Nyhedsbrev for udsendte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for udsendte"

Transkript

1 Fortsæt med at vise flotte resultater Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! Tusind tak for din og jeres indsats under fjerne og fremmede himmelstrøg. En indsats, som har den allerhøjeste topprioritet. I har min dybeste respekt og anerkendelse, for jeres resultater. Jeg modtager mange positive og rosende tilbagemeldinger fra enheder og enkeltpersoner som I støtter i tykt og tyndt, og fra nogle som bare hører om jeres indsats. En tak jeg uforbeholdent bringer videre til dig, og som jeg glæder mig til at gentage under mit kommende besøg i november ved ISAF. Det er bare GODT GÅET! Det er resultaterne de skal måle os på Herhjemme i Fredericia, Haderslev og de mange andre steder, hvor vi har telegrafsoldater stationeret, arbejder vi fortsat målrettet på at skabe resultater hver eneste dag ud fra de målsætninger, som vi har sat os - og sætter os, uanset hvor vi er. Jeg er nemlig overbevist om, at de resultater vi skaber i internationale operationer og hjemme er en konsekvens af, at vi ved, hvor vi står i udgangspunktet for en opgaveløsning, at vi sætter os realistiske og høje mål, at vi lægger en intelligent slagplan, og ikke mindst, at vi er i stand til at tage de første skridt over udgangslinien, hver eneste gang. Det gælder på jobbet, og det gælder på det personlige plan. Derfor opfordrer jeg også dig til at sætte dig nogle personlige målsætninger under din ud- 1 sendelse, ud fra der hvor du står netop nu, laver du en smart handleplan for at nå de mål du sætter dig, og for at tage det første skridt, der skal til for at nå dit/dine mål. Testspørgsmålet her er: Hvordan ved du, at du har nået dit mål? Og gør det ud fra en oplevelse, hvor du var, der hvor du var allerbedst! Efteråret er begyndt -også mentalt Herhjemme er vi allerede godt i gang med efterårets aktiviteter. HBU-uddannelsen er godt på vej, forberedelserne til ISAF 15, Operation Ocean Shield og DCMKMP næste udsendelser kører efter planen med øvelser, skydelejre m.v. Vi har lige afholdt en fantastisk idrætsdag med ca. 450 deltagere, en god Flagdag den 5. september og mange andre aktiviteter i relation til vores fem strategiske målsætninger for Vi har gennemført en konference om Mental Fitness For Fighters med god tilbagemelding fra deltagerne, og vi er nu i gang med at forberede et pilotprojekt sponsoreret af Statens Center for Kompetenceudvikling, hvor vi skal Flagdagen er for jer! Brev 3.indd 1

2 træne vores kommende INTOPS-hold i mental fitness. Samtidigt ruller vores nye materielanskaffelser videre, kursusvirksomheden er i højeste gear, og staben er godt i gang med forberedelserne til Alt imens det foregår, venter vi fortsat på afgørende nyt fra de politiske drøftelser omkring et kommende forsvarsforlig. Rygterne er mange, men de konkrete facts er desværre få. Min egen vurdering er, at vi alle hver især gør, hvad vi kan for at påvirke processen i den retning, som vi ser som den rigtige ud fra Telegrafregimentets vision. Det fortsætter vi med. Hvor langt vi når, må tiden vise. Meget afhænger af, hvor langt det politiske og det militærstrategiske niveau vil gå i forhold til at nedlægge garnisoner og om de er lige så visionære som vi. Forsvarschefen har indbudt til chefkonference den 27. september, og jeg håber at kunne bringe lidt mere klarhed over situationen efter den dag. Det vender jeg tilbage til ved en senere lejlighed bl.a. under mit besøg til november hos jer i ISAF. Og som altid er de næste skridt du tager, er de første i resten af dit liv. Med udgangspunkt i dine resultater opfordrer jeg dig til at sætte dig realistiske personlige mål, en god slagplan og kom ud over udgangslinien. Fordi enhver rejse begynder først, når du tager det første skridt. Samtidig motiverer vi hinanden og os selv gennem en konstruktiv feedback og en humørfyldt hverdag med GOD KOMMUNIKATION, og hvor et smil gør hele forskellen. Jeg ønsker jer alle held og lykke. På godt på hinanden. Vi ses :-) ES 2 Vis hensyn Af Leon Lindholm, redaktionen. Kan du drikke et glas vand med et gennemhullet sugerør? Kan du puste en punkteret ballon op? Nej - du kan ingen af delene - og før jeg går videre, vil jeg lige lære dig, at huske forskel på undertryk og overtryk. Hvis du puster en ko bagi så hornene stritter fremad, så er det overtryk. Suger du så hornene vender bagud, så er undertryk. Overalt i hverdagen ser vi toiletter, baderum, auditorier der har udsugninger, for at skabe et godt indeklima - og lugt. Disse udsugningsanlæg er dimensioneret efter lokalernes størrelse. Skal en udsugning virke optimalt, så skal rummets døre og vinduer være lukkede - HELT I. Luk døre og vinduer I baderum og i auditorier ser jeg ofte, at døre eller vinduer står åbne og udsugningen kæmper en umulig kamp. Udsugningen virker kun i tætte lukkede rum. LUK NU DE DØRE OG VINDUER. Tænk på hvor svært det ville være at støvsuge hjemme hos dig selv, hvis støvsugerslangen var hullet som en si - det er helt det samme. Udluftning er noget helt andet Skal der luftes ud, så er det en helt anden sag. Den der åbner vinduer og døre så der bliver gennemtræk - er også den, der lukker igen når der efter fem-ti minutter er kommet nok frisk luft ind. Fem minutters udluftning tre gange dagligt vil i øvrigt kunne spare dig for 100-vis af kroner årligt, fordi en tør luft er lettere at varme op end en fugtig luft. Så bare luk i - eller luft ud. Brev 3.indd 2

3 EW PIR ivo Selager lade. Ikke kønt, men effektivt Ude af rampelyset - men der er nok at se til Af major Jan Foss, EWKMP. Så er det blevet tid til lidt nyt fra EWKMP. Kompagniet har ikke deltaget i store øvelser, og chefen har ikke været på rundtur til sine udsendte medarbejdere. Kort og godt, vi lever i vores egen lille verden uden den store bevågenhed for omverden - og sådan kan vi lide det. Siden sommerferien har EWKMP gennemført første trin af en organisationsændring som kompagniets STCH har arbejdet på i første halvår. Organisationsændringen har til hensigt at 3 gøre hverdagen lettere for mere struktureret for delingsførerne, herunder reducerer antallet af uddannelse den enkelte deling skal gennemføre. Man kan sige at værktøjskassen er blevet rystet lidt og de enkelte stumper er faldet på plads i en mere logisk orden. Kort beskrevet har vi genoplivet den hellige treenighed - tre pejlere-/lytteenheder pr. deling. Samtidig har vi organiseret specialerne i delinger. Kompagniet kommer fremadrettet til at indeholde i alt seks delinger - tre VHF/UHF opklaringsdelinger, en HF opklaringsdeling, en COMINT deling, samt en analysedeling. Herudover en voldsom stor stab med alle S erne, Brev 3.indd 3

4 AH underholder i pausen. samt Kommandokontor og Forsynings- og vedligeholdelsessektion. Som noget nyt og, for nogen måske lidt kettersk, prøver vi at linke S1 og S4 direkte med de administrative og logistiske elementer i kompagniet. Hvordan det bliver modtaget af omverden er vi meget spændte på. Næste fase i organisationsændringen bliver gennemført når opstillingsgrundlaget er formelt godkendt af HOK. Hvis vi er uheldige, bliver vi overhalet inden om af det kommende forlig, som traditionen tro kan betyde flere ændringer. Efterårets øvelser er startet I skrivende stund er EWKMP i fuld gang med årets anden ULU. Øvelsen gennemføres i Oksbøl øvelsesterræn. Vi har lånt et scenarie fra vores venner i Wales og pyntet lidt på det med lidt ekstra finesser og Icom chatter. OKS-1 J. Østergaard har fundet sig en helt ny rolle som Eventplanlægger og momentpisker, idet han har lavet det meste af øvelsen og med hård hånd styrer indspillet gennem hele øvelsen. 4 For de gamle rotter i kompagniet har det været en sund og tiltrængt omstilling fra tidligere års Fyns-scenarie. Der er selvfølgelig plads til udvikling af øvelsen, men såvel operatører og analysefunktionerne har nok at se til. Øvelsen er primært en teknisk øvelse, hvor der fokuseres på indhentning og analyse af modpartens kommunikation. Den taktiske del er tonet ned, men ikke helt glemt. Det betyder, at enhedernes placering i TN ikke nødvendigvis er efter grøn krig doktrinen men i højere grad tager hensyn til optimale forhold for monitering af RF. Den enkelt gruppefører bliver dog rigeligt udfordret idet de alle er rimeligt nye i faget. Heldigvis bliver de hjulpet af det mere rutinerede personel i gruppen, samt af de mentorer (KOF er) der er tilknyttet grupperne. Kompagniet har fem grupper aktiveret under øvelsen. En skøn blanding af nyt og gammelt. Selv om DAISY er gået på pension, kan dele af systemet stadig bruges. Den øvrige øvelsesstyrke består af Piranha i Brev 3.indd 4

5 to udgaver - to organisatorisk opbyggede og to INF PIR med interimistisk indbygget materiel. Det giver selvfølgelig lidt udfordringer for planlægning af indsættelsen når de enkelte platforme ikke har samme konfiguration og mobilitet. Men sådan er det virkelige liv jo også. Her går det vel godt Af Leon Lindholm, redaktionen. - og så en kort pause Da øvelsen strækker sig to uger, har øvelsesledelsen indlagt en kort pause i spillet. Pausen blev bl.a. brugt til passage af vartningspunkt, samt lidt social hygge inden anden halvleg. Sideløbende med kompagniets interne aktiviteter, gennemføres i disse uger også MISU for Ocean Shield hold 9 og 10. Herunder er EMEK og S6 travlt beskæftiget med indbygning af materiel og netværk på HDMS IVER HIUTFELDT. Hold 10 var på sejlende MISU i uge 33/34, og Hold 9 gennemførte MISU uge 37. Skibet er ikke helt klar endnu, men da hold 10 letter anker 7. oktober oktober, er der nogen der har lidt travlt med at blive færdig. Under OOS MISU har EWKMP sammen med FKP og SOK opstillet OPFOR som IVER skulle øve sig på. Vi fik blandt andet konstateret at seniorsergent Klaus Ravn ikke er den eneste i kompagniet der ikke er søstærk. I den kommende tid står så skydeperiode og analyseøvelse (Cagey Kestrel) på programmet, og inden vi ser os om er året gået. Forliget er tæt på at være kendt. Alle holder vejret. Herhjemme har alle gjort hvad de kunne, for at fortælle hvad Telegrafregimentet kan og hvilke resultater der skabes. Mange på de højere placeringer er bare uddannet i kamptropper eller andre steder og har ikke villet se - eller har ikke forstand på hvad telegrafsoldater egentlig laver og ikke mindst har de ikke forstået vigtigheden af at alt kommunikation virker og er forudsætning for at alt andet kan ledes, styres og arbejde sammen. Besøg fra forsvarsudvalget Der har været besøg af flere kendte politikere fra forsvarsudvalget og de har alle fået en eye-opener når de har mødt soldaterne på gulvet. Set deres ekspertiser og set dem i deres virkeområde. Ingen burde være i tvivl om at det nye Telegrafregiment der blev søsat den 1. januar i år er ved at virke og det er trimmet til det yderste. Det er bare som om andre med uniform har andre planer hvor de og deres egne mere er på banen. Vi har ikke mange telegrafsoldater placeret i de højere cirkler og det kan være skidt for vores fremtid. Nå men vi må se hvad resultatet bliver og så arbejde ud fra det. 5 Herhjemme Herhjemme sker der rigtig meget og vi kan stadig forarges i vores hverdag. Som I kan se på billedet til venstre mødte jeg en polsk familie, der var på tur gennem Danmark. Forældrene kørte i mobilhome og de to sønner fulgte i hver deres bil. Den ene af sønnernes bil fik ødelagt gear- Brev 3.indd 5 9/17/2012 2:03:03 PM

6 kasse og kobling - ja, så skulle den repareres. Ind på P-Pladsen ved Bilka i Kolding. Om på siden - så er det til at komme til. Kan i gøre sådan ved jeres køretøjer i Afghanistan? Sådan nu er det til at reparere på bilen. Samme dag var jeg i en Netto-butik hvor de sælger det jeg vil kalde plæneklippere, men når de fra udlandet skal sælge billigt, er det på alle led - også i markedsføringen, der skal spares. Så oversættelsen er blevet lidt forkert vil jeg mene. Her er det ikke en plæneklipper der er til salg - men en håndklipper! Når i kommer hjem. så husk en håndklipper er det samme som det vi før kaldte en plæneklipper. 6 Brev 3.indd 6 9/17/2012 2:03:03 PM

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS Fra front til front MALI: Det danske Hercules transportfly i Mali følger med frontlinjerne, som de flytter sig. - Opgaven i Mali er meget anderledes, end den vi løser i Afghanistan. Det føles mere operativt

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 3-2011 Printvenlig PDF LEDER Cirklen er sluttet I januar 2005 kunne vi hejse kommando på det nye støtteskib ABSALON. Begivenheden blev starten på en markant ændring af den danske flåde. En ændring,

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere