VANDFORSYNING Teknologier Løsninger Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDFORSYNING Teknologier Løsninger Service"

Transkript

1 VANDFORSYNING Teknologier Løsninger Service

2 Udvalgte referencer I Danmark er vandforsyning baseret på uforurenet grundvand Regional Vandværket, Lolland Forsyning Højer Vandværk, Tønder Forsyning Snubbekors, HTK Forsyning Skagen, Frederikshavn Forsyning Slangerupværket, HOFOR Marbjerg, HOFOR Tissøværket, Kalundborg Forsyning Skive Ny Vandværk, Skive Vand Bagsværd, Nordvand Astrup Vandværk, Esbjerg Forsyning Hørning Stationsby Fakse Vandværk Struer Vandværk, Struer Forsyning Transmissionssystem, SK Vand Transmissionssystem, Vejen Forsyning Transmissionssystem, Faxe Forsyning Nibsbjerg Vandcenter Det nye vandværk til Holste bro med Krüger som totalrådgiver og arkitekter fra A2 Arkitekterne er et markant byggeri og i særklasse på det vandtekniske område med sine to lukkede separate systemer. Vandværket har plads til besøgende, og naboerne kan bruge grunden udenfor som legeplads. Skjern Øst Vandværk Levetidsforlængelse af vandværk i to adskilte produktionslinjer. Hygiejnisk og pladsbesparende iltning med Coplator. Dosering af ekstra jern for at sikreoptimal rensning. Nye rør og skylleaggregater. Nyt udpumpningsanlæg med to trykzoner og ventil manifold med tre afgange. Onlinemålinger af vandkvalitet. Stavtrup Vandværk Gennemgribende levetidsforlængelse af vandværket fra iltning til udpumpningsanlæg. Køge Vandværk Nyt driftsøkonomisk udpumpningsanlæg, der både kan pumpe mod vandtårn eller som trykstyret. 2 Ullerup Vandværk Vandværk fra 2013 opført i to adskilte produktionslinjer med høj hygiejnisk standard.

3 I Grønland er vandforsyning baseret på overfladevand Udvalgte referencer Aasiaat Maniitsoq Nuuk Nuusuaq Paamiut Qaqortoq Qinngurput Thule Airbase Upernavik Qaqortoq Grønlands Energiforsyning (Nukissiorfiit) og Krüger har et tæt samarbejde om moderniseringen af vandforsyningen til det grønlandske samfund. Kravet er, at vandværkerne udrustes med tidssvarende, robust og servicevenlig teknologi, der sikrer høj vandkvalitet til minimale driftsomkostninger. For at sikre servicevenlige anlæg er der udviklet et standardkoncept med avanceret behandling af det overfladevand, der typisk indvindes fra reservoirsøer i nærheden af byer og bygder. Vandværkene består af to standardmoduler hhv. KRG-20 (bygdevandværk) og KRG-60 (byvandværk), der begge kan opskaleres med flere ens moduler i takt med, at vandbehovet stiger. Præfabrikerede moduler minimerer omkostninger til montage og indkøring. Anlæggene er fuldautomatiske og er baseret på velafprøvet moderne teknologi, sikrer en meget høj vandkvalitet sammen med et højt sikkerhedsniveau med flere indbyggede hygiejniske barrierer. Aasiaat Nyt vandværk med avanceret vandbehandling og to hygiejniske barrierer. Kapacitet 180 m 3 /time. Fuldautomatisk, robust og overvåget anlæg, der kræver et minimum af vedligehold. Qeqertarsuatsiaat Bygdevandværk opbygget i containermodul klar til lokal tilslutning og idriftssættelse. Sikrer hurtig indkøring, da anlægget er testet ved levering. Paamiut råvandspumpestation Pumpestation leveres monteret i container og flyves med helikopter på plads op i fjeldet ved råvandsindtaget.

4 I udlandet er vandforsyning baseret på de tilgængelige ferskvandskilder Oset Vannverk, Oslo, Norge Vandværket er baseret på søvand og er sprængt ind i fjeldet. Processen er alkalisering, Actiflo, dual medie-filtrering, UV-belysning, ph-justering. Kapacitet 2 x m 3 /døgn. Borregaard Industries, Sarpsborg, Norge Vandværket er baseret på flodvand og udført som procestanke i stål. Processen er Actiflo og dual medie-filtrering. Kapacitet på m 3 /døgn drikkevand og m 3 /døgn kølevand. 4 Klajpeda, kildeplads og vandværk, Litauen Processen er Actiflo, mellemiltning og trykfiltrering. Kapacitet 1.760m 3 /t. Machala vandværk, Ecuador Kildeplads med syv boringer og nyt vandværk. Processen er iltning, trykfiltre og kloring. Fra to stk m 3 rentvands tanke pumpes vandet via to ledninger på syv og fire km. Kapacitet 3.000m 3 /t Udvalgte referencer Bochnia WTP, Polen Tan An WTP, Vietnam Valga WTP, Estland Kurika, Finland Lago Agrio WTP, Ecuador Partido Water Supply, Filippinerne Narva WTP, Estland Lam Song WTP, Vietnam

5 Vores ekspertise Krüger er en førende leverandør af teknologier og løsninger til vandforsyninger i Nordeuropa. Med vores mere end 100 års erfaring med vandværker og vandforsyningsanlæg har vi en omfattende viden, der kommer alle nye projekter til gode. Som en del af Veolia-netværket har vi direkte adgang til den nyeste viden om teknologier fra hele verden. Innovation og udvikling er en hjørnesten i vores forretning. Vi deltager løbende i udviklingsprojekter sammen med de danske forsyninger. Udviklingsprojekterne fører til nye teknologier og patenter, som er en vigtig brik i Krügers eksport på verdensmarkedet. Krügers engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere dækker alle de nødvendige fagområder: Proces: Procesingeniører og kemiingeniører Maskin: Maskiningeniører og maskinmestre Bygning: Bygningsingeniører og konstruktører Grundvand: Hydrogeologer Modeller: Ingeniører specialiseret i hydraulik El/SRO: Elingeniører og elinstallatører Montage og drift: Smede og elektrikere Software: Programmører og ingeniører Program Design Udførelse Service / Drift I samarbejde med forsyningerne defineres rammerne for projektet. Krüger beskriver og skit serer de relevante teknologiske løsninger og afstemmer dem med forsyningens ønsker og be hov. Derefter prissættes anlægget for såvel udførelsesfasen som drifts fasen. Der dannes hermed et beslutningsgrundlag med høj troværdighed, som forsyningerne anvender til valg af, hvilken løsning der skal designes og implementeres. Vi designer anlæggene med henblik på at opnå bæredygtige løsninger, der kan levere rent og sikkert drikkevand. På baggrund af Krügers lange erfaring med vandforsyning har vi udviklet software til beregning af processerne i anlægget. Denne software baserer sig på driftsdata på et meget stort antal vandværker og anlæg over hele verden. Dermed optimeres kvaliteten, samtidig med at udgifterne til design minimeres. Udførelsen af vandværker og anlæg foregår iht. Krügers ISO9001 system, under løbende tilsyn og dokumentation. Krüger har egne montageværksteder, hvor de fleste maskin-, el- og SRO-arbejder kan udføres og testes forud for montage. Krüger udfører anlæg i samarbejde med lokale firmaer og leverandører for sammen at skabe det bedste produkt. Under arbejdet har vi løbende dialog med forsyningen om arbejdets fremdrift og økonomi. Krügers servicefolk bidrager til den daglige drift af mange danske forsyninger. Via onlinesupport på SROanlæg og mobile driftsløsninger kan vi optimere og fejlfinde på anlæggene 24/7. For at sikre høj standard for vedligeholdelse af an lægget og stabil drift tilbyder Krüger ser viceaftaler med halv- eller hel årlig gennemgang af vandværket. Dermed kan vi løbende identificere evt. problemer og finde løsninger. 5

6 Teknologier & løsninger vandværker baseret på grundvand Dansk grundvand kan normalt renses med beluftning efterfulgt af en simpel filtrering gennem sandfiltre. Krüger har mange unikke teknologier og løsninger til ethvert behov på danske vandværker. Vi udvikler og optimerer vores teknologier løbende, for at opnå endnu bedre vandkvalitet og drikkevandssikkerhed, samtidig med at vandværket kan spare på elforbrug og drift. Filtrering Trykfiltre: Krüger CF Biofilter m/t Åbne filtre: Krüger OF Biofilter m/t High tech filtermateriale: Krüger Filtralite Filtermodning Genbrug af filterskyllevand Hygiejnisk barriere UV-anlæg: Krüger UV Drift og styring SRO: V-opera Historiske driftsdata: V-history Lækagevarsling: V-leak Automatisk boringstest: V-askap Systematisk vedligehold: V-todo Softwareløsninger: STAR Utility Solutions Water Manager View Hurtig og enkel egenkontrol for coliforme bakterier og E. Coli: Tecta Vandkvalitetssensor til let indbygning på ledningsnet: Kapta Iltning og beluftning Kompakt, hygiejnisk: Coplator Iltningsspor: Krüger Iltningsspor Ren ilt: Krüger Iltgenerator Filtreret luft: Krüger trykiltning Beholdere Betonbeholder 6 Stålbeholder

7 Teknologier udvidet rensning Krüger har en bred vifte af produkter og teknologier til rensning af alle typer af råvand til drikkevand - teknologier der enten er danske eller stammer fra det verdensomspændende Veolia-netværk. Når de naturlige stoffer i grundvandet er i misforhold, kan det være nødvendigt at supplere op for, at de naturlige filterprocesser kan foregå det kaldes»udvidet rensning«. Blødgøring Ionbytning med kuldioxid: Carix Pelletreaktor: Actina Ionbytning: Berkoion Fjernelse af NVOC/organisk stof Dosering for optimering af vandkvaliteten: Fælding: Krüger doseringsnit Aktiv kul: Krüger AC-filter Nanofilter: Sirion multipure Kompakt proces til rensning af overfladevand: Actiflo Fjernelse af metaller Arsenfjernelse granulat: Krüger GFH granulat Fluidbed kolonne: Metclean Fjernelse af agressiv kuldioxid Afblæsning: Coplator Neutralisering: Krüger Dolomit granulat Reduktion af saltindhold Membrananlæg: Sirion Multipure Fjernelse af pesticider og opløsningsmidler Aktivt kul: Krüger AC filter Stripning: Coplator 7

8 Udvikling af bæredygtig vandforsyning Krüger deltager i mange udviklingsprojekter sammen med vore kunder og uni versiteter i ind- og udland med støtte fra de nationale institutioner og støtte programmer. Vi benytter os af internationale erfaringer fra Veolias eget forsknings- og udviklingscenter VERI i Paris. Målet er at udvikle og optimere teknologier, der forøger vandkvalitet og drikkevandssikkerhed, samtidig med at der opnås driftsbesparelser. Innovation der holder vand Nikkelfjernelse på mindre vandværker VTUF-projekt, der handler om nye effektive rense - me toder til fjernelse af nikkel. Teknologierne er under udvikling, bl.a. baseret på adsorption i forskellige granulater. Disse nye teknologier gør det muligt at udnytte grundvandsressourcen tæt på vandværkerne, således at energiomkostningerne til indvinding minimeres. Samarbejdspartnere: Holtug Vandværk Optimerede filterskylningsprocedurer VTUF-projekt, hvor der gennemføres test og udvikling af procedurer til filterskylning på vandværker. Det er målet at udvikle viden om filterskylning, herunder få optimeret filterskyllesekvenserne, så energiforbrug og spild minimeres, samtidig med at vandkvaliteten i det behandlede vand optimeres. Samarbejdspartnere: Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. SMART beholderdrift til sikker og energirigtig forsyning Formålet med projektet er at udvikle et værktøj for optimering af beholderdriften i de danske forsyninger. Projektet fokuserer samtidig på at udvikle et værktøj, der giver grundlag for vurdering af, om beholdere skal nedlægges eller renoveres. Deltagere: Aalborg Forsyning, Vand A/S DW biofilter Stort europæisk forskningsprogram om filterprocesser med deltagelse af en lang række forsyningsselskaber, forskningsinstitutioner fra Europa samt Krüger som eneste repræsentant for vandforsyningsindustrien. Samarbejdspartnere: DTU, Esbjerg Forsyning, HOFOR, Nordvand, Aarhus Vand m.fl. Fremtidens drikkevandsforsyning VTUF-projekt, hvor Krüger har ansvaret for udvikling af software, der realtidstolker vandkvalitetsdata. Målet er, at softwaren muliggør optimering og ind griben i vandværks processerne på baggrund af de mange målinger af vandkvaliteten, der løbende indsamles. Softwaren skal på sigt gøre vandværkerne intelligente, så procesanlægget trimmes automatisk. Samarbejdspartnere: Vand Center Syd A/S, Aarhus Vand A/S, DTU Aqua Fingerprint Onlinemåling af vandkvalitet ved hjælp af mikrobiologiske sensorer sikrer hurtig indgriben i tilfælde af forurening. Projektet tester ny teknologi i fuld skala. Samarbejdspartnere: TREFOR, DTU Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tel: Marts 2014 Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus Tel: Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tel: Fabriksparken 35 DK-2600 Glostrup Tel:

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

UDSTILLINGSKATALOG Rørcenterdagene 10. OG 11. juni 2015 På Teknologisk Institut i Taastrup

UDSTILLINGSKATALOG Rørcenterdagene 10. OG 11. juni 2015 På Teknologisk Institut i Taastrup RØRCENTERDAGENE Der er gratis adgang til udstillingen, der er åben begge dage fra kl. 10.00-16.00. UDSTILLINGSKATALOG Rørcenterdagene 10. OG 11. juni 2015 å Teknologisk Institut i Taastrup Mere info og

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 3 april 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 1397-1492 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK ARKITEKT FRIIS & MOLTKE

Læs mere

projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri

projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri aktiviteter 2008/12 partnerskabelsevidensdelingopenbusinessmodelseminarblueoceanstrategi innovationforretningsudviklingworkshopfaciliteringnetværkkonferencer cluster for udvikling af byggeri innovate create

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE!

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! FIRMAPROFIL VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! Lindpro har mange års ekspertise inden for el-installationsbranchen men vi er meget andet og mere end en installationsvirksomhed. Vi møder

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere