Årsrapport Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital) ses, at der i perioden blev publiceret 17 arbejder i danske og internationale tidsskrifter, og ikke kun af læger. I det efterfølgende tiår steg tallet til 50 og siden 2000 og til og med 2013 er der publiceret 138 arbejder, hvoraf langt hovedparten er publiceret efter regionsdannelsen i Omend denne bibliografi ikke er helt fyldestgørende, så er tendensen overbevisende. Denne udvikling skyldes en politisk beslutning om, at forskning skulle være en integreret del af hverdagen på alle Region Midtjyllands hospitaler. I modsætning til tidligere er der afsat relevante midler i budgettet, som sikrer, at processen kan gennemføres. Udover boomet i publikationer har denne strategi resulteret i etableringen af en Forskningsenhed i egne lokaler og med en fast stab herunder en akademisk koordinator samt en sekretær. Der er aktuelt ansat 11 ph.d. studerende, hertil kommer en række kortere - og længerevarende projekter med og uden ekstern samarbejdspartner forankret i de enkelte afdelinger. Sidst men ikke mindst deltager flere afdelinger i multicenterstudier styret andetsteds. Med andre ord er der grøde i processen med at sætte forskningen på dagsordenen. Samtidig deltager flere og flere faggrupper i udviklingen således, at denne ikke er forbeholdt læger og sygeplejersker Tidligere forskningsberetninger har overvejende omhandlet sygeplejerelaterede forhold. I modsætning hertil omfatter aktuelle beretning alle forsknings-, formidlings- og uddannelsestiltag på. Hospitalsdirektør Lægefaglig direktør Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Holsteen Jessen Jørgen Schøler Kristensen Inge Pia Christensen 2

3 Indholdsfortegnelse Akutafdelingen 4 Anæstesiologisk afdeling 5 Centrallaboratoriet 8 Forskningsenheden 8 Kirurgisk afdeling 14 Kvindeafdelingen og Fertilitetsklinikken 17 Livstilscenteret 20 Medicinsk afdeling 21 Ortopædkirurgisk afdeling 23 Terapiafdelingen 27 Bilag 1: Forskningsstrategi

4 Akutafdelingen Afdelingsledelse Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge Ove Gaardboe Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Udviklingssygeplejerske Gitte Boier Tygesen Udviklingssygeplejerske Anne Jacobsen Ph.d.-studerende Læge Nikolaj Raaber Læge Kristian Dahl Friesgaard Igangværende forskningsprojekter Nikolaj Raaber Telemedical solutions in medical emergencies, advantages and disadvantages for patients, healthcare professionals, and the healthcare system Aarhus University, Health, Clinical research. Vejledere: Hans Kirkegaard, Prof. Dr. med., Research Center for Emergency medicine, Aarhus University, Erika Frischknecht Christensen, Spec. Læge, Lægelig chef, Præhospitalet Aarhus, Thorbjørn Grøfte, Overlæge, Seniorforsker, ph.d., Præhospitalet Aarhus, Ingunn Riddervold, Cand. Scient., ph.d., Forsknings- og akademisk koordinator, Præhospitalet Aarhus Kristian Dahl Friesgaard Acute pain in the prehospital setting Aarhus University, Health, Clinical research Vejledere: Lone Nikolajsen, overlæge, dr.med., Dansk Smerteforskningscenter og Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Ole Glerup, overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Hans Kirkegaard, professor, dr.med., Center for Akutforskning ved Aarhus Universitetshospital Erika F. Christensen, lægelig leder af Præhospitalet, Region Midtjylland Charlotte Paltved, overlæge, Skejsim, INCUBA, Skejby Sygehus. Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Gitte Boier Tygesen, Sasja Jul Håkonsen, Lisbeth Uhrenfeldt The accuracy of screening tools and diagnostic tests used to predict early discharge from Emergency Departments (ED) in adult patients: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports (In review) Kongresbidrag Akutkonference, DEMC6 Odense November 2014 Odense. Real time demand capacity and flow management,gitte Boier Tygesen, Inge Henriksen, Susanne Buch Winther & Christina Antonsen (poster ) + oplæg Gitte Boier Tygesen 4

5 International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London April 2015 London Submitted. Safe Patientflow at Regional Hospital Horsens, Denmark (poster). Christina Antonsen, Mette Ringtved, Pernille Sarto & Gitte Boier Tygesen Poster optaget på DASYS dokumentationskonference Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? 29. og 30. september 2014.Titel:Fra klinisk retningslinje til daglig dokumentation. Forfattere: Anne Jacobsen, Inge Lundholm, Anne Højager Nielsen, Karen Sloth, Helle Gøtzsche Olesen, Annegrethe Venborg, annegrete, Jeanette Finderup, Nikolaj Raaber DEMC6, november, 2014, Odense, Præsentation Præhospitalet Forsknings Symposium, 16. januar 2014, Aarhus, Præsentation, Poster Priser, legater og fondsdonationer Kristian Dahl Friesgaard kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (til løn) Anæstesiologisk Afdeling Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe Ledende overlæge Marianne Simonsen Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Læge Ulrick Skipper Espelund Ph.d. studerende Læge Kristian Friesgaard Sygeplejerske Lone Dragnes Brix Sygeplejerske Rikke Madsen Igangværende forskningsprojekter Kristian Dahl Friesgaard Effekt og sikkerhed af præhospital intravenøs fentanyl administreret af ambulancebehandlere: Et retrospektivt registerbaseret studium. Del af ph.d-projektet Acute pain in the prehospital setting Aarhus Universitet. Hovedvejleder: Lone Nikolajsen Forskningsoverlæge, ph.d., dr. med., Anæstesiologisk Afdeling og Dansk Smerteforsknings Center, Aarhus Universitetshospital. Medvejledere: Erika F. Christensen, Lægelig chef Præhospitalet Region Midtjylland. Hans Kirkegaard, Professor i Akutmedicin, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital. Ole Glerup, Overlæge Anæstesiologisk Afdeling,. Charlotte Paltved, Overlæge, Skejsim, INCUBA, Skejby Sygehus. Lone Dragnes Brix Smerter efter dagkirurgi. 5

6 Aarhus Universitet Hovedvejleder: Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, dr.med. Anæstesiologisk afdeling, Dansk smerteforsknings Center, Aarhus Universitetshospital. Medvejledere: Theis Muncholm Thillemann, Afd.læge, adjungeret lektor, ph.d. Ortopædkirurgisk afdeling E, Aarhus Universitetshospital. Karen Toftdahl Bjørnholdt, Læge, ph.d.-stud. Ortopædkirurgisk afdeling,. Else Kirstine Tønnesen, Professor, overlæge, dr.med. Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Rikke Madsen At leve med uhelbredelig kræft. En interviewundersøgelse om overgange i sygdomsforløbet fra et patient- og pårørendeperspektiv. Aarhus Universitet. Hovedvejleder: Regner Birkelund, Professor, ph.d., Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt / IRS Syddansk Universitet. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Lektor, ph.d., Institut for medicin og sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Buch NS & Espelund US. Forskningsprojekt: Forudsigelse af behandlingskrævende blodtryksfald ved bedøvelse. Ahmed K. Patient satisfaction survey on evaluation of postoperative analgesia after laparoscopic cholecystectomy in day surgery: a pilot study. Vejleder: Niels-Henrik Jensen, professor, ledende overlæge, Multidisciplinært Smertecenter, Herlev Universitetshospital, København. Johansen ME & Jensen JS. Køling og overlevelse ved septisk shock (Cooling and surviving septic shock CASSstudiet). Ansvarlig på HEH: Uday Kant Soni. Froulund J. Restitution af patienter efter intensiv terapi (RAPITstudiet). Ansvarlige på HEH: Louise Bang Grode, Lone Brix og Anne Sofie Bomholt. Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Nikolajsen L, Brix LD. Chronic pain after surgery in children. Curr.Opinion in Anesthesiology; Vol. 27, Nr. 5, 2014, pp Madsen R, Uhrenfeldt L. Palliative patients and their significant others experiences of transitions concerning organizational, psychosocial and existential issues during the course of incurable cancer: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports. 2014; 12(2)9-25. Kongresbidrag Bjørnholdt KT, Brix LD, Nikolajsen L. Pitfalls in the self-management of pain after outpatient surgery: an exploratory analysis. DOS Kongressen 2014, , København. Ahmed K. Patient perception survey on evaluation of postoperative analgesia after laparoscopic cholecystectomy in day surgery: a pilot study. Buenos Aires oktober Andre forskningsaktiviteter Lone Dragnes Brix Journal clubs i Anæstesiologisk afdeling, HEH og på Dansk Smerteforsknings Center, AU. Undervisning af medicin studerende (klinisk kørekort) Oversættelse og validering af WORC fra engelsk til dansk. 6

7 Priser, legater og fondsdonationer Lone Dragnes Brix: kr. Familien Hede Nielsens Fond (løn) kr. fra Gurli og Hans Engell Friis Fond (løn) kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond (drift) kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (løn) Kristian Dahl Friesgaard: kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (til løn) Rikke Madsen: kr. Midlerne er tildelt december 2014 af Forskeruddannelsen Aarhus Universitet, Health. (til kongresdeltagelse i København, maj 2015) Nina S. Buch og Ulrick S. Espelund: Der er tildelt løn til projektsygeplejerske fra afdelingsledelsen i Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. Lisbeth T. Jensen, Tina Fortuna og Lisbeth Vilstrup : Der er tildelt ,- kr. fra Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland, til projektet Teamsamarbejde om operationspatienten. Centrallaboratoriet Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Ledende bioanalytiker Karen Grønkjær og Konst. ledende overlæge Tina Parkner Forskningsansvarlige/lektorer Tina Parkner (Konst. ledende overlæge, Klinisk lektor, ph.d.) Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Cathrine Baastrup (Kvalitetsansvarlig, ph.d.) Ph.d.-studerende Jurgita Janukonyté (1.reservelæge, opnåede ph.d.-graden d.31.okt.2014) Pharmacokinetics of continuous subcutaneous delivery of growth hormone and insulin in growth hormone deficiency patients and patients with type 2 diabetes mellitus. Aarhus Universitet. Hovedvejleder: Torben Laursen, overlæge, Klinisk farmakologisk afd., Aarhus Universitetshospital Medvejledere: Tina Parkner, konst. ledende overlæge, Klinisk biokemisk afd./centrallaboratoriet, Regionshospitalet Horsens; Torsten Lauritzen, professor, Institut for folkesundhed almen medicin, Aarhus Universitet; Jens Sandahl Christiansen, professor, Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA, Aarhus Universitetshospital. Igangværende forskningsprojekter 3 projekter i 2014: 7

8 Cøliaki og den inflammatoriske markør CD163: Ph.d.-studerende Louise Bang Grode, Medicinsk afd., HEH. Øvrige på HEH: Tina Parkner, konst. ledende overlæge, Klinisk biokemisk afd./centrallaboratoriet og Thomas Møller Jensen, Klinisk chef og overlæge, Medicinsk afd. Viseral fedme hos type 2 diabetikere og den inflammatoriske markør CD163: Reservelæge Lars Peter Sørensen, Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA, Aarhus Universitetshospital. Fra HEH: Tina Parkner Diabetiske komplikationer og den inflammatoriske markør CD163: Ph.d.-studerende Eva Rabing Brix Petersen, Klinisk biokemisk afd., Vejle Sygehus. Fra HEH: Tina Parkner Deltager her foruden med blodprøvetagning til følgende projekter: MirViDiC: Mucosal immune regulation by high dose vitamin D treatment in Crohn s disease. Samarbejde med læge Mia Bendix Rasch, Hepato- Gastroenterologisk Afd. V, AUH. FCMB: Foetal cells in maternal blood. Samarbejde med molekylærbiolog Lotte Hatt og reservelæge Cathrine Bach, Kvindeafd., HEH. DD2: Biobank, Dansk Center for strategisk forskning i type 2 diabetes. Samarbejde med projektleder Jens Steen Nielsen, Endokrinologisk afd., OUH. og bioformatiker Henry Christensen, Klinisk Biokemisk Afd., Vejle Sygehus. PreBNP: Præhospitalt triage med point-of-care NY-proBNP til patienter med åndenød. I samarbejde med Læge Morten Thingemann Bøtker, Præhospitalet, RM. Lymfom Biobank: Samarbejde med professor Francesco d`amore, Hæmatologisk afd.r, AUH. LixiLan-O og -L: Samarbejde med Ina Husted, Diabetes sygeplejeske, Medicinsk ambulatorium, HEH. Publikationer 1. Ma Z, Christiansen JS, Laursen T, Wu C, Lauritzen T, Parkner T, Frystyk J. Effects of human insulin and insulin aspart preparations on levels of IGF-I, IGFBPs and IGF bioactivity in patients with type 1 diabetes. BMC Endocr Disord Apr 11;14:35. doi: / Janukonytė J, Parkner T, Lauritzen T, Christiansen JS, Frystyk J, Pedersen HS, Laursen T. Impact of moderate interval exercise versus supine rest on the pharmacokinetics and pharmacodynamic profiles of subcutaneously administered growth hormone in adult growth hormone deficient patients. Growth Horm IGF Res Oct;24(5): doi: /j.ghir Epub 2014 Jun Brehm Hoej L, Parkner T, Soendersoe Knudsen C, Grønbaek H. A comparison of three chromogranin A assays in patients with neuroendocrine tumours. J Gastrointestin Liver Dis Dec;23(4): doi: /jgld ca. 8

9 Forskningsenheden Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Hospitalsledelsen Seniorforsker, universitetslektor Lisbeth Uhrenfeldt (LU) (ansættelse ophørt per 31. juli 2014) Forskningsansvarlige/lektorer LU i dialog med akademisk koordinator og sektionsleder for Sektion for sygepleje. Akademisk koordinator Søren Peter Jørgensen Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Lisbeth Uhrenfeldt Igangværende forskningsprojekter - Patienter og pårørendes oplevelser af overgange - Rehabiliterende hospitalsindsats - Sundhedsfaglig ledelse Netværkssamarbejde og forskningsresultater publiceret sammen med Europæiske forskere gennem: European Academy of Nursing Science (EANS), European Academy of Caring Science (EACS) og PRANSIT: Patient and relatives experiences of transfer and transition Vejledning og undervisning: Uddannelse af præ-ph.d. studerende, ph.d. studerende, kandidat og masterstuderende i sygepleje, Institut for Folkesundhed, AU Ekstern lektor Aalborg Universitet. Publikationer: Artikler, review, bøger, anden formidling 1. Sørensen, Ulla Milther; Pedersen, Preben Ulrich; Uhrenfeldt, Lisbeth. Effectiveness of exercise programs on the improvement of physical functioning in patients with moderate to severe intermittent claudication: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, 2014; 12 (12): (journal article - forms, research, systematic review) ISSN: Timmermann, Connie; Uhrenfeldt, Lisbeth. Patients' experiences of wellbeing in the physical hospital environment: a systematic review of qualitative evidence protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, 2014; 12 (12): (journal article - forms, research, systematic review) ISSN: Thorn, Hrønn; Uhrenfeldt, Lisbeth. Experiences of non-specialist nurses with patients and their significant others undergoing transitions during palliative end-of-life care: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, 2014; 12 (11): (journal article - forms) ISSN:

10 4. Uhrenfeldt, Lisbeth; Ludvigsen, Mette Spliid; Fegran, Liv; Aagaard, Hanne; Meyer, Gabriele. How significant others experience patients transfer in hospitals and discharge: A systematic review protocol of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, Vol 12, Nr. 8, Uhrenfeldt, Lisbeth; Hall, Elisabeth. Job satisfaction as a matter of time, team, and trust: a qualitative study of hospital nurses experiences. Journal of Nursing Education and Practice. 5, 2, DOI: /jnep.vXnXpXX 6. Rasmussen, Birgit; Uhrenfeldt, Lisbeth. Lived experiences of self-efficacy and wellbeing in the first year after hip fracture: a systematic review protocol of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, 2014; 12 (10): (journal article - forms, tables/charts) ISSN: Madsen, Rikke; Uhrenfeldt, Lisbeth. Palliative patients' and their significant others' experiences of transitions concerning organizational, psychosocial and existential issues during the course of incurable cancer: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, Oct 2014; 12 (2): Toft, Bente Skovsby; Uhrenfeldt, Lisbeth. Facilitators and barriers to physical activity experienced among morbidly obese adults: a systematic review protocol of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, Oct 2014; 12 (6): Pedersen, Mona Kyndi; Meyer, Gabriele; Uhrenfeldt, Lisbeth. Risk factors for acute care hospital readmission in persons aged 60 and over from western countries: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, Oct 2014; 12 (2): Renom-Guiteras, A; Uhrenfeldt, L; Meyer, G; Mann, E. Assessment tools for determining appropriateness of admission to acute care of persons transferred from long-term care facilities: a systematic review. BMC Geriatrics, / JUN Uhrenfeldt, Lisbeth; Lakanmaa, Riitta-Liisa; Flinkman, Mervi; Basto, Marta Lima; Attree, Moira. Collaboration: a SWOT analysis of the process of conducting a review of nursing workforce policies in five European countries. Journal of Nursing Management, 2014 May; 22 (4): Ludvigsen, MS; Fegran, L; Aagaard, H; Meyer, G; Uhrenfeldt, L. Parents' experiences of the transfer from pediatric to adult care for their adolescent or young adult children with chronic conditions: a systematic review protocol. Systematic Review Protocols; 12(4): , May Ludvigsen, Mette Spliid; Meyer, Gabriele; Hall, Elisabeth O.C.; Fegran, Liv; Aagaard, Hanne; Uhrenfeldt, Lisbeth. Development of clinically meaningful complex interventions: The contribution of qualitative research. Nordic Nursing Research / Nordisk Sygeplejeforskning, 2014; 4 (1): Timmermann C, Uhrenfeldt L, Høybye MT, Birkelund R. A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients, Palliat Support Care Feb 13;

11 15. Uhrenfeldt, L; Hoybye, MT. Lived experiences and challenges of older surgical patients during hospitalization for cancer: An ethnographic fieldwork, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being Feb 13; 9: Fegran, Liv; Hall, Elisabeth O C; Uhrenfeldt, Lisbeth; Aagaard, Hanne; Meyer, Gabriele. Adolescents and young adults transition experiences when transferring from paediatric to adult care. International Journal of Nursing Studies, Vol. 51, Nr. 1, , s Kongresbidrag Foredrag antaget: Uhrenfeldt L, Høybye MT. Patient-sygeplejerske interaktion under fast-track kirurgisk behandling. Et etnografisk studie. Abstrakt til oral præsentation: Praksisnær forskning - hvor tæt på kan man komme. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, 16. januar 2015 Ludvigsen MS, Hall EOC, Meyer G, Fegran L, Aagaard H, Uhrenfeldt L. Qualitative Research Synthesis in Health Care - Methodological Reflections and Recommendations. Royal College of Nursing International Conference in Glasgow, April Accepted for poster præsentation. Andre forskningsaktiviteter Vejleder for 3 ph.d.-studerende: Connie Timmermann (Ph.d.-grad opnået december 2014) Hospitalsindlagte patienters oplevelse af sanseindtryk Aarhus Universitet Hovedvejleder: Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Rikke Madsen Kræftpatienters og pårørendes oplevelser af overgangen fra behandling til et palliativt forløb. Aarhus Universitet Hovedvejleder: Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Mona Kyndi Aalborg Universitets hospital ( ) Vejleder for 3 kvalifikationsårsstuderende: Ulla Milther Sørensen (Kvalifikationsår bestået ved ekstern censur november 2014) Effect of Exercise Programmes for Moderate to Severe Intermittent Claudication: A Systematic Review Protocol, Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Birgit Rasmussen (Kvalifikationsår Bestået ved ekstern censur oktober 2014) 11

12 Lived experiences of self-efficacy and well-being after hip fracture rehabilitation: A systematic review Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Bente Skovsby Toft (Kvalifikationsår bestået ved ekstern censur oktober 2014) Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults: a systematic review of qualitative evidence Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Referee opgaver Journals International Journal of Qualitative Methods Vård I Nordens referee komité, udpeget som fast medlem fra Nursing Education Today Journal of Advanced Nursing BioMed Central JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reviews Int J Qual Stud Health Well-being International Journal of Nursing studies Acta Oncologica Priser, legater og fondsdonationer 2014 ( DKK) Universitetet i Agder NKR Tildelt forskergruppe gæstestipendie ved Universitetet i Agder Kristiansand Norge: til 1 ugers forsknings ophold hhv. i Norge (PRANSIT netværk) Region Midtjylland DKK til forberedelse af ph.d. protokol v. Bente Toft Skovsby & Birgit Rasmussen/ Lisbeth Uhrenfeldt Andet Søster Marie Dalgårds fond, til Sea-Band projektet v. Hrønn Thorn/Lisbeth Uhrenfeldt til PRANSITS workshop på Lesbos. Familien Hede Nielsens fond. 12

13 Kirurgisk Afdeling Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Ledende overlæge Jørn S. Rasmussen Oversygeplejerske Tina Pasgaard Adjungeret lektor Hans Friis-Andersen Forskningsansvarlige/lektorer Overlæge, lektor Hans Friis-Andersen Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Overlæge Gunnar Madsen Reservelæge Jonas Funder Reservelæge Søren Brandsborg Reservelæge Rune Erichsen Ph.d. studerende Sanne Shiroma Harsløf Smerter, livskvalitet, recidiv og adhærencer efter laparoskopisk ventralherniotomi: Et klinisk, randomiseret, prospektivt, dobbeltblindet studie af tre fikseringsmetoder samt et dyreeksperimentelt studie Aarhus Universitet Hovedvejleder: Overlæge Hans Friis-Andersen. Medvejledere: Overlæge, dr. med. Pål Wara og læge, ph.d. Nellie Zinther Igangværende forskningsprojekter Basal kirurgisk forskning Klinisk, eksperimentel og registerbaseret Fokus på især hernie- og galdeområder Etablering af endoskopi relateret forskning Laugesen KB & Friis-Andersen H, Laparoscopic ventral herniotomy the first 100 (Artiklen under udarbejdelse) Friis-Andersen H & Andresen K, Effect of mesh material and size on reoperation rate in Laparoscopic Groin Surgery (TAPP) A study from the Danish Inguinal Hernia Database (Data er under indhentning) Øtzoprak M & Friis-Andersen H Hem-O-Lok as a ligature device in laparoscopic cholecystectomy (Artiklen er under udarbejdelse) Edling P & Friis-Andersen H Hem-O-Lok as a ligature device in laparoscopic appendectomy (Artiklen er under udarbejdelse) Edling P & Friis-Andersen H Use of Hem-O-Lok in Danish Surgical Departments. A questionnaire among Surgical Departments in Denmark (Artiklen er under udarbejdelse) 13

14 Abildgaard HA & Friis-Andersen H Umbilical and epigastric herniotomy: Effect of variations in laparoscopic approach. (Artiklen er under udarbejdelse) Harsløf SS, Harsløf T, Danielsen CC, Zinther NB & Friis-Andersen H Adhesion formation, mesh shrinkage and mesh integration. An experimental study of two different meshes and three different fixation devices in a sheep model Forsøget er afsluttet, data er under behandling. Ötzoprak M & Friis-Andersen H Leakage of the cystic duct in relation to choice of ligature device in cholecystectomy. A Study from the Danish National Cholecystectomy Database (Dataarbejdet er påbegyndt) (Artiklen er under review) Kristiansen TL & Friis-Andersen H Benign Sacral Schwannomas a case and review of the literature Artiklen er under review Bach SM & Friis-Andersen H Behandlingen af atypiske lyskenære hernier hos børn Ugeskr Læger Artiklen er under review Krum-Møller P, Ötzoprak M & Friis-Andersen H Laparoskopisk kolecystektomi og koledokus eksploration hos børn Ugeskr Læger Artiklen er under review Andresen K, Friis-Andersen H, Rosenberg J. Laparoscopic Inguinal Hernia Repair performed in public hospitals or low-volume centers have increased risk of reoperation for recurrence. Innov Surg Artiklen er under review Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Hyllegaard GM & Friis-Andersen H Modified laparoscopic intraperitoneal onlay mesh in complicated inguinal hernia surgery. Hernia Apr 29. [Epub ahead of print] 2. Harsløf SS, Wara P, Friis-Andersen H Fixation devices in laparoscopic ventral hernia repair: a review. Surg Technol Int Mar;24: Abildgaard HA Visse fremmedlegemer kan ukompliceret efterlades i ventriklen. Ugeskr Læger (Accepteret) 4. Brodersen K Invagination af appendix i coecum sekundært til endometriose og inflammation. 14

15 Ugeskr Læger Accepteret 5. Friis-Andersen H. Peritoneum & Hernier i Kirurgi. Fadls Forlag, 2014 Kongresbidrag Andresen K, Hupfeld L, Fonnes S, et al. Short term outcome after Onstep versus Lichtenstein: results from a randomized clinical trial. Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde, November 2014 Andresen K, Friis-Andersen H, Rosenberg J. Laparoscopic inguinal hernia repair performed in public hospitals or low-volume centers have increased risk of reoperation for recurrence. Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde, November 2014 Hyllegaard GM & Friis-Andersen H Modificeret laparoskopisk IPOM ved kompliceret inguinalhernie-kirurgi Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde, November 2014 Andre forskningsaktiviteter Formand Dansk Herniedatabase, Hans Friis-Andersen Kvindeafdelingen og Fertilitetsafdelingen Afdelingsledelse Oversygeplejerske Tina Pasgaard Chefjordemoder Jeanette Ziska Ledende overlæge Jette Seidelin Forskningslektor Inge Agerholm Forskningsansvarlige/lektorer Klinisk lektor Steffen Sommer Klinisk lektor Mette Tobiassen Klinisk lektor Astrid Mamsen Forskningslektor Inge Agerholm Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Overlæge, Lars Høj Reservelæge Najaaraq Lund 15

16 Klinikchef, forskningslektor Inge Agerholm Ph.d.-studerende Læge Cathrine Bach Molekylærbiolog Lotte Hatt Læge Mia Steengaard Olesen Læge Lise Brogaard Roed Johansen Cand. scient. san. publ., sygeplejerske Louise Grode Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekter Mette Jørgensen The Pathogenesis behind Triploidy: A Study of Aetiology and Development of Triploid Pregnancy Odense Universitet Vejledere: Steen Kølvrå, Professor, Klinisk Genetisk afdeling, Vejle, Lone Sunde Professor, Klinisk genetisk afdeling, Aarhus Universitet, Johnny Hindkjær, Laboratorieleder, Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital, Inge Agerholm, Klinikchef og laboratorieleder, Fertilitetsklinikken,, Lars Bolund, Professor Biomedicinsk afdeling, Aarhus Universitet. Cathrine Bach Udvikling af metode til måling af føtal DNA i den gravides plasma og benyttelse af denne metode til monitorering af placentafunktionen Aarhus Universitet Vejledere: Niels Uldbjerg, professor, afd.y, Skejby, Steen Kølvraa, professor, Klinisk genetisk afd., Vejle, Steffen Sommer, overlæge, Kvindeafdelingen, Horsens Molekylærbiolog Lotte Hatt Udvikling af noninvasiv prænatal diagnostisk metode, baseret på frit føtalt DNA i den gravide kvindes blod Syddansk Universitet. Vejledere: Steffen Sommer, overlæge, kvindeafdelingen, Inge Agerholm, biolog, ph.d., Forskningsenheden,, Steen Kølvraa, adj. professor, dr med, Klinisk Genetisk afdeling, Vejle Sygehus, Anders Bojesen, overlæge, ph.d., Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Mia Steengaard Olesen Terapeutisk endometrie abradering Aarhus Universitet Vejledere: Axel Forman, Professor, overlæge, dr. med, Gynækologisk-Obsterisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby, Inge Agerholm, Laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., Fertilitetsklinikken ved og Aarhus Universitet, Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet, Michael Toft Overgaard, Forskningslektor ph.d. Institut for Kemi og Bioteknologi - Sek. for Bioteknologi, Aalborg Universitet Lise Brogaard Roed Johansen Team OBS- forskningsprojekt i samarbejde 16

17 Aarhus Universitet Vejledere: Niels Uldbjerg professor, afd.y, Skejby, Peter Musaeus lektor, center for Medical Education. INCUBA, Lone hvidmand. Overlæge Gynækologisk-Obsterisk Afdeling, Aarhus. Klinisk vejleder Ole Kirkegaard, overlæge hospitalsenheden Horsens. Louise Grode Cøliaki og infertilitet blandt mænd og kvinder i Danmark Aarhus Universitet Vejledere: Cecilia Høst Ramlau-Hansen professor, Health, Aarhus Universitet; Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet; Bodil Hammer Bech, lektor, Health, Aarhus Universitet; Inge Agerholm, Klinikchef, laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., Fertilitetsklinikken ved og Aarhus Universitet; Thomas Møller Jensen, overlæge, klinikchef, Medicinsk afdeling ved. Øvrige forskningsprojekter Fosterdiagnostik Embryoudvikling Endometrie receptivitet Kortlægning af nye selektionskriterier som markører for embryokvaliteten De-selektions kriterier i udvælgelsen af embryoner til transferering Team OBS: Samarbejde på tværs Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Hatt L, Brinch M, Singh R, Møller K, Lauridsen RH, Schlütter JM, Uldbjerg N, Christensen B, Kølvraa S. A new marker set that identifices fetal cells in maternal circulation with high specificity. Prenat Diagn Nov;34(11): Hatt L, Brinch M, Singh R, Møller K, Lauridsen RH, Uldbjerg N, Huppertz B, Christensen B, Kølvraa S. Characterization of fetal cells from the maternal circulation by microarray gene expresseion analysis could the extravillous trophoblasts be a target for future cell-based non-invasive prenatal diagnosis? Fetal Diagn Ther. 2014;35(3): Schlütter JM, Hatt L, Bach C, Kirkegaard I, Kølvraa S, Uldbjerg N. The cell-free fetal DNA fraction in maternal blood decreases after physical activity. Prenat Diagn Apr;34(4): Ciray HN, Campell A, Agerholm IE, Aguilar J, Chamayou S, Esbert M, Sayed S. Time-Lapse User Group. Proposed guidelines on the nomenclature and annotation of dynamic human embryo monitoring by a time-lapse user group. Hum Reprod Dec;29(12): Kirkegaard K, Campell A, Agerholm I, Bentin-Ley U, Gabrielsen A, Kirk J, Sayed S, Ingerslev HJ. Limitations of a time-lapse blastocyst prediction model: a large multicentre outcome analysis. Reprod Biomed Online Aug;29(2): Joergensen MW, Niemann I, Rasmussen AA, Hinkjaer J, Agerholm I, Bolund L, Sunde L. Triploid pregnancies: genetic and clinical features of 158 cases. AM J Obstet Gynecol Oct;211(4):370.e

18 7. Joergensen MW, Agerholm I, Hinkjaer J, Bolund L, Sunde L, Ingerslev HJ, Kirkegaard K. Altered cleavage patterns in human tripronuclear embryos and their association to fertilization method: a time-lapse study. J Assist Reprod Genet Apr;31(4): Christiansen T, Erb K, Rizvanovic A, Ziebe S, Mikkelsen Englund AL, Hald F, Boivin J, Schmidt L. Cost of medically assisted reproduction treatment at specialized fertility clinics in the Danish public health care system: results from a 5-year follow-up cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand Jan;93(1): Thorn, Hrønn, Uhrenfeldt Lisbeth. Experiences of non-specialist nurses with patients and their significant others undergoing transitions during palliative end-of-life care: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reviews. DOI.http://dx.doi.org/ /jbisrir Kongresbidrag Mia Steengaard Olesen: Foredrag/oplæg Forskningens Døgn Gyn/Obs Skejby Gyn/Obs Horsens Fertilitetsklinikken Horsens Fertilitetsklinikken Herlev Fertilitetsklinikken Dronninglund Fertilitetsklinikken Skive Inge Agerholm: Foredrag/oplæg SER i embryo udvikling. DFS årsmøde, Billund, marts 2014(Mundtlig præsentation) Introducing Time-lapse in the IVF lab. Workshop, Billund, april 2014(Mundtlig præsentation) Benefits of Embryo selection: Finish IVF Society meeting. Helsinki, April 2014 (Mundtlig præsentation) Models in embryo selection. ESHRE, München, Juli 2014(Mundtlig præsentation) KIDScore. The ovarian Club. Frankrig, November 2014(Mundtlig præsentation) Embryo selection. Time-lapse Workshop Rom, November 2014 (Mundtlig præsentation) 18

19 Lise Brogaard Roed Jensen Foredrag/oplæg Abstract + Poster optaget på NFOG14 i Stockholm: Title: Preventing neonatal hypothermia after cesarean section reduces the risk of admission. Authors: Lise Brogaard Kristina Bjerre Hansen Birgitte Lindved Steffen Sommer Julie Glavind Andre forskningsaktiviteter The effect of acupressure of PC6 on postoperative nausea and vomiting (PONV) after hysterectomy. (Artiklen er under udarbejdelse)vejledere: Mette Tobiassen og Lisbeth Uhrenfeldt. DOI /ISRCTN The impact of individual conversation and information intervention on preoperative anxiety and postoperative pain. ( Data er under indhentning. Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt. DOI /ISRCTN Experiences of non-specialist nurses with patients and their significant others undergoing transitions during palliative end-of-life care: a systematic review of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reviews. (systematisk litteratursøgning afsluttet) Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt Priser, legater og fondsdonationer Johanna Hrønn Thorn kr. fra Søster Marie Dalgaards Fond (Legat til formidling af The effect of acupressure of PC6 on postoperative nausea and vomiting (PONV) after hysterectomy ved Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings Konference 2015, Aarhus og RCN international nursing research conference 2015, Nottingham) Mia Steengaard Olesen: kr. fra Ferring Pharmaceuticals kr. fra Familien Hede Nielsens Fond kr. fra Johs M Klein og Hustrus Mindelegat kr. fra Gurli og Hans Engell Friis Fond kr. fra Aase Ejnar Danielsen Fond kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (til løn) kr. fra Læge Frk. K Rasmussen Lotte Hatt: kr. fra Familien Hede Nielsens Fond kr. fra Augustinus fonden Lise Brogaard Roed Jensen 19

20 kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (fondsmidler til forskningsprojekter indenfor efteruddannelse, læring og simulation) kr. fra Rådgivningsgruppen for Færdigheds- og Simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord Livsstilscentret Afdelingsledelse Afdelingsledelse, Lene Lange Forskningsansvarlige/lektorer Ledende terapeut Lene Lange Kvalifikationsårsstuderende Bente Skovsby Toft Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults: a systematic review of qualitative evidence Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Publikationer 1. Toft, Bente Skovsby; Uhrenfeldt, Lisbeth. Facilitators and barriers to physical activity experienced among morbidly obese adults: a systematic review protocol of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, Oct 2014; 12 (6): Medicinsk Afdeling Afdelingsledelse Ledende overlæge, ph.d., Thomas Hahn Forskningsansvarlige/lektorer Overlæge, ph.d., Søren Peter Jørgensen Ph.d. studerende Louise Grode Cøliaki og infertilitet Aarhus Universitet Vejledere: Cecilia Høst Ramlau-Hansen professor, Health, Aarhus Universitet; Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet; Bodil Hammer Bech, lektor, Health, Aarhus Universitet; Inge Agerholm, Klinikchef, laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., Fertilitetsklinikken ved og Aarhus Universitet; Thomas Møller Jensen, overlæge, klinikchef, Medicinsk afdeling ved. Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekt Louise Grode Cøliaki og infertilitet Aarhus Universitet Vejledere: Cecilia Høst Ramlau-Hansen professor, Health, Aarhus Universitet; Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet; Bodil Hammer Bech, lektor, Health, Aarhus Universitet; Inge Agerholm, Klinikchef, laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., 20

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2015 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Hospitalsenheden Horsens 1 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2013 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens Forskningsstrategi 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Strategi 3 3. Indsatsområder 4 4. Forskningsstrategier på afdelingerne 5 Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation

Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Aarhus Stroke Update 2015 - med fokus på akut behandling og organisation Fredag d. 19. juni 2015 på Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44, bygning 10, 8000 Aarhus C Program Kl. 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011

Forskningsberetning. Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011. Hospitalsenheden Horsens. Forskningsberetning 2011 Forskningsberetning Enhed for klinisk sygeplejeforskning 2011 Forskningsberetning 2011 Hospitalsenheden Horsens Forskningsberetning 2011 Side 1 Forord Kære læser Forskningsberetning 2011 er den anden fra

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig. Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Tirsdag den 24. marts 2015

Tirsdag den 24. marts 2015 Program for læringsseminar 3 4. marts 2015 (Justeringer kan forekomme) Dato: Tirsdag og onsdag den 24. og 25. marts 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf. +45 76 34 11 00 Tirsdag

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 08.30-09.30 Morgenmadssession og registrering Vi starter konferencen med morgenmad og oplæg om The Future Hospital more than a concept. The Future

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Modul 13 Valgfag 1 Fra det akutte patientforløb til at leve med kronisk sygdom ECTS-point teoretisk klinisk Sygepleje 4 6 Valgfaget afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC, Carlsbergvej 14,

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere