Vitalitet - Marts årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vitalitet - Marts 2008-39. årgang"

Transkript

1 Vitalitet - Marts årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl i Langesøhallen i Morud kl Indmarch kl Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads, Jacob kl Forældre/barn Mette H, Trine D kl Spring 4.+5.kl. Anita, Pernille, Lise, Gunvor, Pia kl Puslinge drenge 4+5 år Anette B, Louise,Sophie, Kirstine kl Puslinge piger 4+5 år Dorthe, Lotte, Stine, Anna, Kristine kl Piger 0.+1.kl. Mette H,Line, Anna, Julie, Kristine kl spring Pernille, Torben, Lise,Nicolaj,Mathias kl Aktive /bl. hold/spændstige Mette M kl Rytmepiger + juniorspring Malene, Britt,Pernille Torben, Niels, Henning kl Udmarch af alle hold Entré: Voksne 20 kr. Børn fra 14 år 10 kr.

2 morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt indenfor: Blikarbejde VVS Naturgasinstallationer Solvarmeanlæg E-installationer Værksted: Åbakkevej 5, Vitalitet Marts 2008

3 Telefonliste Morud Idrætsforening Hovedformand Preben Jensen Næstformand Lisbeth Østergaard Hovedkasserer Klaus Ølund Larsen Sekretær Mette Hansen ; Aktivitetsudvalget Mette Mathiesen Formand for hallen Svend E. Dons Langesøhallen Peter Christiansen Fax Halinspektør Peter Christiansen Solsikkeudvalget. Heidi Hansen Loppemarkedet Lars Møllegård Afdelingsformænd Badminton Jan Hinze Volleyball Peter Tellefsen Bridge Bo Antonsen Fodbold Leif Mortensen Gymnastik Mette Mathiesen Håndbold Claus Nielsen Svømning Svend Hvid Hansen Tennis Jens Dalsbo Klubhuset Vitalitet Erling Jensen Arkiv & Historieudvalget Torben Skovhus Deadlines: Se side 15. Nordfyns Foreningssamvirke/Folkeoplysningsudvalg Flemming Schou Christensen Vitalitet Marts

4 50 års jubilæum Gymnastikopvisning - og nu også bladet i farver forår afholdes således den store gymnastikopvisning i Langesøhallen, hvor det ene gymnastikhold efter det andet viser resultatet af vinterens træning. Læs nærmere herom i bladet og lad os ses til opvisningen. I næste udgave af Vitalitet vil Gymnastik Afdelingen berette om sin historie, som er ældre end foreningens. Det kan I se frem til at læse. Morud Idrætsforening har snart bestået i 50 år, idet foreningen blev stiftet 10. december 1958 under navnet Vigerslev Idrætsforening. Navneskiftet til MI fra VI blev besluttet i 2002 og gennemført i Således burde jeg have introduceret jubilæumsåret i februarudgaven af Vitalitet, men årstal for navneskiftet kiksede. Og til sidst ja du har set det: Vitalitet har fået et ansigtsløft og bliver nu trykt i farver for første gang i bladets 39-årige historie! Med sportslig hilsen Preben Jensen Men som lovet sætter Vitalitet nu fokus på årene, som gik. Jeg har fået hjælp hertil af en af foreningens æresmedlemmer, Willy Rasmussen, af sportens og sammenholdets nestor Knud Pedersen, af foreningens mangeårige formand Hans Henning Nielsen og af kraftværket og inspiratoren Lars Roger Sørensen. Alle har de nedskrevet et erindringsbillede fra en periode, hvor de virkede med stor kraft til nytte for foreningens positive udvikling. Jeg kalder dem - sammen med mange nuværende og tidligere ledere, hjælpere og velyndere - for foreningens arv og kulturbærere. Gymnastik Afdelingen er altid helt fremme i skoene med det nyeste inden for motion. Men afdelingen er også garant for tradition. Hvert Gymnastikken er bladt de populære aktiviteter i Morud Idrætsforening. 4 Vitalitet Marts 2008

5 50 års jubilæum Fra VI 1958 til Mi Man så for sig et område op til Langesøskoven med ny skole, idrætsplads og friluftsbad. Af Willy Rasmussen, pensioneret lærer, Havrehedskolen. Den 10. december 1958 blev VIGERSLEV IDRÆTSFORENING stiftet, efter at der var afholdt ekstraordinær generalforsamling i de bestående foreninger. Foreningernes virke i Vigerslev sogn på daværende tidspunkt kan kort beskrives således: Vigerslev Gymnastikforening havde formand og bestyrelse og nogen aktivitet. Morud Boldklub havde formand, noget af en bestyrelse, men ingen aktivitet. Badminton, Friluftsbad, Husflidsskole m.fl. var hvilende eller afgået ved døren, friluftsbadet allerede i Den første helt store opgave, VI gik i gang med, var om- og nybygning af Morud friluftsbad. Lensbaronen på Langesø havde i 1936 skænket et engareal nede ved Stavisåen til anlæg af idrætsplads og friluftsbad. Det jordstykke, som i dag optages af Langesøhallen, var på daværende tidspunkt udlagt af Vigerslev sogneråd til bygning af en ny Vigerslev sogneskole til afløsning af sognets 5 små landsbyskoler i Vigerslev, Farstrup, Bredbjerg, Tågerud og Havrehed. Den ny sogneskole blev aldrig bygget der i 30 erne, men først midt i 50 erne og da ved den gamle Havredhedskole. Men planen om idrætsplads og friluftsbad blev gennemført. En kreds af private personer fik samlet underskrifter, der kunne kautionere for et lån på kroner. Entreprenør Pedersen, Bogense, gik i gang med bygning af badet. Omklædningsbygning med kontor/billetsalg og toiletter m.v. blev stort set bygget og betalt af ejeren af Farstrup savværk, Th. Nielsen. Med den gode entreprenør Pedersen sparede på både jern og cement, så et moderne ord som byggesjusk er en mild betegnelse for den måde, badet blev bygget på!! Derfor gik der kun 20 år, før badet var så nedslidt og sundhedsfarligt, at noget alvorligt måtte gøres. Den nyindstiftede idrætsforening foreslog i 1958 Vigerslev kommune, at foreningen overtog badet for derefter at om- og nybygge det mod, at kommunen hvert år gav et mindre beløb til badets drift. En ret lang planlægningsperiode blev påbegyndt: Resultatet blev, at idrætsforeningen i august 1960 påbegyndte nedrivning af det bestående friluftsbad. Ved om- og genopbygningen deltog omkring hundrede af idrætsforeningens medlemmer med ca frivillige arbejdstimer - nogle få med flere hundrede timer. Værdien af det frivillige arbejde blev vurderet til kroner, og der blev købt materialer Vitalitet Marts

6 Fra udgravningen af det nuværende friluftsbad og arbejdstimer for ca kr. Alt i alt et projekt på ca kr., da det stod klar til indvielse. Grundlovsdag den 5. juni 1962 var alt klar til 25 års jubilæum og genindvielse af Morud friluftsbad. Ved indvielsen udtalte formanden for Vigerslev Idrætsforening bl.a: Tak til alle, der gjorde det muligt at ombygge og nybygge Morud friluftsbad. Uden jeres indsats havde en almindelig landkommune i dag ikke kunnet møde op med idrætsplads og tilhørende friluftsbad. Tak til Dansk Idrætsforbund for kr. i direkte tilskud og kr. i form af rentefrit lån. Tak til Vigerslev kommune for kr. og for kr. fra Statens brandslukningsudvalg. Tak til alle handlende og vore dygtige håndværkere, der i mange tilfælde helt uden vederlag har gjort en indsats ved dette projekt. Sidst men ikke mindst tak til alle jer unge og nogle få ikke helt unge, der har arbejdet her på pladsen i to år eller på anden måde har ydet en indsats. Her skal ikke nævnes navne, men bl.a. har nogle få lærlinge trukket en meget stor del af dette ikke helt lille læs. Dansk Idrætsforbunds repræsentant, Poul Clausen, Odense, amtsskolekonsulent Viggo Land, Odense og sognerådsformand, Albert Christensen, Vigerslev, udtalte mange anerkendende og rosende ord og alle ønskede badet en lang og lykkelig levetid. Formanden for badet sagde som afslutning: Tak til alle jer, der ikke stillede krav om dette eller hint, men spurgte: Hvad kan vi gøre for denne sag? LANGESØHALLEN Kort tid efter at Vigerslev Idrætsforening var stiftet, og man var i gang med bygning af det nye friluftsbad, hørte man første gang nogle unge mennesker, der alle var med i V I, tale om bygning af en ny idrætshal på skolejorden det stykke jord, der lå foran idrætsplad- 6 Vitalitet Marts 2008

7 sen, og som Vigerslev Sogneråd midt i trediverne havde købt for her at bygge den nye sogneskole. Vigerslev Sogneråd gav tilsagn om, at den nye idrætsforening måtte benytte jordstykker og udnytte det på bedste måde. Daværende sognerådsformand Albert Christensen var altid positiv og nem at snakke med. Hvem der første gang sagde LANGESØHAL- LEN, husker ingen i dag, men den 24. november blev der indkaldt til et offentligt møde i kantinen på Farstrup Savværk. Her blev planen for Langesøhallen forelagt forsamlingen, og mødet sluttede med, at der blev nedsat et udvalg bestående af: Sv. Aage Andersen, Bredbjerg Carl Hansen, Morud Hans H. Henriksen, Morud Jørgen Juul, Vigerslev Willy Rasmussen, Havrehed. Efter to års planlægningsarbejde kunne haludvalget sætte punktum for første etape. I april 1969 modtog haludvalget følgende skrivelse fra kommunen: Sognerådet har på sit møde den 8. april behandlet og godkendt, at der etableres en træningshal på et af kommunens ejet areal i Morud. I oktober blev der indkaldt til stiftende møde for den Selvejende institution Langesøhallen. Følgende bestyrelse blev valgt: Sv. Aage Andersen, Bredbjerg Erik Buse, Morud Erik Christensen, Veflinge Frede Longsholm, Veflinge og Willy Rasmussen, Havrehed. Bemærk at Veflinge er med til at bygge hallen. Planen for opførelse af hallen så nu således ud: Alt papirarbejde, alle tilladelser og aftaler skulle gøres færdigt inden sommeren `70. I løbet af eftersommeren skulle grunden støbes, og når forårssolen igen kunne ses på himmelen, var det på tide at lægge mursten på mur- Vitalitet Marts

8 sten fuld fart på hele sommeren igennem, og omkring oktober `71 skulle hallen kunne være færdig til brug. I september `69 startede arbejdet med at skabe grundlag for en parkeringsplads, der strakte sig fra Rugårdsvej og ned til idrætspladsen. Det var et stort opfyldningsarbejde. Alt gik planmæssigt, og i sommerhalvåret `70 blev der lagt kloak og vandledning fra Rugårdsvej og ned til den planlagte bro over Stavisåen. Planeringsarbejdet på selve byggepladsen gik i gang og alt så meget lovende ud. Men pludselig stod der en embedsmand foran os og fortalte, at her ved skoven kunne ingen bygge uden fredningsmyndighedernes tilladelse. Ingen havde tidligere nævnt noget om en tilladelse fra fredningsmyndigheder. Vi havde jo tilladelsen fra SOGNERÅDET / SØNDERSØ KOMMUNE! En eller flere embedsmænd, en eller flere politikere har arbejdet stille med at få stoppet bygning af Langesøhallen Men hvem? Hvad nu fik vi lov til at bygge? Et halvt år gik tabt, og den gode arbejdsplan var ødelagt; men endelig onsdag den 18. februar `71 kom tilladelsen fra amtet. Sidst i marts gik arbejdet i gang igen. Med håndkraft blev der gravet ud til grund. Det var koldt og meget fugtigt, men en trofast og målbevidst flok var gået i gang. Der blev støbt grund i regn og blæst, men som Laurits Murer slog fast: Det fugter, men kun lidt, regnvejr er det ikke, og så gik arbejdet videre. Forår blev det, og i løbet af forsommeren blev murerarbejdet på selve hallen færdiggjort på nær nogle få kvadratmeter. Næste dag ville muren være oppe i fuld højde hele vejen rundt. Det var dejligt sommervejr, men sidst på dagen gik sommerblæsten over i storm, og kl. 8 Vitalitet Marts 2008

9 17 lå hele den lange østmur vandret hen ad jorden. Forsikringen betalte skaden, en ny østmur blev rejst, men mange uger i arbejdsplanen gik tabt. I august måtte bestyrelsen og byggeudvalg se i øjnene, at hele vinteren 1971/72 ville medgå, inden hallen var klar til indflytning. Det var svært at holde modet oppe det efterår. Først bundløst mudder og så pludselig omslag til vinter ca. 5-6 uger før beregnet. Hallen var under tag, da vinteren satte ind, men forhallen var uden tag. I februar kunne man i VI-talitet læse følgende: Vi siger tak til de mange, der nu har slidt med halarbejde i et år. Inde i hallen er der nu brug for folk, der helst færdes, hvor der er rent og tørt og som er interesseret i at slå søm i. I forbygningen er der brug for folk, der gerne arbejder på en byggeplads, hvor sol og vind har fri adgang. Uden optimisme og uden drømme og tro på, at det tilsyneladende umulige kan blive muligt, bliver et sådan projekt ikke til virkelighed. Takket være optimister, drømmere og folk, der er praktiske og ukuelige, har denne hal været i brug i 36 år. Her skal siges TAK til de mange hundrede, der har brugt og bruger deres fritid til at planlægge, samle penge ind, skrive breve, bruge værktøj, skovle og grave og gøre andre begejstrede for tanken om Langesøhallen. En varm tak til alle, der gik ind for og var med til at virkeliggøre tanken om én idrætsforening, der samlede det hele. Var Vigerslev Idrætsforening ikke blevet stiftet, og havde samarbejdet og sammenholdet i foreningen ikke været så godt og varigt, som det er, så var friluftsbadet ikke blevet gennemført og Langesøhallen næppe blevet bygget. Sidst i oktober 72 blev hallen taget i brug til trods for, at der manglede døre ind til omklædningsrum, køkken og cafeteria. For øvrigt gik idrætsarbejdet i hallen dette første vinterhalvår forbavsende godt til trods for, at mange ting slet ikke var helt i orden. Først langt hen på foråret blev de sidste døre sat på plads. Ved en sidste kraftanstrengelse blev arealet fra den nye bro og op til hallens indgang planeret og lagt pænt an med fliser og nogen beplantning. Endelig lørdag den 29. og søndag den 30. september 1973 fandt så den officielle indvielse sted. Cafeteria og mødelokaler oven på forhallen er først bygget tyve år efter indvielsen, og den historie må komme senere. Men underskriver, der skriver om de første 15 år af Vigerslev Idrætsforenings historie må her sige en stor tak til de arbejdsomme optimister, der var med fra starten af. Vitalitet Marts

10 50 års jubilæum - tilbageblik Tillykke - det var en glædelig begivenhed, som er med til at gøre Vigerslevs navn kendt ud over det ganske land Af KNUD P Plantagevej, Morud. Formanden har bedt mig om at kaste et blik bagud fra tiden 1973 og frem til 1987, og det gør jeg gerne. I september 1973 blev Langesøhallen indviet ved en storstilet fest. Willy Rasmussen holdt festtalen og sluttede talen med følgende citat: Nu ved vi, hvem der byggede hallen, og hallen må være deres! Fordi de byggede den er hallen deres. Lad den være et sted, hvor mennesker mødes for at være sammen. Hvor resultatet betyder mindre end det at være sammen. Hvor AKTIVITETEN betyder alt Min entre i foreningen kan føres tilbage til eftersommeren 1973, hvor håndboldafdelingens formand, Svend Lyngsø, havde bedt mig om at træne Vigerslevs herrer serie 2-hold i vinteren 73/74. Sæsonen forløb rigtig godt, herrerne rykkede op i serie 1, vi hjemførte Fynsmesterskabet som bedste serie 2-mandskab, og herrerne blev Landsmester i DGIregi, hvor kampene blev spillet i Næstved over en weekend. I foreningens blad, Vitalitet, udtaler VI s formand igennem 24 år P.E. Sørensen: I 1974 blev den første Solsikkefest afholdt, og her var det Arne Pedersen, Rue, der var toastmaster. Solsikkefesten havde, som P.E. udtrykte det i bladet Vitalitet, nogle skønhedspletter. Disse blev siden rettet. Købmand Julius Hansen, Tågerod, undrede sig: hvor var solsikkerne?? Julius havde dog selv medbragt en og overrakte denne til ledelsen. Til den efterfølgende fest - der var for alle, som havde hjulpet til - var der nogle lyse hoveder, som i nattens mulm og mørke, vist nok i Pederstrup høstede og hjembragte ikke så få solsikker til at pynte op med i forsamlingshuset. Solsikkefesten har igennem alle årene været afholdt med gode og mindre gode økonomiske resultater. Men glemmes skal det ikke, at sammenhold igennem alle årene har været kendetegnende for årets byfest. Solsikkefesten styres af et aktivitetsudvalg, hvis formænd i den periode, som her omtales var: Knud P, Hans H. Nielsen, Torben Skovhus og Inge Lyngsø (Ringse). Alle gjorde vi, hvad muligt var, for at Solsikkefesten kunne være med til at give en god økonomi til glæde og gavn for foreningen. En forening i fremgang Som jeg oplevede daværende Vigerslev Idrætsforening, var det en forening i fremgang i takt med den massive udstykning og dermed mange nye beboere i området, og jeg vil tillade mig at udtale, at der op gennem 70 erne og 80 erne var en meget kompetent ledelse. Må jeg nævne dem i flæng Formanden Peter Erik Sørensen, som styrede med sikker hånd, hovedkassereren Klaus 10 Vitalitet Marts 2008

11 Ølund, som er der endnu, Jørgen Scott fodbold, Flemming Terkildsen badminton, Anne Andersen gymnastik, Willy Rasmussen friluftsbadet og undertegnede håndbold. Alle var vi omgivet af mange dygtige ledere på alle plan. Jeg har udtalt flere gange, at det var foreningens guldaldertid, vi gennemlevede over en 20-årig periode. Roses skal de, som tog initiativet til Langesøhallen - et fantastisk aktiv for byens befolkning. Nævnes skal det også, at foreningen i 1979 projekterede og byggede omklædningsbygningen ved hallen, et byggeri som økonomisk næsten tog livet af foreningen. I dagspressen kunne man læse, at daværende Vigerslev Idrætsforening var et fallitbo. Så galt gik det dog ikke, men at foreningen og kommunen ikke var enige om byggeriets finansiering var mærkbart. Der blev fundet en løsning, men ikke uden sværdslag. Det vil de implicerede kunne huske. Som mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen vil jeg gerne have, at det ikke glemmes, at kommunen har været medspiller for foreningens økonomiske trivsel. Dette hører også med og bør omtales i forbindelse med jubilæumsåret. har deltaget i, alt sammen for at tilvejebringe gode betingelser for byens borgere, som vil benytte sig af idrætsforeningens tilbud - tilbud som er nødvendige, også i dagens samfund. Mange idrætsledere i vor forening har igennem årene ydet en formidabel indsats for den frivillige idræt og kan ikke takkes nok - et arbejde som slet ikke kan gøres op i penge men kan tælles som gode timer i samvær med andre ligesindede. Der tales nu om lederkrise. Sådan følte jeg det ikke i den periode, som her omtales. Tværtimod kunne vi rimeligt nemt rekruttere folk til at gøre en indsats i foreningen på forskellige planer. PÅ en DIF-kongres i 1999, hvor undertegnede deltog, var det gennemgående tema: Skal vi gøre det sammen eller hver for sig?? Må jeg slutte med at ønske Morud Idrætsforening tillykke med 50-års jubilæet og med håbet om, at byens borgere vil værne om foreningens ve og vel langt ud i fremtiden. Den 10. december 1983 havde Vigerslev Idrætsforening 25 års jubilæum, der var samme dato som den stiftende generalforsamling i Foreningens formand udtaler i jubilæumsskriftet i 1983: De af os, som har været med fra starten, kan bevidne, at det var rigtigt at slå to mindre foreninger, Morud boldklub og Vigerslev gymnastikforening sammen til én stor; SAMMEN- HOLD GØR STÆRK. Utallige er de møder, som ledere i vor forening Vitalitet Marts

12 50 års jubilæum Vigerslev Idrætsforening årene som vi de seneste år har oplevet. Det var sparetider for mange, det kunne vi også mærke i Vigerslev Idrætsforening. Økonomien var stram, og Klaus Ølund vor mangeårige hovedkasserer, der har oplevet og overlevet mange formænd - kan sikkert nikke genkendende til dette. Af Hans Henning Nielsen. Undertegnede er blevet bedt om at beskrive ovennævnte periode, idet jeg var formand i perioden , ll år i alt. Jeg afløste nu afdøde Peter Erik Sørensen som hovedformand , hvor Peter Erik havde været formand i 24,5 år. Peter Erik var en rigtig folkelig og afholdt person, som boede på Rue Hed. Peter Erik var beskeden, og han stoppede lidt før sit 25 års jubilæum som formand. Når jeg skal beskrive denne periode, så er der jo mange, der kan huske, at der var noget, der hed kartoffelkuren - et øgenavn skabt på grund af de økonomisk stramme tider fra midtfirserne, hvor skatteomlægning m.v. gjorde, at arbejdsløshed og høje renter var elementer, der ikke gav sig udtryk i de store forbrugsfester, Et gammelt ordsprog siger jo at når krybben er tom bides hestene. Jeg vil nu ikke påstå, at dette holder stik, fordi netop i denne periode var der et fantastisk sammenhold i vor forening. Kreativiteten var stor for at styrke vor forening både på tilbud og på økonomi. Jeg kan nævne Bredbjerg-folderen som tiltag over for de mange nye beboere i Bredbjerg, idet vi jo frygtede, de ville gå mod øst til Korup og deres foreningsliv. Jeg tror, det lykkedes meget godt. Jeg kan nævne, at vi med hjælp fra DIF, fik startet projekt MINISPORT, hvor ideen var at få de helt små 5-8 årige til at afprøve de mange forskellige sportsgrene. Kurt Berg, Rue, var tovholder, og Dorte Jensen, Ingrid Hansen, Susanne Agerbeck og Mette Mathiesen var virkelig initiativ- og igangsættere af de mange tiltag. Vi var eneste forening på Fyn, der var forsøgskanin, og de nævnte personer rejste rundt og fortalte om vort projekt i andre landsdele. JULEMESSEN så sit første lys i nov et initiativ og ide, som jeg tror, Torben Skovhus 12 Vitalitet Marts 2008

13 var fader til, og som fortsatte i mange år og gav både oplevelser, penge og satte vor forening i fokus rundt omkring. Jeg kan nævne brugerundersøgelse, hvor vi spurgte alle beboere om behov/brug/tilfredshed/ideer med/til vor forening. Mange nye input fik vi ad den vej- bl.a. startede vi cykelklubben- TOUR-KLUBBEN V.I.C. i 1991/1992. Vi fik diskuteret ALKOHOL-politik, (ikke narkopolitik) og fik regler op omkring dette ad hensyn til vore børn- ledere m.v. Solsikkefesterne var i alle disse år også om drejningspunktet for vor forening. Der var rigtig mange initiativer og lokale indslag. Hvem husker ikke Chippendales a`la Rue, hvor 4 granvoksne mandfolk gav den hele armen på scenen med et kæmpe publikum. Det skal lige bemærkes, at Solsikkefesten det år gav et nettooverskud på Gymnastikken fejrede sit 100 års jubilæum den 9. april 1994 med reception og stor fest i Langesøhallen, hvor de fleste af afdelingerne bakkede op om arrangementet og festede sammen med gymnasterne. Og således fik en rigtig god fest efter en lang vintersæson. Jeg kunne selvfølgelig trække en masse andre ting frem fra denne periode, men tror jeg har nået lidt bredt rundt. Jeg vil for mit eget vedkommende se tilbage på ll år med stor glæde, med en del udfordringer og med en masse gode minder og knyttede venskaber i ryksækken. Hans Henning Nielsen Vitalitet Marts

14 50 års jubilæum Friluftsbadets fornyelse seks medlemmer til at finde ud af, hvad der kunne gøres. Første skridt var at indkalde til et borgermøde i hallens gamle cafeteria, hvor også kommunalpolitikerne var inviteret. Formålet med mødet var at presse politikerne til at give tilsagn om penge til renoveringen. Af Lars Roger Sørensen. Grundlovsdag 2002 var endnu mere festlig i Morud end i resten af landet. Den dag indviedes nemlig vores totalt renoverede friluftsbad i strålende solskin, og dermed var fire års slid og slæb afsluttet med succes. De første to-tre år var gået med dels papirarbejde og dels arbejde med at skaffe omkring fem millioner kroner og de sidste to år med en gigantindsats af mange frivillige hænder med først at få revet det gamle ned, både bassin, omklædningsbygning og de grønne omgivelser og derefter med at bygge det nye op. Jeg var selv med i den første del, at få skruet et projekt sammen og få skaffet pengene. Jeg havde regnet med, at det højst ville vare et halvt år, men det tog næsten tre. Et par andre var med hele vejen. Imponerende, for det var benhårdt arbejde i begge faser. Ideen til renoveringen kom på et hovedbestyrelsesmøde i idrætsforeningen i 1998, hvor badets formand, Steen Buse, fortalte, at badet nu lækkede 15 kubikmeter klorvand ud i Stavisåen i døgnet, og at det selvfølgelig var uholdbart. Der blev nedsat et arbejdsudvalg på Der skulle skaffes penge Borgmester Erik Hansen fik som den første ordet, og han tog fusen på os alle ved at fortælle, at kommunalbestyrelsen havde bevilget to millioner kroner til renoveringen. Dermed havde vi i arbejdsgruppen nået vores første mål, og den siddende badbestyrelse kunne høste frugterne af mange års pres på politikerne på rådhuset. Med de to millioner kunne badet tætnes, men vi havde større planer. Badet og omklædningsbygningen skulle moderniseres, og det krævede langt flere penge. De skulle skaffes hos Lokale- og Anlægsfonden i København, som var etableret netop for at støtte den slags byggeri, som vi ville i gang med. Det blev en papirkamp mod vejrmøller, hvor vi gang på gang blev modarbejdet fra fonden, men det lykkedes endelig at få yderligere to mio. kr. og få projektet godkendt. En lokal indsamling skæppede også godt i kassen, ligesom vores lokale håndværkere gav håndsslag på både at hjælpe rent praktisk med de ting, der krævede særlig ekspertise, og desuden at skaffe de nødvendige materialer til deres indkøbspriser og med deres rabatter, og i 2001 startede renoveringen. Efter sæsonen 2001 begyndte det hårde fysi- 14 Vitalitet Marts 2008

15 ske arbejde, og det vil her være umuligt at nævne navnene på alle dem, der bidrog med tusindvis af arbejdstimer. I starten med nedrivningen så det trøstesløst ud, men lokale entreprenører og deres maskiner gjorde arbejdet lettere. En, efterhånden som arbejdet skred frem, stærk og arbejdsom kernegruppe brugte mange weekender i badet, og konerne kom med frokost. Så kunne de da hilse på deres mænd i de mange weekender, hvor de ellers ikke så meget til dem. Et lokalt ægtepar tilbød at renovere de grønne omgivelser omkring badet - og det blev smukt og indbydende, spejderne i Korup lavede en flot træbro over åen til en ny primitiv teltplads, hvor Langesø havde stillet jorden til rådighed, og desuden fik vi skov- og naturlegepladsen etableret. Min ærlige mening er, at hvis vi der i 1998 havde vidst, hvad vi gik ind til, så havde vi nok ikke turdet. Men en kombination af dygtighed og stædighed i hele forløbet, hvor vi lokale udnyttede hinandens forskellige evner og styrker, gjorde, at renoveringen lykkedes, så vi i dag har Danmarks vel nok dejligste friluftsbad. Ikke mindst den nye omklædningsbygning er det jo en ren fornøjelse at træde ind i. ET navn skal nu nævnes, nemlig Torben Skovhus, som var med fra start til slut i projektet og i byggearbejdet som chef, og derefter blev han formand for friluftsbadet Den Grundlovsdag i 2002 var jeg - og garanteret også mange andre - glad og stolt over at have været en af de mange, der havde medvirket til at gøre det her muligt Lars Roger Sørensen. Vitalitet Redigering / layout Erling Jensen, Layout annoncer. Christina Pedersen, Deadlines for resten af 2008: 28 april 4 august (Solsikkebladet) 28 oktober Det var et stort øjeblik, da det nye friluftsbad blev indviet. Stof sendes til: Erling Jensen, Blæsbjergvej Morud mobil Vitalitet Marts

16 16 Vitalitet Marts 2008 MORUD FORSAMLINGSHUS SELSKABS & MØDELOKALER RUGÅRDSVEJ 728, 5462 MORUD TLF

17 50 års jubilæum Navneskifte i idrætsforeningen I de fem-seks år, hvor jeg i 1990'erne var medlem af hovedbestyrelsen i Vigerslev Idrætsforening, undrede jeg mig over navnet. Alle idrætsaktiviteter foregår jo i Morud, og navnet Vigerslev står for mig, som er en ældre herre, for et engelsk bombardement af en viadukt under 2. Verdenskrig i Vigerslev i Valby i København. Jeg begyndte derfor på hovedgeneralforsamlingen at foreslå en ændring af navnet på foreningen, som jo blev stiftet som en fusion af Vigerslev Gymnastikforening og Morud Boldklub i Jeg foreslog flere år i træk navne som Morud Idrætsforening og Langesø Idrætsforening, men blev afvist hver gang. Der var kun én, som fandt ideen god, nemlig mig. Resten rystede på hovedet. Så gik jeg ud af hovedbestyrelsen, bl.a. for at koncentrere mig om arbejdet med friluftsbadet, og efter et par år var navneskiftet en realitet. Morud Idrætsforening blev navnet. Jeg tror, at det var Mette-gymnastik, der var kommet med forslaget, og nu blev det vedtaget. Lars Roger Sørensen 50 års jubilæum Basket i VI i seks-syv år Da jeg og min familie var flyttet til Tværskov lige nordøst for Morud i november 1992, kom reservepost Peter Erik en dag og spurgte mig, hvorfor jeg fik så mange breve fra DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Han var tidligere gymnastikformand i Vigerslev. Jeg fortalte, at jeg var det netop det år nydannede DGI's første basketballformand og medlem af landsledelsen, derfor de mange breve. "Hvorfor skal vi ikke have basketball her i byen", spurgte han. Og det fik vi så. Det viste sig, at der havde været flere forsøg på at starte basketball i Morud, og jeg fik fat i nogle af de tidligere aktive, og under beskyttende vinger af VI's volleyballafdeling startede vi ud, og efter et år blev vi en selvstændig afdeling. Det blev i alt til seks eller syv år, hvor vi i starten havde ungdomshold, men til sidst et udmærket seniorhold, men det hele stoppede, da vi trods gode faciliteter og muligheder for at betale en træner ikke kunne finde nogen. Bortset fra i Svendborg er basketball især på Fyn en meget lille idrætsgren, og i 1999 lukkede og slukkede - foreløbigt - vi her i Morud. Jeg forsøgte sammen med min datter og hendes venner og veninder for en to - tre år siden at skabe interesse igen, men det lykkedes ikke. Lars Roger Sørensen Vitalitet Marts

18 50 års jubilæum Først badet, så cyklerne Skal Morud Idrætsforenings historie i nyere tid beskrives i overskrifter, bliver det friluftsbadet og sponsorcykelløbene. Renoveringen af friluftsbadet var et kæmpe projekt, som Lars Roger Sørensen har sat fokus på i sin artikel andet steds her i bladet. Denne juvel måske Danmarks flotteste friluftsbad kostede mange kræfter i foreningens medlems- og støttekreds. Så mange, at man kunne frygte for foreningens drive og dynamik. Der var ikke længere kraft til at videreføre den ellers succesfulde årlige julemesse. Bankospillene, som tidligere havde været holdt meget ofte, skrantede og ophørte. Og tiden var ikke længere til ungdomsfester i hallen, hvor foreningen også havde hentet penge til dagligdagen. I den forbindelse skal kendes, at Morud Idrætsforening er en paraplyorganisation med en hovedafdeling og en række underafdelinger. Alle idrætsafdelingerne har egen bestyrelse og et selvstændigt økonomisk ansvar. Under hovedafdelingen er der nedsat en række arbejdsudvalg, der hovedsageligt beskæftiger sig med ikke idrætslige aktiviteter. Disse aktiviteter har oftest til formål at skaffe penge til børne- og ungdomsarbejdet i de afdelinger, som har brug herfor. En række indtægtsgivende aktiviteter faldt altså bort, og snart var den årlige Solsikkefest den eneste sikre, men dog vigende indtægtskilde. Dengang som nu nød foreningen dog godt af sponsoraftalen med OK Benzin. Cykelsponsorløbet blev skabt Men så var det, at foreningen under min forgænger Ole Hartungs regime udviklede sponsorcykelløbet Tour de Morud, som blev skudt i gang den 10. maj Cykelløbet blev afviklet på en 2 km lang rundstrækning på Plantagevej med start og mål ved Centret over for Dagli Brugsen. De deltagende cykelryttere havde længe før løbet været på banen for at skaffe sponsorer, som ville betale foreningen et beløb for hver omgang, som rytteren nåede at køre under det 1 time lange løb. Opbakningen fra ryttere og sponsorer var massiv, og overskuddet nåede svimlende højder. Ingen vil sikkert fortænke os i, at vi fulgte succesen op med yderligere sponsorcykelløb i såvel 2005 som i Begge gange med ligeledes helt fortræffelige økonomiske resultater. Morud Idrætsforening er særdeles ydmyg over og glad for den støtte til foreningens ungdomsarbejde, som deltagerne i cykelløbene, byens borgere og sponsorer dermed har givet. Mit indlæg slutter jeg med fakta: Foreningen er i dag Nordfyns største med ca medlemmer fordelt på idrætsgrene, hvortil er knyttet ca. 150 dygtige ledere. Preben Jensen 18 Vitalitet Marts 2008

19 Orienteringsløb for hele familien Kom og oplev den smukke natur i Langesø skoven Orienteringsløb begynder igen mandag den 31. marts Vi mødes hver mandag ved klubhuset mellem og Der holdes pause i sommerferien og løber sidste gang mandag den 8. september Der vil være 2-3 ruter at vælge imellem, og de vil være mellem 3-6 km i luftlinie. På den korteste rute vil der være mulighed for, at kunne have klapvogn med rundt. Til hjælp til dem, der har ikke prøvat at løbe orienteringsløb før, løber vi gerne med de første gange. Med venlig hilsen Arne Bent Vitalitet Marts

20 Støt vore annoncører de støtter os 20 Vitalitet Marts 2008

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Stiftet 10. december 1958 Husk at der er gymnastikopvisning i Langesøhallen den 17. marts. Plakaten om opvisningen kan ses i sidste udgave af Vitalitet eller på www.morud.dk

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 1 Maj 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet FORMANDEN HAR ORDET Jeg er ny formand i OB & Ik, valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Så er det endnu engang blevet tid til en beretning i Fortuna Svendborg Først vil jeg fortælle lidt om vores hold. U10 Piger Det har egentlig været to vidt

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb TOUR de GYRSTINGE Lørdag den 5. september 2015 10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Tour de Gyrstinge

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Et råb fra rødderne hvem er roden?

Et råb fra rødderne hvem er roden? Et råb fra rødderne hvem er roden? Roden Alle andre har titler hvad med mig, Anders!!?? Håndbold og fodboldtræner m.m.m. Byrådsmedlem med primær interesse i Kultur og Fritid Og ellers været omkring en

Læs mere

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Kære alle i RBBC. Det er en stor glæde for mig at aflægge beretning for denne næsten forgangne sæson - dette mit første år som formand. Sæsonen har haft mange

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Program for Indestævne i Morud I Langesøhallen Lørdag d. 29. januar 2005 14:00 ca. 18:30

Program for Indestævne i Morud I Langesøhallen Lørdag d. 29. januar 2005 14:00 ca. 18:30 Program for Indestævne i Morud I Langesøhallen Lørdag d. 29. januar 2005 14:00 ca. 18:30 Velkommen til Morud Det er med stor glæde og stolthed at vi nu kan byde Spillere, dommere og publikum velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere