sådan ændrer novo nordisk kursen på diabetes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sådan ændrer novo nordisk kursen på diabetes"

Transkript

1 økonomiske, sociale & miljømæssige resultater 2005 sådan ændrer novo nordisk kursen på diabetes styret af visionen forretningsresultat diabetesbehandling biopharmaceuticals en udfordrende arbejdsplads værdier i praksis året i hovedtal finansielle og ikke-finansielle nøgletal 2005 fokus på adgang til sundhed innovation globalisering forretningsetik

2 8 22 Steven og Elissa Renouf med deres fem børn. Steven og tre af drengene har type 1-diabetes. Jaya Vandhana Naidu, som aldrig har været overvægtig, fik konstateret type 2-diabetes som 14-årig. Læserguide Dette er Novo Nordisks Årsrevue Den gør rede for virksomhedens resultater i løbet af året og gennemgår væsentlige udfordringer for forretningen. Den præsenterer de strategiske initiativer, der er i gang for at udvikle virksomheden med henblik på at leve op til målene og fastholde den langsigtede værdiskabelse. Og endelig gør den rede for, hvordan Novo Nordisk driver forretning som en værdibaseret virksomhed styret af en vision. Visionen udstikker kursen og søger at inspirere alle i Novo Nordisk til hver især at yde deres bidrag til at forme virksomhedens fremtid: levere konkurrencedygtige forretningsresultater, forsvare virksomhedens førende position inden for diabetesbehandling, tilbyde innovative produkter og serviceydelser inden for biopharmaceuticals, gøre virksomheden til en udfordrende arbejdsplads og omsætte værdier til praksis. Erklæringerne i visionen kan hver især omsættes til konkrete mål på kort og mellemlangt sigt overalt i organisationen. Muligheder og udfordringer Temaartiklerne under disse fem overskrifter gør rede for de væsentligste muligheder og udfordringer, Novo Nordisk står over for som en global lægemiddelvirksomhed. Artiklerne præsenterer aktiviteter, som Novo Nordisk har iværksat eller gennemført for at forfølge sin vision og strategiske mål, ligesom de også belyser problemstillinger, der er identificeret gennem samspillet med aktionærer, finansanalytikere og andre interessenter i årets løb emner, der har betydning for, hvordan man vurderer Novo Nordisks situation i fremtiden. Fire udfordringer træder frem som særligt vigtige: adgang til sundhed for alle, innovation i lægemiddelindustrien, globaliseringen og dens følger samt standarder for forretningsetik. Rapporten sætter fokus på disse fire områder fra et interessentperspektiv og peger på Novo Nordisks strategiske tilgang til at gribe mulighederne og adressere dilemmaerne. Det finansielle og ikke-finansielle koncernregnskab, som er indeholdt i Novo Nordisks Årsrapport 2005, gør mere detaljeret rede for årets resultater. Heri findes desuden ledelsens regnskabsberetning, artikler om selskabsledelse, risikostyring og anden aktionærinformation. Information efter behov Online-udgaven af Årsrapporten giver mere baggrund, perspektiv og flere data. Her kan man finde facts om virksomheden, og hvordan den driver forretning, ligesom onlineudgaven fungerer som indgang for brugere med særlige informationsbehov. Hver artikel indeholder henvisninger til yderligere information online. Her er også en liste over kontaktpersoner. God læselyst! Õ Se online-rapporten på novonordisk.com/ annual-report Publikationer kan bestilles via novonordisk.com/investors/download-centre Redegørelse for resultater Årsrevue 2005 er en forkortet udgave af Novo Nordisks Årsrapport for regnskabsåret Den henvender sig til læsere, som ønsker et hurtigt overblik, og indeholder derfor ikke det finansielle og ikke-finansielle koncernregnskab. De to publikationer udkommer samtidig i januar Årsrapporten forelægges aktionærerne til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling i marts. Årsregnskabet for moderselskabet, Novo Nordisk A/S, er ikke indeholdt i Årsrapport 2005, men er en integreret del af den samlede årsrapport, som indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Årsregnskabet for moderselskabet kan ses eller bestilles på novonordisk.com. Novo Nordisks årsrapportering er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og dansk lovgivning. Den opfylder desuden kravene til frivillig rapportering ifølge Global Compact og er i overensstemmelse med GRI s Sustainability Reporting Guidelines. Form 20-F indsendes i februar 2006 til det amerikanske børstilsyn, United States Securities and Exchange Commission, og er også tilgængelig online. Supplerende oplysninger foruden de komplette data om virksomhedens miljømæssige og sociale resultater findes i online-udgaven af årsrapporten.

3 26 30 Fabian Wenger og hans bror Florian er enæggede tvillinger, men kun Fabian har type 1-diabetes. Masae Minami har type 1-diabetes og arbejder som diabeteslæge. Forretningsresultat Diabetesbehandling Biopharmaceuticals Værdier i praksis Vi leverer konkurrencedygtige forretningsresultater. Vi vil være verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling. Vi tilbyder produkter og service inden for andre områder, hvor vi kan gøre en forskel. Vores værdier afspejles i vores handlinger. 02 Året i Performance hovedtal highlights Parat til fortsat vækst men ikke for enhver pris Sådan driver Novo Nordisk forretning Lederskab og udfordringer Fremtidens forskning og udvikling bygger på kernekompetencer Pipelineoversigt Kort nyt Novo Nordisk ændrer kursen på diabetes i USA At ændre kursen på diabetes kræver ny tilgang Forebyggelse af kroniske sygdomme er fremtidens håb Fokus på adgang til sundhed En udfordrende arbejdsplads Et job hos os er aldrig bare et job Videre rammer for biopharmaceuticals Fokus på innovation Medarbejdere med værdier gør forskellen Fokus på globalisering Kvalitetsindsats sætter standarden Kort nyt Fokus på forretningsetik Medicinsk forskning drives efter etiske principper Miljøstrategi giver forretningsmæssige fordele Finansielle hovedtal og nøgletal Ikke-finansielle hovedtal og nøgletal Bestyrelsen Koncerndirektionen 45 Aktionærinformation og kontakt Novo Nordisk Årsrevue

4 forretningsresultat året i hovedtal I 2005 fortsatte Novo Nordisk med at forbedre sin øko-produktivitet, et mål for evnen til at fremstille mere med mindre forbrug af energi og vand. I perioden var de årlige gennemsnitlige forbedringer på 8% for vand og 14% for energi, opgjort som ØPI-indeks. Således er femårsmålet for en årlig gennemsnitlig forbedret udnyttelse af vand og energi på henholdsvis 5% og 4% opnået. Certificeret miljøledelse indføres på fabrikkerne over hele verden. I 2005 har yderligere to fabrikker fået ISO certificering. Den proces understøtter den lokale ledelses fokus på renere teknologi og overholdelse af miljøkrav. I 2005 blev miljøstrategien revideret. Virksomheden har seks fokusområder for : genmodificerede organismer, energi og klimaforandring, bæredygtige processer/produkter, miljøansvar i produkternes livscyklus, transport og bæredygtig mio. kr. var salget i Økonomiske resultater I 2005 steg Novo Nordisks salg med 16% til i alt mio. kr. Der har været en fortsat stærk efterspørgsel efter Novo Nordisks strategiske produkter: insulinanalogerne og NovoSeven. Salget af insulinanaloger steg med 62%, mens salget af NovoSeven steg med 16%. Der har også været en solid vækst i salget inden for Novo Nordisks øvrige terapiområder. Nordamerika og International Operations var stærke drivkræfter for vækst med salgsstigninger på henholdsvis 27% og 25%. Resultat af primær drift steg med 16% til mio. kr., mens det underliggende resultat af primær drift (opgjort i lokale valutaer og eksklusive poster af engangskarakter) steg med omkring 20%. Nettoresultatet steg med 17% til mio. kr., og resultat pr. aktie (udvandet) steg med 20% til 17,83 kr. For 2006 forventer Novo Nordisk en stigning i det rapporterede salg på mindst 10% opgjort i lokale valutaer, og det rapporterede resultat af primær drift ventes at stige med lidt over 10%. Udbytte Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 8. marts 2006 fremsætte forslag om en 25% stigning i udbyttebetalingen til 6,00 kr. pr. aktie a 2 kr. Et nyt aktietilbagekøbsprogram på 6 mia. kr. vil blive iværksat i Langsigtede finansielle mål Ved udgangen af 2005 var Novo Nordisk tæt på at have nået de langsigtede finansielle mål, der blev fastlagt i Målene blev fastlagt for at sikre fokus på langsigtet værdiskabelse for aktionærerne og er rettet mod resultat, vækst, overskud, forrentning og likviditet. De fire reviderede mål sætter kursen for Novo Nordisks finansielle udvikling, baseret på virksomhedens aktuelle forretningsaktiviteter, og er sat ud fra den forudsætning, at valutakurser vil forblive relativt stabile. Både hver for sig og samlet er disse fire finansielle mål på linje med de resultater, der generelt opnås i den farmaceutiske industri. Miljømæssige resultater Parat til fortsat vækst 2005 blev endnu et år med stærk vækst for Novo Nordisk. På markederne er der stigende efterspørgsel efter virksomhedens produkter inden for såvel diabetes behand- ling som biopharmaceuticals. I produktionen bidrager globale indkøb og produktion og effektiviseringsgevinster til at holde omkostningerne nede, og øko-produktivitetsmålene giver resultater i form af væsentligt mindre forbrug af vand og energi. Og overalt i organisationen styrker medarbejderne Novo Nordisks position som en værdibaseret virksomhed Terapiområder Salg Mia. kr. Nøgletal Tidligere mål Resultat Treårigt gennemsnit Overskudsgrad 25% 24,0% 24,2% Vækst i resultat af primær drift 15% 15,9% 11,0% Forrentning af investeret kapital (ROIC) 25% 24,7% 21,6% Cash to earnings (treårigt gennemsnit) 60% 82,4% 82,4% De fire langsigtede finansielle mål sikrer fokus på forretningens langsigtede vækst og et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne Diabetesbehandling Biopharmaceuticals: Blødningsbehandling (NovoSeven ) Væksthormonbehandling Hormonpræparater (HRT) Øvrigt Valutakurser i denne rapport er baseret på kursen pr. 31. december Novo Nordisk Årsrevue 2005

5 24,0% 15,9% This page 24,7% is a work in progress 82,4% i overskudsgrad i vækst i resultat af primær drift i forrentning af investeret kapital i cash to earnings i mennesker arbejder for Novo Nordisk på verdensplan. hed i leverandørkæden. I 2005 blev i alt 340 leverandører, svarende til 20% af den samlede værdi af Novo Nordisks indkøb, vurderet på baggrund af deres miljømæssige og sociale præstation. Af disse havde 87% en tilfredsstillende præstation. Hos de resterende, hvor konklusionen var ikketilfredsstillende, har Novo Nordisk krævet, at der rettes op på forholdene. Langsigtede miljømål Med udgangen af 2005 lagde Novo Nordisk sidste hånd på udarbejdelsen af en klimastrategi, som sætter et ambitiøst mål om i perioden at nedbringe virksomhedens CO 2 -emissioner med 10% sammenlignet med Uden sådanne tiltag ville virksomhedens emissioner stige med 67% i takt med produktionsvæksten. Målet er fastsat i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden, og Novo Nordisk er dermed den 10. virksomhed i verden, som bliver medlem af Climate Savers-programmet. De betydelige CO 2 -reduktioner skal opnås gennem en række tiltag, bl.a. forbedret energiudnyttelse, omlægning til andre brændsler og vedvarende energi. Sociale resultater I 2005 udvidede Novo Nordisk globalt. Siden 2000 er antallet af medarbejdere steget med 63% og omfatter nu medarbejdere i 79 lande. Rekruttering, talentudvikling, aflønning og mobilitet samt resultatmåling er fokusområder for at understøtte Novo Nordisks konkurrenceevne i markedet. Globale standarder er ved at blive indført med respekt for kulturelle og lovgivningsmæssige forskelle på disse områder. Resultaterne af de årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser understreger den interne opbakning til virksomhedens værdibaserede tilgang, og en opfyldelse på 100% af planlagte handlingsplaner efter facilitering afspejler hele virksomhedens overholdelse af Novo Nordisk Way of Management. I 2005 leverede Novo Nordisk insulin til mio. mennesker, hvoraf de 6,5 mio. bor i Europa, USA, Japan & Oceanien, de øvrige 5,5 7,5 mio. i International Operations- regionen. Spændet skyldes, at to eller tre personer i denne del af verden til tider deler en dagsdosis insulin. Novo Nordisks globale sundhedsprogammer anslås at nå ud til mindst 22 millioner mennesker på verdensplan gennem oplysning, uddannelse, diagnose eller behandling. I 2005 indførte Novo Nordisk en ny, global politik for forretningsetik, som er understøttet af et sæt retningslinjer. Politikken følger principperne i FN s konvention om bekæmpelse af korruption samt Global Compact og vil blive gennemført ved bl.a. undervisning, rådgivning og auditeringer, som skal sikre efterlevelse. Langsigtede sociale mål Novo Nordisk ønsker at ændre kursen på diabetes og retter indsatsen mod bedre behandling for diabetikere og forebyggelse til dem, der er i risikogruppen. I 2006 vil Novo Nordisk definere langsigtede mål for resultater af de forskellige tiltag. Et initiativ er Oxford Health Alliance, der blev oprettet som en uafhængig organisation, som skal fokusere på forebyggelse af kroniske sygdomme. Geografiske områder Salg Mia. kr. Fuldtidsstillinger Geografiske områder Øko-produktivitetsindeks (ØPI) Vand Øko-produktivitetsindeks (ØPI) Energi fuldtidsstillinger Indeks = 100 Indeks = Europa Nordamerika International Operations Japan & Oceanien Danmark Europa (undtagen Danmark) Nordamerika Japan & Oceanien International Operations Õ Se hele det finansielle og ikke-finansielle koncernregnskab på novonordisk.com/ annual-report Novo Nordisk Årsrevue

6 ledelsens forord tilbageblik på året Parat til fortsat vækst men ikke for enhver pris Novo Nordisk tilstræber at gennemføre sine aktiviteter på en økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig måde i henhold til virksomhedens vedtægter. I 2005 opnåede vi meget tilfredsstillende resultater, der understøtter denne målsætning og vores vision om at overvinde diabetes. Både finansielt og driftsmæssigt var 2005 vores bedste år nogensinde med en vækst i salg og indtjening på henholdsvis 16% og 17% i forhold til året før. Vækst var drevet af en øget efterspørgsel efter vores nøgleprodukter: NovoRapid, NovoMix og Levemir (insulinanaloger) samt NovoSeven (blødningsbehandling). Vi vandt markedsandele inden for diabetesområdet i Europa, USA og på andre internationale markeder takket være den fortsatte udrulning af vores konkurrencedygtige og brede portefølje af brugervenlige insulinanaloger og doseringssystemer. Levemir, som giver en forbedret basal insulinprofil, blev lanceret på alle større europæiske markeder og på en række udviklingsmarkeder. Vi ser frem til at lancere i Lars Rebien Sørensen USA i 2006 og dermed have en komplet portefølje af behandlingstilbud i USA. Behandling af blødersygdom (hæmofili) med NovoSeven er i stadig vækst. I 2005 offentliggjorde New England Journal of Medicine banebrydende ny viden om brug af NovoSeven til behandling af hjerneblødning, som giver et fingerpeg om det lovende potentiale, denne indikation rummer. Der pågår fase 3-studier inden for behandling af både hjerneblødning og traume med henblik på indsendelse af ansøgning om markedsføringstilladelse til myndighederne. Vi har kombineret teknologien fra vores doseringssystemer inden for diabetes og en flydende formulering af Norditropin (humant væksthormon). Det har resulteret i et særdeles brugervenligt og derfor yderst konkurrencedygtigt produkt, som har vundet markedsandele på alle større markeder. Lederskab forpligter Inden for diabetesbehandlingen verden over er der et generelt ønske om at opnå bedre resultater. Nye, forbedrede behandlingsformer som f.eks. insulinanaloger er derfor blevet positivt modtaget og har medført en udvidelse af markedet. Dette er også tilfældet i lande uden for de etablerede lægemiddelmarkeder i Europa, USA og Japan. Lande som Brasilien, Kina og Indien er i stigende grad i stand til at behandle kroniske livsstilssygdomme som type 2-diabetes. Diabetesepidemien spredes overalt i verden, især i lav- og middelindkomstlandene, hvor tilflytning til byerne og stigende velstand medfører en mere stillesiddende livsstil og vestlig kost med højt indhold af fedt, sukker og salt. Det gør det nødvendigt at have bedre interventionsmuligheder. Vi vil ændre kursen på diabetes Som en af verdens førende virksomheder inden for diabetesbehandling har Novo Nordisk gode muligheder for vækst. Men ikke for enhver pris. Type 2-diabetes er en livsstilssygdom, der kan forebygges. Tre risikofaktorer rygning, forkert kost og mangel på motion medfører kroniske sygdomme som hjerte-karsygdomme, diabetes, lungesygdomme og visse former for kræft, der tilsammen er årsag til over halvdelen af alle dødsfald i verden. I kraft af vores vision har vi et ansvar for at øve indflydelse på denne globale trussel mod folkesundheden og undgå unødige menneskelige lidelser og store omkostninger for samfundet. Derfor ønsker vi at fungere som en katalysator for at ændre kursen på diabetes. Som led i denne forpligtelse er vi også aktivt involveret i at forbedre adgangen til diabetesbehandling både i den industrialiserede del af verden og i udviklingslandene. Investering i fremtiden Hvad angår fremtiden, søger vi at skabe værdi både på kort og langt sigt. Fortjenesten fra den nuværende positive forretningscyklus, øget driftseffektivitet og lavere omkostninger som følge af strategiske, globale indkøbs- og produktionsmuligheder vil vi investere i forskning og udvikling inden for vores kerneforretningsområder, men også i øgede salgs- og marketingaktiviteter, især i USA og på andre internationale markeder. 4 Novo Nordisk Årsrevue 2005

7 Ved udgangen af 2005 var Novo Nordisk tæt på at have nået sine langsigtede finansielle mål, og vi har derfor valgt at tage dem op til revision. Det har resulteret i en opjustering af målene for forrentning og likviditet for at afspejle de nuværende resultater og ambitionerne for fremtiden. Det er vores ambition at opbygge en bredere forretning inden for biopharmaceuticals (proteinbaserede lægemidler) med nye forretningsområder, der fokuserer på immunterapi til behandling af kræft og inflammationssygdomme. Vores projekter inden for disse områder befinder sig endnu i de tidlige stadier af forskning og udvikling og vil næppe kunne bidrage væsentligt til forretningen inden for de næste 10 år. Men for at fremskynde processen er vi i gang med at etablere den fornødne teknologiske platform og styrke vores kompetencegrundlag, både internt og i samarbejde med partnere. Samtidig er vi i gang med at identificere de bedste investeringer til at matche vores behov. Med andre ord satser vi på at finde den rette balance mellem vækst på kort og på langt sigt. Globaliseringens udfordring Globaliseringen har også sine omkostninger. De forretningsmæssige muligheder er store, men samtidig indebærer globaliseringen også dilemmaer for os som virksomhed. For nogle af vores medarbejdere har det en personlig omkostning. Det er vores ambition at blive verdensførende inden for diabetes og andre sygdomsområder, men ikke for enhver pris. En global økonomi giver muligheder i form af adgang til markeder, innovation, dygtige medarbejdere og konkurrencedygtig produktion. I takt med at markederne bliver mere globale, bliver konkurrencen også hårdere. Information spredes med lynets hast; kapital og talentfulde mennesker er til rådighed; og bedre uddannelse giver nye indsigtsmuligheder, nye konkurrenter og muligheder for teknologiske gennembrud. Men når man er en aktiv spiller i den globale lægemiddelindustri, er der også mange udfordringer, der skal tackles. Virksomheden bliver udsat for kulturelle og samfundsmæssige påvirkninger, der på mange måder adskiller sig fra dem, vi kender. Vi respekterer og støtter kulturelle forskelle, men vi fraviger ikke Novo Nordisk Way of Management. Som en global virksomhed har vi en forpligtelse til at lade disse fælles standarder styre vores aktiviteter i relation til ikke blot miljø, arbejds- og samfundsmæssige aspekter, men også markedsføringspraksis og forretningsetik generelt på alle markeder, hvor vi er aktive. Efterhånden som vi vokser og bevæger os ind på nye markeder, får vores medarbejdere brug for mere konkrete retningslinjer for, hvordan de skal efterleve disse principper i praksis. Derfor har vi udarbejdet klarere interne politikker for forretningsetik, bl.a. hvad angår interessekonflikter, bestikkelse, samspil med leverandører, markedsføring af lægemidler over for læger og sygeplejersker samt kontrakter med marketingkonsulenter og agenter. Novo Nordisk overholder også de nye krav om offentliggørelse af kliniske forsøgsresultater. Sådanne initiativer vil blive styrket og udbygget i fremtiden. I takt med at vi bliver mere globale, vil vi sandsynligvis efterlade et tydeligere miljømæssigt fodspor, men også her har Novo Nordisk sat sig nogle særdeles ambitiøse globale mål. Vi vil reducere virksomhedens CO 2 -emissioner som led i Verdensnaturfondens Climate Savers-program. Dilemmaer og skuffelser Vi har også haft skuffelser i På baggrund af positive data fra fase 2-forsøgene med NovoSeven indsendte vi i begyndelsen af året ansøgning til de europæiske myndigheder om tilladelse til at anvende dette produkt til traumebehandling. Vi trak ansøgningen tilbage på baggrund af myndighedernes behov for yderligere fase 3-data. En sådan hændelse er blandt de risikofaktorer, alle lægemiddelvirksomheder må forholde sig til. Desuden blev vores markedsføringspraksis sat under lup i USA, og Novo Nordisk var en blandt en lang række virksomheder, der kom under mistanke for at have betalt ekstra provision i forbindelse med kontrakter indgået under FN s Olie-for-mad -program. Dette program satte Irak i stand til at sælge begrænsede mængder olie for at dække befolkningens humanitære behov, bl.a. for insulin. Sagerne understreger, at selv om vi bestræber os på at holde en høj forretningsetisk standard, vil der altid være dilemmaer og udfordringer, som vi må forholde os til i vores daglige arbejde. Derfor vil vi arbejde på at være en konkurrencedygtig virksomhed, men ikke for enhver pris. Medarbejderne står bag Novo Nordisks finansielle resultater var yderst tilfredsstillende i 2005 faktisk over forventning. Vi er stolte af at have opnået dette resultat, samtidig med at vi bidrager til en bæredygtig udvikling. Men det havde ikke været muligt uden medarbejdernes store engagement og den støtte, vi har fået fra leverandører, samarbejdspartnere og de lokalsamfund, som vores fabrikker og kontorer er en del af. Det er vi utrolig taknemmelige for. For at vise vores taknemmelighed for denne ekstraordinære indsats og for at give et incitament for fremtiden gennemførte vi i efteråret et globalt medarbejderaktieprogram for alle ansatte. Takket være de solide driftsmæssige, finansielle og ikke-finansielle resultater steg kursen på Novo Nordisk-aktien igen i det forløbne år. Novo Nordisk følger globale rapporteringsstandarder. Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og i henhold til 2002 Global Reporting Initiative s (GRI s) retningslinjer og giver en balanceret og redelig præsentation af virksomhedens økonomiske, miljømæssige og sociale præstation. God læselyst! Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør Mads Øvlisen Bestyrelsesformand (indtil 8. marts 2006) Mads Øvlisen Novo Nordisk Årsrevue

8 forretningsresultat om Novo Nordisk Sådan driver Novo Nordisk forretning Som en fokuseret lægemiddelvirksomhed har Novo Nordisk forpligtet sig til at gå forrest i kampen mod diabetes. Dette løfte indebærer et klart forretningsgrundlag og en social forpligtelse, der er dybt forankret i virksomhedens måde at drive forretning på. Effektiv forebyggelse, tidlig diagnosticering og optimal behandling forbedrer sundheden for diabetikere. Det er drivkraften for Novo Nordisks erklærede mål om at ændre kursen på diabetes. Som en globalt førende virksomhed inden for diabetesbehandling søger Novo Nordisk at opfylde sin ambition om på sigt at overvinde diabetes, samtidig med at virksomheden bygger på stabil og bæredygtig vækst. Novo Nordisks solide position inden for diabetesbehandling bygger på over 80 års erfaring. Siden de første vellykkede forsøg i 1922 med at udvinde insulin fra okse- og svinebugspytkirtler har Novo Nordisks produktion været baseret på bioteknologi. Hovedprocessen er gæring, og i dag fremstilles virksomhedens Den tredobbelte bundlinje et bredt forretningsprincip Økonomisk rentabel Forretningsmæssig lønsomhed og vækst, samfunds- og sundhedsøkonomi vk Socialt ansvarlig Medarbejdere, patienter, lokalsamfund Diabetesbehandling Biopharmaceuticals vk vk Miljømæssigt forsvarlig Eksternt miljø, dyrevelfærd insulinprodukter på basis af genmodificerede mikroorganismer. Værdibaseret tilgang Novo Nordisk er et aktieselskab. Det betyder, at aktionærerne har den endelige myndighed til at træffe beslutninger vedrørende virksomheden. Novo Nordisk tilstræber at gennemføre sine aktiviteter på en økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig måde. Dette er forankret i vedtægterne og omfatter de principper, der har været styrende for virksomheden, siden den blev grundlagt. Denne formelle forpligtelse til bæredygtig udvikling og afbalanceret vækst er bygget ind i koncernens ledelsesstrukturer, ledelsesredskaber og individuelle præstationsvurderinger. Brundtland-kommissionens princip om at bevare vores planet og samtidig forbedre livskvaliteten for dens nuværende og kommende beboere er i god harmoni med Novo Nordisks forretningsgrundlag og værdibaserede tilgang. Det er det, der ligger bag den tredobbelte bundlinje, som virksomheden har indført som et bredt forretningsprincip. Det sikrer, at der i beslutningsprocessen bliver balance mellem forretningsmæssig vækst og socialt ansvar, mellem kortsigtet indtjening og langsigtet lønsomhed og mellem afkast til aktionærerne og andre hensyn til andre interessenter. Ejerstruktur Novo Nordisks aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier. Alle A-aktierne ejes af holdingselskabet Novo A/S, der er 100% ejet af Novo Nordisk Fonden og blev etableret i 1999 med det formål at administrere Fondens aktiver og investere i virksomheder inden for lægemiddel- og biotekindustrien. Novo A/S råder over omkring 25% af den samlede aktiekapital og omkring 71% af stemmerne på generalforsamlingen og har dermed en bestemmende indflydelse og et langsigtet perspektiv på værdiskabelse. Novo A/S beholdning af A-aktier kan ikke sælges. Novo Nordisk Fonden er en selvejende erhvervsdrivende fond, hvis formål er at udgøre et stabilt fundament for forretnings- og forskningsaktiviteter i Novo Gruppen og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Hovedparten af Fondens bevillinger går til læge- og naturvidenskabelige projekter. God selskabsledelse Novo Nordisk hylder fortsat principperne om god selskabsledelse, herunder gennemsigtighed, ansvarlighed, åbenhed, integritet og ansvar. Virksomheden overholder kodekserne for god selskabsledelse udarbejdet af fondsbørserne i København, New York og London, hvor Novo Nordisks B-aktier er noteret. Som dansk aktieselskab har Novo Nordisk en todelt ledelsesstruktur med to separate organer: en bestyrelse og en koncerndirektion. Samspil med interessenter Novo Nordisk er ansvarlig over for sine aktionærer og andre interessenter, enkeltpersoner og grupper, der påvirkes af virksomhedens aktiviteter lokalt. Interessenterne er kunder dvs. behandlere i sundhedssektoren, diabetikere og andre, der er afhængige af Novo Nordisks produkter politikere, undervisere, medarbejdere, investorer, leverandører og andre forretningspartnere samt samfundet som helhed. For at sikre en god risikostyring og udnyttelse af fremtidige muligheder involverer Novo Nordisk proaktivt en bred vifte af interessenter. Væsentlighedskriterier Gennem løbende dialog med interessenter, trendspotting, markedsovervågning og den integrerede risikostyringsproces identificeres de temaer, som har væsentlig betydning for Novo Nordisks forretning. På grundlag af disse processer formulerer Novo Nordisk sin strategi og sætter mål. Virksomheden sikrer via jævnlige evalueringer, at de prioriterede temaer til stadighed imødekommer omverdenens aktuelle forventninger, og rapporterer om fremdrift. Õ Læs om Novo Nordisk Way of Management og om virksomheden på novonordisk.com/ annual-report Klik: Who we are 6 Novo Nordisk Årsrevue 2005

9 Novo Nordisk Way of Management Novo Nordisk Way of Management danner rammen for, hvordan Novo Nordisk driver forretning. Den består af tre elementer: n Visionen udstikker kursen for virksomheden. Den beskriver, hvad Novo Nordisk står for, hvordan virksomheden arbejder, og hvordan dens værdier er styrende i bestræbelserne på at finde den rette balance mellem kommercielle forretningsinteresser og forpligtelserne for en ansvarlig virksomhed. n Charteret beskriver virksomhedens værdier, dens forpligtelse til den tredobbelte bundlinje og bæredygtig udvikling, de 11 grundlæggende ledelsesprincipper de såkaldte fundamentals samt opfølgningsmetoder, der skal sikre systematisk og valideret dokumentation for præstationen i forhold til Novo Nordisk Way of Management. n De globale virksomhedspolitikker, som udstikker operationelle retningslinjer for 15 specifikke områder. Prioritering Novo Nordisk Way of Management understøttes af en række ledelsesværktøjer. Langsigtede prioriteringer og mål identificeres gennem en 10-årig strategisk planlægningsproces, som inspireres af løbende trendspotting og 20-årige scenarier for udviklingen af diabetes. Målene på kort sigt styres ved hjælp af det såkaldte Balanced Scorecard. Virksomhedens mål, såvel finansielle som ikke-finansielle, udbredes i hele organisationen til de enkelte funktionsområder og omsættes til præstationsmål for de enkelte team. Der er etableret en række interne procedurer, herunder et kvalitetsstyringssystem, et risikostyringssystem, interne kontrolsystemer, assurance, revisionsfunktioner samt en whistleblower -funktion. Årlige medarbejderundersøgelser er et værktøj til dialog om medarbejderengagement og arbejdsklima. En ombudsmandsfunktion giver medarbejderne adgang til en uvildig undersøgelse i tilfælde af interne konfliktspørgsmål. Novo Nordisks vision Værdier Ansvarlige, ambitiøse, ansvarsbevidste, samspil med interessenter, åbne og ærlige, parate til forandring Forpligtelser Økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvar Fundamentals Politikker Metode c x l Årlig Organisational rapportering Audit Faciliteringer Novo Nordisk Way of Management danner rammen for, hvordan Novo Nordisk driver forretning. Metode Organisationens udvikling vurderes gennem årlige Organisational Audits på initiativ af bestyrelsen og direktionen. Denne proces, der gennemføres på topledelsesniveau, omfatter en vurdering af samspillet mellem forretning og organisation samt status på identifikation og forberedelse af afløsere til nøglestillinger. Processen er både fremadrettet og tilbageskuende. Den årlige rapportering gør rede for, i hvilken grad årets finansielle og ikke-finansielle mål på kort og langt sigt er nået, samt virksomhedens strategier, aktiviteter, risikoprofil og forretningsmuligheder. Faciliteringer er et unikt system, der anvendes af alle selskaber i Novo Gruppen og er forankret i holdingselskabet. Det globale team af facilitatorer har lang ledelseserfaring og grundigt kendskab til virksomheden. De vurderer, hvor godt forståelsen af Novo Nordisk Way of Management er forankret i organisationen, og i hvor høj grad dens principper efterleves. Novo Nordisks vision Vi vil være verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling. Vores mål er at bekæmpe diabetes ved at finde bedre metoder til forebyggelse, diagnose og behandling. Vi vil arbejde aktivt for at fremme samarbejdet mellem alle parter i behandlingssystemet, for derigennem at nå vores fælles mål. Vi tilbyder produkter og service inden for andre områder, hvor vi kan gøre en forskel. Vores forskning vil føre til opdagelsen af nye, innovative produkter også uden for diabetes. Vi vil udvikle og markedsføre sådanne produkter selv, såfremt vi kan gøre det lige så godt som eller bedre end andre. Vi leverer konkurrencedygtige forretningsresultater. Vores fokus er vores styrke. Vi vil forblive uafhængige og indgå samarbejder, hvor det tjener forretningens formål og det, vi står for. Et job hos os er aldrig bare et job. Vi vil være der, når vores kunder har brug for os. Vi vil være innovative og effektive i alt, hvad vi gør. Vi vil tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at gøre virksomheden til en udfordrende arbejdsplads. Vores værdier afspejles i vores handlinger. At være redelig er det, der tæller. Vi bestræber os dagligt på at finde den rette balance mellem medmenneskelighed og konkurrencedygtighed, det korte og det lange sigt, egeninteresse og hensynet til kolleger og samfund, arbejde og familieliv. Novo Nordisk Årsrevue

10 forretningsresultat konkurrencedygtige resultater Lederskab og udfordringer Med sin nuværende førerposition inden for diabetesbehandling er Novo Nordisk godt rustet til at imødegå den stigende konkurrence og samtidig styrke sin position inden for biopharmaceuticals. Diabetes breder sig med alarmerende hast. Det rejser et behov for større opmærksomhed omkring problemet og bedre adgang til effektiv behandling. Som en af verdens førende virksomheder inden for diabetesbehandling er Novo Nordisk parat til at tage denne udfordring op. Virksomhedens strategi bygger ikke kun på bedre produkter og avanceret videnskabelig forskning, men også på partnerskaber med en lang række interessenter, som deler virksomhedens vision om at bekæmpe diabetes. De forretningsmæssige resultater i 2005 har yderligere cementeret Novo Nordisks position inden for diabetesbehandling. Resultaterne skyldes primært solid vækst inden for insulinanaloger og injektionssystemer. Novo Nordisk har styrket sin førerposition på det globale insulinmarked med en samlet markedsandel på 51% og en markedsandel på insulinanalogmarkedet på 34%, begge opgjort i volumen. Virksomhedens aktiviteter på udviklingsmarkeder viste solid vækst, især i Kina, Indien og Brasilien. Insulinanalogerne er fortsat drivkraften i den samlede vækst. Som optakt til lanceringen af den langtidsvirkende insulinanalog, Levemir, i USA udvides diabetessalgsstyrken med omkring Vores strategi er at opbygge et bredt sortiment af lovende biologiske lægemiddelkandidater ud over NovoSeven og humant væksthormon. Lars Rebien Sørensen administrerende direktør, Novo Nordisk 400 medarbejdere. Den vil herefter tælle over diabetesspecialister. Novo Nordisks diabetesstrategi er baseret på branchens bredeste sortiment af insulinanaloger og injektionssystemer, som giver fysiologisk regulering for diabetikere. God regulering er afgørende for at undgå alvorlige senkomplikationer som f.eks. blindhed, nyresygdom, fod- og bensår, nerveskader, hjertesygdom og slagtilfælde. To nye produkter ventes at påbegynde kliniske fase 3-forsøg i Et er liraglutide, en langtidsvirkende human GLP-1-analog til dosering én gang dagligt ved behandling af type 2-diabetes. Fase 3-forsøget indledes i februar Et andet er AERx idms, et system til dosering af insulin ved inhalation, til mennesker med type 1- og type 2-diabetes. Fase 3-forsøg ventes påbegyndt i Jesper Brandgaard, koncernøkonomidirektør i Novo Nordisk, har følgende kommentar Langsigtede finansielle mål Med fokus på vækst, lønsomhed, afkast og likviditetsskabelse tjener fire mål til at skabe balance mellem kort- og langsigtede hensyn og dermed sikre virksomhedens fokus på at skabe værdi for aktionærerne. Ved udgangen af 2005 var Novo Nordisk tæt på at have nået de langsigtede finansielle mål, og de tjener ikke længere tilstrækkeligt som rettesnor for de finansielle resultater over en femårshorisont. De fire opdaterede mål styrer Novo Nordisks finansielle udvikling med udgangspunkt i de nuværende forretningsmæssige rammer og er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at valutakurserne forbliver på det nuværende niveau. Både hver for sig og samlet anses disse fire finansielle mål for at være konkurrencedygtige i forhold til de resultater, der generelt opnås i den farmaceutiske industri. Målet for overskudsgraden fastholdes på 25%. Yderligere produktivitetsforbedringer i produktion og administration ventes at blive geninvesteret i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Målet for væksten i resultat af primær drift fastholdes på 15% i gennemsnit. Målet giver plads til eventuelle afvigelser i enkeltår, såfremt forretningsmuligheder eller markedsbetingelser måtte nødvendiggøre det. Målet for forrentning af investeret kapital (ROIC) sættes op fra 25% til 30%. Det højere mål afspejler forventningen om fortsat lavere vækst i investeret kapital i forhold til resultat af primær drift samt en permanent lavere effektiv skattesats. Målet for cash to earnings øges fra 60% til 70% som følge af virksomhedens forbedrede evne gennem de sidste tre år til at omsætte resultater til likviditet. Målet vil som hidtil blive udregnet som et gennemsnit over en treårig periode. Dette nøgletal kan i enkeltår blive påvirket af væsentlige indlicenseringsaktiviteter eller andre større investeringer. Nøgletal Tidligere mål Resultat Treårigt gennemsnit Nyt mål Overskudsgrad 25% 24,0% 24,2% 25% Vækst i resultat af primær drift 15% 15,9% 11,0% 15% Forrentning af investeret kapital (ROIC) 25% 24,7% 21,6% 30% Cash to earnings (treårigt gennemsnit) 60% 82,4% 82,4% 70% 8 Novo Nordisk Årsrevue 2005

11 På besøg hos en sportslegende Steven Renouf med sønnerne Billy, Charlie og Freddie. Alle tre drenge har type 1-diabetes ligesom deres far. til det faktum, at Novo Nordisk ikke er blandt de første til at markedsføre denne type produkter: Vi var nummer to på markedet med vores insulinanaloger og har alligevel opnået en førende position takket være vores produktprofiler og store engagement i diabetesbehandling. Jeg er overbevist om, at vi også vil få vores del af markedet med disse nye behandlingstyper. Klar strategi for biopharmaceuticals Biopharmaceuticals-forretningen er i stigende grad blevet en drivkraft for vækst, primært på grund af koagulationsfaktor rfviia, der markedsføres under navnet NovoSeven, men også inden for væksthormonbehandling. NovoSeven sælges i dag til behandling af blødere, som danner antistoffer mod de gængse faktorpræparater, og til behandling af en række sjældne blødersygdomme. NovoSeven befinder sig i øjeblikket i fase 3 af det kliniske udviklingsforløb til brug ved behandling af ikke-penetrerende traumer, f.eks. ved trafikulykker, og hjerneblødning af typen intracerebral hæmorrhagi (ICH), og i fase 2 til andre kritiske blødningstilstande (se s. 24). Nyt område: kræft og inflammation Novo Nordisk er for nylig begyndt at forske inden for kræft og inflammationssygdomme. Vores strategi er at opbygge et bredt sortiment af lovende biologiske lægemiddelkandidater, siger Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør for Novo Nordisk. Med vores ekspertise inden for proteiner og proteinbaserede lægemidler samt viden om immunologi fra type 1-diabetes er det oplagt at kigge nærmere på kræft og inflammationssygdomme. Disse områder har også mange lighedspunkter med diabetes og blødersygdom. De repræsenterer kroniske terapiområder, som i stadig større omfang kræver egenbehandling med injektioner, men som også kræver specialist- og hospitalsbehandling. Det svarer alt i alt godt til de kvalifikationer og kompetencer, vi har i Novo Nordisk, tilføjer Mads Krogsgaard Thomsen, Novo Nordisks koncernforskningsdirektør. Õ Yderligere aktionærinformation kan ses på novonordisk.com/investors Den 35-årige Steven Renouf, kendt i Australien og resten af verden som en rugbyspiller i verdensklasse, var 22, da han fik konstateret type 1-diabetes. Han stod da foran sit sportslige gennembrud, og hans førstefødte, sønnen Sam, var kun seks uger. Fire børn senere dukkede diabetes igen op i familiens liv. Charlie, den næstyngste søn, var kun tre år, da de fik at vide, at han også havde diabetes. Derefter fik Billy, den næstældste søn, konstateret diabetes i en alder af otte år, og Freddie, den yngste, som toårig. Den ældste søn, Sam, og datteren, Sunita, har ikke diabetes, men de får alligevel målt deres blodsukker jævnligt. Vi prøver aldrig at give diabetes skylden for noget, og den holdning forsøger vi at give videre til vores børn, siger Steven Renouf. Min holdning er, at diabetes er noget, man bare er nødt til at håndtere, og sådan har vi også opdraget vores drenge til at se på det. Sygdommen vil i hvert fald ikke afholde 11-årige Billy, seksårige Charlie eller fireårige Freddie fra at opnå eller gøre, hvad de har lyst til. Diabetes har aldrig begrænset deres far og får heller ikke lov til at lægge hindringer i vejen for dem. Sammen gør familien Renouf deres til at forandre opfattelsen af et liv med diabetes. Novo Nordisk Årsrevue

12 forretningsresultat konkurrencedygtige resultater Fremtidens forskning og udvikling bygger på kernekompetencer Novo Nordisks koncernforskningsdirektør, Mads Krogsgaard Thomsen, forklarer her baggrunden for virksomhedens forskningsstrategi. Hvad er hovedelementerne i Novo Nordisks forskningsstrategi? Vores forskningsstrategi tager afsæt i tre primære kompetenceområder: forskning inden for diabetes, terapeutiske proteiner og dosering af disse. Det er kernekompetencer, som vi har udviklet gennem mere end 80 år og løbende har forbedret. I 2005 blev forskningsaktiviteterne inden for diabetesbehandling og biopharmaceuticals opdelt i to separate forskningsenheder for at fremme innovation og gøre os mere gældende inden for biopharmaceuticals. Novo Nordisk er ledende på diabetesområdet gennem insulinanalogerne. Er det tilstrækkeligt? Insulin er den eneste behandling af type 1-diabetes og i mange tilfælde den bedste ved type 2-diabetes. Insulinanaloger er et vigtigt redskab til at hjælpe diabetikere til at opnå en bedre blodsukkerregulering og undgå alvorlige komplikationer. Den fortsatte optimering af insulinanalogerne giver patienterne mulighed for at opnå et næsten normalt blodsukkerniveau uden øget risiko for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Mange undersøgelser har også vist, at intensiv behandling kan reducere risikoen for at udvikle senkomplikationer. I januar 2006 indledte vi fase 1-forsøg med den første insulin i rækken af næste generation af insulinprodukter. Vi er overbevist om, at de vil give endnu større fordele. Udvikler Novo Nordisk nye stoffer til diabetesbehandling? Ja. Vores humane GLP-1-analog, liraglutide, tilhører en ny klasse af produkter til behandling af type 2-diabetes. GLP-1 er et humant hormon, som produceres i tarmsystemet. Det stimulerer bugspytkirtlen til at udskille insulin og mindsker appetitten. I en nyligt afsluttet fase 2b-undersøgelse opnåede patienterne en markant bedre blodsukkerregulering med liraglutide. Der var ingen tilfælde af hypoglykæmi, hverken i svær eller mild grad, og samtidig tabte patienterne sig. Vi har omdannet det naturlige hormon til et lægemiddel ved at stabilisere det, således at virkningen, der ellers ville forsvinde inden for et par minutter, opretholdes i 24 timer. Det betyder, at det kan tages én gang dagligt ved behandling af type 2-diabetes. Jeg forventer, at Novo Nordisk bliver den første virksomhed, der markedsfører et humant GLP-1-produkt til injektion én gang dagligt. Så selv om vores GLP-1-produkt ikke kommer først, bliver det blandt de bedste. Du nævnte doseringssystemer som et kerneelement i strategien. Hvad nyt sker der på dette område? Vi har i dag det bredeste sortiment af injektionssystemer til dosering af insulin, og vi arbejder med nye doseringskoncepter, bl.a. AERx idms (insulin Diabetes Management System). Det er beregnet til inhalerbar insulin og kan blive en foretrukket behandlingsløsning, der vil gøre det lettere for mange at begynde insulinbehandling. Hvad med lægemidler i tabletform til behandling af type 2-diabetes? Er Novo Nordisk ikke bagud på det område? I de senere år har vi opgivet en række tabletprojekter, fordi de kliniske resultater viste, at vores præparater ikke var tilstrækkeligt konkurrencedygtige i forhold til tilsvarende produkter på markedet. Det betyder ikke, at vi har givet op. Faktisk har vi et nyt projekt, som påbegyndte fase 1 i slutningen af Vi ville naturligvis gerne have haft et tabletbaseret præparat længere fremme i udviklingsforløbet. Vi vil fortsat investere i tabletprojekter, når de viser væsentlige fordele i forhold til de nuværende behandlingsstandarder. Vores forskningsmæssige fokus inden for lægemidler i tabletform er rettet mod blodsukkerregulering, insulinresistens og fedme. Arbejder Novo Nordisk også på at finde en kur mod diabetes? En kur mod diabetes er vores ultimative mål. Vores forskningsindsats tager udgangspunkt i stamcelleforskning, et område, hvor vi er førende. Når vi taler om en kur, gælder det om at skabe en sikker, stabil og bredt tilgængelig kilde til insulinproducerende celler, som kan anvendes til transplantationsbehandling af mennesker med type 1-diabetes. Dog regner vi med, at det vil tage os mindst 10 år, før vi har fundet en kur mod diabetes. Vi investerer i øjeblikket over 15 mio. kr. i udviklingsbiologi og stamcelleforskning igennem Hagedorn Research Institute, der er en selvstændig grundforskningsenhed i Novo Nordisk. Hagedorn er indtil videre den eneste private virksomhed, der indgår i to førende forskningsinitiativer: Beta Cell Biology Consortium (BCBC), som finansieres af det amerikanske forskningsråd National Institutes of Health (NIH), samt Juvenile Diabetes Research Foundation Center for Beta Cell Therapy in Diabetes i Europa. I 2005 modtog centret sammen med Hagedorn en EU-bevilling på 11,8 mio. euro (88 mio. kr.) over fem år til at lede arbejdet på 15 laboratorier i Europa. Projektet skal udvikle embryonale stamceller Mads Krogsgaard Thomsen 10 Novo Nordisk Årsrevue 2005

13 Mere end medarbejdere arbejder i Novo Nordisks forskningsaktiviteter inden for en lang række områder: grundforskning, discovery-forskning, præklinisk og klinisk udvikling, produktion/formulering og dosering af lægemiddelsubstanser, registrering, kvalitet, licensering, patentering, styring af projektporteføljen og bioetik. til modne, velfungerende betaceller i reagensglasforsøg. Hagedorn har desuden modtaget en prestigefyldt bevilling på 4,3 mio. dollars (27 mio. kr.) over fire år fra det statsstøttede NIH til at koordinere en primært europæisk forskningsindsats inden for udviklingsbiologi i BCBC. Hvordan ser Novo Nordisk på det etiske aspekt ved brug af embryonale stamceller? Anvendelsen af humane embryonale stamceller til stamcelleforskning har rejst en vigtig debat. Hos Novo Nordisk bruger vi kun humane embryonale stamceller, når vi ikke kan opnå de samme videnskabelige resultater ved at bruge stamceller fra voksne. Indtil videre har kun embryonale stamceller været anvendelige til at udvikle insulinproducerende celler i reagensglasforsøg. Vi støtter en åben dialog og en politisk afklaring omkring brugen af humane embryonale stamceller, og vi bakker op om love, der sikrer, at denne vigtige forskning bliver hensigtsmæssigt reguleret og styret. Novo Nordisk er med i et projekt om biomarkører. Hvad går det ud på? Vi er sammen med University of Oxford og det britiske sundhedsvæsen (NHS) partner i Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism (OCDEM). Det er det første diabetescenter uden for Danmark, som samler grundforskning, klinisk forskning, patientbehandling og medicinsk uddannelse under samme tag. OCDEM står i spidsen for et EUprojekt om såkaldte biomarkører for diabetes, dvs. molekyler i kroppen, som kan afsløre, hvor langt sygdommen har udviklet sig hos den enkelte patient, og fungere som pejlemærker for en skræddersyet diagnose og behandling. Hvad er strategien for biopharmaceuticals? Vores ambition er at udvikle NovoSeven til verdens første generelle blødningsstandsende middel (hæmostatikum). Vi er nået langt med at opbygge projekter inden for blødersygdom og andre kritiske blødningstilstande med rfviia, som er det aktive stof i NovoSeven. Vi har f.eks. dokumenteret effekten ved både traumer og hjerneblødning. Vi påbegynder snarest klinisk udvikling af den første nye rfviia-analog med forbedrede terapeutiske egenskaber, herunder hurtigere indsættende virkning. Vi har også store forhåbninger til potentialet for rfxiii, som er blevet afprøvet i patienter med FXIII-mangel. Vi har indledt endnu et studie, p.t. i forbindelse med hjertekirurgi, hvor rfxiii testes alene og senere vil blive testet i kombination med NovoSeven. Novo Nordisk vil udvikle nye terapiområder inden for kræft og inflammationssygdomme. Hvordan vil I blive konkurrencedygtige? Der er fire primære grunde til, at det giver mening for Novo Nordisk at gå ind på dette Som den største private investor i diabetesforskning fortsætter vi med at investere for at fastholde vores videnskabelige forspring. Mads Krogsgaard Thomsen koncernforskningsdirektør, Novo Nordisk område. Der er et klart, udækket medicinsk behov; vi har en førende teknologisk platform inden for terapeutiske proteiner; vi har viden om immunologi fra vores ekspertise inden for type 1-diabetes (som er en sygdom i immunsystemet); og endelig mener vi, at der er voksende forskningsmuligheder på kræftområdet, især med de målrettede behandlingsformer, Novo Nordisk udvikler. Dermed ikke sagt, at det bliver let. Succesraten ved udvikling af lægemidler på disse områder er lavere end på diabetesområdet. Det er derfor, vi er i gang med at opbygge vores kompetencer og skabe flere forskningsprojekter. Vi satser på at opbygge en udviklingsportefølje og det gælder ikke kun af projekter i de tidlige faser, men også kandidater til klinisk udvikling. På trods af udfordringen tror vi, at tidspunktet er rigtigt til at skubbe til udviklingen af proteinbaserede lægemidler inden for nye områder. Det er i princippet ligegyldigt, om projekterne er startet i Novo Nordisk eller eksternt. Vi er indstillet på at indlicensere udviklingsprojekter, hvis de rigtige muligheder viser sig. Õ Læs mere om Novo Nordisks forsknings- og udviklingsaktiviteter på novonordisk.com/science Novo Nordisk Årsrevue

14 forretningsresultat pipelineoversigt Novo Nordisk vil være førende inden for diabetesbehandling og gøre en forskel på andre områder med udækkede medicinske behov, og hvor den eksisterende bioteknologiske platform med konkurrencemæssig fordel kan udnyttes. Forsknings- og udviklingsprojekter opdateres kvartalsvis på novonordisk.com/investors. Stof Indikation Beskrivelse Diabetesbehandling Levemir Insulin detemir NovoMix 50 og NovoMix 70 Insulin aspart mix Type 1- og type 2-diabetes Type 1- og type 2-diabetes En opløselig, basal insulinanalog med neutral ph og en forlængende virkningsmekanisme, der giver en jævn og forudsigelig virkningsprofil og længere virkningstid end traditionel NPH-insulin. Færdigblandede formuleringer af den hurtigtvirkende insulinanalog insulin aspart. Giver en kombination af en hurtigt- og mellemlangtvirkende insulineffekt (i forholdet 50/50 eller 70/30). AERx idms Type 1- og type 2-diabetes AERx insulin Diabetes Management System er et pulmonalt system til dosering af insulin ved behandling af type 1- og type 2-diabetes. Liraglutide (NN2211) Type 2-diabetes En langtidsvirkende analog af det naturlige humane hormon GLP-1 til dosering én gang dagligt ved behandling af type 2-diabetes. NN344 Type 1- og type 2-diabetes En neutral, opløselig, langtidsvirkende human insulinanalog med 24-timers dækning ved én daglig injektion. NN344 s virkningsprofil er flad og forudsigelig. NN9101 Type 2-diabetes Et nyt antidiabetikum i tabletform til behandling af type 2-diabetes. NN5401 Type 1- og type 2-diabetes Et næstegenerations-insulinpræparat. Biopharmaceuticals NovoSeven Hjerneblødning NovoSeven Traumebehandling NovoSeven Variceblødninger Akutte blødninger, hjerneblødning Akutte blødninger, traumebehandling Akutte blødninger, blødninger i den øvre mavetarm-kanal, cirrosepatienter Et fase 2b-studie har vist, at NovoSeven kan reducere væksten i blodansamlinger med forbedrede kliniske resultater og reduceret dødelighed til følge. Et fase 2b-studie har vist, at NovoSeven kan reducere transfusionsbehovet hos patienter med alvorlige ikke-penetrerende traumer. Potentielle fordele ved brug af NovoSeven : forbedret hæmostase (blødningsstandsning). NovoSeven Hjertekirurgi Planlagte operationer, hjertekirurgi Potentielle fordele ved brug af NovoSeven : forbedret hæmostase. NovoSeven Traumatisk hjerneskade Akutte blødninger, traumatisk hjerneskade Potentielle fordele ved brug af NovoSeven : forbedret hæmostase. NovoSeven Rygsøjlekirurgi Planlagte operationer, rygsøjlekirurgi Potentielle fordele ved brug af NovoSeven : forbedret hæmostase. rfxiii Hjertekirurgi Planlagte operationer, hjertekirurgi Koagulationsfaktor XIII spiller en vigtig rolle for opretholdelse af hæmostase, idet den danner tværbindinger mellem fibrin og andre koagulationsmolekyler. Activelle Lavdosis Hormonpræparat (HRT) Kombinationspræparat i ultralavdosisklassen til kontinuerlig behandling. Vagifem Lavdosis Hormonpræparat (HRT) Ultralavdosispræparat til vaginal brug. IL-21 Kræft, malignt melanom Immunstimulerende protein, der hjælper immunsystemet med at angribe tumorceller. 12 Novo Nordisk Årsrevue 2005

15 Fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Indsendt Godkendt næsten overalt i verden, herunder Europa, Nordamerika, Sydamerika og Asien. Registreringsansøgning indsendt i Japan. NovoMix 50: godkendt i Europa. Registreringsansøgning indsendt i USA. NovoMix 70: godkendt i Europa. Registreringsansøgning indsendt i USA. Fase 2 er afsluttet. Fase 2 er afsluttet. Fase 1. Fase 1. Fase 1. Fase 3. Fase 3. Fase 2. Fase 2. Fase 2. Fase 2. Fase 1. Fase 3 er afsluttet. Fase 3. Fase 1/2. Fase 1 Afprøvning af et nyt lægemiddel i et begrænset antal frivillige, normalt , med henblik på vurdering af optimal dosering og mulige bivirkninger. Fase 2 Stoffet afprøves i et større antal frivillige for at vurdere, hvordan det virker i kroppen, og hvordan det påvirker den pågældende sygdom. Fase 3 I et stort antal mennesker med sygdommen sammenlignes stoffet med et almindeligt anvendt lægemiddel for at vurdere dets sikkerhed og virkning. Novo Indsendt Nordisk Årsrevue Registreringsansøgning 2005 indsendt til de relevante myndigheder. 13

16 kort nyt EU godkender NovoMix 50 og NovoMix 70 Europa-Kommissionen gav i 2005 tilladelse til markedsføring i EU af de nye færdigblandede insulinanaloger NovoMix 50 og NovoMix 70. De supplerer NovoMix 30 i Novo Nordisks sortiment af færdigblandede insuliner, som omfatter både hurtigtog mellemlangtvirkende insulin og derfor dækker såvel behovet i forbindelse med måltider som det basale insulinbehov. De nye produkter giver mulighed for med tiden at intensivere insulinbehandlingen, hvilket er vigtigt, da diabetes er en fremadskridende sygdom. I disse produkter er andelen af hurtigtvirkende insulin øget fra de 30%, NovoMix 30 indeholder, til henholdsvis 50% og 70%. De nye blandingsforhold gør det muligt at begynde på insulinbehandling med NovoMix 30 og intensivere behandlingen uden at skifte insulin. Det gør det nemt for både behandlere og mennesker med type 2-diabetes at bruge NovoMix produkterne. NovoMix 30 kunne i 2005 fejre treårsfødselsdag. TakeAction! for skolebørn Novo Nordisks medarbejdere har lagt stor energi i at få budskabet om sund livsstil ud til børn og unge i forbindelse med kampagnen TakeAction! School Challenge, som blev søsat i TakeAction! er et program, der opfordrer medarbejdere til at tage initiativer, der bidrager til den tredobbelte bundlinje. Aktiviteterne inddrager ofte lokalsamfundet. Med School Challenge bliver skolebørn fra hele verden engageret af medarbejdere i forskellige aktiviteter, som lærer dem om sund livsstil og forebyggelse af diabetes lige fra en landsdækkende quiz i Slovenien, til en konkurrence om at kreere den sundeste sandwich i Tyskland, til deltagelse i en Global Diabetes Walk i Indien. Via disse lokale aktiviteter nåede TakeAction! ud til over børn i mere end 30 lande. Sundhed på arbejdspladsen NovoSund er et frivilligt forebyggelsesprogram, der tilbyder støtte til at forbedre sundheden hos Novo Nordisks medarbejdere. Projektet er indtil videre kun aktivt i Danmark, hvor 56% af virksomhedens medarbejdere er ansat, men skal på langt sigt udbredes globalt. Det rygestopprogram, som 700 medarbejdere deltog i, har været en stor succes: Efter 12 måneder var op mod 47% stadig røgfri en meget høj succesrate. Der blev gennemført flere aktiviteter i løbet af 2005 med det formål at motivere medarbejderne til at være aktive, bl.a. et femkilometers stafetløb sammen med andre virksomheder, hvor knap Novo Nordiskmedarbejdere deltog. Der er også i NovoSundregi gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at kortlægge sundhedstilstanden blandt virksomhedens danske medarbejdere. På baggrund af resultaterne vil direktørerne i Novo Nordisk i 2006 udvikle aktiviteter for at forbedre sundheden i deres område. Større sikkerhed for sundhedspersonale med NovoFine Autocover NovoFine Autocover er udviklet for at minimere risikoen for, at sundhedspersonale kommer til at stikke sig på nålen efter injektion af patienter med deraf følgende risiko for overførsel af smitsomme sygdomme som f.eks. hiv/aids og hepatitis B/C. NovoFine Autocover nålen er forsynet med et skjold, som automatisk låser sig fast over nålen, når den fjernes fra huden. Den blev lanceret i USA i 2005 og vil blive lanceret i Europa i NovoFine Autocover er den seneste nyskabelse på nåleområdet fra Novo Nordisk. Da ubehaget ved insulininjektioner hænger sammen med nålens diameter, arbejder Novo Nordisk fortsat på at gøre nålene endnu tyndere og kortere for at gøre det nemmere for diabetikere at tage deres insulin. NovoFine 32G Tip, en af markedets tyndeste nåle, blev lanceret på en række større markeder i Novo Nordisk Årsrevue 2005

17 Ny mulighed med lavere dosis for kvinder i overgangsalderen Novo Nordisk offentliggjorde i 2005 lovende resultater fra et fase 3-studie med den nye ultralavdosisudgave af Activelle og understreger dermed sin satsning på at tilbyde et sortiment af hormonpræparater (HRT) med lavt hormonindhold. Novo Nordisks holdning er, at kvinder i overgangsalderen, der har behov for denne type behandling, bør begynde, når de første alvorlige gener viser sig, og anvende behandlingen så kort tid som muligt. Denne holdning er i tråd med resultaterne fra studier, som har peget på mulige risici i forbindelse med hormonpræparater. De fleste sundhedsmyndigheder anbefaler at anvende den lavest mulige effektive dosis i kortest mulig tid til at afhjælpe gener i forbindelse med overgangsalderen. Jubilæum fejres med lancering af NovoPen 4 Den revolutionerende insulinpen, NovoPen, kunne i 2005 fejre sit 20-års-jubilæum. Før NovoPen blev opfundet, brugte man sprøjter og hætteglas, når man skulle tage sin insulin, og mange anså denne proces for at være ubekvem og pinlig. NovoPen eliminerede disse gener. I dag bruger næsten 3,5 mio. diabetikere verden over dagligt et NovoPen system. NovoPen 3, der blev lanceret i 1992, er den mest brugte insulinpen i verden. I 2005 blev en forbedret og mere elegant udgave, NovoPen 4, lanceret på en række markeder. Med sine 155 mm og en vægt på kun 45 g er det verdens mest kompakte insulinpen. Den større dosisvælger sikrer korrekt dosering. Der skal kun halv kraft til for at trykke injektionsknappen ned, og et lydsignal angiver, når injektionen er færdig. NovoPen 4 har vundet to amerikanske designpriser (Good Design Awards 2005) for fremragende industrielt design og innovativt grafisk design i markedsføringskampagnen. Novo Nordisk etablerer hæmofilifond Novo Nordisk Hemophilia Foundation (NNHF) blev stiftet i 2005 i Schweiz som et led i Novo Nordisks forpligtelse til at behandle blødersygdom (hæmofili). Der er et stort behov i udviklingslandene for bedre behandling og infrastruktur på området. I disse lande er blødersygdommen i dag meget lavt prioriteret, og i mange tilfælde bliver sygdommen og eventuelle antistofreaktioner ikke diagnosticeret. Den forventede levealder for blødere er derfor kort, og behandling med faktormedicin er ikke optimal. Fonden vil fokusere på forbedret bløderbehandling ved at finansiere lokale og regionale projekter. Interessenter inden for bløderområdet, herunder behandlere, patientforeninger samt statslige og ikkestatslige organisationer, vil blive involveret i denne proces. NNHF vil øge opmærksomheden omkring blødersygdom og forbedre diagnosticering, behandling og forebyggelse af komplikationer. Det økonomiske fundament for fondens arbejde er en årlig donation på omkring 10 mio. kr. fra Novo Nordisk. Til dato har fire projekter i Algeriet, Polen, Usbekistan og Venezuela fået bevilget støtte fra 2005 og fremefter, og mange flere projekter over hele verden er undervejs. Desuden uddeler fonden en årlig pris til en fremtrædende person inden for bløderområdet. Levemir lanceret i 23 lande Novo Nordisk er ved at gøre klar til lancering af Levemir i USA. Den ventes at finde sted i første halvår af 2006 og imødeses med forventning af læger og andet sundhedspersonale. Levemir, der blev lanceret først i Schweiz i marts 2004, er en langtidsvirkende insulin. Levemir giver en mere forudsigelig daglig regulering af blodsukkeret med lav risiko for lavt blodsukker og mindre vægtforøgelse sammenlignet med traditionelle humane insulinpræparater. I 2005 blev Levemir lanceret i Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Litauen, Luxembourg, Tyrkiet, Australien, New Zealand, Brasilien, Belgien, Rumænien og Israel. Levemir er dermed på markedet i 23 lande og skaber interesse overalt. Novo Nordisk tegner sig for 17% af markedet for basale insulinanaloger i EU. Udrulningen af Levemir er en af de mest succesrige lanceringer af en insulinanalog fra Novo Nordisk nogensinde. I mange lande har vi på meget kort tid erobret en imponerende andel af markedet for basal insulinbehandling, siger Kåre Schultz, koncerndirektør for Operations i Novo Nordisk. Novo Nordisk Årsrevue

18 diabetesbehandling krav til lederskab Novo Nordisk ændrer kursen på diabetes i USA Konkurrencedygtige produkter er ikke nok til at blive den foretrukne partner inden for diabetesbehandling. For Novo Nordisk er forpligtelsen til at ændre kursen på diabetes det egentlige forspring i forhold til konkurrenterne. Det kommer til udtryk i USA, hvor der er en eksplosiv vækst i forekomsten af diabetes. Dr. Francine Kaufman er børnelæge og en af USA s førende endokrinologer. Hun fortæller, at de børn, hun behandler, ofte har for dårlig blodsukkerregulering. Det påvirker deres livskvalitet og kan øge risikoen for komplikationer på langt sigt. De udfordringer, børn og voksne med diabetes står over for, er enorme, siger Francine Kaufman, professor i børnesygdomme ved Keck School of Medicine og leder af diabetesprogrammet på Children s Hospital, Los Angeles. De har aldrig en fridag fra deres diabetes. Francine Kaufmans erfaringer understreger, at det kræver mere end gode produkter at behandle diabetes. En så kompleks sygdom kræver, at patienterne er gode til at administrere behandlingen af deres diabetes, og at lægerne tager udgangspunkt i patienternes individuelle behov, når de tilrettelægger behandlingen. Dette er svært at opnå med overbebyrdede læger og sygeplejersker og et sundhedssystem, der er indrettet til at behandle akutte frem for kroniske sygdomme. Vi bliver nødt til at få folk til at forstå, at vi har et system, som grundlæggende er ude af stand til at håndtere kroniske sygdomme som diabetes, tilføjer hun. Katalysator for forandring Francine Kaufman er en af mange opinionsdannere på diabetesområdet, som støtter National Changing Diabetes Program i USA et program, som Novo Nordisk lancerede i 2005 for at hjælpe med til at skabe forandring og fremme samarbejdet mellem alle parter i sundhedssystemet. Vi vil være en katalysator for at ændre kursen på diabetes, siger Martin Soeters, administrerende direktør for Novo Nordisk i USA. Vi har nået vores mål, når alle amerikanere med diabetes er velregulerede. Martin Soeters administrerende direktør, Novo Nordisk, USA Deri ligger, at vi skal være bedre til at opfylde behovet hos de 21 mio. amerikanere, der har diabetes. En tredjedel af dem ved ikke engang, at de har diabetes, og de to tredjedele, der er i behandling, er ikke velregulerede. I dag har behandlerne knapt tid til at tage sig af deres patienters behov, så det er forståeligt, at de ikke har tid til lægemiddelkonsulenterne. Vi prøver at etablere et samarbejde omkring vores fælles mål at skabe livskvalitet og effektiv behandling for diabetikere. Novo Nordisk i USA har afsat flere mio. dollars til National Changing Diabetes Program over de næste fem år. Indsatsen sigter på at fjerne barrierer for behandlingen af kroniske sygdomme, skabe incitamenter til bedre diabetesbehandling, forbedre behandleruddannelsen med fokus på diabetes som en kronisk sygdom, og hjælpe diabetikere til at blive bedre Dr. Francine Kaufman er en af fortalerne for National Changing Diabetes Program. regulerede. Programmet blev lanceret i november 2005 i Washington, DC, ved en diabeteskonference med omkring 200 deltagere, der alle arbejder med diabetes, fra beslutningstagere og patientorganisationer til læger, sygeplejersker og undervisere. For mange var det første gang, de mødtes med relevante interessenter under ét tag. Vores sociale ansvar gør det til en nødvendighed at gennemføre dette program på grund af de elendige forhold, der hersker på diabetesområdet her i landet, siger Andrew Purcell, chef for Strategic Business Development i Novo Nordisk i USA. Yale University Schools of Public Health and Medicine har, med støtte fra Novo Nordisk, udarbejdet en rapport i 2005 i samarbejde med Institute for Alternative Futures. Rapporten anslår, at hvis der ikke sker ændringer i systemet, vil der i 2025 være omkring 50 mio. mennesker (15% af befolkningen) med diabetes over dobbelt så mange som i dag. Det vil koste USA 351 mia. dollars (omkring mia. kr.) i direkte medicinudgifter og indirekte samfundsmæssige omkostninger, mere end en fordobling i forhold til i dag. En anderledes tilgang En del af indsatsen for at ændre kursen på diabetes foregår via Novo Nordisks Government Affairs-kontor i Washington, DC. Formålet med kontoret er bl.a. at sætte større fokus på patienterne og skaffe flere ressourcer til at ændre diabetesbehandlingen ved at samarbejde med Kongressen og forbundsregeringen. Det har bl.a. bevirket, at doseringssystemer til insulin nu dækkes af Medicare, regeringens sygesikringsordning for borgere over 65 år. Et andet resultat er, at Medicare-modtagere nu er berettiget til sundhedsforebyggende tilbud, der kan bidrage til, at diabetes opdages tidligere. 16 Novo Nordisk Årsrevue 2005

19 Martin Soeters ved lanceringen af National Changing Diabetes Program, som skal skabe bedre forhold for de 21 mio. amerikanere med diabetes. Vores tilgang til diabetes er anderledes, og det gør, at vi bliver hørt i Washington, siger Michael Mawby, der leder Novo Nordisks Governmental Affairs. God arbejdsplads Novo Nordisk i USA har ud fra princippet om, at medarbejderne er det vigtigste grundlag for at opbygge en succesrig virksomhed, arbejdet på at skabe en min virksomhed -kultur blandt sine flere end medarbejdere. Virksomhedskulturen er meget vigtig for det amerikanske datterselskab, som har oplevet en årlig salgsvækst på 30% i løbet af fem år. Novo Nordisks måde at drive forretning på spiller en afgørende rolle for vores evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere, siger Jeff Frazier, personalechef hos Novo Nordisk i USA. Værdierne, samspillet med topledelsen og oplevelsen af at bidrage til virksomhedens mission om at hjælpe diabetikere og andre kritiske sundhedsbehov er meget motiverende. Det bekræftes af årlige arbejdsklimaundersøgelser og af, at Novo Nordisk er markant bedre til at fastholde de dygtigste medarbejdere end andre virksomheder i branchen. Novo Nordisk i USA blev i 2005 af magasinet NJBIZ og The Best Companies Group valgt som den bedste arbejdsplads blandt større virksomheder i New Jersey. Vejen frem I 2005 var Novo Nordisk for første gang nummer ét på det amerikanske insulinmarked opgjort i volumen med en markedsandel på 39% og overhalede dermed veletablerede og større konkurrenter. USA er Novo Nordisks hurtigst voksende marked. Selv om virksomheden er lille i forhold til sine konkurrenter, er salgsstyrken med sine lægemiddelkonsulenter seksdoblet siden Novo Nordisks strategi for vækst på det amerikanske marked er baseret på flere elementer. Det skal ske ved at udvide salgsstyrken, tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, opnå en stigende markedsandel for insulinanalogerne og ved at arbejde sammen med interessenter om at gennemføre ændringer i sundhedssystemet til gavn for diabetikere. Martin Soeters glæder sig over Novo Nordisks vækst i USA, men understreger, at der ligger meget arbejde forude i lyset af den stigende konkurrence. Hans mål er at fortsætte og styrke væksten i sortimentet af insulinanaloger. Således er man i gang med at forberede lanceringen af Levemir, det nyeste medlem af familien af insulinanaloger. USA tegner sig for 50% af det globale salg af lægemidler. Der er intet til hinder for, at Novo Nordisks salg kan afspejle dette. Ikke kun på grund af vores produkter, men på grund af vores fokus på diabetikere, medarbejdere og samfundet. Det er den eneste måde at opbygge en bæredygtig virksomhed på, slutter Martin Soeters. Õ Læs mere om Novo Nordisk i USA på novonordisk.com/annual-report Klik: How we work Novo Nordisk Årsrevue

20 diabetesbehandling krav til lederskab 194 mio. mennesker verden over havde diabetes i mio. mennesker i verden vil i 2025 have diabetes, hvis der ikke gøres noget for at bremse epidemien. At ændre kursen på diabetes kræver ny tilgang At dæmme op for den voksende diabetesepidemi kræver en fokuseret forretningsstrategi, der bl.a. sikrer, at flere diabetikere opnår en bedre blodsukkerregulering. Diabetes udgør et alvorligt sundhedsproblem verden over. I 2003 var der 194 mio. diabetikere ifølge International Diabetes Federation. Det tal ventes at stige til 333 mio. i Diabetes kan medføre en række senkomplikationer som f.eks. hjertesygdomme, slagtilfælde, blindhed, nyresygdomme, fod- og bensår og nerveskader. Der er meget store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med diabetes. Alene i USA blev sundhedsudgifterne i 2002 anslået til 132 mia. dollars (omkring 835 mia. kr.). Der er et klart behov for behandlingsstrategier, der kan sikre en vellykket diabetesbehandling. Færre komplikationer Bedre blodsukkerregulering er helt central for at forebygge eller forsinke udviklingen af komplikationer, og det er her, Novo Nordisk koncentrerer sin indsats. Mængden af hæmoglobin A1c i blodet viser det gennemsnitlige blodsukkerniveau gennem de seneste to-tre måneder, og det er den bedste metode til at måle, om blodsukkeret er under kontrol. Anbefalingen er, at HbA1c bør være under 6,5%. Et lavt HbA1c har vist sig at have en markant indflydelse på risikoen for at udvikle senkomplikationer. Man kan opnå betydelige fordele ved at sænke HbA1c med blot 1%. Novo Nordisks vision er at være verdens førende inden for diabetesbehandling. Det er et ambitiøst mål, som vi søger at indfri gennem vores komplette portefølje af insulinanaloger. Vores budskab er, at regulering betaler sig. Effektiv blodsukkerregulering er nøglen til en vellykket diabetesbehandling, siger Jakob Riis, direktør for International Marketing. Med de nye insulinpræparater, som i højere grad efterligner kroppens naturlige insulinudskillelse, er det nemmere at regulere blodsukkeret og opnå et acceptabelt HbA1cniveau. For mange diabetikere har et næsten normalt blodsukkerniveau været et mål, som har været forbundet med øget risiko for hypoglykæmi og vægtforøgelse. Med de nye insulinanaloger er det muligt at opnå fordelene ved god regulering uden øget risiko. Dette er et væsentligt skridt hen imod en optimal behandlingsstrategi, men Jakob Riis forklarer, at det ikke er alle diabetikere, der kan håndtere en stram egenbehandling. Skræddersyet behandling Det er Novo Nordisks overbevisning, at optimal regulering opnås ved at anerkende, at mennesker er forskellige. Novo Nordisks DAWN-program bygger på resultaterne fra en banebrydende undersøgelse, som er blevet gennemført for at kortlægge holdninger, ønsker og behov blandt diabetikere og behandlere. Undersøgelsen har skabt et fundament for sammen med interessenter at skabe forståelse for, hvad der skal til for at hjælpe diabetikere med at opnå en bedre regulering af de- Harmut Kraft fra Tyskland har haft type 2-diabetes i 34 af sine 69 år. Efter tabletbehandling i mere end 30 år besluttede han, at det skulle være slut med de komplikationer, der var begyndt at styre hans liv. Jeg ville leve et normalt liv, hvor jeg kunne nyde tilværelsen. Da jeg gik fra tabletter til insulin, forandrede mit liv sig radikalt. Jeg er blevet mig selv igen. Jeg siger hele tiden til mig selv: Bare jeg dog havde lyttet til min læge og var begyndt med insulin for mange år siden, fortæller han. 18 Novo Nordisk Årsrevue 2005

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

RAPPORT. Jeg må videre i mit liv Fremskridt inden for insulinbehandling gør forskellen

RAPPORT. Jeg må videre i mit liv Fremskridt inden for insulinbehandling gør forskellen ÅRSRAPPORT 2004 ØKONOMISKE, SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE RESULTATER RAPPORT Jeg må videre i mit liv Fremskridt inden for insulinbehandling gør forskellen Tid til handling Diabetes er en tikkende bombe i udviklingslandene

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Værdiskabelse gennem innovation Hoved- og nøgletal 2009 2009 2008 Ændring Finansielle resultater Omsætning i alt Mio. kr. 51.078 45.553 12,1% Diabetesbehandling

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Gør ADHD til håb og handlekraft

Gør ADHD til håb og handlekraft Gør ADHD til håb og handlekraft ADHD-foreningens målsætningsprogram 2016 2018 Oplæg til godkendelse på ADHD-foreningens Landsmøde 29. maj 2016 EN KORT BAGGRUND Da ADHD-foreningen blev dannet i 1982, fandtes

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Fedme, hvad kan vi gøre

Fedme, hvad kan vi gøre Fedme, hvad kan vi gøre Hvorfor overvægtige efter vægttab tager på igen. Af Svend Lindenberg. Copenhagen Fertility Center. Et af de store problemer ved vægttab er, at de fleste overvægtige efter en periode

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1]

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1] 1 Forbundsformand Thorkild E. Jensens oplæg ved CO-industris og Dansk Industris Integrationskonference 13. marts 2006 [dias 1] Indledning [Dias 2 Rupan] Integration og beskæftigelse handler om mennesker

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Technicial Support Engineer Vil du have verden som din arbejdsplads?

Technicial Support Engineer Vil du have verden som din arbejdsplads? Technicial Support Engineer Vil du have verden som din arbejdsplads? Bliv Technical Support Engineer hos os og vær med til at give bedre livskvalitet og behandling til patienter verden over Technical Support

Læs mere