Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH"

Transkript

1 Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Diagnoser Regionsfunktion: AZAC3 Højt specialiseret funktion: AZAC4 Apopleksi og hjernekarsygdomme Epilepsi Trombolyse: Patienter som vurderes af trombolyse speciallæge mhp intravenøs trombolysebehandling uanset om behandling gives Klinisk neurologisk vurdering mhp døgn video EEG af alle patienter med mere end månedlige anfald - henvist til døgn EEGmed fortsatte svære eller uafklarede anfald 2 år - efter diagnosetidspunktet, obs PNES Diagnostik af PNES patienter og behandling af simple PNES patienter (kun PNES) eller patienter med PNES og epilepsi uden personlighedsforstyrrelse Endovaskulær terapi (EVT) ved akut iskæmisk apopleksi: Patienter med storkarokklusion som vurderes af trombolyse speciallæge mhp endovaskulær terapi uanset om behandlingen gives Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med fortsatte anfald/uacceptable bivirkninger 2 år efter diagnosetidspunktet Gravide kvinder med gentagne anfald før (3-4 GTCS/år) eller under (1 uprovokeret GTCS) graviditet Status epilepticus: Alle patienter med status epilepticus, som ikke brydes ved 1. behandlingsforsøg (benzodiazepin efterfulgt af en anden acceptabel antiepileptikum).

2 Alle patienter >15 år med kombineret udviklingshæmning og ukontrolleret epilepsi. Kontrol og justering af vagusstimulator i vedligeholdelsesfasen Myastenia gravis Muskelsygdomme Nydiagnostiserede patienter med lette symptomer, og primær behandling bestående af mestinon, prednisolon og/eller azathioprin Patienter i stabil fase og med godt funktionsniveau på mestinon, prednisolon og/eller azathioprine. Diagnostik omfattende elektrofysiologisk vurdering eller basal genetisk diagnostik. Nydiagnostiserede patienter med svære symptomer og påvirkede ADL funktioner, hvor effekten af primær behandling bestående af mestinon, prednisolon og/eller azathioprin monitoreres tæt Myasteni hvor tilfredsstillende funktion ikke er opnået efter ½ års behandling efter diagnosetidspunktet Patienter som er i stabil fase, hvis behandling omfatter andet end mestinon, prednisolon og/eller azathioprine. Behandling af myasten krise, Myastenipatienter med thymom, hvor tæt monitorering af tumorvækst og klinisk tilstand er indiceret Diagnosticering vha single-fiber EMG Lambert-Eton syndrom: Alle patienter Diagnosticering, som kræver muskelbiopsi (inkl. respirationskædeenzym og mitokondrie- DNA)eller gentagelse/udvidelse af det genetiske testbatteri ("sjældne genetiske varianter")

3 Akut Polyradikulit (GB syndrom) Neuropati Perifere neurogene smerter Bevægeforstyrrelser Neurologisk udredning af patienter på mistanke om myopati omfattende neurofysiologisk og/eller genetisk udredning Patienter med upåvirket funktionsniveau (GBS score 1 = milde symptomer, kan gå og løbe) Alle neuropatier vis sværhedsgrad indicerer neurologisk diagnostik eller kontrol (uden samtidigt at opfylde kriterierne for højt spec.behandling) Patienter der afklares diagnostisk med almindelig billeddiagnostik eller standard neurofysiologiske undersøgelser samt kan behandles sufficient med monoterapi med ét af førstevalgspræparaterne Mb. Parkinson: Diagnostik og behandling af patienter med parkinsonisme, hvor diagnosen er uklar eller hvor problemstillingen er kompleks Neurologisk udredning af patienter på mistanke om myopati omfattende histologisk undersøgelse Patienter med påvirket respiration og/eller funktionsniveau (GBS score 2 = kan gå uden støtte, men ikke løbe) Diagnostik og behandling af immunrelaterede neuropatier (CIDP, MMN, MGUS, vaskulitis) Diagnostik som kræver hudbiopsi, eller nervebiopsi Patienter der mhp diagnose undersøges med hudbiopsi, nervebiopsi, kvantitativ sensorisk testning, eller specialbilleddiagnostik. Patienter der ikke behandles sufficient med monoterapi med ét af førstevalgspræparaterne. Bevægeforstyrrelser, som giver indikation for genetisk udredning

4 Patienter med Parkinsons sygdom, hvor dopaminerg behandling vanskeliggøres pga. udtalt ortostatisk hypotension eller neuropsykiatriske symptomer herunder generende hallucinationer, vrangforestillinger eller konfusion Hemiballisme Patienter med både Parkinsons sygdom og medikamentel udløst parkinonsisme Opgavespecifik tremor Patienter med både Parkinsons sygdom og vaskulær parkinsonisme (fx udtalt leukoaraiose eller infarkter i de basale ganglier) Diagnostik og behandling af atypisk parkinsonisme (PSP, MSA, CBD) uanset sværhedsgrad Diagnostik og behandling af patienter i senstadiet af Parkinsons sygdom med duodopapumpe eller apomorfinpumpe Dystonibehandling med botulinumtoxin (EMG vejledt behandling) Botulinumtoxinbehandling af svære dystonier eller hemifaciale spasmer med funktionshæmning og symptomer > 1 år EMG vejledt behandling af spasticitet Diagnostik og behandling af søvnrelaterede bevægeforstyrrelser (restless legs, periodiske benbevægelser etc) Behandlingsrefraktær Tourettes syndrom Wilsons sygdom Sjældne dystonier (fx generaliserede dystonier, hemidystoni, fixeret dystoni Ataksier (fx spinocerebellar ataksi; dog ikke: alkohol- eller medicinrelateret cerebellopati, MSA)

5 Demens Hereditære neurodegenerative sygdomme Diagnostik, behandling og opfølgning af særlig svære tilfælde af demens fx diagnostisk uafklaret demens, frontotemporale demensformer og svære adfærdsforstyrrelser; disse patienter henvises til opfølgning i Demens klinik, OUH) Diagnostik af uafklaret demens Dog aldrig ved følgende diagnoser: Sporadisk Alzheimer demens Sporadisk Frontotemporal demens Lewy body demens Vaskulær demens Demens pga. traumatisk/hypoksisk encefalopati eller hydrocefalus Demens ifm. renal/hepatisk encefalopati, B12- vitaminmangel, anæmi eller myxødem Familiær Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, spinocerebellar ataksi, Huntingtons sygdom Demyeliniserende CNS sygdomme Multipel Sklerose Opfyldning af Baklofenpumper Vurdering af patienter til behandling med Baklofenpumper (baklofen-test) Behandling af komplicerede tilfælde af spasticitet med botulinumtoxin Neurologiske opgaver i forbindelse med indoperation af Baklofenpumper Immunmodulerende behandling af multipel sklerose med 2.valgspræparater (herunder fx Tysabri og Gilenya): Baklofenpumpedysfunktion/fornyelse af pumpe

6 Diagnostik og behandling af alle tilfælde af Motor Neurone Disease Anden specialbehandling af spasticitet (fenolblokader) Stærk immunsuppression med mitoxantron Neuromyelitis optica (NMO) Behandling af børn og unge (under 17 år) med multipel sklerose. NMO som opfylder Wingerchuk-kriterierne NMO spectrum sygdom med behov for NMOspecifik behandling ADEM inflammatoriske CNS-sygdomme, andre Akut demyeliniserende encephalomyelit Alle tilfælde mistænkt for eller diagnostiseret med: CNS Sarcoidose, kronisk meningit, paraneoplastiske eller autoimmune CNS lidelser (eksklusiv primær CNS vaskulit) Centrale neurogene smerter Patienter med centrale neurogene smerter, som ikke har responderet på TCA, gabapentin eller lyrica som monoterapi Motor Neuron Disease (MND) Diagnostik og behandling af MND Mistanke om MND, hvor udvidede eller gentagne undersøgelse en nødvendige for at bekræfte/udelukke diagnosen Hovedpinesygdomme Diagnostik, behandling og rehabilitering af følgende svære hovedpinetilstande, hvor funktionsevnen er truet: Ingen funktion på OUH

7 Migræne Hyppig spændindgshovedpine Patienter med mere end en episode om måneden, og utilstrækkelig effekt af førstevalgpræparat for anfaldsprofylakse. Svært behandlelig migræne med behov for tværfaglig indsats hvor der er opnået tilfredsstillende smertelindring indenfor 1/2 års behandling. Patienter med funktionsforstyrrende spændingshovedpine i mere end 1 måned efter start på et førstevalgpræparat. Svært behandlelig spændingshovedpine med behov for tværfaglig indsats hvor der er opnået tilfredsstillende smertelindring indenfor 1/2 års behandling. Klyngehovedpine Alle patienter med klyngehovedpine. Medicin- og overdoseringshovedpine Patienter med medicin- og overdoseringshovedpine, som har forsøgt ambulant afvænning uden success. Symptomatiske hovedpiner Funktionsforstyrrende symptomatiske hovedpiner, uden komplicerende svær komorbiditet

8 Trigeminusneuralgi Sjældne hovedpineformer, herunder idiopatisk intrakraniel hypertension og spontan ortostatisk hyoptensiv hovedpine Ansigtssmerter Patienter med trigeminusneuralgi, hos hvem tilfredsstillende smertedæmpning opnås indenfor 1/2 års behandlingsforsøg såvel ved sygdomsdebut som ved recidiv. Patienter med sjældne hovedpineformer, hos hvem tilfredsstillende smertedæmpning opnås indenfor 1/2 års behandlingsforsøg såvel ved sygdomsdebut som ved recidiv. Patienter med ansigtssmerter uden komplicerende svær komorbiditet, hos hvem tilfredsstillende smertedæmpning opnås indenfor 1/2 års behandlingsforsøg såvel ved sygdomsdebut som ved recidiv. Neurofysiologiske undersøgelser Alle undersøgelser Botulinumtoxinbehandling i larynx Hovedfunktionsniveau - AZCA2: Neuroonkologi, neurologisk håndtering heraf Duplexskanning af halskar

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 BEHANDLINGREGLER Behandling med Tysabri og Gilenya er af

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Titel National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Diagnosekriterier for demens og demensgivende sygdomme

Diagnosekriterier for demens og demensgivende sygdomme Diagnosekriterier for demens og demensgivende sygdomme Nationalt Videnscenter for Demens Diagnosekriterier for demens og demensgivende sygdomme Denne oversigt over diagnosekriterier for en række primære

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 9. december 2009 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle Petersen,

Læs mere

PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning

PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning DANMODIS 2011 PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning Diagnose, forløb og behandling fra et tværfagligt perspektiv 2. Udgave 2011. DANSK SELSKAB FOR BEVÆGEFORSTYRRELSER 1 PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning

Læs mere

Neurologisk intensive tilstande

Neurologisk intensive tilstande Neurologisk intensive tilstande Karen-Lise Welling Overlæge, Ph.D. Neuro Intensiv Terapi Afsnit 2093 Neuroanæstesiologisk Klinik DASAIM s årsmøde, 2. november 2006 Neuro Intensiv Terapi - ekspertområder

Læs mere

Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus

Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus Hvad siger patienter og pårørende? To fokusgruppeinterviews

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

intern medicin:geriatri

intern medicin:geriatri Uddannelsesprram for Navn: intern medicin:geriatri ved Geriatrisk Afdeling, SHF Svendborg/Rudkøbing Medicinsk Afdeling, SHF Svendborg geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital 1. Indledning Specialet

Læs mere

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Julie Børlung og Charlotte Starhof Referenter: Jesper Kelsen og Niels Sunde Godkender: Claus

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere