UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

2 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej Aalborg SV Telefon Web Skoleleder Antal elever 630 Antal klasser 37 Antal klassetrin Antal Spor 3 Ole Lindholm 10 Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) 4 modtagerklasser, ADHD specialklasser med 24 elever, Profilopdelt udskoling, idræts Generel beskrivelse af skolen Målsætning for skolen indeholder blandt andet ordene: Høj grad af faglighed, Sociale og personlige kompetencer, kreative lærerprocesser, Faglige fællesskaber, Lysten til livslang læring. Her er plads til alle. Undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elev. Alle skal bringes i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. LP-skole, en del af skolens kultur. Elevsammensætning er meget gennemsnitlig, elever fra alle sociale lag, ca. 15% tosprogede. Skolen er organiseret traditionelt med indskoling, mellemtrin og udskoling. Udskolingen er opdelt i tre retninger hvor der arbejdes på tværs af årgange. Lærerne er organiseret i team, hvor et team består af lærere og pædagoger på hver årgang. Skolen er opdelt i nogle fløje, der centralt i den store bygningsmasse primært indeholder fællesfaciliteter og faglokaler. Klasselokalerne ligger primært i skolens periferi i bygningskroppe der består af tre klasselokaler. Generel beskrivelse af bygningsmassen Skolen er organiseret som en dobbelt kamstruktur med 3 gårdhaver centralt beliggende, hvoraf de to af dem i dag er overdækkede og fungerer som fællesrum. Den store sammenhængende bygningsmasse er fra hhv. 1961,1970 og derudover er der tre bygninger: én fra 1911, der rummer 6. årgang og en M-klasse, én bygning der rummer én ADHD-klasse, én bygning, der rummer sløjd og håndarbejde. Tilgængelighed I det skolen primært er en ét-plans skole er der kun enkelte steder der er problemer med tilgængelighed. Generelle tiltag Sofiendalskolens nuværende lokalefordeling betyder at specielt udskoling og mellemtrin er placeret meget spredt i bygningsmassen og derfor ikke har mulighed for samarbejde på tværs af årgange. Udviklingsplanen for skolen optimerer planen og giver mulighed for at afdelingerne placeres samlet og at hjemklasselokalernes størrelse forbedres, så der er plads til elevtal på op til 28. Indskolingen bevarer sin placering i hovedbygningens vestvendte lokaler. Lokalernes programmering, så de indeliggende 3. klasser bliver flyttet ud mod facaden og får dagslysadgang. Mellemtrinnets lokaler placeres i de tre arme mod syd og fordeles med en årgang i hver bygning. På modsatte side af bygningen etableres et nyt udskolingscenter. Hver linje får en bygning, med fællesrum og tre faglabs de kan benytte til undervisning. Derudover etableres der yderligere to faglags udskolingen kan benytte sig af udover faglokalerne. Specialklasserne placeres i de to bygninger øst for hovedbygningen. Lokalerne i disse bygninger kan ikke rumme en hel klasse og passer derfor langt bedre til de mindre hold, der arbejdes i i specialklasserne. I pavillon-bygningen vest for hovedbygningen etableres der lokaler der understøtter faget Håndværk og Design. BASISOMRÅDER INDSKOLING & 1 Hjemklasselokaler Generelt er indskolingen præget af små klasselokaler, hvor kun traditionel bordopstilling er mulig. Grupperum/aflastningsrum Ingen grupperum. -lokaler anvendes men ikke optimalt, da de er indrettet til. Fælles opholdsrum I hver indskolingsafdeling/-afdeling, er der et mindre fællesområde, hvor der kan laves samlinger. I den centrale indskolings- /afdeling er der et stort fællesrum, hvor man kan samles i større grupper Toiletter Antal OK. De fleste er renoverede i Garderobe Alt for lidt plads til garderober. Organiseret som 3 er samt en special. Alle ligger i tilknytning til hjemlokalerne Fokuspunkter for indskoling/ - Bedre udnyttelse af lokaler mod facade - Fælleslokaler Generelt arbejdes der med at minimere arealet og i stedet etablere fælleslokaler, der understøtter både undervisning og fritidsaktiviteter. Den sydligst beliggende -afdeling optimere så der gøres plads til 4 hjemklasselokaler, hvoraf en er til en M-klasse. Den centralt beliggende indskolingsafdeling skal danner ramme for 2. og 3. klasse. Hvor der tidligere var tre lokaler uden dagslysadgang, er der i udviklingsplanen kun en. Derimod er faciliteterne placeret i de indeliggende lokaler. I den sidste af de tre -afdelinger foreslås ingen ændringer. MELLEMTRIN & 2 Hjemklasselokaler OK størrelse. Én årgang er på en gang for sig. Traditionel bordopstilling i lokalerne. I dag er klasserne fordelt således at de ligger i hvert sit hjørne af skolen. Grupperum/aflastningsrum Mellemtrinsklasserne har ikke adgang til grupperum, men i stedet benyttes Storetorv og PLC som aflastningslokaler. Desuden anvender mellemtrinnet også forhallen, der er møbleret med gruppearbejdsborde. Fælles opholdsrum "Storetorv" anvendes til hele skolen og ikke kun mellemtrinet. Toiletter Løbende vedligeholdt, så OK Ingen Fokuspunkter for mellemtrin/ - Samling af mellemtrinsklasser I øjeblikket ligger mellemtrinnets klasse placeret i tre forskellige bygningsafsnit, hvilket giver mellemtrinsklasserne begrænsede muligheder for samarbejde på tværs af årgangene. Yderligere kan fragmenteringen af mellemtrinsårgangene, give problemer i forhold til at håndtere ændrede klassestørrelser. Derfor samles Mellemtrinnets klasselokaler i den sydlige del af skolen. Lokalerne ligger i forlængelse af skolens store fællesrum, hvilket giver leverne mulighed for at samles i større grupper, end hvad klasselokalerne tillader. UDSKOLING Hjemklasselokaler OK størrelse. Én profil på en gang. Traditionel bordopstilling. Grupperum/aflastningsrum "Storetorv" anvendes til aflastningsrum sammen med mellemtrinet. Ingen grupperum. Fælles opholdsrum Kun "Storetorv" Toiletter Løbende vedligeholdt, så OK BESKRIVELSE

3 BESKRIVELSE Garderobe/Lockers Garderober OK, kun få lockers. Har haft flere men de blev ikke anvendt. Fokuspunkter for udskoling - Samling af udskolingslokaler - Etablering af fagmiljøer - Fællesrum Udskolingen samles i de nordvendte undervisningsfløje en linje i hver af de tre bygninger. Bygningerne ændre, så lokalerne retter sig mod forskellige fagmiljøer. Det foreslås at der i hver bygning etableres et fællesområde, der kan være udgangspunkt for den enkelte linjes fælles- og pauseaktiviteter. Yderligere kan området benyttestil gruppearbejde og individuel fordybelse. AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN "Storetorv" anvendes. Her kan alle skolens elever være på én gang. Skolen har flere velfungerende fællesområder til samling. Dog er der behov for at møbleringskonceptet gentænkes, så lokalet i dagligdagen understøtter gruppearbejde og individuel fordybelse. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Ingen Det foreslås at der etableres et lokale inden for dette fagområde i forbindelse med at der etableres faglokaler i udskolingen. Det praktisk/æstetiske fagområde Billedkunst OK. Sløjd/håndarbejde ikke tilfredsstillende. Det foreslås at faglokalet til håndværk og design, placeres i den fritliggende pavillon beliggende vest for hovedbygningen. Det kropslige/musiske fagområde Skolen har en gymnastiksal og et motorikrum, som i begrænset omfang kan imødekomme behovene i idræt. Det foreslås at den eksisterende idrætssal udvides så der kan undervisnes større hold i idræt og at undervisningen kan differentiere. Det naturfaglige fagområde Fysik og Natur/teknik OK. Ingen tiltag Skolens læringscenter/bibliotek Nyetableret. OK Selvom læringscenteret et nyetableret, mangler der miljøer der understøtter de forskellige elevgruppers fordybelsesbehov. Det foreslås at der arbejdet med at gentænke møbleringskonceptet. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Skolen råder over to møderum Forberedelsesrum Skolen har 7 rum til dette formål Personalefaciliteter Skolen har et velfungerende personalerum Administration Fine kontorer, dog mangler sekretærerne plads og mulighed for at trække sig tilbage. Udover en flytning af kontor, foreslås der ingen ændringer i personalefaciliteterne. UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Ingen fagligt orienterede fagområder Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Ingen Idrætsfaciliteter Udover boldbanerne er der ikke nogle udendørs idrætsfaciliteter. Overgange ude-inde Alle hjemlokaler har udgang til det fri. I forbindelse med det nye faglokale i pavillonen foreslås det, at der etableres et udendørs værkstedsområde. BESKRIVELSE

4 FOTOREGISTRERING Fællesareal ved 6. klasse Klasselokale Personalerum Toiletter i god stand PLC Læringsmiljøet i ankomstområdet Skolen mangler en hal. Her vises skolens gymnastiksal som bruges i et frikvarter. arealet i de store fællesarealer I fællesarealerne mellem brugningsvolumenerne har man forsøgt at skabe en rumlig differentiering med skillevægge. Fællesarealerne på gangene ved klasselokalerne udgøres af bordebænkesæt. FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

5 LUFTFOTO LUFTFOTO

6 BYGNINGSAFSNIT TEKNIK VENT. DEP. DEPOT DEPOT DEPOT 169 m² m² DEPOT m² VENT. DEPOT BILLEDKUNST DEPOT BILLEDKUNST DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT m² VENT. DEPOT DEPOT 442 m² m² DEPOT DEPOT DEPOT COMP. DEPOT DEPOT VENT. 206 m² DEPOT KANAL 89 m² MANØVRERUM OG VANDBEHANDLING 265 m² BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)

7 BYGNINGSAFSNIT BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

8 BYGNINGSAFSNIT KREATIV T. DEP. GR.RUM DEP. 1910/ salsplan 99 m² KREATIV salsplan 105 m² LILLETORV BALKON 2007 Balkon 83 m² STORETORV BYGNINGSAFSNIT - 1.SAL (IKKE MÅLFAST)

9 NUVÆRENDE FORHOLD INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE 169 m² m² 210 m² m² 206 m² 265 m² DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

10 NUVÆRENDE FORHOLD INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Idræt 2014 Bålhytte 36 m² GYMNASTIKSAL GR. 7 S tu p m² m GR. 1. kl. 1930/ m m² 1994 Stuepl Stu eplan epl plla 328 m² p kl. / Stuep 976 m² m Sløjd 4. kl. 9. kl. 7. kl. 9. kl. 4. kl. 9. kl. 7. kl. 4. kl. TRIN 8. kl. 6. kl. 1. kl. DEP. 6. kl. Forb Udhus 36 m² C 1910/ m² 6. kl plan n 910 m² Billedk. Pæd. Service Center 3. kl. 2. kl. 3. kl. BILLEDKUNST MATR. Forb 2. kl t 120 m² BOLDSAL ADM an 1355 m² 3. kl. 2. kl. Idræt LILLETORV STORETORV BIBL. Science Lab SCENE R. VEJL. FYSIK 1. Modt St 352 m² Hjemk. Pers. Musik 635 m² 0. kl. PEDEL PERSONALE Specialkl. 0. kl. 0. kl. 7. kl. 5. kl. 8. kl. 5. kl. 9. kl. 5. kl. SVØMMEHAL 97 tu n 1351 m² 1979 Udhus 25 m² St tu m² Specialkl. GR. RUM / m² 309 m² Stuepl n 309 m² 665 m² 1975 LANGE MÜLLERS VEJ 20 LANGE MÜLLERS VEJ 22. PERS DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

11 INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER NUVÆRENDE FORHOLD / 1 / 2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE Specialkl. KREATIV T. DEP. GR.RUM DEP. 1910/ salsplan 99 m² Håndarb. KREATIV salsplan 105 m² LILLETORV BALKON 2007 Balkon 83 m² STORETORV DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

12 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM LINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE 169 m² m² m² m² 442 m² n 210 m² 206 m² 265 m² DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

13 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM LINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Idræt Tilbygning Hal 2014 Bålhytte 36 m² 7 S tu p GR. RUM 3. kl. 3. kl. 1930/ m m² Sirius klasse Gr. Fælles Modt. 3. kl Stu S uep p / Stuep n 976 m² m GYMNASTIKSAL 1994 Stuepl Stu eplan epl ep p a 328 m² 4. kl. 5. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 5. kl. 6. kl. Håndværk og Design 6. kl. Forb m² 4. kl Udhus 36 m² C 2. kl. 1910/ m² plan n 910 m² Pæd. Service Center Faglab 1 2. kl. 2. kl. Billedk. MATR. TRIN PSC BOLDSAL 1085 m² TRIN Idræt 1. kl. Motorik/ 1926 t 120 m² Bevæg. 1. kl. LILLETORV la 442 m²² an 1355 m² ADM FORHAL STORETORV ScienceForb. Lab SCENE ØVE VICE. FYSIK 1. kl St 352 m² S 775 m² 7 AFD.LEDER HOBBY Hjemk. Pers. Musik Aud. 0. kl. T. Faglab Faglab Faglab Faglab Fælles 0. kl Udhus Faglab Faglab 0. kl. Fælles Fælles SVØMMEHAL 97 n 1351 m² VF. / m² 309 m² Specialkl m² LANGE MÜLLERS VEJ 22 TANDKLINIK LANGE MÜLLERS VEJ 20 DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

14 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / 1 / 1 MELLEMTRIN / 2 / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE RUMLIG SAMMENHÆNG LINJER Specialkl. KREATIV T. DEP. GR.RUM DEP. 1910/ salsplan 99 m² Personale forb. KREATIV salsplan 105 m² LILLETORV BALKON 2007 Balkon 83 m² STORETORV DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

15 INVESTERINGSPLAN Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 33. Sofiendalskolen kr Skole-navn 33. Sofiendalskolen G01 Indvendigt læringsmiljø G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler G07 Tilgængelighed kr. kr kr kr kr Skole-navn 33. Sofiendalskolen G08 Udvendig renovering G09 Udvendig energirenovering G10 Indvendig energirenovering G11 Arbejdsmiljø kr. kr kr kr G12 Sikring INVESTERINGSPLAN

16

17

18

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

58 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG SKOLEN, GENERELT

58 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG SKOLEN, GENERELT 58 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG SKOLEN, GENERELT 59 Skolens stærke input - den pædagogiske vision Det er et stort ønske fra lærere og pædagoger i skole, fritid og børnehave, der har deltaget i processen i

Læs mere

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET,

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, DYBKÆR SPECIALSKOLE Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, SILKEBORG KOMMUNE, DATO 20. SEPTEMBER 2012 1 Bygherre: Silkeborg Kommune, Ejendomme Rådgivning

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG 154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG BILAG 155 Bilag FAKTA KOMMUNAL / SELVEJENDE SKOLE (6-17 ÅR) INDSKREVNE EGENSKOLEANDEL N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade 2 745 62,2% DAGTILBUD (0-5 ÅR) INDSKREVNE NORMERING

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense,

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen Skoleplan 2011-13 Stolpedalsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skolens vision... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Skolens overordnede målsætninger... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Evaluering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning SKOLEN VED BÜLOWSVEJ - Nybygning og ombygning INDHOLD INDLEDNING TEAM En Grøn Skole... Vægtning... Færdiggørelse af karréen... 04 05 06 Lounge... Projektrum... BÆREDYGTIGHED 52 53 Entreprenør: Arkitekt.:

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen Skoleplan 09 11 Stolpedalsskolen Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen

Læs mere