Nr /09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad"

Transkript

1 Læs bl.a. om: Biprojekt i 7.b Hyttetur til Jesperhus Bornholmertur Natur & teknik i 3.b 6. klasserne sov på skolen Fritteren holder fødselsdage September 2008 Mariager Skoles kontaktblad World of Drums Nye trøjer Indsatsområder Tandlægen informerer Anonym rådgivning Get Moving Pattebarn Robotter i 3.b Se bladet i farver på under menupunktet Publikationer Dokumenter Nr /09 Projekt med honningbier 7.b 1

2 "Frikvarter" er Mariager Skoles og skolebestyrelses kontaktblad, hvis formål er at orientere om skolen. Bladet udarbejdes af en redaktion bestående af: Susanne Mikkelsen, Jens Chr. Schou og Jytte Holm fra SKB samt to elever. Ansvarshavende: Jesper Heibøll. (Mariager Skoles tryk). Stof til næste nummer af Frikvarter skal fremsendes digitalt til FRUGTBODEN Her er en liste over priser og de forskellige varer, vi sælger i Frugtboden i år. Pølsehorn Pizzasnegl Ciabattabrød Ostebrød Frugt Rosiner Juice Kakao Müslibar Riskager Ostehaps Kopnudler ½ l. kildevand Milkshake Mini-Meal/Yoghurt 12kr. 12kr. 3kr. 4kr. 4kr. 2kr. 4kr. 4kr. 5kr. 2kr. 3kr. 8kr. 5kr. 12kr. 10kr. VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL AT ÆNDRE PRISER. 8.b 2

3 Leder Trivsel, anerkendelse, ros, opførsel, normer, vægt, alkohol, stoffer. Der sættes mange tanker i gang, hvis man skal overveje, hvad der er et godt liv. Det er naturligvis forskelligt fra pers on til person, hvad man forstår ved et godt liv. For skolebørns vedkommende tror jeg, at alle elever går i skole med især 2 ting for øje. For det første vil alle børn gerne lære noget. De går i skole for at blive klogere. Det er også derfor de har glædet sige til at starte i skolen, da de var 5-6 år. Den anden ting, der er vigtig for alle børn, det er, at have venner i og uden for skolen. O pfyldes begge disse betingelser, så tror jeg, at man som barn synes, at man har et godt (skole)liv. Når elever oplever at en af ovenstående tilstande ikke opfyldes, så er det måske et knap så godt skoleliv. Det kan betyde, at man som barn i afmagt kommer til at udvise manglende motivation og en adfærd, der ikke er særlig hensigtsmæssig. Som udgangspunkt er jeg overbevist om, at alle børn ønsker at have et godt forhold til de mennesker, de omgiver sig med. Hvad kan vi så gøre for at underbygge en sund og positiv udvikling for børnene i skolen, så de er i god trivsel? Her er anerkendelse et kodeord. Og hvad mener jeg så med det? Jeg mener, at vi på skolen og i hjemmet skal være resursefokuserede, når vi kigger på barnet. Vi skal afsøge alle barnets styrker og opildne dem til at bruge deres styrkesider for derigennem at blive bedre og dygtigere, også til de ting, som de ikke er så skrappe til. Har man eksempelvis sendt sit barn i byen for at handle for første gang og de har glemt at købe sukker, så vil barnet profitere af, at få at vide, at det var flot, at hun næsten havde husket at købe det hele, i stedet for at få at vide, at det var for dumt at glemme sukker. På den måde vil man styrke barnet i det barnet kan og opildne barnet til at gøre det endnu bedre næste gang. På samme måde skal skolen fokusere på barnets styrkesider og skabe læring og trivsel via dem. Det viser sig eksempelvis i dokumentarserien Skolen, der vises på tv2 for tiden. Det behøver ikke nødvendigvis at være ved at bruge læringsstile. Jeg tror, at det vigtige er at man viser, at man tror på barnet. Mariager skole har valgt at arbejde med trivsel for både børn og voksne. Når man taler om trivsel må man kigge på helheder, og derfor er trivsel også mere end anerkendelse. Det er også fokus på bevægelse og kostens betydning for indlæring og social omgang. Derfor vil vi også have fokus på disse ting. D erfor kan vi eksempelvis arbejde med det gode frikvarter, sund mad, skolemadsordninger, den gode madpakke og meget mere. Dette kan med fordel tages op i et meget fagligt perspektiv i mange af skolens fag: dansk, biologi, matematik, hjemkundskab og idræt for blot at nævne nogle af de mest åbenlyse. Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at I hjemme husker at fokusere på ovenstående betragtninger, så vi sammen kan bringe Mariager skole til nye højder. Jesper Heibøll 3

4 Nyt fra skolens kontor... Karen Clausen Vagn Christoffersen Medarbejdere Så er skoleåret godt i gang igen. Vi har sagt farvel til gode medarbejdere, på gensyn til en enkelt og goddag til nye. Karen Clausen og Vagn Christoffersen havde sidste arbejdsdag d. 29. august. Der blev de hædret til den helt store guldmedalje. Først blev de ført gennem flagallé gennem hele skolen, hvorefter alle skolens elever og personale sang 2 sange i skolegården. Kl samledes alle skolens elever i gymnastiksalen, hvor de r var unde r- holdning for Karen og Vagn. Det var superhyggeligt, og det er noget vi med rette kan være stolte af. Senere på dagen holdt skolen officie l afsked for indbudte gæster. Tak til alle de elever, der optrådte, og til alle andre, der 4 var med til at gøre dagen til en dejlig dag for Karen og Vagn. Vi har sendt Anne Hald på barsel. Vi ønsker held og lykke med fødsel og barsel og glæder os til din returnering d. 1. august. Men når der rejser nogen, så kommer der også nye til. Derfor har vi været rigtigt glade for at kunne byde velkommen til Anja Q vist, Inge Christensen og Kathrine Kjærsgaard, som er nye lærere på skolen. Desuden har vi budt ve lkommen til Trine Gaarden Jørgensen, der er ny afdelingsleder for de yngste årgange. Trine komme r fra Skørping skole, hvor hun har være t indskolingskoordinator. Trine har allerede vist sig som et godt valg til afdelingsleder på Mariager skole. I sfo en er der også sket udskift-

5 Nyt fra skolens kontor... ning. Vi har sagt farvel til Gitte, som har fundet arbejde andetsteds. Vi ønsker hende held og lykke med det. Vi har så ansat en ny pædagog, så vi d. 1. november siger goddag til Camilla Hølund, der samtidig tilknyttes 2.b som skolepædagog. Trivselsuge Uge 41 er udnævnt til officiel Trivselsuge på Mariager skole. I denne A-uge skal eleverne arbejde med forskellige aktiviteter inden for kost, motion og trivsel, som også vil være indsatsom råde på skolen i de kommende år. Projektbeskrivelse kan findes på skolens hjemmeside ariage rskole.dk. Vi anbefaler i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, at eleverne cykler til skole i denne uge, så vidt det er muligt. 5 Klippe-klistredag Så er det nok også tidspunktet at erindre om, at der afholdes obligatorisk skoledag lørdag d. 29. november. Årsagen til dette er, at vi så kan give eleverne juleferie allerede d. 19. december i stedet for den 22. december. Dagen afholdes som en Klippeklistre dag, hvor forældre og bedsteforældre er meget velkomne til at deltage. Da der ikke kører busser denne dag, håber vi på, at I i hjemmene selv kan organisere transporten til og fra skole denne dag. Skulle man være forhindret i at køre sit barn i skole, vil vi organisere transport. Nærmere oplysninger om dagen vil tilgå, når vi nærmer os. Fredag d. 12. december afholdes Lucia-optog på skolen. Her er forældre velkomne til at møde op. IT Skolen har udvidet sin bestand af Smart Boards, så alle klasser fra 6. til 9. er dækket ind med Smart boards. Et Smart Board er en interaktiv tavle, der træder i stedet for den traditionelle kridttavle, som læreren ellers har brugt i klasseværelset i hundredvis af år. Man kan skrive på tavlen på gammeldags manér, men man kan herefter eksempelvis gemme sine tavler på pc og senere hente dem frem igen og arbejde videre på dem eller sende dem hjem til eleverne via elevintra. Lærere og elever kan plan-

6 lægge unde rvisning og fremlæggelser hjemme og vise dem på tavlen og her arbejde videre med det forberedte materiale. Desuden kan der vises film på boardet, som også er koblet på internettet. Altså en ny verden af muligheder på 92. Vi vil i løbet af de kommende år forsøge at få råd til at udvide antallet af klasse lokale r med SmartBoards, således at vi arbejder os ned mod indskolingen. Dog har vi besluttet at ophænge et enkelt Smart- Board i indskolingen, så både børn og personale får mulighed for at stifte bekendtskab med boardets muligheder. Dialog og aftalestyring. Den 1. januar indføres dialog og aftalestyring på skole rne og andre institutioner i Mariagerfjord kommune. Det betyder at skolens leder indgår en aftale med kommunalbestyrelsen, om hvilke mål der arbejdes med i de kommende år. Der vil både være kommunale og lokale indsatsområder. Sidstnævnte er altså kun gældende for Mariage r skole. Aftalen udarbejdes i løbet af efteråret. Kvalitetsrapport. Skolen har udarbejdet sin kvalitetsrapport, der giver oplysninger om skolens arbejde og resultate r. Skolefagenhede n har he r- efter bearbejdet skolernes rapporter og indsendt en samlet status for kommunens skoler til undervisningsministeriet og kommunalbe styrelsen. Mariage r skole viser gode resultater på afgangsprøve rne, men også på fravær ser det rigtigt godt ud, hvilket underbygger at Mariager skoles elever generelt er i god trivsel. Skolefagenheden har på baggrund af kvalitetsrapporten opstillet krav til skolerne principper på flere områder. Skolen har udarbejdet handlingsplaner som opfølgning på de opstillede krav. Med venlig hilsen Jesper Heibøll Skoleleder 6

7 Efterår med skolebestyrelsen Pludselig er det over os. Det vidunderlige farverige efterår. Solen varmer stadig og på en mark ved Hvidsten kro står den mest fantastiske røde he likopte r. Skinnende, funklende ny og klar til at hæve sig fra jorden op mod den blå himmel. Sådan møder jeg også vores skolebestyrelse mandag aften. Alle er klar til endnu en tur for skolen, vores unger, vi forældre og skolens mange medarbejdere. Luften er ladet med energi, smil og ærmerne er smøget op. Forældremøder Flere af jer har allerede mødt nogle af os personligt, idet vi på skift har deltaget i flere forældremøder. Invitationer vi er meget glade for. På møderne får vi lejlighed til at fortælle om, hvad der rører sig i skolebestyrelsen, og blive inspireret til det videre arbejde. Så tak for invitationerne. Kostpolitik Frugtbodens sortiment har været til debat på vores første møde i skolebestyrelsen. Hvordan kan sortimentet forenes med vores udmelding om at have fokus på sund mad og motion? Vi forstår spørgsmålet, men bakker op om 8 klassernes valg af sortiment. Frugtboden er et supplement til madpakken, ikke en erstatning. Det er vigtigt, at vi forældre er beviste om, at det er vores ansvar, at børnene har en sund og nærende madpakke med og evt. mad med til mellemmåltider samt drikkevarer. Frugtboden og mælkeordningen er en unik chance for de ældre elever til at dyrke praktisk matematik. Dansk lærerne bruger også de to ordninger aktivt i undervisningen. Det udvikler de ældre elevers ansvarsbevidsthed. Overskuddet er også et godt supplement til deres studietur i 9. klasse. Sortimentet er valgt ud fra elevernes ønsker og et forsvar- 7

8 Efterår med skolebestyrelsen... ligt sundhedshensyn, da det jo som før omtalt kun er et supplement til madpakken. Det he nstilles til 8. klasserne, at der fremover vælges kakaomælk med lavt sukkeindhold. Når det så er sagt, har bestyrelsen besluttet at tage tilbud hjem på levering af sund mad til mulig erstatning af madpakkerne. Det har været debatteret i længere tid, og vi håber, at have et tilbud klar gerne inden jul, men ellers først i Vi håber, på jeres opbakning til en sådan forsøgsordning. Skolen har lige ledes søgt kommunen om opstilling af koldvandsautomater, da det længe har været et stort ønske fra eleverne. Her håber vi, at behovet for anden drikkevare vil blive erstattet af rent koldt og læskende vand. Alle undersøgelser underbygger vores tiltag, vand og sund skolemad giver mere læringsparate og friske elever. Det vil kunne ses på koncentrationen, og dermed vores børns trivsel og faglige udvikling. Det er vigtigt at vores børn får et nærende morgenmåltid, inden vi sender dem i skole. Flere tekniske skoler har set skriften på væggen, og de serverer morgenmad for deres elever. Enkelte 8 skoler har også tilbud om frokost og mellemmåltider. På de skoler ses en markant ændring i forhold til fastholdelse af eleverne, og deres karakter niveau er mindst steget et point. Svenskerne har haft succes med madordninger i mange år. Så nu skal Mariager skole også være med. Motion og misbrug En sund sjæl i en sund krop? Rigtigt eller forkert? Jeg har ikke svaret, men sport og misbrug hænger ikke sammen. Alkohol, narko mm. svækker kroppen, og dermed de sportslige resultater, og det er ligegyldigt, om det er på eliteniveau, eller når der spilles langbold i fritimen. Så juhu- skolens lærere og medarbejdere har fået sat et super godt program for den kommende A-uge. Det er helt i tråd, med den handlingsplan skolebestyre lses adhoc gruppe har udarbejdet. Alle kan godt glæde sig, måske skal du/i tage en fridag og komme ned og se på. Udefaciliteter Bevægelse er vigtigt, også i frikvarterene. Derfor er det besluttet at iværksætte en plan for udvikling af udefaciliteterne, især målrettet de ældre elever. Det skal ske i samarbejde med arkitekter og skolens brugere. Vi håber, at vi kan imødekomme

9 nogle af elevrådets ønsker. Tidsrammen er sat til sidst i 2008 først i 2009 for påbegynde lse af fornyelse af udefaciliteterne IT Mariager kirke er på nettet, Mariager skole kommer mere på nettet. Skolebestyrelsen har udfordret skolen på udvikling og brug af IT teknologi både i undervisningen og som kommunikationsmiddel; men medarbejdere, elever og forældre skal selvfølgelig være parate. Derfor er elev-intra og lære r-intra første step, forældreintra kommer i step to. Skolebestyrelsen har besluttet, at skolen skal udarbejde et oplæg til afprøvning af et pilotprojekt for forældre-intra. Der er sat interaktive tavler op i alle klasserne i blok 5 og en i indskolingen. Det er spændende at følge udviklingen på området og brugen af de tte nye pædagogiske værktøj. Skolevejen Vores små børn kan stadig ikke komme helt tørskoede i skole, da de sidste flise r langs fodboldbanen endnu ikke er lagt. Vi håber på en snarlig løsning af problemet. Indtil da bedes alle tage hensyn til de der færdes på forældreparkeringen. Kvalitet Sommeren har budt på endnu en k valite tsrapport, som skolebestyrelsen og skolen har studeret, og forholdt sig til. På den baggrund er der vedtaget og udarbejdet opfølgende handlingsplaner i henhold til aftale med kommunen. Kvalitets og tilfredshedsmålinger er ved at blive en fast bestanddel af skolens hverdag. Noget vi skal bruge konstruktivt og fremadre t- tet. Suppleringsvalg Vi afvente r invitation fra kommune n til afvik ling af supple ringsvalg. Valget er blevet godkendt, men invitationen er endnu ikke modtaget. Muligheder frem for begrænsninger Det er ordene, der fortsat vil præge denne skolebestyrelses arbejde og beslutninger. Fordybelse og vilje til samarbejde Det er vores brand. På skolebestyrelsens vegne Formand for skolebestyrelsen Pia Sølvsten Andersen 9

10 Kære forældre I forbindelse med Sundhedsstyrelsens motionskampagne, GetMoving i uge 41, anbefaler Mariager Skole i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, at børn og unge går eller cykler til skole. Hvorfor skal børn og unge gå eller cykle i skole? Fysisk aktive børn og unge har større livsglæde og selvtillid Fysisk aktive børn og unge har et godt socialt netværk Fysisk aktive børn og unge mindsker risikoen for overvægt Fysisk aktive børn og unge mindsker risikoen for forhøjet blodtryk og diabetes Jo flere børn der selv klarer transporten des sikrere bliver skoleve jen Det er sejt, at være fysisk aktiv Hvad skal vi gøre? I gør jeres børn en tjeneste ved at opfordre dem til at gå eller cykle i skole I giver jeres børn gode og sunde vaner, som de kan tage med sig videre i livet Motiver jeres børn til at gå eller cykle i skole Arrangerer, at jeres børn kan følges med venner eller andre foræl dre i skole Sørg for at der er luft i dækkene, og at jeres børn har ordentligt fodtøj Gå selv foran som et godt eksempel God tur 10

11 Anonym rådgivning... - for lærer, forældre & elever Som et nyt tiltag tilbydes nu anonym rådgivning til lærer, forældre samt elever på Mariager skole. Rådgivningen er åben, hvilket betyder, at der ikke skal aftales tid. Anonymiteten betyder, at det ikke er nødvendigt at oplyse navn, ligesom der ikke vil blive skrevet journal. Tilstede i den åbne anonyme rådgivning vil være en psykolog og en socialrådgiver fra Mariagerfjord Kommune. Hvilke forhold kan der rådgives om? Lærerne kan rette henvendelse om bekymringer opstået i det daglige arbejde med elever og forældre, hvilket fx kan omhandle egne handlemulighede r ve drørende særligt truede børn, hjælp til vurdering af et problems alvorsgrad, kriterier for underretning til de sociale myndigheder etc. Forældre kan rette henvendelse om fx bekymringer for deres barns trivse l på skolen og/e lle r i hjemmet, spørgsmål vedrørende forældremyndighed, opdragelsesproblematikker, forhold omkring sygdom, dødsfald, misbrug i familien etc. Børn og unge kan rette henvendelse, hvis de har brug for at tale om problemer fx om forholde t til forældre ne, skolegang, misbrug, k riminalitet, vold, spiseforstyrrelse, mobning, ked-af-det-hed, angst etc. Det er vigtigt at fremhæve, at der i den åbne anonyme rådgivning ikke er nogle problemer, der er for små at rette henvendelse om, og at ovenstående blot er eksempler på emner, der kan tales om. Træffetid skoleåret 2008/2009: Onsdag den 22. oktober kl Tirsdag den 9. december kl Tirsdag den 3. februar kl Tirsdag den 7. april kl Tirsdag den 2. juni kl Sted: Mariager skole Blok 1 (hovedindgang) mødelokale 2 Med venlig hilsen Anne Dorte Kristensen (psykolog) og Laila Gundersen (socialrådgiver) 11

12 Nye lærere... Jeg hedde r Trine Gaarden Jørgensen og er ny afdelingsleder for årgang. I dette skoleår unde rvise r jeg desuden i matematik på 1. årgang. Jeg bor i Rebild sammen med min mand, Søren, og vores tre børn: Tobias, Rebekka og Anna. Efter jeg blev færdiguddannet fra Hjørring Seminarium, har jeg blandt andet undervist på Rebild Efterskole og Skørping Skole. Her har jeg især beskæftiget mig med dansk og matematik, ligesom jeg har været koordinator for indskoling, mellemtrin og tosprogsundervisning. For tre år siden blev jeg færdig som cand.pæd. i dansk, hvorfor jeg også har undervist på kurser på CVU Nordjylland. Mit navn er Anja Qvist og jeg har uddannet mig som lærer efter at have arbejde som skrivende journalist i en årrække. Jeg er primært tilknyttet 6. årgang, hvor jeg er klasselærer/ dansklærer i x og musiklærer i begge klasser. Dertil underviser jeg en 7. klasse i geografi og er i år samtidig støtte/kursuslærer for flere elever på mellemtrinet. I foråret skal jeg desuden undervise 5. årgang i computer. Jeg bor i Mariager med min mand og vores børn - vores ældste er netop begyndt at gå i 0. på skolen. 12

13 Nye lærere... Mit navn e r Inge Sandahl Christensen, jeg er gift og har to børn. Vi har boet i byen i en del år. Jeg har 20 år som lærer bag mig og synes, det var ved at være tiden at søge ansættelse ved Mariager skole, som jeg kender gennem mine piger, som nu er 15 og 18 år. Mine hovedfag er biologi, natur/teknik og musik, men jeg underviser også i billedkunst, håndarbejde, samt historie og kristendom. Jeg har fået en super velkomst af forældre, elever og nye kolleger. Tak for det alle sammen! Jeg hedder Kathrine Kjærsgaard og bor i Hadsund sammen med Henning og vores børn, Anna og Julie på 18 og 19 år. Jeg er uddannet som lærer ved Ålborg Seminarium med liniefagene dansk og billedk unst og håndarbe jdslærer fra Håndarbejdsseminariet, sam t har pædagogisk uddanne l- se fra Ålborg Universitet undervisningserfaring medbringer jeg også både undervisning med børn, unge samt voksne. Meget af min fritid er jeg i mit atelier i Hadsund, hvor jeg hygger mig med maling, pensle r, stof og symaskine. Igennem årene er der blevet syet mange kostumer til Cirkus, tøj til julemanden, malet billeder og arrangeret udstillinger på Mariager Skole har jeg allerede mødt mange kreative børn med de samme interesser og har fået en god modtagelse på skolen. 13

14 fordi der er gode ting hernede og vi laver meget (dreng 10 år) fordi man kan være ude og snitte (Pige 9 år) fordi vi har en hule (dreng 9 år) fordi man kan lege med vennerne (dreng 10 år) fordi man ikke har timer som i skolen (pige 10 år) fordi vi laver påklædningsdukker (pige 7 år) fordi man kan lege i puderummet (dreng 7 år) fordi man kan løbe på rulleskøjter (pige 7 år) fordi vi kan filte (pige 8 år) På skolens hjemmeside er der kommet et link til Fritteren. Her kan du læse mere om Fritteren og se vores månedsplan. Vi ses 14

15 Fødselsdag i Fritteren... Torsdag d. 25. september startede vi en ny tradition i Fritteren. Vi holdte kvartalsfødselsdag for de børn som har haft fødselsdag i sidste 3 måneder. Børnene har selv været med til at bestemme menu, drikkevarer og hvad der skal leges. Denne gang stod det på pølsehorn, muffins, sodavand og diskotek. Billederne taler vist sit tydelige sprog for at vi havde en super god dag. Og vi glæder os allerede til den næste fødselsdag i december. 15

16 Elevrådet... Store elevråd: Formand: Andreas Viftrup Andersen 8.b Næstformand: Janne Jørgensen 9.a Sekretær: Sigrid Fisker Glavind Lille elevråd: Formand: Mia Hovgaard Jessen 5.b Næstformand: Botilla Dalsgaard Jensen 5.b FU: Niels Peter Rather 9.b Bladudvalg: Nicole Pedersen 7.b Katrine Thygesen 9.a Lærerrepræsentanter: Jan Gammelgaard Pernille Viladsen REPRÆSENTANT REPRÆSENTANT SUPPLEANT(ER) 2. år 1. år 3.A Christian Hansen Jonas Møller Victor Møller 3.B Kerstin Hansen Marcus Dalsgaard Jensen 4.A Hans Storm Sørensen 4.B Sven Hededal Lentz 16 Mikkel Peters Aimee Annika Hansen Emilie O. Andersen Tobias Loft Holz Emma Østergaard 4.C Karl Emil Poulsen Morten Nielsen Nadia Larsen 5.A Maja Jensen Emil Palsgaard Benjamin Nielsen 5.B Mia Hovgaard Jessen Botilla Dalsgaard Jensen Hans Kjærgaard Christensen 5.C Gustav Mellerup Ida Maja Rather Camilla Bundgaard 6.X Henriette Buhl Pedersen Karoline Engstrøm Mathies Skjellerup Poulsen 6.Y Lærke Bach Møller Julian Christensen Clara Haahr 7.A Mads Nejsum Sigrid Fisker Glavind Ulrikke Markussen 7.B Nicole Pedersen Ditte Hjort Kronbo Camilla Sølvsten Andersen 7.C Line Skou Nielsen Asger Aas Larsen Nanna Ø. Johnsen 8.A Christine Juulsgaard Jensen 8.B Andreas Viftrup Andersen 9.A Janne Winthe r Jørgensen Katrine Rasmussen Ce cilie Hjort Kronbo Katrine Thygesen Steffen K. Andersen Christian yde Præstholm Nanna Nørgaard Møller 9.B Niels Peter Rather Christoffer Jalk Michael Haahr

17 0.A Poul Overgaard tlf Vestergade 2, 9550 Mariager 0.B Søren Kruse, tlf Skovbrynet 3, 9550 Mariager 1.A Jeannette Krogh tlf Møllebakken 19, 9550 Mariager 1.B Mikkel Christensen tlf Fladbjergvej 18, 9550 Mariager 1.C Pia Jessen tlf Nis Petersensvej 6, 9550 Mariager 2.a Vibeke Sørensen tlf Vejrmøllegården 10, 9550 Mariager 2.b Jette Christensen tlf Fjelstedvej 16, 9550 Mariager Klasserepræsentanter MARIAGER SKOLE 2008/ Lars Malling tlf Digtervænget 141, 9550 Mariager Lasse Henningsen tlf Digtervænget 25, 9550 Mariager Poul Rasmussen tlf Fælledvej 20, 9550 Mariager Vida Nielsen tlf Havnegade 12A, 1, 9550 Mariager Sanne Bendtsen tlf Skolevænget 24, 550 Mariager Berit Bruhn Madsen tlf Digtervænget Mariager 3.a Betina Jensen tlf Frydensbjergvej 20, 9550 Mariager 3.b Pia Juul Vestergaard tlf Lise K. Levinsen tlf Fuglsangsgade 18, 9550 Mariager Glovdalvej 2, Kjellerup, 9550 Mariager 4.a Birgitte S. Nielsen tlf Havndalvej 21, 9550 Mariager 4.b Iben Johansson tlf Digtervænget 253, 9550 Mariager 4.c Berit Kirkegaard tlf Houvej 5, 9550 Mariager 5.a Inge Mandrup Petersen tlf Lykkemarksvej 1, Svenst Mariager 5.b Pia Jessen tlf Nis Petersensvej 6, 9550 Mariager 5.c Kirsten Hymøller tlf Hemvej 6, 9550 Mariager 6.x Vibeke Straarup tlf Fjordgade 19, 9550 Mariager 6.y Iben Johansson tlf Digtervænget 253, 9550 Mariager 7.a Lars Kirkegaard tlf Digtervænget 131, 9550 Mariager 7.b Maja Jensen tlf Fladbjergvej 3B 9550 Mariager 7.c Lars Henrik Sørensen tlf Stentoften 32, 9550 Mariager 8.a Janne Julsgaard Jensen tlf Stentoften 2, 9550 Mariager 8.b Rikke Hanghøj Madsen tlf Hybenvej 4, 9550 Mariager 9.a Kim Johansen tlf Munkedalen 2, 9550 Mariager 9.b Randi Plesner tlf Assensvej 5, 9550 Mariager Lars Henrik Sørensen tlf Stentoften 32, 9550 Mariager Helle Hededal Lentz tlf Randrupvej 34, True, 9550 Mariager Anders Thostrup tlf Digtervænget 27, 9550 Mariager Dorthe Ellegaard-Thomsen tlf Frydensbjergvej 6, 9550 Mariager Aina Margrethe Lihn tlf Stentoften 44, 9550 Mariager Bente Pedersen tlf Møllevænget 1A, 9550 Mariager Eva Friborg tlf True Hovedgade 5, 9550 Mariager Erik Østergaard tlf Stentoften Mariager Søren Rasmussen, tlf Hybenvej 12, 9550 Mariager Pia Jessen tlf Nis Petersensvej 6, 9550 Mariager Vibeke Straarup tlf Fjordgade 19, 9550 Mariager Helle Storm Sørensen tlf Stentoften 32, 9550 Mariager Birgit Jakobsen tlf Skovvej 9, 9550 Mariager

18 Tandlægen informerer... Vedrørende tandeftersyn og behandling for børnene i børnehaveklasserne på Mariager skole. Fra dette skoleår vil børnene fra børnehavek lasse rne blive indkaldt til tandlæge med forældre enkeltvis. som ny leder af klinikken. Samtidig skal jeg være afde lingstandlæge for distrikt øst, som fra næste sommer også vil omfatte den ny tandklinik, som skal bygges i Hadsund. Jeg komme r fra en stilling som stedfortræde r i Vesthimme rland kommunes tandpleje. Begrunde lsen e r, at mange forældre gerne vil følge deres børn til tandlæge lidt længere end 6 år. Der er også en faglig begrundelse, idet vi anbefaler forældrene at børste børnenes tænder til 10 års alderen. Derfor er det godt at holde forældrekontakten lidt længere. Evt. udvider vi med 1 kl. næste år. Det er ikke afgjort endnu. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tandklinikken i Mariager på tlf.nr Med venlig hilsen Susanne Carly Winding Nyt fra tandklinikken Der er kommet nyt personale til på tandklinikken fra august Lad mig begynde med at præsentere mig selv. Mit navn er Susanne Carly Winding og jeg glæder mig meget til at begynde 18 Overtandlæge Kirsten Andersen, som er leder af hele tandplejen i Mariagerfjord kommune, vil man også kunne træffe nogle dage om ugen. Resten af ugen arbejder hun fra vores tandklinik i Hobro. Endvidere begynder tandlæge Katrine Ø rum. Hun kommer direkte fra Tandlægeskolen og glæder sig også meget til at komme rigtig i gang med at arbejde. Vores erfarne tandplejer Anni Pedersen skal også være her nogle dage om ugen. Hun vil primært tage sig af undersøgelser samt hjælpe til med børn, der skal have bøjle på. Selvfølgelig vil man stadig kun træffe det gode gamle velkendte personale, der kender patienterne og forældrene så godt. Det er vores klinikassistenter Mona Laurse n, Tina Bach, Louise Hansen samt Kirsten Jensen. I løbet af sommerferien har vi foretaget nogle forbedringer af

19 ... tandlægeklinikken. Bl.a. er der blevet malet samt flyttet lidt om på inventaret. Som noget helt nyt har vi fået digital røntgen. Så nu er vi fri for den gamle form for røntgenfremkaldning med giftige væsker, som tager tid både for patient og os. Nu kan vi straks se tandbilledet sammen på vores computerskærm. Venlig hilsen Susanne Carly Winding Tandklinikken På tur til Jesperhus. Okay Jeg vil gerne fortælle om min tur til Jesperhus. Altså, aftenen før pakkede jeg jo og alt det der man gør.. Næste morgen mødtes vi så på skolen kl. otte, og ventede på at alle kom. Lidt efter var vi klar til at køre.. Da vi nåede op til tog stationen ventede vi et godt stykke tid før toget kom, men da det ankom, gik vi ind og fandt pladser.. Det var en lang tur med bare det første tur, og da vi skulle skifte tog var der vild forvirring.. Vi skulle vente ja jeg tror en time på det næste tog, og da det kom, var der mindst lige så meget forvirring.. Men da vi fandt vores pladser gik det da ellers godt. Efter det tog skulle vi med bus men der var lang tid til bussen ville komme, så i mellem tiden skulle vi spise vores madpakker.. Efter dette kom bussen og vi steg ind. Min klasse og A klassen skulle ikke skifte bus men det skulle C klassen. Da vi kom til Jesperhus var alle 19 lettede over at turen var færdig, for den havde været stressende! Vi pakkede ud og jeg skulle ligge på hemsen sammen med Botilla og Mia. Da vi havde pakket det meste ud skulle vi i vandland. Det var nok det mange havde glædet sig til. Vi hyggede os rigtig meget, der var også et udendørs vandland det var koldt men rigtig sjovt. Inden for var der to rutsjebaner, det sorte hul, og frit fald. Jeg prøvede dem godt nok ikke men det var der mange der ellers gjorde.. Da vi havde leget i vandlandet et par timer, skulle vi hjem igen og gøre klar til at købe ind. Det var ikke en særlig god kiosk for der var ikke halvdelen af det vi skulle bruge, så derfor måtte vi vælge noget andet. Den samme aften skulle nogle af os spille laser game. Det var super sjovt! Næste dag, skulle vi i blomster parken, den var meget flottere Fortsættes på side 39

20 Kryb og kravl i 3.b... I natur og teknik har vi i 3. b lært om: Insekter Snegle Regnorme Bænkebidere Vi har været ude og finde og studere dyrene. Læst om dem på internettet og selv tegnet dem. Sidst lærte vi om bænkebidere. Vi var delt op i 2 hold. Et drengehold og et pigehold. Vi skulle finde ud af om bænkebiderne fortrak varme eller kulde. Vi fandt ud af at de bedst kunne lide kulde. Tak til Mads og Ebbe som har taget billederne 20

21 5. klasserne på hyttetur til Jesperhus klasserne var på hyttetur i Jesperhus fra d. 2. sep. Til d. 4. sep. Vi blev kørt i bil til Hobro togstation af forskellige forældre. Vi skulle med toget, vi skiftede en gang og da vi var ved Mors, skulle vi med bus til Jesperhus. Vi fik nøgler til hytterne, og hver gruppe gik til sin hytte. Vi gik i badeland hurtigt efter vi var kommet der op. Vi var der cirka i 3 timer så tog vi tilbage til hytterne og ellers blev det bare frit hvad vi ville lave. Klokken 21 skulle vi ind i hytterne og bare hygge og klokken 22 skulle der være stille. Næste dag skulle vi i blomsterparken. Vi var der i lang tid og vi prøvede en masse forlystelser. Vi gik senere hjem igen og så gik de fleste hen i aktivite tshallen. Vi spillede også bowling og laser game, vi morede os rigtig meget. Vi lavede selv mad og købte ind for madpengene i hver vores gruppe. Igen gik vi ind i hytterne klokken 21 og så var vi stille klokken 22. Næste morgen fik vi travlt. Vi skulle både gøre rent og pakke. Men vi fik det hurtigt gjort. Vi stod udenfor i 20 min. og så gik vi mod bussen som skulle køre os til Skive togstation. Vi skulle vente en time fordi vi kom tidligere. Vi var blevet ret trætte, vi kom med toget, nogen læste og nogen spiste, og andre snakkede. Vi skulle

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2008/09 Læs bl.a. om: Nyt fra elevrådet Teamarbejde Brobygning Lus Fastelavn Spilledåsen Mobbepatruljen Dm i oplæsning Finanskrise Trafikfarlige veje 1.c fortæller

Læs mere

Nr. 3 2009/10. Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Publikationer Dokumenter

Nr. 3 2009/10. Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Publikationer Dokumenter Marts 2010 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2009/10 Læs bl.a. om: Kulturtur Førstehjælp 100 dages fest Lys og Liv Fastelavn i 3.-5. klasse H.C.Andersen og 0.A Fastelavn i Lynet Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk

Læs mere

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet April 2011 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2010/11 Læs bl.a. om: Nyt fra kontoret Nyt fra skolebestyrelsen Ungdomsparlamentet 2011 Praktikant i 3. klasse Far skal på banen Malerier af danske landskaber

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Dalby Tidende. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening

Dalby Tidende. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening Din lokale lokalavis 3. årgang. Nr. 4 Maj 2014 Tved. Rebæk Mariesminde. Dalby ARRANGEMENTER I MAJ Fredag den 2. maj kl. 14-16: Indvielse af Dalby Skoles til- og ombygning. Alle i Dalby er inviteret Onsdag

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne

for Vrejlev-Hæstrup sogne for Vrejlev-Hæstrup sogne 1 22. ÅRGANG - 2011 BT_Master 2011_1.pmd 1 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net 23-02-2011, 10:01 Arrangementskalender - 2011 4. marts Legeaften Vrejlev-Hæstrup Hallen Arr.:

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere