Nr /09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad"

Transkript

1 Læs bl.a. om: Biprojekt i 7.b Hyttetur til Jesperhus Bornholmertur Natur & teknik i 3.b 6. klasserne sov på skolen Fritteren holder fødselsdage September 2008 Mariager Skoles kontaktblad World of Drums Nye trøjer Indsatsområder Tandlægen informerer Anonym rådgivning Get Moving Pattebarn Robotter i 3.b Se bladet i farver på under menupunktet Publikationer Dokumenter Nr /09 Projekt med honningbier 7.b 1

2 "Frikvarter" er Mariager Skoles og skolebestyrelses kontaktblad, hvis formål er at orientere om skolen. Bladet udarbejdes af en redaktion bestående af: Susanne Mikkelsen, Jens Chr. Schou og Jytte Holm fra SKB samt to elever. Ansvarshavende: Jesper Heibøll. (Mariager Skoles tryk). Stof til næste nummer af Frikvarter skal fremsendes digitalt til FRUGTBODEN Her er en liste over priser og de forskellige varer, vi sælger i Frugtboden i år. Pølsehorn Pizzasnegl Ciabattabrød Ostebrød Frugt Rosiner Juice Kakao Müslibar Riskager Ostehaps Kopnudler ½ l. kildevand Milkshake Mini-Meal/Yoghurt 12kr. 12kr. 3kr. 4kr. 4kr. 2kr. 4kr. 4kr. 5kr. 2kr. 3kr. 8kr. 5kr. 12kr. 10kr. VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL AT ÆNDRE PRISER. 8.b 2

3 Leder Trivsel, anerkendelse, ros, opførsel, normer, vægt, alkohol, stoffer. Der sættes mange tanker i gang, hvis man skal overveje, hvad der er et godt liv. Det er naturligvis forskelligt fra pers on til person, hvad man forstår ved et godt liv. For skolebørns vedkommende tror jeg, at alle elever går i skole med især 2 ting for øje. For det første vil alle børn gerne lære noget. De går i skole for at blive klogere. Det er også derfor de har glædet sige til at starte i skolen, da de var 5-6 år. Den anden ting, der er vigtig for alle børn, det er, at have venner i og uden for skolen. O pfyldes begge disse betingelser, så tror jeg, at man som barn synes, at man har et godt (skole)liv. Når elever oplever at en af ovenstående tilstande ikke opfyldes, så er det måske et knap så godt skoleliv. Det kan betyde, at man som barn i afmagt kommer til at udvise manglende motivation og en adfærd, der ikke er særlig hensigtsmæssig. Som udgangspunkt er jeg overbevist om, at alle børn ønsker at have et godt forhold til de mennesker, de omgiver sig med. Hvad kan vi så gøre for at underbygge en sund og positiv udvikling for børnene i skolen, så de er i god trivsel? Her er anerkendelse et kodeord. Og hvad mener jeg så med det? Jeg mener, at vi på skolen og i hjemmet skal være resursefokuserede, når vi kigger på barnet. Vi skal afsøge alle barnets styrker og opildne dem til at bruge deres styrkesider for derigennem at blive bedre og dygtigere, også til de ting, som de ikke er så skrappe til. Har man eksempelvis sendt sit barn i byen for at handle for første gang og de har glemt at købe sukker, så vil barnet profitere af, at få at vide, at det var flot, at hun næsten havde husket at købe det hele, i stedet for at få at vide, at det var for dumt at glemme sukker. På den måde vil man styrke barnet i det barnet kan og opildne barnet til at gøre det endnu bedre næste gang. På samme måde skal skolen fokusere på barnets styrkesider og skabe læring og trivsel via dem. Det viser sig eksempelvis i dokumentarserien Skolen, der vises på tv2 for tiden. Det behøver ikke nødvendigvis at være ved at bruge læringsstile. Jeg tror, at det vigtige er at man viser, at man tror på barnet. Mariager skole har valgt at arbejde med trivsel for både børn og voksne. Når man taler om trivsel må man kigge på helheder, og derfor er trivsel også mere end anerkendelse. Det er også fokus på bevægelse og kostens betydning for indlæring og social omgang. Derfor vil vi også have fokus på disse ting. D erfor kan vi eksempelvis arbejde med det gode frikvarter, sund mad, skolemadsordninger, den gode madpakke og meget mere. Dette kan med fordel tages op i et meget fagligt perspektiv i mange af skolens fag: dansk, biologi, matematik, hjemkundskab og idræt for blot at nævne nogle af de mest åbenlyse. Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at I hjemme husker at fokusere på ovenstående betragtninger, så vi sammen kan bringe Mariager skole til nye højder. Jesper Heibøll 3

4 Nyt fra skolens kontor... Karen Clausen Vagn Christoffersen Medarbejdere Så er skoleåret godt i gang igen. Vi har sagt farvel til gode medarbejdere, på gensyn til en enkelt og goddag til nye. Karen Clausen og Vagn Christoffersen havde sidste arbejdsdag d. 29. august. Der blev de hædret til den helt store guldmedalje. Først blev de ført gennem flagallé gennem hele skolen, hvorefter alle skolens elever og personale sang 2 sange i skolegården. Kl samledes alle skolens elever i gymnastiksalen, hvor de r var unde r- holdning for Karen og Vagn. Det var superhyggeligt, og det er noget vi med rette kan være stolte af. Senere på dagen holdt skolen officie l afsked for indbudte gæster. Tak til alle de elever, der optrådte, og til alle andre, der 4 var med til at gøre dagen til en dejlig dag for Karen og Vagn. Vi har sendt Anne Hald på barsel. Vi ønsker held og lykke med fødsel og barsel og glæder os til din returnering d. 1. august. Men når der rejser nogen, så kommer der også nye til. Derfor har vi været rigtigt glade for at kunne byde velkommen til Anja Q vist, Inge Christensen og Kathrine Kjærsgaard, som er nye lærere på skolen. Desuden har vi budt ve lkommen til Trine Gaarden Jørgensen, der er ny afdelingsleder for de yngste årgange. Trine komme r fra Skørping skole, hvor hun har være t indskolingskoordinator. Trine har allerede vist sig som et godt valg til afdelingsleder på Mariager skole. I sfo en er der også sket udskift-

5 Nyt fra skolens kontor... ning. Vi har sagt farvel til Gitte, som har fundet arbejde andetsteds. Vi ønsker hende held og lykke med det. Vi har så ansat en ny pædagog, så vi d. 1. november siger goddag til Camilla Hølund, der samtidig tilknyttes 2.b som skolepædagog. Trivselsuge Uge 41 er udnævnt til officiel Trivselsuge på Mariager skole. I denne A-uge skal eleverne arbejde med forskellige aktiviteter inden for kost, motion og trivsel, som også vil være indsatsom råde på skolen i de kommende år. Projektbeskrivelse kan findes på skolens hjemmeside ariage rskole.dk. Vi anbefaler i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, at eleverne cykler til skole i denne uge, så vidt det er muligt. 5 Klippe-klistredag Så er det nok også tidspunktet at erindre om, at der afholdes obligatorisk skoledag lørdag d. 29. november. Årsagen til dette er, at vi så kan give eleverne juleferie allerede d. 19. december i stedet for den 22. december. Dagen afholdes som en Klippeklistre dag, hvor forældre og bedsteforældre er meget velkomne til at deltage. Da der ikke kører busser denne dag, håber vi på, at I i hjemmene selv kan organisere transporten til og fra skole denne dag. Skulle man være forhindret i at køre sit barn i skole, vil vi organisere transport. Nærmere oplysninger om dagen vil tilgå, når vi nærmer os. Fredag d. 12. december afholdes Lucia-optog på skolen. Her er forældre velkomne til at møde op. IT Skolen har udvidet sin bestand af Smart Boards, så alle klasser fra 6. til 9. er dækket ind med Smart boards. Et Smart Board er en interaktiv tavle, der træder i stedet for den traditionelle kridttavle, som læreren ellers har brugt i klasseværelset i hundredvis af år. Man kan skrive på tavlen på gammeldags manér, men man kan herefter eksempelvis gemme sine tavler på pc og senere hente dem frem igen og arbejde videre på dem eller sende dem hjem til eleverne via elevintra. Lærere og elever kan plan-

6 lægge unde rvisning og fremlæggelser hjemme og vise dem på tavlen og her arbejde videre med det forberedte materiale. Desuden kan der vises film på boardet, som også er koblet på internettet. Altså en ny verden af muligheder på 92. Vi vil i løbet af de kommende år forsøge at få råd til at udvide antallet af klasse lokale r med SmartBoards, således at vi arbejder os ned mod indskolingen. Dog har vi besluttet at ophænge et enkelt Smart- Board i indskolingen, så både børn og personale får mulighed for at stifte bekendtskab med boardets muligheder. Dialog og aftalestyring. Den 1. januar indføres dialog og aftalestyring på skole rne og andre institutioner i Mariagerfjord kommune. Det betyder at skolens leder indgår en aftale med kommunalbestyrelsen, om hvilke mål der arbejdes med i de kommende år. Der vil både være kommunale og lokale indsatsområder. Sidstnævnte er altså kun gældende for Mariage r skole. Aftalen udarbejdes i løbet af efteråret. Kvalitetsrapport. Skolen har udarbejdet sin kvalitetsrapport, der giver oplysninger om skolens arbejde og resultate r. Skolefagenhede n har he r- efter bearbejdet skolernes rapporter og indsendt en samlet status for kommunens skoler til undervisningsministeriet og kommunalbe styrelsen. Mariage r skole viser gode resultater på afgangsprøve rne, men også på fravær ser det rigtigt godt ud, hvilket underbygger at Mariager skoles elever generelt er i god trivsel. Skolefagenheden har på baggrund af kvalitetsrapporten opstillet krav til skolerne principper på flere områder. Skolen har udarbejdet handlingsplaner som opfølgning på de opstillede krav. Med venlig hilsen Jesper Heibøll Skoleleder 6

7 Efterår med skolebestyrelsen Pludselig er det over os. Det vidunderlige farverige efterår. Solen varmer stadig og på en mark ved Hvidsten kro står den mest fantastiske røde he likopte r. Skinnende, funklende ny og klar til at hæve sig fra jorden op mod den blå himmel. Sådan møder jeg også vores skolebestyrelse mandag aften. Alle er klar til endnu en tur for skolen, vores unger, vi forældre og skolens mange medarbejdere. Luften er ladet med energi, smil og ærmerne er smøget op. Forældremøder Flere af jer har allerede mødt nogle af os personligt, idet vi på skift har deltaget i flere forældremøder. Invitationer vi er meget glade for. På møderne får vi lejlighed til at fortælle om, hvad der rører sig i skolebestyrelsen, og blive inspireret til det videre arbejde. Så tak for invitationerne. Kostpolitik Frugtbodens sortiment har været til debat på vores første møde i skolebestyrelsen. Hvordan kan sortimentet forenes med vores udmelding om at have fokus på sund mad og motion? Vi forstår spørgsmålet, men bakker op om 8 klassernes valg af sortiment. Frugtboden er et supplement til madpakken, ikke en erstatning. Det er vigtigt, at vi forældre er beviste om, at det er vores ansvar, at børnene har en sund og nærende madpakke med og evt. mad med til mellemmåltider samt drikkevarer. Frugtboden og mælkeordningen er en unik chance for de ældre elever til at dyrke praktisk matematik. Dansk lærerne bruger også de to ordninger aktivt i undervisningen. Det udvikler de ældre elevers ansvarsbevidsthed. Overskuddet er også et godt supplement til deres studietur i 9. klasse. Sortimentet er valgt ud fra elevernes ønsker og et forsvar- 7

8 Efterår med skolebestyrelsen... ligt sundhedshensyn, da det jo som før omtalt kun er et supplement til madpakken. Det he nstilles til 8. klasserne, at der fremover vælges kakaomælk med lavt sukkeindhold. Når det så er sagt, har bestyrelsen besluttet at tage tilbud hjem på levering af sund mad til mulig erstatning af madpakkerne. Det har været debatteret i længere tid, og vi håber, at have et tilbud klar gerne inden jul, men ellers først i Vi håber, på jeres opbakning til en sådan forsøgsordning. Skolen har lige ledes søgt kommunen om opstilling af koldvandsautomater, da det længe har været et stort ønske fra eleverne. Her håber vi, at behovet for anden drikkevare vil blive erstattet af rent koldt og læskende vand. Alle undersøgelser underbygger vores tiltag, vand og sund skolemad giver mere læringsparate og friske elever. Det vil kunne ses på koncentrationen, og dermed vores børns trivsel og faglige udvikling. Det er vigtigt at vores børn får et nærende morgenmåltid, inden vi sender dem i skole. Flere tekniske skoler har set skriften på væggen, og de serverer morgenmad for deres elever. Enkelte 8 skoler har også tilbud om frokost og mellemmåltider. På de skoler ses en markant ændring i forhold til fastholdelse af eleverne, og deres karakter niveau er mindst steget et point. Svenskerne har haft succes med madordninger i mange år. Så nu skal Mariager skole også være med. Motion og misbrug En sund sjæl i en sund krop? Rigtigt eller forkert? Jeg har ikke svaret, men sport og misbrug hænger ikke sammen. Alkohol, narko mm. svækker kroppen, og dermed de sportslige resultater, og det er ligegyldigt, om det er på eliteniveau, eller når der spilles langbold i fritimen. Så juhu- skolens lærere og medarbejdere har fået sat et super godt program for den kommende A-uge. Det er helt i tråd, med den handlingsplan skolebestyre lses adhoc gruppe har udarbejdet. Alle kan godt glæde sig, måske skal du/i tage en fridag og komme ned og se på. Udefaciliteter Bevægelse er vigtigt, også i frikvarterene. Derfor er det besluttet at iværksætte en plan for udvikling af udefaciliteterne, især målrettet de ældre elever. Det skal ske i samarbejde med arkitekter og skolens brugere. Vi håber, at vi kan imødekomme

9 nogle af elevrådets ønsker. Tidsrammen er sat til sidst i 2008 først i 2009 for påbegynde lse af fornyelse af udefaciliteterne IT Mariager kirke er på nettet, Mariager skole kommer mere på nettet. Skolebestyrelsen har udfordret skolen på udvikling og brug af IT teknologi både i undervisningen og som kommunikationsmiddel; men medarbejdere, elever og forældre skal selvfølgelig være parate. Derfor er elev-intra og lære r-intra første step, forældreintra kommer i step to. Skolebestyrelsen har besluttet, at skolen skal udarbejde et oplæg til afprøvning af et pilotprojekt for forældre-intra. Der er sat interaktive tavler op i alle klasserne i blok 5 og en i indskolingen. Det er spændende at følge udviklingen på området og brugen af de tte nye pædagogiske værktøj. Skolevejen Vores små børn kan stadig ikke komme helt tørskoede i skole, da de sidste flise r langs fodboldbanen endnu ikke er lagt. Vi håber på en snarlig løsning af problemet. Indtil da bedes alle tage hensyn til de der færdes på forældreparkeringen. Kvalitet Sommeren har budt på endnu en k valite tsrapport, som skolebestyrelsen og skolen har studeret, og forholdt sig til. På den baggrund er der vedtaget og udarbejdet opfølgende handlingsplaner i henhold til aftale med kommunen. Kvalitets og tilfredshedsmålinger er ved at blive en fast bestanddel af skolens hverdag. Noget vi skal bruge konstruktivt og fremadre t- tet. Suppleringsvalg Vi afvente r invitation fra kommune n til afvik ling af supple ringsvalg. Valget er blevet godkendt, men invitationen er endnu ikke modtaget. Muligheder frem for begrænsninger Det er ordene, der fortsat vil præge denne skolebestyrelses arbejde og beslutninger. Fordybelse og vilje til samarbejde Det er vores brand. På skolebestyrelsens vegne Formand for skolebestyrelsen Pia Sølvsten Andersen 9

10 Kære forældre I forbindelse med Sundhedsstyrelsens motionskampagne, GetMoving i uge 41, anbefaler Mariager Skole i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, at børn og unge går eller cykler til skole. Hvorfor skal børn og unge gå eller cykle i skole? Fysisk aktive børn og unge har større livsglæde og selvtillid Fysisk aktive børn og unge har et godt socialt netværk Fysisk aktive børn og unge mindsker risikoen for overvægt Fysisk aktive børn og unge mindsker risikoen for forhøjet blodtryk og diabetes Jo flere børn der selv klarer transporten des sikrere bliver skoleve jen Det er sejt, at være fysisk aktiv Hvad skal vi gøre? I gør jeres børn en tjeneste ved at opfordre dem til at gå eller cykle i skole I giver jeres børn gode og sunde vaner, som de kan tage med sig videre i livet Motiver jeres børn til at gå eller cykle i skole Arrangerer, at jeres børn kan følges med venner eller andre foræl dre i skole Sørg for at der er luft i dækkene, og at jeres børn har ordentligt fodtøj Gå selv foran som et godt eksempel God tur 10

11 Anonym rådgivning... - for lærer, forældre & elever Som et nyt tiltag tilbydes nu anonym rådgivning til lærer, forældre samt elever på Mariager skole. Rådgivningen er åben, hvilket betyder, at der ikke skal aftales tid. Anonymiteten betyder, at det ikke er nødvendigt at oplyse navn, ligesom der ikke vil blive skrevet journal. Tilstede i den åbne anonyme rådgivning vil være en psykolog og en socialrådgiver fra Mariagerfjord Kommune. Hvilke forhold kan der rådgives om? Lærerne kan rette henvendelse om bekymringer opstået i det daglige arbejde med elever og forældre, hvilket fx kan omhandle egne handlemulighede r ve drørende særligt truede børn, hjælp til vurdering af et problems alvorsgrad, kriterier for underretning til de sociale myndigheder etc. Forældre kan rette henvendelse om fx bekymringer for deres barns trivse l på skolen og/e lle r i hjemmet, spørgsmål vedrørende forældremyndighed, opdragelsesproblematikker, forhold omkring sygdom, dødsfald, misbrug i familien etc. Børn og unge kan rette henvendelse, hvis de har brug for at tale om problemer fx om forholde t til forældre ne, skolegang, misbrug, k riminalitet, vold, spiseforstyrrelse, mobning, ked-af-det-hed, angst etc. Det er vigtigt at fremhæve, at der i den åbne anonyme rådgivning ikke er nogle problemer, der er for små at rette henvendelse om, og at ovenstående blot er eksempler på emner, der kan tales om. Træffetid skoleåret 2008/2009: Onsdag den 22. oktober kl Tirsdag den 9. december kl Tirsdag den 3. februar kl Tirsdag den 7. april kl Tirsdag den 2. juni kl Sted: Mariager skole Blok 1 (hovedindgang) mødelokale 2 Med venlig hilsen Anne Dorte Kristensen (psykolog) og Laila Gundersen (socialrådgiver) 11

12 Nye lærere... Jeg hedde r Trine Gaarden Jørgensen og er ny afdelingsleder for årgang. I dette skoleår unde rvise r jeg desuden i matematik på 1. årgang. Jeg bor i Rebild sammen med min mand, Søren, og vores tre børn: Tobias, Rebekka og Anna. Efter jeg blev færdiguddannet fra Hjørring Seminarium, har jeg blandt andet undervist på Rebild Efterskole og Skørping Skole. Her har jeg især beskæftiget mig med dansk og matematik, ligesom jeg har været koordinator for indskoling, mellemtrin og tosprogsundervisning. For tre år siden blev jeg færdig som cand.pæd. i dansk, hvorfor jeg også har undervist på kurser på CVU Nordjylland. Mit navn er Anja Qvist og jeg har uddannet mig som lærer efter at have arbejde som skrivende journalist i en årrække. Jeg er primært tilknyttet 6. årgang, hvor jeg er klasselærer/ dansklærer i x og musiklærer i begge klasser. Dertil underviser jeg en 7. klasse i geografi og er i år samtidig støtte/kursuslærer for flere elever på mellemtrinet. I foråret skal jeg desuden undervise 5. årgang i computer. Jeg bor i Mariager med min mand og vores børn - vores ældste er netop begyndt at gå i 0. på skolen. 12

13 Nye lærere... Mit navn e r Inge Sandahl Christensen, jeg er gift og har to børn. Vi har boet i byen i en del år. Jeg har 20 år som lærer bag mig og synes, det var ved at være tiden at søge ansættelse ved Mariager skole, som jeg kender gennem mine piger, som nu er 15 og 18 år. Mine hovedfag er biologi, natur/teknik og musik, men jeg underviser også i billedkunst, håndarbejde, samt historie og kristendom. Jeg har fået en super velkomst af forældre, elever og nye kolleger. Tak for det alle sammen! Jeg hedder Kathrine Kjærsgaard og bor i Hadsund sammen med Henning og vores børn, Anna og Julie på 18 og 19 år. Jeg er uddannet som lærer ved Ålborg Seminarium med liniefagene dansk og billedk unst og håndarbe jdslærer fra Håndarbejdsseminariet, sam t har pædagogisk uddanne l- se fra Ålborg Universitet undervisningserfaring medbringer jeg også både undervisning med børn, unge samt voksne. Meget af min fritid er jeg i mit atelier i Hadsund, hvor jeg hygger mig med maling, pensle r, stof og symaskine. Igennem årene er der blevet syet mange kostumer til Cirkus, tøj til julemanden, malet billeder og arrangeret udstillinger på Mariager Skole har jeg allerede mødt mange kreative børn med de samme interesser og har fået en god modtagelse på skolen. 13

14 fordi der er gode ting hernede og vi laver meget (dreng 10 år) fordi man kan være ude og snitte (Pige 9 år) fordi vi har en hule (dreng 9 år) fordi man kan lege med vennerne (dreng 10 år) fordi man ikke har timer som i skolen (pige 10 år) fordi vi laver påklædningsdukker (pige 7 år) fordi man kan lege i puderummet (dreng 7 år) fordi man kan løbe på rulleskøjter (pige 7 år) fordi vi kan filte (pige 8 år) På skolens hjemmeside er der kommet et link til Fritteren. Her kan du læse mere om Fritteren og se vores månedsplan. Vi ses 14

15 Fødselsdag i Fritteren... Torsdag d. 25. september startede vi en ny tradition i Fritteren. Vi holdte kvartalsfødselsdag for de børn som har haft fødselsdag i sidste 3 måneder. Børnene har selv været med til at bestemme menu, drikkevarer og hvad der skal leges. Denne gang stod det på pølsehorn, muffins, sodavand og diskotek. Billederne taler vist sit tydelige sprog for at vi havde en super god dag. Og vi glæder os allerede til den næste fødselsdag i december. 15

16 Elevrådet... Store elevråd: Formand: Andreas Viftrup Andersen 8.b Næstformand: Janne Jørgensen 9.a Sekretær: Sigrid Fisker Glavind Lille elevråd: Formand: Mia Hovgaard Jessen 5.b Næstformand: Botilla Dalsgaard Jensen 5.b FU: Niels Peter Rather 9.b Bladudvalg: Nicole Pedersen 7.b Katrine Thygesen 9.a Lærerrepræsentanter: Jan Gammelgaard Pernille Viladsen REPRÆSENTANT REPRÆSENTANT SUPPLEANT(ER) 2. år 1. år 3.A Christian Hansen Jonas Møller Victor Møller 3.B Kerstin Hansen Marcus Dalsgaard Jensen 4.A Hans Storm Sørensen 4.B Sven Hededal Lentz 16 Mikkel Peters Aimee Annika Hansen Emilie O. Andersen Tobias Loft Holz Emma Østergaard 4.C Karl Emil Poulsen Morten Nielsen Nadia Larsen 5.A Maja Jensen Emil Palsgaard Benjamin Nielsen 5.B Mia Hovgaard Jessen Botilla Dalsgaard Jensen Hans Kjærgaard Christensen 5.C Gustav Mellerup Ida Maja Rather Camilla Bundgaard 6.X Henriette Buhl Pedersen Karoline Engstrøm Mathies Skjellerup Poulsen 6.Y Lærke Bach Møller Julian Christensen Clara Haahr 7.A Mads Nejsum Sigrid Fisker Glavind Ulrikke Markussen 7.B Nicole Pedersen Ditte Hjort Kronbo Camilla Sølvsten Andersen 7.C Line Skou Nielsen Asger Aas Larsen Nanna Ø. Johnsen 8.A Christine Juulsgaard Jensen 8.B Andreas Viftrup Andersen 9.A Janne Winthe r Jørgensen Katrine Rasmussen Ce cilie Hjort Kronbo Katrine Thygesen Steffen K. Andersen Christian yde Præstholm Nanna Nørgaard Møller 9.B Niels Peter Rather Christoffer Jalk Michael Haahr

17 0.A Poul Overgaard tlf Vestergade 2, 9550 Mariager 0.B Søren Kruse, tlf Skovbrynet 3, 9550 Mariager 1.A Jeannette Krogh tlf Møllebakken 19, 9550 Mariager 1.B Mikkel Christensen tlf Fladbjergvej 18, 9550 Mariager 1.C Pia Jessen tlf Nis Petersensvej 6, 9550 Mariager 2.a Vibeke Sørensen tlf Vejrmøllegården 10, 9550 Mariager 2.b Jette Christensen tlf Fjelstedvej 16, 9550 Mariager Klasserepræsentanter MARIAGER SKOLE 2008/ Lars Malling tlf Digtervænget 141, 9550 Mariager Lasse Henningsen tlf Digtervænget 25, 9550 Mariager Poul Rasmussen tlf Fælledvej 20, 9550 Mariager Vida Nielsen tlf Havnegade 12A, 1, 9550 Mariager Sanne Bendtsen tlf Skolevænget 24, 550 Mariager Berit Bruhn Madsen tlf Digtervænget Mariager 3.a Betina Jensen tlf Frydensbjergvej 20, 9550 Mariager 3.b Pia Juul Vestergaard tlf Lise K. Levinsen tlf Fuglsangsgade 18, 9550 Mariager Glovdalvej 2, Kjellerup, 9550 Mariager 4.a Birgitte S. Nielsen tlf Havndalvej 21, 9550 Mariager 4.b Iben Johansson tlf Digtervænget 253, 9550 Mariager 4.c Berit Kirkegaard tlf Houvej 5, 9550 Mariager 5.a Inge Mandrup Petersen tlf Lykkemarksvej 1, Svenst Mariager 5.b Pia Jessen tlf Nis Petersensvej 6, 9550 Mariager 5.c Kirsten Hymøller tlf Hemvej 6, 9550 Mariager 6.x Vibeke Straarup tlf Fjordgade 19, 9550 Mariager 6.y Iben Johansson tlf Digtervænget 253, 9550 Mariager 7.a Lars Kirkegaard tlf Digtervænget 131, 9550 Mariager 7.b Maja Jensen tlf Fladbjergvej 3B 9550 Mariager 7.c Lars Henrik Sørensen tlf Stentoften 32, 9550 Mariager 8.a Janne Julsgaard Jensen tlf Stentoften 2, 9550 Mariager 8.b Rikke Hanghøj Madsen tlf Hybenvej 4, 9550 Mariager 9.a Kim Johansen tlf Munkedalen 2, 9550 Mariager 9.b Randi Plesner tlf Assensvej 5, 9550 Mariager Lars Henrik Sørensen tlf Stentoften 32, 9550 Mariager Helle Hededal Lentz tlf Randrupvej 34, True, 9550 Mariager Anders Thostrup tlf Digtervænget 27, 9550 Mariager Dorthe Ellegaard-Thomsen tlf Frydensbjergvej 6, 9550 Mariager Aina Margrethe Lihn tlf Stentoften 44, 9550 Mariager Bente Pedersen tlf Møllevænget 1A, 9550 Mariager Eva Friborg tlf True Hovedgade 5, 9550 Mariager Erik Østergaard tlf Stentoften Mariager Søren Rasmussen, tlf Hybenvej 12, 9550 Mariager Pia Jessen tlf Nis Petersensvej 6, 9550 Mariager Vibeke Straarup tlf Fjordgade 19, 9550 Mariager Helle Storm Sørensen tlf Stentoften 32, 9550 Mariager Birgit Jakobsen tlf Skovvej 9, 9550 Mariager

18 Tandlægen informerer... Vedrørende tandeftersyn og behandling for børnene i børnehaveklasserne på Mariager skole. Fra dette skoleår vil børnene fra børnehavek lasse rne blive indkaldt til tandlæge med forældre enkeltvis. som ny leder af klinikken. Samtidig skal jeg være afde lingstandlæge for distrikt øst, som fra næste sommer også vil omfatte den ny tandklinik, som skal bygges i Hadsund. Jeg komme r fra en stilling som stedfortræde r i Vesthimme rland kommunes tandpleje. Begrunde lsen e r, at mange forældre gerne vil følge deres børn til tandlæge lidt længere end 6 år. Der er også en faglig begrundelse, idet vi anbefaler forældrene at børste børnenes tænder til 10 års alderen. Derfor er det godt at holde forældrekontakten lidt længere. Evt. udvider vi med 1 kl. næste år. Det er ikke afgjort endnu. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tandklinikken i Mariager på tlf.nr Med venlig hilsen Susanne Carly Winding Nyt fra tandklinikken Der er kommet nyt personale til på tandklinikken fra august Lad mig begynde med at præsentere mig selv. Mit navn er Susanne Carly Winding og jeg glæder mig meget til at begynde 18 Overtandlæge Kirsten Andersen, som er leder af hele tandplejen i Mariagerfjord kommune, vil man også kunne træffe nogle dage om ugen. Resten af ugen arbejder hun fra vores tandklinik i Hobro. Endvidere begynder tandlæge Katrine Ø rum. Hun kommer direkte fra Tandlægeskolen og glæder sig også meget til at komme rigtig i gang med at arbejde. Vores erfarne tandplejer Anni Pedersen skal også være her nogle dage om ugen. Hun vil primært tage sig af undersøgelser samt hjælpe til med børn, der skal have bøjle på. Selvfølgelig vil man stadig kun træffe det gode gamle velkendte personale, der kender patienterne og forældrene så godt. Det er vores klinikassistenter Mona Laurse n, Tina Bach, Louise Hansen samt Kirsten Jensen. I løbet af sommerferien har vi foretaget nogle forbedringer af

19 ... tandlægeklinikken. Bl.a. er der blevet malet samt flyttet lidt om på inventaret. Som noget helt nyt har vi fået digital røntgen. Så nu er vi fri for den gamle form for røntgenfremkaldning med giftige væsker, som tager tid både for patient og os. Nu kan vi straks se tandbilledet sammen på vores computerskærm. Venlig hilsen Susanne Carly Winding Tandklinikken På tur til Jesperhus. Okay Jeg vil gerne fortælle om min tur til Jesperhus. Altså, aftenen før pakkede jeg jo og alt det der man gør.. Næste morgen mødtes vi så på skolen kl. otte, og ventede på at alle kom. Lidt efter var vi klar til at køre.. Da vi nåede op til tog stationen ventede vi et godt stykke tid før toget kom, men da det ankom, gik vi ind og fandt pladser.. Det var en lang tur med bare det første tur, og da vi skulle skifte tog var der vild forvirring.. Vi skulle vente ja jeg tror en time på det næste tog, og da det kom, var der mindst lige så meget forvirring.. Men da vi fandt vores pladser gik det da ellers godt. Efter det tog skulle vi med bus men der var lang tid til bussen ville komme, så i mellem tiden skulle vi spise vores madpakker.. Efter dette kom bussen og vi steg ind. Min klasse og A klassen skulle ikke skifte bus men det skulle C klassen. Da vi kom til Jesperhus var alle 19 lettede over at turen var færdig, for den havde været stressende! Vi pakkede ud og jeg skulle ligge på hemsen sammen med Botilla og Mia. Da vi havde pakket det meste ud skulle vi i vandland. Det var nok det mange havde glædet sig til. Vi hyggede os rigtig meget, der var også et udendørs vandland det var koldt men rigtig sjovt. Inden for var der to rutsjebaner, det sorte hul, og frit fald. Jeg prøvede dem godt nok ikke men det var der mange der ellers gjorde.. Da vi havde leget i vandlandet et par timer, skulle vi hjem igen og gøre klar til at købe ind. Det var ikke en særlig god kiosk for der var ikke halvdelen af det vi skulle bruge, så derfor måtte vi vælge noget andet. Den samme aften skulle nogle af os spille laser game. Det var super sjovt! Næste dag, skulle vi i blomster parken, den var meget flottere Fortsættes på side 39

20 Kryb og kravl i 3.b... I natur og teknik har vi i 3. b lært om: Insekter Snegle Regnorme Bænkebidere Vi har været ude og finde og studere dyrene. Læst om dem på internettet og selv tegnet dem. Sidst lærte vi om bænkebidere. Vi var delt op i 2 hold. Et drengehold og et pigehold. Vi skulle finde ud af om bænkebiderne fortrak varme eller kulde. Vi fandt ud af at de bedst kunne lide kulde. Tak til Mads og Ebbe som har taget billederne 20

21 5. klasserne på hyttetur til Jesperhus klasserne var på hyttetur i Jesperhus fra d. 2. sep. Til d. 4. sep. Vi blev kørt i bil til Hobro togstation af forskellige forældre. Vi skulle med toget, vi skiftede en gang og da vi var ved Mors, skulle vi med bus til Jesperhus. Vi fik nøgler til hytterne, og hver gruppe gik til sin hytte. Vi gik i badeland hurtigt efter vi var kommet der op. Vi var der cirka i 3 timer så tog vi tilbage til hytterne og ellers blev det bare frit hvad vi ville lave. Klokken 21 skulle vi ind i hytterne og bare hygge og klokken 22 skulle der være stille. Næste dag skulle vi i blomsterparken. Vi var der i lang tid og vi prøvede en masse forlystelser. Vi gik senere hjem igen og så gik de fleste hen i aktivite tshallen. Vi spillede også bowling og laser game, vi morede os rigtig meget. Vi lavede selv mad og købte ind for madpengene i hver vores gruppe. Igen gik vi ind i hytterne klokken 21 og så var vi stille klokken 22. Næste morgen fik vi travlt. Vi skulle både gøre rent og pakke. Men vi fik det hurtigt gjort. Vi stod udenfor i 20 min. og så gik vi mod bussen som skulle køre os til Skive togstation. Vi skulle vente en time fordi vi kom tidligere. Vi var blevet ret trætte, vi kom med toget, nogen læste og nogen spiste, og andre snakkede. Vi skulle

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nr. 3 2009/10. Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Publikationer Dokumenter

Nr. 3 2009/10. Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Publikationer Dokumenter Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2009/10 Læs bl.a. om: Kulturtur Førstehjælp 100 dages fest Lys og Liv Fastelavn i 3.-5. klasse H.C.Andersen og 0.A Fastelavn i Lynet Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Kære Vigsø deltager Så er vi klar til at tage til Vigsø. Vi bliver over 1000 unge fra 4 Ungdomsskoler. Det kan kun blive en spændende weekend d. 11. 13. sept. Vi glæder os til at møde dig. Praktiske oplysninger

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Nr. 2 2009/10. Klima-klip. December 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 2 2009/10. Klima-klip. December 2009 Mariager Skoles kontaktblad December 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2009/10 Læs bl.a. om: En våd Jul Trivsel på Mariager Skole Fritterens fødselsdag Bevægelsesuge Børns kørsel på vej til skole Snekastning Hvis vejret driller

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast DM i Skolevolleyball 2015 Den 9.-11. marts i Ikast VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT Det er en stor glæde fra Dansk Skoleidræt at kunne byde alle elever og lærere velkommen til DM i Skolevolleyball i Ikast.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her:

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Læsning i A2 Skrevet af Valdemar, Loui og Hanin A2 Efter morgensamling læser vi i bøger. Vi lægger alle vores bøger

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere