Installationsvejledning af ØS LDV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning af ØS LDV"

Transkript

1 Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard (version 2.3.0) Målgruppe: Systemadministrator Juni 2012

2 Indledning Vejledningen er rettet mod systemadministratoren der skal forestå den tekniske installering af ØS LDV. Installationsopgaven kan opdeles tids- og opgavemæssigt i følgende primære aktiviteter: 1) Klargøring af IT- miljøet 2) Kørsel af installationswizard Bemærk: For at sikre en succesfuld installation så husk at: Server skal være opsat med de korrekte servicepacks og server collations Installation skal foretages i den rækkefølge, der er anvist i installationsvejledningen Såfremt du ikke følger disse råd, er det erfaringen at installationen ikke kan gennemføres eller fejler ved afvikling. I så fald skal installationen nulstilles og installationen gentages korrekt. 1) Klargøring af IT-miljø Klargøringen af IT miljøet kan iværksættes umiddelbart efter at I har taget beslutning omkring anvendelsen af ØS LDV. Det er afgørende, at nedenstående aktiviteter er afsluttet inden I påbegynder installationen af datavarehuset. Klargøringen afsluttes med et tjek af at jeres SLS data er pakket ud, og klar til installation af datavarehuset. Installationsvejledning del 1- Klargøring af IT miljø giver en uddybende vejledning til gennemførelsen af de opgaver der knytter sig til klargøringen af IT miljøet. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 2 af 62

3 2) Kørsel af installationswizard Kørslen af datavarehuset forudsætter at klargøringen er afsluttet. Denne vejledning Installationsvejledning af ØS LDV del 2 kørsel af installationswizard omhandler opsætningen af datavarehuset, rapporter og kuber. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 3 af 62

4 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse af installation 5 2. Installation af ØS LDV wizard program 6 3. Installation af ØS LDV på lokal server Etabler forbindelse til den server, hvor ØS LDV skal placeres Oprettelse af database Vælg datakilder og funktionalitet, som skal indgå i datavarehuset Vælg regnskaber Vælg RejsUD Vælg løngrupper Navngiv dimensioner Opsætninger af kuber Opsætning af rapporter Registrer Web-konfigurationsserver Vælg brugere og roller Kørselskalender Registrer datavarehus Bekræft ændring eller oprettelse af datavarehus Opdateringsjobs Start et opdateringsjob manuelt Giv slutbrugerne adgang til kuberne i ØS LDV Drift af ØS LDV Tjek om opdateringsjobbet er afviklet succesfuldt Backup Ændringer til ØS LDV Kørsel af ændringsinstallation 46 Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 4 af 62

5 Del 2 Kørsel af installationswizard Installationsvejledning 2 beskriver, hvordan du konfigurerer og installerer Moderniseringsstyrelsens lokale datavarehus på jeres server, med den installationswizard som er knyttet til dannelsen af datavarehuset. Kørslen af wizarden forudsætter at ovenstående klargøringsaktiviteter er gennemført. Denne vejledning omhandler de fire aktiviteter, der er vist i nedenstående figur. Afsnittene i vejledningen er knyttet op omkring hver af de fire nedenstående aktiviteter: 1. Forberedelse af installation Før du starter med at køre installationswizarden, skal samtlige aktiviteter der er beskrevet i Installationsvejledning af ØS LDV - Del 1 klargøring af IT- miljø være gennemført. Dokumentet indeholder følgende aktiviteter: System krav Opsætning af SQL Server Opsætning af Analysis Services & Reporting Service Opgradering af invoker Indlæsning af script Installation af Web konfigurationsprogrammet. For at kunne gennemføre installationen af datavarehuset, skal du have modtaget følgende bilag fra den implementeringsansvarlige: Bilag A: Oversigt over de regnskaber, de løngrupper og rejseregnskaber der skal indgå i datavarehuset Bilag B: Dimensionsnavngivning af segmenter fra SLS og dimensioner fra Navision Stat og RejsUD Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 5 af 62

6 Bilag C: Oversigt over brugere og brugerroller i ØS LDV Ovenstående bilag indgår i vejledningen Kom i gang med rapportering. 2. Installation af ØS LDV wizard program For at starte med at installere ØS LDV, skal du køre wizarden på din pc/server. ØS LDV wizard downloades fra Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Du downloader zip filen med ØS LDV wizarden og pakker den ud. Derefter går du ned i den udpakkede mappe, og finder filen LDV.Wizard.exe. LDV.Wizard.exe filen kører wizarden, som opsætter selve ØS LDV og genererer rapporter og kuber ovenpå ØS LDV. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 6 af 62

7 3. Installation af ØS LDV på lokal server Du skal nu starte wizarden til installationen. Det gør du ved at dobbeltklikke på LDV.Wizard.exe, jfr. beskrivelsen i det forrige afsnit. Installationswizarden starter med et velkomstbillede. På dette billede kan du se, hvilken version af ØS LDV, wizarden installerer. Denne vejledning retter sig mod installation af ØS LDV version Ved ny installation eller opgradering af ØSLDV (se afsnit 4.3 for opgraderingsinstallation). Klik på Næste. Næste vindue Datavarehusets SQL-server kommer frem. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 7 af 62

8 3.1. Etabler forbindelse til den server, hvor ØS LDV skal placeres. I dette vindue skal du logge på den server, hvor ØS LDV skal placeres. Bemærk: ØS LDV kan placeres på en anden server end de(n) server(e), hvor kildedata (Navision Stat-, SLS-og RejsUD databaserne) er placeret. Såfremt at man kører wizarden fra en anden server end hvor ØS LDV placeres, skal mappen LDVAutoOpdatering fra C-drevet flyttes over på C-drevet på den server hvor ØS LDV installeres. Start med at vælge navnet på SQL-serveren ud fra listen eller skriv det i feltet (her: Attain-17). Angiv, om der skal benyttes Windows NT-adgang eller SQL-server-adgang (ved SQL-server-adgang skal du angive et gyldigt brugernavn og adgangskode). Her er valgt Brug Windows Login. Du kan vælge at klikke på knappen Test forbindelse for at verificere forbindelsen til serveren med de angivne rettigheder. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 8 af 62

9 Hvis Serverforbindelse ok! vises, så klik på OK : Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 9 af 62

10 Du kommer nu tilbage til det forrige billede hvor du nederst har mulighed for at tjekke din serveropsætning endnu engang. Klik herefter på: Næste for at begynde at oprette databasen. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 10 af 62

11 3.2. Oprettelse af database I dette vindue opretter du et nyt datavarehus og giver det et navn. Det gør du ved at: Markere Opret et nyt datavarehus nederst i vinduet. NB Vælg et eksisterende datavarehus anvendes, når der skal foretages ændringer til en eksisterende datamart i sammensætning af løngrupper, regnskaber og rettigheder, eller foretages en opgradering til en nyere version. Skriv det navn som datavarehuset skal have i feltet Datavarehusets navn (her: Demo). Før du klikker på Næste, se først punktet Hvis du vælger Avanceret under dette billede Hvis du vælger Avanceret Hvis du klikker på knappen Avanceret (se ovenstående billede) kommer vinduet Avanceret databaseopsætning frem. Her er det muligt at: vælge hvor datavarehusets datafiler og logfiler skal placeres (dette er kun relevant, hvis du ønsker at placere data-filer og/eller log-filer et andet sted end default placering). MODST anbefaler at lægge datafiler og logfiler på forskellige fysiske drev; foretage generel databaseopsætning; vælge EDV (eksisterende eller nyt) og navngive EDV. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 11 af 62

12 Der bliver oprettet en datamart og et EDV ved kørslen af wizarden første gang. Såfremt der på det skema der er knyttet til bilag A er opgivet, at der skal oprettes flere datamarter, skal wizarden køres igennem for hver datamart (løngruppe, regnskab), der skal knyttes til datavarehuset. Det betyder, at du ved andet gennemløb af wizarden, skal tilknytte den nye datamart til det eksisterende EDV eller navngive et nyt EDV. Vinduet Avanceret databaseopsætning består af to faneblade: EDV og Datamart. Her kan du vælge placeringen af data- og log-filer for henholdsvis EDV og Datamart. Du kan skifte mellem de to faneblade øverst i vinduet. De to faneblade ser således ud: Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 12 af 62

13 De to faneblade er yderligere opdelt i tre faneblade: Datafil, Logfil og Options. Vælg her den placering på serveren, du ønsker for datafilerne og logfilerne. På fanebladet Datafil klik på den lille firkant yderst til højre for stien i kolonnen Placering. Så kommer der et lille vindue frem, hvor du kan vælge mappen for placeringen. Klik på Ok. MODST anbefaler at lægge datafiler og logfiler på forskellige fysiske drev. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 13 af 62

14 Klik på fanebladet Logfil og angiv den sti, du ønsker logfilerne skal ligge på. Det gør du på samme måde som med datafilen (se den tidligere beskrivelse). Fanebladet Logfil ser således ud: Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 14 af 62

15 På fanebladet Options kan du foretage generel databaseopsætning. Fanebladet Options ser således ud: Klik på Ok. Vinduet Avanceret lukkes, og du vender tilbage til vinduet Vælg datavarehus. Tryk på Næste. Det næste vindue Vælg af moduler i datavarehuset kommer frem. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 15 af 62

16 3.3. Vælg datakilder og funktionalitet, som skal indgå i datavarehuset. Hvis du ønsker at overføre data fra Navision Stat til datavarehuset, skal de moduler, som du ønsker at medtage markeres i listen under Vælg datakilder. Default er alle moduler valgt, derfor skal du aktivt fravælge de moduler, som du ikke ønsker at medtage. Bagefter skal du tage stilling til, om du skal medtage data fra Statens Lønsystem (SLS). (I feltet Vælg datakilder til venstre i vinduet). Default står der et flueben ved data fra SLS, du kan fravælge dette. Og til sidst skal du tage stilling til, om du skal medtage data fra RejsUD (I feltet Vælge datakilder til venstre i vinduet). Default står der et flueben ved data fra RejsUD, du kan fravælge dette. Næste skridt er at vælge en af de funktionalitets plug-ins, som er på listen i vinduet, hvis du ønsker at anvende funktionaliteten. Her i vejledningen er det Kuber, Rapporter og WebKonfiguration, som du kan vælge. For at oprette kuber, skal du markere Kuber med et flueben (I kassen Vælg funktionalitet til højre i vinduet). Funktionaliteten er til valgt som default. Derfor skal du aktivt fravælge den, hvis du ikke ønsker den. Opsætningen af kuber er vist i et senere afsnit. For at oprette Rapporter skal du markere Rapporter, med et flueben. Funktionaliteten er til valgt som default. Derfor skal du aktivt fravælge den, hvis du ikke ønsker den. Opsætningen af rapporter er vist i et senere afsnit. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 16 af 62

17 For at oprette WebKonfiguration skal du markere WebKonfiguration med et flueben. Funktionaliteten er til valgt som default. Derfor skal du aktivt fravælge den, hvis du ikke ønsker den. Opsætningen af Webkonfigurationen er vist i et senere afsnit. Når du er færdig, trykkes på Næste Vælg regnskaber Før du går i gang med denne del, skal du tage udgangspunkt i bilag A fra vejledningen Kom i gang med rapportering. Den implementeringsansvarlige bør tage stilling til hvilke regnskaber/løngrupper/ RejsUD der skal indgå i hver datamart og vil have udfyldt skema med oplysninger. I dette vindue skal du vælge de Navision Stat regnskaber, der skal med i datavarehuset: Du skal starte med at logge på den server, hvor Navision Stats regnskabet er placeret. Bemærk, at det er muligt at medtage regnskaber fra flere forskellige servere, dog kan Navision Stat 3.60 regnskaber ikke indgå i samme datavarehus som Navision Stat 5.x regnskaber. Datavarehuset behøver heller ikke placeres på samme server som kildesystemer ligger på. Læs mere om dette i del 1 af installationsvejledningen. Såfremt du skal medtage de regnskaber, der findes på den samme server som datavarehuset, skal du naturligvis ikke logge på her, da du har gjort det allerede. I denne vejledning er der valgt regnskab fra en anden server. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 17 af 62

18 For at logge på skal du gøre følgende: Vælg servernavn øverst til venstre under Vælg SQL-server og login-metode. Vælg mellem Brug Windows Login og Brug SQL-server Login. Indtast dit brugernavn og adgangskode. Tryk på Brug valgte server Under Regnskaber på den valgte server kan du se de databaser (under Database ) og regnskaber (under Datasæt ), som konfigurationsprogrammet kan finde på den server, som du er logget på. Under Valgte regnskaber vises de regnskaber, som du har valgt at tilføje datavarehuset. For at vælge et regnskab, skal du markere regnskabsnavnet i den venstre tabel og klikke på knappen Tilføj >> midt i vinduet. Derved flytter du regnskabet fra tabellen i venstre side, til tabellen i højre side (til det/de regnskaber som skal indgå i datavarehuset). Tilsvarende kan et regnskab fjernes ved at klikke på knappen Slet. Hvis du ønsker at tilføje yderligere regnskaber til datavarehuset, tilføjes disse på samme måde. Du skal vælge mindst ét regnskab, før du kan trykke Næste og komme videre til det næste vindue. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 18 af 62

19 3.5. Vælg RejsUD Før du går i gang med denne del, skal du tage udgangspunkt i bilag A fra vejledningen Kom i gang med rapportering. Den implementeringsansvarlige bør tage stilling til hvilke regnskaber/ løngrupper / RejsUD der skal indgå i hver datamart og vil have udfyldt skema med oplysninger. I det næste vindue Vælg datakilder skal du vælge de Rejseregnskaber fra RejsUD, der skal tilføjes datavarehuset: Du skal starte med at logge på den server, hvor RejsUD databasen er placeret. Denne server behøver ikke være den samme, som datavarehuset placeres på. Såfremt du skal medtage de Rejseregnskaber, som findes på den samme server som datavarehuset, skal du naturligvis ikke logge på her, da du har gjort det allerede. I denne vejledning er der valgt Rejseregnskaber fra samme server. For at logge på skal du gøre følgende: Vælg servernavn øverst til venstre under Vælg SQL-server og login-metode. Vælg mellem Brug Windows Login og Brug SQL-server Login. Indtast dit brugernavn og adgangskode. Tryk på Brug valgte server Under Rejseregnskaber på den valgte server kan du se de databaser (under Database ) og rejseregnskaber (under Datasæt ), som konfigurationsprogrammet kan finde på den server, som du er logget på. Under Valgte vises de rejseregnskaber som du har valgt, skal indgå i datavarehuset. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 19 af 62

20 For at vælge et Rejseregnskab skal du markere Rejseregnskabet i den venstre tabel og klikke på knappen Tilføj >> midt i vinduet. Derved flytter du rejseregnskabet fra tabellen i venstre side, til tabellen i højre side (til den/de Rejseregnskaber som skal indgå i datavarehuset). Tilsvarende kan rejseregnskab fjernes ved at klikke på knappen Slet. Hvis du ønsker at tilføje yderligere Rejseregnskab til datavarehuset, tilføjes disse på samme måde. Du skal vælge mindst ét Rejseregnskab, før du kan trykke Næste og komme videre til det næste vindue Vælg løngrupper Før du går i gang med denne del, skal du tage udgangspunkt i bilag A fra vejledningen Kom i gang med rapportering. Den implementeringsansvarlige bør tage stilling til hvilke regnskaber/ løngrupper/rejsud der skal indgå i hver datamart og vil have udfyldt skema med oplysninger. I det næste vindue Vælg løngrupper skal du vælge de løngrupper fra SLS, der skal tilføjes datavarehuset: Du skal starte med at logge på den server, hvor SLS databasen er placeret. Denne server behøver ikke være den samme, som datavarehuset placeres på. Såfremt du skal medtage de løngrupper, som findes på den samme server som datavarehuset, skal du naturligvis ikke logge på her, da du har gjort det allerede. I denne vejledning er der valgt løngrupper fra en anden server. For at logge på skal du gøre følgende: Vælg servernavn øverst til venstre under Vælg SQL-server og login-metode. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 20 af 62

21 Vælg mellem Brug Windows Login og Brug SQL-server Login. Indtast dit brugernavn og adgangskode. Tryk på Brug valgte server Under Løngrupper på den valgte server kan du se de databaser (under Database ) og løngrupper (under Datasæt ), som konfigurationsprogrammet kan finde på den server, som du er logget på. Under Valgte løngrupper vises de løngrupper, som du har valgt, skal indgå i datavarehuset. For at vælge en løngruppe skal du markere løngruppenavnet i den venstre tabel og klikke på knappen Tilføj >> midt i vinduet. Derved flytter du løngruppen fra tabellen i venstre side, til tabellen i højre side (til den/de løngrupper som skal indgå i datavarehuset). Tilsvarende kan en løngruppe fjernes ved at klikke på knappen Slet. Hvis du ønsker at tilføje yderligere løngrupper til datavarehuset, tilføjes disse på samme måde. Du skal vælge mindst én løngruppe, før du kan trykke Næste og komme videre til det næste vindue Navngiv dimensioner I dette vindue skal du navngive dimensioner med de navne, som der ønskes anvendt i ØS LDV. Bilag B, som indgår i vejledningen Kom i gang med rapportering anvendes til at angive de ønskede dimensionsnavne, samt relationerne mellem Navision Stat, RejsUD og SLS. Den implementeringsansvarlige har på forhånd taget stilling til navngivning af dimensioner og udfyldt skema før opsætning. Bemærk, at det i Navision Stat anbefales at der kun anvendes tal og bogstaver i dimensionsnavngivningen. Andre tegn kan give problemer i forbindelse med afviklingen af datavarehuset. Du skal arbejde med to tabeller: Dimensionsnavne til rapportering (til venstre i vinduet) og Liste over originale og nye dimensionsnavne (til højre i vinduet). Tabellen Dimensionsnavne til rapportering indeholder en liste over de dimensionsnavne, som skal gælde i datavarehuset og anvendes til rapportering. Tabellen Liste over originale og nye dimensionsnavne indeholder dimensionerne fra det kildesystem, der er valgt i feltet plugin, sammen med deres nye navne (når de er navngivet). Du starter med at vælge navnet på et kildesystem i feltet Plugin, som findes til højre øverst i vinduet. Hvis Navision Stat er valgt til, står der default NS (for Navision Stat). Alle Navision Stats dimensioner for det valgte regnskab der står i feltet Datasæt (Server, Database), er nu vist i den højre kolonne Kildenavn i tabellen Liste over originale og nye dimensionsnavne : Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 21 af 62

22 Hvis du ønsker at anvende det samme navn, som dimension har i forvejen, skal du: Marker navnet i kolonnen Kildenavn i tabellen Liste over originale og nye dimensionsnavne (den højre kolonne i den højre tabel). Klikke på knappen < Kopier kildenavn. Navnet vises både i den venstre tabel ( Dimensionsnavne til rapportering ) og i den højre tabel (i den venstre kolonne Nyt Navn ). Nu kan du gå videre til de næste dimensioner fra listen i kolonnen Kildenavn i tabellen Liste over originale og nye dimensionsnavne. Bemærk, at det er muligt at markere flere dimensioner (hold tasten Shift nede, mens du klikker med musen på dimensionsnavn) og navngive dem samtidigt, hvis de skal hedde det samme som i det pågældende kildesystem. Hvis du ønsker at omdøbe et dimensionsnavn, skal du: Skrive det nye navn i feltet Angiv nyt dimensionsnavn til rapportering (findes i vinduet øverst til venstre), medmindre navnet findes allerede i listen Dimensionsnavne til rapportering. Klikke på knappen Tilføj navn til liste (knappen Slet navn fra liste har modsat funktion), medmindre navnet findes allerede i listen Dimensionsnavne til rapportering. Navnet vises nu i listen Dimensionsnavne til rapportering. Vælg det dimensionsnavn fra listen Dimensionsnavne til rapportering, som du ønsker at omdøbe det originale dimensionsnavn til, ved at markere det med musen. Marker den dimension, der skal have et nyt navn, i tabellen til højre (i den venstre kolonne Nyt Navn ) og klik på knappen Navngiv dimension >. Et nyt navn vises i kolonnen Nyt Navn i den højre tabel. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 22 af 62

23 Det er muligt helt at fravælge en dimension i datavarehuset. Dette gøres ved at markere dimensionen og trykke på knappen Medtages ikke. Dette får den betydning at dimensionen slet ikke vil blive medtaget i datavarehuset. Det er kun muligt at gøre dette under opsætningen af datavarehuset eller ved nye dimensioner. Det er altid muligt at medtage dimensionen igen. Dimensioner som er navngivet kan ikke efterfølgende bliver fravalgt. I foregående skærmbillede er vist et eksempel, hvor man har valgt at genbruge dimensionsnavnene. Når du er færdig med alle dimensioner fra det første plugin (her Navision Stat), skal du vælge navnet på det andet plugin (her SLS) i feltet Plugin. Dette er naturligvis ikke relevant, hvis du har valgt at datavarehuset kun skal indeholde ét plugin (fx kun Navision Stat eller SLS). Så skal du trykke på Næste for at komme videre til næste vindue. Såfremt du ikke har navngivet kildenavne på alle dine plugins/datasæt, vil nedenstående pop-up billede fremkomme, i dette tilfælde SLS og RejsUD. Gå til de andre plugins og udfyld kildenavne. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 23 af 62

24 En liste over alle dimensioner i et andet plugin (her SLS) kommer frem i den højre kasse Liste over originale og nye dimensionsnavne (dimensioner fra det første plugin, her Navision Stat, forsvandt fra tabellen Liste over originale og nye dimensionsnavne (til højre i vinduet). Bemærk, at de dog står i listen Dimensionsnavne til rapportering. Nogle dimensioner kan være fælles på tværs af flere systemer, selvom de har forskellige navne i de pågældende systemer. Du har mulighed her for at navngive sådan en dimension i datavarehuset med et fælles navn. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 24 af 62

25 Det gør du ved at: Markere med musen det gamle dimensionsnavn i tabellen Liste over originale og nye dimensionsnavne (til højre i vinduet). Markere med musen det navn, der du ønsker at anvende til dimensionen i rapporteringen med LDV (navnet står allerede i listen Dimensionsnavne til rapportering, fordi det var allerede brugt for andet plugins dimension - her Navision Stats dimension) Klik på Navngiv dimension >. Et nyt navn vises i kolonnen Nye Navn i tabellen Liste over originale og nye dimensionsnavne (til højre i vinduet). Se et eksempel på efterfølgende skærmbillede. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 25 af 62

26 Segment 6 fik navnet Løn idet det svarer til løndimensionen i Navision Stat. Segment 1 beholder segmentbetegnelsen, idet dette segment ikke mappes til den dimensionskontoplan der oprettes i ØS LDV. Segment 2,3,4,5 medtages ikke Bemærk: Det er vigtigt at huske, at du skal gennemgå alle dimensionerne, som anvendes i kildesystemerne (Navision Stat, SLS og RejsUD). Tryk på Næste, når du er færdig med alle dimensioner Opsætninger af kuber Såfremt en eller flere af Moderniseringsstyrelsens standardkuber skal tilføjes ØS LDV, skal du i skærmbilledet Vælg moduler i datavarehuset under afsnit 3.3 sætte et kryds i feltet ud for Kuber under Vælg funktionalitet. Opsætningen af kuber sker efter dine valg af løngrupper og før valget af roller i datavarehuset. Under Vælg Analysis-server vælges den Analysis-server, hvor kuberne skal placeres. Bemærk at Analysis serveren skal være opsat, som det er anvist i installationsvejledning del 1. Efter valg af anden server, skal der klikkes på Brug valgte server for at opdatere serveren. Under Kubedatabase opsætning vælges, hvilken kubedatabase kuberne skal placeres i. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 26 af 62

27 Tryk på Næste og skærmbilledet Kube opsætning fremkommer. Under fanebladene RejsUD kuber, Regnskabskuber og Lønkuber vælges de kuber, der skal indgå i datavarehuset. Efter at der er sat hak ud for de kuber, du ønsker der skal indgå i datavarehuset, er kuberne tilknyttet. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 27 af 62

28 Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 28 af 62

29 På de tre faneblade for RejsUD-, Regnskabs- og Løn kuber, er der på de enkelte kuber en kort beskrivelse af kuberne. Punktet Beskrivelse, er den korte overordnede beskrivelse af kubens indhold. Under betegnelsen Measures, er det beskrevet, hvilke measures kuben indeholder. Under punktet Dimensioner listes dimensionerne i kuben. På fanebladet Dimensioner vælges hvilke dimensioner fra Navision og RejsUD, og segmenter fra SLS der skal medtages som dimensioner i kuberne. Er der fx et segment i SLS (her KONT_SEG1_VD) som ikke benyttes, kan man fjerne hakket hvorefter der ikke dannes dimensioner på disse i kuberne Opsætning af rapporter Inden rapportskabelonerne opsættes i Reporting Service, bør din institution have taget stilling til opsætning af brugere til de rapporter, som uploades til adskilte foldere. Brugere, som har fået adgang til datavarehuset, får automatisk adgang til de rapporter som passer til deres adgang til datavarehuset. Den implementerings ansvarlige skal tage stilling til, hvem der skal være rapport administrator. Dette kan angives i bilag C fra vejledningen Kom i gang med rapportering. Som systemadministrator, vil du give rollen rapportadministrator i Reporting Services til den medarbejder, der administrerer standardskabelonerne i Reporting Services. Det vil typisk være en superbruger i regnskabs- eller lønbogholderiet. Rapportadministratoren kan fremover tildele rapportbrugeren nye roller og give dem adgang til rapporter Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 29 af 62

30 For at kunne anvende de af Moderniseringsstyrelsens udgivne standard rapporter, skal de tilknyttes datavarehuset gennem wizarden. Ved at tilknytte rapporterne gennem wizarden foretages en navngivning af dimensionerne der er anvendt, til at danne filtre i rapporterne, således at de kan anvendes til filtrering i rapporterne. I første skærmbillede i rapport opsætningen skal der vælges den rapportserver, som rapporterne skal lægges på. Under Vælg rapportserver er det muligt at angive en anden server end den, som er angivet i feltet Rapportserver URL. I rulle gardinet vises de Rapport server URL som er på den samme server. Det er også muligt at skrive i feltet, hvis det skal være en anden server. Dette er kun nødvendigt, hvis man i sin opsætning af SQL serveren har delt Reporting services og SQL serveren på hver sin server. Der er også mulighed for at teste, om den server, som rapporterne skal lægges op på, svarer som den skal, ved at trykke på knappen Test forbindelse Under Foldernavngivning er det muligt at angive navnet på den folder som rapporterne vil blive lagt i. Som standard er det navnet på datamarten som anvendes. Folderen skal have et navn, men det er muligt at ændre dette ved at skrive et andet. Tryk på knappen Næste hvorved næste skærmbillede vedrørende Opsætning af rapporter fremkommer. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 30 af 62

31 På dette skærmbillede under fanebladet Opsætning kan man se hvad rapport folderen hedder (her: /Demo). Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 31 af 62

32 Under fanebladet Logo er det muligt at indsætte et logo på alle rapporterne, som standard anvendes Moderniseringsstyrelsens logo, men det kan ændres til jeres eget logo. Klik på de tre punktummer og vælg et logo som skal indsættes på alle rapporterne. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 32 af 62

33 Under fanebladet Avanceret er det muligt at fravælge dimensioner, således at de ikke indgår i filter mulighederne i rapporterne. Det betyder at der ikke kan foretages filtreringer på baggrund af de dimensioner. Dette er anvendeligt, hvor man har dimensioner, som ikke længere er i brug og kan genere brugerne. Som default er der sat hak i feltet ØS LDV wizarden tilføjer rollerne som angivet, dette fjernes hvis man selv vil styre rettighederne på Reporting Server. Moderniseringsstyrelsen anbefaler at man lader wizarden styrer sikkerheden Registrer Web-konfigurationsserver Bemærk, at inden man skriver noget på dette skærmbillede skal Web-konfigurationsprogrammet være installeret. Find vejledning for installation af web-konfigurationsprogrammet på: På dette skærmbillede under Webserver oplysninger er det muligt at angive et servernavn, som angives i feltet Webserver URL. I feltet Webserver mappe angives navnet på den undermappe hvortil webserver mappe bliver oprettet. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 33 af 62

34 Værdierne i feltet Webserver URL og Webserver mappe skal være i overensstemmelse med webserver oplysninger/værdier for feltet Prefix og Website URL, som angives under installation af web-konfigurationsprogrammet. Husk! Værdien Localhost i feltet Webserver URL er ikke valid, og derfor skal man angive navnet på den server hvor Web-konfigurationsprogrammet er installeret Vælg brugere og roller Den implementeringsansvarlige skal tage stilling til, hvem der skal anvende ØS LDV og dermed have adgang til data. Før du går i gang med denne del, skal du tage udgangspunkt i bilag C fra vejledningen kom i gang med rapportering. Du skal bruge oplysninger fra dette skema til den videre opsætning og tildeling af roller. Såfremt kuber er til valgt, skal man være opmærksom på, at kun hvis en rolle får tilknyttet en Windowsbruger/Windows-gruppe bliver rollen oprettet på Analysis Services. Alle medarbejdere, der skal rapportere med datavarehusets data skal have adgang til datavarehuset. I næste vindue skal du vælge, hvilke brugere der skal have adgang til datavarehuset (med de valgte regnskaber, løngrupper og Rejseregnskaber). Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 34 af 62

35 Der er en mulighed for at benytte to typer af brugere: Windows-brugere SQL-brugere Du har mulighed for at tilføje både Windows-grupper og Windows-brugere til datavarehuset. Du skal vælge, om du vil give adgang til datavarehuset til brugere via de grupper, de er placeret i (fx økonomiafdeling og løngruppe), eller direkte til enkelte personer. Det anbefales at anvende Windows-grupper i forbindelse med brugeropsætningen af datavarehuset. Hvis du alligevel ønsker at give adgang direkte til nogle individuelle brugere, så sæt en prik ved siden af Brugere nederst i vinduet. I listen til venstre kan du se alle Windows-grupper/brugere. I dette vindue starter du med at vælge Windows-brugere. Såfremt du ikke ønsker at anvende Windows brugere, kan du vælge at anvende SQL-brugere. For at anvende SQL brugere, skal du klikke på knappen Vælg SQL-brugere. Den venstre liste, Vælg windows brugere, består af to kolonner: Login og Navn. Kolonnen Login viser login navnet på gruppen/brugeren (Windows login). Kolonnen Navn viser gruppe/brugernavn, dvs. gruppenavn eller medarbejderens fulde navn. Det er muligt at få sorteret listen efter Login/Navn, ved at klikke på knappen Login / Navn sorteres indholdet. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 35 af 62

36 Hvis man ønsker at søge efter et bestemt navn, kan man med fordel indtaste det i feltet Søg og trykke på forstørrelsesglasset, indholdet i listen vil nu kun indeholde de Login/Navne som opfylder det indtastede. For at tilføje en bruger skal du kopiere den fra den venstre liste Windows brugere til den højre liste Alle valgte brugere. Tilføj en bruger. Marker brugeren i listen til venstre og klik på knappen Tilføj>>'. Fjern en bruger: Marker brugeren i listen til højre og klik på knappen <<Fjern'. Tabellen Alle valgte brugere består af fire kolonner: Login, Navn, Roller og Brugertype. Kolonnen Login viser det valgte login navn på gruppen/brugeren. Kolonnen Navn viser den valgte gruppe/bruger, dvs. det valgte gruppenavn eller medarbejderens fulde navn. Kolonnen Roller viser de roller, som en bruger er tildelt, dvs. de rettigheder brugeren skal have i datavarehuset. Med rettigheder menes adgang til forskellige moduler med data (fx forskellige Navision Stats moduler og SLS). Default er det rollen Standardbruger, som bliver tildelt. Du kan ændre dette til rollen Fortroligdata eller tildele brugeren en helt ny rolle, som du har mulighed til at oprette (se hvordan i det næste afsnit). Hvis du skal tildele en bruger en eksisterende rolle, fx Fortroligdata, så gør sådan: Klik inde i kolonnen Roller hos den relevante bruger. Klik bagefter i den lille firkant til højre for rollen. Der vises et lille pop-up vindue med alle eksisterende roller (hvis du har oprettet dine egne roller, vil de også vises her). Du skal sætte et flueben ved siden af den rolle, som du skal tildele til brugeren og klikke på ok. Til hver af de roller, som du opsætter, skal du vælge et eller flere moduler som brugeren skal have adgang til. Det vil fremgå af skema fra den implementeringsansvarlige: - Hvilke roller skal der opsættes? - Hvilke moduler skal den enkelte rolle have adgang til? - Hvilke medarbejdere skal have hvilke roller? Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 36 af 62

37 Én løsning kunne være at opsætte en rolle til hvert modul og på den måde styre, hvilke moduler en gruppe eller den enkelte medarbejder må have adgang til. For at oprette nye roller benyt knappen Definer roller, som findes midt i vinduet Vælg roller. Vinduet Avanceret rolleopsætning til Plugin moduler kommer frem: Du skal navngive den nye rolle i kolonnen Rolletitel og tildele rollen de moduler, som rollen skal give adgang til i kolonnen Modul(er). Det gør du ved at: Indtast rollens navn i kolonnen Rolletitel. Klikke inde i kolonnen Modul(er) ud for den rolle, du er ved at oprette. Klikke i den lille firkant til højre for rollen, som kommer frem. Der vises et lille pop-up vindue med en liste over alle til valgte moduler. Du skal sætte et flueben ved siden af de moduler, som rollen skal give adgang til: Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 37 af 62

38 Når du har oprettet alle de nye roller, som du ønsker, tryk på Ok. Du kommer tilbage til vinduet Vælg brugere. Tilføj alle de Windows-grupper/brugere, du ønsker at tilføje datavarehuset. Hvis du ønsker at tilføje nogle SQL-brugere, så læs det næste vindue. Hvis ikke, så tryk på Næste. Næste vindue Kørselskalender kommer frem. Hvis du ønsker at tilføje nogle SQL-brugere, klik på trykknappen Vælg SQL-brugere. Følgende vindue kommer frem: Vinduet har to kasser, ligesom vinduet, hvor du vælger Windows-brugere. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 38 af 62

39 I den venstre kasse er der en liste over samtlige SQL-brugere på den server, hvor datavarehuset installeres, og som du har mulighed for at give adgang til datavarehuset. Kolonnen Login viser login navnet på brugeren. Kolonnen Navn viser det brugernavn, som personen er oprettet med i databasen. For at tilføje/fjerne brugere samt for at oprette og tildele nye roller skal du følge den samme metode, som når du vælger Windows-bruger (beskrevet lige før). Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 39 af 62

40 3.12. Kørselskalender I dette vindue kan du indstille, hvornår og hvor tit opdateringen af databasen skal foregå. Det vil herefter ske automatisk. Skærmbilledet er inddelt i fire kasser. I kassen Opdatering kan du vælge, hvor tit opdateringen skal foregå (en enkelt gang, dagligt, ugentligt eller månedligt). Til højre for valg af hvor tit opdatering skal ske, kan du præcisere, hvornår opdatering skal ske i forhold til ovenstående valg. Du får forskellige valg alt efter det valg, du foretager i ovenstående. I kassen Daglig frekvens kan du vælge et fast tidspunkt eller et tidsmæssigt interval. I kassen Varighed vælger du, fra hvilken dato opdateringen skal begynde, samt om opdateringen kun skal udføres i en given periode (f.eks. et år) eller om der ikke skal være nogen slutdato. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 40 af 62

41 Anbefaling: I langt de fleste tilfælde vil det være at foretrække at opdatere databasen én gang i døgnet (typisk om natten). Der skal således også tages hensyn til institutionens arbejdsgange i Navision Stat og andre jobs og datakørsler på serveren. Foretag eventuelle ændringer (i forhold til defaultindstillingerne) Klik på Næste Registrer datavarehus På dette billede skal der angives oplysninger om, hvem det pågældende datavarehus er opsat til. Oplysningerne vil automatisk blive sendt til Moderniseringsstyrelsen, via http til adressen rapport.oes.dk Oplysningerne indgår i en statistik database, så Moderniseringsstyrelsen kan se hvordan datavarehuset anvendes, og har mulighed for at kontakte den ansvarlige hvis det er nødvendigt Bekræft ændring eller oprettelse af datavarehus Konfigurationsprogrammet afsluttes med et skærmbillede, der viser en liste med alle de valg, der er foretaget i løbet af installationen: Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 41 af 62

42 Er tingene ikke som forventet, eller mangler der noget, er det muligt at gå tilbage og lave det om. Hvis du vil ændre noget, tryk på Forrige og kom tilbage til det relevante vindue. Når alt er som ønsket, tryk på Næste. Installation er fuldført.. Klik på Næste i næste (afsluttende) vindue Opdateringsjobs Der oprettes et opdateringsjob på SQL-serveren for EDV-databasen og et for datamart-databasen. Jobbene er navngivet således, at et ØS LDV-job altid starter med Datavarehus opdateringsjob + databasenavnet. Jobbene sørger for at overføre data fra kildesystemerne til datavarehuset ved at eksekvere SQL-kode fra tabellen System_SqlSekvenser. Når wizarden er gennemført, er jobbene konfigureret på SQL-serveren. Det er først, når jobbene er kørt, at datavarehuset er opdateret. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 42 af 62

43 Du kan se jobbene i Microsoft SQL Server Management Studio under SQL Server Agent Jobs : Under det enkelte job er det muligt at se forskellige informationer så som status, hvornår jobbet er sat til at køre, etc Start et opdateringsjob manuelt Hvis du ønsker at starte et allerede eksisterende job manuelt, kan du gøre det på følgende måde: 1. Find jobbet i joblisten. 2. Højreklik på jobbet og vælg Start Job at Step. Og vælg at jobbet skal starte ved step 1. Jobbet er nu sat i gang, og datavarehuset vil blive opdateret med nye data fra kildesystemerne. Bemærk, at dette er en valgfri måde at starte jobbet på. Typisk vil man i wizardens kørselskalender vælge, at datavarehuset skal opdateres med jævne mellemrum, hvilket så vil ske automatisk Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 43 af 62

44 3.17. Giv slutbrugerne adgang til kuberne i ØS LDV I afsnit 3.1 er det beskrevet hvordan du opsætter standardkuberne fra MODST med installationswizarden. Efter opsætningen via wizarden, er kuberne parat til at slutbrugerne kan anvende kuberne med fx Excel version 2003 og fremefter. Slutbrugerne bør informeres om, hvordan de tilgår kuberne og hvor, fx via Excel med deres domænebruger på SERVER1\KubedatabaseNavn. I en af vejledningerne Vejledning til kuber med ØSLDV Excel... kan superbrugerne hente information omkring hvordan en kube tilgås fra Excel og browses med pivotfunktionalitet. 4. Drift af ØS LDV Det sidste skridt handler om driften af jeres datavarehus. Du skal som systemadministrator sikre at anvendelsen af ØS LDV er omfattet af institutionens sikkerhedsinstruks. For at sikre en forankring i organisationen er det vigtigt, at I har en organisering omkring rapportering i institutionen, således at rapporteringsløsningen til stadighed kan udvikles i takt med institutionens behov. I forhold til brugerhåndteringen er det endvidere relevant at overveje, hvordan sikkerhedsinstruks og personfølsomme data håndteres samt løbende at overveje, hvordan SQL-jobs håndteres. Læse mere om anvendelsen af personfølsomme data i vejledningen Persondatalov vedr. SLS data Tjek om opdateringsjobbet er afviklet succesfuldt For at sikre, at datavarehuset er opdateret med de nyeste data, er det vigtigt at tjekke, om opdateringsjobbet er kørt succesfuldt. Hvis der mangler nye data i datavarehuset, er det sandsynligvis fordi, jobbet ikke er kørt succesfuldt. For at tjekke, om et opdateringsjob er kørt succesfuldt, skal du gøre følgende: 1. Start Job Activitet Monitor, findes under SQL Server Agent 2. Find jobbet i joblisten i kolonnen Name. 3. I kolonnen Last Run Outcomes kan du se, om den sidste kørsel var succesfuld eller ej. Du kan også se, om jobbet er fejlet, ved at se på ikonet, der står ud for jobbet. Hvis jobbet er fejlet, vil følgende ikon stå ud for jobbet:. Hvis jobbet er kørt succesfuldt, vil dette ikon stå ud for jobbet:. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 44 af 62

45 4.2. Backup I tilfælde hvor der er sket en fejl i opdateringen af datavarehuset kan det være nødvendigt at indlæse en backup af datavarehuset (EDV og datamart), derfor anbefaler Moderniseringsstyrelsen at der tages backup af både kildedata og af datavarehuset (EDV og Datamart) jævnligt. Hvor tit der skal tages backup af dataene må vurderes ud fra, hvor tit datavarehuset opdateres med nye data Ændringer til ØS LDV Moderniseringsstyrelsen udsender løbende opdateringer af ØS LDV og opdateringer af standardrapportpakken og kuber. Alle opdateringer i SQL koden der danner ØS LDV, samt ændringer i rapporter og kuber, vil fra version blive foretaget automatisk. Husk at dette er en i rækken af vejledninger, som du kan anvende i forbindelse med ibrugtagning af ØS LDV. Alle vejledninger kan hentes på sitet for ØS LDV. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 45 af 62

46 Kørsel af ændringsinstallation Når Moderniseringsstyrelsen har opgradering eller man ønsker at tilføje nye/fjerne løngrupper, regnskaber, rejseregnskaber eller funktionalitets plugins i det eksisterende datavarehus skal wizarden afvikles igen. Der trykkes på Næste på første skærmbillede og skærmbilledet Datavarehuset SQL server fremkommer. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 46 af 62

47 I dette vindue skal du logge på den server, hvor ØS LDV er placeret (her ATTAIN-17). Tryk på Næste og skærmbilledet Vælge datavarehus fremkommer. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 47 af 62

48 På dette skærmbilledet vælges Vælg eksisterende datavarehus. Herunder vælges hvilket eksisterende datavarehus, man ønsker at ændre i. Marker datavarehuset i tabellen Datavarehus og tryk på Næste, og wizarden springer videre til skærmbilledet Vælg moduler i datavarehuset Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 48 af 62

49 Under vælg datakilder ser man opsætningen af datakilder fra det datavarehus som man har valgt dem som der er flueben ved. I det eksisterende datavarehus overføres data fra Navision Stat, Statens Lønsystem og RejsUD. Afhængigt af ændringsønsket kan disse datakilder tilføjes/fjernes ved at sætte et flueben ved modulnavnet. Under vælg funktionalitet ser man opsætningen af Kuber, Rapporter og Web konfigurationer fra det datavarehus som man har valgt dem som der er flueben ved. Afhængigt af ændringsønske kan funktionaliteten tilføjes/fjernes ved at sætte et flueben. Når du er færdig, trykkes på Næste. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 49 af 62

50 I de næste tre skærmbilleder kan se hvilke regnskaber, løngrupper og rejseregnskaber som der findes i det pågældende datavarehus (datamart) og man har mulighed for at tilføje/fjerne. Du kan finde en detaljeret beskrivelse af disse skærmbilleder under afsnit Fx i nedenstående har man tilføjet et ekstra Navision regnskab i forhold til det eksisterende datavarehus. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 50 af 62

51 Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 51 af 62

52 Når du er færdig disse tre skærmbilleder, trykkes på Næste. Herefter kommer du til skærmbilledet Navngivning af dimensioner. Fx i det ovenstående skærmbillede har man tilføjet en yderligere database fra plugin NS, og man kan se hvordan dimensionerne er mappet for dette regnskab Du kan følge en detaljeret vejledning under afsnit 3.7 Når du er færdig med dette skærmbilledet, trykkes på Næste. Herefter kommer du til skærmbilledet Kube opsætning. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 52 af 62

53 I felterne Analysis-server under Vælg analysis-server og Kubedatabase under Kubedatabase opsætning vil stå den Analysis server og kubedatabase som kuberne blev installeret på da datavarehuset blev oprettet. Sæt et flueben ved Jeg accepterer at eksisterende kube bliver overskrevet for at komme videre til næste skærmbillede. Tryk på Næste og næste skærmbillede vedrørende Kube opsætning fremkommer. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 53 af 62

54 Som ved installation af datavarehuset er det muligt på dette skærmbillede under fanebladet RejsUD kuber, at vælge hvilke RejsUd kuber der skal installeres under fanebladet Regnskabskuber, at vælge hvilke Navision kuber der skal installeres under fanebladet Lønkuber, at vælge hvilke SLS kuber der skal installeres under faneblade Dimensioner, at vælge hvilke dimensioner der skal oprettes dimensioner på i kuberne. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 54 af 62

55 I felterne Rapportserver URL under Vælg rapportserver og Foldernavn under Foldernavngivning vil stå den rapportserver og foldernavn som rapporterne blev lagt op på da datavarehuset blev oprettet. Tryk på Næste og næste skærmbillede vedrørende Opsætning af rapporter fremkommer. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 55 af 62

56 Under fanebladet Opsætning ser du placering af rapport folderen. Sæt et flueben ved Jeg accepterer at eksisterende SSRS rapporter bliver overskrevet for at komme videre til næste skærmbillede. Under fanebladet Logo er det muligt at ændre logo på alle rapporterne.. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 56 af 62

57 Under fanebladet Avanceret er det muligt at foretage valget af dimensionerne. De afkrydsede dimensioner medtages i rapporterne. Bemærk, dimensionsvalget i dette skærmbillede gælder kun for denne demo version af datavarehuset. Afhængigt af ændringsønske tilføjes/fjernes et flueben ved ØS LDV wizarden tilføjer rollerne som angivet. Afhængigt af ændringsønske tilføjes/fjernes et flueben ved Fælles datakilder til rapporterne overskrives med standard opsætningen. Ved at sætte flueben her bliver den fælles dataforbindelse mellem ØS LDV rapporterne og databaserne overskrevet med standard opsætninger. Det betyder at dataforbindelsen bliver sat til integrated security. Tryk på Næste. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 57 af 62

58 På dette skærmbillede ser man på de webserver oplysninger som var angivet under installationen. Husk! Værdien Localhost i feltet Webserver URL er ikke valid, og derfor skal man angive navnet på den server hvor Web-konfigurationsprogrammet er installeret. Tryk på Næste Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 58 af 62

59 Her ser man de brugere som har adgang til datavarehuset. Brugere kan tilføjes/fjernes, se nærmere under Vælg brugere og roller Tryk på Næste Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 59 af 62

60 Dette skærmbillede viser opsætning for kørselskalenderen. Det er dog ikke muligt at foretage ændringer i kørselskalenderen, det skal rettes manuelt på SQL serveren. Husk! EDV job altid skal scheduleres til at køre før eller samtidig med Datamart jobs. Datamart job MÅ IKKE afvikles før EDV job. Tryk på Næste Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 60 af 62

61 Dette skærmbillede viser registreringsoplysningerne for datavarehuset, som blev oprettet under installationen. Tilret oplysninger hvis de ikke er korrekte. Tryk på Næste Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 61 af 62

62 For at bekræfte ændringen skal man trykke på Næste. Ændringer i det eksisterende datavarehus eksekveres. Del 2 Kørsel af installationswizard version Side 62 af 62

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard Målgruppe: Systemadministrator November 2009 Indledning Vejledningen er rettet til systemadministratoren der skal forestå den tekniske

Læs mere

Installationsvejledning af LDV

Installationsvejledning af LDV Installationsvejledning af LDV Del 2 Kørsel af installationswizard (version 2.5.0) Målgruppe: Systemadministrator Febraur 2015 Indledning Vejledningen er rettet mod systemadministratoren, der skal forestå

Læs mere

Installationsvejledning LDV 3.0 Del 2 Kørsel af LDV installationswizard. November 2017

Installationsvejledning LDV 3.0 Del 2 Kørsel af LDV installationswizard. November 2017 Installationsvejledning LDV 3.0 Del 2 Kørsel af LDV installationswizard November 2017 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Klargøring af IT miljø 3 1.2 Kørsel af installationswizard 4 2. Kørsel af installationswizard

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 1 Klargøring af IT miljø Målgruppe: Systemansvarlig Januar 2011 Indledning Vejledningen er rettet til den systemansvarlige, der skal forestå den tekniske installering

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) 2. Overblik over rapporten Rapporteringen benyttes til at holde øje med de medarbejdere, der har rund fødselsdag.

Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) 2. Overblik over rapporten Rapporteringen benyttes til at holde øje med de medarbejdere, der har rund fødselsdag. Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Installationsvejledning af LDV (Version 2.4.0)

Installationsvejledning af LDV (Version 2.4.0) Installationsvejledning LDV (Version 2.4.0) Del 1 Klargøring IT miljø Målgruppe: Systemansvarlig Februar 2015 Indledning Vejledningen er rettet til den systemansvarlige, der skal forestå den tekniske installering

Læs mere

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41)

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5. Parametervalg

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. januar 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Installation af Web-konfigurationsprogrammer

Installation af Web-konfigurationsprogrammer Installation af Web-konfigurationsprogrammer 16. august 2012 MODST/WAC 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af Web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurerer)

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Vejledning: Flytning af egne udviklede ØS LDV rapporter i Reporting services fra en server til en anden server. Målgruppe: Rapportadministrator

Vejledning: Flytning af egne udviklede ØS LDV rapporter i Reporting services fra en server til en anden server. Målgruppe: Rapportadministrator Vejledning: Flytning af egne udviklede ØS LDV rapporter i Reporting services fra en server til en anden server Målgruppe: Rapportadministrator April 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Indledning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. marts 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Update 2

MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Update 2 Side 1 af 23 MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Update 2 05. januar 2011 ØKO/MAC/MAG/ CRA/CPS SystemInfo Økonomistyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Forberedelser til implementering af LDV

Forberedelser til implementering af LDV Forberedelser til implementering af LDV Målgruppe: Implementeringsansvarlig November 2009 (tilrettet marts 2015) Indledning Vejledningen er rettet til dig, der er ansvarlig for implementering af LDV. Vejledningen

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM Batch Overblik Introduktion Batch er en statslig funktionalitet til scheduleret afvikling af rapporter og kørsler pr regnskab, som findes under: Administration\Programopsætning\Batch.

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2016-01-13 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

BrugerAdministration til Navision og LDV

BrugerAdministration til Navision og LDV BrugerAdministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og Økonomiservicecentrets institutioner. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 3 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m.

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på hundeweb...7

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet).

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Wipigo Galleri. Brugsforvirring Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Kategorier/Gallerier/Albums, flere benævnelser for den samme ting.

Læs mere

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 1. Følg linket til Lavasoft her for at installere programmet Ad-aware SE. I skrivende stund

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll. Installation Side 1-1 1. Installation Vejledningen dækker både ny-installation samt opdatering af eksisterende installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.dk

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Installation af Novapoint 19.35

Installation af Novapoint 19.35 Installation af Novapoint 19.35 Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 19.35, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015 AutoCAD Civil

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.48.0 Den 13. april 2016 J.nr. 4004-V0446-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Beskrive, hvordan godkendelse fungerer i Microsoft Dynamics

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03 MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM Version 3.03 Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 1 af 18 Indledning TAP er Dansk Tennis Forbunds program til brug ved turneringsafvikling og stilles

Læs mere

23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS

23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS 23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS NB: Følgende præsentation og eksempler er baseret på et offentligt udbud. Ved et begrænset udbud foregår udvælgelse

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

CD-DIRECT Installationsvejledning

CD-DIRECT Installationsvejledning CD-DIRECT Installationsvejledning Indhold 1. Kom godt i gang med installationen af CD-DIRECT... 3 2. CD-DIRECT Installation... 4 3. Enkeltbruger Type I (uden kopi af databasefilen)... 5 3.1 Opdatering

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere