Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering"

Transkript

1 BEK nr 316 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter indstilling fra Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi, jf. lovens 38, stk. 2, fastsættes: Formål og opdeling 1. Boligmonteringsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Traditionel polstring af nye og ældre møbler inden for boligindretning og restaurering af ældre møbelklassikere. 2) Industriel polstring i større industrivirksomheder inden for polsterområdet. 3) Fremstilling af gardiner og større teaterdekorationer. 4) Anvendelse af nye og ældre materialer til såvel polster som boligindretning og boligtekstiler. 5) Design og produktudviklingsopgaver samt planlægning, kvalitetssikring og kvalitetskontrol i større og mindre virksomheder inden for polstrer-, gardin- og automøbelbrancherne. 6) Polstring og opbygning af automøbler til såvel nyere som ældre automobiltyper. 7) Opbygning, montage og automatisering af solafskærmninger og markisesystemer. Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt. Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1) Autosadelmager. 2) Gardindekoratør. 3) Møbelpolstrer. Varighed 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 3 måneder til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet. Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer, møbelpolstrer og autosadelmager, 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på seks skoleperioder. Specialet gardindekoratør varer 2 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på fire skoleperioder. Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer hvert af uddannelsens specialer, møbelpolstrer og autosadelmager, 2 år og 7 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger. Specialet gardindekoratør varer 1 år og 10 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles for møbelpolstrer og autosadelmager i seks skoleperioder og for gardindekoratør i fire skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser. 1

2 Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Grundlæggende tegneteknik og projektionstegning, der anvendes i forhold til møbel-, autogardin- og solafskærmningsområdet. 2) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel. 3) Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D arbejdstegninger og 3D modellering af enkelte polstrermøbeldele, autointeriørdele, gardininstallationsdele og modeller. 4) Opmåling og beregning af enkle polstrermøbeldele, autointeriørdele, gardininstallationsdele og modeller. 5) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer i forbindelse med opmærkning og montage. 6) Relevante materialer til anvendelse inden for polstrermøbeldele, autointeriørdele, gardininstallationsdele og modeller. 7) Formgivning, indhentning af vejledning om funktionalitet, design og æstetik. 8) Forskellige former for faglig dokumentation, f.eks. en vejledning og en arbejdsbeskrivelse. 9) Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet. 10) Forskellige planlægningsværktøjer til at strukturere og udføre en arbejdsopgave i kendte situationer. 11) Arbejdsteknik til udførelse af grundlæggende opgaver inden for boligmonteringsområdet. 12) Boligmonteringsområdets enkle hånd- og el-værktøjer og almindelige stationære maskiner og daglig vedligeholdelse. 13) Samarbejde og samspil mellem faggrupper, der indgår i polstrer, møbler-, autointeriørdele samt gardininstallationer og solafskærmningsinstallationer i kendte situationer. 14) Gældende kvalitetskrav inden for polstrermøbler, autointeriørdele samt gardininstallationer og solafskærmningsinstallationer i kendte situationer. 15) Gældende krav til affaldssortering inden for polstrermøbler, autointeriørdele og gardininstallationer i kendte situationer. 16) Indholdet i Arbejdspladsvurdering (APV). 17) Farer før løsning af en praktisk arbejdsopgave i kendte situationer. 18) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver i kendte situationer. Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Læsning af tegninger og diagrammer, der anvendes i forhold til enkle produkter inden for områderne møbelpolstrer, autosadelmager og gardindekoratør og solafskærmning. 2) Anvendelse af geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde. 3) Udførelse af håndtegnede skitser af enkle polstrermøbler, autointeriørdele samt gardininstallationsdele og modeller. 4) Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger af enkelte polstrermøbeldele, autointeriørdele og gardininstallationsdele i et digitalt tegneprogram, herunder afbildning af enkle figurer i plan og lodret billede. 5) Opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af enkle polstrermøbler, autointeriørdele og gardininstallationer og solafskærmningsinstallationer. 6) Anvendelse af måleværktøjer i forbindelse med udførelse af enkle produkter inden for området. 7) Begrundelse af valg af relevante materialer i forhold til deres anvendelse inden for boligmonteringsområdet. 8) Udførelse og beskrivelse af mindre formgivnings- eller designopgaver inden for området. 2

3 9) Læsning og forståelse af arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk og på relevant fremmedsprog. 10) Udarbejdelse af en struktureret skriftlig dokumentation af en faglig arbejdsproces. 11) Anvendelse af forskellige planlægningsværktøjer til at udføre forskellige praktiske opgaver. 12) Skelnen mellem forskellige muligheder i forbindelse med arbejdsteknik inden for boligmonteringsområdet. 13) Begrundelse af valg af hånd- og el-håndværktøjer til enkle opgaver inden for boligmonteringsområdet. 14) Begrundelse af valg af stationære maskiner til enkle opgaver inden for boligmonteringsområdet. 15) Opstilling og anvendelse af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner og udførelse af daglig vedligeholdelse inden for boligmonteringsområdet. 16) Løsning af en praktisk opgave i samarbejde med andre. 17) Begrundelse af om en afgrænset arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav. 18) Affaldssortering i henhold til de gældende krav inden for boligmonteringsområdet. 19) Identifikation af risici før løsning af en kendt arbejdsopgave. 20) Begrundelse for valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger i kendte situationer. 21) Håndtering af farlige stoffer i forbindelse med en praktisk arbejdsopgave. 22) Medvirken i gennemførelsen af en Arbejdspladsvurdering. 23) Konstatering af, om en færdig opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav. 24) Identifikation og frasortering af afgrænsede materialer ved enkle polstrermøbler, autointeriørdele og gardininstallationer. 25) Fejlmelding af el-værktøj og stationære maskiner. Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) forklare og læse kendte tegninger og diagrammer, herunder symboler og signaturer i forhold til områderne møbelpolstrer, autosadelmager og gardindekoratør og solafskærmning, 2) udføre skitser og målfaste arbejds og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i plan og lodret billede der er relevant i en given praktisk opgave, 3) referere til grundlæggende teknik i et CAD-program og udføre 2D arbejdstegninger og 3D modellering, der er relevant i en given praktisk opgave, 4) vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug af måletekniske standarder, værdier og tolerancer til at udføre opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister til en given praktisk opgave, 5) udvælge relevante materialer ved møbelpolstrerdele og autointeriørdele i praktiske opgaver, 6) udvælge relevante materialer til gardininstallationsdele og solafskærmninger i praktiske opgaver, 7) udvælge, opstille, betjene og vedligeholde polstrer-, autointeriør- og gardinbranchens almindeligt forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og stationære maskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces, 8) beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver til relevante polstrer- og autointeriørdele samt gardin- og solafskærmningsdele, 9) læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produktanvisninger på dansk og på et relevant fremmedsprog i forbindelse med udførelse af en praktisk opgave, 10) anvende faglige udtryk og begreber inden for polstrer-, auto, gardin- og solafskærmningsbranchen, 11) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i forbindelse med løsning af en praktisk opgave, 12) samarbejde med andre faggrupper om løsning af en given opgave som indgår i polstrer-, auto, gardin- og solafskærmningsbranchen, 3

4 13) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen, 14) begrunde og kontrollere, om en given arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav inden for polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen, 15) udføre affaldssortering i forhold til gældende krav inden for polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen, 16) medvirke i gennemførelse af en APV i polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen under vejledning, 17) vurdere og begrunde valg af hensigtsmæssigt arbejdsmiljø og sikkerhed ved planlægning og udførelse af en given arbejdsopgave i polstrer-, auto-, gardin- og solafskærmningsbranchen, og 18) håndtere farlige stoffer i forbindelse med en given praktisk arbejdsopgave. Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau: 1) Matematik på F-niveau. 2) Teknologi på F-niveau. Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Kompetencer i hovedforløbet 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål: 1) Eleven kan indgå i innovative og kreative processer i forbindelse med produktudvikling og etablering af egen virksomhed. 2) Eleven kan være fleksibel og samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter. 3) Eleven kan polstre møbler efter arbejdstegning. 4) Eleven kan fremstille nye modeller efter forskellige skabeloner. 5) Eleven kan rådgive og vejlede kunder og brugere om materialevalg samt brug og vedligeholdelse af møblerne. 6) Eleven kan forholde sig til kvaliteten af egne arbejdsprocesser. 7) Eleven kan anvende relevant it-værktøj og udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver. 8) Eleven kan analysere og vurdere designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive kundebehov og brugersynspunkter. 9) Eleven kan foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer. 10) Eleven kan varetage opgaver inden for salg, handel og markedsføringsmæssige sammenhænge. 11) Eleven kan anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser inden for den relevante branche. 12) Eleven kan anvende måle- og skæreværktøj. 13) Eleven kan anvende og vedligeholde forskellige typer af håndværktøj. 14) Eleven kan vurdere kvaliteten af arbejdspladsens ydelser og produkter og bruge denne viden til planlægning af eget arbejde. 15) Eleven kan vurdere kvaliteten af eget arbejde. 16) Eleven kan overholde sikkerheds- og arbejdsmiljøregler. 17) Eleven kan kommunikere og udføre arbejdsopgaver med internationale partnere, herunder også ved brug af internettet. 18) Eleven kan anvende sit kendskab til internationale råvarer og materialestrømme og international arbejdsdeling. 4

5 19) Eleven kan rådgive kunder om forskellige stof- og steltypers anvendelighed. 20) Eleven kan kommunikere konstruktivt med og vejlede kunder og brugere om materialevalg og om brug og vedligeholdelse af møblerne. 21) Eleven kan foretage korrekt valg af forskellige lædertyper i forhold til deres anvendelsesområder. 22) Eleven kan betjene, vedligeholde, fejlfinde og justere de anvendte maskintyper inden for boligmonteringsområdet. 23) Eleven kan udføre model- og polstrerarbejde efter arbejdstegning eller opmåling af specialopbygning samt indretning af interiør i biler. 24) Eleven kan fremstille og reparere alle i branchen almindeligt forekommende produkter, herunder under hensyntagen til ergonomisk korrekt siddekomfort. 25) Eleven kan arbejde med de forskellige typer af el-drevet udstyr i biler, herunder i sæder og selestrammere, samt foretage af- og til-montering og korrekt håndtering af airbags. 26) Eleven kan montere loft- og vægbeklædning. 27) Eleven kan kommunikere konstruktivt med og vejlede kunder og brugere om materialevalg samt om brugen og vedligeholdelse af interiøret i bilen. 28) Eleven kan fremstille og reparere alle i branchen almindeligt forekommende produkter, herunder rundhorisonter og teaterdekorationer. 29) Eleven kan fremstille almindeligt forekommende produkter efter arbejdstegning. 30) Eleven kan rådgive kunder om stof- og materialevalg. 31) Eleven kan arbejde med forskellige typer af solafskærmning. 32) Eleven kan anvende alle former for specialstænger og foretage mål og beregninger ved bukning af stænger og montering af snoretræk. 33) Eleven kan anvende forskellige monteringsbeslag og foretage specialmontering i væg- og loftmaterialer. 34) Eleven kan udføre vægge og adskillelser med tekstilbeklædning og udføre flagdekorationer. 35) Eleven kan rådgive og vejlede kunder om farvevalg, vedligeholdelse og pleje af materialer. 36) Eleven kan rådgive kunder om manuelle og el-drevne løsninger. 37) Eleven kan fremstille og reparere alle typer af solafskærmninger og gardiner. 38) Eleven kan fremstille og montere alle almindeligt forekommende produkter efter arbejdstegning. 39) Eleven kan udarbejde forskellige løsninger, hvori der indgår typer af pc-integration. 40) Eleven kan udarbejde oplæg til forskellige typer af rumdeling. 41) Eleven kan anvende lifte på udendørs arbejdspladser og opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads. 42) Eleven kan redegøre for sikkerhedsorganisationen på en byggeplads. Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-17, jf. stk. 1, gælder for elever i alle specialer på hovedforløbet. Stk. 3. Kompetencemålene nr , jf. stk. 1, gælder for specialet møbelpolstrer. Kompetencemålene nr , jf. stk. 1, gælder for specialet autosadelmager. Kompetencemålene nr , jf. stk. 1, gælder for specialet gardindekoratør. Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Godskrivning og merit 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1. Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor. 5

6 Afsluttende prøve 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve. Stk. 2. Den afsluttende prøve tilrettelægges således: 1) For de i 1, stk. 3, nr. 1 og 3 nævnte specialer, møbelpolstrer og autosadelmager, består prøven af en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt samt en skriftlig dokumentation i form af en projektrapport, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektrapporten udarbejdes inden for 20 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 timer. Produktet og projektrapporten præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 30 minutter. I den mundtlige prøve vil der, udover spørgsmål til produktet, indgå uddybende spørgsmål til projektrapporten indenfor materialelære, polstringsteknikker, betjening af værktøj og teknisk dokumentation. Prøven omfatter følgende discipliner: a) Optegning. b) Projektbeskrivelse, materialeanvendelse og skæremodeller. c) Skæreplaner. d) Overholdelse af mål og data. e) Håndværksmæssig udførelse. f) Helhedsindtryk. 2) For det i 1, stk. 3, nr. 2 nævnte speciale, gardindekoratør, består prøven af en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt samt en skriftlig dokumentation i form af en projektrapport, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektrapporten udarbejdes inden for 20 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 timer. Produktet og projektrapporten præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 30 minutter. I den mundtlige prøve vil der, udover spørgsmål til produktet, indgå uddybende spørgsmål til projektrapporten indenfor materialelære, teknikker i forbindelse med fremstilling og montering af gardiner, markiser og solafskærmning, betjening af værktøj og teknisk dokumentation. Prøven omfatter følgende discipliner: a) Tegning. b) Projektbeskrivelse, materialevalg og ordreformularer. c) Tegningens proportioner. d) Montering. e) Kontrol af syning, samling og fremstilling. f) Det færdige produkt, proportioner og helhedsindtryk. g) Håndværksmæssig udførelse. Stk. 3. Ved svendeprøven i specialerne autosadelmager, gardindekoratør og møbelpolstrer gives der en karakter i teori på grundlag af en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige prøve samt en karakter for det praktiske projekt. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for teori indgår med 40 %, og karakteren for det praktiske produkt indgår med 60 %. Eleven har bestået den samlede svendeprøve, når karakteren for den teoretiske prøve og den praktiske prøve er mindst 02. Stk. 4. Opgaven til det selvvalgte projekt godkendes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Censorerne er, ud over ved voteringen, til stede under den mundtlige prøve. Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal de i stk. 2 nævnte delprøver for det pågældende speciale være bestået. Eleven skal have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag. Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. 6

7 Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen Bestået/ Ikke bestået. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.. Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv). Undervisningsministeriet, den 26. marts 2015 P.M.V. LARS MORTENSEN AFDELINGSCHEF / Ulla Bødker 7

8 Kriterier for godskrivning Bilag 1 1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Møbelpolstrerspecialet Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder: Møbelproduktion, polstermøbelproduktion, små eller mellemstore polsterværksteder, autosadelmagerområdet, boligindretningsområdet. Eleven skal have været beskæftiget indenfor følgende områder: Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for møbelpolsterområdet. Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd-og el værktøj inden for polsterområdet. Udvælgelse af materialer i forbindelse med møbelpolstring. Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner. Tegningslæsning samt brug af it. Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt. Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l. : Kompetencer svarende til førstehjælp på mellem niveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. Relevant erhvervserfaring Varighed (måneder) Afkortning af euv (skoleuger) Afkortning af euv Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd-og el værktøj inden for polsterområdet Udvælgelse af materialer i læder og skind 12 0,5 0,5 0,5 Udvælgelse af materialer i tekstiler 12 0,5 0,5 0,5 Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner 12 0,5 1 1 Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for polsterområdet Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for autosadelmagerområdet Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Afkortning for elever under 25 år Uddannelse Titel Uddannelseskode Afkortning for euv (skoleuger) Afkortning for euv Afkortning for elever under 25 år (skoleuger) eud Autosadelmager eud Gardindekoratør Afkortning for elever under 25 år 8

9 eud Møbelsnedker eud Maskinsnedker Arbejdsmarkeds uddannelser Gymnasiale uddannelser HTX STX HHX HF Bundsystemer til polstermøbler Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler Fremstillig af skabeloner til polstermøbler Traditionel polstring i håndværksvirksomheder Traditionel læderpolstring og dybdehæftning Vedligehold, renovering af læder- og polstermøbler Værktøj til bundsystemer i polstermøbler Materialer til bundsystemer i polstermøbler Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk Syning af pudebetræk til siddemøbler Syning af møbelbetræk til siddemøbler Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien Geometri og projektionstegning i træindustrien Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler Tilskæring af betræk til siddemøbler Opbygning og polstring af siddemøbler Tæppetøj og måtter til kabine Solafskærmning, motorisering og reparation Programmering af motoriseret solafskærmning Fremstilling og reparation af presenninger dage AMU = 1 dags merit taget inden for de sidste 3 år 0 3 Standardmerit for Autosadelmageruddannelsen 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Autosadelmagerspecialet Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder: Møbelproduktion, polstrermøbelproduktion, små eller mellemstore polstrerværksteder, autosadelmagerområdet, boligindretningsområdet. Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for autosadelmagerområdet. Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd og el værktøj inden for autosadelmagerområdet. Udvælgelse af materialer i forbindelse med autosadelmagerarbejde. Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner. Indvendigt interiør i biler. Tegningslæsning samt brug af it. Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: Kompetencer svarende til førstehjælp på mellem niveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september

10 2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. Relevant erhvervserfaring Varighed (måneder) Afkortning af euv (skoleuger) Afkortning af euv Afkortning for elever under 25 år Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for autosadelmagerområdet Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd - og el værktøj inden for autosadelmagerområdet Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner 12 0,5 1 1 Indvendigt interiør i biler 12 0,5 1 1 Udvælgelse af materialer i læder og skind 12 0,5 0,5 0,5 Udvælgelse af materialer i tekstiler 12 0,5 0,5 0,5 3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Afkortning af euv (skoleuger) Afkortning af euv Afkortning for Afkortning for elever under 25 elever under år (skoleuger) 25 år (praktik mdr.) Uddannelse Titel Uddannelseskode EUD Møbelpolstrer EUD Gardindekoratør Arbejdsmarkedsuddannelser Bundsystemer til polstermøbler dage AMU = 1 Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler Fremstillig af skabeloner til polstermøbler Traditionel polstring i håndværksvirksomheder Traditionel læderpolstring og dybdehæftning Vedligehold, renovering af læder- og polstermøbler Værktøj til bundsystemer i polstermøbler Materialer til bundsystemer i polstermøbler Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk Syning af pudebetræk til siddemøbler Syning af møbelbetræk til siddemøbler Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien Geometri og projektionstegning i træindustrien Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler Tilskæring af betræk til siddemøbler Opbygning og polstring af siddemøbler Tæppetøj og måtter til kabine Solafskærmning, motorisering og reparation Programmering af motoriseret solafskærmning Fremstilling og reparation af presenninger dags merit taget inden for de sidste 3 år HTX STX HHX HF Bundsystemer til polstermøbler Gymnasiale uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelser Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler Fremstillig af skabeloner til polstermøbler Traditionel polstring i håndværksvirksomheder Traditionel læderpolstring og dybdehæftning Vedligehold, renovering af læder- og polstermøbler Værktøj til bundsystemer i polstermøbler Materialer til bundsystemer i polstermøbler Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk Syning af pudebetræk til siddemøbler dage AMU = 1 dags merit taget inden for de sidste 3 år 10

11 Gymnasiale uddannelser Syning af møbelbetræk til siddemøbler Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien Geometri og projektionstegning i træindustrien Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ Fremstilling af skæreplaner til polstermøblerr Tilskæring af betræk til siddemøbler Opbygning og polstring af siddemøbler Tæppetøj og måtter til kabine Solafskærmning, motorisering og reparation Programmering af motoriseret solafskærmning Fremstilling og reparation af presenninger HTX STX HHX HF Standardmerit for Gardindekoratøruddannelsen 1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Gardindekoratøruddannelsen Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder: Møbelproduktion, polstrermøbelproduktion, små eller mellemstore polstrerværksteder, autosadelmagerområdet, boligindretningsområdet. Elever skal have kendskab til: Fremstilling af dekorationer, gardiner og solafskærmning. Udvælgelse af materialer. Brug af hånd- og el-værktøj og vedligeholdelse af disse. Opstilling og betjening af symaskiner samt vedligeholdelse af disse. Tegningslæsning samt brug af it. Opsætning og montering af solafskærmninger. Opmåling til gardiner og eller persienner. Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt. Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: Kompetencer svarende til førstehjælp på mellemniveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. Relevant erhvervserfaring Varighed (måneder) Afkortning af euv (skoleuger) Afkortning af euv 11

12 Udvælgelse af materialer 12 1 Brug af hånd- og el værktøj og vedligeholdelse af 12 1 disse Opstilling og betjening af symaskiner samt vedligeholdelse 12 1 af disse. Opsætning og montering af solafskærmninger 12 1 Opmåling til gardiner og eller persienner Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Uddannelse Titel Uddan- Afkortning nelsesko- de af euv (skoleuger) Afkortning af euv Afkortning for elever under 25 år (skoleuger) eud Møbelpolstrer eud Autosadelmager eud Tømrer eud Bygningssnedker Arbejdsmarkedsuddannelser Gymnasiale uddannelser Bundsystemer til polstermøbler Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler Fremstillig af skabeloner til polstermøbler Traditionel polstring i håndværksvirksomheder Traditionel læderpolstring og dybdehæftning Vedligehold, renovering af læder- og polstermøbler Værktøj til bundsystemer i polstermøbler Materialer til bundsystemer i polstermøbler Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk Syning af pudebetræk til siddemøbler Syning af møbelbetræk til siddemøbler Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien Geometri og projektionstegning i træindustrien Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler Tilskæring af betræk til siddemøbler Opbygning og polstring af siddemøbler Tæppetøj og måtter til kabine Solafskærmning, motorisering og reparation Programmering af motoriseret solafskærmning Fremstilling og reparation af presenninger HTX STX HHX HF dage AMU = 1 dags merit taget inden for de sidste 3 år 3 Afkortning for elever under 25 år 12

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 272 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist BEK nr 433 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.45T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 557 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 279 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker BEK nr 443 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.17T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 361 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.21T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer BEK nr 349 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.51T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 238 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser BEK nr 457 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.00T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 219 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 271 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse BEK nr 287 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg BEK nr 346 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 225.87H.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker BEK nr 269 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker BEK nr 268 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen BEK nr 381 af 08/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.91T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører BEK nr 467 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.62T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2781 Titel: Bolig- og autointeriørmontering Kort titel: Interiørmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Boligmonteringsområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist BEK nr 453 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.54T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør BEK nr 288 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør BEK nr 274 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 454 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.93T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1655 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 279 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag BEK nr 329 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.57T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske BEK nr 461 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.09T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer BEK nr 284 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør BEK nr 295 af 23/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.88T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker BEK nr 438 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.89T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester BEK nr 237 af 08/03/201 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 201 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 338 af 27/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.36T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 585 af

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf BEK nr 468 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.85T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi BEK nr 348 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.06T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 277 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer BEK nr 273 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen BEK nr 460 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.60T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 249 af

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter BEK nr 442 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.02T.541 Senere ændringer

Læs mere

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært

Læs mere

Bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen

Bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen BEK nr 445 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.97T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 239 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for Beklædningshåndværker Side 1 af 22 Fag fælles for hovedforløb 23008 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«.

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:»cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«. BEK nr 1266 af 02/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 074.10S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker BEK nr 495 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.64T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 605 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.90T.541 Senere ændringer

Læs mere