Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade"

Transkript

1 Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning af personer mv. på fremmed jord. Debatten er affødt af oplysninger fra Norge, hvor det er kommet frem, at en enhed tilknyttet den amerikanske ambassade har indsamlet oplysninger om personer i Norge, som menes at udgøre en trussel mod den amerikanske ambassade. 2. Security Incident Management Analysis System (SIMAS) 2.1. Beskrivelse af SIMAS På U.S. State Departments hjemmeside findes en redegørelse om SIMAS udfærdiget i januar Det fremgår af redegørelsen, at SIMAS er en netbaseret database vedrørende diplomatisk sikkerhed. Databasen indeholder indberetninger fra de amerikanske diplomatiske missioner af mistænkelige aktiviteter og kriminalitet. Indberetningerne indeholder typisk beskrivelser af den mistænkelige aktivitet samt mistænkelige personer, biler, fotografier og andet tilgængeligt materiale om personen eller hændelsen. Indberetningerne indeholder endvidere en angivelse af tid og sted for den mistænkelige aktivitet. Det fremgår af redegørelsens afsnit 3, pkt. a, at indhentningen af oplysninger vedrører mistænkelig aktivitet, der foregår i nærheden af amerikansk regeringsejendom ( USG property ). Side 1 af 5

2 2.2. Indhentning af oplysninger til brug for SIMAS Det fremgår af redegørelsens afsnit 3, pkt. b, at oplysningerne om mistænkelige forhold og personer indhentes ved observationer i nærheden af en repræsentation ( in the vicinity of a post ). Det fremgår endvidere af redegørelsens afsnit 3, pkt. c, at SIMAS gør det muligt for ansatte i U.S. State Department at fastlægge tendenser i forhold til fjendtlig overvågning rettet mod amerikanske repræsentationer og deres medarbejdere. Herudover fremgår det af afsnit 4, pkt. c, at oplysningerne kan indhentes fra oversøiske kilder, herunder politimyndigheder. Det fremgår endvidere, at oplysningerne, f.eks. fotografier og nummerplader, kan tilvejebringes af såkaldte SD-teams ( Surveillance Detection Team ) Videregivelse af oplysninger i SIMAS Det fremgår af redegørelsens afsnit 7, at de indhentede oplysninger videregives til en række amerikanske myndigheder, herunder CIA, FBI og Department of Homeland Security. 3. Sikkerheden ved den amerikanske ambassade i Danmark Politiets Efterretningstjeneste arbejder tæt sammen med de udenlandske ambassader i Danmark om beskyttelsen af ambassaderne og deres medarbejdere mod sikkerhedsmæssige trusler. Dette gælder også i forhold til den amerikanske ambassade. Politiets Efterretningstjeneste rådgiver i den forbindelse de udenlandske diplomatiske repræsentationer om sikkerhedsmæssige spørgsmål, ligesom efterretningstjenesten underretter ambassaderne om forhold af betydning for repræsentationernes egne sikkerhedsforanstaltninger. Politiets Efterretningstjeneste har ikke detaljeret kendskab til de enkelte ambassaders egne sikkerhedsforanstaltninger, men det forudsættes som led i samarbejdet med ambassaderne, at efterretningstjenesten underrettes om sikkerhedsforanstaltninger, der har betydning for politiets og efterretningstjenestens varetagelse af Side 2 af 5

3 sikkerhedsopgaver i forhold til de enkelte ambassader. Dette gælder særligt i forhold til sikkerhedsforanstaltninger uden for ambassade-området. Politiets Efterretningstjeneste er bekendt med SIMAS, ligesom efterretningstjenesten i hvert fald siden 2004 har haft kendskab til, at der som led i den amerikanske ambassades egne sikkerhedsforanstaltninger er gennemført observation fra en lokalitet uden for ambassade-området, men med overblik over ambassaden. Politiets Efterretningstjeneste har i den forbindelse vurderet, at der var tale om foranstaltninger, som ikke gav anledning til betænkeligheder, så længe de blev gennemført inden for den ramme, som er beskrevet nedenfor. Politiets Efterretningstjeneste har løbende fra den amerikanske ambassades sikkerhedsansvarlige modtaget oplysninger om mistænkelige forhold i forhold til ambassadens sikkerhed. Oplysningerne er efter omstændighederne blevet videregivet til Københavns Politi, ligesom oplysningerne i visse tilfælde har givet Københavns Politi eller Politiets Efterretningstjeneste anledning til at iværksætte nærmere undersøgelser, herunder med henblik på at fastlægge en bestemt persons identitet eller et bestemt køretøjs ejerforhold, til brug for den politimæssige indsats med henblik på at beskytte den amerikanske ambassade og dens medarbejdere. Det bemærkes i den forbindelse, at efterretningstjenestens behandling af personoplysninger i alle tilfælde sker efter de regler, der gælder for efterretningstjenestens virksomhed. 4. Rammerne for sikkerhedsforanstaltningerne i forhold til den amerikanske ambassade På baggrund af den seneste tids medieomtale har Politiets Efterretningstjeneste den 12. november 2010 afholdt et møde med sikkerhedschefen ved den amerikanske ambassade i København med henblik på at sikre, at der fortsat er enighed mellem ambassaden og efterretningstjenesten om rammerne for overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade i København. Politiets Efterretningstjeneste har på mødet henledt ambassadens opmærksomhed på følgende, der gælder i forhold til såvel ambassaden som ambassadens residenser: Side 3 af 5

4 Politiets Efterretningstjeneste har forstået, at Security Incident Management Analysis System (SIMAS) er etableret som led i de amerikanske myndigheders sikkerhedstiltag i forhold til beskyttelsen af amerikanske repræsentationer i udlandet. Politiets Efterretningstjeneste har endvidere forstået, at SIMAS er et supplement til de sikkerhedsforanstaltninger, som de amerikanske myndigheder i forhold til den amerikanske ambassade i København tilrettelægger og gennemfører i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste. Som led i overvågningen og beskyttelsen af ambassaden vil medarbejdere ved ambassaden kunne observere og indsamle oplysninger om mistænkelige personer, genstande og hændelser i ambassadens umiddelbare nærhed, når dette sker til brug for og i sammenhæng med ambassadens sikkerhedsforanstaltninger. Dette gælder, uanset om observationen og indsamlingen af oplysninger finder sted fra selve ambassaden eller fra lokaliteter med overblik over ambassaden. Som led i overvågningen og beskyttelsen af ambassaden vil medarbejdere ved ambassaden kunne træffe foranstaltninger med henblik på at dokumentere mistænkelige forhold i ambassadens umiddelbare nærhed, når dette sker til brug for og i sammenhæng med ambassadens sikkerhedsforanstaltninger. Optagelse af foto, lyd og film uden for ambassadens område kan dog alene ske i overensstemmelse med relevante danske regler, herunder om TV-overvågning på offentligt sted samt beskyttelse af privatlivets fred. Efterforskningen af mistænkelige forhold og iværksættelsen af konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der har karakter af myndighedsudøvelse, uden for ambassadens område forudsættes gennemført af danske myndigheder. Medarbejdere ved ambassaden må ikke uden de relevante danske myndigheders medvirken - eller samtykke fra de berørte personer - søge at Side 4 af 5

5 skaffe sig adgang til personoplysninger her i landet, der ikke er offentligt tilgængelige. Det forudsættes, at ambassaden til brug for og i sammenhæng med SIMAS alene registrerer og behandler personoplysninger, som ambassaden lovligt har adgang til, og på en måde, der er forenelig med grundlæggende principper om databeskyttelse. Ambassaden sikrer, at ambassadens medarbejdere er bekendt med og udfører deres opgaver i overensstemmelse med de ovenfor anførte rammer for overvågningen og beskyttelsen af ambassaden. Det samme gælder, hvis ambassaden overlader opgaver i forhold til overvågningen og beskyttelsen af ambassaden til privatpersoner, der ikke er medarbejdere ved ambassaden. Den amerikanske ambassade har på mødet bekræftet denne fælles forståelse af rammerne for overvågningen og beskyttelsen af ambassaden. Samtidig har ambassaden tilkendegivet, at ambassadens aktiviteter med henblik på overvågningen og beskyttelsen af ambassaden gennemføres indenfor de nævnte rammer. Det bemærkes afslutningsvis, at det er ambassadens ansvar at sikre lovligheden af ambassadens egne sikkerhedsforanstaltninger, men at Politiets Efterretningstjeneste fortsat vil skride ind, hvis efterretningstjenesten bliver opmærksom på, at der som led i sikkerhedsforanstaltningerne ved den amerikanske eller en anden udenlandsk ambassade i Danmark gennemføres ulovlige aktiviteter. Side 5 af 5

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3.

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. Notat Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. 15. februar 2011 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post itst@itst.dk Netsted www.itst.dk CVR-nr. 26769388

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV.

RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV. RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV. DECEMBER 2003 K A P I T E L 1... 7 Indledning... 7 1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium... 7 2. Arbejdsgruppens sammensætning... 8

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere