Skriftlig eksamen i Almen Kemi I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen i Almen Kemi I"

Transkript

1 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2004 Hjælpemidler tilladt (Lærerbøger, undervisningsmateriale, molekylebyggesæt, lommeregner og sædvanelige skrive- og tegneredskaber). Der er ialt 6 opgaver på ialt 4 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens. Det er tilladt at bruge blyant. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. OPGAVE 1 (15 point) Mælkesyre (2-hydroxypropansyre) er en svag monoprot syre med syrestyrkekonstanten K a =10-3,08. a) Beregn ph i en 0,50 M vandig opløsning af mælkesyres korresponderende base (også kaldet lactat). b) Beregn ph i en 0,010 M vandig opløsning af mælkesyre. Syrestyrkekonstanterne for phosphorsyre (H 3 PO 4 ) er K 1 =10-1,86, K 2 =10-6,26 og K 3 =10-10, c) Beregn forholdet [H 2 PO 4- ]/[HPO 4 ] for en vandig opløsning af phosphorsyre, hvor ph er justeret med base til 7,00. OPGAVE 2 (15 point) Når et antibiotika injiceres i blodet på et menneske bliver det med tiden nedbrudt og udskilt af kroppen. I et forsøg injiceredes 64 mg penicillin i blodet på en forsøgsperson, og koncentrationen i blodet (målt i μg per milliliter blod) måltes herefter time for time som følger: t/h 1,0 2,0 3,0 4,0 c/(μg/ml) 6,07 3,68 2,23 1,35 Side 1 af 4 manan.dk

2 a) Vis at koncentrationen aftager med tiden som i en 1. ordensreaktion, f.eks. ved brug af grafisk afbildning eller numerisk behandlig. b) Bestem hastighedskonstanten og halveringstiden for processen c) Bestem koncentrationen af penicillin i blodet (målt i μg per milliliter blod) umiddelbart efter injicering, d.v.s. til t = 0, og bestem det totale blodvolumen for forsøgspersonen. OPGAVE 3 (20 point) I respirationskæden findes ionen (cytochrom b) 3+, der kan reduceres til (cytochrom b) 2+ af dihydroubiquinon (forkortet H 2 (ubq)) under samtidig dannelse af ubiquinon (forkortet ubq). (cytochrom b)'s to former indeholder jern i oxidationstrinnene +3 og +2. I det følgende forkortes de to former som henholdsvis cb 3+ og cb 2+. De indgående redoxsystemer i processen er: cb 3+ + e - cb 2+ E = -0,040 V (i) ubq + 2 H e - H 2 ubq E = 0,304 V (ii) Bruttoprocessen kan skrives: H 2 ubq + 2 cb 3+ ubq + 2 cb H + (iii) a) Opskriv et elektrokemisk celleskema på formen Pt red 1,ox 1 red 2,ox 2 Pt der har processen (iii) som definitionsmæssig celleproces. b) Beregn ΔG for celleprocessen. c) Ved normal belastning af respirationskæden findes forholdene [H 2 ubq]/[ubq] = 0,56 og [cb 2+ ]/[cb 3+ ] = 1,00. Beregn ΔG for processen (iii), når ph er 7,0 i begge halvceller og temperaturen er 25 C. d) Beregn forholdet [cb 2+ ]/[cb 3+ ] ved ligevægt, idet forholdet [H 2 ubq]/[ubq], ph og temperaturen er som angivet i forrige spørgsmål. (iv) OPGAVE 4 (20 point) Tegn formler for følgende forbindelser: a) (E)-3-hexensyre. b) 2-amino-3-methylbutan-1-ol. c) Ethyl-4-hydroxybutanoat. Side 2 af 4 manan.dk

3 Forbindelsen 2,3-dihydroxybutansyre har to stereocentre. d) Tegn Fisherprojektioner for to enantiomere former af 2,3- dihydroxybutansyre. e) Tegn Fisherprojektionen for den stereoisomere form af 2,3- dihydroxybutansyre, hvor begge de to chirale carbonatomer har R- konfiguration. Tegn lewisstrukturer med eventuelle lonepair elektroner og angiv eventuelle formelle ladninger for hvert enkelt atom for følgende forbindelser og ioner: f) H 2 CO 3 (kulsyre). g) HNO 3 (salpetersyre). h) Zwitterionformen af 2-aminopropansyre. OPGAVE 5 (20 point) Tegn formler for reaktionsprodukter for følgende reaktioner. Reagenser angivet over pilene tilsættes i overskud. a) b) c) d) e) Side 3 af 4 manan.dk

4 f) g) h) OPGAVE 6 (10 point) Figuren nedenfor viser formlen for fludrocortison. Fludrocortison er et syntetisk cortisonderivat med forøget biologisk aktivitet i forhold til naturligt forekommende cortison. Fludrocortison a) Tegn formlen for fludrocortison med alle chirale carbonatomer markeret med * (stjerne). b) Tegn formlen for et sandsynligt reaktionsprodukt ved reaktion af fludrocortison med natriumborhydrid. c) Tegn formlen for et sandsynligt reaktionsprodukt ved reaktion af fludrocortison og overskud af propan-1-amin. d) Tegn formlen for et sandsynligt reaktionsprodukt ved reaktion af fludrocortison og brom. Side 4 af 4 manan.dk

5

6

7

8

9

10

11 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin Februar 2005 Hjælpemidler tilladt (Lærebøger, undervisningsmateriale, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber). Der er ialt 6 opgaver på ialt 4 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Det er tilladt at bruge blyant. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. OPGAVE 1 (15 point) En vandig opløsning af eddikesyre, CH 3 COOH, har densiteten ρ = 1,0125 g/ml og masseprocenten 10,0%. a) Beregn eddikesyrens molære koncentration c. b) Beregn eddikesyrens molalitet m. c) Beregn eddikesyrens molbrøk x. OPGAVE 2 (15 point) Ved reaktion mellem creatinphosphat (crp) og adenosindiphosphat (ADP) dannes creatin (cr) og adenosintriphosphat (ATP). Med forkortelser kan reaktionen skrives: crp(aq) + ADP(aq) cr(aq) + ATP(aq) (1) I en 1 L opløsning reagerer 0,0100 mol crp med 0,0100 mol ADP. Efter ligevægt er indtrådt måles begge koncentrationer til 8, mol/l (ved 37ºC). a) Beregn ligevægtskonstanten for processen (1) ved 37ºC. b) Beregn ΔGº for processen (1) ved 37ºC. Phosphat i vandig opløsning vil vi forkorte med P(aq). For processen (2) Side 1 af 4 manan.dk

12 ADP(aq) + P(aq) ATP(aq) + H 2 O(l) (2) er ΔGº = 30,5 kj/mol ved 37ºC. c) Beregn ΔGº ved 37ºC for processen (3) crp(aq) + H 2 O(l) cr(aq) + P(aq) (3) OPGAVE 3 (20 point) Der er to fotonabsorberende processer i chloroplast, PSI (photosystem I) og PSII (photosystem II). Her behandler vi kun PSI. Fotoner absorberes af proteinet P700. Herfra afgives en elektron til en række elektronacceptorer (indeholdende bl. a. phylloquinon og diverse jern-svovlforbindelser), men slutredoxsystemet er ferredoxinsystemet Fd(II)/Fd(III). Ferredoxinsystemet kan reagere videre på to måder. Her betragter vi kun den ene proces, nemlig reduktion af NADP +. De indgående redoxsystemer er: Fd(III) + e - Fd(II) E = -0,530 V (1) NADP + + H + + e - NADPH E = -0,324 V (2) hvor E angiver de i biokemien anvendte reducerede standard elektrodepotentialer svarende til ph = 7. a) Beregn de sædvanlige standard elektrodepotentialer E for redoxsystemerne (1) og (2) angivet ovenfor. (5 point) Bruttoprocessen ved reduktion af NADP + er NADP + + Fd(II) + H + NADPH + Fd(III) (3) b) Beregn E og ΔG for processen (3), idet det antages, at de stationære koncentrationsværdier opfylder: [Fd(III)]/[Fd(II)] = [NADP + ]/[NADPH] = 1 og ph = 7,8. (25 C). (15 point) OPGAVE 4 (20 point) a) Tegn formlen for 4-aminobenzoesyre. b) Tegn formlen for trans-1,2-dibromcyclopentan. c) Tegn Fisherprojektionen for meso-formen af 2,3-dihydroxybutandisyre. Side 2 af 4 manan.dk

13 d) Angiv et systematisk navn for følgende diastereomere forbindelse: Tegn Lewisstrukturer med eventuelle lonepair elektroner og angiv eventuelle formelle ladninger for hvert enkelt atom for: e) H 2 SO 4 (svovlsyre). - f) HCO 3 (hydrogencarbonationen). Arrangér følgende forbindelser efter faldende opløselighed i vand: g) BaSO 4, MgSO 4, CaSO 4. h) CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH, CH 3 CH 2 CH 2 CHO, CH 3 CH 2 CH 2 COOH, CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3. OPGAVE 5 (20 point) Tegn formler for reaktionsprodukter for følgende reaktioner. Reagenser angivet over pilene tilsættes i overskud. a) b) c) d) Side 3 af 4 manan.dk

14 e) f) g) h) OPGAVE 6 (10 point) Figuren nedenfor viser Fischerprojektioner for D-altrose og D-fructose. D-altrose D-fructose a) Tegn Haworthprojektionen for α-d-altrose. b) Tegn Fisherprojektionen for L-fructose. Angiv formler for produkter for følgende reaktioner: c) Oxidation af D-altrose i basisk vædske, f.eks. med Tollens reagens. d) Reaktion af D-altrose med dimethylamin i overskud i svagt sur vædske. Side 4 af 4 manan.dk

15

16

17

18

19

20

21 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2005 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er tilladt at bruge blyant. Der er ialt 6 opgaver på ialt 5 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 C, K w =1, , Gaskonstanten R = 8,315 JK -1 mol -1, Faradays konstant F = 9, C mol -1, Nernsts konstant N = RT ln10/f = 0,05915 V ved 25 C, Den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som -273,15 C. OPGAVE 1 (10 point) Urinstof hydrolyseres efter følgende skema: CO(NH 2 ) 2 (aq) + H 2 O (l) + 2 H + (aq) CO 2 (aq) + 2 NH 4+ (aq) a) Beregn ΔH og ΔS ved 25 C ud fra data i følgende tabel: ΔH f /(kj mol -1 ) S /(J mol -1 K -1 ) CO(NH 2 ) 2 (aq) -319,2 173,8 H + (aq) 0 0 H 2 O (l) -285,9 69,96 CO 2 (aq) -412,9 121,3 NH 4+ (aq) -132,8 112,8 b) Beregn ligevægtskonstanten for hydrolysen af urinstof ved 37 C. c) Beregn ΔG for reaktionen ved 37 C. OPGAVE 2 (15 point) Succinat,, kan oxideres til fumarat,, med dioxygen Side 1 af 5 manan.dk

22 (O 2 ). Succinat og fumarat betegnes i det følgende med forkortelserne suc 2- og fum 2-. De indgående redoxpar er: fum H + + 2e - suc 2- E '=0,030 V O 2 (g) + 4H + + 4e - 2H 2 0 (l) E '=0,815 V Alle de følgende spørgsmål omhandler et system ved 25 C. a) Beregn de tilhørende standardelektrodepotentialer E ud fra de givne reducerede standardelektrodepotentialer, E '. b) Opskriv den afstemte reaktionsligning for succinats oxidation til fumarat med dioxygen, og angiv et elektrokemisk celleskema med to platinelektroder, der har denne reaktion som formel celleproces. c) Beregn E for cellen og beregn ΔG for celleprocessen ved de stationære værdier [fum 2- ] = [suc 2- ], P(O 2 ) = 0,20 bar og ens ph i de to halvceller. OPGAVE 3 (25 point) En vandig opløsning af alanin ((S)-2-aminopropansyre) foreligger hovedsagelig på amfoionform (zwitterionform). Det oplyses at pk s1 og pk s2 for alanin er henholdsvis 2,35 og 9,87 ved 25 C samt at alle opløsninger i denne opgave har temperaturen 25 C. a) Opskriv strukturformlen for amfoionformen. b) Beregn ph i en 0,100 M opløsning af alanin. c) Til 100,0 ml af opløsningen i b) tilsættes 7,0 ml 0,500 M NaOH. Beregn ph i opløsningen herefter. d) Hvilket volumen 0,500 M NaOH skal der ialt sættes til 100,0 ml af opløsning b) for at nå ækvivalenspunktet? Hvad bliver ph her? e) 100,0 ml af opløsningen i b) titreres i stedet med stærk syre. Hvilket volumen 0,500 M HCl skal der tilsættes for at opnå ph = pk s1? OPGAVE 4 (20 point) Tegn Lewis-strukturer med eventuelle lonepair elektroner og angiv eventuelle formelle ladninger for hvert enkelt atom for følgende forbindelser og ioner: a) CO 2 (kuldioxid). b) H 3 PO 3 (phosphorsyrling). c) [CH 3 COCH 2 ] - d.v.s. enolationen af acetone. Side 2 af 5 manan.dk

23 Følgende forbindelser har et eller flere asymmetriske kulstofatomer. Angiv et systematisk navn for hver forbindelse, som beskriver konfigurationen for hvert asymmetrisk kulstofatom: d) e) (Fischerprojektion) f) Tegn strukturformler for følgende forbindelser: g) pentan-2-ol. h) 2,3-dihydroxybutanal. i) cis-2-methylcyclohexancarboxylsyre. j) N,N-dimethyl-2-hydroxybutanamid. OPGAVE 5 (20 point) Tegn formler for reaktionsprodukter for følgende reaktioner. Reagenser angivet over pilene tilsættes i overskud. Et minus foran en forbindelse angiver at forbindelsen fjernes under reaktionen. a) b) c) Side 3 af 5 manan.dk

24 d) e) f) g) h) OPGAVE 6 (10 point) Lanosterol er et mellemprodukt i biosyntesen af cholesterol. Lanosterol a) Angiv alle asymmetriske kulstofatomer i lanosterol. b) Angiv reaktionsligning for reaktion af lanosterol med eddikesyreanhydrid i overskud. c) Angiv hvor mange forskellige stereoisomere produkter der kan opnås ved at reagere lanosterol med brom (Br 2 ) i overskud, og tegn strukturformlen for et af disse produkter. d) Tegn en strukturformel for reaktionsproduktet ved reaktion af lanosterol med peroxyeddikesyre i overskud efterfulgt af sur hydrolyse. e) Opskriv en afstemt elektrodereaktion (halvreaktion) for omdannelsen mellem NAD + og NADH i sur vædske. Side 4 af 5 manan.dk

25 NAD + NADH Side 5 af 5 manan.dk

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2006 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er tilladt at bruge blyant. Der er ialt 6 opgaver på ialt 5 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 C, K w =1, , gaskonstanten R = 8,315 JK -1 mol -1, Faradays konstant F = 9, C mol -1, Nernsts konstant N = RT ln10/f = 0,05915 V ved 25 C, den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som -273,15 C. OPGAVE 1 (20 point) Under fotosyntese indgår en række redoxsystemer, heriblandt ferrodoxin systemet fd(ii)/fd(iii), NADP + /NADPH systemet og cytochrom-bf systemet cyt-bf(iii)/cyt-bf(ii). Systemernes halvreaktioner og de tilhørende standardpotentialer ved 25 C er givet ved: fd(iii) + e - fd(ii) E o = -0,530 V (1) NADP + + H + + 2e - NADPH E o = +0,090 V (2) cyt-bf(iii) + e - cyt-bf(ii) E o = -0,040 V (3) Den normale reduktion af NADP + er en reaktion med fd(ii): NADP + + 2fd(II) + H + NADPH + 2fd(III) (4) som har ΔG o = -119,6 kj/mol ved 25 C. a) Beregn den i biokemien anvendte reducerede standard ændring i den fri energi, ΔG o ', for processen i (4) ved ph=7,0 og temperaturen 25 C. Side 1 af 5 manan.dk

37 Ved lav koncentration af NADP + går elektrontransporten imidlertid ikke til NADP + /NADPH systemet og ferrodoxinsystemet kobler i stedet til cytochrom-bf systmet efter skemaet fd(ii) + cyt-bf(iii) fd(iii) + cyt-bf(ii) (5) b) Beregn potentialet, E, samt ΔG for processen i (5) ved 25 o C under antagelse af at de stationære koncentrationer opfylder at [fd(ii)]/[fd(iii)] = 2,0 og [cyt-bf(ii)]/[cyt-bf(iii)] = 16,0. c) Beregn ligevægtskonstanten, K, for processen i (6) ved 25 o C: OPGAVE 2 (20 point) fd(ii) + cyt-bf(iii) fd(iii) + cyt-bf(ii) (6) Lysin, 2,6-diaminohexansyre (H 2 N(CH 2 ) 4 CH(NH 2 )COOH), HA, er en basisk aminosyre. Lysin der har optaget to protoner har pk a -værdierne pk a1 = 2,18 pk a2 = 8,95 pk a3 = 10,53 henholdsvis svarende til formerne H 3 A 2+, H 2 A + og HA. Carboxylsyregruppen er mere sur end amoniumgruppen i 2-position og amoniumgruppen i 2-position er mere sur end amoniumgruppen i 6- position. a) Den uladede form af lysin, HA, koeksisterer med amfoionen + HA -. Opskriv konstitutionsformlen for den dominerende form af amfoionen. b) Beregn ph i en 0,1M opløsning af lysin. c) Beregn hvilket volumen 0,500 M HCl der skal sættes til 100,0 ml af en 0,1 M opløsning af lysin for at ph bliver 8,3. d) Anfør på en vandret ph-skala lysins tre pk a -værdier, samt hvor der er mest af de fire former H 3 A 2+, H 2 A +, + HA - og A -. OPGAVE 3 (10 point) Dafnier er små krebsdyr som kan anvendes til fodring af akvariefisk. Der eksisterer en dafnieart, der dør efter at dens hjerte har slået et bestemt antal gange. I gennemsnit lever et individ af denne dafniart dobbelt så længe ved 15 o C som ved 25 o C. Beregn aktiveringsenergien, E a, for den biokemiske Side 2 af 5 manan.dk

38 process, der er det hastighedsbestemmende trin for hjerterytmen, hvis det antages at livslængden er omvendt proportional med hastighedskonstanten for det hastighedsbestemmende trin. OPGAVE 4 (20 point) Arrangér følgende forbindelser efter stigende syrestyrke og angiv for hver forbindelse hvilket H den fraspalter: a) CH 3 COOH, CH 3 CH 2 OH, CH 2 ClCOOH og CH 3 CH 2 NH 2. b) CH 3 CH 2 OH, CH 3 COCH 3, CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 og CH 3 COCH 2 COCH 3. Arrangér følgende forbindelser efter stigende basestyrke: c) CH 3 CH 2 NH 2, CH 3 CH 2 O -, CH 3 CH 2 NH - og CH 3 COO -. Angiv formelle ladninger samt lonepair elektroner for hvert enkelt atom for følgende forbindelse og ion: d) (udadtil neutral forbindelse) e) Tegn Lewis-strukturer med angivelse af lonepair elektroner samt formelle ladninger for de væsentligste resonansformer af hver af følgende forbindelser og ioner: f) Acetationen (eddikesyres korresponderende base). g) Nitromethan (CH 3 NO 2 ). h) Hydrogencarbonationen (HCO 3- ). Angiv et systematisk navn for følgende forbindelser, som beskriver forbindelsernes stereokemi: i) j) Side 3 af 5 manan.dk

39 OPGAVE 5 (20 point) Tegn formler for reaktionsprodukter for følgende reaktioner. Reagenser angivet over pilene tilsættes i overskud. Et minus foran en forbindelse angiver at denne fjernes under reaktionen. a) b) c) d) e) f) g) h) Side 4 af 5 manan.dk

40 OPGAVE 6 (10 point) Cytocalasin B er en hæmmer af den natriumionuafhængige transport af glucose over cellemembraner. Cytocalasin B a) Angiv på en tegning af cytocalasin B alle asymmetriske kulstofatomer. b) Angiv hvor mange stereoisomere produkter der fås ved reaktion af cytocalasin B med brom (Br 2 ) i overskud, når det oplyses at cytocalasin B er en ren stereoisomer form. c) Angiv produktet ved reaktion af cytocalasin B med thionylchlorid (SOCl 2 ) i overskud. Haworthprojektionen for β-d-glucopyranose kan skrives d) Tegn Haworthprojektionen for β-l-glucopyranose. e) Angiv produktet der dannes ved reaktion af β-d-glucopyranose med butan-1-amin. Side 5 af 5 manan.dk

41

42

43

44

45

46

47

48 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2007 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er tilladt at bruge blyant. Der er ialt 7 opgaver på ialt 4 sider. Side 5 er ternet papir, der anvendes til besvarelse af opgave 1. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 o C, K w = 1, , gaskonstanten R = 8, 315JK 1 mol 1, Faradays konstant F = 9, Cmol 1, Nernsts konstant N = RT ln(10)/f = 0, 05915V ved 25 o C, den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som 273, 15 o C. Opgave 1. Kinetik. 20 point. Esterhydrolyse undersøges kinetisk: RCOOR 1 + OH RCOO + R 1 OH (1) I reaktionsblandingen var der til tiden t = 0 begyndelseskoncentrationerne [RCOOR 1 ] = [OH ] = 5, 76 mmol/l. Reaktionen fulgtes ved 25 o C ved udtagning af prøver som analyseredes. Man fandt følgende værdier: t/s [OH ]/(mmol/l) 5,76 4,72 3,47 1,81 a) Vis grafisk, at reaktionen følger 2. ordens kinetik. (Brug det ternede ark papir på sættets sidste side). (10 point) b) Beregn hastighedskonstanten k ved denne temperatur. (5 point) c) I et tilsvarende forsøg ved 45 o C finder man en hastighedskonstant, der er 4,13 gange så stor. Beregn aktiveringsenergien for reaktionen. (5 point) 1 manan.dk

49 Opgave 2. Energetik og ph for AMP 20 point. ATP (adenosintriphosphat) kan reagere med AMP (adenosinmonophosphat) til ADP (adenosindiphosphat): Følgende termodynamiske værdier anvendes: ATP + AMP 2 ADP (2) H o f G o f ATP -2997, ,49 AMP -1014,07-845,91 ADP -2005, ,55 (talværdierne er i kj/mol). a) Beregn S o ved 25 o C for reaktionenen (2), samt ligevægtskonstanten K ved 37 o C. ( S o og Hf o kan antages temperaturuafhængige i intervallet). b) I muskelceller har man målt koncentrationsforholdene [ATP]/[AMP] = 56, 0 og [ADP]/[AMP] = 12, 0. Beregn G ved 37 o C for reaktionen ved disse koncentrationsforhold. c) Alle tre adenosinphosphater er polyproter. Med ADP som eksempel findes der tre protoniserede former, som vi kan skrive H 3 ADP, H 2 ADP og HADP 2 og endelig den afprotoniserede ADP 3. De to mest protoniserede former har pk s -værdier under 2 og er dermed praktisk fuldt dissocierede under biologiske forhold. pk s3 (for HADP 2 ) er 6,9 (25 o C). Beregn forholdet [ADP 3 ]/[HADP 2 ] ved ph = 7,4. (25 o C). d) Hvad er ph i en 0,0100 mol/l opløsning af [ADP 3 ]? Opgave 3. Elektrokemi 10 point. Malat er æblesyres anion ( OOCCHOHCH 2 COO ). Malat og NAD + kan reagere til oxalacetat ( OOCCOCH 2 COO ) og NADH: De indgående redoxpar er: Malat 2 + NAD + Oxalacetat 2 + NADH + H + (3) Oxalacetat 2 + 2H + + 2e Malat 2 E o = 0, 248V (4) NAD + + H + + 2e NADH E o = 0, 113V (5) (Tabelværdierne er for temperaturen 25 o C, der også anvendes i spm. a og b). a) Beregn ligevægtkonstanten for reaktionen (3). b) Beregn den reducerede Gibbsenergi G o (der refererer til ph = 7) for reaktionen (3). 2 manan.dk

50 ! # # % & # % # ( ) # % % + +,./ ) 2 ) ) 6 2 % 7 + manan.dk

51 8 α 2 ) 25 ) 2 ) α % 21 5 % 21 ) ) ) 2 1 % # α ) 1 # # 12 # 2 12 α ) 21 ) 12 6 ) ) ( 1 ) ( % 7 2 : % ( % 7 2 / % ) 2 : %, ; % β : % manan.dk

52 Koordinatsystem til opgave 1. 1 manan.dk

53

54

55

56

57

58

59

60 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin 29. oktober 2008 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er ikke tilladt at bruge computer. Det er tilladt at bruge blyant. Der er ialt 7 opgaver på ialt 4 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Delspørgsmål inden for en opgave vægtes ens med mindre andet er angivet. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 o C, K w = 1, , gaskonstanten R = 8, 315JK 1 mol 1, Faradays konstant F = 9, Cmol 1, Nernsts konstant N = RT ln(10)/f = 0, 05915V ved 25 o C, den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som 273, 15 o C. Opgave 1. Koncentrationsmål. 15 point. Methanol og vand blandes ved 25 o C: 20,2 ml methanol med densiteten 0,782 g/ml blandes med 100,0 ml vand med densiteten 1,000 g/ml. Blandingens volumen måles til 118,0 ml. a) Beregn methanols molaritet, masseprocent, molalitet og molbrøk i blandingen. 1 manan.dk

61 Opgave 2. Aminosyrers ph. Histidin. 25 point. Histidin er en aminosyre af standardformen H 2 N CH(R) COOH, hvor sidegruppen -R er af formen CH 2 C 2 H 3 N 2. Den indeholder den heterocykliske base imidazol. Denne kan optage en enkelt proton under dannelse af CH 2 C 2 H 4 N + 2. Den fuldt protoniserede form af histidin er dermed en triprot syre, af typen H 3 B 2+, med pk s1 = 1, 80. Dissociationen af den protoniserede form af imidazol i sidekæden har pk s2 = 6, 04, og endelig svarer pk s3 = 9, 33 til dissociationen af ammoniumgruppen afledt af aminosyrens α-amino-gruppe. a) Den fuldt protoniserede form H 3 B 2+ kan skrives H 3 N + CH( CH 2 C 2 H 4 N + 2 ) COOH. Opskriv på tilsvarende måde konstitutionsformlerne for formerne H 2 B +, HB og B. (5 point) H 3 B 2+ titreres med NaOH. b) Beregn ph ved 1. og 2. ekvivalenspunkt. (5 point) c) Hvilken af formerne H 3 B 2+, H 2 B +, HB eller B er den dominerende ved ph = 1? ph = 4? ph = 8? ph = 12? (5 point) d) Hvilke to former dominerer over resten ved ph = 7,4? (5 point) e) De to former i spm. d ovenfor er et korresponderende syre-basepar, der kan kaldes HA og A. Beregn koncentrationsforholdet [A]/[HA] ved ph = 7,4. (5 point) Opgave 3. Elektrokemi 10 point. Ravsyre (HOOCCH 2 CH 2 COOH) kan oxideres til fumarsyre (HOOCCHCHCOOH) idet de to syrers anioner, succinat og fumarat, reagerer med FAD/FADH 2 systemet: De indgående redoxpar er: FAD + succinat 2 FADH 2 + fumarat2 (1) FAD + 2 H + + 2e FADH 2 E o = 0, 050V (2) Fumarat 2 + 2H + + 2e Succinat 2 E o = 0, 031V (3) (Tabelværdierne er for temperaturen 25 o C, der også anvendes i spm. a og b). a) Beregn den reducerede ligevægtkonstant K for reaktionen (1). b) Beregn den reducerede Gibbsenergi G o for reaktionen (1). 2 manan.dk

62 Opgave 4. Syntese af Fentanyl. 30 point. Fentanyl er et meget kraftigt smertestillende lægemiddel (ca. 80 gange så kraftigt som morfin). Fentanyl kan syntetiseres i syv trin: COOEt COOEt NH 2 N N O (1) COOEt (2) A B C COOH N O N O (3) (4) (5) D E N N (6) N N H (7) F G N N O H Fentanyl a) Navngiv udgangsforbindelsen A. (1 point) b) Angiv struktur og navn for en forbindelse, der skal tilsættes, for at få reaktion (1) til at forløbe. Hvilken type reaktion er der tale om? (4 point) c) Angiv det reagens, der skal tilsættes, for at få reaktion (2) til at forløbe. Hvilken type reaktion er der tale om? (3 point) d) Opskriv mekanismen for reaktion (2). (6 point) e) Angiv et reagens, der kan få reaktion (3) til at foregå. Hvilken type reaktion er der tale om? (2 point) f) Angiv betingelserne for reaktion (4). Hvilken type reaktion er der tale om? (3 point) manan.dk

63 g) Angiv struktur og navn for den forbindelse, der skal tilsættes, for at få reaktion (5) til at forløbe. (4 point) h) Angiv betingelser, der får reaktion (6) til at forløbe. Hvilken type reaktion er der tale om? (3 point) i) Angiv struktur og navn for en forbindelse, der kan tilsættes, for at få reaktion (7) til at forløbe. (4 point) Opgave 5. Stereokemi og navngivning. 10 point. a) Tegn forbindelsen I i den mest stabile stolkonformation. (2 point) b) Navngiv forbindelsen I (inkl. stereokemi) (3 point) c) Navngiv forbindelsen J (inkl. stereokemi) (3 point) d) Tegn strukturen af (2S,4R)-4-chlorpentan-2-ol. (2 point) CH 3 I OH J H COOH OH Opgave 6. Strukturen af et disaccharid. 5 point. Gentiobiose er et sjældent disaccharid, som findes i safran. Det er en reducerende sukker, der indeholder en 1,6- -glycosidbinding. Når glycosidbindingen hydrolyseres i vandig syre, dannes der udelukkende D-glucose. Tegn strukturen af gentiobiose. Opgave 7. Reaktioner med alanin. 5 point. Tegn en strukturformel for det produkt, der dannes, når alanin (K) reagerer med: a) Vandig NaOH. (1 point) b) Vandig HCl. (1 point) c) CH 3 CH 2 OH, H 2 SO 4. (1 point) d) (CH 3 CO) 2 O, CH 3 COO Na +. (2 point) O NH 3 K O manan.dk

64

65

66

67

68

69 Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin 28. oktober 2009 Hjælpemidler tilladt: Lærebøger, undervisningsmateriale, opgavebesvarelser, noter, molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber. Det er ikke tilladt at bruge computer. Det er tilladt at bruge blyant. Kontroller at der er ialt 7 opgaver på ialt 8 sider. Der kan ialt opnås 100 point. Når besvarelsen afleveres skal opgaverne være ordnet i rækkefølge. Konstanter: Vands ionprodukt ved 25 o C, K w = 1, , gaskonstanten R = 8, 315JK 1 mol 1, Faradays konstant F = 9, Cmol 1, Nernsts konstant N = RT ln(10)/f = 0, 05915V ved 25 o C, den absolutte nulpunktstemperatur kan regnes som 273, 15 o C. 1 manan.dk

70 Opgave 1. Aminosyres ph 20 point. a) For Alanin (2-Aminopropansyre) er syrekonstanterne pk 1 = 2, 35 og pk 2 = 9, 87. 1L 0,100 mol/l vandig opløsning af den fuldt protoniserede form tilsættes 0,050 mol NaOH. Beregn ph under antagelse af, at bufferligningen kan anvendes. (5 point). b) I spm. a) ovenfor antog vi, at bufferligningen kunne anvendes, men forudsætningen er, at den beregnede H + koncentration er meget mindre end de støchiometriske koncentrationer af syren og den korresponderende base. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man få et bedre resultat: H 2 A + + H 2 O HA + H 3 O + F: C 1 C 2 E: C 1 x?? Angiv først produktkoncentrationerne udtrykt ved x, og beregn derpå x ud fra K = [H 3O + ][HA] [H 2 A + ] med K, C 1 og C 2 som i spm. a) (Voluminet kan sættes til 1 L). (5 point). (1) c) Asparaginsyre (Aminobutandisyre) er en sur aminosyre, med 2 carboxylsyregrupper og een aminogruppe. Den fuldt protoniserede form vil vi kalde H 3 S +, og syrekonstanterne er pk 1 = 2, 10; pk 2 = 3, 86 og pk 3 = 9, 82. Ornithin (2,5-Diaminopentansyre) er en basisk aminosyre, med een carboxylsyregruppe og 2 aminogrupper. Den fuldt protoniserede (syre)form vil vi kalde H 3 B 2+. Syrekonstanterne er pk 1 = 1, 94; pk 2 = 8, 65 og pk 3 = 10, 76. Asparaginsyre antager i et bestemt ph-område en form, hvor molekylets dominerende form er udadtil neutral. Sæt eet kryds i medfølgende skema, der bedst beskriver ph i dette område. Besvar tillige samme spørgsmål for den basiske aminosyre Ornithin ved at sætte eet kryds i skemaet. Angiv derpå i din besvarelse det valgte ph-område, f. eks. Asparaginsyre: ph = pk 4 ; Ornithin: ph < pk 1. (10 point). ph Asparaginsyre Ornithin pk 1 +pc 2 pk 1 pk 1 +pk 2 2 pk 2 pk 2 +pk 3 2 pk 3 ph > pk 3 2 manan.dk

71 Opgave 2. Kinetik 10 point. Sucrose hydrolyserer i sur opløsning til glucose og fructose. Et forsøg gav følgende resultater t/min [sucrose]/(mol L 1 ) 0,316 0,300 0,274 0,256 0,238 0,211 0, ,146 a) Antag at reaktionskinetikken er enten 1. eller 2. orden, og afgør ved grafisk afbildning, hvilken af disse, der er den bedste beskrivelse. Benyt koordinatsystemerne på næste side. Beregn tillige hastighedskonstanten ud fra den bedste grafiske afbildning. (10 point). 3 manan.dk

72 Koordinatsystem til opgave 2, 1.ordens kinetik. Koordinatsystem til opgave 2, 2.ordens kinetik. 4 manan.dk

73 Opgave 3. Elektrokemi 20 point. f H o kj/mol S o kj/(kmol) O 2 (g) 0 0,2050 H + (aq) 0 0 H 2 O(l) ,0699 H 2 (g) 0 0,1306 Standardpotentialet E o og det reducerede potential E o er normalt angivet ved 25 o C. Opgaven går ud på at beregne let korrigerede værdier ved 37 o C. For er E o = 1, 229 V ved 25 o C. O 2 (g) + 4H + + 4e 2H 2 O(l) (2) a) E o ovenfor er beregnet ud fra den målte værdi af E af oxygensystemet overfor en standard hydrogenelektrode med redoxparret dvs med cellen 2H + + 2e H 2 (g) (3) Pt H 2 (g) H +.. H +, H 2 O O 2 (g) Pt (4) Opskriv den definitionsmæssige celleproces for elementet (4). (5 point). b) Vi sætter [H + (v)] = [H + (h)] = 1 mol/l. Beregn H o og S o for celleprocessen ved 25 o C ved brug af data fra ovenstående tabel. (5 point) c) Under antagelse af, at H o og S o er uafhængige af temperaturen mellem 25 o C og 37 o C skal G o ved 37 o C beregnes. Beregn tillige E o ud fra G o ved 37 o C. (5 point). d) Idet E = E h E v og standard hydrogenelektrodens potential også er nul ved 37 o C, bliver E o h(37) = E o beregnet under c) ovenfor. Nernstfaktoren N = RTln(10)/F er 0,05915 V ved 25 o C. Beregn N ved 37 o C, og beregn derpå E h for (4), hvis [H + ] i højre halvcelle er 10 7 M og P(O 2 ) = 1 bar. (5 point). 5 manan.dk

Noter til kemi A-niveau

Noter til kemi A-niveau Noter til kemi A-niveau Grundlæggende kemi til opgaveregning 2.0 Af Martin Sparre INDHOLD 2 Indhold 1 Kemiske ligevægte 3 1.1 En simpel kemisk ligevægt.................... 3 1.2 Forskydning af ligevægte.....................

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

Redoxprocessernes energiforhold

Redoxprocessernes energiforhold Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave 8 Redoxprocessernes energiforhold Dette link uddyber energiforholdene i redoxprocesser. Stofskiftet handler jo netop om at der bindes energi i de organiske stoffer ved de

Læs mere

ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen November 2010, Niels Frederiksen

ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen November 2010, Niels Frederiksen ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen ph-beregning side 1 af 6 I lærebogen er der angivet formler til beregning af ph i opløsninger af en stærk syre, en middelstærk syre

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 2stx111-KEM/A-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark BASISKEMI C Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen Notatark HAAse & Søns forlag Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C. Notatark forfatterne og Haase & Søns Forlag

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

4 Formelsamling i KEMI FORLAGET

4 Formelsamling i KEMI FORLAGET 4 Formelsamling i KEMI FORLAGET Indhold Forord... 5 Elektromagnetisk stråling... 7 Kemiske maengdeberegninger... 9 Termodynamik... 13 Kemisk ligevægt... 19 Syrer og baser... 22 Reaktionskinetik... 27 Elektrokemi...

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

-1- Niels Thorup OPGAVER I KEMI

-1- Niels Thorup OPGAVER I KEMI -1- Niels Thorup OPGAVER I KEMI Netversion 2005 -2- Forord. Denne samling af opgaver i almen og fysisk kemi er udarbejdet til undervisning af ikke-kemistuderende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 Molekylær Biomedicin A 1. semester Seneste revision: september 2004 Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 1) Genkende det periodiske system og de vigtigste grundstoffer. 2) Angive vigtige salte,

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Kemi 2008. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2008

Kemi 2008. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2008 Kemi 2008 Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2008 Undervisningsministeriet Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser Juli 2008 ermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:...

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:... Lærer: BOS Nicklas Dyrvig og Theis Hansen Roskilde Tekniske Gymnasium 22-10-2007 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:...

Læs mere

Uorganisk kemi. HF HCl HBr HI Hydrogenchlorid 10/27/2009. Halogener. H F Cl Br I. Forekomst.87%.07% 1.4% 2.5ppm.3ppm

Uorganisk kemi. HF HCl HBr HI Hydrogenchlorid 10/27/2009. Halogener. H F Cl Br I. Forekomst.87%.07% 1.4% 2.5ppm.3ppm Halogener 15.09.09 3 1 Noter 7 H F Cl Br I Forekomst.87%.07% 1.% 2.5ppm.3ppm Ionisationsenergi 1312 1681 125 113 1009 /kjmol 1 (cf.) 517(Li) 93(Na) 16(K) 01(Rb) 373(Cs) Elektronaffinitet 72 333 39 325

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet pgave 1a.01 Brug af det periodiske system pgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske

Læs mere

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Udarbejdet af: Morten Pærregaard, 230726 Morten Bue Nydal, 230921 Mikkel Brits Sørensen, 230926 2. maj 2006 Frederiksberg Seminarium Underviser og vejleder: Nina

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Atomets opbygning. Keminote 2010

Atomets opbygning. Keminote 2010 Atomets opbygning Oprindelig forestillede man sig, at atomet var en lille kugle, som ikke kunne deles i mindre dele. Ordet atom kommer af det græske ord atomos, som betyder udelelig. Fra slutningen af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Bemærk: Denne undervisningsbeskrivelse er 2g indholdet. For 2t er det derfor titel 8-14. For

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

Reaktionshastighedens temperaturafhængighed og Arrheniusligningen... 28 Mihaelis-Menten-kinetik... 31 Overblik... 35 Opgaver... 36

Reaktionshastighedens temperaturafhængighed og Arrheniusligningen... 28 Mihaelis-Menten-kinetik... 31 Overblik... 35 Opgaver... 36 Reaktionshastighed... 12 Reaktionshastighedens afhængighed af koncentration... 14 Reaktionsorden... 15 Reaktionsmekanismer... 24 Nukleofile substitutionsreaktioner... 25 Reaktionshastighedens temperaturafhængighed

Læs mere

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5

Sommereksamen 2013. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Ernæring og fordøjelsessystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 6. juni

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Enzymkinetik Nordsjællands biotek fond 24 Forfattere Hans hr. Jensen, Lektor, Frederikssund Gymnasium Ulla hristensen, Kemisk Institut, Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Lærerark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1.-3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Lærerark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1.-3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag GOD TIL NATURFAG Lærerark KEMI FOR DE YNGSTE Et undervisningsforløb til natur/teknik 1.-3. KLASSETRIN De allerførste oplevelser med naturfag Udviklet af Erland Andersen og Christian Petresch Redaktion:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde Fedtstoffer Kemi B - Dansk A Navne:, Devran Kucukyildiz o Vejleder: Anja Bochart o Biritte Madsen Skole: HTX Roskilde Klasse: 2.4 Dato: 06/05 2009 Indholdsfortenelse 1. Indlednin... 3 1.2 Definition af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleåret 2009/2010 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Kathrine Konge Rasmussen Hold 109 Kemi Oversigt over gennemførte

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratorieøvelser Kemi C B

Øvelsesvejledninger til laboratorieøvelser Kemi C B Øvelsesvejledninger til laboratorieøvelser Kemi C B 2015 Fredag den 17. april 17.30-20.30 Lørdag den 18. april kl. 9-16 Søndag den 19. april kl. 9-16 KVUC, Sankt Petri Passage 1, Kbh. Laboratorieøvelserne

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 (2014) af Henning Vinther Rasmussen En pølse mellem fingrene (øvelse s. 14) En hypotese kunne fx lyde sådan: Man ser en pølse, fordi man ser dobbelt undtagen dér, hvor

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER:

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER AF KENNETH BUCHWALD JOHANSEN TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 KORT OM RAPPORTEN Rapporten handler om syntesen af FeSO4 7H2O, Aspirin, benzoesyre,

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume...

Indhold. Forord. 11 Forfattere og reviewere. 13. 1 Kemi. 15. 3 Proteiner. 47. 4 Kulhydrater. 62. 2 Cellen. 39. Cytoplasma... 42 Resume... Oversigt Forord. Forfattere og reviewere. 3 Kemi. 5 Cellen. 39 3 Proteiner. 47 4 Kulhydrater. 6 5 Lipider. 75 6 Membranstruktur og membrantransport. 93 7 Osmose og væskeelektrolytbalancen. 07 Enzymer.

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side 3 2b Indsætte x-værdi og

Læs mere

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter Modul 3-5 Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter En rumrakets hovedmotor forsynes ofte med en blanding af hydrogen og oxygen. ESA s store Ariane 5 raket forbrænder således ca. 270 liter oxygen og 40

Læs mere

ORGANISK SYNTESE Nukleofil og elektrofil aromatisk substitution. Jesper Hostrup - 49789

ORGANISK SYNTESE Nukleofil og elektrofil aromatisk substitution. Jesper Hostrup - 49789 ORGANISK SYNTESE Nukleofil og elektrofil aromatisk substitution Jesper Hostrup - 49789 1. februar 2011 Indhold 1 Forord 3 1.1 Indledning....................................... 4 1.2 Opgavestruktur....................................

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Basal Almen Kemi for Biologer

Basal Almen Kemi for Biologer Basal Almen Kemi for Biologer Forord Jørgen Christoffersen intro-04005 Forord Disse kapitler og afsnit er skrevet til en kommende bog: Basal Almen Kemi for Biologer Vægten lægges på grundlæggende, almene

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere