Vitalitet - Marts årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vitalitet - Marts 2008-39. årgang"

Transkript

1 Vitalitet - Marts årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl i Langesøhallen i Morud kl Indmarch kl Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads, Jacob kl Forældre/barn Mette H, Trine D kl Spring 4.+5.kl. Anita, Pernille, Lise, Gunvor, Pia kl Puslinge drenge 4+5 år Anette B, Louise,Sophie, Kirstine kl Puslinge piger 4+5 år Dorthe, Lotte, Stine, Anna, Kristine kl Piger 0.+1.kl. Mette H,Line, Anna, Julie, Kristine kl spring Pernille, Torben, Lise,Nicolaj,Mathias kl Aktive /bl. hold/spændstige Mette M kl Rytmepiger + juniorspring Malene, Britt,Pernille Torben, Niels, Henning kl Udmarch af alle hold Entré: Voksne 20 kr. Børn fra 14 år 10 kr.

2 morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt indenfor: Blikarbejde VVS Naturgasinstallationer Solvarmeanlæg E-installationer Værksted: Åbakkevej 5, Vitalitet Marts 2008

3 Telefonliste Morud Idrætsforening Hovedformand Preben Jensen Næstformand Lisbeth Østergaard Hovedkasserer Klaus Ølund Larsen Sekretær Mette Hansen ; Aktivitetsudvalget Mette Mathiesen Formand for hallen Svend E. Dons Langesøhallen Peter Christiansen Fax Halinspektør Peter Christiansen Solsikkeudvalget. Heidi Hansen Loppemarkedet Lars Møllegård Afdelingsformænd Badminton Jan Hinze Volleyball Peter Tellefsen Bridge Bo Antonsen Fodbold Leif Mortensen Gymnastik Mette Mathiesen Håndbold Claus Nielsen Svømning Svend Hvid Hansen Tennis Jens Dalsbo Klubhuset Vitalitet Erling Jensen Arkiv & Historieudvalget Torben Skovhus Deadlines: Se side 15. Nordfyns Foreningssamvirke/Folkeoplysningsudvalg Flemming Schou Christensen Vitalitet Marts

4 50 års jubilæum Gymnastikopvisning - og nu også bladet i farver forår afholdes således den store gymnastikopvisning i Langesøhallen, hvor det ene gymnastikhold efter det andet viser resultatet af vinterens træning. Læs nærmere herom i bladet og lad os ses til opvisningen. I næste udgave af Vitalitet vil Gymnastik Afdelingen berette om sin historie, som er ældre end foreningens. Det kan I se frem til at læse. Morud Idrætsforening har snart bestået i 50 år, idet foreningen blev stiftet 10. december 1958 under navnet Vigerslev Idrætsforening. Navneskiftet til MI fra VI blev besluttet i 2002 og gennemført i Således burde jeg have introduceret jubilæumsåret i februarudgaven af Vitalitet, men årstal for navneskiftet kiksede. Og til sidst ja du har set det: Vitalitet har fået et ansigtsløft og bliver nu trykt i farver for første gang i bladets 39-årige historie! Med sportslig hilsen Preben Jensen Men som lovet sætter Vitalitet nu fokus på årene, som gik. Jeg har fået hjælp hertil af en af foreningens æresmedlemmer, Willy Rasmussen, af sportens og sammenholdets nestor Knud Pedersen, af foreningens mangeårige formand Hans Henning Nielsen og af kraftværket og inspiratoren Lars Roger Sørensen. Alle har de nedskrevet et erindringsbillede fra en periode, hvor de virkede med stor kraft til nytte for foreningens positive udvikling. Jeg kalder dem - sammen med mange nuværende og tidligere ledere, hjælpere og velyndere - for foreningens arv og kulturbærere. Gymnastik Afdelingen er altid helt fremme i skoene med det nyeste inden for motion. Men afdelingen er også garant for tradition. Hvert Gymnastikken er bladt de populære aktiviteter i Morud Idrætsforening. 4 Vitalitet Marts 2008

5 50 års jubilæum Fra VI 1958 til Mi Man så for sig et område op til Langesøskoven med ny skole, idrætsplads og friluftsbad. Af Willy Rasmussen, pensioneret lærer, Havrehedskolen. Den 10. december 1958 blev VIGERSLEV IDRÆTSFORENING stiftet, efter at der var afholdt ekstraordinær generalforsamling i de bestående foreninger. Foreningernes virke i Vigerslev sogn på daværende tidspunkt kan kort beskrives således: Vigerslev Gymnastikforening havde formand og bestyrelse og nogen aktivitet. Morud Boldklub havde formand, noget af en bestyrelse, men ingen aktivitet. Badminton, Friluftsbad, Husflidsskole m.fl. var hvilende eller afgået ved døren, friluftsbadet allerede i Den første helt store opgave, VI gik i gang med, var om- og nybygning af Morud friluftsbad. Lensbaronen på Langesø havde i 1936 skænket et engareal nede ved Stavisåen til anlæg af idrætsplads og friluftsbad. Det jordstykke, som i dag optages af Langesøhallen, var på daværende tidspunkt udlagt af Vigerslev sogneråd til bygning af en ny Vigerslev sogneskole til afløsning af sognets 5 små landsbyskoler i Vigerslev, Farstrup, Bredbjerg, Tågerud og Havrehed. Den ny sogneskole blev aldrig bygget der i 30 erne, men først midt i 50 erne og da ved den gamle Havredhedskole. Men planen om idrætsplads og friluftsbad blev gennemført. En kreds af private personer fik samlet underskrifter, der kunne kautionere for et lån på kroner. Entreprenør Pedersen, Bogense, gik i gang med bygning af badet. Omklædningsbygning med kontor/billetsalg og toiletter m.v. blev stort set bygget og betalt af ejeren af Farstrup savværk, Th. Nielsen. Med den gode entreprenør Pedersen sparede på både jern og cement, så et moderne ord som byggesjusk er en mild betegnelse for den måde, badet blev bygget på!! Derfor gik der kun 20 år, før badet var så nedslidt og sundhedsfarligt, at noget alvorligt måtte gøres. Den nyindstiftede idrætsforening foreslog i 1958 Vigerslev kommune, at foreningen overtog badet for derefter at om- og nybygge det mod, at kommunen hvert år gav et mindre beløb til badets drift. En ret lang planlægningsperiode blev påbegyndt: Resultatet blev, at idrætsforeningen i august 1960 påbegyndte nedrivning af det bestående friluftsbad. Ved om- og genopbygningen deltog omkring hundrede af idrætsforeningens medlemmer med ca frivillige arbejdstimer - nogle få med flere hundrede timer. Værdien af det frivillige arbejde blev vurderet til kroner, og der blev købt materialer Vitalitet Marts

6 Fra udgravningen af det nuværende friluftsbad og arbejdstimer for ca kr. Alt i alt et projekt på ca kr., da det stod klar til indvielse. Grundlovsdag den 5. juni 1962 var alt klar til 25 års jubilæum og genindvielse af Morud friluftsbad. Ved indvielsen udtalte formanden for Vigerslev Idrætsforening bl.a: Tak til alle, der gjorde det muligt at ombygge og nybygge Morud friluftsbad. Uden jeres indsats havde en almindelig landkommune i dag ikke kunnet møde op med idrætsplads og tilhørende friluftsbad. Tak til Dansk Idrætsforbund for kr. i direkte tilskud og kr. i form af rentefrit lån. Tak til Vigerslev kommune for kr. og for kr. fra Statens brandslukningsudvalg. Tak til alle handlende og vore dygtige håndværkere, der i mange tilfælde helt uden vederlag har gjort en indsats ved dette projekt. Sidst men ikke mindst tak til alle jer unge og nogle få ikke helt unge, der har arbejdet her på pladsen i to år eller på anden måde har ydet en indsats. Her skal ikke nævnes navne, men bl.a. har nogle få lærlinge trukket en meget stor del af dette ikke helt lille læs. Dansk Idrætsforbunds repræsentant, Poul Clausen, Odense, amtsskolekonsulent Viggo Land, Odense og sognerådsformand, Albert Christensen, Vigerslev, udtalte mange anerkendende og rosende ord og alle ønskede badet en lang og lykkelig levetid. Formanden for badet sagde som afslutning: Tak til alle jer, der ikke stillede krav om dette eller hint, men spurgte: Hvad kan vi gøre for denne sag? LANGESØHALLEN Kort tid efter at Vigerslev Idrætsforening var stiftet, og man var i gang med bygning af det nye friluftsbad, hørte man første gang nogle unge mennesker, der alle var med i V I, tale om bygning af en ny idrætshal på skolejorden det stykke jord, der lå foran idrætsplad- 6 Vitalitet Marts 2008

7 sen, og som Vigerslev Sogneråd midt i trediverne havde købt for her at bygge den nye sogneskole. Vigerslev Sogneråd gav tilsagn om, at den nye idrætsforening måtte benytte jordstykker og udnytte det på bedste måde. Daværende sognerådsformand Albert Christensen var altid positiv og nem at snakke med. Hvem der første gang sagde LANGESØHAL- LEN, husker ingen i dag, men den 24. november blev der indkaldt til et offentligt møde i kantinen på Farstrup Savværk. Her blev planen for Langesøhallen forelagt forsamlingen, og mødet sluttede med, at der blev nedsat et udvalg bestående af: Sv. Aage Andersen, Bredbjerg Carl Hansen, Morud Hans H. Henriksen, Morud Jørgen Juul, Vigerslev Willy Rasmussen, Havrehed. Efter to års planlægningsarbejde kunne haludvalget sætte punktum for første etape. I april 1969 modtog haludvalget følgende skrivelse fra kommunen: Sognerådet har på sit møde den 8. april behandlet og godkendt, at der etableres en træningshal på et af kommunens ejet areal i Morud. I oktober blev der indkaldt til stiftende møde for den Selvejende institution Langesøhallen. Følgende bestyrelse blev valgt: Sv. Aage Andersen, Bredbjerg Erik Buse, Morud Erik Christensen, Veflinge Frede Longsholm, Veflinge og Willy Rasmussen, Havrehed. Bemærk at Veflinge er med til at bygge hallen. Planen for opførelse af hallen så nu således ud: Alt papirarbejde, alle tilladelser og aftaler skulle gøres færdigt inden sommeren `70. I løbet af eftersommeren skulle grunden støbes, og når forårssolen igen kunne ses på himmelen, var det på tide at lægge mursten på mur- Vitalitet Marts

8 sten fuld fart på hele sommeren igennem, og omkring oktober `71 skulle hallen kunne være færdig til brug. I september `69 startede arbejdet med at skabe grundlag for en parkeringsplads, der strakte sig fra Rugårdsvej og ned til idrætspladsen. Det var et stort opfyldningsarbejde. Alt gik planmæssigt, og i sommerhalvåret `70 blev der lagt kloak og vandledning fra Rugårdsvej og ned til den planlagte bro over Stavisåen. Planeringsarbejdet på selve byggepladsen gik i gang og alt så meget lovende ud. Men pludselig stod der en embedsmand foran os og fortalte, at her ved skoven kunne ingen bygge uden fredningsmyndighedernes tilladelse. Ingen havde tidligere nævnt noget om en tilladelse fra fredningsmyndigheder. Vi havde jo tilladelsen fra SOGNERÅDET / SØNDERSØ KOMMUNE! En eller flere embedsmænd, en eller flere politikere har arbejdet stille med at få stoppet bygning af Langesøhallen Men hvem? Hvad nu fik vi lov til at bygge? Et halvt år gik tabt, og den gode arbejdsplan var ødelagt; men endelig onsdag den 18. februar `71 kom tilladelsen fra amtet. Sidst i marts gik arbejdet i gang igen. Med håndkraft blev der gravet ud til grund. Det var koldt og meget fugtigt, men en trofast og målbevidst flok var gået i gang. Der blev støbt grund i regn og blæst, men som Laurits Murer slog fast: Det fugter, men kun lidt, regnvejr er det ikke, og så gik arbejdet videre. Forår blev det, og i løbet af forsommeren blev murerarbejdet på selve hallen færdiggjort på nær nogle få kvadratmeter. Næste dag ville muren være oppe i fuld højde hele vejen rundt. Det var dejligt sommervejr, men sidst på dagen gik sommerblæsten over i storm, og kl. 8 Vitalitet Marts 2008

9 17 lå hele den lange østmur vandret hen ad jorden. Forsikringen betalte skaden, en ny østmur blev rejst, men mange uger i arbejdsplanen gik tabt. I august måtte bestyrelsen og byggeudvalg se i øjnene, at hele vinteren 1971/72 ville medgå, inden hallen var klar til indflytning. Det var svært at holde modet oppe det efterår. Først bundløst mudder og så pludselig omslag til vinter ca. 5-6 uger før beregnet. Hallen var under tag, da vinteren satte ind, men forhallen var uden tag. I februar kunne man i VI-talitet læse følgende: Vi siger tak til de mange, der nu har slidt med halarbejde i et år. Inde i hallen er der nu brug for folk, der helst færdes, hvor der er rent og tørt og som er interesseret i at slå søm i. I forbygningen er der brug for folk, der gerne arbejder på en byggeplads, hvor sol og vind har fri adgang. Uden optimisme og uden drømme og tro på, at det tilsyneladende umulige kan blive muligt, bliver et sådan projekt ikke til virkelighed. Takket være optimister, drømmere og folk, der er praktiske og ukuelige, har denne hal været i brug i 36 år. Her skal siges TAK til de mange hundrede, der har brugt og bruger deres fritid til at planlægge, samle penge ind, skrive breve, bruge værktøj, skovle og grave og gøre andre begejstrede for tanken om Langesøhallen. En varm tak til alle, der gik ind for og var med til at virkeliggøre tanken om én idrætsforening, der samlede det hele. Var Vigerslev Idrætsforening ikke blevet stiftet, og havde samarbejdet og sammenholdet i foreningen ikke været så godt og varigt, som det er, så var friluftsbadet ikke blevet gennemført og Langesøhallen næppe blevet bygget. Sidst i oktober 72 blev hallen taget i brug til trods for, at der manglede døre ind til omklædningsrum, køkken og cafeteria. For øvrigt gik idrætsarbejdet i hallen dette første vinterhalvår forbavsende godt til trods for, at mange ting slet ikke var helt i orden. Først langt hen på foråret blev de sidste døre sat på plads. Ved en sidste kraftanstrengelse blev arealet fra den nye bro og op til hallens indgang planeret og lagt pænt an med fliser og nogen beplantning. Endelig lørdag den 29. og søndag den 30. september 1973 fandt så den officielle indvielse sted. Cafeteria og mødelokaler oven på forhallen er først bygget tyve år efter indvielsen, og den historie må komme senere. Men underskriver, der skriver om de første 15 år af Vigerslev Idrætsforenings historie må her sige en stor tak til de arbejdsomme optimister, der var med fra starten af. Vitalitet Marts

10 50 års jubilæum - tilbageblik Tillykke - det var en glædelig begivenhed, som er med til at gøre Vigerslevs navn kendt ud over det ganske land Af KNUD P Plantagevej, Morud. Formanden har bedt mig om at kaste et blik bagud fra tiden 1973 og frem til 1987, og det gør jeg gerne. I september 1973 blev Langesøhallen indviet ved en storstilet fest. Willy Rasmussen holdt festtalen og sluttede talen med følgende citat: Nu ved vi, hvem der byggede hallen, og hallen må være deres! Fordi de byggede den er hallen deres. Lad den være et sted, hvor mennesker mødes for at være sammen. Hvor resultatet betyder mindre end det at være sammen. Hvor AKTIVITETEN betyder alt Min entre i foreningen kan føres tilbage til eftersommeren 1973, hvor håndboldafdelingens formand, Svend Lyngsø, havde bedt mig om at træne Vigerslevs herrer serie 2-hold i vinteren 73/74. Sæsonen forløb rigtig godt, herrerne rykkede op i serie 1, vi hjemførte Fynsmesterskabet som bedste serie 2-mandskab, og herrerne blev Landsmester i DGIregi, hvor kampene blev spillet i Næstved over en weekend. I foreningens blad, Vitalitet, udtaler VI s formand igennem 24 år P.E. Sørensen: I 1974 blev den første Solsikkefest afholdt, og her var det Arne Pedersen, Rue, der var toastmaster. Solsikkefesten havde, som P.E. udtrykte det i bladet Vitalitet, nogle skønhedspletter. Disse blev siden rettet. Købmand Julius Hansen, Tågerod, undrede sig: hvor var solsikkerne?? Julius havde dog selv medbragt en og overrakte denne til ledelsen. Til den efterfølgende fest - der var for alle, som havde hjulpet til - var der nogle lyse hoveder, som i nattens mulm og mørke, vist nok i Pederstrup høstede og hjembragte ikke så få solsikker til at pynte op med i forsamlingshuset. Solsikkefesten har igennem alle årene været afholdt med gode og mindre gode økonomiske resultater. Men glemmes skal det ikke, at sammenhold igennem alle årene har været kendetegnende for årets byfest. Solsikkefesten styres af et aktivitetsudvalg, hvis formænd i den periode, som her omtales var: Knud P, Hans H. Nielsen, Torben Skovhus og Inge Lyngsø (Ringse). Alle gjorde vi, hvad muligt var, for at Solsikkefesten kunne være med til at give en god økonomi til glæde og gavn for foreningen. En forening i fremgang Som jeg oplevede daværende Vigerslev Idrætsforening, var det en forening i fremgang i takt med den massive udstykning og dermed mange nye beboere i området, og jeg vil tillade mig at udtale, at der op gennem 70 erne og 80 erne var en meget kompetent ledelse. Må jeg nævne dem i flæng Formanden Peter Erik Sørensen, som styrede med sikker hånd, hovedkassereren Klaus 10 Vitalitet Marts 2008

11 Ølund, som er der endnu, Jørgen Scott fodbold, Flemming Terkildsen badminton, Anne Andersen gymnastik, Willy Rasmussen friluftsbadet og undertegnede håndbold. Alle var vi omgivet af mange dygtige ledere på alle plan. Jeg har udtalt flere gange, at det var foreningens guldaldertid, vi gennemlevede over en 20-årig periode. Roses skal de, som tog initiativet til Langesøhallen - et fantastisk aktiv for byens befolkning. Nævnes skal det også, at foreningen i 1979 projekterede og byggede omklædningsbygningen ved hallen, et byggeri som økonomisk næsten tog livet af foreningen. I dagspressen kunne man læse, at daværende Vigerslev Idrætsforening var et fallitbo. Så galt gik det dog ikke, men at foreningen og kommunen ikke var enige om byggeriets finansiering var mærkbart. Der blev fundet en løsning, men ikke uden sværdslag. Det vil de implicerede kunne huske. Som mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen vil jeg gerne have, at det ikke glemmes, at kommunen har været medspiller for foreningens økonomiske trivsel. Dette hører også med og bør omtales i forbindelse med jubilæumsåret. har deltaget i, alt sammen for at tilvejebringe gode betingelser for byens borgere, som vil benytte sig af idrætsforeningens tilbud - tilbud som er nødvendige, også i dagens samfund. Mange idrætsledere i vor forening har igennem årene ydet en formidabel indsats for den frivillige idræt og kan ikke takkes nok - et arbejde som slet ikke kan gøres op i penge men kan tælles som gode timer i samvær med andre ligesindede. Der tales nu om lederkrise. Sådan følte jeg det ikke i den periode, som her omtales. Tværtimod kunne vi rimeligt nemt rekruttere folk til at gøre en indsats i foreningen på forskellige planer. PÅ en DIF-kongres i 1999, hvor undertegnede deltog, var det gennemgående tema: Skal vi gøre det sammen eller hver for sig?? Må jeg slutte med at ønske Morud Idrætsforening tillykke med 50-års jubilæet og med håbet om, at byens borgere vil værne om foreningens ve og vel langt ud i fremtiden. Den 10. december 1983 havde Vigerslev Idrætsforening 25 års jubilæum, der var samme dato som den stiftende generalforsamling i Foreningens formand udtaler i jubilæumsskriftet i 1983: De af os, som har været med fra starten, kan bevidne, at det var rigtigt at slå to mindre foreninger, Morud boldklub og Vigerslev gymnastikforening sammen til én stor; SAMMEN- HOLD GØR STÆRK. Utallige er de møder, som ledere i vor forening Vitalitet Marts

12 50 års jubilæum Vigerslev Idrætsforening årene som vi de seneste år har oplevet. Det var sparetider for mange, det kunne vi også mærke i Vigerslev Idrætsforening. Økonomien var stram, og Klaus Ølund vor mangeårige hovedkasserer, der har oplevet og overlevet mange formænd - kan sikkert nikke genkendende til dette. Af Hans Henning Nielsen. Undertegnede er blevet bedt om at beskrive ovennævnte periode, idet jeg var formand i perioden , ll år i alt. Jeg afløste nu afdøde Peter Erik Sørensen som hovedformand , hvor Peter Erik havde været formand i 24,5 år. Peter Erik var en rigtig folkelig og afholdt person, som boede på Rue Hed. Peter Erik var beskeden, og han stoppede lidt før sit 25 års jubilæum som formand. Når jeg skal beskrive denne periode, så er der jo mange, der kan huske, at der var noget, der hed kartoffelkuren - et øgenavn skabt på grund af de økonomisk stramme tider fra midtfirserne, hvor skatteomlægning m.v. gjorde, at arbejdsløshed og høje renter var elementer, der ikke gav sig udtryk i de store forbrugsfester, Et gammelt ordsprog siger jo at når krybben er tom bides hestene. Jeg vil nu ikke påstå, at dette holder stik, fordi netop i denne periode var der et fantastisk sammenhold i vor forening. Kreativiteten var stor for at styrke vor forening både på tilbud og på økonomi. Jeg kan nævne Bredbjerg-folderen som tiltag over for de mange nye beboere i Bredbjerg, idet vi jo frygtede, de ville gå mod øst til Korup og deres foreningsliv. Jeg tror, det lykkedes meget godt. Jeg kan nævne, at vi med hjælp fra DIF, fik startet projekt MINISPORT, hvor ideen var at få de helt små 5-8 årige til at afprøve de mange forskellige sportsgrene. Kurt Berg, Rue, var tovholder, og Dorte Jensen, Ingrid Hansen, Susanne Agerbeck og Mette Mathiesen var virkelig initiativ- og igangsættere af de mange tiltag. Vi var eneste forening på Fyn, der var forsøgskanin, og de nævnte personer rejste rundt og fortalte om vort projekt i andre landsdele. JULEMESSEN så sit første lys i nov et initiativ og ide, som jeg tror, Torben Skovhus 12 Vitalitet Marts 2008

13 var fader til, og som fortsatte i mange år og gav både oplevelser, penge og satte vor forening i fokus rundt omkring. Jeg kan nævne brugerundersøgelse, hvor vi spurgte alle beboere om behov/brug/tilfredshed/ideer med/til vor forening. Mange nye input fik vi ad den vej- bl.a. startede vi cykelklubben- TOUR-KLUBBEN V.I.C. i 1991/1992. Vi fik diskuteret ALKOHOL-politik, (ikke narkopolitik) og fik regler op omkring dette ad hensyn til vore børn- ledere m.v. Solsikkefesterne var i alle disse år også om drejningspunktet for vor forening. Der var rigtig mange initiativer og lokale indslag. Hvem husker ikke Chippendales a`la Rue, hvor 4 granvoksne mandfolk gav den hele armen på scenen med et kæmpe publikum. Det skal lige bemærkes, at Solsikkefesten det år gav et nettooverskud på Gymnastikken fejrede sit 100 års jubilæum den 9. april 1994 med reception og stor fest i Langesøhallen, hvor de fleste af afdelingerne bakkede op om arrangementet og festede sammen med gymnasterne. Og således fik en rigtig god fest efter en lang vintersæson. Jeg kunne selvfølgelig trække en masse andre ting frem fra denne periode, men tror jeg har nået lidt bredt rundt. Jeg vil for mit eget vedkommende se tilbage på ll år med stor glæde, med en del udfordringer og med en masse gode minder og knyttede venskaber i ryksækken. Hans Henning Nielsen Vitalitet Marts

14 50 års jubilæum Friluftsbadets fornyelse seks medlemmer til at finde ud af, hvad der kunne gøres. Første skridt var at indkalde til et borgermøde i hallens gamle cafeteria, hvor også kommunalpolitikerne var inviteret. Formålet med mødet var at presse politikerne til at give tilsagn om penge til renoveringen. Af Lars Roger Sørensen. Grundlovsdag 2002 var endnu mere festlig i Morud end i resten af landet. Den dag indviedes nemlig vores totalt renoverede friluftsbad i strålende solskin, og dermed var fire års slid og slæb afsluttet med succes. De første to-tre år var gået med dels papirarbejde og dels arbejde med at skaffe omkring fem millioner kroner og de sidste to år med en gigantindsats af mange frivillige hænder med først at få revet det gamle ned, både bassin, omklædningsbygning og de grønne omgivelser og derefter med at bygge det nye op. Jeg var selv med i den første del, at få skruet et projekt sammen og få skaffet pengene. Jeg havde regnet med, at det højst ville vare et halvt år, men det tog næsten tre. Et par andre var med hele vejen. Imponerende, for det var benhårdt arbejde i begge faser. Ideen til renoveringen kom på et hovedbestyrelsesmøde i idrætsforeningen i 1998, hvor badets formand, Steen Buse, fortalte, at badet nu lækkede 15 kubikmeter klorvand ud i Stavisåen i døgnet, og at det selvfølgelig var uholdbart. Der blev nedsat et arbejdsudvalg på Der skulle skaffes penge Borgmester Erik Hansen fik som den første ordet, og han tog fusen på os alle ved at fortælle, at kommunalbestyrelsen havde bevilget to millioner kroner til renoveringen. Dermed havde vi i arbejdsgruppen nået vores første mål, og den siddende badbestyrelse kunne høste frugterne af mange års pres på politikerne på rådhuset. Med de to millioner kunne badet tætnes, men vi havde større planer. Badet og omklædningsbygningen skulle moderniseres, og det krævede langt flere penge. De skulle skaffes hos Lokale- og Anlægsfonden i København, som var etableret netop for at støtte den slags byggeri, som vi ville i gang med. Det blev en papirkamp mod vejrmøller, hvor vi gang på gang blev modarbejdet fra fonden, men det lykkedes endelig at få yderligere to mio. kr. og få projektet godkendt. En lokal indsamling skæppede også godt i kassen, ligesom vores lokale håndværkere gav håndsslag på både at hjælpe rent praktisk med de ting, der krævede særlig ekspertise, og desuden at skaffe de nødvendige materialer til deres indkøbspriser og med deres rabatter, og i 2001 startede renoveringen. Efter sæsonen 2001 begyndte det hårde fysi- 14 Vitalitet Marts 2008

15 ske arbejde, og det vil her være umuligt at nævne navnene på alle dem, der bidrog med tusindvis af arbejdstimer. I starten med nedrivningen så det trøstesløst ud, men lokale entreprenører og deres maskiner gjorde arbejdet lettere. En, efterhånden som arbejdet skred frem, stærk og arbejdsom kernegruppe brugte mange weekender i badet, og konerne kom med frokost. Så kunne de da hilse på deres mænd i de mange weekender, hvor de ellers ikke så meget til dem. Et lokalt ægtepar tilbød at renovere de grønne omgivelser omkring badet - og det blev smukt og indbydende, spejderne i Korup lavede en flot træbro over åen til en ny primitiv teltplads, hvor Langesø havde stillet jorden til rådighed, og desuden fik vi skov- og naturlegepladsen etableret. Min ærlige mening er, at hvis vi der i 1998 havde vidst, hvad vi gik ind til, så havde vi nok ikke turdet. Men en kombination af dygtighed og stædighed i hele forløbet, hvor vi lokale udnyttede hinandens forskellige evner og styrker, gjorde, at renoveringen lykkedes, så vi i dag har Danmarks vel nok dejligste friluftsbad. Ikke mindst den nye omklædningsbygning er det jo en ren fornøjelse at træde ind i. ET navn skal nu nævnes, nemlig Torben Skovhus, som var med fra start til slut i projektet og i byggearbejdet som chef, og derefter blev han formand for friluftsbadet Den Grundlovsdag i 2002 var jeg - og garanteret også mange andre - glad og stolt over at have været en af de mange, der havde medvirket til at gøre det her muligt Lars Roger Sørensen. Vitalitet Redigering / layout Erling Jensen, Layout annoncer. Christina Pedersen, Deadlines for resten af 2008: 28 april 4 august (Solsikkebladet) 28 oktober Det var et stort øjeblik, da det nye friluftsbad blev indviet. Stof sendes til: Erling Jensen, Blæsbjergvej Morud mobil Vitalitet Marts

16 16 Vitalitet Marts 2008 MORUD FORSAMLINGSHUS SELSKABS & MØDELOKALER RUGÅRDSVEJ 728, 5462 MORUD TLF

17 50 års jubilæum Navneskifte i idrætsforeningen I de fem-seks år, hvor jeg i 1990'erne var medlem af hovedbestyrelsen i Vigerslev Idrætsforening, undrede jeg mig over navnet. Alle idrætsaktiviteter foregår jo i Morud, og navnet Vigerslev står for mig, som er en ældre herre, for et engelsk bombardement af en viadukt under 2. Verdenskrig i Vigerslev i Valby i København. Jeg begyndte derfor på hovedgeneralforsamlingen at foreslå en ændring af navnet på foreningen, som jo blev stiftet som en fusion af Vigerslev Gymnastikforening og Morud Boldklub i Jeg foreslog flere år i træk navne som Morud Idrætsforening og Langesø Idrætsforening, men blev afvist hver gang. Der var kun én, som fandt ideen god, nemlig mig. Resten rystede på hovedet. Så gik jeg ud af hovedbestyrelsen, bl.a. for at koncentrere mig om arbejdet med friluftsbadet, og efter et par år var navneskiftet en realitet. Morud Idrætsforening blev navnet. Jeg tror, at det var Mette-gymnastik, der var kommet med forslaget, og nu blev det vedtaget. Lars Roger Sørensen 50 års jubilæum Basket i VI i seks-syv år Da jeg og min familie var flyttet til Tværskov lige nordøst for Morud i november 1992, kom reservepost Peter Erik en dag og spurgte mig, hvorfor jeg fik så mange breve fra DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Han var tidligere gymnastikformand i Vigerslev. Jeg fortalte, at jeg var det netop det år nydannede DGI's første basketballformand og medlem af landsledelsen, derfor de mange breve. "Hvorfor skal vi ikke have basketball her i byen", spurgte han. Og det fik vi så. Det viste sig, at der havde været flere forsøg på at starte basketball i Morud, og jeg fik fat i nogle af de tidligere aktive, og under beskyttende vinger af VI's volleyballafdeling startede vi ud, og efter et år blev vi en selvstændig afdeling. Det blev i alt til seks eller syv år, hvor vi i starten havde ungdomshold, men til sidst et udmærket seniorhold, men det hele stoppede, da vi trods gode faciliteter og muligheder for at betale en træner ikke kunne finde nogen. Bortset fra i Svendborg er basketball især på Fyn en meget lille idrætsgren, og i 1999 lukkede og slukkede - foreløbigt - vi her i Morud. Jeg forsøgte sammen med min datter og hendes venner og veninder for en to - tre år siden at skabe interesse igen, men det lykkedes ikke. Lars Roger Sørensen Vitalitet Marts

18 50 års jubilæum Først badet, så cyklerne Skal Morud Idrætsforenings historie i nyere tid beskrives i overskrifter, bliver det friluftsbadet og sponsorcykelløbene. Renoveringen af friluftsbadet var et kæmpe projekt, som Lars Roger Sørensen har sat fokus på i sin artikel andet steds her i bladet. Denne juvel måske Danmarks flotteste friluftsbad kostede mange kræfter i foreningens medlems- og støttekreds. Så mange, at man kunne frygte for foreningens drive og dynamik. Der var ikke længere kraft til at videreføre den ellers succesfulde årlige julemesse. Bankospillene, som tidligere havde været holdt meget ofte, skrantede og ophørte. Og tiden var ikke længere til ungdomsfester i hallen, hvor foreningen også havde hentet penge til dagligdagen. I den forbindelse skal kendes, at Morud Idrætsforening er en paraplyorganisation med en hovedafdeling og en række underafdelinger. Alle idrætsafdelingerne har egen bestyrelse og et selvstændigt økonomisk ansvar. Under hovedafdelingen er der nedsat en række arbejdsudvalg, der hovedsageligt beskæftiger sig med ikke idrætslige aktiviteter. Disse aktiviteter har oftest til formål at skaffe penge til børne- og ungdomsarbejdet i de afdelinger, som har brug herfor. En række indtægtsgivende aktiviteter faldt altså bort, og snart var den årlige Solsikkefest den eneste sikre, men dog vigende indtægtskilde. Dengang som nu nød foreningen dog godt af sponsoraftalen med OK Benzin. Cykelsponsorløbet blev skabt Men så var det, at foreningen under min forgænger Ole Hartungs regime udviklede sponsorcykelløbet Tour de Morud, som blev skudt i gang den 10. maj Cykelløbet blev afviklet på en 2 km lang rundstrækning på Plantagevej med start og mål ved Centret over for Dagli Brugsen. De deltagende cykelryttere havde længe før løbet været på banen for at skaffe sponsorer, som ville betale foreningen et beløb for hver omgang, som rytteren nåede at køre under det 1 time lange løb. Opbakningen fra ryttere og sponsorer var massiv, og overskuddet nåede svimlende højder. Ingen vil sikkert fortænke os i, at vi fulgte succesen op med yderligere sponsorcykelløb i såvel 2005 som i Begge gange med ligeledes helt fortræffelige økonomiske resultater. Morud Idrætsforening er særdeles ydmyg over og glad for den støtte til foreningens ungdomsarbejde, som deltagerne i cykelløbene, byens borgere og sponsorer dermed har givet. Mit indlæg slutter jeg med fakta: Foreningen er i dag Nordfyns største med ca medlemmer fordelt på idrætsgrene, hvortil er knyttet ca. 150 dygtige ledere. Preben Jensen 18 Vitalitet Marts 2008

19 Orienteringsløb for hele familien Kom og oplev den smukke natur i Langesø skoven Orienteringsløb begynder igen mandag den 31. marts Vi mødes hver mandag ved klubhuset mellem og Der holdes pause i sommerferien og løber sidste gang mandag den 8. september Der vil være 2-3 ruter at vælge imellem, og de vil være mellem 3-6 km i luftlinie. På den korteste rute vil der være mulighed for, at kunne have klapvogn med rundt. Til hjælp til dem, der har ikke prøvat at løbe orienteringsløb før, løber vi gerne med de første gange. Med venlig hilsen Arne Bent Vitalitet Marts

20 Støt vore annoncører de støtter os 20 Vitalitet Marts 2008

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang

Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Vitalitet - Marts 2013-44 årgang Stiftet 10. december 1958 Husk at der er gymnastikopvisning i Langesøhallen den 17. marts. Plakaten om opvisningen kan ses i sidste udgave af Vitalitet eller på www.morud.dk

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb TOUR de GYRSTINGE Lørdag den 5. september 2015 10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Tour de Gyrstinge

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

BIF FORMANDSBERETNING 2013

BIF FORMANDSBERETNING 2013 BIF FORMANDSBERETNING 2013 JEG VIL STARTE DENNE BERETNING MED AT SIGE TAK TIL ALLE JER DER I ÅRETS LØB HAR YDET EN INDSATS I BIF. DET ER FANTASTISK AT SE DEN OPBAKNING DER ER I BIF UANSET HVILKEN OPGAVE

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere