BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007"

Transkript

1 BØRN I AFRIKA side 1/5 Allerød den 15. juni 2008 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2007 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Støttekredsen i Danmark Dyssebakken Hellerup CVR nr Tlf Fax Mobil Internet Bestyrelsens sammensætning pr. 31. december 2007: Vagn Frikke-Schmidt, formand Karsten Dam, næstformand Lars Ravn, kasserer Birgitte Bech, sekretær Lise Søndergaard Dan Månsson Luise Lystlund

2 BØRN I AFRIKA side 2/5 Ledelsesberetning Foreningens formål er at støtte arbejde for de værst stillede børn i Afrika, i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp eller som selvstændig virksomhed i forbindelse med særlige projekter, hvori indgår økonomisk støtte fra f. eks. Danida eller Mini-puljen. Årets aktiviteter Foreningens hovedaktiviteter har i 2007 primært være en drift af skolen Eden School, som blev indviet i juli måned Efter indvielsen har aktiviteterne koncentreret sig om at få igangsat den egentlige undervisning på skolen samt få afsluttet de sidste installationer på nybyggeriet. Ifbm. med driften af skolen har foreningen brugt energi på dels pædagogisk støtte til skolen ved to volontørophold dels ved at udbygge toiletfaciliteterne. Endvidere er igangsat et projekt kaldet pencil bag project, som dedikeret deler skolerekvisitter (uniform, bøger, penalhuse, sko) ud til værdigt trængende på både Eden School men på sigt også andre skoler. Lisa Care projektet, som betaler skolepenge til børn fra slummen, har i uforandret gænge støttet en lang række børn og er i gang med for egne midler at købe hus, så børnene kan få tag over hovedet. De øvrige to store projekter, som vi tidligere havde store forventninger til, har ikke kunne opnå støtte fra Danida, hvorfor projekterne ikke foreløbig forventes sat i gang. Udviklingen i økonomiske forhold Foreningen har i 2007 realiseret et overskud på godt kr mod et underskud i 2006 på kr Imidlertid er dette delvis uinteressant fordi formålet ikke er at danne overskud. Det interessante er, om projekterne er på sporet set fra sponsorers og donorers side. Der skal derfor også gøre en række bemærkninger i den anledning: Vi skal aflevere samlet projekt rapport til Danida ved Eden School Project til Danida i juni I den forbindelse og i den rapport vil der komme et afsnit med budgetafvigelsesforklaringer. Som det fremgik af regnskabet for 2006, som blev revideret i foråret 2008, så var den ugandiske revisor ikke imponeret af bogføring og regnskabspraksis hos foreningens lokale bogholder. Disse kommentarer er desværre usvækkede i revisors kommentarer for 2007, hvor der er utilfredshed med dokumentation for størstedelen af de foretagne udbetalinger. Blandt andet som konsekvens af dette er den lokale bogholder ikke længere ansat i foreningen, der i stedet har ansat en lokal contractor, der på deltid udfører bogholderiet i 2008.

3 I AFRIKA side 3/5. I samme forbindelse har vi igen mette korrigere primobeholdningen, fordi der i Uganda i 2007 er indfriet et len pe ca DKK. Lanet opffidte ikke i 2006 regnskabet, fordi indbetalingen fejlagtigt var registueret som en indtegt af den ugandiske bogholder. Alt i alt er der defor fortsat behov for en meget stram irkonomistyring i foreningen. Det skal bemerkes, at en vrsentlig del afomregningen fra USD og fra UGS er sket med en fast kurs - l'astsat primo Denne reguleres jii. Danidas retningslinjer i det endelige, samlede projektregnskab, som skal aflegges i fsrste halvdel af2008. Forventninger til fremtiden 2007 blev det konsolideringsar, som vi h6bede, men vi har fofisat store bygnings-forbedringsprojekter lor Eden School, som det fremgar afbudgettet. Desuden skal foreningen i 2008 sti for en meget splendende koncettum med et afrikansk bomekor. Set med okonomiske ojne har vi saledes mange gode initiativel som fortsat kraver likviditet. Decemher 2007, Born I Afrika, Danmark, Besltrelsen I Bestvrelsen for Bom I Afrika" 15. iuni 2008 Ka.rsten Pam, nestformand : I / -U-.-i'\ KjM*rcffi Lise Sondergaard: Birgitte Bech, sekreter: b".q;yl.t, foeu, \- Dan Mansson: Luise Lystlund: 3;r;: i Afrika - rilresa Vagn F.ikke-Schmrdi, Dyssebakken 8, 2900 Hellerup CVR.r Tlt 3975 t1 11. Fax $1. Mob lele.dk

4 BØRN I AFRIKA side 4/5 Driftsregnskab Eden School project: Budget 2008 Regnskab 2007 Regnskab 2006 Regnskab 2004/05 Regn Budget til Danida Forbrug (Budget for 3 år) ifht. budget (Rev. august 2005) Aktiviteter (skole, bus, workshops ekskl. lønninger) % Ny Eden School byggeudgifter % Lokale medarbejdere (ej særskilt i budget 2008) % Lokale UG administrationsudgifter % Oplysningsvirksomhed i DK inkl. studietur % Tilsynsrejser - udgifter % Evalueringsrejser - udgifter % Administrationsudgifter DK % Budgetmargin (ej budgetteret i 2008) % Udgifter % Danida tilskud % BiA indtægt (skolesponsorater mv.) % AoH/ERM indtægt (ej budgetteret i 2008) % Indtægter % Resultat Eden School (underskud i 2006 og 2008)

5 BØRN I AFRIKA side 5/5 Budget 2008 Regnskab 2007 Regnskab 2006 Regnskab 2004/05 Driftsregnskab (fortsat) 0 0 African Childrens Choir i DK: Netto forbrugt / tilgang i året Øvrige BiA aktiviteter: Studielegater Andre mindre projekter (LisaCare mv.) Andre udgifter Udgifter Anden projektindtægt (LisaCare mv.) Studielegater - fondsindtægter Anden fondsstøtte, indsamling mv BiA - kontingenter BiA - gaver Finansielle indtægter (renter-gebyrer) Indtægter Overskud Udgifter Børn I Afrika i alt Indtægter Børn I Afrika i alt Resultat i alt (underskud i ) Balance Studieturskonto Danidakonto Medlemsbidragskonto LisaCare konto Øvrige konti i Danmark Konti og kontantbeholdning i Uganda Likvide aktiver Tilgodehavender og mellemregninger Aktiver i alt Egenkapital primo inkl. regulering Årets overskud Egenkapital ultimo Forudbetalinger og hensættelser Skyldig optjent rente til Danida Skyldig rejseafregning Kreditorer i alt Passiver i alt

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Sammenslutningen af Unge Med Handicap Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup ÅRSRAPPORT

Sammenslutningen af Unge Med Handicap Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup ÅRSRAPPORT Sammenslutningen af Unge Med Handicap Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Repræsentantskabsmøde den / 2013. Dirigent Dansk Blindesamfunds Ungdom,

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

Fra Hovedbestyrelsens møde med foreninger om krisen i KFUM og KFUK i Danmark

Fra Hovedbestyrelsens møde med foreninger om krisen i KFUM og KFUK i Danmark Fra Hovedbestyrelsens møde med foreninger om krisen i KFUM og KFUK i Danmark Dette dokument indeholder et referat af den orientering, som formand, kasserer og generalsekretær gav på Hovedbestyrelsens møde

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2013-31/12 2013 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Beretning 2 Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår)

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår) Tennisklubben Ryvang Årsrapport 2014 (32. regnskabsår) Indhold Påtegninger og erklæring... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Stor donation til LisaCare Jonna Kildebogaard fortæller at hun har modtaget en stor donation

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning... 1 Ledelsesberetning 2013... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere