udstillerne åbner deres stande. Torsdagen slutter med festmiddag for udstillere, mestre, medarbejdere, kunder og leverandører. Spareribsene og æblekagen skylles ned med underholdning af Tørfisk. Klimaændringer Fredag fortsætter messen. Her vil tidligere nyhedsvært på DR1, Reimer Bo Christensen, styre en debat om fremtidens klimaændringer og de udfordringer, som samfundet står med i form af øgede nedbørsmængder. Med i debatten vil være et panel og et aktivt publikum. Festaftenen er mexicansk inspireret, og det er humørfyldte Mek Pek og hans partyband, der står for underholdningen. I forbindelse med messen sender BygTek en speciel messeavis på gaden i eksemplarer. Læs mere på Vi bakker op om Dansk Formands Forening Med en Ulykkesforsikring fra Tjenestemændenes Forsikring er du dækket døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Visse sportsgrene kræver dog, at du tegner tillægsforsikringen: Farlig Sport - men så er du også dækket, hvad enten du kaster dig ud i frit fald fra 5000 meters højde, går til selvforsvar eller kører motorløb. Husk også at forsikre dine børn, hvis I deler samme interesser. Se hvilke sportsgrene Farlig Sport dækker på eller ring og hør mere om vores Ulykkesforsikring på RH PUMPER ENGINEERING 12

13 Pas godt på dine medarbejdere... - og deres hørelse. De får brug for den resten af livet! Forebyg høretab hos medarbejderne og giv dem mulighed for bedre trivsel på arbejdspladsen. Virksomheden vil oveni opnå større effektivitet og økonomisk udbytte. Audiovox er specialist i individuelt fremstillede høreværn. Ring og aftal uforpligtende møde. HUSK ÅRSMØDERNE 2012 Læs mere side 24 Fordele ved høreværn: - Blød og meget let - Perfekt pasform - Sikker og komfortabel - Nem at rengøre - Tale og omgivende lyde kan stadigvæk registreres - Næsten usynlig i øret - Lang levetid Ring www. audiovox.dk Kære medlem mød op, og giv din mening til kende, kun sådan bliver vi bedre! Scan koden og læs mere om E&H 12 Besøg Danmarks største fagmesse for entreprenørog anlægsbranchen Test de nyeste maskiner fra branchens førende leverandører Produktpræsentationer arbejdende og stationære stande Dumperbane DM for rendegravere og minigravere Print gratis adgangskort på eh12.dk 187x127_Formandsbladet_SIT.indd 1 06/02/

14 Den Blå Planet Betonfolk sørger for fast arbejde til landmålerne I et ualmindeligt udfordrende byggeri, hvor praktisk talt alle vinkler er skæve og mange hjørner er runde, sikrer betonfolkene hos MT Højgaard fast arbejde til landmålerne, mens råhuset til Den Blå Planet på Amager opføres. Den Blå Planet er en ny udgave af Danmarks Akvarium, der i marts 2013 flytter fra de nuværende faciliteter i Charlottenlund til en placering blot nogle få meter fra Øresunds bølger, ganske tæt på Københavns Lufthavn, Ørestaden, Metroen og Amager Strandpark. 14 En ny profil Med sin markante profil, sin unikke indretning og enestående placering vil Den Blå Planet givet blive en ny profil i hovedstadens oplevelsesøkonomi, og med klædelig jysk beskedenhed indrømmer betonformand hos MT Højgaard, Tage Nørskov Mikkelsen, da også, at det for ham er en ganske særlig og ikke mindst fagligt udfordrende oplevelse at være med til at opføre et så spektakulært byggeri, der på rigtigt mange måder bryder med de traditioner, som han gennem 35 år i MT Højgaard har arbejdet med. - Jeg blev i sin tid ansat hos daværende Monberg & Thorsen, da selskabet skulle opføre Vejle Broen, og siden har jeg arbejdet med på et utal af ikke mindst broprojekter, men Den Blå Planet er godt nok meget anderledes, erkender Tage Nørskov Mikkelsen, der egentlig er udlånt fra MT Højgaards civilengineering-afdeling frem til sommer, hvor beton-arbejdet forventes at være tilendebragt på byggepladsen i Kastrup. Gammel havbund Grunden, hvor Byggefonden Den Blå Planet opfører Nordeuropas største og mest moderne akvarium med et bruttoareal på 9000 kvm., er gammel havbund og tidligere losseplads, og det stillede derfor MT Højgaard overfor en række udfordringer fra første spadestik. - Under udgravningen har vi fundet alt muligt skrammel, inklusiv gamle biler og campingvogne, og da vi har arbejdet i gammel havbund, har det været nødvendigt at holde vandet ude. Vi har derfor rammet 2700 kvm vandtæt spuns ned i jorden og flyttet tons forurenet jord og brokker, før vi kunne begynde at støbe selve kælderen, som i virkeligheden er ét stort, vandtæt badekar, der er lagt ned i undergrunden, smiler Tage Nørskov Mikkelsen. Hvirvelformer Den Blå Planet er tegnet af arkitektfirmaet 3XN med Moe & Brødsgaard som rådgivende ingeniører. Huset er inspireret af naturens hvirvelformer, og de besøgende nærmest suges ind i en strømhvirvel, når de går ind i akvariets store foyer. Indgangen er formet som en rampe, der fører gæsterne ind mellem to bassiner, og der skabes således et følelse af at være under vand, og dermed at de besøgende dykker ned til fiskene og oplever dem i deres rette element. Den Blå Planet er opdelt i en række tema-akvarier, bl.a. Oceanet, Amazonas, Færøerne og Middelhavet. Til at holde de store vandmængder indenbords monteres gigantiske glasruder, som et hold australske specialister suppleret med omkring 30 kinesiske medhjælpere sørger for. Udfordringer

15 Den Blå Planet - Opførelsen af råhuset har budt på mange spændende udfordringer. Vi har således brugt forskellig slags beton til forskellige formål, og her har det naturligvis været afgørende at sørge for, at den rigtige beton er blevet brugt til det rigtige formål. F. eks. har det selvfølgelig været ekstremt vigtigt, at det beton, vi har brugt til at støbe akvarierne med, er vandtæt, selv om betonen efterfølgende er blevet primet med en gummimembran, påpeger Tage Nørskov Mikkelsen. Skæve vinkler - I forbindelse med opførelsen har vi rammet lbm betonpæle ned. Pælene er støbt insitu, og alle piller, der er i berøring med havvand, er katodisk beskyttet med i alt lbm anodebånd, således at vi sikrer, at armeringen ikke ruster op. I alt er der brugt kubikmeter beton, 2000 tons armering og monteret 2500 elementer. Forskallingen er primært bygget op om standardforskalling fra Peri og suppleret med unikke løsninger. På grund af at næsten alle vinkler er skæve, har vi været nødt til at få hjælp af landmålere, hver gang vi har skullet støbe nyt, således at vi har været 100 pct. sikre på den rigtige placering, fortæller Tage Nørskov Mikkelsen, der en overgang havde 90 mand i arbejde og assistance fra yderligere to formænd på byggepladsen. Efter planen er betonarbejdet overstået til sommer, hvorefter MT Højgaards medarbejdere skal færdiggøre anlægsarbejdet med bl.a. belægning. I alt løber entreprisen op i et forbrug på ca mandetimer. Entreprisesummen er på ca. 145 mio. kr., og det totale budget er på 650 mio. kr. Danmarks Akvarium forventer, at Den Blå Planet årligt vil blive besøgt af gæster. 15

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

DFF samlet til landsrådsmøde

DFF samlet til landsrådsmøde Oktober 2011 104. årgang 5 DFF samlet til landsrådsmøde Læs mere side 6 Læs desuden inde i bladet: 14 Fusioner på vej 15 Teamledere vælger DFF 16 Formænd på messe 22 Seniorer på ture Fagorganisation for

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere