Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)"

Transkript

1 Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte lønkørsler. Til denne lønkørsel er der følgende informationer: Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel Nyt cirkulære Nye løndele Ændringer til eksisterende løndele SLS - Ny version HR-Løn - Ny leverandør Advis... 8

2 Side 2 af Nyt cirkulære Iht. nyt cirkulære af 5. maj 2015 om opsparingsdage (Modst. nr ), har vi foretaget små justeringer i FRAV til brug for registrering af disse. De registreringer, der allerede er registreret på omsorgsretstype 1, overgår til ordning om opsparingsdage. Til registrering af enten afholdelse eller udbetaling af opsparingsdage, skal følgende bruges: Årsagskode 620 omdøbes til Konvert./afspads./afholdelse Årsagskode 630 (NY) til udbetaling af opsparingsdage

3 Til udbetaling af opsparingsdage skal løndel 6107 anvendes jf. nedenfor. Side 3 af Nye løndele Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndel. Løndel 6107 Opsparingstimer Løndelen er oprettet iht. cirkulære af 5. maj 2015 om aftale om opsparingsdage (Modst.nr ). Løndelen er åben for alle PKAT. Timelønnen beregnes som 1/1924 af årslønnen inkl. faste tillæg, og for PKAT omfattet af Akademikernes forhandlingsområde indgår eget pensionsbidrag i timelønnen. Hvis rådighedstillæg skal indgå i beregningen, skal Felt 3 være = "1". (Fællesløndel er sat til 59023). 3. Ændringer til eksisterende løndele Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. Løndel 660 Bidrag, tjenestemandspension Vi har åbnet Felt 5 for indrapportering af pensionsskalatrin. Der kan indrapporteres SKTR 01-55, 98 (LR42+) eller 99. Når løndelen ved nyansættelser dannes automatisk, vil skalatrin blive sat til 99 for ansatte på ny løn - institutionen skal sørge for, at skalatrinnet ændres til korrekt pensionsskalatrin. Pensionsskalatrinnet overmeldes til hhv. PENSAB-elementet i SLS og til PENSAB. VIGTIGT Vi har lukket for indrapportering af SKTR via PENSABknappen i SLS. Fremover skal pensionsskalatrin indrapporteres via løndel 660.

4 Side 4 af 10 Løndel 0675 Bidrag til tjenestemandspens. Vi har genåbnet Felt 4 for indrapportering af sats 1. Løndel 1902 Rettelse af bidr. tjm.pension Vi har åbnet Felt 4 for indrapportering af pensionskassekode - feltet er obligatorisk og anvendes til korrekt opsætning af betalingen til 36. Løndel 2650 Merarbejdsvederlag Vi har åbnet løndelen for PKAT 446. Løndel 4619 Undervisning Vi har rettet beregning af timelønningerne på sats 121, 122, 124 pr. 1/6-2015, således at beløbene i aktuelt niveau svarer til de i lønoversigten anførte. Løndel 7108 Pensionsbidrag, seniorordning Vi har åbnet Felt 5 for indrapportering af pensionskassekode da Felt 5 skal anvendes i stedet for kreditorkode, hvis der er tale om bidrag til 36, tjenestemandspension. Løndel 0776, Statens tilskud, 36, dannes i stedet for løndel 0701, Statens pensionstilskud, når felt 5 er udfyldt. Løndel 8036 Fritimer mod betaling Vi har åbnet løndelen for PKAT 105 og 580. For PKAT 105 beregnes timelønnen af løndel 4626 eller 4656 med det årlige timetal fra løndelene som divisionsfaktor. For PKAT 580 beregnes timelønnen af løndel 2181 med det årlige timetal fra løndelen som divisionsfaktor. Løndel 8690 Diverse fradrag Vi har ændret datotesten til: Fra løngeneration - 5 år til løngeneration + 6 mdr.

5 Løndel 2236 Rejselegater Løndel 2801 Særlig ydelse Løndel 4530 Garageleje Løndel 6935 B-Indkomst Løndel 6937 B-Indkomst uden AM-bidrag Løndel 6533 Tolkning, høj takst Løndel 6534 Tolkning, lav takst Løndel 6535 Tolkning, øvrig Løndel 6536 Døvetolkning Løndel 6537 Fri proces Løndel 6538 Transporttid Løndel 6539 Km-godtgørelse - B-indkomst Løndel 6540 Km-godtgørelse - B-indkomst Løndel 6929 Rejse- og befordringsgodtg. Løndel 6930 B-Indkomst Løndel 6931 Værgevederlag Løndel 6932 B-Indkomst uden AM-bidrag Løndel 6934 Rejselegat/-stipendium Løndel 6935 B-Indkomst Løndel 6936 Patentvederlag Løndel 6937 B-Indkomst uden AM-bidrag Løndel 6938 Legat Side 5 af 10 Ovennævnte løndele er allerede er lukket for indrapportering for: PKAT 549 lønmodtagere, der er omfattet af enten kildeskattelovens 48E (fritagelsesårsag 10, 14 og 16) færøsk beskattede (fritagelsesårsag 6) grønlandsk beskattede (fritagelsesårsag 11 og 12) samt lønmodtagere med skattefritagelse (fritagelsesårsag 1 og 5). Da det ikke er tilstrækkeligt med online-testen, er disse løndele nu også lukket i beregningen. 4. SLS - Ny version 8.3 Onsdag den 10. juni 2015 lukkes SLS kl , da der skal indkøres en ny version af SLS (version 8.3).

6 Ændringerne i den nye version er overvejende af teknisk karakter, men der er et par ændringer man som bruger af SLS vil opleve når man logger på SLS torsdag d. 11. juni Side 6 af 10 HUSK - Installation af Java 1.8 (minimumskrav) Vi har tidligere informeret om, at den version af SLS betyder, at minimumskravet for at afvikle SLS bliver Java 1.8. Der er mange der nu har foretaget installation af Java 1.8. Dog kan vi også konstatere, at flere hundrede ikke har installeret Java 1.8 endnu. Vi gør derfor opmærksom på, at man ikke vil kunne anvende SLS når den nye version er installeret, med mindre man har foretaget installation af Java 1.8 senest torsdag d. 11. juni 2015, kl hvor SLS er tilgængelig efter indkøringen af den nye version. Tekst i vindue til faste felter For at gøre ledeteksterne mere læsevenlige, er der foretaget justering så lønmodtagers navn fremgår i vinduet til ajourføring af faste felter. Teksten Gruppering er slettet. Se et eksempel her: Automatisk timeout Timeouttiden i SLS ændres til 30 minutter. Det betyder, at man automatisk bliver logget af SLS, hvis systemet ikke har været brugt har været inaktivt i en periode på 30 minutter. Det svarer til timeouttiden i HR-Løn. SLS webservice - data fra lokale systemer til SLS I tilknytning til SLS webservice-faciliteten vil der være disse ændringer fra d. 11. juni 2015:

7 Løngeneration - nyt valgfrit felt På en række af vores liste- og læsewebservices vil der være mulighed for at se historik fra tidligere løngenerationer ved hjælp af et nyt valgfrit felt. Feltet er frivilligt og vil vise aktuel løngeneration, hvis der ikke indtastes en ønsket fremvisningsperiode. Side 7 af 10 Søgningen vil kun være på læseniveau, hvorfor det ikke vil være muligt at rette i historikken. Rettelsesinformation i retursvar På en række af vores læsewebservices vil der i retursvaret blive returneret rettelsesinformationer. Ansættelsesforhold Inddatastopkoden bliver implementeret til webservicen AnsættelsesforholdList. Denne funktion vil kunne bruges som søgemulighed om ansættelsesforholdet. Det vil være muligt at indlæse ansættelsesforholdet for et specifikt lønnummer. Dette kommer til at ske via en ny webservice kaldet AnsættelsesforholdLaes. Ny webservice til kørselsplanen Det vil være muligt at hente data fra SLS, data vil blive vist i vinduet for kørselsplanlisten. Data som der vil være mulighed for at blive vist er: kørselsdato, løngeneration, kørselsart, type, bankdato og status. Ændringerne til vejledninger til disse webservices vil blive lagt op på hjemmesiden snarest. 5. HR-Løn - Ny leverandør Mandag d. 6/ skifter vi leverandør på HR-Løn. Som udgangspunkt vil dette ikke berøre den daglige brug af HR-Løn, men der kan dog opstå lidt uregelmæssigheder de første par dage efter overgangen. Da overgangen til ny leverandør finder sted samme dag som 1. lønkørsel i juli, skal al indrapportering til lønkørslen via HR-Løn ske senest fredag d. 3/7.

8 Der vil være lukket for adgang til HR-Løn fra lørdag d. 4/7 til mandag d. 6/7 (begge dage inkl.). HR-Løn vil være tilgængeligt igen tirsdag d. 7/7 kl. 8:00. Side 8 af 10 Statens Lønsystem vil være åbent som sædvanlig. Skulle der mod forventning opstå nedetid eller lignende efter d. 6/7, vil I blive informeret om, hvordan I skal forholde jer. 6. Advis Nyt advis ifm. ansatte i Hovedstaden og Provinsen Da der er flere lønmodtagere, der ud fra ansættelsesstedets stedtillægsområde er indplaceret på forkerte klasser, danner vi fremover advis RB7282 til 2. lønkørsel, hvis klasse og stedtillægsområde ikke passer sammen. VIGTIGT I skal sørge for rettelse til korrekt klasse. I SLS-guiden under Generelle bemærkninger til løn/klasser har vi beskrevet reglerne for hhv. hovedstad og provins. Følgende PKAT/KL er omfattet af advis RB7282: PKAT 27 Efterindtægt KL PKAT 40 Ingeniørassistenter KL 60,61,63 og 64 PKAT 42 Forskningsteknikere KL 52 og 53 PKAT 50 Teknikere m.fl. KL 60 og 61 PKAT 58 Værkstedsledere KL 55 og 56 PKAT 139 Gartnere og gartneriarbejdere KL samt PKAT 179 Håndværkere KL PKAT 201 Tjenestemænd KL PKAT 202 Tjenestemænd på prøve KL80-83 PKAT 206 Tjenestemandslignende KL 80 og 81 PKAT 211 Tjenestemandslignende KL PKAT 240 Kontorfunktionærer KL 62-71, samt PKAT 243 Tjenestemænd PKAT 247 Rengøringsassistenter KL PKAT 248 Specialarbejdere m.fl. KL PKAT 258 Kokke/kogersker KL 55-58

9 PKAT 260 Tjenestemandslignende KL 80 og 81 PKAT 266 Køkkenpersonale KL PKAT 291 Sanitører KL PKAT 296 Sanitører KL 62, 63 samt PKAT 607 Ledere og Lærere SOSU (LC) KL 52 og 54 PKAT 609 Ledere og Lærere SOSU (CO10) KL 51 og 53 PKAT 620 Lærere ved AVU, FVU mm KL 53 og 54 PKAT 630 Håndværkere, murere KL PKAT 634 Tekniske medarbejdere, Naviair KL 51 og 52 PKAT 747 Rengøringsassistenter KL Side 9 af 10 Eksempler på ordlyden af RB7282: Den anvendte klasse er til ansatte i Hovedstaden, som omfatter stedtillægsområde 5 og 6, men lønmodtageren er ansat i stedtillægsområde 4. Skift til korrekt KL. Den anvendte klasse er til ansatte i Provinsen, som omfatter stedtillægsområde 2-4, men lønmodtageren er ansat i stedtillægsområde 6. Skift til korrekt KL.. Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering. Fejl/advis får du online og du SKAL altid tjekke fejl/advis online i den aktuelle løngeneration (LG 07/15, 2. lønkørsel) samt i den seneste løngeneration (LG 07/15, 1. lønkørsel). Brug af online-advis i SLS Advis online, hentes via Hovedmenu og vælg Fejl/advis: Husk du skal skifte til den seneste løngeneration, hvor advis er dannet eksempelvis som her til løngeneration 07/15, 1. lønkørsel via Menupunktet, Indstilling.

10 Side 10 af 10 Herefter udfylder du gruppenummer og tryk Søg: Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering.

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Konfigurer afstemningssted... 3 1.1 Konfigurer afstemningssted og overfør data... 3 1.2 De

Læs mere

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende.

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere