Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?"

Transkript

1 Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen for en sygdomsbekæmpende indsats, der kan bremse udbredelsen af diabetes 1. Men man har i efterhånden mange år kendt til de antistoffer, der nedbyrder kroppens insulinproducerende celler, så mennesker får diabetes 1. Årsagen til diabetes 1 er kendt Kroppen begynder af ukendte årsager at producere antistoffer mod de insulinproducerende celler, som nedbrydes, indtil der ikke er flere tilbage. Det har man vidst i mange år. Den nedbrydende proces foregår langsomt. I de tilfælde hvor diabetes 1 konstateres tidligt i forløbet, og kroppen bliver aflast med insulinindsprøjtninger, kan der i nogle tilfælde opstå det fænomen, at kroppen for en kortere periode genvinder sin fulde kapacitet til at producere insulin. De diabetikere, der oplever det, vil for en kortere periode opleve at kroppens insulinproduktion fungerer normalt, og de kan undvære insulin i form af indsprøjtninger. Men den periode er meget kortvarig, måske nogle uger eller et par måneder, inden antistofferne nedbryder de insulinproducerende celler helt. Arv eller miljø? Den forskningsmæssige gåde, man gennem årerne har været fokuseret på at løse, handler om årsagerne til hvorfor kroppen pludselig begynder at producere antistoffer mod de insulinproducerende celler. Den gåde har man indtil videre ikke været i stand til at løse. Det fokus, man har haft, er det arvelige og miljøbetingede / livsstilsbetingede. Men der er ikke noget, der har tydet på, at de faktorer er særlig udprægede, hvis de overhovedet spiller ind. Set med sociologiske briller ville en udpræget arvelig eller livsstilsbetinget faktor give sig udslag i nogle tydelige mønstre af forekomsten af mennesker med diabetes 1. Det er der ikke. Hvis et barn i en søskendeflok får diabetes 1, er det ikke det hyppige mønster, at så får de øvrige børn det også. Der ligger heller ikke et mønster i sociale miljøer. Det rammer lidt i flæng. Sygdommen rammer hovedsageligt små børn før skolealderen. Diabetes 1 kan i nogle tilfælde opstå i forbindelse med ekstrem psykisk overbelastning eller chok. Men det er ikke som sådan årsagen, kun nogle af de omstændigheder hvor mennesker kan være svækkede og sårbare over for at få sygdommen. Jeg er selv en af dem, der uviklede diabetes 1 i forbindelse med en personlig voldsom oplevelse. Jeg kom personlig tæt på nogle meget voldsomme og belastende reaktioner, fra mennesker som jeg dengang var personlig tæt på, i forbindelse med et selvmord. Nogle reaktioner jeg ikke var forberedt og rustet til at forholde mig til. Det var i det menneskelige kaos af voldsomme reaktioner, der opstod omkring den oplevelse, at jeg udviklede diabetes 1. Men det mønster i udvikling af diabetes 1, man indtil videre har været i stand til at påvise, ligner de mønstre, man kender fra andre sygdomme. Nogen vil være mere udsatte end andre. Mennesker der er svækkede på grund af forskellige former for belastninger, og børn hvis modstandskraft ikke så stærkt udviklet som hos voksne, er mere udsatte for sygdom. Det er stort set generelt gældende, uanset hvilke sygdomsområder det drejer sig om. Men det handler mere om risikogrupper, end om årsager. Side 1 / 5

2 De bagvedliggende årsager til diabetes 1 er en uafklaret gåde. Det er denne hidtil ukendte årsagsforståelse for udvikling af diabetes 1, der har været hindringen for, at man har rettet blikket mod en sygdomsbekæmpende behandlingsindsats. Hvor godt er antistofferne analyseret? Vender vi blikket mod andre sygdomsbekæmpende indsatser i form af medicin og vacciner, så har manglen på viden om de bagvedliggende årsager ikke hindret, at man har været i stand til at udvikle sygdomsbekæmpende midler til at bremse udviklingen af sygdom. Viden om enten bakterier eller virus som forstyrrende faktorer i kroppen, der fremkalder sygdom, er i mange tilfælde fuldt ud tilstrækkelig for udvikling af enten medicin eller vacciner, der kan stoppe og slå forekomsten af bakterier og virus i kroppen ned. Set ud fra den synsvinkel, bør omdrejningspunktet for udvikling af en sygdomsbekæmpende indsats overfor diabetes 1, være centreret om kendskabet til de antistoffer, der nedbryder de insulinproducerende celler. Kan man stoppe eller hæmme den proces, vil man være i stand til at beskytte kroppens egen insulinproduktion mod at blive nedbrudt. Hvor meget man fra forskerside har gjort for at isolere og analyserer de antistoffer, der nedbryder kroppens insulinproducerende celler, ved jeg ikke. Men der er og har i mange år været rig mulighed for få blodprøver med de antistoffer, som man har kunnet og kan analysere på, for at få et godt kendskab til hvordan de er sammensat. Beslægtede sygdomme Diabetes 1 tilhører gruppen af stofskiftesygdomme. I denne gruppe indgår også forhøjet stofskifte og for lavt stofskifte. Mit kendskab til forhøjet stofskifte og for lavt stofskifte er ikke så stort som diabetes 1. Men noget ved jeg dog. Den forstyrrende faktor, der skaber ubalance i kroppens normale stofskifte ved alle tre sygdomme, er forskellige former for antistoffer. Det gælder også for alle tre sygdomme, at de er defineret som kroniske og uhelbredelige. For omkring 10 år siden havde jeg en kort periode, hvor mit stofskifte blev forhøjet. Det opstod meget pludseligt og accelererede meget hurtigt. Jeg kom under medicinsk behandling, men kom også under pres for at få fjernet noget af min skjoldbruskkirtel med en radioaktiv jodbehandling. Det ville jeg ikke. Den medicinske behandling skulle prøves først. Men jeg blev allerede fra start stillet i udsigt, at forhøjet stofskifte var kronisk og uhelbredelig. I det efterfølgende behandlingsforløb blev der udelukkende målt på mit stofskifteniveau, og ikke de antistoffer der skabte det forhøjede stofskifte. Efter nogle få måneders medicinsk behandling var mit stofskifte lavere, end det normalt plejede at være. Her ville man så fra behandler side holde en pause med den medicinske behandling. Det er åbenbart den måde man takler behandlingen af forhøjet stofskifte: Ved at justerer på medicinforbruget og holde nogle pauser ind imellem. Jeg insisterede på at få målt på forekomsten af antistoffer, for hvis de var væk, så var sygdommen jo helbredt? Det gik man modstræbende med til, for det kunne jo ikke lade sig gøre? Men resultatet af blodprøven viste, at antistofferne var helt væk. Der kunne ikke spores noget overhovedet. Så jeg fik stoppet behandlingen helt, og har ikke siden mærket noget til det. Jeg fik ved en senere samtale med en anden læge at vide, at hun havde kendskab til flere tilfælde som mig, der blev helt helbredt for forhøjet stofskifte efter en kort medicinsk behandlingsperiode. Og det kom ikke igen. Er stofskiftesygdomme kroniske og uhelbredelige? For noget tid siden kom jeg tilfældigt til at tale om stofskiftesygdomme med en, der har for lavt stofskifte. Her var mønstret i sygdomsforståelsen og behandling den samme, som ved diabetes 1 og forhøjet stofskifte. For lavt stofskifte er generet af antistoffer, og behandlingen af sygdommen bliver rettet mod at stabilisere stofskifteniveauet med hormonbehandling. Side 2 / 5

3 Det er antistoffer, der forstyrrer stofskiftebalancen ved alle tre former for stofskiftesygdom, men i ingen af tilfældene er behandlingen rettet mod at stoppe og bremse antistofferne. Den bliver ved alle tre former rettet mod at kompensere for den ustabilitet antistofferne forårsager. Nu har man i vid udstrækning tillagt arvelige faktorer en stor betydning ved stofskiftesygdomme, og dermed også brugt det som grundlag for definitionen af det kroniske og uhelbredelige. Når det gælder diabetes 1, er den arvelige faktor meget lille, hvis den overhovedet er til stede. Det har man indtil videre ikke kunnet påvise. Jeg blev også præsenteret for det arvelige aspekt, da jeg fik en kort periode med forhøjet stofskifte. Det skulle efter sigende være en udpræget kvindesygdom, der var typiske for hele familiens kvinder. Det havde ikke noget på sig i mit tilfælde. Tværtimod. Jeg er den eneste i den beslægtede arvefølge af kvinder i min familie, der har min slanke statur, og dermed et højt stofskifte. Ellers ligger de andre i den anden ende af skalaen. Så det arvelig aspekt er ikke mere sikkert, end at der også er undtagelser, der bekræfter reglen. I alt fald et undtagelsestilfælde er kendt. Mig. Men på den anden side, er det så behandlingsmæssigt vigtigt? Der kan selvfølgelig ligge det aspekt i det, at hvis sygdomme er direkte arvelige, så vil de altid komme igen, selvom man måske er i stand til at slå dem ned. For så genereres ustabiliteten af nogle faktorer hos den enkelte, som vil opnå igen. Men det forudsætter så samtidig, at det ikke sker i kombinationen mellem noget arveligt og nogle ydre faktorer. Hvis det er en kombination, vil udviklingen af sygdom kunne hindres, ved at bremse de ydre faktorers påvirkninger. Er antistofgeneret sygdom uhelbredelig? Jo mere jeg kom til at tænke over det pudsige sammenfald i årsager og behandlingsfokus, når det gælder de tre beslægtede stofskiftesygdomme: Diabetes 1, forhøjet stofskifte og for lavt stofskifte, jo mere begyndte jeg at undre mig. Undre mig over, hvorfor man ikke retter behandlingen mod at nedbryde og bremse de antistoffer, der skaber ustabiliteten i kroppens medfødte stofskiftebalance. For uanset hvad man ellers bliver og er i stand til at udvikle af erstatningsprodukter i form af insulin og hormonpiller, så vil kroppens egen medfødte produktion altid være den bedste. Det gælder alt vedrørende helbred. Det er fint, at der findes erstatningsprodukter, hvis ikke andet er muligt. Men i den udstrækning det kan lade sige gøre, så er det om at bevare og beskytte kroppens egen medfødte produktion. Nu har jeg så oplevet, at forhøjet stofskifte kan helbredes. At det antistofangreb, der accelerer i kroppen ved forhøjet stofskifte, kan bekæmpes helt. Så det er menneskelig muligt, at mennesker, der i en periode oplever at kroppens balance forstyrres af antistoffer, kan blive helt fri for de antistoffer igen. De er nødvendigvis ikke kommet for at blive i kroppen som en kronisk tilstand resten af livet. Jeg ved ikke om de antistoffer, der i sin tid nedbrød mine insulinproducerende celler, stadig er i kroppen på mig. Det har jeg aldrig fået målt. Jeg ved heller ikke, om der er lavet generelle undersøgelser af, hvordan forekomsten af de antistoffer ser ud i kroppen på diabetikere i årene efter, at de har fået sygdommen. Bliver de antistoffer i kroppen eller forsvinder de igen efter en periode? Men selvom det måske ikke kan lade sig gøre at slå de antistoffer helt ned, så må det jo være muligt at rette behandlingsfokus mod at holde de antistoffer i skak, så de ikke får lov til at nedbryde de insulinproducerende celler, eller forstyrrer balancen ved de andre stofskiftesygdomme, så det kan blive nødvendigt med supplerende hormonbehandlinger, eller reduktion af skjoldbruskkirtlen? Det handler primært om hvor man ligger det behandlingsmæssige fokus. På de faktorer der laver ravage i kroppens balance, eller konsekvenserne af den ravage de faktorer laver. Og som Side 3 / 5

4 det hidtil har gjort sig gældende for disse stofskiftesygdomme, hvor kroppens balance forstyrres af antistoffer, så har det behandlingsmæssige fokus været rettet mod konsekvenserne af den ravage de antistoffer forårsager. Ikke mod antistofferne. Reel helbredelse på sigt? For år tilbage var der nogen, der forsøgte sig med celletransplantation som behandling af diabetes 1. Jeg kan ikke længere huske, i hvilket land det foregik. Det forsvandt helt igen. Det lykkedes ikke at opnå et permanent behandlingsresultat på den måde. Men det lykkedes at få det til at fungere i nogle kortere perioder. Jeg ved ikke, hvorfor forsøgene blev helt opgivet. Der kan jo ligge flere ting til grund for, hvorfor transplantation ikke lykkes. En af grundene, når det gælder diabetes 1, kan være forekomsten af antistoffer i kroppen. Hvis de antistoffer, der nedbrød kroppens egen celleproduktion, stadig er i kroppen, så vil de også nedbryde de transplanterede celler. Så den ellers oplagte behandlingsmulighed, der er ved celletransplantation, er også meget afhængig af, hvorvidt man retter fokus mod at blive i stand til at bekæmpe de antistoffer, der nedbryder kroppens egen produktion af insulinproducerende celler. Med den viden og ekspertise man ellers har i dag, når det gælder celler og transplantation af celler ved sygdomsbekæmpelse, så virker den behandlingsmulighed umiddelbart meget realistisk. Problemet for mennesker med diabetes 1 er, at deres egen produktion af insulinproducerende celler er helt væk. Og der kræves en rest af en cellekultur, for at den kan vokse. Og den cellerest må mennesker med diabetes 1 have tilført. Hvad venter vi på? I dag er der et nyt barn, der får konstateret diabetes 1. I morgen måske to. Forekomsten af nykonstaterede tilfælde af diabetes 1 på årsbasis er støt stigende. Det er en sygdom, der er i hastig vækst. Den kurve knækker først, når man bliver i stand til at bekæmpe de antistoffer, der nedbryder kroppens insulinproducerende celler. Alle forsøg på at finde årsagerne til, hvad der får kroppen til at danne antistoffer mod de insulinproducerende celler, har indtil videre ikke givet noget resultat. Så hvis en sygdomsbekæmpende indsats skal være afhængig af at finde frem til de årsager, så ser det sort ud. Det kan være hvad som helst. En kombination af nogle miljøforurenende faktorer og tilsætningsstoffer i nogle hverdagsprodukter? Måske er der nogen, der indenfor en kort årrække knækker den forskningsmæssige gåde, og finder frem til de årsagsfaktorer? Måske kommer der til at gå mange år? Men man kender de antistoffer, der nedbryder kroppenes insulinproducerende celler. Så man har muligheden for gennem målrettet forskning at finde frem til en måde at bremse disse antistoffer. Og eftersom det er dokumenteret, at det ikke er påviselige arvelige eller miljøbetingede årsager, der grunden til at mennesker får diabetes 1, så vil en effektiv bekæmpelse af de antistoffer, kroppen producerer ved udviklingen af diabetes 1, være en oplagt behandlingsmulighed. Hvis det reelt lykkes at slå de antistoffer helt ned, så vil risikoen for, at de vender tilbage, være meget lille. Risikoen for, at sygdomme kan vende tilbage, er i høj grad betinget af det arvelige aspekts indflydelse. Der bør være stor interesse for at knække den støt stigende kurve af nykonstaterede tilfælde af diabetes 1. Et er, at der altid vil være en forskningsmæssig interesse i at klarlægge de bagvedliggende årsager til sygdom. Men den interesse bør aldrig stille sig hindrende i vejen for, at man samtidig retter et målrettet forsøg på at bremse udviklingen af en sygdom, med udgangspunkt i den viden man allerede har. Side 4 / 5

5 Så hvad venter vi på? Side 5 / 5

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere