DFF-EDB CITRIX-hosting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFF-EDB CITRIX-hosting"

Transkript

1 DFF-EDB Ledningsregistrering på DFF-EDB Citrix-hosting Denne vejledning omhandler softwareprogrammet DFF-EDB Ledningsregistrering på DFF-EDB Citrix-hosting. Afsnittet Muligheder og forudsætninger omhandler softwareprogrammets særlige vilkår i et Citrix-miljø. Afsnittet Daglig anvendelse omhandler den praktiske anvendelse omkring eksempelvis Citrix-login, programopstart og Citrix-indstillinger. Afsnittet Sikkerhedsmeddelelser og fejlafhjælpning omhandler de mulige meddelelser og problemer, der kan opstå og især hvorledes de kan løses af brugeren selv. Afsnittet APPENDIKS indeholder de særlige beskrivelser og vejledninger, der henvises til i hovedafsnittene. Supportens Top 5 Muligheder og forudsætninger Daglig anvendelse Sikkerhedsmeddelelser og Fejlafhjælpning APPENDIKS

2 Supportens Top 5 Afslut sessionen - ikke disconnect..! Når Citrix'en forlades, skal den lukkes korrekt ned - ellers kan der opstå datalåsninger og lignende problemer. Citrix'en lukkes korrekt ved først at lukke alle igangværende programmer og vælge Log off før end Internet-browseren lukkes. Citrix Skrivebord eller Applikation..? Bemærk at der er forskel på mulighederne for at flytte skærmbilleder i DFF-EDB Ledningsregistrering afhængig af om programmet er åbnet i Citrix Skrivebordet eller som applikation. Som applikation kan programmets dialogbokse flyttes frit på tværs af fler-skærmsløsninger; på Citrix-Skrivebordet er dialogboksene låst indenfor Skrivebordet. Hold Windows opdateret og brug nyeste Citrix-klient For at sikre at din pc'er afviklingsmiljø er up-to-date bør Citrix Receiver-klienten også opdateres. Installer den nyeste Citrix Receiver fra Genstart browseren..efter længere tids brug. Bemærk at det ikke er nok at lukke programmerne - der skal logges helt ud og Internetbrowseren skal genstartes. Midlertidig profil Opleves at brugerindstillingerne som f.eks. printervalg, funktionstaster og værktøjslinjen i hovedskærmbilledet ikke gemmes, så er det muligvis fordi brugernavnet åbnes med en midlertidig profil (Temporary Profile). Kontakt DFF-EDB's Tekniske Support og få indlæst den korrekte brugerprofil

3 Muligheder og forudsætninger DFF-EDB Citrix-hosting DFF-EDB kan tilbyde hosting af DFF-EDB Ledningsregistrering på DFF-EDB Citrix-hosting under følgende forudsætninger: Værket er aktiv programabonnent på én af programpakkerne DFF-EDB Ledningsregistrering. Værket har allerede aktive klienter på DFF-EDB Citrixhosting ifm. DFF-EDB Finans- og Forbrugersystem. Fakta om Citrix Citrix er et system af Citrix-servere og -klienter, hvor i princippet serverne gør al arbejdet og klienten viser resultatet på skærmen. I arbejdsform ligner løsningen en terminalserver, men programmernes skærmbilleder hentes til arbejdsstationen på en måde, så det ser ud som softwareprogrammet kører på den lokale arbejdsstation. Citrix-klienter kan køre gennem Internet-browser eller som en installeret applikation. Citrix-klienter kan køre på andre styresystemer end Windows som bl.a. Android og ios. Dette giver således programmer, der udelukkende er udviklet til at køre på Windows, mulighed for at køre på andre styresystemer. Se nærmere i Appendiks omkring afvikling af Windowsprogrammer på udstyr med anden styresystem. Begrænsninger/ændringer ved CITRIX-hosting Begrænsninger og alternative løsninger DFF-EDB Citrix-hosting på mobile enheder

4 Begrænsninger/ændringer ved CITRIX-hosted DFF-EDB Ledningsregistrering Programgenvejen er nu gennem den Citrixpublicerede genvej, der starter op så det fungerer som et flerbrugersystem. Det er således nu ikke muligt at foretage brugertilpassede opstarter med specifikke adresseopslag, profiler m.v. Profilen er låst til plandefinitionen #opslag, der således kan ændres til bedste fællesnævner indenfor hvert projekt. Windows Stifinder kan aktiveres gennem programmets interne Gennemse-dialoger eller gennem mappe-ikonet nederst på skærmen. Der er gennem DFF-EDB Ledningsregistrerings Send post-knapper adgang til at sende post gennem postprogrammet MS Outlook såfremt det pågældende værk har erhvervet en Citrix-licens hertil. Værker, der ikke har erhvervet Citrix-licens til MS Outlook, har mulighed for afsendelse af s gennem den indbyggede -klient i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk der udelukkende er tale om en afsendelsesfunktion og at afsendte s således ikke gemmes. Google Earth er af ressource- og sikkerhedshensyn deaktiveret på CITRIX-serveren. I stedet kan ortofotos (luftfotos) hentes gratis fra Kortforsyningen.dk og lægges bagved i DFF-EDB Ledningsregistrering. I stedet kan KML-filer flyttes til en mappe lokal på pc en gennem programmets interne Gennemsedialoger og så herfra indlæse det i Google Earth. Flerskærms-funktionen Citrix understøtter ikke fler-skærmsfunktionen i traditionel forstand, men Citrix-skærmbilledet kan indstilles til at dække flere skærme. Touch-navigation DFF-EDB Ledningsregistrering understøtter ikke touch-navigation på trykfølsomme skærme. Der arbejdes i stedet for på, at få navigationen (der for øjeblikket ligger i piltaster m.v.) vist ved ikoner. DFF-EDB Ledningsregistrerings Opdaterings- /overførselsserver kan ikke tilgås fra CITRIXserveren. Herved kan følgende funktionaliteter ikke anvendes på Citrix: Programopdateringen udført automatisk gennem MAP-ROBOT.EXE. I stedet udfører DFF-EDB en programopdatering på alle programpakker når der er ny-udgivelse. Opslag» Datapakker fra DFF-EDB. I stedet kopierer DFF-EDB datapakkernes indhold direkte til programmapperne ifm. opsætningen på Citrix-serveren. Start Robot-knappen i diverse mappe-/filudpegningsmenuer og Send markeret fil til DFF-EDB under Backupmenuerne. I stedet kan backup-filer es eller kopieres gennem Windows Stifinder mellem CITRIXserveren og arbejdsstationen eller modtageren.

5 Begrænsninger og alternative løsninger Begrænsning på Programgenvejen er nu gennem den Citrix-publicerede genvej, der starter op så det fungerer som et flerbrugersystem. Det er således nu ikke muligt at foretage brugertilpassede opstarter med specifikke adresseopslag, profiler m.v. Windows Stifinder kan aktiveres gennem programmets interne Gennemse-dialoger eller gennem mappe-ikonet nederst på skærmen. Der er gennem DFF-EDB Ledningsregistrerings Send post-knapper adgang til at sende post gennem postprogrammet MS Outlook såfremt det pågældende værk har erhvervet en Citrix-licens hertil. Google Earth er af ressource- og sikkerhedshensyn deaktiveret på CITRIXserveren. Flerskærms-funktionen Når DFF-EDB Ledningsregistrering åbnes gennem Desktoppen understøttes fler-skærmsfunktionen ikke i traditionel forstand med en dialogboks, der kan flyttes udenfor Touch-navigation DFF-EDB Ledningsregistrering understøtter ikke touch-navigation på trykfølsomme skærme. Læs dog nærmere om mulighederne på næste side. DFF-EDB Ledningsregistrerings Opdaterings-/overførselsserver kan ikke tilgås fra CITRIX-serveren og herved kan følgende funktionaliteter ikke anvendes på Citrix: 1. Programopdateringen udført automatisk gennem MAP-ROBOT.EXE. 2. Programfaciliteten Opslag» Datapakker fra DFF-EDB. 3. Start Robot-knappen i diverse mappe-/fil-udpegningsmenuer og Send markeret fil til DFF-EDB under Backup-menuerne. Alternative løsninger Profilen er låst til plandefinitionen #opslag, der således kan ændres til bedste fællesnævner indenfor hvert projekt. Værker, der ikke har erhvervet Citrix-licens til MS Outlook, har mulighed for afsendelse af s gennem den indbyggede -klient i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk der udelukkende er tale om en afsendelsesfunktion og at afsendte s således ikke gemmes. Anvend i stedet ortofotos (luftfotos) hentes gratis fra Kortforsyningen.dk og lægges bagved i DFF-EDB Ledningsregistrering. Alterrnativt kan KML-filerne flyttes fra CITRIX-mappen til en mappe på den anvendte arbejdsstation og herfra indlæse det i en lokal Google Earth., men Citrix-skærmbilledet kan indstilles til at dække flere skærme. CITRIX 1. DFF-EDB udfører i stedet en generel programopdatering for alle aktive programabonnenter på alle programpakker, når der er ny-udgivelse. 2. I forbindelse opsætningen på Citrix-serveren kopierer DFF-EDB datapakkernes indhold direkte til Værkets programmapper. 3. I stedet kan backup-filer es eller kopieres gennem Windows Stifinder mellem CITRIX-serveren og arbejdsstationen eller modtageren

6 DFF-EDB Citrix-hosting på mobile enheder Operativsystem DFF-EDB Ledningsregistrering er udviklet til udelukkende at køre på Windows-systemer; skal programmet anvendes på andre operativsystemer, skal det ske gennem Citrix-teknologier eller lignende løsninger. Skærmstørrelse DFF-EDB Ledningsregistrering viser skærmbillederne som et desktop-program og derfor bør den mobile enheds skærmstørrelse ikke være for lille. Smartphones, iphones og lignende enheder med en skærmstørrelse under omkring 10" kan ikke anbefales af hensyn til bl.a. skriftstørrelse og betjening. Her kan anbefales alternative løsninger med eksempelvis PDF- eller KML-filer på disse størrelse enheder som beskrevet i de efterfølgende kapitler. Tablets, ipads og lignende udstyr med en skærmstørrelse omkring de 10-11", hvor knapper og menuer m.v. bliver mere læsbare, har en højere anvendelighed. Skærmmanøvrering DFF-EDB Ledningsregistrering anvender stadig traditionel navigation gennem taster og mus gennem størstedelen af programmet. For enheder med elektronisk pen vil mange af programmets funktioner stadig kunne anvendes, som på en pc'er. Touch-navigation Programmet understøtter pt. ikke multi-touch (fler-finger navigation) til panorering, rotering og zoom. I stedet er der i programmet følgende muligheder: Begrænset panorering med én finger: Under Diverse» Indstillinger» Gruppen Eksperimentielle» Fanebladet Indstillinger kan der markeres i "Udvidede musebevægelser på forsiden", hvorved der med én finger kan panoreres i hovedskærmbilledet (når ingen menupunkter er valgt!). Bemærk at rotation med/mod uret og zoom ind/ud er ikke understøttet! Navigationsknapper i værktøjslinjen Det er muligt at tilføje navigationsknapperne fra menuen Zoom» Navigation til hovedskærmbilledets værktøjslinje. Dette er nærmere beskrevet i dokumentet: LR1AB(brugerkursus).pdf.

7 Daglig anvendelse Der henvises til følgende vejledning omkring program-, projekt- og brugerindstillinger: LR1AB(brugerkursus).pdf Hvor? Hvem? Hvad? Program Programmets brugere Projekt Bruger Projektets brugere Den aktuelle bruger Typisk CITRIX-logon og programopstart DFF-EDB Ledningsregistrering startet gennem Citrix Desktop CITRIX-faciliteter Diverse» Adgangsstyring Diverse» Indstillinger ( m.v.) Diverse» Kodetabel Diverse» Pendefinitioner Opslag» Printervalg Værktøjslinjen Funktionstaster

8 Typisk CITRIX-logon og programopstart Denne beskrivelse er målrettet programmets start som applikation. Ønskes programmet i stedet startet på Citrix-desktop er vejledningen under APPENDIKS: DFF-EDB Ledningsregistrering startet gennem Citrix-Skrivebord. Åbn først din foretrukne Internet-browser. Skriv https://citrix.dff-edb.dk i adressefeltet. Angiv brugernavn og adgangskode som oplyst af DFF-EDB. Vælg knappen Log On. Under fanebladet Applications findes startgenvejen til DFF-EDB Ledningsregistrering. Fanebladet Desktops er kun synlig for brugere med MS Officepakke og/eller Mail. Feltet Bruger navn udfyldes automatisk med det aktuelle login-navn, der er logget på CITRIX. Dette kan ændres, men det anbefales under Adgangsstyring at have disse brugernavne oprettet. I feltet Adgangskode angives den pågældende adgangskode. Har Værket flere projektmapper at vælge imellem, vælges her det ønskede i dropdown-listen Projekt. Såfremt der kun er sat ét projekt op vises denne dropdown-liste ikke. Vælg knappen Login. Bemærk at denne vejledning finder anvendelse såfremt at arbejdsstationens operativsystem og Internet-browser understøtter Citrix-adgang at der allerede er installeret en Citrix-klient (receiver) på den aktuelle arbejdsstation. Vejledning i installation af CITRIX-klient findes i APPENDIKS. Såfremt der fremkommer advarsler, kan disse afhjælpes som beskrevet under APPENDIKS og vedbliver problemet kontaktes DFF-EDB s Tekniske Support.

9 DFF-EDB Ledningsregistrering startet gennem Citrix Desktop Alternativt til start af DFF-EDB Ledningsregistrering som applikation kan den startes gennem Citrix Skrivebord. Første gang en bruger skal starte DFF-EDB Ledningsregistrering udføres det således: Åbn Start-ikonet. Og derefter klik på Programmer» programgenvejen MAP. Herefter kommer start-ikonet ind på listen over sidst anvendte programmer således følgende i stedet kan udføres: Åbn Start-ikonet. Og derefter klik på MAP.

10 CITRIX-faciliteter E + Åbner Windows Stifinder Opsætning af især: - Skærm - Fil-adgang

11 Sikkerhedsmeddelelser og Fejlafhjælpning Hold Citrix-receiveren opdateret. Installer den nyeste Citrix Receiver fra Sikkerhedsmeddelelser Fejl: DFF-EDB Ledningsregistrering hænger Sikkerhedsindstillinger i Firefox

12 Sikkerhedsmeddelelser Alle de viste sikkerhedsmeddelelser afhænger af arbejdsstationens operativsystem samt den anvendte browser. Citrix-klient ikke identificeret Denne sikkerhedsmeddelelse vises i Citrix-loginbilledet, når klienten ikke er korrekt installeret for den pågældende browser. Løsningsforslagene kunne være at forsøge at geninstallere eller anvende en anden browser. Security Warning Denne sikkerhedsmeddelelse kommer frem.. Bekræft adgangen gennem knappen Permit use. HDX File Access Denne sikkerhedsmeddelelse kommer frem, når der gennem Windows Stifinder forsøges adgang til arbejdsstationens delte netværksdrev. Bekræft adgangen gennem knappen Read/Write access.

13 Fejl: DFF-EDB Ledningsregistrering hænger Såfremt der opleves at Citrix-programmer hænger kan Citrix-sessionen termineres på følgende måde: 1. Højreklik på Citrix Receiver-ikonet. 2. Vælg menupunktet About. 3. Udvid menuen Advanced. 4. Vælg linket Connection Center. 5. Udpeg sessionen, der hænger. 6. Vælg knappen Terminate. Luk dialog-boksen og åbn den ønskede applikation

14 Sikkerhedsindstillinger i Firefox 1. Åbn menuen» Menu» Tilføjelser» Plugins. 2. Ud for Citrix-ICA Client... vælges i dropdown-boksen Aktiver altid

15 APPENDIKS APPENDIKS: Installation af CITRIX-klient APPENDIKS: Mappe-struktur APPENDIKS: Anvendelse af stier i programmets registre

16 APPENDIKS: Installation af CITRIX-klient 1. Åbn hjemmesiden citrix.com. 2. Vælg menupunktet Downloads. 3. I dropdown-listen vælges Citrix Receiver. 4. I den næste dropdown-liste vælges Receiver Easy Install. 5. Vælg knappen Find. 6. Vælg Detect my device and install Receiver. 7. Vælg knappen Download Receiver for Windows. 8. Sæt flueben i I agree to the terms of the Citrix License Agreement og vælg knappen Continue. 9. Afhængig af anvendte browser vises på skærmen hvorledes Citrix-klienten installeres gennem netop denne browser. I understående tabel er testresultatet for Internet-browsere i de forskellige operativsystemer: Windows Vista Windows 7 Windows 8.0 & 8.1 angiver at kombinationen er afprøvet succesfuldt. angiver at kombinationen ikke er afprøvet succesfuldt. Android MacOSX ios Linux IE???? FireFox??? Google Chrome?????? Opera?????? Safari??????? angiver at kombinationen ikke er blevet fysisk afprøvet. På andre operativsystemer henvises til Citrix-receiveren, der kan hentes for: Android: Hentes på Google Play/Play Butik. ios: Hentes på App Store. I Citrix-receiveren angives stien: https://citrix.dff-edb.dk/http/internal/citrix/pnagent1/config.xml

17 APPENDIKS: Mappe-struktur På den tilknyttede m-drev ligger programmet, lednings- og grundkortsdata samt fotodokumentation m.v. i hver sin mappe programmappen bør ikke røres og lednings- /grundkortsmappen bør kun røres undtagelsesvis. # Mappe Beskrivelse P R O G L E D N M:\map M:\map\geoids M:\map\paradox M:\map\billeder M:\map\datapakker M:\ M:\ledning\ledning M:\ledning\paradox M:\ledning\backup M:\ledning\planer M:\ledning\dxf M:\ledning\dsfl M:\ledning\nr1-filer M:\ledning\pdf M:\ledning\grund M:\ledning\forbrug M:\data\dtm M:\data\ecw M:\data M:\data\komponent M:\data\komponent\V-01 M:\data\stik M:\data\stik\nygade M:\data\stik\nygade\24 M:\data\hoved M:\data\hoved\vestervang M:\data\hoved\vestervang\ Obligatorisk placering af programfiler. Obligatorisk placering af definitionsfiler til koordinattransformation Obligatorisk placering af tomme databasefiler. Obligatorisk placering af billedfiler til værktøjslinjen m.v. Obligatorisk placering af hentede datapakker. Genvejens angivelse af projektmappen - herunder ligger følgende mapper: Obligatorisk placering af ledningsdatabase. Obligatorisk placering af ledningsdatabase. Obligatorisk placering af ledningsbackups. Obligatorisk mappe, der automatisk oprettes. Mappe der automatisk oprettes ved DXF-konvertering, men ellers valgfri placering. Mappe der automatisk oprettes ved DSFL-konvertering, men ellers valgfri placering. Mappe der automatisk oprettes ved konverteringsmenuer, men ellers valgfri placering. Mappe der automatisk oprettes ved PDF-eksport, men ellers valgfri placering. Valgfri placering af grundkort-databasen. Valgfri placering af forbrugerudtræk. Valgfri placering af højdemodel. Valgfri placering af orto-/luftfotos. DFF-EDBs anbefalede mapper til fotos og anden relateret dokumentation Komponentregisterets overordnede mappe Komponentregisterets mappe for komponent med betegnelsen V-01 Stikledningsregisterets overordnede mappe Stikledningsregisterets overordnede mappe for stik på Nygade Stikledningsregisterets mappe for stikket Nygade 24 Hovedledningsregisterets overordnede mappe Hovedledningsregisterets overordnede mappe for hovedledninger på Vestervang Hovedledningsregisterets mappe for hovedledningen på Vestervang 23 til 57

18 APPENDIKS: Anvendelse af stier i programmets registre Filmapper, der ligger i Citrix-miljøer og lokalt på arbejdsstationen. Fotos og lignende grafisk ledningsdokumentation lægges på m-drevet. Citrixserveren Lokal arbejdsstation Citrix skærmbilleder Fakta omkring drev-betegnelser og mapper M:\-drevet er Værkets centrale mappe på CITRIX. M:\-drevet hvor map-genvejen ligger. M:\map er program-mappen, der ikke må foretages nogen form for ændringer i. M:\ledning er mappen, der indeholder lednings- og geodata. M:\Ledningsoplysninger er den anbefalede mappe at lægge besvarelser af ledningsoplysninger i. VAERK VAERK VAERK VAERK

MOBILITET & CITRIX. Ledningsdokumentation på farten. Passive løsninger (fast grafik) BMP & JPG (Rastergrafik) PDF (Portable Document Format)

MOBILITET & CITRIX. Ledningsdokumentation på farten. Passive løsninger (fast grafik) BMP & JPG (Rastergrafik) PDF (Portable Document Format) Ledningsdokumentation på farten Denne vejledning MOBILITET dækker forskellige former for ledninger på farten det at have ledningsdokumentationen med ud fra kontoret. Vejledningen er opdelt i følgende tre

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK : Oversigt MAP.LNK Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.EXE MAP_#.EXE Fejl og løsning i viderestillingsprogrammet MAP.EXE Automatisk programopdatering Fejl og løsning

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Introduktion til RSS nyhedsstrøm fra DFF-EDB Ledningsregistrering

Introduktion til RSS nyhedsstrøm fra DFF-EDB Ledningsregistrering Introduktion til Hvad er RSS? RSS er en simpel måde at udsende en nyhedsstrøm ud til mange nyhedsabonnenter på én gang. De aktuelle nyheder kan ses på nyhedsabonnenternes pc'er, tablet eller smartphone

Læs mere

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes:

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: 15-07-2015 VELKOMMEN til vejledningen i anvendelse af DATABACKUP. Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: GRÅT KAPITEL

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning.

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning. Ny HOFOR Citrix Portal Du bedes fremover benytte URL en https://portal.hofor.dk i stedet for portal.ke.dk. Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)... Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...4 Installation af DLG Landbrug App (Android)...5 Installation via

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

1. Introduktion og indhold

1. Introduktion og indhold 1. Introduktion og indhold Opgørelse til Det funktionsopdelte regnskab Med standardkontoplanen er også introduceret det funktionsopdelte regnskab, hvor det er nødvendigt at vide hvorledes lønomkostningerne

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Onsdag den 17. september kl. 10 blev der lagt et nyt startprogram til Ø90 Online på driftsserverne. Det betyder at login-proceduren til Ø90 Online bliver lavet

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5

FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5 FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5 Indhold Om vejledningen... 2 Support... 2 FAQ problemer og løsninger... 3 Installation... 3 CDO mangler... 3 Hukommelsesfejl... 3 Import af dokument... 4 Fejl ved

Læs mere

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer,

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, Glance - Del din skærm med op 1 til 200 deltagere. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Fordelene ved at benytte

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart.

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart. Asteroid Smart leveres som standard med igo navigation App (23 lande Vesteuropa) på det Parrot SD kort som medfølger ved levering. Det er dog også muligt at købe TomTom navigation App via Parrot Asteroid

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) Indhold Download EasyIQ App en i Appstore... 2 Start og log på EasyIQ App en... 3 Kom i gang med at bruge EasyIQ App en... 4 Udskriv via EasyIQ

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere