Kvalitetsstandarder for Dagcenteret Karetmagerporten 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for Dagcenteret Karetmagerporten 2013"

Transkript

1 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitetsog samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 2. Hvilke behov dækker ydelsen? Aktivitet og samværstilbud for voksne. Et neuropædagogisk dagcentertilbud hvor brugerne deltager i strukturerede aktiviteter og individuelilt tilpasset aktivitetstilbud med fokus på sociale kompetencer, og med et neuropædagogisk sigte.. 3. Hvad er formålet med ydelsen? Dagcentrets formål er at modtage personer med epilepsi og / eller senhjerneskade til hensynstagende fysisk, kognitiv og social træning samt beskæftigelse. Formålet er at støtte og udvikle brugernes evner til at indgå i et socialt fællesskab og understøtte den enkelte brugers ressourcer. Målet er at give brugerne livsindhold og trivsel i hverdagen under trygge og forudsigelige rammer. 4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Dagcentret har et alsidigt tilbud af aktiviteter, der tilrettelægges ud fra brugernes ønsker og behov. Aktiviteterne på Dagcentret er tilrettelagt så de i forskelligt omfang træner motorik, hukommelse, sociale kompetencer og kommunikative evner. Alle brugere får udarbejdet et individuelt skema, og det tilstræbes at skabe rammer for en forudsigelig hverdag med fast struktur. Alle har tilknyttet en fast kontaktperson. Der kan købes frokost hver dag. Deltagelse i husmøde hver 3. onsdag i mdr. Følgende konkrete aktiviteter tilbydes: Gåture og motion:: Vi går ture i lokalområdet. Formålet er at få motion på en lystbetonet måde i et socialt fællesskab og være aktiv mens vi får frisk luft. Hver gruppe har sin faste rute af hensyn til struktur, genkendelighed og tryghed. Der arbejdes med genkendelse og hukommelse bla. i form af repetition af ruten. Indkøbstur: Her ordnes Dagcenterets ugentlige indkøb. Brugerne får motion, og der arbejdes med opmærksomhed på pris, datomærkning og sundhed, og på at vedligeholde sociale færdigheder. Billardtræning og turneringer Der spilles billard, og brugerne deltager i turneringer mod andre dagcentre. Her udfordres opmærksomhed, koordination, motorik, planlægning samt talbearbejdelse, alt sammen indenfor rammen af det sociale fællesskab. Whist

2 Gruppen spiller kortspillet firmandswhist. Det sociale fællesskab er befriende overskueligt og primært ordløst. Her deltager såvel afatikere som brugere med verbal sprog. Deltagerne er opmærksomme på den nonverbale kommunikation der udspilles i gruppen; de aflæser hinandens kropssprog som en del af spillets strategi. Spillet vedligeholder kognitive funktioner forbundet med overblik og struktur. Finmotorikken stimuleres når kortene blandes. Yatzy: Terningespil hvor det sociale fællesskab er overskueligt Spillerne får brugt deres finmotorik, og får trænet kognitive funktioner. Div. spil: Spil hvor der dystes i paratviden. Aktiviteten stimulerer langtidshukommelsen og udvikler sociale evner for samarbejde. Værksted: Den enkelte får redskaber til at agere i en produktiv proces med farver, stof, garn og materialer efter egne ønsker. Personalet giver støtte til planlægning og hjælp undervejs. Omdrejningspunktet er socialt samvær og glæden ved at lave et produkt man kan være stolt af. Der arbejdes med hånd/øje koordination, fin/grov motorik, samt støtte til at fastholde identitet og selvværd. Havegruppe / Forefaldende arbejde: Dagcenterets udendørsomgivelser vedligeholdes med lugning, beskæring og beplantning. Om vinteren sørges for snerydning og saltning. Det praktiske arbejde giver anledning til mange gode samtaler og giver stolthed over det udførte arbejde, samt oplevelsen af at tage ejerskab over vores fælles hus.. EDB: Computere benyttes til diverse spil. Indenfor et socialt fællesskab trænes kognitive funktioner som: planlægning, rumretning, fokusering og udholdenhed. Film: Der fremvises danske film. Her arbejdes med reminiscens og brugerne hygger sig ved at gense gamle skuespillere og film. Wii: Her spilles bowling på Wii, som er et interaktivt TV-spil. Spillet stiller krav til koncentration, fokusering, samt motorisk koordinering.. Sproggruppen: Gruppen henvender sig til brugere med sproglige vanskeligheder, og generelle hukommelsesproblemer. Vi arbejder på computere ned kognitive funktionstræningsprogrammer. Derudover arbejdes individuelt med skrift / læsning i dansk og matematik, samt forskellige spil og opgaver. Styrke/balance: Motorisk træning ledet af ergoterapeut, der finder sted som gruppeaktiviteter med individuelle tilretninger. Formålet er at opnå øget styrke, bedre balance, øget kropsbevidsthed samt erkendelse af på hvilke områder hver enkelt er udfordret. Der startes med en fælles opvarmning, hvorefter træningen foregår som intevaltræning opdelt på forskellige stationer.

3 Musikquiz: Brugerne medbringer musikstykker af betydning for dem og deler af deres livshistorier. Herefter dyster gruppen i to hold i en quiz, hvor der spiller musikeksempler, og brugerne forsøger at gætte kunstnerens navn. Musikkens tidsmaskine ansporer til at træne langtidshukommelsen, erindre mestrings-oplevelser og bekræfte den enkeltes identitet. Udflugt: Hver 1. onsdag i måneden, kan brugerne tilmelde sig en udflugt ud af huset dog ikke i sommerferieperioden. 5. Hvilke aktiviteter indgår som udgangspunkt Specifik terapeutisk genoptræning indgår ikke i ydelsen. ikke i ydelsen? 6. Hvem kan modtage ydelsen? Personer med epilepsi og / eller senhjerneskadede i aldersgruppen år der har behov for og ønske om et aktivitets og samværstilbud. Brugeren skal være indstillet på at komme 3, 4 eller 5 dage om ugen i tidsrummet: Såfremt brugeren ønsker Dagcentret, og opfylder optagelseskriterierne, indstiller Dagcentret til hjemkommune om betalingstilsagn. I visse tilfælde kan det skønnes nødvendigt med indhentelse af lægelige vurderinger / oplysninger. Brugeren må ikke have en behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, og ikke have et aktivt misbrugsproblem. Af fysiske og normeringsmæssige hensyn, kan Dagcentret kun modtage brugere der er fysisk selvhjulpne. 7. Ydelsens omfang? Dagcentret er åbent på alle hverdage i tidsrummet Brugeren skal være optaget i Dagcentret 3, 4 eller 5 dage ugentligt. 8. Kompetancekrav til udføreren? Faguddannet: 1 Centerleder (socialpædagog) 2 socialpædagoger 1 ergoterapeut 1 medhjælper 1 køkken- rengøringsassistent Al personalet er i besiddelse af faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen af brugere, og parate til at erhverve sig den nye viden der kræves for udførelse af opgaverne. Personalet arbejder i en hverdag med udgangspunkt i Dagcentrets målsætning. 9. Hvilke forpligtigelser har brugeren? Brugeren forventes at være samarbejdsvillig, social omgængelig, samt indstillet på at yde en indsats i forhold til at tage ansvar for eget liv. Der er en forventning til et fremmøde i henhold til aftale. Brugeren forpligter sig til at melde afbud ved fravær, såvel til Dagcentret som til kørsel, samt til at give besked når vedkommende er klar igen.

4 10. Hvad koster ydelsen? For kommunen: Dagstakst 611 kr. i år For brugeren: Kaffe Egenbetaling Egenbetaling for brugere på kørsel Medlemskontingent 75 kr. pr. mdr. 100 kr. pr. mdr. 50 kr. pr. mdr. 200 kr. pr. kvartal. For brugere der ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, kan der i visse tilfælde ansøges om kørselsordning i henhold til 117 Der skal ansøges om betalingstilsagn i hjemkommunen. Dette skal foreligge skriftligt før brugeren kan starte i Dagcentret. 11. Hvad er Dagcentret Karetmagerportens kvalitetsmål. At Dagcentret kan tilbyde meningsfyldte aktiviteter og socialt samvær med ligestillede. At Dagcentret kan tilbyde støtte, rådgivning samt vejledning til den enkelte bruger. At brugeren oplever sig mødt, set og værdsat. At der er struktur, genkendelighed, og forudsigelighed i hverdagen. At skabe rammer for et miljø med tryghed og tillid, hvor sociale kompetencer, fysiske og kognitive færdigheder kan understøttes og udvikles. I henhold til 141 udarbejder bruger og kontaktperson i fællesskab en individuel handleplan (målsætning med indsatsområder), samt et ugeskema for den enkelte. 12. Hvordan følges op på ydelsen? I samarbejde med den enkelte bruger bliver der udarbejdet en målsætning med fastsættelse af indsatsområder. Denne målsætning revurderes løbende. 13. Er der særlige forhold brugeren skal være opmærksom på? Statusbeskrivelse udfærdiges efter anmodning. Tidsbestemte betalingstilsagn med opfølgning, samt statusbeskrivelse. Handleplan min. 1 x årligt Skal frekventere Dagcentret 3, 4 eller 5 dage ugentligt i tidsrummet Deltage i aktiviteter der er skemalagte. Kunne indgå i socialt samvær med andre brugere samt personale og være en del af fællesskabet. Skal kunne fungere i en hverdag med fast struktur. 14. Fleksibilitet i hjælpen og ydelsen? Som udgangspunkt holdes fast i den individuelt udarbejdede målsætning med indsatsområder, og de derud af følgende gruppeaktiviteter, der er fastlagt i ugeskemaet. Indenfor rammerne af de enkelte gruppeaktiviteter, tilpasser vi samværet og aktiviteterne, så hver enkelt bruger mødes i

5 forhold til motivation, formåen og dagsform.

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Et opholdssted i Danmark...

Et opholdssted i Danmark... Et opholdssted i Danmark... Aktiv Weekend er et opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere