8 dogmer. Fremtidens bæredygtige byer og bygninger KIBS seminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 dogmer. Fremtidens bæredygtige byer og bygninger KIBS seminar 27.08.09"

Transkript

1 En by skal være sådan at en lille dreng kan gå rundt i den og finde ud af hvad han vil bruge livet til Louis Kahn, arkitekt 8 dogmer Fremtidens bæredygtige byer og bygninger KIBS seminar Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

2 3 slags bæredygtighed : Social bæredygtighed, sundhed Økonomisk bæredygtighed Miljømæssig bæredygtighed 20% af os bruger 80% 80% - resten har derfor 20%

3 Det Økologiske Råd En bæredygtig klode kræver kvalitativ vækst i stedet for kvantitativ: ET GODT LIV NU OG I FREMTIDEN 1. En bæredygtig kultur hvor vi opfylder vores behov uden at belaste naturgrundlaget 2. En bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energikilder 3. Et kredsløb, hvor ressourcerne recirkuleres Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

4 Miljørigtigt - klimarigtigt energirigtigt Økohus 99, Århus Tegnestuen Vandkunsten Byggepanelet (www.byggepanel.dk) prioriterede i 2001 i Handlingsplanen for en bæredygtig udvikling i byggesektoren : 1. Energiforbruget og dets miljøeffekter 2. Materialeforbrug og begrænsning af affaldsdannelse 3. Forbrug af sundheds- og miljøbelastende stoffer Den Grønne Bygherrevejledning tilføjer endnu et vigtigt fokusområde 4. Beskyttelse og styrkelse af naturressourcer

5 Det økologiske fodtryk Det areal som skal bruges for at producere den føde og de fibre du har brug for. Og det areal som er nødvendigt for at absorbere dit affald og give plads til din infrastruktur Danmark er nr. 9 6,5 Ha USA er nr.1 10 Ha Namibia bruger 1,5 Ha Vi har i gennemsnit 2 Ha Behov for flere jordkloder!!! Rie Oehlenschlaeger architect m.a.a. AplusB Architecture and Sustainability Denmark

6 Fokus på energi klima CO 2 40 % af Danmarks samlede energiforbrug ligger i byggesektoren

7 Fra Kyoto til Copenhagen?????? Danmark skal reducere det årlige CO 2 udslip med 21% af 1990 niveau inden 2012 og det kniber vældigt! Vi bør og vi kan reducere det årlige udslip med 90% - 100% MIT 2009: Den globale middeltemperatur stiger dobbelt så hurtigt som forventet i 2003

8 Energioptimering hvor langt skal vi? Olie i EU i dag 45% fra Mellemøsten 36% fra Rusland i 2030 er 90% import Gas i EU i dag 40% fra Rusland 2030 >60% fra Rusland 2030 er 80% import EU Parlamentet 2009: Energineutrale bygninger fra 2017 Forslag til beslutning i Kommisionen i dec 09 Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

9 8 dogmer der fastholder et helhedssyn 1. Minimum arealforbrug 2. Mindre transport 3. Blandede funktioner 4. Historiens spor 5. Sundhed 6. Bynatur 7. Lukkede cirkler 8. Energineutralitet Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

10 Den gode by Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

11 1. Minimum arealforbrug - byen skal fortættes i stedet for at inddrage nye landområder, - byen bliver oplevelsesrig og mindre ressourceforbrugende, mindre transportkrævende

12 Private boliger 2 x 4 passivhuse 8 boliger i 2 huse private haver / terrasser 13,5 kwh/m 2 /år rumvarme solvarmeanlæg på taget jordvarme plus træpillefyr

13 Bo01 Malmø Sverige Min. arealforbrug Vedvarende energi Bio faktor +økopoint Affaldssortering

14 Hammarby Sjøstad, Sverige Min. arealforbrug Vedvarende energi Naturindhold Lukkede kredsløb

15 Kronsberg Hannover, Tyskland Passiv huse Naturindhold Off. transport Kronsberg Hannover

16 Tæthed i human skala og kinesisk megaskala Forskerby Odense: ca 120% bebyg. SLA, CFMT, Alectia 2009 En Arup vision of Dongtan China green city for millions Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

17 2. Mindre transport planlægning og adfærdsændringer I Hasselt, Belgien prioriterer man byrum og mennesker og har gratis busser i centrum hellere god offentlig transport og gode cykelruter end flere vejudlæg Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

18 Infrastruktur, kollektiv transport Malmø busser kører på biogas Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

19 3. Blandede funktioner Min. infrastruktur Fleksibel brug af bygninger erhverv, institutioner og boliger i harmonisk sammenhæng giver mindre transport og større oplevelser i byen

20 4. Historiens spor - giver kontinuitet og sammenhæng

21 5. Sundhed byens udeklima og indeklima skal være sundt, farlige stoffer udfases og mulighed for at bruge kroppen prioriteres

22 6. Bynatur - planter kan forbedre byens mikroklima, og give mennesker psykisk og fysisk velvære

23 God biofaktor Se

24 7. Lukkede cirkler Cradle to cradle

25 Genbrug af materialer Gaudi: Parc Guell, Barcelona, Spanien Hundertwasser Hübner: Fritidsklub, Stamheim, Tyskland

26 Genbrug af bygninger Kollegium Oslo Norway Skibs skrue fabrik Altona, Tyskland Grønt kontorhus

27 8. Energineutralitet klimaoptimeret byggeri Nyere parcelhuse ejerbolig gennemsnit til opvarmning 2004: 139,9 kwh/m 2 /år Nyt parcelhus energiramme 85 kwh/m 2 /år men hvor mange m 2? Østrig passivhus ark. Unterrainer <15kWh/m 2 /år til opvarmning den billigste energi er den sparede energi!!

28 Udfordringer globalt : CO 2 reduktion - klimaforandringer 2007 AU: støttet boligbyggeri passivhusstandard 2008 DK: LE1 og LE2 frivillige rammer generelt indført med BR DK: Rammer for dansk passivhus standard bedre end LE DK: LE 2 bliver standardkrav (Teknologirådet anbefaler LE1) 2015 DK: LE 1 bliver standardkrav 2016 GB: alt nyt byggeri skal være C0 2 neutralt 2020 F: alt nyt byggeri skal være energipositivt 2020 DK: alt nyt byggeri skal bruge 75% mindre energi end i dag!!

29 BR08 energirammer definerer rammer for max tilført bruttoenergi: opvarmning varmt brugsvand ventilation køling elforbrug (i boliger kun basisdrift) x 2,5 Energirammer nybyggeri boliger (ex 150m 2 ) Standard boliger Lavenergiklasse 2 Lavenergiklasse 1 Passivhusstandard BOLIG : A = 85 kwh/m 2 /år : A = 61 kwh/m 2 /år : A = 42 kwh/m 2 /år 17, : A = 21 kwh/m 2 /år < 0 kwh/m 2 /år

30 Energi og arkitektur passivhusstandard nybygget børnehave i Wien rækkehuse i Dornbirn Passivhus standard, håndværkerudgifter excl. moms ca. kr /m2 Kondenserende gaskedel og solvarmeanlæg, grønt tag

31 Mont Cenis byens hus i Herne, Tyskland, bibliotek, uddannelser, restaurant, udstillinger, elproducent Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB Arkitektur + Bæredygtighed

32 Mont Cenis

33 Klyngehuse i Batchuns, Østrig arkitekt Walter Unterrainer 6 boliger på 1275 m 2 grund Træ elementbyggeri 420 mm cellulose+ 50 mm kork Passivhus: 12 kwh/m 2 /år Kompaktagregat m. genvinding og jordvarmepumpe ingen suppl. varmekilder

34 Skole i Klaus, Østrig Passivhusstandard målt 12 kwh/m 2 /år Gennemsnit 2004 i dansk kommune 147 kwh/m 2 /år 70% genvinding, varmepumpe jordkanaler og biomasse hybrid ventilation flyvingeeffekt udvendig solafskærming vinduer U= 0,76

35 Renovering en arkitektonisk udfordring Renoveret skole i Schwanenstadt, Østrig passivhusstandard Energiudgift ændret fra til euro/år samtidig med at arealet er udvidet. Fra 165 til 14 kwh/m2/år Indeklima optimeret Træpillefyr, vinduer total U=0,74, genbrugs mineraluld

36 Boligforeningen Ringgården, Lærkehaven, Lystrup: Herzog + Partner og Kaiser Development Tyskland Sustainable Housing in Europe SHE Industriel prefabrikation Bebyggelsesplan tilpasset stedet

37 Konstruktion minimum energibehov B1og B2 total energiramme 44 kwh/m 2 /år LE1 B3 total energiramme 57 kwh/m 2 /år LE2 Optimeret isolering ( mm mineraluld) FSC mærket træ, lærk beklædning og Prodema Baq på gavle Tæthed målt til snit 0,8 l/s/m 2 ved 50PA Fjernvarme ført under hus, retur under loft 1. Mindst muligt energibehov 2. Effektiv energiteknik 3. Vedvarende energikilder

38 Konstruktion - passiv sol - dagslysoptimering Udvendig manuelt betjente skodder Vinduer 3 lags nord U= 0,66 Vinduer 2 lags syd og vest U= 1,18 Træ alu vinduer, ruder med varm kant Rumhøje vinduer, dagslysfaktor 4-7 PCM akkumulering i lofter Naturlig ventilation + mek. udsugning

39 Boligselskabet Fruehøjgaard, Herning - bygherre med ambitioner AKTIVE PASSIVBOLIGER FOR UNGE H2College Smuk arkitektur Energioptimeret byggeri passivhusstandard Vindenergi lagret i brint Kvalitet via optimeret integreret proces Et Plusprojekt Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

40 Næste skridt er det energineutrale hus konkurrence februar juni 2009 Energineutral både på energi til drift af huset og til drift af den teknik vi har i huset (TV, køleskab, belysning, boremaskiner m.m. ca 1700 kwh/år) - Huset bruger energi men meget lidt max LE1 Intelligent og betjeningsvenligt Fleksibelt i brug og over tid Godt og sundt indeklima Høj arkitektonisk kvalitet

41 Bæredygtige byer og bygninger 1. Minimum arealforbrug 2. Mindre transport 3. Blandede funktioner 4. Historiens spor 5. Sundhed 6. Bynatur 7. Lukkede cirkler 8. Energineutralitet Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

42 Compact green urbanity Den what gode do we grønne have to by to JA - hvis: before sunset? Folketinget skaber rammebetingelserne Lokale politikere træffer visionære beslutninger Embedsmænd, rådgivere og entreprenører bruger tilgængelig viden En win win win situation 8 dogmer for bæredygtige byer og byggeri Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

Arkitektoniske udfordringer

Arkitektoniske udfordringer Danvak, Lysteknisk Selskab og Ingeniørhøjskolen i Århus 16. november 2006 - Nye energirammer til BR95 Arkitektoniske udfordringer Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Energiske faciliteter Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Bæredygtigt papir Omslaget til denne bog er trykt på ScandiROCK-papir lavet af sten. Materialet er fremstillet helt uden træmasse, som anvendes

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Politisk og administrativt værktøj til lokalplanlægning Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Generelt 2 Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Drømmeboliger på Nordens største byggeudstilling

Drømmeboliger på Nordens største byggeudstilling noncetillæg til Politiken fredag d. 30. marts 2007 Drømmeboliger på Nordens største byggeudstilling Lavenergi Godt indeklima Svanemærkede Arkitekttegnede 18 af de unikke nye huse er klar til besøg 64 parcelhuse

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1

KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1 Dagens program Del 1A - 30 min JL Overordnet perspektivering af bæredygtigheden ved MBA/SVEN Del 1B - 30 min JRL En gennemgang

Læs mere

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 til bæredygtighed Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 Indlægsholder Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Arbejdet som rådgivende ingeniør og underviser Lektor på Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer

Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer Bilag 1. Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer SPECIALERAPPORT I 7. SEMESTER MIHAIL JULIAN JENSEN FORÅRET - 2013 KØBENHAVNS ER HVERVSAKADEMI KLASSE 7. A - ARKITEKTPROJEKTERING

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag fremtidens miljø skabes i dag Boligformer, livsstil og ressourceforbrug Tekst: Susanne Bruun Jakobsen og Klaus Bonderup Petersen, Det Økologiske Råd Tak til Søren Dyck-Madsen og Christian Ege for gode

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Grønne tanker og politikker siden 1989 Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Forord Siden 1989 har Kolding Kommune haft fokus på at udvikle grønne og bæredygtige planer og projekter. Startskuddet

Læs mere