Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2"

Transkript

1 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand fra kip til 1. lægte 5 Målene på rygningssten 6 Højslev Tagfodselement 7 Montering af Højslev Tagfodselement 8 Oplægning og kontrol af mål 9 Bindermønster 10 Montage af toplægteholder 11 Montage af rygningssten 12 Montage af start-rygningssten 13 Placering af JP-binder 14 Montage af stigetrin 15 Montering af skotrende og tagfodselement ved skotrende 16 Beklædning af skotrende og montage af lægter 17 Lægtning af valm 18 Udførelse af valm Version 2.2, juli 2012

2 Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Tekniske data Vingetegl Lille Dansk Format 65 Længde Bredde Dækbredde Længde under nakke Lægteafstand Vægt, ca. Antal pr. m 2, ca. Antal pr. palle 405 mm 247 mm 220 mm 373 mm 330 mm 2,8 kg 13,8 stk 252 stk Min. taghældning Skal oplægges på undertag. Se vejledning for valg af type og kvalitet på Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage, TEGL 36, som kan downloades fra - se under Teknisk information. Alle mål i denne oplægningsvejledning er vejledende. De faktiske mål fastlægges på pladsen. A/S Randers Tegl forbeholder sig ret til ændringer i sortiment og tekniske data. Bindere Der anvendes de originale galvaniserede eller rustfrie JP-bindere. Binderne er mærket Højslev Tegl LD. Leveres til lægte formaterne 38x73 mm og 45x73 mm. Hvor JP-bindere ikke kan monteres anvendes galvaniserede nakkekramper. Lægter og lægteafstand Se side 3. Oplægning og kontrol af mål Se side 8. Tagfladens bredde - dækbredde De nævnte mål vedrørende dæk bredde er vejledende, og skal altid kontrolleres ved prøveoplægning. Ved prøveoplægning på taget lægges 2 rækker med 12 sten i hver række så stenene ligger plant og tæt, så der er mindst mulig afstand mellem de skrå hjørneafskæringer. Kontrolmålet af dækbredden findes ved at måle fra højre kant af 1. tagsten til højre side af den 11. tagsten og dele målet med 10. Herefter oplægges tagstenene med en tolerance på ± 2 mm. Tagstenene i højre og venstre side skal have min. 30 mm fremspring i forhold til bygningens konstruktionsbredde - uanset om den er sternbrædt eller murværk. ca. 30 ca. 292 ca. 220 ca. 220 ca. 220 ca. 220 ca. 235 ca. 220 ca. 220 ca. 220 ca. 217 Konstruktionsbredde ca. 30 ca. 65

3 Tagfladens højde og lægtning Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 3 B ca. 330 Tagfladens højde For at opnå det pæneste resultat bør det tilstræbes, at tagfladen går op med et antal hele tagsten. Det kan gøres ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse. Kan tagfladens højde ikke deles med et antal hele sten, kan den øverste række tagsten afkortes. Tagstenens øverste ende skæres af, og hver tagsten fastgøres med en rustfri skrue og neopren-skive. ca. 330 ca. 330 ca. 330 Variabelt mål - se detailtegning Første lægte 1. lægte - lægten som nederste tagstens nakke hviler på - placeres, så tagstenens underkant - i lodret mål - når mellem 1/3 og 1/2 ud over tagrenden. Første lægte monteres præcist efter snor i tagets fulde bredde, da den danner basis for placeringen af de øvrige lægter. Lægteafstand afsættes fra overkant af lægte til overkant af lægte. For at udligne skævheder i lægterne, bør lægteafstand afsættes på alle afstandslister. Lægter og lægteafstand Der skal anvendes lægter i formatet min. 38x73 mm. Afstandslister mellem undertag og lægter skal være trykimprægnerede og min. 25 mm tykke. Lægtningen skal generelt udføres i overensstemmelse med TOP-byggeblad nr. 26 Lægtning af tage. Lægtningstolerancen er +/- 3 mm. Tolerancerne må ikke ophobes, hvilket betyder, at tolerancen på målet over et vilkårligt antal lægter også er +/- 3 mm. Lægteafstand og dækbredder er vejledende. Dækbredden skal dog altid kontrolleres ved prøveoplægning. For at opnå det bedste resultat, bør lægte afstanden ligeledes findes ved prøveoplægning. Mål for rygning Se side 4. * Se yderligere på side 7. Længde under nakke 373 mm Max. 348 mm til 1. lægte* 180 mm min 1/3 max 1/2 45 Bredde tagrende

4 Mål for rygning C B ca. 330 Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 4 her vist med Ny Højslev rygning ca. 330 ca. 330 ca. 330 Variabelt mål - se detailtegning B Mål - se skema C Mål - se skema Variabel højde 6-36 mm B - Afstand fra kip til øverste lægte Rygningstype Ny Højslev Rund Rygning Gl.Silkeborg rygning* med horn rygning 25 taghældning 35 mm 35 mm 35 mm 35 taghældning 35 mm 35 mm 35 mm 45 taghældning 25 mm 25 mm 50 taghældning 25 mm 25 mm C - Afstand fra kip til overkant af toplægte 25 taghældning 120 mm 120 mm 140 mm 35 taghældning 110 mm 110 mm 130 mm 45 taghældning 100 mm 100 mm 50 taghældning 95 mm 95 mm * vist på tegningen Montering af tagfodselement Se siderne 6 og 7.

5 Mål for rygningssten Højslev Vingetegl Lille Dansk Format forskellige typer rygningssten Mål for Ny Højslev rygningssten Smal ende 235 Bred ende Længde 380 Dækningslængde 330 Ny Højslev rygningssten Rygningsstenen er konisk og fås som rød, brun, gul og blådæmpet, blådæmpet med spil og rød reduceret. Start-rygningsstenen er lukket i bred ende. Slut-rygningsstenen er lukket i smal ende. Fastgøres med rygningsbeslag. Mål for Rund rygningssten med horn Smal ende 260 Bred ende Smal ende 225 Bred ende Mål for Gl. Silkeborg rygningssten 82 Længde 430 Dækningslængde 370 Længde 390 Dækningslængde 365 Rund rygningssten med horn Rygningsstenen er forsynet med udluftning, 40 mm fals og er udviklet til Højslev Romerfalstagsten K21 og Højslev Dyb Falstagsten LT6, men kan anvendes i forbindelse med Højslev Vingetegl Lille Dansk Format. Fås som rød og blådæmpet. Start-rygningsstenen er lukket i enden med horn. Slut-rygningsstenen er lukket i enden uden horn og er 370 mm lang. Fastgøres med rygningsbeslag. Ingen Y-sten. For oplægning se Oplægningsvejledning for LT6 med topsten, der findes under Højslev Dyb Falstagsten. Gl. Silkeborg rygningssten Rygningsstenen er forsynet med 25 mm fals og vulst. Kan anvendes til Højslev Vingetagsten ved taghældning. Fås som rød. Fastgøres med rygningsbeslag. Start-rygningssten er lukket i vulst-ende. Slut-rygningssten er lukket i fals-ende og er 365 mm lang. For oplægning se Oplægningsvejledning for K21 med Gl. Silkeborg rygningssten, der findes under Højslev Romerfalstagsten.

6 Højslev Tagfodselement Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 6 Der skal ikke udfræses til tagrendejern, da tagfods - elementet er løftet 10 mm over fodlægten. Hvert tagfodselementet fastgøres med 5 skruer. Undertaget fastlimes uden gennembrydninger på pladen bag udluftnings gitret. Tagfods elementets udformning holder isoleringen nede og forhindre sækdanneser. Højslev Tagfodselement Tagfodselementet sikrer i en arbejdsgang korrekt udluftning under undertag korrekt udluftning mellem undertag og tagsten rigtig placering af fodblik sikker fastgørelse af undertag nem montage af tagrendejern enkel montering af fuglegitter. Produktfakta Udførelse: Tagfodselement, 0,5 og 1,0 aluzink Fuglegitter, sort plast Mål længde 1000 mm Dæklængde 980 mm Bredde 380 mm Højde over fodlægte 45 mm Ventilation: 200 cm 2 pr lbm mellem undertag og tagsten. 100 cm 2 pr lbm under undertag. Fuglegitteret trykkes ind i falsen over udluftningsgitret og tagstenene kan monteres. Rationel montage af tagfoden i en arbejdsgang - plade til fastgørelse af undertag, ventilation under og over undertag, fodblik samt fuglegitter. Monteringsvejledning på side 7.

7 Montering af Højslev Tagfodselement Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 7 Fig. 1 5 VARIABELT MÅL 1 1 D C A B 180 max. 348 mm Fig A B Fig. 4 Oplægning, som sikrer at den nederste tagstensrække har samme fald som tagfladens øvrige tagsten: 1. Lægte A og B monteres. 2. Undertag monteres og afskæres i flugt med underkant af lægte B. 3. Afstandsliste C monteres. 4. Overkant af lægte D monteres max. 348 mm fra tagfod (tagstenens længde under nakke 373 mm mm). Målet er afhængigt af tagrendens størrelse og placering. Se side Rendejern monteres, så de ikke kolliderer med afstandsbøjlerne på undersiden af tagfodselementet. Tagfodselementet løfter tagstenene ca. 45 mm over underlaget. Illustrationen viser oplægning med lægter i formatet 38x73 mm og med 25 mm tykke afstandslister mellem undertag og lægter. 1. Tagfodselement monteres. Afstandsbøjler i flugt med forkant af lægte A. 2. Tagfodselementet fastgøres med skruer i lægte B. 3. Næste elementet placeres og skydes på plads. 4. Ved taghældning under 35 bør samlingerne mellem tagfodselementerne fuges med en MS-polymer fugemasse eller lignende. Fig Nederste tagsten monteres og bindes evt. med nakkekrampe. Mål i mm Tagfod med svaj - opskalket tagfod Ønskes en oplægning hvor nederste tagstensrække har et lille svaj opad i forhold til tagfladens øvrige tagsten: 1. Lægte A forhøjes med mm tyk liste (der også anvendes 38x56 mm lægte monteret på kant) - eller som projekteret. Tagfodselementet kan ikke anvendes ved under 25 taghældning Ved taghældninger under 25 kan - især ved opskalket tagfod - dannes bagfald i overlapningen mellem undertag og tagfodselement. 1. Klæbemasse/dobbeltklæber monteres over skruer. 2. Undertag trækkes ned og trykkes fast. 3. Fuglegitter trykkes ind i falsen. 55 mm 35 mm 10 mm 60 mm 40 mm 45 mm 180 mm 380 mm 145 mm

8 Lægning og kontrol af mål Højslev Vingetegl Lille Dansk Format Start i tagets nederste højre hjørne og læg den nederste række tagsten incl. dobbeltvinget tagstenen i venstre side. 2 Læg 3 rækker tagsten op til kip/tagryg. 3 Læg den øverste række tagsten langs kip/tagryg. 4 Fortsæt lægningen hele vandrette rækker fra neden og op. 1 Kontrol før lægning Før oplægning af tagsten skal håndværkeren sikre: - at tagfladerne er i vinkel - via kontrolmål - at at undertaget ikke er beskadiget - at lægteafstanden svarer til den aktuelle tagsten - se side 3. - at der er anvendt mindst 25 mm tykke trykimprægnerede afstandslister mellem undertag og lægter. Lægning Lægningen sker fra højre mod venstre, og begynder i tagets nederste højre hjørne. Den nederste række tagsten lægges - afsluttende med dobbeltvinget tagsten i venstre side, og tagstensrækken tilpasses tagets bredde. Tagstenene kan skubbes lidt sammen eller trækkes lidt fra hinanden, så der udelukkende anvendes hele tagsten. Eller der kan eventuelt justeres i målet for tagstenenes fremspring i højre og venstre side. Se side 2. Topsten/startsten, der kun har hjørneafskæring i nederste venstre hjørne, anvendes til yderste højre række og til øverste række ved kip. 1. Kontroller at nederste række tagsten når til strækkeligt langt ud over tagrenden. Se side Derefter lægges 3 rækker tagsten op til kip/ rygning. Her er det vigtigt, at den øverste lægte er placeret i korrekt afstand fra kip. Se side 4. Kontroller med snor, at tagstenene ligger lige over hinanden, og tag diagonalmål for at kontrollere, at tagstenene ligger vinkelret. 3. Lægningen fortsættes med øverste række langs kip/tagryg. Der afsluttes i venstre side med dobbeltvinget tagsten, og rækken tilpasses tagets bredde. 4. Taget færdiggøres ved at tagstenene lægges i hele vandrette rækker fra neden og op. Hver tredie række kontrolleres med snor fra øverste til nederste række tagsten eller rettes ind efter et retholt inden for en tolerence på ± 2 mm. Ved anvendelse af specialtagsten/tilbehør, som f.eks. udluftninger, skal kontrolleres at disse passer til lægteafstanden og den fastlagte dækbredde. Størrelsesvariationer mellem specialtagsten/ tilbehør og tagsten kan forekomme og bør kontrolleres før lægningen. Se vejledning om bindermønster på side 9.

9 Bindermønster Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 9 Bindermønster Inde på tagfladen bindes hveranden tagsten i diagonalt mønster. Dog bindes alle tagsten - i nederste eller eventuelt næstnederste række ved tagfod (Er der anvendt Højslev Tagfodselement er det nemt at binde alle tagsten i nederste række med nakkekramper) - i yderste række ved gavle - langs skotrender - omkring ovenlys og andre gennenbrydninger i tagfladen - i øverste række langs mørtelfrie rygninger og grater Bindere Der anvendes de originale galvaniserede eller rustfrie JP-bindere. Binderne er mærket Højslev Tegl LD. Leveres til lægte formaterne 38x73 mm og 45x73 mm. Hvor JP-bindere ikke kan monteres anvendes galvaniserede eller rustfrie nakkekramper. På bygningen i særligt udsatte områder, som kystnær placering eller for enden af en slugt, samt ved meget stejle taghældninger, skal alle tagsten bindes.

10 Montage af toplægteholder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 10 Toplægteholderen anvendes til fastgørelse toplægte på tagrygge og på valme. Toplægte beslagets indvendige mål 40 mm bred 50 mm lang 30 mm høj Gevindstykket giver en variabel højde på 30 mm. Møtrikken måler 11 mm under flangen Flangerne er 180 mm lange 28 mm brede Forsynet med 4 mm huller og 6x60 mm slidser Afstand mellem flanger 41 mm Ved undertag uden udluftning i top bukkes toplægteholderens flanger og fastgøres overskrævs oven på afstandslisterne inden den øverste lægte fast - gøres. Standardmålet på toplægte er 38x56 mm. Ved kort afstand fra kip til 1. lægte kan der laves en skrå udskæring på bagsiden af lægten. Ved korte afstande mellem kip og overkant af toplægte kan der laves afstand til gevindstykket i kippen mellem afstands - listerne. Man kan også vælge at afkorte gevindstykket med nedstryger. Når toplægten ved hjælp af gevindstykkerne er justeret ind i korrekt højde over kip - se siden Mål for rygning - fastskrues toplægten med 4 mm skruer fra begge sider i toplægtebeslaget.

11 Montage af Ny Højslev rygningssten Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 11 Gratbåndet udrulles i toplægtens fulde længde og fastgøres på toplægten med klammer eller papsøm. Gratbåndet er 32 cm bredt og af alu. Det har et ventilationsareal på 200 cm 2 pr lbm. Beskyttelsesfolien på bagsiden af gratbåndet fjernes fra det ca 20 mm brede klæbeareal. Af hensyn til klæbefladen skal denne opgave udføres på tørre tagsten. Gratbåndet formes efter tagstenene. Det sikres at klæbebåndet sidder helt fast på tagstenene med et kraftigt tryk. Rygningsbeslag i rustfrit stål til Ny Højslev rygningssten Rygningsstenene kan nu monteres med rygningsbeslag af stål. Rygningsbeslag fastgøres med 2 specialskruer. Start-rygningsstenen med lukning i stor ende, kan eventuelt fastgøres yderst med rustfri skrue De følgende rygningssten skubbes helt ind i rygningsbeslaget på den foranliggende rygningssten, inden de fastgøres med endnu et rygningsbeslag. Husk ved modtagelsen af rygningsten og beslag at kontrollere, at der er leveret den rigtige type rygningsbeslag til den valgte rygningssten.

12 Montage af start-rygningssten Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 12 Tagstenene i tagfladens højre og venstre side skal have min. 30 mm fremspring i forhold til bygningens konstruktionsbredde - uanset om den er er sternbrædt eller murværk. Ved anvendelse af sternbrædder i gavl er det vigtigt at indregne sternbrædtes tykkelse ved fastlæggelse af hvor lægterne skal ende. Start-rygningsstenen placeres så lukningen af den store ende indvendigt ligger op mod tagstenene. Start- og slut-rygningsstenene fastgøres yderst med en lodret rustfri skrue ned i toplægten. Mellem skruehoved og rygningssten placeres en neoprenskive.

13 Placering af JP-binder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 13 JP-binderen trykkes nedefra og op gennem hullet i binderknasten. Tagstenen med JP-binderen monteres og der mærkes efter om binderes sidder korrekt på bagsiden af lægten. JP-binderen skal trykkes helt i bund i binder - knasten og ligge an mod bagsiden af lægten, således at der er lidt luft mellem binderknastens opbukning og lægtens nederste kant. Husk ved modtagelsen af tagsten og bindere at kontrollere, at der er leveret den rigtige type JP-bindere til den valgte tagsten. Binderne til Lille Dansk Format er mærket Højslev Tegl LD.

14 Montage af stigetrin Højslev Vingetagsten Lille Dansk Format - 14 (X) Arbejdsmiljøloven kræver at der altid skal være stigetrin på tagfladen op til skorstene. Uanset om der benyttes Randers Tegls stigetrin, som illustreret her, eller Randers Tegls justerbare galvaniserede stigetrin, monteres stigetrin altid så støttefladerne ligger i bunden af tagstenene. For at aflaste stigetrinnets tryk på tagstenenes nakkeknaster, monteres en 20x35 mm liste (X) langs bagkanten af lægten. Listen skal være min. 550 mm lang og fastgøres centreret med to skruer på lægten bag de to tagsten, som stigetrinnet hviler på. Listen må ikke trykke mod nakkeknastens bagside. Stigetrinene hænger på tagstenenes overkant klemmes bag om listen og lægten. Stigetrin monteres fra neden af taget og op - uden brug af værktøj. Montering af stigetrin på eksisterende tag Ved eftermontering af stigetrin på eksisterende tag er det ved vingetagsten kun nødvendigt at afmontere fire tagsten ad gangen. A Først afmonteres to tagsten i 2. række fra neden over de to tagsten i nederste række, hvor første stigetrin skal placeres. Stigetrinet monteres som beskrevet herover. B Dernæst løftes to tagsten i 3. række af, hvorefter de to tagsten i 2. række genmonteres og stige - trinet hægtes på. Sådan fortsættes indtil øverste trin er monteret. C Husk at genmontere tagstenene med JP-bindere eller nakkekramper. Af hensyn til skortensfejerens sikkerhed skal der monteres et stigetrin for hver række tagsten.

15 Montering af skotrende og tagfodselement ved skotrende Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 15 Planforsænket skotrende er den mest sikre og korrekte konstruktion af skotrende. I princippet består den planforsænkede skotrende af 3 lag. Nederst vandfast krydsfiner, derpå asfaltpap og øverst alu-, stål- eller zinkplade. Bredden på skotrendes skal være min 400 mm. Pladerne af vandfast krydsfiner planforsænkes i spærkonstruktionen, så overkant af plade og spær flugter. Til montage af Højslev Tagfodselement monteres nu de to nederste lægter - se siden om montage af tagfodselement. Lægterne skæres i både vinkel og smig så de følger taghældningen og lukker helt sammen. Tagfodselementerne skæres præcist i vinkel efter prøveoplægning. Ind mod hjørnet fjernes mm af tagfodselementernes udluftningsdel oven på pladen.

16 Beklædning af skotrende og montage af lægter Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 16 Der påklæbes asfaltpap i et stykke på den vand - faste kryds finerplade og den bageste del af tag - fodselementet. En min. 800 mm bred plade af alu-, stål eller zink tilskæres og bukkes så tagfods elementet er dækket frem til fodblikket. Den tilpassede plade limes /fastgøres oven på asfaltpappet. Undertaget monteres med min. 150 mm overlæg på skotrenden. Afstandslister monteres på spærkonstruktionen. Lægter monteres med lukning med en lægte som følger skotrendens bund i ca. 150 mm afstand. For at undgå pålimning af små tagstens trekanter benyttes dobbeltsten til skæring. Skæring af tagsten foretages på fast grund - ikke på taget. Se Skæring af tagsten på

17 Lægtning af valm Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 17 Når lægterne på valmen er monteret, måles vinklen på den vandrette kip. I skemaet Afstand fra kip til overkant af toplægte findes den korrekte højde. Toplægteholderne bukkes og monteres så de kan fastholde gratens to toplægter i den foreskrevne afstand. Gratens to toplægter afskæres vandret i plan med tagryggens toplægte. For at undgå pålimning af små tagstens trekanter benyttes dobbeltsten til skæring. Skæring af tagsten foretages på fast grund - ikke på taget. Se Skæring af tagsten på Rygningsstenene på valmen monteres fra bunden af grat og op. Den nederste rygningssten fastgøres med rustfri skrue og neoprenskive. Der kan med fordel anvendes en start-rygningssten, hvor endelukningen tilpasses konstruktionen. De følgende rygningssten monteres ved brug af rygningsbeslag. Tilpasning til gratens længde sker ved afkortning af den rygningssten, som placeres øverst. Dobbeltsten forenkler tilpasning og fastgørelse af mindre tagstensstykker ved valm og skotrender.

18 Udførelse af valm Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 18 Gratbånd monteres som beskrevet tidligere i denne vejledning. Rygningssten monteres fra bund af grat og op med rygningsbeslag, så de evt. afkortede rygningssten placeres øverst. Y-sten til den aktuelle taghældning - her med 1 lille og 2 store åbninger - fastgøres i rygningsbeslagene. Rygningstenene monteres som vist på side 11. I modsatte ende af taget er rygningsstenene på valmen monteret som tidligere beskrevet. Det er i denne ende at rygningsstenene på den vandrette ryg evt. afkortes i længden. Y-sten til den aktuelle taghældning - i denne ende af taget med 3 store åbninger - fastgøres i de 2 rygningsbeslag på valmen og skrues på den vand - rette rygning med rustfri skrue og neopren-skive.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Standard beskrivelse for emner med fladt tag Montagebeskrivelse Kontroller hurtigst muligt efter modtagelse om de leverede materialer er i overensstemmelse med de på fakturaen anførte, både i forhold til

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Til terrasser, udestuer og vinterhaver

Til terrasser, udestuer og vinterhaver Fastlock Multi Arbejdsvejledning SfB: (47)Nn6 Til terrasser, udestuer og vinterhaver Den første plade lægges op, fæstnes på yderspær med sidebeslag og på øvrige spær med aluspændskive som ovenfor. Næste

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

T A G M E D O M T A N K E

T A G M E D O M T A N K E TAG MED OMTANKE VÆLG ÆGTE TEGL TIL TAGET Ægte tegl - det bæredygtige valg. Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og naturlige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning

Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning Scandilight Thermo tag Scandilight Thermo tag - markedets bedste og billigste løsning PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Den energirigtige løsning Scandilight Thermo tag består af klare

Læs mere

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter www.gdstrappen.dk gør det selv og SPAR mange penge gør det selv trapper efter mål indhold Velkomst 2 Trappetype 3 Trappetype 4 Trappetype 5 Træsorter 6 Opmålingsskema 7 Opmålingsskema 8 Opmålingsskema

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

JA CARPORTE OG SKURE

JA CARPORTE OG SKURE JA CARPORTE OG SKURE KOMPLET BYGGESÆT MED VEJLEDNING færdig byggede spær færdig byggede spær CARPORTE FLADT TAG 30 typer 30 typer CARPORTE SPIDST TAG 30 typer CARPORTE VALMET TAG 15 typer CARPORTE BUET

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere