... Årsmøde for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser ... Karrierelæring og valg af videregående uddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... Årsmøde 2012. for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser ... Karrierelæring og valg af videregående uddannelse."

Transkript

1 Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Tema Karrierelæring og valg af videregående uddannelse Tid 29. november kl til 30. november kl Sted Comwell Kolding Skovbrynet Kolding

2 pris og tilmelding Pris (ekskl. moms): Kr ,- inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse Tilmelding: Senest mandag den 27. september 2012 via tilmeldingsformular på eller Maks. deltagerantal 130 Tilmelding er bindende Arrangør: Yderligere info: VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning i samarbejde med Studievalg Nordjylland Carla Tønder Jessing tlf eller mail: Tema Karrierelæring og valg af videregående uddannelse På dette årsmøde sætter vi fokus på karrierelæring, en tænkning som især er udviklet af Bill Law og vi sætter fokus på unges uddannelsesvalg, vanskelighederne hermed og situationen for nyuddannede. Vi har inviteret en række forskere og repræsentanter for organisationer til at fortælle om undersøgelser af unges uddannelsesvalg og situation efter deres uddannelse, og om køn i forhold til uddannelsesvalg, om de politiske målsætninger om 60 % i videregående uddannelse, og om muligheder for større sammenhæng i de videregående uddannelser. Og naturligvis: Hvilke udfordringer stiller disse forhold vejlederne overfor og hvordan kan karrierelæring og -tænkning bidrage til løsningerne. Traditionen tro vil der på årsmødet både være nyt fra Undervisningsministeriet, ekspertoplæg og tematiserede workshops, hvor der bliver mulighed for at udveksle erfaringer med fagfæller. De temaer, som bliver taget op i workshoppene denne gang er: Kollektiv narrativ praksis i karrierevejledningen, Filosofisk coaching, Vejledning i fællesskaber, Karrierevejledning i UCerne og Realkompetencevurdering i de videregående uddannelser. 2

3 PROGRAM Torsdag den 29. november Ankomst og kaffe/the Velkomst og dagens program v/ videncenterleder Carla Tønder Jessing, VUE Videncenter for Uddannelsesog Erhvervsvejledning, VIA University College Career expertise, career experience and career learning. v/ Bill Law, Senior Associate at University of Derby, International Centre for Guidance Studies (icegs), UK. - Bill Law s career-learning café. We will examine career development as a study of factors for understanding individuals in order to make links to opportunities. We will set alongside that the idea of career management as observations of what people actually do, based on their experiences, relationships and commitments. We will see how career learning is a necessary concept underpinning both. A developed version takes account of changing economy, expansion of the internet, recent work on neurology and culture, and the impact of narrative on action. (All material is free on Bill s website: (Oplægget er på engelsk) Frokost og gåtur 3

4 PROGRAM Hvordan får 60 % en videregående uddannelse? v/ Martin Junge, Seniorøkonom, Tænketanken DEA. I oplægget ser vi på, hvordan studenterårgang 2000 har bevæget sig gennem uddannelsessystemet frem til 2010, og på, hvad der beskriver årgangen i forhold til, at 10 pct. flere i fremtiden skal have en videregående uddannelse. For at få et helhedsbillede af årgangens uddannelsesrejse fokuseres der på, hvordan de forskellige gymnasiale ungdomsuddannelser bidrager til at sende de studerende videre til de videregående uddannelser Kaffepause Temagrupper/workshops Nyt fra Undervisningsministeriet Oplæg om Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem fra Ministeriet for uddannelse ? Festmiddag og dans (med danseinstruktion) 4

5 Program Fredag den 30. november Morgensang og dagens program Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede. v/ Mie Dalskov Pihl, Senioranalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Oplægget vil fokusere på udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede og de personlige konsekvenser af ledigheden. Fokus på vil være på udviklingen i ledigheden fordelt på uddannelseslængde og retning, men en del af fokus vil også være på, hvordan man måler ledighed for nyuddannede. Der er nemlig stor forskel på at slå ned på et tidspunkt eller at måle på, hvem der hænger fast i ledighed. De personlige konsekvenser af ledigheden vil vise, hvad det koster målt på fremtidig løn og beskæftigelseschancer, at man går direkte ud i ledighed efter endt uddannelse. Hvad koster det på kort sigt, og hvad betyder det på længere sigt? Debat v/ Charlotte Rønhof, Forskningspolitisk chef i DI, og Bodil Rasmussen, Konsulent i FTF. Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem fra Ministeriet for uddannelse : Reaktioner og vurderinger fra hovedorganisationerne. Korte indlæg og derefter debat mellem de to organisationsrepræsentanter 5

6 program Kaffepause Pigernes uddannelser? Drengenes arbejdsmarked? Piger og drenges uddannelses- og karrierevalg i videns- og konkurrencesamfundet v/ Camilla Hutters, Udviklingsleder og lektor, phd samt cand.scient.soc, Center for Ungdomsforskning, CeFU, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Oplægget præsenterer data og pointer fra to dugfriske undersøgelser. Dels en undersøgelse af køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet. Dels en undersøgelse af køn og læring i gymnasiet. Begge undersøgelser sætter fokus på, hvilken rolle køn og kønsforskelle spiller for unges uddannelses- og karrierevalg, samt hvad det betyder for hhv. drenge og piger muligheder i vidensamfundet Afslutning og tak for denne gang Frokost og afrejse 6

7 temagrupper / WORKSHOPS 1. Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. v/ Helene Valgreen, Ph.d., Formand for Danmarks Vejlederforening. I denne workshop skal vi opbygge en fælles narrativ tidslinje. Udgangspunktet er tilgangen Kollektiv Narrativ Praksis fra Australien, som handler om at styrke positive relationer mellem mennesker og styrke vejledtes netværk. Vejledningsmetodisk er Kollektiv Narrativ Praksis en måde at udvikle og udvide mulighederne i gruppevejledning på, gennem refleksion på forskellige niveauer. Udover at facilitere gruppeprocessen skal vejlederen forbinde gruppen med andre grupper via sit faglige netværk. Som et eksempel på, hvad Kollektiv Narrativ Praksis er, vil vi med den fælles narrative tidslinje finde ligheder og forskelle i Jeres fortællinger om det at være vejleder. 2. Karrierevejledning i UCerne hvordan forstås den, og hvordan praktiseres den, hvis den praktiseres? v/ Rita Buhl, Karrierevejleder, lektor, master i vejledning, VUE i VIA UC, og Carla Tønder Jessing, Videncenterleder, cand.mag., VUE i VIA UC I workshoppen fremlægges og diskuteres delresultaterne af en undersøgelse af opfattelser af vejledningsopgaven i de 7 UCer hvordan vejledningstilbuddene synliggøres og benævnes, hvordan studie- og karrierevejledning er organiseret, og hvilke opfattelser der gør sig gældende mht karrierevejledning og karrierevejledningscentre. Der lægges op til debat om organisering af vejledningen, fx decentral versus central organisering af vejledningen og om idéer til og bud på strategier for studie- og karrierevejledning i UCerne herunder bl.a. om vejledningen skal bidrage til de studerendes career management skills 7

8 temagrupper / WORKSHOPS 3. Filosofisk coaching. Fra ortho-doxi til sofia-fili i studievejledning v/ Christian Lystbæk, Cand.mag. i filosofi og samfundsfag, ph.d., lektor ved Aarhus Universitet. Denne workshop vil fokusere på filosofisk coaching/vejledning som en tilgang til studievejledning. Filosofisk coaching/vejledning sætter fokus på, at vi uundgåeligt inddrager forskellige forståelser af et godt studium, et godt studievalg, et godt studieliv, et godt liv, osv.. På denne baggrund inviterer filosofisk coaching/vejledning til at filosofere over sådanne forståelser i vejledning med henblik på at overveje, hvornår og hvor langt de kan bære. Dette giver en mere nuanceret forståelse af vejledningssituationen end éntydige og absolutte svar. Workshoppen vil præsentere og arbejde med denne filosofiske tilgang til coaching/vejledning. 4. Realkompetencevurdering i de videregående uddannelser - Praksis v/ Ellen Enggaard Rasmussen, Konsulent i Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA UC Det har siden 2007 været muligt at få en realkompetencevurdering i forhold til adgang til eller godskrivning af dele af eller en hel Videregående Voksenuddannelse eller en diplomuddannelse. Hvordan arbejder de videregående uddannelser med realkompetencevurdering arbejder de overhovedet med det? I denne workshop skal vi se på forskellig praksis i arbejdet med realkompetencevurdering i de videregående uddannelser. Der vil blive gennemgået eksempler på, hvordan arbejdet organiseres og med udgangspunkt i cases vil der blive lagt op til diskussion af en række problemstillinger, der knytter sig til vejledningen og vurderingen. 8

9 temagrupper / WORKSHOPS 5. Vejledning i fællesskaber i praksis v/ Randi Skovhus, Lektor i VIA UC, og Rie Thomsen, Ph.D. og lektor på DPU, Aarhus Universitet. Vi præsenterer bogen At vejlede i fællesskaber og grupper en tilgang til organisering af vejledning (Thomsen, Skovhus, Buhl bogen udkommer primo 2013) om at vejlede i fællesskaber. Bogen og workshoppen beskriver og diskuterer, hvordan vejledning i fællesskaber konkret kan organiseres og praktiseres. Deltagerne i workshoppen kommer også til at arbejde praktisk med tilgangen til vejledning. Tag fodtøj på, der må komme i kontakt med dæk, alternativt medbring en lille beskæringssaks.... information Gensidig information om relevante uddannelsesmuligheder Deltagerne er velkomne til at medbringe pjecer og lignende fra deres uddannelsesinstitution, hvis institutionen udbyder efter- og videreuddannelsesmuligheder/kandidatuddannelser, som andre studievejledere kan have nytte af at vide noget om. Materialet vil blive placeret bagerst i konferencelokalet, og der kan orienteres om det i pauserne. Se mere om Comwell Kolding kort og faciliteter på: 9

Karrierevejledning i UCerne

Karrierevejledning i UCerne Karrierevejledning i UCerne Forståelser, organisering og praksis i karrierevejledning i UC erne Rita Buhl og Carla Tønder Jessing Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA University College

Læs mere

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER 2008 Indhold i VUE Nyhedsbrev nr. 4 side 3 side 4 side 11 side 16 side 22 side 26 side 32 side 37 Carla Tønder Jessing Om indholdet i VUE Nyhedsbrev nr. 4 Anne Marie Dahler-Larsen,

Læs mere

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011 Uddannelsespligt Fra smørekande til og elektronisk parathedfodlænke vejlederens -vejledning nye ved roller en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og og på på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde Finn Thorbjørn Hansen Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde - om den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning Udgivet af FFD Folkehøjskolernes Forening

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 2.-3. september 2014 Teknik - Naturvidenskab - Innovation - Entreprenørskab

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv Karrierekompetencer er kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv Karrierevalg og karrierelæring Notat om karrierekompetence

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VEJLEDERE

NYHEDSBREV TIL VEJLEDERE HØJSKOLERNES NYHEDSBREV TIL VEJLEDERE 3. årgang nr. 01 maj 2006 Hurra for forskelligheden Side 2 Drømmen om det gode liv - vejledning er vejen frem af Kim Andersen Side 4 Højskole for unge med anden etnisk

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere