Årsrapport Hospitalsenheden Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital) ses, at der i perioden blev publiceret 17 arbejder i danske og internationale tidsskrifter, og ikke kun af læger. I det efterfølgende tiår steg tallet til 50 og siden 2000 og til og med 2013 er der publiceret 138 arbejder, hvoraf langt hovedparten er publiceret efter regionsdannelsen i Omend denne bibliografi ikke er helt fyldestgørende, så er tendensen overbevisende. Denne udvikling skyldes en politisk beslutning om, at forskning skulle være en integreret del af hverdagen på alle Region Midtjyllands hospitaler. I modsætning til tidligere er der afsat relevante midler i budgettet, som sikrer, at processen kan gennemføres. Udover boomet i publikationer har denne strategi resulteret i etableringen af en Forskningsenhed i egne lokaler og med en fast stab herunder en akademisk koordinator samt en sekretær. Der er aktuelt ansat 11 ph.d. studerende, hertil kommer en række kortere - og længerevarende projekter med og uden ekstern samarbejdspartner forankret i de enkelte afdelinger. Sidst men ikke mindst deltager flere afdelinger i multicenterstudier styret andetsteds. Med andre ord er der grøde i processen med at sætte forskningen på dagsordenen. Samtidig deltager flere og flere faggrupper i udviklingen således, at denne ikke er forbeholdt læger og sygeplejersker Tidligere forskningsberetninger har overvejende omhandlet sygeplejerelaterede forhold. I modsætning hertil omfatter aktuelle beretning alle forsknings-, formidlings- og uddannelsestiltag på. Hospitalsdirektør Lægefaglig direktør Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Holsteen Jessen Jørgen Schøler Kristensen Inge Pia Christensen 2

3 Indholdsfortegnelse Akutafdelingen 4 Anæstesiologisk afdeling 5 Centrallaboratoriet 8 Forskningsenheden 8 Kirurgisk afdeling 14 Kvindeafdelingen og Fertilitetsklinikken 17 Livstilscenteret 20 Medicinsk afdeling 21 Ortopædkirurgisk afdeling 23 Terapiafdelingen 27 Bilag 1: Forskningsstrategi

4 Akutafdelingen Afdelingsledelse Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge Ove Gaardboe Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Udviklingssygeplejerske Gitte Boier Tygesen Udviklingssygeplejerske Anne Jacobsen Ph.d.-studerende Læge Nikolaj Raaber Læge Kristian Dahl Friesgaard Igangværende forskningsprojekter Nikolaj Raaber Telemedical solutions in medical emergencies, advantages and disadvantages for patients, healthcare professionals, and the healthcare system Aarhus University, Health, Clinical research. Vejledere: Hans Kirkegaard, Prof. Dr. med., Research Center for Emergency medicine, Aarhus University, Erika Frischknecht Christensen, Spec. Læge, Lægelig chef, Præhospitalet Aarhus, Thorbjørn Grøfte, Overlæge, Seniorforsker, ph.d., Præhospitalet Aarhus, Ingunn Riddervold, Cand. Scient., ph.d., Forsknings- og akademisk koordinator, Præhospitalet Aarhus Kristian Dahl Friesgaard Acute pain in the prehospital setting Aarhus University, Health, Clinical research Vejledere: Lone Nikolajsen, overlæge, dr.med., Dansk Smerteforskningscenter og Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Ole Glerup, overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Hans Kirkegaard, professor, dr.med., Center for Akutforskning ved Aarhus Universitetshospital Erika F. Christensen, lægelig leder af Præhospitalet, Region Midtjylland Charlotte Paltved, overlæge, Skejsim, INCUBA, Skejby Sygehus. Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Gitte Boier Tygesen, Sasja Jul Håkonsen, Lisbeth Uhrenfeldt The accuracy of screening tools and diagnostic tests used to predict early discharge from Emergency Departments (ED) in adult patients: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports (In review) Kongresbidrag Akutkonference, DEMC6 Odense November 2014 Odense. Real time demand capacity and flow management,gitte Boier Tygesen, Inge Henriksen, Susanne Buch Winther & Christina Antonsen (poster ) + oplæg Gitte Boier Tygesen 4

5 International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London April 2015 London Submitted. Safe Patientflow at Regional Hospital Horsens, Denmark (poster). Christina Antonsen, Mette Ringtved, Pernille Sarto & Gitte Boier Tygesen Poster optaget på DASYS dokumentationskonference Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? 29. og 30. september 2014.Titel:Fra klinisk retningslinje til daglig dokumentation. Forfattere: Anne Jacobsen, Inge Lundholm, Anne Højager Nielsen, Karen Sloth, Helle Gøtzsche Olesen, Annegrethe Venborg, annegrete, Jeanette Finderup, Nikolaj Raaber DEMC6, november, 2014, Odense, Præsentation Præhospitalet Forsknings Symposium, 16. januar 2014, Aarhus, Præsentation, Poster Priser, legater og fondsdonationer Kristian Dahl Friesgaard kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (til løn) Anæstesiologisk Afdeling Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe Ledende overlæge Marianne Simonsen Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Læge Ulrick Skipper Espelund Ph.d. studerende Læge Kristian Friesgaard Sygeplejerske Lone Dragnes Brix Sygeplejerske Rikke Madsen Igangværende forskningsprojekter Kristian Dahl Friesgaard Effekt og sikkerhed af præhospital intravenøs fentanyl administreret af ambulancebehandlere: Et retrospektivt registerbaseret studium. Del af ph.d-projektet Acute pain in the prehospital setting Aarhus Universitet. Hovedvejleder: Lone Nikolajsen Forskningsoverlæge, ph.d., dr. med., Anæstesiologisk Afdeling og Dansk Smerteforsknings Center, Aarhus Universitetshospital. Medvejledere: Erika F. Christensen, Lægelig chef Præhospitalet Region Midtjylland. Hans Kirkegaard, Professor i Akutmedicin, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital. Ole Glerup, Overlæge Anæstesiologisk Afdeling,. Charlotte Paltved, Overlæge, Skejsim, INCUBA, Skejby Sygehus. Lone Dragnes Brix Smerter efter dagkirurgi. 5

6 Aarhus Universitet Hovedvejleder: Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, dr.med. Anæstesiologisk afdeling, Dansk smerteforsknings Center, Aarhus Universitetshospital. Medvejledere: Theis Muncholm Thillemann, Afd.læge, adjungeret lektor, ph.d. Ortopædkirurgisk afdeling E, Aarhus Universitetshospital. Karen Toftdahl Bjørnholdt, Læge, ph.d.-stud. Ortopædkirurgisk afdeling,. Else Kirstine Tønnesen, Professor, overlæge, dr.med. Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Rikke Madsen At leve med uhelbredelig kræft. En interviewundersøgelse om overgange i sygdomsforløbet fra et patient- og pårørendeperspektiv. Aarhus Universitet. Hovedvejleder: Regner Birkelund, Professor, ph.d., Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt / IRS Syddansk Universitet. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Lektor, ph.d., Institut for medicin og sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Buch NS & Espelund US. Forskningsprojekt: Forudsigelse af behandlingskrævende blodtryksfald ved bedøvelse. Ahmed K. Patient satisfaction survey on evaluation of postoperative analgesia after laparoscopic cholecystectomy in day surgery: a pilot study. Vejleder: Niels-Henrik Jensen, professor, ledende overlæge, Multidisciplinært Smertecenter, Herlev Universitetshospital, København. Johansen ME & Jensen JS. Køling og overlevelse ved septisk shock (Cooling and surviving septic shock CASSstudiet). Ansvarlig på HEH: Uday Kant Soni. Froulund J. Restitution af patienter efter intensiv terapi (RAPITstudiet). Ansvarlige på HEH: Louise Bang Grode, Lone Brix og Anne Sofie Bomholt. Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Nikolajsen L, Brix LD. Chronic pain after surgery in children. Curr.Opinion in Anesthesiology; Vol. 27, Nr. 5, 2014, pp Madsen R, Uhrenfeldt L. Palliative patients and their significant others experiences of transitions concerning organizational, psychosocial and existential issues during the course of incurable cancer: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports. 2014; 12(2)9-25. Kongresbidrag Bjørnholdt KT, Brix LD, Nikolajsen L. Pitfalls in the self-management of pain after outpatient surgery: an exploratory analysis. DOS Kongressen 2014, , København. Ahmed K. Patient perception survey on evaluation of postoperative analgesia after laparoscopic cholecystectomy in day surgery: a pilot study. Buenos Aires oktober Andre forskningsaktiviteter Lone Dragnes Brix Journal clubs i Anæstesiologisk afdeling, HEH og på Dansk Smerteforsknings Center, AU. Undervisning af medicin studerende (klinisk kørekort) Oversættelse og validering af WORC fra engelsk til dansk. 6

7 Priser, legater og fondsdonationer Lone Dragnes Brix: kr. Familien Hede Nielsens Fond (løn) kr. fra Gurli og Hans Engell Friis Fond (løn) kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond (drift) kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (løn) Kristian Dahl Friesgaard: kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (til løn) Rikke Madsen: kr. Midlerne er tildelt december 2014 af Forskeruddannelsen Aarhus Universitet, Health. (til kongresdeltagelse i København, maj 2015) Nina S. Buch og Ulrick S. Espelund: Der er tildelt løn til projektsygeplejerske fra afdelingsledelsen i Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. Lisbeth T. Jensen, Tina Fortuna og Lisbeth Vilstrup : Der er tildelt ,- kr. fra Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland, til projektet Teamsamarbejde om operationspatienten. Centrallaboratoriet Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Ledende bioanalytiker Karen Grønkjær og Konst. ledende overlæge Tina Parkner Forskningsansvarlige/lektorer Tina Parkner (Konst. ledende overlæge, Klinisk lektor, ph.d.) Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Cathrine Baastrup (Kvalitetsansvarlig, ph.d.) Ph.d.-studerende Jurgita Janukonyté (1.reservelæge, opnåede ph.d.-graden d.31.okt.2014) Pharmacokinetics of continuous subcutaneous delivery of growth hormone and insulin in growth hormone deficiency patients and patients with type 2 diabetes mellitus. Aarhus Universitet. Hovedvejleder: Torben Laursen, overlæge, Klinisk farmakologisk afd., Aarhus Universitetshospital Medvejledere: Tina Parkner, konst. ledende overlæge, Klinisk biokemisk afd./centrallaboratoriet, Regionshospitalet Horsens; Torsten Lauritzen, professor, Institut for folkesundhed almen medicin, Aarhus Universitet; Jens Sandahl Christiansen, professor, Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA, Aarhus Universitetshospital. Igangværende forskningsprojekter 3 projekter i 2014: 7

8 Cøliaki og den inflammatoriske markør CD163: Ph.d.-studerende Louise Bang Grode, Medicinsk afd., HEH. Øvrige på HEH: Tina Parkner, konst. ledende overlæge, Klinisk biokemisk afd./centrallaboratoriet og Thomas Møller Jensen, Klinisk chef og overlæge, Medicinsk afd. Viseral fedme hos type 2 diabetikere og den inflammatoriske markør CD163: Reservelæge Lars Peter Sørensen, Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA, Aarhus Universitetshospital. Fra HEH: Tina Parkner Diabetiske komplikationer og den inflammatoriske markør CD163: Ph.d.-studerende Eva Rabing Brix Petersen, Klinisk biokemisk afd., Vejle Sygehus. Fra HEH: Tina Parkner Deltager her foruden med blodprøvetagning til følgende projekter: MirViDiC: Mucosal immune regulation by high dose vitamin D treatment in Crohn s disease. Samarbejde med læge Mia Bendix Rasch, Hepato- Gastroenterologisk Afd. V, AUH. FCMB: Foetal cells in maternal blood. Samarbejde med molekylærbiolog Lotte Hatt og reservelæge Cathrine Bach, Kvindeafd., HEH. DD2: Biobank, Dansk Center for strategisk forskning i type 2 diabetes. Samarbejde med projektleder Jens Steen Nielsen, Endokrinologisk afd., OUH. og bioformatiker Henry Christensen, Klinisk Biokemisk Afd., Vejle Sygehus. PreBNP: Præhospitalt triage med point-of-care NY-proBNP til patienter med åndenød. I samarbejde med Læge Morten Thingemann Bøtker, Præhospitalet, RM. Lymfom Biobank: Samarbejde med professor Francesco d`amore, Hæmatologisk afd.r, AUH. LixiLan-O og -L: Samarbejde med Ina Husted, Diabetes sygeplejeske, Medicinsk ambulatorium, HEH. Publikationer 1. Ma Z, Christiansen JS, Laursen T, Wu C, Lauritzen T, Parkner T, Frystyk J. Effects of human insulin and insulin aspart preparations on levels of IGF-I, IGFBPs and IGF bioactivity in patients with type 1 diabetes. BMC Endocr Disord Apr 11;14:35. doi: / Janukonytė J, Parkner T, Lauritzen T, Christiansen JS, Frystyk J, Pedersen HS, Laursen T. Impact of moderate interval exercise versus supine rest on the pharmacokinetics and pharmacodynamic profiles of subcutaneously administered growth hormone in adult growth hormone deficient patients. Growth Horm IGF Res Oct;24(5): doi: /j.ghir Epub 2014 Jun Brehm Hoej L, Parkner T, Soendersoe Knudsen C, Grønbaek H. A comparison of three chromogranin A assays in patients with neuroendocrine tumours. J Gastrointestin Liver Dis Dec;23(4): doi: /jgld ca. 8

9 Forskningsenheden Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Hospitalsledelsen Seniorforsker, universitetslektor Lisbeth Uhrenfeldt (LU) (ansættelse ophørt per 31. juli 2014) Forskningsansvarlige/lektorer LU i dialog med akademisk koordinator og sektionsleder for Sektion for sygepleje. Akademisk koordinator Søren Peter Jørgensen Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Lisbeth Uhrenfeldt Igangværende forskningsprojekter - Patienter og pårørendes oplevelser af overgange - Rehabiliterende hospitalsindsats - Sundhedsfaglig ledelse Netværkssamarbejde og forskningsresultater publiceret sammen med Europæiske forskere gennem: European Academy of Nursing Science (EANS), European Academy of Caring Science (EACS) og PRANSIT: Patient and relatives experiences of transfer and transition Vejledning og undervisning: Uddannelse af præ-ph.d. studerende, ph.d. studerende, kandidat og masterstuderende i sygepleje, Institut for Folkesundhed, AU Ekstern lektor Aalborg Universitet. Publikationer: Artikler, review, bøger, anden formidling 1. Sørensen, Ulla Milther; Pedersen, Preben Ulrich; Uhrenfeldt, Lisbeth. Effectiveness of exercise programs on the improvement of physical functioning in patients with moderate to severe intermittent claudication: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, 2014; 12 (12): (journal article - forms, research, systematic review) ISSN: Timmermann, Connie; Uhrenfeldt, Lisbeth. Patients' experiences of wellbeing in the physical hospital environment: a systematic review of qualitative evidence protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, 2014; 12 (12): (journal article - forms, research, systematic review) ISSN: Thorn, Hrønn; Uhrenfeldt, Lisbeth. Experiences of non-specialist nurses with patients and their significant others undergoing transitions during palliative end-of-life care: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, 2014; 12 (11): (journal article - forms) ISSN:

10 4. Uhrenfeldt, Lisbeth; Ludvigsen, Mette Spliid; Fegran, Liv; Aagaard, Hanne; Meyer, Gabriele. How significant others experience patients transfer in hospitals and discharge: A systematic review protocol of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, Vol 12, Nr. 8, Uhrenfeldt, Lisbeth; Hall, Elisabeth. Job satisfaction as a matter of time, team, and trust: a qualitative study of hospital nurses experiences. Journal of Nursing Education and Practice. 5, 2, DOI: /jnep.vXnXpXX 6. Rasmussen, Birgit; Uhrenfeldt, Lisbeth. Lived experiences of self-efficacy and wellbeing in the first year after hip fracture: a systematic review protocol of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, 2014; 12 (10): (journal article - forms, tables/charts) ISSN: Madsen, Rikke; Uhrenfeldt, Lisbeth. Palliative patients' and their significant others' experiences of transitions concerning organizational, psychosocial and existential issues during the course of incurable cancer: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, Oct 2014; 12 (2): Toft, Bente Skovsby; Uhrenfeldt, Lisbeth. Facilitators and barriers to physical activity experienced among morbidly obese adults: a systematic review protocol of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, Oct 2014; 12 (6): Pedersen, Mona Kyndi; Meyer, Gabriele; Uhrenfeldt, Lisbeth. Risk factors for acute care hospital readmission in persons aged 60 and over from western countries: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, Oct 2014; 12 (2): Renom-Guiteras, A; Uhrenfeldt, L; Meyer, G; Mann, E. Assessment tools for determining appropriateness of admission to acute care of persons transferred from long-term care facilities: a systematic review. BMC Geriatrics, / JUN Uhrenfeldt, Lisbeth; Lakanmaa, Riitta-Liisa; Flinkman, Mervi; Basto, Marta Lima; Attree, Moira. Collaboration: a SWOT analysis of the process of conducting a review of nursing workforce policies in five European countries. Journal of Nursing Management, 2014 May; 22 (4): Ludvigsen, MS; Fegran, L; Aagaard, H; Meyer, G; Uhrenfeldt, L. Parents' experiences of the transfer from pediatric to adult care for their adolescent or young adult children with chronic conditions: a systematic review protocol. Systematic Review Protocols; 12(4): , May Ludvigsen, Mette Spliid; Meyer, Gabriele; Hall, Elisabeth O.C.; Fegran, Liv; Aagaard, Hanne; Uhrenfeldt, Lisbeth. Development of clinically meaningful complex interventions: The contribution of qualitative research. Nordic Nursing Research / Nordisk Sygeplejeforskning, 2014; 4 (1): Timmermann C, Uhrenfeldt L, Høybye MT, Birkelund R. A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients, Palliat Support Care Feb 13;

11 15. Uhrenfeldt, L; Hoybye, MT. Lived experiences and challenges of older surgical patients during hospitalization for cancer: An ethnographic fieldwork, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being Feb 13; 9: Fegran, Liv; Hall, Elisabeth O C; Uhrenfeldt, Lisbeth; Aagaard, Hanne; Meyer, Gabriele. Adolescents and young adults transition experiences when transferring from paediatric to adult care. International Journal of Nursing Studies, Vol. 51, Nr. 1, , s Kongresbidrag Foredrag antaget: Uhrenfeldt L, Høybye MT. Patient-sygeplejerske interaktion under fast-track kirurgisk behandling. Et etnografisk studie. Abstrakt til oral præsentation: Praksisnær forskning - hvor tæt på kan man komme. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, 16. januar 2015 Ludvigsen MS, Hall EOC, Meyer G, Fegran L, Aagaard H, Uhrenfeldt L. Qualitative Research Synthesis in Health Care - Methodological Reflections and Recommendations. Royal College of Nursing International Conference in Glasgow, April Accepted for poster præsentation. Andre forskningsaktiviteter Vejleder for 3 ph.d.-studerende: Connie Timmermann (Ph.d.-grad opnået december 2014) Hospitalsindlagte patienters oplevelse af sanseindtryk Aarhus Universitet Hovedvejleder: Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Rikke Madsen Kræftpatienters og pårørendes oplevelser af overgangen fra behandling til et palliativt forløb. Aarhus Universitet Hovedvejleder: Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Mona Kyndi Aalborg Universitets hospital ( ) Vejleder for 3 kvalifikationsårsstuderende: Ulla Milther Sørensen (Kvalifikationsår bestået ved ekstern censur november 2014) Effect of Exercise Programmes for Moderate to Severe Intermittent Claudication: A Systematic Review Protocol, Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Birgit Rasmussen (Kvalifikationsår Bestået ved ekstern censur oktober 2014) 11

12 Lived experiences of self-efficacy and well-being after hip fracture rehabilitation: A systematic review Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Bente Skovsby Toft (Kvalifikationsår bestået ved ekstern censur oktober 2014) Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults: a systematic review of qualitative evidence Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Referee opgaver Journals International Journal of Qualitative Methods Vård I Nordens referee komité, udpeget som fast medlem fra Nursing Education Today Journal of Advanced Nursing BioMed Central JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reviews Int J Qual Stud Health Well-being International Journal of Nursing studies Acta Oncologica Priser, legater og fondsdonationer 2014 ( DKK) Universitetet i Agder NKR Tildelt forskergruppe gæstestipendie ved Universitetet i Agder Kristiansand Norge: til 1 ugers forsknings ophold hhv. i Norge (PRANSIT netværk) Region Midtjylland DKK til forberedelse af ph.d. protokol v. Bente Toft Skovsby & Birgit Rasmussen/ Lisbeth Uhrenfeldt Andet Søster Marie Dalgårds fond, til Sea-Band projektet v. Hrønn Thorn/Lisbeth Uhrenfeldt til PRANSITS workshop på Lesbos. Familien Hede Nielsens fond. 12

13 Kirurgisk Afdeling Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Ledende overlæge Jørn S. Rasmussen Oversygeplejerske Tina Pasgaard Adjungeret lektor Hans Friis-Andersen Forskningsansvarlige/lektorer Overlæge, lektor Hans Friis-Andersen Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Overlæge Gunnar Madsen Reservelæge Jonas Funder Reservelæge Søren Brandsborg Reservelæge Rune Erichsen Ph.d. studerende Sanne Shiroma Harsløf Smerter, livskvalitet, recidiv og adhærencer efter laparoskopisk ventralherniotomi: Et klinisk, randomiseret, prospektivt, dobbeltblindet studie af tre fikseringsmetoder samt et dyreeksperimentelt studie Aarhus Universitet Hovedvejleder: Overlæge Hans Friis-Andersen. Medvejledere: Overlæge, dr. med. Pål Wara og læge, ph.d. Nellie Zinther Igangværende forskningsprojekter Basal kirurgisk forskning Klinisk, eksperimentel og registerbaseret Fokus på især hernie- og galdeområder Etablering af endoskopi relateret forskning Laugesen KB & Friis-Andersen H, Laparoscopic ventral herniotomy the first 100 (Artiklen under udarbejdelse) Friis-Andersen H & Andresen K, Effect of mesh material and size on reoperation rate in Laparoscopic Groin Surgery (TAPP) A study from the Danish Inguinal Hernia Database (Data er under indhentning) Øtzoprak M & Friis-Andersen H Hem-O-Lok as a ligature device in laparoscopic cholecystectomy (Artiklen er under udarbejdelse) Edling P & Friis-Andersen H Hem-O-Lok as a ligature device in laparoscopic appendectomy (Artiklen er under udarbejdelse) Edling P & Friis-Andersen H Use of Hem-O-Lok in Danish Surgical Departments. A questionnaire among Surgical Departments in Denmark (Artiklen er under udarbejdelse) 13

14 Abildgaard HA & Friis-Andersen H Umbilical and epigastric herniotomy: Effect of variations in laparoscopic approach. (Artiklen er under udarbejdelse) Harsløf SS, Harsløf T, Danielsen CC, Zinther NB & Friis-Andersen H Adhesion formation, mesh shrinkage and mesh integration. An experimental study of two different meshes and three different fixation devices in a sheep model Forsøget er afsluttet, data er under behandling. Ötzoprak M & Friis-Andersen H Leakage of the cystic duct in relation to choice of ligature device in cholecystectomy. A Study from the Danish National Cholecystectomy Database (Dataarbejdet er påbegyndt) (Artiklen er under review) Kristiansen TL & Friis-Andersen H Benign Sacral Schwannomas a case and review of the literature Artiklen er under review Bach SM & Friis-Andersen H Behandlingen af atypiske lyskenære hernier hos børn Ugeskr Læger Artiklen er under review Krum-Møller P, Ötzoprak M & Friis-Andersen H Laparoskopisk kolecystektomi og koledokus eksploration hos børn Ugeskr Læger Artiklen er under review Andresen K, Friis-Andersen H, Rosenberg J. Laparoscopic Inguinal Hernia Repair performed in public hospitals or low-volume centers have increased risk of reoperation for recurrence. Innov Surg Artiklen er under review Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Hyllegaard GM & Friis-Andersen H Modified laparoscopic intraperitoneal onlay mesh in complicated inguinal hernia surgery. Hernia Apr 29. [Epub ahead of print] 2. Harsløf SS, Wara P, Friis-Andersen H Fixation devices in laparoscopic ventral hernia repair: a review. Surg Technol Int Mar;24: Abildgaard HA Visse fremmedlegemer kan ukompliceret efterlades i ventriklen. Ugeskr Læger (Accepteret) 4. Brodersen K Invagination af appendix i coecum sekundært til endometriose og inflammation. 14

15 Ugeskr Læger Accepteret 5. Friis-Andersen H. Peritoneum & Hernier i Kirurgi. Fadls Forlag, 2014 Kongresbidrag Andresen K, Hupfeld L, Fonnes S, et al. Short term outcome after Onstep versus Lichtenstein: results from a randomized clinical trial. Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde, November 2014 Andresen K, Friis-Andersen H, Rosenberg J. Laparoscopic inguinal hernia repair performed in public hospitals or low-volume centers have increased risk of reoperation for recurrence. Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde, November 2014 Hyllegaard GM & Friis-Andersen H Modificeret laparoskopisk IPOM ved kompliceret inguinalhernie-kirurgi Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde, November 2014 Andre forskningsaktiviteter Formand Dansk Herniedatabase, Hans Friis-Andersen Kvindeafdelingen og Fertilitetsafdelingen Afdelingsledelse Oversygeplejerske Tina Pasgaard Chefjordemoder Jeanette Ziska Ledende overlæge Jette Seidelin Forskningslektor Inge Agerholm Forskningsansvarlige/lektorer Klinisk lektor Steffen Sommer Klinisk lektor Mette Tobiassen Klinisk lektor Astrid Mamsen Forskningslektor Inge Agerholm Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Overlæge, Lars Høj Reservelæge Najaaraq Lund 15

16 Klinikchef, forskningslektor Inge Agerholm Ph.d.-studerende Læge Cathrine Bach Molekylærbiolog Lotte Hatt Læge Mia Steengaard Olesen Læge Lise Brogaard Roed Johansen Cand. scient. san. publ., sygeplejerske Louise Grode Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekter Mette Jørgensen The Pathogenesis behind Triploidy: A Study of Aetiology and Development of Triploid Pregnancy Odense Universitet Vejledere: Steen Kølvrå, Professor, Klinisk Genetisk afdeling, Vejle, Lone Sunde Professor, Klinisk genetisk afdeling, Aarhus Universitet, Johnny Hindkjær, Laboratorieleder, Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital, Inge Agerholm, Klinikchef og laboratorieleder, Fertilitetsklinikken,, Lars Bolund, Professor Biomedicinsk afdeling, Aarhus Universitet. Cathrine Bach Udvikling af metode til måling af føtal DNA i den gravides plasma og benyttelse af denne metode til monitorering af placentafunktionen Aarhus Universitet Vejledere: Niels Uldbjerg, professor, afd.y, Skejby, Steen Kølvraa, professor, Klinisk genetisk afd., Vejle, Steffen Sommer, overlæge, Kvindeafdelingen, Horsens Molekylærbiolog Lotte Hatt Udvikling af noninvasiv prænatal diagnostisk metode, baseret på frit føtalt DNA i den gravide kvindes blod Syddansk Universitet. Vejledere: Steffen Sommer, overlæge, kvindeafdelingen, Inge Agerholm, biolog, ph.d., Forskningsenheden,, Steen Kølvraa, adj. professor, dr med, Klinisk Genetisk afdeling, Vejle Sygehus, Anders Bojesen, overlæge, ph.d., Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Mia Steengaard Olesen Terapeutisk endometrie abradering Aarhus Universitet Vejledere: Axel Forman, Professor, overlæge, dr. med, Gynækologisk-Obsterisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby, Inge Agerholm, Laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., Fertilitetsklinikken ved og Aarhus Universitet, Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet, Michael Toft Overgaard, Forskningslektor ph.d. Institut for Kemi og Bioteknologi - Sek. for Bioteknologi, Aalborg Universitet Lise Brogaard Roed Johansen Team OBS- forskningsprojekt i samarbejde 16

17 Aarhus Universitet Vejledere: Niels Uldbjerg professor, afd.y, Skejby, Peter Musaeus lektor, center for Medical Education. INCUBA, Lone hvidmand. Overlæge Gynækologisk-Obsterisk Afdeling, Aarhus. Klinisk vejleder Ole Kirkegaard, overlæge hospitalsenheden Horsens. Louise Grode Cøliaki og infertilitet blandt mænd og kvinder i Danmark Aarhus Universitet Vejledere: Cecilia Høst Ramlau-Hansen professor, Health, Aarhus Universitet; Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet; Bodil Hammer Bech, lektor, Health, Aarhus Universitet; Inge Agerholm, Klinikchef, laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., Fertilitetsklinikken ved og Aarhus Universitet; Thomas Møller Jensen, overlæge, klinikchef, Medicinsk afdeling ved. Øvrige forskningsprojekter Fosterdiagnostik Embryoudvikling Endometrie receptivitet Kortlægning af nye selektionskriterier som markører for embryokvaliteten De-selektions kriterier i udvælgelsen af embryoner til transferering Team OBS: Samarbejde på tværs Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Hatt L, Brinch M, Singh R, Møller K, Lauridsen RH, Schlütter JM, Uldbjerg N, Christensen B, Kølvraa S. A new marker set that identifices fetal cells in maternal circulation with high specificity. Prenat Diagn Nov;34(11): Hatt L, Brinch M, Singh R, Møller K, Lauridsen RH, Uldbjerg N, Huppertz B, Christensen B, Kølvraa S. Characterization of fetal cells from the maternal circulation by microarray gene expresseion analysis could the extravillous trophoblasts be a target for future cell-based non-invasive prenatal diagnosis? Fetal Diagn Ther. 2014;35(3): Schlütter JM, Hatt L, Bach C, Kirkegaard I, Kølvraa S, Uldbjerg N. The cell-free fetal DNA fraction in maternal blood decreases after physical activity. Prenat Diagn Apr;34(4): Ciray HN, Campell A, Agerholm IE, Aguilar J, Chamayou S, Esbert M, Sayed S. Time-Lapse User Group. Proposed guidelines on the nomenclature and annotation of dynamic human embryo monitoring by a time-lapse user group. Hum Reprod Dec;29(12): Kirkegaard K, Campell A, Agerholm I, Bentin-Ley U, Gabrielsen A, Kirk J, Sayed S, Ingerslev HJ. Limitations of a time-lapse blastocyst prediction model: a large multicentre outcome analysis. Reprod Biomed Online Aug;29(2): Joergensen MW, Niemann I, Rasmussen AA, Hinkjaer J, Agerholm I, Bolund L, Sunde L. Triploid pregnancies: genetic and clinical features of 158 cases. AM J Obstet Gynecol Oct;211(4):370.e

18 7. Joergensen MW, Agerholm I, Hinkjaer J, Bolund L, Sunde L, Ingerslev HJ, Kirkegaard K. Altered cleavage patterns in human tripronuclear embryos and their association to fertilization method: a time-lapse study. J Assist Reprod Genet Apr;31(4): Christiansen T, Erb K, Rizvanovic A, Ziebe S, Mikkelsen Englund AL, Hald F, Boivin J, Schmidt L. Cost of medically assisted reproduction treatment at specialized fertility clinics in the Danish public health care system: results from a 5-year follow-up cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand Jan;93(1): Thorn, Hrønn, Uhrenfeldt Lisbeth. Experiences of non-specialist nurses with patients and their significant others undergoing transitions during palliative end-of-life care: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reviews. DOI.http://dx.doi.org/ /jbisrir Kongresbidrag Mia Steengaard Olesen: Foredrag/oplæg Forskningens Døgn Gyn/Obs Skejby Gyn/Obs Horsens Fertilitetsklinikken Horsens Fertilitetsklinikken Herlev Fertilitetsklinikken Dronninglund Fertilitetsklinikken Skive Inge Agerholm: Foredrag/oplæg SER i embryo udvikling. DFS årsmøde, Billund, marts 2014(Mundtlig præsentation) Introducing Time-lapse in the IVF lab. Workshop, Billund, april 2014(Mundtlig præsentation) Benefits of Embryo selection: Finish IVF Society meeting. Helsinki, April 2014 (Mundtlig præsentation) Models in embryo selection. ESHRE, München, Juli 2014(Mundtlig præsentation) KIDScore. The ovarian Club. Frankrig, November 2014(Mundtlig præsentation) Embryo selection. Time-lapse Workshop Rom, November 2014 (Mundtlig præsentation) 18

19 Lise Brogaard Roed Jensen Foredrag/oplæg Abstract + Poster optaget på NFOG14 i Stockholm: Title: Preventing neonatal hypothermia after cesarean section reduces the risk of admission. Authors: Lise Brogaard Kristina Bjerre Hansen Birgitte Lindved Steffen Sommer Julie Glavind Andre forskningsaktiviteter The effect of acupressure of PC6 on postoperative nausea and vomiting (PONV) after hysterectomy. (Artiklen er under udarbejdelse)vejledere: Mette Tobiassen og Lisbeth Uhrenfeldt. DOI /ISRCTN The impact of individual conversation and information intervention on preoperative anxiety and postoperative pain. ( Data er under indhentning. Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt. DOI /ISRCTN Experiences of non-specialist nurses with patients and their significant others undergoing transitions during palliative end-of-life care: a systematic review of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reviews. (systematisk litteratursøgning afsluttet) Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt Priser, legater og fondsdonationer Johanna Hrønn Thorn kr. fra Søster Marie Dalgaards Fond (Legat til formidling af The effect of acupressure of PC6 on postoperative nausea and vomiting (PONV) after hysterectomy ved Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings Konference 2015, Aarhus og RCN international nursing research conference 2015, Nottingham) Mia Steengaard Olesen: kr. fra Ferring Pharmaceuticals kr. fra Familien Hede Nielsens Fond kr. fra Johs M Klein og Hustrus Mindelegat kr. fra Gurli og Hans Engell Friis Fond kr. fra Aase Ejnar Danielsen Fond kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (til løn) kr. fra Læge Frk. K Rasmussen Lotte Hatt: kr. fra Familien Hede Nielsens Fond kr. fra Augustinus fonden Lise Brogaard Roed Jensen 19

20 kr. fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (fondsmidler til forskningsprojekter indenfor efteruddannelse, læring og simulation) kr. fra Rådgivningsgruppen for Færdigheds- og Simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord Livsstilscentret Afdelingsledelse Afdelingsledelse, Lene Lange Forskningsansvarlige/lektorer Ledende terapeut Lene Lange Kvalifikationsårsstuderende Bente Skovsby Toft Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults: a systematic review of qualitative evidence Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Publikationer 1. Toft, Bente Skovsby; Uhrenfeldt, Lisbeth. Facilitators and barriers to physical activity experienced among morbidly obese adults: a systematic review protocol of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Report, Oct 2014; 12 (6): Medicinsk Afdeling Afdelingsledelse Ledende overlæge, ph.d., Thomas Hahn Forskningsansvarlige/lektorer Overlæge, ph.d., Søren Peter Jørgensen Ph.d. studerende Louise Grode Cøliaki og infertilitet Aarhus Universitet Vejledere: Cecilia Høst Ramlau-Hansen professor, Health, Aarhus Universitet; Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet; Bodil Hammer Bech, lektor, Health, Aarhus Universitet; Inge Agerholm, Klinikchef, laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., Fertilitetsklinikken ved og Aarhus Universitet; Thomas Møller Jensen, overlæge, klinikchef, Medicinsk afdeling ved. Igangværende forskningsprojekter Ph.d.-projekt Louise Grode Cøliaki og infertilitet Aarhus Universitet Vejledere: Cecilia Høst Ramlau-Hansen professor, Health, Aarhus Universitet; Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet; Bodil Hammer Bech, lektor, Health, Aarhus Universitet; Inge Agerholm, Klinikchef, laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., 20

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2015 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE

FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS SYGEPLEJERSKE Oplæg f o r t i l l i d s r e p r æ s e n t a r e r, D a n s k S y g e p l e j e r å d, k r e d s N o r d j y l l a n d 2 3. 1 1. 1 5 L i s b e t h U h r e n

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Mette Spliid Ludvigsen Flinthøjen 50, 8382 Hinnerup 86

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Hospitalsenheden Horsens 1 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet Side 1 af 5 Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet 2016 Hanne Mørkenborg Bove Kathrine Håland Jeppesen Ingrid Villadsen Kristensen Helle Nygård Kristensen 2015 Annette Pedersen Ellen B. Tingleff

Læs mere

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2013 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2009 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) a) Forskningsansvarlige Forskningslektor Birte Hedegaard Larsen, Center for Sygeplejeforskning Viborg, Heibergs Allé 2, 5. Sal, 8800 Viborg

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens Forskningsstrategi 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Strategi 3 3. Indsatsområder 4 4. Forskningsstrategier på afdelingerne 5 Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige.

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Genindlæggelser: Jeg ville jo helst undgå det, men. Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Oplæg ved Tværfagligt Forum for Sammenhængende Patientforløb Fredag, den 19. maj, 2017

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Kandidatliste. AU valg Akademisk Råd ved Faculty of Health VIP. Organ: Valggruppe:

Kandidatliste. AU valg Akademisk Råd ved Faculty of Health VIP. Organ: Valggruppe: Valg til akademisk råd valg 0 Akademisk Råd ved Faculty of Health Repræsentationsområde: Department of Clinical Medicine Liste: Liste 05åå-xxxx Jørgen Frøkiær Dato 5 nov 0, kl. 4: Side af Valg til akademisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2010 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) a) Forskningsansvarlige Forskningslektor, Center for Sygeplejeforskning Viborg, Heibergs Allé 2, 5. Sal, 8800 Viborg Telefon: 78441373 E-mail:

Læs mere

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Helena Hansson Hjemmesykehus for barn helsetjeneste på barns premisser den 2. november 2016 Kræft hos børn og unge 180 200 børn under 18

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Forskning Akutafdelingen, Slagelse sygehus. Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med Akutafdelingen Slagelse Sygehus

Forskning Akutafdelingen, Slagelse sygehus. Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med Akutafdelingen Slagelse Sygehus Forskning Akutafdelingen, Slagelse sygehus Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med Akutafdelingen Slagelse Sygehus Hvordan kommer man i gang? 1 års erfaringer fra Akutafdelingen, Slagelse Sygehus

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Udvikling af palliation på basalt niveau på danske hospitaler hvad, hvem, hvordan?

Udvikling af palliation på basalt niveau på danske hospitaler hvad, hvem, hvordan? Udvikling af palliation på basalt niveau på danske hospitaler hvad, hvem, hvordan? Hospitalsenhed Vest 10. Oktober 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker PAVI Temaer Hvad skal udvikles udfordringer for hospitalsafdelinger?

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

IRS supervision 2016

IRS supervision 2016 IRS supervision 2016 To book a supervision session (1-1½ hour), contact supervision coordinator Lone Myllerup Hansen (IRS-Biostat-vejledning@health.sdu.dk), please specify your department/unit affiliation

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter Medlemmer af gruppe 1 Annette Sommer Annie Abildtrup Annabella Younés Bente Hansen Berith John Bent Grubb Laursen Birde Degn bjørn ursin knudsen Carsten Biering-Sørensen Charlotte Lønfeldt Jakobsen Charlotte

Læs mere

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Ramune Jacobsen Forskningsendhed for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og frederiksberg Hospital

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

PROGRAM AARHUS UNIVERSITY

PROGRAM AARHUS UNIVERSITY PROGRAM 9.00-9.15 Registrering 9.15-9.30 Velkomst Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, Institut for Klinisk Medicin, og professor Børge Obel, Interdisciplinary Center for Organizational

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Rokeringsplan Hold F11S

Rokeringsplan Hold F11S NAVN MODUL 1+2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 1. Alting, Sara Damm Sygehus Nord Quick Care Aars 2. Andersen, Louise Dam Hammer Bakker 2 3. Andersen, Martin Brix Sygehus Syd 2 4. Andersen, Tobias Hvidberg

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere