Designguide til PDA-brugergrænseflader Julie Krogh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designguide til PDA-brugergrænseflader Julie Krogh"

Transkript

1 Designguide til PDA-brugergrænseflader Julie Krogh X IT-Universitetet Linien for design, kommunikation og medier Projektperiode: 1.februar - 1.september 2006 Vejleder: Søren Lauesen

2

3 1. Summary Forord Indledning Struktur af designguide Styleguide Tap eller tap-and-hold Farver vejsnavigationsknap Soft keys Pop-up menu Objektmenu Hovedmenu (højre soft key) Knapper (venstre soft key) Scrollbar Tekstfelter Komboboks Datofelt Faneblade Radiobuttons Checkboks Tabel Hierarkisk tabel Ledetekster Overskrift Dialogvindue Meddelelsesboks Kompositionsregler Hoved- og underformular Hoved- og underformular opdelt i faneblade Søgning med flere kriterier Tabel detalje Opret ny række Søgning med hierarkisk data Mangelliste Udviklingsproces Arbejdsopgavebeskrivelse Datamodel Databeskrivelse Virtuelle vinduer Menu og knapper Usability Smartphones Refleksioner og fornyelser Litteraturliste Bilag Databeskrivelse Arbejdsopgaver Eksemplariske løsningsforslag Eksempel: Tidsregistrering Eksempel: Vælg medarbejder Eksempel: Vælg lønkode Eksempel: Vælg ordre Eksempel: Ordre ordrehoved Eksempel: Ordre ordrelinie Eksempel: Vælg vare Eksempel: Vælg fakturakladde Eksempel: Fakturakladde

4 1. Summary For several decades HCI-experts have investigated usability for PC interfaces. In spite of that, many PC interfaces still suffer from severe usability problems. Standards for user-friendly PDA interfaces have not yet been developed. But there is a growing need for that because companies are starting to use PDA applications in their work processes. A company who develops these kinds of solutions has asked for a design guide for PDA applications. At present no extensive PDA design guide exists. I have examined how it is possible to create a design guide for PDA user interfaces, which designers can use in practice. Part of my approach was to analyse other design guides for user interfaces such as PC s and smartphones. This is to take advantage of fertile usability experiences already made. The essential part of my approach was to develop a new design guide for PDA user interfaces. This booklet is a design guide for PDA user interfaces with the aim of helping designers make user-friendly PDA solutions. This guide covers the following areas: 1. Styleguide with components 2. PC comparisons 3. Design principles 4. Ideal solution 5. Composition rules 6. Development method 7. Similarity between PDA and smartphones 8. Redesign Most of these areas are rarely found in other guides. Several usability tests of the redesigned PDA application were conducted. As a result of examining other design guides and my observations in several usability tests, new design rules were developed. The rules prevent common usability problems seen in PDA applications due to the special characteristics of PDA user interfaces. 2

5 2. Forord Flere og flere virksomheder begynder at bruge PDA er til at understøtte medarbejderne i at udføre deres arbejdsopgaver. Der bliver udviklet individuelle PDA-applikationer til den enkelte virksomhed. Applikationerne bliver designet til medarbejdernes specifikke arbejdssituation. Men i øjeblikket eksisterer der ingen omfattende designguide, som udviklere kan gøre brug af for at udvikle nogle gode PDA-brugergrænseflader. Dette skrift er et speciale, der er udformet som en designguide til PDAbrugergrænseflader, der understøtter brugere i at løse arbejdsopgaver. Designguiden indeholder en styleguide, kompositionsregler og metoder til at udvikle en PDA-brugergrænseflade. Designguiden henvender sig til udviklere af PDA-applikationer. Baggrund for specialet Mit speciale startede med følgende problemformulering: Hvordan er det muligt at skabe en designguide til PDA-brugergrænseflader, som PDA-udviklere kan drage nytte af i praksis. For at komme frem til en løsning, har jeg analyseret og sammenlignet med designguides til PC er PDA er og smartphones. Jeg har anvendt deres eksisterende designregler og udviklet nye, hvor der er behov for det. Det har været en udfordring for mig at bevæge mig ind på dette datalogiske område. Tidligere har jeg haft en langt mere humanistisk tilgang til design og interaktion. I øjeblikket er jeg studerende på linien design, kommunikation og medier på IT-Universitetet, og herudover har jeg en uddannelsesbaggrund som multimediedesigner og pædagog (bachelor). 3

6 3. Indledning En PDA er en lille lommecomputer med en lille trykfølsom skærm. Man taster direkte på skærmen med en PDA-pen eller en finger. Det bliver kaldt at tappe. Den trykfølsomme skærm er så følsom, at den skelner imellem, hvilket bogstav man rammer. Berøringsfølsomheden er kun på nogle få pixels. Det afhænger af varemærket. PDA en har den fordel frem for PC en, at det er mere naturligt at bruge en pen end en mus. Med pennen bruger man finmotorikken i hånden, hvor man med musen belaster de større armmuskler med at udføre et finmotorisk arbejde. Alle PDA er indeholder som minimum en 5- vejsnavigationsknap og et variabelt antal hardwareknapper. 5- vejsnavigationsknappen svarer til enterknappen og piletasterne på en PC. Der er vist to eksempler på PDA er i figur 1a, der har to meget forskellige kabinetter. Til venstre er vist en PDA med fire hardwareknapper udover 5- vejsnavigationsknappen. PDA en til højre har herudover et hardwaretastatur. Det har de fleste nye PDA er. Samtidig har de nyeste PDA er som regel også en indbygget telefon, der bliver betjent ved hjælp af et keypad. Uanset, hvad kabinettet på PDA en er udstyret med, har alle PDA er som standard et skærmtastatur. Det er vist til venstre i figur 1a. En PDA har typisk en skærmopløsning på 240 x 320 pixels. under udviklingen af systemer til PC er. Men pga. at PDA en har en trykfølsom skærm, er der alligevel væsentlige forskelle imellem PDA- og PC-teknologiens brugergrænseflader. For at få et fuldt udbytte af PDA-skærmens potentiale og gøre det muligt at skabe en brugervenlig applikation, skal en udvikler have et godt kendskab til PDA-designregler. Denne designguide forsøger at opstille sådanne regler. Nye designregler Det har været en udfordring for mig at begive sig ud i at lave en designguide, når anerkendte virksomheder som Apple, Microsoft, IBM, Nokia og mange andre virksomheder og forfattere allerede har udviklet nogle. Der findes allerede et utal til PC er og et par enkelte til PDA er og smartphones. Spørgsmålet var, om jeg ikke bare ville gentage de eksisterende designguides. Denne designguide beskæftiger sig med følgende områder: 1. Styleguide med komponenter 2. Sammenligninger med PC 3. Designprincipper 4. Eksemplarisk anvendelse 5. Kompositionsregler 6. Udviklingsmetode 7. Sammenhæng imellem PDA og smartphones 8. Redesign Andre designguides dækker typisk kun nogle få af disse områder. Når jeg i denne guide nævner PC, er Mac-brugergrænsefladen underforstået. Selvom Mac ikke er Windowsbaseret som PC en er, er begge brugergrænseflader bygget op omkring mange af de samme designregler. Ordet PC anvender jeg for at skelne imellem GUI en til en større computer og til en mindre computer som en PDA er. Styleguide med komponenter Designguides til IT-teknologier indeholder som regel altid en styleguide, der bl.a. beskriver et sæt af komponenter. På engelsk bliver de kaldt for controls. Komponenter betyder i denne sammenhæng, de grafiske komponenter i skærmbilledet, der skal opføre sig eller se ud på en bestemt måde, når brugeren interagerer med dem. Figur 1a Venstre billede: PDA med skærmtastatur. Højre billede: PDA med hardware tastatur. For at udvikle en brugervenlig applikation til en PDA, skal en udvikler igennem mange af de samme overvejelser og problematikker, der gør sig gældende I denne designguide har jeg også udviklet en styleguide, der beskriver disse komponenter. Jeg har taget udgangspunkt i de grundlæggende Windowsbaserede komponenter til PC er, men jeg har tilpasset dem til PDAbrugergrænsefladen. Det har resulteret i, at der er opstået nogle helt nye varianter af PDA-komponenter. Ændringerne er baseret på mine observationer 4

7 af PDA-brugere, flere usability-tests og sammenligninger med PC- og smartphone-brugergrænsefladen. Sammenligninger med PC Jeg har sammenlignet med PC- og smartphones-teknologierne for at genbruge deres konventioner i PDA-brugergrænsefladen, hvor det er muligt. I den traditionelle PC-brugergrænsefladen er der allerede indført nogle begreber, der egner sig til komplekse anvendelser. Det handler fx om at bruge vinduer, menuer, faneblade etc. Fordelen ved at overføre disse konventioner til PDA en er, at de fleste brugere allerede forstår at anvende dem, hvis de har det mindste kendskab til en PC. Jeg har sat nogle af sammenligningerne med PC en ind i styleguiden. Det giver udvikleren et indtryk af, hvornår PDA-brugergrænsefladen adskiller sig fra PC ens, og hvad der særlig kendetegner PDA-brugergrænsefladen. Designprincipper Det er kutyme i de fleste designuides at nævne nogle designprincipper, som udvikleren skal følge, når han designer brugergrænseflader. De hedder fx giv informativ feedback, skab visuel klarhed, skab konsistens, reducer belastningen af korttidshukommelsen etc. De samme designprincipper er også omtalt i mange bøger, der beskæftiger sig med brugervenlighed (Se fx Jordan, 2002; Schneiderman Designprincipper er altid udtrykt i meget generelle vendinger, så de er gældende for alverdens typer af IT-teknologier eller produkter, som mennesker kan interagere med. Cuomo (1994) nævner, at designprincipper er meget vanskelige at anvende for en udvikler, fordi de ikke forklarer, hvor, hvornår og hvordan han skal anvende dem. I følge Smith & Mosier (1886) skal designprincipperne være oversat til specifikke designregler. De fleste designguides beskriver først designprincipperne og derefter de forskellige komponenter, der kan indgå i brugergrænsefladen. Men eftersom designprincipper ikke er operationelle, har jeg undladt at nævne dem som principper udvikleren bør følge. I og med at udvikleren anvender komponenterne, som de er beskrevet i designguiden, træder principperne alligevel i karakter i brugergrænsefladen. Fx er kravet i en af komponentbeskrivelserne, at der skal indgå en overskrift i øverste venstre hjørne i hvert skærmbillede. En anden dikterer, at en bestemt farve kun viser elementer, der er inaktive. Disse regler bidrager begge til, at designet bliver konsistent, og at der bliver skabt visuel klarhed. Komponenterne giver udvikleren nogle objektive standarder, de kan holde sig til. Molich (2003) forklarer, at standarder er fordelagtige, fordi de gør det hurtigere og lettere for udvikleren at designe en brugergrænseflade. Eksemplarisk anvendelse Hver regel i denne designguide er kort og skrevet i bydeform. Formålet er, at reglerne skal være lette forstå og fungere som en handlingsanvisning. Alligevel kan de sagtens være svære at tolke rigtigt, selvom de er mere specifikke end designprincipperne. Derfor bliver flere af reglerne eksemplificeret og illustreret i et skærmbillede. Det hjælper også de mange læsere, der nøjes med at kigge på billeder i stedet for at nærlæse teksten. De kan sammenligne illustrationen med den applikation, de selv arbejder med. Flere af de andre designguides har langt færre eksempler og illustrationer. Desuden illustrerer de hver komponent enkeltvis. På dette område adskiller denne designguide sig også fra de andre. Ikke alene bliver hver komponent vist i et skærmbillede, hvert enkelte skærmbillede i hele designguiden er også en del af en større eksemplarisk anvendelse. Den eksemplariske anvendelse tager udgangspunkt i en case, for at læseren kan se reglerne blive udmøntet i en virkelig applikation. Kompositionsregler Designguiden har også nogle kompositionsregler, som ingen af de andre designguides, der er nævnt i dette skrift, omfatter. Kompositionsreglerne handler om, hvordan komponenter sættes sammen, afhængigt af hvilken type data, der skal indgå i skærmbilledet. I hver kompositionsregel bliver der vist et mønster for, hvordan dataene kan se ud. Mønsteret afspejler et udsnit af en samlet datamodel. Udviklingsmetode Når en udvikler designer en brugergrænseflade skal han udvælge, hvilke komponenter og kompositionsregler, der er relevante at anvende i det enkelte skærmbillede. Det er op til udvikleren selv at afgøre, hvilke regler, der er vigtigst at bruge. Designguiden indeholder nogle udviklingsmetoder, der i stedet for kan støtte udvikleren i at opbygge skærmbillederne på en systematisk måde. Fx kan han ved hjælp af udviklingsmetoderne finde frem til, hvilke udsnit af datamodellen, der er relevant at afspejle i de enkelte skærmbilleder. Ved at bruge udviklingsmetoderne sikrer han sig også, at alle arbejdsopgaverne bliver understøttet i applikationen. Det hjælper designreglerne ikke udvikleren med, da de er ikke relaterede til arbejdsopgaverne. Hensigten med denne designguide er, at designreglerne og udviklingsmetoderne tilsammen skal hjælpe udvikleren med at udvikle en brugervenlig applikation. Cuomo (1994) har lavet en undersøgelse, der viser, at designguides ikke er særlig effektive til at finde frem til de virkelige usabilityproblemer i brugergrænsefladen. Det gør man igennem usability-tests. Derfor er budskabet i en del af designguiden, at det er essentielt at lave tidlige usability-test på PDA-applikationerne for at kunne skabe nogle brugervenlige brugergrænseflader. 5

8 Sammenhæng mellem PDA og smartphones Udviklerne og virksomhederne, de designer brugergrænsefladerne til, står i øjeblikket ofte og skal vælge imellem, om de skal udvikle og anvende PDAeller smartphone-brugergrænseflader. Ifølge denne designguide er valget mindre vigtigt, da begge brugergrænseflader bør bygges op efter de samme principper. Redesign Soft-PDA (pseudonym) er en virksomhed, der udvikler begge slags mobile løsninger til virksomheder. De har udviklet den PDA-applikation som casen i denne designguide tager udgangspunkt i. Applikationen er udviklet til ISS som i foråret 2006 tog den i brug. Formålet med den er, at arbejdslederne i ISS skal anvende den til at notere medarbejdernes daglige tidsregistreringer og lønperiodens ordrebestillinger og fakturakladder. Gennem observation af brugerne til deres oplæringskursus i denne applikation og under en usability-test har det vist sig, at der er en del usability-problemer med ISS-applikationen. Derfor har jeg lavet et redesign af den. Skærmbillederne i denne designguide viser nogle eksemplariske forslag til, hvordan PDA-applikationen skal se ud efter et redesign. Alle skærmbillederne i designguiden svarer til en realistisk skærmstørrelse på en PDA. Usability-tests viser, at brugerne efter redesignet lettere kan navigere rundt i og forstå brugergrænsefladen. Det betyder, at hvis redesignet bliver implementeret, vil brugerne begå færre fejl og anvende applikationen mere effektivt. 6

9 4. Struktur af designguide Designguiden er opdelt i følgende afsnit: Styleguide Styleguiden giver nogle grundlæggende regler for, hvordan de forskellige komponenter til en PDA-brugergrænseflade skal være udformet. Fx handler den om, hvordan checkboksene skal se ud i forskellige situationer, og hvordan en objektmenu indgår i skærmbilledet. Kompositionsregler Dette kapitel beskriver nogle af de kompositionsregler, der kan anvendes i en PDA-applikation. De viser alle eksempler på, hvordan dataene bliver vist hensigtsmæssigt i skærmbillederne. Fx viser de, hvordan en hoved- og underformular kan se ud. Udviklingsproces Dette kapitel forklarer de metoder, der er brugt til at udarbejde skærmbillederne i denne designguide. Hensigten er, at udviklere selv skal anvende metoderne til udvikle deres egne PDA-applikationer. De er fundamentale for at skabe nogle brugervenlige løsninger. Fx skal de udføre usability-tests tidligt i udviklingsprocessen. Smartphones Dette afsnit handler om forskellene og lighederne imellem PDA- og smartphone-brugergrænseflader. Refleksioner og fornyelser Kapitlet forklarer nogle af de overvejelser, der ligger til grund for designguiden. Der er også en litteraturliste. I den er der bl.a. korte beskrivelser af, hvordan andre designguidelines er udformet og skiller sig ud fra denne designguide. Bilag I afsnittet udviklingsproces er der kun givet et par eksempler på arbejdsopgaver og databeskrivelsen. Bilaget viser alle arbejdsopgaverne og hele databeskrivelsen, som har været med til at danne basis for udarbejdelsen af skærmbillederne. Endelig er prototypen på den fuldstændige ISS-anvendelse vist. 7

10 5. Styleguide Det kan være frugtbart at gøre brug af de PC-konventioner som brugerne allerede kan have et kendskab til, så de let kan genkende og bruge PDAbrugergrænsefladens symboler og funktioner. I denne styleguide bliver der sammenlignet med, hvordan det tilsvarende fungerer på en PC, så det er tydeligt, på hvilke områder PDAbrugergrænsefladen er anderledes. Nedenstående er en række af PDAkomponenter. Mange af komponenterne indgår også i en PCbrugergrænseflade, men ofte bliver de brugt lidt anderledes på PDA en, når man følger denne styleguide Tap eller tap-and-hold En tap-funktion betyder, at der sker en handling, når brugeren tapper en enkel let gang på skærmen. a. Brug tap-funktionen til at vælge og aktivere et objekt. Fx kan der komme en objektmenu til syne lige under det objekt brugeren har tappet på som vist i figur 5.2a (se også afsnit 5.6). Eller hvis brugeren allerede er inde i en menu, bliver menupunktet udført, når han tapper på det. Det sker, hvis han fx tapper på slet medarbejder under objektmenuen i figur 5.2a. b. Lad brugeren kunne fortryde det, han har tappet på. Hvis brugeren fx har tappet på en objektmenu, kan han altid lukke den igen uden at udføre en handling. Det gør han på menupunktet fortryd i objektmenuen. Eller hvis han har tappet sig ind i et skærmbillede, kan han altid tappe sig tilbage til det forrige skærmbillede vha. menupunktet tilbage. En tap-and-hold-funktion betyder, at der først sker en handling, når brugeren holder pennen nede i lidt længere tid. c. Brug en tap-and-hold-funktion til elementer, brugeren skal flytte. Tap-and-hold-funktionen bliver bl.a. brugt til en slider i en scrollbar som vist i figur 5.2a. Brugeren tapper og holder pennen nede på elementet, mens han flytter det. I en PC-brugergrænseflade bliver der skelnet imellem, om brugeren venstreeller højreklikker på et element. Det gør der ikke på en PDA. Der skal brugeren anvende tap-funktionen for at aktivere et objekt Farver En farve bliver brugt til at signalere en bestemt betydning eller funktion for et element. For at brugeren lærer at forstå betydningen, er det vigtigt at den samme farvebetydning er gældende, uanset hvilket skærmbillede, brugeren er i. I denne applikation er der brugt følgende betydninger for farverne: a. Brug en sort farve til at fremhæve, at et element er aktivt. Når brugeren tapper på de sorte elementer, sker der noget. Eksempelvis kommer der en objektmenu eller et tastatur til syne, når brugeren tapper i et tekstfelt. Den sorte farve bliver fx brugt til: 1. aktive tekstfelter 2. ikoner, der kan udvide og indskrænke en kolonne eller en hierarkisk tabel 3. trekanterne i scrollbaren, kombobokse eller hovedmenuen b. Brug en mørk farve (ikke sort) til elementer, der på intet tidspunkt er aktive. I denne applikation er der brugt en mørkeblå farve. Den er brugt til: 1. rammer og skillelinier, der opdeler elementerne 2. ledetekster og overskrifter c. Brug en mørk farve til highlighting for at vise, at elementerne er valgt (markeret). Highlighting bliver brugt til at vise det objekt i skærmbilledet, der er markeret, når brugeren anvender op, ned, højre og venstre på 5-vejsnavigationsknappen til at vælge et objekt (se også afsnit 5.3). Highlighting bliver også anvendt til at vise, at brugeren har valgt og aktiveret, det element han tapper på. Highlighting kan vises ved at bruge den mørke farve på følgende to måder: 1. som baggrundsfarve Den mørke baggrund fremhæver tydeligt elementet i forhold til baggrunden på de øvrige elementer. 2. i en ramme omkring objektet 8

11 Rammen er hensigtsmæssig i de tilfælde, hvor farven på elementet skal forblive. Det er fx relevant, når brugeren markerer et inaktivt tekstfelt, så han kan se farven og ikke forsøger at aktivere det. d. Brug en svag farve på elementer der kunne være aktive, men lige nu er inaktive. I denne applikation bliver der brugt en gråblå farve. Den gråblå farve bliver brugt til: 1. tekst, der indeholder nogle beregnede tal, som brugeren ikke kan interagere med. De gråblå tekstfelter med hvid baggrund skaber ro i billedet og tager ikke opmærksomheden fra de andre aktive elementer, som brugeren skal tappe på. 2. menupunktet for det igangværende skærmbillede Farven indikerer, at punktet ikke er aktivt, da brugeren befinder sig under netop dette skærmbillede. 3. skillelinier Figur 5.2a viser at skillelinierne både kan være i en svag og en mørkere farve (se også punkt b). Skillelinierne i den svage gråblå farve er mindre fremtrædende end de mørkeblå. De opdeler rækkerne uden at virke dominerende iblandt de mange andre elementer i skærmbilledet. 4. checkbokse som brugeren ikke kan redigere i e. Brug kraftige farver til applikationsafhængige ting. I denne applikation er der fx brugt en rød farve til at signalere advarsel. Det betyder bl.a., at brugeren skal tjekke indholdet efter. Det kan fx være, hvis der er ændret i en lønkode, men den ikke er godkendt, eller hvis den registrerede tid er større end den normerede tid. Farverne skal skabe sammenhæng og mening for brugeren. Det er fordelagtigt at gøre brug af de farvebetydninger, brugeren kender i forvejen. Det kan være fra virksomhedens eksisterende identitet, men også fra brugerens erfaring med PC-brugergrænsefladen. Fra PC en kender de allerede betydningen af den grå farve som inaktiv, den sorte som aktiv og den røde farve, der signalerer fare eller advarsel. Betydningen af den røde farve er også kendt i andre sammenhænge fx i trafikken. I denne applikation er den mørkeblå og den gråblå farve valgt, fordi de indgår i den eksisterende grafiske identitet hos ISS. Figur 5.2a viser, hvordan farver, tap- og tap-and-hold-funktionen bliver brugt i PDAbrugergrænsefladen. I PC-brugergrænsefladen bliver den grå farve anvendt som baggrund i inaktive tekstfelter i en tabel. Det betyder, at der i en tabel nogle gange vil fremkomme nogle gestalter på inaktive tekstfelter, der unødvendigt tiltrækker brugerens opmærksomhed som vist i figur 5.2b. Det undgår man i PDAbrugergrænsefladen, da der ikke er brugt en gråblå farve som baggrundsfarve i de enkelte felter i en tabel. Den er kun brugt til selve teksten. Figur 5.2b - Venstre: Inaktive tekstfelter med gråblå tekst og hvid baggrund. Højre: Inaktive tekstfelter med sort tekst og grå baggrund. 9

12 vejsnavigationsknap 5-vejsnavigationsknappen er en hardwareknap, brugeren kan anvende til at flytte markeringen i skærmbilledet op, ned, til venstre og højre. For fx at flytte markøren op, skal han trykke øverst på knappen og for at komme til venstre skal han trykke på venstre side af knappen. a. Brug 5-vejsnavigationsknappen til at skifte imellem, hvilket element, der er valgt og derved highlighted i skærmbilledet. Centerknappen er placeret i midten af 5-vejsnavigationsknappen. På nogle PDA er kan den også være en selvstændig knap og på andre er den en del af 5-vejsnavigationsknappen. b. Anvend centerknappen til at aktivere det valgte objekt. Hvis brugeren har anvendt 5-vejsnavigationsknappen til at vælge et objekt, er det også muligt at anvende tap-funktionen til at aktivere objektet i stedet for centerknappen. c. Lad det øverste objekt være markeret, når brugeren anvender hardwareknapperne. Det øverste objekt skal være markeret i: 1. et skærmbillede, hvis brugeren har brugt centerknappen til at komme ind i skærmbilledet Han kan komme ind i et skærmbillede med centerknappen vha. en knap (venstre soft key), objekt- eller hovedmenuen. 2. objektmenuen, hvis brugeren har aktiveret et objekt vha. centerknappen Hvis der ikke er valgt noget objekt i skærmbilledet, bliver objektet i det øverste venstre hjørne valgt, uanset om brugeren trykker på 5-vejsnavigationsknappen eller centerknappen. Navigationsknapperne på en PDA svarer til piletasterne på en PC. Anvendelsen af hardwareknapperne på en PDA, gør det muligt kun at bruge én hånd til at navigere. Det gør det lettere at rette blikket mod omgivelserne frem for, når man tapper, hvor brugeren skal ramme et præcist punkt i skærmbilledet med pennen. Det vil typisk være den øvede bruger, der kender applikationen, som benytter sig af hardwareknapperne. Centerknappen fungerer på samme måde som enter-knappen eller venstre museknap på en PC Soft keys Soft keys er to hardwareknapper, der typisk er placeret tæt på skærmbilledet. De er forbundet med to skærmknapper, der er placeret i bunden af skærmbilledet som vist i figur 5.5a. Disse skærmknapper hedder også soft keys. De viser de handlinger, der er knyttet til de to hardware soft keys. Brugeren kan også tappe direkte på de to soft keys i skærmbilledet. Der bliver skelnet imellem venstre og højre soft key. De bliver beskrevet nærmere under afsnittet 5.7 hovedmenu og 5.8 knapper Pop-up menu En pop-up menu kommer til syne, når der ikke er plads til at vise en liste af muligheder hele tiden. a. Anvend en pop-up menu til at vise en liste af muligheder. Hver mulighed i listen hedder et menupunkt. b. Brug skillelinier til at gruppere menupunkter, der handler om det samme. c. Brug + og - i et menupunkt, hvis der er behov for at vise flere eller færre muligheder under et menupunkt. d. Vis... i slutningen af et menupunkt, hvis brugeren kommer ind til et dialogvindue. Dialogvinduet er nærmere beskrevet under afsnit e. Lad et allerede aktiveret menupunktet være gråblå og have et gråblåt flueben i højre side, hvis menupunktet er midlertidigt inaktivt. Det viser fx i en hovedmenu, at brugeren er i det igangværende skærmbillede, og han kan ikke tappe på det. De andre menupunkter er normalt sorte og aktive. f. Lad altid en pop-up menu have et lukke -kryds. Krydset kan være placeret forskellige steder som vist i figur 5.5a. Lukke -krydset genkender mange brugere fra PC-brugergrænsefladen. På en PDA bliver handlingerne så vidt muligt placeret i pop-up menuer ( objekteller hovedmenuen), så de ikke fylder op i skærmbilledet som knapper. I PCbrugergrænsefladen ligger handlingerne derimod ofte i en lang værktøjslinie. 10

13 5.6. Objektmenu En objektmenu er en pop-up menu, der kommer til syne, når brugeren har aktiveret et objekt. a. Brug en objektmenu til at vise handlinger på et objekt. Hvis brugeren fx aktiverer en af varerne i tabellen, der er vist i figur 5.5a, kommer der forskellige handlemuligheder frem for netop dette objekt. Brugeren kan vælge imellem forskellige menupunkter. Han kan fx vælge menupunktet rediger vare. b. Tap: Lad objektet blive markeret og objektmenuen komme frem, når brugeren aktiverer objektet ved at tappe på det. c. Centerknap: Lad objektmenuen komme frem, når brugeren aktiverer det markerede objekt med centerknappen. d. Placer så vidt muligt objektmenuen lige under objektet, der er valgt. Det er, for at brugeren samtidig med at han ser på menuen, også kan se objektet. Figur 5.5a viser, hvordan 5-vejsnavigationsknappen, soft keys, pop-up menuer og objektmenuen indgår i PDA-brugergrænsefladen. e. Lad objektmenuen forsvinde, når brugeren tapper på menupunktet fortryd. Menupunktet fortryd har et kryds siden, der symboliserer, at menupunktet bliver lukket. På en PC kommer der kun en objektmenu til syne, når brugeren højreklikker med musen på et objekt. Hvis ikke brugeren vælger en af menupunkterne i objektmenuen, skal han klikke uden for menu-området for at lukke objektmenuen igen. Det betyder, at brugeren kan komme til at ramme og aktivere et andet objekt udenfor menu-området idet han lukker. For at undgå at brugeren kommer til at aktivere et objekt unødigt, når brugeren lukker objektmenuen i PDA-brugergrænsefladen, er der altid et lukke - menupunkt. 11

14 5.7. Hovedmenu (højre soft key) En hovedmenu viser en pop-up menu, når den bliver aktiveret. a. Lad hovedmenuen være tilstede i alle skærmbilleder. På den måde kan brugeren altid veksle imellem arbejdsopgaverne. I dette skærmbillede hedder menupunktet log af. I en traditionel PC-brugergrænseflade indgår der forskellige typer af menupunkter i værktøjslinien på samme måde som i PDA ens hovedmenu. Men på en PDA fylder de kun op som én knap (højre soft key) i skærmbilledet. b. Placer hovedmenuen som højre soft key. Så kan brugeren både anvende den vha. pennen eller hardwareknapperne. c. Kald hovedmenuen for menu. d. Lad hovedmenuen indeholde: 1. links til andre skærmbilleder Når hovedmenuen viser en liste af links til de andre skærmbilleder i applikationen, giver det brugeren en oversigt over, hvilke andre skærmbilleder han kan komme til. Så behøver han ikke først at tappe sig ud af det igangværende skærmbillede. 2. globale handlinger på tværs af skærmbillederne Globale handlinger gælder i alle skærmbilleder. Det kan være log af, hjælp, indstilling og tilbage som figur 5.7a viser. 3. handlinger, der er knyttet til et skærmbillede, men ikke til et objekt i skærmbilledet De handlinger, der er knyttet til et skærmbillede, men ikke til et objekt, kan fx være søg, ok, ny ordre etc. Disse typer menupunkter bliver kun vist i de skærmbilleder, hvor de er relevante. e. Tap: Lad listen af menupunkter komme til syne, når brugeren aktiverer menuen ved at tappe på den. f. Centerknap: Lad listen af menupunkter komme frem, når brugeren aktiverer den markerede hovedmenu med centerknappen. g. Hav altid menupunktet tilbage i hovedmenuen. Så kan brugeren altid vende tilbage til forrige skærmbillede, hvis han har glemt, hvad det hedder. Figur 5.7a viser, hvordan hovedmenuen, knapper og scrollbaren bliver anvendt på PDA en. h. Afslut programmet via et menupunkt i hovedmenuen. 12

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Brugergrænseflader i VSU

Brugergrænseflader i VSU 28-10-09 Side 1/5 Brugergrænseflader i Dette notat giver et praktisk eksempel på, hvordan brugergrænsefladen kan håndteres i. Notatet er en konsekvens af en lidt overfladisk beskrivelse i [B&D00] samt

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker.

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker. Version 5 Introduktion Sådan finder du dokumenterne Opslag ved hjælp af menustrukturen Klik dig frem i menuerne med musen eller brug tabulatortasten. Klik dig frem via menuerne i dokumentvinduet: Klik

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Appendix H - Funktioner & minispecs.

Appendix H - Funktioner & minispecs. Appendix H - Funktioner & minispecs. H.1) Funktionsoversigt (Borger) vwbarselsoversigt (borger): Log ind Log ud VælgBarselsforløb VælgOrlovsBlok VælgIndkomstBlok VælgRestOrlov Zoom tidslinie Scroll tidslinie

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere