Mundtlig beretning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2012"

Transkript

1 Mundtlig beretning har været et fantastisk år for fynsk og dansk fodbold. Jeg vil komme med et lille udpluk: - DBU har kåret Aarslev som Danmarks bedste fodboldbørneklub. - Middelfart-drengen Christian Eriksen blev årets spiller. - Båring blev i går kåret som årets fodboldklub. - I dag har vi kåret årets fynske ungdomsklub Otterup, og årets fynske fodbold leder, Kaj Johansen Nr. Aaby - Næsby var tæt på at blive Danmarks breddeklub. - OBs herrer fik igen sølvmedaljer. - Medlemsfremgang over hele Danmark der har aldrig været flere fodboldspillere. På Fyn En fantastisk EM kvalifikation afslutning, der med al tydelighed viste, at hvis Morten og Danmark har spillerne, kan vi matche de bedste så hvorfor ikke slå Holland, Portugal og Tyskland i Ukraine. - Halvfynboen Sepp Piontek - ja fynsk taler han jo ikke - blev optaget i DBUs Hall of Fame, hvor også EM helten Richard Møller befinder sig. - Kvindelandsholdet har ydet en suveræn indsats i deres kvalifikationspulje - Danmark afviklede på flotteste vis EM for U-21 Der kunne eksempelvis også nævnes mange fantastiske klubresultater, dem ønsker jeg blot tillykke med og glemmer samtidig de trælse nedrykninger. DBUs forventelige nye politiske og administrative struktur Igennem de seneste mange år, har man drøftet muligheden for at udvikle en bedre struktur, der kan forbedre en i forvejen velfungerende organisation. Bredden og Eliten skal fortsat hænge sammen, men visse arbejdsopgaver og de nødvendige kompetencer vil bl.a. blive flyttet til et professionelt udvalg og et breddeudvalg. Antallet af udvalg og grupper bliver reduceret og fremtidens udvalg vil være fagudvalg. DBUs mission er fortsat at fremme og udvikle dansk fodbold fra leg til landshold - fra bredde til elite. 1

2 Det skal gøres under hensyntagen til helheden i dansk fodbold, hvorfor der i november er underskrevet en samarbejdsaftale mellem DBU og FLU, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling for dansk klubfodbold på breddeniveau, idet man tilstræber at afdække: på den ene side DBUs ansvar for breddefodbolden generelt, herunder sikring og fortsat udvikling af fælles anliggender, sammenhængskraften mellem breddefodbolden og elitefodbolden samt indholdet i DBUs hovedaftaler, der dækker elementer af breddefodbolden, og på den anden side give FLU og lokalunionerne muligheder for at udvikle og brande lokale tiltag samt deres medvirken til den generelle udvikling af dansk breddefodbold og bidrag til en dynamisk udnyttelse og udvikling af de muligheder, der knytter sig til dansk breddefodbold. Den nye breddeaftale mellem DBU og lokalunionerne betyder flere økonomiske midler til driften og udviklingen i DBU Fyn. Som DBU Jyllands formand har udtalt, og som jeg fuldt ud tilslutter mig, er aftalen en anerkendelse af det vigtige arbejde, som lokalunionerne og fodboldklubberne udfører for fællesskabet. Den nye aftale betyder, at lokalunionerne er delvist økonomisk fremtidssikret frem til 2015, selv om det fortsat er klubberne, der er de store bidragsydere. Som det blev pointeret ved sidste års delegeretmøde, er DBU Fyn fortsat en juridisk selvstændig enhed og kan i mange sammenhænge agere alene, men tiden viser også se på økonomiforhandlinger i EU, klimakonferencen i december at alle har brug for et netværk. Både politisk og administrativt må vi se i øjnene, at sologang ikke er vejen frem. Derfor glæder det mig også, at Jylland og Fyn intensiverer samarbejdet til gavn for de jysk/fynske klubber. Vi må have tillid til udviklingen, vi-følelsen skal videreudvikles både administrativt og politisk. Men hvad med DBU Fyns visionsplan 2015? Jo, visionsplanen er fortsat et godt redskab for de kommende år. Hvem synes ikke, at det er vigtigt med: klubudvikling - eksempelvis: leder/træner rekruttering, teenagemiljø 2

3 fodbold og sundhed - alternative spilformer, sund kost i klubhuse rekruttering og fastholdelse af dommere - herunder samarbejde med uddannelses institutioner, nul tolerance for voldsmænd HR-strategi - personlig og faglig udvikling, netværk med klubber og interessenter samarbejde med/i kommuner det vender jeg tilbage til. I overskrifter er alt vist OK, men tingene forandrer sig, og muligvis skal vi på Fyn være mere nuanceret i vores tiltag overfor klubberne. Der er gevaldig stor forskel på udfordringerne for den mindre landklub i et tyndt befolkningsområde (Udkants-Danmark) og en byklub, hvor pladsforholdene eksempelvis er et problem. Derfor har vi også påtænkt os i foråret at lave en ny spørgeskemaundersøgelse for at afdække nutidens problemstillinger i klubberne. Men selv uden en undersøgelse kan jeg ikke undgå at se eller høre om gode og dårlige ting, som klubberne på DBU Fyn er en del af. Marstal Rudkøbing ruten drøftes nedlagt, hvilket vil give en ny infrastruktur, der vil påvirke fodboldkortet. Jeg skal ellers nok holde mig fra at udtale mig om færgefarten til og fra Ærø. Den kvindelige formand for Lunde G&IF efterlyser mere hjælp fra medlemmerne. Efter hvad avisen fortæller, skal Strib IF beklageligvis have helt ny bestyrelse. Det er naturligvis altid ærgerligt, når en klub ender i den situation, men ekstra ærgerligt er det med Strib, fordi klubbens bestyrelse blev budt velkommen til fynsk fodbold med DBU Fyns nye konsulenttilbud Velkommen som ny formand. Men folk har travlt og tiden og ressourcerne er i dagens Danmark sparsomme, og som konsekvens heraf fravælges frivilligt arbejde som det første således altså også i Strib. Ubberud holder med stor succes gryderne i kog med ugentlig varm mad til spillerne var frivillighedens år i EU og den danske regering afsatte 100 mio. kr. til formålet. Målet er, at halvdelen af danskerne udfører en eller anden form for frivilligt arbejde. 3

4 En DIF undersøgelse viser, at de årige udgør en mindre andel af de frivillige end både ældre og yngre. Hvad skyldes det? Er det uddannelse, forældreansvar, eller skyldes det egen aktive karriere, eller er vi måske for dårlige til at gøre træner/lederopgaver attraktive? Hvem skal feje gaderne? En avisoverskrift i Fyens Stiftstidende - man vil inddrage borgerne ved sociale aktiviteter på plejehjem, biblioteker m.m.. Man må konstatere, der er bud efter de frivillige, som vi alle har brug for. 90% af de danske børn er medlem af en idrætsforening. Det er et fantastisk flot og højt tal og fundamentet er frivillige ledere. En frivillighedsundersøgelse viser, at 1/3 af idrætsforeningerne giver udtryk for, at det offentlige system er for bureaukratisk og stiller for store krav. Det må der vist gøres noget ved. I valgkampen var der forslag om at nedlægge regionerne. I den forbindelse udtalte en tidligere minister: Vi vil svigte demokratiet, fordi borgerne ikke har folkevalgte at rette henvendelse til - vi lader embedsmændene styre landet. Den fare har fodboldverdenen også ved en centralisering. Boligkrisen har splittet landet i vinder- og taberområder. På Langeland ønsker man som en forsøgsordning at give tyskerne mulighed for at købe de 600 sommerhuse/huse, der er til salg. Vil resultatet blive færre fastboende? En ny folkevandring er sat i gang. De unge mennesker tiltrækkes mere end nogensinde af storbyerne, hvilket affolker Udkants-Danmark. Vores nye fynske minister, Carsten Hansen, der er boligminister og har ansvaret for landdistrikterne, har godt nok fået en opgave. I radioen har man kunnet høre, at Vestfyn primært Middelfart kigger mod trekantsområdet, hvilket måske også kan komme ind i billedet, når det drejer sig om fodbold. Ærø har efterhånden tætte bånd til Als og Sønderjylland og får måske også fodbold-interesse mod sydvest. Vores gamle købstad Faaborg måtte midt på sommeren trække deres eneste seniorhold, der var rykket ned i serie 2. En katastrofe, men de er heldigvis kommet i gang igen med et serie 5 hold, og jeg håber 4

5 klubbens gode ungdomsarbejde vil starte en ny positiv udvikling for byen. Langtved-borgerne har kæmpet for deres skole og idrætten, og har oprettet en friskole og overtager nu også børnehaven. Nordfyns Kommune vil nu nedlægge 14 skoler. Hvad vil der ske i lokalsamfundene, og vil idrætsanlæggene forsvinde sammen med skolerne? Ja, vi ved i hvert fald, at jo længere der er til idrætsfaciliteterne jo færre dyrker idræt - så vi må konkludere, at der bliver færre sunde på Nordfyn. Dronningen kræver det, statsministeren kræver det, fodbolden kræver det: FÆLLESSKAB i hverdagen. Derfor glædede en lille banal sang, som jeg tilfældigt hørte i radioen sunget af gruppen BOUNTY fra Veflinge. Fodbolden er nemlig som et forsamlingshus - samler og styrker og tager ansvar. Men nu tilbage til vores visionsplan: Samarbejdet med/i kommunerne Som nævnt i den skriftlige beretning har samarbejdet med kommunerne vital betydning ikke kun for klubberne, men også for kommunerne. Allerede i 1997 oprettede Fyn fodboldpatruljer. Sidenhen kom der fodboldråd i kommunerne som igen førte til oprettelse af formandsklubber. Overalt i Danmark (DIF, FLU og DBU) er man i dag klar over, at fodbolden skal blive dygtigere til at synliggøre dens store samfundsmæssige betydning, som fodbolden har. Den nyvedtagne folkeoplysningslov trådte i kraft pr. 1/1 i år. Inden da skulle kommunerne lave en folkeoplysningspolitik og oprette et folkeoplysningsudvalg, hvor foreningslivet er repræsenteret. Her er det utrolig vigtigt, at fodbolden søger indflydelse på den idrætspolitik, kommunerne skal formulere. DBU skal snarest have udviklet en overordnet fælles strategi og være mere synlige i kommunalt regi. Samarbejde i relation til faciliteter er oplagt. Men udfordringen omkring inklusion af unge med anden etnisk herkomst, socialt udsatte og andre med særlige problematikker, f.eks. overvægtige, er andre oplagte projekter. 5

6 Hvis kommunerne sætter sig ind i tingene ved de, at forskningsresultater viser, at fodbold bl.a. er den sundeste idræt. Der er 98 kommuner i Danmark, og jeg tør godt sige, at de er meget forskellige. Se på opgaverne i Odense på Langeland og i København. Som nævnt skal vi have en overordnet strategi, men forankringen af samspillet skal ske decentralt, og her får de enkelte formandsklubber en central rolle, idet de/i nøje skal analysere på hvilket niveau, man skal henvende sig. Derfor er DBU Fyns Kommune visionsplan som skabt til udfordringen. DBU Fyn Kommune skal understøtte de fynske klubbers behov i forhold til de kommunale udfordringer og muligheder. Det gøres ved at: Sikre bæredygtige formandsklubber Sikre en koordineret tilgang fra klubberne til offentlige myndigheder Bringe aktuelle emner til debat på klubniveau Yde rådgivning og sparring til klubber med aktuelle kommunale problemstillinger Sikre de fynske politikeres kendskab til fodboldens samfundsværdi. Formandsklubberne kan vælge at invitere ressourcepersoner til gruppens møder. For at sikre formandsklubberne bedst muligt, har alle formandsklubber fast tilknyttet en af DBU Fyns udviklingskonsulenter. Konsulenten er administrativt ansvarlig for formandsklubben. Vision 2020 for dansk kvindefodbold Det vrimler ind med pigespillere i de fleste klubber - en glædelig udvikling, men vi står også over for en udfordring med at fastholde de mange piger noget vi skal drøfte senere i dag. En decideret visionsplan for pige-/kvindefodbold er på trapperne, og jeg kan allerede her fortælle: At visionsplanen endnu ikke er vedtaget i DBUs bestyrelse, men den er blevet meget positivt modtaget. Projektbeskrivelsen er opbygget af to væsentlige elementer: 6

7 Vision: Fodbold er den mest attraktive sport for piger og kvinder i Danmark Mission: Med kvalitet i alle processer vil vi gennem struktur og udbud sikre, at der er mulighed for at spille fodbold på et niveau, der passer den enkelte Målsætning: Kvalifikation til OL i 2020 Det andet element, som er et 5-årigt delprojekt i Vision 2020, består af et eliteprojekt med fundament i en klublicens rettet mod Elitedivisionen for kvinder. Visionen er: Danmark skal tilbage i verdenseliten (Kvalifikation til EM 2013, kvartfinale ved VM 2015 og medalje ved EM 2017) Der er etableret en semiprofessionel liga på højeste niveau (semifinaleplads i Womens Champions League i 2014 og Danmark fastholder to klubhold i denne turnering) Talentudvikling i verdensklasse (U-holdene kvalificerer sig til de endelige EM-slutrunder hvert år) Licenser For mig er der ikke tvivl om, at licenssystemet har styrket fodbolden som helhed, hvorfor det er fuldt forståeligt, at et klublicenssystem indgår i kvindefodboldens vision I 2008 indførte DBU et system med A- og B-licenser, hvor der stilles krav til klubberne vedr. bl.a. trænerkvalifikationer og faciliteter. Til gengæld følger med eksempelvis en A-licens et årligt tilskud og adgang til U-ligaen. Fra 2012 bliver systemet udvidet med en T-licens, som man håber kan hæve niveauet for den brede talentmasse i dansk fodbold. Alle klubber på Fyn ser ikke positivt på udviklingen. DBUs holdning er, at de lokale klubber kan holde længere på deres spillere. Flere klubber er bekymrede for, at de unge talenter flytter tidligere. Jeg håber DBUs forventninger holder, nemlig at talenterne kan udvikles i lokale klubber. Vi skal udvikle talentarbejdet, men passe på, at alt ikke kommer til at dreje sig om talentudvikling. For øjeblikket ser en arbejdsgruppe på talenter født i det sidste halvår, idet det er dokumenteret, at der er færre topatleter, der fødes sidst på året. Er det ikke mærkeligt? 7

8 Det er fuldt ud forståeligt, at eliten ser på udviklingsmulighederne for de største talenter, men vi må hele tiden have for øje, at størsteparten af danske spillere blot elsker at spille fodbold og være sammen med kammeraterne. Derfor er fastholdelse ligeså vigtigt. Dommersituationen På Fyn har vi igennem mange år haft et glimrende samarbejde med den fynske dommerklub FFK. Det er glædeligt i både medgang og modgang. I efteråret 2011 har DFU og DBU indgået en ny landsdækkende samarbejdsaftale, og nu mangler vi kun den lokalaftale, som jeg er overbevist om nok skal komme på plads. I de seneste år har DBU Fyn kæmpet for, at breddedommerne ikke skal gå på pension som 70-årige. Det er helt i tidens ånd - flere og flere holder sig i god form. Heldigvis er det blevet mere populært at blive dommer, og tilgangen er voksende. På landsplan er der en positiv tilgang på ca. 100 dommere pr. år. På dommersiden har vi i 2011 eksperimenteret lidt med et 2- dommersystem. Det er for tidligt at konkludere, om det har været en succes, men de deltagende dommere har under evalueringen bl.a. sagt: Man er tæt på situationerne, man skal være et fast par, OK for at hjælpe en ung dommer, skal prøves i vanskelige puljer. Man vil nu ved DBU Fyn afdække, om ordningen skal endeligt implementeres i udvalgte rækker. FynBold/fundraising Jeg kan ikke lade være med at være lidt stolt over vores fodboldblad FynBold. Jeg finder, at der i løbet af året findes mange klubrelaterede temaer, og sidst i bladene giver Peter Avis os lidt om den fynske fodboldhistorie og de værdier, som ikke må underkendes. I septembernummeret af FynBold blev der sat fokus på DBU Fyn og Albani/Royal Unibrews nye konsulenttilbud til de fynske fodboldklubber, hvor klubberne kan få gratis hjælp til fundraising og sponsorarbejde. 8

9 Jeg har fået positive tilbagemeldinger fra flere klubber, der har fået glæde af samarbejdet, der har været en øjenåbner for klubbens muligheder. Hjælp til klubberne I DBU regi bliver der i de kommende år gennem hattrick puljen afsat midler til klubbernes arbejde. Overskriften er: HVORDAN KAN VI HJÆLPE KLUBBERNE? Man vil yde tilskud til: Hjælp til bl.a. IT, styrkelse af konsulentordningen og endeligt til faciliteter herunder kunstgræsbaner. Jeg ved mange fynske klubber arbejder på kunstgræsprojekter. Jeg vil anbefale jer snarest at søge om tilskud fra hattrick puljen. DBU/vi er godt klar over, at det kan være svært for klubberne at overskue det bombardement af gode tilbud, der tilgår klubberne. Tænk på street soccer, beach soccer, fodbold fitness, futsal, pigeraketten osv. Alt sammen spændende, men for mange klubber har hverdagen et andet indhold. Det drejer sig om at skaffe spillere til 7-mandsholdet, få arrangeret kørsel til næste kamp, få påsat dommere osv. Jeg fornemmer, at der er langt fra de mindre klubbers verden til de større klubbers, der har flere ressourcestærke medlemmer. Her håber jeg, at de nye formandsklubber vil give et netværk blandt ligesindede. Afsluttende Jeg burde i min beretning være kommet ind på mange ting: kompensation for spillerudvikling, årets sager (herunder ankesager), fodboldmonopoler, børneattester, spillercertifikater, tilpasning af holdninger & handlinger m.m., men tiden er for knap. Men selv om tiden er knap, er jeg glad og stolt over, I delegeredes engagement i fynsk fodbold. Se på alle de spændende klub- og unionsforslag vi sidenhen skal tage stilling til. Uden jer som ildsjæle ville fodbold Fyn miste pusten og udviklingen gå i stå. Inden jeg overlader den mundtlige og skriftlige beretning til debat og forhåbentlig godkendelse, vil jeg gerne sige bestyrelsen tak for endnu et godt år. Tak til administrationen med Bo i spidsen. I har meget forskellige gøremål og løser jeres opgaver med stort engagement. 9

10 Tak til vores mange samarbejdspartnere både nær og fjern. Ved fællesskab, respekt og nødvendige tilpasninger kan vi alle være med til at styrke fodbold som Danmarks nationalsport. Som formand har jeg i løbet af året, når jeg har været ude at overvære kampe ofte mødt følgende bemærkning: Nu må I altså ikke smide mere i hovedet på os, vi magter det simpelthen ikke. Jeg ved godt, at DBU og DBU Fyn kommer med mange spændende tilbud, og I gerne vil gøre det godt. Jeg forstår godt jeres frustrationer og har den dybeste respekt for jeres daglige arbejde, så sig til når I har overskud og sig fra, når det bliver for meget. Held og lykke i

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

FBUs visionsplan 2015

FBUs visionsplan 2015 FBUs visionsplan 2015 1 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og FBUs værdi- og idegrundlag 2. FBUs spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

børneklub Årets Aalborg KFUM er en klub båret af ildsjæle og så tiltrækker klubben drenge og piger fra Hasseris og hele Storaalborg

børneklub Årets Aalborg KFUM er en klub båret af ildsjæle og så tiltrækker klubben drenge og piger fra Hasseris og hele Storaalborg Årets børneklub samler hel bydel Aalborg KFUM er en klub båret af ildsjæle og så tiltrækker klubben drenge og piger fra Hasseris og hele Storaalborg Tekst og fotos: Niels Henriksen Når stadsgartneren vender

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

Fair Play for alle i fodbolddanmark

Fair Play for alle i fodbolddanmark Fair Play for alle i fodbolddanmark Den 23. marts sad jeg om morgenen og lyttede på, at Anders Bondo og Michael Ziegler stod og diskuterede i den såkaldte lærerkonflikt. Uden at jeg skal vurdere rigtig

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat

DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat DBU Lolland-Falster Repræsentantskabsmøde Referat 2012 1 REFERAT FRA DBU Lolland-Falster`s REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, D. 14. JANUAR 2012 KL. 09.30 I BANGS HAVE I MARIBO. Med følgende dagsorden: 1..Mandaterne

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Budget 2014-2015. 1. november 2014-31. oktober 2015. en del af noget større

Dansk Boldspil-Union. Budget 2014-2015. 1. november 2014-31. oktober 2015. en del af noget større Dansk Boldspil-Union Budget 2014-2015 1. november 2014-31. oktober 2015 en del af noget større 3 Indtægtsgivende aktiviteter A-landshold... 8.723 3.418-6.888 TV-honorar... 61.743 73.100 92.185 Sponsorer...

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2013

Bestyrelsens Beretning 2013 Bestyrelsens Beretning 2013 Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for Klubben! Nu skal vi jo ikke i krig, men ordlyden passer jo godt til stort set alle klubber/foreninger.

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Taastrup FCs generalforsamling den 26.02.2013 BERETNING

Taastrup FCs generalforsamling den 26.02.2013 BERETNING Igen 2012 kan Taastrup FC melde om fremgang. Taastrup FCs generalforsamling den 26.02.2013 BERETNING Kvinderne har stabiliseret sig i 3F ligaen. Der ydes en stor indsats af trænerstaben samt af den sportslige

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF.

C-Licens Evaluering. 23. november 2013. Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. 23. november 2013 C-Licens Evaluering Forløb fra 19. april 2013-12. november 2013 (Online Eksamen - 25 spørgsmål indenfor en time) Af Martin Ladegaard-Mortensen, U7D, Hvidovre IF. December 2012 startede

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Sportsskoler - et sommerferietilbud for børn med handicap

Sportsskoler - et sommerferietilbud for børn med handicap Sportsskoler - et sommerferietilbud for børn med handicap Tag på sportsskole Dansk Handicap Idræts-Forbund afholder hvert år i sommerferien en række sportsskoler for børn med et handicap. Sportsskolerne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Generalforsamling Beretning for Fortuna 2012

Generalforsamling Beretning for Fortuna 2012 Generalforsamling Beretning for Fortuna 2012 Velkommen alle sammen, - en speciel velkomst til vores gæst fra DBU Thomas Jensen, samt Jørgen Dahl, der for andet år skal overrække Ries mindelegat. Jeg vil

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Velkommen til eliteidrætsklasserne! Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber 1 Illustrationskilder Foto på omslag: Anders Kjærbye. Desuden har Scanpix

Læs mere

Til kamp om Årets Jyske Fodboldkommune

Til kamp om Årets Jyske Fodboldkommune Til kamp om Årets Jyske Fodboldkommune Kommunalvalget står for døren, og i den forbindelse har DBU Jylland inviteret de jyske kommuner til stævne og kårer Årets Jyske Fodboldkommune. Dommerne er de jyske

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Translokationstale - Onsdag den 22. juni 2016 Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Vi er midt i min yndlingstid på året. Ferien er lige om hjørnet. Og det er som om forventningen om de kommende

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

UEFA Study Group Dortmund 2012 Grassroots football

UEFA Study Group Dortmund 2012 Grassroots football UEFA Study Group Dortmund 2012 Grassroots football Deltagere: Morten Nielsen, Kenneth Grønlund, Kaj Larsen, Henning Jensen, Michael Juul, Mogens Jørgensen, Jakob Koed, David Kiær, Ole Nielsen, Steen Jørgensen

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2013, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 24. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening

Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening Hvad gør vi nu? Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening Hvis ovenstående har givet jeres klub lyst til at starte et Special Olympics-hold eller blot at høre nærmere om indholdet,

Læs mere

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn DIMISSIONSTALE 2015 Kære studenter. I medierne beskrives de unge ofte som curlingbørn. Curlingbørn fordi deres forældre har fejet alle problemer og forhindringer væk, så de aldrig har oplevet, at noget

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Beretning ved KDF s generalforsamling 16. januar 2011, Århus

Beretning ved KDF s generalforsamling 16. januar 2011, Århus Beretning ved KDF s generalforsamling 16. januar 2011, Århus Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde

Læs mere

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort 43547_Rødtkort2010.indd 1 2/3/10 3:04 PM Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag Giv racismen det røde kort 2 Projektets baggrund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15

Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Aars IK ordinær generalforsamling 11.02.15 Bestyrelsens beretning 2014. STATUS ULTIMO 2014 i AARS IK: Flere medlemmer end primo 2014 tilgang af flere unge der ønsker at spille fodbold og være en del af

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

Indledning. Privatiseringsprocessen

Indledning. Privatiseringsprocessen Indledning Selvom jeg kun har været med i bestyrelsen og formand i et år, vil jeg gøre et forsøg på at tegne billedet af hele processen fra privatiseringen startede til i dag. Da jeg selv kom ind i bestyrelsen

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Pytlicks piger på sporet

Pytlicks piger på sporet Pytlicks piger på sporet Billedforslag: Et jublende kvindelandshold, der løfter OL- pokalen, mens guldkonfettien regner ned over dem. Billedtekst: Sådan så det ud i 2004, da holdet vandt guld til OL. Ni

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

- Sponsoroplæg - FC Odense. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - FC Odense. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! FC Odense 5250 Odense SV Fodbold - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/fc-odense Intro FC Odense er en mindre

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Hej. Mit navn er Dennis, jeg er 27 år, arbejder som kok og jeg bor i lønstrup med min kæreste. Vi har 3 beagler; Johnson, Smiley

Læs mere

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC.

Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Referat fra Solrød Idræts Union s formandssmøde debatmøde med politikerne. Tirsdag den 16. september 2008, afholdt i SFC klublokaler ved SIC. Fremmødte politikere: Ellen Thomsen, Hans Nydam Buch, John

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU

Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU Hvorfor inviterer DBU til en konference om velfærd? Fodbold er velfærd - De frivillige foreninger er en kæmpe samfundsmæssig ressource. Fodbold er sundhed - Fodbold

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger - Nu med 8 mands i alle

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Konklusion: Behov for nytænkning

Konklusion: Behov for nytænkning Videnbaseret udvikling af børnefodbolden fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Stolte over at være en del af denne fodboldklub, som har en kultur og nogle værdier, der er "second to none".

Stolte over at være en del af denne fodboldklub, som har en kultur og nogle værdier, der er second to none. Brøndbyernes IF - Beretning 2015 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Peter Gulløv John Jensen " Lille John" Rene Ierst Stephanie Sørensen Henning Jensen Æret være deres

Læs mere

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00 Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Breddesektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3-5

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2012.

Bestyrelsen beretning for 2012. Bestyrelsen beretning for 2012. Indledning. En fodboldklub er ikke stærkere end dens ledere. Måske noget af en påstand men hvis vi kigger på alle ledere i en klub så er det måske ikke helt forkert. Hvis

Læs mere

Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent.

Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent. HGF fodbold Generalforsamling den 16. januar 2013 Beretning for året 2012 Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent. I 2013 har vi haft et meget

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere