Vejledning. CTS6000 Webcontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. CTS6000 Webcontrol"

Transkript

1 Vejledning CTS6000 Webcontrol Version 1.04,

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Indledning... 4 Introduktion til CTS Læsevejledning... 4 Hurtigt i gang... 5 Daglig drift... 6 Ugeprogram og Årsprogram... 6 Rumtemperatur... 7 Alarmhåndtering... 7 Historikgrafer... 8 Trendgrafer... 8 Om programmet... 9 Genstart systemet... 9 Log af systemet... 9 Opsætning af CTS6000 Webcontrol Anlægsinformation Kodeord Rettigheder Faneblade Sikkerhedskopi af systemopsætning Gendan fabriksindstillinger Opdatering af software Konfiguration af aggregatet PI-Diagrammet Anlægskonfiguration Generelle reguleringsparametre Regulering Filtervagt Komponentprioritet Ventilatoropsætning Trykgrænser Føleroffset VLT-opsætning VLT parametre Opsætning af NETR enheder Programmering Universal porte Forkøleflade Netværksopsætning Netværksopsætning RS232 konfiguration RS485 konfiguration alarm opsætning Bilag Beskrivelse af alarmer Brugernavn og kodeord til CTS Beskrivelse af følere og komponenter Netværksopsætning på PC under Windows XP Oprettelse af separat ADSL linie gennem TDC... 20

3 Figuroversigt Figur 1 Eksempel på menupunkt... 4 Figur 2 CTS6000 print med netværksstik... 5 Figur 3 Log ind vindue... 5 Figur 4 Ugeprogram... 6 Figur 5 Årsprogram... 6 Figur 6 Rumtemperatur... 7 Figur 7 Hændelses Log... 7 Figur 8 Historikgraf... 8 Figur 9 Trendgraf... 9 Figur 10 Rettigheder Figur 11 Faneblade Figur 12 Gendan fabriksindstillinger Figur 13 Opdatering af anlægssoftware Figur 14 PI-diagrammet Figur 15 Anlægskonfiguration Figur 16 Regulering Figur 17 Ventilatoropsætning Figur 18 Programmering Figur 19 Netværksopsætning Figur 20 alarm opsætning Figur 21 Netværksforbindelser Figur 22 Egenskaber for LAN-forbindelse Figur 23 Egenskaber for Internetprotokol (TCP/IP)... 20

4 Indledning G Kontroller at følgende papirer er leveret med anlægget: Montagevejledning Vejledning CTS6000 Webcontrol (dette dokument) EL-diagram Garantibevis Formålet med denne vejledning er, på en overskuelig måde at vise mulighederne i CTS6000 Webcontrol. I denne vejledning kan der være beskrevet funktioner og faciliteter, der ikke er til stede på Deres anlæg. For teknisk information om mulighederne i CTS6000 Webcontrol, se da Funktionsbeskrivelse, CTS6000 Webcontrol Introduktion til CTS6000 CTS6000 er styringen til erhvervsaggregater fra Nilan A/S. CTS6000 er dansk udviklet og bliver produceret i Danmark. CTS6000 er designet med henblik på, at opfylde fremtidens krav om øget mulighed for optimering af ventilationsaggregater samt bedre driftsøkonomi. CTS6000 Webcontrol er, som navnet siger, et Internetbaseret overvågningsprogram. Selve programmet ligger allerede i aggregatet, der er således ikke behov for yderligere software end en browser der kan køre Java applikationer. Hvis aggregatet er forbundet til Internettet, kan der logges på fra en hver PC i hele verden. Læsevejledning Denne vejledning er delt ind i 5 hovedområder. Hurtigt i gang beskriver Log ind proceduren, og hvad der skal gøres for at komme i gang første gang. Daglig drift er en beskrivelse af de funktioner der er brug for i dagligdagen. Opsætning af overvågningsprogram beskriver de funktioner, der har med overvågningsprogrammet at gøre. Anlægskonfiguration indeholder beskrivelser af de funktioner der har med opsætningen af ventilationsaggregatet at gøre. Netværksopsætningen beskriver funktioner til opsætning af netværkskommunikation. Bagest i dokumentet er der bilag. Hovedområderne er nummereret, fx. 0. Konfiguration af aggregatet, mens de tilhørende afsnit er nummeret med nummeret for hovedområdet først, fx 0 Trendgrafer. Figurer er nummereret fortløbende gennem hele vejledningen. Når det beskrives hvordan der findes frem til en funktion gøres det således Systemopsætning -> Filtervagt. Hvor Systemopsætning er menufeltet i toppen af vinduet, mens Filtervagt er et menupunkt under Systemopsætning se figur 1. Figur 1 Eksempel på menupunkt Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 4 af 20

5 Hurtigt i gang CTS6000 Webcontrol er et Internetbaseret overvågningsprogram som er bygget op som en Java applikation. Det er derfor et krav at der er mulighed for at køre Java applikationer på den computer, hvorfra der logges på. Hvis ikke, kan Java downloades via: For at kunne kommunikere direkte med aggregatet skal computeren have IP-adressen xxx. (xxx skal være et tal mellem 0 og 255 bare ikke det samme som slutningen af aggregatets IP-adresse). Se beskrivelse af ændring af din PC s netværksopsætning. Dernæst skal computeren forbindes med styringen via et krydset Patchkabel, (medleveret). Stik til kabel findes på styringen i aggregatets El-kasse på printet. Der sidder et RJ45 stik på det lille print hævet over det større, se figur 2. Åbn en Browser fx. Internet Explorer, og indtast styringens IP-adresse i adresse feltet, hvis andet ikke er angivet, er det Computeren begynder at hente data fra styringen. Figur 2 CTS6000 print med netværksstik Herefter åbnes en dialogboks med 4 felter, se figur 3. Der kan logges ind på flere niveauer, se side 17. I det øverste felt til venstre indtastes styringens IP-adresse. Indtast brugernavn og kodeord og klik OK for at logge ind. Der kommer en ny dialogboks op, som fortæller at der logges på. Feltet Port bruges hvis der er flere anlæg på samme IP-adresse. Figur 3 Log ind vindue Er det første gang aggregatet tages i brug, skal dato, tid og sprog indstilles. Disse findes under Egenskaber. Når netværksopsætningen og ugeprogrammet er indstillet kan aggregatet sættes i drift. Det gøres ved at trykke på Start knappen under PI-Diagrammet. Når aggregatet er i drift skifter knappen navn til Sluk. Herefter vil aggregatet starte op, ved først at åbne spjæld, hvilket tager ca. 2 min. Herefter Udsugning, Indblæsning og til sidst evt. kompressor for køle- el. varmedrift. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 5 af 20

6 Daglig drift Ugeprogram og Årsprogram Ved hjælp af et Ugeprogram og et Årsprogram, er der mulighed for automatiskdrift. Ugeprogram findes under Program Ugeprogram. I dialogboksen kan vælges på hvilke tidspunkter aggregatet skal være i drift. Der er forskellige driftsformer alt efter aggregatets specifikationer, se figur 4. Ved at trykke på et program punkt, bliver det muligt at ændre dataene. Der oprettes nye punkter ved at vælge hvilken ugedag og derefter trykke på Nyt program og fjerne fluebenet i Sluk anlægget. Bemærk at tidspunkterne skal stå i kronologisk række følge. Efter ændring af et punkt tryk da Opdater. Når opsætningen af Ugeprogrammet er færdig tryk da Gem. Figur 4 Ugeprogram Årsprogram ligger under Program Årsprogram. Her kan indsættes programpunkter, som overstyrer Ugeprogrammet. Det kan være de faste helligdage omkring jul, nytår etc., se figur 5. Figur 5 Årsprogram Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 6 af 20

7 Rumtemperatur Under Rumtemperatur kan Setpunktet manuelt forskydes i forhold til Ugeprogrammet. Setpunktet forskydes ved at klikke enten på pil til højre eller venstre ud for Ønsket temperatur. Tryk derefter på Sæt temperatur. Efter et øjeblik skifter Ønsket temperatur. Gælder kun hvis der benyttes Netavent enheder. Figur 6 Rumtemperatur Alarmhåndtering Antallet af alarmer i Hændelsesloggen vil være angivet under PI-Diagrammet såfremt det ikke er 0. Under menu punktet Hændelses Log er det muligt at se, resette og slette alarmer, se figur 7. Hændelses Log er under Driftdata Hændelses Log. En alarm der endnu ikke er resat adskiller sig ved at have (!) stående bagefter. For at resette alarmen, tryk da på den med musen, og derefter på knappen Marker som udbedret. Hvis der er flere alarmer, gentag da handlingen for dem alle sammen. Når alle alarmer er udbedret tryk da på Gem. Hvis der ikke trykkes Gem, men bare Afbryd vil alarmerne stadig være der. Se alarmoversigt. Figur 7 Hændelses Log Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 7 af 20

8 Historikgrafer Historikgrafer er under Driftdata Historikgrafer. Under Historikgrafer kan der ses kurver for hvorledes aggregatets komponenter har reageret i perioden frem til nu, se figur 8. Længden af perioden vælges ved at stille på log intervallet under Egenskaber Dato og tid. Der kan vælges et loginterval mellem 5 og 600 sekunder. En ændring i logningsintervallet vil nulstille historikloggen. I højre side af vinduet vælges hvilke følere eller komponenter der ønskes kurver for. Se liste over følere og komponenter. Figur 8 Historikgraf Betjening af vinduet: Zoom ind ved, at trække en firkant med venstre museknap fra venstre ned mod højre, eller benyt + knappen. Zoom ud ved, at trække en firkant med venstre museknap fra højre op mod venstre, eller benyt - knappen. Nulstille zoom på Nulstil zoom knappen. Aflæs en føler eller komponents værdi i et bestemt punkt, ved at placere musen i punktet og aflæse værdien midtfor i bunden af vinduet ud for Y:. Er der valgt flere forskellige følere og komponenter, vælges den y-akse der passer til den ønskede kurve i dropdown boksen nederst til højre. Opdater kurverne med Opdater knappen. For at gemme logfilen tryk da på Gem data i fil knappen nederst til venstre, og vælg hvor den skal gemmes. Trendgrafer Trendgrafer findes under Driftdata Trendgrafer. Trendgraferne bruges til at følge med i hvad der sker netop nu, og op til 15 minutter tilbage. Tiden der ønskes vist vælges i de to felter ud for Visnings område (min), se figur 9. I højre side af vinduet vælges hvilke følere eller komponenter der ønskes kurver for. Se liste over følere og komponenter. Betjening af vinduet: Tryk Start for at starte grafen. Zoom ind ved, at trække en firkant med venstre museknap fra venstre ned mod højre, eller benyt + knappen. Flyt billedet ved, at trække med højre museknap. Zoom ud ved, at trække en firkant med venstre museknap fra højre op mod venstre, eller benyt - knappen. Nulstille zoom på Nulstil zoom knappen. Aflæs en føler eller komponents værdi i et bestemt punkt, ved at placere musen i punktet og aflæs værdien midtfor i bunden af vinduet ud for Y:. Er der valgt flere forskellige følere og Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 8 af 20

9 komponenter, vælges den y-akse der passer til den ønskede kurve i dropdown boksen nederst til højre. Figur 9 Trendgraf Om programmet Under Om programmet Om programmet kan du få oplyst hvilken softwareversion, der kører på styringen. Både Program og Java. Du får ligeledes oplyst dit Login niveau. Genstart systemet Under Funktioner Genstart systemet, kan du genstarte hele ventilationsaggregatet. Gør du dette, vil du blive logget ud og aggregatet vil starte op på ny. Log af systemet For at komme ud af programmet brug da Funktioner Log af systemet. Inden Log af, kontroller da at styringen er sat til Automatisk drift. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 9 af 20

10 Opsætning af CTS6000 Webcontrol Anlægsinformation Anlægsinformation findes under Systemkonfiguration Anlægsinformation. Her kan navnet på ventilationsaggregatet indtastes. Kodeord Under Funktioner Kodeord kan kodeordet for dit Login ændres. Se Login information på side 17. Rettigheder Under Funktioner Rettigheder vælges, hvilke funktioner som brugere på lavere niveauer har adgang til, se figur 10. Tilføj eller fjern funktioner ved, at markere den pågældende funktion og brug pileknapperne i midten af vinduet til, at flytte funktionen fra det ene vindue til det andet. Husk at trykke Gem for at afslutte. Figur 10 Rettigheder Faneblade Under Funktioner Faneblade vælges hvilke faneblade, der skal være vist hos brugere på det aktuelle niveau og niveauet under, se figur 11. Tilføj eller fjern faneblade ved, at markere det pågældende faneblad og brug pileknapperne i midten til at flytte fanebladet fra det ene vindue til det andet. Rækkefølgen på fanebladende ændres med pileknap-perne i højre side. Husk at trykke Gem for at afslutte. Figur 11 Faneblade Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 10 af 20

11 Sikkerhedskopi af systemopsætning Efter indstilling af Ugeprogram mm. er det en god ide at tage en sikkerhedskopi af opsætningen. Dette gøres ved at gå ind i Funktioner Sikkerhedskopi, som åbner en dialogboks med to knapper. For at gemme den nuværende opsætning, vælg da Gem systemkonfiguration. Herefter kommer en ny dialogboks op, hvor filnavn og placering skal angives. For at vende tilbage til en gammel systemopsætning, vælges Indlæs systemkonfiguration, og find den ønskede fil. Den valgte systemopsætning bliver nu læst ind. Efter opdateringen luk da browservinduet helt, før der logges på igen. Gendan fabriksindstillinger Under Systemkonfiguration Gendan fabriksindstillinger er det muligt at vende tilbage til den opsætning, som ventilations aggregatet blev leveret med, se figur 12. For at nulstille til fabriksopsætning skal der sættes et flueben i feltet ud for Godkend gendannelse af fabriksindstillinger, og tryk på Nulstil knappen nederst til højre. Programmet vil logge ud. Genstart browseren, og log ind igen med de oprindelige indstillinger. Figur 12 Gendan fabriksindstillinger Opdatering af software Under Funktioner Opdatering af anlægssoftware indlæses ny software i Systemet, se figur 13. Ved indlæsning af ny software, er det meget vigtigt, at der ikke afbrydes for strømmen hverken under eller umiddelbart efter opdateringen. Opsætningen på aggregatet bliver ikke nulstillet ved at lægge ny software ind. Under alle omstændigheder er det dog bedst at gemme systemopsætningen før opdatering af software. Efter softwareopdatering går der ca. 5 min før der kan logges på igen. Figur 13 Opdatering af anlægssoftware Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 11 af 20

12 Konfiguration af aggregatet De funktioner, der er beskrevet i dette afsnit omhandler aggregatets bestykning, vær derfor varsom med at ændre i denne opsætning. For at fortage ændringer i disse funktioner må aggregatet ikke være i drift, og operatøren bør have fysisk adgang til aggregatet. Funktionerne er blot introduceret i denne vejledning. For mere information, se da Funktionsbeskrivelse for CTS6000 Webcontrol. PI-Diagrammet PI-Diagrammet er en visuel oversigt over ventilationsaggregatets bestykning og dets aktuelle status, se figur 14. Nederst i midten sidder knappen Start/Stop Regulering. Denne bruges til at starte eller stoppe aggregatet, således at det kører efter Uge- eller Årsprogrammet. Når aggregatet er stoppet hedder knappen Start regulering mens den hedder Stop regulering når aggregatet er i drift. I højre side sidder knappen Manuelle setpunkter. Ved et tryk på denne skifter teksten på knappen til Automatisk drift, og alle setpunkter kan overstyres manuelt. I venstre side sidder knappen Manuel styring. Ved at trykke på denne er det muligt, manuelt at overstyre alle komponenter. Denne funktion er kun tilgængelig for administrator, og bør kun bruges i forbindelse med opstart og indregulering, i alle tilfælde bør operatøren have fysisk adgang til aggregatet. Vær opmærksom på, at i Manuel styring er alarmerne ikke aktive. Vend tilbage til Automatisk drift ved at trykke på den samme knap, som nu hedder Automatisk drift. Figur 14 PI-diagrammet Anlægskonfiguration Anlægskonfiguration bruges til at vælge den grundlæggende bestykning af ventilationsaggregatet. Anlægskonfiguration findes under Systemkonfiguration Anlægskonfiguration, se figur 15. Figur 15 Anlægskonfiguration Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 12 af 20

13 Generelle reguleringsparametre Under Generelle reguleringsparametre kan parametre vedrørende regulering af aggregatet indstilles. Generelle reguleringsparametre findes under Systemopsætning Generelle reguleringsparametre. Regulering Under Regulering indstilles hvorledes temperaturreguleringen skal fungere, se figur 16. Her indstilles neutralzone, grænser for tillufttemperaturen mm. Regulering findes under Systemopsætning Regulering. Figur 16 Regulering Filtervagt Filtrene som sidder i friskluftindtaget og fraluften bliver med tiden snavset til. Der er flere metoder til at registrere det på. Filtervagt findes under Systemopsætning Filtervagt. Komponentprioritet Hvis aggregatet har en eftervarmeflade kan det have interesse at bruge den før varmepumpen i en varmesituation. Under Komponentprioritet er det muligt at ændre på rækkefølgen. Komponentprioritet findes under Systemkonfiguration Komponentprioritet. Ventilatoropsætning Under Ventilatoropsætning indstilles brugen af ventilator, se figur 17. Ventilatoropsætning findes under Systemopsætning Ventilatoropsætning. Figur 17 Ventilatoropsætning Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 13 af 20

14 Trykgrænser Under Systemkonfiguration Trykgrænser indstilles parametre for afværgefunktion for Høj- og Lavtryksfejl på varmepumpen. Føleroffset Under Føleroffset kan de tilsluttede følere justeres individuelt. Føleroffset findes under Systemopsætning Føleroffset. VLT-opsætning Under VLT-opsætning vælges hvorledes CTS6000 skal styre evt. tilsluttede frekvensomformere. Hastigheden kan enten blive styret via en analog forbindelse med et 0-10V signal, eller over en RS485 busforbindelse (gælder kun Danfoss VLT er). VLT-opsætning findes under Systemkonfiguration VLT opsætning. VLT parametre Hvis de tilsluttede frekvensomformere bliver styret via en RS-485 busforbindelse, er der mulighed for at læse og skrive i deres parametre. VLT parametre findes under Systemopsætning VLT parametre. Opsætning af NETR enheder Det er muligt at få aggregatet til at kommunikere med rumregulatorer fra Netavent. Disse tilføjes under Systemkonfiguration NETR enheder. Programmering Er der særlige ønsker til hvorledes ventilationsaggregatet skal køre, kan disse ønsker indstilles under Programmering, se figur 18. Det gøres ved, at opstille en række logiske regler, som kan aktivere frie udgange på selve printet. Der er således mulighed for at give signal både via digitale og analoge udgange. Programmering er under Funktioner Programmering. Figur 18 Programmering Universal porte Endnu ikke implementeret. Forkøleflade Opsætning af en evt. for køleflade findes under Systemopsætning For køleflade. Her er det muligt at indstille regulatoren samt vælge et setpunkt for T1. Det er ydermere muligt at se hvor meget kølefladen yder. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 14 af 20

15 Netværksopsætning Netværksopsætning Ventilationsaggregatet kan overvåges med en PC direkte forbundet via et krydset Patchkabel. Det kan også forbindes til bygningens interne netværk, eller det kan have sin egen separate internetlinie. I tilfældet, hvor det skal kobles direkte til en PC, er der ikke brug for yderligere opsætning end den under Hurtigt i gang. Skal det kobles på bygningens interne netværk, skal følgende oplysninger rekvireres fra bygningens IT administrator. Hvilken IP-adresse aggregatet må få, hvilken Netmaske, og hvilken Standard Gateway. Disse oplysninger tastes ind i dialogboksen Netværksopsætning, se figur 19. Skal styringen have sin egen linie, skal tilsvarende oplysninger rekvireres og indtastes. Figur 19 Netværksopsætning Netværksopsætning findes under Kommunikation Netværksopsætning. En ændring i Netværksopsætningen bevirker at programmet logger af, hvorefter der skal logges ind igen med de nye data. RS232 konfiguration Endnu ikke implementeret. RS485 konfiguration RS485 konfiguration viser en oversigt over hvad de tre RS485 porte er beregnet til. alarm opsætning Under alarmer er det muligt at sætte styringen op til at sende s ved forskellige niveauer af alarmer og hændelser. I feltet SMTP server indtastes SMTP serverens IP-adresse. Derefter en afsender adresse efter eget valg. Der er mulighed for at indtaste op til 5 adresser hvortil alarmer af forskelligt niveau bliver sendt. Niveau 0 er alle alarmer, advarsler og hændelser. Niveau 1 er alarmer og advarsler. Niveau 2 er kun alarmer. Figur 20 alarm opsætning Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 15 af 20

16 Bilag Beskrivelse af alarmer Alarmnavn Beskrivelse Udbedring Låge åben Lågen ind til ventilatorerne er åben. Luk lågen, og reset alarmen. Ventilationsaggregatet stopper for at undgå personskade. Brandalarm Der er monteret to brandtermostater i aggregatet. En i tilluft-, og en i fraluftkanalen. Bliver temperaturen for høj udløser disse. Genindkobl brandtermostaten i aggregatet, og reset alarmen. Røgalarm Termorelæ Højtryksalarm Lavtryksalarm 1 Lavtryksalarm 2 Kondensator højtryk Fordamper lavtryk 1 Fordamper lavtryk 2 over- Kondensator ophedet Der kan monteres røgdetektorer i aggregatet. En af disse røgdetektor har registret røg. Motorværn er udkoblet, klixon i kompressor- eller ventilatormotor er udkoblet eller fejl fra frekvensomformer Højtryksalarm kan udløses ved for lille luftmængde gennem aggregatet. Dette kan skyldes snavsede filtre, slappe kileremme eller spjæld, der ikke åbner. Lavtryksalarm 1 kan udløses ved for lille luftmængde gennem aggregatet. Dette kan skyldes snavsede filtre, slappe kileremme eller spjæld, der ikke åbner. Lavtryksalarm 2 udløses hvis Lavtryksalarm 1 er forekommet 5 gange inden for en time. Grænsen, der er sat op under Trykgrænser, for hvor højt trykket i kølekredsen må være, er overskreddet. Alarmen kan forekomme pga. for lille luftmængde gennem aggregatet. Dette kan skyldes snavsede filtre, slappe kileremme eller spjæld, der ikke åbner. Grænsen, der er sat op under Trykgrænser for hvor lavt trykket i kølekredsen må være, er overskreddet. Alarmen kan forekomme pga. for lille luftmængde gennem aggregatet. Dette kan skyldes snavsede filtre, slappe kileremme eller spjæld, der ikke åbner. Fordamper lavtryk 2 udløses hvis Fordamper lavtryk 1 er forekommet 5 gange inden for en time. Kondensatortemperaturen, der er sat op under Trykgrænser, er for høj. Alarmen kan forekomme pga. for lille luftmængde gennem aggregatet. Dette kan skyldes snavsede filtre, slappe kileremme eller spjæld, der ikke åbner. Tilse røgdetektoren, og reset alarmen. Genindkobl motorværn eller reset fejl i frekvensomformer, og reset alarmen. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, og ukendt årsag, tilkald service. Styringen stopper selv kompressoren ind til pressostaten genindkobler. Dog maks. 5 gange inden for en time. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, og ukendt årsag, tilkald service. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, og ukendt årsag, tilkald service. Styringen stopper selv kompressoren ind til trykket er kommet op igen. Dog maks. 5 gange inden for en time. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, og ukendt årsag, tilkald service. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, og ukendt årsag, tilkald service. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 16 af 20

17 Alarmnavn Beskrivelse Udbedring Fordamper for kold Fordampertemperaturen, sat op under Trykgrænser, er for lav. Alarmen kan forekomme pga. for lille luftmængde gennem aggregatet. Dette kan skyldes snavsede filtre, slappe kileremme eller spjæld, der ikke åbner. Timeout for afværgefunktion Frostalarm Fatal frostalarm Flowalarm Kompressor starter VLT starter kompressor Trykrørs-temperatur T10/11/12/13 VLT x har ikke svaret på de seneste 5 forespørgsler Netavent enhed x har ikke svaret på de seneste 5 forespørgsler T3 er sat som styrende føler Afværgefunktionen for højtryk eller lavtryks alarm har kørt i over 20 minutter, men trykket er stadig uden for grænserne. Dette kan skyldes snavsede filtre, slappe kileremme eller spjæld, der ikke åbner. Temperaturen på vandeftervarmefladen er for lav. Temperaturen på vandfladen er for lav trods forsøg på at afværge. Der er ikke stort nok luftflow hen over EL-eftervarmefladen til, at den kan kobles ind. Dette kan skyldes snavsede filtre, slappe kileremme eller spjæld, der ikke åbner. En kompressor er startet 59 gange i løbet af en time En VLT kompressor er startet 11 gange i løbet af en time. Trykrørstemperaturen på kompressor 1/2/3/4 har overskredet 125. Der er sket fejl i kommunikationen mellem styringen og VLT erne. Der er sket fejl i kommunikationen mellem styringen og VLT erne. Hvis en Netavent enhed er valgt som styrende føler, men den pågældende enhed ikke svarer, skifter styringen over og bruger T3 (fralufttemperatur) Brugernavn og kodeord til CTS6000 Niveau: Brugernavn: Kodeord: Bruger User user* * kodeordet kan ændres i systemet. Login for teknikker niveau ses i afprøvningsrapporten eller i diagrammet. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, og ukendt årsag, tilkald service. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, og ukendt årsag, tilkald service. Styringen åbner for vandventilen og pumpen startes, for at holde vandfladen frostfri Aggregatet stoppes og vandfladen tilses. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, og ukendt årsag, tilkald service. Sæt kompressorminimumofftid til min. 3 minutter, og reset alarmen. Sæt kompressorminimumofftid til min. 6 minutter, og reset alarmen. Styringen stopper kompressoren, og tillader først start når temperaturen er under 50. Ved gentagne udfald, tilkald service. Aggregatet stopper. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, tilkald service. Reset alarmen. Ved gentagne udfald, tilkald service. Reset alarmen. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 17 af 20

18 Beskrivelse af følere og komponenter Føler/Komponent Beskrivelse Temperaturføler T1 Tilluftføler efter Heatpipe T2 Tilluftføler efter varmepumpe T3 Fraluftføler T4 Afkastføler T5 Øverste fordamper/kondensator føler T6 Nederste fordamper/kondensator føler T7 Tilluftføler efter tilluftventilator og evt. eftervarmeflade T8 Friskluftføler T9 Føler i vandeftervarmeflade T10 Trykrørsføler kompressor 1 T11 Trykrørsføler kompressor 2 T12 Trykrørsføler kompressor 3 T13 T14 T15 T16 Tpanel Temperatur føler i betjeningspanel Sensorer Luftflow ind Sensor til måling af luftflowet i tilluftkanalen Luftflow ud Sensor til måling af luftflowet i fraluftkanalen Fugtighedsføler Sensor til måling af luftfugtigheden i det ventilerede område Tryktransmitter tilluft Sensor til måling af lufttrykket i tilluftkanalen Tryktransmitter fraluft Sensor til måling af lufttrykket i fraluftkanalen Tryktransmitter indsug filter Sensor til måling af trykfaldet over luftindtagsfilteret Tryktransmitter afkast filter Sensor til måling af trykfaldet over fraluftfilteret Tryktransmitter højtryk Sensor til måling af trykket på tryksiden i kølekredsen i hovedmodulet Tryktransmitter lavtryk Sensor til måling af tryk på sugesiden i kølekredsen i hovedmodulet Tryktransmitter højtryk kølemodul Sensor til måling af tryk på tryksiden i kølekredsen i kølemodulet Tryktransmitter lavtryk kølemodul Sensor til måling af tryk på sugesiden i kølekredsen i kølemodulet Aktive komponenter Kompressor 1-3 Kompressor i hoved aggregatet Kompressor 4-6 Kompressor i kølemodul Ventilator ind Tilluftventilator Ventilator ud Fraluftventilator Bypassventil køl Hotgas bypassventil køling Bypassventil varme Hotgas bypassventil opvarmning Modulerende hotgas bypass-ventil Modulerende hotgas bypassventil, både i køl og varme 4-vejsventil Ventil til at skifte varmepumpens status mellem varme og køl EL-flade 7-trins El eftervarmeflade Vandventil Modulerende vandventil i vandeftervarmeflade Vandpumpe Cirkulationspumpe til vandeftervarmeflade Spjæld ind Afspærringsspjæld i tilluftkanalen Spjæld ud Afspærringsspjæld i fraluftkanalen Spjæld recirkulation Spjæld for recirkulering af fraluften Spjæld tilskudsluft Tilskudsspjæld i fraluftkanalen Passive komponenter Heatpipe Passivvarmegenvinding Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 18 af 20

19 Netværksopsætning på PC under Windows XP Dette afsnit beskriver hvorledes PC ens netværksopsætning tilpasses aggregatets. Hvis aggregatet har IP-adressen xxx (xxx er et tal mellem 0 og 255, fx 240), så skal PC en have en IPadresse: xxx (fx ). Og undernetmasken Det gøres ved at gå ind i Start Kontrolpanel Netværksforbindelser. Højreklik på LANforbindelse, og vælg Egenskaber, se figur 21. Figur 21 Netværksforbindelser Figur 22 Egenskaber for LAN-forbindelse Under Egenskaber for LAN-forbindelse markeres Internetprotokol (TCP/IP), og tryk på Egenskaber, se figur 22. Under Egenskaber for Internetprotokol (TCP/IP), vælges fanebladet Alternativ konfiguration udfyld IP-adresse feltet med og undernetmaske feltet med , og tryk OK, og Luk, se figur 23. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 19 af 20

20 Figur 23 Egenskaber for Internetprotokol (TCP/IP) Bemærk! Når du vil logge på et aggregat, hvor din PC er forbundet direkte til aggregatet med et krydset Patchkabel, så vil der gå noget tid fra du har forbundet kablet, til din PC har fundet ud af, at den skal vælge IP-adressen under Alternativ konfiguration. Oprettelse af separat ADSL linie gennem TDC Ønskes det at oprette en separat ADSL linie til styringen kan følgende eksempel med TDC bruges. Kontakt TDC og bestil en ADSL linie til den adresse hvor aggregatet står. Ved bestillingen skal følgende ting være med: - Statisk IP-adresse - Port 8722 skal være åben for alm. trafik Når forbindelsen er blevet aktiveret skal styringen have ny netværksopsætning. Det gøres ved at logge på med et krydset kabel direkte fra en computer til styringen, som beskrevet i kapitel 0. Disse oplysninger tastes ind under Kommunikation Netværksopsætning: - IP-adresse : (LAN IP-adresse) - Net maske : Standard Gateway : (Routerens IP-adresse) Tryk ok for at gemme og logge af. Forbind nu styringen med routeren med et alm. Patch kabel. Nu er opsætningen afsluttet, og aggregatet kan tilgås overalt fra. Det gøres ved at indtaste den statiske IP-adresse (WAN IP-adressen), som blev tildelt af TDC i browserens adressefelt. I forbindelse med service er der mulighed for at logge på aggregatet ved at tilslutte en computer til en af de andre udgange på routeren. Log derefter på styringen ved at indtaste LAN IP-adressen i adressefeltet på en browser. For at aktivere alarmer skal SMTP server IP-adressen skrives ind i feltet under alarmopsætningen. Ved TDC er IP-adressen Indtast derefter anlæggets adresse, det skal bare være en opdigtet adresse. Brugernavn og kodeord skal være blank. Ret til ændringer forbeholdes NILAN A/S Side 20 af 20

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Minivejledning. CTS6000 WebControl

Minivejledning. CTS6000 WebControl Minivejledning CTS6000 WebControl Version 1.05, 28-08-2013 Indhold Indhold... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Introduktion til CTS6000... 3 Vejledningens opbygning... 3 Hurtigt i gang... 4 Daglig

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid.

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. Kvik-manual 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf. manualen. Version

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Trådløst internet Brugervejledning

Trådløst internet Brugervejledning Trådløst internet Brugervejledning PR 1. NOVEMBER 2011 tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Tlf. 70 300 600 www.altibox.dk info@altibox.dk

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll. Installation Side 1-1 1. Installation Vejledningen dækker både ny-installation samt opdatering af eksisterende installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.dk

Læs mere

Side 1 af 17. Læs hele vejledningen / manualen igennem inden du installere og bruger programmet

Side 1 af 17. Læs hele vejledningen / manualen igennem inden du installere og bruger programmet Side 1 af 17 Indledning Læs hele vejledningen / manualen igennem inden du installere og bruger programmet og Velkommen til denne vejledning i brug af CCleaners grundlæggende funktioner. Ved almindelig

Læs mere