Årsrapport Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Årsrapport Hospitalsenheden Horsens 1

2 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital) ses, at der i perioden blev publiceret 17 arbejder i danske og internationale tidsskrifter, og ikke kun af læger. I det efterfølgende tiår steg tallet til 50 og siden 2000 og til og med 2013 er der publiceret 138 arbejder, hvoraf langt hovedparten er publiceret efter regionsdannelsen i Omend denne bibliografi ikke er helt fyldestgørende, så er tendensen overbevisende. Denne udvikling skyldes en politisk beslutning om, at forskning skulle være en integreret del af hverdagen på alle Region Midtjyllands hospitaler. I modsætning til tidligere er der afsat relevante midler i budgettet, som sikrer, at processen kan gennemføres. Udover boomet i publikationer har denne strategi resulteret i etableringen af en Forskningsenhed i egne lokaler og med en fast stab herunder en akademisk koordinator samt halvtids-sekretær. Der er aktuelt ansat 11 ph.d. studerende, hertil kommer en række kortere - og længerevarende projekter med og uden ekstern samarbejdspartner forankret i de enkelte afdelinger. Sidst men ikke mindst deltager flere afdelinger i multicenterstudier styret andetsteds. Med andre ord er der grøde i processen med at sætte forskningen på dagsordenen. Samtidig deltager flere og flere faggrupper i udviklingen således, at denne ikke er forbeholdt læger og sygeplejersker Tidligere forskningsberetninger har overvejende omhandlet sygeplejerelaterede forhold. I modsætning hertil omfatter aktuelle beretning alle forsknings-, formidlings- og uddannelsestiltag på Hospitalsenheden Horsens. Hospitalsdirektør Lægefaglig direktør Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Holsteen Jessen Jørgen Schøler Kristensen Inge Pia Christensen 2

3 Indholdsfortegnelse Akutafdelingen 4 Anæstesiologisk afdeling 5 Centrallaboratoriet 8 Forskningsenheden 8 Kirurgisk afdeling 14 Kvindeafdelingen og Fertilitetsklinikken 17 Livstilscenteret 20 Medicinsk afdeling 21 Ortopædkirurgisk afdeling 23 Terapiafdelingen 27 3

4 Akutafdelingen Afdelingsledelse Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge Ove Gaardboe Forskningsansvarlige/lektorer Carsten Brandt Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Carsten Brandt Ph.d. studerende Nikolaj Raaber Telemedical solutions in medical emergencies, advantages and disadvantages for patients, healthcare professionals, and the healthcare system Aarhus University, Health, Clinical research. Vejledere: Hans Kirkegaard, Prof. Dr. med., Research Center for Emergency medicine, Aarhus University, Erika Frischknecht Christensen, Spec. Læge, Lægelig chef, Præhospitalet Aarhus, Thorbjørn Grøfte, Overlæge, Seniorforsker, ph.d., Præhospitalet Aarhus, Ingunn Riddervold, Cand. Scient., ph.d., Forsknings- og akademisk koordinator, Præhospitalet Aarhus Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Tygesen G. et al. Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients. European Journal of Emergency Medicine 2012 Dec; 19(6): (Projektet er afsluttet i 2011) Kongresbidrag Gitte Tygesen, Helle Matzen, Karen Grønkjær, Lisbeth Uhrenfeldt, Steen Andreassen, Ove Gaardboe, Stephen E. Rees Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients, DEMC4, Roskilde, November 2011 Nikolaj Raaber et. al Implementation of Basic Point-of-Care Ultrasound in Emergency Medicine Departments in the Central Danish Region DEMC5, Aarhus, April 2013 Nikolaj Raaber et. al Sepsis screening en opgørelse fra akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens DEMC5, Aarhus, April 2013 Mai Sommer, Gitte Boier Tygesen, Anne Jacobsen Prevention of pressure ulcers at orthopaedic patients begins on the Department of Emergency Medicine" DEMC5, Aarhus, April

5 Anne Jacobsen, Mai Sommer Prevention of pressure ulcers at orthopaedic patients begins on the accident and emergency department International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London, England, April 2013 Andre forskningsaktiviteter Nikolaj Raaber Evaluering af effekt af Akut Medicinsk Kald. - case-control studie Priser, legater og fondsdonationer Radiometer Medical ApS: kr. til projektet Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients, tilstedeværelse af bioanalytiker i Akutafdelingen i projektperioden til at understøtte inkludering, udtage og analysere prøver Nikolaj Raaber: KEE mindefond: kr. (til finansiering af løn) Anæstesiologisk Afdeling Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe Ledende overlæge Marianne Simonsen Forskningsansvarlige/lektorer Afdelingsledelsen Korrespondance: Udviklingssygeplejerske Louise Grode Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Ulrick Espelund Ph.d. studerende Rikke Madsen Kræftpatienters og pårørendes oplevelser af overgangen fra behandling til et palliativt forløb. Aarhus Universitet Hovedvejleder Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Lone Brix (præ-ph.d. studerende) Smerter efter dagkirurgi. Aarhus Universitet Hovedvejleder: Lone Nikolajsen. Forskningsoverlæge, ph.d., dr.med., Anæstesiologisk afdeling og Smerteforskningscenteret, Aarhus Universitetshospital. Medvejleder: Theis Muncholm Thillemann, akademisk Koordinator 1. Reservelæge, Ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens og Else Kirstine Tønnesen, Professor, overlæge, dr.med., Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 5

6 Igangværende forskningsprojekter TRISS: Transfusion Requirements in Septic Shock. Multicenter studie. Corresponding author: Lars B Holst, Department of Intensive Care, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Denmark. Ansvarlige på HEH: Omar Rian, Elsebeth Haustrup krog, Martin B. Krog CASS: The Cooling and Surviving Septic Shock Study. Multicenterstudie. Maria Egede Johansen, MD, Projekt koordinator, Københavns Universitet, SUND,Panum Instituttet / Bygning 21.1, Blegdamsvej 3B, 2200 København N. Ansvarlig HEH: Uday Kant Soni RAPIT: Restitution af patienter efter intensive terapi. Multicenterstudie. Ph.d. studerende Janet Froulund Jensen, ITA, Hillerød Hospital. Ansvarlig HEH. Louise Grode, Lone Brix og Anne Sofie Bomholdt. Ahmed K. Patient satisfaction survey on Evaluation of postoperative analgesia after laparoscopic cholesystectomy in Day Surgery. Del af SSAI, Advanced Pain Management Diploma Course, m. ekstern vejledning samt Intern vejleder Overlæge Gunnar Madsen, HEH Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Madsen R, Birkelund R. The path through the unknown : the experience of being a relative of a dementia-suffering spouse or parent. J Clin Nurs 2013 Nov;22(21-22): Gude M. Fatalt forløb efter overdosering med serotonin- og noradrenalingenoptagelseshæmmere. Ugeskrift for læger (2013) (abstract) 3. Grode L, Søgaard A. Improvement of nutritional care after colon surgery: The impact of early oral nutrition in the Postanesthesia Care Unit. Journal of PeriAnesthesia Nursing. (artikel accepteret oktober 2013, in press 2014) 4. Nielsen LV, Skarregaard DV, Damslund SB, Uhrenfeldt L. Forundersøgelse forud for anæstesi: Nytænkning med frivillige og leje af en trailer. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, oktober 2012 Kongresbidrag Brix L., Hede K. Fra idé til projekt. Årsmøde for Dagkirurgi. Hindsgavl, 2012 Holst-Hansen CA. Educational needs, attitudes and barriers towards palliative and terminal care. A descriptive study among doctors at the Regional Hospital Horsens. Nordic Specialist Course in Palliative Medicine. Stockholm, Sverige, April 2013 Haunstrup E, Grode L. Multidisciplinary intervention reduces sepsis mortality with 35%. International Forum on Quality and Safety in Health 2013, London, England, April 2013 Brix L. Smertevurdering af intuberede patienter. Careware 2013, sundheds- og velfærdsteknologisk konference i Aarhus, April 2013 (Poster og mundtlig præsentation) 6

7 Grode J, Steinsøe U, Skarregaard D, Håsum K, Grode L. Tailored patient information using a database system: Increasing patient compliance in a day surgery setting. konference 2013, Luxembourg, Maj 2013 (Mundtlig præsentation samt short paper) Grode L, Søgaard A. Quality improvement of nutritional care after colon surgery: The impact of early oral nutrition in the recovery room. ICN 2013 kongres, Melbourne, Australien, Maj 2013 Bøndergaard MH. Anaesthetist vs. non-anaesthetists; Inter-rater variability in ASA PS risk assessment. SSAI-kongres, August 2013 Ulsøe ML, Bomholt AS. Implementering af evidensbaseret viden i Intensivt Afsnit succes er og barrierer. Et eksempel fra Tryksårpakken, Patientsikkert Sygehus. DASYS dokumentationskonference i Århus, September 2013 Ahmed K. Patient satisfaction survey on Evaluation of postoperative analgesia after laparoscopic cholesystectomy in Day Surgery. SSAI Advanced Pain Management Diploma Course Preliminary Report, Copenhagen, November 2013 Andre forskningsaktiviteter 2013 afholdt journalclub-forløb i afdelingen ved læge, ph.d. Birgitte Brandsborg Samarbejdsaftale med ph.d. studerende Caroline Raben, Center for Kvalitet, Region Syddanmark; Projekt Studie omkring brugen af indikatorer og udvikling af indikatorer til styring af processer i sundhedsvæsenet, Vejleder: Professor Erik Hollnagel, SDU Priser, legater og fondsdonationer Til kongres /konference deltagelse: Louise Grode Familien Hede Nielsens Fond: kr. Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond/M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond: kr. FS 32: kr Kirsten Håsum og Ulla Steinsøe Karl Stortz: kr. DSR stipendiefond: kr. Gunnar Engstrand AB: kr. Til finansiering af løn: Rikke Madsen Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: kr. 7

8 Lone Brix Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: kr. Centrallaboratoriet Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Leder af laboratoriet Karen Grønkjær Forskningsansvarlige/lektorer Karen Grønkjær Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Tina Parkner Igangværende forskningsprojekter Deltager med blodprøvetagning til følgende projekter: FCMB: Foetal cells in maternal blood. Samarbejde med Lotte Hatt og Cathrine Bach. DUAG-7: Virale SNS infektioner. I samarbejde med Inger Brødsgaard, Overlæge, Psykiatrisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Actor: Optimering af hjerteundersøgelser forud for nyretransplantation. Samarbejde med Læge Simon Winter, Hjerteafd. Skejby. DD2: Biobank, Dansk Center for strategisk forskning i type 2 diabetes. Adipositas: Indvirkning af adipositas, vægttab og kost på lavaktivitets inflammation. I samarbejde med Karen Fjeldborg, Endokrinologisk afdeling, Aarhus. PreBNP: Præhospitalt triage med point-of-care NY-proBNP til patienter med åndenød. I samarbejde med Læge Morten Thingemann Bøtker, Præhospitalet, RM. Andre forskningsaktiviteter Udvikling af nationalt kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger. Priser, legater og fondsdonationer kr. fra Danske Regioners Udviklings- og forskningspulje til udvikling af nationalt kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger. Forskningsenheden Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Hospitalsledelsen Seniorforsker, universitetslektor Lisbeth Uhrenfeldt (LU) Forskningsansvarlige/lektorer LU i dialog med akademisk koordinator og sektionsleder for Sektion for sygepleje. 8

9 Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Lisbeth Uhrenfeldt Igangværende forskningsprojekter - Patienter og pårørendes oplevelser af overgange - Rehabiliterende hospitalsindsats - Sundhedsfaglig ledelse Netværkssamarbejde og forskningsresultater publiceret sammen med Europæiske forskere gennem: European Academy of Nursing Science (EANS), European Academy of Caring Science (EACS) og PRANSIT: Patient and relatives experiences of transfer and transition Vejledning og undervisning: Uddannelse af præ-ph.d. studerende, ph.d. studerende, kandidat og masterstuderende i sygepleje, Institut for Folkesundhed, AU Ekstern lektor Aalborg Universitet. Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Timmermann, C., Uhrenfeldt L., Terp Høybye M. and Birkelund, R. A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients. Palliative & Supportive Care. (Accepted for publication, October 2013). 2. Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Ludvigsen MS, Fegran L, Meyer G. (2013) Patients experiences of intra-and inter-hospital transitions: A qualitative meta-synthesis. Journal of Advanced Nursing 69 (8), , doi: /jan Fegran L, Hall EOC, Aagaard H, Uhrenfeldt L, Ludvigsen MS. (2013) Adolescents and young adults transition experiences when transferring from paediatric to adult care: A qualitative metasynthesis. International Journal of Nursing Studies (Accepteret) 4. Ammentorp J, Uhrenfeldt L, Angel F, Ehrensvärd M, Carlsen EB, Kofoed P-E (2013). Can life coaching improve health outcomes? A systematic review of intervention studies. BMC Health Services Research.2013, 13:428. DOI: / / URL: 5. Ludvigsen MS, Meyer G, Hall EOC, Fegren L, Aagaard H, Uhrenfeldt L. (2013). Essay: Development of clinically meaningful complex interventions The contribution of qualitative research. Pflege, Heft 3, 26 Jahrgang, ISSN , Ammentorp J, Jensen HI, Uhrenfeldt L. (2013). Danish health professionals experiences of being coached. A pilot study. Journal of Continuing Education in the Health Professions 33, 1, Wind AA, Uhrenfeldt L (2013) Det informerede samtykke: Træk af kræftpatienters historiske oplever. Klinisk sygepleje nr. 1. (peer-review) Larsen LK, Uhrenfeldt L (2013). Patients lived experiences of a reduced intake of food and drinks during illness: A literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences 27; Jensen AR, Uhrenfeldt L (2013). Organisering og ledelse af praksis. 2. udg. Kapitel 9. I: BR Hjortbak (red.) Sundhedsvæsnet på tværs. Munksgaard. 10. Uhrenfeldt L., Ulsøe M-L, Ammentorp J. (2013). Oversygeplejersken leder forskning og udvikling. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen marts nr. 2, Timmermann, C., Uhrenfeldt, L. and Birkelund, R. (2012). Cancer patients and positive sensory impressions in the hospital environment a qualitative interview study. European Journal of Cancer Care, 22(1):

10 12. Toppenberg M, Uhrenfeldt L (2012). Ernæringsbehov hos hospitaliserede patienter - en litteraturgennemgang. (Nutritional needs of hospitalized patients- a literature review). Klinisk sygepleje 1, Uhrenfeldt L. (2012). Opslag om Patricia Benner. I: J. Lyngaa & BB. Jørgensen (red.) Sygeplejeleksikon. 2. udg. Munksgaard Danmark Uhrenfeldt L (2012). Patricia Benners teori som referenceram i en undersökning av skickliga sjuksköterskor. Kapitel 8, s i: Jørgensen BB & Steenfelt VØ (red.) Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utceckling. Stockholm, LIBER. 15. Uhrenfeldt L (2012). Forskernätverk: Vårdvetenskap som ram för forskning. Kapitel 10, s i: Jørgensen BB & Steenfelt VØ (red.) Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utceckling. Stockholm, LIBER. Kongresbidrag 2013 Uhrenfeldt L, Høybye M.T. Challenges in well-being among old surgical patients during hospitalization for cancer. The 32 nd International Human Science Research Conference August , Aalborg University. Renom-Guiteras A, Uhrenfeldt L, Meyer G, Mann E. Criteria to determine appropriateness of hospital admission in nursing home residents with dementia: A systematic review. The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, June, Coex, Seoul, Korea. Albarran J, Rosser E, Bach S, Lundberg P, Uhrenfeldt L, Law K. A European framework for Complex Cultural Care. International Council of Nurses 25 th Quadrennial Congress, rd May 2013, Melbourne, Australia. Fegren L, Hall EOC, Aagaard H, Uhrenfeldt L, Ludvigsen MS. Adolescents and young adults transition experiences when transferring from paediatric to adult care: A qualitative metasynthesis. International Council of Nurses 25 th Quadrennial Congress, rd May 2013, Melbourne, Australia. Timmermann C, Uhrenfeldt L, Høybye M.T, Birkelund R. Aesthetic practice and a sense of homeliness patients experiences in the hospital environment during serious illness. European Academy of Caring Science international Conference 10 th April: Next generation in caring science, Aarhus University. Uhrenfeldt L, Høybye M.T. Challenges in well-being among old surgical patients during hospitalization for cancer. European Academy of Caring Science international Conference 10 th April: Next generation in caring science, Aarhus University. 10

11 Madsen R, Uhrenfeldt L, Birkelund R. The experience of being terminally ill because of cancer or being a relative of a person with incurable cancer. European Academy of Caring Science international Conference 10 th April: Next generation in caring science, Aarhus University (Antaget/ikke afholdt pga. sygdom). Seriously ill patients experience of sensory impressions in the hospital environment- a phenomenologicalhermeneutic study European Academy of Caring Science Conference, April 2013, University of Aarhus, Denmark. A sense of homeliness in the hospital environment maintaining every day life rhythm despite serious illness RCN 2013 annual international nursing research, Marts 2013, Belfast, UK. Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Ludvigsen MS, Fegran L, Meyer G. Patients experiences of intra-and inter-hospital transitions: A qualitative meta-synthesis. Royal College of Nursing International Conference in Belfast March Albarran JW, Rosser E A, Bach S, Law K, Uhrenfeldt L, Lundberg P, Embracing cultural diversity in Europe: development of a framework to promote person centred care. Sigma Theta Tau International Honor Society Inaugural European Regional Conference, "Diversity across Europe: Implications for Nursing". Maldron Hotel, Cardiff July. Hospitalized patients and aesthetic sensory impressions International Human Science Research Conference (IHSRC): Renewing the Encounter Between Human Sciences, the Arts, and the Humanities, June 2012, University of Quebec in Montreal (UQAM), Canada. Ludvigsen MS, Hall EOC, Fegran L, Uhrenfeldt L, Aagaard H, Meyer G. Challenges encountered and insights learnt in conducting metasynthesis research according to Sandelowski and Barroso s handbook. The QMSH 12 7th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health, Ersta Sköndal Conference May 13 15, 2012 (Bidrag antaget- conference senere aflyst). Andre forskningsaktiviteter Vejleder for 3 ph.d. studerende: Connie Timmermann Hospitalsindlagte patienters oplevelse af sanseindtryk 11

12 Aarhus Universitet Hovedvejleder: Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Rikke Madsen Kræftpatienters og pårørendes oplevelser af overgangen fra behandling til et palliativt forløb. Aarhus Universitet Hovedvejleder: Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Mona Kyndi Aalborg Universitets hospital ( ) Vejleder for 3 kvalifikationsårsstuderende: Ulla Milther Sørensen Effect of Exercise Programmes for Moderate to Severe Intermittent Claudication: A Systematic Review Protocol, Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Birgit Rasmussen, Lived experiences of self-efficacy and well-being after hip fracture rehabilitation: A systematic review Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Bente Skovsby Toft Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults: a systematic review of qualitative evidence Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Inviteret oplægsholder: Symposium 9. december 2013: Martin-Luther Universitet Halle Wittenberg, Tyskland: Oplæg om kvalitativ forskning som evidensgrundlag gennem systematisk review og metasyntese. Præ-ph.d. forsvar Aalborg Universitetshospital: Protokol reviewet og diskuteret på Aalborg, Universitets Hospital: Birgitte Tørring, Relationel koordinering i et ortopædkirurgisk operationsteam; en undersøgelse af sammenhængen imellem tværfagligt teamsamarbejde og patientsikkerhedskultur. Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Regner Birkelund Kommunikation og Etik: Alvorligt syge patienters oplevelse af de sundhedsprofessionelles nonverbale kropssprog GRASPH Summer School (2013), Faculty of Health Science, University of Copenhagen A sense of homeliness in the hospital environment, Ph.d. dag 2013, Faculty of Health Sciences, Aarhus University Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt Deltagelse i udfærdigelse af fondsansøgning til Markedsmodningsfonden vedr. midler til sundhedsteknologisk produktudvikling og testning af Chromalex; et digitalt skærm-produkt til bl.a. lindring af palliative patienter og kræftpatienter ift. angst, stress og smerter. 12

13 Hospitalsenheden Horsens, Forskningsenheden/innovationsafdelingen, Hospitalsenheden Horsens og MedTech Innovation Center, Aarhus. (2013) A sense of homeliness in the hospital environment The European Academy of Nursing Science (EANS), 3. year Summer School (Juli 2013, 1 week), Nijmegen, University of Nijmegen, Holland. (Deltagelse med Poster præsentation) Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt Hospitalsenheden Horsens, Forskningsenheden, Planlægning og udførsel af to ugers videnskabeligt studieophold/program for tysk masterstuderende v. Nursing Science, The University of Witten/Herdecke. (Nov. 2012) Hospitalsindlagte patienter og sanseindtryk GRASPH Summer School (2012), Faculty of Health Science, University of Copenhagen. Aesthetics, illness and space Ph.d. dag 2012, Faculty of Health Sciences, Aarhus University Referee opgaver Journals International Journal of Qualitative Methods Vård I Nordens referee komité, udpeget som fast medlem fra Nursing Education Today Journal of Advanced Nursing BioMed Central Konferencer 2013 Academic reviewer of abstracts for the Royal College of Nursing 2013 Annual International Nursing Research Conference March, in Belfast, UK. Academic reviewer of abstracts for the European Academy of Caring Science International Conference April 10 th 2013: Next generation in caring science, Aarhus University. Priser, legater og fondsdonationer 2013 ( DKK): Dansk Sygeplejeråd: Eget rejsestipendium: 2000 DKK til præsentation af forskning i Belfast, Irland Dansk Sygeplejeråd: DKK til ph.d. studerende Mona Kyndi Petersen/ Lisbeth Uhrenfeldt, AAU 13

14 Familien Hede Nielsens fond: 5000 DKK til præsentation af LU s forskning i Belfast, Irland Familien Hede Nielsens Fond: DKK til ph.d. studie v. Rikke Madsen/ Lisbeth Uhrenfeldt/Regner Birkelund Familien Hede Nielsens Fond: DKK til Randomiseret studie om forebyggelse af angst, v. Hrønn Thorn og Lisbeth Uhrenfeldt Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: DKK Forskningsstipendium v. Rikke Madsen/ Lisbeth Uhrenfeldt/Regner Birkelund 2012 ( DKK): Familien Hede Nielsens fond: 5800 DKK Eget rejse stipendium til præsentation af forskning i Stockholm Novo Nordisk Fonden: DKK til ph.d. studerende Mona Kyndi Petersen/ Lisbeth Uhrenfeldt, AAU Heinrich Kopp fonden: DKK til ph.d. studerende Mona Kyndi Petersen/ Lisbeth Uhrenfeldt, AAU Fonden til lægevidenskabens fremme: DKK til ph.d. studerende Mona Kyndi Petersen/ Lisbeth Uhrenfeldt, AAU Kirurgisk Afdeling Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Ledende overlæge Christian Hermansen Jørn S. Rasmussen fra Oversygeplejerske Tina Pasgaard Adjungeret lektor Hans Friis-Andersen Forskningsansvarlige/lektorer Overlæge, lektor Hans Friis-Andersen Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Overlæge Gunnar Madsen Reservelæge Jonas Funder Reservelæge Søren Brandsborg Ph.d. studerende Sanne Shiroma Harsløf Smerter, livskvalitet, recidiv og adhærencer efter laparoskopisk ventralherniotomi: Et klinisk, randomiseret, prospektivt, dobbeltblindet studie af tre fikseringsmetoder samt et dyreeksperimentelt studie Aarhus Universitet Hovedvejleder: Overlæge Hans Friis-Andersen. Medvejledere: Overlæge, dr. med. Pål Wara og læge, ph.d. Nellie Zinther Igangværende forskningsprojekter Basal kirurgisk forskning Klinisk, eksperimentel og registerbaseret Fokus på især hernie- og galdeområder 14

15 Etablering af endoskopi relateret forskning Laugesen KB & Friis-Andersen H, Laparoscopic ventral herniotomy the first 100 (Artiklen under udarbejdelse) Friis-Andersen H & Bay Nielsen M, Effect of mesh material and size on reoperation rate in Laparoscopic Groin Surgery (TAPP) A study from the Danish Inguinal Hernia Database (Data er under indhentning) Møller G & Friis-Andersen H, IPOM in complicated groin hernia. Review of current literature and own experience (Artiklen er under review) Øtzoprak M & Friis-Andersen H Hem-O-Lok as a ligature device in laparoscopic cholecystectomy (Artiklen er under udarbejdelse) Thyø A, Edling P & Friis-Andersen H Hem-O-Lok as a ligature device in laparoscopic appendectomy (Artiklen er under udarbejdelse) Thyø A, Edling P & Friis-Andersen H Use of Hem-O-Lok in Danish Surgical Departments. A questionnaire among Surgical Departments in Denmark (Artiklen er under udarbejdelse) Ötzoprak M & Friis-Andersen H Leakage of the cystic duct in relation to choice of ligature device in cholecystectomy. A Study from the Danish National Cholecystectomy Database (Dataarbejdet er påbegyndt) Harsløf SS, Wara P & Friis-Andersen H Fixation devices in laparoscopic ventral herniotomy-review of the literature (Artiklen er under review) Kristiansen TL & Friis-Andersen H Benign Sacral Schwannomas a case and review of the literature (Artiklen er under review) Murad & Friis-Andersen H Rare types of groin hernia in children (Under udarbejdelse) Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Andersen P & Friis-Andersen H. Spontaneous cholecystocutaneous fistula presenting in the right breast. Ufl 2012 ;174(18): Jørgensen LN, Friis-Andersen H. Danish Hernia Database et al. UfL 2012;174(42):

16 3. Sommer T & Friis-Andersen H. Dynamesh in the repair of laparoscopic ventral hernia: a prospective trial. Hernia 2013; 17(5): Gulstad MB & Thomsen H. Spontaneous rupture of the spleen caused by acute mononucleosis. Ufl 175 (2013); Ovesen RJ & Friis-Andersen H. Small bowel obstruction caused by V-Lock Suture. UfL 2013, July 29 [Epub ahead of print] 6. Gulstad MB & Thomsen H. Ischaemic colitis after loperamide treatment. UfL 2013 Aug 12 (Epub ahead of print) 7. Edling P & Thomsen H. Acute oesophageal necrosis in patients with diabetic ketoacidosis. UfL 2013;175:V Horn T & Thomsen H. Pancreatic cancer presenting as an umbilical metastasis. UfL 2013;175:V Klit TP & Thomsen H. Ectopic pregnancy with negative U-hcg. UfL 2013, May 20 [Epub ahead of print] 10. Friis-Andersen H. Peritoneum & Hernier i Kirurgi. Fadls Forlag, 2012 Kongresbidrag Hans Friis-Andersen & Thorbjørn Sommer Dynamesh in the repair of laparoscopic ventral hernia a prospective trial European Hernia Society Congress 2013 Mehmet Ötzoprak, Pia Krum-Møller & Hans Friis-Andersen Laparoskopisk stenfjernelse i koledokus Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2013 Hans Friis-Andersen Gråzoneproblemer i lyskeherniekirurgien Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2013 Hans Friis-Andersen Fremtiden for Dansk Herniedatabase Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2013 Hans Friis-Andersen Udviklingen af dagkirurgi i Horsens, Laparoskopisk placering af præperitoneal limmesh, Dansk Herniedatabase nu og i fremtiden Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2012 Hans Friis-Andersen 20 års Dagkirurgi i Horsens: Ællingen der blev til en svane Dagkirurgi Symposium Danske Regioner 2012 Andre forskningsaktiviteter Formand Dansk Herniedatabase Hans Friis-Andersen 16

17 Priser, legater og fondsdonationer Sanne Shiroma Harsløf: kr. fra Fonden til Lægevidenskabens Fremme. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kr. fra Johs. M. Klein og hustrus Mindelegat kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond Kvindeafdelingen og Fertilitetsafdelingen Afdelingsledelse Oversygeplejerske Tina Pasgaard Chefjordemoder Jeanette Ziska Ledende overlæge Jette Seidelin Forskningslektor Inge Agerholm Forskningsansvarlige/lektorer Klinisk lektor Steffen Sommer Klinisk lektor Helene Nortvig Forskningslektor Inge Agerholm Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Overlæge, klinisk lektor Helene Nortvig Klinikchef, forskningslektor Inge Agerholm Ph.d. studerende Mette Jørgensen The Pathogenesis behind Triploidy A Study of Aetiology and Development of Triploid Pregnancy Odense Universitet Vejledere: Steen Kølvrå, Professor, Klinisk Genetisk afdeling, Vejle, Lone Sunde Professor, Klinisk genetisk afdeling, Århus Universitet, Johnny Hindkjær, Laboratorieleder, Fertilitetsklinikken, Århus Universitetshospital, Inge Agerholm, Klinikchef og laboratorieleder, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens, Lars Bolund, Professor Biomedicinsk afdeling, Århus Universitet. Cathrine Bach Udvikling af metode til måling af føtal DNA i den gravides plasma og benyttelse af denne metode til monitorering af placentafunktionen Aarhus Universitet Vejledere: Niels Uldbjerg, professor, afd.y, Skejby, Steen Kølvraa, professor, Klinisk genetisk afd., Vejle, Steffen Sommer, overlæge, Kvindeafdelingen, Horsens Molekylærbiolog Lotte Hatt Udvikling af noninvasiv prænatal diagnostisk metode, baseret på frit føtalt DNA i den gravide kvindes blod 17

18 Syddansk Universitet. Vejledere: Steffen Sommer, overlæge, kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens Inge Agerholm, biolog, ph.d., Forskningsenheden, Hospitalsenheden Horsens, Steen Kølvraa, adj. professor, dr med, Klinisk Genetisk afdeling, Vejle Sygehus, Anders Bojesen, overlæge, ph.d., Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Mia Steengaard Olesen (præ-ph.d. studerende) Terapeutisk endometrie abradering Aarhus Universitet Vejledere: Axel Forman, Professor, overlæge, dr. med, Gynækologisk-Obsterisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby, Inge Agerholm, Laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., Fertilitetsklinikken ved Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitet, Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet, Michael Toft Overgaard, Forskningslektor ph.d. Institut for Kemi og Bioteknologi - Sek. for Bioteknologi, Aalborg Universitet Igangværende forskningsprojekter Fosterdiagnostik Embryoudvikling Endometrie receptivitet Kortlægning af nye selektionskriterier som markører for embryokvaliteten De-selektions kriterier i udvælgelsen af embryoner til transferering Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Jacob Mørup Schlütter, Lotte Hatt, Cathrine Bach, Ida Kirkegaard, Steen Kølvraa, Niels Uldbjerg. The cellfree fetal DNA fraction in maternal blood decreases after physical exercise. Accepted manuscript online: 23 DEC :48AM EST DOI: /pd.4306 Status: accepted by Prenatal Diagnosis 2. Joergensen MW, Rasmussen AA, Niemann I, Hindkjaer J, Agerholm I, Bolund L, Kolvraa S, Sunde L.Methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification: utility for prenatal diagnosis of parental origin in human triploidy. Prenat Diagn. 33(12):1131-6, December Rubio I, Kuhlmann R, Agerholm I, Kirk J, Herrero J, Escribá MJ, Bellver J, Meseguer M. Limited implantation success of direct-cleaved human zygotes: a time-lapse study. Fertil Steril. 98(6): , December Marie Brinch 1, Lotte Hatt 1, Ripudaman Singh 1, Kristine Møller 1, Steffen Sommer 2, Niels Uldbjerg 3, Britta Christensen 1 and Steen Kølvraa. Identification of circulating fetal cell markers by microarray analysis. Prenatal Diagnosis Volume 32, Issue 8, pages , August Prados FJ, Debrock S, Lemmen JG, Agerholm I. The cleavage stage embryo. ESHRE ATLAS. Hum Reprod. 27 Suppl 1:i50-71, August Kirkegaard K, Agerholm IE, Ingerslev HJ.Time-lapse monitoring as a tool for clinical embryo assessment. Hum Reprod. 27(5): Review, May Ziebe S, Loft A, Povlsen BB, Erb K, Agerholm I, Aasted M, Gabrielsen A, Hnida C, Zobel DP, Munding B, Bendz SH, Robertson SA. A randomized clinical trial to evaluate the effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) in embryo culture medium for in vitro fertilization. Fertil Steril 99(6) , May Brinch M, Hatt L, Singh R, Møller K, Sommer S, Uldbjerg N, Christensen B, Kølvraa S. Identification of circulating fetal cell markers by microarray analysis. Prenat Diag Aug; 32(8): doi /pd Epub, May

19 Kongresbidrag Inge Agerholm: Embryo selection Biomarker meeting, Valencia, April 2012 Embryo selection og Time-lapse as a supplement to traditional embryo Selection ISMAAR, København, Maj 2012 (To mundtlige præsentation) Hvordan sætter man et studie op i praksis. Temadag på Rigshospitalet, November 2012 Embryo selection and time-lapse Nordic Fertility Society s konference, Helsinki, august 2012 Oocyte quality, Embryo selection, What and when to freeze, Blastocyst Culture. Quality Control in an IVF laboratory. Embryo Summit Academy, Mumbai, December 2012 Taking IVF to the next level. Bangkok, marts 2013 Embryo Selection Nordic IVF Laboratory Society møde i Helsinki, august 2013 Lotte Hatt: The number of extravillious throphoblasts in maternal blood increases overnight and after exercise Introduction: 17 th international conference on Prenatal Diagnosis and therapy (Medforfatter abstract og mundtlig præsentation) Intra and inter- individual variation in the number of fetal cells in maternal blood 16 th international conference on Prenatal Diagnosis and therapy (Medforfatter abstract og mundtlig præsentation) Andre forskningsaktiviteter Familiedannelse - et sygeplejeinitieret projekt Lotte Hatt: Samarbejde med andre forskningsprojekter: Fetal cells in the maternal circulation, adj. Proff Steen Kølvrå, SLB 19

20 Frit føtalt DNA som markør for preæklamsi. Læge, ph.d. stud. Cathrine Bach Risikofri fosterdiagnostik på DNA fra moderblod. Virkningen af motion. Schlütter, J. M., Kirkegaard, I., Bach, C., Hatt, L. & Uldbjerg, N. Cathrine Bach: Ph.d. dag 2013, Aarhus Universitet Deltagelse i ISPD Juni Juni 2013 Undervisning af stud. med på kirurgi kursus Samarbejde med andre forskningsprojekter: Risikofri fosterdiagnostik på DNA fra moderblod. Virkningen af motion. Schlütter, J. M., Kirkegaard, I., Bach, C., Hatt, L. & Uldbjerg, N. Udvikling af noninvasiv prænatal diagnostisk metode, baseret på frit føtalt DNA i den gravide kvindes blod ved molekylærbiolog Lotte Hatt Priser, legater og fondsdonationer Lotte Hatt: Familien Hede Nielsens Fond: kr. Åse og Ejnar Danielsens Fond: kr. Det Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus: kr. (Søgt sammen med Steffen Sommer, HH) Jørgen Werner Schous legat: kr. (Søgt med Anders Bojesen, SLB) Cathrine Bach: Familien Hede Nielsens Fond: 3 x kr. (udbetalt i henholdsvis i 2011, g 2013) Lily Bethine Lunds fond: kr. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: kr. Det Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus: kr. Livsstilscentret Afdelingsledelse Afdelingsledelse, Lene Lange Forskningsansvarlige/lektorer Lene Lange Kvalifikationsårsstuderende Bente Skovsby Toft Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults: a systematic review of qualitative evidence Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH 20

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2014 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital) ses,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2013 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2015 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens Forskningsstrategi 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Strategi 3 3. Indsatsområder 4 4. Forskningsstrategier på afdelingerne 5 Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011

Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011 Forskningsberetning Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011 Forskningsberetning 2011 Hospitalsenheden Horsens Forskningsberetning 2011 Side 1 Forord Kære læser Forskningsberetning 2011 er den anden fra

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015.

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015. Studieadjunkt Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Institut for Idræt og Biomekanik E-mail: jrchristensen@health.sdu.dk, jrchristensen@health.sdu.dk Mobil: 93507088, 93507088 Publikationer Christensen

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 Kære medlemmer, Hermed en påmindelse om vores to næste medlemsmøder i DSPM. På næste mandag den 25. februar 2008 kl. 13-16 afholder vi som tidligere udmeldt et møde i samarbejde

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Posters fra symposiet 2011

Posters fra symposiet 2011 Posters fra symposiet 2011 Early nutrition in the Recovery Room at a Danish Hospital Whose goal am I fulfilling? Danish health care professionals experiences of being coached Aarhus University School of

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Fagligt anerkendte tidsskrifter 2014

Fagligt anerkendte tidsskrifter 2014 Fagligt anerkendte tidsskrifter 2014 Tidsskrift 2.1 ISSNs[1]2.2 ISSNs[2]2.3 ISSNs[3]3.1 ISSN (Elektronisk)[1] Status Link Journal of Literature and Art Studies 2159-5836 AGORA - tidsskrift for forskning,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Pensumliste Modul 11

Pensumliste Modul 11 Pensumliste Modul 11 Geriatrisk Afdeling Udarbejdet feb. 2013 af Klinisk vejleder Inge Taasti Uddannelsesansvarlig Karin R. Laugesen 1 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed

Forum for Mænds Sundhed Selskab for Mænds Sundhed Men's Health Society Forum for Mænds Sundhed et partnerskab der skaber lighed i sundhed I Danmark er den ulighed i sundhed, der især rammer mænd, blevet grundigt belyst, bl.a.

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere