Område generalforsamling 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Område generalforsamling 2010."

Transkript

1 Vojens d. 3. februar Område generalforsamling Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling afholdt i Haderslev afd. klubhus hvor der var fremmødt 40. medlemmer. 1. Valg af dirigent. Per Heissel, Tønder blev forslået og valgt som dirigent af forsamlingen. Per konkluderede af generalforsamlingen var rettidig indkaldt, meddelte kort at der ville blive byttet om på punkt 4 og 5. Gav derefter ordet til formanden og hans beretning. 2. Formandsberetning. Året 2009 startede vi med at afholde formandsmøde den 19. januar i Haderslev. På formandsmødet blev dagsorden for generalforsamling gennemgået, og områdeformanden oplyste at der var fremsendt 4 forslag til generalforsamlingen. De enkelte forslag blev gennemgået og drøftet og kommentarer til forslagene blev noteret af formanden, der vil fremlægge disse på generalforsamlingen. Der var ingen kommentarer til den fremlagte dagsorden. Næste punkt var fordeling af årets konkurrencer. Vi har 14 konkurrencer som skal fordeles til de forskellige lokalafdelinger. 6 konkurrencer i område regi, og 8 officielle konkurrencer. De officielle konkurrencer er følgende: 2 Unghunde konkurrencer m oprykning, 2 oprykningskonkurrencer fælles for sek. I og II, hhv. patruljeklasse og kriminalklassen. 4 udtagelseskonkurrencer fordelt på hhv. patruljeklasse og Kriminal -og vinderklasse. Udtagelseskonkurrencer afholdes individuelt for sek. I og sek. II. Konkurrencerne blev fordelt mellem de enkelte lokalafdelinger uden problemer. Referat af formandsmødet har været indrykket i vores medlemsblad Politihunden. Efter afslutning af formandsmødet begyndte område 3 s generalforsamling, referat af generalforsamlingen har været indrykket i vores medlemsblad Politihunden. Efter overstået valg var de forskellige poster for 2009 besat med flg. personer: Områdebestyrelse: Formand Knud Jensen, Sønderborg områleder sek. II Næstformand /kasserer Frank Jakobsen, Horsens områleder sek. I Best.medl./Sekretær Benny Lund, Haderslev områderep. sek. II, genvalg Bestyrelsesmedlem Erik Jensen, Ribe Amt områderep. sek. I, genvalg Bestyrelsesmedlem Egon Bak, Sønderborg sek. II Område suppleanter: Sek. I Per Heissel, Tønder sek. I, genvalg Sek. II Brian Bjørnskov, Horsens sek. II, genvalg Område revisorer: Mogens Larsen, Haderslev sek. II, genvalg Peter Christensen, Vejle sek. II, genvalg Område revisor suppleant: Peder H Kristensen, Billund sek. II, genvalg Områdets konkurrenceudvalg: Formand Egon Bak, Sønderborg sek. II Bestyrelsesmedlem Per Larsen, Ribe Amt sek. II, genvalg Bestyrelsesmedlem Brian Bjørnskov, Horsens sek. II, genvalg

2 Som bekendt er der årligt mulighed for at deltage i 6 konkurrencer i område regi. I 2009 har der været så god tilslutning til alle konkurrencer, at alle konkurrencer i område regi er blevet afviklet. Det er andet år i træk hvor alle konkurrencer er blevet afholdt. Af officielle konkurrencer: 2 Unghunde konkurrencer, 2 oprykningskonkurrencer og 2 sek. II udtagelseskonkurrencer er disse konkurrencer også alle blevet afviklet. Derudover deltager en del af lokalafdelingerne fra område 3 i konkurrence Jyske mesterskaber for Unghunde, der afholdes af Silkeborg PH. At der bakkes så godt om konkurrencerne, ser jeg som en god og positiv udvikling og håber at denne trend fortsætter i 2010, så vi kan få mange gode hundekonkurrencer og oplevelser. Dommervedligehold dommermøde blev afholdt den 28. februar i Haderslev PH klubhus. Mødet blev afholdt af områdeforeningen sammen med repræsentant fra Dommer og Program udvalget. Henning Dahl, fra D&P udvalget forestod seancen. Henning havde opgaver med som de fremmødte dommere så skulle bedømme og sætte point på. Dette affødte mande gode diskussioner, men generelt var der ikke den store afvigelse i de enkelte bedømmelser. Det var pænt fremmøde 22 m/k af dommere, men desværre var ikke alle lokal afdelinger repræsenteret. Jeg vil opfordre til at alle dommere møder op til et sådan arrangement. Tak til Haderslev PH for husly og forplejning. Dommerinstruktører i område 3. Mogens Larsen, Haderslev og Egon Bak Sønderborg afholdt dommerkursus med start den 7. marts og afsluttende prøve den 2. Maj. Der deltog 8 aspiranter, heraf den ene som B-dommer. Alle bestod og område 3 fik hermed 8 nye dommere at trække på når der afholdes konkurrencer. De nye dommere er følgende: B- dommer Johnny Wagner. Haderslev PH Per Haupt, Sønderborg PH Poul Smedegaard, Horsens PH Jane Bjørnskov Bertelsen, Horsens PH Brian Bjørnskov, Horsens PH Tina Tangaa Jakobsen, Horsens PH Niels Jørn Hjerrild, Vejle PH Kurt Andersen, Billund PH Tak til dommerinstruktørerne, og tillykke med dommertitlen til alle deltage, vi skal nok gøre brug af jer. Dommeroprykning, godkendelse for at må dømme alle øvelser, i alle klasser. Der har i 2009 ikke været tilstrækkelig efterspørgsel på denne godkendelse, men som tidligere nævnt send mig løbende info såfremt der er et behov, jeg vil så sammen med dommerinstruktørerne få planlagt en oprykning. 7. marts, afholdt Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Mødet blev afholdt på Fyn, Vissingbjerg Storkro. Fra områdebestyrelsen område 3, deltog fra sek. II områderepræsentant Benny Lund, undertegnede havde meldt afbud, da jeg var forhindret i at deltage. Fra sek. I var der afbud fra I områdeleder Frank Jakobsen og områderepræsentant Erik Jensen. Af store emner var vores medlemsblad Politihunden, annonceindtægter og næste års budget Der blev besluttet at indkalde til et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde den 20. juni. Referat har været bragt i Politihunden marts, havde arbejdsudvalgene sektion I og II inviteret til seminar i Sandbjerglejren. Emnet på seminaret var Træner / instruktør og figurantseminar. Hvert område er sikret mindst 7 pladser. Områdets dommerinstruktører, figurantinstruktører var prioriteret forud for dommere. Fra område 3 var der stor interesse for at deltage, jeg fik tilsagn om at 14 område 3 medlemmer gerne ville deltage. Dog fik ikke alle overholdt deadline for tilmelding, og kunne derfor ikke komme i med i prioriteringen.

3 var repræsenteret ved 4 lokale afdelinger Haderslev PH, Sønderborg PH, Billund PH og Aabenraa PH. I alt deltog 9 medlemmer fra område 3. Jeg håber at område 3 også vil være repræsenteret ved det kommende seminar i 2010 Fra den marts afholdelse af områdets årlige flagskib, weekend kursus på Rømø, med indkvartering på Rømø vandrehjem. Deltager antallet var steget ift og det var jo glædeligt, vi var i alt 59 deltager denne weekend. Rømø udvalg og tuttepiger, samt 45 hundefører fordelt på 5 hold, fra hvalpe, og op til Kriminal og vinder hunde. 11 instruktører samlet fra nær og fjern for at klare opgaven med at give hundeførerne en udbytterig weekend, med masser nye input og hundetræning. En stor tak til instruktører, tuttepiger og Rømø udvalg, som vil bruge en weekend på at give deltagerne en uforglemmelig weekend. Da vi ikke synes vi fik den betjening på vandrehjemmet som vi havde forventet, blev det besluttet at vi ville finde et nyt sted for indkvartering i Som sædvanlig skulle vi havde uddelt de to pokaler som hører med til Rømø kurset. Disse to pokaler udleveres til personer der er indstillet af kursets instruktører. Årets kammeratskabspokal gik til Per S Larsen, Haderslev Ph Pokalen Hunden har ret gik til Johnny Wagner PH afd. Igen et vel tilrettelagt arrangement af områdets kursusudvalg, der består af: Bent Stokbæk, Tønder PH, med ansvar for terræn Leif Olesen, Tønder PH, med ansvar for instruktører Pia Nielsen, Åbenrå PH, med ansvar for indkvartering og forplejning Tak til kursusudvalget for et veltilrettelagt kursus. Instruktør / træner uddannelse i PH regi. Område instruktører for område 3, Tom Nielsen, Sønderborg PH, Finn Petersen, Aabenraa PH og Claus Jensen Haderslev PH. Der har været afholdt kursus 3 gange i gange i Åbenrå med næsten fuldtalligt deltager antal, hvor der har der været teori undervisning, baseret på det undervisnings materiale der er udarbejdet af områdeinstruktørerne i område 3, med Finn Petersen som primus motor. Der er stadig en del teori der skal gennemgås (ca. en ½ dag) før det planlagte materiale er afsluttet. Tom afholdt den 5. december bidearbejde i Haderslev (en praktisk dag ) med meget dårligt fremmøde, men datoen var desværre også blevet flyttet flere gange. Det har været svært, at finde en dato hvor alle havde mulighed for at deltage. Tak til alle lokal instruktører for jeres interesse og deltagelse i disse kurser. Tak til område instruktørerne for jeres indsats. 20. juni, afholdt Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Mødet blev afholdt på Fyn, Vissingbjerg Storkro. Fra områdebestyrelsen område 3, deltog fra sek. II områderepræsentant Benny Lund, og undertegnede. Fra sek. I var der afbud fra områdeleder Frank Jakobsen og områderepræsentant Erik Jensen. På dagsordnen var vores medlemsblad Politihunden, annonceindtægter og næste års budget, samt kontingentforhøjelse. Referat har været bragt i Politihunden. Klikker kursus i område 3 Med Dorthe Dalgaard Nilsen som tovholder blev der arrangeret og afholdt klikker kursus i Haderslev PH klubhus med start den 8. august og med i alt 5 kursusdage.

4 Kurset indeholdt både teori og praktik. Tak til Dorthe for din indsats ifb. med kurset Figurantuddannelse i område 3 Figurant instruktør Finn Petersen, Aabenraa PH og Preben Rasmussen Aabenraa PH afholdt i samarbejde med områdeledelsen figurantkursus med startdato den 31. oktober. Der var forhånds tilkendegivelse om at en stykker havde ønske om at deltage, men sluttelig blev kun 8 aspiranter tilmeldt. Kurset foregik i Aabenraa PH klubhus og selve godkendelsen foregik i Sønderborg PH. Alle 8 deltager blev godkendt, dog ikke alle til alle øvelser. Deltagerne var følgende: Marianne Baden, Haderslev PH Mona Ib, Haderslev PH Keld Stabel, Billund PH Lars Mortensen, Sønderborg PH Michael Balslev, Sønderborg PH H C Svane Christensen, Sønderborg PH Per Nielsen, Sønderborg PH Lars Krieg, Sønderborg PH Tillykke til alle figuranter, og vi skal nok gøre brug af jer. Tak til Finn og Preben for jeres indsats og tak til de to foreninger for husly og forplejning. Det var så også i 2009 at vi fik mulighed for at anvende elektroniske hovedlister ved udtagelseskonkurrencerne, da det har været et ønske igennem lang tid var det dejligt at det på baggrund af hovedbestyrelsens beslutning nu omsider blev en realitet. Arbejdsudvalgene havde bedt om at de enkelte områder / lokale afdelinger ville sende hvad de anvendte af elektroniske lister, for så på baggrund af dette materiale at kunne beslutte hvad der fremover skulle være den officielle hovedliste. Hoved listen udarbejdet af Klaus W Hansen Sønderborg PH blev med få tilretninger valgt til at være Dansk Politihundeforenings officielle hovedliste. For medlemmer i område 3 var det så let at komme i gang, da denne hovedliste igennem lang tid har været stillet til rådighed på området hjemmeside. Tak til Klaus for arbejdet med at få udarbejdet den elektroniske hovedliste. Lån / brug af statsskov i Skov - og Naturstyrelsen Sønderjyllands område. Korrespondance med SNS ifb med lån af Statsskov. Der gives ikke mere tilladelse til at være i de skove vi hidtil har anvendt. Og lån af skov ifb med løse hunde er blevet meget begrænset. Skov - og Naturstyrelsen Sønderjylland Dansk Politihundeforening - Politik for hundetræning på SNS SDJ Iht. modtaget dokument Hundepolitik 1. Lokal afd. i område 3. Såfremt en af ovennævnte Politihundeforeninger ansøger om at afholde øvelser/prøver med løs hund i en af de 11 hundeskove (der må hundene jo være løse), vil de så kunne regne med at få tilladelserne? Svar fra SNS - Ja 2. Derudover kan der ansøges, op til 5 gange årligt fra den enkelte forening, om at anvende en af de øvrige skove i området, undtaget er B-skove, for afholdelse af øvelser/prøve med løs hund. Svar fra SNS

5 Der kan op til 5 gange årligt gives tilladelse til den enkelte forening til at holde øvelser i dele af Revsø, Fryndesholm og Hostrup Krat. Jeg vedlægger kort hvor du kan se hvilke områder det drejer sig om samt nyeste udgave af hundepolitikken. Konklusion: Vi kan ikke med ovennævnte betingelser dyrke vores sport på en fornuftig måde i statsskoven. Jeg vil prøve at arbejde videre med hvilke muligheder vi har for igen at kunne bruge de skove vi plejer at komme i. Formanden gennemgik resultaterne fra de forskellige konkurrencer i området, se dem på områdets hjemmeside, Årets konkurrencer i område regi. Der er jo som bekendt 6 konkurrencer som afholdes i område regi. Den praktiske del er uddelegeret til en lokal afd. som så er ansvarlig for tilrettelæggelse af konkurrencen. Overdommer til disse konkurrencer udvælges af konkurrenceudvalget, evt. i samarbejde med den arrangerende lokale afdeling. Som hjælp til at styre disse konkurrencer har vi område konkurrencemappen der indeholder alle proportioner samt regler og bestemmelser for afholdelse af disse konkurrencer. Samtidig kan mappen bruges som opslagsværk for at se vinderne fra de forskellige konkurrencer. For at dette kan lade sig gøre, kræves det at denne mappe bliver ajourført ført hvert eneste år. Ansvaret for at dette arbejde bliver gjort, ligger hos formanden for områdets konkurrenceudvalg. Opdateret udgave kan hentes på områdets hjemmeside. Konkurrenceudvalget består pt. af flg. 3 medlemmer: Formand Egon Bak sek. II, Sønderborg Bestyrelsesmedlem Per Larsen sek. II, Ribe Amt Bestyrelsesmedlem Brian Bjørnskov sek. II, Horsens Tak til konkurrenceudvalget for jeres arbejde. Jeg vil også takke de lokalafdelinger, der har påtaget sig opgaven med at tilrettelægge og afholde, en eller flere konkurrencer, det være sig konkurrencer i områderegi eller officielle konkurrencer, oprykning, udtagelse eller unghundekonkurrencer, specielt tak til de enkelte konkurrenceledere for deres indsats. Kåringer i Der blev i 2009 fremstillet 8 hunde til kåring heraf 3 ikke bestået = 37,5 % (3 i øv. 9) I 2008 blev der fremstillet 15 hunde, heraf 4 ikke bestået = 26,7 % Det er næsten en halvering af fremstillede hunde, jeg håber der bliver mere run på kåringsteamet i Tak til Kåringsmand Benny Lund og kåringsfigurant Per S Larsen for jeres indsats ifb. afholdelse af kåring. Tak til Benny og Per for godt samarbejde, samt jeres måde at håndtere kåringerne på. Tak til lokalforeningsformænd, instruktører, figuranter, dommere, Rømø-udvalg, Konkurrence udvalg, Kåringsmand og figurant, samt hundefører for godt samarbejde i årets løb. Også en stor tak til områdes web-master Benny Lund, du har altid sørget for at områdets hjemmeside var opdateret og relevante oplysninger kunne findes der. I august måned valgte du så efter eget valg og iflg. aftale med områdeledelsen, at trække dig fra posten, og som aftalt overdrage hjemmesiden til Dorthe D Nielsen, der har sagt ja til at styre vores hjemmeside. Som de fleste nok har bemærket har hjemmesiden ikke været aktiv i en periode og er det stadig ikke. Jeg vil opfordre Dorthe til snart at få siden op at køre igen, og håber at det sker i nær fremtid, da jeg har fået flere henvendelser om hjemmesiden. Tak til Dorte for at hun har påtaget sig opgaven.

6 Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer i områdeforeningen, for det gode sammenarbejde vi har haft i årets løb. Jeg vil her til slut takke alle som har ydet en indsats for vores forening, det være sig både lokalt og i område regi, og dermed har været med til at få året 2009 til at fungere så godt som det har gjort her i vores område. Med ønske om et godt og aktivt hundeår, i 2010 vil jeg hermed afslutte min formandsberetning. Dirigenten efterlyste kommentarere, der var ingen og beretningen godkendt. 3. Kassereren fremlægger der reviderede regnskab. Ingen kommentar regnskab godkendt. 5. Kontingent. Bestyrelsen forslår en kontingent stigning på kr. 25 pr. medlem. Peter Christensen, Vejle Foreningerne vil jo ikke kunne hæve deres kontingent før til næste år, da de lokale generalforsamlinger jo er afholdt for de fleste klubber. Dorthe Nielsen, Vejle ville gerne udskyde kontingentstigningen et år. Frank Jacobsen, Horsens mente området ville komme ud af 2010 med et underskud på kr , hvis vi udskød stigningen. Per. Skytt Larsen, Haderslev forslog en stigning på kr. 50 pr. medlem. Der var en del snak frem og tilbage, men en stigning på kr. 25 pr. medlem blev vedtaget. 4. Indkomne forslag. Der var 1. forslag fra Per Skytt Larsen, Haderslev. Citat. Jeg vil gerne foreslå at man i området nedsætter en bruttotrup/prøvefiguranter. Hensigten men denne trup er at samle 1-2 mand fra hver forening til at løbe alle stop i alle konkurrencer. På denne måde sikre man sig at alle stop vil blive løbet ens til stor gavn for hund, hundefører og figuranterne samt hæve hele standarden indenfor vores bide arbejde og mindske skader på hunde og figuranter. Det er så meningen at denne trup skal afspejle sig landsdækkende. Jeg mener at tovholderne skal være nogle af dem der er tilknyttet instruktøruddannelsen. Min idé var at det skulle bygges op på følgende måde i området. Truppen hører under arbejdsudvalget i områdebestyrelsen. Tovholder referer til arbejdsudvalget og fremlægger plan om hvordan truppen arbejder og hvilke tiltag der bliver gjort. 1-2 M/K som tovholder (Per S. Larsen, Haderslev), 1 M/K som koordinator (Dorte D. Nielsen, Vejle). Feks. 8 figuranter i området, udvælges efter et niveau som på områdeinstruktørerne. Der afholdes 2-4 temadage om året (eller efter behov). Figuranterne skal 1 gang årligt op til en prøve, hvor en ekstern (evt. Jan Stilling) godkender/kassere figuranterne. Opstart forår 2010 Der vil selvfølgelig være noget økonomi i at have den trup til eksempelvis ærmer med mere. Den udgift have jeg en forestilling i at området afholdt ligeledes som de afholder til instruktøruddannelsen, evt. med et tilskud fra lokal foreningerne. Knud Jensen, Sønderborg. Bestyrelsen går ind for forslaget og uddannelsen vil i så fald gå ind under instruktøruddannelsen. Jørgen Rasmussen, Åbenrå. Syntes ikke om forslaget, da figuranternes optræden ville blive for ensrettet og vores hunde skulle jo gerne kunne bide uanset figurantens opførsel. Kim Birk, Billund. Mente at figuranterne skulle kunne modtage vores hunde korrekt. Henrik Schmidt, Haderslev. Ensartethed må være vejen frem. Per Skytt Larsen, Haderslev. Det vil mindske skader på hund og figuranter hvis øvelsen bliver mere ensartet. Rikke Klostergaard, Haderslev. Frygtede at kunne bliver svært at få figuranter til konkurrencerne.

7 Kim Birk, Billund. Figuranterne der blev uddannet, skulle være forpligtet i en længere periode. Dorthe Nielsen, Vejle. Mente ikke der ville være problemer med at få medlemmerne til at tilmelde sig til uddannelsen. Peder Kristensen, Billund. Mente ikke figuranterne i øv. 10., behøvede at have denne uddannelse. Per Skytt Larsen, Haderslev. Det er meningen at figuranterne i øv. 10., skal med ind under uddannelsen senere. Gerda Falck, Billund. Syntes det var en god ide. Knud Jensen, Sønderborg. Var inde på at uddannelsen falder godt i tråd med den kommende Sandbjerg seminar. Egon Bak, Sønderborg. Mener der skal minimum uddannes 8-10 figuranter. Marianne Baden, Haderslev. De uddannede figuranter kunne jo uddanne de lokal figuranter i klubberne, og måske, de ville få smag for sagen og blive uddannet i område regi på et tidspunkt. Forslaget blev vedtaget og der vil blive nedsat et udvalg med Per S. Larsen som tovholder. 6. Valg. Område Leder sek. I., Frank Jacobsen Horsens, blev genvalgt. Område suppleant sek. I., blev Per Heissel Tønder, genvalgt. Område leder sek. II., Knud Jensen Sønderborg, blev genvalgt Område suppleant sek. II., Brian Bjørnskov Horsens, blev genvalgt. Formand for områdeforeningen, Knud Jensen Sønderborg blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem, Egon Bak Sønderborg, blev genvalgt. Revisor, Peter Christensen Vejle og Mogens Larsen Haderslev, blev valgt. Revisor suppleant, Peder Kristensen - Billund, blev valgt. Konkurrence udvalg, Per Larsen Ribe og Brian Bjørnskov Horsens, blev genvalgt.. 7. Eventuelt. Formanden gennemgik hvem der havde fået tildelt hvilke konkurrencer, se endvidere Politihunden og områdets hjemmeside på adresse, der kan resultaterne fra DM også findes. Udlevering af område 3 s ærespræmie ifb. Danmarksmesterskabet 2009 Den september Danmarksmesterskab 2009 afholdt i Ebeltoft, arr. af Århus PH. Kriminalklassen Nr 3 Benny Lund, Haderslev sek. II m Mai Tuk Hiff 206,4 Dansk Politihundeforenings 3. Pr. Kriminalpolitiforeningens vandrepokal Bedste hund øv 7+8 ærespræmie, bedste hund i Kriminalklassen, fra område 3 Patruljeklassen Nr. 8 Gerda W Falk-Petersen sek. II, Billund m Glarbo Boogie 208,3 Dansk Politihundeforenings 8. Pr. Toldgrænsekorpsets vandrepokal, bedste hund i patrulje klassen omr. 3 ærespræmie, bedste hund i patrulje klassen, fra område 3 De to pokaler udleveres til HF. Tilmelding til konkurrencer officielle og i område regi. Tilmelding skal ske via bestyrelsen i lokalforeningen. Sidste tidsfrist skal overholdes, ellers har man som udgangs punkt mistet retten til at deltage, Tilrettelægger af konkurrencen afgør om han/hun vil give for sent tilmeldte mulighed for at deltage. Ifb. med officielle konkurrencer kan der ved særlig specielle forhold gives tilladelse at stille hos den anden sektion, I eller II. Denne forespørgsel skal altid ske via egen områdeleder.

8 Arbejdsudvalgene indbyder til seminar marts 2010 i Sandbjerg. Indbydelsen er udsendt til alle lokalforeningsformænd. Emnet: ensarte uddannelse og udførsel af figurantarbejde, samt ensarte bedømmelser af øv. 10 og 11 Hvert område er sikret 7 pladser. HUSK tilmeldinger skal ske til mig (Knud Jensen). Områdets figurant og dommerinstruktører, samt område -og lokalinstruktører vil blive prioriteret forud for øvrige tilmeldinger. Tilmeldinger i prioriteret rækkefølge Seminaret er gratis for deltagerne, mens rejseudgifter afholdes for egen regning. Ved udeblivelse fra kursus uden gyldig årsag, opkræves pågældende lokal afd. den fulde kursusafgift. For de medlemmer der deltager fra område 3, betaler områdeforeningen rejseudgifterne ved koordineret kørsel. Afregning sendes via lokalforeningsformand til områdekassereren. Husk: Sidste tilmelding den til undertegnede. Indbetaling af kontingent til området, inden 1. april Pr lokal afd. 200,00 kr. Pr. medlem 45,00 kr + forslag 25 kr.(2010). = 70 kr. Stigning af kontingent med 25 kr. HUSK Indbetaling af kontingent fra lokalafdelinger til hovedforening, inden 1. april. Kontingent 2010: Aktive 200,00 kr. pr medlem Passive 150,00 kr. pr medlem Såfremt hovedforenings regnskab afsluttes med et overskud, vil en del af dette overskud blive tilbagebetalt til områderne. Derfor skal alle lokalafdelinger i område 3 sørge for at få betalt kontingent til hovedforeningen inden 1. april. For 2010 er der ikke udsigt til at få noget tilbagebetalt. Der vil nemlig kun blive tilbagebetalt beløb til områderne, svarende til antallet af lokalforeninger der har indbetalt deres kontingent rettidig til hovedforeningen. Skulle en eller flere foreninger glemme at indbetale rettidig kontingent til hovedforeningen, hæfter den enkelte forening for det økonomiske tab område 3 vil få, i henhold til 5., stk. 5. i områdeforeningens vedtægter. Indberetning af bestyrelsessammensætning i lokalafdelingerne. Efter afholdelse af generalforsamling i lokalafdelingerne, dog senest 1. april, husk at sende bestyrelses- sammensætning til undertegnede. Husk at opdatere adresse og telefon nr. Rømø-kursus 2010, fra den marts. Indbydelse til Rømø kursus 2010 er sendt til alle lokalafdelinger. Nyt indkvarteringssted, Indkvartering Skærbæk Kursus- og Fritidscenter 4 personer pr feriehus Aftensmad fredag, i eget lokale med bar og musikanlæg Aftenbuffet lørdag, i eget lokale med bar og musikanlæg Rømø-kursusudvalg: Pia Nielsen - Indkvartering Bent Stokbæk - terræn Leif Simon Olesen Instruktører

9 Kursus udvalget er i fuld gang med planlægning af årets Rømø kursus. Husk samlet tilmelding og indbetaling fra lokalafdelingerne. Tilmeldings skemaer til Pia Indbetaling til områdekasserer, konto nr angivet på indbydelsen Sidste frist for tilmelding og betaling den 7. feb.2010, efter først til mølle princip. Indberetning af dommerstatus fra de enkelte lokalafdelinger. Husk senest 1. april at sende ajourført dommerliste til undertegnede. Husk at opdatere adresse og telefon nr. Dommeruddannelse / dommerinstruktør Er der kandidater, så giv mig besked. Møde Dommervedligehold 2010 Haderslev PH klubhus Indbydelse udsendes senere, når det er afklaret med dommer og program udvalg. Dommeroprykning til alle klasser Er der kandidater, så giv mig besked. Mogens Larsen, Haderslev. Ville gerne vide hvordan vi honorere medlemmerne i området ved kurser og lignende. Frank Jacobsen, Horsens. Vi udbetaler kørepenge til Sandbjerg, DM og instruktøruddannelse. Desuden betaler området forplejning til instruktøruddannelsen. Mogens Larsen, Haderslev. Figurant og dommeruddannelsen får ikke betalt deres forplejning. Der var herefter en livlig diskussion om emnet. Det bliver sådan, for fremtiden bliver instruktører honoreret med forplejning og kørepenge (kr.1 pr. km.,) og (kr. 50 pr. instruktør, pr. kursusdag til forplejning.) Mogens Larsen, Haderslev. Brød sig ikke om punktet, rengøring på Rømø weekenden, hvor meget ville udlejer forlange inden de godkendte hytterne. Knud Jensen, Sønderborg. Rengøring bestod af feje gulve og tørre borde af og rydde ordentlig op efter sig. Jane Bjørnskov, Horsens. Ville gerne vide hvornår der var figurant uddannelse. Knud Jensen, Sønderborg. Vi har en stående aftale med figurant instruktørerne, når der er deltager nok bliver de afholdt hurtigst muligt. Dorthe Nielsen, Vejle. Kunne godt tænke sig at datoen for dommermøde kom ud noget før, så man kunne planlægge lidt bedre. Knud Jensen, Sønderborg. Det er dommer og programudvalget der sætter datoen, så det er ikke muligt. Dirigenten spurgte forsamling om der var flere der ønskede ordet, det var der ikke, dirigenten takkede for god ro og orden under mødet og gav derefter ordet til formanden. Formanden takkede dirigenten, herefter udbragte vi et leve for foreningen. Generalforsamlingen slut kl P.B.V. Benny Lund.

Område generalforsamling 2009.

Område generalforsamling 2009. Vojens d. 22. januar 2009. Område generalforsamling 2009. Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling afholdt i Haderslev afd. klubhus hvor der var fremmødt 35. medlemmer. 3. Valg af dirigent.

Læs mere

Formandsmøde i Haderslev d. 20. januar 2014.

Formandsmøde i Haderslev d. 20. januar 2014. Vojens 7. februar 2014. Formandsmøde i Haderslev d. 20. januar 2014. Gennemgang af dagsorden Egon Bak gennemgik dagsordenen, konstaterede at Tønder afd. ikke var repræsenteret. Forslog Knud Jensen som

Læs mere

Vojens d. 30. januar 2011. Område generalforsamling 2011.

Vojens d. 30. januar 2011. Område generalforsamling 2011. Vojens d. 30. januar 2011. Område generalforsamling 2011. Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling afholdt i Haderslev afd. klubhus hvor der var fremmødt 52. medlemmer. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro 1. Valg af dirigent Jan Skov, Silkeborg PH blev valgt 2. Valg af referent Tina Kværnø, Næstved PH blev valgt 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vojens d. 26. januar 2012. Område generalforsamling 2012.

Vojens d. 26. januar 2012. Område generalforsamling 2012. Vojens d. 26. januar 2012. Område generalforsamling 2012. Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling afholdt i Haderslev afd. klubhus hvor der var fremmødt 66. medlemmer. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af AU-møde, sektion 1 og sektion 2, afholdt den 7. juni 2014, i Skovbo Afd. s klubhus.

Referat af AU-møde, sektion 1 og sektion 2, afholdt den 7. juni 2014, i Skovbo Afd. s klubhus. Dansk Politihundeforening Arbejdsudvalgene Referat af AU-møde, sektion 1 og sektion 2, afholdt den 7. juni 2014, i Skovbo Afd. s klubhus. Tilstede var et samlet AU fra sektion 2. Fra sektion 1 havde Mads

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2012

OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2012 OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2012 INDLEDNING År 2012 kom og år 2012 gik. Vi har fået flere hf i området og der er kommet rigtig mange nye hvalpe og der trænes på livet løs ude

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 86 41 87 34-51 80 87 34 E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 86 41 87 34-51 80 87 34 E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening. R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 5. marts 2016 kl. 1300 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat fra sektionsmødet sektion II d. 27/9 14, Nykøbing F.

Referat fra sektionsmødet sektion II d. 27/9 14, Nykøbing F. Referat fra sektionsmødet sektion II d. 27/9 14, Nykøbing F. Valg af dirigent: Erik Goth blev valgt Valg af referent: Tina Kværnø blev valgt Valg af stemmetællere: Eva Pedersen, Skovbo afdeling og Arne

Læs mere

OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2011

OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2011 OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2011 INDLEDNING Det var så år 2011 der forsvandt og nu er det fjerde gang, jeg aflægger områdelederens beretning. Jeg vil starte med at takke områdebestyrelsen

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Oplæg til lokale vedtægter

Oplæg til lokale vedtægter Dette oplæg har til hensigt at komme med forslag til et sæt lokale vedtægter. De lokale vedtægter skal præcisere de lokale regler og forhold, som ikke er omfattet af eller nærmere beskrevet i Den Grønne

Læs mere

Område generalforsamling 2008.

Område generalforsamling 2008. Vojens 21. Jan 2008. Område generalforsamling 2008. Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling afholdt i Haderslev afd. klubhus hvor der var fremmødt 34. medlemmer. Valg af dirigent. Erik Jensen

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 86 41 87 34-51 80 87 34 E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 86 41 87 34-51 80 87 34 E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening. REFERAT H O V E D B E S T Y R E L S E S M Ø D E lørdag den 5. marts 2016 kl. 09.00 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg. Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Sydjyskmesterskab Krim/Vinder Maj.2014. Nr1. Lone Kristensen med Rico 211 point. Patruljeoprykning 27April.2014

Sydjyskmesterskab Krim/Vinder Maj.2014. Nr1. Lone Kristensen med Rico 211 point. Patruljeoprykning 27April.2014 Sydjyskmesterskab Krim/Vinder Maj.2014 Nr1. Lone Kristensen med Rico 211 point Patruljeoprykning 27April.2014 Nr.8 Birgitte Krab med Loke 177,9 point ingen oprykning Krim.Vinderoprykning April.2014 Ingen

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet Eskildsvej 8, Kristrup, 8960 Randers SØ - tlf. 86 41 87 37-51 80 87 34 E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.dk REFERAT H O V E D B E S T Y R E L S E S M

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 Referent: Pernille Dohlmann Deltagere: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg,, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM)

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) 1 Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) Dateret 27. 08. 2007 Regelsættet redigeret og opdateret d. 06-02-2011 Indhold: Vedtægter Regler for kontingent indbetaling Regler for tilmelding til arrangementer

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14.

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Punkterne følger dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Finn Aagaard blev valgt med akklamation. Finn takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: Hugo Andresen (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael Green (MG)

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra DcH Vejles Generalforsamling d. 24-01-2015 kl. 13

Referat fra DcH Vejles Generalforsamling d. 24-01-2015 kl. 13 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Flemming Buhl Jensen blev valgt 2. Beretninger for 2014 af Foreningens formand John Stenhøj Formandens beretning blev godkendt Er vedhæftet bagerst side 4+5 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Beagle Klubben Dressurafdelingen Beagle Klubben Dressurafdelingen Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Hos: Niller mandag d. 14. april kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Niels-Henrik Jakobsen

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen.

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen. Dato: 28. januar 2007 Tid: 10.00 15.15 Bestyrelsesmøde: Sted: Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens Deltagere: Nielsen, Svensson, Arnold, Gudmund Hindberg, Pedersen Claus Hansen. Referat: Höiberg

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009 Referent: Deltagere: Afbud: Pernille Dohlmann Kai Thusgaard Andersen, Pernille Dohlmann, Linda Eriksen, Vibeke Gjerstrup, Lisbeth Pedersen, Dorthe Sørensen,

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Ad a Dirigent: Palle Referent: Dorthe Stemmeudvalgspersoner: senere, hvis behov Ad b Formandens beretning: godkendt (bilag 1) Ad

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 86 41 87 34-51 80 87 34 E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 86 41 87 34-51 80 87 34 E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening. REFERAT H O V E D B E S T Y R E L S E S M Ø D E lørdag den 7. marts 2015 kl. 09.00 på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg. Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Poul R. Jensen,

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 14/2 2013 kl. 19.30 i Jægerhuset

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 14/2 2013 kl. 19.30 i Jægerhuset Ordinær Generalforsamling i Odense Orienteringsklub Torsdag d. 14/2 2013 kl. 19.30 i Jægerhuset 34 stemmeberettigede tilstede. Ad 1 Valg af dirigent HV Jensen (HVJ) blev valgt med akklamation Ad 2. Bestyrelsens

Læs mere