Regeringens første 100 dage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens første 100 dage"

Transkript

1 Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen

2 Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering. Det danske samfund har brug for fornyelse og nytænkning. Velfærden skal udbygges og der skal skabes ny vækst og dynamik i samfundet til glæde for alle. Regeringen tager fat på løsningen af denne opgave med det samme. Derfor fremlægger regeringen i dag et program med en detaljeret oversigt over arbejdet for de første 100 dage. 1

3

4 Regeringens første 100 dage Inden for de første 100 dage vil regeringen tage følgende initiativer som første skridt til gennemførelse af regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse : Offentlig økonomi - Fremsættelse af forslag til en midlertidig bevillingslov - Fremsættelse af forslag til finanslov for 2002 med hertil knyttede forslag - Fastlæggelse af statens tilskud til Færøerne Erhverv, skat mv. - Iværksætte skattestop - Beslutning om konkurrenceevnepakke (0,5 mia.kr.) for erhvervslivet - Fremsættelse af forslag om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser - Fremsættelse af forslag om en moderniseret hjemme-pcordning - Fremsættelse af forslag om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte dataforbindelser tilsluttet en ansats hjemme-pc med adgang til arbejdsstedets netværk - Forslag til strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren - Fremsættelse af forslag om omkostningsdækning i skattesager - Fremsættelse af forslag om større skattefrihed ved udlejning af værelser - Fremsættelse af forslag til ændring af ejendomsværdiskatten i forbindelse med personers køb og salg af boliger - Nedsættelse af udvalg til reform om blandede ejerformer i områder med mange almene boliger - Fremsættelse af forslag om omlægning af det særlige pensionsbidrag (SP) - Fremsættelse af forslag om afskaffelse af ordningen med offentlige repræsentanter i finansielle institutter 3

5 Miljø - Oprettelse af et uafhængigt Institut for Miljøvurdering - Fremsættelse af forslag om kommunerne som planmyndighed inden for byzonen - Fremsættelse af forslag om regelforenkling gennem overførelse af landzonekompetencen til kommunerne - Fremsættelse af forslag om ændrede regler for placering af gyllebeholdere ude på markerne - Fremsættelse af forslag om mulighed for udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger - Fremsættelse af forslag om bedre muligheder for at foretage tilbygninger og større ombygninger i det åbne land - Fremsættelse af forslag om ret til at opføre eller indrette en yderligere bolig på en landbrugsejendom, når det sker som led i et generationsskifte eller til brug for en medhjælper Sundhed - Fremsættelse af forslag om frit valg pengene følger patienten - Fremsættelse af forslag om mulighed for privat hjemmesygepleje - Fremsættelse af forslag om kommunal støtte til sygdomsbehandling - Fremsættelse af forslag om lempelse af kravene for udstedelse af autorisationer til udenlandske læger med henblik på en afhjælpning af den akutte lægemangel - Nedsættelse af et hurtigt arbejdende udvalg, som inden for de første 100 dage skal fremlægge forslag til nødvendige ændringer af strukturer, overenskomster, uddannelser mv. med henblik på at få en bedre ressourceudnyttelse og varig afkortning af ventelisterne i sundhedssektoren - Nedsættelse af et rådgivende udvalg, som skal udarbejde forslag til løbende, konkrete reformer af sygehussektoren med henblik på en hurtig nedbringelse af ventelisterne, bl.a. gennem øget produktivitet ved resultatbevillinger 4

6 Sociale indsats - Nedsættelse af Rådet for socialt udsatte, som skal følge indsatsen for de svageste i samfundet og komme med forslag til forbedringer - Offentliggørelse af reformprogrammet Det fælles ansvar udvidelse af det offentliges indsats og inddragelse af private hjælpeorganisationer i det sociale arbejde Børnefamilier - Fremsættelse af forslag om 1 års fleksibel barselsorlov - Fremsættelse af forslag, som giver hver enkelt kommune frihed til at yde tilskud til familier, som vælger at passe deres børn selv Ældre - Fremsættelse af forslag om frit valg af plejehjem og plejebolig - Fremsættelse af forslag om visitation af ægtepar og samlevende til plejehjem og plejebolig - Fremsættelse af forslag om hjemmehjælp frit valg, større fleksibilitet mv. Folkeskole - Der indledes forhandlinger om en styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen - Fremsættelse af forslag om ophævelse af kommunernes pligt til at tilbyde modermålsundervisning Arbejdsmarked - Fremsættelse af forslag om sikring af retten til at indgå aftale om deltidsarbejde - Fremsættelse af forslag om etablering af statslig, tværgående a- kasse og om ophævelse af forbud mod tværfaglige a-kasser - Igangsættelse af et udvalgsarbejde med det formål at sikre, at krav om medlemskab af bestemte foreninger ikke forhindrer nogen i at udøve deres erhverv - Fremsættelse af forslag om et optjeningsprincip for kontanthjælp - Drøftelse med arbejdsmarkedets parter om bedre arbejdsmiljø 5

7 Udlændinge og integration - Samlet udspil til en stramning af udlændingeloven og en forbedring af integrationsindsatsen - Fremsættelse af forslag om strammere regler for tildeling af dansk statsborgerskab Retssikkerhed - Fremsættelse af forslag til ændring af straffeloven og retsplejeloven mv. (antiterrorpakke) - Fremsættelse af forslag om skærpede strafferammer for vold, voldtægt, uagtsomt manddrab og menneskesmugling - Fremsættelse af forslag om skærpelse af straffen for biltyveri - Fremsættelse af forslag om bedre vidnebeskyttelse ved grov organiseret kriminalitet - Fremsættelse af forslag om skærpede regler for udgang fra fængslerne - Fremsættelse af forslag om begrænsning af indsattes adgang til aktindsigt - Igangsættelse af udvalgsarbejde i Straffelovrådet om en generel modernisering af strafferammerne, således at straffene i højere grad kommer i overensstemmelse med en nutidig retsopfattelse - Nedsættelse af retssikkerhedskommission, som skal komme med forslag til lovændringer til forbedring af borgernes retssikkerhed Regelforenkling - Oprettelse af en regelforenklingsenhed i Finansministeriet Menneskerettigheder - Oprettelse af en særlig menneskerettighedsenhed i Udenrigsministeriet 6

8

9

Vækst, viden og investeringer - de næste skridt

Vækst, viden og investeringer - de næste skridt Vækst, viden og investeringer - de næste skridt Regeringen Januar 2003 Vækst, viden og investeringer - de næste skridt Udfordringer Regeringens mål er at styrke Danmarks position i den absolutte top, når

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006 Forord Folketingsåret 2005-2006 er ved at nå

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004

REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 Regeringen Redaktionens afslutning 26. maj 2004 Forord Inden vi tog fat på dette folketingsår fremlagde regeringen i august 2003 et supplerende regeringsgrundlag

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed

Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed Nye mål Nye Mål Verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015. Tryghed gennem forandring. Reform af offentlig sektor. Fremtidens velfærd. Danmark i Europa. Regeringsgrundlag Februar 2005 Sammenfatning

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN...

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget Fttm001.fm Page 1 Friday, October 8, 2004 4:21 PM (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1 1. møde Tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 12.00 Aldersformanden (Svend Auken): Velkommen til det nye folketingsår.

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

BA10 - endelig aftale 8. november 2010

BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Socialministeriet BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsat i ghettoområderne og anvendelsen

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Juni 2008 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Regeringen Redaktionens afslutning 3. juni 2008 Forord Folketingsåret 2007-2008 har været

Læs mere

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat.

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat. Direktionssekretariatet j. nr KBN 18. november 2009 Aftale om finanslov for 2010. Der er den 12. november 2009 indgået aftale om finansloven for 2010. Dette notat indeholder en beskrivelse af de hovedpunkter

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet

SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet Folketingsgruppens beretning til landsmødet SF har som parlamentarisk grundlag for regeringen arbejdet for så store SF-aftryk som muligt på de aftaler, vi har indgået. Fokus har været på fortsat udvikling

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004. Hvis vi havde. mandater... Der er fremtiden til forskel

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004. Hvis vi havde. mandater... Der er fremtiden til forskel DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004 0 Hvis vi havde mandater... Der er fremtiden til forskel Det radikale udspil til finanslov for 2005 INDLEDNING: DER ER FREMTIDEN TIL FORSKEL..............3

Læs mere

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere