SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet"

Transkript

1 Folketingsgruppens beretning til landsmødet SF har som parlamentarisk grundlag for regeringen arbejdet for så store SF-aftryk som muligt på de aftaler, vi har indgået. Fokus har været på fortsat udvikling af vores velfærd, kamp for en bedre dagpengeordning og et stærkt arbejdsmarked, mod den stigende ulighed og for social retfærdighed, og med vægt på grøn omstilling og tiltag mod klimatruslen. Udover de aftaler der er indgået har en række beslutningsforslag i Folketingssalen underbygget arbejdet. Beskæftigelsesområdet: SF fortsætter kampen for et bedre dagpengesystem: Næsten har mistet retten til dagpenge i 2013 og Det kan vi ikke være bekendt, og derfor vil SF genskabe trygheden på arbejdsmarkedet. Ved finansloven for 2015 gik vi derfor til forhandlingerne med et krav om at ændre dagpengesystemet. Det lykkedes som bekendt ikke. Til gengæld fik vi sikret et økonomisk sikkerhedsnet for de tusindvis af mennesker, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet i den kommende tid. Altså en længere dækningsperiode frem til at et nyt dagpengesystem kan træde i kraft. Dermed er alle, der falder ud af dagpengesystemet i løbet af 2015, sikret forsørgelse i 3 år. I SF fortsætter vi derfor kampen for et bedre dagpengesystem. Vi vil have halveret genoptjeningskravet og forlænget dagpengeperioden til 3 år. Forbedret forhold for kontanthjælpsmodtagerne: SF var med i en reform af kontanthjælpssystemet. Fokus blev rettet mod den enkelte og hvordan vedkommende kunne få mere greb om sit liv. Den gensidige forsørgerpligt var vi modstandere af hele vejen igennem, men blev kæmpet ind af de borgerlige. Med finansloven for 2015 fik vi bl.a. afskaffet den gensidige forsørgerpligt for samlevende. Ordningen var tænkt som en ligestilling af gifte og samlevende kontanthjælpsmodtagere, men sådan har det ikke været reelt. Modsat for gifte har ikke-gifte ingen juridisk forsørgerpligt over for deres sambo, og gifte har også den fordel, at de kan overføre ubenyttet personfradrag til ægtefællen. Med finanslovsaftalen for 2015 bliver der fremover ingen pligt til at forsørge sin samlevende. Det betyder, at man kan få kontanthjælp uanset hvor stor indtægt ens samlevende har. Danske job på danske vilkår: I SF vil vi ikke acceptere, at f.eks. østeuropæiske bygningsarbejdere underbetales, arbejder sort og ikke arbejder i henhold til arbejdsmiljøloven. Det undergraver vilkårene på arbejdsmarkedet og presser folk ud i arbejdsløshed. Derfor fyldte også indsatsen overfor social dumping i de meldinger og udspil SF kom med i året. Bl.a. i vores finanslovsforslag for Med den endelige finanslovsaftale blev der afsat 120 mio. kr. yderligere i perioden til styrket kontrol, bedre tilsyn og strammere regler på en række områder. Vi optrapper bl.a. indsatsen i forhold til at komme piratkørslen til livs. Det er helt uholdbart, at arbejdsgiverne udkonkurrer danske chauffører og vognmænd ved at dumpe løn- og arbejdsvilkår. Derfor bliver kontrollen styrket, og vi stiller skrappere krav til, at udenlandske chauffører, som kører i Danmark, skal følge de danske overenskomstvilkår. En forbedret beskæftigelsesindsats: SF var ikke en del af den endelige aftale om en forbedret beskæftigelsesindsats, men vi støtter grundlæggende det, der indgik i aftalen. For os var det som udgangspunkt vigtigt, at reformen ikke blev en spareøvelse over for de arbejdsløse. Men der kunne fint spares på unødig kontrol og bureaukrati til fordel for en styrket uddannelsesindsats. Den linje blev holdt med den endelige aftale. Det var især vigtigt for SF, at der blev sikret bedre uddannelsesmuligheder for de ufaglærte, så flere kan tage en faglært uddannelse. Satsen for en ledig, som vælger at uddanne sig fra ufaglært til faglært, mener vi dog bør hæves fra 80 til 100 pct. af den maksimale dagpengesats. Endelig var det afgørende, at A-kasserne fik en større rolle i 1

2 beskæftigelsesindsatsen. De har et stort kendskab til det arbejdsmarked, som deres medlemmer er på og kan derfor være mere målrettede end jobcentrene. Det ville derfor være helt tåbeligt ikke at udnytte det. Vi havde dog gerne set, at A-kasserne alene havde fået opgaven med at få den ledige i arbejde de første 6 måneder, og at der havde været færre obligatoriske samtaler. Ændrede refusioner I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev statens refusioner til kommunerne ændret. Systemet bliver forenklet, så der er tale om samme refusionsprocent, uafhængigt af hvilken ydelse refusionen vedrører. Den ændrede refusion giver god mening. Det er dog tvivlsomt, om reformen giver kommunerne en tilstrækkelig tilskyndelse til en aktiv indsats for udsatte borgere. Samtidig har det selvfølgelig nogle konsekvenser for kommunerne. Nogle vinder. Andre taber. Et udvalg skal derfor se på tilpasninger i udligningssystemet. Det burde man have gjort samtidig med at man udformede refusionssystemet for det er ikke sikkert, at der kan findes en retfærdig løsning efterfølgende. Børneområdet: Der skal investeres i vores børn: SF er lykkedes med at sætte ekstra fokus på børneområdet. Vi vil sikre alle børn en god start på livet. Til gavn for hvert enkelt barn, men også til gavn for vores samfund. Det handler om flere voksne, så vi både sikre omsorg og udvikling for alle, men også om at sætte ind så tidligt som muligt overfor de børn, der har behov for ekstra støtte videre i livet. Med finansloven for 2015 fik vi afsat 1 mia.kr. ekstra over fire år til flere voksne i daginstitutionerne. Det bliver til mindst 600 flere voksne til børnene. Det vil give mere tid til det enkelte barn, og pædagogerne en mindre stresset hverdag. Kommunerne skal søge om midlerne og forpligte sig til at bruge dem på flere voksne. Den tidlige indsats skal fortsat styrkes: På finansloven for 2015 blev der også afsat midler til sundhedsplejeindsatsen i forhold til børn af udsatte forældre. Pengene kan bl.a. anvendes til en opsøgende indsats fra sundhedsplejen til familier med børn i 3- års alderen og et øget samarbejde mellem den kommunale sundhedspleje og den regionale svangreomsorg. Børnemiljølov SF har fremlagt B forslag om at tage de nødvendige lovgivningsmæssige initiativer til at sikre børn i dagtilbud et udviklende, sikkert og sundt børnemiljø. Det indebærer, at der tages initiativ til at gennemføre en undersøgelse, som fastsætter børnesikre grænseværdier for blandt andet lydniveau, CO2-koncentration og temperaturer på samme måde som, der er fastsat værdier, som beskytter voksne i Arbejdsmiljøloven. På baggrund af undersøgelsen skal der efterfølgende foretages passende lovændringer i fx Dagtilbudsloven. Bolig- og byområdet: En revision af lejeloven: SF var i året med til en revision af lejeloven. Med ændringerne er der bl.a. nu en sikkerhed for, at huslejen fortsat er under offentlig kontrol frem til 1. januar 2020 i ejendomme, der er opført før Lejerne får desuden en større beskyttelse mod urimelige regninger til istandsættelse ved fraflytning. Krav om nyistandsættelse ved fraflytning er afskaffet til fordel for en mere rimelig normalistandsættelse. Desuden skal der nu holdes obligatoriske syn ved ind- og udflytning. Det medvirker til at forebygge urimelige ekstraregninger. 2

3 En øget indsats i ydreområderne: Et internt arbejde på tværs af Folketingsgruppen resulterede i slutning af 2014 i en lang række forslag til hvordan vi kan styrke ydreområderne. Et par af forslagene nemlig forslag om at lave en handleplan for ydreområderne samt et forslag om et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder blev fremsat som B forslag i Folketingssalen. Det lykkedes SF at opnå bred opbakning til forslaget om en handleplan for ydreområderne, og vi fik i det hele taget stor både regional og landsdækkende medie opmærksomhed på baggrund af det gennemarbejdet oplæg. Erhverv og vækst: Flere job til de arbejdsløse: For SF var det afgørende, at der med vækstaftalerne i forsommeren kom fokus på den grønne omstilling. Derfor var vi meget stolte af den grønne aftale, der blev indgået med regeringen om en grøn investeringsfond, en grøn innovationspulje og et grønt innovationsforum, der skal levere input til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Derudover var der bl.a. tale om en udmøntning af de penge til efter og videreuddannelse, der blev afsat i vækstplanen mens vi var i regering. Forslagene betyder bl.a., at især faglærte og ufaglærte får forbedrede muligheder for at videreudvikle deres kompetencer. Samtidig blev der også aftalt en række forbedringer for virksomhederne. Bl.a. bedre sagsbehandling, øget forskning og en række forbedringer for ydreområderne. Flere midler til nedrivningspulje og et øget befordringsfradrag til flere kommuner i ydreområderne var to af elementerne. Nye arbejdspladser skabes ved at tænke fremad: Ledigheden er fortsat alt for høj, og beskæftigelsen måtte gerne stige mere. Derfor skal vi hele tiden holde øje med indsatsen og justere til gavn for flere arbejdspladser, når der er behov for det. Bl.a. skal vi sikre flere nye arbejdspladser ved at satse på grønne løsninger. F.eks. kan vandsektoren blive det nye vindmølleeventyr. Med de rigtige prioriteringer kan vi både sikre renere drikkevand og en mere moderne vandsektor med flere grønne job. SF fremlagde i efteråret et udspil med konkrete anbefalinger, der vil sikre rent vand og flere job indenfor vandsektoren. Vi ønskede bl.a. mere beskyttelse af drikkevandsboringer, skrappere kontrol med pesticider, flere miljøkrav til gavn for sektoren, miljøet og innovationen samt en sikring mod overløb i spildevandsanlæg. Senere har vi fremlagt en vækstplan med fokus på bl.a. fremstilling af 2. generations bioethanol EU: SF bakker op om styrket politisamarbejde SF bakker fuldt op om, at Danmark også fremover skal deltage i det europæiske politisamarbejde. Kriminelle opererer på tværs af grænser. Det skal vores politi og efterretningstjeneste selvsagt også fortsat gøre. Derfor er SF en del af aftalen om at fjerner retsforbeholdet og erstatte det af en tilvalgsordning. Danmark er et af de lande, der benytter sig mest af det fælles politisamarbejde. Vi har som lille land ikke den samme politimæssige styrke som eksempelvis Tyskland og Frankrig. Derfor har vi brug for at dele oplysninger og opklare forbrydelser sammen. Et stærkere samarbejde på det retspolitiske område vil udover en række nye værktøjer for politiet give Danmark en række andre fordele. Det drejer sig blandt andet om styrket bekæmpelse af børnepornografi og et styrket EU-samarbejde om forældreansvar, som sikrer, at danske afgørelser om forældremyndighed og samvær også gælder i de andre EU-lande. SF er også godt tilfreds med, at det er lykkedes at få de andre aftalepartier til at tage en styrkelse af reglerne mod menneskehandel med. 3

4 Folkeskoleområdet: Start på folkeskolereform: I august 2014 blev folkeskolereformen udrullet på alle landets folkeskoler. I SF er vi glade for den nye reform, der både giver eleverne flere timer, nye måder at lære på og sætter mål for børnenes trivsel. Samtidig sikrede SF mulighed for lokale arbejdstidsaftaler, som flere kommuner benytter sig af dette. Det er dog ikke alle steder at reformen er kommet lige godt fra start. Derfor er evalueringer nødvendige. Og følger vi arbejdet tæt med implementeringen og de udfordringer der er - bl.a. indenfor den understøttende undervisning og lektiecafeerne. En styrket inklusion: Den øgede inklusion i folkeskolen er den rigtige vej at gå. Fordi det giver rigtig god mening at inkludere flere elever i den danske folkeskole. Vi har i mange år brugt ressourcer på at flytte elever væk fra fællesskabet i folkeskolen og over til specialundervisning. Penge, der nu i stedet kan bruges på at give de børn, der har behov for ekstra hjælp i skoledagen, bedre mulighed for at kunne klare sig i en normal folkeskole. Men inklusionen er dog ikke kommet lige godt fra start alle steder. Bl.a. fordi ikke alle kommuner har flyttet pengene fra specialundervisning over til folkeskolen. Det er helt afgørende at ressourcerne følger med. Ellers lades både elever og lærer i stikken. For SF var det desuden vigtigt at få forbedret mulighederne for øget sparring til lærerne i finansloven for Det lykkedes dog at få afsat 75 mio.kr. til øget rådgivning og sparring til lærerne. Integrationsområdet: Flere indvandre skal i arbejde Flere indvandrere i Danmark skal i arbejde. Flere skal have mulighed for at være en del af det arbejdende fællesskab. Det vigtigt for den enkelte. Vigtigt for integrationen. Derfor bør indsatsen for at få indvandrere ind på arbejdsmarkedet styrkes. Vi skal ikke have en etnisk underklasse uden kontakt til arbejdsmarkedet eller resten af samfundet SF lancerede i starten af året derfor seks tiltag for at styrke beskæftigelsesindsatsen. Det handlede om at sikre en styrket indsats for at få flere indvandrekvinder i beskæftigelse, at flere ledige indvandrede erstatte den østeuropæiske arbejdskraft, at det offentlige tager ansvar og endelig at sikre en god arbejdskultur allerede blandt de unge med flere fritidsjob. Klima- og energiområdet: De ambitiøse klimamål fastholdes og følges op: I løbet af året blev der indgået en bred politisk aftale om både klimamål og en klimalov. Målet om 40 procents reduktion af drivhusgasser i 2020 er sikret og Danmark har for første gang en national klimapolitik, der skal fastsættes ved lov. Samtidig blev der nedsat et uafhængigt klimaråd, der løbende skal rådgive den siddende regering, og sikret en årlig klimaredegørelse. SF gik derudover til finanslovsforhandlingerne med et ønske om midler til klimaforbedringer, for at sikre målet for klimaforbedringerne. Med finansloven blev der da også afsat midler til klimatiltag frem mod De konkrete tiltag blev aftalt i starten af Tiltagene vil sammen med de øvrige klimatiltag på finansloven for 2015 dermed skære op til en fjerdel af den såkaldte manko på 6 pct.point, som er de drivhusgasreduktioner, Danmark mangler at gennemføre for at nå regeringens målsætning om at nedbringe udledningerne af drivhusgasserne med 40 pct. i

5 Kommunalområdet: Statsforvaltningen og Ankestyrelsen I februar 2013 blev der vedtaget en nye struktur for Statsforvaltningen og det sociale ankesystem. Denne omfatter også en forenkling af klagestrukturen på det sociale område og beskæftigelsesområdet. Formålet var at sikre en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne, højere kvalitet i sagsbehandlingen og kortere sagsbehandlingstider. Det sidste blev måske en større udfordring end forventet, både fordi der var opstået sagspukler i det gamle system og disse blev ikke mindre i forbindelse med indfasningen af det nye system. Dette er stærkt kritisabelt ikke mindst i sociale sager og blev derfor også påtalt af Rigsrevisorerne i december måned. Derfor presser SF fortsat på at få nedbragt disse pukler. Det nytter ikke med for store ventetider både i det sociale ankesystem og i statsforvaltningens arbejde Kulturområdet: Mediepolitisk aftale SF er med i aftalen, der styrker den regionale medie- og public service-dækning i hele landet samt medietilbuddene til syns- og hørehæmmede i Danmark. For at indgå et bredt forlig var vi nødt til at acceptere afskaffelsen af erhvervslicensen, selvom det betød en række nedskæringer men det lykkes SF at få 30 mia. ekstra tilført til DR, så nedskæringerne ikke blev så voldsomme. Vi fik heller ikke kravet om billigere licens til unge igennem. I kølvandet på aftalen kom der en stor politisk diskussion om de efterfølgende besparelser i DR og nedlægningen af DR s underholdningsorkester. For SF er det afgørende at politiske partier ikke skal blande sig i DR s bestyrelses prioriteringer. Idrætspolitisk aftale SF var i maj 2014 med i en aftale om den fremtidige organisering og finansiering af idrætten i Danmark. Aftalen indebærer, at Anti Doping Danmark bliver styrket, Sport Event Denmark bliver forankret og Team Danmarks talentudviklingspulje bliver genetableret. Vi var glade for, at det lykkedes at styrke Idrættens Analyseinstitut, og at der fremover skal udarbejdes mål for idrætspolitiske initiativer. Ligestilling: Øremærket barsel til fædre: Mødre og fædre er forældre på lige fod og skal have reelle muligheder for at være det. Men vi er endnu langt fra et ligestillet forældreskab. Fædre tager stadig kun 7-8 pct. af den samlede orlov på barselsdagpenge. SF har derfor fremsat lovforslag, hvor vi pålægger regeringen inden d. 1. april 2015 at fremsætte et lovforslag, der sikrer indfasning af fædres og medmødres ret til længere barselsorlov. Orloven skal indgå i den samlede barsels- og forældreorlov. Hvis faderen eller medmoderen ikke benytter de 12 uger, skal de bortfalde, men i indfasningsperioden skal der dog gives mulighed for at ikke benyttede uger kan overføres til moderen. Sorgorlov også til fædre/medmødre: SF har fremsat B forslag om at sikre forældre samme rettigheder til sorgorlov, når de mister et barn. Som reglerne er i dag, har moderen til et dødfødt barn eller et barn, der dør inden den 32. uge efter fødslen, ret til 14 ugers fravær, mens faderen eller medmoderen alene bevarer den almindelige ret til 2 sammenhængende ugers fravær efter fødslen. Fædre og medmødre, der mister et barn, bliver ligeså hårdt ramt af sorg, som moderen til barnet. Det skal barselsloven tage højde for. Lovforslaget skal ligestille forældrene ved spædbarnsdød og sikre, at begge forældre får ret til fravær og barselsdagpenge i 14 uger. 5

6 Miljøområdet: SF s grønne krav til finanslovsforhandlingerne: Vores krav til finanslovsforhandlingerne var derfor bl.a. mere natur, økologi og flere penge til grøn erhvervspolitik. Det blev opfyldt. Samtidig blev det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP), der giver mulighed for at private virksomheder kan udvikle, prøvekøre og demonstrere nye grønne teknologier styrket ved, at programmet får sin egen lov og bestyrelse. Endelig fik SF med finansloven vedtaget vores B forslag om etableringen af et grønt nationalregnskab, der er et supplement til det nuværende nationalregnskab men med fokus på at belyse, hvordan vi anvender vores ressourcer og om samfundet bevæger sig i en mere bæredygtig retning. SF ønsker ingen forringelser af randzonerne: Med en vækstaftale for fødevareområdet lavede regeringen en aftale med de borgerlige partier, som halverede de såkaldte randzoner. Randzoneloven forbyder landmændene at dyrke jorden omkring vådområder og er blevet vedtaget for at sikre balance i miljøet. SF er imod forringelser af randzoneloven, fordi det svækker miljøindsatsen overfor landbrugets forurening af vore vandløb og søer. Væk med de hormonforstyrrende stoffer: Alt for mange piger kommer for tidligt i puberteten og ufrugtbarhed bliver et større og større problem. Den stigende grad af hormonforstyrrelser skyldes, at flere og flere kemikalier viser sig at være hormonforstyrrende. Nogle af stofferne, som ophobes i kroppen, går over i brystmælken og herved videregives kemikalierne til vores børn. Disse tendenser skal bremses. For SF har det bl.a. været vigtigt at få afsat penge til yderligere forskning i hormonforstyrrende stoffer. Det er helt, helt afgørende, at vi i Danmark kan ligge helt i front på det her område. Derfor var det vigtigt for os, at få etableret og afsat 50 mio.kr. til en ny afdeling på Rigshospitalet til øget forskning. Det skete med finansloven for Retsområdet: Handling efter terrorangreb Ytringsfriheden er helt central for et frit og demokratisk samfund. Terrorangrebene i Paris og København var desværre endnu et frygteligt bevis på, at den holdning ikke deles i ekstreme bevægelser. SF vil holde regeringen op på at bekæmpe radikalisering og lukke de sikkerhedshuller, som vi desværre så under angrebet i København. Derfor har SF fremlagt en række forslag til, hvordan vi kan sikre os imod forfærdelige terrorangreb, som det, der har ramt Danmark. I alt 17 forslag der bl.a. handler om en indsats i fængslerne, strafferetlige sanktioner og politiindsatsen samt den forebyggende indsats. Regeringen har fremsat sit bud på en terrorpakke, som skal målrette 970 millioner kroner til øget kamp mod terror. Her ligger bl.a. en styrkelse af politiet i 2015 på 130 millioner. Det er ikke lykkedes at lave en aftale på området, derfor lægges merudgifterne for 2015 frem som et aktstykke i Folketingssalen. Indsats overfor Syrienskrigere: I SF betragter vi det som et meget alvorligt problem, at personer, som er født og opvokset i Danmark tager til Syrien og Irak for at deltage i krigshandlinger side om side med ekstreme islamister. Det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Derfor bakker vi i SF op om regeringens forslag om at stramme lovgivningen overfor syrienskrigerne bl.a. med mulighed for at tilbageholde personer, fratage dem deres pas og udstede et udrejseforbud eller inddrage en opholdstilladelse, hvor en overtrædelse vil kunne straffes med fængsel i op til 2 år. 6

7 I SF har vi været meget bekymrede for retssikkerheden ved at indføre sådanne vidtgående forslag, derfor fik vi i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i Folketinget en såkaldt solnedgangsklausul med i forslaget. Skatteområdet: Bekæmpelse af skattely Hvert eneste år forsvinder milliarder af kroner ud af landet, skjult på konti i andre lande. Både fra virksomheder og private. Penge, som staten, og dermed borgerne, går glip af. Penge som kunne have været brugt på skoler, sygehuse og ældrepleje. Problemet er, at lovgivningen, både nationalt og internationalt, ikke har fulgt med udviklingen, hvor penge flyttes rundt og kanaliseres til lande med lav eller ingen skattesatser. Særligt store multinationale virksomheder har alt for gode muligheder for at undgå at betale skat til fællesskabet. Det skal vi lave om på. SF fremsatte i løbet af året derfor B-forslag, der skulle indføre begrænset skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber og partnerselskaber, ligesom SF opfordrer regeringen til hurtigst muligt at forsøge at få ændre den nødvendige EU-lovgivning, så det bliver muligt at udelukke virksomheder fra at få opgaver for det offentlige, hvis de anvender skattely Tatoveringer skal pålægges almindelig moms SF har fremlagt forslag, der pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der skal sikre, at alle typer af tatoveringer pålægges almindelig moms på 25 pct. Tatovører, der arbejder med egne kunstneriske forslag og tegner i fri hånd er momsfritaget, hvorimod tatovører, der tatoverer efter skabelon, har pligt til at betale almindelig moms på 25 pct. Da det er svært at holde kontrol med, at typen af tatoveringer stemmer overens med den betalte moms, har SF foreslået, at alle tatoveringer bliver pålagt almindelig moms. Socialområdet: Klippekort til ældre i hjemmeplejen: I Københavns kommune har SF s sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen sikret de svageste ældre to timers ekstra hjemmehjælp om måneden, som de selv må bestemme hvad skal bruges til. Med finansloven for 2015 bliver et lokalt SF initiativ nu landsdækkende. Ordningen giver livskvalitet for den enkelte og betyder, at ældre, der har svært ved at komme ud på egen hånd, får nogle muligheder for nogle gode og positive oplevelser - eller ekstra rengøring til den runde fødselsdag, hvis det er det, som der vælges. Nedskæringsstop på ældreområdet: I de senere år er ældreservicen blevet skåret ned i mange kommuner. Ældremillliarden fra finansloven for 2014 har kun delvist rettet op på det. Det kan ikke fortsætte, især ikke fordi antallet af ældre vil vokse i de kommende år. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår. SF foreslår derfor et nedskæringsstop i ældreplejen. Der skal afsættes et ekstra beløb svarende til væksten i antallet af ældre under hensyntagen til at fx en 85-årig i gennemsnit har brug for mere hjælp end fx en 70-årig. Der svarer til ca. 4 mia. kr. i 2019 i forhold til Børnekonvention: SF har stillet B forslag om inkorporering af børnekonventionen i dansk ret. Det vil både have symbolsk og juridisk betydning. Danmark har ratificeret FN s børnekonvention i 1989 og har derfor siden 1991, hvor folketinget vedtog ratifikationen, været forpligtet til at overholde konventionen. Men selv om folketinget 7

8 henover årene har fulgt op på ratifikationen og vedtaget en række gode børnepolitiske initiativer - senest overgrebspakken, styrkelsen af det sociale tilsyn og vedtagelsen af en ny folkeskolelov med fokus på børns trivsel - så vil en inkorporering være af FN s konvention om barnets rettigheder i dansk ret utrolig vigtig Satspuljeforhandlingerne på socialområdet Ved satspuljeforhandlingerne i år blev der på det sociale område bl.a. afsat flere penge til efterværn for anbragte unge. Midlerne skal bl.a. anvendes til øget netværk for de unge, når de bliver 18 år, vejledning og mentorordninger. SF havde gerne set at der var sat flere penge af sammen med et retskrav for de unge, det kom vi ikke i mål med. Der blev også afsat penge til bl.a. både demensboliger og demensstøtte Sundhedsområdet: Obligatorisk indsats for børn som pårørende: SF har fremlagt B forslag, der pålægger regeringen inden udgangen af indeværende samling, at fremsætte lovforslag, der sikrer, at der indføres en obligatorisk indsats overfor børn op til 18 år som er pårørende til alvorligt fysisk syge, sindslidende, selvmordstruede eller misbrugere. Indsatsen skal indeholde oprettelsen af et nationalt kompetencenetværk, udnævnelse af børneansvarlige på alle afdelinger på sygehusene samt indførsel af en informationspligt overfor børnene, således at det almindelige sundhedspersonale har pligt til at informere og støtte børn som pårørende ved behov Forebyggelse fra finanslov Vi skal bl.a. blive endnu bedre til at forebygge sygdomme. Danskerne skal leve længere med et godt helbred. Med finansloven for 2015 var SF med til at afsætte ekstra penge til den forebyggende indsats. Pengene for de næste år skal udmøntes i starten af Ny psykiatrilov Formålet med den nye psykiatrilov er at øge fokus på ligeværd, patientindflydelse, pårørende inddragelse, dialog og samarbejde i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling og dermed sikre, at anvendelse af tvang alene sker, når alle andre muligheder er udtømt. Der indføres en formålsbestemmelse der sætter fokus på selvbestemmelse, ligeværd og respekt for den enkelte. Der bliver pligt til at indhente forhåndstilkendegivelser fra patienten om hvordan de vil behandles, hvis tvang kommer på tale. Og der sættes en række skrappere betingelser for langvarige bæltefikseringer med det formål at halvere tvangen. Alle tre elementer har været SF mærkesager. Trafikområdet: Aftale om Bornholmertrafikken Som en opfølgning på sommeren vækstaftale blev der landet et bredt forlig med alle folketingets partier undtagen EL om fremtidens bornholmertrafik. Forliget er med til at sikre forsat daglig drift både fra Ystad og Køge til Rønne, samtidig med at der kommer betydelige takstsænkninger på godstransporten og en takstsænkning på ca. 10 pct. på persontrafikken. Femernforbindelsen: Femernforbindelsen, der blev aftalt af et bredt flertal i Folketinget i 2008, vil i denne folketingssamling blive omsat til en egentlig anlægslov, og der vil blive indgået aftale med de entreprenører, der skal stå i spidsen for arbejdet. Arbejdet vanskeliggøres dog af, at man ikke endnu ikke har kunnet komme i havn med et tilbud, der ligger inden for aftalens økonomiske rammer. Dette problem forventes dog at komme på plads hen imod sommer, når man får afpasset kravspecifikationerne og tidsforløbet af anlægget. 8

9 Udlændinge- og integration: Asylstramninger skal ikke gå ud over børnene: Det stigende antal flygtninge giver selvfølgelig nogle udfordringer men skal ikke gå ud over børnene. Regeringen har på grund af det stigende antal flygtning ønsket at indføre en midlertidig opholdstilladelse til flygtninge med behov for beskyttelse på baggrund af en særlig alvorlig situation i hjemlandet. Den skal i første omgang kun gælde et år. Altså en 1-årig midlertidig beskyttelsesstatus. Samtidig skal en udlænding, der får midlertidig beskyttelsesstatus, først kunne få familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter 1 år. I SF er vi åbne overfor at ændre udlændingeloven, hvis der er åbenlyse problemer med den måde, som reglerne er indrettet i dag, men vi kan ikke støtte meningsløse ændringer eller stramninger, som kommer til at gå ud over især børnene Det udenrigspolitiske område: Dansk anerkendelse af Palæstina som stat: SF fremsatte i december beslutningsforslag for dansk anerkendelse af Palæstina som stat. En bred anerkendelse fra det internationale samfund vil være et stærkt signal i forhandlingerne om en tostatsløsning og styrke de moderate kræfter i det politiske Palæstina. Efter sommerens blodige konflikt, en fortsat lammelse af fredsprocessen og Israels videre udvidelse af bosættelser ønskede SF med forslaget at vise, at Danmark følger den svenske regering og en lang række europæiske parlamenter i anerkendelsen af Palæstina. Nedsættelse af en udenrigskommission: SF har fremsat et beslutningsforslag om, at regeringen at nedsætte en udenrigskommission, som skal analysere nye udfordringer for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i de kommende år og hvordan danske interesser i den sammenhæng bedst kan varetages, definere de centrale opgaver for udenrigstjenesten i de kommende år og komme med forslag til en organisatorisk styrkelse af udenrigstjenesten, så opgaverne kan løses på bedst mulig vis Indsatsen mod ISIL i Irak: SF støtter det danske bidrag til den brede internationale indsats mod ISIL, for at beskytte millioner af civile mod overgreb og forfølgelse. Passivitet fra det internationale samfund i sådan en situation er direkte uansvarlig. En langsigtede plan for at skabe en holdbar løsning i området er dog helt nødvendig, så vi ikke igen ender i en udsigtsløs krig uden klare mål og positive resultater for de mennesker vi skal hjælpe. Modsat 2003 er der i indsatsen i Nordirak tale om en bred koalition, hvor også sunni-muslimske, arabiske lande deltager. Det For SF har det været helt afgørende, så indsatsen for at svække ISIL ikke er nogen konflikt mellem Vesten og den muslimske verden. Besparelser på ulandsbistanden blev reduceret Som følge af det store antal asylansøgere ønskede regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne at reducere ulandsbistanden med 350 mio. kr. i 2014 og 2,5 mia. kr. i Det er lykkedes undervejs at få forhandlet besparelserne i 2014 væk, og reducere besparelserne i 2015 til 1 mia. kr., dog således at de kan nå op på 1,5 mia. kr. såfremt regeringens prognose for antallet af asylansøgere holder. Der er ikke sparet på klimabistanden, og den fattigdomsorienterede bistand er blevet skånet mest muligt. Det har ikke været muligt at friholde sidstnævnte helt, fordi den udgør så stor del af den samlede bistand. I mange tilfælde er der dog tale om at udskyde projekter frem for at droppe dem 9

10 Undervisningsområdet: Ny reform skal sikre flere faglærte i fremtiden: SF var med til at fremlægge reformen af erhvervsuddannelserne som en del af regeringen, og vi var med i den endelige aftale, der blev indgået i starten af Med aftalen kommer der færre indgange på erhvervsuddannelserne, kvaliteten bliver forbedret, der bliver et særlig tilrettelagt forløb for voksne over 25 år, som har erhvervserfaring og der bliver indført et karakterkrav på 02 i gennemsnit i dansk og matematik. Samtidig er der fastlagt klare mål og prioriteringer for optag og gennemførelse. Serviceeftersyn af gymnasierne: Regeringen er kommet med et oplæg til et serviceeftersyn af gymnasiereformen bl.a. med færre studieretninger, et adgangskrav på 2 i gennemsnit i faget danske og matematik, flere undervisningstimer i de eksamensfri perioder samt konkrete resultat mål i forhold til at alle elever skal udfordres, trivslen skal styrkes og betydningen af social arv skal mindskes. For SF er uddannelse helt afgørende for at bryde den negative sociale arv. Derudover skal gymnasierne fortsat være almendannede, styrke fagligheden dog uden at det bliver alt for akademisk og sikre at der er tid til kerneopgaverne. Endelig skal de unge motiveres bedst muligt, så lysten til læring opretholdes og ikke spildes på kunstig tværfarlighed, som lærerne ikke har tid til og eleverne ikke overblik over. Det er det spor SF vil forfølge i de kommende forhandlinger. Økonomi og finanspolitik: Den stigende ulighed til debat i Folketingssalen: Danmark er et forholdsvis lige land. Det skyldes vores skattesystem og velfærdssamfund. Men uligheden er også stigende i Danmark og formuefordelingen helt skævt fordelt. Samtidig stiger formuerne hurtigere end de almindelige indkomster og nedarves fra generation til generation. Derfor fremsatte SF i løbet af året et B forslag om en lighedsudredning i Folketinget. Underforbrug i kommunerne skal bremses Kommuner og regioner skal have reel mulighed for at bruge de penge, der er afsat til velfærd. I dag bruger de langt færre penge. Det skyldes, at de frygter de sanktioner, der træder i kraft ved selv meget små overskridelser. SF ønsker at bevare sanktionerne - for kommuner og regioner skal ikke bruge flere penge end de har lov til men vi ønsker, at sanktionerne skal lempes for at mindske underforbruget. Vækstplan Flere ledige skal have et arbejde. Det er derfor, at SF har fremlagt en vækstplan som vil sikre i alt arbejdspladser. Både indenfor det private og offentlige arbejdsmarked. Vi vil bl.a. indføre en grøn boligjobordning finansieret af en udskydelse af selskabsskattelettelser og styrke den grønne erhvervspolitik for at sikre flere grønne produktionsarbejdspladser. 10

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014.

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Side 1 af 5 Notat Dato 19. juni 2014 Fælles forståelse om skitse til Vækstpakke 2014 Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Aftalen er en opfølgning på

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Udfordringer på Familie- og uddannelsesudvalgets område Til: Familie- og uddannelsesudvalget 13. januar 2010, pkt. 1. Dato: 2. januar 2010 Sagsbeh.: Rita Pedersen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere