Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet"

Transkript

1 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for De foreløbigt kendte økonomiske konsekvenser for Silkeborg Kommune som de kendes ud fra Finanslovsaftalen og indtil nu fremsatte lovforslag - præsenteres også. Der er taget udgangspunkt i, at Silkeborg Kommunes andel udgør 1,6 % af de afsatte midler. Notatet beskriver initiativerne: 1. Uddannelsesløft for ledige 2. En særlig ungeindsats (ungepakken) 3. Etablering af uddannelsespulje 4. Social dumping 5. Udvidelse af seniorjob 6. Flere fleksjob Finansiering af aftalen Initiativerne finansieres bl.a. ved en reduktion i driftsloftet til aktivering. Tilskuddet pr. helårsperson under driftsloftet reduceres ifølge lovforslag fra den 16. november fra et forventet niveau på pr. helårsperson i 2013 til følgende satser for de kommende år: (2013-niveau) Tilskud pr. helårsperson Reduktionen af driftsloftet medfører mindre refusion, som for Silkeborg Kommune kan skønnes til følgende: Mindre refusion pga. reduktion af driftsloftet (mio. kr.)* ,81-1,66-1,47-0,28 * Beregningen skal tages med forbehold, da der antages et uændret antal personer på de forskellige forsørgelsesydelser i hele perioden. Ifølge lovforslagene finansieres initiativerne også over DUT, budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Der er endnu ikke er fremsat lovforslag ift. finansieringen af initiativerne på fleksjobområdet. Anne Trabolt/Michael Anderson Job- og Borgerservice Staben Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 1) Uddannelsesløft for ledige Ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013, får ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb. Retten til uddannelse eller opkvalificering gælder i 26 uger efter udløbet af dagpengeperioden. Ikke-forsørgere kan få 60 pct. af den maksimale dagpengesats, mens forsørgere kan få 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Formue og ægtefælles indkomst modregnes ikke i forsørgelsesydelsen. De ledige i ordningen friholdes for eventuel deltagerbetaling. Kommunerne får ansvar for at administrere ordningen og udbetale den særlige uddannelsesydelse til ledige i målgruppen. Kommunerne/jobcentrene skal samtidig give de ledige mulighed for en kompetenceafklarende samtale i jobcentret i forbindelse med påbegyndelsen af forløbet og jobcentrene skal vejlede alle, der ønsker at deltage i et uddannelsesforløb. Herudover er jobcentrene forpligtet til at sikre, at den ledige i ordningen står til rådighed for arbejdsmarkedet og får formidlet job. Jobcentrene skal sikre, at den ledige påbegynder et uddannelsesforløb så tidligt som muligt efter ophør af dagpengeperioden. Det forventes, at a-kasserne understøtter deres medlemmer i at finde relevante uddannelsestilbud. Ifølge aftalen afsættes 480 mio. kr. i 2013 til at sikre forsørgelsen for de udfaldstruede som påbegynder en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengenes udløb. Silkeborg Kommunes andel antages at udgøre ca. 7,68 mio. kr. 2) En særlig ungeindsats Regeringen og Enhedslisten har tidligere indgået aftale om en ungepakke, som skal nedbringe ledigheden blandt unge. Aftalen indeholder initiativer, der dels skal sikre, at flere unge kommer i gang med en uddannelse og dels skal nyuddannede uden job have bedre mulighed for konkret erhvervserfaring som vej mod ordinært arbejde. Aftalen indebærer bl.a., at der igangsættes følgende seks initiativer: Brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelser Praktikkonsulenter på erhvervsskolerne bl.a. til at opsøge virksomheder Mere fleksibel voksenlærlingeordning for ledige Oprettelse af en fagpilotordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til at ansætte en erhvervsuddannet ung under 30 år. Styrkelse af jobrotationsordning Styrkelse af videnpilotordningen, hvor små og mellemstore virksomheder kan få støtte til at ansætte en medarbejder med lang videregående uddannelse. Side 2

3 Mio. kr Landsplan Silkeborg Kommune 0,74 2,96 3,49 1,80 1,33 3) Etablering af uddannelsespulje Der etableres en uddannelsespulje, som skal anvendes til et uddannelsesløft for ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser. Jobcentre kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsestilbud til ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser. Mio. kr Landsplan Silkeborg Kommune 2,00 2,40 Den nærmere udmøntning af puljen aftales medio ) Social dumping Aftalen indeholder en række forskellige initiativer. De fleste har ikke umiddelbart betydning for Silkeborg Kommune, men er initiativer indenfor Arbejdstilsynet, SKAT m.fl. Der skal etableres en fælles serviceskranke for udenlandske virksomheder. Det ses ikke af aftalen, om der er tale om en opgave pr. kommune, eller om det er en landsbaseret opgave. 5) Udvidelse af seniorjob Der sker en mindre udvidelse af personkredsen, som er berettigede til seniorjobs, som følge af at der er sket en forhøjelse af efterlønsalderen. Seniorjobordningen er målrettet personer med ret til efterløn, der opbruger dagpengeretten, og som har max. fem år til efterlønsalderen. Tilbagetrækningsreformens forhøjelse af efterlønsalderen, herunder fremrykningen af forhøjelsen af efterlønsalderen pr. 1. januar 2012, har medført, at en række personer ikke længere kan få et seniorjob i kommunen som forventet, fordi deres dagpengeret er udløbet mere end 5 år før efterlønsalderen. Med aftalen indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. Side 3

4 Mio. kr Landsplan Silkeborg Kommune 0,88 1,04 6) Flere fleksjob Forslaget indeholder en række forskellige initiativer, som aftaleparterne skønner kan medvirke til etablering af op mod ekstra fleksjob frem mod Fleksjob-bonus Midler fra Forebyggelsesfonden prioriteres til et forsøg med en fleksjob-bonus til virksomheder, der ansætter en person i et fleksjob i ti timer eller mindre om ugen. En bonus består i et engangstilskud på kr., som bliver udbetalt, når medarbejderen har været ansat i seks måneder. Fleksjobambassadører i kommunerne Der igangsættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst to fleksjobambassadører i hver kommune. Fleksjobambassadørerne skal skabe en kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser Der etableres forsøg med en ny type kommunale fleksjob. Kommunen ansætter en person i et fleksjob, hvorefter kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på fx private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser For at forbedre muligheden for fleksjobansættelser for personer med psykiske lidelser etableres en ordning, der giver virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger og til generel bistand i forbindelse med ansættelse af mennesker i fleksjob med psykiske lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlige kompetencer og kendskab til målgruppen. Fleksjobværksteder Der etableres et forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres med en aftale om, at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob. Side 4

5 Fleksjob i den offentlige sektor For at understøtte skabelsen af flere fleksjob hos offentlige arbejdsgivere nedsættes en arbejdsgruppe, som frem mod forhandlingerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2014 og fremadrettet skal belyse mulighederne for at oprette yderligere fleksjob i den offentlige sektor. Arbejdsgruppen får desuden til opgave at gennemføre en intensiv opfølgning på initiativerne, herunder løbende indrapportering fra de kommunale fleksjobambassadører. På landsplan Mio. kr Fleksjob-bonus til virksomheder Fleksjobambassadør Forsøg med ny type kommunale fleksjob Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser Forsøg med fleksjobværksteder Silkeborg Kommunes andel Mio. kr Fleksjob-bonus til virksomheder 0,56 0,56 0,56 Fleksjobambassadør 2,16 1,92 1,12 Forsøg med ny type kommunale 0,16 fleksjob Rådgivning til virksomheder med 0,08 0,08 0,08 fleksjobansatte med psykiske lidelser Forsøg med fleksjobværksteder 0,16 Side 5

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat.

Der er således en også en række initiativer i finansloven som ikke er medtaget i nærværende notat. Direktionssekretariatet j. nr KBN 18. november 2009 Aftale om finanslov for 2010. Der er den 12. november 2009 indgået aftale om finansloven for 2010. Dette notat indeholder en beskrivelse af de hovedpunkter

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere