Knald eller fald for Perser & Exotic?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knald eller fald for Perser & Exotic?"

Transkript

1 Knald eller fald for Perser & Exotic? Hvilke konsekvenser vil ændringen af kategori 1 få for Perser og Exotic såvel for de øvrige implicerede racer? En statistisk opsummering af Felis Danica s National Winner samt de øvrige placerede katte i kategori 1 på FD s Topkatte i perioden 2011 til Statistikken er udarbejdet med henblik på at etablere et statistisk materiale, som beskriver hvordan Perser & Exotic har klaret sig i relation til de 3 racer RAG, SBI, og TUV i perioden Statistikken vil være et udgangspunkt til at vurdere hvordan de 5 racer i den nye kategori 1 vil klare sig i og på den lange bane. Til orientering og som kolorit til statistikken, er der indlagt en præsentation og fotos af alle PER & EXO NW samt en opsummering af de mest vindende katte og katterier i perioden 2011 til Tekst: Allan & Sylvia Outrup. Cattery Persefelis. Tegninger: Uschi Ettl-Schutz. Cattery Falkenhaus Baggrund og problemformulering: Den blev kategori 1, som tidligere bestod af racerne Perser og Exotic tilført 3 nye racer: Hellig Birma, Ragdoll og Tyrkisk Van. Disse 5 racer skal fremover konkurrere mod hinanden på lige fod om placeringerne i kategorien. Denne ændring, som har været længe undervejs, blev mødt med blandede følelser, begejstring hos nogle og bange anelser hos andre. Det bliver spændende at se hvordan det går og følge med i udviklingen. Det er svært at spå, især om fremtiden. Så lad fremtiden afsløre virkeligheden. For at kunne vurdere hvordan det første år 2016 med den nye fordeling vil udvikle sig, fandt jeg det hensigtsmæssigt at udarbejde en statistik over de seneste 5 år for de berørte racer. Jeg har for begrænsningen og overskuelighedens skyld valgt en statistisk opsummering af National Winner (NW) samt placeringer på FD Topliste for de fem racer i perioden fra 2011, hvor FD startede at uddele titlerne til og med Et andet og mere præcist udgangspunkt kan nemt tænkes, men jeg fandt at denne metode kunne give en anvendelig udgangspunkt for hvordan udviklingen bliver i de kommende år. 30 katte indplaceres på FD s Topkatte hver år. Der konkurreres i flg. grupper: 5 hankatte. 5 hunkatte. 5 hankastrater, 5 hunkastrater samt 10 killing/ungdyr. Den bedst placerede i hver gruppe vinder titlen NW. I 5 års perioden er der tale om i alt 25 NW titler og 150 katte placeres på listerne. På kan man finde en samlet oversigt over alle katte på Toplisterne. Hvad gør en Perser som spinder til en sikker vinder? Som opdrætter gennem 25 år af Perser i varianter Silver & Golden, er mit interessefelt helt naturlig Perser. Statistikken er derfor udbygget med en præsentation af de PER & EXO som har opnået den eftertragtede titel NW, eller har været placeret på listerne. (Begrebet pral kan ikke helt udelukkes) Perserens storhedstid var i midten af 90 erne. I 1994 blev der registreret Persere, hvilket svarede til næsten det samme antal katte som blev registreret i kat Nemlig Siden er det gået kraftigt ned af bakke. Der har været tale om et fald på 84 % i perioden fra 1994 til Antallet af registrerede Persere har gennem de seneste år stabiliseret sig omkring 400. Hertil kommer omkring ca. 120 Exotic. Trods denne fatale nedgang har Perser/Exotic udstillingsmæssigt klaret sig over al forventning de seneste 5 år. Årsagen hertil, er det nok svær at finde en endegyldig forklaring på. Positive elementer vil nok pege på at Perseren er verdens smukkeste racekat, mens andre vil hævde at successen skyldes de få katte som hidtil har konkurreret i kat. 1. Det bliver interessant at erfare, hvordan PER & EXO vil klare sig i 2016 under de nye vilkår.

2 Hvordan har resultaterne i 2016 været for PER & EXO set i relation til de øvrige 3 racer? Da artiklen blev udarbejdet i januar 2016, var der endnu ikke afholdt nogle udstillinger med den nye kategori 1. Ved udgangen af april har der været afholdt udstillinger 6 udstillinger i Danmark. Udstillingen i Køge i januar blev afholdt som en Breed-Bis udstilling for PER & EXO og indgår derfor ikke i vurderingen. På baggrund af de øvrige udstillinger med i alt 9 udstillingsdage, har jeg beregnet hvor mange BIS de forskellige racer har opnået i alt. BIS er pointgivende på FD s Topkatte og er anvendelig som et parameter for hvordan de forskellige racer har klaret sig i konkurrencen. Da der kun er medtaget udstillinger for de første 3½ måned, må resultaterne vurderes i relation hertil. Det samlede opgørelse for 2016 kan ende med at falde anderledes ud, men resultaterne er sikkert en strømpil for udviklingen. 9 udstillingsdage a 6 BIS giver i alt 54 BIS at konkurrere om for de 5 racer. BIS opnået på 9 udstillingsdage i I alt 54 BIS I alt. % Snit PER stk EXO stk ,3 RAG stk SBI stk TUV 0 stk SUM stk. 99,9 6.0 Hvordan skal man vurdere resultaterne? En statistisk argumentation kunne være denne: PER & EXO har en population (søgte stamtavler pr. år) på ca De øvrige racer har en population på ca Ud fra disse tal kunne man forvente at 1/3 (18 stk.) af alle BIS blev vundet af PER & EXO og 2/3 (36 stk.) blev vundet af de øvrige 3 racer. I opgørelsen har PER & EXO vundet 22 BIS og de øvrige racer 34 BIS. Det vil sige at der er en statistisk overvægt til PER & EXO på 4 stk. og en statistisk undervægt til SBI RAG TUV på 4 stk. Overordnet set, har ændringen af kat. 1 betydet at PER & EXO har vundet lidt over 1/3 (2,5 stk.) BIS i gennemsnit på de 9 udstillingsdage. Vinderne, hvis man kan bruge det udtryk, er SBI & RAG som qua deres nye tilstedeværelse i kat. 1 har fået en lettere adgang til BIS. De har kvitteret med at sætte sig på knapt 2/3 (3,5 stk.) I øvrigt har der været store variation er fra udstilling til udstilling. På udstillingen den 9.1. blev det til 5 BIS til PER & EXO, hvorimod det den 10.4 kun blev til 1 BIS. Denne forskel skyldes, set med mine øjne, at resultaterne i høj grand er afhængige af hvilke dommere, som her hyret til at bedømme kattene, mere end det skyldes kvaliteten af de udstillede katte. Fremtiden for PER & EXO? Konsekvensen for PER & EXO er at de bliver meget mindre synlige generelt og i konkurrence om BIS på udstillingerne. Man kan frygte, at den reducerede mulighed for at få BIS, betyde i at der fremover vil blive udstillet et mindre antal katte. En følgevirkning heraf kan være, at der i fremtiden ikke bliver opdrættet helt så mange PER & EXO som tidligere. Denne negative spiral kan modvirkes ved at alle opdrættere af PER & EXO, samarbejder for at promote vores vidunderlige racer. Overordnet set har jeg været modstander af ændringen af kat. 1. Jeg kan ikke forstå, hvordan beslutningstagerne kan argumentere for denne sammenlægning. PER & EXO er nogle helt unikke racer, som på væsentlige punkter adskiller sig fra alle andre racer. De fortjener ikke at blive konfronteret med andre racer. De bør have deres egen division for at modvirke at deres egenart på sigt bliver reduceret til en historisk event. Alternativ kategorisering. Den reelle bagrund for ændring af kategorierne skyldes en overpopulation i kat 2, (+ 3) som man ønskede reduceret. Dette ønske blev krydret med en knivspids misundelse over de gode resultater som PER & EXO, på trods af den historiske kraftige reduktion (med 80%) siden storhedstiden i 1990erne. Resultatet blev det makværk som vi nu alle lider under. Hvorfor valgte FIFe ikke den helt klare og indlysende løsning at etablere flere kategorier, hvor der var et mere naturligt sammenligningsgrundlag racerne i mellem. Umiddelbart kan jeg foreslå at der etableres 6 kategorier, men andre opdelinger kan naturligvis tænkes.

3 Kat. 1: Perser og Exotic. Kat. 2 A: Store semilanghårsracer. MCO NFO mv. Kat. 2 B: Mellemstore semilanghårsracer. RAG SBI TUV mv. Kat. 3A: Korthårsracer I (2016 kat. 3) Kat. 3B: Korthårsracer II (nu overflyttet til kat. 4) Kat. 4 Siam & Orientaler. Ovenstående fordeling er et udkast på bagrund af nogle overvejelser, som selvfølgelig kræver bearbejdelse, hvis det nogensinde skal udmøntes i et forslag. FIFe er en statisk mastodont på lerfødder og ændringer kræver meget energi og en stor grad af opbakning fra de menige medlemmer i de enkelte forbund. Det er nok naivt at tro at der kommer en ændring i kategorier inden for kort tid, men nu er en ide præsenteret. Statistisk Med rubrikker Med nedenstående skemaer som udgangspunkt, vil det være muligt at vurdere den fremtidige udvikling i kat. 1. i perioden 2016 til 2020 set i relation til perioden for de 5 implicerede racer. Der er afsat plads til at notere resultaterne for perioden i skemaerne. Skema 1: NW titler PER EXO RAG SBI TUV i perioden 2011 til titler i alt. PER EXO RAG SIB TUV 5 racer NW. Fordelt på racer: 5 stk. 3 stk. 2 stk. 1 stk. 0 stk. 11 stk. Fordeling i % af 25 titler: 20 % 12 % 8 % 4 % 0 % 44% Søgte stamtavler 2013: % af alle søgte stamtavler: 8,3 % 2,5 % 5,3 % 16,7 % 0,1 % 32.9% Statistisk beregnet antal NW: 2 stk. 0,7 stk. 1,3 stk. 4 stk. 0 stk. 8 stk. NW titler i 2016 NW titler i 2017 NW titler i 2018 NW titler i 2019 NW titler i 2020 NW titler 2016 til 2020 Skema 2: Hvilket år er NW titlerne vundet: I alt PER & EXO 2 stk. 1 stk 1 stk. 3 stk 1 stk. 8 stk. SBI, RAG & TUV 0 stk. 1 stk 1 stk. 0 stk 1 stk. 3 stk. Skema 3: Placeringer for alle 5 racer på FD Topkatte placeringer i alt I alt PER 12 stk. 8 stk 6 stk 6 stk 2 stk 34 stk EXO 0 stk. 2 stk 2 stk 2 stk 2 stk 8 stk PER & EXO 12 stk. 10 stk 8 stk 8 stk 4 stk 42 stk SBI, RAG & TUV 2 stk. 5 st. 3 stk 1 stk 4 stk 15 st. 5 racer i alt 14 stk. 15 st. 11 stk 9 st. 8 stk 57 stk PER & EXO i % 40 % 33 % 27 % 27 % 13 % 28% SBI, RAG & TUV 7 % 7 % 10 % 3 % 13 % 10%

4 Som det ses af ovenstående, har der været tale om en konstant stigning for PER fra i 2011 til Højdepunktet blev nået i 2015 hvor 40% af alle katte på toplisterne var PER, selvom de stamtavlemæssigt kun har en volumen på ca. 8% I hele perioden var der placeret 34 PER og 8 EXO. Dog har der ikke været nogen placeringer af EXO i I perioden har PER & Exotic i gennemsnit været placeret 8.4 gange. De tre øvrige racer gennemsnitlig 3 gange. Skema 4: Nationale vindere Perser & Exotic 2010 til I alt 8 stk. År 2015 NW GIC. Athelstones Twice Shy, DSM PER n Kenneth & Robert Piral Didriksen NW GIC SP Despite of Destiny Terra Felis. PER f 01 Lis & H. Larsen DSM NW Nightsky s Blue Moon Special. JW PER ay 11 Allan & Sylvia Outrup 2013 NW SC Persefelis Nynne JW DSM Per ny 22 Allan & Sylvia Outrup 2012 NW IP SC Persefelis Jesse James DSM DVM Per ns 11 Allan & Sylvia Outrup NW WW SP Maradan Tyranusaurius DSM EXO n 22 AnneGrethe & Kurt Andreasen NW SW SP Star Wars Bria Tharen DSM EXO n AnneGrethe & Kurt Andreasen 2011 NW SW SP Star Wars Bria Tharen DSM EXO n AnneGrethe & Kurt Andreasen NW SC JW Persefelis NW Nightsky s NW IP SC Persefelis Nynne DSM Blue Moon Special JW Jesse James DSM DVM Ejer: Sylvia & Allan Outrup Ejer: Sylvia & Allan Outrup Ejer: Sylvia & Allan Outrup

5 NW SW SP Star Wars NW GIC SP Despite NW WW SP Maradan Bria Tharen DSM of Destiny Terra Felis DSM Tyranusaurius DSM Ejer: AnneGrethe & Kurt Andreasen Ejer: Lis & Henning Larsen Ejer: AnneGrethe & K. Andreasen NW GIC. Athelstones Twice Shy, DSM Ejer: Kenneth & Robert Piral Didriksen Skema 5. Placeringer på FD Topkatte 2015: 12 stk GIC. El Zaburs Charmeur, JW PER d 24 Kenneth & Robert Piral Didriksen NW SC. Persefelis Jesse James, DSM, DVM PER ns 11 Sylvia & Allan Outrup NW, GIC. Athelstones Twice Shy, DSM PER n Kenneth & Robert Piral Didriksen IC. Abraxas Moneypenny, JW PER f Lenette & Fanny Nielsen SC. Namyslo's Bellis, DSM PER a 03 Lone & Jan Namyslo Well-Done's Peanut, JW PER f 22 Anne Marie Andersen Namyslo's Celeste, JW PER d 02 Lone & Jan Namyslo DiKeRo's Fantine FireFox, JW PER d Kenneth & Robert Piral Didriksen SW DiKeRo's Excalibur TRY to Tame Me, JW PER n Michelle Jellum SC.IP. Summerstar's I'm Kissable of Namyslo, DSM PER a 02 Lone & Jan Namyslo NW. GIC. SP. Despite of Destiny Terra Felis, DSM PER f 01 Lis & Henning Larsen GIP. Lai-An's Glamour Girl PER e 33 Lailah Andersen IP. Dogel's Lille Ida PER g 03 Anni Dogel

6 Skema 6.Placeringer på FD Topkatte 2014: 10 stk. NW, IP SC Persefelis Jesse James, DSM, DVM PER ns 11 Sylvia & Allan Outrup IC. Hidaya's Fie PER g Tove Asger Olsen NW. Nightsky's Blue Moon Special, JW PER ay 11 Sylvia & Allan Outrup White Secret Adobe Howmann, JW PER n 33 Linda Howmann Poulsen Grashoppers Spotlight PER ns Anne Marie Andersen CH. Abraxas Money Penny PER f Fanny & Lenette Nielsen Alnashar s Freemann, JW EXO e Lis & Henning Larsen Namyslo's Carla PER f 03 Susanne & Frank Sarong WW14, GIP Star Wars Master Yoda, DSM EXO d Annika Billing GIC/GIP. Despite of Destiny Terra Felis. DSM PER f 01 Lis og Henning Larsen Skema 6: Placeringer på FD Topkatte 2013: 8 stk. NW, SC. Persefelis Jesse James, DSM DVM PER ns 11 Sylvia & Allan Outrup SC. Summerstar's I'm Kissable of Namyslo PER a 02 Lone & Jan Namyslo NW, SC. Persefelis Nynne, JW, DSM PER ny 22 Sylvia & Allan Outrup IC. Namyslo's Bellis PER a 03 Lone & Jan Namyslo Pigalop s Optimus Prime EXO a Bettina Petersen Namyslo's Gustav, JW PER a 03 Lone & Jan Namyslo IC. Namyslo's Bellis PER a 03 Lone & Jan Namyslo GIP. Staff Only by Fate EXO n 22 Marlene Nielsen Skema 7: Placeringer på FD Topkatte 2012: 8stk. NW. SC. Persefelis Jesse James, DSM PER ns 11 Allan & Sylvia Outrup NW SC. Persefelis Nynne JW, DSM PER ny 22 Allan & Sylvia Outrup IC. Bumble Bee af Jurian PER g 22 Marlene Nielsen WW11 Past PRESENT Future Von Asserbo PER n Susanne Hansen Merle by Fate, JW PER n Lenette & Fanny Nielsen Namyslo's Debbie PER g 03 Lone & Jan Namyslo WW11 SP. Maradan Tyranosaurius, DSM EXO n 22 Anne Grethe & Kurt Andreasen NW, SW09 SP. Star Wars Bria Tharen, DSM EXO n Anne Grethe & Kurt Andreasen Skema 8: Placeringer på FD Topkatte 2011: 4 stk. GIC. Schahbanu's Xanthi of Namyslo PER d 02 Lone & Jan Namyslo Nightsky's Mammasita PER ny 23 Tina & Carl Kær WW11 SP. Maradan Tyranosaurius, DSM EXO n 22 Anne Grethe & Kurt Andreasen NW, SW09 SP. Star Wars Bria Tharen, DSM EXO n Anne Grethe & Kurt Andreasen

7 Skema 9: Hvilke katte har været placeret flest gange på listerne? : Antal 4 x NW IP. SC. Persefelis Jesse James, DSM, DVM PER ns 11 Sylvia & Allan Outrup 3 x IC. Namyslo's Bellis PER a 03 Lone & Jan Namyslo 2 x NW. GIC./SP. Despite of Destiny Terra Felis DSM PER f 01 Lis & Henning Larsen 2 x NW, SC. Persefelis Nynne, JW, DSM PER ny 22 Sylvia & Allan Outrup 2 x SC.IP. Summerstar's I'm Kissable of Namyslo, DSM PER a 02 Lone & Jan Namyslo 2 x CH. Abraxas Money Penny PER f Fanny & Lenette Nielsen 2 x WW11 SP. Maradan Tyranosaurius, DSM EXO n 22 Anne Grethe & Kurt Andreasen 2 x NW, SW09 SP. Star Wars Bria Tharen, DSM EXO n Anne Grethe & Kurt Andreasen Jesse James Nynne Bellis I'm Kissable Despite of Destiny Money Penny Bria Tharen Tyranosaurius AllASkema 10: Hvilke opdrættere har haft fleste placeringer på listerne i hele perioden? Antal Ejer Katteri 9 stk. Lone & Jan Namyslo Namyslo 7 stk. Sylvia & Allan Outrup Persefelis 4 stk. Anne Grethe & Kurt Andreasen 3 stk. Lis & Henning Larsen Lalishen 3 stk. Robert og Kenneth Piral Didriksen DiKeRo 3 stk. Fanny & Lenette Nielsen By Fate 2 stk. Annemarie Andersen Well-done 2 stk. Marlene Nielsen Allan Outrup. Cattery Persefelis.

Hvordan vil fremtiden se ud for FIFe s nye kategori 1?

Hvordan vil fremtiden se ud for FIFe s nye kategori 1? Hvordan vil fremtiden se ud for FIFe s nye kategori 1? En statistisk opsummering af NW og alle placerede katte i kategori 1 på FD Topkatte i perioden 2011 til 2015, med henblik på at etablere et statistisk

Læs mere

Kategori. Despite of Destiny Terra felis,per f 01 62 Ejer: Lis Larsen. DK Star Wars Belle,PER ns 22 62 Ejer: Annika & Jørgen Billing

Kategori. Despite of Destiny Terra felis,per f 01 62 Ejer: Lis Larsen. DK Star Wars Belle,PER ns 22 62 Ejer: Annika & Jørgen Billing Kategori I Despite of Destiny Terra felis,per f 01 62 Ejer: Lis Larsen DK Star Wars Belle,PER ns 22 62 Ejer: Annika & Jørgen Billing Tombrock Little Diva of Mandrake,EXO f Ejer: Michelle Jellum DK Star

Læs mere

British Shorthair & Burmeser

British Shorthair & Burmeser BB klubben British Shorthair og Burmeser Racerne i tal 26 British Shorthair & Burmeser Racerne i tal 26 BB klubben har vha. statistiske informationer fra Felis Danica lavet en oversigt der viser Racerne

Læs mere

Top 10 registrerede 2006

Top 10 registrerede 2006 Antal reg. katte/killinger 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 Jette Kongensgaard British Shorthair i tal 26 British Shorthair i tal 26 Der er brugt statistiske oplysninger

Læs mere

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13.

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13. PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling Dato: 10. januar 2016 - kl. 13. Sted: Århus Firma Sport, Paludan Müllers vej 110, 8200 Århus N. (JYRAK udstilling) Tilmelding hos Ilse Pedersen på: ij@hafnet.dk

Læs mere

Antal registrerede katte pr. kategori 2008. Kategori 3

Antal registrerede katte pr. kategori 2008. Kategori 3 British Shorthair (BRI)& Burmeser () Der er brugt statistiske oplysninger fra Felis Danica. De fleste tal er tilgængelige for 199-28. Der vil være visse tal/totaler der ikke er direkte kan sammenlignes,

Læs mere

Velkommen til DARAKs internationale racekatteshow

Velkommen til DARAKs internationale racekatteshow Velkommen til DARAKs internationale racekatteshow Program lørdag: 07.00 Dyrlæge tjek 09.30 Evt. Farvebedømmelse 10.00 Bedømmelserne starter 15.30 Best in Show 18.00 Udstillingen lukker Program søndag:

Læs mere

Nærum 1. december 2013, Øvrige nomineringer

Nærum 1. december 2013, Øvrige nomineringer Nærum 1. december 2013, Øvrige nomineringer Kategori I SC DSM NW PERSEFELIS JESSE JAMES, PER ns 11 Ejer Allan & Sylvia Outrup MAYCAT'S CASINO ROYALE, EXO ns 03 22 Ejer Laila Ishøj MAYCAT'S INGA KATINKA,

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Katalog BedommelseSO EMSnr Katnavn Dommer

Katalog BedommelseSO EMSnr Katnavn Dommer Katalog BedommelseSO EMSnr Katnavn Dommer nr 5 1 Litter Kat. III Miss Cat's (ABY) Chapman, Spanien 6 ABS EXO n DK LaLiShen s Armani, JW Reiter, Tyskland 7 CAC EXO a Malou s Anna Bella Vinkel, Estland 8

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

(Farve)Genetik hos katte

(Farve)Genetik hos katte Genetikserie del 4 (Farve)Genetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre [Wb ] / [ wb ] Wide band Indledningsvis må jeg sige, at dette gen endnu ikke er bekræftet eller fundet, men alle forhold

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

Pytlicks piger på sporet

Pytlicks piger på sporet Pytlicks piger på sporet Billedforslag: Et jublende kvindelandshold, der løfter OL- pokalen, mens guldkonfettien regner ned over dem. Billedtekst: Sådan så det ud i 2004, da holdet vandt guld til OL. Ni

Læs mere

KATTEKLUBBEN Generalforsamling 2017 Indkomne forslag

KATTEKLUBBEN Generalforsamling 2017 Indkomne forslag Forslag 6.a Felis Danicas vedtægter Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter 10 stk. 1: Enhver dansk hovedklub, der er tilsluttet Felis Danica, skal afholde mindst en international udstilling om året. Hver

Læs mere

Forslag fra Forretningsudvalget

Forslag fra Forretningsudvalget Forslag fra Forretningsudvalget Forslag nr.1: Appendix A nationale tilføjelser til udstillingsreglerne Sletning af 1.3: 1.3 Udstilling af ikke Felis Danica registrerede katte (ref. FIFes udstillingsregler

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Læsetræning 2B. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup

Læsetræning 2B. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup Læsetræning 2B - læs og forstå Margaret Maggs & Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til udskrivning på egen printer. Ved at købe adgang til

Læs mere

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt Afviklingsmateriale SkolemælkCup SkolemælkCup er en utraditionel indendørs fodboldturnering, hvor klasser og skoler kæmper imod hinanden på en sjov og anderledes måde, så alle fra 3-4 klasse kan være med.

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

2016 Sebastian Trabjerg Tenniskonsulenten.dk. All rights reserved. Denne E- bog må kun benyttes til personligt brug.

2016 Sebastian Trabjerg Tenniskonsulenten.dk. All rights reserved. Denne E- bog må kun benyttes til personligt brug. 1 Introduktion Du har garanteret hørt denne sætning før Din serv skal være et våben og en fordel for dig Men er den nu også det? Eller er det mere et redskab som du bruger til at sætte bolden i gang med?

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Referat. Gentofte Ejendomsselskab 3401-7/0050 Mosegårdsparken helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 14

Referat. Gentofte Ejendomsselskab 3401-7/0050 Mosegårdsparken helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 14 Referat Dato: 21. august 2014 kl. 9.30 Sted: bestyrelseslokalet, Stolpehøj 61 (over vuggestuen - ned ad gangen på 1. sal) 2. september 2014 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

med Nationale regler

med Nationale regler Dansk oversættelse af: FIFe med Nationale regler (FIFe med FD nationale tilføjelser 1 (FIFe med FD nationale tilføjelser 2 FIFe udstillingsregler (med nationale tilføjelser) KAPITEL I BETEGNELSEN "INTERNATIONAL

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Forskelle og fællestræk Vi er alle forskellige, det er personer med ADHD også. Derfor kan man ikke generalisere. Alligevel gør vi det når vi taler om ADHD,

Læs mere

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde.

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde. Beagle Klubben Dressurafdelingen Herlev, 6. februar 2008 Referat fra Dressur- udvalgsmøde hos Nina, Topasvej 20, Herlev onsdag d. 6. februar Kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Nina Dige Vinther (NDV) Niels-Henrik

Læs mere

Katalogoplysninger. Kæm e Racer. Dommer: Jørn Schmidt. Dommer: Jørn Schmidt. vildtsort. Dommer: Jørn Schmidt. Fransk Vædder, chinchilla

Katalogoplysninger. Kæm e Racer. Dommer: Jørn Schmidt. Dommer: Jørn Schmidt. vildtsort. Dommer: Jørn Schmidt. Fransk Vædder, chinchilla Katalogoplysninger Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999. De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser: L Voksne dyr & ungdyr (enkeltdyr,

Læs mere

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede:

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede: Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest Til stede: Bygge og Anlæg: Mikkel Film og Foto: Victor og Sara Pædagogik og Kreativitet: Ayse og Annika

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark Felis Danica Perser og Exotic Perseren er særdeles populær og regnes for verdens mest udbredte racekat. Den kendes på dens lange pels og kraftige, kompakte krop og ikke mindst på dens meget hengivne, rolige

Læs mere

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK Velkommen til udstillingen Velkommen til udstillingen Denne folder vil give dig en kort præsentation af hvordan tingene på en udstilling som denne foregår. Skulle du have spørgsmål eller vil du gerne vide

Læs mere

Farvegenetik hos katte

Farvegenetik hos katte Genetikserie del 3 Farvegenetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre Tekst og foto: Ole Amstrup Artiklen er fortsat fra sidste nummer af Kattemagasinet [ x o ] / [ x ] Den røde farve I de

Læs mere

Ny kategori opdeling

Ny kategori opdeling I kategori IV vil vi komme til at opleve en stor forandring. På FIFe s generalforsamling i år er der nemlig blevet vedtaget en ny kategori opdeling, der træder i kraft den 1. januar 2016, og som i høj

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Dansk Retriever Klub Region Midtjylland. Ledelsens beretning for 2012. Ledelsen

Dansk Retriever Klub Region Midtjylland. Ledelsens beretning for 2012. Ledelsen Ledelsens beretning for 2012. Ledelsen På årsmødet den 19. januar 2012 blev Helle B. Engelsen og Mette Stubkjær valgt til regionsledelsen. Maj Britt Kring blev 1. suppleant. Der var desværre ikke muligt

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2015

FORMANDSBERETNING 2015 Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub FORMANDSBERETNING 2015 Bestyrelsen Der har igen i år været et fint samarbejde i bestyrelsen. 8 møder er det blevet til. Det har igen været et godt år for kreds 56, vi har

Læs mere

FU-møde afholdt tirsdag den 16. september 2003 kl. 18.00 Afholdt i mødelokale på Odense Banegårds Center

FU-møde afholdt tirsdag den 16. september 2003 kl. 18.00 Afholdt i mødelokale på Odense Banegårds Center FU-møde afholdt tirsdag den 16. september 2003 kl. 18.00 Afholdt i mødelokale på Odense Banegårds Center Deltagere: Referent: Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Ulrich Alster Klug (UAK, Racekatten),

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid)

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Modul 5 TværSund Forår 2014 1 Eftersyn på Tværs 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Alle studerende læser alle aviser Hver avis (alle grupper) har derudover særlig fokus

Læs mere

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers 26. september 2011 Vi ser på kunst på ARoS Besøg på ARoS I dag skal du en tur på ARoS. Her vil du møde børn fra andre institutioner. Her er to portrætter, du kan se på ARoS. Portrætterne er lavet af maleren

Læs mere

KatteMagasinet Udgives af Felis Danica

KatteMagasinet Udgives af Felis Danica KatteMagasinet Udgives af Felis Danica Nr. 4 December 2013 17. årgang Alt om World Show 2013 Birmahaven Sukkersyge hos kat Undgår din kat bliver bange nytårsaften Kattemagasinet Vi vil meget gerne have

Læs mere

Referat MED-Virksomhedsudvalg, Distrikt Syd

Referat MED-Virksomhedsudvalg, Distrikt Syd Næstved Kommune Distrikt Syd - Birkebjergcentret www.naestved.dk Referat MED-Virksomhedsudvalg, Distrikt Syd Mødedato 18-4-2016 Tid 9.00-11.00 Formøde 9-9.30 medarbejdere i mødelokale 4 lederne Annes kontor

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00 fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak

Læs mere

VI SKAL FORTÆLLE OG OPLYSE OM VORES DEJLIGE BØRNEHUS!

VI SKAL FORTÆLLE OG OPLYSE OM VORES DEJLIGE BØRNEHUS! September 2015 Så er vi allerede nået til september måned Ikke helt til at forstå efter en sommer der har budt på lidt af hvert vejrmæssig men de sidste uger har da været forrygende - så nu håber vi bare

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

PANGEA MATEMATIK DYSTEN

PANGEA MATEMATIK DYSTEN PANGEA MATEMATIK DYSTEN - matematik forbinder INDHOLDSFORTEGNELSE 4 FORORD 13 2. RUNDE 7 FILOSOFI 15 FINALE 9 VISION 16 EKSEMPLER PÅ OPGAVER 10 TILMELDING 19 DEADLINES 12 1. RUNDE FORORD Geometriske figurer,

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/pakkeasletregler.html Indhold:

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/pakkeasletregler.html Indhold: 1 / 5 25.6.2008 9:00 Indhold: 1 bro, 1 æsel i træ med plastik kurv, 55 kort, 4 bakker til at samle frugt på, 9 tosidet bro-stykker., 9 æbler, 9 pærer, 9 appelsiner, 9 blommer Før spillet starter 2 / 5

Læs mere

Børneundersøgelse Grafrapport August 2014

Børneundersøgelse Grafrapport August 2014 Børneundersøgelse Grafrapport August 2014 10 9 8 9 Har du børn mellem 7 og 14 år? Base: Før screening (n=2084) 7 4 8% Ja Nej 2 Må vi stille dit barn nogle spørgsmål sammen med dig? Base: Før screening

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE

ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE Baggrund Processen med at lave filmen: Grader af Åbenhed i Adoption - 2 mødre & 2 fædre Erfaringer med at lave filmen for Ankestyrelsen Adoption, Tilgængelighed

Læs mere

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Danmarksmesterskab i Star Trek er en konkurrence, der afholdes af foreningen trekkies.dk. Konkurrencen afholdes årligt den sidste lørdag i oktober

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien?

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Rasmus Andersen, Produktionsøkonomigruppen Kvæg - 55 - Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? v/ Rasmus

Læs mere

Hjemly generalforsamling d. 27/4 beretning

Hjemly generalforsamling d. 27/4 beretning Hjemly generalforsamling d. 27/4 beretning Småt er godt. Det er der en del, der mener. Vi kender fx til Mikrobryggerier, små skoler og børnehaver. Småt er godt, det giver os billeder på nethinden af tryghed

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Inden længe udsendes medarbejderlister så de kan opdateres hurtigst muligt med årets medarbejdere.

Inden længe udsendes medarbejderlister så de kan opdateres hurtigst muligt med årets medarbejdere. Formandsmøde i Tunø Festival Tid: Lørdag den 27. feb. 2016 kl 12:00 Sted: På Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C lokale 0.5 Velkomst Formanden byder velkommen og giver en status på festivalen.

Læs mere

FIF Hillerød Orientering

FIF Hillerød Orientering Træningsanbefalinger for fysisk træning af børn og unge i FIF Hillerød Orientering Introduktion FIFs træningsanbefalinger er lavet for at sikre en rød tråd i vores arbejde med unge atleter. I orienteringssporten

Læs mere

Archery World Cup 2014, Stage 1 22. 27. april Shanghai, Kina

Archery World Cup 2014, Stage 1 22. 27. april Shanghai, Kina 1 Rejsebrev nr. 3 To top 10 placeringer Maja Jager og Martin Damsbo stod for de bedste resultater i dag for danskerne, da de begge skød sig i top 10. Maja Jager blev bedste dansker på en fornem 6. plads,

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Felis Danica side 1 af 6

Felis Danica side 1 af 6 Felis Danica 28.2.2010 side 1 af 6 Formandens beretning 2011 Atter i år er Klubbernes antal Plenarer fordelt i forhold til antallet af unikke hovedmedlemmer. Det samlede tal lå fra 2007 til 2009 på knap

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Hellig Birma. Felis Danica. Racekatte i Danmark

Hellig Birma. Felis Danica. Racekatte i Danmark ISBN 978-87-7857-634-7 ISBN 87-7857-634-2 9 788778 576347 Felis Danica Hellig Birma Med en oprindelse som tempelkat har Hellig Birma et eksotisk præg med en majestætisk gang og holdning. Dens væsen er

Læs mere

Nu kan jeg orientere om hvad de kommende besparelser får af betydning for vores SFO.

Nu kan jeg orientere om hvad de kommende besparelser får af betydning for vores SFO. Personale nyt: Dorthe Ziegler pædagog i jobtræning i Solstråle afdelingen, er ikke at finde i Bh.kl.B. og Solstrålen hver dag, idet hun er tilkaldevikar i andre institutioner. Så er der arbejde dér en

Læs mere

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ Program 1/1-31/72016 Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRET KILDEBAKKEN Kildebakken er et åbent aktivitetscenter for selvhjulpne brugere. Programmet er sammensat

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

Brug bolden - fra 6 til 66

Brug bolden - fra 6 til 66 Brug bolden - fra 6 til 66 1 Brug Bolden -Fra 6 til 66 er udgivet af DGI i forbindelse med Boldens Arena ved Landsstævne 2009. Idé: Bente O. Larsen, Per Baltzer, Kaj Mathiesen, Henning Olsen og Thomas

Læs mere

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den.

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den. Opdraget Foranlediget af artikel fremsendt af formanden for kreds 32, Ringkøbing Gordon Steffensen, som blandt andet omhandler emnet, bedømmelser, dommere og krav mv. inden for vores prøvesystem er denne

Læs mere

Hurtig, hurtigere, hurtigst

Hurtig, hurtigere, hurtigst Hurtig, hurtigere, hurtigst Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min., og som udgangspunkt vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet

Læs mere

GP NYT. Armstrong frataget titler 26-10-12. Redaktionschef: Erik Bertelsen kontak@ehb.dk

GP NYT. Armstrong frataget titler 26-10-12. Redaktionschef: Erik Bertelsen kontak@ehb.dk 26-10-12 GP NYT Redaktionschef: Erik Bertelsen kontak@ehb.dk Redaktionssekretærer: Ditte Thomsen & Natalia Pedersen ditte.thomsen1@live.dk Armstrong frataget titler Layouter: Troels Voss troelsvoss@gmail.com

Læs mere

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment Rygtespredning: Et logistisk eksperiment For at det nu ikke skal ende i en omgang teoretisk tørsvømning er det vist på tide vi kigger på et konkret logistisk eksperiment. Der er selvfølgelig flere muligheder,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor

Mødereferat. Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor Mødereferat fra Generalforsamling 2011 i Graabrødre kammerkor Tilstede: Alle aktive medlemmer i koret Afbud: Ingen Dato for møde: 24.01.2011 Sted: Holmens kirke Mødeleder og referent: Ordstyrer: Anni Mogensen

Læs mere

Skifteplaner og opgørelsesmetoder

Skifteplaner og opgørelsesmetoder 1 I det følgende forklares de mest almindelige skifteplaner og opgørelsesmetoder. Udtrykket Balance bruges en del gange. Det fortæller om en skifteplans retfærdighed. Hvis et par altid spiller kortene

Læs mere

220316 Faggruppemøde vedr. pensionsreform 22. marts 2016 12:30

220316 Faggruppemøde vedr. pensionsreform 22. marts 2016 12:30 220316 Faggruppemøde vedr. pensionsreform 22. marts 2016 12:30 Mødedato: 22-03-2016 13:00 Invitationsteksten Projekt-hjemmeside: http://support.kimik-it.gl/winfosupport/udvikling/designdokumenter/soc/pension/reform2016/default.aspx

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

1 EX1 Namyslo's Kuld (Perser) Litter Kat. I O: Ejer E: Lone & Jan Namyslo 2 PH * SW09 SP DK Star Wars Bria EXO n O: Annika & Jørgen Billing E: Anne

1 EX1 Namyslo's Kuld (Perser) Litter Kat. I O: Ejer E: Lone & Jan Namyslo 2 PH * SW09 SP DK Star Wars Bria EXO n O: Annika & Jørgen Billing E: Anne 1 EX1 Namyslo's Kuld (Perser) Litter Kat. I O: Ejer E: Lone & Jan Namyslo 2 PH * SW09 SP DK Star Wars Bria EXO n O: Annika & Jørgen Billing E: Anne Grethe & K Andreasen 3 CAGCIB Pelé del Falco d'oro*i

Læs mere