DDD Runde 2, 2015 Facitliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDD Runde 2, 2015 Facitliste"

Transkript

1 DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD

2 februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og har lært om linjer på formen f(x) = ax + b. Han har prøvet at tegne nogle linjer på papir for at finde ud af hvilke koordinater der ligger under linjen, over linjen og på linjen. Sigurd er dog blevet træt af at tegne, så han vil gerne have hjælp af dig til at lave et program der kan afgøre det. Heldigvis for dig er Sigurd kun interesseret i heltal. Opgave p 1 Givet linjen ax + b og et heltal y skal du afgøre om ax + b < y, ax + b > y eller ax + b = y. p 2 Input En enkelt linje bestående af 4 heltal: a, x, b, y i den rækkefølge. Output (0,0) En linje med teksten UNDER hvis ax + b > y, OVER hvis ax + b < y og LINJE hvis ax + b = y. Eksempler LINJE = 5, så punktet (2, 5) ligger på linjen. Input Output UNDER Input Output OVER Pointgivning Delopgave 1 (70 point): 10 4 a, x, b 10 4 og 10 9 y Delopgave 2 (30 point): 10 8 a, x, b 10 8 og y Side 1 af 2

3 februar, 2015 linetest DK v1.0 Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

4 1 Løsning Linetest kan løses ved at læse de 4 tal og udføre beregningerne som beskrevet i opgaven. Dette er gjort i følgende Python kode: 1 a,x,b,y = map (int, raw_input (). split ()) 2 3 y2 = a* x+b 4 if y2 < y: 5 print " OVER " 6 elif y2 > y: 7 print " UNDER " 8 else : 9 print " LINJE " 4

5 februar, 2015 urdisplay DK v1.1 Ur Display Sigurd har fundet et display, der er netop 7 9 felter, som han gerne vil programmere til at vise et to-cifret tal med en fin ramme. Hvert felt på displayet kan vise enten ingenting eller et af følgende tegn #, +, -,. Sigurd har fundet ud af at han kan vise et tal ved at bruge 5 3 felter som det ses herunder: ### # ### ### # # ### ### ### ### ### # # # # # # # # # # # # # # # # # ### ### ### ### ### # ### ### # # # # # # # # # # # # # ### # ### ### # ### ### # ### ### Til rammen vil han bruge +, -, og så vil han gerne have et mellemrum mellem de to cifre. Hvis han f.eks. vil vise tallet 18 ser det således ud: # ### # # # # ### # # # # ### Bemærk, at der er to blanke kolonner foran 1-tallet da alle tal fylder netop tre kolonner. Det kan dog ske at en af kolonnerne i displayet ikke virker, og I det tilfælde vil Sigurd ikke skrive noget til den kolonne. Hvis f.eks. d. 3. kolonne ikke virker, og Sigurd vil vise tallet 31, vil det se således ud: # # # # # # # # # # # # # Altså skrives hverken ramme eller midterste kolonne af 3-tallet ud. Sigurd har bedt dig om hjælp til at skrive et program der læser et to-cifret tal og udskriver det med 7 9 tegn som det ville se ud på displayet. Side 1 af 3

6 Opgave februar, 2015 urdisplay DK v1.1 Givet et tal samt hvilken kolonne der ikke virker skal du udskrive hvordan displayet skal se ud. Input En enkelt linje med 2 tal: Først det to-cifrede tal 10 n 99, der skal skrives ud. Dernæst et tal 0 C 8 der indikerer hvilken kolonne der ikke virker. C = 0 betyder at alle kolonner virker. Bemærk at den sidste kolonne (kolonne 9) altid virker! Output 7 linjer hver bestående af 9 tegn som forestiller displayet som beskrevet herover. Eksempler # ### # # # # ### # # # # ### Se forklaring i opgavebeskrivelsen # # # # # # # # # # # # # Se forklaring i opgavebeskrivelsen Side 2 af 3

7 februar, 2015 urdisplay DK v ### ### # # # # ### ### # # ### ### Bemærk at der stadig skrives en blank kolonne ud i starten. Altså indeholder hver linje netop 9 tegn. Pointgivning Delopgave 1 (50 point): C = 0. Delopgave 2 (50 point): 0 C 8. Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 3 af 3

8 2 Løsning I urdisplay skal vi bygge den tekst vi vil skrive ud. Dette kan f.eks. gøres ved at gemme de forskellige tal i en liste eller et array, og indeksere ind i denne. Husk at tage højde for den kolonne, der ikke skal udskrives! 1 digits = [["### ", "# #", "# #", "# #", " ### "], #0 2 [" #", " #", " #", " #", " #"], #1 3 [" ### ", " #", " ### ", "# ", " ### "], #2 4 [" ### ", " #", " ### ", " #", " ### "], #3 5 ["# #", "# #", " ### ", " #", " #"], #4 6 [" ### ", "# ", " ### ", " #", " ### "], #5 7 [" ### ", "# ", " ### ", "# #", " ### "], #6 8 [" ### ", " #", " #", " #", " #"], #7 9 [" ### ", "# #", " ### ", "# #", " ### "], #8 10 [" ### ", "# #", " ### ", " #", " ### "]] # n,c = map (int, raw_input (). split ()) a = (n /10) 15 b = n % out = ["" for x in range (7) ] 18 out [0] = " " 19 out [6] = " " 20 for i in range (1,6) : 21 out [i] = " " + digits [a][i -1] + " " + digits [b][i -1] + " " if C!= 0: 24 for i in range (0,7) : 25 out [i] = out [i ][:(C -1) ]+" "+ out [i][c:] for i in range (0,7) : 28 print out [ i] 8

9 Lejrtur Dansk Datalogi Dyst 2015 DDD Runde februar, 2015 lejrtur DK v1.1 Sigurds klasse er taget på lejrtur, men under et natløb er Sigurd faret vild, og han er nødt til at krydse en stor flod for at komme hjem. Sigurd har heldigvis fundet en 30m lang planke, som han kan bruge som bro til at krydse floden. I floden er der et antal små øer som Sigurd netop kan stå på sammen med sin planke. Sigurds plan er at bruge planken som bro til at nå en ø, og så flytte planken og bruge den som bro til at nå en ny ø indtil han er nået over på den anden side. Inden han begynder vil han dog godt have at vide om det overhovedet kan lade sig gøre givet placeringerne af øerne. L W Figure 1: Et eksempel hvor Sigurd har brugt planken til at bevæge sig over floden i venstre side. Opgave Givet flodens bredde, længde og placeringen af øerne skal du afgøre om det er muligt for Sigurd at komme over på den anden siden ved hjælp af sin planke. Input Den første linje indeholder tre heltal L, W og n, som er hhv. længden og bredden af floden og antallet af øer som Sigurd kan bruge til at komme over på den anden side. De næste n linjer indeholder hver to heltal 0 x L og 0 y W som er positionen af en ø i floden. Floden går fra koordinat (0, 0) til (L, W ). Koordinat (0, 30) svarer til en ø 30m ude i vandet helt i venstre side af floden. Sigurds planke er altid 30m lang. Det vil altid gælde, at 1 L, W Side 1 af 2

10 Output februar, 2015 lejrtur DK v1.1 En enkelt linje med teksten SUCCES hvis det er muligt for Sigurd at nå den anden side eller teksten FORTABT hvis det ikke kan lade sig gøre. Eksempler SUCCES Sigurd kan lige netop nå ud til øen og lige netop nå fra øen i land på den anden side (begge afstande er 30m) FORTABT Her er afstanden fra øen til den anden side for lang (31m), så Sigurd kan ikke nå over floden SUCCES Sigurd går først ud til ø nummer 1, som ligger 30m fra land. Så går han fra ø nummer 1 til nummer 2 og så i land på den anden side. Bemærk, at afstanden fra ø nummer 1 til ø nummer 2 er mindre end 30 (nemlig 10 2m), men det er ikke noget problem. Pointgivning Delopgave 1 (20 point): 1 n Alle øer har samme x-koordinat. Delopgave 2 (80 point): 1 n Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

11 3 Løsning Lejrtur kan ses som en klassisk anvendelse af flood fill: Vi holder styr på om vi har været ved hver ø. Når vi besøger en ny ø finder vi alle øer inden for 30 meters afstand og besøger dem rekursivt. For 20 point er det nok, at sortere øerne efter y-koordinat og se om denne rækkefølge kan nå fra den ene til den anden side uden afstande over 30m. 1 def distsq (x, y): 2 return x* x+y* y 3 4 L,W,n = map (int, raw_input (). split ()) 5 xs = [0 for i in range ( n)] 6 ys = [0 for i in range ( n)] 7 for i in range ( n): 8 xs[i],ys[i] = map (int, raw_input (). split ()) 9 visited = [ False for i in range ( n)] 10 tovisit = [] 11 for i in range ( n): 12 if ys[ i] <= 30: 13 tovisit. append (i) 14 visited [ i] = True 15 while len ( tovisit ) > 0: 16 i = tovisit. pop () 17 for j in range ( n): 18 if ( not visited [j]) and distsq (xs[i]-xs[j], ys[i]-ys[j]) <= 30*30: 19 tovisit. append (j) 20 visited [ j] = True 21 success = False 22 for i in range ( n): 23 if visited [ i] and ys[ i] >= W -30: 24 success = True 25 if success : 26 print " SUCCES " 27 else : 28 print " FORTABT " 11

12 februar, 2015 temperatur DK v1.1 Temperatur Sigurd har fået en hjemmeopgave, hvor de skal analysere temperaturen i løbet af året. Sigurd har besluttet, at han gerne vil undersøge mediantemperaturen i løbet af året. Medianen af n tal er den midterste værdi, hvis n er ulige, og gennemsnittet af de to midterste værdier, hvis n er lige. F.eks. er medianen af (1, 3, 5, 8, 8) lig med 5, og medianen af (1, 4, 4, 5, 6, 7) er 4.5. For at undersøge mediantemperaturen har Sigurd bygget en temperaturmåler, som giver ham en temperatur om dagen. Hver dag kunne Sigurd godt tænke sig at vide hvad mediantemperaturen har været siden han startede med at måle. Til det har han opsøgt dig for at finde hjælp. Opgave Givet temperaturerne for alle de dage Sigurd har foretaget målinger skal du beregne medianen for målingerne fra starten til hver enkelt dag. Input Første linje indeholder et heltal n, som er antallet af dage. Herefter følger n linjer, som hver består af en måling i form af et heltal a i. Den i te linje svarer til målingen på den i te dag a i 10 9 Output For hver af de n målinger a i skal du skrive en linje med medianen af de første i målinger (a 1,..., a i ). Output skal være i samme rækkefølge som input. Eksempler Medianen af 4 er 4 Medianen af (4, 3) er (4 + 3)/2 = 3.5 Medianen af (1, 3, 4) er 3 osv. Side 1 af 2

13 Input februar, 2015 temperatur DK v1.1 Output Pointgivning Delopgave 1 (50 point): 1 n 1000 Delopgave 2 (50 point): 1 n Begrænsninger Tidsbegrænsning: 5 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

14 4 Løsning For 50 point i temperatur er det tilstrækkeligt, at sortere alle tallene hver gang man læser et nyt. I listen af sorterede tal er det nemt at finde medianen hurtigt. For fuld point kan man enten bruge en træstruktur eller en prioritetskø ( org/wiki/priority_queue). I prioritetskø-løsningen vil man have to køer: En til den største halvdel af tal og en til den laveste halvdel. For at finde medianen skal vi nu blot kigge på det største tal i den laveste halvdel og det mindste tal i den største halvdel. 1 import heapq 2 3 def solve (n): 4 lo = [] 5 hi = [] 6 7 # First handle cases n = 1,2 to make the loop easier cause I m a bad 8 # programmer. 9 a = int ( raw_input ()) 10 print a 11 if n == 1: 12 return 13 b = int ( raw_input ()) 14 print ( a+b) * lo = [ min (a,b) * -1] 16 hi = [ max (a,b)] for i in range (2,n): 19 a = int ( raw_input ()) 20 if i%2 == 0: # Odd number. Add to lo 21 b = heapq. heappop (hi) 22 heapq. heappush (lo, min (a,b) * -1) 23 heapq. heappush (hi, max (a,b)) 24 x = heapq. heappop (lo) 25 print -x 26 heapq. heappush (lo,x) 27 else : 28 b = -heapq. heappop (lo) 29 heapq. heappush (lo, min (a,b) * -1) 30 heapq. heappush (hi, max (a,b)) 31 x1,x2 = heapq. heappop (lo), heapq. heappop (hi) 32 print (-x1+x2) * heapq. heappush (lo,x1) 34 heapq. heappush (hi,x2) solve ( int ( raw_input ())) 14

15 februar, 2015 trekant DK v1.3 Trekant Sigurds lærer har givet sigurd en mængde af n punkter i planen og bedt Sigurd om at finde arealet af den største trekant udspændt af tre af punkterne. Dette er illustreret i Figur 1. Dette kan Sigurd dog ikke finde ud af, og han vil gerne bede dig om hjælp. Figure 1: Eksempel af 7 punkter i planen og den størst udspændte trekant markeret. Opgave Givet n punkter i planen skal du beregne arealet 1 af den største trekant udspændt af tre af punkterne. Input Den første linje indeholder et heltal n, der er antallet af punkter. De næste n linjer indeholder hver to heltal x, y som er hhv. punkterne. Det gælder, at 10 4 x, y Output x og y koordinatet af et af En linje med arealet af den største trekant. Dit svar skal have en absolut præcision på 10 6 (dvs. højest være 10 6 fra det rigtige svar). Bemærk at der godt kan være mere end en trekant med størst areal. Eksempler 1 Se f.eks. Side 1 af 2

16 februar, 2015 trekant DK v Den største trekant er punkterne (1, 1), (6, 1), (6, 6) Bemærk, at det er okay hvis dit program skriver 1.0, eller lignende. Input Output 13.5 Pointgivning Delopgave 1 (75 point): 3 n 100. Delopgave 2 (25 point): 3 n Begrænsninger Tidsbegrænsning: 1 s. Hukommelsesbegrænsning: 256 MB. Side 2 af 2

17 5 Løsning For at få 75 point er det nok at loope over samtlige 3 punkter i sættet og finde de 3 punkter der udgør den største trekant. For at få fuld point skal man først finde det konvekse hylster af punkterne ( org/wiki/convex_hull). Vi skal derefter finde den største trekant udspændt af tre punkter på det konvekse hylster. Bemærk, at der kan være mange punkter på det konvekse hylster, så vi kan ikke bare prøve alle trekanter. Der er mange måder at gøre det effektivt dog. En måde er at fastsætte to punkter og finde det tredje ved hjælp af en ternary search. Dette kan vi gøre, fordi arealet af trekanten givet det tredje punkt er en unimodal funktion, hvis vi kigger på punkterne der ligger mellem de to fastsatte punkter på det konvekse hylster. En anden, og måske nemmere måde, kan læses på følgende link: a/ Denne løsning er implementeret i koden herunder. 1 # Better O( n ^2) algorithm. Should get full points. Note that the rotating 2 # calipers part can be done in O( n) time as well. 3 4 # Cross product 5 def cross (o, a, b): 6 return (a [0] - o [0]) * (b [1] - o [1]) - (a [1] - o [1]) * (b [0] - o [0]) 7 8 # Convex Hull. Taken from wikibooks 9 def convex_hull ( points ): 10 points = sorted ( set ( points )) 11 if len ( points ) <= 1: 12 return points # Build lower hull 15 lower = [] 16 for p in points : 17 while len ( lower ) >= 2 and cross ( lower [ -2], lower [ -1], p) <= 0: 18 lower. pop () 19 lower. append (p) # Build upper hull 22 upper = [] 23 for p in reversed ( points ): 24 while len ( upper ) >= 2 and cross ( upper [ -2], upper [ -1], p) <= 0: 25 upper. pop () 26 upper. append (p) return lower [: -1] + upper [: -1] # Area of triangle 31 def area (p1, p2, p3): 32 return 0.5 * abs ( cross (p1, p2, p3)) n = int ( raw_input ()) 35 p = [0]* n 36 for i in range ( n): 37 x,y = map (int, raw_input (). split ()) 38 p[i] = (x,y) h = convex_ hull ( p) 17

18 41 42 n = len (h) 43 best = 0 44 # Rotating calipers 45 for a in range ( n): 46 b = (a +1) %n 47 c = (a +2) %n 48 while True : 49 while ( area (h[a], h[b], h[(c+1) %n]) >= area (h[a],h[b],h[c])): 50 c = (c +1) %n 51 if ( area (h[a],h[(b+1) %n], h[c]) >= area (h[a],h[b],h[c])): 52 b = (b +1) %n 53 continue 54 else : 55 break best = max (best, area (h[a],h[b],h[c])) print best 18

Dansk Datalogi Dyst 2015 DDD Runde 2

Dansk Datalogi Dyst 2015 DDD Runde 2 . 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og har lært om linjer på formen f(x) = ax + b. Han har prøvet at tegne nogle linjer på papir for at finde ud af hvilke koordinater

Læs mere

Introduktion Til Konkurrenceprogrammering

Introduktion Til Konkurrenceprogrammering Introduktion Til Konkurrenceprogrammering Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen {soerend,knudsen}@di.ku.dk Version 0.1 Indhold Indhold i Introduktion 1 1 Palindromer 3 1.1 Introduktion til Python...............

Læs mere

Jeg har i forbindelse med it og programmering designet og udviklet et it-produkt, som kan beregne rødder i en anden gradsligning.

Jeg har i forbindelse med it og programmering designet og udviklet et it-produkt, som kan beregne rødder i en anden gradsligning. Indhold Beregn rødder... 2 Beskrivelse af kærneproblemet... 2 Plan for brugerfladen for programmet... 3 Operationer på inddata... 4 Output - Beskrivelse af uddata... 4 Flowchart - programmets logiske opbygning/struktur...

Læs mere

Opgave: BOW Bowling. Rules of Bowling. danish. BOI 2015, dag 1. Tilgængelig hukommelse: 256 MB. 30.04.2015

Opgave: BOW Bowling. Rules of Bowling. danish. BOI 2015, dag 1. Tilgængelig hukommelse: 256 MB. 30.04.2015 Opgave: BOW Bowling danish BOI 0, dag. Tilgængelig hukommelse: 6 MB. 30.04.0 Byteasar er fan af både bowling og statistik. Han har nedskrevet resultaterne af et par tidligere bowling spil. Desværre er

Læs mere

Lær Python - Dag 4, modul 2 Objektorienteret programmering

Lær Python - Dag 4, modul 2 Objektorienteret programmering Lær Python - Dag 4, modul 2 Objektorienteret programmering Simon J. Larsen 28. oktober 2017 Institut for Matematik og Datalogi Metoder Metoder Indtil videre har vi kun brugt objekter til at gemme værdier.

Læs mere

Geometrisk skæring. Afgørelse af om der findes skæringer blandt geometriske objekter Bestemmelse af alle skæringspunkter

Geometrisk skæring. Afgørelse af om der findes skæringer blandt geometriske objekter Bestemmelse af alle skæringspunkter Planfejning 1 Skæring 2 Geometrisk skæring Afgørelse af om der findes skæringer blandt geometriske objekter Bestemmelse af alle skæringspunkter Løsningsmetoder: Rå kraft Planfejning (eng. plane sweep)

Læs mere

Lær Python - Dag 3, modul 1 Læse og skrive filer

Lær Python - Dag 3, modul 1 Læse og skrive filer Lær Python - Dag 3, modul 1 Læse og skrive filer Simon J. Larsen 15. oktober 2017 Institut for Matematik og Datalogi Læse og skrive filer Persistens Vi har ofte brug for at gemme data på disken som ikke

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3 DM502 Forelæsning 3 Indlæsning fra tastatur Udskrift til skærm Repetition Beregning af middelværdi Gentagelse med stop-betingelse (while) Heltalsdivision Division med nul Type-casting ( (double) ) Betinget

Læs mere

Opgave: FIL File Paths

Opgave: FIL File Paths Opgave: FIL File Paths danish BOI 2015, dag 2. Tilgængelig hukommelse: 256 MB. 1.05.2015 Byteasar kan godt lide at leve på kanten. Han løber med sakse, indsender besvarelser til konkurrenceproblemer uden

Læs mere

Læringsprogram. Numeriske metoder. Matematik A Programmering C Studieområdet. Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.4

Læringsprogram. Numeriske metoder. Matematik A Programmering C Studieområdet. Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.4 Læringsprogram Numeriske metoder Matematik A Programmering C Studieområdet Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.4 Lau Lund Leadbetter Mikkel Karoli Johnsen Tobias Sønderskov Hansen Lineær regression ved

Læs mere

It og informationssøgning Forelæsning december 2006 Jakob Grue Simonsen. Diverse emner af almen interesse

It og informationssøgning Forelæsning december 2006 Jakob Grue Simonsen. Diverse emner af almen interesse It og informationssøgning Forelæsning 12 6. december 2006 Jakob Grue Simonsen Diverse emner af almen interesse 1 Gemme objekter til filer I python skal en fil på disken åbnes, før man kan læse eller skrive

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

// inkluder library kode: #include <LiquidCrystal.h> #include <Serial.h> // Initialiser display LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// inkluder library kode: #include <LiquidCrystal.h> #include <Serial.h> // Initialiser display LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); /* OZ1HJR Program til styring af Mercury Motor SM-42BYG011-25 (ROB-09238) med EasyDriver V4.4 (ROB-10267). Når MS1 og MS2 begge er High, er et step (1.8 grader) opløst i 8 mikrostep. Et mikrostep svarer

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af 3 sider anmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 29. maj 203. ursusnavn: lgoritmer og datastrukturer ursus nr. 02326. jælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. et er ikke tilladt at medbringe

Læs mere

Computerspil til læring RTG. Kl. 3.4 IT - B. Fra 16-11-2015-09-12-2015. Joachim Skou Goodman Nielsen, Markus Duus Kristensen og Mikkel Jensen

Computerspil til læring RTG. Kl. 3.4 IT - B. Fra 16-11-2015-09-12-2015. Joachim Skou Goodman Nielsen, Markus Duus Kristensen og Mikkel Jensen Computerspil til læring RTG Kl. 3.4 IT - B Fra 16-11-2015-09-12-2015 Joachim Skou Goodman Nielsen, Markus Duus Kristensen og Mikkel Jensen Contents 1.0 Indledning... 3 2.0 Krav... 3 2.1 Krav for program...

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Til Sigurd Som aftalt vil jeg her fremsende vores program til vores 80C535 kit og display. Det gik jo ud på at vi skulle starte med at få den til at intialiserer displayet,

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Matlab script - placering af kran

Matlab script - placering af kran Matlab script - placering af kran 1 Til at beregne den ideelle placering af kranen hos MSK, er der gjort brug af et matlab script. Igennem dette kapitel vil opbygningen af dette script blive gennemgået.

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

Sortering. Eksempel: De n tal i sorteret orden

Sortering. Eksempel: De n tal i sorteret orden Sortering 1 / 32 Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden 6, 2, 9, 4, 5, 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 2 / 32 Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden

Læs mere

Sortering af information er en fundamental og central opgave.

Sortering af information er en fundamental og central opgave. Sortering Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden 6, 2, 9, 4, 5, 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 Mange opgaver er hurtigere i sorteret information (tænk på ordbøger, telefonbøger,

Læs mere

Python 3 kursus lektion 1:

Python 3 kursus lektion 1: Python 3 kursus lektion 1: Her laves et nyt program Her køre programmet! Her skrives koden: Gem (CTRL-s) Tryk F5 (for at køre) www.madsmatik.dk d.14-01-2016 1/5 At skrive til skærmen: Hello World Man kan

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Skriftlig Eksamen DM507 Algoritmer og Datastrukturer

Skriftlig Eksamen DM507 Algoritmer og Datastrukturer Skriftlig Eksamen DM507 Algoritmer og Datastrukturer Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Tirsdag den 24. juni 2014, kl. 10:00 14:00 Besvarelsen skal afleveres elektronisk. Se

Læs mere

Computer Science Camp

Computer Science Camp Computer Science Camp Uge 29, 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Det faglige team Søren Dahlgaard (koordinator) Mathias Bæk Tejs Knudsen (koordinator) Kasper Fabæch Brandt Davy Leth Eskildsen

Læs mere

Dokumentation af programmering i Python 2.75

Dokumentation af programmering i Python 2.75 Dokumentation af programmering i Python 2.75 Af: Alexander Bergendorff Jeg vil i dette dokument, dokumentere det arbejde jeg har lavet i løbet opstarts forløbet i Programmering C. Jeg vil forsøge, så vidt

Læs mere

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012 Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012 May 15, 2012 1 CONTENTS 2012 CONTENTS Contents 1 Kompleksitet 3 1.1 Køretid................................................ 3 1.2 Asymptotisk

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

Sammenlign og byt. Et eksempel på dokumentering af et program

Sammenlign og byt. Et eksempel på dokumentering af et program Sammenlign og byt Et eksempel på dokumentering af et program Sammenlign og byt Jeg har valgt, som et eksempel, at dokumentere et meget enkelt program som indlæser to tal, sammenligner dem og udskriver

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 6. maj 0. Kursusnavn: Algoritmer og datastrukturer I Kursus nr. 005. Tilladte hjælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. Varighed: timer Vægtning

Læs mere

Søgning og Sortering. Søgning og Sortering. Søgning. Linæer søgning

Søgning og Sortering. Søgning og Sortering. Søgning. Linæer søgning Søgning og Sortering Søgning og Sortering Philip Bille Søgning. Givet en sorteret tabel A og et tal x, afgør om der findes indgang i, så A[i] = x. Sorteret tabel. En tabel A[0..n-1] er sorteret hvis A[0]

Læs mere

Michael Jokil 11-05-2012

Michael Jokil 11-05-2012 HTX, RTG Det skrå kast Informationsteknologi B Michael Jokil 11-05-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori... 3 Kravspecifikationer... 4 Design... 4 Funktionalitet... 4 Brugerflade... 4 Implementering...

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS Juli 2013 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Introduktion. Philip Bille

Introduktion. Philip Bille Introduktion Philip Bille Plan Algoritmer og datastrukturer Toppunkter Algoritme 1 Algoritme 2 Algoritme 3 Algoritmer og datastrukturer Hvad er det? Algoritmisk problem: præcist defineret relation mellem

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

it fagene i de gymnasiale uddannelser

it fagene i de gymnasiale uddannelser it fagene i de gymnasiale uddannelser Machine learning, datamining og big data Benjamin Rotendahl April 17, 2016 1 benjamin rotendahl Hvem er jeg? Datalogistuderende ved Københavns Universitet. Frivillig/studentermedhjælper/bestyrelsesmedlem

Læs mere

Sortering. Eksempel: De n tal i sorteret orden

Sortering. Eksempel: De n tal i sorteret orden Sortering 1 / 34 Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden 6, 2, 9, 4, 5, 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 2 / 34 Sortering Input: Output: Eksempel: n tal De n tal i sorteret orden

Læs mere

Løsning af møntproblemet

Løsning af møntproblemet Løsning af møntproblemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Antag at tilstandene i problemet (stillingerne) er repræsenteret ved objekter af klassen State. Vi kan da finde en kortest mulig løsning af problemet

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 6. maj 0. Kursusnavn: Algoritmer og datastrukturer Kursus nr. 06. Tilladte hjælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. Varighed: timer Vægtning

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Denne rapport vil beskæftige sig med hvordan computere bruger matematiske algoritmer til at sortere tal efter størrelse.

Denne rapport vil beskæftige sig med hvordan computere bruger matematiske algoritmer til at sortere tal efter størrelse. Sorteringsalgoritmer Af Tobias André Højsgaard Klasse 2.4 Roskilde Tekniske Gymnasium IT Opgavens mål Denne rapport vil beskæftige sig med hvordan computere bruger matematiske algoritmer til at sortere

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Måle og test I. Lasse Kaae 2012

Måle og test I. Lasse Kaae 2012 Måle og test I Lasse Kaae 2012 Plan for de næste 2 uger Uge 1 grundlæggende VEE NI Labview (Torsdag) Anders Meisner Uge 2 Workshop VEE VEE instrument-styring Labview NI USB 6008 Måle øvelser Lasse Kaae

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

lineær regression er en metode man bruger for at finde den mindste afstand mellem bestemte punkter ved at bruge denne formel: a= n i=1 i=1

lineær regression er en metode man bruger for at finde den mindste afstand mellem bestemte punkter ved at bruge denne formel: a= n i=1 i=1 Linær regression lineær regression er en metode man bruger for at finde den mindste afstand mellem bestemte punkter ved at bruge denne formel: a= (Xi Yi) n * Xi 2 n * x 2 x * y Figur 1. Nu vil vi løse

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2012 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 15. marts, 2012 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Algoritmisk geometri

Algoritmisk geometri Algoritmisk geometri 1 Intervalsøgning 2 Motivation for intervaltræer Lad der være givet en database over ansatte i en virksomhed Ansat Alder Løn Ansættelsesdato post i databasen Antag, at vi ønsker at

Læs mere

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge:

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge: Side 1 af 5 Ide med Diff. Min ide med differenertierings modulet er at lave et program som kan vise 3d objekter, og få lavede en konverter som kan konventer 3ds filer over til noget som flash kan bruge.

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

SPSS introduktion Om at komme igang 1

SPSS introduktion Om at komme igang 1 SPSS introduktion Om at komme igang 1 af Henrik Lolle, oktober 2003 Indhold Indledning 1 Indgang til SPSS 2 Frekvenstabeller 3 Deskriptive statistikker gennemsnit, standardafvigelse, median osv. 4 Søjlediagrammer

Læs mere

SDU Assignment - undervisere

SDU Assignment - undervisere SDU Assignment - undervisere SDU Assignment giver mulighed for såvel anonym, som ikke anonym opgaveaflevering. Der kan afleveres flere filer på en gang. De studerende får en kvittering for afleveringen

Læs mere

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract Sproget Six Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere Vinter 2006 Abstract Six er baseret på det sprog, der vises i figur 6.2 og 6.4 i Basics of Compiler Design. Den herværende tekst beskriver basissproget

Læs mere

Introduktion. Introduktion. Algoritmer og datastrukturer. Eksempel: Maksimalt tal

Introduktion. Introduktion. Algoritmer og datastrukturer. Eksempel: Maksimalt tal Philip Bille Algoritmer og datastrukturer Algoritmisk problem. Præcist defineret relation mellem input og output. Algoritme. Metode til at løse et algoritmisk problem. Beskrevet i diskrete og entydige

Læs mere

"# $%$ " # $ % $ $ " & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.

# $%$  # $ % $ $  & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1. "# $$ " # $ && & ' $ $ " & ) *+, Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = True) Continue *, + If Antal

Læs mere

Introduktion. Algoritmer og datastrukturer Toppunkter Algoritme 1 Algoritme 2 Algoritme 3. Philip Bille

Introduktion. Algoritmer og datastrukturer Toppunkter Algoritme 1 Algoritme 2 Algoritme 3. Philip Bille Introduktion Algoritmer og datastrukturer Toppunkter Algoritme 1 Algoritme 2 Algoritme 3 Philip Bille Introduktion Algoritmer og datastrukturer Toppunkter Algoritme 1 Algoritme 2 Algoritme 3 Algoritmer

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen herunder, og hver opgaves besvarelse bedømmes

Læs mere

Noter til C# Programmering Iteration

Noter til C# Programmering Iteration Noter til C# Programmering Iteration Programflow Programmer udfører det meste af deres arbejde vha. forgrening og løkker. Løkker Mange programmeringsproblemer kan løses ved at gentage en handling på de

Læs mere

Søgning og Sortering. Søgning Linæer søgning Binær søgning Sortering Indsættelsessortering Flettesortering. Philip Bille

Søgning og Sortering. Søgning Linæer søgning Binær søgning Sortering Indsættelsessortering Flettesortering. Philip Bille Søgning og Sortering Søgning Linæer søgning Binær søgning Sortering Indsættelsessortering Flettesortering Philip Bille Søgning og Sortering Søgning Linæer søgning Binær søgning Sortering Indsættelsessortering

Læs mere

Sortering i lineær tid

Sortering i lineær tid Sortering i lineær tid Nedre grænse for sammenligningsbaseret sortering Nedre grænser kræver en præcis beregningsmodel. Nedre grænse for sammenligningsbaseret sortering Nedre grænser kræver en præcis beregningsmodel.

Læs mere

Python programmering. Per Tøfting. MacFest

Python programmering. Per Tøfting. MacFest Python programmering MacFest 2005 Per Tøfting http://pertoefting.dk/macfest/ Indhold Måder at afvikle Python program på Variabler Data typer Tal Sekvenser Strenge Tupler Lister Dictionaries Kontrolstrukturer

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Matematik A STX december 2016 vejl. løsning Gratis anvendelse - læs betingelser!

Matematik A STX december 2016 vejl. løsning  Gratis anvendelse - læs betingelser! Matematik A STX december 2016 vejl. løsning www.matematikhfsvar.page.tl Gratis anvendelse - læs betingelser! Opgave 1 Lineær funktion. Oplysningerne findes i opgaven. Delprøve 1: Forskrift Opgave 2 Da

Læs mere

Rumfart. Introduktion. Scratch. Nu skal du lære hvordan du programmerer din egen animation! Arbejdsliste. Test dit Projekt.

Rumfart. Introduktion. Scratch. Nu skal du lære hvordan du programmerer din egen animation! Arbejdsliste. Test dit Projekt. Scratch 1 Rumfart All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Matematik A August 2016 Delprøve 1

Matematik A August 2016 Delprøve 1 Anvendelse af løsningerne læses på hjemmesiden www.matematikhfsvar.page.tl Sættet løses med begrænset tekst og konklusion. Formålet er jo, at man kan se metoden, og ikke skrive af! Opgave 1 - Vektorer,

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET. Det Naturvidenskabelige Fakultet EKSAMEN. Grundkurser i Datalogi

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET. Det Naturvidenskabelige Fakultet EKSAMEN. Grundkurser i Datalogi DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet EKSAMEN Grundkurser i Datalogi Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 1 (tretten) Eksamensdag: Tirsdag den 8. april 2008,

Læs mere

for matematik på C-niveau i stx og hf

for matematik på C-niveau i stx og hf VariabelsammenhÄnge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf NÅr x 2 er y 2,8. 2014 Karsten Juul 1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning 1.1 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1):

Læs mere

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne artikel er fortsættelsen af "I gang med Python", som blevet publiceret her på sitet for

Læs mere

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:37 Side 2 AMERIKANSK ROULETTE Intet casino uden roulette et klassisk bordspil, hvor

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4 DM502 Forelæsning 4 Flere kontrolstrukturer for-løkke switch-case Metoder Indhold Arrays og sortering af arrays String-funktioner for-løkke Ofte har man brug for at udføre det samme kode, for en sekvens

Læs mere

Noter til C# Programmering Selektion

Noter til C# Programmering Selektion Noter til C# Programmering Selektion Sætninger Alle sætninger i C# slutter med et semikolon. En sætning kontrollerer sekvensen i programafviklingen, evaluerer et udtryk eller gør ingenting Blanktegn Mellemrum,

Læs mere

Klasse 3.4. 3D Billeder. Rapport

Klasse 3.4. 3D Billeder. Rapport 3D Billeder Rapport -af Jonas Weber Nobel & Tobias Dantoft Petersen Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering & Informations Teknologi 11/05-2011 1/18 Indholdsfortegnelse 3D Billeder...1 Indledning...3

Læs mere

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er

En karakteristik af de regulære sprog. Ugens emner. FA minimering [5.1-5.2] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er Ugens emner FA minimering [.-.] MyHill-Nerode-sætningen en algoritme til minimering af FA er En karakteristik af de regulære sprog Et sprog L er regulært hvis og kun hvis L beskrives af et regulært udtryk

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Visualiseringsprogram

Visualiseringsprogram Visualiseringsprogram Programmering C - eksamensopgave Rami Kaddoura og Martin Schmidt Klasse: 3.4 Vejleder: Karl Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-12

Læs mere

Løsningsforslag MatB Juni 2012

Løsningsforslag MatB Juni 2012 Løsningsforslag MatB Juni 2012 Opgave 1 (5 %) a) Isolér t i følgende udtryk: I = I 0 e k t t = I = I 0 e k t I I 0 = e k t ln( I I 0 ) = k t ln(e) ln( I I 0 ) k = ln(i) ln(i 0) k Opgave 2 (5 %) En funktion

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Arealmomenter

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Arealmomenter Arealmomenter af. og. orden side Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave Arealmomenter Teori: Se lærebøgerne i faget Statiske konstruktionsmodeller og EDB. Se også H&OL bind,., samt bind appendix.3,

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af 2 sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 2. maj 200. Kursusnavn Algoritmer og datastrukturer Kursus nr. 02326. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Vægtning af opgaverne:

Læs mere

BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt

BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt 1. Kursusintroduktion 2. Java-oversigt (A): Opgave P4.4 3. Java-oversigt (B): Ny omvendings -opgave 4. Introduktion til næste kursusgang Kursusintroduktion:

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den. maj 00. Kursusnavn Algoritmer og datastrukturer Kursus nr. 06. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Vægtning af opgaverne: Opgave

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2015

Rolf Fagerberg. Forår 2015 Forår 2015 Dagens program 1 2 3 4 5 Underviser:, IMADA Forskningsområde: algoritmer og datastrukturer Underviser:, IMADA Forskningsområde: algoritmer og datastrukturer Deltagere: BA i Datalogi BA i Software

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Sortering. De n tal i sorteret orden. Eksempel: Kommentarer:

Sortering. De n tal i sorteret orden. Eksempel: Kommentarer: Sortering Sortering Input: Output: n tal De n tal i sorteret orden Eksempel: Kommentarer: 6, 2, 9, 4, 5, 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 Sorteret orden kan være stigende eller faldende. Vi vil i dette kursus

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den. maj 00. Kursusnavn Algoritmer og datastrukturer I Kursus nr. 005. Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler. Vægtning af opgaverne:

Læs mere