DDD Runde 2, 2015 Facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDD Runde 2, 2015 Facitliste"

Transkript

1 DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD

2 februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og har lært om linjer på formen f(x) = ax + b. Han har prøvet at tegne nogle linjer på papir for at finde ud af hvilke koordinater der ligger under linjen, over linjen og på linjen. Sigurd er dog blevet træt af at tegne, så han vil gerne have hjælp af dig til at lave et program der kan afgøre det. Heldigvis for dig er Sigurd kun interesseret i heltal. Opgave p 1 Givet linjen ax + b og et heltal y skal du afgøre om ax + b < y, ax + b > y eller ax + b = y. p 2 Input En enkelt linje bestående af 4 heltal: a, x, b, y i den rækkefølge. Output (0,0) En linje med teksten UNDER hvis ax + b > y, OVER hvis ax + b < y og LINJE hvis ax + b = y. Eksempler LINJE = 5, så punktet (2, 5) ligger på linjen. Input Output UNDER Input Output OVER Pointgivning Delopgave 1 (70 point): 10 4 a, x, b 10 4 og 10 9 y Delopgave 2 (30 point): 10 8 a, x, b 10 8 og y Side 1 af 2

3 februar, 2015 linetest DK v1.0 Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

4 1 Løsning Linetest kan løses ved at læse de 4 tal og udføre beregningerne som beskrevet i opgaven. Dette er gjort i følgende Python kode: 1 a,x,b,y = map (int, raw_input (). split ()) 2 3 y2 = a* x+b 4 if y2 < y: 5 print " OVER " 6 elif y2 > y: 7 print " UNDER " 8 else : 9 print " LINJE " 4

5 februar, 2015 urdisplay DK v1.1 Ur Display Sigurd har fundet et display, der er netop 7 9 felter, som han gerne vil programmere til at vise et to-cifret tal med en fin ramme. Hvert felt på displayet kan vise enten ingenting eller et af følgende tegn #, +, -,. Sigurd har fundet ud af at han kan vise et tal ved at bruge 5 3 felter som det ses herunder: ### # ### ### # # ### ### ### ### ### # # # # # # # # # # # # # # # # # ### ### ### ### ### # ### ### # # # # # # # # # # # # # ### # ### ### # ### ### # ### ### Til rammen vil han bruge +, -, og så vil han gerne have et mellemrum mellem de to cifre. Hvis han f.eks. vil vise tallet 18 ser det således ud: # ### # # # # ### # # # # ### Bemærk, at der er to blanke kolonner foran 1-tallet da alle tal fylder netop tre kolonner. Det kan dog ske at en af kolonnerne i displayet ikke virker, og I det tilfælde vil Sigurd ikke skrive noget til den kolonne. Hvis f.eks. d. 3. kolonne ikke virker, og Sigurd vil vise tallet 31, vil det se således ud: # # # # # # # # # # # # # Altså skrives hverken ramme eller midterste kolonne af 3-tallet ud. Sigurd har bedt dig om hjælp til at skrive et program der læser et to-cifret tal og udskriver det med 7 9 tegn som det ville se ud på displayet. Side 1 af 3

6 Opgave februar, 2015 urdisplay DK v1.1 Givet et tal samt hvilken kolonne der ikke virker skal du udskrive hvordan displayet skal se ud. Input En enkelt linje med 2 tal: Først det to-cifrede tal 10 n 99, der skal skrives ud. Dernæst et tal 0 C 8 der indikerer hvilken kolonne der ikke virker. C = 0 betyder at alle kolonner virker. Bemærk at den sidste kolonne (kolonne 9) altid virker! Output 7 linjer hver bestående af 9 tegn som forestiller displayet som beskrevet herover. Eksempler # ### # # # # ### # # # # ### Se forklaring i opgavebeskrivelsen # # # # # # # # # # # # # Se forklaring i opgavebeskrivelsen Side 2 af 3

7 februar, 2015 urdisplay DK v ### ### # # # # ### ### # # ### ### Bemærk at der stadig skrives en blank kolonne ud i starten. Altså indeholder hver linje netop 9 tegn. Pointgivning Delopgave 1 (50 point): C = 0. Delopgave 2 (50 point): 0 C 8. Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 3 af 3

8 2 Løsning I urdisplay skal vi bygge den tekst vi vil skrive ud. Dette kan f.eks. gøres ved at gemme de forskellige tal i en liste eller et array, og indeksere ind i denne. Husk at tage højde for den kolonne, der ikke skal udskrives! 1 digits = [["### ", "# #", "# #", "# #", " ### "], #0 2 [" #", " #", " #", " #", " #"], #1 3 [" ### ", " #", " ### ", "# ", " ### "], #2 4 [" ### ", " #", " ### ", " #", " ### "], #3 5 ["# #", "# #", " ### ", " #", " #"], #4 6 [" ### ", "# ", " ### ", " #", " ### "], #5 7 [" ### ", "# ", " ### ", "# #", " ### "], #6 8 [" ### ", " #", " #", " #", " #"], #7 9 [" ### ", "# #", " ### ", "# #", " ### "], #8 10 [" ### ", "# #", " ### ", " #", " ### "]] # n,c = map (int, raw_input (). split ()) a = (n /10) 15 b = n % out = ["" for x in range (7) ] 18 out [0] = " " 19 out [6] = " " 20 for i in range (1,6) : 21 out [i] = " " + digits [a][i -1] + " " + digits [b][i -1] + " " if C!= 0: 24 for i in range (0,7) : 25 out [i] = out [i ][:(C -1) ]+" "+ out [i][c:] for i in range (0,7) : 28 print out [ i] 8

9 Lejrtur Dansk Datalogi Dyst 2015 DDD Runde februar, 2015 lejrtur DK v1.1 Sigurds klasse er taget på lejrtur, men under et natløb er Sigurd faret vild, og han er nødt til at krydse en stor flod for at komme hjem. Sigurd har heldigvis fundet en 30m lang planke, som han kan bruge som bro til at krydse floden. I floden er der et antal små øer som Sigurd netop kan stå på sammen med sin planke. Sigurds plan er at bruge planken som bro til at nå en ø, og så flytte planken og bruge den som bro til at nå en ny ø indtil han er nået over på den anden side. Inden han begynder vil han dog godt have at vide om det overhovedet kan lade sig gøre givet placeringerne af øerne. L W Figure 1: Et eksempel hvor Sigurd har brugt planken til at bevæge sig over floden i venstre side. Opgave Givet flodens bredde, længde og placeringen af øerne skal du afgøre om det er muligt for Sigurd at komme over på den anden siden ved hjælp af sin planke. Input Den første linje indeholder tre heltal L, W og n, som er hhv. længden og bredden af floden og antallet af øer som Sigurd kan bruge til at komme over på den anden side. De næste n linjer indeholder hver to heltal 0 x L og 0 y W som er positionen af en ø i floden. Floden går fra koordinat (0, 0) til (L, W ). Koordinat (0, 30) svarer til en ø 30m ude i vandet helt i venstre side af floden. Sigurds planke er altid 30m lang. Det vil altid gælde, at 1 L, W Side 1 af 2

10 Output februar, 2015 lejrtur DK v1.1 En enkelt linje med teksten SUCCES hvis det er muligt for Sigurd at nå den anden side eller teksten FORTABT hvis det ikke kan lade sig gøre. Eksempler SUCCES Sigurd kan lige netop nå ud til øen og lige netop nå fra øen i land på den anden side (begge afstande er 30m) FORTABT Her er afstanden fra øen til den anden side for lang (31m), så Sigurd kan ikke nå over floden SUCCES Sigurd går først ud til ø nummer 1, som ligger 30m fra land. Så går han fra ø nummer 1 til nummer 2 og så i land på den anden side. Bemærk, at afstanden fra ø nummer 1 til ø nummer 2 er mindre end 30 (nemlig 10 2m), men det er ikke noget problem. Pointgivning Delopgave 1 (20 point): 1 n Alle øer har samme x-koordinat. Delopgave 2 (80 point): 1 n Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

11 3 Løsning Lejrtur kan ses som en klassisk anvendelse af flood fill: Vi holder styr på om vi har været ved hver ø. Når vi besøger en ny ø finder vi alle øer inden for 30 meters afstand og besøger dem rekursivt. For 20 point er det nok, at sortere øerne efter y-koordinat og se om denne rækkefølge kan nå fra den ene til den anden side uden afstande over 30m. 1 def distsq (x, y): 2 return x* x+y* y 3 4 L,W,n = map (int, raw_input (). split ()) 5 xs = [0 for i in range ( n)] 6 ys = [0 for i in range ( n)] 7 for i in range ( n): 8 xs[i],ys[i] = map (int, raw_input (). split ()) 9 visited = [ False for i in range ( n)] 10 tovisit = [] 11 for i in range ( n): 12 if ys[ i] <= 30: 13 tovisit. append (i) 14 visited [ i] = True 15 while len ( tovisit ) > 0: 16 i = tovisit. pop () 17 for j in range ( n): 18 if ( not visited [j]) and distsq (xs[i]-xs[j], ys[i]-ys[j]) <= 30*30: 19 tovisit. append (j) 20 visited [ j] = True 21 success = False 22 for i in range ( n): 23 if visited [ i] and ys[ i] >= W -30: 24 success = True 25 if success : 26 print " SUCCES " 27 else : 28 print " FORTABT " 11

12 februar, 2015 temperatur DK v1.1 Temperatur Sigurd har fået en hjemmeopgave, hvor de skal analysere temperaturen i løbet af året. Sigurd har besluttet, at han gerne vil undersøge mediantemperaturen i løbet af året. Medianen af n tal er den midterste værdi, hvis n er ulige, og gennemsnittet af de to midterste værdier, hvis n er lige. F.eks. er medianen af (1, 3, 5, 8, 8) lig med 5, og medianen af (1, 4, 4, 5, 6, 7) er 4.5. For at undersøge mediantemperaturen har Sigurd bygget en temperaturmåler, som giver ham en temperatur om dagen. Hver dag kunne Sigurd godt tænke sig at vide hvad mediantemperaturen har været siden han startede med at måle. Til det har han opsøgt dig for at finde hjælp. Opgave Givet temperaturerne for alle de dage Sigurd har foretaget målinger skal du beregne medianen for målingerne fra starten til hver enkelt dag. Input Første linje indeholder et heltal n, som er antallet af dage. Herefter følger n linjer, som hver består af en måling i form af et heltal a i. Den i te linje svarer til målingen på den i te dag a i 10 9 Output For hver af de n målinger a i skal du skrive en linje med medianen af de første i målinger (a 1,..., a i ). Output skal være i samme rækkefølge som input. Eksempler Medianen af 4 er 4 Medianen af (4, 3) er (4 + 3)/2 = 3.5 Medianen af (1, 3, 4) er 3 osv. Side 1 af 2

13 Input februar, 2015 temperatur DK v1.1 Output Pointgivning Delopgave 1 (50 point): 1 n 1000 Delopgave 2 (50 point): 1 n Begrænsninger Tidsbegrænsning: 5 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

14 4 Løsning For 50 point i temperatur er det tilstrækkeligt, at sortere alle tallene hver gang man læser et nyt. I listen af sorterede tal er det nemt at finde medianen hurtigt. For fuld point kan man enten bruge en træstruktur eller en prioritetskø (http://en.wikipedia. org/wiki/priority_queue). I prioritetskø-løsningen vil man have to køer: En til den største halvdel af tal og en til den laveste halvdel. For at finde medianen skal vi nu blot kigge på det største tal i den laveste halvdel og det mindste tal i den største halvdel. 1 import heapq 2 3 def solve (n): 4 lo = [] 5 hi = [] 6 7 # First handle cases n = 1,2 to make the loop easier cause I m a bad 8 # programmer. 9 a = int ( raw_input ()) 10 print a 11 if n == 1: 12 return 13 b = int ( raw_input ()) 14 print ( a+b) * lo = [ min (a,b) * -1] 16 hi = [ max (a,b)] for i in range (2,n): 19 a = int ( raw_input ()) 20 if i%2 == 0: # Odd number. Add to lo 21 b = heapq. heappop (hi) 22 heapq. heappush (lo, min (a,b) * -1) 23 heapq. heappush (hi, max (a,b)) 24 x = heapq. heappop (lo) 25 print -x 26 heapq. heappush (lo,x) 27 else : 28 b = -heapq. heappop (lo) 29 heapq. heappush (lo, min (a,b) * -1) 30 heapq. heappush (hi, max (a,b)) 31 x1,x2 = heapq. heappop (lo), heapq. heappop (hi) 32 print (-x1+x2) * heapq. heappush (lo,x1) 34 heapq. heappush (hi,x2) solve ( int ( raw_input ())) 14

15 februar, 2015 trekant DK v1.3 Trekant Sigurds lærer har givet sigurd en mængde af n punkter i planen og bedt Sigurd om at finde arealet af den største trekant udspændt af tre af punkterne. Dette er illustreret i Figur 1. Dette kan Sigurd dog ikke finde ud af, og han vil gerne bede dig om hjælp. Figure 1: Eksempel af 7 punkter i planen og den størst udspændte trekant markeret. Opgave Givet n punkter i planen skal du beregne arealet 1 af den største trekant udspændt af tre af punkterne. Input Den første linje indeholder et heltal n, der er antallet af punkter. De næste n linjer indeholder hver to heltal x, y som er hhv. punkterne. Det gælder, at 10 4 x, y Output x og y koordinatet af et af En linje med arealet af den største trekant. Dit svar skal have en absolut præcision på 10 6 (dvs. højest være 10 6 fra det rigtige svar). Bemærk at der godt kan være mere end en trekant med størst areal. Eksempler 1 Se f.eks. Side 1 af 2

16 februar, 2015 trekant DK v Den største trekant er punkterne (1, 1), (6, 1), (6, 6) Bemærk, at det er okay hvis dit program skriver 1.0, eller lignende. Input Output 13.5 Pointgivning Delopgave 1 (75 point): 3 n 100. Delopgave 2 (25 point): 3 n Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

17 5 Løsning For at få 75 point er det nok at loope over samtlige 3 punkter i sættet og finde de 3 punkter der udgør den største trekant. For at få fuld point skal man først finde det konvekse hylster af punkterne (http://en.wikipedia. org/wiki/convex_hull). Vi skal derefter finde den største trekant udspændt af tre punkter på det konvekse hylster. Bemærk, at der kan være mange punkter på det konvekse hylster, så vi kan ikke bare prøve alle trekanter. Der er mange måder at gøre det effektivt dog. En måde er at fastsætte to punkter og finde det tredje ved hjælp af en ternary search. Dette kan vi gøre, fordi arealet af trekanten givet det tredje punkt er en unimodal funktion, hvis vi kigger på punkterne der ligger mellem de to fastsatte punkter på det konvekse hylster. En anden, og måske nemmere måde, kan læses på følgende link: a/ Denne løsning er implementeret i koden herunder. 1 # Better O( n ^2) algorithm. Should get full points. Note that the rotating 2 # calipers part can be done in O( n) time as well. 3 4 # Cross product 5 def cross (o, a, b): 6 return (a [0] - o [0]) * (b [1] - o [1]) - (a [1] - o [1]) * (b [0] - o [0]) 7 8 # Convex Hull. Taken from wikibooks 9 def convex_hull ( points ): 10 points = sorted ( set ( points )) 11 if len ( points ) <= 1: 12 return points # Build lower hull 15 lower = [] 16 for p in points : 17 while len ( lower ) >= 2 and cross ( lower [ -2], lower [ -1], p) <= 0: 18 lower. pop () 19 lower. append (p) # Build upper hull 22 upper = [] 23 for p in reversed ( points ): 24 while len ( upper ) >= 2 and cross ( upper [ -2], upper [ -1], p) <= 0: 25 upper. pop () 26 upper. append (p) return lower [: -1] + upper [: -1] # Area of triangle 31 def area (p1, p2, p3): 32 return 0.5 * abs ( cross (p1, p2, p3)) n = int ( raw_input ()) 35 p = [0]* n 36 for i in range ( n): 37 x,y = map (int, raw_input (). split ()) 38 p[i] = (x,y) h = convex_ hull ( p) 17

18 41 42 n = len (h) 43 best = 0 44 # Rotating calipers 45 for a in range ( n): 46 b = (a +1) %n 47 c = (a +2) %n 48 while True : 49 while ( area (h[a], h[b], h[(c+1) %n]) >= area (h[a],h[b],h[c])): 50 c = (c +1) %n 51 if ( area (h[a],h[(b+1) %n], h[c]) >= area (h[a],h[b],h[c])): 52 b = (b +1) %n 53 continue 54 else : 55 break best = max (best, area (h[a],h[b],h[c])) print best 18

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Et læringsprogram. It læringsprojekt. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen. Vejleder: Karl G Bjarnason

Et læringsprogram. It læringsprojekt. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen. Vejleder: Karl G Bjarnason 2011 Et læringsprogram It læringsprojekt Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen Vejleder: Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Side 1 af 19 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen!

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! v./stegemüller & Sepstrup Side 1 09-04-2007 Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! Vi beskriver ret detaljeret, hvordan du kommer fra dit regneark med informationer fra gravsten til en hjemmeside,

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere