HHX - Studieretninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HHX - Studieretninger 2013-16"

Transkript

1 zbc.dk HHX - Studieretninger Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej Næstved Tlf

2 Fra studietur til Argentina

3 Det er spændende at tage hul på et nyt kapitel i sit liv. På ZBC vil vi gøre alt for, at du får nogle spændende, udbytterige og sjove studieår. Som hhx-elev er du selv med til at præge skolen og gøre hverdagen til en positiv oplevelse. Du får helt nye fag og en mangfoldig verden åbner sig for dig! Netop fagene og den indflydelse, som du får på dit uddannelsesforløb, er med til at gøre dig selvstændig og kreativ. Uddannelsen ruster dig til din videre færd i livet og kvalificerer dig til at fortsætte på universitet, andre højere læreanstalter eller til videreuddannelse i erhvervslivet. Der er brug for unge med solid økonomisk forståelse i alle brancher. Studiemiljø På ZBC Næstved er der plads til både fordybelse og masser af sjov. Du vil opleve et åbent studieområde, et flot auditorium, moderne faciliteter med elektroniske tavler, lys og luft, en stor kantine, trådløst net overalt, bibliotek og studieservicecenter. Samtidig vil du møde lærere og vejledere, der hjælper dig med at finde din egen vej. Introture og studierejser Ikke alt foregår på skolen. Som ny hhx-elev bliver du rystet godt sammen med dine nye klassekammerater på en udfordrende og spændende introtur. Og hvis din klasse har store ambitioner og gør en indsats, kan det også lykkes at komme langt ud i den store verden. Arrangementer Ved siden af undervisningen er der forskellige arrangementer som gæsteforelæsninger, tema-arrangementer, ekskursioner, virksomhedsbesøg og konkurrencer, ofte på tværs af klasserne. Hhx - Fag og opbygning Hhx er en moderne og internationalt orienteret gymnasial uddannelse, der kvalificerer bredt. Den giver dig adgang til de fleste videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler og professionsuddannelser. Samtidig giver en hhx gode muligheder for uddannelsesstillinger inden for den finansielle sektor, revision, shipping og administration. En klar profil Hhx profil er økonomi, samfund, moderne sprog, matematik, marketing og jura. Samtidig giver uddannelsen almen dannelse med international forståelse og interkulturel kompetence. I alle hhx-studieretninger læses engelsk obligatorisk på A-niveau, hvilket understreger uddannelsens moderne og internationale profil.

4 En gymnasial uddannelse Hhx er en gymnasial uddannelse på linje med stx og htx og har derfor cirka en tredjedel af fagene fælles med disse uddannelser. De to andre tredjedele er henholdsvis de særlige hhx-profilfag og valgfagene. Opdelingen ser sådan her ud: De fælles gymnasiale fag Engelsk Dansk Matematik Fremmedsprog (tysk, spansk, fransk, kinesisk) Samfundsfag (Samtids)historie Hhx- profilfag Virksomhedsøkonomi International Økonomi Afsætning Erhvervsret (jura) Valgfag Psykologi Kulturforståelse - Mediefag Organisation Filosofi - Retorik Innovation Finansiering Markedskommunikation - Statistik Matematik A/B* Samfundsfag B*- Tysk A* *I gruppen valgfag kan man vælge at bruge de timer, der er til rådighed til valgfag, til at løfte obligatoriske fag til et højere niveau. Hhx - Studieretningsgymnasium De gymnasiale uddannelser består af to forløb: grundforløbet og studieretningsforløbet. Grundforløbet skal sikre en så god overgang som mulig fra grundskole til hhx både med hensyn til fag og studiemetoder. Studieretningsforløbet skal sikre, at eleven bliver ordentligt klædt på til videre uddannelse. I grundforløbet undervises alle i følgende fag: Engelsk, dansk, matematik, fremmedsprog, samfundsfag og studieområdet Del 1, som består af tværfaglige forløb i erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog og kultur. I studieretningsforløbet undervises fortsat i fællesfagene, men nu også i de særlige studieretningsfag, profilfag og valgfag, Studieområdet Del 2 består af Erhvervscase på 2. år og Det internationale område på 3. år.

5 Økonomisk orienteret matematiklinje (Økonomi Classic ) Du ser dig selv som kommende rådgiver. Du vil kunne rådgive både familier og virksomheder om de økonomiske dispositioner, som de overvejer eller planlægger. Du vil kunne analysere og vurdere informationer, der fremlægges for dig, og supplere dem med yderligere data, så du kan yde kompetent bistand i de valg, de står overfor. Du vil kunne blive topledelsens foretrukne samarbejdspartner og arbejde internationalt, fordi du også kan sprog. Studieretningen giver dig muligheder for at lære, hvordan virksomheder planlægger deres investeringer, og hvordan de får dem finansieret. Du lærer desuden at anvende matematiske metoder i forhold til økonomisk styring af virksomheder fx modeller til optimering, vækst og finansiering. Studieretningen udbydes med valg mellem fransk, tysk, spansk eller kinesisk ved siden af engelsk og med mulighed for at opnå matematik på højeste niveau. Matematik B - Virksomhedsøkonomi A - International Økonomi A Hvorfor har du valgt økonomi classic? Katrine Kubert Fordi vi har fag, vi kan bruge i fremtiden. Peter Christoffer Haslev Fordi vi har matematik og tysk på B-niveau. Rasmus Jørgensen Fordi vi har økonomi på højt niveau.

6 Økonomisk orienteret psykologilinje (Virksomhedsklassen) Du ser dig selv i et fremtidigt job, hvor du arbejder med mennesker. Måske vil du være human ressourcemedarbejder eller personaleansvarlig i en virksomhed eller i en større organisation. Du forstår en virksomheds økonomiske vilkår, da du i denne studieretning får solid viden om økonomi og markedsføring, herunder økonomisk styring og de vilkår, som virksomheden møder, når den skal afsætte sine produkter på forskellige markeder. Desuden forstår du mennesker, da du får indsigt i psykologi. I studieretningen får du mulighed for eksperimenter og feltstudier af økonomisk og psykologisk adfærd samt arbejdsmiljø og ledelse. Studieretningen udbydes med mulighed for fransk, spansk, kinesisk eller tysk ved siden af engelsk. Det vil også være muligt at opnå matematik på højeste niveauer. Afsætning A - Virksomhedsøkonomi A - Psykologi B Hvorfor har du valgt virksomhedsklassen? Rasmus Bille Jensen Fordi jeg gerne ville have psykologi på B-niveau. Lauraline Nødgaard Fordi jeg føler, vi har fag, der gavner min udvikling og uddannelse. Steffen Jørgensen Fordi jeg gerne vil være leder, og vi fokuserer på HR og psykologi. Maiken Bozek Lundgaard Fordi jeg gerne vil være psykolog, og vi har VØ-A og afsætning, som giver indblik i erhvervslivet.

7 Markedsorienteret innovationslinje (Iværksætterklassen) Du ser dig selv som kommende selvstændig erhvervsdrivende eller iværksætter, men du vil samtidig have muligheden for at kvalificere dig til videre studier, hvor kombinationen af sprog, markedskendskab og matematik er en god ballast. Du synes, det er sjovt at udvikle ideer og at se ideerne tage form og blive til virkelighed. Du er kreativ og kan arbejde målrettet i en kreativ proces. Og så har du allerede set, at innovation er vigtigt for samfundets udvikling. I denne studieretning får du indsigt i virksomheder, og hvordan de udvikler og markedsfører deres produkter. For virksomheder er det vigtigt at udvikle produkterne og gøre dem bedre, men også at udvikle helt nye produkter og ydelser; derfor har du faget innovation i denne studieretning. Du lærer netop, hvordan virksomheden kan gøre op med gamle vaner og tænkemåder, og hvordan de kan udvikle og sælge nye produkter, som kan øge deres indtjening. Studieretningen udbydes med mulighed for fransk, spansk, kinesisk eller tysk ved siden af engelsk. Det vil også være muligt at opnå matematik på højere niveauer. Afsætning A - Virksomhedsøkonomi A - Innovation B Hvorfor har du valgt iværksætterklassen? Charlotte Bruun Djarnis Fordi jeg gerne vil opfinde noget, andre har brug for. Cecilie Foss Mikkelsen Fordi jeg vil løse hverdagens problemer. Alexander Jørgensen Fordi jeg vil starte min egen virksomhed.

8 Markedsorienteret medielinje (Medieklassen) Du ser dig selv i en fremtid med medier og kommunikation. Du kan se dig selv som kommende forhandler eller kommunikator i en national eller international virksomhed eller organisation. Måske indebærer fremtiden noget med reklamer eller film, eller du drømmer om en fremtid som økonom eller jurist. Under alle omstændigheder har du fokus på videre studier i et internationalt miljø, hvor sprog, kommunikation og økonomi mødes. I denne studieretning får du en grundlæggende viden og indsigt i virksomheden og dens måde at fungere på i ind- og udland. Hvordan arbejder virksomheden, når den sælger sine produkter i udlandet? Hvordan finder den frem til den rigtige målgruppe, og hvordan kommunikerer virksomheden med den? Du vil samtidig komme til at arbejde med globale temaer, og hvordan såvel virksomhederne som samfundet i øvrigt forholder sig til disse. Studieretningen udbydes med mulighed for fransk, spansk, kinesisk eller tysk ved siden af engelsk. Desuden er der er der gjort plads til at læse mediefaget på B-niveau. Afsætning A - International økonomi A - Mediefag C Hvorfor har du valgt medieklassen? Caroline Andreassen Fordi jeg gerne vil arbejde med journalistik eller layout. Mike Madsen Fordi jeg er interesseret i medier og teknologi. Line Bliesman Fordi jeg vil være journalist. Jeanette Larsen Fordi jeg elsker film! Fordi jeg gerne vil være grafiker.

9 Internationalt orienteret kulturlinje (WorldClass - Kina) Du har lyst til at arbejde internationalt og globalt både i og uden for Danmark. Du ved, at indgående viden om sprog, kultur og økonomi udgør fundamentet for en forståelse af den globale økonomi, som vi alle lever i. Du kan forestille dig, at du på et tidspunkt i dit liv får et personligt udviklende arbejde på det amerikanske kontinent eller i Fjernøsten. Du ser i det hele taget store muligheder for dig selv, for Danmark og for verden ved at arbejde med sprog, kultur og økonomi i det globale perspektiv. I denne studieretning vil du komme til at arbejde med globale temaer. Du skal lære et af de nye sprog, som aktuelt har betydning for den økonomiske udvikling i verden. Du får en masse viden om økonomi og samfund, som vil give dig forståelse for national og international politik. I dag er det nødvendigt at have kompetencer, der gør dig i stand til at være en global medspiller. De kompetencer vil du få i faget kulturforståelse. Spansk eller kinesisk læses som studieretningsfag på højeste niveau ved siden af engelsk. Det vil desuden være muligt at opnå matematik på højeste niveau. Det er en international linje med studieture til spansk-, engelsk- og/eller kinesisktalende destinationer. Du må derfor påregne omkostninger hertil på ca kr. over de tre år. Hvorfor har du valgt økonomi classic (kinesisk)? International Økonomi A - Kinesisk A - Kulturforståelse B Matilde Elgaard Fordi det giver mig gode muligheder fremover. Casper Brüel Petersen Fordi jeg kan lide den internationale vinkel.

10 Internationalt orienteret kulturlinje (WorldClass - Spansk) Du har lyst til at arbejde internationalt og globalt både i og uden for Danmark. Du ved, at indgående viden om sprog, kultur og økonomi udgør fundamentet for en forståelse af den globale økonomi, som vi alle lever i. Du kan forestille dig, at du på et tidspunkt i dit liv får et personligt udviklende arbejde på det amerikanske kontinent eller i Fjernøsten. Du ser i det hele taget store muligheder for dig selv, for Danmark og for verden ved at arbejde med sprog, kultur og økonomi i det globale perspektiv. I denne studieretning vil du komme til at arbejde med globale temaer. Du skal lære et af de nye sprog, som aktuelt har betydning for den økonomiske udvikling i verden. Du får en masse viden om økonomi og samfund, som vil give dig forståelse for national og international politik. I dag er det nødvendigt at have kompetencer, der gør dig i stand til at være en global medspiller. De kompetencer vil du få i faget kulturforståelse. Spansk eller kinesisk læses som studieretningsfag på højeste niveau ved siden af engelsk. Det vil desuden være muligt at opnå matematik på højeste niveau. Det er en international linje med studieture til spansk-, engelsk- og/eller kinesisktalende destinationer. Du må derfor påregne omkostninger hertil på ca kr. over de tre år. Hvorfor har du valgt WorldClass (spansk)? International Økonomi A - Spansk A - Kulturforståelse B Christian Qvistgaard Horsfeldt Poulsen Fordi det giver et forspring på CBS. Maria Johansen Nedergaard På grund af rejserne, og fordi jeg gerne vil bo i udlandet.

11 International orienteret økonomilinje (International BusinessClass) Du ser dig selv som kommende nøgleperson i en europæisk orienteret virksomhed. Du vil være på forkant med udviklingen og have mulighed for at arbejde med internationale relationer, især relationer mellem Danmark og Tyskland måske i den kommende vækstregion Femern Belt. Måske vil du i fremtiden arbejde med økonomiske beregninger eller deltage i sproglige forhandlinger i et job, der fordrer gode sproglige forudsætninger, tværkulturelle og økonomisk matematiske kompetencer, samt evner inden for kommunikation og forretningsførelse. Denne studieretning er tilrettelagt med ligeligt fokus på sprog og økonomi med matematik. Desuden vil der under uddannelsen være mulighed for konkrete samarbejder med Tyskland. Studieretningen er for eliten, idet du får mulighed for fem eller seks A- niveauer. Der kan læses tre sprogfag på højt niveau, engelsk A er obligatorisk og spansk eller kinesisk kan læses som tredje sprogfag. Alternativt kan der suppleres til matematik A. Det er en international linje med studieture til nogle af verdens finanscentre. Du må derfor påregne omkostninger hertil på ca kr. over de tre år. Virksomhedsøkonomi A - Tysk A - Matematik B

12 Næstved Har du spørgsmål? Så kontakt rektor Peder Pedersen eller vicerektor Helle Romme i Næstved. Du er også velkommen til at kontakte studievejlederne. Spørg efter Lisbeth Vorbeck eller Ulrik Lynggaard.

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad hhx og htx det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære nyt - nyt - nyt htx i vordingborg Fra august 2012 Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt andet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere