DFF-EDB CITRIX-hosting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFF-EDB CITRIX-hosting"

Transkript

1 DFF-EDB Ledningsregistrering på DFF-EDB Citrix-hosting Denne vejledning omhandler softwareprogrammet DFF-EDB Ledningsregistrering på DFF-EDB Citrix-hosting. Afsnittet Muligheder og forudsætninger omhandler softwareprogrammets særlige vilkår i et Citrix-miljø. Afsnittet Daglig anvendelse omhandler den praktiske anvendelse omkring eksempelvis Citrix-login, programopstart og Citrix-indstillinger. Afsnittet Sikkerhedsmeddelelser og fejlafhjælpning omhandler de mulige meddelelser og problemer, der kan opstå og især hvorledes de kan løses af brugeren selv. Afsnittet APPENDIKS indeholder de særlige beskrivelser og vejledninger, der henvises til i hovedafsnittene. Supportens Top 5 Muligheder og forudsætninger Daglig anvendelse Sikkerhedsmeddelelser og Fejlafhjælpning APPENDIKS

2 Supportens Top 5 Afslut sessionen - ikke disconnect..! Når Citrix'en forlades, skal den lukkes korrekt ned - ellers kan der opstå datalåsninger og lignende problemer. Citrix'en lukkes korrekt ved først at lukke alle igangværende programmer og vælge Log off før end Internet-browseren lukkes. Citrix Skrivebord eller Applikation..? Bemærk at der er forskel på mulighederne for at flytte skærmbilleder i DFF-EDB Ledningsregistrering afhængig af om programmet er åbnet i Citrix Skrivebordet eller som applikation. Som applikation kan programmets dialogbokse flyttes frit på tværs af fler-skærmsløsninger; på Citrix-Skrivebordet er dialogboksene låst indenfor Skrivebordet. Hold Windows opdateret og brug nyeste Citrix-klient For at sikre at din pc'er afviklingsmiljø er up-to-date bør Citrix Receiver-klienten også opdateres. Installer den nyeste Citrix Receiver fra Genstart browseren..efter længere tids brug. Bemærk at det ikke er nok at lukke programmerne - der skal logges helt ud og Internetbrowseren skal genstartes. Midlertidig profil Opleves at brugerindstillingerne som f.eks. printervalg, funktionstaster og værktøjslinjen i hovedskærmbilledet ikke gemmes, så er det muligvis fordi brugernavnet åbnes med en midlertidig profil (Temporary Profile). Kontakt DFF-EDB's Tekniske Support og få indlæst den korrekte brugerprofil

3 Muligheder og forudsætninger DFF-EDB Citrix-hosting DFF-EDB kan tilbyde hosting af DFF-EDB Ledningsregistrering på DFF-EDB Citrix-hosting under følgende forudsætninger: Værket er aktiv programabonnent på én af programpakkerne DFF-EDB Ledningsregistrering. Værket har allerede aktive klienter på DFF-EDB Citrixhosting ifm. DFF-EDB Finans- og Forbrugersystem. Fakta om Citrix Citrix er et system af Citrix-servere og -klienter, hvor i princippet serverne gør al arbejdet og klienten viser resultatet på skærmen. I arbejdsform ligner løsningen en terminalserver, men programmernes skærmbilleder hentes til arbejdsstationen på en måde, så det ser ud som softwareprogrammet kører på den lokale arbejdsstation. Citrix-klienter kan køre gennem Internet-browser eller som en installeret applikation. Citrix-klienter kan køre på andre styresystemer end Windows som bl.a. Android og ios. Dette giver således programmer, der udelukkende er udviklet til at køre på Windows, mulighed for at køre på andre styresystemer. Se nærmere i Appendiks omkring afvikling af Windowsprogrammer på udstyr med anden styresystem. Begrænsninger/ændringer ved CITRIX-hosting Begrænsninger og alternative løsninger DFF-EDB Citrix-hosting på mobile enheder

4 Begrænsninger/ændringer ved CITRIX-hosted DFF-EDB Ledningsregistrering Programgenvejen er nu gennem den Citrixpublicerede genvej, der starter op så det fungerer som et flerbrugersystem. Det er således nu ikke muligt at foretage brugertilpassede opstarter med specifikke adresseopslag, profiler m.v. Profilen er låst til plandefinitionen #opslag, der således kan ændres til bedste fællesnævner indenfor hvert projekt. Windows Stifinder kan aktiveres gennem programmets interne Gennemse-dialoger eller gennem mappe-ikonet nederst på skærmen. Der er gennem DFF-EDB Ledningsregistrerings Send post-knapper adgang til at sende post gennem postprogrammet MS Outlook såfremt det pågældende værk har erhvervet en Citrix-licens hertil. Værker, der ikke har erhvervet Citrix-licens til MS Outlook, har mulighed for afsendelse af s gennem den indbyggede -klient i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk der udelukkende er tale om en afsendelsesfunktion og at afsendte s således ikke gemmes. Google Earth er af ressource- og sikkerhedshensyn deaktiveret på CITRIX-serveren. I stedet kan ortofotos (luftfotos) hentes gratis fra Kortforsyningen.dk og lægges bagved i DFF-EDB Ledningsregistrering. I stedet kan KML-filer flyttes til en mappe lokal på pc en gennem programmets interne Gennemsedialoger og så herfra indlæse det i Google Earth. Flerskærms-funktionen Citrix understøtter ikke fler-skærmsfunktionen i traditionel forstand, men Citrix-skærmbilledet kan indstilles til at dække flere skærme. Touch-navigation DFF-EDB Ledningsregistrering understøtter ikke touch-navigation på trykfølsomme skærme. Der arbejdes i stedet for på, at få navigationen (der for øjeblikket ligger i piltaster m.v.) vist ved ikoner. DFF-EDB Ledningsregistrerings Opdaterings- /overførselsserver kan ikke tilgås fra CITRIXserveren. Herved kan følgende funktionaliteter ikke anvendes på Citrix: Programopdateringen udført automatisk gennem MAP-ROBOT.EXE. I stedet udfører DFF-EDB en programopdatering på alle programpakker når der er ny-udgivelse. Opslag» Datapakker fra DFF-EDB. I stedet kopierer DFF-EDB datapakkernes indhold direkte til programmapperne ifm. opsætningen på Citrix-serveren. Start Robot-knappen i diverse mappe-/filudpegningsmenuer og Send markeret fil til DFF-EDB under Backupmenuerne. I stedet kan backup-filer es eller kopieres gennem Windows Stifinder mellem CITRIXserveren og arbejdsstationen eller modtageren.

5 Begrænsninger og alternative løsninger Begrænsning på Programgenvejen er nu gennem den Citrix-publicerede genvej, der starter op så det fungerer som et flerbrugersystem. Det er således nu ikke muligt at foretage brugertilpassede opstarter med specifikke adresseopslag, profiler m.v. Windows Stifinder kan aktiveres gennem programmets interne Gennemse-dialoger eller gennem mappe-ikonet nederst på skærmen. Der er gennem DFF-EDB Ledningsregistrerings Send post-knapper adgang til at sende post gennem postprogrammet MS Outlook såfremt det pågældende værk har erhvervet en Citrix-licens hertil. Google Earth er af ressource- og sikkerhedshensyn deaktiveret på CITRIXserveren. Flerskærms-funktionen Når DFF-EDB Ledningsregistrering åbnes gennem Desktoppen understøttes fler-skærmsfunktionen ikke i traditionel forstand med en dialogboks, der kan flyttes udenfor Touch-navigation DFF-EDB Ledningsregistrering understøtter ikke touch-navigation på trykfølsomme skærme. Læs dog nærmere om mulighederne på næste side. DFF-EDB Ledningsregistrerings Opdaterings-/overførselsserver kan ikke tilgås fra CITRIX-serveren og herved kan følgende funktionaliteter ikke anvendes på Citrix: 1. Programopdateringen udført automatisk gennem MAP-ROBOT.EXE. 2. Programfaciliteten Opslag» Datapakker fra DFF-EDB. 3. Start Robot-knappen i diverse mappe-/fil-udpegningsmenuer og Send markeret fil til DFF-EDB under Backup-menuerne. Alternative løsninger Profilen er låst til plandefinitionen #opslag, der således kan ændres til bedste fællesnævner indenfor hvert projekt. Værker, der ikke har erhvervet Citrix-licens til MS Outlook, har mulighed for afsendelse af s gennem den indbyggede -klient i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk der udelukkende er tale om en afsendelsesfunktion og at afsendte s således ikke gemmes. Anvend i stedet ortofotos (luftfotos) hentes gratis fra Kortforsyningen.dk og lægges bagved i DFF-EDB Ledningsregistrering. Alterrnativt kan KML-filerne flyttes fra CITRIX-mappen til en mappe på den anvendte arbejdsstation og herfra indlæse det i en lokal Google Earth., men Citrix-skærmbilledet kan indstilles til at dække flere skærme. CITRIX 1. DFF-EDB udfører i stedet en generel programopdatering for alle aktive programabonnenter på alle programpakker, når der er ny-udgivelse. 2. I forbindelse opsætningen på Citrix-serveren kopierer DFF-EDB datapakkernes indhold direkte til Værkets programmapper. 3. I stedet kan backup-filer es eller kopieres gennem Windows Stifinder mellem CITRIX-serveren og arbejdsstationen eller modtageren

6 DFF-EDB Citrix-hosting på mobile enheder Operativsystem DFF-EDB Ledningsregistrering er udviklet til udelukkende at køre på Windows-systemer; skal programmet anvendes på andre operativsystemer, skal det ske gennem Citrix-teknologier eller lignende løsninger. Skærmstørrelse DFF-EDB Ledningsregistrering viser skærmbillederne som et desktop-program og derfor bør den mobile enheds skærmstørrelse ikke være for lille. Smartphones, iphones og lignende enheder med en skærmstørrelse under omkring 10" kan ikke anbefales af hensyn til bl.a. skriftstørrelse og betjening. Her kan anbefales alternative løsninger med eksempelvis PDF- eller KML-filer på disse størrelse enheder som beskrevet i de efterfølgende kapitler. Tablets, ipads og lignende udstyr med en skærmstørrelse omkring de 10-11", hvor knapper og menuer m.v. bliver mere læsbare, har en højere anvendelighed. Skærmmanøvrering DFF-EDB Ledningsregistrering anvender stadig traditionel navigation gennem taster og mus gennem størstedelen af programmet. For enheder med elektronisk pen vil mange af programmets funktioner stadig kunne anvendes, som på en pc'er. Touch-navigation Programmet understøtter pt. ikke multi-touch (fler-finger navigation) til panorering, rotering og zoom. I stedet er der i programmet følgende muligheder: Begrænset panorering med én finger: Under Diverse» Indstillinger» Gruppen Eksperimentielle» Fanebladet Indstillinger kan der markeres i "Udvidede musebevægelser på forsiden", hvorved der med én finger kan panoreres i hovedskærmbilledet (når ingen menupunkter er valgt!). Bemærk at rotation med/mod uret og zoom ind/ud er ikke understøttet! Navigationsknapper i værktøjslinjen Det er muligt at tilføje navigationsknapperne fra menuen Zoom» Navigation til hovedskærmbilledets værktøjslinje. Dette er nærmere beskrevet i dokumentet: LR1AB(brugerkursus).pdf.

7 Daglig anvendelse Der henvises til følgende vejledning omkring program-, projekt- og brugerindstillinger: LR1AB(brugerkursus).pdf Hvor? Hvem? Hvad? Program Programmets brugere Projekt Bruger Projektets brugere Den aktuelle bruger Typisk CITRIX-logon og programopstart DFF-EDB Ledningsregistrering startet gennem Citrix Desktop CITRIX-faciliteter Diverse» Adgangsstyring Diverse» Indstillinger ( m.v.) Diverse» Kodetabel Diverse» Pendefinitioner Opslag» Printervalg Værktøjslinjen Funktionstaster

8 Typisk CITRIX-logon og programopstart Denne beskrivelse er målrettet programmets start som applikation. Ønskes programmet i stedet startet på Citrix-desktop er vejledningen under APPENDIKS: DFF-EDB Ledningsregistrering startet gennem Citrix-Skrivebord. Åbn først din foretrukne Internet-browser. Skriv https://citrix.dff-edb.dk i adressefeltet. Angiv brugernavn og adgangskode som oplyst af DFF-EDB. Vælg knappen Log On. Under fanebladet Applications findes startgenvejen til DFF-EDB Ledningsregistrering. Fanebladet Desktops er kun synlig for brugere med MS Officepakke og/eller Mail. Feltet Bruger navn udfyldes automatisk med det aktuelle login-navn, der er logget på CITRIX. Dette kan ændres, men det anbefales under Adgangsstyring at have disse brugernavne oprettet. I feltet Adgangskode angives den pågældende adgangskode. Har Værket flere projektmapper at vælge imellem, vælges her det ønskede i dropdown-listen Projekt. Såfremt der kun er sat ét projekt op vises denne dropdown-liste ikke. Vælg knappen Login. Bemærk at denne vejledning finder anvendelse såfremt at arbejdsstationens operativsystem og Internet-browser understøtter Citrix-adgang at der allerede er installeret en Citrix-klient (receiver) på den aktuelle arbejdsstation. Vejledning i installation af CITRIX-klient findes i APPENDIKS. Såfremt der fremkommer advarsler, kan disse afhjælpes som beskrevet under APPENDIKS og vedbliver problemet kontaktes DFF-EDB s Tekniske Support.

9 DFF-EDB Ledningsregistrering startet gennem Citrix Desktop Alternativt til start af DFF-EDB Ledningsregistrering som applikation kan den startes gennem Citrix Skrivebord. Første gang en bruger skal starte DFF-EDB Ledningsregistrering udføres det således: Åbn Start-ikonet. Og derefter klik på Programmer» programgenvejen MAP. Herefter kommer start-ikonet ind på listen over sidst anvendte programmer således følgende i stedet kan udføres: Åbn Start-ikonet. Og derefter klik på MAP.

10 CITRIX-faciliteter E + Åbner Windows Stifinder Opsætning af især: - Skærm - Fil-adgang

11 Sikkerhedsmeddelelser og Fejlafhjælpning Hold Citrix-receiveren opdateret. Installer den nyeste Citrix Receiver fra Sikkerhedsmeddelelser Fejl: DFF-EDB Ledningsregistrering hænger Sikkerhedsindstillinger i Firefox

12 Sikkerhedsmeddelelser Alle de viste sikkerhedsmeddelelser afhænger af arbejdsstationens operativsystem samt den anvendte browser. Citrix-klient ikke identificeret Denne sikkerhedsmeddelelse vises i Citrix-loginbilledet, når klienten ikke er korrekt installeret for den pågældende browser. Løsningsforslagene kunne være at forsøge at geninstallere eller anvende en anden browser. Security Warning Denne sikkerhedsmeddelelse kommer frem.. Bekræft adgangen gennem knappen Permit use. HDX File Access Denne sikkerhedsmeddelelse kommer frem, når der gennem Windows Stifinder forsøges adgang til arbejdsstationens delte netværksdrev. Bekræft adgangen gennem knappen Read/Write access.

13 Fejl: DFF-EDB Ledningsregistrering hænger Såfremt der opleves at Citrix-programmer hænger kan Citrix-sessionen termineres på følgende måde: 1. Højreklik på Citrix Receiver-ikonet. 2. Vælg menupunktet About. 3. Udvid menuen Advanced. 4. Vælg linket Connection Center. 5. Udpeg sessionen, der hænger. 6. Vælg knappen Terminate. Luk dialog-boksen og åbn den ønskede applikation

14 Sikkerhedsindstillinger i Firefox 1. Åbn menuen» Menu» Tilføjelser» Plugins. 2. Ud for Citrix-ICA Client... vælges i dropdown-boksen Aktiver altid

15 APPENDIKS APPENDIKS: Installation af CITRIX-klient APPENDIKS: Mappe-struktur APPENDIKS: Anvendelse af stier i programmets registre

16 APPENDIKS: Installation af CITRIX-klient 1. Åbn hjemmesiden citrix.com. 2. Vælg menupunktet Downloads. 3. I dropdown-listen vælges Citrix Receiver. 4. I den næste dropdown-liste vælges Receiver Easy Install. 5. Vælg knappen Find. 6. Vælg Detect my device and install Receiver. 7. Vælg knappen Download Receiver for Windows. 8. Sæt flueben i I agree to the terms of the Citrix License Agreement og vælg knappen Continue. 9. Afhængig af anvendte browser vises på skærmen hvorledes Citrix-klienten installeres gennem netop denne browser. I understående tabel er testresultatet for Internet-browsere i de forskellige operativsystemer: Windows Vista Windows 7 Windows 8.0 & 8.1 angiver at kombinationen er afprøvet succesfuldt. angiver at kombinationen ikke er afprøvet succesfuldt. Android MacOSX ios Linux IE???? FireFox??? Google Chrome?????? Opera?????? Safari??????? angiver at kombinationen ikke er blevet fysisk afprøvet. På andre operativsystemer henvises til Citrix-receiveren, der kan hentes for: Android: Hentes på Google Play/Play Butik. ios: Hentes på App Store. I Citrix-receiveren angives stien: https://citrix.dff-edb.dk/http/internal/citrix/pnagent1/config.xml

17 APPENDIKS: Mappe-struktur På den tilknyttede m-drev ligger programmet, lednings- og grundkortsdata samt fotodokumentation m.v. i hver sin mappe programmappen bør ikke røres og lednings- /grundkortsmappen bør kun røres undtagelsesvis. # Mappe Beskrivelse P R O G L E D N M:\map M:\map\geoids M:\map\paradox M:\map\billeder M:\map\datapakker M:\ M:\ledning\ledning M:\ledning\paradox M:\ledning\backup M:\ledning\planer M:\ledning\dxf M:\ledning\dsfl M:\ledning\nr1-filer M:\ledning\pdf M:\ledning\grund M:\ledning\forbrug M:\data\dtm M:\data\ecw M:\data M:\data\komponent M:\data\komponent\V-01 M:\data\stik M:\data\stik\nygade M:\data\stik\nygade\24 M:\data\hoved M:\data\hoved\vestervang M:\data\hoved\vestervang\ Obligatorisk placering af programfiler. Obligatorisk placering af definitionsfiler til koordinattransformation Obligatorisk placering af tomme databasefiler. Obligatorisk placering af billedfiler til værktøjslinjen m.v. Obligatorisk placering af hentede datapakker. Genvejens angivelse af projektmappen - herunder ligger følgende mapper: Obligatorisk placering af ledningsdatabase. Obligatorisk placering af ledningsdatabase. Obligatorisk placering af ledningsbackups. Obligatorisk mappe, der automatisk oprettes. Mappe der automatisk oprettes ved DXF-konvertering, men ellers valgfri placering. Mappe der automatisk oprettes ved DSFL-konvertering, men ellers valgfri placering. Mappe der automatisk oprettes ved konverteringsmenuer, men ellers valgfri placering. Mappe der automatisk oprettes ved PDF-eksport, men ellers valgfri placering. Valgfri placering af grundkort-databasen. Valgfri placering af forbrugerudtræk. Valgfri placering af højdemodel. Valgfri placering af orto-/luftfotos. DFF-EDBs anbefalede mapper til fotos og anden relateret dokumentation Komponentregisterets overordnede mappe Komponentregisterets mappe for komponent med betegnelsen V-01 Stikledningsregisterets overordnede mappe Stikledningsregisterets overordnede mappe for stik på Nygade Stikledningsregisterets mappe for stikket Nygade 24 Hovedledningsregisterets overordnede mappe Hovedledningsregisterets overordnede mappe for hovedledninger på Vestervang Hovedledningsregisterets mappe for hovedledningen på Vestervang 23 til 57

18 APPENDIKS: Anvendelse af stier i programmets registre Filmapper, der ligger i Citrix-miljøer og lokalt på arbejdsstationen. Fotos og lignende grafisk ledningsdokumentation lægges på m-drevet. Citrixserveren Lokal arbejdsstation Citrix skærmbilleder Fakta omkring drev-betegnelser og mapper M:\-drevet er Værkets centrale mappe på CITRIX. M:\-drevet hvor map-genvejen ligger. M:\map er program-mappen, der ikke må foretages nogen form for ændringer i. M:\ledning er mappen, der indeholder lednings- og geodata. M:\Ledningsoplysninger er den anbefalede mappe at lægge besvarelser af ledningsoplysninger i. VAERK VAERK VAERK VAERK

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning My Book Live Lagring på din personlige sky Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet.

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

MatchWare Mediator 9 brugervejledning

MatchWare Mediator 9 brugervejledning MatchWare Mediator 9 brugervejledning Varemærker... 6 MatchWare-licensaftale... 6 Introduktion... 9 Velkommen... 9 Introduktion... 9 Nyheder i Mediator 9... 10 Vigtige begreber... 12 Liste over funktioner

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

LK IHC Control Quick guide

LK IHC Control Quick guide LK IHC Control Quick guide by 1 Indhold Velkommen til LK IHC Control...3 Æskens indhold...3 Pc-systemkrav...4 Netværkstilslutning af IHC controller...5 Forbindelse mellem pc og controller...6 Tilslutningsdiagram...10

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere