SCAN SkorSteN chamotte og pimpsten SCAN SkorSteN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCAN SkorSteN chamotte og pimpsten SCAN SkorSteN"

Transkript

1 SCAN skorsten chamotte og pimpsten SCAN skorsten

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ventilerende skorsten... 3 En moderne løsning... 4 Chamotte eller Pimpsten... 5 scan skorsten chamotte Forberedelser... 6 Produkter... 7 Montering... 8 Røgrørstilslutning Renselåge i loftsrum CE Mærkning Scan skorsten Pimpsten Forberedelser Produkter Montering Røgrørstilslutning Renselåge i loftsrum CE Mærkning Godkendelser Armerede skorstene Afslutning af skorstenen Gennemføring i dampspærre Gennemføring i undertag Ofte stillede spørgsmål Kontrolliste SCAN skorsten

3 ventilerende skorsten Efterspørgslen på energirigtige boliger bliver større, og der stilles flere krav til valg af materialer, når der skal bygges nyt. Nye tætte huskonstruktioner sparer på energien, men giver brændeovnen åndenød. Derfor er Scan Skorsten lavet med integrerede luftkanaler, hvorfra det er muligt at trække forbrændingsluft ned til din ovn, så den får en optimal forbrænding. Med et integreret luftkanalsystem opnår du: - Optimal træk i skorstenen - Effektiv forbrænding - Mindre forurening - Bedre indeklima i din bolig SCAN skorsten 3

4 EN MODERNE LØSNING En moderne løsning Blokstensskorstenen er den moderne løsning på den traditionelle murede skorsten. En kvadratisk bloksten, der passer i mål til ommuring med mursten. Det er således enkelt at få det rette arkitektoniske murværksudtryk koblet sammen med funktionskravene i den moderne bolig. en SIKKER LØSNING Blokstensskorstenen har stor masse totalt, men lille masse i den indvendige del, som er i kontakt med røgen. Det giver stor sikkerhed, da der er meget materiale til at optage varmen ved høje temperaturer, men ikke ret meget som behøver varmes op, før der er træk i skorstenen. Med yderblokkens letklinkeisolering, en luftlomme samt et isolerende inderrør, kan Scan skorsten trygt bygges direkte ind mod brændbare materialer. 4 SCAN skorsten

5 CHAMOTTE ELLER PIMPSTEN Der er stor forskel på ildsteder og røgen fra dem. BMC har udviklet to skorstenssystemer, som udenpå ser ens ud, men indeni er to forskellige løsninger. chamotte eller pimpsten Scan skorsten Der kan være forskellige behov for skorstenssystem alt efter hvilket materiale, der skal fyres med, og de påvirkninger forbrændingen giver skorstenssystemet som f.eks. temperatur, fugt og syre i røgen. Scan Skorstenssystem giver dig valget mellem de to mest brugte materialer til inderrør. Chamotte med isolation eller pimpsten uden isolation. Begge systemer løser dit behov for at få røgen ud og luften ind, og de kan begge benyttes til ildsteder med friskluftindtag. 2 i 1 skostenssystem Scan Skorstenssystem bruger samme udvendige element uanset valg af inderrør. Derfor kan der ikke ses forskel på det udvendige resultat, når skorstenen er færdig. Altid et rør der passer Scan Skorstenssystem kan desuden leveres med indvendige rør i flere størrelser, så der altid er en størrelse, som passer til ovnen. Der er forskel på mængden af røg, alt efter om du vælger en stor eller lille ovn, og røret må tilpasses dette. Specialløsninger Scan Skorstenssystem kan leveres med specialløsninger for skalmuring og mulighed for eget design på skorstenshatten. godkendelser Begge løsninger er CE godkendt og testet efter de nyeste regler. Læs mere om dette på side 21. SCAN skorsten 5

6 Scan Skorsten Chamotte FORBEREDELSEr Højden på skorstenen Skorstenen bør være så høj som mulig. En lav skorsten giver dårligt træk samt sod og røg fra ildstedet. Er skorstenen høj, brænder ildstedet rent og der er minimal røg fra skorstenen. Trykprøvning Såfremt dit byggeri skal trykprøves efter færdiggørelse, er der nogle ekstra opmærksomhedspunkter. Se mere herom på side 30. Kontakt skorstensfejeren Kontakt skorstensfejeren vedr. fejning. Skal der en eller to renseluger, eller skal der måske trin på. Det er bedre at få det på plads, inden arbejdet går i gang. Planlæg bygning af skorstenen Når du planlægger en nybygning, stor ombygning eller tilbygning, så vælg et sted til din skorsten og få den bygget ind sammen med resten af bygningen. Så undgår du både kompromisløsninger og dårlige gennemførsler igennem tag, undertag, dampspærre mv. Se vore anvisninger om korrekt gennemføringer i separat anvisningstillæg. Placering af skorsten Placeres din skorsten udenpå eller inde i huset? Det er altid bedst at placere den inde i huset. Det giver hurtigst træk om vinteren, når skorstenen står inde i varmen. Vælg den rigtige indvendige størrelse Størrelsen på skorstenshullet skal passe til ildstedet, så vælg gerne ildsted og skorstensstørrelse tidligst muligt i byggeprojektet. Hvem laver hvad Scan Skorsten Chamotte er meget enkel at montere, men tænk alligevel over, hvad du selv har lyst til at gøre og hvad du hellere vil have håndværkeren til. SYRE I RØgEN Hvis der kommer store mængder syre i røgen, f.eks. fra et kornfyr, anbefaler vi at erstatte renselågeblokken og anvende delene vist på billede 1. Herved reduceres risikoen for tæring af metaldele og udtræk af kondensfugt ved tilslutning mv., da alle dele er udført med drypkanter, som leder kondensfugt tilbage i skorstenen. Afløbsstudsen fra kondenspotten bør i denne sammenhæng tilsluttes afløb med plastrør. Kondensfugt må ikke ledes i betonrør, da syren kan beskadige disse. 1 De færdige chamotte dele er udført med drypkanter, som leder kondensfugt tilbage til skorstenen. Køb rigeligt ind Et ekstra skorstensmodul koster meget lidt. Kommer du til at slå et element i stykker, går din byggeproces i stå, hvis ikke du har købt lidt ekstra. Overflade til skorstenen Vælg overflade på din skorsten. Skal den pudses, skalmures eller dækkes med metalplader? Det rette tilbehør gør arbejdet nemmere. 6 SCAN skorsten

7 Scan Skorsten Chamotte produkter Startplade m. luft Yderblok 44x44 / H25 Yderblok m. renselåge Isoleringsprop til renselåge Standardrør Ø16/18/20 / H50 Tilslutningsrør Ø16/18/20 / H66 Tilslutningsstuds Ø16/18/20 Renselågeramme Ø16/18/20 Standard renselåge 33 cm Isolering Ø16/18/20 / H25 Monteringsplade Isolering Murkonsol til skalmur Standard afdækning Ø16/18/20 Tophat Ø16/18/20 Armering - gevindstang Gevindbøsning Sprøjtepose Keramisk lim Scan Universallim Støbemasse / armering SCAN skorsten 7

8 Scan Skorsten Chamotte montering Af hensyn til tæthed, bør yderblokken overfladebehandles på alle 4 sider (kun udvendig). En simpel svumning med en tynd mørtelblanding påført med en kalkkost er tilstrækkelig. Dette er klart lettere at gøre udendørs, før monteringen påbegyndes. De indvendige rør er tilstrækkeligt tætte uden overfladebehandling, så skorstenstrækket forbedres ikke af overfladebehandlingen. 2. Start med at få alle materialer, værktøj mv. så tæt på byggestedet som muligt. Rør Scan Universallim op med en mixer og start monteringen. Følg vejledningen på posen. Bemærk, at limen har en lang bearbejdningstid, hvis den holdes i skygge og evt. afdækkes. 3. Bor evt. hul for friskluftstuds (max. Ø10 cm) ud mod siden i yderblokken, da der her er størst luftlomme. En ventilationsstuds monteres nu eller senere. Studsen købes der, hvor du køber tilslutningsrør. 4 5 Renselågeblokken sættes omhyggeligt i vatter brug evt. kiler. Vær ekstra omhyggelig her, da en god start gør resten af monteringen enklere. 4. Hvis betondækket er ujævnt, anbefales det at montere en betonstartplade, der vil gøre det nemmere at sikre korrekt understøtning af skorstensblokkene. Fyld ud med lim under blokstenen. 5. Såfremt renselågen ikke må være helt nede på betondækket, kan der startes med en standard yderblok, hvorpå der monteres en beton startplade. Varianten med ventilationshuller vælges, såfremt luftindtag tilsluttes under renselågeblokken. OPRØRING AF keramisk lim Keramisk lim er en meget stærk og syrebestandig lim, som skal røres op i lille mængde løbende. Følg vejledningen på produktet og overhold blandingsforholdet mellem pulver og vand nøje. Limen røres let op uden brug af mixer. 8 SCAN skorsten

9 Scan Skorsten Chamotte montering 6 7 Husk, at der skal bruges forskellige limtyper til yderblok og chamotte standardrør. 8a 8b 8c 6. Skær kanten af det første chamotte standardrør med en vinkelsliber. Tør samlingsfladen på chamotterøret over med en fugtig svamp. 7. Påfør rigeligt med keramisk lim på renselågeblokkens monteringsflanche. 8. Den første standardblok monteres ovenpå renselågeblokken. Isolering presses ned i blokken ved hjælp af monteringspladen. Isoleringen skal presses godt sammen, så der ikke opstår slip i samlingerne. Der monteres yderligere et element med isolering inden chamotterøret monteres. Vær omhyggelig med samlingen af chamotterørene og aftør overskydende lim inde i skorstensløbet med en våd svamp eller børste. 9 Spor fra produktion Herefter bygges der videre op med yderblok, isolering og chamotterør. 9. Kig indeni chamotterørene, hvor der kan ses spor fra produktionsprocessen. Rørene drejes i forhold til hinanden for at fordele de spændinger, som vil opstå i rørene ved høje temperaturer. SCAN skorsten 9

10 Scan Skorsten Chamotte røgrørstilslutning Røgrørstilslutningen kan udføres under skorstenens opførelse, eller efterfølgende. Der er flere løsningsmuligheder. Tilslutningen til det indvendigt chamotterør er her vist uden yderblok for tydeliggørelse LØSNING 1: MONTERING Af løs tilkoblingsstuds CHAMOTTE 1. Dette er den mest anvendte løsning. Der mærkes op på et rør og skæres ud med en vinkelsliber. 2. Skær i tætte spor med en diamantklinge. Skær sporene tyndere og tyndere til de er helt væk. 3. Derefter rettes kanterne til og der limes en studs på med keramisk lim. Studsen holdes på plads med skruetvinger, den må gerne være lodret monteret under limens hærdning. LØSNING 2: MONTERING Af METALSTUdS Denne metode er særligt egnet ved efterfølgende montering, såfremt ny tilslutning til ildsted skal udføres. Der skæres hul med en vinkelsliber som ved løsning 1, og den færdige studs limes fast med varmefast, fleksibel lim. LØSNING 3: FæRDIGt T-RØR indpasses Denne tilslutning anvendes, hvor der kan komme store mængder kondensvand fra forbrændingen, f.eks. fra et stoker-/kornfyr. Rørene må gerne afkortes i længden for at tilpasse studsens højdeplacering. Bemærk, at begge ender på de to samlede rør afskæres for at sikre en god limningsflade. 10 SCAN skorsten

11 Scan Skorsten Chamotte røgrørstilslutning 1a 1b 2a 2b 3 4 MONTERING AF RØGRØR Der måles op til rørene og bores hul gennem blokstenene. Alternativt anvendes bloksten med forboret hul. Bemærk, at der skal være en frigang på min. 1 cm. omkring chamottestudsen. 1. Benyt gerne et kopbor, men bor uden slag! Alternativt sømbores med spiralbor. 2. Den løstborede prop slås ud med hammer og mejsel eller saves ud med en bajonetsav. 3. Åbning ind til luftrummet i blokstenen tætnes med mineraluldsisolering. Røgrør kan monteres direkte i keramikstudsen med en pakningssnor, eller en metalbøsning kan monteres med pakningssnor. 4. Frigangen mellem chamottestuds og bloksten skjules ved hjælp af en pyntering. Metaldele må aldrig sidde stramt indeni chamottestudsen, da de ekspanderer meget ved opvarmning og kan sprænge chamottedelen. SCAN skorsten 11

12 Scan Skorsten Chamotte renselåge i loftsrum 1a 1b 2 3a 3b 3c LØSNING 1: MONTERING Af CHAMOTTERAMME Her benyttes en særskilt løsning med en løs chamotteramme, som limes på det lodrette chamotterør, på samme måde som pålimning af chamottestuds (se vejledning side 10). 1. Der skæres hul ind gennem blokstenene og røret placeres i åbningen. 2. Åbning til luftrummet i blokstenen tætnes med mineraluld. 3. Udvendig renselåge monteres og den indvendige chamotte/isoleringsprop med fjeder monteres. LØSNING 2: færdigt rør med ramme Denne løsning anvendes, hvor der kan komme store mængder kondensvand fra forbrændingen, f.eks. fra et stoker-/kornfyr. Rørene må gerne afkortes i længden for at tilpasse studsens højdeplacering. Bemærk, at begge ender på de to samlede rør afskæres for at sikre en god limningsflade. Når renselågen er monteret sættes typemærket synligt på skorstenen. Produktionsdatoen finder du på etiketten på yderelementernes paller, eller på seddel i renselågeelementets tilbehørspose. 12 SCAN skorsten

13 Scan Skorsten Chamotte ce MæRKnING CE MærkNING Produkterne er CE mærket, og nedenfor ses nummeret på normen og de tilladte anvendelsesformer EN T400 N1 D 3 G(0) EN-standardens nummer Tilladt røgtemperatur 400 o Trykklasse Tør skorsten Korrosionsmodstand Modstandsdygtighed overfor skorstensbrand Afstand til brændbart materiale Scan Skorsten Chamotte er CE certificeret efter EN :2007 SCAN skorsten 13

14 Scan Skorsten Pimpsten FORBEREDELSEr Planlæg din bygning af skorstenen Når du planlægger en nybygning, stor ombygning eller tilbygning, så vælg et sted til din skorsten og få den bygget ind sammen med resten af bygningen. På den måde undgår du både kompromisløsninger og dårlige gennemførsler igennem tag, undertag, dampspærre mv. Se vore anvisninger om korrekt gennemføring i separat anvisningstillæg. Placering af skorsten Placeres din skorsten udenpå eller inde i huset? Det er altid bedst at placere den inde i huset. Det giver hurtigst træk om vinteren, når skorstenen står inde i varmen. Vælg den rigtige indvendige størrelse Størrelsen på skorstenshullet skal passe til ildstedet, så vælg gerne ildsted og skorstensstørrelse tidligst muligt i byggeprojektet. Hvem laver hvad Scan Skorsten Pimpsten er meget enkel at montere, men tænk alligevel over, hvad du selv har lyst til at gøre og hvad du hellere vil have håndværkeren til. Køb rigeligt ind Et ekstra skorstensmodul koster meget lidt. Kommer du til at slå et element i stykker, går din byggeproces i stå hvis ikke du har købt lidt ekstra. Overflade til skorstenen Vælg overflade på din skorsten. Skal den pudses, skalmures eller dækkes med metalplader? Det rette tilbehør gør arbejdet nemmere. Højden på skorstenen Skorstenen bør være så høj som mulig. En lav skorsten giver dårligt træk samt sod og røg fra ildstedet. Er skorstenen høj, brænder ildstedet rent og der er minimal røg fra skorstenen. Trykprøvning Såfremt dit byggeri skal trykprøves efter færdiggørelse, er der nogle ekstra opmærksomhedspunkter. Se mere herom på side 30. Kontakt skorstensfejeren Kontakt skorstensfejeren vedr. fejning. Skal der en eller to renseluger, eller skal der måske trin på. Det er bedre at få det på plads, inden arbejdet går i gang. 14 SCAN skorsten

15 Scan Skorsten Pimpsten produkter Startplade m. luft Yderblok 44x44 / H25 Yderblok m. renselåge Isoleringsprop til renselåge Pimpstensinderrør Ø16/18 Pimpstensinderrør start Ø16/18 Standard renselåge 33 cm Renselåge 9 Standard afdækning Ø16/18/20 Tophat Ø16/18 Armering - gevindstang Gevindbøsning Murkonsol til skalmur Sprøjtepose Scan Universallim Støbemasse / armering SCAN skorsten 15

16 Scan Skorsten Pimpsten montering Af hensyn til tæthed, bør yderblokken overfladebehandles på alle 4 sider (kun udvendig). En simpel svumning med en tynd mørtelblanding påført med en kalkkost er tilstrækkelig. Dette er klart lettere at gøre udendørs, før monteringen påbegyndes. De indvendige rør er tilstrækkeligt tætte uden overfladebehandling, så skorstenstrækket forbedres ikke af overfladebehandlingen. 2. Start med at få alle materialer, værktøj mv. så tæt på byggestedet som muligt. Rør Scan Universallim op med en mixer og start monteringen. Følg vejledningen på posen. Bemærk, at limen har en lang bearbejdningstid, hvis den holdes i skygge og evt. afdækkes. 3. Bor evt. hul for friskluftstuds (max. Ø10 cm) ud mod siden i yderblokken, da der her er størst luftlomme. En ventilationsstuds monteres nu eller senere. Studsen købes der, hvor du køber tilslutningsrør. 4 5 Renselågeblokken sættes omhyggeligt i vatter brug evt. kiler. Vær ekstra omhyggelig her, da en god start gør resten af monteringen enklere. 4. Hvis betondækket er ujævnt, anbefales det at montere en betonstartplade, der vil gøre det nemmere at sikre korrekt understøtning af skorstensblokkene. Fyld ud med lim under blokstenen. 5. Såfremt renselågen ikke må være helt nede på betondækket, kan der startes med en standard yderblok, hvorpå der monteres en beton startplade. Varianten med ventilationshuller vælges, såfremt luftindtag tilsluttes under renselågeblokken. 16 SCAN skorsten

17 Scan Skorsten Pimpsten montering Påfør rigeligt med Scan Universallim på renselågeblokkens monteringsflanche. 7. Monter pimpstensinderrør til start. 8. Herefter bygges der videre op med inderrør og yderblokke. For at sikre inderrørets centrering i yderblokken, kan der bruges afstandsholdere. Disse monteres i sæt af 3-4 stk. efter behov. BEMÆRK Det kan være en fordel at forskyde samlingerne, således at den udvendige bloksten er en sten foran det indvendige rør. Vær omhyggelig med samlingen af inderrørene, men pas på ikke at påføre for stor mængde lim. Påfør limen så største mængde ligger ind mod falskanten Såfremt der kommer lim på ydersiden af inderrørene, skal dette skrabes væk med en pind. Det er meget vigtigt, at inder- og yderblok ikke bliver limet sammen, da dette kan give revnedannelse i skorstenen. 9. Lim fjernes fra blokstenens luftlomme. 10. Lim fjernes mellem inderrør og yderblok. 11. På samme vis skal overskydende lim inde i skorstenen tørres af. SCAN skorsten 17

18 Scan Skorsten Pimpsten RØgRØRSTILslutning 1a 1b 2 3 4a 4b Det anbefales at montere røgrørsbøsning under opførelse af skorstenen. Der måles op til rørene og bores hul gennem blokstenene Benyt gerne et kopbor, men bor uden slag! Alternativt sømbores med spiralbor. 2. Den løstborede prop slås ud med hammer og mejsel eller saves ud med en bajonetsav. 3. Åbningen indtil blokstenen tætnes med stenuldsisolering, eller anden temperaturbestandig isolering. 4. En murbøsning monteres med varmefast fleksibel kit (f.eks. Insulmould i patron). 5. Frigangen mellem pimprør og yderblok skjules af med en pyntering. Undlad at mure inderrør og yderblok sammen ved røgrørstilslutningen. Det er her temperaturen bliver allerhøjest, så materialerne skal kunne arbejde for at undgå spændinger og revnedannelse, men det skal samtidig være tæt. 18 SCAN skorsten

19 Scan Skorsten Pimpsten renselåge i loftsrum Der skæres hul i yderblok og inderrør. Hullet i inderrøret kan med fordel bores med kopbor i samme diameter som indvendig diameter (Ø16 eller Ø18). 2. Rammen til renselågen monteres med Scan Universallim. 3. Luftspalte ved inderrør, samt luftlomme i yderblok tætnes med mineraluld. Den inderste luftspalte forsegles med varmefast silicone, eller Insulmould. Udvendig luftlomme kan forsegles med mørtelpuds. Forsegling er dog ikke nødvendig, såfremt mineraluldstætningen udføres omhyggeligt. 4. Lågen til renselågen monteres. Når renselågen er monteret sættes typemærket synligt på skorstenen. Produktionsdatoen finder du på etiketten på yderelementernes paller, eller på seddel i renselågeelementets tilbehørspose. SCAN skorsten 19

20 Scan Skorsten Pimpsten Ce MæRKnING CE MærkNING Produkterne er CE mærket, og nedenfor ses nummeret på normen og de tilladte anvendelsesformer EN T400 N1 D 3 G(0) EN-standardens nummer Tilladt røgtemperatur 400 o Trykklasse Tør skorsten Korrosionsmodstand Modstandsdygtighed overfor skorstensbrand Afstand til brændbart materiale Scan Skorsten Pimpsten er CE certificeret efter EN 1858: SCAN skorsten

21 GODkendelser Der findes i dag fælles standarder for skorstensprodukter i hele Europa. Produkterne testes og deklareres således efter samme regler i hele Europa, og der er således intet krav om nationale godkendelser. DE FORskellige NORMER Der findes mange forskellige regler for at dække alle skorstenstyper og deres anvendelse. Reglerne benævnes med national (DS) og Europæisk (EN) betegnelse f.eks. DS/EN :2007. Scan Skorsten Chamotte er primært deklareret efter normen betegnet: EN :2005+A1:2007 Skorstene Systemskorstene med ler/keramikaftræk Scan Skorsten Pimpsten er primært deklareret efter normen betegnet: EN 1858:2008 Skorstene Komponenter Betonskorstensblokke Skorstenssystemet følger samtidig en mængde andre regler i tillæg bl.a.: EN 1443:2003 Skorstene Generelle krav EN 1457:1999/AC:2006 Skorstene Keramisk teglforing EN 1857:2010 Skorstene Dele Skorstensforinger af beton EN 12446:2003 Skorstene Komponenter Ydervægselementer af beton DIN Skorstensisolation OVERHOLDELSE Af NORMER Overholdelse af alle normer sikres af krav om certificerede kontrolsystemer. Alle vore prøvninger er udført af det eksterne prøvningsinstitut Chimneylab Europe, med DANAK 501 akkreditering for testning. Sikring af overensstemmelse mellem tests og EN normer, samt løbende kontrol af fabrikation overvåges af Sweedcert. Vort certifikat på dette har nr CPD I tillæg til de krævede normer, er Scan Skorstensprodukternes bestandighed mod frost/tø påvirkning testet efter EN 14297:2004 Scan Skorsten er deklareret med følgende tekniske egenskaber: Trykstyrke: Maksimal byggehøjde 20 meter Strømningsmodstand: 0,002 m Varmemodstand: Ch. Ø20: 0,51 m 2 K/W=R51 Fejningsprøvet: Ja Der er udført vindlastberegninger efter Eurocodes, så skorstenssystemets styrke ved store vindpåvirkninger kan dokumenteres. Du kan derfor trygt regne med, at dit Scan Skorstenssystem, er testet til anvendelse i Danmark og resten af Europa. SCAN skorsten 21

22 armerede skorstene Er skorstenspiben højere end ca. 1,5 meter og/eller slidses der ind i skorstenssiden i forbindelse med taginddækning, skal skorstenen armeres. Det samme gælder, hvis skorstenen monteres langt nede på et tag, hvor store mængder sne kan skride ned mod skorstenssiden ved tøvejr. Anvend originale materialer Der må udelukkende anvendes originale armeringsstænger, gevindbøsninger, trin og armeringsmasse, da styrkerne af de forskellige materialer er nøje afstemt, samt overholder indtil flere kvalitetsnormer. Dette er meget vigtigt af hensyn til skorstenens styrke overfor vindpåvirkning og dermed din egen og andres sikkerhed. Limning af armeringshuller Vær ekstra omhyggelig med limningen omkring armeringshullerne, når blokstenene monteres. Afvent at limen hærder let op, så armeringsmassen ikke løbet ud i luftspalten. Såfremt der vises tegn på dette under omstøbningen, må skorstenen adskilles og elementerne må genmonteres med større omhu Armering af fritstående skorstene Se i tabellen på side 23 hvor stort et fundament, der skal støbes til skorstenen. Betonen skal have en styrke på ca. 15 MPa hvis du køber færdigbeton. Blander du selv, skal der 6 dele støbemix til 1 del cement, eller 1 del cement til 3 dele sand og 4 dele sten. 1. Første sæt gevindstænger sættes til bund af fundament (90 cm). 2. Af hensyn til inspektionsmulighed under monteringen, skal gevindstængerne samles synligt før blokstenene monteres ned over disse. Vær specielt opmærksom på, at gevindbøsningen til samling, er monteret med lige stor en del af bøsningens længde på hver gevindstangslængde. 3. Der bør max. støbes 1 meter ad gangen. 22 SCAN skorsten

23 armerede skorstene Fundamentstørrelse (b x l x h) ved vindstyrke op til 27 m/s (Ved Vesterhavet og indtil 25 km. derfra) Terrænkategori Skorstenshøjde l ll lll lv 9,0 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 8,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,4 x 1,4 x 0,9 m 7,8 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 7,0 meter 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 6,6 meter 1,6 x 1,6 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 6,0 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,1 x 1,1 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 5,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,0 x 1,0 x 0,9 m 1,1 x 1,1 x 0,9 m Fundamentstørrelse (b x l x h) ved vindstyrke op til 24 m/s (Ved min. 25 km. afstand fra Vesterhavet) Terrænkategori Skorstenshøjde l ll lll lv 10,0 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 9,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 8,7 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,4 x 1,4 x 0,9 m 8,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 7,4 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 7,0 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 6,8 meter 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,5 x 1,5 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 6,0 meter 1,4 x 1,4 x 0,9 m 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,1 x 1,1 x 0,9 m 1,1 x 1,1 x 0,9 m 5,0 meter 1,3 x 1,3 x 0,9 m 1,2 x 1,2 x 0,9 m 1,0 x 1,0 x 0,9 m 1,0 x 1,0 x 0,9 m Såfremt skorstensblokken svækkes med mange tilslutninger, renselåger mv. anbefales det at tage udgangspunkt i en reduceret styrke, som f.eks. nedennævne 4,0 MPa. Terrænkategori max. Skorstenshøjde l ll lll lv Ved 24 m/s 5,8 m 6,4 m 7,4 m 8,7 m Ved 27 m/s 5,1 m 5,6 m 6,6 m 7,7 m SCAN skorsten 23

24 armerede skorstene Skorstene monteret med trin Trinene skal typisk starte ca. 2 meter oppe på skorstenen og fortsætte op mod toppen, monteret i hvert skorstenselement. Der skæres en lille udhulning i blokstenen til trinet. Armeringsjernet føres igennem rørenden på trinet og vejledningen for fritstående skorstene følges generelt. Vær meget omhyggelig med trinmontagen, da trinet skal kunne bære vægten af en person uden at give efter. Der bør her støbes max ½ meter ad gangen, da der er meget lille hul til armeringsmassens nedflydning Armering kun af skorstenspiben 1. I det element hvor armeringen af skorstenen skal starte, proppes armeringshullerne til. 2. Armeringshuller monteres med gevindstænger af rustfrit stål, der samles med gevindbøsninger. Der støbes omkring gevindstængerne med Scan Armeringsmasse. 3. Scan Armeringsmasse anbefales til støbning af armeringshullerne i skorstenen. Støbemassen er meget letflydende og finkornet, så den let flyder ned omkring armeringsstængerne. Scan Armeringsmasse hærder meget hurtigt modsat en almindelig støbning med cement og fint sand. Armeringsjernene skal gå mindst ligeså langt ned under taget, som skorstenspiben stikker ovenfor taget. Der bør støbes max. 1 meter ad gangen. Hvis muligt, er det en god ide at spartle sporene omkring armeringshullerne til med Scan Universallim dagen før opbygning/armering. Dette for at sikre, at støbemassen ikke trænger limen ud. 24 SCAN skorsten

25 afslutning af skorstenen Skorstenens top skal altid beklædes for at undgå frostsprængninger i overfladen. Der kan vælges opbygning med forskellig beklædning efter ønske. De tre mest anvendte løsninger er: 1. Pladeindklædning Skorstenen beklædes med metalplader, der skærmer skorstenen helt af for vejrpåvirkning. Metoden anbefales, hvor klimaet byder på store regnmængder og mange skift mellem frost og tø. Der kan vælges mellem forskellige typer metalplader. Pladeprodukterne kan købes fra leverandører af tagmaterialer, eller udføres som blikkenslagerarbejde på stedet. 2. Pudset overflade Overfladen pudses med et egnet pudsprodukt, f.eks. Scan produkter. Pudstypen skal være tilpasset klimaet, så der sikres tilstrækkelig styrke mod fugt og frostpåvirkning. Der kan anvendes indfarvede pudsprodukter, eller skorstenen kan efterfølgende males med en egnet murmaling. 3. Skalmuring Ønskes en murstensoverflade, bygges en skal af mursten op omkring skorstensmodulerne på den armerede konsolplade. Det er vigtigt, at anvende egne mursten, der kan tåle de hårde påvirkninger fra regnvand og skiftende temperaturer. Fuger mellem mursten skal være tætte og konstruktionen skal følge murværksforskrifterne for at sikre tilstrækkelig vandtætning montering af skorstenstop 1. Afdækningen i rustfrit stål findes til de forskellige skorstensdiametre, i størrelser for pudset overflade (denne benyttes også ved pladebeklædning) samt for skalmuret skorsten. 2. Afdækningen monteres med de medfølgende skruer/plugs i alle 4 hjørner. Bemærk, at luftåbningen skal være åben også selvom der ikke trækkes luft ned gennem skorstenen, af hensyn til køling. 3. Evt. skorstenstag monteres ved fastspænding. Sikkerhedswiren skal monteres i afdækningens befæstigelsespunkter. Benyttes andre løsninger på skorstenstoppen, skal der sikres fuld luftåbning i skorstensblokken, men samtidig sikres mod indtrængende regnvand. SCAN skorsten 25

26 gennemføring i dampspærre Anvisningen her er rent vejledende. Anvisning fra dampspærreleverandør skal altid følges, da forskellige materialer kræver forskellige fugemasse klæbematerialer mv. Den bærende trækonstruktion i loftet anbefales udført med afstand til skorstenen, selvom Scan Skorstenen er godkendt til ingen afstand. Bygningen vil arbejde under skiftende temperaturer/vindpåvirkninger, så der skal være fleksibilitet indbygget. Skorstensmodulerne bør svummes eller pudses for at sikre tæthed i selve skorstensblokkene og en lukket overflade, som fugemasser mv. kan hæfte på. Scan Universallim tyndt oprørt kan anvendes Dampspærren føres ind omkring skorstenen, hvor der skæres fri til denne. Snit i hjørner skæres skråt og dampspærre klæbes fast på skorstenen med en egnet fugemasse, eller hvad dampspærreproducenten anbefaler. 2. Der tapes omkring anlægsfladen med en egnet tape efter dampspærreproducentens anbefaling. 3. Hjørnerne tapes ekstra omhyggeligt, da dampspærren er svages her og vil blive belastet af trykændringer i boligen. Der isoleres nu op til dampspærren, typisk fra begge sider. 26 SCAN skorsten

27 gennemføring i undertag Anvisningen her er rent vejledende. Anvisning fra dampspærreleverandør skal altid følges, da forskellige materialer kræver forskellige fugemasse klæbematerialer mv. Skorstensmodulerne bør svummes eller pudses for at sikre tæthed i selve skorstensblokkene og en lukket overflade, som fugemasser mv. kan hæfte på. Scan Universallim tyndt oprørt kan anvendes Den bærende trækonstruktion i taget anbefales udført med afstand til skorstenen, selvom Scan Skorsten er godkendt til ingen afstand. Bygningen vil arbejde under skiftende temperaturer/vindpåvirkninger. 2. Ved undertagsstøttepladen/træpladen omkring selve skorstenen, er en luftklaring på få mm. tilstrækkelig. 3. Undertagsdugen monteres op omkring skorstenen nedefra, hvor der skæres ud til skorstenen som vist på foto. Undertagsdugen klæbes fast på skorstenen med en egnet klæber/klæbebånd og hjørnerne klæbes tilsvarende ind. 4. Der skæres et par stykker undertagsfolie til, som monteres på skorstenssiderne. Tilsvarende skæres et stykke undertagsfolie til, som monteres på bagsiden af skorstenen. 5. Der monteres nu en hel bane undertagsfolie, der skæres ned omkring skorstenen. 6. En vandafledningsskinne monteres med ensidigt fald og en fuld bane undertag monteres. SCAN skorsten 27

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter... side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere