Vitalitet - Marts årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vitalitet - Marts 2008-39. årgang"

Transkript

1 Vitalitet - Marts årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl i Langesøhallen i Morud kl Indmarch kl Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads, Jacob kl Forældre/barn Mette H, Trine D kl Spring 4.+5.kl. Anita, Pernille, Lise, Gunvor, Pia kl Puslinge drenge 4+5 år Anette B, Louise,Sophie, Kirstine kl Puslinge piger 4+5 år Dorthe, Lotte, Stine, Anna, Kristine kl Piger 0.+1.kl. Mette H,Line, Anna, Julie, Kristine kl spring Pernille, Torben, Lise,Nicolaj,Mathias kl Aktive /bl. hold/spændstige Mette M kl Rytmepiger + juniorspring Malene, Britt,Pernille Torben, Niels, Henning kl Udmarch af alle hold Entré: Voksne 20 kr. Børn fra 14 år 10 kr.

2 morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt indenfor: Blikarbejde VVS Naturgasinstallationer Solvarmeanlæg E-installationer Værksted: Åbakkevej 5, Vitalitet Marts 2008

3 Telefonliste Morud Idrætsforening Hovedformand Preben Jensen Næstformand Lisbeth Østergaard Hovedkasserer Klaus Ølund Larsen Sekretær Mette Hansen ; Aktivitetsudvalget Mette Mathiesen Formand for hallen Svend E. Dons Langesøhallen Peter Christiansen Fax Halinspektør Peter Christiansen Solsikkeudvalget. Heidi Hansen Loppemarkedet Lars Møllegård Afdelingsformænd Badminton Jan Hinze Volleyball Peter Tellefsen Bridge Bo Antonsen Fodbold Leif Mortensen Gymnastik Mette Mathiesen Håndbold Claus Nielsen Svømning Svend Hvid Hansen Tennis Jens Dalsbo Klubhuset Vitalitet Erling Jensen Arkiv & Historieudvalget Torben Skovhus Deadlines: Se side 15. Nordfyns Foreningssamvirke/Folkeoplysningsudvalg Flemming Schou Christensen Vitalitet Marts

4 50 års jubilæum Gymnastikopvisning - og nu også bladet i farver forår afholdes således den store gymnastikopvisning i Langesøhallen, hvor det ene gymnastikhold efter det andet viser resultatet af vinterens træning. Læs nærmere herom i bladet og lad os ses til opvisningen. I næste udgave af Vitalitet vil Gymnastik Afdelingen berette om sin historie, som er ældre end foreningens. Det kan I se frem til at læse. Morud Idrætsforening har snart bestået i 50 år, idet foreningen blev stiftet 10. december 1958 under navnet Vigerslev Idrætsforening. Navneskiftet til MI fra VI blev besluttet i 2002 og gennemført i Således burde jeg have introduceret jubilæumsåret i februarudgaven af Vitalitet, men årstal for navneskiftet kiksede. Og til sidst ja du har set det: Vitalitet har fået et ansigtsløft og bliver nu trykt i farver for første gang i bladets 39-årige historie! Med sportslig hilsen Preben Jensen Men som lovet sætter Vitalitet nu fokus på årene, som gik. Jeg har fået hjælp hertil af en af foreningens æresmedlemmer, Willy Rasmussen, af sportens og sammenholdets nestor Knud Pedersen, af foreningens mangeårige formand Hans Henning Nielsen og af kraftværket og inspiratoren Lars Roger Sørensen. Alle har de nedskrevet et erindringsbillede fra en periode, hvor de virkede med stor kraft til nytte for foreningens positive udvikling. Jeg kalder dem - sammen med mange nuværende og tidligere ledere, hjælpere og velyndere - for foreningens arv og kulturbærere. Gymnastik Afdelingen er altid helt fremme i skoene med det nyeste inden for motion. Men afdelingen er også garant for tradition. Hvert Gymnastikken er bladt de populære aktiviteter i Morud Idrætsforening. 4 Vitalitet Marts 2008

5 50 års jubilæum Fra VI 1958 til Mi Man så for sig et område op til Langesøskoven med ny skole, idrætsplads og friluftsbad. Af Willy Rasmussen, pensioneret lærer, Havrehedskolen. Den 10. december 1958 blev VIGERSLEV IDRÆTSFORENING stiftet, efter at der var afholdt ekstraordinær generalforsamling i de bestående foreninger. Foreningernes virke i Vigerslev sogn på daværende tidspunkt kan kort beskrives således: Vigerslev Gymnastikforening havde formand og bestyrelse og nogen aktivitet. Morud Boldklub havde formand, noget af en bestyrelse, men ingen aktivitet. Badminton, Friluftsbad, Husflidsskole m.fl. var hvilende eller afgået ved døren, friluftsbadet allerede i Den første helt store opgave, VI gik i gang med, var om- og nybygning af Morud friluftsbad. Lensbaronen på Langesø havde i 1936 skænket et engareal nede ved Stavisåen til anlæg af idrætsplads og friluftsbad. Det jordstykke, som i dag optages af Langesøhallen, var på daværende tidspunkt udlagt af Vigerslev sogneråd til bygning af en ny Vigerslev sogneskole til afløsning af sognets 5 små landsbyskoler i Vigerslev, Farstrup, Bredbjerg, Tågerud og Havrehed. Den ny sogneskole blev aldrig bygget der i 30 erne, men først midt i 50 erne og da ved den gamle Havredhedskole. Men planen om idrætsplads og friluftsbad blev gennemført. En kreds af private personer fik samlet underskrifter, der kunne kautionere for et lån på kroner. Entreprenør Pedersen, Bogense, gik i gang med bygning af badet. Omklædningsbygning med kontor/billetsalg og toiletter m.v. blev stort set bygget og betalt af ejeren af Farstrup savværk, Th. Nielsen. Med den gode entreprenør Pedersen sparede på både jern og cement, så et moderne ord som byggesjusk er en mild betegnelse for den måde, badet blev bygget på!! Derfor gik der kun 20 år, før badet var så nedslidt og sundhedsfarligt, at noget alvorligt måtte gøres. Den nyindstiftede idrætsforening foreslog i 1958 Vigerslev kommune, at foreningen overtog badet for derefter at om- og nybygge det mod, at kommunen hvert år gav et mindre beløb til badets drift. En ret lang planlægningsperiode blev påbegyndt: Resultatet blev, at idrætsforeningen i august 1960 påbegyndte nedrivning af det bestående friluftsbad. Ved om- og genopbygningen deltog omkring hundrede af idrætsforeningens medlemmer med ca frivillige arbejdstimer - nogle få med flere hundrede timer. Værdien af det frivillige arbejde blev vurderet til kroner, og der blev købt materialer Vitalitet Marts

6 Fra udgravningen af det nuværende friluftsbad og arbejdstimer for ca kr. Alt i alt et projekt på ca kr., da det stod klar til indvielse. Grundlovsdag den 5. juni 1962 var alt klar til 25 års jubilæum og genindvielse af Morud friluftsbad. Ved indvielsen udtalte formanden for Vigerslev Idrætsforening bl.a: Tak til alle, der gjorde det muligt at ombygge og nybygge Morud friluftsbad. Uden jeres indsats havde en almindelig landkommune i dag ikke kunnet møde op med idrætsplads og tilhørende friluftsbad. Tak til Dansk Idrætsforbund for kr. i direkte tilskud og kr. i form af rentefrit lån. Tak til Vigerslev kommune for kr. og for kr. fra Statens brandslukningsudvalg. Tak til alle handlende og vore dygtige håndværkere, der i mange tilfælde helt uden vederlag har gjort en indsats ved dette projekt. Sidst men ikke mindst tak til alle jer unge og nogle få ikke helt unge, der har arbejdet her på pladsen i to år eller på anden måde har ydet en indsats. Her skal ikke nævnes navne, men bl.a. har nogle få lærlinge trukket en meget stor del af dette ikke helt lille læs. Dansk Idrætsforbunds repræsentant, Poul Clausen, Odense, amtsskolekonsulent Viggo Land, Odense og sognerådsformand, Albert Christensen, Vigerslev, udtalte mange anerkendende og rosende ord og alle ønskede badet en lang og lykkelig levetid. Formanden for badet sagde som afslutning: Tak til alle jer, der ikke stillede krav om dette eller hint, men spurgte: Hvad kan vi gøre for denne sag? LANGESØHALLEN Kort tid efter at Vigerslev Idrætsforening var stiftet, og man var i gang med bygning af det nye friluftsbad, hørte man første gang nogle unge mennesker, der alle var med i V I, tale om bygning af en ny idrætshal på skolejorden det stykke jord, der lå foran idrætsplad- 6 Vitalitet Marts 2008

7 sen, og som Vigerslev Sogneråd midt i trediverne havde købt for her at bygge den nye sogneskole. Vigerslev Sogneråd gav tilsagn om, at den nye idrætsforening måtte benytte jordstykker og udnytte det på bedste måde. Daværende sognerådsformand Albert Christensen var altid positiv og nem at snakke med. Hvem der første gang sagde LANGESØHAL- LEN, husker ingen i dag, men den 24. november blev der indkaldt til et offentligt møde i kantinen på Farstrup Savværk. Her blev planen for Langesøhallen forelagt forsamlingen, og mødet sluttede med, at der blev nedsat et udvalg bestående af: Sv. Aage Andersen, Bredbjerg Carl Hansen, Morud Hans H. Henriksen, Morud Jørgen Juul, Vigerslev Willy Rasmussen, Havrehed. Efter to års planlægningsarbejde kunne haludvalget sætte punktum for første etape. I april 1969 modtog haludvalget følgende skrivelse fra kommunen: Sognerådet har på sit møde den 8. april behandlet og godkendt, at der etableres en træningshal på et af kommunens ejet areal i Morud. I oktober blev der indkaldt til stiftende møde for den Selvejende institution Langesøhallen. Følgende bestyrelse blev valgt: Sv. Aage Andersen, Bredbjerg Erik Buse, Morud Erik Christensen, Veflinge Frede Longsholm, Veflinge og Willy Rasmussen, Havrehed. Bemærk at Veflinge er med til at bygge hallen. Planen for opførelse af hallen så nu således ud: Alt papirarbejde, alle tilladelser og aftaler skulle gøres færdigt inden sommeren `70. I løbet af eftersommeren skulle grunden støbes, og når forårssolen igen kunne ses på himmelen, var det på tide at lægge mursten på mur- Vitalitet Marts

8 sten fuld fart på hele sommeren igennem, og omkring oktober `71 skulle hallen kunne være færdig til brug. I september `69 startede arbejdet med at skabe grundlag for en parkeringsplads, der strakte sig fra Rugårdsvej og ned til idrætspladsen. Det var et stort opfyldningsarbejde. Alt gik planmæssigt, og i sommerhalvåret `70 blev der lagt kloak og vandledning fra Rugårdsvej og ned til den planlagte bro over Stavisåen. Planeringsarbejdet på selve byggepladsen gik i gang og alt så meget lovende ud. Men pludselig stod der en embedsmand foran os og fortalte, at her ved skoven kunne ingen bygge uden fredningsmyndighedernes tilladelse. Ingen havde tidligere nævnt noget om en tilladelse fra fredningsmyndigheder. Vi havde jo tilladelsen fra SOGNERÅDET / SØNDERSØ KOMMUNE! En eller flere embedsmænd, en eller flere politikere har arbejdet stille med at få stoppet bygning af Langesøhallen Men hvem? Hvad nu fik vi lov til at bygge? Et halvt år gik tabt, og den gode arbejdsplan var ødelagt; men endelig onsdag den 18. februar `71 kom tilladelsen fra amtet. Sidst i marts gik arbejdet i gang igen. Med håndkraft blev der gravet ud til grund. Det var koldt og meget fugtigt, men en trofast og målbevidst flok var gået i gang. Der blev støbt grund i regn og blæst, men som Laurits Murer slog fast: Det fugter, men kun lidt, regnvejr er det ikke, og så gik arbejdet videre. Forår blev det, og i løbet af forsommeren blev murerarbejdet på selve hallen færdiggjort på nær nogle få kvadratmeter. Næste dag ville muren være oppe i fuld højde hele vejen rundt. Det var dejligt sommervejr, men sidst på dagen gik sommerblæsten over i storm, og kl. 8 Vitalitet Marts 2008

9 17 lå hele den lange østmur vandret hen ad jorden. Forsikringen betalte skaden, en ny østmur blev rejst, men mange uger i arbejdsplanen gik tabt. I august måtte bestyrelsen og byggeudvalg se i øjnene, at hele vinteren 1971/72 ville medgå, inden hallen var klar til indflytning. Det var svært at holde modet oppe det efterår. Først bundløst mudder og så pludselig omslag til vinter ca. 5-6 uger før beregnet. Hallen var under tag, da vinteren satte ind, men forhallen var uden tag. I februar kunne man i VI-talitet læse følgende: Vi siger tak til de mange, der nu har slidt med halarbejde i et år. Inde i hallen er der nu brug for folk, der helst færdes, hvor der er rent og tørt og som er interesseret i at slå søm i. I forbygningen er der brug for folk, der gerne arbejder på en byggeplads, hvor sol og vind har fri adgang. Uden optimisme og uden drømme og tro på, at det tilsyneladende umulige kan blive muligt, bliver et sådan projekt ikke til virkelighed. Takket være optimister, drømmere og folk, der er praktiske og ukuelige, har denne hal været i brug i 36 år. Her skal siges TAK til de mange hundrede, der har brugt og bruger deres fritid til at planlægge, samle penge ind, skrive breve, bruge værktøj, skovle og grave og gøre andre begejstrede for tanken om Langesøhallen. En varm tak til alle, der gik ind for og var med til at virkeliggøre tanken om én idrætsforening, der samlede det hele. Var Vigerslev Idrætsforening ikke blevet stiftet, og havde samarbejdet og sammenholdet i foreningen ikke været så godt og varigt, som det er, så var friluftsbadet ikke blevet gennemført og Langesøhallen næppe blevet bygget. Sidst i oktober 72 blev hallen taget i brug til trods for, at der manglede døre ind til omklædningsrum, køkken og cafeteria. For øvrigt gik idrætsarbejdet i hallen dette første vinterhalvår forbavsende godt til trods for, at mange ting slet ikke var helt i orden. Først langt hen på foråret blev de sidste døre sat på plads. Ved en sidste kraftanstrengelse blev arealet fra den nye bro og op til hallens indgang planeret og lagt pænt an med fliser og nogen beplantning. Endelig lørdag den 29. og søndag den 30. september 1973 fandt så den officielle indvielse sted. Cafeteria og mødelokaler oven på forhallen er først bygget tyve år efter indvielsen, og den historie må komme senere. Men underskriver, der skriver om de første 15 år af Vigerslev Idrætsforenings historie må her sige en stor tak til de arbejdsomme optimister, der var med fra starten af. Vitalitet Marts

10 50 års jubilæum - tilbageblik Tillykke - det var en glædelig begivenhed, som er med til at gøre Vigerslevs navn kendt ud over det ganske land Af KNUD P Plantagevej, Morud. Formanden har bedt mig om at kaste et blik bagud fra tiden 1973 og frem til 1987, og det gør jeg gerne. I september 1973 blev Langesøhallen indviet ved en storstilet fest. Willy Rasmussen holdt festtalen og sluttede talen med følgende citat: Nu ved vi, hvem der byggede hallen, og hallen må være deres! Fordi de byggede den er hallen deres. Lad den være et sted, hvor mennesker mødes for at være sammen. Hvor resultatet betyder mindre end det at være sammen. Hvor AKTIVITETEN betyder alt Min entre i foreningen kan føres tilbage til eftersommeren 1973, hvor håndboldafdelingens formand, Svend Lyngsø, havde bedt mig om at træne Vigerslevs herrer serie 2-hold i vinteren 73/74. Sæsonen forløb rigtig godt, herrerne rykkede op i serie 1, vi hjemførte Fynsmesterskabet som bedste serie 2-mandskab, og herrerne blev Landsmester i DGIregi, hvor kampene blev spillet i Næstved over en weekend. I foreningens blad, Vitalitet, udtaler VI s formand igennem 24 år P.E. Sørensen: I 1974 blev den første Solsikkefest afholdt, og her var det Arne Pedersen, Rue, der var toastmaster. Solsikkefesten havde, som P.E. udtrykte det i bladet Vitalitet, nogle skønhedspletter. Disse blev siden rettet. Købmand Julius Hansen, Tågerod, undrede sig: hvor var solsikkerne?? Julius havde dog selv medbragt en og overrakte denne til ledelsen. Til den efterfølgende fest - der var for alle, som havde hjulpet til - var der nogle lyse hoveder, som i nattens mulm og mørke, vist nok i Pederstrup høstede og hjembragte ikke så få solsikker til at pynte op med i forsamlingshuset. Solsikkefesten har igennem alle årene været afholdt med gode og mindre gode økonomiske resultater. Men glemmes skal det ikke, at sammenhold igennem alle årene har været kendetegnende for årets byfest. Solsikkefesten styres af et aktivitetsudvalg, hvis formænd i den periode, som her omtales var: Knud P, Hans H. Nielsen, Torben Skovhus og Inge Lyngsø (Ringse). Alle gjorde vi, hvad muligt var, for at Solsikkefesten kunne være med til at give en god økonomi til glæde og gavn for foreningen. En forening i fremgang Som jeg oplevede daværende Vigerslev Idrætsforening, var det en forening i fremgang i takt med den massive udstykning og dermed mange nye beboere i området, og jeg vil tillade mig at udtale, at der op gennem 70 erne og 80 erne var en meget kompetent ledelse. Må jeg nævne dem i flæng Formanden Peter Erik Sørensen, som styrede med sikker hånd, hovedkassereren Klaus 10 Vitalitet Marts 2008

11 Ølund, som er der endnu, Jørgen Scott fodbold, Flemming Terkildsen badminton, Anne Andersen gymnastik, Willy Rasmussen friluftsbadet og undertegnede håndbold. Alle var vi omgivet af mange dygtige ledere på alle plan. Jeg har udtalt flere gange, at det var foreningens guldaldertid, vi gennemlevede over en 20-årig periode. Roses skal de, som tog initiativet til Langesøhallen - et fantastisk aktiv for byens befolkning. Nævnes skal det også, at foreningen i 1979 projekterede og byggede omklædningsbygningen ved hallen, et byggeri som økonomisk næsten tog livet af foreningen. I dagspressen kunne man læse, at daværende Vigerslev Idrætsforening var et fallitbo. Så galt gik det dog ikke, men at foreningen og kommunen ikke var enige om byggeriets finansiering var mærkbart. Der blev fundet en løsning, men ikke uden sværdslag. Det vil de implicerede kunne huske. Som mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen vil jeg gerne have, at det ikke glemmes, at kommunen har været medspiller for foreningens økonomiske trivsel. Dette hører også med og bør omtales i forbindelse med jubilæumsåret. har deltaget i, alt sammen for at tilvejebringe gode betingelser for byens borgere, som vil benytte sig af idrætsforeningens tilbud - tilbud som er nødvendige, også i dagens samfund. Mange idrætsledere i vor forening har igennem årene ydet en formidabel indsats for den frivillige idræt og kan ikke takkes nok - et arbejde som slet ikke kan gøres op i penge men kan tælles som gode timer i samvær med andre ligesindede. Der tales nu om lederkrise. Sådan følte jeg det ikke i den periode, som her omtales. Tværtimod kunne vi rimeligt nemt rekruttere folk til at gøre en indsats i foreningen på forskellige planer. PÅ en DIF-kongres i 1999, hvor undertegnede deltog, var det gennemgående tema: Skal vi gøre det sammen eller hver for sig?? Må jeg slutte med at ønske Morud Idrætsforening tillykke med 50-års jubilæet og med håbet om, at byens borgere vil værne om foreningens ve og vel langt ud i fremtiden. Den 10. december 1983 havde Vigerslev Idrætsforening 25 års jubilæum, der var samme dato som den stiftende generalforsamling i Foreningens formand udtaler i jubilæumsskriftet i 1983: De af os, som har været med fra starten, kan bevidne, at det var rigtigt at slå to mindre foreninger, Morud boldklub og Vigerslev gymnastikforening sammen til én stor; SAMMEN- HOLD GØR STÆRK. Utallige er de møder, som ledere i vor forening Vitalitet Marts

12 50 års jubilæum Vigerslev Idrætsforening årene som vi de seneste år har oplevet. Det var sparetider for mange, det kunne vi også mærke i Vigerslev Idrætsforening. Økonomien var stram, og Klaus Ølund vor mangeårige hovedkasserer, der har oplevet og overlevet mange formænd - kan sikkert nikke genkendende til dette. Af Hans Henning Nielsen. Undertegnede er blevet bedt om at beskrive ovennævnte periode, idet jeg var formand i perioden , ll år i alt. Jeg afløste nu afdøde Peter Erik Sørensen som hovedformand , hvor Peter Erik havde været formand i 24,5 år. Peter Erik var en rigtig folkelig og afholdt person, som boede på Rue Hed. Peter Erik var beskeden, og han stoppede lidt før sit 25 års jubilæum som formand. Når jeg skal beskrive denne periode, så er der jo mange, der kan huske, at der var noget, der hed kartoffelkuren - et øgenavn skabt på grund af de økonomisk stramme tider fra midtfirserne, hvor skatteomlægning m.v. gjorde, at arbejdsløshed og høje renter var elementer, der ikke gav sig udtryk i de store forbrugsfester, Et gammelt ordsprog siger jo at når krybben er tom bides hestene. Jeg vil nu ikke påstå, at dette holder stik, fordi netop i denne periode var der et fantastisk sammenhold i vor forening. Kreativiteten var stor for at styrke vor forening både på tilbud og på økonomi. Jeg kan nævne Bredbjerg-folderen som tiltag over for de mange nye beboere i Bredbjerg, idet vi jo frygtede, de ville gå mod øst til Korup og deres foreningsliv. Jeg tror, det lykkedes meget godt. Jeg kan nævne, at vi med hjælp fra DIF, fik startet projekt MINISPORT, hvor ideen var at få de helt små 5-8 årige til at afprøve de mange forskellige sportsgrene. Kurt Berg, Rue, var tovholder, og Dorte Jensen, Ingrid Hansen, Susanne Agerbeck og Mette Mathiesen var virkelig initiativ- og igangsættere af de mange tiltag. Vi var eneste forening på Fyn, der var forsøgskanin, og de nævnte personer rejste rundt og fortalte om vort projekt i andre landsdele. JULEMESSEN så sit første lys i nov et initiativ og ide, som jeg tror, Torben Skovhus 12 Vitalitet Marts 2008

13 var fader til, og som fortsatte i mange år og gav både oplevelser, penge og satte vor forening i fokus rundt omkring. Jeg kan nævne brugerundersøgelse, hvor vi spurgte alle beboere om behov/brug/tilfredshed/ideer med/til vor forening. Mange nye input fik vi ad den vej- bl.a. startede vi cykelklubben- TOUR-KLUBBEN V.I.C. i 1991/1992. Vi fik diskuteret ALKOHOL-politik, (ikke narkopolitik) og fik regler op omkring dette ad hensyn til vore børn- ledere m.v. Solsikkefesterne var i alle disse år også om drejningspunktet for vor forening. Der var rigtig mange initiativer og lokale indslag. Hvem husker ikke Chippendales a`la Rue, hvor 4 granvoksne mandfolk gav den hele armen på scenen med et kæmpe publikum. Det skal lige bemærkes, at Solsikkefesten det år gav et nettooverskud på Gymnastikken fejrede sit 100 års jubilæum den 9. april 1994 med reception og stor fest i Langesøhallen, hvor de fleste af afdelingerne bakkede op om arrangementet og festede sammen med gymnasterne. Og således fik en rigtig god fest efter en lang vintersæson. Jeg kunne selvfølgelig trække en masse andre ting frem fra denne periode, men tror jeg har nået lidt bredt rundt. Jeg vil for mit eget vedkommende se tilbage på ll år med stor glæde, med en del udfordringer og med en masse gode minder og knyttede venskaber i ryksækken. Hans Henning Nielsen Vitalitet Marts

14 50 års jubilæum Friluftsbadets fornyelse seks medlemmer til at finde ud af, hvad der kunne gøres. Første skridt var at indkalde til et borgermøde i hallens gamle cafeteria, hvor også kommunalpolitikerne var inviteret. Formålet med mødet var at presse politikerne til at give tilsagn om penge til renoveringen. Af Lars Roger Sørensen. Grundlovsdag 2002 var endnu mere festlig i Morud end i resten af landet. Den dag indviedes nemlig vores totalt renoverede friluftsbad i strålende solskin, og dermed var fire års slid og slæb afsluttet med succes. De første to-tre år var gået med dels papirarbejde og dels arbejde med at skaffe omkring fem millioner kroner og de sidste to år med en gigantindsats af mange frivillige hænder med først at få revet det gamle ned, både bassin, omklædningsbygning og de grønne omgivelser og derefter med at bygge det nye op. Jeg var selv med i den første del, at få skruet et projekt sammen og få skaffet pengene. Jeg havde regnet med, at det højst ville vare et halvt år, men det tog næsten tre. Et par andre var med hele vejen. Imponerende, for det var benhårdt arbejde i begge faser. Ideen til renoveringen kom på et hovedbestyrelsesmøde i idrætsforeningen i 1998, hvor badets formand, Steen Buse, fortalte, at badet nu lækkede 15 kubikmeter klorvand ud i Stavisåen i døgnet, og at det selvfølgelig var uholdbart. Der blev nedsat et arbejdsudvalg på Der skulle skaffes penge Borgmester Erik Hansen fik som den første ordet, og han tog fusen på os alle ved at fortælle, at kommunalbestyrelsen havde bevilget to millioner kroner til renoveringen. Dermed havde vi i arbejdsgruppen nået vores første mål, og den siddende badbestyrelse kunne høste frugterne af mange års pres på politikerne på rådhuset. Med de to millioner kunne badet tætnes, men vi havde større planer. Badet og omklædningsbygningen skulle moderniseres, og det krævede langt flere penge. De skulle skaffes hos Lokale- og Anlægsfonden i København, som var etableret netop for at støtte den slags byggeri, som vi ville i gang med. Det blev en papirkamp mod vejrmøller, hvor vi gang på gang blev modarbejdet fra fonden, men det lykkedes endelig at få yderligere to mio. kr. og få projektet godkendt. En lokal indsamling skæppede også godt i kassen, ligesom vores lokale håndværkere gav håndsslag på både at hjælpe rent praktisk med de ting, der krævede særlig ekspertise, og desuden at skaffe de nødvendige materialer til deres indkøbspriser og med deres rabatter, og i 2001 startede renoveringen. Efter sæsonen 2001 begyndte det hårde fysi- 14 Vitalitet Marts 2008

15 ske arbejde, og det vil her være umuligt at nævne navnene på alle dem, der bidrog med tusindvis af arbejdstimer. I starten med nedrivningen så det trøstesløst ud, men lokale entreprenører og deres maskiner gjorde arbejdet lettere. En, efterhånden som arbejdet skred frem, stærk og arbejdsom kernegruppe brugte mange weekender i badet, og konerne kom med frokost. Så kunne de da hilse på deres mænd i de mange weekender, hvor de ellers ikke så meget til dem. Et lokalt ægtepar tilbød at renovere de grønne omgivelser omkring badet - og det blev smukt og indbydende, spejderne i Korup lavede en flot træbro over åen til en ny primitiv teltplads, hvor Langesø havde stillet jorden til rådighed, og desuden fik vi skov- og naturlegepladsen etableret. Min ærlige mening er, at hvis vi der i 1998 havde vidst, hvad vi gik ind til, så havde vi nok ikke turdet. Men en kombination af dygtighed og stædighed i hele forløbet, hvor vi lokale udnyttede hinandens forskellige evner og styrker, gjorde, at renoveringen lykkedes, så vi i dag har Danmarks vel nok dejligste friluftsbad. Ikke mindst den nye omklædningsbygning er det jo en ren fornøjelse at træde ind i. ET navn skal nu nævnes, nemlig Torben Skovhus, som var med fra start til slut i projektet og i byggearbejdet som chef, og derefter blev han formand for friluftsbadet Den Grundlovsdag i 2002 var jeg - og garanteret også mange andre - glad og stolt over at have været en af de mange, der havde medvirket til at gøre det her muligt Lars Roger Sørensen. Vitalitet Redigering / layout Erling Jensen, Layout annoncer. Christina Pedersen, Deadlines for resten af 2008: 28 april 4 august (Solsikkebladet) 28 oktober Det var et stort øjeblik, da det nye friluftsbad blev indviet. Stof sendes til: Erling Jensen, Blæsbjergvej Morud mobil Vitalitet Marts

16 16 Vitalitet Marts 2008 MORUD FORSAMLINGSHUS SELSKABS & MØDELOKALER RUGÅRDSVEJ 728, 5462 MORUD TLF

17 50 års jubilæum Navneskifte i idrætsforeningen I de fem-seks år, hvor jeg i 1990'erne var medlem af hovedbestyrelsen i Vigerslev Idrætsforening, undrede jeg mig over navnet. Alle idrætsaktiviteter foregår jo i Morud, og navnet Vigerslev står for mig, som er en ældre herre, for et engelsk bombardement af en viadukt under 2. Verdenskrig i Vigerslev i Valby i København. Jeg begyndte derfor på hovedgeneralforsamlingen at foreslå en ændring af navnet på foreningen, som jo blev stiftet som en fusion af Vigerslev Gymnastikforening og Morud Boldklub i Jeg foreslog flere år i træk navne som Morud Idrætsforening og Langesø Idrætsforening, men blev afvist hver gang. Der var kun én, som fandt ideen god, nemlig mig. Resten rystede på hovedet. Så gik jeg ud af hovedbestyrelsen, bl.a. for at koncentrere mig om arbejdet med friluftsbadet, og efter et par år var navneskiftet en realitet. Morud Idrætsforening blev navnet. Jeg tror, at det var Mette-gymnastik, der var kommet med forslaget, og nu blev det vedtaget. Lars Roger Sørensen 50 års jubilæum Basket i VI i seks-syv år Da jeg og min familie var flyttet til Tværskov lige nordøst for Morud i november 1992, kom reservepost Peter Erik en dag og spurgte mig, hvorfor jeg fik så mange breve fra DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Han var tidligere gymnastikformand i Vigerslev. Jeg fortalte, at jeg var det netop det år nydannede DGI's første basketballformand og medlem af landsledelsen, derfor de mange breve. "Hvorfor skal vi ikke have basketball her i byen", spurgte han. Og det fik vi så. Det viste sig, at der havde været flere forsøg på at starte basketball i Morud, og jeg fik fat i nogle af de tidligere aktive, og under beskyttende vinger af VI's volleyballafdeling startede vi ud, og efter et år blev vi en selvstændig afdeling. Det blev i alt til seks eller syv år, hvor vi i starten havde ungdomshold, men til sidst et udmærket seniorhold, men det hele stoppede, da vi trods gode faciliteter og muligheder for at betale en træner ikke kunne finde nogen. Bortset fra i Svendborg er basketball især på Fyn en meget lille idrætsgren, og i 1999 lukkede og slukkede - foreløbigt - vi her i Morud. Jeg forsøgte sammen med min datter og hendes venner og veninder for en to - tre år siden at skabe interesse igen, men det lykkedes ikke. Lars Roger Sørensen Vitalitet Marts

18 50 års jubilæum Først badet, så cyklerne Skal Morud Idrætsforenings historie i nyere tid beskrives i overskrifter, bliver det friluftsbadet og sponsorcykelløbene. Renoveringen af friluftsbadet var et kæmpe projekt, som Lars Roger Sørensen har sat fokus på i sin artikel andet steds her i bladet. Denne juvel måske Danmarks flotteste friluftsbad kostede mange kræfter i foreningens medlems- og støttekreds. Så mange, at man kunne frygte for foreningens drive og dynamik. Der var ikke længere kraft til at videreføre den ellers succesfulde årlige julemesse. Bankospillene, som tidligere havde været holdt meget ofte, skrantede og ophørte. Og tiden var ikke længere til ungdomsfester i hallen, hvor foreningen også havde hentet penge til dagligdagen. I den forbindelse skal kendes, at Morud Idrætsforening er en paraplyorganisation med en hovedafdeling og en række underafdelinger. Alle idrætsafdelingerne har egen bestyrelse og et selvstændigt økonomisk ansvar. Under hovedafdelingen er der nedsat en række arbejdsudvalg, der hovedsageligt beskæftiger sig med ikke idrætslige aktiviteter. Disse aktiviteter har oftest til formål at skaffe penge til børne- og ungdomsarbejdet i de afdelinger, som har brug herfor. En række indtægtsgivende aktiviteter faldt altså bort, og snart var den årlige Solsikkefest den eneste sikre, men dog vigende indtægtskilde. Dengang som nu nød foreningen dog godt af sponsoraftalen med OK Benzin. Cykelsponsorløbet blev skabt Men så var det, at foreningen under min forgænger Ole Hartungs regime udviklede sponsorcykelløbet Tour de Morud, som blev skudt i gang den 10. maj Cykelløbet blev afviklet på en 2 km lang rundstrækning på Plantagevej med start og mål ved Centret over for Dagli Brugsen. De deltagende cykelryttere havde længe før løbet været på banen for at skaffe sponsorer, som ville betale foreningen et beløb for hver omgang, som rytteren nåede at køre under det 1 time lange løb. Opbakningen fra ryttere og sponsorer var massiv, og overskuddet nåede svimlende højder. Ingen vil sikkert fortænke os i, at vi fulgte succesen op med yderligere sponsorcykelløb i såvel 2005 som i Begge gange med ligeledes helt fortræffelige økonomiske resultater. Morud Idrætsforening er særdeles ydmyg over og glad for den støtte til foreningens ungdomsarbejde, som deltagerne i cykelløbene, byens borgere og sponsorer dermed har givet. Mit indlæg slutter jeg med fakta: Foreningen er i dag Nordfyns største med ca medlemmer fordelt på idrætsgrene, hvortil er knyttet ca. 150 dygtige ledere. Preben Jensen 18 Vitalitet Marts 2008

19 Orienteringsløb for hele familien Kom og oplev den smukke natur i Langesø skoven Orienteringsløb begynder igen mandag den 31. marts Vi mødes hver mandag ved klubhuset mellem og Der holdes pause i sommerferien og løber sidste gang mandag den 8. september Der vil være 2-3 ruter at vælge imellem, og de vil være mellem 3-6 km i luftlinie. På den korteste rute vil der være mulighed for, at kunne have klapvogn med rundt. Til hjælp til dem, der har ikke prøvat at løbe orienteringsløb før, løber vi gerne med de første gange. Med venlig hilsen Arne Bent Vitalitet Marts

20 Støt vore annoncører de støtter os 20 Vitalitet Marts 2008

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Vitalitet - maj 2009-40. årgang

Vitalitet - maj 2009-40. årgang Vitalitet - maj 2009-40. årgang Stiftet 10. december 1958 En af Morud Idrætsforenings største ildsjæle, Mette Mathiesen, formand for gymnastikafdelingen, er blevet fejret. Hun har været formand i 25 år.

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vitalitet Morud Idrætsforening 38. årgang febuar. 2007 nr.1 logo tegnet af Morten Andersen. Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vi håber på godt vejr ligesom sidste gang

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Vitalitet GYMNASTIKOPVISNING. Morud Idrætsforening afholder opvisning Lørdag d. 25. Marts kl. 13.30 i Langesøhallen. Program

Vitalitet GYMNASTIKOPVISNING. Morud Idrætsforening afholder opvisning Lørdag d. 25. Marts kl. 13.30 i Langesøhallen. Program Vitalitet 37. årgang marts. 2006 nr.2 Morud Idrætsforening GYMNASTIKOPVISNING Morud Idrætsforening afholder opvisning Lørdag d. 25. Marts kl. 13.30 i Langesøhallen Program Kl. 13.30 Indmarch Kl. 13.40

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE Indledning og forord til denne beretning En beretning som ikke rigtig er en Jubilæumsskrift, men alligevel en rejse gennem tiden i de 75 år Horne Idrætspark har

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

2010BOLDKLUBBEN FREM

2010BOLDKLUBBEN FREM FREM 2010BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Klubbens Frem -tid Steen Andersens bisættelse Supporterne holder ved Derfor elsker jeg Frem Gæld undergravede redningsforsøg Fortid: Mistillid til Pauli NR. 2-2010 ÅRGANG

Læs mere

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion

57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion 57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014 Forårsopvisning Motion TPI S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2014 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere