Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000"

Transkript

1 Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

2 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet. Elektronisk, mekanisk eller anden gengivelse af indholdet af denne vejledning, eller dele deraf, er forbudt til ethvert brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra G4S Security Services A/S herefter kaldet G4S. Copyright G4S Alle rettigheder forbeholdt. Materiale fra denne manual må ikke, hverken helt eller delvist, kopieres uden skriftlig tilladelse fra G4S. Varenummer: FCR II Betjeningsvejledning Januar 2009

3 II Symbolforklaring SDVR 4500/16000 Symbolforklaring I G4S betjeningsvejledninger og andet teknisk materiale anvendes visuelle vink/ symboler, standard tekstformater og speciel terminilogi konsekvent, hvilket gør det lettere at finde og forstå bestemte oplysninger. Dette er forklaret på følgende måde. II.I Visuelle vink/symboler Følgende typografiske konventioner anvendes: Konventioner Skrift Fed Skrift Ikoner, menuer og menupunkter markeres med en fed skrift, f. eks. menuen Filer Kursiv skrift Navne i dialoger og vinduer vises med kursiv skrift, f. eks. I vinduet Kontrolpanel kan uret stilles ved at dobbeltklikke på Dato og klokkeslæt Skrift i ramme Definitioner skrives i en farvet ramme, f.eks. En dialogboks er et vindue hvor du kan indtaste oplysninger om en operation du er ved at udføre, eller hvor du får oplysninger, som du har brug for. KAPITÆLER Kapitæler anvendes til tastnavne, f.eks. Tast CTRL + ALT + DEL for at logge ind. Tastatur kombinationer Når en funktion kræver at tastaturet betjenes på en speciel måde for at få det til at fungere. ALT+ESC Et plustegn (+) mellem tastnavnene betyder at den første tast skal holdes nede mens der trykkes på den anden tast. Eksemplet til højre betyder altså at ALT tasten trykkes ned og holdes nede samtidig med at ESC tasten trykkes ned. Alt,F Et komma (,) mellem tastnavnene betyder tasterne skal trykkes ned og slippes en ad gangen. Eksemplet til højre betyder altså at først trykkes ALT tasten ned og slippes derefter trykkes F tasten ned og slippes. Januar 2009 Betjeningsvejledning III

4 Symbolforklaring Menuer Hierakiske menuer vises med symbolet til højre mellem menupunkterne, f. eks. Åbn Start Indtillinger Kontrolpanel for at se hvilke indstillingsmuligheder der er i kontrolpaneler Symboler Informativ tekst markeres med symbolet vist til venstre og teksten er indrykket som vist. Advarsler omkring forhold der skal gøres særligt opmærksomt på vises med symbolet til venstre og teksten er indrykket yderligere og kursiv. Ting der kan have alvorlige konsekvenser markeres med symbolet til venstre og teksten er kraftigt indrykket og fed. Radioknapper Radioknapper benyttes hvor der kun kan vælges en funktion ad gangen En inaktiv radioknap, der betyder at funktionen ikke er valgt. En aktiv radioknap, der betyder at funktionen er valgt Afkrydsningsfelter Afkrydsningsfelter anvendes hvor flere funktioner kan være valgt samtidigt Et umarkeret afkrydsningsfelt, der betyder at funktionen ikke er valgt. Et markeret afkrydsningsfelt, der betyder at funktionen er valgt. Specielle taster Tilbage tast. Når denne tast trykkes ned og slippes slettes det foregående tegn og markøren rykker en plads tilbage. Retur tast. Når denne tast trykkes ned og slippes foretages et linieskift og markøren rykker hen i venstre side (starten af linien) Skift tast. Tabulator tast. Konventioner IV Betjeningsvejledning Januar 2009

5 Symbolforklaring Konventioner Klik med venstre musetast. Dobbeltklik med venstre musetast. Klik med højre musetast. Januar 2009 Betjeningsvejledning V

6 Symbolforklaring VI Betjeningsvejledning Januar 2009

7 III Indholdsfortegnelse SDVR 4500/16000 Indholdsfortegnelse SDVR 4500/ I Indhold II Symbolforklaring III Visuelle vink/symboler III Indholdsfortegnelse VII Indledning Frontpanel Live og afspilningsfunktion Adgang til menuer Søgning i optagelser (SEARCH) Tidslinje søgning Hændelsessøgning (EVENT) Gå til første tid (GOTO FIRST TIME) Gå til sidste tid (GOTO LAST TIME) Gå til specifik tid (GOTO SPECIFIC TIME) Log Arkiv (ARCHIVE) DivX codec samt tidsstempling SDVR HDD rec Generel beskrivelse 27 Download af Codec og undertekstfilter 27 Installation af Codec 27 Januar 2009 Betjeningsvejledning VII

8 Indholdsfortegnelse VIII Betjeningsvejledning Januar 2009

9 1 Indledning SDVR 4500/16000 Indledning SDVR harddisk optager, er en 4 eller 16 kanal harddisk optager med indbygget CDRW drev. Enheden giver mulighed for samtidig optagelse, afspilning og lagring til eksternt usb-medie. Enheden kan betjenes via taster på fronten eller via den medfølgende infrarøde fjernbetjening. Systemet giver mulighed for optagelse af 25 billeder pr. sekund i 4CIF (D1) opløsning, fordelt på de 4 eller 16 indgange. Som MAIN monitor kan der tilsluttes en VGA monitor eller en standard video monitor. Som SPOT monitor kan der tilsluttes en standard video monitor (mulighed for 4split visning). Figur 1: SDVR 4500/16000CDRW Januar 2009 Betjeningsvejledning 1

10 Indledning 2 Betjeningsvejledning Januar 2009

11 2 Frontpanel SDVR 4500/16000 Frontpanel Figur 2: DVR-enhed frontpanel Tabel 1: Lysdioder på front Navn POWER HDD ALARM NETWORK BACKUP Beskrivelse Lysdiode lyser når der er tilført strøm til enheden og denne er tændt. Lysdiode lyser når enheden optager video. Lysdiode lyser når alarmindgang er aktiv eller når bevægelse er detekteret. Lysdiode lyser når der er etableret netværksforbindelse via client-software. Lysdiode lyser når der arkiveres optagelser til eksternt backup medie (CDRW el. USB) Tabel 2: Taster på front Navn Beskrivelse Power ON/OFF. Hvis et password for power off, er angivet vil systemet spørge efter password når knappen aktiveres. Nummeriske taster. Bruges til valg af kamera. For valg af kamera 10 trykkes 0. For valg af kamera 11 trykkes +10 og 1. SEQ PTZ SETUP BACKUP Tryk for at aktivere/deaktivere automatisk sekvensering af billeder i fuld skærm, 4 split og 9 split visning. Tryk for at aktivere styring af bevægelige kameraer. Tryk for at gå til Opsætningsmenu. Tryk for at aktivere arkiveringsfunktionen under Live eller afspilnings funktion. Januar 2009 Betjeningsvejledning 3

12 Frontpanel Tabel 2: Taster på front Navn Beskrivelse Tryk for at spole tilbage i optagelser under afspilnings funktion. Flere tryk øger hastigheden (1x, 2x, 4x, 8x). Tryk for at hoppe 60 sekunder tilbage i en optagelse. Ved pauset optagelse vil tryk medføre enkelt billede søgning baglæns. Tryk for at hoppe 60 sekunder frem i en optagelse. Ved pauset optagelse vil tryk medføre enkelt billede søgning fremad. Tryk for at spole frem i optagelser under afspilnings funktion. Flere tryk øger hastigheden (1x, 2x, 4x, 8x). Tryk for at aktivere/deaktivere manuel optagelse. Tryk for at gå til Søge menu. Under afspilning vil tasten starte/pause afspilning. Tryk for at flytte markering opad i menuer. Tasten bruges også til at indtaste tallet 1 i kodeords menuer. Tryk for at flytte markering til højre eller ændre værdier i menuer. Tasten bruges også til at indtaste tallet 2 i kodeords menuer. Tryk for at flytte markering nedad i menuer. Tasten bruges også til at indtaste tallet 3 i kodeords menuer. Tryk for at flytte markering til venstre eller ændre værdier i menuer. Tasten bruges også til at indtaste tallet 4 i kodeords menuer. Tryk for at skifte mellem split visning eller fuldskærmsbilleder i Live eller afspilningsfunktion. Tasten bruges også til at vælge udvalgte menu punkter I opsætningsmenuen. 4 Betjeningsvejledning Januar 2009

13 Tabel 2: Taster på front Navn SDVR 4500/16000 Frontpanel Beskrivelse Tryk for at gemme ændringer i menuer midlertidigt eller gå til forrige skærmbillede. USB Port På venstre side af frontpanelet findes en USB-Port. Denne USB-Port bruges til at arkivere optagelser til et USB lagermedie, eksempelvis en USB-Stick (USB 2.0) Januar 2009 Betjeningsvejledning 5

14 Frontpanel 6 Betjeningsvejledning Januar 2009

15 3 Live og afspilningsfunktion SDVR 4500/16000 Live og afspilningsfunktion Live vinduet viser kamera billeder fra video indgangene som opsat i opsætningsmenu under Live. Forskellige indikatorer som viser DVR enhedens status, bliver vist på skærmen. En nærmere forklaring på disse indikatorer, kan findes i tabellen nedenfor. Tabel 3: Indikatorer i Live vindue Indikator Beskrivelse Kontinuerlig optagelse foregår. Manuel optagelse foregår. Alarm eller motion optagelse foregår. Aktiveret eller deaktiveret alarmdrift. Indikator for aktiv alarmudgang. Indikator for fjernbetjenings lås. Indikator for aktiv alarmindgang eller bevægelsesdetektering. Indikator for netværkstilslutning. Indikator for sekvensfunktion. Januar 2009 Betjeningsvejledning 7

16 Live og afspilningsfunktion Tabel 4: Tasters funktion i Live vindue Tast Beskrivelse Power ON/OFF. Hvis et kodeord for power off, er angivet vil systemet spørge efter kodeord når knappen aktiveres. Nummeriske taster. Bruges til valg af kamera. For valg af kamera 10 trykkes 0. For valg af kamera 11 trykkes +10 og 1. SEQ SETUP BACKUP Tryk for at starte eller stoppe automatisk sekvensering i fuld skærms visning Tryk for at åbne opsætnings menu Tryk for at optage et still billede. Billedet vil blive lagret på enhedens harddisk, for senere overførsel til USB nøgle. Vælger video indgang som skal vises i fuld skærm. Samtidig bruges tasterne til at indtaste tal i kodeords menuer. pil op 1 pil højre 2 pil ned 3 pil venstre 4 Skifter mellem fuldskærms visning og 4-Split visning, 9- Split visning og 16-Split visning. Tryk for at aktivere/deaktivere alarm drift. Tryk for at starte eller stoppe manuel optagelse Tryk for at åbne søge menu Tilbage knap i menuer. Gemmer ændrede indstillinger midlertidigt. 8 Betjeningsvejledning Januar 2009

17 4 Adgang til menuer SDVR 4500/16000 Adgang til menuer Når der trykkes på SEARCH knappen på enheden eller fjernbetjeningen, kommer søgemenuen frem. Hvis der er angivet et kodeord, vil enheden spørge efter kodeordet. Standard kodeordet på enheden er Proceduren for at indtaste denne kode er at trykke 4 gange på PIL OP (1) og herefter på SEL. Navigering i menuer foretages med piletaster på enhed eller fjernbetjening. Undermenuer vælges med SEL tast. Figur 3: Password til søgning Januar 2009 Betjeningsvejledning 9

18 Adgang til menuer 10 Betjeningsvejledning Januar 2009

19 5 Søgning i optagelser (SEARCH) SDVR 4500/16000 Søgning i optagelser (SEARCH) Tryk på SEARCH, for at komme til søge menuen. Figur 4: Søg menu Januar 2009 Betjeningsvejledning 11

20 Søgning i optagelser (SEARCH) 12 Betjeningsvejledning Januar 2009

21 6 Tidslinje søgning SDVR 4500/16000 Tidslinje søgning Figur 5: Tidslinje søgning Tidslinje søgning bruges til at søge efter optagelser med kendt dato og tidspunkt. Tabel 5: Tidslinje søgning Trin Handling 1 Vælg Dato. Naviger til ønsket dato med piletaster, og vælg med SEL tast. 2 Vælg Time. Brug pil højre og F/REW eller pil venstre og F/ADV til at vælge time i 24 timers tabellen. Tryk SEL når ønsket time er fremhævet. 3 Vælg Kanal. Brug pil op og pil ned til at vælge ønsket kanal. Der kan vælges mellem alle kanaler eller en af de 4 kanaler. Tryk SEL når ønsket kanal er fremhævet. 4 Afspilning starter 5 Evt. tryk på BACKUP for at arkivere det viste indhold som still billeder eller video, for senere overførsel til USB nøgle. Januar 2009 Betjeningsvejledning 13

22 Tidslinje søgning Figur 6: Tidslinje 14 Betjeningsvejledning Januar 2009

23 7 Hændelsessøgning (EVENT) SDVR 4500/16000 Hændelsessøgning (EVENT) Hændelsessøgningsvinduet bruges til at søge efter optagelser. Der kan vælges mellem 3 forskellige kriterier: Dato, Kanal og Type. Figur 7: Hændelsessøgning Tabel 6: Hændelsessøgning Trin Handling 1 Vælg Dato. Naviger til ønsket dato med piletaster, og vælg med SEL tast. 2 Vælg Kanal. Brug pil højre og venstre til at markere ønsket kanal, og vælg med SEL tast. 3 Vælg Type. Brug pil højre og venstre til at markere ønsket hændelsestype. A=Alle M=Bevægelse S=Alarm R=Manuel optagelse C=Kontinuerlig optagelse. Tryk på SEL, for at starte søgning. 4 Brug pil op og pil ned til at vælge fra den viste liste. Brug pil højre og venstre til at skifte til næste eller forrige side. Tryk på SEL når ønsket tidspunkt er markeret. 5 Afspilning starter. 6 Evt. tryk på BACKUP for at arkivere det viste indhold som still billeder eller video, for senere overførsel til USB nøgle. Januar 2009 Betjeningsvejledning 15

24 Hændelsessøgning (EVENT) 16 Betjeningsvejledning Januar 2009

25 8 Gå til første tid (GOTO FIRST TIME) SDVR 4500/16000 Gå til første tid (GOTO FIRST TIME) Til første søgning bruges til hurtigt at gå til de første optagelser, der findes på harddisken. Januar 2009 Betjeningsvejledning 17

26 Gå til første tid (GOTO FIRST TIME) 18 Betjeningsvejledning Januar 2009

27 9 Gå til sidste tid (GOTO LAST TIME) SDVR 4500/16000 Gå til sidste tid (GOTO LAST TIME) Til sidste søgning bruges til hurtigt at gå til de seneste optagelser, der findes på harddisken. Januar 2009 Betjeningsvejledning 19

28 Gå til sidste tid (GOTO LAST TIME) 20 Betjeningsvejledning Januar 2009

29 Gå til specifik tid (GOTO SPECIFIC TIME) 10 Gå til specifik tid (GOTO SPECIFIC TIME) Gå til søgning bruges til hurtigt at gå til en bestemt tid og dato. Figur 8: Gå til specifik tid menu Tabel 7: Gå til specifik tid søgning Trin Handling 1 Brug pil højre og pil venstre til at navigere mellem punkterne i denne menu. 2 Brug pil op og pil ned for at ændre tid eller dato. 3 Tryk SEL når ønsket dato og tidspunkt er valgt. 4 Afspilning starter 5 Evt. tryk på BACKUP for at arkivere det viste indhold som still billeder eller video, for senere overførsel til USB nøgle. Januar 2009 Betjeningsvejledning 21

30 Gå til specifik tid (GOTO SPECIFIC TIME) 22 Betjeningsvejledning Januar 2009

31 11 Log SDVR 4500/16000 Log Systemet indeholder en log, hvor de mest basale funktioner skrives til en log. Vælg log for at checke log i forbindelse med uregelmæssigheder i systemet. Figur 9: Log Januar 2009 Betjeningsvejledning 23

32 Log 24 Betjeningsvejledning Januar 2009

33 12 Arkiv (ARCHIVE) SDVR 4500/16000 Arkiv (ARCHIVE) Arkiv menuen bruges til at finde arkiverede still billeder eller videooptagelser fra harddisken, for herefter at overføre dem til en USB nøgle. Figur 10: Arkiv Tabel 8: Arkiv søgning Trin Handling 1 Vælg Dato. Naviger til ønsket dato med piletaster, og vælg med SEL tast. 2 Vælg fra liste. Brug pil op og pil ned til at vælge fra den viste liste. Brug pil højre og venstre til at skifte til næste eller forrige side. Tryk på SEL når ønsket element er markeret. 3 Arkiveret matriale vises. 4 Indsæt USB nøgle i USB-Port på front eller CD i cd-rom drevet. 5 Tryk på BACKUP for at arkivere det viste indhold til USB nøgle eller CD. Arkiverede optagelser lagres i.avi format. For at kunne afspille arkiverede optagelser på en PC vil det muligvis være nødvendigt at hente og installere DivX codec på PC en. DivX codec skal installeres som vist herunder. Januar 2009 Betjeningsvejledning 25

34 Arkiv (ARCHIVE) 26 Betjeningsvejledning Januar 2009

35 DivX codec samt tidsstempling SDVR HDD rec. 13 DivX codec samt tidsstempling SDVR HDD rec Generel beskrivelse Som det fremgår af afsnit 12 side 25, skal man downloade DivX codec fra internettet, for at kunne afspille arkiverede optagelser på en PC. Det har siden vist sig at disse arkiverede optagelser ikke indeholdt nogen form for tidsstempling. Dette kan afhjælpes ved at følge den nedenfor beskrevne fremgangsmåde Download af Codec og undertekstfilter DivX codec pakke kan downloades fra adressen: Installation af Codec Kør den downloadede fil på PC en som skal bruges til afspilning. Følg vejledningerne på skærmen. Når følgende skærmbillede fremkommer, fravælges alle komponenter undtagen XviD og VSFilter (subtitles)2.33. Figur 11: Codec pakke setup Vælg komponenter Januar 2009 Betjeningsvejledning 27

36 DivX codec samt tidsstempling SDVR HDD rec. Ved afspilning af videosekvenser vil følgende ikoner fremkomme i proceslinien ved uret. Figur 12: Nye ikoner i proces linie Ved at højreklikke på ikonet med den grønne pil, skal man sikre sig at følgende indstillinger er markeret. Figur 13: Højreklik på Gordian knot ikon Det vil nu være muligt at se tidsstempling i optagelse via Windows Media Player. 28 Betjeningsvejledning Januar 2009

37

38 G4S Security Services A/S, Roskildevej 157, 2620 Albertslund ,

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Betjeningsvejledning. ORION OSD serie

Betjeningsvejledning. ORION OSD serie Betjeningsvejledning ORION OSD serie ORION OSD serie Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning Archive Player Divar Series da Betjeningsvejledning Archive Player Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Drift 5 2.1 Sådan startes programmet 5 2.2 Præsentation af hovedvinduet

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. AdgangsSystem S3500

Betjeningsvejledning. AdgangsSystem S3500 Betjeningsvejledning AdgangsSystem S3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide ATI REMOTE WONDER Installerings-guide i Ansvarsfraskrivelse For så vidt som udarbejdelsen af dette dokument er foretaget under iagttagelse af alle nødvendige forholdsregler, påtager ATI Technologies Inc.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

VEJLEDNING Smartphone Applikation

VEJLEDNING Smartphone Applikation VEJLEDNING Smartphone Applikation Side 1 Vejledning til LOCKONs iphone/ Android App Her er en vejledning til hvordan du downloader, installerer og bruger LOCKONs applikation. Forudsætning for brugen af

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

1. Forord. 2. Systemkrav

1. Forord. 2. Systemkrav 1. Forord 2. Systemkrav 3. Installation 4. Manual 1. Forord Dette program er et elektroniske opslagsværk, hvor man hurtigt kan se, de muligheder der er af valg af melodi til en bestemt salme. Samtidigt

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

VPN adgang. Denne vejledning gælder brugere i LF, SEGES samt virksomheder, der får IT ydelser leveret fra SEGES IT Services

VPN adgang. Denne vejledning gælder brugere i LF, SEGES samt virksomheder, der får IT ydelser leveret fra SEGES IT Services VPN adgang Denne vejledning gælder brugere i LF, SEGES samt virksomheder, der får IT ydelser leveret fra SEGES IT Services Hvad er VPN? VPN giver mulighed for at starte en forbindelse til virksomhedens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del II Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Opret en Google konto (punkt 1-4).. 3 Upload filer fra computeren til Google docs

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Installering af Microsoft Office... 2 Oplysninger inden installeringen... 2 Installering af Microsoft Office... 3 Introduktion...

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

lizengo vejledning Gemme Windows på et USB-stik

lizengo vejledning Gemme Windows på et USB-stik lizengo vejledning Gemme Windows på et USB-stik Windows auf einen USB-Stick kopieren lizengo vejledning For at få den ønskede vejledning, klik på den udgave af Windows, som du vil kopiere til USB-stikket.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7 QuickGuide 1.1 Betjenings Muligheder Side 3 1.2 Smart Client Side 4 1.3 Web Client Side 5 1.4 Mobil Client Side 6 2.1 Smart Client Login Side 7 2.2 Smart Client Live visning Side 8 2.3 Smart Client afspilning

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm BETJENINGSVEJLEDNING Når du er på start siden (index.htm), vælg altid fuld skærm. Herved får du bedre plads til at se på tegningerne. Du kan også klikke på F11 på tastaturet. Hvis du altid vil starte med

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ Når du bruger FILM-X animationsværktøjet har du hele tiden adgang til at få hjælp. Hjælpeboksen ligger i højre side af skærmen og den kan ses her nedenfor. Hjælpen er

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere