Nr /09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad"

Transkript

1 Læs bl.a. om: Biprojekt i 7.b Hyttetur til Jesperhus Bornholmertur Natur & teknik i 3.b 6. klasserne sov på skolen Fritteren holder fødselsdage September 2008 Mariager Skoles kontaktblad World of Drums Nye trøjer Indsatsområder Tandlægen informerer Anonym rådgivning Get Moving Pattebarn Robotter i 3.b Se bladet i farver på under menupunktet Publikationer Dokumenter Nr /09 Projekt med honningbier 7.b 1

2 "Frikvarter" er Mariager Skoles og skolebestyrelses kontaktblad, hvis formål er at orientere om skolen. Bladet udarbejdes af en redaktion bestående af: Susanne Mikkelsen, Jens Chr. Schou og Jytte Holm fra SKB samt to elever. Ansvarshavende: Jesper Heibøll. (Mariager Skoles tryk). Stof til næste nummer af Frikvarter skal fremsendes digitalt til FRUGTBODEN Her er en liste over priser og de forskellige varer, vi sælger i Frugtboden i år. Pølsehorn Pizzasnegl Ciabattabrød Ostebrød Frugt Rosiner Juice Kakao Müslibar Riskager Ostehaps Kopnudler ½ l. kildevand Milkshake Mini-Meal/Yoghurt 12kr. 12kr. 3kr. 4kr. 4kr. 2kr. 4kr. 4kr. 5kr. 2kr. 3kr. 8kr. 5kr. 12kr. 10kr. VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL AT ÆNDRE PRISER. 8.b 2

3 Leder Trivsel, anerkendelse, ros, opførsel, normer, vægt, alkohol, stoffer. Der sættes mange tanker i gang, hvis man skal overveje, hvad der er et godt liv. Det er naturligvis forskelligt fra pers on til person, hvad man forstår ved et godt liv. For skolebørns vedkommende tror jeg, at alle elever går i skole med især 2 ting for øje. For det første vil alle børn gerne lære noget. De går i skole for at blive klogere. Det er også derfor de har glædet sige til at starte i skolen, da de var 5-6 år. Den anden ting, der er vigtig for alle børn, det er, at have venner i og uden for skolen. O pfyldes begge disse betingelser, så tror jeg, at man som barn synes, at man har et godt (skole)liv. Når elever oplever at en af ovenstående tilstande ikke opfyldes, så er det måske et knap så godt skoleliv. Det kan betyde, at man som barn i afmagt kommer til at udvise manglende motivation og en adfærd, der ikke er særlig hensigtsmæssig. Som udgangspunkt er jeg overbevist om, at alle børn ønsker at have et godt forhold til de mennesker, de omgiver sig med. Hvad kan vi så gøre for at underbygge en sund og positiv udvikling for børnene i skolen, så de er i god trivsel? Her er anerkendelse et kodeord. Og hvad mener jeg så med det? Jeg mener, at vi på skolen og i hjemmet skal være resursefokuserede, når vi kigger på barnet. Vi skal afsøge alle barnets styrker og opildne dem til at bruge deres styrkesider for derigennem at blive bedre og dygtigere, også til de ting, som de ikke er så skrappe til. Har man eksempelvis sendt sit barn i byen for at handle for første gang og de har glemt at købe sukker, så vil barnet profitere af, at få at vide, at det var flot, at hun næsten havde husket at købe det hele, i stedet for at få at vide, at det var for dumt at glemme sukker. På den måde vil man styrke barnet i det barnet kan og opildne barnet til at gøre det endnu bedre næste gang. På samme måde skal skolen fokusere på barnets styrkesider og skabe læring og trivsel via dem. Det viser sig eksempelvis i dokumentarserien Skolen, der vises på tv2 for tiden. Det behøver ikke nødvendigvis at være ved at bruge læringsstile. Jeg tror, at det vigtige er at man viser, at man tror på barnet. Mariager skole har valgt at arbejde med trivsel for både børn og voksne. Når man taler om trivsel må man kigge på helheder, og derfor er trivsel også mere end anerkendelse. Det er også fokus på bevægelse og kostens betydning for indlæring og social omgang. Derfor vil vi også have fokus på disse ting. D erfor kan vi eksempelvis arbejde med det gode frikvarter, sund mad, skolemadsordninger, den gode madpakke og meget mere. Dette kan med fordel tages op i et meget fagligt perspektiv i mange af skolens fag: dansk, biologi, matematik, hjemkundskab og idræt for blot at nævne nogle af de mest åbenlyse. Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at I hjemme husker at fokusere på ovenstående betragtninger, så vi sammen kan bringe Mariager skole til nye højder. Jesper Heibøll 3

4 Nyt fra skolens kontor... Karen Clausen Vagn Christoffersen Medarbejdere Så er skoleåret godt i gang igen. Vi har sagt farvel til gode medarbejdere, på gensyn til en enkelt og goddag til nye. Karen Clausen og Vagn Christoffersen havde sidste arbejdsdag d. 29. august. Der blev de hædret til den helt store guldmedalje. Først blev de ført gennem flagallé gennem hele skolen, hvorefter alle skolens elever og personale sang 2 sange i skolegården. Kl samledes alle skolens elever i gymnastiksalen, hvor de r var unde r- holdning for Karen og Vagn. Det var superhyggeligt, og det er noget vi med rette kan være stolte af. Senere på dagen holdt skolen officie l afsked for indbudte gæster. Tak til alle de elever, der optrådte, og til alle andre, der 4 var med til at gøre dagen til en dejlig dag for Karen og Vagn. Vi har sendt Anne Hald på barsel. Vi ønsker held og lykke med fødsel og barsel og glæder os til din returnering d. 1. august. Men når der rejser nogen, så kommer der også nye til. Derfor har vi været rigtigt glade for at kunne byde velkommen til Anja Q vist, Inge Christensen og Kathrine Kjærsgaard, som er nye lærere på skolen. Desuden har vi budt ve lkommen til Trine Gaarden Jørgensen, der er ny afdelingsleder for de yngste årgange. Trine komme r fra Skørping skole, hvor hun har være t indskolingskoordinator. Trine har allerede vist sig som et godt valg til afdelingsleder på Mariager skole. I sfo en er der også sket udskift-

5 Nyt fra skolens kontor... ning. Vi har sagt farvel til Gitte, som har fundet arbejde andetsteds. Vi ønsker hende held og lykke med det. Vi har så ansat en ny pædagog, så vi d. 1. november siger goddag til Camilla Hølund, der samtidig tilknyttes 2.b som skolepædagog. Trivselsuge Uge 41 er udnævnt til officiel Trivselsuge på Mariager skole. I denne A-uge skal eleverne arbejde med forskellige aktiviteter inden for kost, motion og trivsel, som også vil være indsatsom råde på skolen i de kommende år. Projektbeskrivelse kan findes på skolens hjemmeside ariage rskole.dk. Vi anbefaler i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, at eleverne cykler til skole i denne uge, så vidt det er muligt. 5 Klippe-klistredag Så er det nok også tidspunktet at erindre om, at der afholdes obligatorisk skoledag lørdag d. 29. november. Årsagen til dette er, at vi så kan give eleverne juleferie allerede d. 19. december i stedet for den 22. december. Dagen afholdes som en Klippeklistre dag, hvor forældre og bedsteforældre er meget velkomne til at deltage. Da der ikke kører busser denne dag, håber vi på, at I i hjemmene selv kan organisere transporten til og fra skole denne dag. Skulle man være forhindret i at køre sit barn i skole, vil vi organisere transport. Nærmere oplysninger om dagen vil tilgå, når vi nærmer os. Fredag d. 12. december afholdes Lucia-optog på skolen. Her er forældre velkomne til at møde op. IT Skolen har udvidet sin bestand af Smart Boards, så alle klasser fra 6. til 9. er dækket ind med Smart boards. Et Smart Board er en interaktiv tavle, der træder i stedet for den traditionelle kridttavle, som læreren ellers har brugt i klasseværelset i hundredvis af år. Man kan skrive på tavlen på gammeldags manér, men man kan herefter eksempelvis gemme sine tavler på pc og senere hente dem frem igen og arbejde videre på dem eller sende dem hjem til eleverne via elevintra. Lærere og elever kan plan-

6 lægge unde rvisning og fremlæggelser hjemme og vise dem på tavlen og her arbejde videre med det forberedte materiale. Desuden kan der vises film på boardet, som også er koblet på internettet. Altså en ny verden af muligheder på 92. Vi vil i løbet af de kommende år forsøge at få råd til at udvide antallet af klasse lokale r med SmartBoards, således at vi arbejder os ned mod indskolingen. Dog har vi besluttet at ophænge et enkelt Smart- Board i indskolingen, så både børn og personale får mulighed for at stifte bekendtskab med boardets muligheder. Dialog og aftalestyring. Den 1. januar indføres dialog og aftalestyring på skole rne og andre institutioner i Mariagerfjord kommune. Det betyder at skolens leder indgår en aftale med kommunalbestyrelsen, om hvilke mål der arbejdes med i de kommende år. Der vil både være kommunale og lokale indsatsområder. Sidstnævnte er altså kun gældende for Mariage r skole. Aftalen udarbejdes i løbet af efteråret. Kvalitetsrapport. Skolen har udarbejdet sin kvalitetsrapport, der giver oplysninger om skolens arbejde og resultate r. Skolefagenhede n har he r- efter bearbejdet skolernes rapporter og indsendt en samlet status for kommunens skoler til undervisningsministeriet og kommunalbe styrelsen. Mariage r skole viser gode resultater på afgangsprøve rne, men også på fravær ser det rigtigt godt ud, hvilket underbygger at Mariager skoles elever generelt er i god trivsel. Skolefagenheden har på baggrund af kvalitetsrapporten opstillet krav til skolerne principper på flere områder. Skolen har udarbejdet handlingsplaner som opfølgning på de opstillede krav. Med venlig hilsen Jesper Heibøll Skoleleder 6

7 Efterår med skolebestyrelsen Pludselig er det over os. Det vidunderlige farverige efterår. Solen varmer stadig og på en mark ved Hvidsten kro står den mest fantastiske røde he likopte r. Skinnende, funklende ny og klar til at hæve sig fra jorden op mod den blå himmel. Sådan møder jeg også vores skolebestyrelse mandag aften. Alle er klar til endnu en tur for skolen, vores unger, vi forældre og skolens mange medarbejdere. Luften er ladet med energi, smil og ærmerne er smøget op. Forældremøder Flere af jer har allerede mødt nogle af os personligt, idet vi på skift har deltaget i flere forældremøder. Invitationer vi er meget glade for. På møderne får vi lejlighed til at fortælle om, hvad der rører sig i skolebestyrelsen, og blive inspireret til det videre arbejde. Så tak for invitationerne. Kostpolitik Frugtbodens sortiment har været til debat på vores første møde i skolebestyrelsen. Hvordan kan sortimentet forenes med vores udmelding om at have fokus på sund mad og motion? Vi forstår spørgsmålet, men bakker op om 8 klassernes valg af sortiment. Frugtboden er et supplement til madpakken, ikke en erstatning. Det er vigtigt, at vi forældre er beviste om, at det er vores ansvar, at børnene har en sund og nærende madpakke med og evt. mad med til mellemmåltider samt drikkevarer. Frugtboden og mælkeordningen er en unik chance for de ældre elever til at dyrke praktisk matematik. Dansk lærerne bruger også de to ordninger aktivt i undervisningen. Det udvikler de ældre elevers ansvarsbevidsthed. Overskuddet er også et godt supplement til deres studietur i 9. klasse. Sortimentet er valgt ud fra elevernes ønsker og et forsvar- 7

8 Efterår med skolebestyrelsen... ligt sundhedshensyn, da det jo som før omtalt kun er et supplement til madpakken. Det he nstilles til 8. klasserne, at der fremover vælges kakaomælk med lavt sukkeindhold. Når det så er sagt, har bestyrelsen besluttet at tage tilbud hjem på levering af sund mad til mulig erstatning af madpakkerne. Det har været debatteret i længere tid, og vi håber, at have et tilbud klar gerne inden jul, men ellers først i Vi håber, på jeres opbakning til en sådan forsøgsordning. Skolen har lige ledes søgt kommunen om opstilling af koldvandsautomater, da det længe har været et stort ønske fra eleverne. Her håber vi, at behovet for anden drikkevare vil blive erstattet af rent koldt og læskende vand. Alle undersøgelser underbygger vores tiltag, vand og sund skolemad giver mere læringsparate og friske elever. Det vil kunne ses på koncentrationen, og dermed vores børns trivsel og faglige udvikling. Det er vigtigt at vores børn får et nærende morgenmåltid, inden vi sender dem i skole. Flere tekniske skoler har set skriften på væggen, og de serverer morgenmad for deres elever. Enkelte 8 skoler har også tilbud om frokost og mellemmåltider. På de skoler ses en markant ændring i forhold til fastholdelse af eleverne, og deres karakter niveau er mindst steget et point. Svenskerne har haft succes med madordninger i mange år. Så nu skal Mariager skole også være med. Motion og misbrug En sund sjæl i en sund krop? Rigtigt eller forkert? Jeg har ikke svaret, men sport og misbrug hænger ikke sammen. Alkohol, narko mm. svækker kroppen, og dermed de sportslige resultater, og det er ligegyldigt, om det er på eliteniveau, eller når der spilles langbold i fritimen. Så juhu- skolens lærere og medarbejdere har fået sat et super godt program for den kommende A-uge. Det er helt i tråd, med den handlingsplan skolebestyre lses adhoc gruppe har udarbejdet. Alle kan godt glæde sig, måske skal du/i tage en fridag og komme ned og se på. Udefaciliteter Bevægelse er vigtigt, også i frikvarterene. Derfor er det besluttet at iværksætte en plan for udvikling af udefaciliteterne, især målrettet de ældre elever. Det skal ske i samarbejde med arkitekter og skolens brugere. Vi håber, at vi kan imødekomme

9 nogle af elevrådets ønsker. Tidsrammen er sat til sidst i 2008 først i 2009 for påbegynde lse af fornyelse af udefaciliteterne IT Mariager kirke er på nettet, Mariager skole kommer mere på nettet. Skolebestyrelsen har udfordret skolen på udvikling og brug af IT teknologi både i undervisningen og som kommunikationsmiddel; men medarbejdere, elever og forældre skal selvfølgelig være parate. Derfor er elev-intra og lære r-intra første step, forældreintra kommer i step to. Skolebestyrelsen har besluttet, at skolen skal udarbejde et oplæg til afprøvning af et pilotprojekt for forældre-intra. Der er sat interaktive tavler op i alle klasserne i blok 5 og en i indskolingen. Det er spændende at følge udviklingen på området og brugen af de tte nye pædagogiske værktøj. Skolevejen Vores små børn kan stadig ikke komme helt tørskoede i skole, da de sidste flise r langs fodboldbanen endnu ikke er lagt. Vi håber på en snarlig løsning af problemet. Indtil da bedes alle tage hensyn til de der færdes på forældreparkeringen. Kvalitet Sommeren har budt på endnu en k valite tsrapport, som skolebestyrelsen og skolen har studeret, og forholdt sig til. På den baggrund er der vedtaget og udarbejdet opfølgende handlingsplaner i henhold til aftale med kommunen. Kvalitets og tilfredshedsmålinger er ved at blive en fast bestanddel af skolens hverdag. Noget vi skal bruge konstruktivt og fremadre t- tet. Suppleringsvalg Vi afvente r invitation fra kommune n til afvik ling af supple ringsvalg. Valget er blevet godkendt, men invitationen er endnu ikke modtaget. Muligheder frem for begrænsninger Det er ordene, der fortsat vil præge denne skolebestyrelses arbejde og beslutninger. Fordybelse og vilje til samarbejde Det er vores brand. På skolebestyrelsens vegne Formand for skolebestyrelsen Pia Sølvsten Andersen 9

10 Kære forældre I forbindelse med Sundhedsstyrelsens motionskampagne, GetMoving i uge 41, anbefaler Mariager Skole i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, at børn og unge går eller cykler til skole. Hvorfor skal børn og unge gå eller cykle i skole? Fysisk aktive børn og unge har større livsglæde og selvtillid Fysisk aktive børn og unge har et godt socialt netværk Fysisk aktive børn og unge mindsker risikoen for overvægt Fysisk aktive børn og unge mindsker risikoen for forhøjet blodtryk og diabetes Jo flere børn der selv klarer transporten des sikrere bliver skoleve jen Det er sejt, at være fysisk aktiv Hvad skal vi gøre? I gør jeres børn en tjeneste ved at opfordre dem til at gå eller cykle i skole I giver jeres børn gode og sunde vaner, som de kan tage med sig videre i livet Motiver jeres børn til at gå eller cykle i skole Arrangerer, at jeres børn kan følges med venner eller andre foræl dre i skole Sørg for at der er luft i dækkene, og at jeres børn har ordentligt fodtøj Gå selv foran som et godt eksempel God tur 10

11 Anonym rådgivning... - for lærer, forældre & elever Som et nyt tiltag tilbydes nu anonym rådgivning til lærer, forældre samt elever på Mariager skole. Rådgivningen er åben, hvilket betyder, at der ikke skal aftales tid. Anonymiteten betyder, at det ikke er nødvendigt at oplyse navn, ligesom der ikke vil blive skrevet journal. Tilstede i den åbne anonyme rådgivning vil være en psykolog og en socialrådgiver fra Mariagerfjord Kommune. Hvilke forhold kan der rådgives om? Lærerne kan rette henvendelse om bekymringer opstået i det daglige arbejde med elever og forældre, hvilket fx kan omhandle egne handlemulighede r ve drørende særligt truede børn, hjælp til vurdering af et problems alvorsgrad, kriterier for underretning til de sociale myndigheder etc. Forældre kan rette henvendelse om fx bekymringer for deres barns trivse l på skolen og/e lle r i hjemmet, spørgsmål vedrørende forældremyndighed, opdragelsesproblematikker, forhold omkring sygdom, dødsfald, misbrug i familien etc. Børn og unge kan rette henvendelse, hvis de har brug for at tale om problemer fx om forholde t til forældre ne, skolegang, misbrug, k riminalitet, vold, spiseforstyrrelse, mobning, ked-af-det-hed, angst etc. Det er vigtigt at fremhæve, at der i den åbne anonyme rådgivning ikke er nogle problemer, der er for små at rette henvendelse om, og at ovenstående blot er eksempler på emner, der kan tales om. Træffetid skoleåret 2008/2009: Onsdag den 22. oktober kl Tirsdag den 9. december kl Tirsdag den 3. februar kl Tirsdag den 7. april kl Tirsdag den 2. juni kl Sted: Mariager skole Blok 1 (hovedindgang) mødelokale 2 Med venlig hilsen Anne Dorte Kristensen (psykolog) og Laila Gundersen (socialrådgiver) 11

12 Nye lærere... Jeg hedde r Trine Gaarden Jørgensen og er ny afdelingsleder for årgang. I dette skoleår unde rvise r jeg desuden i matematik på 1. årgang. Jeg bor i Rebild sammen med min mand, Søren, og vores tre børn: Tobias, Rebekka og Anna. Efter jeg blev færdiguddannet fra Hjørring Seminarium, har jeg blandt andet undervist på Rebild Efterskole og Skørping Skole. Her har jeg især beskæftiget mig med dansk og matematik, ligesom jeg har været koordinator for indskoling, mellemtrin og tosprogsundervisning. For tre år siden blev jeg færdig som cand.pæd. i dansk, hvorfor jeg også har undervist på kurser på CVU Nordjylland. Mit navn er Anja Qvist og jeg har uddannet mig som lærer efter at have arbejde som skrivende journalist i en årrække. Jeg er primært tilknyttet 6. årgang, hvor jeg er klasselærer/ dansklærer i x og musiklærer i begge klasser. Dertil underviser jeg en 7. klasse i geografi og er i år samtidig støtte/kursuslærer for flere elever på mellemtrinet. I foråret skal jeg desuden undervise 5. årgang i computer. Jeg bor i Mariager med min mand og vores børn - vores ældste er netop begyndt at gå i 0. på skolen. 12

13 Nye lærere... Mit navn e r Inge Sandahl Christensen, jeg er gift og har to børn. Vi har boet i byen i en del år. Jeg har 20 år som lærer bag mig og synes, det var ved at være tiden at søge ansættelse ved Mariager skole, som jeg kender gennem mine piger, som nu er 15 og 18 år. Mine hovedfag er biologi, natur/teknik og musik, men jeg underviser også i billedkunst, håndarbejde, samt historie og kristendom. Jeg har fået en super velkomst af forældre, elever og nye kolleger. Tak for det alle sammen! Jeg hedder Kathrine Kjærsgaard og bor i Hadsund sammen med Henning og vores børn, Anna og Julie på 18 og 19 år. Jeg er uddannet som lærer ved Ålborg Seminarium med liniefagene dansk og billedk unst og håndarbe jdslærer fra Håndarbejdsseminariet, sam t har pædagogisk uddanne l- se fra Ålborg Universitet undervisningserfaring medbringer jeg også både undervisning med børn, unge samt voksne. Meget af min fritid er jeg i mit atelier i Hadsund, hvor jeg hygger mig med maling, pensle r, stof og symaskine. Igennem årene er der blevet syet mange kostumer til Cirkus, tøj til julemanden, malet billeder og arrangeret udstillinger på Mariager Skole har jeg allerede mødt mange kreative børn med de samme interesser og har fået en god modtagelse på skolen. 13

14 fordi der er gode ting hernede og vi laver meget (dreng 10 år) fordi man kan være ude og snitte (Pige 9 år) fordi vi har en hule (dreng 9 år) fordi man kan lege med vennerne (dreng 10 år) fordi man ikke har timer som i skolen (pige 10 år) fordi vi laver påklædningsdukker (pige 7 år) fordi man kan lege i puderummet (dreng 7 år) fordi man kan løbe på rulleskøjter (pige 7 år) fordi vi kan filte (pige 8 år) På skolens hjemmeside er der kommet et link til Fritteren. Her kan du læse mere om Fritteren og se vores månedsplan. Vi ses 14

15 Fødselsdag i Fritteren... Torsdag d. 25. september startede vi en ny tradition i Fritteren. Vi holdte kvartalsfødselsdag for de børn som har haft fødselsdag i sidste 3 måneder. Børnene har selv været med til at bestemme menu, drikkevarer og hvad der skal leges. Denne gang stod det på pølsehorn, muffins, sodavand og diskotek. Billederne taler vist sit tydelige sprog for at vi havde en super god dag. Og vi glæder os allerede til den næste fødselsdag i december. 15

16 Elevrådet... Store elevråd: Formand: Andreas Viftrup Andersen 8.b Næstformand: Janne Jørgensen 9.a Sekretær: Sigrid Fisker Glavind Lille elevråd: Formand: Mia Hovgaard Jessen 5.b Næstformand: Botilla Dalsgaard Jensen 5.b FU: Niels Peter Rather 9.b Bladudvalg: Nicole Pedersen 7.b Katrine Thygesen 9.a Lærerrepræsentanter: Jan Gammelgaard Pernille Viladsen REPRÆSENTANT REPRÆSENTANT SUPPLEANT(ER) 2. år 1. år 3.A Christian Hansen Jonas Møller Victor Møller 3.B Kerstin Hansen Marcus Dalsgaard Jensen 4.A Hans Storm Sørensen 4.B Sven Hededal Lentz 16 Mikkel Peters Aimee Annika Hansen Emilie O. Andersen Tobias Loft Holz Emma Østergaard 4.C Karl Emil Poulsen Morten Nielsen Nadia Larsen 5.A Maja Jensen Emil Palsgaard Benjamin Nielsen 5.B Mia Hovgaard Jessen Botilla Dalsgaard Jensen Hans Kjærgaard Christensen 5.C Gustav Mellerup Ida Maja Rather Camilla Bundgaard 6.X Henriette Buhl Pedersen Karoline Engstrøm Mathies Skjellerup Poulsen 6.Y Lærke Bach Møller Julian Christensen Clara Haahr 7.A Mads Nejsum Sigrid Fisker Glavind Ulrikke Markussen 7.B Nicole Pedersen Ditte Hjort Kronbo Camilla Sølvsten Andersen 7.C Line Skou Nielsen Asger Aas Larsen Nanna Ø. Johnsen 8.A Christine Juulsgaard Jensen 8.B Andreas Viftrup Andersen 9.A Janne Winthe r Jørgensen Katrine Rasmussen Ce cilie Hjort Kronbo Katrine Thygesen Steffen K. Andersen Christian yde Præstholm Nanna Nørgaard Møller 9.B Niels Peter Rather Christoffer Jalk Michael Haahr

17 0.A Poul Overgaard tlf Vestergade 2, 9550 Mariager 0.B Søren Kruse, tlf Skovbrynet 3, 9550 Mariager 1.A Jeannette Krogh tlf Møllebakken 19, 9550 Mariager 1.B Mikkel Christensen tlf Fladbjergvej 18, 9550 Mariager 1.C Pia Jessen tlf Nis Petersensvej 6, 9550 Mariager 2.a Vibeke Sørensen tlf Vejrmøllegården 10, 9550 Mariager 2.b Jette Christensen tlf Fjelstedvej 16, 9550 Mariager Klasserepræsentanter MARIAGER SKOLE 2008/ Lars Malling tlf Digtervænget 141, 9550 Mariager Lasse Henningsen tlf Digtervænget 25, 9550 Mariager Poul Rasmussen tlf Fælledvej 20, 9550 Mariager Vida Nielsen tlf Havnegade 12A, 1, 9550 Mariager Sanne Bendtsen tlf Skolevænget 24, 550 Mariager Berit Bruhn Madsen tlf Digtervænget Mariager 3.a Betina Jensen tlf Frydensbjergvej 20, 9550 Mariager 3.b Pia Juul Vestergaard tlf Lise K. Levinsen tlf Fuglsangsgade 18, 9550 Mariager Glovdalvej 2, Kjellerup, 9550 Mariager 4.a Birgitte S. Nielsen tlf Havndalvej 21, 9550 Mariager 4.b Iben Johansson tlf Digtervænget 253, 9550 Mariager 4.c Berit Kirkegaard tlf Houvej 5, 9550 Mariager 5.a Inge Mandrup Petersen tlf Lykkemarksvej 1, Svenst Mariager 5.b Pia Jessen tlf Nis Petersensvej 6, 9550 Mariager 5.c Kirsten Hymøller tlf Hemvej 6, 9550 Mariager 6.x Vibeke Straarup tlf Fjordgade 19, 9550 Mariager 6.y Iben Johansson tlf Digtervænget 253, 9550 Mariager 7.a Lars Kirkegaard tlf Digtervænget 131, 9550 Mariager 7.b Maja Jensen tlf Fladbjergvej 3B 9550 Mariager 7.c Lars Henrik Sørensen tlf Stentoften 32, 9550 Mariager 8.a Janne Julsgaard Jensen tlf Stentoften 2, 9550 Mariager 8.b Rikke Hanghøj Madsen tlf Hybenvej 4, 9550 Mariager 9.a Kim Johansen tlf Munkedalen 2, 9550 Mariager 9.b Randi Plesner tlf Assensvej 5, 9550 Mariager Lars Henrik Sørensen tlf Stentoften 32, 9550 Mariager Helle Hededal Lentz tlf Randrupvej 34, True, 9550 Mariager Anders Thostrup tlf Digtervænget 27, 9550 Mariager Dorthe Ellegaard-Thomsen tlf Frydensbjergvej 6, 9550 Mariager Aina Margrethe Lihn tlf Stentoften 44, 9550 Mariager Bente Pedersen tlf Møllevænget 1A, 9550 Mariager Eva Friborg tlf True Hovedgade 5, 9550 Mariager Erik Østergaard tlf Stentoften Mariager Søren Rasmussen, tlf Hybenvej 12, 9550 Mariager Pia Jessen tlf Nis Petersensvej 6, 9550 Mariager Vibeke Straarup tlf Fjordgade 19, 9550 Mariager Helle Storm Sørensen tlf Stentoften 32, 9550 Mariager Birgit Jakobsen tlf Skovvej 9, 9550 Mariager

18 Tandlægen informerer... Vedrørende tandeftersyn og behandling for børnene i børnehaveklasserne på Mariager skole. Fra dette skoleår vil børnene fra børnehavek lasse rne blive indkaldt til tandlæge med forældre enkeltvis. som ny leder af klinikken. Samtidig skal jeg være afde lingstandlæge for distrikt øst, som fra næste sommer også vil omfatte den ny tandklinik, som skal bygges i Hadsund. Jeg komme r fra en stilling som stedfortræde r i Vesthimme rland kommunes tandpleje. Begrunde lsen e r, at mange forældre gerne vil følge deres børn til tandlæge lidt længere end 6 år. Der er også en faglig begrundelse, idet vi anbefaler forældrene at børste børnenes tænder til 10 års alderen. Derfor er det godt at holde forældrekontakten lidt længere. Evt. udvider vi med 1 kl. næste år. Det er ikke afgjort endnu. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tandklinikken i Mariager på tlf.nr Med venlig hilsen Susanne Carly Winding Nyt fra tandklinikken Der er kommet nyt personale til på tandklinikken fra august Lad mig begynde med at præsentere mig selv. Mit navn er Susanne Carly Winding og jeg glæder mig meget til at begynde 18 Overtandlæge Kirsten Andersen, som er leder af hele tandplejen i Mariagerfjord kommune, vil man også kunne træffe nogle dage om ugen. Resten af ugen arbejder hun fra vores tandklinik i Hobro. Endvidere begynder tandlæge Katrine Ø rum. Hun kommer direkte fra Tandlægeskolen og glæder sig også meget til at komme rigtig i gang med at arbejde. Vores erfarne tandplejer Anni Pedersen skal også være her nogle dage om ugen. Hun vil primært tage sig af undersøgelser samt hjælpe til med børn, der skal have bøjle på. Selvfølgelig vil man stadig kun træffe det gode gamle velkendte personale, der kender patienterne og forældrene så godt. Det er vores klinikassistenter Mona Laurse n, Tina Bach, Louise Hansen samt Kirsten Jensen. I løbet af sommerferien har vi foretaget nogle forbedringer af

19 ... tandlægeklinikken. Bl.a. er der blevet malet samt flyttet lidt om på inventaret. Som noget helt nyt har vi fået digital røntgen. Så nu er vi fri for den gamle form for røntgenfremkaldning med giftige væsker, som tager tid både for patient og os. Nu kan vi straks se tandbilledet sammen på vores computerskærm. Venlig hilsen Susanne Carly Winding Tandklinikken På tur til Jesperhus. Okay Jeg vil gerne fortælle om min tur til Jesperhus. Altså, aftenen før pakkede jeg jo og alt det der man gør.. Næste morgen mødtes vi så på skolen kl. otte, og ventede på at alle kom. Lidt efter var vi klar til at køre.. Da vi nåede op til tog stationen ventede vi et godt stykke tid før toget kom, men da det ankom, gik vi ind og fandt pladser.. Det var en lang tur med bare det første tur, og da vi skulle skifte tog var der vild forvirring.. Vi skulle vente ja jeg tror en time på det næste tog, og da det kom, var der mindst lige så meget forvirring.. Men da vi fandt vores pladser gik det da ellers godt. Efter det tog skulle vi med bus men der var lang tid til bussen ville komme, så i mellem tiden skulle vi spise vores madpakker.. Efter dette kom bussen og vi steg ind. Min klasse og A klassen skulle ikke skifte bus men det skulle C klassen. Da vi kom til Jesperhus var alle 19 lettede over at turen var færdig, for den havde været stressende! Vi pakkede ud og jeg skulle ligge på hemsen sammen med Botilla og Mia. Da vi havde pakket det meste ud skulle vi i vandland. Det var nok det mange havde glædet sig til. Vi hyggede os rigtig meget, der var også et udendørs vandland det var koldt men rigtig sjovt. Inden for var der to rutsjebaner, det sorte hul, og frit fald. Jeg prøvede dem godt nok ikke men det var der mange der ellers gjorde.. Da vi havde leget i vandlandet et par timer, skulle vi hjem igen og gøre klar til at købe ind. Det var ikke en særlig god kiosk for der var ikke halvdelen af det vi skulle bruge, så derfor måtte vi vælge noget andet. Den samme aften skulle nogle af os spille laser game. Det var super sjovt! Næste dag, skulle vi i blomster parken, den var meget flottere Fortsættes på side 39

20 Kryb og kravl i 3.b... I natur og teknik har vi i 3. b lært om: Insekter Snegle Regnorme Bænkebidere Vi har været ude og finde og studere dyrene. Læst om dem på internettet og selv tegnet dem. Sidst lærte vi om bænkebidere. Vi var delt op i 2 hold. Et drengehold og et pigehold. Vi skulle finde ud af om bænkebiderne fortrak varme eller kulde. Vi fandt ud af at de bedst kunne lide kulde. Tak til Mads og Ebbe som har taget billederne 20

21 5. klasserne på hyttetur til Jesperhus klasserne var på hyttetur i Jesperhus fra d. 2. sep. Til d. 4. sep. Vi blev kørt i bil til Hobro togstation af forskellige forældre. Vi skulle med toget, vi skiftede en gang og da vi var ved Mors, skulle vi med bus til Jesperhus. Vi fik nøgler til hytterne, og hver gruppe gik til sin hytte. Vi gik i badeland hurtigt efter vi var kommet der op. Vi var der cirka i 3 timer så tog vi tilbage til hytterne og ellers blev det bare frit hvad vi ville lave. Klokken 21 skulle vi ind i hytterne og bare hygge og klokken 22 skulle der være stille. Næste dag skulle vi i blomsterparken. Vi var der i lang tid og vi prøvede en masse forlystelser. Vi gik senere hjem igen og så gik de fleste hen i aktivite tshallen. Vi spillede også bowling og laser game, vi morede os rigtig meget. Vi lavede selv mad og købte ind for madpengene i hver vores gruppe. Igen gik vi ind i hytterne klokken 21 og så var vi stille klokken 22. Næste morgen fik vi travlt. Vi skulle både gøre rent og pakke. Men vi fik det hurtigt gjort. Vi stod udenfor i 20 min. og så gik vi mod bussen som skulle køre os til Skive togstation. Vi skulle vente en time fordi vi kom tidligere. Vi var blevet ret trætte, vi kom med toget, nogen læste og nogen spiste, og andre snakkede. Vi skulle

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig.

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Søndag d. 15.02.09 Den blå bus kørte fra Limfjordsskolen kl. 1500, med Maja, Anne,

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet.

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet. FUSK Maj 2009 Næste års planlægning er i fuld gang Der er altid spændende udfordringer i løbet af foråret omkring planlægningen af det kommende skoleår. Kan vi få tingene til at nå sammen, så økonomien

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle Juni 2014

Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle Juni 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle Juni 2014 Læs, lyt og se klip om: Hus Rød på lejrskole Hus Grøn i vandland og med dyr på arbejde Kom med Hus Gul på Himmelbjerget - og

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Gallamiddag Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Maj BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad Baggrund for inspirations folder: Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad I 2008 udarbejdede Høje Taastrup Kommune en kost politik og i opfølgning af denne udarbejdede Sengeløse Skole sin egen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Brev til alle hjem og Sommerferienyt

Brev til alle hjem og Sommerferienyt Brev til alle hjem og Sommerferienyt 19. juni 2015 Kære elever og forældre! Nu nærmer vi os stærkt sommerferien, og der er en masse praktiske oplysninger, som er vigtige i den anledning: KYS og KØR Vores

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 -

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 - la Cour Posten Nr. 2/2014 Juni 2014 C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. Inden længe synger vi feriesangen under flagstangen, og så spredes vi for alle

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Tur til Hesteskoen Nyhedsbrev November Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Nu kan jeg orientere om hvad de kommende besparelser får af betydning for vores SFO.

Nu kan jeg orientere om hvad de kommende besparelser får af betydning for vores SFO. Personale nyt: Dorthe Ziegler pædagog i jobtræning i Solstråle afdelingen, er ikke at finde i Bh.kl.B. og Solstrålen hver dag, idet hun er tilkaldevikar i andre institutioner. Så er der arbejde dér en

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere