01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə."

Transkript

1 JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop ɔ k- -b 07 gryde - ɡr- -ðə 08 fjernsyn - fj- -n 09 blomst - bl- -msd 10 stol o sd- -l 11 lampe - l- -bə 12 spand a sb- -n 13 kost - k- -sd 14 svømmer ø sv- -mɔ 15 vand - v- -n 16 saks - s- -ɡs 17 nål å n- -l 18 hammer - h- -mɔ 19 søm ö s- -m 20 skrue - sɡr dreng - dr- -ŋ 22 pige i p plaster - pl- -sdɔ 24 sprøjter - sbr- -dɔ 25 snor - sn- -ɹ 26 strømper - sdr- -bɔ 27 skjorte - sɡj- -də 28 klemmer - kl- -mɔ 29 flaske - fl- -sɡə 30 prop - pr- -b 31 glas - ɡl- -s 32 giraf - ɡ- -f 33 bjørn - bj- -n 34 elefant ə - -nd 35 hat - h- -d 36 briller - br- -lɔ 37 frakke - fr- -ɡə 38 stok - sd- -ɡ 39 sko - sɡ smører - sm brød - br- -ð 42 mælk m- -lɡ 43 kniv - kn næse - n- -sə 45 kjole - kj- -lə 46 slips - sl- -bs 47 bænk - b- -ŋɡ 48 bold - b- -ld 49 dør - d- -ɹ 50 trappe - tr- -bə 51 tag - t- (-j) 52 røg - r- -j Farver/størrelser rød gul blå grøn brun størst mindst lige store

2 LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 2 AF 2 DATO KONSONANT-VOKAL CW 47 b ŋ ɡ b- 22 pi ə p- 42 m l ɡ m- 15 van v- 01 fesɡ f- 49 döɹ d- 51 ta (j) t- 17 nå l n- 19 söm s- 04 ly s l- 02 ju lətr j- 32 ɡi rαf ɡ- 06 kɔb k- 52 rɔj r- 18 hαmɔ h- VOKAL-KONSONANT WC 06 kɔb -b 19 söm -m 32 ɡi rαf -f 35 had -d 05 krα n -n 41 brö ð -ð 04 ly s -s 10 sdo l -l 52 rɔj -j 38 sdɔɡ -ɡ 21 dr ŋ -ŋ 25 snoɹ -ɹ Vokaler - W KONSONANT-KONSONANT -VOKAL CCW 43 kniw kn- 09 blɔm sd bl- 23 plasdɔ pl- 29 flasɡə fl- 31 ɡlas ɡl- 28 kl mɔ kl- 33 bjöɹ n bj- 08 fj ɹnsy n fj- 45 kjo lə kj- 36 br lɔ br- 30 prɔb pr- 37 frαɡə fr- 21 dr ŋ dr- 50 trα bə tr- 07 ɡry ðə ɡr- 05 krα n kr- S-KONSONANT SC 12 sban sb- 40 smöɹɔ sm- 14 svømɔ sv- 10 sdo l sd- 25 snoɹ sn- 46 slebs sl- 39 sɡo sɡ- S-KONSONANT-KONSONANT SCC 24 sbrɔjdɔ sbr- 03 sdj ɹnə sdj- 26 sdrömbɔ sdr- 27 sɡjoɹdə sɡj- VOKAL-KONSONANT -KONSONANT WCC 34 eləfan d -nd 13 kåsd -sd 48 bɔl d -ld 46 slebs -bs 16 sαɡs -ɡs 01 fesɡ -sɡ 42 m l ɡ -lɡ 47 b ŋ ɡ -ŋɡ 09 blɔm sd -msd SIDSTE 11 lαmbə -bə 27 sɡjoɹdə -də 03 sdj ɹnə -nə 07 ɡry ðə -ðə 44 n sə -sə 45 kjo lə -lə 37 frα ɡə -ɡə 29 flasɡə -sɡə 26 sdrömbɔ -bɔ 14 svømɔ -mɔ 24 sbrɔjdɔ -dɔ 36 br lɔ -lɔ 23 plasdɔ -sdɔ 20 sɡru ə sɡr- SPECIAL- PÆDAGOGISK FORLAG Brik Centerpark Herning α a e i ɔ ə ö ø y å o u

3 JOURNAL NR. LYDSKRIFT IPA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop k- -b 07 gryde - ɡr- -ðə 08 fjernsyn - fj- -n 09 blomst - bl- -msd 10 stol o sd- -l 11 lampe - l- -bə 12 spand a sb- -n 13 kost - k- -sd 14 svømmer ø sv- -m 15 vand - v- -n 16 saks - s- -ɡs 17 nål ɒ n- -l 18 hammer - h- -m 19 søm ö s- -m 20 skrue - sɡr dreng - dr- -ŋ 22 pige i p plaster - pl- -sd 24 sprøjter - sbr- -d 25 snor - sn- -ɹ 26 strømper - sdr- -b 27 skjorte - sɡj- -də 28 klemmer - kl- -m 29 flaske - fl- -sɡə 30 prop - pr- -b 31 glas - ɡl- -s 32 giraf - ɡ- -f 33 bjørn - bj- -n 34 elefant ə - -nd 35 hat - h- -d 36 briller - br- -l 37 frakke - fr- -ɡə 38 stok - sd- -ɡ 39 sko - sɡ smører - sm brød - br- -ð 42 mælk ε m- -lɡ 43 kniv - kn næse - n- -sə 45 kjole - kj- -lə 46 slips - sl- -bs 47 bænk - b- -ŋɡ 48 bold - b- -ld 49 dør - d- -ɹ 50 trappe - tr- -bə 51 tag - t- (-j) 52 røg - r- -j Farver/størrelser rød gul blå grøn brun størst mindst lige store

4 LYDSKRIFT IPA REGISTRERINGSARK SIDE 2 AF 2 DATO KONSONANT-VOKAL CW 47 b ŋ ɡ b- 22 pi ə p- 42 mεl ɡ m- 15 van v- 01 fesɡ f- 49 döɹ d- 51 ta (j) t- 17 nɒ l n- 19 söm s- 04 ly s l- 02 ju lətr j- 32 ɡi rαf ɡ- 06 k b k- 52 r j r- 18 hαm h- VOKAL-KONSONANT WC 06 k b -b 19 söm -m 32 ɡi rαf -f 35 had -d 05 krα n -n 41 brö ð -ð 04 ly s -s 10 sdo l -l 52 r j -j 38 sd ɡ -ɡ 21 drεŋ -ŋ 25 snoɹ -ɹ Vokaler - W KONSONANT-KONSONANT -VOKAL CCW 43 kniu kn- 09 bl m sd bl- 23 plasdɔ pl- 29 flasɡə fl- 31 ɡlas ɡl- 28 klεm kl- 33 bjöɹ n bj- 08 fjεɹnsy n fj- 45 kjo lə kj- 36 brεlv br- 30 pr b pr- 37 frαɡə fr- 21 drεŋ dr- 50 trα e tr- 07 ɡry ðə ɡr- 05 krα n kr- S-KONSONANT SC 12 sban sb- 40 smöɹ sm- 14 svøm sv- 10 sdo l sd- 25 snoɹ sn- 46 slebs sl- 39 sɡo sɡ- S-KONSONANT-KONSONANT SCC 24 sdr jd sbr- 03 sdjεɹnə sdj- 26 sdrömb sdr- 27 sɡjoɹdə sɡj- 20 sɡru ə sɡr- VOKAL-KONSONANT -KONSONANT WCC 13 kɒsd -sd 48 b l d -ld 46 slebs -bs 16 sαɡs -ɡs 01 fesɡ -sɡ 42 mεl ɡ -lɡ 47 bεŋ ɡ -ŋɡ 09 bl m sd -msd SIDSTE 11 lαmbə -bə 27 sɡjoɹdə -də 03 sdjεɹnə -nə 07 ɡry ðə -ðə 44 n sə -sə 45 kjo lə -lə 37 frαɡə -ɡə 29 flasɡə -sɡə 26 sdrömb -b 14 svøm -m 24 sbr jd -d 36 brεl -l 23 plasd -sd 34 eləfan d -nd- SPECIAL- PÆDAGOGISK FORLAG Birk Centerpark Herning α a ε e i ə ö ø y ɒ o u

5 REGISTRERINGSARK SPROGLYDSTEST ANALYSE AF SPONTANTALE NR. BARNETS YTRNINGER NOTAT U V R B O Forslag til notation. Elevens svar skrives. U Evt. fejludtalte ord noteres enten i lydskrift eller understreges, og der markeres med V eller X i kolonne U. V Voksentype sætninger markeres i denne kolonne. R Rækkefølgefejl (herunder udeladelser) i ytringerne noteres i denne kolonne. B Bøjningsfejl noteres i denne kolonne. O Fejlord (semantiske fejl) noteres i denne kolonne. SPECIAL-PÆDAGOGISK FORLAG Birk Centerpark Herning

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage bal balje bamse banan bane banjo bank bar barn baron bas basun bat ben bi bid bide bikini bil birk bjerg bjørn blad

Læs mere

SMIL HLUSTUNAR- ÆFINGAR

SMIL HLUSTUNAR- ÆFINGAR SMIL HLUSTUNAR- ÆFINGAR I SMIL Hlustunaræfingar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9052 Efnisyfirlit Smil Verkefnabók A 1 Vikingerne...3

Læs mere

STILLE TERROR. Til et så naturligt for stort bål på mund

STILLE TERROR. Til et så naturligt for stort bål på mund STILLE TERROR Til et så naturligt for stort bål på mund STILLE TERROR myspace.com/hoerevaernpaabudt Til et så naturligt for stort bål på mund ordentligt vaskede poter på katten en ufarbar himmel som den

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

S t o r y l i n e. Målgruppe 0-3 år. Af Marianne Hahn

S t o r y l i n e. Målgruppe 0-3 år. Af Marianne Hahn S t o r y l i n e Målgruppe 0-3 år Af Marianne Hahn Indholdfortegnelse Historie Teori Motivationshistorie Aktiviteter Teori Værksted Natur Musik Drama Medier Motivationshistorier Værksted Historie 1 Historie

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort Side 1 af 74 Vi taler dansk 2 Repetitionskort Forlaget Synope 2015 Side 2 af 74 INDHOLD Generelt om brug af kortene... s. 3 Planer og ønsker for dagen/ugen skal / vil + infinitiv... s. 4 skal + retning.

Læs mere

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender Familie Snak om, hvem I er i familie med; morfar, kusine og onkel. Hvad hedder de, og hvor gamle er de? Hæng billeder op af mor, far, lillesøster, storebror eller andre familiemedlemmer. Under billedet

Læs mere

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn)

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn) Kostumeliste til holdene der danser hos Lone og Louise Hold 9: - Deres eget Hip hop tøj til opvarmning. - Cirkus er de Kaj, så de låner Kasket og grønne bluser af os, skal selv have egne bukser og de behøver

Læs mere

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 1.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 45 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Kataloget 2013 2014. Special-pædagogiSK forlag

Kataloget 2013 2014. Special-pædagogiSK forlag Kataloget 2013 2014 Special-pædagogiSK forlag indholdsfortegnelse førskolematerialer.... 4 indskolingsmaterialer.... 8 Materialer.til.mellemtrinnet.... 14 læse-.og.stavetræning.... 16 Quizzer.... 22 dukker....

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin. og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag

Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin. og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag Sociale kompetencer Sociale og emotionelle færdigheder kan læres på samme måde som alle andre færdigheder.

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

Da hele klassen var vildt kologo e. Historie- og opgavehæfte

Da hele klassen var vildt kologo e. Historie- og opgavehæfte Da hele klassen var vildt kologo e Historie- og opgavehæfte Da hele klassen var vildt kologo e Hugo og Asta sidder oppe i skolen. De skal have temauge, og de er alle sammen kommet med forslag til emner.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere

Videre mod dansk - trin for trin. Videre mod dansk. Til projektor og whiteboard til brug i klassen

Videre mod dansk - trin for trin. Videre mod dansk. Til projektor og whiteboard til brug i klassen Videre mod dansk Til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2013 1 Bemærk: Dette materiale er ophavsretligt beskyttet. Materialet må kun benyttet i tilknytning til arbejdet med bogen

Læs mere

DEN BLÅ BOG METTE LISE ERNST ANDERSEN. BI(E)RTE ASKGÅRD - Pasgængeren. CHRISTIAN MORTEN BÅSTRUP - Joe Lee Baas

DEN BLÅ BOG METTE LISE ERNST ANDERSEN. BI(E)RTE ASKGÅRD - Pasgængeren. CHRISTIAN MORTEN BÅSTRUP - Joe Lee Baas DEN BLÅ BOG IIIsa Klassens motto: Glat din pandes rynker, når gennemsnittet synker, der er en dag igen i morgen, vi køber noget sprit og drukner sorgen. METTE LISE ERNST ANDERSEN Klassens»Intellektuelle«.

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN TURBO-ORD De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN Hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere igennem mange laese- og skriveopgaver. Det er normalt

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Side 1 af 105 PÅ VEJ TIL DANSK REPETITIONSKORT INDHOLD

Side 1 af 105 PÅ VEJ TIL DANSK REPETITIONSKORT INDHOLD Side 1 af 105 INDHOLD Forslag til brug af kortene...s. 3 Præsentation Spørg til navn, land, nationalitet og sprog... s. 4 Alfabetet (stav navne)...s. 6 Mængdetal: telefonnumre...s. 8 Personoplysninger

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. FORKLARINGER TIL LOGIK & TAL KORT 121 2 ud af 3 deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt 48 børn med på skovturen. 2 ud af 3 børn må være piger, da der er

Læs mere