DDD Runde 2, 2015 Facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDD Runde 2, 2015 Facitliste"

Transkript

1 DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD

2 februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og har lært om linjer på formen f(x) = ax + b. Han har prøvet at tegne nogle linjer på papir for at finde ud af hvilke koordinater der ligger under linjen, over linjen og på linjen. Sigurd er dog blevet træt af at tegne, så han vil gerne have hjælp af dig til at lave et program der kan afgøre det. Heldigvis for dig er Sigurd kun interesseret i heltal. Opgave p 1 Givet linjen ax + b og et heltal y skal du afgøre om ax + b < y, ax + b > y eller ax + b = y. p 2 Input En enkelt linje bestående af 4 heltal: a, x, b, y i den rækkefølge. Output (0,0) En linje med teksten UNDER hvis ax + b > y, OVER hvis ax + b < y og LINJE hvis ax + b = y. Eksempler LINJE = 5, så punktet (2, 5) ligger på linjen. Input Output UNDER Input Output OVER Pointgivning Delopgave 1 (70 point): 10 4 a, x, b 10 4 og 10 9 y Delopgave 2 (30 point): 10 8 a, x, b 10 8 og y Side 1 af 2

3 februar, 2015 linetest DK v1.0 Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

4 1 Løsning Linetest kan løses ved at læse de 4 tal og udføre beregningerne som beskrevet i opgaven. Dette er gjort i følgende Python kode: 1 a,x,b,y = map (int, raw_input (). split ()) 2 3 y2 = a* x+b 4 if y2 < y: 5 print " OVER " 6 elif y2 > y: 7 print " UNDER " 8 else : 9 print " LINJE " 4

5 februar, 2015 urdisplay DK v1.1 Ur Display Sigurd har fundet et display, der er netop 7 9 felter, som han gerne vil programmere til at vise et to-cifret tal med en fin ramme. Hvert felt på displayet kan vise enten ingenting eller et af følgende tegn #, +, -,. Sigurd har fundet ud af at han kan vise et tal ved at bruge 5 3 felter som det ses herunder: ### # ### ### # # ### ### ### ### ### # # # # # # # # # # # # # # # # # ### ### ### ### ### # ### ### # # # # # # # # # # # # # ### # ### ### # ### ### # ### ### Til rammen vil han bruge +, -, og så vil han gerne have et mellemrum mellem de to cifre. Hvis han f.eks. vil vise tallet 18 ser det således ud: # ### # # # # ### # # # # ### Bemærk, at der er to blanke kolonner foran 1-tallet da alle tal fylder netop tre kolonner. Det kan dog ske at en af kolonnerne i displayet ikke virker, og I det tilfælde vil Sigurd ikke skrive noget til den kolonne. Hvis f.eks. d. 3. kolonne ikke virker, og Sigurd vil vise tallet 31, vil det se således ud: # # # # # # # # # # # # # Altså skrives hverken ramme eller midterste kolonne af 3-tallet ud. Sigurd har bedt dig om hjælp til at skrive et program der læser et to-cifret tal og udskriver det med 7 9 tegn som det ville se ud på displayet. Side 1 af 3

6 Opgave februar, 2015 urdisplay DK v1.1 Givet et tal samt hvilken kolonne der ikke virker skal du udskrive hvordan displayet skal se ud. Input En enkelt linje med 2 tal: Først det to-cifrede tal 10 n 99, der skal skrives ud. Dernæst et tal 0 C 8 der indikerer hvilken kolonne der ikke virker. C = 0 betyder at alle kolonner virker. Bemærk at den sidste kolonne (kolonne 9) altid virker! Output 7 linjer hver bestående af 9 tegn som forestiller displayet som beskrevet herover. Eksempler # ### # # # # ### # # # # ### Se forklaring i opgavebeskrivelsen # # # # # # # # # # # # # Se forklaring i opgavebeskrivelsen Side 2 af 3

7 februar, 2015 urdisplay DK v ### ### # # # # ### ### # # ### ### Bemærk at der stadig skrives en blank kolonne ud i starten. Altså indeholder hver linje netop 9 tegn. Pointgivning Delopgave 1 (50 point): C = 0. Delopgave 2 (50 point): 0 C 8. Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 3 af 3

8 2 Løsning I urdisplay skal vi bygge den tekst vi vil skrive ud. Dette kan f.eks. gøres ved at gemme de forskellige tal i en liste eller et array, og indeksere ind i denne. Husk at tage højde for den kolonne, der ikke skal udskrives! 1 digits = [["### ", "# #", "# #", "# #", " ### "], #0 2 [" #", " #", " #", " #", " #"], #1 3 [" ### ", " #", " ### ", "# ", " ### "], #2 4 [" ### ", " #", " ### ", " #", " ### "], #3 5 ["# #", "# #", " ### ", " #", " #"], #4 6 [" ### ", "# ", " ### ", " #", " ### "], #5 7 [" ### ", "# ", " ### ", "# #", " ### "], #6 8 [" ### ", " #", " #", " #", " #"], #7 9 [" ### ", "# #", " ### ", "# #", " ### "], #8 10 [" ### ", "# #", " ### ", " #", " ### "]] # n,c = map (int, raw_input (). split ()) a = (n /10) 15 b = n % out = ["" for x in range (7) ] 18 out [0] = " " 19 out [6] = " " 20 for i in range (1,6) : 21 out [i] = " " + digits [a][i -1] + " " + digits [b][i -1] + " " if C!= 0: 24 for i in range (0,7) : 25 out [i] = out [i ][:(C -1) ]+" "+ out [i][c:] for i in range (0,7) : 28 print out [ i] 8

9 Lejrtur Dansk Datalogi Dyst 2015 DDD Runde februar, 2015 lejrtur DK v1.1 Sigurds klasse er taget på lejrtur, men under et natløb er Sigurd faret vild, og han er nødt til at krydse en stor flod for at komme hjem. Sigurd har heldigvis fundet en 30m lang planke, som han kan bruge som bro til at krydse floden. I floden er der et antal små øer som Sigurd netop kan stå på sammen med sin planke. Sigurds plan er at bruge planken som bro til at nå en ø, og så flytte planken og bruge den som bro til at nå en ny ø indtil han er nået over på den anden side. Inden han begynder vil han dog godt have at vide om det overhovedet kan lade sig gøre givet placeringerne af øerne. L W Figure 1: Et eksempel hvor Sigurd har brugt planken til at bevæge sig over floden i venstre side. Opgave Givet flodens bredde, længde og placeringen af øerne skal du afgøre om det er muligt for Sigurd at komme over på den anden siden ved hjælp af sin planke. Input Den første linje indeholder tre heltal L, W og n, som er hhv. længden og bredden af floden og antallet af øer som Sigurd kan bruge til at komme over på den anden side. De næste n linjer indeholder hver to heltal 0 x L og 0 y W som er positionen af en ø i floden. Floden går fra koordinat (0, 0) til (L, W ). Koordinat (0, 30) svarer til en ø 30m ude i vandet helt i venstre side af floden. Sigurds planke er altid 30m lang. Det vil altid gælde, at 1 L, W Side 1 af 2

10 Output februar, 2015 lejrtur DK v1.1 En enkelt linje med teksten SUCCES hvis det er muligt for Sigurd at nå den anden side eller teksten FORTABT hvis det ikke kan lade sig gøre. Eksempler SUCCES Sigurd kan lige netop nå ud til øen og lige netop nå fra øen i land på den anden side (begge afstande er 30m) FORTABT Her er afstanden fra øen til den anden side for lang (31m), så Sigurd kan ikke nå over floden SUCCES Sigurd går først ud til ø nummer 1, som ligger 30m fra land. Så går han fra ø nummer 1 til nummer 2 og så i land på den anden side. Bemærk, at afstanden fra ø nummer 1 til ø nummer 2 er mindre end 30 (nemlig 10 2m), men det er ikke noget problem. Pointgivning Delopgave 1 (20 point): 1 n Alle øer har samme x-koordinat. Delopgave 2 (80 point): 1 n Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

11 3 Løsning Lejrtur kan ses som en klassisk anvendelse af flood fill: Vi holder styr på om vi har været ved hver ø. Når vi besøger en ny ø finder vi alle øer inden for 30 meters afstand og besøger dem rekursivt. For 20 point er det nok, at sortere øerne efter y-koordinat og se om denne rækkefølge kan nå fra den ene til den anden side uden afstande over 30m. 1 def distsq (x, y): 2 return x* x+y* y 3 4 L,W,n = map (int, raw_input (). split ()) 5 xs = [0 for i in range ( n)] 6 ys = [0 for i in range ( n)] 7 for i in range ( n): 8 xs[i],ys[i] = map (int, raw_input (). split ()) 9 visited = [ False for i in range ( n)] 10 tovisit = [] 11 for i in range ( n): 12 if ys[ i] <= 30: 13 tovisit. append (i) 14 visited [ i] = True 15 while len ( tovisit ) > 0: 16 i = tovisit. pop () 17 for j in range ( n): 18 if ( not visited [j]) and distsq (xs[i]-xs[j], ys[i]-ys[j]) <= 30*30: 19 tovisit. append (j) 20 visited [ j] = True 21 success = False 22 for i in range ( n): 23 if visited [ i] and ys[ i] >= W -30: 24 success = True 25 if success : 26 print " SUCCES " 27 else : 28 print " FORTABT " 11

12 februar, 2015 temperatur DK v1.1 Temperatur Sigurd har fået en hjemmeopgave, hvor de skal analysere temperaturen i løbet af året. Sigurd har besluttet, at han gerne vil undersøge mediantemperaturen i løbet af året. Medianen af n tal er den midterste værdi, hvis n er ulige, og gennemsnittet af de to midterste værdier, hvis n er lige. F.eks. er medianen af (1, 3, 5, 8, 8) lig med 5, og medianen af (1, 4, 4, 5, 6, 7) er 4.5. For at undersøge mediantemperaturen har Sigurd bygget en temperaturmåler, som giver ham en temperatur om dagen. Hver dag kunne Sigurd godt tænke sig at vide hvad mediantemperaturen har været siden han startede med at måle. Til det har han opsøgt dig for at finde hjælp. Opgave Givet temperaturerne for alle de dage Sigurd har foretaget målinger skal du beregne medianen for målingerne fra starten til hver enkelt dag. Input Første linje indeholder et heltal n, som er antallet af dage. Herefter følger n linjer, som hver består af en måling i form af et heltal a i. Den i te linje svarer til målingen på den i te dag a i 10 9 Output For hver af de n målinger a i skal du skrive en linje med medianen af de første i målinger (a 1,..., a i ). Output skal være i samme rækkefølge som input. Eksempler Medianen af 4 er 4 Medianen af (4, 3) er (4 + 3)/2 = 3.5 Medianen af (1, 3, 4) er 3 osv. Side 1 af 2

13 Input februar, 2015 temperatur DK v1.1 Output Pointgivning Delopgave 1 (50 point): 1 n 1000 Delopgave 2 (50 point): 1 n Begrænsninger Tidsbegrænsning: 5 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

14 4 Løsning For 50 point i temperatur er det tilstrækkeligt, at sortere alle tallene hver gang man læser et nyt. I listen af sorterede tal er det nemt at finde medianen hurtigt. For fuld point kan man enten bruge en træstruktur eller en prioritetskø (http://en.wikipedia. org/wiki/priority_queue). I prioritetskø-løsningen vil man have to køer: En til den største halvdel af tal og en til den laveste halvdel. For at finde medianen skal vi nu blot kigge på det største tal i den laveste halvdel og det mindste tal i den største halvdel. 1 import heapq 2 3 def solve (n): 4 lo = [] 5 hi = [] 6 7 # First handle cases n = 1,2 to make the loop easier cause I m a bad 8 # programmer. 9 a = int ( raw_input ()) 10 print a 11 if n == 1: 12 return 13 b = int ( raw_input ()) 14 print ( a+b) * lo = [ min (a,b) * -1] 16 hi = [ max (a,b)] for i in range (2,n): 19 a = int ( raw_input ()) 20 if i%2 == 0: # Odd number. Add to lo 21 b = heapq. heappop (hi) 22 heapq. heappush (lo, min (a,b) * -1) 23 heapq. heappush (hi, max (a,b)) 24 x = heapq. heappop (lo) 25 print -x 26 heapq. heappush (lo,x) 27 else : 28 b = -heapq. heappop (lo) 29 heapq. heappush (lo, min (a,b) * -1) 30 heapq. heappush (hi, max (a,b)) 31 x1,x2 = heapq. heappop (lo), heapq. heappop (hi) 32 print (-x1+x2) * heapq. heappush (lo,x1) 34 heapq. heappush (hi,x2) solve ( int ( raw_input ())) 14

15 februar, 2015 trekant DK v1.3 Trekant Sigurds lærer har givet sigurd en mængde af n punkter i planen og bedt Sigurd om at finde arealet af den største trekant udspændt af tre af punkterne. Dette er illustreret i Figur 1. Dette kan Sigurd dog ikke finde ud af, og han vil gerne bede dig om hjælp. Figure 1: Eksempel af 7 punkter i planen og den størst udspændte trekant markeret. Opgave Givet n punkter i planen skal du beregne arealet 1 af den største trekant udspændt af tre af punkterne. Input Den første linje indeholder et heltal n, der er antallet af punkter. De næste n linjer indeholder hver to heltal x, y som er hhv. punkterne. Det gælder, at 10 4 x, y Output x og y koordinatet af et af En linje med arealet af den største trekant. Dit svar skal have en absolut præcision på 10 6 (dvs. højest være 10 6 fra det rigtige svar). Bemærk at der godt kan være mere end en trekant med størst areal. Eksempler 1 Se f.eks. Side 1 af 2

16 februar, 2015 trekant DK v Den største trekant er punkterne (1, 1), (6, 1), (6, 6) Bemærk, at det er okay hvis dit program skriver 1.0, eller lignende. Input Output 13.5 Pointgivning Delopgave 1 (75 point): 3 n 100. Delopgave 2 (25 point): 3 n Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

17 5 Løsning For at få 75 point er det nok at loope over samtlige 3 punkter i sættet og finde de 3 punkter der udgør den største trekant. For at få fuld point skal man først finde det konvekse hylster af punkterne (http://en.wikipedia. org/wiki/convex_hull). Vi skal derefter finde den største trekant udspændt af tre punkter på det konvekse hylster. Bemærk, at der kan være mange punkter på det konvekse hylster, så vi kan ikke bare prøve alle trekanter. Der er mange måder at gøre det effektivt dog. En måde er at fastsætte to punkter og finde det tredje ved hjælp af en ternary search. Dette kan vi gøre, fordi arealet af trekanten givet det tredje punkt er en unimodal funktion, hvis vi kigger på punkterne der ligger mellem de to fastsatte punkter på det konvekse hylster. En anden, og måske nemmere måde, kan læses på følgende link: a/ Denne løsning er implementeret i koden herunder. 1 # Better O( n ^2) algorithm. Should get full points. Note that the rotating 2 # calipers part can be done in O( n) time as well. 3 4 # Cross product 5 def cross (o, a, b): 6 return (a [0] - o [0]) * (b [1] - o [1]) - (a [1] - o [1]) * (b [0] - o [0]) 7 8 # Convex Hull. Taken from wikibooks 9 def convex_hull ( points ): 10 points = sorted ( set ( points )) 11 if len ( points ) <= 1: 12 return points # Build lower hull 15 lower = [] 16 for p in points : 17 while len ( lower ) >= 2 and cross ( lower [ -2], lower [ -1], p) <= 0: 18 lower. pop () 19 lower. append (p) # Build upper hull 22 upper = [] 23 for p in reversed ( points ): 24 while len ( upper ) >= 2 and cross ( upper [ -2], upper [ -1], p) <= 0: 25 upper. pop () 26 upper. append (p) return lower [: -1] + upper [: -1] # Area of triangle 31 def area (p1, p2, p3): 32 return 0.5 * abs ( cross (p1, p2, p3)) n = int ( raw_input ()) 35 p = [0]* n 36 for i in range ( n): 37 x,y = map (int, raw_input (). split ()) 38 p[i] = (x,y) h = convex_ hull ( p) 17

18 41 42 n = len (h) 43 best = 0 44 # Rotating calipers 45 for a in range ( n): 46 b = (a +1) %n 47 c = (a +2) %n 48 while True : 49 while ( area (h[a], h[b], h[(c+1) %n]) >= area (h[a],h[b],h[c])): 50 c = (c +1) %n 51 if ( area (h[a],h[(b+1) %n], h[c]) >= area (h[a],h[b],h[c])): 52 b = (b +1) %n 53 continue 54 else : 55 break best = max (best, area (h[a],h[b],h[c])) print best 18

Introduktion Til Konkurrenceprogrammering

Introduktion Til Konkurrenceprogrammering Introduktion Til Konkurrenceprogrammering Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen {soerend,knudsen}@di.ku.dk Version 0.1 Indhold Indhold i Introduktion 1 1 Palindromer 3 1.1 Introduktion til Python...............

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012 Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012 May 15, 2012 1 CONTENTS 2012 CONTENTS Contents 1 Kompleksitet 3 1.1 Køretid................................................ 3 1.2 Asymptotisk

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

"# $%$ " # $ % $ $ " & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.

# $%$  # $ % $ $  & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1. "# $$ " # $ && & ' $ $ " & ) *+, Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = True) Continue *, + If Antal

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:37 Side 2 AMERIKANSK ROULETTE Intet casino uden roulette et klassisk bordspil, hvor

Læs mere

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er Ugens emner FA minimering [.-.] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er En karakteristik af de regulære sprog Et sprog L er regulært hvis og kun hvis L beskrives af et regulært udtryk

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 /0 122 + /0 /0 +4 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

" #" $ " "!% &'% ' ( ) * " & #

 # $  !% &'% ' ( ) *  & # ! # $!% &'% '! #$ #$ ( * & #!! #$%& + &,Dim! - Sub Test( Dim Svar As String Svar = InputBox( Indtast dit Navn MsgBox Dit navn er & Svar Svar & * Sub Test2( MsgBox Goddaw & Svar #Test2( Svar& Test(Test2(Svar

Læs mere

Måle og test I. Lasse Kaae 2012

Måle og test I. Lasse Kaae 2012 Måle og test I Lasse Kaae 2012 Plan for de næste 2 uger Uge 1 grundlæggende VEE NI Labview (Torsdag) Anders Meisner Uge 2 Workshop VEE VEE instrument-styring Labview NI USB 6008 Måle øvelser Lasse Kaae

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis et stærkt værktøj til backup Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis True Image 2015 Denne guide handler om det meget stærke værktøj til backup, der hedder Acronis. Jeg baserer guiden på flere

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

!  # $% &'!& & ' ' & # ' &()(*& + + +,-' &( # &(! (!  )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! &   & & / & & (! !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & &

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Dynamisk programmering

Dynamisk programmering Dynamisk programmering Dynamisk programmering Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Har en hvis lighed med divide-and-conquer: Begge opbygger løsninger til større problemer

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

RegTid - Tidsregistrering

RegTid - Tidsregistrering RegTid - Tidsregistrering KRTIDSREGISTRERING 12. januar 2015 Skrevet af: Knud Rasmussen RegTid - Tidsregistrering QUICKGUIDE... 2 LIDT FLERE DETALJER... 3 1 UDVÆLG OPGAVER... 3 2 VIS OPGAVER MED TID REGISTRERET...

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering ITU, 20. januar 2000 Alle hjælpemidler tilladt, dog ikke datamat. Eksamen er skriftlig, fire timer, og bedømmes efter 13-skalaen. Opgavesættet består af

Læs mere

Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 31. oktober 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. hotel.h.................................................... 2 1.2. hotel.cc...................................................

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Hvis du ikke er oprettet i A-skade, skal du rette henvendelse til HR-Centret, Arbejdsmiljøteamet.

Hvis du ikke er oprettet i A-skade, skal du rette henvendelse til HR-Centret, Arbejdsmiljøteamet. Guide til at trække rapporter og statistikker i A-Skade (Safety-Net) Det er muligt at trække forskellige former for rapporter og statistikker til brug for arbejdsmiljøgruppernes arbejde med ulykker. Login

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk 1 Bemærk!!! Det er sjældent at bureauet skal levere samtlige bannere. Standard pakken er et promotion banner Forside og community bannere på danskespil.dk

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Spil Master Mind. Indledning.

Spil Master Mind. Indledning. side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$--

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$-- !"! "$% $ %$ " $&' ( ' $) * ' $* +( ' ) * & & ' *, $-- " " $(. $ /% &%$ & $ &$ $ %% &" ( 1. 00 $ 0 1 $"%$ " 2$ 2. ) " 3 $ * 4* 05 0 $ &'(&%%$ '67 7) 2) 7) 2)7 ' " - - 7) 2 0 $$ 0 '$ " $ 08$$ )2! & & 7)

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo Philip Bille er. Vedligehold en dynamisk mængde S af elementer. Hvert element har en nøgle x.key og satellitdata x.data. operationer. PREDECESSOR(k): returner element x med største nøgle k. SUCCESSOR(k):

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC Crash Course i Programmering HumTek, RUC Kursus mål At give en basal introduktion til programmering i sproget Processing At give et overblik over sprogets potentiale At have det sjovt :-) Kursus form Meget

Læs mere

Multiple Choice Prøver

Multiple Choice Prøver Teori og Praksis for Multiple Choice Prøver Michael I. Schwartzbach Multiple Choice ved Datalogi Anvendt i mange datalogikurser siden 2006: Oversættelse Databaser Webteknologi Programmingssprog Dynamiske

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side...

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... Banner Side 1 af 8 Indhold Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... 8 Side 2 af 8 Installation af bannermodulet

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt

Programmering C Eksamensprojekt Programmering C Eksamensprojekt Triangle Solver Emil Christian Lynegaard 3.6i HTX Roskilde Programmering C Journal http://www.rtgkom.dk/~emilcl10/exam/index.html 1 13. Maj 2013 1 Både HTML/CSS/JavaScript

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation

Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation August Møbius Roskilde HTX - Klasse 3.6 August Møbius 1 Indhold Indledende aktivitet... 3 Idégenerering... 3 Mit produkt(kort beskrivelse)... 3

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 2 ISBN: 978-87-92488-09-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Opgave 1 Regning med rest

Opgave 1 Regning med rest Den digitale signatur - anvendt talteori og kryptologi Opgave 1 Regning med rest Den positive rest, man får, når et helt tal a divideres med et naturligt tal n, betegnes rest(a,n ) Hvis r = rest(a,n) kan

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Rekursion C#-version

Rekursion C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannn i Informationsteknologi Rekursion C#-version Finn Nordbjerg 1 Rekursion Rekursionsbegrebet bygger på, at man beskriver noget ved "sig selv". Fx. kan tallet

Læs mere

IT sikkerhed Whitelist

IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist Skrevet af: Anchelika V. Skjødt og Lasse B. Troelsen Kom/IT A Klasse 3.5 Side 1 af 7. Spam facts Spam er et af de største problemer med internettet på nuværende

Læs mere

Hvad Hvorfor Hvordan

Hvad Hvorfor Hvordan Hvad Hvorfor Hvordan Hent OpenKapow Installer programmet OpenKapow er et enkelt program til at bygge robotter for at skrabe data på nettet. Programmet er gratis at hente og bruge. Det findes i en linux-

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Et alfabet er en ordnet mængde af bogstaver og andre tegn

Et alfabet er en ordnet mængde af bogstaver og andre tegn 16. Tegn og alfabet I dette kapitel studerer vi tegn. Tegn udgør grundbestanddelen i enhver form for tekstbehandling. I senere kapitler, nærmere betegnet kapitel 27 - kapitel 31, ser vi på sammensætningen

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere