Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)"

Transkript

1 Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr. medarbejder. Du får vist både de løbende løndele samt år til dato for engangsløndele. Dette giver et bedre overblik over alle de tillæg, medarbejderen har fået i løbet året. Samt lønsum på overordnet niveau f Segmenterne 1-6. Målgruppe: Rapporten kan være af interesse for lønmedarbejder, chefer på relevant niveau og tillidsfolk. 2. Overblik over rapporten Rapporten benyttes til at sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr. medarbejder. Rapport - Grupperinger / sorteringer 1. niveau, er fast gruppering i: Løngruppe. 2. og 3. niveau, er frivilligt og efter eget valg. Du kan vælge mellem: Delregnskab, Adm.tjenestested, Segmenterne 1-6, Personalekategori, Stilling samt ingen gruppering Rapport - Filtreringer Filtreringer vælges vha. flueben. En, flere eller alle værdier. Rapporten kan filtreres på: Løngruppe Løngeneration, 1. valg Løngeneration, 2. valg Delregnskab Samtlige segmenter. Andre rapportoplysninger Medarbejdernavn Lønnen pr. person på de to løngenerationer samt eventuel forskel i beløb og procent Oplysning om eventuel skift af personalekategori, klasse, trin, Aktionskode og Arbejdstimer. En hurtig orientering som årsag til lønforskel, Derudover mulighed for yderligere specifikation pr. person (drill-down) om: Lønnummer Lønnen pr. løndel Antal arbejdstimer Aktionskode. Moderniseringsstyrelsen Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (ID: 67) Side 1 af 5

2 3. Den færdige rapport Eksempel på den færdige rapport: I forbindelse med rapportafviklingen, har du mulighed for selv at vælge indhold for nogle af rapportens overordnede grupperinger. Disse grupperinger er angivet med et kryds () i venstre side af rapporten. Hvis en gruppering er valgfri vises skriften med en anden farve end sort. Du kan læse mere om grupperingerne under punkt 5 (Parametervalg ved rapportafvikling). Her er vist drill-down mulighed ned på Løndele på en af personerne samt personens lønnummer. I forbindelse med bedre identificering af forskel i løn mellem de to løngenerationer, vises desuden oplysninger af indplacering, aktionskode og arbejdstimer. 4. Faste indbyggede filtre / betingelser i rapporten Rapporten har nogle betingelser(filtre), som er fastlagt på forhånd: Lønkørsel = 2 Samko = 2 og 3 (rapporten indeholder ikke efterreguleringer) Løndelstype = 31 eller Løndelstype = 99 og Lønsumstype =4 eller Løndelstype=39 og Løndel=612 (kun løbende løndele) Løndele forskellig fra 5000, 5010, 5020, 5030 og 5050 Løndele = , Artskoni = 1811 og 1881 AktuelStatus = 1 (kun de aktuelle oplysninger pr. Lønnummer er med, i forhold til den Løngeneration og Lønkørsel du vælger ved rapportafviklingen). Moderniseringsstyrelsen Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (ID: 67) Side 2 af 5

3 5. Parametervalg ved rapportafvikling Generelt om parametre Groft sagt kan man opdele parametrene i to typer: 1. Grupperinger/sortering Har kun indflydelse på hvordan rapporten præsenteres, altså hvordan data grupperes (f alle medarbejdere grupperes i løngruppe og under hver løngruppe grupperes de i det kontor, de hører til). 2. Filtre (typisk ved hjælp af flueben (multi value)) Har indflydelse på rapportens indhold, om der skal frasorteres data (f filter på en Løngruppe og filter på kun udvalgte kontorer eller en bestemt lønkørsel). Rapporten har en række parametre der skal tages stilling til inden rapporten køres/afvikles. De fleste er opsat default. 1. Skal rapporten grupperes. Hvis der ikke skal grupperes, skal der blot stå Ingen. 2. Skal der sættes filtre, altså frasorteres data i rapporten. Herunder er der et eksempel på et parameter med filter. Du kan ved hjælp af flueben vælge en, flere eller alle (flueben i (Select All)). Eksempel på et typisk parameter med filter. Når du har taget stilling til alle parametre, kan du køre rapporten. Klik på View Report. Parametre til denne rapport Figuren nedenfor gengiver det billede, der fremkommer, når du åbner rapporten. Det ses, at du står over for 12 parametervalg, jf. nummereringen Disse forklares i tabellen nedenfor. Grupperinger/sorteringer + Filter 1: Løngruppe (Grupp1) Dette er 1. gruppering/sortering. Du har mulighed for at vælge mellem de Løngrupper, du har adgang til. Du vælger ved hjælp af flueben om rapporten skal vise en, flere eller alle de løngrupper, du har adgang til i jeres institution. Bemærk: Udover dette er 1. Gruppering i rapporten, er det samtidig et filter. Grupperinger/sorteringer (præsentation af rapporten) 2: Gruppering2 Dette er 2. gruppering-/sorteringsvalg. Du kan vælge: Ingen. Det betyder, at denne gruppering bliver udeladt i rapporten Delregnskab, Adm.tjenestested, Personalekategori, Stilling eller et af Segmenterne 1-6. Moderniseringsstyrelsen Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (ID: 67) Side 3 af 5

4 3: Gruppering3 Dette er 3. gruppering-/sorteringsvalg. Du kan vælge: Ingen. Det betyder, at denne gruppering bliver udeladt i rapporten Delregnskab, Adm.tjenestested, Personalekategori, Stilling eller et af Segmenterne 1-6. Filtre (frasorterer data, f personer) 4: Løngeneration1 Vælg den 1. løngeneration du ønsker med i rapporten til sammenligning med lønsum fra en anden løngeneration. Du har mulighed for at vælge mellem samtlige de Løngenerationer, I har adgang til på jeres database, i faldende orden. 5: Løngeneration2 Vælg den 2. løngeneration du ønsker med i rapporten til sammenligning med lønsum fra den første løngeneration. Du har mulighed for at vælge mellem samtlige de Løngenerationer, I har adgang til på jeres database, i faldende orden. 6: Delregnskab Du kan vælge én, flere eller alle delregnskaber. Hvis du vælger flueben ved alle, foretager du ingen filter her, men får vist alle. 7-12: Segmenterne 1-6 Du får vist et parameter for hver af de segmenter der er valgt medtaget i det datavarehus it-medarbejderen har installeret. It-medarbejderen har i samarbejde med jer typisk valgt at navngive segmenterne så de svarer til navngivningen i jeres organisation (f Sted, Afdeling, Kontor, Aktivitet). Du har mulighed for at filtrere data fra, da du for hvert af disse parametre kan vælge én, flere eller alle segmentværdierne. 6. Kør rapporten Når du har taget stilling til alle parametervalg, venstreklikker du på View Report øverst til højre. Nu vil rapporten blive vist. 7. Logbog for rapporten Database Rapport Bemærkning version frigivelse Dec I forbindelse med drill-down kan du nu få vist Antal arbejdstimer og Aktionskode for begge de valgte løngenerationer. Dette som hjælp til en eventuel forskel i beløb mellem de to løngenerationer Subtotalerne for grupperingerne er ændret til heltal April 2011 Teknisk ændring i rapportkodning. Visse løbende Løndele (lig med løndelstype 31) har været identificeret ved Løndelstype lig med 99 samtidig med at disse skulle være Lønsumstype lig med 4. Dette er rettet tilbage sådan at disse løndele nu, som alle andre løbende Løndele, kan kodes med Løndelstype lig med 31 Parametre med valg mellem en, flere eller alle værdier (Multi Value) er ændret sådan at der kun vises de værdier der bliver brugt af den valgte løngruppe (et eller andet sted i datavarehuset). Sat ved hjælp af faste filtre med ErAnvendt = 1, i forbindelse med diverse parametre Løngeneration sorteres nu faldende Juli 2010 Parameteret Delregnskab har ikke haft virkning som filtrering ved rapportkørsel. Fejlen er rettet og rapporten filtrerer nu svarende til de flueben du har valgt i parameteret Ifm. Drill-down vises nu værdierne af Personalekategori, PersonalekategoriKlasse April 2010 og Trin for de to parametervalgte Løngenerationer. Ny funktionalitet: Parameter på Løngruppe, Delregnskab, Adm.Tjenestested, hvert segment 1-6 Personalekategori samt Stilling. Der er mulighed for filtrering. Du kan vælge en, Moderniseringsstyrelsen Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (ID: 67) Side 4 af 5

5 flere eller alle værdier (multi value) Parameter på Løngruppe. Der er mulighed for filtrering. Du kan vælge en, flere eller alle værdier (multi value) Parameter på Løngruppe. Der er efter nummeret (koden) tilføjet navnet på løngruppen Parametereret Løngruppe er ændret fra string til Integer RapportID tilføjet i Page Footer Udskrivningsdato er tilføjet i Page Footer Rapportversion svarer nu til den dato rapporten sidst er ændret (altså ikke hvornår den er frigivet) Der er mulighed for at få vist logo i toppen af 1. side (er afhængig af valg i forbindelse med kørsel af wizarden til ØS LDV) Dec Gruppetræet: Gruppering 2 er ændret til at sortere i stigende orden Juni 2009 Felter med varchar (8000) ændret til varchar (ma) I gruppetræ (document map) er der fjernet følgende oplysninger: Lønnummer med Navn. Begrundelsen er at rapporten kommer til at køre hurtigere Rapporten fejlede før når der var mere end en løngruppe, denne fejl er rettet. Dato/Version Bemærkning Fejl rettet, så rapporten kan anvendes på Datamart indeholdende både Navision og SLS Beregning af %-forskel rettet. Moderniseringsstyrelsen Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (ID: 67) Side 5 af 5

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.80.2 WM-data Side 1 af 17 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Udvælgelse af prøver... 3 2.2 Statistiske parametre... 5 2.3 Opstille kriterier...

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv.

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Indhold Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

SPECIFIKKE FORHOLD FOR

SPECIFIKKE FORHOLD FOR TILLÆG TIL REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITI OG FORSVAR SPECIFIKKE FORHOLD FOR REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITIET 1 2 Specifikke forhold for rekruttering af kvinder til politiet Tillæg til Rekruttering

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere