Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten"

Transkript

1 Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001

2

3 Tilsyn Randers Kommune fører tilsyn med drikkevandet fra private enkeltboringer og brønde. Det sker efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Tilsynet med private enkeltboringer og brønde udføres ved, at ejeren af anlægget får udtaget en vandprøve til analyse hvert femte år. Hvis anlæggets ejer ønsker det er der også mulighed for at en tilsynsmedarbejder fra kommunen udfører en teknisk besigtigelse af anlægget. Når det er tid til at få udtaget vandprøve vil De modtage et brev fra teknisk forvaltning. De skal derefter kontakte et laboratorium for at få udtaget og analyseret vandprøven. Laboratoriet skal være godkendt til at udtage og analysere vandprøven. Liste over godkendte laboratorier kan rekvireres på teknisk forvaltning. Alle udgifter i forbindelse med udtagning og analyse af vandprøven skal afholdes af ejendommens ejer. Analyseresultatet fremsendes fra laboratoriet til kommunen og til ejendommens ejer, Spørgsmål om tilsynet kan rettes til Randers Kommune, teknisk forvaltning telefon eller på Dette gælder også, såfremt De ønsker en teknisk besigtigelse af Deres anlæg. Krav til vandkvaliteten Laboratoriet analyserer vandprøven for 7 parameter, se skema 1. Prøven analyseres ikke for indeholdet af pesticider (sprøjtegifte), opløsningsmidler eller andre forurenende stoffer. Hvis analyseresultatet overholder Miljøstyrelsens grænseværdierne (skema 1) for rent drikkevand, skal De ikke foretage Dem yderligere. Vi kontakter Dem igen om 5 år. Skema 1 Parameter Grænseværdier Kimtal ved 22 o C, Kings B skal være mindre end 200 kim/ml Coliforme bakterier ved 37 o C må ikke forekomme Escherichia coli (E. coli) må ikke forekomme ph-værdien må ikke være over 8,5 og ikke under 7,0 Ledningsevnen skal være større end 30 ms/m Nitrat må ikke være større end 50 mg/l Phosphor må ikke være større end 0,15 mg/l Overholder analyseresultatet ikke Miljøstyrelsens grænseværdier for rent drikkevand, vil vi kontakte Dem for at finde frem til en løsning, der kan forbedre kvaliteten af ejendommens drikkevand. Hvad De skal foretage Dem for at løse problemet afhænger af hvilke parametre der viser en overskridelse af grænseværdierne og hvor store overskridelserne er. Se skema 2.

4 Skema 2 Analyse- og reaktionsskema ved undersøgelse af drikkevand fra private enkeltboringer og brønde Undersøgelse Miljøstyrelsens Analyseresultat grænseværdier* Reaktion Parameter Enhed Vejl. Højst Første reaktion Aktivitet Frist Kimtal ved Kim pr. ml mere end 200 Tilsyn fra kommunen Udbedres 22 C pr. ml Coliforme Bakterier ikke mellem 3 og bakterier ved pr. 100 ml målelig 10 bakterier 37 C pr. 100 ml Escherichia coli (E. coli) bakterier Bakterier pr. 100 ml ikke målelig ph ph 7-8 8,5 Ledningsevne ms pr. m større end 30 Nitrat mg pr. l Phosphor, total P Udsende /lugt mg pr. l ikke målelig 0,15 mere end 10 bakterier pr. 100 ml 1 eller flere bakterier pr. 100 ml mellem 50 og 75 mg pr. l mere end 75 mg pr. l større end 0,15 mg pr. l Bemærkninger (se også ordforklaringen på næste side) Ny prøve Udbedres Inden 3 Mindre bakteriel forurening. måneder Ledningsnettet bør skylles godt igennem Ny vandprøve til analyse for bakterie Ny prøve Kogeanbefaling Tilsyn fra kommunen Tilsyn fra kommunen Vandet anbefales kogt Må under ingen omstændigheder anvendes til mælkeblandinger. Udbedres Straks Betydelig bakterieforurening. Vandet bør koges inden brug. Brønd og øvrige installationer bør gennemses. Udbedres Straks Friske tarmbakterie Observeres Indenfor 2-3 år Ny forsyning Observeres Eventuel iltning og filtrering *Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Indenfor 1-2 år Vandets indhold af nitrat må højest være 50 mg/l. Vand med større indhold bør ikke anvendes til mælkeblandinger til spædbørn, idet nitrat omdannes til nitrit, og nitrit kan forårsage udvikling af methæmoglobinæmi, som i modsætning til normalt hæmoglobin ikke kan transportere ilt fra lungerne ud til kroppens organer. Vandet må under ingen omstændigheder anvendes til spædbørn. Nitrit kan i mavesækken reagere med de såkaldte nitroserbare forbindelser i kosten, således at der dannes nitrosaminer, som er påvist at have kræftfremkaldende effekter i dyreforsøg. Er tegn på organisk forurening. Vandprøven kan lugte af svovlbrinte og være uklar. Der kan formentlig være et højt indhold af jern og mangan. Jern, mangan og svovlbrinte kan normalt fjernes ved iltning og filtrering

5

6 Hvad betyder tallene? Kimtal ved 22 C Dette tal viser vandets indhold af bakterier mv., som kan formere sig ved stuetemperatur. Disse bakterier, som findes overalt i jorden og i overfladevand, er så nøjsomme, at de kan finde næring nok til at leve i almindeligt drikkevand. Bakterierne er normalt ikke sundhedsskadelige, men et indhold på mere end 200 kim pr. milliliter vand kan være tegn på en forurening. Coliforme bakterier ved 37 C Disse bakterier må ikke kunne påvises i drikkevand. De kan komme fra tarmindhold fra mennesker og dyr. Coliforme bakterier i vandet er altid et tegn på, at der kommer eller på et tidspunkt er kommet overfladevand til boringen / brønden. Påvisning af selv et lille antal colibakterier bør altid give anledning til, at De får boringen / brønden efterset for mulige utætheder, hvor overfladevand kan trænge ind i anlægget, og få disse fejl rettet. Herudover bør hele systemet (boringen / brønden, rør, pumpe og evt. filter) renses og desinficeres. Escherichia coli (E. coli) Denne gruppe bakterier, der altid stammer fra tarmindhold fra dyr eller mennesker, må absolut ikke kunne påvises i drikkevand. Da bakterierne ikke kan overleve ret længe i vandet, er de altid et tegn på en frisk forurening med spildevand eller overfladevand, og det kan ikke udelukkes, at der med forureningen kan komme andre bakterier eller virus, som vil kunne give anledning til sygdom. Som følge heraf bør De altid koge vandet inden det anvendes til drikkevandsformål, hvis der påvises Escherichia coli (E. coli) i vandet. Ledningsevnen Ledningsevne er et mål for vandets evne til at lede en elektrisk strøm. Tallet siger noget om det totale indhold af salte i vandet og bør ikke være lavere end 30. Vand med så lavt et saltindhold kan begynde at tære rør og vandhaner med risiko for, at der, specielt fra vandhanerne, kan afgives tungmetaller (kadmium, nikkel, krom og lignende) i skadelige mængder. Nitrat Der har i de senere år i de fleste brønde og boringer været et stigende nitratindhold. Når der ikke må være mere end 50 mg nitrat pr. liter vand er det først og fremmest fordi man har set, at spædbørn, der får vandet i forbindelse med mælkeblanding og lignende, kan

7 bliv syge. Der vil normalt ikke være nogen risiko ved at større børn og voksne drikker vand med et indhold af nitrat på op til 100 mg pr. liter vand. Phosphor, total P Der er ingen risiko ved at indtage selv store mængder phosphor, hvis det, som i drikkevand, findes i form af fosfat. Når der alligevel er fastsat en grænse for det største indhold i drikkevand, er det fordi grundvandet normalt kun indeholder ganske små mængder fosfat, og et større indhold kan betyde, at der sker en forurening af vandet. Hvis phosphorindholdet er højt, er det derfor klogt at undersøge, om der i nærheden er eller har været en mødding, utætte kloakrør, sivebrønde eller lignende. Hvis der ikke kan findes nogen bestemt forureningskilde, kan det være fordi grundvandet fra naturens hånd indeholder mere phosphor end normalt, og så kan vandet bruges uden risiko. ph ph er den enhed der bruges ved måling af vandets surhedsgrad. Den skal normalt ligge mellem 7,0 og 8,5. Et lavt tal under 7,0 betyder, at vandet er surt, og der kan forekomme tæring i rør og vandhaner og derved frigives tungmetaller (kadmium, nikkel, krom og lignende) i skadelige mængder. (Tæring i rør og vandhaner kan også forekomme hvis ledningsevnen er lav). Er tallet over 8,5 er vandet basisk og vil som oftest have en dårlig smag.

8 Randers Kommune Teknisk forvaltning Administrationsbygningen Laksetorvet indgang B 8900 Randers Telefon Telefax Ekspeditionstid: Mandag til fredag torsdag tillige kl kl

9

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig?

FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kemiske hovedbestanddele Aggressivt CO₂ MAX mg/l MIN mg/l FORKLARINGER PÅ ANALYSER Detektionsgrænse Hvad er det? Hvad betyder det for mig? Kuldioxid på en form, der kan medføre opløsning af kalk samt tæring

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Mikrobiel kvalitet og desinfektion

Mikrobiel kvalitet og desinfektion 20 Mikrobiel kvalitet og desinfektion Grundvand og overfladevand, der anvendes som råvand på vandværker, indeholder altid mikroorganismer i forskellige koncentrationer. Drikkevand indeholder således som

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere