Foto: Jesper Grønne. Komet Holmes 17P her sammenlignet med Solen. December/Januar 2007/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Jesper Grønne. Komet Holmes 17P her sammenlignet med Solen. December/Januar 2007/08"

Transkript

1 Foto: Jesper Grønne Komet Holmes 17P her sammenlignet med Solen NR ÅRGANG December/Januar 2007/08

2 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: Næstformand: Martin Krabbe Sillasen Peter Svinths Vej 96, 7442 Engesvang, tlf: Kasserer: Ole Skov Hansen Lyngvej 36, Kølvrå, 7470 Karup, tlf Sekretær: Jean Laursen Søbjergvej 58, 7430 Ikast, tlf: Medlem: Hans Kjeldsen Karupvej 1, 7442 Engesvang, tlf: Medlem: John Yde Aabenraavej 54, 8600 Silkeborg, tlf: Medlem: Lars Zielke Bonnestrupparken 60, 7500 Holstebro, tlf ************************************************************************** Medlemsbladet Kometen udkommer 6 gange årligt i starten af de lige måneder. Deadline er d. 20. i ulige måneder. Alt stof sendes via eller brev til Bent Tvermose. Alle opfordres til at komme med indlæg, spørgsmål, tegninger, vitser, links m.m., så bladet kan blive så varieret som muligt. Kometens redaktør: Bent Tvermose Remmevej 7, 7430 Ikast, tlf ************************************************************************** HUSK OGSÅ FORENINGENS HJEMMESIDE: 2

3 FRA BESTYRELSEN Ved Tonni Thorsager Året 2007 vil vi nok huske som året, hvor vi har haft et observatorium, men intet teleskop. Vi er vant til at vente på det gode vejr, så vi er et tålmodigt folkefærd. Det kan ikke vare længe før 10 tommeren er helt klar på Cassiopeia. Men på trods disse vanskeligheder, har vi alligevel nogle gode observationsaftner. Teleskopgruppen stiller trofast med adskillige rør, så man går bestemt ikke forgæves til obs-aften på Cassiopeia. Bestyrelsen er ved at forberede det næste projekt, som ikke kræver byggeri, men temmelig mange penge. Nogle stykker ved godt, hvad det drejer sig om, men vi tør ikke afsløre mere her endnu, for at undgå, at andre foreninger kommer os i forkøbet med ansøgninger. Det er formodentlig nemmest for de første at rejse den nødvendige kapital. Nu har jeg sikkert pirret godt og grundigt til jeres nysgerrighed og forventninger, og det passer jo godt her op til jul. Adresseændringer. Vi sender af og til nyhedsbreve ud via . Hvis du ikke modtager disse, skal du kontakte kasserer Ole Skov Hansen. Han holder styr alle medlemsoplysninger, så husk at indsende ændringer. Tak til alle vore trofaste medlemmer. Et stort medlemstal giver foreningen et godt råderum, så vi kan lave et bredt og alsidigt program. Der skulle gerne være noget for enhver smag. Har du idéer til flere aktiviteter, er det bare med at melde ud, men vær forberedt på, at du selv skal være en aktiv del, for at det kan fungere. Bestyrelsen håber vi ses igen i det kommende år. Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. En stor tak til vore sponsorer og annoncører for samarbejdet gennem 2007 Midtjysk Astronomiforening ønsker god jul og godt nytår 3

4 Stormødet på Silkeborg Seminarium d Mørkt stof og mørk energi Foredrag ved Steen Hannestad, Århus Universitet Årets Stormøde blev igen i år afholdt på Silkeborg Seminarium, og mange af MAF s medlemmer samt en del andre interesserede havde fundet vej til mødelokalet. Steen Hannestad tog udgangspunkt i kosmologien og den kosmiske baggrundsstråling, og det blev pointeret, at Big Bang-modellen er en model for, hvordan universet har udviklet sig og ikke, hvordan det er opstået. Vi fik en hurtig gennemgang af: de observationsmæssige konsekvenser af lysets endelige hastighed, rød- og blåforskydning af lys, Einsteins kosmologiske konstant, Hubbles opdagelser af at universet udvider sig, og at det går hurtigere, jo længere galakserne er væk, George Gamows forudsigelser om den kosmiske baggrundsstråling, Penzia og Wilsons lidt tilfældige opdagelse af den kosmiske baggrundsstråling og frem til COBE- og WMAP-satellitternes kortlægning af baggrundstrålingen på hele himlen. Steen Hannestad forklarede om sammenhængen mellem de små ujævnheder i den kosmiske baggrundsstråling og den nuværende fordeling af galakser i universet. Disse og kommende observationer kan være med til at afsløre både universets geometri og universets skæbne. Ved at studere vinklerne mellem galakserne på baggrundstrålingen fra WMAPsatellitten tyder det på, at universets geometri er fladt ( vinkelsummen i en trekant i et fladt univers er 180 0, i et åbent univers er den mindre end 180 0, og i et lukket univers er den større ). Spørgsmålet vedrørende universets skæbne er afhængigt af kampen mellem massen i universet og den kosmologiske konstant (mørk energi - en slags antityngdekraft, som strækker rummet ud). Problemet er, at man ikke kender de nøjagtige værdier for massen i universet og den kosmologiske konstant/den mørke energi. 4

5 Ved studier af galaksers rotation og fordelingen af galakser er man dog blevet klar over, at der findes mere masse, end det vi kan observere som almindeligt stof denne ekstra masse kaldes for mørkt stof. I følge Steen Hannestad er det nuværende bud på fordelingen: ca. 5 % alm. stof, ca. 25 % mørkt stof og omkring 70 % mørk energi. Men hvis man havde regnet at få svar på, hvad mørkt stof og mørk energi er, er man sandsynligvis blevet skuffet svaret er nemlig: Vi ved det ikke!! Men svaret skal måske findes i en øget forståelse af højenergifysikken og foreningen af de 4 naturkræfter samt nye erkendelser indenfor superstrengsteorien. Her arbejdes med forening af de forskellige superstrengsteorier til en såkaldt M-teori, med 11 dimensioner hvoraf de syv er krøllet sammen og de 4 sidste er de kendte vedr. rum og tid. Jeg bed mærke i en sætning som: at mørkt stof, måske er en partikel knyttet til supersymmetri - og tak for den oplysning, selvom jeg følte mig lidt hægtet af. Mørk energi har man tilsyneladende ikke mange bud på, hvad kan være. Men det er vel også meget rart at vide, at vi ikke har svar på alt, og at der er arbejde nok til fysikerne mange år frem i tiden. Tonni sluttede af med at konstatere, at vi i MAF jo er godt vant mht. formidling af astronomisk viden og takkede Steen Hannestad for til fulde at havde levet op til dette. Interesserede anbefales at læse Steen Hannestads bog: Universet Fra superstrenge til stjerner (Aarhus Universitetsforlag) Jean Laursen 5

6 Generalforsamling i Midtjysk Astronomiforening Onsdag d. 30. januar 2008 kl i konfirmandstuen Karupvej 1, Engesvang Ifølge vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance(dvs. ikke skylder for 2007). Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden aflægger beretning for Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingentets størrelse for det kommende år med opkrævning efter generalforsamlingen og betalingsfrist 1. marts. 6. Valg til bestyrelsen. 4 medlemmer er på valg i lige år. Der vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er: Suppl: Revisor: Rev. suppl: Martin Sillasen Jean Laursen Lars Zielke John Yde Poul Græsbøl Kristian Kristensen Jan Mortensen 7. Eventuelt Venlig hilsen Bestyrelsen 6

7 Af Tonni Thorsager Besøg hos Natur og Ungdom Lørdag 10. november var Bent Tvermose og jeg inviteret til Natur og Ungdoms kursuscenter ved Mos Sø. 15 unge mennesker på naturvejlederkursus skulle have lidt viden om stjernehimlen. For en gangs skyld var vejret med os. Klart men trods alt med et tyndt skylag nogle steder, men ikke så meget at det generede en gennemgang af himlens bedste stjernebilleder. Bent og jeg skiftedes til at fortælle og vise frem med laserpointeren. Alle var udstyret med en håndkikkert, så vi fik også et kik på Andromedagalaksen, Plejaderne, dobbelthoben og komet Holmes. På grund af skylaget var det vanskeligt at se M13, men det lykkedes for de fleste at få øje på den. En hel time holdt de ud under åben himmel, og mange spørgsmål blev besvaret undervejs. Så trængte vi også til en kop kaffe. Alle havde fået udleveret et drejeligt stjernekort, som vi øvede os i at bruge, og derefter demonstrerede Bent ved hjælp af dansende tilhørere, hvordan Jorden og Månen bevæger sig rundt om Solen. Det vakte en del morskab. Globus og OHP blev brugt til at demonstrere årstiderne og hvorfor stjernehimlen ændrer sig året igennem. Vi havde regnet med at holde kl. 22, men den blev inden vi fik lov til at vende næsen hjemad. Bog & idé Vestergade Tlf Torvet 5 Tlf

8 Besøg ved Barringer Krateret i Arizona Af Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIAUC I september 2007 fortalte jeg en astronomisk lidelsesfælle i Midtjysk Astronomiforening om min kommende ferie i Californien og Arizona. Lidelsesfællen foreslog, at vi skulle besøge Barringer Krateret i Arizona. Jeg blev varm på ideen, og 1½ måned senere var vi der. Jeg blev ikke skuffet. Denne artikel er en beretning om dette fascinerende krater, der ligger midt på Arizona højsletten i 2300 meters højde Et meteor kom forbi For år siden var Arizona højsletten en sammenhængende slette, hvor man i horisonten kunne se enkelte flade bjerge stikke op. Pludselig lyste himlen op fra nordøst, og et stort meteor nærmede sig højsletten med en hastighed på 11 km. per sekund. Meteoret var sikkert en fragment af en asteroide fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. I løbet af få sekunder nærmede meteoret sig Jorden med sin store hastighed, og i et splitsekund var højsletten oplyst i et stærkt lysglimt. Meteoret havde ramt Jorden. Det var et meteor på ca. 50 meter i diameter, som vejede flere hundrede tusinder tons. Kollisionen med Jorden udløste en energi svarende til mere end tons TNT. Den store mængde bevægelsesenergi blev i kollisionsøjeblikket omdannet til gevaldige rystelser i meteoret, klippen og den omgivende atmosfære. Det skabte en trykbølge i atmosfæren, som ødelagde alt på sin vej i mange kilometers omkreds. I klippen steg trykket til ca kg. per kvadratcentimeter, efterhånden som meteoret trængte nedad. Jern fra meteoret og klippen fordampede og smeltede i forskellige zoner af kollisionsområdet. Uden for smelteområdet blev store mængder klippe fragmenteret og spredtes vidt omkring. Kraterkanten Resultatet af denne voldsomme proces var skabelsen af et gigantisk krater ca. 220 meter dybt og 1,3 kilometer i diameter, hvor tons klipper af sand- og kalksten var blevet pulveriseret og kastet op i atmosfæren. Så stort at Himmelbjerget kan stå nede i hullet! Nogle stykker af klippen, så store som små huse, lå spredt ud over højsletten i op til 3 kilometers afstand. Siderne af krateret var presset op i en højde af meter i forhold til den omkringliggende højslette. En varm tæt sky af små fragmenter af smeltet jern og nikkel, smeltet klippe og andet materiale rejste sig højt over krateret. Stilheden sænkede sig over højsletten, og alt levende prøvede at begribe, hvad der lige var sket. 8

9 Hvad er nu det for et hul? I 1870 antog tilrejsende bosættere, at krateret var en del af et nærliggende vulkansk område. I 1886 fandt en fårehyrde jern-nikkel meteorfragmenter, men han antog dem for at være sølv. Han fortalte ikke om sine fund før i Senere foreslog andre, at disse fund indikerede at hullet måtte være et krater efter et meteornedslag. I 1891 besøgte geologen G. K. Gilbert krateret. Gilbert havde tidligere opstillet en hypotese om, at kraterne på Månen var et resultat af meteornedslag. Han foretog enkelte undersøgelser i krateret og konkluderede, fejlagtigt, at hullet måtte være af vulkansk oprindelse. Men den konklusion skulle blive udfordret i 1902, da Daniel Barringer kom forbi. Sammensat billede af krateret. I dag er dybden ca. 150 meter pga. erosion. Barringers meteor krater Daniel Barringer var mineingeniør, og han gav i 1902 udtryk for en interesse i at udvinde jern fra området. Efter at han havde besøgt krateret, var han ikke i tvivl om at krateret var forårsaget af et stort jernmeteor, som han mente lå begravet under krateret. Barringer etablerede Standard Iron Company, og han søgte om og fik koncessionsrettighederne til krateret og de nærliggende omgivelser. Barringer havde ret. Krateret var forårsaget af et meteornedslag. Men hvad han ikke vidste, var at meteoret var pulveriseret ved kollisionen. Der havde aldrig været en kæmpe klump jern begravet under krateret. I 1903 startede Barringer udgravningerne, og brugte de næste 26 år på at forfølge sin drøm om at finde og udvinde enorme mængder af jern. Eftersom krateret er næsten cirkulært, var det nærliggende at tro at meteoret lå begravet i midten. Her startede han med sine første boringer. Der viste sig nogle små meteorfragmenter i støvet, men ellers var der ikke noget at komme efter. Han måtte indstille boringen før han kom ned i den dybde, hvor han antog at meteoret lå, fordi den pulveriserede klippe under vandlinjen blev til kviksand da borehovedet penetrerede området. Efter den første borerunde foretog Barringer en række eksperimenter, hvor han undersøgte riffelkuglers bane, når de blev skudt ned i tykt mudder. Selv når han skød relativt skråt ned i mudderet blev hullet rundt. Barringer spekulerede på om meteoret måske lå et andet sted end i midten af krateret. Barringer kiggede ud over krateret igen og lagde mærke til at kraterranden mod syd ser mere ophævet ud. Sammenholdt med den observation at mange meteorfragmenter var blevet fundet på den nordøstlige side af krateret, gav det Barringer grundlag for at konkludere, at meteoret var kommet fra nordøst og måtte være begravet under kraterets sydkant. 9

10 Med fornyet optimisme startede boringen igen, men i ca. 450 meters dybde satte borehovedet sig fast. Barringer tolkede dette som at han havde ramt stykker af meteoret. Boret var dog gået så meget i stykker at det ikke kunne repareres. Den eneste mulighed for Barringer var at købe nyt boreudstyr, men efter 26 års undersøgelser var hans ressourcer opbrugte. Han var en desillusioneret mand som døde senere samme år. I 1941 leasede en nærliggende kvæg ranch, Bar T Ranch, rettighederne til området af Barringers familie. Bar T Ranch etablerede i 1955 Meteor Crater Enterprises, der indtil videre driver Barringer krateret som en privat naturpark. 10

11 Profilskitse af krateret. Den stiplede linje langs den nuværende kontur af kratervæggen indikerer den omtrentlige profil af det originale krater. Moderne videnskabelige undersøgelser og brug af krateret Moderne geologiske og geofysiske undersøgelsesmetoder har bidraget til præcis datering af meteornedslaget, klippens morfologi etc. Dr. Eugene Shoemaker, tidligere chef for afdelingen for astrogeologi, US Geological Survey, Flagstaff, påviste i 1960, at krateret uden tvivl var produktet af et meteornedslag. Siden hen fandt Shoemaker to nye mineraler, coesite og stishovite, da han analyserede prøver fra krateret. Mineraler der skabes under ekstreme temperatur og trykforhold i sand- og kalksten. Siden 1964 har krateret været brugt som træningsområde for NASA. I starten var det træning af astronauterne til Apollo-missionerne der var på dagsordenen. Denne træning bestod i at astronauterne skulle lære at udtage prøver af månesten med gribetænger. NASA var interesserede i månesten fra månens overflade såvel som fra månens indre. Når et meteor rammer månen, vil dybereliggende lag af materiale blive presset op ved kraterkanten. Det er disse lag af materiale som astronauterne blevet trænet i at identificere og udtage prøver fra. Barringerkrateret fremstår i dag som det bedst bevarede eksempel på et meteorkrater på Jordens overflade. Der er i dag ca. 200 kendte meteorkratere på Jordens overflade, som monumenter over dramatiske kollisioner, der har været med til at forme Jorden som vi kender den i dag. Det meteorkrater som formodes at vidne om en af de mere dramatiske begivenheder på Jorden, er Chicxulub krateret på Yucatan-halvøen i Mexico. Chixulub krateret menes at stamme fra et meteornedslag der var årsag til at dinosaurernes uddøden for 60 millioner år siden. 11

12 Nye bøger fra Bog og Idé, Vestergade Silkeborg Dan Sparrow - Rumfart i 50 år Rumfart i 50 år fortæller den fantastiske historie om rumfartens udvikling, siden Sovjetunionen i 1957 sendte det første rumfartøj, Sputnik 1, i kredsløb om Jorden. Rumfart i 50 år fortæller med flotte illustrationer og spændende detaljer om en utrolig periode, der begyndte med Sputnik, bragte det første menneske til Månen, var vidne til rumfærgens triumfer og tragedier, og som vil fortsætte med de banebrydende missioner, der er planlagt for fremtiden. Bogen viser, hvordan satellitter, rumsonder og bemandede rumflyvninger har forvandlet livet på Jorden og skabt en revolution inden for kommunikation og teknologi, samtidig med at de har ændret vores syn på universet og vores plads i det. kr. 299,00 Brian May, Patrick Moore, Chris Lintott BANG! Uiversets historie kr. 299,00 ******************************************************************************** 12

13 Astronomitur til Sierra Nevada Observatoriet, Andalusien i uge 44, 2008 Midtjysk Astronomiforening har indgået aftale med Instituto de Astrofisica de Andalucia om observationstid på Observatorio Sierra Nevada. Observatoriet ligger i 3000 meters højde i Sierra Nevada bjergene i det sydlige Spanien ikke langt fra Malaga og Granada. I starten af 2008 kommer en detaljeret rejseplan med mulighed for tilmelding. I Granada vil der være mulighed for at besøge Al Hambra slottet, som var de muslimske herskeres hovedsæde, da Spanien var et Islamisk herredømme. Astronomisk guide vil være Astronom Hans Kjeldsen, Århus Universitet. Der etableres en arbejdsgruppe som vil stå for at planlægge observationerne på den 1,5 meter kikkert vi får observationstid på. Lars Zielke er kontaktperson til denne arbejdsgruppe. Rejseudvalg: og (Hans Kjeldsen) 13

14 Farven er bordeaux Størrelser S, M. L. XL, XXL En rigtig god kvalitet i sweat-shirt. Bestil hos formanden på tlf Ved samlet bestilling: ,00 pr. stk ,50 pr. stk. > ,00 pr. stk incl. moms EN GUIDE TIL ASTRONOMISK OBSERVATION 3. DEL Af Mugge (Mogens Nielsen-Ferreira) Du skal selvfølgelig have et par gode råd om at observere objekter i vores solsystem. Merkur er en meget lille planet, den bliver aldrig større end omkring 12, og den skal altid ses i tidsrummet mellem ½ - 1½ time efter solnedgang eller før solopgang. D.v.s. at vi altid har den på en lys baggrund, og selvom den kan nå en klarhed på 2, er den ofte vanskelig at finde. Hvis du bruger merkurkortet fra Kometen, kan du se retning og afstand fra Solen og så finde det omtrentlige sted, hvor den skal være. Du skal bruge din prismekikkert først. Man kan ikke se nogen overfladedetaljer på Merkur, men man kan se dens faser. Det interessante ved Merkur er sådan set mere det at finde den end at studere den. Venus er klar, stor og flot. Dens størrelse varierer mellem ca. 10 når den er mindst til ikke mindre end 60 (altså 1 ) når den er størst. Dens klarhed slår alt andet bortset fra Solen og Månen. Den lyser med en magnitude på 4.6 når den er klarest, og hvis 14

15 du ikke har generende lys fra andre kilder, kan Venus kaste skygge på en lys baggrund. Man kan heller ikke se nogen detaljer på Venus, men dens faser er meget tydelige. Når den er størst mulig, d.v.s., når den er nær nedre konjunktion (samme retning som Solen, men nærmere), viser den et meget tyndt men stort segl, som er flot at se. Med øvelse og prismekikkert kan man finde Venus midt om dagen, men pas på ikke at komme til at kigge på Solen! Mars er interessant at kigge på, når den er størst mulig. Mars kommer kun i opposition (den modsatte retning af Solen) hvert andet år, og da Mars bane er ret meget ellipseformet, går der år mellem at den er nærmest, samtidig med at den er i opposition. I 2003 får vi den så nær, som det kan lade sig gøre. Da når den en størrelse på 25 og en klarhed på 2.5. Mars er orangefarvet (Den røde Planet) og man kan se lysere og mørkere områder på dens overflade. Selvom Mars er en såkaldt ydre planet længere fra Solen end Jorden, er den trods alt så nær, at den udviser faser. Jupiter er solsystemets perle hvad angår observation med mindre teleskoper. Selvom Jupiter er næsten 10 gange så langt væk som Mars, når de begge er nærmest Jorden, så er Jupiter så stor, at man kan se mange detaljer på den. Når Jupiter er i opposition, er den over 47, og den bliver aldrig mindre end 32. Dens magnitude på 2.8 i opposition, slås kun, blandt planeter, af Venus. Jupiter har bælter og zoner parallel med dens ækvator, og afhængig af sigtbarheden, kan man se færre eller flere af dem i selv små teleskoper. Jupiter har en Stor Rød Plet, som måske kan ses, når den befinder sig på den side af planeten, som vender imod os. Pletten er ikke særlig rød lige for tiden, jeg vil kalde den lys orange. På Sky & Telescopes internetside ( moonplanets/redspot.html ) kan man se, hvornår pletten passerer centralmeridianen. Endelig har Jupiter jo en masse måner, hvoraf man kan se de 4 største i selv de mindste teleskoper. Disse 4 måner befinder sig altid på en rimelig pæn lige linie parallel med Jupiters ækvator. De to inderste, Jo og Europa, har omløbstider på kun ca. 1 og 3 dage, og i løbet af en observationsaften kan man se, at de flytter sig i forhold til hinanden og Jupiter. I Der Sternenhimmel kan man for hver dag se stillingen af disse 4 måner i forhold til Jupiter. Man kan også se hvornår månerne går ind i eller kommer ud af Jupiters skygge, eller når de forsvinder og kommer frem bag Jupiters skive. Man kan se hvornår en måne bevæger sig ind foran Jupiter og hvornår en månes skygge kan ses på toppen af Jupiters enorme skyformationer. Med PC-programmet JupSat (Jupiter Satellites) kan man se det hele grafisk. JupSat kan hentes på nettet. Jupiter er altid et kig værd. 15

16 PROGRAM FOR FORÅR 2008 Medlemsmøder kl. 19:30 Generalforsamling + sidste nyt fra Hans Kjeldsen 7.02 kl. 19:30 Lars Ebbensgaard fra Lemvig Gymnasium: Om Natursyn og Gudstanke kl. 19:30 Martin Sillasen: Historien om Big Bang 3.04 kl 19:30 Hans Kjeldsen: Aktuelt nyt Grundkursus Datoer for forårets grundkursus, som omhandler kosmologi og Big Bang, bliver: Mandag den 28. januar kl. 19:30 Mandag den 25. februar kl. 19:30 Mandag den 10. marts kl. 19:30 Mandag den 31. marts kl. 19: kl 19:30 Phd-studerende Christoffer Karoff: Solens aktivitet, solpletter, solflares, etc kl. 19:30 Sæsonafslutning på Cassiopeia med grill Programmet for Teleskop Og Teknikgruppen 4. januar kl. 19:00 Observationsaften på Cassiopeia. 11. januar kl Observationsaften på Cassiopeia. 16. januar kl. 19:00 Møde Teleskop og teknikgruppen. 1. februar kl Observationsaften på Cassiopeia. 8. februar kl Observationsaften på Cassiopeia. 13. februar kl. 19:00 Møde Teleskop og teknikgruppen. 29. februar kl Observationsaften på Cassiopeia. 7. marts kl Observationsaften på Cassiopeia. 12. marts kl. 19:00 Møde Teleskop og teknikgruppen. 28. marts kl Observationsaften på Cassiopeia 4. april kl Observationsaften på Cassiopeia. 9. april kl. 19:00 Møde Teleskop og teknikgruppen. 25. april kl Observationsaften på Cassiopeia. 30. april kl. 19:00 Møde Teleskop og teknikgruppen. 14. maj kl. 19:00 Møde Teleskop og teknikgruppen. 4. juni kl. 19:00 Møde Teleskop og teknikgruppen. 16

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

5. Kometer, asteroider og meteorer

5. Kometer, asteroider og meteorer 5. Kometer, asteroider og meteorer 102 1. Faktaboks 2. Solsystemet 3. Meteorer og meteoritter 4. Asteroider 5. Kometer 6. Kratere på jorden 7. Case A: Bedout nedslaget Case B: Tunguska nedslaget Case C:

Læs mere

D. 4. oktober kunne den lille Sputnik fejre 50 års jubilæum

D. 4. oktober kunne den lille Sputnik fejre 50 års jubilæum D. 4. oktober kunne den lille Sputnik fejre 50 års jubilæum NR. 5. 10. årgang Oktober/November 2007 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

Venus forlader solskiven. Optaget af Nicolaj Haarup

Venus forlader solskiven. Optaget af Nicolaj Haarup Venus forlader solskiven. Optaget af Nicolaj Haarup NR. 2 15. ÅRGANG Juli/August 2012 1 Midtjysk Astronomiforening Formand: Allan Rasmusen Enghavevej 28, 7361 Ejstrupholm tlf. 2825 9628 allan.o.h@altiboxmail.dk

Læs mere

Merkur fotograferet af MESSENGER i februar det første besøg siden 75

Merkur fotograferet af MESSENGER i februar det første besøg siden 75 Merkur fotograferet af MESSENGER i februar det første besøg siden 75 NR. 2. 11. ÅRGANG APRIL / MAJ 2008 1 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf:

Læs mere

Månehaloen d. 21. januar, sét gennem et fiskeøje

Månehaloen d. 21. januar, sét gennem et fiskeøje Månehaloen d. 21. januar, sét gennem et fiskeøje NR. 1. 11. ÅRGANG Februar/Marts 2008 Midtjysk Astronomiforening Formand: Tonni Thorsager Kragelund Møllevej 25, 8600 Silkeborg, tlf: 8686 7142 e-mail: tontho@mail.dk

Læs mere

Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet

Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet RT1: fstandsberegning (Fra katederet) 5 RT2: Bold og Glob 6 OT1:Bestemmelse af Jordens radius 9 OT2:Modelafhængighed 11 OT3:fstanden til Månen 12 OT4:Månens

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET Hubble Space Telescope International Space Station MODUL 3 - ET SPEKTRALT FINGERAFTRYK EM-STRÅLINGS EGENSKABER Elektromagnetisk stråling kan betragtes som bølger og

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Mennesket og Universet En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Big Bang Det voksende Univers Kunst-illustrationer af Universets begyndelse og udvikling Forskellige Verdensbilleder Fra Den flade Jord

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 8. til 10. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner samt ændringen af verdensbilledet som følge af målingerne. Titelbladet

Læs mere

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Linseteleskopet Et billigt alternativ - Unge forskere 2015 Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Abstract Formål: Formålet med projektet er at bygge billige linseteleskoper, der ville

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Galaksearkæologi for amatører Janauar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Transit af XO-2b. Jonas Bregnhøj Nielsen. Lars Fogt Paulsen

Transit af XO-2b. Jonas Bregnhøj Nielsen. Lars Fogt Paulsen Transit af XO-2b Udarbejdet af: Kasper Lind Jensen Jonas Bregnhøj Nielsen Lars Fogt Paulsen Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 XO-2b... 4 Beskrivelse af observationer... 4 Datareduktion... 5 Diskussion...

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Fornemt besøg hos NASA

Fornemt besøg hos NASA Fornemt besøg hos NASA NR. 3 / 4 13. ÅRGANG November / December 2010 1 Midtjysk Astronomiforening Formand: Nicolaj Haarup Komosevej 8, 8620 Kjellerup, tlf. 8686 7309 Kasserer: Ole Skov Hansen Lyngvej 36,

Læs mere

Kristian Pedersen til Stormødet

Kristian Pedersen til Stormødet Kristian Pedersen til Stormødet NR. 2. 13. ÅRGANG April/Maj 2010 1 Midtjysk Astronomiforening Formand: Lars Zielke Bannestrupparken 60, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4715 Næstformand: Nicolaj Haarup Komosevej

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Venus relative størrelse og fase

Venus relative størrelse og fase Venus relative størrelse og fase Steffen Grøndahl Planeten Venus er værd at studere i teleskop. Med blot en forstørrelse på 20-30 gange, kan man se, at Venus ikke er punktformet og at den ligesom Månen

Læs mere

Modul 7-10: Rumfart og afstande i Universet

Modul 7-10: Rumfart og afstande i Universet Modul 7-10 Modul 7-10: Rumfart og afstande i Universet Kort rids af rumfartens historie Den første astronaut i rummet var Juri Gagarin, men længe før hans rumfærd var der mange, der forestillede sig, at

Læs mere

Lærervejledning til Kampen om solsystemet

Lærervejledning til Kampen om solsystemet Lærervejledning Lærervejledning til Kampen om solsystemet Indhold 1. Kampen om solsystemet 2. Tekniske krav 3. Spillereglerne 4. Fire klik og så er I i gang 5. Fagligt indhold 6. Flere links Kampen om

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Curiosity på vej mod Mars

Curiosity på vej mod Mars Curiosity på vej mod Mars NR. 3 14. ÅRGANG August - December 2011 Midtjysk Astronomiforening Formand: Allan Rasmusen Enghavevej 28, 7361 Ejstrupholm tlf. 2825 9628 allan.o.h@altiboxmail.dk Næstformand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

10 milliarder planeter som Jorden

10 milliarder planeter som Jorden 16 10 milliarder planeter som Jorden Forfatter Uffe Gråe Jørgensen, lektor, Niels Bohr Institutet og Center for Stjerne- og Planetdannelse, Københavns Universitet uffegj@nbi.dk En kunstners indtryk af

Læs mere

Planetatmosfærer. Hvorfor denne forskel?

Planetatmosfærer. Hvorfor denne forskel? Planetatmosfærer De indre planeter Venus og Jorden har tykke atmosfærer. Mars' atmosfære er kun 0,5% af Jordens. Månen har nærmest ingen atmosfære. De ydre planeter De har alle atmosfærer. Hvorfor denne

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

I forbindelse med julefrokosten afholder vi tillige generalforsamling, følgende er dagsorden:

I forbindelse med julefrokosten afholder vi tillige generalforsamling, følgende er dagsorden: Årsrapport 2008 Ærede brødre! Det er mig en fornøjelse at skrive dette julebrev, ho ho ho. Så er året snart gået. Logen har på bedste vis manifesteret sig ved sjove, vigtige, gakkede og fornøjelige aktiviteter.

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere