SCAN SkorSteN chamotte og pimpsten SCAN SkorSteN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCAN SkorSteN chamotte og pimpsten SCAN SkorSteN"

Transkript

1 SCAN skorsten chamotte og pimpsten SCAN skorsten

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ventilerende skorsten... 3 En moderne løsning... 4 Chamotte eller Pimpsten... 5 scan skorsten chamotte Forberedelser... 6 Produkter... 7 Montering... 8 Røgrørstilslutning Renselåge i loftsrum CE Mærkning Scan skorsten Pimpsten Forberedelser Produkter Montering Røgrørstilslutning Renselåge i loftsrum CE Mærkning Godkendelser Armerede skorstene Afslutning af skorstenen Gennemføring i dampspærre Gennemføring i undertag Ofte stillede spørgsmål Kontrolliste SCAN skorsten

3 ventilerende skorsten Efterspørgslen på energirigtige boliger bliver større, og der stilles flere krav til valg af materialer, når der skal bygges nyt. Nye tætte huskonstruktioner sparer på energien, men giver brændeovnen åndenød. Derfor er Scan Skorsten lavet med integrerede luftkanaler, hvorfra det er muligt at trække forbrændingsluft ned til din ovn, så den får en optimal forbrænding. Med et integreret luftkanalsystem opnår du: - Optimal træk i skorstenen - Effektiv forbrænding - Mindre forurening - Bedre indeklima i din bolig SCAN skorsten 3

4 EN MODERNE LØSNING En moderne løsning Blokstensskorstenen er den moderne løsning på den traditionelle murede skorsten. En kvadratisk bloksten, der passer i mål til ommuring med mursten. Det er således enkelt at få det rette arkitektoniske murværksudtryk koblet sammen med funktionskravene i den moderne bolig. en SIKKER LØSNING Blokstensskorstenen har stor masse totalt, men lille masse i den indvendige del, som er i kontakt med røgen. Det giver stor sikkerhed, da der er meget materiale til at optage varmen ved høje temperaturer, men ikke ret meget som behøver varmes op, før der er træk i skorstenen. Med yderblokkens letklinkeisolering, en luftlomme samt et isolerende inderrør, kan Scan skorsten trygt bygges direkte ind mod brændbare materialer. 4 SCAN skorsten

5 CHAMOTTE ELLER PIMPSTEN Der er stor forskel på ildsteder og røgen fra dem. BMC har udviklet to skorstenssystemer, som udenpå ser ens ud, men indeni er to forskellige løsninger. chamotte eller pimpsten Scan skorsten Der kan være forskellige behov for skorstenssystem alt efter hvilket materiale, der skal fyres med, og de påvirkninger forbrændingen giver skorstenssystemet som f.eks. temperatur, fugt og syre i røgen. Scan Skorstenssystem giver dig valget mellem de to mest brugte materialer til inderrør. Chamotte med isolation eller pimpsten uden isolation. Begge systemer løser dit behov for at få røgen ud og luften ind, og de kan begge benyttes til ildsteder med friskluftindtag. 2 i 1 skostenssystem Scan Skorstenssystem bruger samme udvendige element uanset valg af inderrør. Derfor kan der ikke ses forskel på det udvendige resultat, når skorstenen er færdig. Altid et rør der passer Scan Skorstenssystem kan desuden leveres med indvendige rør i flere størrelser, så der altid er en størrelse, som passer til ovnen. Der er forskel på mængden af røg, alt efter om du vælger en stor eller lille ovn, og røret må tilpasses dette. Specialløsninger Scan Skorstenssystem kan leveres med specialløsninger for skalmuring og mulighed for eget design på skorstenshatten. godkendelser Begge løsninger er CE godkendt og testet efter de nyeste regler. Læs mere om dette på side 21. SCAN skorsten 5

6 Scan Skorsten Chamotte FORBEREDELSEr Højden på skorstenen Skorstenen bør være så høj som mulig. En lav skorsten giver dårligt træk samt sod og røg fra ildstedet. Er skorstenen høj, brænder ildstedet rent og der er minimal røg fra skorstenen. Trykprøvning Såfremt dit byggeri skal trykprøves efter færdiggørelse, er der nogle ekstra opmærksomhedspunkter. Se mere herom på side 30. Kontakt skorstensfejeren Kontakt skorstensfejeren vedr. fejning. Skal der en eller to renseluger, eller skal der måske trin på. Det er bedre at få det på plads, inden arbejdet går i gang. Planlæg bygning af skorstenen Når du planlægger en nybygning, stor ombygning eller tilbygning, så vælg et sted til din skorsten og få den bygget ind sammen med resten af bygningen. Så undgår du både kompromisløsninger og dårlige gennemførsler igennem tag, undertag, dampspærre mv. Se vore anvisninger om korrekt gennemføringer i separat anvisningstillæg. Placering af skorsten Placeres din skorsten udenpå eller inde i huset? Det er altid bedst at placere den inde i huset. Det giver hurtigst træk om vinteren, når skorstenen står inde i varmen. Vælg den rigtige indvendige størrelse Størrelsen på skorstenshullet skal passe til ildstedet, så vælg gerne ildsted og skorstensstørrelse tidligst muligt i byggeprojektet. Hvem laver hvad Scan Skorsten Chamotte er meget enkel at montere, men tænk alligevel over, hvad du selv har lyst til at gøre og hvad du hellere vil have håndværkeren til. SYRE I RØgEN Hvis der kommer store mængder syre i røgen, f.eks. fra et kornfyr, anbefaler vi at erstatte renselågeblokken og anvende delene vist på billede 1. Herved reduceres risikoen for tæring af metaldele og udtræk af kondensfugt ved tilslutning mv., da alle dele er udført med drypkanter, som leder kondensfugt tilbage i skorstenen. Afløbsstudsen fra kondenspotten bør i denne sammenhæng tilsluttes afløb med plastrør. Kondensfugt må ikke ledes i betonrør, da syren kan beskadige disse. 1 De færdige chamotte dele er udført med drypkanter, som leder kondensfugt tilbage til skorstenen. Køb rigeligt ind Et ekstra skorstensmodul koster meget lidt. Kommer du til at slå et element i stykker, går din byggeproces i stå, hvis ikke du har købt lidt ekstra. Overflade til skorstenen Vælg overflade på din skorsten. Skal den pudses, skalmures eller dækkes med metalplader? Det rette tilbehør gør arbejdet nemmere. 6 SCAN skorsten

7 Scan Skorsten Chamotte produkter Startplade m. luft Yderblok 44x44 / H25 Yderblok m. renselåge Isoleringsprop til renselåge Standardrør Ø16/18/20 / H50 Tilslutningsrør Ø16/18/20 / H66 Tilslutningsstuds Ø16/18/20 Renselågeramme Ø16/18/20 Standard renselåge 33 cm Isolering Ø16/18/20 / H25 Monteringsplade Isolering Murkonsol til skalmur Standard afdækning Ø16/18/20 Tophat Ø16/18/20 Armering - gevindstang Gevindbøsning Sprøjtepose Keramisk lim Scan Universallim Støbemasse / armering SCAN skorsten 7

8 Scan Skorsten Chamotte montering Af hensyn til tæthed, bør yderblokken overfladebehandles på alle 4 sider (kun udvendig). En simpel svumning med en tynd mørtelblanding påført med en kalkkost er tilstrækkelig. Dette er klart lettere at gøre udendørs, før monteringen påbegyndes. De indvendige rør er tilstrækkeligt tætte uden overfladebehandling, så skorstenstrækket forbedres ikke af overfladebehandlingen. 2. Start med at få alle materialer, værktøj mv. så tæt på byggestedet som muligt. Rør Scan Universallim op med en mixer og start monteringen. Følg vejledningen på posen. Bemærk, at limen har en lang bearbejdningstid, hvis den holdes i skygge og evt. afdækkes. 3. Bor evt. hul for friskluftstuds (max. Ø10 cm) ud mod siden i yderblokken, da der her er størst luftlomme. En ventilationsstuds monteres nu eller senere. Studsen købes der, hvor du køber tilslutningsrør. 4 5 Renselågeblokken sættes omhyggeligt i vatter brug evt. kiler. Vær ekstra omhyggelig her, da en god start gør resten af monteringen enklere. 4. Hvis betondækket er ujævnt, anbefales det at montere en betonstartplade, der vil gøre det nemmere at sikre korrekt understøtning af skorstensblokkene. Fyld ud med lim under blokstenen. 5. Såfremt renselågen ikke må være helt nede på betondækket, kan der startes med en standard yderblok, hvorpå der monteres en beton startplade. Varianten med ventilationshuller vælges, såfremt luftindtag tilsluttes under renselågeblokken. OPRØRING AF keramisk lim Keramisk lim er en meget stærk og syrebestandig lim, som skal røres op i lille mængde løbende. Følg vejledningen på produktet og overhold blandingsforholdet mellem pulver og vand nøje. Limen røres let op uden brug af mixer. 8 SCAN skorsten

9 Scan Skorsten Chamotte montering 6 7 Husk, at der skal bruges forskellige limtyper til yderblok og chamotte standardrør. 8a 8b 8c 6. Skær kanten af det første chamotte standardrør med en vinkelsliber. Tør samlingsfladen på chamotterøret over med en fugtig svamp. 7. Påfør rigeligt med keramisk lim på renselågeblokkens monteringsflanche. 8. Den første standardblok monteres ovenpå renselågeblokken. Isolering presses ned i blokken ved hjælp af monteringspladen. Isoleringen skal presses godt sammen, så der ikke opstår slip i samlingerne. Der monteres yderligere et element med isolering inden chamotterøret monteres. Vær omhyggelig med samlingen af chamotterørene og aftør overskydende lim inde i skorstensløbet med en våd svamp eller børste. 9 Spor fra produktion Herefter bygges der videre op med yderblok, isolering og chamotterør. 9. Kig indeni chamotterørene, hvor der kan ses spor fra produktionsprocessen. Rørene drejes i forhold til hinanden for at fordele de spændinger, som vil opstå i rørene ved høje temperaturer. SCAN skorsten 9

10 Scan Skorsten Chamotte røgrørstilslutning Røgrørstilslutningen kan udføres under skorstenens opførelse, eller efterfølgende. Der er flere løsningsmuligheder. Tilslutningen til det indvendigt chamotterør er her vist uden yderblok for tydeliggørelse LØSNING 1: MONTERING Af løs tilkoblingsstuds CHAMOTTE 1. Dette er den mest anvendte løsning. Der mærkes op på et rør og skæres ud med en vinkelsliber. 2. Skær i tætte spor med en diamantklinge. Skær sporene tyndere og tyndere til de er helt væk. 3. Derefter rettes kanterne til og der limes en studs på med keramisk lim. Studsen holdes på plads med skruetvinger, den må gerne være lodret monteret under limens hærdning. LØSNING 2: MONTERING Af METALSTUdS Denne metode er særligt egnet ved efterfølgende montering, såfremt ny tilslutning til ildsted skal udføres. Der skæres hul med en vinkelsliber som ved løsning 1, og den færdige studs limes fast med varmefast, fleksibel lim. LØSNING 3: FæRDIGt T-RØR indpasses Denne tilslutning anvendes, hvor der kan komme store mængder kondensvand fra forbrændingen, f.eks. fra et stoker-/kornfyr. Rørene må gerne afkortes i længden for at tilpasse studsens højdeplacering. Bemærk, at begge ender på de to samlede rør afskæres for at sikre en god limningsflade. 10 SCAN skorsten

11 Scan Skorsten Chamotte røgrørstilslutning 1a 1b 2a 2b 3 4 MONTERING AF RØGRØR Der måles op til rørene og bores hul gennem blokstenene. Alternativt anvendes bloksten med forboret hul. Bemærk, at der skal være en frigang på min. 1 cm. omkring chamottestudsen. 1. Benyt gerne et kopbor, men bor uden slag! Alternativt sømbores med spiralbor. 2. Den løstborede prop slås ud med hammer og mejsel eller saves ud med en bajonetsav. 3. Åbning ind til luftrummet i blokstenen tætnes med mineraluldsisolering. Røgrør kan monteres direkte i keramikstudsen med en pakningssnor, eller en metalbøsning kan monteres med pakningssnor. 4. Frigangen mellem chamottestuds og bloksten skjules ved hjælp af en pyntering. Metaldele må aldrig sidde stramt indeni chamottestudsen, da de ekspanderer meget ved opvarmning og kan sprænge chamottedelen. SCAN skorsten 11

12 Scan Skorsten Chamotte renselåge i loftsrum 1a 1b 2 3a 3b 3c LØSNING 1: MONTERING Af CHAMOTTERAMME Her benyttes en særskilt løsning med en løs chamotteramme, som limes på det lodrette chamotterør, på samme måde som pålimning af chamottestuds (se vejledning side 10). 1. Der skæres hul ind gennem blokstenene og røret placeres i åbningen. 2. Åbning til luftrummet i blokstenen tætnes med mineraluld. 3. Udvendig renselåge monteres og den indvendige chamotte/isoleringsprop med fjeder monteres. LØSNING 2: færdigt rør med ramme Denne løsning anvendes, hvor der kan komme store mængder kondensvand fra forbrændingen, f.eks. fra et stoker-/kornfyr. Rørene må gerne afkortes i længden for at tilpasse studsens højdeplacering. Bemærk, at begge ender på de to samlede rør afskæres for at sikre en god limningsflade. Når renselågen er monteret sættes typemærket synligt på skorstenen. Produktionsdatoen finder du på etiketten på yderelementernes paller, eller på seddel i renselågeelementets tilbehørspose. 12 SCAN skorsten

13 Scan Skorsten Chamotte ce MæRKnING CE MærkNING Produkterne er CE mærket, og nedenfor ses nummeret på normen og de tilladte anvendelsesformer EN T400 N1 D 3 G(0) EN-standardens nummer Tilladt røgtemperatur 400 o Trykklasse Tør skorsten Korrosionsmodstand Modstandsdygtighed overfor skorstensbrand Afstand til brændbart materiale Scan Skorsten Chamotte er CE certificeret efter EN :2007 SCAN skorsten 13

14 Scan Skorsten Pimpsten FORBEREDELSEr Planlæg din bygning af skorstenen Når du planlægger en nybygning, stor ombygning eller tilbygning, så vælg et sted til din skorsten og få den bygget ind sammen med resten af bygningen. På den måde undgår du både kompromisløsninger og dårlige gennemførsler igennem tag, undertag, dampspærre mv. Se vore anvisninger om korrekt gennemføring i separat anvisningstillæg. Placering af skorsten Placeres din skorsten udenpå eller inde i huset? Det er altid bedst at placere den inde i huset. Det giver hurtigst træk om vinteren, når skorstenen står inde i varmen. Vælg den rigtige indvendige størrelse Størrelsen på skorstenshullet skal passe til ildstedet, så vælg gerne ildsted og skorstensstørrelse tidligst muligt i byggeprojektet. Hvem laver hvad Scan Skorsten Pimpsten er meget enkel at montere, men tænk alligevel over, hvad du selv har lyst til at gøre og hvad du hellere vil have håndværkeren til. Køb rigeligt ind Et ekstra skorstensmodul koster meget lidt. Kommer du til at slå et element i stykker, går din byggeproces i stå hvis ikke du har købt lidt ekstra. Overflade til skorstenen Vælg overflade på din skorsten. Skal den pudses, skalmures eller dækkes med metalplader? Det rette tilbehør gør arbejdet nemmere. Højden på skorstenen Skorstenen bør være så høj som mulig. En lav skorsten giver dårligt træk samt sod og røg fra ildstedet. Er skorstenen høj, brænder ildstedet rent og der er minimal røg fra skorstenen. Trykprøvning Såfremt dit byggeri skal trykprøves efter færdiggørelse, er der nogle ekstra opmærksomhedspunkter. Se mere herom på side 30. Kontakt skorstensfejeren Kontakt skorstensfejeren vedr. fejning. Skal der en eller to renseluger, eller skal der måske trin på. Det er bedre at få det på plads, inden arbejdet går i gang. 14 SCAN skorsten

15 Scan Skorsten Pimpsten produkter Startplade m. luft Yderblok 44x44 / H25 Yderblok m. renselåge Isoleringsprop til renselåge Pimpstensinderrør Ø16/18 Pimpstensinderrør start Ø16/18 Standard renselåge 33 cm Renselåge 9 Standard afdækning Ø16/18/20 Tophat Ø16/18 Armering - gevindstang Gevindbøsning Murkonsol til skalmur Sprøjtepose Scan Universallim Støbemasse / armering SCAN skorsten 15

16 Scan Skorsten Pimpsten montering Af hensyn til tæthed, bør yderblokken overfladebehandles på alle 4 sider (kun udvendig). En simpel svumning med en tynd mørtelblanding påført med en kalkkost er tilstrækkelig. Dette er klart lettere at gøre udendørs, før monteringen påbegyndes. De indvendige rør er tilstrækkeligt tætte uden overfladebehandling, så skorstenstrækket forbedres ikke af overfladebehandlingen. 2. Start med at få alle materialer, værktøj mv. så tæt på byggestedet som muligt. Rør Scan Universallim op med en mixer og start monteringen. Følg vejledningen på posen. Bemærk, at limen har en lang bearbejdningstid, hvis den holdes i skygge og evt. afdækkes. 3. Bor evt. hul for friskluftstuds (max. Ø10 cm) ud mod siden i yderblokken, da der her er størst luftlomme. En ventilationsstuds monteres nu eller senere. Studsen købes der, hvor du køber tilslutningsrør. 4 5 Renselågeblokken sættes omhyggeligt i vatter brug evt. kiler. Vær ekstra omhyggelig her, da en god start gør resten af monteringen enklere. 4. Hvis betondækket er ujævnt, anbefales det at montere en betonstartplade, der vil gøre det nemmere at sikre korrekt understøtning af skorstensblokkene. Fyld ud med lim under blokstenen. 5. Såfremt renselågen ikke må være helt nede på betondækket, kan der startes med en standard yderblok, hvorpå der monteres en beton startplade. Varianten med ventilationshuller vælges, såfremt luftindtag tilsluttes under renselågeblokken. 16 SCAN skorsten

17 Scan Skorsten Pimpsten montering Påfør rigeligt med Scan Universallim på renselågeblokkens monteringsflanche. 7. Monter pimpstensinderrør til start. 8. Herefter bygges der videre op med inderrør og yderblokke. For at sikre inderrørets centrering i yderblokken, kan der bruges afstandsholdere. Disse monteres i sæt af 3-4 stk. efter behov. BEMÆRK Det kan være en fordel at forskyde samlingerne, således at den udvendige bloksten er en sten foran det indvendige rør. Vær omhyggelig med samlingen af inderrørene, men pas på ikke at påføre for stor mængde lim. Påfør limen så største mængde ligger ind mod falskanten Såfremt der kommer lim på ydersiden af inderrørene, skal dette skrabes væk med en pind. Det er meget vigtigt, at inder- og yderblok ikke bliver limet sammen, da dette kan give revnedannelse i skorstenen. 9. Lim fjernes fra blokstenens luftlomme. 10. Lim fjernes mellem inderrør og yderblok. 11. På samme vis skal overskydende lim inde i skorstenen tørres af. SCAN skorsten 17

18 Scan Skorsten Pimpsten RØgRØRSTILslutning 1a 1b 2 3 4a 4b Det anbefales at montere røgrørsbøsning under opførelse af skorstenen. Der måles op til rørene og bores hul gennem blokstenene Benyt gerne et kopbor, men bor uden slag! Alternativt sømbores med spiralbor. 2. Den løstborede prop slås ud med hammer og mejsel eller saves ud med en bajonetsav. 3. Åbningen indtil blokstenen tætnes med stenuldsisolering, eller anden temperaturbestandig isolering. 4. En murbøsning monteres med varmefast fleksibel kit (f.eks. Insulmould i patron). 5. Frigangen mellem pimprør og yderblok skjules af med en pyntering. Undlad at mure inderrør og yderblok sammen ved røgrørstilslutningen. Det er her temperaturen bliver allerhøjest, så materialerne skal kunne arbejde for at undgå spændinger og revnedannelse, men det skal samtidig være tæt. 18 SCAN skorsten

19 Scan Skorsten Pimpsten renselåge i loftsrum Der skæres hul i yderblok og inderrør. Hullet i inderrøret kan med fordel bores med kopbor i samme diameter som indvendig diameter (Ø16 eller Ø18). 2. Rammen til renselågen monteres med Scan Universallim. 3. Luftspalte ved inderrør, samt luftlomme i yderblok tætnes med mineraluld. Den inderste luftspalte forsegles med varmefast silicone, eller Insulmould. Udvendig luftlomme kan forsegles med mørtelpuds. Forsegling er dog ikke nødvendig, såfremt mineraluldstætningen udføres omhyggeligt. 4. Lågen til renselågen monteres. Når renselågen er monteret sættes typemærket synligt på skorstenen. Produktionsdatoen finder du på etiketten på yderelementernes paller, eller på seddel i renselågeelementets tilbehørspose. SCAN skorsten 19

20 Scan Skorsten Pimpsten Ce MæRKnING CE MærkNING Produkterne er CE mærket, og nedenfor ses nummeret på normen og de tilladte anvendelsesformer EN T400 N1 D 3 G(0) EN-standardens nummer Tilladt røgtemperatur 400 o Trykklasse Tør skorsten Korrosionsmodstand Modstandsdygtighed overfor skorstensbrand Afstand til brændbart materiale Scan Skorsten Pimpsten er CE certificeret efter EN 1858: SCAN skorsten

21 GODkendelser Der findes i dag fælles standarder for skorstensprodukter i hele Europa. Produkterne testes og deklareres således efter samme regler i hele Europa, og der er således intet krav om nationale godkendelser. DE FORskellige NORMER Der findes mange forskellige regler for at dække alle skorstenstyper og deres anvendelse. Reglerne benævnes med national (DS) og Europæisk (EN) betegnelse f.eks. DS/EN :2007. Scan Skorsten Chamotte er primært deklareret efter normen betegnet: EN :2005+A1:2007 Skorstene Systemskorstene med ler/keramikaftræk Scan Skorsten Pimpsten er primært deklareret efter normen betegnet: EN 1858:2008 Skorstene Komponenter Betonskorstensblokke Skorstenssystemet følger samtidig en mængde andre regler i tillæg bl.a.: EN 1443:2003 Skorstene Generelle krav EN 1457:1999/AC:2006 Skorstene Keramisk teglforing EN 1857:2010 Skorstene Dele Skorstensforinger af beton EN 12446:2003 Skorstene Komponenter Ydervægselementer af beton DIN Skorstensisolation OVERHOLDELSE Af NORMER Overholdelse af alle normer sikres af krav om certificerede kontrolsystemer. Alle vore prøvninger er udført af det eksterne prøvningsinstitut Chimneylab Europe, med DANAK 501 akkreditering for testning. Sikring af overensstemmelse mellem tests og EN normer, samt løbende kontrol af fabrikation overvåges af Sweedcert. Vort certifikat på dette har nr CPD I tillæg til de krævede normer, er Scan Skorstensprodukternes bestandighed mod frost/tø påvirkning testet efter EN 14297:2004 Scan Skorsten er deklareret med følgende tekniske egenskaber: Trykstyrke: Maksimal byggehøjde 20 meter Strømningsmodstand: 0,002 m Varmemodstand: Ch. Ø20: 0,51 m 2 K/W=R51 Fejningsprøvet: Ja Der er udført vindlastberegninger efter Eurocodes, så skorstenssystemets styrke ved store vindpåvirkninger kan dokumenteres. Du kan derfor trygt regne med, at dit Scan Skorstenssystem, er testet til anvendelse i Danmark og resten af Europa. SCAN skorsten 21

22 armerede skorstene Er skorstenspiben højere end ca. 1,5 meter og/eller slidses der ind i skorstenssiden i forbindelse med taginddækning, skal skorstenen armeres. Det samme gælder, hvis skorstenen monteres langt nede på et tag, hvor store mængder sne kan skride ned mod skorstenssiden ved tøvejr. Anvend originale materialer Der må udelukkende anvendes originale armeringsstænger, gevindbøsninger, trin og armeringsmasse, da styrkerne af de forskellige materialer er nøje afstemt, samt overholder indtil flere kvalitetsnormer. Dette er meget vigtigt af hensyn til skorstenens styrke overfor vindpåvirkning og dermed din egen og andres sikkerhed. Limning af armeringshuller Vær ekstra omhyggelig med limningen omkring armeringshullerne, når blokstenene monteres. Afvent at limen hærder let op, så armeringsmassen ikke løbet ud i luftspalten. Såfremt der vises tegn på dette under omstøbningen, må skorstenen adskilles og elementerne må genmonteres med større omhu Armering af fritstående skorstene Se i tabellen på side 23 hvor stort et fundament, der skal støbes til skorstenen. Betonen skal have en styrke på ca. 15 MPa hvis du køber færdigbeton. Blander du selv, skal der 6 dele støbemix til 1 del cement, eller 1 del cement til 3 dele sand og 4 dele sten. 1. Første sæt gevindstænger sættes til bund af fundament (90 cm). 2. Af hensyn til inspektionsmulighed under monteringen, skal gevindstængerne samles synligt før blokstenene monteres ned over disse. Vær specielt opmærksom på, at gevindbøsningen til samling, er monteret med lige stor en del af bøsningens længde på hver gevindstangslængde. 3. Der bør max. støbes 1 meter ad gangen. 22 SCAN skorsten

23 armerede skorstene Fundamentstørrelse (b x l x h) ved vindstyrke op til 27 m/s (Ved Vesterhavet og indtil 25 km. derfra) Terrænkategori Skorstenshøjde l ll lll lv 9,0 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 8,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,4 x 1,4 x 0,9 m 7,8 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 7,0 meter 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 6,6 meter 1,6 x 1,6 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 6,0 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,1 x 1,1 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 5,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,0 x 1,0 x 0,9 m 1,1 x 1,1 x 0,9 m Fundamentstørrelse (b x l x h) ved vindstyrke op til 24 m/s (Ved min. 25 km. afstand fra Vesterhavet) Terrænkategori Skorstenshøjde l ll lll lv 10,0 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 9,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 8,7 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,4 x 1,4 x 0,9 m 8,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 7,4 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 7,0 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 6,8 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 6,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,1 x 1,1 x 0,9 m 1,1 x 1,1 x 0,9 m 5,0 meter 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 1,0 x 1,0 x 0,9 m 1,0 x 1,0 x 0,9 m Såfremt skorstensblokken svækkes med mange tilslutninger, renselåger mv. anbefales det at tage udgangspunkt i en reduceret styrke, som f.eks. nedennævne 4,0 MPa. Terrænkategori max. Skorstenshøjde l ll lll lv Ved 24 m/s 5,8 m 6,4 m 7,4 m 8,7 m Ved 27 m/s 5,1 m 5,6 m 6,6 m 7,7 m SCAN skorsten 23

24 armerede skorstene Skorstene monteret med trin Trinene skal typisk starte ca. 2 meter oppe på skorstenen og fortsætte op mod toppen, monteret i hvert skorstenselement. Der skæres en lille udhulning i blokstenen til trinet. Armeringsjernet føres igennem rørenden på trinet og vejledningen for fritstående skorstene følges generelt. Vær meget omhyggelig med trinmontagen, da trinet skal kunne bære vægten af en person uden at give efter. Der bør her støbes max ½ meter ad gangen, da der er meget lille hul til armeringsmassens nedflydning Armering kun af skorstenspiben 1. I det element hvor armeringen af skorstenen skal starte, proppes armeringshullerne til. 2. Armeringshuller monteres med gevindstænger af rustfrit stål, der samles med gevindbøsninger. Der støbes omkring gevindstængerne med Scan Armeringsmasse. 3. Scan Armeringsmasse anbefales til støbning af armeringshullerne i skorstenen. Støbemassen er meget letflydende og finkornet, så den let flyder ned omkring armeringsstængerne. Scan Armeringsmasse hærder meget hurtigt modsat en almindelig støbning med cement og fint sand. Armeringsjernene skal gå mindst ligeså langt ned under taget, som skorstenspiben stikker ovenfor taget. Der bør støbes max. 1 meter ad gangen. Hvis muligt, er det en god ide at spartle sporene omkring armeringshullerne til med Scan Universallim dagen før opbygning/armering. Dette for at sikre, at støbemassen ikke trænger limen ud. 24 SCAN skorsten

25 afslutning af skorstenen Skorstenens top skal altid beklædes for at undgå frostsprængninger i overfladen. Der kan vælges opbygning med forskellig beklædning efter ønske. De tre mest anvendte løsninger er: 1. Pladeindklædning Skorstenen beklædes med metalplader, der skærmer skorstenen helt af for vejrpåvirkning. Metoden anbefales, hvor klimaet byder på store regnmængder og mange skift mellem frost og tø. Der kan vælges mellem forskellige typer metalplader. Pladeprodukterne kan købes fra leverandører af tagmaterialer, eller udføres som blikkenslagerarbejde på stedet. 2. Pudset overflade Overfladen pudses med et egnet pudsprodukt, f.eks. Scan produkter. Pudstypen skal være tilpasset klimaet, så der sikres tilstrækkelig styrke mod fugt og frostpåvirkning. Der kan anvendes indfarvede pudsprodukter, eller skorstenen kan efterfølgende males med en egnet murmaling. 3. Skalmuring Ønskes en murstensoverflade, bygges en skal af mursten op omkring skorstensmodulerne på den armerede konsolplade. Det er vigtigt, at anvende egne mursten, der kan tåle de hårde påvirkninger fra regnvand og skiftende temperaturer. Fuger mellem mursten skal være tætte og konstruktionen skal følge murværksforskrifterne for at sikre tilstrækkelig vandtætning montering af skorstenstop 1. Afdækningen i rustfrit stål findes til de forskellige skorstensdiametre, i størrelser for pudset overflade (denne benyttes også ved pladebeklædning) samt for skalmuret skorsten. 2. Afdækningen monteres med de medfølgende skruer/plugs i alle 4 hjørner. Bemærk, at luftåbningen skal være åben også selvom der ikke trækkes luft ned gennem skorstenen, af hensyn til køling. 3. Evt. skorstenstag monteres ved fastspænding. Sikkerhedswiren skal monteres i afdækningens befæstigelsespunkter. Benyttes andre løsninger på skorstenstoppen, skal der sikres fuld luftåbning i skorstensblokken, men samtidig sikres mod indtrængende regnvand. SCAN skorsten 25

26 gennemføring i dampspærre Anvisningen her er rent vejledende. Anvisning fra dampspærreleverandør skal altid følges, da forskellige materialer kræver forskellige fugemasse klæbematerialer mv. Den bærende trækonstruktion i loftet anbefales udført med afstand til skorstenen, selvom Scan Skorstenen er godkendt til ingen afstand. Bygningen vil arbejde under skiftende temperaturer/vindpåvirkninger, så der skal være fleksibilitet indbygget. Skorstensmodulerne bør svummes eller pudses for at sikre tæthed i selve skorstensblokkene og en lukket overflade, som fugemasser mv. kan hæfte på. Scan Universallim tyndt oprørt kan anvendes Dampspærren føres ind omkring skorstenen, hvor der skæres fri til denne. Snit i hjørner skæres skråt og dampspærre klæbes fast på skorstenen med en egnet fugemasse, eller hvad dampspærreproducenten anbefaler. 2. Der tapes omkring anlægsfladen med en egnet tape efter dampspærreproducentens anbefaling. 3. Hjørnerne tapes ekstra omhyggeligt, da dampspærren er svages her og vil blive belastet af trykændringer i boligen. Der isoleres nu op til dampspærren, typisk fra begge sider. 26 SCAN skorsten

27 gennemføring i undertag Anvisningen her er rent vejledende. Anvisning fra dampspærreleverandør skal altid følges, da forskellige materialer kræver forskellige fugemasse klæbematerialer mv. Skorstensmodulerne bør svummes eller pudses for at sikre tæthed i selve skorstensblokkene og en lukket overflade, som fugemasser mv. kan hæfte på. Scan Universallim tyndt oprørt kan anvendes Den bærende trækonstruktion i taget anbefales udført med afstand til skorstenen, selvom Scan Skorsten er godkendt til ingen afstand. Bygningen vil arbejde under skiftende temperaturer/vindpåvirkninger. 2. Ved undertagsstøttepladen/træpladen omkring selve skorstenen, er en luftklaring på få mm. tilstrækkelig. 3. Undertagsdugen monteres op omkring skorstenen nedefra, hvor der skæres ud til skorstenen som vist på foto. Undertagsdugen klæbes fast på skorstenen med en egnet klæber/klæbebånd og hjørnerne klæbes tilsvarende ind. 4. Der skæres et par stykker undertagsfolie til, som monteres på skorstenssiderne. Tilsvarende skæres et stykke undertagsfolie til, som monteres på bagsiden af skorstenen. 5. Der monteres nu en hel bane undertagsfolie, der skæres ned omkring skorstenen. 6. En vandafledningsskinne monteres med ensidigt fald og en fuld bane undertag monteres. SCAN skorsten 27

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Schiedel Rondo CE-mærket Certifikat Producent 0989-CPD-0579 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup Tekniske specifikationer for Schiedel Rondo: Strømningsmodstand:

Læs mere

Monteringsanvisninger på Schiedel Rondo systemer

Monteringsanvisninger på Schiedel Rondo systemer Monteringsanvisninger på Schiedel Rondo systemer - helt enkelt God arbejdslyst... Rondo systemerne er lette og logiske at bygge, så uanset hvilket Rondo system du har valgt, så følg blot vejledningen,

Læs mere

MONTERINGSANVISNING På dobbelt modulskorstene

MONTERINGSANVISNING På dobbelt modulskorstene MONTERINGSANVISNING På dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modulskorstene Generelt Bygningsreglementets regler vedr. skorstene og ildsteder, skal altid følges! Skorstenstype, anvendelse

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Skorstensrenovering - valg og montering

Skorstensrenovering - valg og montering Skorstensrenovering - valg og montering Renovering af skorstenen giver mange fordele Energibesparelse Fyret/ildstedet skal ikke varme en stor kold skorsten op. Det betyder at energien bruges til at varme

Læs mere

Det enkle skorstensvalg

Det enkle skorstensvalg Det enkle skorstensvalg I dette arkitekttegnede hus med store vinduespartier, er modulskorstenen ført op som et næsten skulpturelt element inde i huset. Med sin skalmuring og vandskuring falder skorstenstoppen

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold 1.0 Montering af skorsten Side nr.1 Opstilling

Læs mere

Alle produkter fremstilles efter de til enhver tid gældende CE-normer og markedsføres kun CE-mærket, som det kræves.

Alle produkter fremstilles efter de til enhver tid gældende CE-normer og markedsføres kun CE-mærket, som det kræves. Scancore Skorstenssystemer ApS er en lille dansk produktionsvirksomhed med adresse på Mådevej 8 i Esbjerg. De ansatte har stor erfaring inden for produktion og markedsføring af skorstensprodukter. Vi kendetegnes

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Indhold Side 3/5 Åben pejs Side 6/7 Placering Side 8/9 Opbygning Side 10/11 Pejse i mange størrelser Side 12/17 Der er mange måder at få varmen på Side 18/21

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

TermaTech. Rustfri stålskorstene DANISH DESIGN

TermaTech. Rustfri stålskorstene DANISH DESIGN TermaTech Rustfri stålskorstene DANISH DESIGN Sådan virker din skorsten - vælg med omhu En skorsten har to formål: 1: Den skal lede røgen fra ildstedet væk på en forsvarlig måde, så røgen ikke skaber gener

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Aduro 5. Indbygningsvejledning. /

Aduro 5. Indbygningsvejledning.  / Aduro 5 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

VARME, LIV OG STEMNING

VARME, LIV OG STEMNING 2011 VARME, LIV OG STEMNING Levende ild er en smuk og romantisk opvarmning, der skaber varme, stemning og hygge. Det er en fantastisk oplevelse at sidde og betragte den levende ild i brændeovnen, mens

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

50 spørgsmål til designationskoderne.

50 spørgsmål til designationskoderne. 50 spørgsmål til designationskoderne. TEMPERATUR 1. Hvad er en designationskode? En række af tal og bogstaver som tilsammen angiver hvad et bestemt aftræk kan bruges til. 2. Har alle aftræk en designationskode?

Læs mere

Monteringsvejledning stålforinger

Monteringsvejledning stålforinger Produktbeskrivelse: Brændsel: CE certifikatnummer: CE designationskode: Fast enkeltvægget element stålforingssystem. Beregnet for renovering af eksisterende skorsten. Fast brændsel, olie og piller. 0432

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158 Opdateret: 04.03.203 Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 58 Montage af Scoop Scoop leveres i 2 dele Scoop kun til træer og buske Scoop er udelukkende til tilplantning af træer og buske og

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Svendsen I med vandtank

Svendsen I med vandtank Tekniske data: Ydelse ved nominel fyring: mellem 3 og 3,5 kw på vandsiden med 2-2,5 kg. brænde i timen. Total ydelsen på ENDSEN I med Vandtank er ca. 10 kw ved 2-2,5 kg. brænde i timen. Virkningsgrad ca.

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Tilbud Vildmandsbad ø200cm

Tilbud Vildmandsbad ø200cm 2016 Tilbud Vildmandsbad ø200cm Beskrivelse: 1) Luksus model - trækar med ovn af aluminium Rendyrket luksus til hele familien. Et vildmarksbad er den perfekte måde at skabe et attraktivt udemiljø hjemme

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage

PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Tagtilbehør PROFILE Tagtilbehør PROFI toprulle 31/39 cm. 72 ruller pr. palle Sort, rød, brun

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

en sikker samarbejdspartner til store og små byggeprojekter

en sikker samarbejdspartner til store og små byggeprojekter en sikker samarbejdspartner til store og små byggeprojekter BMC Danmark A/S BMC Building Material Corporation A/S har eksisteret i 25 år, og er en betydelig leverandør af byggevarer gennem byggevareforretninger

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER Byg EN HULE SOLFANGER Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Seks dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Glasvægssystem Klikprofi l Til glasvægge og skydedørespariterdørespariter

Glasvægssystem Klikprofi l Til glasvægge og skydedørespariterdørespariter 8-12,76 Samleled glas Glasvægssystem Klikprofi l Til glasvægge og skydedørespariterdørespariter Ny fl eksibel klikprofi l i 3 dele. Gummitætning til 9 forskellige glastykkelser gør det muligt at bruge

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere