DFF-EDB CITRIX-hosting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFF-EDB CITRIX-hosting"

Transkript

1 DFF-EDB Ledningsregistrering på DFF-EDB Citrix-hosting Denne vejledning omhandler softwareprogrammet DFF-EDB Ledningsregistrering på DFF-EDB Citrix-hosting. Afsnittet Muligheder og forudsætninger omhandler softwareprogrammets særlige vilkår i et Citrix-miljø. Afsnittet Daglig anvendelse omhandler den praktiske anvendelse omkring eksempelvis Citrix-login, programopstart og Citrix-indstillinger. Afsnittet Sikkerhedsmeddelelser og fejlafhjælpning omhandler de mulige meddelelser og problemer, der kan opstå og især hvorledes de kan løses af brugeren selv. Afsnittet APPENDIKS indeholder de særlige beskrivelser og vejledninger, der henvises til i hovedafsnittene. Supportens Top 5 Muligheder og forudsætninger Daglig anvendelse Sikkerhedsmeddelelser og Fejlafhjælpning APPENDIKS

2 Supportens Top 5 Afslut sessionen - ikke disconnect..! Når Citrix'en forlades, skal den lukkes korrekt ned - ellers kan der opstå datalåsninger og lignende problemer. Citrix'en lukkes korrekt ved først at lukke alle igangværende programmer og vælge Log off før end Internet-browseren lukkes. Citrix Skrivebord eller Applikation..? Bemærk at der er forskel på mulighederne for at flytte skærmbilleder i DFF-EDB Ledningsregistrering afhængig af om programmet er åbnet i Citrix Skrivebordet eller som applikation. Som applikation kan programmets dialogbokse flyttes frit på tværs af fler-skærmsløsninger; på Citrix-Skrivebordet er dialogboksene låst indenfor Skrivebordet. Hold Windows opdateret og brug nyeste Citrix-klient For at sikre at din pc'er afviklingsmiljø er up-to-date bør Citrix Receiver-klienten også opdateres. Installer den nyeste Citrix Receiver fra Genstart browseren..efter længere tids brug. Bemærk at det ikke er nok at lukke programmerne - der skal logges helt ud og Internetbrowseren skal genstartes. Midlertidig profil Opleves at brugerindstillingerne som f.eks. printervalg, funktionstaster og værktøjslinjen i hovedskærmbilledet ikke gemmes, så er det muligvis fordi brugernavnet åbnes med en midlertidig profil (Temporary Profile). Kontakt DFF-EDB's Tekniske Support og få indlæst den korrekte brugerprofil

3 Muligheder og forudsætninger DFF-EDB Citrix-hosting DFF-EDB kan tilbyde hosting af DFF-EDB Ledningsregistrering på DFF-EDB Citrix-hosting under følgende forudsætninger: Værket er aktiv programabonnent på én af programpakkerne DFF-EDB Ledningsregistrering. Værket har allerede aktive klienter på DFF-EDB Citrixhosting ifm. DFF-EDB Finans- og Forbrugersystem. Fakta om Citrix Citrix er et system af Citrix-servere og -klienter, hvor i princippet serverne gør al arbejdet og klienten viser resultatet på skærmen. I arbejdsform ligner løsningen en terminalserver, men programmernes skærmbilleder hentes til arbejdsstationen på en måde, så det ser ud som softwareprogrammet kører på den lokale arbejdsstation. Citrix-klienter kan køre gennem Internet-browser eller som en installeret applikation. Citrix-klienter kan køre på andre styresystemer end Windows som bl.a. Android og ios. Dette giver således programmer, der udelukkende er udviklet til at køre på Windows, mulighed for at køre på andre styresystemer. Se nærmere i Appendiks omkring afvikling af Windowsprogrammer på udstyr med anden styresystem. Begrænsninger/ændringer ved CITRIX-hosting Begrænsninger og alternative løsninger DFF-EDB Citrix-hosting på mobile enheder

4 Begrænsninger/ændringer ved CITRIX-hosted DFF-EDB Ledningsregistrering Programgenvejen er nu gennem den Citrixpublicerede genvej, der starter op så det fungerer som et flerbrugersystem. Det er således nu ikke muligt at foretage brugertilpassede opstarter med specifikke adresseopslag, profiler m.v. Profilen er låst til plandefinitionen #opslag, der således kan ændres til bedste fællesnævner indenfor hvert projekt. Windows Stifinder kan aktiveres gennem programmets interne Gennemse-dialoger eller gennem mappe-ikonet nederst på skærmen. Der er gennem DFF-EDB Ledningsregistrerings Send post-knapper adgang til at sende post gennem postprogrammet MS Outlook såfremt det pågældende værk har erhvervet en Citrix-licens hertil. Værker, der ikke har erhvervet Citrix-licens til MS Outlook, har mulighed for afsendelse af s gennem den indbyggede -klient i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk der udelukkende er tale om en afsendelsesfunktion og at afsendte s således ikke gemmes. Google Earth er af ressource- og sikkerhedshensyn deaktiveret på CITRIX-serveren. I stedet kan ortofotos (luftfotos) hentes gratis fra Kortforsyningen.dk og lægges bagved i DFF-EDB Ledningsregistrering. I stedet kan KML-filer flyttes til en mappe lokal på pc en gennem programmets interne Gennemsedialoger og så herfra indlæse det i Google Earth. Flerskærms-funktionen Citrix understøtter ikke fler-skærmsfunktionen i traditionel forstand, men Citrix-skærmbilledet kan indstilles til at dække flere skærme. Touch-navigation DFF-EDB Ledningsregistrering understøtter ikke touch-navigation på trykfølsomme skærme. Der arbejdes i stedet for på, at få navigationen (der for øjeblikket ligger i piltaster m.v.) vist ved ikoner. DFF-EDB Ledningsregistrerings Opdaterings- /overførselsserver kan ikke tilgås fra CITRIXserveren. Herved kan følgende funktionaliteter ikke anvendes på Citrix: Programopdateringen udført automatisk gennem MAP-ROBOT.EXE. I stedet udfører DFF-EDB en programopdatering på alle programpakker når der er ny-udgivelse. Opslag» Datapakker fra DFF-EDB. I stedet kopierer DFF-EDB datapakkernes indhold direkte til programmapperne ifm. opsætningen på Citrix-serveren. Start Robot-knappen i diverse mappe-/filudpegningsmenuer og Send markeret fil til DFF-EDB under Backupmenuerne. I stedet kan backup-filer es eller kopieres gennem Windows Stifinder mellem CITRIXserveren og arbejdsstationen eller modtageren.

5 Begrænsninger og alternative løsninger Begrænsning på Programgenvejen er nu gennem den Citrix-publicerede genvej, der starter op så det fungerer som et flerbrugersystem. Det er således nu ikke muligt at foretage brugertilpassede opstarter med specifikke adresseopslag, profiler m.v. Windows Stifinder kan aktiveres gennem programmets interne Gennemse-dialoger eller gennem mappe-ikonet nederst på skærmen. Der er gennem DFF-EDB Ledningsregistrerings Send post-knapper adgang til at sende post gennem postprogrammet MS Outlook såfremt det pågældende værk har erhvervet en Citrix-licens hertil. Google Earth er af ressource- og sikkerhedshensyn deaktiveret på CITRIXserveren. Flerskærms-funktionen Når DFF-EDB Ledningsregistrering åbnes gennem Desktoppen understøttes fler-skærmsfunktionen ikke i traditionel forstand med en dialogboks, der kan flyttes udenfor Touch-navigation DFF-EDB Ledningsregistrering understøtter ikke touch-navigation på trykfølsomme skærme. Læs dog nærmere om mulighederne på næste side. DFF-EDB Ledningsregistrerings Opdaterings-/overførselsserver kan ikke tilgås fra CITRIX-serveren og herved kan følgende funktionaliteter ikke anvendes på Citrix: 1. Programopdateringen udført automatisk gennem MAP-ROBOT.EXE. 2. Programfaciliteten Opslag» Datapakker fra DFF-EDB. 3. Start Robot-knappen i diverse mappe-/fil-udpegningsmenuer og Send markeret fil til DFF-EDB under Backup-menuerne. Alternative løsninger Profilen er låst til plandefinitionen #opslag, der således kan ændres til bedste fællesnævner indenfor hvert projekt. Værker, der ikke har erhvervet Citrix-licens til MS Outlook, har mulighed for afsendelse af s gennem den indbyggede -klient i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk der udelukkende er tale om en afsendelsesfunktion og at afsendte s således ikke gemmes. Anvend i stedet ortofotos (luftfotos) hentes gratis fra Kortforsyningen.dk og lægges bagved i DFF-EDB Ledningsregistrering. Alterrnativt kan KML-filerne flyttes fra CITRIX-mappen til en mappe på den anvendte arbejdsstation og herfra indlæse det i en lokal Google Earth., men Citrix-skærmbilledet kan indstilles til at dække flere skærme. CITRIX 1. DFF-EDB udfører i stedet en generel programopdatering for alle aktive programabonnenter på alle programpakker, når der er ny-udgivelse. 2. I forbindelse opsætningen på Citrix-serveren kopierer DFF-EDB datapakkernes indhold direkte til Værkets programmapper. 3. I stedet kan backup-filer es eller kopieres gennem Windows Stifinder mellem CITRIX-serveren og arbejdsstationen eller modtageren

6 DFF-EDB Citrix-hosting på mobile enheder Operativsystem DFF-EDB Ledningsregistrering er udviklet til udelukkende at køre på Windows-systemer; skal programmet anvendes på andre operativsystemer, skal det ske gennem Citrix-teknologier eller lignende løsninger. Skærmstørrelse DFF-EDB Ledningsregistrering viser skærmbillederne som et desktop-program og derfor bør den mobile enheds skærmstørrelse ikke være for lille. Smartphones, iphones og lignende enheder med en skærmstørrelse under omkring 10" kan ikke anbefales af hensyn til bl.a. skriftstørrelse og betjening. Her kan anbefales alternative løsninger med eksempelvis PDF- eller KML-filer på disse størrelse enheder som beskrevet i de efterfølgende kapitler. Tablets, ipads og lignende udstyr med en skærmstørrelse omkring de 10-11", hvor knapper og menuer m.v. bliver mere læsbare, har en højere anvendelighed. Skærmmanøvrering DFF-EDB Ledningsregistrering anvender stadig traditionel navigation gennem taster og mus gennem størstedelen af programmet. For enheder med elektronisk pen vil mange af programmets funktioner stadig kunne anvendes, som på en pc'er. Touch-navigation Programmet understøtter pt. ikke multi-touch (fler-finger navigation) til panorering, rotering og zoom. I stedet er der i programmet følgende muligheder: Begrænset panorering med én finger: Under Diverse» Indstillinger» Gruppen Eksperimentielle» Fanebladet Indstillinger kan der markeres i "Udvidede musebevægelser på forsiden", hvorved der med én finger kan panoreres i hovedskærmbilledet (når ingen menupunkter er valgt!). Bemærk at rotation med/mod uret og zoom ind/ud er ikke understøttet! Navigationsknapper i værktøjslinjen Det er muligt at tilføje navigationsknapperne fra menuen Zoom» Navigation til hovedskærmbilledets værktøjslinje. Dette er nærmere beskrevet i dokumentet: LR1AB(brugerkursus).pdf.

7 Daglig anvendelse Der henvises til følgende vejledning omkring program-, projekt- og brugerindstillinger: LR1AB(brugerkursus).pdf Hvor? Hvem? Hvad? Program Programmets brugere Projekt Bruger Projektets brugere Den aktuelle bruger Typisk CITRIX-logon og programopstart DFF-EDB Ledningsregistrering startet gennem Citrix Desktop CITRIX-faciliteter Diverse» Adgangsstyring Diverse» Indstillinger ( m.v.) Diverse» Kodetabel Diverse» Pendefinitioner Opslag» Printervalg Værktøjslinjen Funktionstaster

8 Typisk CITRIX-logon og programopstart Denne beskrivelse er målrettet programmets start som applikation. Ønskes programmet i stedet startet på Citrix-desktop er vejledningen under APPENDIKS: DFF-EDB Ledningsregistrering startet gennem Citrix-Skrivebord. Åbn først din foretrukne Internet-browser. Skriv i adressefeltet. Angiv brugernavn og adgangskode som oplyst af DFF-EDB. Vælg knappen Log On. Under fanebladet Applications findes startgenvejen til DFF-EDB Ledningsregistrering. Fanebladet Desktops er kun synlig for brugere med MS Officepakke og/eller Mail. Feltet Bruger navn udfyldes automatisk med det aktuelle login-navn, der er logget på CITRIX. Dette kan ændres, men det anbefales under Adgangsstyring at have disse brugernavne oprettet. I feltet Adgangskode angives den pågældende adgangskode. Har Værket flere projektmapper at vælge imellem, vælges her det ønskede i dropdown-listen Projekt. Såfremt der kun er sat ét projekt op vises denne dropdown-liste ikke. Vælg knappen Login. Bemærk at denne vejledning finder anvendelse såfremt at arbejdsstationens operativsystem og Internet-browser understøtter Citrix-adgang at der allerede er installeret en Citrix-klient (receiver) på den aktuelle arbejdsstation. Vejledning i installation af CITRIX-klient findes i APPENDIKS. Såfremt der fremkommer advarsler, kan disse afhjælpes som beskrevet under APPENDIKS og vedbliver problemet kontaktes DFF-EDB s Tekniske Support.

9 DFF-EDB Ledningsregistrering startet gennem Citrix Desktop Alternativt til start af DFF-EDB Ledningsregistrering som applikation kan den startes gennem Citrix Skrivebord. Første gang en bruger skal starte DFF-EDB Ledningsregistrering udføres det således: Åbn Start-ikonet. Og derefter klik på Programmer» programgenvejen MAP. Herefter kommer start-ikonet ind på listen over sidst anvendte programmer således følgende i stedet kan udføres: Åbn Start-ikonet. Og derefter klik på MAP.

10 CITRIX-faciliteter E + Åbner Windows Stifinder Opsætning af især: - Skærm - Fil-adgang

11 Sikkerhedsmeddelelser og Fejlafhjælpning Hold Citrix-receiveren opdateret. Installer den nyeste Citrix Receiver fra Sikkerhedsmeddelelser Fejl: DFF-EDB Ledningsregistrering hænger Sikkerhedsindstillinger i Firefox

12 Sikkerhedsmeddelelser Alle de viste sikkerhedsmeddelelser afhænger af arbejdsstationens operativsystem samt den anvendte browser. Citrix-klient ikke identificeret Denne sikkerhedsmeddelelse vises i Citrix-loginbilledet, når klienten ikke er korrekt installeret for den pågældende browser. Løsningsforslagene kunne være at forsøge at geninstallere eller anvende en anden browser. Security Warning Denne sikkerhedsmeddelelse kommer frem.. Bekræft adgangen gennem knappen Permit use. HDX File Access Denne sikkerhedsmeddelelse kommer frem, når der gennem Windows Stifinder forsøges adgang til arbejdsstationens delte netværksdrev. Bekræft adgangen gennem knappen Read/Write access.

13 Fejl: DFF-EDB Ledningsregistrering hænger Såfremt der opleves at Citrix-programmer hænger kan Citrix-sessionen termineres på følgende måde: 1. Højreklik på Citrix Receiver-ikonet. 2. Vælg menupunktet About. 3. Udvid menuen Advanced. 4. Vælg linket Connection Center. 5. Udpeg sessionen, der hænger. 6. Vælg knappen Terminate. Luk dialog-boksen og åbn den ønskede applikation

14 Sikkerhedsindstillinger i Firefox 1. Åbn menuen» Menu» Tilføjelser» Plugins. 2. Ud for Citrix-ICA Client... vælges i dropdown-boksen Aktiver altid

15 APPENDIKS APPENDIKS: Installation af CITRIX-klient APPENDIKS: Mappe-struktur APPENDIKS: Anvendelse af stier i programmets registre

16 APPENDIKS: Installation af CITRIX-klient 1. Åbn hjemmesiden citrix.com. 2. Vælg menupunktet Downloads. 3. I dropdown-listen vælges Citrix Receiver. 4. I den næste dropdown-liste vælges Receiver Easy Install. 5. Vælg knappen Find. 6. Vælg Detect my device and install Receiver. 7. Vælg knappen Download Receiver for Windows. 8. Sæt flueben i I agree to the terms of the Citrix License Agreement og vælg knappen Continue. 9. Afhængig af anvendte browser vises på skærmen hvorledes Citrix-klienten installeres gennem netop denne browser. I understående tabel er testresultatet for Internet-browsere i de forskellige operativsystemer: Windows Vista Windows 7 Windows 8.0 & 8.1 angiver at kombinationen er afprøvet succesfuldt. angiver at kombinationen ikke er afprøvet succesfuldt. Android MacOSX ios Linux IE???? FireFox??? Google Chrome?????? Opera?????? Safari??????? angiver at kombinationen ikke er blevet fysisk afprøvet. På andre operativsystemer henvises til Citrix-receiveren, der kan hentes for: Android: Hentes på Google Play/Play Butik. ios: Hentes på App Store. I Citrix-receiveren angives stien:

17 APPENDIKS: Mappe-struktur På den tilknyttede m-drev ligger programmet, lednings- og grundkortsdata samt fotodokumentation m.v. i hver sin mappe programmappen bør ikke røres og lednings- /grundkortsmappen bør kun røres undtagelsesvis. # Mappe Beskrivelse P R O G L E D N M:\map M:\map\geoids M:\map\paradox M:\map\billeder M:\map\datapakker M:\ M:\ledning\ledning M:\ledning\paradox M:\ledning\backup M:\ledning\planer M:\ledning\dxf M:\ledning\dsfl M:\ledning\nr1-filer M:\ledning\pdf M:\ledning\grund M:\ledning\forbrug M:\data\dtm M:\data\ecw M:\data M:\data\komponent M:\data\komponent\V-01 M:\data\stik M:\data\stik\nygade M:\data\stik\nygade\24 M:\data\hoved M:\data\hoved\vestervang M:\data\hoved\vestervang\ Obligatorisk placering af programfiler. Obligatorisk placering af definitionsfiler til koordinattransformation Obligatorisk placering af tomme databasefiler. Obligatorisk placering af billedfiler til værktøjslinjen m.v. Obligatorisk placering af hentede datapakker. Genvejens angivelse af projektmappen - herunder ligger følgende mapper: Obligatorisk placering af ledningsdatabase. Obligatorisk placering af ledningsdatabase. Obligatorisk placering af ledningsbackups. Obligatorisk mappe, der automatisk oprettes. Mappe der automatisk oprettes ved DXF-konvertering, men ellers valgfri placering. Mappe der automatisk oprettes ved DSFL-konvertering, men ellers valgfri placering. Mappe der automatisk oprettes ved konverteringsmenuer, men ellers valgfri placering. Mappe der automatisk oprettes ved PDF-eksport, men ellers valgfri placering. Valgfri placering af grundkort-databasen. Valgfri placering af forbrugerudtræk. Valgfri placering af højdemodel. Valgfri placering af orto-/luftfotos. DFF-EDBs anbefalede mapper til fotos og anden relateret dokumentation Komponentregisterets overordnede mappe Komponentregisterets mappe for komponent med betegnelsen V-01 Stikledningsregisterets overordnede mappe Stikledningsregisterets overordnede mappe for stik på Nygade Stikledningsregisterets mappe for stikket Nygade 24 Hovedledningsregisterets overordnede mappe Hovedledningsregisterets overordnede mappe for hovedledninger på Vestervang Hovedledningsregisterets mappe for hovedledningen på Vestervang 23 til 57

18 APPENDIKS: Anvendelse af stier i programmets registre Filmapper, der ligger i Citrix-miljøer og lokalt på arbejdsstationen. Fotos og lignende grafisk ledningsdokumentation lægges på m-drevet. Citrixserveren Lokal arbejdsstation Citrix skærmbilleder Fakta omkring drev-betegnelser og mapper M:\-drevet er Værkets centrale mappe på CITRIX. M:\-drevet hvor map-genvejen ligger. M:\map er program-mappen, der ikke må foretages nogen form for ændringer i. M:\ledning er mappen, der indeholder lednings- og geodata. M:\Ledningsoplysninger er den anbefalede mappe at lægge besvarelser af ledningsoplysninger i. VAERK VAERK VAERK VAERK

MOBILITET & CITRIX. Ledningsdokumentation på farten. Passive løsninger (fast grafik) BMP & JPG (Rastergrafik) PDF (Portable Document Format)

MOBILITET & CITRIX. Ledningsdokumentation på farten. Passive løsninger (fast grafik) BMP & JPG (Rastergrafik) PDF (Portable Document Format) Ledningsdokumentation på farten Denne vejledning MOBILITET dækker forskellige former for ledninger på farten det at have ledningsdokumentationen med ud fra kontoret. Vejledningen er opdelt i følgende tre

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Indhold Indledning... 2 Installation af Citrix receiver... 3 Tilpas dit startbillede... 9 Start et program... 11 Log af

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK : Oversigt MAP.LNK Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.EXE MAP_#.EXE Fejl og løsning i viderestillingsprogrammet MAP.EXE Automatisk programopdatering Fejl og løsning

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

LR-Brugermøde 2014. 22. januar 2014 28. januar 2014. Se de sidste sider for opfølgende bemærkninger

LR-Brugermøde 2014. 22. januar 2014 28. januar 2014. Se de sidste sider for opfølgende bemærkninger LR-Brugermøde 2014 22. januar 2014 28. januar 2014 Se de sidste sider for opfølgende bemærkninger Emner på dagens program Ledningsregistrering på Citrix Frie grundkortdata Fælles stikledning i privat jord

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

Introduktion til RSS nyhedsstrøm fra DFF-EDB Ledningsregistrering

Introduktion til RSS nyhedsstrøm fra DFF-EDB Ledningsregistrering Introduktion til Hvad er RSS? RSS er en simpel måde at udsende en nyhedsstrøm ud til mange nyhedsabonnenter på én gang. De aktuelle nyheder kan ses på nyhedsabonnenternes pc'er, tablet eller smartphone

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan altid

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes:

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: 15-07-2015 VELKOMMEN til vejledningen i anvendelse af DATABACKUP. Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: GRÅT KAPITEL

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Mægler Cloud. Startguide. Mægler Cloud Startguide version

Mægler Cloud. Startguide. Mægler Cloud Startguide version Mægler Cloud Startguide Mægler Cloud Startguide version 2.7 2013-10-23 Indhold Generelt... 3 Hvad ligger i Mægler Cloud... 3 Programmer... 3 Data... 3 Adgang til Mægler Cloud når du ikke er på forretningens

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

04-11-2011. Kom godt i gang med SkoleVDI. - Sådan kommer du på VDI

04-11-2011. Kom godt i gang med SkoleVDI. - Sådan kommer du på VDI 04-11-2011 Kom godt i gang med SkoleVDI - Sådan kommer du på VDI Fredericia Kommune, November 2011 Kom godt i gang med SkoleVDI - Sådan kommer du på VDI Umiddelbart kan du få adgang til VDI fra følgende

Læs mere

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice.

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice. - Folkebibliotekernes nye ebogsservice. Indhold på ereolen.dk ca. 2000 skøn- og faglitterærere titler litteratur for både børn og voksne Gratis smagsprøver (svarende til 3% af hver titel) Mulighed for

Læs mere

Citrix Receiver guide til Mac, Iphone, Ipad Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver guide til Mac, Iphone, Ipad Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver guide til Mac, Iphone, Ipad Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari, Crome) via Seas-Nve

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Inden det er muligt at bruge SEI indberetningsklienten gennem den ny Citrix løsning. Skal Citrix

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet).

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet). Før du kan downloade og installere applikationer på din Parrot Asteroid enhed, så skal du oprette et login til Parrot Asteroid Market, som gøres nemmest fra en computer. Bemærk at denne guide er lavet

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Hvordan bruger jeg WebMail?

Hvordan bruger jeg WebMail? AluData: Hvordan bruger jeg WebMail? Til Elisabeth 2014 AluData::Vanløse 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vi kobler os på WebMail...3 3. Vi ser nærmere på postkassens opbygning...5 4. Vi skriver

Læs mere

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation!

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation! Side 1 Fra enkelbrugersystem til flerbruger Denne vejledning henvender sig til brugere der har en enkeltbrugerinstallation, men ønsker at en netværksinstallation, hvor flere brugere (KlientPC ere) har

Læs mere

GEODATA - HENT. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk. Opret login til Kortforsyningen.dk. Login og download på ftp.kortforsyningen.

GEODATA - HENT. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk. Opret login til Kortforsyningen.dk. Login og download på ftp.kortforsyningen. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk Der er adgang til Kortforsyningen.dk gennem to forskellige overførselsmetoder: Gennem hjemmesiden download.kortforsyningen.dk og gennem en FTP-server på ftp.kortforsyningen.dk.

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

GEODATA - HENT & BEHANDL

GEODATA - HENT & BEHANDL Introduktion og indhold 24-11-2015 Denne vejledning omhandler behandling af geodataprodukterne KORT10 og Det Matrikulære Oversigtskort i DSFLformat hentet fra KORTFORSYNINGEN.DK. Denne vejledning beskriver

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Installation

WEB-DIRECT Brugerguide Installation WEB-DIRECT Brugerguide Installation Indhold 1. Start WEB-DIRECT... 3 1.1 Installation... 3 1.2 Checkliste:... 3 1.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 3 1.2.2 Opsætning af browser til at

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Synchronicer Skrivebord til Android Version 3.3 af Soft Design A/S Indhold Installationsvejledning til Synchronicer Skrivebord... 3 Før du starter... 3 Sådan gør du... 3 1. Giv

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Dual boot. af Windows 7 og Linux Mint. Af Thomas Bødtcher-Hansen

Dual boot. af Windows 7 og Linux Mint. Af Thomas Bødtcher-Hansen Dual boot af Windows 7 og Linux Mint Af Thomas Bødtcher-Hansen Dual boot af Windows 7 og Linux Mint "Dual boot af Windows 7 og Linux Mint" er en udvidelse af min IT guide "Linux Mint med fokus på privatliv

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Print fra privat it-udstyr

Print fra privat it-udstyr Print fra privat it-udstyr Nu er det muligt at printe til UCLs kopimaskiner fra privat it-udstyr (PC, Mac, ipad, tablets og mobiltelefoner), hvis man har en UCL-printkonto (det har alle UCL ansatte og

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

Kom godt i gang med Outlook fra dag 1

Kom godt i gang med Outlook fra dag 1 Kom godt i gang med Outlook fra dag 1 Outlook pr. 7. august 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Før du går i gang med Outlook...4 Vær opmærksom på...4 Første gang du åbner Outlook...5 Aktiver

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Ansatte og studerende med koder til UCL kan registrere private enheder som f.eks. PC, tablet og mobiltelefon én gang for alle. Herefter logges

Læs mere

PC ADGANG TIL VD VIA CITRIX

PC ADGANG TIL VD VIA CITRIX DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. januar 2013 JSI jsi@vd.dk 7244 2455 PC ADGANG TIL VD VIA CITRIX Vejledning i pc adgang til Vejdirektoratets IT-systemer via Citrix Thomas Helsteds Vej 11 8660

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc Fjernopkobling - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE Banedanmark pc 1 Installation af software til adgangsportal (gælder ikke brugere, der anvender en Banedanmark pc, eller brugere, der

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Synchronicer Observations App til Android Version 5.09.5 af Soft Design A/S Contents Installationsvejledning til Synchronicer Observation... 3 Før du starter... 3 Sådan gør du...

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)... Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...4 Installation af DLG Landbrug App (Android)...5 Installation via

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning.

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning. Ny HOFOR Citrix Portal Du bedes fremover benytte URL en https://portal.hofor.dk i stedet for portal.ke.dk. Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser Når du tidligere har købt TomTom applikationen til en specifik enhed (unikt serienummer), så vil du gratis kunne opdatere til nyere version når denne bliver tilgængelig på Parrot Asteroid Market. Bemærk:

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Få det bedste fra Windows 10

Få det bedste fra Windows 10 PRØV TO NYE, FANTASTISKE FUNKTIONER: Få det bedste fra Windows 0 Windows 0 byder på en perlerække af nye og spændende funktioner. Vi har fundet to smarte programmer, der giver dig en forsmag på det nye

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til Mac Mail Det Kongelige Bibliotek 07-04-2014 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af Mac e-mail klienten, således at en arkivskaber

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

1. Introduktion og indhold

1. Introduktion og indhold 1. Introduktion og indhold Opgørelse til Det funktionsopdelte regnskab Med standardkontoplanen er også introduceret det funktionsopdelte regnskab, hvor det er nødvendigt at vide hvorledes lønomkostningerne

Læs mere