Lely Lotus Spredere. innovators in agriculture

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lely Lotus Spredere. www.lely.com. innovators in agriculture"

Transkript

1 Lely Lotus Spredere innovators in agriculture

2 Fast greb om afgrøden Mere end bare til beskyttelse Alle sektioner er sikkert forbundet via drejepunkter. I kombination med sektioners støttestænger giver dette en ekseptionel stærk konstruktion. På denne måde går kørehastighederne og øget produktivitet hånd i hånd med bæredygtigheden. Den vådeste del af afgrøden kommer øverst Takket være positionen og formen af de unikke krogformede Lely tænder bliver afgrøden kastet højt op og langt bagud væk fra maskinen. Den våde del af afgrøden er tungest og bliver kastet længst væk, så den lander på toppen af den mere tørre afgrøde. Dette garanterer fremragende spredning og tørring. Unikt arbejdsresultat på grund af form og position Med deres unikke form og position har tænderne på Lely Lotus sprederne gennem årene vist, at de samler, flytter og kaster langt mere afgrøde end konkurrerende maskiner. Resultatet: En enestående kapacitets- og produktivitetsgevinst. 2

3 lely splendimo lely lotus Mere stabilitet = forøget arbejdsresultat Det er muligt at køre hurtigere med en spreder, der følger traktoren på en stabil måde. Af samme grund har den tre punktsophængte Lotus spreder en Stabilo styremekanisme med ikke færre end fire drejepunkter plus to forbindelsesstænger. En lignende funktion udføres af trækstangen på de bugserede spredere. Grovfoderets succes bestemmes af tørstofindholdet Tørstofindholdet påvirker i høj grad processerne til præservering og ensilering af grovfoder. Afgrøder, der er for våde, er følsomme for smørsyre, og hvis en afgrøde er for tør, er den svær at presse sammen, hvilket medfører reduceret foderindtagelse. I nogle situationer f. eks. med hø eller lufttørret hø er det afgørende, at afgrøden er ensartet med hensyn til tørstofindholdet. Når græsset først er skårlagt, er sprederen det redskab, der bevirker, at afgrøden får en ensartet tørreproces. Valget af spreder bør ikke være begrænset til maskinens arbejdspræstation. Eller sagt mere præcist: sprederen bør give mulighed for, at man kan reagere hurtigt i tilfælde af en ændret vejrsituation, så den er i stand til at opnå det ønskede tørstofindhold i afgrøden. Fleksibilitet eliminerer forurening Bevægelsen af de krogformede tænder og deres fleksibilitet bevirker, at græstørven ikke lider skade samt, at der ikke kommer jordforurening i græsset. Mindre beskadigelse af græstørven giver færre uønskede ukrudtsplanter, hurtigere genvækst og måske det vigtigste af alt et lavere indhold af uorganiske materialer (aske) i foderet. De unikke tænder på Lely Lotus sprederne giver præcist disse muligheder; takket være de specifikke krogformede tænder har disse maskiner gennem årene bevist, at de kan overkomme mindst 50 procent mere afgrøde end spredere med konventionelle tænder. Det er en kæmpe gevinst, hvad kapacitet angår; tænk blot på det potentielle udbytte! Under alle omstændigheder giver den bedre kontrol med tørstofindholdet et bedre høstresultat. 3

4 Du får det du fodrer med! Harvest results Hver dag malkes en million køer med Lelys robotmalkesystem, men det er ikke kun Astronauten, der gør robotmalkningen til en succes. Det gør vores medarbejderes viden og erfaring også, idet de hjælper landmændene med at opnå de bedste resultater med deres køer. Derfor ved vi bedre end nogen anden at grovfoder af god kvalitet er basis for succesen. Det giver god sundhed i besætningen, maksimal foderindtagelse og gør yderligere udgifter til kraftfoder og tilsætningsstoffer overflødige Høstningen af dit foder er begyndelsen til en god og effektiv mælke- og kødproduktion. 4

5 lely splendimo lely lotus 5

6 Perfekt foder takket være arbejdspræstation og ideelt Alt, hvad der skal gøres, er at samle det op Under arbejdet med at sprede skal alt afgrødematerialet løftes for at gøre det lettere at rive og sikre en jævnt fordelt tørreproces. Forurening med jord, gødning og gamle afgrøderester er komplet uacceptabelt. Der findes ingen spreder, der kan måle sig med Lelys krogformede tænder, når det kommer til tilpasningsevne og opsamlingskapacitet. Med sin trukne position og innovative design er Lelys krogformede tand langt mere fleksibel end konventionelle tænder. Tanden følger markens konturer, uden at den på nogen måde ødelægger græstørven eller forurener afgrøden. Lotussprederne kan justeres forover. Dette reducerer mellemrummet mellem rotorerne til et minimum og sikrer, at hele afgrøden spredes på en ensartet måde. Greb om afgrøden Lotusspredernes arbejdsgang er afgørende, hvis man vil opnå rettidig høst og optimal foderkvalitet. Udvalget af Lotus spredere er uovertruffent med hensyn til deres evne til at opnå dette med deres unikke krogformede tænder og ultimative driftssikkerhed. Med deres position og udformning har de krogformede tænder enestående kontrol over afgrøden og byder på uovertruffen kapacitet. Med hver rotoromdrejning kan Lelys spredere flytte ca. 50 procent mere afgrøde end spredere med konventionelle lige tænder. Sammen med deres robuste konstruktion er det derfor også muligt med højere fremkørselshastigheder. 6

7 lely splendimo lely lotus fremragende vendearbejde Lave pto-omdrejninger; en ekstra fordel Hvis spredearbejde udføres for aggressivt, kan tabet af afgrødemateriale ses øjeblikkeligt med alt det støv, der hvirvles op. Det hænger sammen med den virkning, sprederens tænder har på afgrøden. Afgørende faktorer er: tændernes rotationshastighed, deres position samt den mængde stål, der er i kontakt med afgrøden. Med den trukne tandposition får afgrødematerialet mere gradvist fart på end på de spredere, der har lige tænder. Tænderne arbejder ideelt med rpm på mellem 400 og 450. På grund af den krogformede tands specielle form bliver der mindre kontakt med afgrøden, men hvor rotorerne overlapper, bliver adskillelse af afgrødematerialet meget større, hvilket resulterer i en høj hastighed bagud. Den bedste tørring Jo større afstand afgrøden svæver i luften, jo bedre har rotationseffekten været. I sidste ende er våde afgrøder tungere end tørre afgrøder. De bliver derfor kastet længere væk og kommer til at hvile oven på den tørre afgrøde. Den dobbelt-krogformede tands position, den specielle vinkel tænderne har samt rotorernes stejle position sikrer en uovertruffen hastighed bagud og en god lang flyvetur for afgrøden. For yderligere at forstærke rotationsvirkningen er den øverste tand kortere end den nederste. Hastigheden på den mere tørre del af afgrøden, der ligger øverst, er lavere. Dette forøger yderligere forskellen i hastighed mellem den våde afgrøde og gør det endelige sprederesultat endnu bedre. 7

8 Effektiv spredning, uafhængig af rotorstørrelse Med deres unikke, krogede fingre har Lelys spredere den store fordel, at der kan anvendes et lille tryk mod jordbunden på grund af rivetændernes store fleksibilitet og arbejdsposition. Det betyder igen, at rotoren kan anbringes i en relativ stejl vinkel fremad under alle forhold, hvilket forbedrer resultatet af spredearbejdet. Mellemrummet mellem rotorerne, hvor rivetænderne ikke kan nå afgrøden, er derfor meget lille og gør det således muligt for rotorerne at arbejde i den korrekte spredevinkel! Selv med større rotorer garanteres derfor perfekt opsamling af afgrøden uden nogen negativ indflydelse på spredningen og rotationsvirkningen. Lange afgrøder En stor rotordiameter er en fordel i lange afgrøder, da omkredsen forøges. Dette giver tandarmen mere tid til at fordele græsset. Lotus 600 er et godt eksempel på en maskine, der er specielt velegnet til lange afgrøder. Sidespredning med en Lely Lotus spredning Ved spredearbejde langs markens kanter og langs grøfter justeres tænderne på den yderste rotor til den indvendige position. Tænderne på denne rotor vil så kaste græsset indad, væk fra kanten. Det er ensbetydende med, at markens kanter forbliver rene, og at græsset bliver perfekt fordelt. Andre måder at kantsprede på, f. eks. i en vinkelposition, medfører ujævn tørring på grund af strengdannelsen. Sammenligning sidespredning Lelys Lotus system. System med vinkelposition. 8

9 lely splendimo lely lotus Fleksible fingre garanterer rene afgrøder Sammenlignet med lige tænder bruges der kun ganske ringe kraft til at bøje dem. Det er endnu bedre for tænderne, hvis der anvendes en ganske lille spænding mod jorden, idet afgrøden derved opsamles mere effektivt, og rotorpositionen kan tilmed indstilles mere stejlt uden at det medfører forurening. Forurening Forurening (højt indhold af jord) undgås ved at indstille den korrekte arbejdshøjde. Hvis der arbejdes for dybt, eller hvis rotorerne har begrænset evne til at følge jordbunden, forårsager det ofte forurening med jord, indtørret gødning eller græsklumper i siloen. Det kan undgås ved korrekt indstilling af sprederen, fleksible fingre og ved at sikre sig, at man har et system, der hele tiden effektivt og ubegrænset er i stand til at følge jordbunden. Let at indstille Under skiftende arbejdsforhold er det imidlertid vigtigt, at spredevinklen og arbejdshøjden kan indstilles hurtigt og ubesværet. På Lotus-sprederne bliver spredevinklen indstillet ved at indstille kørehjulene. Det foretages let med en boltjustering ved kørehjulene i fem positioner. Arbejdshøjden indstilles derefter ved at justere længden på topstangen eller et drejehåndtag. Eliminering af afgrødetab Rotorerne på Lotus sprederne roterer med relativt lave omdrejninger. Derfor undgås tab af afgrøde. Desuden er den bugserede position af tænderne meget skånsom over for selv den mest tørre afgrøde. Ingen forsinkelser med afgrøde, der vikler sig om hjulene AWS-systemet, som modvirker, at afgrøden vikler sig om hjulene, er monteret på alle Lotus modellerne og er en højeffektiv teknik, der forhindrer græsset i at vikle sig om hjulene på sprederen. Græs, der falder ned fra hjulene, lander på en specielt formet kurve på hjulakslen, hvorefter det falder ned på jorden. 9

10 Lotus krogformet finger + stabilitet = hastighed Lelys Lotus spredere har langt højere kapacitet end konkurrerende maskiner. Det er i al væsentlighed på grund af Lelys krogformede finger og dens evne til hurtigt at tilpasse sig og dens evne til at flytte store græsmængder. Men det er ikke enden på historien. Selve fingeren skal nemlig også være i stand til at kunne arbejde ved høje kørehastigheder. 10

11 lely splendimo lely lotus Maskiner, der svejer ud Et hyppigt forekommende problem ved spredere, der kun har et drejepunkt og støddæmpere, der udsættes for slid, er, at de svejer ud. Ved hastigheder over 6 km/t har disse spredere en tilbøjelighed til at blive bragt ud af balance af ujævnheder på marken eller ved store forskelle i afgrødemængden. Det betyder, at det bliver nødvendigt at standse og derefter sætte i gang igen. Det er indlysende, at kapaciteten bliver alvorligt forringet derved. Stabilo garanteret høj kapacitet Stabilo de liftmonterede Lotus spredere har garanteret nonstop kapacitet og kender derfor ikke til dette problem, fordi de er fuldt kontrolleret af Stabilo styresystemet. I stedet for kun et drejepunkt er Lely sprederne udstyret med hele fire drejepunkter og to forbindelsesstænger. På grund af denne trekantskonstruktion skabes der et teoretisk drejepunkt halvvejs langs traktoren. Længden på Stabilo styremekanismens arm er derfor større, og derfor har styremekanismen altid fuld kontrol over sprederen. Sprederen kan ikke sveje ud, selv under dårlige afgrøde- eller markforhold. Samtidig sørger de fire drejepunkter og de to forbindelsesarme for, at sprederen altid følger traktoren perfekt i kurver eller ved kørsel på forageren. Lotus bugserede modeller De bugserede Lotus spredere har ikke Stabilo styremekanismen påmonteret, men trækstangen på disse modeller udfører samme funktion. Chassisets design sikrer, at sprederen bliver på plads og ikke svejer ud ved fremadrettet kørsel i høj hastighed. Specielt låsesystem For at forøge sprederens holdbarhed samt gøre arbejdet lettere for traktorføreren har Stabilo styremekanismen et specielt låsesystem påmonteret. Lotus sprederen bliver øjeblikkeligt fastlåst i sin position, når den løftes. Så snart den atter sænkes, og sprederen rører jorden, åbner låsen øjeblikkeligt. 11

12 Lely Lotus holdbar, kraftig konstruktion, der sikrer lang levetid og en høj brugtværdi Det er almindeligt kendt, at Lotus sprederne har en særdeles høj brugtværdi. Det skyldes ikke bare den uovertrufne kapacitet, som maskinerne er kendt for, men også deres meget holdbare konstruktion. Lotus sprederne har et enestående driftssikkert drevsystem, som er blevet konstant forbedret i de seneste år, samt en velgennemtænkt rammekonstruktion. Kraftig drivline Både de bugserede og de liftophængte spredere har driftssikre og gennemprøvede drevsystemer. Drejepunkterne er alle indbygget i kraftige, støbte huse. Drivlinen danner bro over disse drejepunkter med vidvinkel akselforbindelser. Vidvinkelakslerne sikrer, at sprederen kan rotere i alle positioner. Disse aksler kræver ganske ringe vedligeholdelse. Smøreniplerne er let tilgængelige, da de alle sidder på ydersiden. Ekstra kraftig drivline Lotus 600, 900 og 1020 har ekstra kraftig drivline, fordi disse spredere er udstyret med otte elementer på en linie eller som ved Lotus 600 er påmonteret rotorer med otte rivetandsarme. Med dette ekstra kraftige drev bliver den ultimative krafttransmission større. Som følge heraf roterer drivakslerne med dobbelt universelle koblinger med dobbelt rpm, hvilket halverer belastningen. Drejepunkterne er ekstra kraftige og forsynet med hærdede bøsninger. Ikke bare en tilfældig beskyttelsesramme... Alle sektioner er forbundet med hinanden på linie med drivlinen. Sammen med trapezstængerne i sektionerne giver dette en særdeles stærk konstruktion. Høj fremadgående hastighed kan derfor kombineres med driftssikkerhed, og Lely holder længere end nogen anden maskine på markedet. Fleksibel fingermontering Den specielle måde at montere Lelys krogede fingre på beskytter rivetænderne imod metaltræthed, fordi man undgår stress i materialet. Den specielle clip-on montering holder ganske enkelt fingeren i den korrekte position, mens to bøsninger i spolerne holder fingeren sikkert på plads. Således bruger den fleksible, krogede finger hele spolen til de mange bevægelser, som fingeren foretager. Fastgørelse af rivetænderne med bolte giver en hel del ekstra stress og medfører uvægerligt brækkede fingre. Dette problem kan delvist løses ved at bruge tykkere og derfor mindre fleksible fingre. Den specielle og unikke påsætningsmetode sikrer, at Lelys fingre er tynde og fleksible! 12

13 lely splendimo lely lotus Vores erfaring kan ikke købes. Derfor får du den gratis! Du arbejder med vores maskiner udendørs ofte under forhold, der i høj grad påvirkes af jord, vejr og andre faktorer, og dette giver nye udfordringer hver eneste dag, såsom at man kører hen over en stor sten i græsset eller et stykke træ, netop som du opdager, at det er ved at trække op til tordenvejr. Hvis du løber ind i et problem, som selv ikke en Lely-maskine kan klare, er det vigtigt, at ethvert nedbrud, der skyldes ødelagte dele, bliver begrænset til et absolut minimum. Det er derfor, at vores forhandlere er forberedt på at reagere hurtigt, så dit arbejde kan genoptages så hurtigt som muligt. De ligger inde med de vigtigste reservedele og råder over den nødvendige erfaring til at få den pågældende maskine til at fungere optimalt igen. Desuden kan de trække på hjælp fra Lely-organisationen syv dage om ugen. Så, at beslutte sig for Lely medfører mere end bare at vælge en maskine. Vi sørger for, at du får en smidig og nem høst af dit grovfoder. 13

14 14

15 lely splendimo lely lotus 15

16 Lely Lotus Stabilo Combi 16

17 lely splendimo lely lotus Lely Lotus Stabilo De liftmonterede Lotus modeller leveres i en bred vifte af størrelser, som passer til de fleste mælkeproducenter. Stabilo styresystemet sikrer en stabil maskine under arbejdet, også i hjørnerne. Holdbarhed og kapacitet er garanteret. Tekniske specifikationer LOTUS (+) 900(+) Arbejdsbredde (m) 5,20 6,00 6,75 7,70 9,00 Vægt (kg) Effektbehov (kw) Antal rivetandsarme 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 6 (7) 8 x 5 (6) Ophængskategori II II II II II Lely Lotus Unikke spredere med seks eller otte sprederotorer og monteret på Lely transportrammen. Denne kraftige konstruktion sikrer den gode evne til at følge jordbunden samt stabilitet og kapacitet gennem hele spredearbejdet. Under transport, bærer og støtter transportrammen hele sprederen. Profi-modellen har et specielt dobbeltgeardrev og liftarmeophæng. Tekniske specifikationer LOTUS 770 P 900 P 900 Profi Profi 1250 Profi Profi Arbejdsbredde (m) 7,70 9,00 9,00 10,20 10,20 12,50 15,00 15,00 Vægt (kg) Effektbehov (kw) Antal rivetandsarme 6 x 6 8 x 6 8 x 6 8 x 7 8 x 7 10 x 7 12 x 7 12 x 7 Ophængskategori trækstang trækstang II trækstang II II trækstang II Lely Lotus Combi De specielle Lotus Combi spredere med to eller fire sprederotorer, er et meget effektivt koncept for både spredning og rivning, med en og samme maskine. Til rivning monteres der strengskærmene, som foldes ned, og rivetandspositionen ændres. Tekniske specifikationer LOTUS 300 Combi 600 Stabilo Combi Arbejdsbredde (m) 3,00 6,00 Vægt (kg) Effektbehov (kw) Antal rivetandsarme 2 x 8 4 x 8 Ophængskategori II II 17

18 Lely Lotus Stabilo Et godt spredearbejde giver dig kontrol over tørreprocessen med en ensartet afgrøde. Det er altafgørende med en kraftig arbejdsfunktion, og det er ikke kun et spørgsmål om arbejdsbredde. Når det kommer til stykket, kan Lelys krogformede tænder bearbejde 1,5 gange så meget græs som spredere med lige fingre. Det er ensbetydende med, at der kan opnås et enormt arbejdsresultat selv med en relativ lille tre punktsophængt spreder. Lely Lotus Stabilo er blevet godt gennemprøvet i adskillige år, og med det store udvalg i størrelser kan alle gårde fra små til store drage fordele af Lely Lotus Stabilos uovertrufne egenskaber. En Lotus Stabilo er garanti for optimal foderkvalitet, stor arbejdspræstation og tidløshed. 18

19 lely splendimo lely lotus Krogformede tænder + Stabilo = maksimal arbejdspræstation Med den unikke konstruktion af Lelys krogformede tænder er sprederne i stand til at blive brugt ved hastigheder på over 15 km/t. Alle Lotusspredere er bygget til og konstrueret til at gøre dette muligt. Især de tre-punktophængte spredere drager særlig fordel af det berømte Stabilo-styrekoncept, der sikrer optimal stabilitet også ved høje fremkørselshastigheder. Fire drejepunkter sikrer fuld kontrol De tre-punktophængte Lotusspredere styres 100 procent af Stabilo styremekanismen. Denne består af fire drejepunkter og to forbindelsesstænger. Den resulterende trapez-konfiguration betyder, at maskinen altid styrer mod midten af traktoren, og samtidig giver den ikke plads for, at maskinen kan sveje ud mod siden. Let at manøvrere rundt i sving De fire drejepunkter og de to forbindelsesstænger på Stabilostyremekanismen sikrer, at maskinen følger traktoren i sporet, også i sving og på forageren. Med sit intelligente design klarer sprederen alle sving uden vanskeligheder, og uden at hjulene vrikker, også når den arbejder på skråninger. Låses øjeblikkeligt, når den løftes Når maskinen løftes, låses den automatisk i sin eksisterende position. Det forhindrer sprederen i at søge den centrale position med et stød og dermed forøger den traktorførerens komfort, forlænger maskinens levetid og undgår manglende stabilitet på skråninger. Sikker og effektiv transport Alle Lotussprederne foldes sammen til transportposition via en dobbeltvirkende hydraulikcylinder. Dette giver en transportbredde på 3 m. Lotus 675 og 770 modellerne har ekstra støtte og låsesystemer, der sikrer sikker transport. På grund af sprederpositionen under transport og de innovative sektioner kan selv traktorer med de største baghjul anvendes. 19

20 Specielt låsesystem Umiddelbart efter maskinen bliver løftet, låses den fast. Plads til brede dæk Den nye konstruktion af beskyttelseskonsol gør det muligt for selv de største traktorer at klare skarpe sving. Altid stabil Selv når den arbejder under unormale afgrøde- eller markforhold kan sprederen ikke sveje ud. Lely Lotus 900 Stabilo kompakt under transport For at være sikker på, at ydre rotorer kan foldes ind så kompakt som det er muligt, er der blevet udviklet et specielt drivelement, hvormed de ydre rotorer foldes rundt omkring en drivaksel. På grund af den særlige vinkel på denne aksel, er sprederen på linie, når den er i drift, hvorimod rotorerne står bag hinanden under sammenfoldningen. Den mindste spreder med tre punktsophæng Lotus 300 er en tre-punktsophængt spreder med to rotorer og er den eneste Lely spreder, der ikke omfattes af Stabilo styremekanismen. Lige som sin større broder Lotus 600 kan denne spreder også anvendes som en kombimaskine, der både kan sprede og rive. De fire rotorer er driftssikre arbejdsheste Der er to tre-punktsophængte modeller med fire rotorer, hvoraf Lotus 520 Stabilo med seks rivetandsarme pr. rotor er den smalleste med sine 5,20 m arbejdsbredde. Når den er foldet sammen til transport, har Lotus 520 en samlet bredde på 2,55 m. Lotus 600 Stabilo har en arbejdsbredde på 6 m og er udstyret med en særlig kraftig drivline. Sprederen har store rotorer, hver udstyret med otte rivetandsarme. Med sin kraftige konstruktion og store evne til at flytte afgrøder er Lotus 600-modellen det bedste valg til spredning af langstråede og tunge afgrøder. Se på side 32, hvor der er flere oplysninger om Lotus 600 Stabilo som kombimodel. Højtydende spredere med seks rotorer Lotus 675 har en arbejdsbredde på 6,75 m og er udstyret med de mindste rotorer i Lotus serien. Rotorerne på Lotus 770 og 770 Plus modellerne har større diameter. Begge modeller har en arbejdsbredde på 7,70 m. Rotorerne på Plusmodellen har syv rivetandsarme i stedet for seks. Den største spreder med otte rotorer Lely Lotus 900 Stabilo rummer det bedste fra to verdener. En liftophængt spreder med en arbejdsbredde på 9,00 m. På samme måde som med de bugserede spredere har denne Stabilo model de forbundne sikkerhedsrammer foran drivlinen, som giver ekstra stabilitet og holdbarhed. Større gear gør denne drivline egnet til de otte rotorer ved at få drivakslen til at rotere hurtigere og overføre mere kraft. Rotorerne på Plus-modellen er udstyret med seks i stedet for fem rivetandsarme. Mindre afstand mellem rivearmene er en fordel, når der arbejdes i lette afgrøder. 20

21 lely lotus Tekniske specifikationer LOTUS Stabilo Arbejdsbredde (m) 5,20 6,00 6,75 7,70 9,00 Antal rotorer 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 7 8 x 5 8 x 6 x rivetandsarme Vægt (kg) Effektbehov (kw/hk) 40/55 44/60 48/65 55/75 73/100 Transportbredde (m) 2,55 3,00 2,80 2,95 2,95 Transportlængde (m) 2,20 2,00 2,20 2,20 2,20 Transporthøjde (m) 2,60 2,80 3,30 3,65 3,36 Spredevinkel (ca.) Vinkelindstilling fem positioner under rotor Højdeindstilling topstangen Ophængskategori II Hydrauliktilslutninger 1 x DV med flydestilling Rotordæk 4 x 16/6.9-8 (6 ply) 6 x 16/6.9-8 (6-ply) 8 x 16/6.9-8 (6-ply) PTO-hastighed (rpm) (maks. 540) Kørehastighed fremad maks. 15 (km/t) Stabilo headstock S S S S S S S Beskyttelse mod S S S S S S S overbelastning Lys O O O O O O O S = Standard / O = Tilbehør / X = Fås ikke til denne maskine Skårlæggere 2,00 m Skårlæggere 2,40 m Skårlæggere 2,80 m Skårlæggere 3,20 m Lotus 520 Lotus 600 Lotus 675 Lotus 770 Lotus 900 Spredning af skår Hvis skårlægning finder sted uden bredspredningssystem, er det vigtigt, at bredden af sprederen passer til skårlægningsbredden. Den store fordel ved Lely sprederen er, at det er mindre vigtigt, at skåret kommer til at ligge præcist mellem to rotorer. De krogformede fingre har stadig tilstrækkelig kapacitet til at sprede afgrøden effektivt. Det er derfor muligt at sprede tre skår fra en 240-skårlægger med en Lotus 600. På tabellen kan du klart se, hvilken spreder der er den bedst egnede til din skårlægger. 21

22 Lely Lotus Da Lely introducerede disse maskiner, udviste virksomheden deres helt eget syn på fremtidens spredere. Denne fremgangsmåde er én af grundene til, at Lotus-sprederne er forblevet nummer 1 helt frem til i dag når det drejer sig om kapacitet og kvalitet af vendearbejdet. De erfaringer, der er indvundet med Lotus-modellerne 1325 og 1020 siden 1997, har dannet baggrund for konceptet med dette udvalg af Lotus bugserede spredere. Som følge heraf bliver disse maskiner fremtrædende, når det drejer sig om nem styring, holdbarhed og arbejdspræstation. 22

23 lely splendimo lely lotus Trækbommens længde er længere end halvdelen af sprederens arbejdsbredde, og derfor ligesom med Stabilo headstock er udsvejning af maskinen forhindret. Lotus hovedramme afgørende for transport og arbejde De bugserede Lotus spredere er unikke på grund af konstruktionen af den bugserede bæreramme. Den lange bæreramme forbinder sprederen med traktoren og fungerer som en transportramme. På marken kører rammen på brede dæk, som sidder foran rotorerne, så rotorerne kan bevæge sig frit og ikke hæmmes af løftede hjul eller andre transportløsninger. Under spredearbejdet fungerer transporthjulene som højdehjul for rotorrammerne. Hjulene sidder tæt ved rotorrammerne og garanterer derfor konstant arbejdshøjde. Ideel evne til at følge hvilken som helst jordbund Sammenkoblingen af rotorrammerne med transportrammen er lavet på en sådan måde, at spredevinklen og arbejdshøjden altid forbliver konstant. De flydende rotorrammer har al den plads, de behøver, for at følge markens konturer helt perfekt, og de skal ikke bære vægten af en løftet bugseret transportramme. Både rotorer og drivline har rigelig plads til at følge jordbunden perfekt. Ekseptionelt manøvredygtig på forageren Alle bugserede Lely Lotus spredere er unikke i deres manøvredygtighed på forageren. Selv om maskinen normalt forbliver på jorden, er det særdeles let at hæve og sænke den. Ideel til mindre, skrånende marker og hurtig i transporten til den næste mark. Det tager ingen tid at udnytte den mere end rigelige frigang! Det bedste transportsystem hurtigt såvel som stabilt På grund af den bugserede ramme og den robuste trækstang, kan de bugserede Lotus spredere foldes ekstremt kompakt sammen parallelt med trækstangen. Derved opnås en lav transporthøjde og samtidigt et bemærkelsesværdigt lavt tyngdepunkt. Hurtig og sikker transport er derfor garanteret. Lysanlæg og skilte er en del af standardudstyret på disse maskiner. Nem position på forageren. 23

24 Lely Lotus 770 P en imponerende arbejdpræstation med en mindre traktor Lotus 770 P er et enkelt koncept med samme drev som den gennemprøvede og testede Lotus 770 Stabilo med seks rotorer, hver med seks rivetandsarme, kombineret med bærerammen fra Lotus 900 og Lotus 770 P er perfekt til kvægavlere, som gerne vil kunne bearbejde et relativt stort areal med en forholdsvis lille traktor. Den nemme foragerposition gør sprederen særdeles velegnet til små marker. Godt gennemtænkt hydrauliksystem Betjeningen af 770 P er et fornemt eksempel på innovativ tænkning, fordi hele sprederen kan faktisk betjenes med en dobbeltvirkende hydraulikfunktion. Både løftet til foragerpositionen og udfoldning af sprederen kan udføres med den samme joystick. Transportposition For at garantere driftssikkerhed er sprederen fuldt støttet af hovedrammen under transport. Lysanlæg og sikkerhedsskilte er en del af standardudstyret. Indstilling af arbejdshøjden 770 P har en bolt-og-hul anordning til justering af arbejdshøjden. Til en nem indstilling kan man bruge det roterende støtteben i udfoldet position til at løfte sprederen en smule. 24

25 lely splendimo lely lotus Lely Lotus 900 og 1020 enkle og dog stærke maskiner, der garanterer stor arbejdspræstation Begge spredere er udstyret med otte rotorer og fås i forskellige versioner og modeller med forskellige koblinger og arbejdshøjdeindstillinger. Let at indstille arbejdsdybden med drejehåndtaget Lotus 900 og 1020 er udstyret med et drejehåndtag til højdeindstillingen. Man kan således anvende forskellige traktorer med store forskelle i trækstangshøjden eller til markforhold, der varierer meget. Med dette drejehåndtag er det muligt at indstille hele maskinen trinløst på ingen tid. Montering Det er altid let at til- og frakoble de bugserede Lotus spredere. Lotus 770 P, 900 og 1020 har en justerbar støttefod, så det er let at indstille den korrekte højde til traktorens trækstang. 900 Profi og 1020 Profi modellerne er koblet parallelt til trækstangen, så det er tilstrækkeligt at sænke støttefoden. Arbejdsdybden indstilles ved hjælp af bolte. Trinløs indstilling med drejehåndtag. 25

26 Lely Lotus Profi med unikt styreanordning Lotus 900 og Lotus 1020 fås som Profi modeller. Sprederne er i standardudgaven udstyret med et drejehåndtag og specielt ophæng. Store fordele ved dette ophæng: sprederen bliver 1 m kortere, og da drejepunktet er flyttet bagud, arbejder den meget tæt på køresporet bag traktoren. Dette sidste forhold er specielt bekvemt i situationer, hvor der kun er minimal plads at manøvrere på. 26

27 lely splendimo lely lotus Lely Lotus 1250 Profi en kompakt bugseret spreder med usædvanlig høj kapacitet Med Lotus 1250 Profi har Lely lukket hullet mellem spredere på 10,20 m og 15,00 m ved at kombinere det bedste fra begge spredere. Denne spreder har en arbejdsbredde på 12,50 m og er udstyret med ti rotorer, hver med syv rivetandsarme. Resultatet er en ligetil maskine med en stor arbejdsbredde og ekstremt høj kapacitet. Lely Lotus 1250 Profi er en ligetil maskine med en stor arbejdsbredde og ekstrem høj kapacitet. Bedre styring En lang trækstang sikrer stabilitet, mens hovedrammens hjul opnår en nøjagtig arbejdsdybde ved hjælp af arbejdshåndtaget. Profi-koblingen på Lotus 1250 har bragt sprederens rotationsmidte længere tilbage på trækstangen, hvilket sikrer nem manøvrering af maskinen. Under transport fungerer trækstangen som holder af sprederen. Ubegrænset evne til at følge jordbunden forøger anvendeligheden Beskyttelsesrammerne øger drevlinens stabilitet uden at kompromittere terræntilpasning, hvilket garanterer perfekt ren afgrødeopsamling og spredning. Transport til arbejdsstilling Lotus 1250 Profi kan hurtigt og nemt foldes ud ved hjælp af traktorens hydraulik. Stabil konstruktion og lav transportbredde sikrer komfortabel vejtransport. 27

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Vector Automatisk fodringssystem Fleksibel fodring med friskt foder www.lely.com innovators in agriculture Vi vil gerne gøre din bedrift mere bæredygtig og fornøjelig for dig og for fremtidige generationer

Læs mere

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF SALG AF MASKINER I MERE END 75 år PRODUKT KATALOG Stenderup 2014 STENDERUP INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Velkommen til Stenderup... 3 Service & Reservedele... 4 Trioliet & TFM.... 6 Trioliet

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere

ZX To-i-én læssevogne

ZX To-i-én læssevogne ZX To-i-én læssevogne www.krone.de KRONE ZX Læsse- og snittervogne Øverste forsmæk kan klappes ned hydraulisk EasyFlow pickup uden kulissestyring Kraftig snitte- og indføringsrotor med Hardox belagte tænder

Læs mere

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013 2 / 2013 FARM FORUMCase IH Magasinet Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 1 Vi sætter standarden for Efficient Power, de andre har

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Toyota Material Handling Produktprogram

Toyota Material Handling Produktprogram Toyota Material Handling Produktprogram Gaffeltruck, service og løsninger www.toyota-forklifts.eu Stronger together Toyota Material Handling Europe (TMHE) er den europæiske del af Toyota Material Handling

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Fendt 300 Vario 310 311 312 313

Fendt 300 Vario 310 311 312 313 2015 Fendt 300 Vario 310 311 312 313 2 En model til flere generationer. 3 Den nye Fendt 300 Vario. Ja. 300 serien har forenet generationers erfaring med kravene om den højeste kvalitet og ydeevne. Uanset

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O

NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O T5OOO. PERFEKT SAMSPIL MELLEM GENNEMFØRT TEKNOLOGI OG MODERNE DESIGN Monteret med New Holland NEF Tier 3 miljøgodkendte intercooler motorer, kombinerer New

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere FarmTest - Kvæg nr. 16-2003 Strømaskiner og halmspredere 2 Strømaskiner og halmspredere Strømaskiner og halmspredere Af konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

AGCO NYT. Fendt 300 Vario #1 2012. Nu med brændstofbesparende SCR teknologi. Massey Ferguson kampagne: DEN RIGTIGE TRAKTOR TIL DEN RIGTIGE PRIS

AGCO NYT. Fendt 300 Vario #1 2012. Nu med brændstofbesparende SCR teknologi. Massey Ferguson kampagne: DEN RIGTIGE TRAKTOR TIL DEN RIGTIGE PRIS AGCO NYT #1 2012 Fendt 300 Vario Nu med brændstofbesparende SCR teknologi Massey Ferguson kampagne: DEN RIGTIGE TRAKTOR TIL DEN RIGTIGE PRIS Massey Ferguson og Fendt BRUGERKURSER gør hverdagen nemmere

Læs mere

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Omkostningsreduktion ved horisontal transport Rejsen igennem forsyningskæden fra fabrik til slutbruger kan være lang, idet varer flyttes flere gange

Læs mere

Linde MAGASINET. Ny salgsafdeling. Kunststof-Kemi Skandinavia. Wavin. Ny Linde reachtruck. Skanlog. DFDS Terminalen København. Hydro Aluminium Tønder

Linde MAGASINET. Ny salgsafdeling. Kunststof-Kemi Skandinavia. Wavin. Ny Linde reachtruck. Skanlog. DFDS Terminalen København. Hydro Aluminium Tønder Linde MAGASINET APRIL 2013 / 31. UDGAVE Ny salgsafdeling Kunststof-Kemi Skandinavia Wavin Ny Linde reachtruck Skanlog DFDS Terminalen København Hydro Aluminium Tønder NCN minitraktor Læs mere inde i bladet...

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Jasopels. Katalog 2013

Jasopels. Katalog 2013 Jasopels Katalog 2013 Indhold 15 34 49 56 64 26 3 Tiderne er gunstige 5 Tråd 6 Redekasser 8 Beslag og fittings 12 Minkhaller 21 Vandingsanlæg 23 Udmugningssystemer 24 Service 25 Farm Manager 26 Artikel

Læs mere