Skriftlig eksamen i Almen Kemi I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen i Almen Kemi I"

Transkript

1 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2004 Hjælpemidler tilladt (Lærerbøger, undervisningsmateriale, molekylebyggesæt, lommeregner og sædvanelige skrive- og tegneredskaber). Der er ialt 6 opgaver på ialt 4 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens. Det er tilladt at bruge blyant. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. OPGAVE 1 (15 point) Mælkesyre (2-hydroxypropansyre) er en svag monoprot syre med syrestyrkekonstanten K a =10-3,08. a) Beregn ph i en 0,50 M vandig opløsning af mælkesyres korresponderende base (også kaldet lactat). b) Beregn ph i en 0,010 M vandig opløsning af mælkesyre. Syrestyrkekonstanterne for phosphorsyre (H 3 PO 4 ) er K 1 =10-1,86, K 2 =10-6,26 og K 3 =10-10, c) Beregn forholdet [H 2 PO 4- ]/[HPO 4 ] for en vandig opløsning af phosphorsyre, hvor ph er justeret med base til 7,00. OPGAVE 2 (15 point) Når et antibiotika injiceres i blodet på et menneske bliver det med tiden nedbrudt og udskilt af kroppen. I et forsøg injiceredes 64 mg penicillin i blodet på en forsøgsperson, og koncentrationen i blodet (målt i μg per milliliter blod) måltes herefter time for time som følger: t/h 1,0 2,0 3,0 4,0 c/(μg/ml) 6,07 3,68 2,23 1,35 Side 1 af 4 manan.dk

2 a) Vis at koncentrationen aftager med tiden som i en 1. ordensreaktion, f.eks. ved brug af grafisk afbildning eller numerisk behandlig. b) Bestem hastighedskonstanten og halveringstiden for processen c) Bestem koncentrationen af penicillin i blodet (målt i μg per milliliter blod) umiddelbart efter injicering, d.v.s. til t = 0, og bestem det totale blodvolumen for forsøgspersonen. OPGAVE 3 (20 point) I respirationskæden findes ionen (cytochrom b) 3+, der kan reduceres til (cytochrom b) 2+ af dihydroubiquinon (forkortet H 2 (ubq)) under samtidig dannelse af ubiquinon (forkortet ubq). (cytochrom b)'s to former indeholder jern i oxidationstrinnene +3 og +2. I det følgende forkortes de to former som henholdsvis cb 3+ og cb 2+. De indgående redoxsystemer i processen er: cb 3+ + e - cb 2+ E = -0,040 V (i) ubq + 2 H e - H 2 ubq E = 0,304 V (ii) Bruttoprocessen kan skrives: H 2 ubq + 2 cb 3+ ubq + 2 cb H + (iii) a) Opskriv et elektrokemisk celleskema på formen Pt red 1,ox 1 red 2,ox 2 Pt der har processen (iii) som definitionsmæssig celleproces. b) Beregn ΔG for celleprocessen. c) Ved normal belastning af respirationskæden findes forholdene [H 2 ubq]/[ubq] = 0,56 og [cb 2+ ]/[cb 3+ ] = 1,00. Beregn ΔG for processen (iii), når ph er 7,0 i begge halvceller og temperaturen er 25 C. d) Beregn forholdet [cb 2+ ]/[cb 3+ ] ved ligevægt, idet forholdet [H 2 ubq]/[ubq], ph og temperaturen er som angivet i forrige spørgsmål. (iv) OPGAVE 4 (20 point) Tegn formler for følgende forbindelser: a) (E)-3-hexensyre. b) 2-amino-3-methylbutan-1-ol. c) Ethyl-4-hydroxybutanoat. Side 2 af 4 manan.dk

3 Forbindelsen 2,3-dihydroxybutansyre har to stereocentre. d) Tegn Fisherprojektioner for to enantiomere former af 2,3- dihydroxybutansyre. e) Tegn Fisherprojektionen for den stereoisomere form af 2,3- dihydroxybutansyre, hvor begge de to chirale carbonatomer har R- konfiguration. Tegn lewisstrukturer med eventuelle lonepair elektroner og angiv eventuelle formelle ladninger for hvert enkelt atom for følgende forbindelser og ioner: f) H 2 CO 3 (kulsyre). g) HNO 3 (salpetersyre). h) Zwitterionformen af 2-aminopropansyre. OPGAVE 5 (20 point) Tegn formler for reaktionsprodukter for følgende reaktioner. Reagenser angivet over pilene tilsættes i overskud. a) b) c) d) e) Side 3 af 4 manan.dk

4 f) g) h) OPGAVE 6 (10 point) Figuren nedenfor viser formlen for fludrocortison. Fludrocortison er et syntetisk cortisonderivat med forøget biologisk aktivitet i forhold til naturligt forekommende cortison. Fludrocortison a) Tegn formlen for fludrocortison med alle chirale carbonatomer markeret med * (stjerne). b) Tegn formlen for et sandsynligt reaktionsprodukt ved reaktion af fludrocortison med natriumborhydrid. c) Tegn formlen for et sandsynligt reaktionsprodukt ved reaktion af fludrocortison og overskud af propan-1-amin. d) Tegn formlen for et sandsynligt reaktionsprodukt ved reaktion af fludrocortison og brom. Side 4 af 4 manan.dk

5

6

7

8

9

10

11 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin Februar 2005 Hjælpemidler tilladt (Lærebøger, undervisningsmateriale, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber). Der er ialt 6 opgaver på ialt 4 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Det er tilladt at bruge blyant. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. OPGAVE 1 (15 point) En vandig opløsning af eddikesyre, CH 3 COOH, har densiteten ρ = 1,0125 g/ml og masseprocenten 10,0%. a) Beregn eddikesyrens molære koncentration c. b) Beregn eddikesyrens molalitet m. c) Beregn eddikesyrens molbrøk x. OPGAVE 2 (15 point) Ved reaktion mellem creatinphosphat (crp) og adenosindiphosphat (ADP) dannes creatin (cr) og adenosintriphosphat (ATP). Med forkortelser kan reaktionen skrives: crp(aq) + ADP(aq) cr(aq) + ATP(aq) (1) I en 1 L opløsning reagerer 0,0100 mol crp med 0,0100 mol ADP. Efter ligevægt er indtrådt måles begge koncentrationer til 8, mol/l (ved 37ºC). a) Beregn ligevægtskonstanten for processen (1) ved 37ºC. b) Beregn ΔGº for processen (1) ved 37ºC. Phosphat i vandig opløsning vil vi forkorte med P(aq). For processen (2) Side 1 af 4 manan.dk

12 ADP(aq) + P(aq) ATP(aq) + H 2 O(l) (2) er ΔGº = 30,5 kj/mol ved 37ºC. c) Beregn ΔGº ved 37ºC for processen (3) crp(aq) + H 2 O(l) cr(aq) + P(aq) (3) OPGAVE 3 (20 point) Der er to fotonabsorberende processer i chloroplast, PSI (photosystem I) og PSII (photosystem II). Her behandler vi kun PSI. Fotoner absorberes af proteinet P700. Herfra afgives en elektron til en række elektronacceptorer (indeholdende bl. a. phylloquinon og diverse jern-svovlforbindelser), men slutredoxsystemet er ferredoxinsystemet Fd(II)/Fd(III). Ferredoxinsystemet kan reagere videre på to måder. Her betragter vi kun den ene proces, nemlig reduktion af NADP +. De indgående redoxsystemer er: Fd(III) + e - Fd(II) E = -0,530 V (1) NADP + + H + + e - NADPH E = -0,324 V (2) hvor E angiver de i biokemien anvendte reducerede standard elektrodepotentialer svarende til ph = 7. a) Beregn de sædvanlige standard elektrodepotentialer E for redoxsystemerne (1) og (2) angivet ovenfor. (5 point) Bruttoprocessen ved reduktion af NADP + er NADP + + Fd(II) + H + NADPH + Fd(III) (3) b) Beregn E og ΔG for processen (3), idet det antages, at de stationære koncentrationsværdier opfylder: [Fd(III)]/[Fd(II)] = [NADP + ]/[NADPH] = 1 og ph = 7,8. (25 C). (15 point) OPGAVE 4 (20 point) a) Tegn formlen for 4-aminobenzoesyre. b) Tegn formlen for trans-1,2-dibromcyclopentan. c) Tegn Fisherprojektionen for meso-formen af 2,3-dihydroxybutandisyre. Side 2 af 4 manan.dk

13 d) Angiv et systematisk navn for følgende diastereomere forbindelse: Tegn Lewisstrukturer med eventuelle lonepair elektroner og angiv eventuelle formelle ladninger for hvert enkelt atom for: e) H 2 SO 4 (svovlsyre). - f) HCO 3 (hydrogencarbonationen). Arrangér følgende forbindelser efter faldende opløselighed i vand: g) BaSO 4, MgSO 4, CaSO 4. h) CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH, CH 3 CH 2 CH 2 CHO, CH 3 CH 2 CH 2 COOH, CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3. OPGAVE 5 (20 point) Tegn formler for reaktionsprodukter for følgende reaktioner. Reagenser angivet over pilene tilsættes i overskud. a) b) c) d) Side 3 af 4 manan.dk

14 e) f) g) h) OPGAVE 6 (10 point) Figuren nedenfor viser Fischerprojektioner for D-altrose og D-fructose. D-altrose D-fructose a) Tegn Haworthprojektionen for α-d-altrose. b) Tegn Fisherprojektionen for L-fructose. Angiv formler for produkter for følgende reaktioner: c) Oxidation af D-altrose i basisk vædske, f.eks. med Tollens reagens. d) Reaktion af D-altrose med dimethylamin i overskud i svagt sur vædske. Side 4 af 4 manan.dk

15

16

17

18

19

20

21 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2005 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er tilladt at bruge blyant. Der er ialt 6 opgaver på ialt 5 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 C, K w =1, , Gaskonstanten R = 8,315 JK -1 mol -1, Faradays konstant F = 9, C mol -1, Nernsts konstant N = RT ln10/f = 0,05915 V ved 25 C, Den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som -273,15 C. OPGAVE 1 (10 point) Urinstof hydrolyseres efter følgende skema: CO(NH 2 ) 2 (aq) + H 2 O (l) + 2 H + (aq) CO 2 (aq) + 2 NH 4+ (aq) a) Beregn ΔH og ΔS ved 25 C ud fra data i følgende tabel: ΔH f /(kj mol -1 ) S /(J mol -1 K -1 ) CO(NH 2 ) 2 (aq) -319,2 173,8 H + (aq) 0 0 H 2 O (l) -285,9 69,96 CO 2 (aq) -412,9 121,3 NH 4+ (aq) -132,8 112,8 b) Beregn ligevægtskonstanten for hydrolysen af urinstof ved 37 C. c) Beregn ΔG for reaktionen ved 37 C. OPGAVE 2 (15 point) Succinat,, kan oxideres til fumarat,, med dioxygen Side 1 af 5 manan.dk

22 (O 2 ). Succinat og fumarat betegnes i det følgende med forkortelserne suc 2- og fum 2-. De indgående redoxpar er: fum H + + 2e - suc 2- E '=0,030 V O 2 (g) + 4H + + 4e - 2H 2 0 (l) E '=0,815 V Alle de følgende spørgsmål omhandler et system ved 25 C. a) Beregn de tilhørende standardelektrodepotentialer E ud fra de givne reducerede standardelektrodepotentialer, E '. b) Opskriv den afstemte reaktionsligning for succinats oxidation til fumarat med dioxygen, og angiv et elektrokemisk celleskema med to platinelektroder, der har denne reaktion som formel celleproces. c) Beregn E for cellen og beregn ΔG for celleprocessen ved de stationære værdier [fum 2- ] = [suc 2- ], P(O 2 ) = 0,20 bar og ens ph i de to halvceller. OPGAVE 3 (25 point) En vandig opløsning af alanin ((S)-2-aminopropansyre) foreligger hovedsagelig på amfoionform (zwitterionform). Det oplyses at pk s1 og pk s2 for alanin er henholdsvis 2,35 og 9,87 ved 25 C samt at alle opløsninger i denne opgave har temperaturen 25 C. a) Opskriv strukturformlen for amfoionformen. b) Beregn ph i en 0,100 M opløsning af alanin. c) Til 100,0 ml af opløsningen i b) tilsættes 7,0 ml 0,500 M NaOH. Beregn ph i opløsningen herefter. d) Hvilket volumen 0,500 M NaOH skal der ialt sættes til 100,0 ml af opløsning b) for at nå ækvivalenspunktet? Hvad bliver ph her? e) 100,0 ml af opløsningen i b) titreres i stedet med stærk syre. Hvilket volumen 0,500 M HCl skal der tilsættes for at opnå ph = pk s1? OPGAVE 4 (20 point) Tegn Lewis-strukturer med eventuelle lonepair elektroner og angiv eventuelle formelle ladninger for hvert enkelt atom for følgende forbindelser og ioner: a) CO 2 (kuldioxid). b) H 3 PO 3 (phosphorsyrling). c) [CH 3 COCH 2 ] - d.v.s. enolationen af acetone. Side 2 af 5 manan.dk

23 Følgende forbindelser har et eller flere asymmetriske kulstofatomer. Angiv et systematisk navn for hver forbindelse, som beskriver konfigurationen for hvert asymmetrisk kulstofatom: d) e) (Fischerprojektion) f) Tegn strukturformler for følgende forbindelser: g) pentan-2-ol. h) 2,3-dihydroxybutanal. i) cis-2-methylcyclohexancarboxylsyre. j) N,N-dimethyl-2-hydroxybutanamid. OPGAVE 5 (20 point) Tegn formler for reaktionsprodukter for følgende reaktioner. Reagenser angivet over pilene tilsættes i overskud. Et minus foran en forbindelse angiver at forbindelsen fjernes under reaktionen. a) b) c) Side 3 af 5 manan.dk

24 d) e) f) g) h) OPGAVE 6 (10 point) Lanosterol er et mellemprodukt i biosyntesen af cholesterol. Lanosterol a) Angiv alle asymmetriske kulstofatomer i lanosterol. b) Angiv reaktionsligning for reaktion af lanosterol med eddikesyreanhydrid i overskud. c) Angiv hvor mange forskellige stereoisomere produkter der kan opnås ved at reagere lanosterol med brom (Br 2 ) i overskud, og tegn strukturformlen for et af disse produkter. d) Tegn en strukturformel for reaktionsproduktet ved reaktion af lanosterol med peroxyeddikesyre i overskud efterfulgt af sur hydrolyse. e) Opskriv en afstemt elektrodereaktion (halvreaktion) for omdannelsen mellem NAD + og NADH i sur vædske. Side 4 af 5 manan.dk

25 NAD + NADH Side 5 af 5 manan.dk

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2006 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er tilladt at bruge blyant. Der er ialt 6 opgaver på ialt 5 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 C, K w =1, , gaskonstanten R = 8,315 JK -1 mol -1, Faradays konstant F = 9, C mol -1, Nernsts konstant N = RT ln10/f = 0,05915 V ved 25 C, den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som -273,15 C. OPGAVE 1 (20 point) Under fotosyntese indgår en række redoxsystemer, heriblandt ferrodoxin systemet fd(ii)/fd(iii), NADP + /NADPH systemet og cytochrom-bf systemet cyt-bf(iii)/cyt-bf(ii). Systemernes halvreaktioner og de tilhørende standardpotentialer ved 25 C er givet ved: fd(iii) + e - fd(ii) E o = -0,530 V (1) NADP + + H + + 2e - NADPH E o = +0,090 V (2) cyt-bf(iii) + e - cyt-bf(ii) E o = -0,040 V (3) Den normale reduktion af NADP + er en reaktion med fd(ii): NADP + + 2fd(II) + H + NADPH + 2fd(III) (4) som har ΔG o = -119,6 kj/mol ved 25 C. a) Beregn den i biokemien anvendte reducerede standard ændring i den fri energi, ΔG o ', for processen i (4) ved ph=7,0 og temperaturen 25 C. Side 1 af 5 manan.dk

37 Ved lav koncentration af NADP + går elektrontransporten imidlertid ikke til NADP + /NADPH systemet og ferrodoxinsystemet kobler i stedet til cytochrom-bf systmet efter skemaet fd(ii) + cyt-bf(iii) fd(iii) + cyt-bf(ii) (5) b) Beregn potentialet, E, samt ΔG for processen i (5) ved 25 o C under antagelse af at de stationære koncentrationer opfylder at [fd(ii)]/[fd(iii)] = 2,0 og [cyt-bf(ii)]/[cyt-bf(iii)] = 16,0. c) Beregn ligevægtskonstanten, K, for processen i (6) ved 25 o C: OPGAVE 2 (20 point) fd(ii) + cyt-bf(iii) fd(iii) + cyt-bf(ii) (6) Lysin, 2,6-diaminohexansyre (H 2 N(CH 2 ) 4 CH(NH 2 )COOH), HA, er en basisk aminosyre. Lysin der har optaget to protoner har pk a -værdierne pk a1 = 2,18 pk a2 = 8,95 pk a3 = 10,53 henholdsvis svarende til formerne H 3 A 2+, H 2 A + og HA. Carboxylsyregruppen er mere sur end amoniumgruppen i 2-position og amoniumgruppen i 2-position er mere sur end amoniumgruppen i 6- position. a) Den uladede form af lysin, HA, koeksisterer med amfoionen + HA -. Opskriv konstitutionsformlen for den dominerende form af amfoionen. b) Beregn ph i en 0,1M opløsning af lysin. c) Beregn hvilket volumen 0,500 M HCl der skal sættes til 100,0 ml af en 0,1 M opløsning af lysin for at ph bliver 8,3. d) Anfør på en vandret ph-skala lysins tre pk a -værdier, samt hvor der er mest af de fire former H 3 A 2+, H 2 A +, + HA - og A -. OPGAVE 3 (10 point) Dafnier er små krebsdyr som kan anvendes til fodring af akvariefisk. Der eksisterer en dafnieart, der dør efter at dens hjerte har slået et bestemt antal gange. I gennemsnit lever et individ af denne dafniart dobbelt så længe ved 15 o C som ved 25 o C. Beregn aktiveringsenergien, E a, for den biokemiske Side 2 af 5 manan.dk

38 process, der er det hastighedsbestemmende trin for hjerterytmen, hvis det antages at livslængden er omvendt proportional med hastighedskonstanten for det hastighedsbestemmende trin. OPGAVE 4 (20 point) Arrangér følgende forbindelser efter stigende syrestyrke og angiv for hver forbindelse hvilket H den fraspalter: a) CH 3 COOH, CH 3 CH 2 OH, CH 2 ClCOOH og CH 3 CH 2 NH 2. b) CH 3 CH 2 OH, CH 3 COCH 3, CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 og CH 3 COCH 2 COCH 3. Arrangér følgende forbindelser efter stigende basestyrke: c) CH 3 CH 2 NH 2, CH 3 CH 2 O -, CH 3 CH 2 NH - og CH 3 COO -. Angiv formelle ladninger samt lonepair elektroner for hvert enkelt atom for følgende forbindelse og ion: d) (udadtil neutral forbindelse) e) Tegn Lewis-strukturer med angivelse af lonepair elektroner samt formelle ladninger for de væsentligste resonansformer af hver af følgende forbindelser og ioner: f) Acetationen (eddikesyres korresponderende base). g) Nitromethan (CH 3 NO 2 ). h) Hydrogencarbonationen (HCO 3- ). Angiv et systematisk navn for følgende forbindelser, som beskriver forbindelsernes stereokemi: i) j) Side 3 af 5 manan.dk

39 OPGAVE 5 (20 point) Tegn formler for reaktionsprodukter for følgende reaktioner. Reagenser angivet over pilene tilsættes i overskud. Et minus foran en forbindelse angiver at denne fjernes under reaktionen. a) b) c) d) e) f) g) h) Side 4 af 5 manan.dk

40 OPGAVE 6 (10 point) Cytocalasin B er en hæmmer af den natriumionuafhængige transport af glucose over cellemembraner. Cytocalasin B a) Angiv på en tegning af cytocalasin B alle asymmetriske kulstofatomer. b) Angiv hvor mange stereoisomere produkter der fås ved reaktion af cytocalasin B med brom (Br 2 ) i overskud, når det oplyses at cytocalasin B er en ren stereoisomer form. c) Angiv produktet ved reaktion af cytocalasin B med thionylchlorid (SOCl 2 ) i overskud. Haworthprojektionen for β-d-glucopyranose kan skrives d) Tegn Haworthprojektionen for β-l-glucopyranose. e) Angiv produktet der dannes ved reaktion af β-d-glucopyranose med butan-1-amin. Side 5 af 5 manan.dk

41

42

43

44

45

46

47

48 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2007 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er tilladt at bruge blyant. Der er ialt 7 opgaver på ialt 4 sider. Side 5 er ternet papir, der anvendes til besvarelse af opgave 1. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 o C, K w = 1, , gaskonstanten R = 8, 315JK 1 mol 1, Faradays konstant F = 9, Cmol 1, Nernsts konstant N = RT ln(10)/f = 0, 05915V ved 25 o C, den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som 273, 15 o C. Opgave 1. Kinetik. 20 point. Esterhydrolyse undersøges kinetisk: RCOOR 1 + OH RCOO + R 1 OH (1) I reaktionsblandingen var der til tiden t = 0 begyndelseskoncentrationerne [RCOOR 1 ] = [OH ] = 5, 76 mmol/l. Reaktionen fulgtes ved 25 o C ved udtagning af prøver som analyseredes. Man fandt følgende værdier: t/s [OH ]/(mmol/l) 5,76 4,72 3,47 1,81 a) Vis grafisk, at reaktionen følger 2. ordens kinetik. (Brug det ternede ark papir på sættets sidste side). (10 point) b) Beregn hastighedskonstanten k ved denne temperatur. (5 point) c) I et tilsvarende forsøg ved 45 o C finder man en hastighedskonstant, der er 4,13 gange så stor. Beregn aktiveringsenergien for reaktionen. (5 point) 1 manan.dk

49 Opgave 2. Energetik og ph for AMP 20 point. ATP (adenosintriphosphat) kan reagere med AMP (adenosinmonophosphat) til ADP (adenosindiphosphat): Følgende termodynamiske værdier anvendes: ATP + AMP 2 ADP (2) H o f G o f ATP -2997, ,49 AMP -1014,07-845,91 ADP -2005, ,55 (talværdierne er i kj/mol). a) Beregn S o ved 25 o C for reaktionenen (2), samt ligevægtskonstanten K ved 37 o C. ( S o og Hf o kan antages temperaturuafhængige i intervallet). b) I muskelceller har man målt koncentrationsforholdene [ATP]/[AMP] = 56, 0 og [ADP]/[AMP] = 12, 0. Beregn G ved 37 o C for reaktionen ved disse koncentrationsforhold. c) Alle tre adenosinphosphater er polyproter. Med ADP som eksempel findes der tre protoniserede former, som vi kan skrive H 3 ADP, H 2 ADP og HADP 2 og endelig den afprotoniserede ADP 3. De to mest protoniserede former har pk s -værdier under 2 og er dermed praktisk fuldt dissocierede under biologiske forhold. pk s3 (for HADP 2 ) er 6,9 (25 o C). Beregn forholdet [ADP 3 ]/[HADP 2 ] ved ph = 7,4. (25 o C). d) Hvad er ph i en 0,0100 mol/l opløsning af [ADP 3 ]? Opgave 3. Elektrokemi 10 point. Malat er æblesyres anion ( OOCCHOHCH 2 COO ). Malat og NAD + kan reagere til oxalacetat ( OOCCOCH 2 COO ) og NADH: De indgående redoxpar er: Malat 2 + NAD + Oxalacetat 2 + NADH + H + (3) Oxalacetat 2 + 2H + + 2e Malat 2 E o = 0, 248V (4) NAD + + H + + 2e NADH E o = 0, 113V (5) (Tabelværdierne er for temperaturen 25 o C, der også anvendes i spm. a og b). a) Beregn ligevægtkonstanten for reaktionen (3). b) Beregn den reducerede Gibbsenergi G o (der refererer til ph = 7) for reaktionen (3). 2 manan.dk

50 ! # # % & # % # ( ) # % % + +,./ ) 2 ) ) 6 2 % 7 + manan.dk

51 8 α 2 ) 25 ) 2 ) α % 21 5 % 21 ) ) ) 2 1 % # α ) 1 # # 12 # 2 12 α ) 21 ) 12 6 ) ) ( 1 ) ( % 7 2 : % ( % 7 2 / % ) 2 : %, ; % β : % manan.dk

52 Koordinatsystem til opgave 1. 1 manan.dk

53

54

55

56

57

58

59

60 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin 29. oktober 2008 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er ikke tilladt at bruge computer. Det er tilladt at bruge blyant. Der er ialt 7 opgaver på ialt 4 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 o C, K w = 1, , gaskonstanten R = 8, 315JK 1 mol 1, Faradays konstant F = 9, Cmol 1, Nernsts konstant N = RT ln(10)/f = 0, 05915V ved 25 o C, den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som 273, 15 o C. Opgave 1. Koncentrationsmål. 15 point. Methanol og vand blandes ved 25 o C: 20,2 ml methanol med densiteten 0,782 g/ml blandes med 100,0 ml vand med densiteten 1,000 g/ml. Blandingens volumen måles til 118,0 ml. a) Beregn methanols molaritet, masseprocent, molalitet og molbrøk i blandingen. 1 manan.dk

61 Opgave 2. Aminosyrers ph. Histidin. 25 point. Histidin er en aminosyre af standardformen H 2 N CH(R) COOH, hvor sidegruppen -R er af formen CH 2 C 2 H 3 N 2. Den indeholder den heterocykliske base imidazol. Denne kan optage en enkelt proton under dannelse af CH 2 C 2 H 4 N + 2. Den fuldt protoniserede form af histidin er dermed en triprot syre, af typen H 3 B 2+, med pk s1 = 1, 80. Dissociationen af den protoniserede form af imidazol i sidekæden har pk s2 = 6, 04, og endelig svarer pk s3 = 9, 33 til dissociationen af ammoniumgruppen afledt af aminosyrens α-amino-gruppe. a) Den fuldt protoniserede form H 3 B 2+ kan skrives H 3 N + CH( CH 2 C 2 H 4 N + 2 ) COOH. Opskriv på tilsvarende måde konstitutionsformlerne for formerne H 2 B +, HB og B. (5 point) H 3 B 2+ titreres med NaOH. b) Beregn ph ved 1. og 2. ekvivalenspunkt. (5 point) c) Hvilken af formerne H 3 B 2+, H 2 B +, HB eller B er den dominerende ved ph = 1? ph = 4? ph = 8? ph = 12? (5 point) d) Hvilke to former dominerer over resten ved ph = 7,4? (5 point) e) De to former i spm. d ovenfor er et korresponderende syre-basepar, der kan kaldes HA og A. Beregn koncentrationsforholdet [A]/[HA] ved ph = 7,4. (5 point) Opgave 3. Elektrokemi 10 point. Ravsyre (HOOCCH 2 CH 2 COOH) kan oxideres til fumarsyre (HOOCCHCHCOOH) idet de to syrers anioner, succinat og fumarat, reagerer med FAD/FADH 2 systemet: De indgående redoxpar er: FAD + succinat 2 FADH 2 + fumarat2 (1) FAD + 2 H + + 2e FADH 2 E o = 0, 050V (2) Fumarat 2 + 2H + + 2e Succinat 2 E o = 0, 031V (3) (Tabelværdierne er for temperaturen 25 o C, der også anvendes i spm. a og b). a) Beregn den reducerede ligevægtkonstant K for reaktionen (1). b) Beregn den reducerede Gibbsenergi G o for reaktionen (1). 2 manan.dk

62 Opgave 4. Syntese af Fentanyl. 30 point. Fentanyl er et meget kraftigt smertestillende lægemiddel (ca. 80 gange så kraftigt som morfin). Fentanyl kan syntetiseres i syv trin: COOEt COOEt NH 2 N N O (1) COOEt (2) A B C COOH N O N O (3) (4) (5) D E N N (6) N N H (7) F G N N O H Fentanyl a) Navngiv udgangsforbindelsen A. (1 point) b) Angiv struktur og navn for en forbindelse, der skal tilsættes, for at få reaktion (1) til at forløbe. Hvilken type reaktion er der tale om? (4 point) c) Angiv det reagens, der skal tilsættes, for at få reaktion (2) til at forløbe. Hvilken type reaktion er der tale om? (3 point) d) Opskriv mekanismen for reaktion (2). (6 point) e) Angiv et reagens, der kan få reaktion (3) til at foregå. Hvilken type reaktion er der tale om? (2 point) f) Angiv betingelserne for reaktion (4). Hvilken type reaktion er der tale om? (3 point) manan.dk

63 g) Angiv struktur og navn for den forbindelse, der skal tilsættes, for at få reaktion (5) til at forløbe. (4 point) h) Angiv betingelser, der får reaktion (6) til at forløbe. Hvilken type reaktion er der tale om? (3 point) i) Angiv struktur og navn for en forbindelse, der kan tilsættes, for at få reaktion (7) til at forløbe. (4 point) Opgave 5. Stereokemi og navngivning. 10 point. a) Tegn forbindelsen I i den mest stabile stolkonformation. (2 point) b) Navngiv forbindelsen I (inkl. stereokemi) (3 point) c) Navngiv forbindelsen J (inkl. stereokemi) (3 point) d) Tegn strukturen af (2S,4R)-4-chlorpentan-2-ol. (2 point) CH 3 I OH J H COOH OH Opgave 6. Strukturen af et disaccharid. 5 point. Gentiobiose er et sjældent disaccharid, som findes i safran. Det er en reducerende sukker, der indeholder en 1,6- -glycosidbinding. Når glycosidbindingen hydrolyseres i vandig syre, dannes der udelukkende D-glucose. Tegn strukturen af gentiobiose. Opgave 7. Reaktioner med alanin. 5 point. Tegn en strukturformel for det produkt, der dannes, når alanin (K) reagerer med: a) Vandig NaOH. (1 point) b) Vandig HCl. (1 point) c) CH 3 CH 2 OH, H 2 SO 4. (1 point) d) (CH 3 CO) 2 O, CH 3 COO Na +. (2 point) O NH 3 K O manan.dk

64

65

66

67

68

69 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin 28. oktober 2009 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er ikke tilladt at bruge computer. Det er tilladt at bruge blyant. Kontroller at der er ialt 7 opgaver på ialt 8 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 o C, K w = 1, , gaskonstanten R = 8, 315JK 1 mol 1, Faradays konstant F = 9, Cmol 1, Nernsts konstant N = RT ln(10)/f = 0, 05915V ved 25 o C, den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som 273, 15 o C. 1 manan.dk

70 Opgave 1. Aminosyres ph 20 point. a) For Alanin (2-Aminopropansyre) er syrekonstanterne pk 1 = 2, 35 og pk 2 = 9, 87. 1L 0,100 mol/l vandig opløsning af den fuldt protoniserede form tilsættes 0,050 mol NaOH. Beregn ph under antagelse af, at bufferligningen kan anvendes. (5 point). b) I spm. a) ovenfor antog vi, at bufferligningen kunne anvendes, men forudsætningen er, at den beregnede H + koncentration er meget mindre end de støchiometriske koncentrationer af syren og den korresponderende base. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man få et bedre resultat: H 2 A + + H 2 O HA + H 3 O + F: C 1 C 2 E: C 1 x?? Angiv først produktkoncentrationerne udtrykt ved x, og beregn derpå x ud fra K = [H 3O + ][HA] [H 2 A + ] med K, C 1 og C 2 som i spm. a) (Voluminet kan sættes til 1 L). (5 point). (1) c) Asparaginsyre (Aminobutandisyre) er en sur aminosyre, med 2 carboxylsyregrupper og een aminogruppe. Den fuldt protoniserede form vil vi kalde H 3 S +, og syrekonstanterne er pk 1 = 2, 10; pk 2 = 3, 86 og pk 3 = 9, 82. Ornithin (2,5-Diaminopentansyre) er en basisk aminosyre, med een carboxylsyregruppe og 2 aminogrupper. Den fuldt protoniserede (syre)form vil vi kalde H 3 B 2+. Syrekonstanterne er pk 1 = 1, 94; pk 2 = 8, 65 og pk 3 = 10, 76. Asparaginsyre antager i et bestemt ph-område en form, hvor molekylets dominerende form er udadtil neutral. Sæt eet kryds i medfølgende skema, der bedst beskriver ph i dette område. Besvar tillige samme spørgsmål for den basiske aminosyre Ornithin ved at sætte eet kryds i skemaet. Angiv derpå i din besvarelse det valgte ph-område, f. eks. Asparaginsyre: ph = pk 4 ; Ornithin: ph < pk 1. (10 point). ph Asparaginsyre Ornithin pk 1 +pc 2 pk 1 pk 1 +pk 2 2 pk 2 pk 2 +pk 3 2 pk 3 ph > pk 3 2 manan.dk

71 Opgave 2. Kinetik 10 point. Sucrose hydrolyserer i sur opløsning til glucose og fructose. Et forsøg gav følgende resultater t/min [sucrose]/(mol L 1 ) 0,316 0,300 0,274 0,256 0,238 0,211 0, ,146 a) Antag at reaktionskinetikken er enten 1. eller 2. orden, og afgør ved grafisk afbildning, hvilken af disse, der er den bedste beskrivelse. Benyt koordinatsystemerne på næste side. Beregn tillige hastighedskonstanten ud fra den bedste grafiske afbildning. (10 point). 3 manan.dk

72 Koordinatsystem til opgave 2, 1.ordens kinetik. Koordinatsystem til opgave 2, 2.ordens kinetik. 4 manan.dk

73 Opgave 3. Elektrokemi 20 point. f H o kj/mol S o kj/(kmol) O 2 (g) 0 0,2050 H + (aq) 0 0 H 2 O(l) ,0699 H 2 (g) 0 0,1306 Standardpotentialet E o og det reducerede potential E o er normalt angivet ved 25 o C. Opgaven går ud på at beregne let korrigerede værdier ved 37 o C. For er E o = 1, 229 V ved 25 o C. O 2 (g) + 4H + + 4e 2H 2 O(l) (2) a) E o ovenfor er beregnet ud fra den målte værdi af E af oxygensystemet overfor en standard hydrogenelektrode med redoxparret dvs med cellen 2H + + 2e H 2 (g) (3) Pt H 2 (g) H +.. H +, H 2 O O 2 (g) Pt (4) Opskriv den definitionsmæssige celleproces for elementet (4). (5 point). b) Vi sætter [H + (v)] = [H + (h)] = 1 mol/l. Beregn H o og S o for celleprocessen ved 25 o C ved brug af data fra ovenstående tabel. (5 point) c) Under antagelse af, at H o og S o er uafhængige af temperaturen mellem 25 o C og 37 o C skal G o ved 37 o C beregnes. Beregn tillige E o ud fra G o ved 37 o C. (5 point). d) Idet E = E h E v og standard hydrogenelektrodens potential også er nul ved 37 o C, bliver E o h(37) = E o beregnet under c) ovenfor. Nernstfaktoren N = RTln(10)/F er 0,05915 V ved 25 o C. Beregn N ved 37 o C, og beregn derpå E h for (4), hvis [H + ] i højre halvcelle er 10 7 M og P(O 2 ) = 1 bar. (5 point). 5 manan.dk

Skriftlig eksamen i Almen Kemi I

Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2005 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive-

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål.

Eksempler på eksamensspørgsmål. Eksempler på eksamensspørgsmål. Et eksamenssæt svarer til 100 point. Opgave 1. Koncentrationsmål. En vandig opløsning af eddikesyre CH 3 COOH har densiteten ρ = 1, 0125 g/ml og masseprocenten 10,0%. Beregn

Læs mere

OA1: Afleveringssæt i organisk kemi

OA1: Afleveringssæt i organisk kemi OA1: Afleveringssæt i organisk kemi Angiv elektronkonfigurationen for grundtilstanden i kortfattet skrivemåde (f.eks. [Ne]3s 1 for natrium) for følgende atomer: 1) P 2) As 3) Sn 4) Zr 5) Al Opgave 2 Angiv

Læs mere

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi)

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Tirsdag d. 7 April 2009 Læs først denne vejledning! Du får udleveret to eksemplarer af dette opgavesæt. Kontroller først, at begge hæfter virkelig indeholder 9

Læs mere

Aminosyrer. Ionstyrke. Bufferkapacitet.

Aminosyrer. Ionstyrke. Bufferkapacitet. Aminosyrer. onstyrke. Bufferkapacitet. Biologisk vigtige aminosyrer er af formen H 2 N CH(R) COOH, hvor sidekæden R f. eks. kan indeholde alifatiske grupper som methyl eller ethyl, eller den kan indeholde

Læs mere

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi)

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Onsdag 23 Januar 2008 kl. 900 1300 Læs først denne vejledning! Du får udleveret to eksemplarer af dette opgavesæt. Kontroller først, at begge hæfter virkelig indeholder

Læs mere

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi)

Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Skriftlig eksamen i Kemi F2 (Fysisk kemi) Fredag d 29 januar 2010 Læs først denne vejledning! Du får udleveret to eksemplarer af dette opgavesæt. Kontroller først, at begge hæfter virkelig indeholder 6

Læs mere

Noter til kemi A-niveau

Noter til kemi A-niveau Noter til kemi A-niveau Grundlæggende kemi til opgaveregning 2.0 Af Martin Sparre INDHOLD 2 Indhold 1 Kemiske ligevægte 3 1.1 En simpel kemisk ligevægt.................... 3 1.2 Forskydning af ligevægte.....................

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

[H 3 O + ] = 10 ph m [OH ] = 10 poh m K s = 10 pks m K b = 10 pk b. m ph + poh = 14 [H 3 O + ][OH ] = m 2 pk s + pk b = 14 K s K b = m 2

[H 3 O + ] = 10 ph m [OH ] = 10 poh m K s = 10 pks m K b = 10 pk b. m ph + poh = 14 [H 3 O + ][OH ] = m 2 pk s + pk b = 14 K s K b = m 2 ph = -log [H 3 O + ] poh = -log [OH ] pk s = -log K s pk b = -log K b [H 3 O + ] = 10 ph m [OH ] = 10 poh m K s = 10 pks m K b = 10 pk b m ph + poh = 1 [H 3 O + ][OH ] = 10 1 m 2 pk s + pk b = 1 K s K

Læs mere

Højere Teknisk Eksamen maj Kemi A. - løse opgaverne korrekt. - tegne og aflæse grafer. Ved bedømmelsen vægtes alle opgaver ens.

Højere Teknisk Eksamen maj Kemi A. - løse opgaverne korrekt. - tegne og aflæse grafer. Ved bedømmelsen vægtes alle opgaver ens. 054129 18/05/06 12:21 Side 1 Højere Teknisk Eksamen maj 2006 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at - løse opgaverne korrekt - begrunde løsningerne med relevante beregninger,

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

Der tilsættes 50,0 ml 1,00 M saltsyre. Hvor stor en masse af jern opløses, hvis reaktionen forløber fuldstændigt, og der er overskud af Fe(s)?

Der tilsættes 50,0 ml 1,00 M saltsyre. Hvor stor en masse af jern opløses, hvis reaktionen forløber fuldstændigt, og der er overskud af Fe(s)? In English Log ud Peter Fristrup CampusNet / 26171 Almen kemi E15 / Opgaver Eksamen Almen Kemi 26171, 15. December 2015 Side 1 Vis rigtige svar Skjul rigtige svar Spørgsmål 1 Jern reagerer med saltsyre

Læs mere

Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG

Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG Opgave 4.8 Brug tabellen over styrkeeksponenter til at finde pk S og pk B for følgende amfolytter, og afgør i hvert tilfælde, om amfolytten

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

m: masse i masseprocent : indhold i volumenprocent : indhold

m: masse i masseprocent : indhold i volumenprocent : indhold Kemisk formelsamling (C-niveau s kernestof samt en del formler, der hører hjemme på Kemi B ) Mængdeberegninger m: masse M: molar masse n : stofmængde : volumen ρ : densitet (massetæthed) c : koncentration

Læs mere

ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen November 2010, Niels Frederiksen

ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen November 2010, Niels Frederiksen ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen ph-beregning side 1 af 6 I lærebogen er der angivet formler til beregning af ph i opløsninger af en stærk syre, en middelstærk syre

Læs mere

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch.

Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Opgave 1 Angiv alle C- og H-atomer i whiskyacton Jeg skal i denne opgave alle C- og H-atomer i whiskyacton. Dette gøre jeg ved hjælp af chemsketch. Carbon og hydrogenatomer er angivet i følgende struktur

Læs mere

Kemiaflevering uge 37

Kemiaflevering uge 37 Kemiaflevering uge 37 Kenneth Buchwald Johansen, 1laba0807 Opgave 1: Afstem redoxligningen Cl 2 Cl +ClO 3 : 0 1 5 3( 2) Cl 2 Cl + ClO 3 (basisk væske). Vi kan se at Cl 2 både reduceres og oxideres. Det

Læs mere

Redoxprocessernes energiforhold

Redoxprocessernes energiforhold Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave 8 Redoxprocessernes energiforhold Dette link uddyber energiforholdene i redoxprocesser. Stofskiftet handler jo netop om at der bindes energi i de organiske stoffer ved de

Læs mere

Syre-base titreringer

Syre-base titreringer Syre-base titreringer Titrering: Er en analytisk metode til bestemmelse af mængden af et stof (A) i et kendt volumen af en opløsning. Metode: Et kendt volumen af opløsningen der indeholder A udtages. En

Læs mere

Anvendt BioKemi: Struktur. Anvendt BioKemi: MM3. 1) MM3- Opsummering. Forholdet mellem Gibbs fri energi og equilibrium (ligevægt) konstant K

Anvendt BioKemi: Struktur. Anvendt BioKemi: MM3. 1) MM3- Opsummering. Forholdet mellem Gibbs fri energi og equilibrium (ligevægt) konstant K Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: Blod som et kemisk system

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 2stx111-KEM/A-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Test din viden D-forløb

Test din viden D-forløb Test din viden D-forløb Har du styr på D-forløbets kernestof? Nu har du lært en masse om syrer og baser, ph-beregning og syre-basetitrering. Ved at lave opgaverne nedenfor finder du ud af, om der er nogle

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 BMB502, Enzymer og membraner, efterår 11. f Tests, Surveys and Pools Tests Test Canvas : Eksamen i BMB502 Januar 2012 Edit Mode is: Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 Create Reuse Upload s Settings

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 Titler på eksamensspørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system 2. Spændingsrækken 3. Elektronparbindinger 4. Bindingstyper 5. Saltes opløselighed i vand 6.

Læs mere

Anvendt BioKemi: MM4. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM4- Opsummering. Små molekyler: fedtsyre. Store molekyler: fedt, lipids, lipoproteiner

Anvendt BioKemi: MM4. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM4- Opsummering. Små molekyler: fedtsyre. Store molekyler: fedt, lipids, lipoproteiner Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksamensspørgsmål 2c ke, juni 2016 Fag: Kemi C-niveau Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksaminator: Jeanette Olofsson, Ikast-Brande Gymnasium 1. Bindingstyper og tilstandsformer under inddragelse

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx111-kem/a-2-19052011 Torsdag den 19. maj 2011 kl. 9.40-14.40 Side 1 af 6 sider Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt

Læs mere

Kemi 2006. Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2006

Kemi 2006. Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2006 Kemi 2006 Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2006 Undervisningsministeriet Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser Januar 2007 Forord Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Skriftlig prøve i KemiF1 (Grundlæggende fysisk kemi) Fredag 30 Juni 2006 kl. 9 00 13 00. Opgave

Skriftlig prøve i KemiF1 (Grundlæggende fysisk kemi) Fredag 30 Juni 2006 kl. 9 00 13 00. Opgave Skriftlig prøve i KemiF1 (Grundlæggende fysisk kemi) Fredag 30 Juni 2006 kl. 9 00 13 00 Opgave Alle nødvendige data til besvarelse af spørgsmålene i eksamensopgaven er samlet i Tabel 1. Tabel 1: Termodynamiske

Læs mere

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL 1. Redoxreaktioner Du skal inddrage eksperimentet Redoxreaktioner og de vedlagte bilag. Redegør for begreberne oxidation, reduktion

Læs mere

Kemi 2007. Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2007

Kemi 2007. Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2007 Kemi 2007 Højere Teknisk Eksamen Evaluering af skriftlig eksamen i Kemi A Maj juni 2007 Undervisningsministeriet Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser August 2007 Forord Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx101-kem/a-31052010 Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt begrunde løsningerne

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Kovalent- eller Ionbinding? Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding udnyttes i for66søget. Stikord

Læs mere

2. del. Reaktionskinetik

2. del. Reaktionskinetik 2. del. Reaktionskinetik Kapitel 10. Matematisk beskrivelse af reaktionshastighed 10.1. Reaktionshastighed En kemisk reaktions hastighed kan afhænge af flere forskellige faktorer, hvoraf de vigtigste er!

Læs mere

Reaktionshastighed og ligevægt

Reaktionshastighed og ligevægt Reaktionshastighed og ligevægt Reaktionshastighed Kemiske reaktioners hastigheder er meget forskellige - nogle er så hurtige, at de næsten er umulige at måle, mens andre helt åbenlyst tager tid. Blander

Læs mere

Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt

Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt Du skal redegøre for den teori der ligger op til forståelsen af eksperimentet Indgreb i et ligevægtssystem. Du skal som minimum inddrage begreberne: Reversibel og irreversibel

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

reduktion oxidation Reduktion optagelse af elektroner Oxidation afgivelse af elektroner

reduktion oxidation Reduktion optagelse af elektroner Oxidation afgivelse af elektroner 8. Redoxreaktioner reduktion oxidation Reduktion optagelse af elektroner Oxidation afgivelse af elektroner (Hel eller delvis) Der er grundlæggende 4 væsentlige kemiske reaktioner: 1. Udfældning af tungtopløselige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Københavns

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin VIN 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114V

Læs mere

Opgave 1.1 1 KemiForlaget

Opgave 1.1 1 KemiForlaget Opgave 1.1 Byg et monosaccharid Kulhydrat-molekylerne består af tre forskellige atomer : arbon, (sorte); ydrogen, (hvide), og Oxygen,O (røde). 1. Lav en ring af 5 -atomer og et O-atom. 2. Byg en gruppe

Læs mere

%2fAfleveringsportal%2fopgaveaflevering.aspx%3felementId%3d461315

%2fAfleveringsportal%2fopgaveaflevering.aspx%3felementId%3d461315 In English Log ud Peter Fristrup CampusNet / 26171 Almen kemi E14 / Opgaver Eksamen Almen Kemi 26171 Efterår 2014 Side 1 Vis rigtige svar Skjul rigtige svar Spørgsmål 1 Navngiv HBrO 4 hydrogenbromat perbromsyre

Læs mere

Teori Hvis en aminosyre bringes til at reagere med natriumhydroxid, dannes et natriumsalt: NH 2

Teori Hvis en aminosyre bringes til at reagere med natriumhydroxid, dannes et natriumsalt: NH 2 Øvelser om aminosyrer og peptider Øvelse 2 Identifikation af et aminosyrehydrochlorid Formål Forsøgets formål er at undersøge et af tre forskellige aminosyrehydrochlorider, som udleveres til klassen. Identifikationen

Læs mere

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler

Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Atomer består af: elektroner (negativ ladning), protoner (positiv ladning) kernepartikler neutroner (neutrale). kernepartikler Antallet af protoner i atomkernen bestemmer navnet på atomet. Det uladede

Læs mere

Anvendt BioKemi: MM2. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM2- Opsummering. Aminosyrer og proteiner som buffere

Anvendt BioKemi: MM2. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM2- Opsummering. Aminosyrer og proteiner som buffere Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som et kemisk system

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Spørgsmål 1. og 15. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. og 16. Det periodiske

Læs mere

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x Kemi B 2a3ax 2012 Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x De har læst kemi C efter forskellige lærebogssystemer På Kemi B har vi brugt H Mygind Basiskemi B, 1.

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen. Onsdag den 4. juni 2014. 130512.indd 1 26/02/14 14.00

Kemi A. Studentereksamen. Onsdag den 4. juni 2014. 130512.indd 1 26/02/14 14.00 Kemi A Studentereksamen 2stx141-KEM/A-04062014 nsdag den 4. juni 2014 kl. 9.00-14.00 130512.indd 1 26/02/14 14.00 Side 1 af 10 sider pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 spørgsmål samt 3 bilag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål Koncentration Til et kemiforsøg skal der fremstilles en række opløsninger af letopløselige salte. Udregn for hver af de følgende opløsninger, hvor mange gram af det aktuelle

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx113-kem/a-15122011 Torsdag den 15. december 2011 kl. 9.40-14.40 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt begrunde løsningerne

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen stx123-kem/a-12122012 nsdag den 12. december 2012 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 5 opgaver med i alt 17 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx131-kem/a-31052013 Fredag den 31. maj 2013 kl. 9.00-14.40 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt begrunde løsningerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Undersøgelse af stoffers opløselighed Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding har betydning for stoffernes

Læs mere

Test din viden H-forløb

Test din viden H-forløb Test din viden H-forløb Har du styr på H-forløbets kernestof? Nu har du lært en masse om svage syrer og baser samt om heterogene ligevægte. Som forberedelse til den afsluttende test, kan du lave denne

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium 1 Ionforbindelser - egenskaber Gør rede for øvelsen Fældningsreaktioner Du skal beskrive, hvad en ion er. Giv derefter eksempler på ionforbindelser (med både simple og sammensatte ioner) samt navngivning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Øvelse 29 Forsøget er lavet d. 6/4-2006 Forsøget er udført i samarbejde med; Jacob Haurum Rapporten er skrevet af Sara Hestehave Kristensen 2.x Sara Hestehave Side 2 08-05-2007

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx131-KEM/A-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 10 sider Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 17 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 - Maj 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Mohammed

Læs mere

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden.

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. 1 Reaktionshastighed Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. Bilaget samt eksperimentet Reaktionshastighed skal inddrages i din gennemgang.

Læs mere

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C 2012 1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket

Læs mere

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver 1 Anvendt kemi - ekstraopgaver Enthalpiberegninger Stoffet ethan (H6) kan afbrændes. a) Opskriv og afstem reaktionsskemaet for forbrændingen. b) Beregn H for reaktionen. Opgave Betragt følgende redoxreaktionsskema:

Læs mere

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse)

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Jern korrosion 1 redoxreaktioner 1. Metallers generelle egenskaber. Stikord: malm, tilstandsform, formbarhed, bindingstype, kuglepakning,

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx101-KEM/A-26052010 nsdag den 26. maj 2010 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand.

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand. 1. Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

OPGAVER OM DANNELSE AF IONER. OPGAVE 3.1.A a. For hvert af grundstofferne herunder, skal du angive fordelingen af elektroner i hver skal.

OPGAVER OM DANNELSE AF IONER. OPGAVE 3.1.A a. For hvert af grundstofferne herunder, skal du angive fordelingen af elektroner i hver skal. OPGAVE 3.1 OPGAVER OM DANNELSE AF IONER OPGAVE 3.1.A a. For hvert af grundstofferne herunder, skal du angive fordelingen af elektroner i hver skal. b. Angiv derefter hvor mange elektroner atomet skal optage

Læs mere

Reaktionsmekanisme: 3Br 2 + 3H 2 O. 5Br - + BrO 3 - + 6H + Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig. ca.

Reaktionsmekanisme: 3Br 2 + 3H 2 O. 5Br - + BrO 3 - + 6H + Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig. ca. Reaktionsmekanisme: 5Br - + BrO 3 - + 6H + 3Br 2 + 3H 2 O Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig ca. 10 23 partikler Reaktionen foregår i flere trin Eksperimentel erfaring: Max.

Læs mere

Basal Almen Kemi for Biologer Kapitel 2 Protolytisk ligevægt

Basal Almen Kemi for Biologer Kapitel 2 Protolytisk ligevægt Basal lmen emi for Biologer apitel Protolytisk ligevægt Jørgen Christoffersen kap-protolytter-0005 1 Indledning En protolyse er en kemisk reaktion, hvorved der overføres hydrogenioner (protoner) fra én

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen. Torsdag den 2Juni 2016 kl

Kemi A. Studentereksamen. Torsdag den 2Juni 2016 kl MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET Kemi A Studentereksamen Torsdag den 2Juni 2016 kl. 9.00-14.00 Side i af i i sider Opgavesættet består af 4 opgaver

Læs mere

1 Ioner og ionforbindelser

1 Ioner og ionforbindelser 1 Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes, så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Klasse Side 1 af 7 Opgave Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Hvilke elementærpartikler frastøder hinanden i kernen? Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen

Læs mere

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland Kemi B (3ckebeh11308) - juni 2014 - Eksamensspørgsmål HF & VUC Nordsjælland 1. Redox reaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse Redegør for begreberne oxidation, reduktion og oxidationstal. Forklar konsekvenserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 10/11 Institution Herningsholm Gymnasium, Lillelund vej 21, 7400 Herning Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus

Læs mere

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Eksamensspørgsmål revideret 7/6 NW 1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Bilag: Det periodisk system. Du skal fortælle om atomets opbygning, om isotoper og naturligvis om begrebet

Læs mere

Elektron transport kæden (ETC) I:

Elektron transport kæden (ETC) I: NAD + ½ O 2 H 2 O Matrix Bio3 målætn.: 2 Elektron transport kæden (ETC) I: Findes indlejret i den indre mitochondrie membran og består af 3 transmembrane komplekser, samt to mobile carriers: CoQ og Cyt

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Blodets kemi. Bioteknologi 4. Figurer. Tema 8

Blodets kemi. Bioteknologi 4. Figurer. Tema 8 Bioteknologi 4 Figurer Tema 8 Blodets kemi Bioteknologi 4 ISBN: 978-87-90363-50-5 Nucleus Forlag ApS Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på:

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: 1. Molekyler Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: Elektronparbinding (= kovalent binding) Oktetreglen/ædelgasreglen Polaritet Hydrofile og hydrofobe grupper Navngivning af

Læs mere