Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN Introduktion til LØN Indtastning af lønseddel Udskrifter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter..."

Transkript

1 Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN Introduktion til LØN Første start af LØN Ét eller flere distrikter Lønperioder Kartoteker Indtastning i LØN Valg af menupunkter eller funktions-knapper Valgbokse Markering af linier Fortryd Indtastning af lønseddel Opret lønseddel Lønsedlens linier Valg af konto Opslag af standard-værdier Indtastning af timer eller mængde Ferieberettiget løn Find lønseddel Udskrifter Udskrift til skærm eller printer Overførsel af lønberegning fra KUBIK Nøgler til løn-overførsel...11 Eksempel Lønberegning trin for trin Fejl ved lønoverførsel LØN s database... 14

2 Løn til Windows Sidst revideret 15/1 1999

3 Løn til Windows Side 1 1. Installation af LØN LØN installeres ved at indsætte diskette nr. 1 i A-drevet, og starte installationsprogrammet SETUP.EXE der ligger på disketten. Følg derefter installationsprogrammets anvisninger. I Windows 3.1 startes SETUP fra Programstyringen eller fra Filhåndteringen. Vælg menupunkt Filer, og derefter Kør.... Skriv A:SETUP i kommandolinien. I Windows 95 startes SETUP ved at trykke på Start-knappen, vælge Kør og skrive A:SETUP. Tryk Enter eller klik her når installationsprogrammet viser dette billede SETUP opretter et bibliotek med navn KWPLAN\LON på harddiskens C- drev, og kopierer programfiler og datafiler til dette bibliotek. Desuden oprettes en programgruppe med navn LØN, og der oprettes en ikon som henviser til LØN. Programmet kan herefter startes ved at dobbeltklikke på ikonen.

4 Side 2 Løn til Windows 2. Introduktion til LØN LØN er et program til nem og hurtig indtastning og udskrift af lønsedler, samt udskrift af løn-sammendrag, specielt med henblik på skovbrugets behov for håndtering af akkord-lønninger. LØN er opbygget omkring en kontoplan, hvor standardoplysninger (tekst, timesats, styksats, tillæg mv.) kan indtastes, så den enkelte linie i lønsedlen udfyldes blot ved valg af den relevante konto samt en mængde. LØN kan arbejde med et ubegrænset antal distrikter med hver sin uafhængige kontoplan. LØN kommunikerer med opmålingsprogrammet KUBIK. Lønberegning udført i KUBIK på basis af målelisternes oplysninger kan overføres direkte til lønsedler i LØN Første start af LØN Før indtastning af lønsedler kan påbegyndes, skal LØN indstilles til at arbejde med ét eller flere distrikter, og de lønperioder skovdistriktet ønsker at bruge, skal oprettes Ét eller flere distrikter Når LØN startes første gang, er programmet indstillet til at arbejde med ét distrikt. Såfremt man ønsker at udskrive lønsedler, som omfatter flere forskellige distrikter, skal LØN indstilles til flere distrikter før der indtastes data. Det gøres ved at vælge menupunkt: Indstillinger, Flere distrikter. BEMÆRK!: Når der er indtastet data, kan denne indstilling ikke længere ændres, medmindre der åbnes en ny, tom database. Når LØN er indstillet til flere distrikter, vil skærmbilledet være som vist nedenfor. Hvis LØN derimod er indstillet til ét distrikt, vil distriktsfeltet ikke vises.

5 Løn til Windows Side Lønperioder LØN er som standard indstillet til at bruge kalender-månederne som lønperioder. Når en lønseddel oprettes, udfyldes den automatisk med den valgte lønperiodes start- og slutdato. Disse er for fastlønnede medarbejdere hhv. første og sidste dag i måneden. For time- og akkordlønnede medarbejdere vil optjeningsperioden typisk være forskudt i forhold til kalendermåneden. Der skal i så fald angives en startdag for lønperioden, ved at vælge menupunkt Indstillinger, Lønperioder. Hvis august måneds løn f.eks. er optjent fra 16. juli til 15. august, skal lønperiodens start angives til 16: Hvis man bruger andet end kalendermåneder som lønperioder, skal disse oprettes inden indtastning af lønsedler kan påbegyndes. Vælg menupunkt Indstillinger, Lønperioder og tryk Detaljer. Hvis kalendermånederne ikke skal bruges som lønperioder, fjenes afkrydsningen af feltet Benyt måneder som lønperioder

6 Side 4 Løn til Windows Herefter angives periodenavn, periodestart (uge nr.) og periodelængde (antal uger) for hver enkelt lønperiode som vist i eksemplet ovenfor. Man kan bruge både kalendermåneder og f.eks. 14-dages perioder sideløbende. I såfald skal feltet Benyt måneder som lønperioder være afkrydset, og 14-dages perioderne tilføjes efter månederne. BEMÆRK: De første 12 linier i lønperiode-vinduet er reserveret til kalendermånederne. Navnene på disse kan ændres, men de SKAL fortsat være opført i den rigtige rækkefølge i forhold til numrene i venstre kolonne Kartoteker LØN s kartoteker (Kontoplan, medarbejderkartotek, distriktsregister og postnummertabel) er tomme når programmet startes første gang. Da hver lønseddel er knyttet til en bestemt medarbejder, og hver linie i lønsedlen er knyttet til en bestemt konto for et bestemt distrikt, skal der oprettes både medarbejdere, distrikter og konti før lønsedlen kan skrives. Dette kan gøres ved at åbne og udfylde de pågældende kartoteker via menuenpunktet Kartoteksvedligehold. Det er også muligt at oprette nye distrikter, medarbejdere og konti efterhånden som der bliver brug for dem, blot ved at skrive det nye navn eller nummer i det pågældende inddateringsfelt Indtastning i LØN En række indtastnings-funktioner er fælles for de forskellige skærmbilleder i LØN. Ved indtastningen kan man bevæge sig rundt i skærmbilledet vha.

7 Løn til Windows Side 5 mus eller tastatur. Det vil oftest være hurtigst at bruge tastaturet, og det er tilstræbt at indtastning af lønsedler kan foretages med så få tast-tryk som muligt. F.eks. vil tryk på retur-tasten efter indtastning af oplysninger i et felt bringe fokus videre til næste felt. Fokus kan også flyttes mellem felter med tabulator eller piletaster. De data der indtastes i LØN bliver hele tiden gemt automatisk på maskinens harddisk. Det sker f.eks. hver gang fokus flyttes til en ny linie. Brugeren skal derfor ikke selv sørge for at gemme data Valg af menupunkter eller funktions-knapper Sker ved klik med musen, eller vha. genvejstaster (Alt-tast + det understregede bogstav). F.eks. kan den aktuelle lønseddel udskrives fra skærmbilledet til inddatering af lønsedler ved at trykke samtidig på Alt-tast og v. Tilsvarende kan fokus flyttes til Distrikts-feltet ved tryk på Alt+d Valgbokse Valgbokse bruges en række steder i programmet, hvor der skal vælges mellem forskellige muligheder, f.eks. valg af lønperiode når en ny lønseddel påbegyndes eller valg af konto i lønsedlens enkelte linier. En valgboks er et særligt inddateringsfelt med en knap i højre side (se figuren nedenfor). Hvis man klikker på valgboksens pil-knap med musen eller trykker på Alt+pil ned når valgboksen er i fokus, vil man få en liste med de tilgængelige valgmuligheder. Den ønskede tekst kan vælges ved at klikke på den med musen eller flytte fokus til den vha. pil-tasterne og trykke retur. Det hurtigste vil dog ofte være at skrive starten på den tekst eller det kontonummer der skal vælges. Såsnart man har skrevet så mange tegn at det entydigt udvælger en af de eksisterende muligheder, vil programmet selv udfylde resten. Ved valg af lønperiode behøver man f.eks. kun at trykke au efterfulgt af retur for at vælge august. Valgboks Markering af linier Alle LØN s inddateringsvinduer har til venstre for hver linie en vælgerknap, som dels med en sort pil viser hvilken linie der er aktiv, og dels bruges til markering af linien.

8 Side 6 Løn til Windows Hvis en linie skal slettes, gøres det ved at klikke en gang med venstre musetast på vælger-knappen, og derefter trykke på Delete. Knap til markering af linie Flytter fokus én linie tilbage Flytter fokus én linie fremad Flytter fokus til første linie Flytter fokus til sidste linie Fortryd Indtastning i et felt kan fortrydes med ét tryk på Esc-tasten. Indtastning i en linie fortrydes med 2 tryk på Esc. Når en linie forlades, gemmes indholdet på harddisken, og indtastningen kan ikke længere fortrydes. (Indholdet af feltet eller linien kan dog altid ændres ved at indtaste på ny).

9 Løn til Windows Side 7 3. Indtastning af lønseddel Når de nødvendige indstillinger af LØN er foretaget som beskrevet i afsnit 2.1. kan den første lønseddel oprettes Opret lønseddel En ny lønseddel oprettes ved at klikke på knappen Ny lønseddel eller gennem menuen Filer, Ny lønseddel. I dialogboxen der så dukker op vælges medarbejder og løn-periode. Hvis man i medarbejderfeltet skriver et navn, som ikke findes i medarbejderkartoteket, bliver man spurgt om pågældende medarbejder skal oprettes. Svares der ja, åbnes medarbejderkartoteket automatisk, og de resterende oplysninger om den nye medarbejder kan udfyldes. LØN opretter nu en lønseddel, og udfylder den automatisk med navn og adresse på medarbejderen, samt lønperiode og start- og slutdato. Lønsedlens start- og slutdato kan ændres, f.eks. hvis en medarbejder kun har været beskæftiget i en del af lønperioden. Derefter kan de enkelte linier i lønsedlen udfyldes. Hvis der tidligere er oprettet en lønseddel for den valgte medarbejder og lønperiode, vil denne blive åbnet, og der kan rettes og tilføjes nye linier Lønsedlens linier Hvis LØN er indstillet til flere distrikter, skal det rigtige distrikt vælges før de enkelte linier udfyldes. Det gøres ved at angive distriktsnavnet i feltet Distrikt. Hvis Alle distrikter er valgt i dette felt, ses alle lønsedlens linier, men der kan ikke tilføjes nye. Hvis et distrikt er valgt, vises kun linier for dette distrikt Valg af konto For hver linie i lønsedlen skal der vælges en konto fra kontoplanen. Det gøres ved at skrive kontonummeret (eller kontonavnet) eller vælge det i listen af eksisterende konti. Se afsnit om valgbokse. Hvis man skriver et kontonummer (eller kontonavn), som ikke findes i kontoplanen, bliver man spurgt om pågældende konto skal oprettes. Svares der ja, åbnes kontoplanen automatisk, og de resterende oplysninger for den nye konto kan udfyldes Opslag af standard-værdier Når en konto er valgt, udfylder LØN automatisk felterne Tekst, Enhed, Sats og %Tillæg med de standard-værdier der er anført i kontoplanen. Satsfeltet udfyldes med tallet fra den af kontoplanens satser (time eller styk), som har en standard-værdi.

10 Side 8 Løn til Windows Hvis en konto i kontoplanen har standardværdier for både timesats og styksats, vil lønsedlens satsfelt først blive udfyldt med timesatsen. Hvis der derefter skrives et tal i Styk-feltet, erstattes timesatsen af styksatsen. Hvis kontoen hverken har standard time- eller styksats, vil sats-feltet istedet blive udfyldt med det lønbeløb, som er angivet i medarbejderkartoteket for den pågældende medarbejder. De standard-værdier, som automatisk er hentet fra kontoplanen, skal opfattes som forslag, der frit kan rettes i hver enkelt linie. Hvis der vælges en ny konto i en linie, hvor der er udfyldt værdier, vil der ikke blive ændret på disse. Det er derfor muligt at skifte konto uden at skulle gentage indtastning af beløb. Det kan f.eks. være aktuelt ved import af lønberegning fra KUBIK. Har man valgt en forkert konto, og ønsker opslag af de korrekte standardærdier, slettes linien før valg af korrekt konto Indtastning af timer eller mængde Der kan indtastes såvel timetal som mængde i hver enkelt linie i lønsedlen, og lønbeløbet kan beregnes som enten timeløn eller akkordløn: Hvis feltet Styk udfyldes, beregnes en akkordløn som Styk*Sats+%Tillæg. Tallet i feltet Timer indgår så alene i det summerede timetal. Hvis derimod feltet Styk er blankt eller nul, beregnes en timeløn som Timer*Sats+%Tillæg Ferieberettiget løn LØN skelner mellem ferieberettiget løn og ikke ferieberettiget løn. I kontoplanen skal feltet FerieBeret være afkrydset, hvis der er tale om ferieberettiget løn. Ikke ferieberettigede lønbeløb er markeret på lønsedlen med en * til højre for beløbet Find lønseddel Lønsedler, som allerede er indtastet, åbnes ved at klikke på knappen Ny lønseddel eller ved at vælge menupunkt Filer, Ny lønseddel. I dialogboxen der så dukker op vælges medarbejder og løn-periode.

11 Løn til Windows Side 9 4. Udskrifter Menuen Udskrifter indeholder følgende menupunkter: Aktuel lønseddel: Udskriver den lønseddel, som i øjeblikket ses i inddaterings-vinduet. Knappen Udskriv har samme funktion. Alle lønsedler: Udskriver alle lønsedler for en valgt periode. Alle - distriktsvis: Er kun aktuel hvis LØN arbejder med flere distrikter. Udskriver alle lønsedler for en valgt periode, med f.eks. én lønseddel pr. distrikt pr. medarbejder. Det forudsætter, at distrikterne tildeles forskellige numre i feltet Gruppe i distriktsregistret. Det er også muligt at gruppere distrikterne, så f.eks. løn for 2 distrikter er samlet på én lønseddel, mens løn for et tredie distrikt skrives på en lønseddel for sig selv. I så fald skal distrikt 1 og 2 have samme gruppe-nr, mens distrikt 3 skal et andet nr. Redigering af distriktsgrupper sker i Distriktsregistret, som åbnes gennem menuen Kartoteksvedligehold, Distriktsregister. Sammendrag: Kontoplan: Saldoliste: Udskriver kontovist sammendrag af lønsedler for hhv. fastlønnede og timelønnede for en valgt periode. Hvis LØN arbejder med flere distrikter, fås et sæt sammendrag pr. distrikt. Knappen Sammendrag har samme funktion. Udskriver kontoplanen. Ved flere distrikter fås en kontoplan pr. distrikt. Udskriver en liste med saldo indtil dato for hver konto for den valgte periode Udskrift til skærm eller printer LØN kan indstilles til enten at vise alle udskrifter på skærmen før de printes, eller at sende udskrifterne direkte til printeren. Indstillingen ændres via menuen Indstillinger, Udskrift.

12 Side 10 Løn til Windows Hvis man ønsker at ændre printer-indstillinger eller vælge en anden printer end standard-printeren, skal LØN indstilles til at vise udskriften på skærmen. Når en udskrift vises på skærmen, har man adgang til printerindstillinger via menuen.

13 Løn til Windows Side Overførsel af lønberegning fra KUBIK Beregning af skovnings- og udkørselsløn udført på basis af målelister i programmet KUBIK, kan automatisk overføres til lønsedler i LØN. Overførslen forudsætter, at de samme distriktsnavne og medarbejdernavne benyttes i begge programmer, og at LØN s kontoplan er suppleret med nøgler så lønnen kan fordeles til de relevante konti Nøgler til løn-overførsel I kontoplanen kan der på hver konto anføres en nøgle til overførsel af lønberegning fra KUBIK. Kontoplanen åbnes via menuen Kartoteksvedligehold, Kontoplan. En nøgle oprettes/rettes ved først at gøre den pågældende konto aktiv, f.eks. ved at klikke på linien med venstre musetast. Den aktive konto s nøgle ses nu nederst i kontoplanens inddateringsvindue. I kontoplanen vist nedenfor, er konto nr Skovning nål aktiv. (Bemærk den sorte pil til venstre for linien). Nøglen består af tre elementer: Lønart, effekter og træarter. Lønart: kan være skovningsløn, udkørselsløn eller begge. Først når én eller begge muligheder er afkrydset, vises effekt- og træarts-felterne. Effekter: Her skrives en eller flere effekt-betegnelser adskilt af mellemrum. Træarter: Her skrives en eller flere træarter adskilt af mellemrum.

14 Side 12 Løn til Windows Hver enkelt linie i KUBIK s lønberegning har oplysning om lønart, effekt og træart, hvor de to sidstnævnte stammer fra målelistens beskrivelse. Ved overførslen finder LØN linie for linie den konto hvis nøgle indeholder samme kombination af de tre elementer. Overførslen vil derfor kun forløbe korrekt hvis de træarts- og effektbetegnelser, der anføres i nøglen, er præcis de samme som benyttes i KUBIK s listebeskrivelser. Hvis al skovningsløn for en given træart skal overføres til én bestemt konto uanset effekt, behøver man ikke opremse alle effektnavne i nøglen. Istedet kan der skrives en * i feltet Effekter. I træartsfeltet kan * anvendes på tilsvarende vis. Konti med en * i ét af nøglens felter vil kun blive brugt ved overførslen såfremt der ikke findes en konto hvor både effekt og træart er angivet eksakt. Ligeledes vil konti med * i både effekt- og træartsfeltet kun blive brugt, hvis der ikke findes konto med en mere præcis nøgle. Eksempel KONTO Nøgle til overførsel af løn fra KUBIK 1: Skovning Bøg - kævler 2: Skovning Bøg - andre effekter 3: Skovning Andet løv 4: Skovning Nål 5: Udslæbning 6: Udkørsel 7: Anden Skovning/Udkørsel Lønart: Effekter: Træarter: Lønart: Effekter: Træarter: Lønart: Effekter: Træarter: Lønart: Effekter: Træarter: Lønart: Effekter: Træarter: Lønart: Effekter: Træarter: Lønart: Effekter: Træarter: Skovning Kævler Finerkævler Bøg Skovning * Bøg Skovning * Eg Ask Ær Birk Skovning * Rødgran Sitka Douglas Grandis Udkørsel Kævler Tømmer * Udkørsel Brænde Kassetræ Cellulosetræ * Skovning Udkørsel * * Tabellen viser et eksempel på hvordan kontoplanen med nøgler til lønoverførsel kunne se ud Lønberegning trin for trin 1. I KUBIK åbnes en rapport, og i menuen vælges Lønberegning, Skovning. De målelister, som skal indgå i beregningen, udvælges gennem det anførte dato-interval. Undlad i første omgang at markere effekter som lønberegnet. (Se iøvrigt KUBIK s manual). 2. I LØN vælges menupunkt Filer, Overfør løn fra Kubik. LØN spørger nu hvilken lønperiode der skal benyttes. Uanset hvilket dato-interval der er

15 Løn til Windows Side 13 anført i KUBIK, vil den beregnede løn overføres til lønsedler for den periode der vælges i LØN. 3. Hvis overførslen forløber uden fejl gentages punkt 1, men der vælges Udkørsel i stedet for Skovning. Herefter gentages punkt 2. Hvis overførslen også forløber uden fejl denne gang, vil de nødvendige lønsedler være oprettet og udfyldt med skovnings- og udkørselsløn. 4. Kontrollér lønsedlerne. Hvis de er i orden bør man gentage lønberegningen i KUBIK (både skovning og udkørsel), idet man denne gang sørger for at markere effekterne som lønberegnet. Derved sikres det, at der ikke afregnes løn flere gange for de samme effekter Fejl ved lønoverførsel Hvis man ikke har sørget for at distriktsnavne og medarbejdernavne er identiske i LØN og KUBIK, kan lønoverførslen ikke gennemføres. Det samme er tilfældet, hvis de nødvendige nøgler ikke er oprettet i LØN s kontoplan(er). Når en linie i KUBIK s lønberegning af ovenstående grunde ikke kan overføres, vises f.eks. nedenstående fejlmelding: Man kan så vælge enten at fortsætte overførslen uden pågældende linie (tryk OK), eller annullere overførslen (tryk Afbryd/Cancel/Annullér) for at korrigere fejlen. Dersom overførslen gennemføres på trods af fejlmeldinger, vil der altså mangle linier i lønsedler. Efter korrektion af fejl, f.eks. tilføjelse af manglende medarbejder i medarbejder-kartoteket, vælges igen menupunkt Filer, Overfør løn fra Kubik, hvorved de resterende linier overføres. Man skal IKKE gentage lønberegningen i KUBIK.

16 Side 14 Løn til Windows 6. LØN s database De data som indtastes i LØN gemmes i en database, som er en fil på maskinens harddisk. I bjælken over inddateringsvinduet vises filnavnet på den databasefil, programmet benytter. Man kan skifte til en anden database ved at vælge menupunkt Filer, Åbn database. Det er ligeledes muligt at oprette en ny database (menupunkt Filer, Ny database). LØN kan godt have lønsedler fra flere år i samme database, men jo flere data der er indeholdt i samme fil, jo større risiko er der for at programmet vil arbejde langsommere. Når man opretter en ny database har man mulighed for at kopiere kartoteker fra en eksisterende database. Man behøver således ikke indtaste hele kontoplanen påny.

17

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

XMAS til Windows Side 1 KW PLAN

XMAS til Windows Side 1 KW PLAN XMAS til Windows Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Installation af XMAS... 3 2 Indledning... 4 2.1 Generelt om indtastning i XMAS...6 2.1.1 Valg af menupunkter eller funktions-knapper...6 2.1.2 Valgbokse...6

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Fremstilling af test og test materiale

Fremstilling af test og test materiale 1 af 18 Instruktion til fremstilling af testmateriale i Powerpoint. TUP-projektet: Udvikling af bedømmelsesformer der tager hensyn til læse-, skrive- og regnesvage deltagere på AMU-Uddannelserne. Instruktionen

Læs mere

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 Udskrifter Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 7. Udskrift likviditetsbudget Udskrifter Alle udskrifter kan vises på skærmen. Du skal nu se på de forskellige muligheder der

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning til DASU Beregningsprogram

Vejledning til DASU Beregningsprogram Vejledning til DASU Beregningsprogram INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION...3 SYSTEMKRAV... 3 INSTALLERING... 3 ORGANISERING AF PROGRAM- /DATAFILER... 3 BMP... 3 DATA... 3 INSTALLATION OG DEFINITIONER...

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images.

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser kan åbnes via genvejen: eller menuen: Du kan også vælge Kontobevægelser for

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03 MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM Version 3.03 Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 1 af 18 Indledning TAP er Dansk Tennis Forbunds program til brug ved turneringsafvikling og stilles

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Opret og rediger protokol

Opret og rediger protokol Eksamen Protokoller Opret protokol (genvej: Alt + M og E-P-O) RE127 Opret eksamensprotokol: Felter markeret med * (stjerne) er obligatoriske og skal udfyldes. 1 Status: Administrativ enhed*: Termin*: Eksamenstype*:

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere