Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011"

Transkript

1 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse af formandens beretning. 4. Aflæggelse af regnskab Godkendelse af regnskab. 6. Budget for det kommende år. 7. Indkommende forslag. 8. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt. 1. Bestyrelsen anbefalede Bjarne From til dirigent, og han blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og beslutningsdygtig. 6 Stemme berettigede fra Vejlby Klit. 9 Stemme berettigede fra Vejlby Klitplantage. 40 Stemme berettigede fra Vejlby Strand. 2. Bestyrelsens beretning blev forelagt af Fin Vandborg. Formålet med Vejlby Pumpelag, er at sikre at området er drænet og tør, til glæde og gavn for alle områdets grundejere og bruger. Det skal bestyrelsen forvalte på bedst og billigste måde. 20/ Byggemøder i området: Etape 1 20 stk. Etape 2 18 stk. Etape 3 5 stk. Etape 4 5 stk. Pumpelaget har deltaget med min. 2 personer til alle byggemøder. Derudover har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder i Pumpelaget. Straks efter sidste generalforsamling, skulle bestyrelsen i gang med at tage beslutninger om drænprojektet, da entreprenørerne skulle i gang senest d. 1/ Møde med LVS A/S og Orbicon angående forudsætningsnotat for dræning første gang d. 28/ Møde med Lemvig Kommune vedr. forudsætninger om drænprojektet mellem Claus Borg Lemvig Kommune, Carsten Johansen Vejlby Pumpelag og Bendt Bjeregaard fra Vrist pumpelag, den 11/4 2012

2 Møde for godkendelse af dræn projektet med LVS A/S hos Orbicon d. 31/ Møde for gennemgang af udbuddet for kloakering og drænprojekt. Licitation for kloak og dræn, gennemgang af indkommende tilbud, samt udvælgelse af entreprenørerne til opgaven. Opstarts møde for drænprojektet hos entreprenørerne d. 11/ Møde med LVS A/S og Orbicon for udbud i forbindelse med valg af pumper, brønde, styresystem og tavler til drænprojektet. Møde med LVS A/S og Orbicon for valg af pumpe og system leverandør d. 14/ Valget blev Flüght pumper. Møde med Lemvig kommune med Jørgen Nørby og Klaus Borg vedr. opkrævning til pumpelaget, samt priser på drænprojektet. Borgermøde vedr. kloak og drænprojektet i Harboøre Centeret, sammen med LVS A/S og Orbicon d. 22/ Opfølgningsmøde med LVS A/S og Flüght pumper, i forbindelse med aftale om pumper i brønd 4, skal renoveres inden Pumpelaget overtager drænanlægget i januar Dræning i 6 Etaper for nyt anlæg: Etape m Etape m Etape m Etape m Etape m Etape m Total m dræn i vores sommerhusområde, samt 11 nye pumpebrønde og trykledning til vores vandløb. Det gamle dræn i vores område er til sammenligning kun m så det er en opgradering og fremtidssikring af vores område. Drænprojekt status: Etape 1: Kloak og dræn er færdig, men der mangler diverse retablering af veje, stier og rabatter, skal være værdig 1 maj Etape 2: Kloak og dræn er færdig, men der mangler diverse retablering af veje, stier og rabatter, skal være færdig 1 maj Tv inspektion af drænrør mangler. Etape 3: Start uge 8 og slut uge Etape 4: Start uge 12 og slut uge Etape 8 og 9: skal udføres i 2015 og Økonomi for drænprojektet: Bilag nr. 1: Økonomisk oversigt for drænprojekt. Bilag nr. 2: Oversigt over forventet kassebeholdning

3 Bilag nr. 3: Budget for første drifts år Bestyrelsesmedlemmer i Pumpelaget. Peter Pætau udtræder af bestyrelsen i oktober, da han civile arbejde gør at han ikke kan udføre bestyrelses arbejde i pumpelaget. Suppleant Knud Aage Nielsen indtræder derefter i bestyrelsen. Mogens D. Christensen udtræder af bestyrelsen onsdag d , da han ikke føler der er opbakning til ham i bestyrelsen. Suppleant Mogens Tandrup ønsker ikke at træde ind. Bestyrelsen vælger at forsætte med 6 personer. Jørgen K Jensen udtræder af bestyrelsen i marts 2013 i forbindelse med intern uoverensstemmelser med medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen fortsætter frem til generalforsamlingen med 5 personer. Opgaver i det nye år. Målinger af flow og pumpebehov. Kontrol af strømforbrug. Kontrol af dybde ved dræning. Kontrol af rør og pumpebrønde. Færdiggørelse af etape 3 og 4. Spørgsmål til bestyrelsens beretning. I.C. Abildtrup: I.C. Abildtrup: Der mangler at blive rettet grusveje og skelpæle m.m. Pumpelaget har ikke med byggeopgaven at gøre, det er LVS A/S og Orbicon at man skal rette henvendelse til. Hvor lang leve tid har hele projektet? Orbicon og LVS A/S, garanterer min. 50 år. Er der givet tilladelse til udledning? Pumpelaget har fået tilladelse fra Lemvig Kommune. 25 år er lang tid og at afdrage på lånet, kan vi eventuelt hæve beløbet så det går hurtigere? Beløbet som generalforsamlingen sidste år bestemte måtte være max 1000 kr. + moms pr. grundejer. Bestyrelsen vil undersøge forskellen på 15,20 og 25 års lån. Lemvig Kommune kender til strømforbruget på det nuværende anlæg, og det kan måske bruges til budgettet. Erstatning til tinglysning virker måske lidt lavt. Vi har fået tallene fra LVS A/S i deres aftale med Pumpelaget, så de bør holde. Flere af tallene er jo skøn, da vi ikke kender forbrug og priser endnu. 3. Bestyrelsens beretning er hermed godkendt af generalforsamlingen. 4. Poul Olsen, gennemgang af regnskab og budget for Bilag nr. 4: Årsregnskab og Budget.

4 Spørgsmål til regnskab og Budget: Der skal passes på med kørepenge, at de ikke bliver for høje. Fremover ligger vi møder hvor medlemmerne er i deres sommerhuse, det skulle gerne minimere kørepenge. Hvor er kassebeholdningen placeret henne, da renteindtægten ikke er særlig stor? Indestående er fordelt i 2 banker Jyske Bank og Vestjysk Bank, og det er rigtigt, renten er lav, vi vil forsøge at få renten op. Husk i budgettet at der skal renses drænrør hver 2-3 år og det godt kan være dyrt. Det er først fra 2017 at pumpelaget overtager drift af drænanlægget, men vi er opmærksom på udgiften. Er det nødvendig at vi er moms registreret i Pumpelaget? Det er på grund af indkøbene og energiafgifter. Kunne det være en god ide at vi betalte mere pr. grundejer på år så lånet bliver afviklet hurtigere. Ved sidste generalforsamling blev det nedstemt, men bestyrelsen vil se på en hurtigere afvikling af lånet. 5. Årsregnskab og Budget blev godkend af generalforsamlingen. 7. Indkommende forslag. Bilag nr. 5: Forslag fra Svend Aage Nielsen (Vejlby Klit) Bilag nr. 6: Forslag fra Inger-Grethe Eger (Vejlby Strand) Det blev aftalt med generalforsamlingen at bestyrelsen fremkommer med forslag til vedtægtsændringer som tager udgangspunkt i forslaget fra Svend Aage Nielsen. Med 5 personer i bestyrelsen fremover. Der sal også tages hensyn til forslaget fra Inger- Grethe Eger vedr. forretningsorden og honorarer og kørepenge. Dirigenten på pegede et par andre ting som man kunne rette ved samme lejlighed. Det aftaltes at forslag til vedtægtsændringer sal sendes ud sammen med indkaldelse til næste års generalforsamling. 8. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter. Vejlby Klit: Vejlby Klit Plantage: Vejlby Strand: Vejlby Klit: 1 person på valg, Poul Olsen genvalg. 1 Person på valg, Christian Langer genvalg. 3 personer på valg. Knud Aage Nielsen, valgt for 2 år. Peter Pætau, valgt for 2 år. I.C. Abildtrup, valg for 1 år. Valg af 2 suppleanter. Jens Balle, genvalg

5 Ole Ottesen, genvalg Vejlby Klit Plantage: Vejlby Stand: Valg af 2 suppleanter Mogens Ascanius, genvalg. Bjarne Leth, genvalg. Valg af 2 suppleanter Ulrik Villadsgaard, ny valg. Oda Danielsen, ny valg. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Revisorsuppleant: Orla Andersen, genvalg. Oda Danielsen, genvalg. 10. Eventuelt: Jens Balle: Opfordrer bestyrelsen til at kigge på en hurtig afvikling af lånet til drænprojektet. Eventuelt skal bestyrelsen se på om det er nødvendigt med en ansvarsforsikring. 25 års lån er lang tid, se på om det kan afvikles over 15 år eller 20 år. Jeg mangler Bilag til vedtægterne på hjemmesiden. Husk vi skal følge vedtægterne, formanden skal vælges fra Vejlby Strand. Dirigenten Bjarne From, takkede generalforsamlingen for en god og engageret generalforsamling. Fin Vandborg takkede Bjarne From, hans gode og professionelle måde at lede generalforsamlingen på. Vejlby Pumpelag.

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vejlby Strand Grundejerforening Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vi starter med en lille sang.. En lærke letted, og tusind fulgte og straks var luften et væld af sang. De tusind

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Sted: Hundestedhallen Tid: Søndag den 16. marts 2008 kl. 10.00 Bestyrelsen: Hans-Kurt Andersen - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere