Lely Lotus Spredere. innovators in agriculture

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lely Lotus Spredere. www.lely.com. innovators in agriculture"

Transkript

1 Lely Lotus Spredere innovators in agriculture

2 Fast greb om afgrøden Mere end bare til beskyttelse Alle sektioner er sikkert forbundet via drejepunkter. I kombination med sektioners støttestænger giver dette en ekseptionel stærk konstruktion. På denne måde går kørehastighederne og øget produktivitet hånd i hånd med bæredygtigheden. Den vådeste del af afgrøden kommer øverst Takket være positionen og formen af de unikke krogformede Lely tænder bliver afgrøden kastet højt op og langt bagud væk fra maskinen. Den våde del af afgrøden er tungest og bliver kastet længst væk, så den lander på toppen af den mere tørre afgrøde. Dette garanterer fremragende spredning og tørring. Unikt arbejdsresultat på grund af form og position Med deres unikke form og position har tænderne på Lely Lotus sprederne gennem årene vist, at de samler, flytter og kaster langt mere afgrøde end konkurrerende maskiner. Resultatet: En enestående kapacitets- og produktivitetsgevinst. 2

3 lely splendimo lely lotus Mere stabilitet = forøget arbejdsresultat Det er muligt at køre hurtigere med en spreder, der følger traktoren på en stabil måde. Af samme grund har den tre punktsophængte Lotus spreder en Stabilo styremekanisme med ikke færre end fire drejepunkter plus to forbindelsesstænger. En lignende funktion udføres af trækstangen på de bugserede spredere. Grovfoderets succes bestemmes af tørstofindholdet Tørstofindholdet påvirker i høj grad processerne til præservering og ensilering af grovfoder. Afgrøder, der er for våde, er følsomme for smørsyre, og hvis en afgrøde er for tør, er den svær at presse sammen, hvilket medfører reduceret foderindtagelse. I nogle situationer f. eks. med hø eller lufttørret hø er det afgørende, at afgrøden er ensartet med hensyn til tørstofindholdet. Når græsset først er skårlagt, er sprederen det redskab, der bevirker, at afgrøden får en ensartet tørreproces. Valget af spreder bør ikke være begrænset til maskinens arbejdspræstation. Eller sagt mere præcist: sprederen bør give mulighed for, at man kan reagere hurtigt i tilfælde af en ændret vejrsituation, så den er i stand til at opnå det ønskede tørstofindhold i afgrøden. Fleksibilitet eliminerer forurening Bevægelsen af de krogformede tænder og deres fleksibilitet bevirker, at græstørven ikke lider skade samt, at der ikke kommer jordforurening i græsset. Mindre beskadigelse af græstørven giver færre uønskede ukrudtsplanter, hurtigere genvækst og måske det vigtigste af alt et lavere indhold af uorganiske materialer (aske) i foderet. De unikke tænder på Lely Lotus sprederne giver præcist disse muligheder; takket være de specifikke krogformede tænder har disse maskiner gennem årene bevist, at de kan overkomme mindst 50 procent mere afgrøde end spredere med konventionelle tænder. Det er en kæmpe gevinst, hvad kapacitet angår; tænk blot på det potentielle udbytte! Under alle omstændigheder giver den bedre kontrol med tørstofindholdet et bedre høstresultat. 3

4 Du får det du fodrer med! Harvest results Hver dag malkes en million køer med Lelys robotmalkesystem, men det er ikke kun Astronauten, der gør robotmalkningen til en succes. Det gør vores medarbejderes viden og erfaring også, idet de hjælper landmændene med at opnå de bedste resultater med deres køer. Derfor ved vi bedre end nogen anden at grovfoder af god kvalitet er basis for succesen. Det giver god sundhed i besætningen, maksimal foderindtagelse og gør yderligere udgifter til kraftfoder og tilsætningsstoffer overflødige Høstningen af dit foder er begyndelsen til en god og effektiv mælke- og kødproduktion. 4

5 lely splendimo lely lotus 5

6 Perfekt foder takket være arbejdspræstation og ideelt Alt, hvad der skal gøres, er at samle det op Under arbejdet med at sprede skal alt afgrødematerialet løftes for at gøre det lettere at rive og sikre en jævnt fordelt tørreproces. Forurening med jord, gødning og gamle afgrøderester er komplet uacceptabelt. Der findes ingen spreder, der kan måle sig med Lelys krogformede tænder, når det kommer til tilpasningsevne og opsamlingskapacitet. Med sin trukne position og innovative design er Lelys krogformede tand langt mere fleksibel end konventionelle tænder. Tanden følger markens konturer, uden at den på nogen måde ødelægger græstørven eller forurener afgrøden. Lotussprederne kan justeres forover. Dette reducerer mellemrummet mellem rotorerne til et minimum og sikrer, at hele afgrøden spredes på en ensartet måde. Greb om afgrøden Lotusspredernes arbejdsgang er afgørende, hvis man vil opnå rettidig høst og optimal foderkvalitet. Udvalget af Lotus spredere er uovertruffent med hensyn til deres evne til at opnå dette med deres unikke krogformede tænder og ultimative driftssikkerhed. Med deres position og udformning har de krogformede tænder enestående kontrol over afgrøden og byder på uovertruffen kapacitet. Med hver rotoromdrejning kan Lelys spredere flytte ca. 50 procent mere afgrøde end spredere med konventionelle lige tænder. Sammen med deres robuste konstruktion er det derfor også muligt med højere fremkørselshastigheder. 6

7 lely splendimo lely lotus fremragende vendearbejde Lave pto-omdrejninger; en ekstra fordel Hvis spredearbejde udføres for aggressivt, kan tabet af afgrødemateriale ses øjeblikkeligt med alt det støv, der hvirvles op. Det hænger sammen med den virkning, sprederens tænder har på afgrøden. Afgørende faktorer er: tændernes rotationshastighed, deres position samt den mængde stål, der er i kontakt med afgrøden. Med den trukne tandposition får afgrødematerialet mere gradvist fart på end på de spredere, der har lige tænder. Tænderne arbejder ideelt med rpm på mellem 400 og 450. På grund af den krogformede tands specielle form bliver der mindre kontakt med afgrøden, men hvor rotorerne overlapper, bliver adskillelse af afgrødematerialet meget større, hvilket resulterer i en høj hastighed bagud. Den bedste tørring Jo større afstand afgrøden svæver i luften, jo bedre har rotationseffekten været. I sidste ende er våde afgrøder tungere end tørre afgrøder. De bliver derfor kastet længere væk og kommer til at hvile oven på den tørre afgrøde. Den dobbelt-krogformede tands position, den specielle vinkel tænderne har samt rotorernes stejle position sikrer en uovertruffen hastighed bagud og en god lang flyvetur for afgrøden. For yderligere at forstærke rotationsvirkningen er den øverste tand kortere end den nederste. Hastigheden på den mere tørre del af afgrøden, der ligger øverst, er lavere. Dette forøger yderligere forskellen i hastighed mellem den våde afgrøde og gør det endelige sprederesultat endnu bedre. 7

8 Effektiv spredning, uafhængig af rotorstørrelse Med deres unikke, krogede fingre har Lelys spredere den store fordel, at der kan anvendes et lille tryk mod jordbunden på grund af rivetændernes store fleksibilitet og arbejdsposition. Det betyder igen, at rotoren kan anbringes i en relativ stejl vinkel fremad under alle forhold, hvilket forbedrer resultatet af spredearbejdet. Mellemrummet mellem rotorerne, hvor rivetænderne ikke kan nå afgrøden, er derfor meget lille og gør det således muligt for rotorerne at arbejde i den korrekte spredevinkel! Selv med større rotorer garanteres derfor perfekt opsamling af afgrøden uden nogen negativ indflydelse på spredningen og rotationsvirkningen. Lange afgrøder En stor rotordiameter er en fordel i lange afgrøder, da omkredsen forøges. Dette giver tandarmen mere tid til at fordele græsset. Lotus 600 er et godt eksempel på en maskine, der er specielt velegnet til lange afgrøder. Sidespredning med en Lely Lotus spredning Ved spredearbejde langs markens kanter og langs grøfter justeres tænderne på den yderste rotor til den indvendige position. Tænderne på denne rotor vil så kaste græsset indad, væk fra kanten. Det er ensbetydende med, at markens kanter forbliver rene, og at græsset bliver perfekt fordelt. Andre måder at kantsprede på, f. eks. i en vinkelposition, medfører ujævn tørring på grund af strengdannelsen. Sammenligning sidespredning Lelys Lotus system. System med vinkelposition. 8

9 lely splendimo lely lotus Fleksible fingre garanterer rene afgrøder Sammenlignet med lige tænder bruges der kun ganske ringe kraft til at bøje dem. Det er endnu bedre for tænderne, hvis der anvendes en ganske lille spænding mod jorden, idet afgrøden derved opsamles mere effektivt, og rotorpositionen kan tilmed indstilles mere stejlt uden at det medfører forurening. Forurening Forurening (højt indhold af jord) undgås ved at indstille den korrekte arbejdshøjde. Hvis der arbejdes for dybt, eller hvis rotorerne har begrænset evne til at følge jordbunden, forårsager det ofte forurening med jord, indtørret gødning eller græsklumper i siloen. Det kan undgås ved korrekt indstilling af sprederen, fleksible fingre og ved at sikre sig, at man har et system, der hele tiden effektivt og ubegrænset er i stand til at følge jordbunden. Let at indstille Under skiftende arbejdsforhold er det imidlertid vigtigt, at spredevinklen og arbejdshøjden kan indstilles hurtigt og ubesværet. På Lotus-sprederne bliver spredevinklen indstillet ved at indstille kørehjulene. Det foretages let med en boltjustering ved kørehjulene i fem positioner. Arbejdshøjden indstilles derefter ved at justere længden på topstangen eller et drejehåndtag. Eliminering af afgrødetab Rotorerne på Lotus sprederne roterer med relativt lave omdrejninger. Derfor undgås tab af afgrøde. Desuden er den bugserede position af tænderne meget skånsom over for selv den mest tørre afgrøde. Ingen forsinkelser med afgrøde, der vikler sig om hjulene AWS-systemet, som modvirker, at afgrøden vikler sig om hjulene, er monteret på alle Lotus modellerne og er en højeffektiv teknik, der forhindrer græsset i at vikle sig om hjulene på sprederen. Græs, der falder ned fra hjulene, lander på en specielt formet kurve på hjulakslen, hvorefter det falder ned på jorden. 9

10 Lotus krogformet finger + stabilitet = hastighed Lelys Lotus spredere har langt højere kapacitet end konkurrerende maskiner. Det er i al væsentlighed på grund af Lelys krogformede finger og dens evne til hurtigt at tilpasse sig og dens evne til at flytte store græsmængder. Men det er ikke enden på historien. Selve fingeren skal nemlig også være i stand til at kunne arbejde ved høje kørehastigheder. 10

11 lely splendimo lely lotus Maskiner, der svejer ud Et hyppigt forekommende problem ved spredere, der kun har et drejepunkt og støddæmpere, der udsættes for slid, er, at de svejer ud. Ved hastigheder over 6 km/t har disse spredere en tilbøjelighed til at blive bragt ud af balance af ujævnheder på marken eller ved store forskelle i afgrødemængden. Det betyder, at det bliver nødvendigt at standse og derefter sætte i gang igen. Det er indlysende, at kapaciteten bliver alvorligt forringet derved. Stabilo garanteret høj kapacitet Stabilo de liftmonterede Lotus spredere har garanteret nonstop kapacitet og kender derfor ikke til dette problem, fordi de er fuldt kontrolleret af Stabilo styresystemet. I stedet for kun et drejepunkt er Lely sprederne udstyret med hele fire drejepunkter og to forbindelsesstænger. På grund af denne trekantskonstruktion skabes der et teoretisk drejepunkt halvvejs langs traktoren. Længden på Stabilo styremekanismens arm er derfor større, og derfor har styremekanismen altid fuld kontrol over sprederen. Sprederen kan ikke sveje ud, selv under dårlige afgrøde- eller markforhold. Samtidig sørger de fire drejepunkter og de to forbindelsesarme for, at sprederen altid følger traktoren perfekt i kurver eller ved kørsel på forageren. Lotus bugserede modeller De bugserede Lotus spredere har ikke Stabilo styremekanismen påmonteret, men trækstangen på disse modeller udfører samme funktion. Chassisets design sikrer, at sprederen bliver på plads og ikke svejer ud ved fremadrettet kørsel i høj hastighed. Specielt låsesystem For at forøge sprederens holdbarhed samt gøre arbejdet lettere for traktorføreren har Stabilo styremekanismen et specielt låsesystem påmonteret. Lotus sprederen bliver øjeblikkeligt fastlåst i sin position, når den løftes. Så snart den atter sænkes, og sprederen rører jorden, åbner låsen øjeblikkeligt. 11

12 Lely Lotus holdbar, kraftig konstruktion, der sikrer lang levetid og en høj brugtværdi Det er almindeligt kendt, at Lotus sprederne har en særdeles høj brugtværdi. Det skyldes ikke bare den uovertrufne kapacitet, som maskinerne er kendt for, men også deres meget holdbare konstruktion. Lotus sprederne har et enestående driftssikkert drevsystem, som er blevet konstant forbedret i de seneste år, samt en velgennemtænkt rammekonstruktion. Kraftig drivline Både de bugserede og de liftophængte spredere har driftssikre og gennemprøvede drevsystemer. Drejepunkterne er alle indbygget i kraftige, støbte huse. Drivlinen danner bro over disse drejepunkter med vidvinkel akselforbindelser. Vidvinkelakslerne sikrer, at sprederen kan rotere i alle positioner. Disse aksler kræver ganske ringe vedligeholdelse. Smøreniplerne er let tilgængelige, da de alle sidder på ydersiden. Ekstra kraftig drivline Lotus 600, 900 og 1020 har ekstra kraftig drivline, fordi disse spredere er udstyret med otte elementer på en linie eller som ved Lotus 600 er påmonteret rotorer med otte rivetandsarme. Med dette ekstra kraftige drev bliver den ultimative krafttransmission større. Som følge heraf roterer drivakslerne med dobbelt universelle koblinger med dobbelt rpm, hvilket halverer belastningen. Drejepunkterne er ekstra kraftige og forsynet med hærdede bøsninger. Ikke bare en tilfældig beskyttelsesramme... Alle sektioner er forbundet med hinanden på linie med drivlinen. Sammen med trapezstængerne i sektionerne giver dette en særdeles stærk konstruktion. Høj fremadgående hastighed kan derfor kombineres med driftssikkerhed, og Lely holder længere end nogen anden maskine på markedet. Fleksibel fingermontering Den specielle måde at montere Lelys krogede fingre på beskytter rivetænderne imod metaltræthed, fordi man undgår stress i materialet. Den specielle clip-on montering holder ganske enkelt fingeren i den korrekte position, mens to bøsninger i spolerne holder fingeren sikkert på plads. Således bruger den fleksible, krogede finger hele spolen til de mange bevægelser, som fingeren foretager. Fastgørelse af rivetænderne med bolte giver en hel del ekstra stress og medfører uvægerligt brækkede fingre. Dette problem kan delvist løses ved at bruge tykkere og derfor mindre fleksible fingre. Den specielle og unikke påsætningsmetode sikrer, at Lelys fingre er tynde og fleksible! 12

13 lely splendimo lely lotus Vores erfaring kan ikke købes. Derfor får du den gratis! Du arbejder med vores maskiner udendørs ofte under forhold, der i høj grad påvirkes af jord, vejr og andre faktorer, og dette giver nye udfordringer hver eneste dag, såsom at man kører hen over en stor sten i græsset eller et stykke træ, netop som du opdager, at det er ved at trække op til tordenvejr. Hvis du løber ind i et problem, som selv ikke en Lely-maskine kan klare, er det vigtigt, at ethvert nedbrud, der skyldes ødelagte dele, bliver begrænset til et absolut minimum. Det er derfor, at vores forhandlere er forberedt på at reagere hurtigt, så dit arbejde kan genoptages så hurtigt som muligt. De ligger inde med de vigtigste reservedele og råder over den nødvendige erfaring til at få den pågældende maskine til at fungere optimalt igen. Desuden kan de trække på hjælp fra Lely-organisationen syv dage om ugen. Så, at beslutte sig for Lely medfører mere end bare at vælge en maskine. Vi sørger for, at du får en smidig og nem høst af dit grovfoder. 13

14 14

15 lely splendimo lely lotus 15

16 Lely Lotus Stabilo Combi 16

17 lely splendimo lely lotus Lely Lotus Stabilo De liftmonterede Lotus modeller leveres i en bred vifte af størrelser, som passer til de fleste mælkeproducenter. Stabilo styresystemet sikrer en stabil maskine under arbejdet, også i hjørnerne. Holdbarhed og kapacitet er garanteret. Tekniske specifikationer LOTUS (+) 900(+) Arbejdsbredde (m) 5,20 6,00 6,75 7,70 9,00 Vægt (kg) Effektbehov (kw) Antal rivetandsarme 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 6 (7) 8 x 5 (6) Ophængskategori II II II II II Lely Lotus Unikke spredere med seks eller otte sprederotorer og monteret på Lely transportrammen. Denne kraftige konstruktion sikrer den gode evne til at følge jordbunden samt stabilitet og kapacitet gennem hele spredearbejdet. Under transport, bærer og støtter transportrammen hele sprederen. Profi-modellen har et specielt dobbeltgeardrev og liftarmeophæng. Tekniske specifikationer LOTUS 770 P 900 P 900 Profi Profi 1250 Profi Profi Arbejdsbredde (m) 7,70 9,00 9,00 10,20 10,20 12,50 15,00 15,00 Vægt (kg) Effektbehov (kw) Antal rivetandsarme 6 x 6 8 x 6 8 x 6 8 x 7 8 x 7 10 x 7 12 x 7 12 x 7 Ophængskategori trækstang trækstang II trækstang II II trækstang II Lely Lotus Combi De specielle Lotus Combi spredere med to eller fire sprederotorer, er et meget effektivt koncept for både spredning og rivning, med en og samme maskine. Til rivning monteres der strengskærmene, som foldes ned, og rivetandspositionen ændres. Tekniske specifikationer LOTUS 300 Combi 600 Stabilo Combi Arbejdsbredde (m) 3,00 6,00 Vægt (kg) Effektbehov (kw) Antal rivetandsarme 2 x 8 4 x 8 Ophængskategori II II 17

18 Lely Lotus Stabilo Et godt spredearbejde giver dig kontrol over tørreprocessen med en ensartet afgrøde. Det er altafgørende med en kraftig arbejdsfunktion, og det er ikke kun et spørgsmål om arbejdsbredde. Når det kommer til stykket, kan Lelys krogformede tænder bearbejde 1,5 gange så meget græs som spredere med lige fingre. Det er ensbetydende med, at der kan opnås et enormt arbejdsresultat selv med en relativ lille tre punktsophængt spreder. Lely Lotus Stabilo er blevet godt gennemprøvet i adskillige år, og med det store udvalg i størrelser kan alle gårde fra små til store drage fordele af Lely Lotus Stabilos uovertrufne egenskaber. En Lotus Stabilo er garanti for optimal foderkvalitet, stor arbejdspræstation og tidløshed. 18

19 lely splendimo lely lotus Krogformede tænder + Stabilo = maksimal arbejdspræstation Med den unikke konstruktion af Lelys krogformede tænder er sprederne i stand til at blive brugt ved hastigheder på over 15 km/t. Alle Lotusspredere er bygget til og konstrueret til at gøre dette muligt. Især de tre-punktophængte spredere drager særlig fordel af det berømte Stabilo-styrekoncept, der sikrer optimal stabilitet også ved høje fremkørselshastigheder. Fire drejepunkter sikrer fuld kontrol De tre-punktophængte Lotusspredere styres 100 procent af Stabilo styremekanismen. Denne består af fire drejepunkter og to forbindelsesstænger. Den resulterende trapez-konfiguration betyder, at maskinen altid styrer mod midten af traktoren, og samtidig giver den ikke plads for, at maskinen kan sveje ud mod siden. Let at manøvrere rundt i sving De fire drejepunkter og de to forbindelsesstænger på Stabilostyremekanismen sikrer, at maskinen følger traktoren i sporet, også i sving og på forageren. Med sit intelligente design klarer sprederen alle sving uden vanskeligheder, og uden at hjulene vrikker, også når den arbejder på skråninger. Låses øjeblikkeligt, når den løftes Når maskinen løftes, låses den automatisk i sin eksisterende position. Det forhindrer sprederen i at søge den centrale position med et stød og dermed forøger den traktorførerens komfort, forlænger maskinens levetid og undgår manglende stabilitet på skråninger. Sikker og effektiv transport Alle Lotussprederne foldes sammen til transportposition via en dobbeltvirkende hydraulikcylinder. Dette giver en transportbredde på 3 m. Lotus 675 og 770 modellerne har ekstra støtte og låsesystemer, der sikrer sikker transport. På grund af sprederpositionen under transport og de innovative sektioner kan selv traktorer med de største baghjul anvendes. 19

20 Specielt låsesystem Umiddelbart efter maskinen bliver løftet, låses den fast. Plads til brede dæk Den nye konstruktion af beskyttelseskonsol gør det muligt for selv de største traktorer at klare skarpe sving. Altid stabil Selv når den arbejder under unormale afgrøde- eller markforhold kan sprederen ikke sveje ud. Lely Lotus 900 Stabilo kompakt under transport For at være sikker på, at ydre rotorer kan foldes ind så kompakt som det er muligt, er der blevet udviklet et specielt drivelement, hvormed de ydre rotorer foldes rundt omkring en drivaksel. På grund af den særlige vinkel på denne aksel, er sprederen på linie, når den er i drift, hvorimod rotorerne står bag hinanden under sammenfoldningen. Den mindste spreder med tre punktsophæng Lotus 300 er en tre-punktsophængt spreder med to rotorer og er den eneste Lely spreder, der ikke omfattes af Stabilo styremekanismen. Lige som sin større broder Lotus 600 kan denne spreder også anvendes som en kombimaskine, der både kan sprede og rive. De fire rotorer er driftssikre arbejdsheste Der er to tre-punktsophængte modeller med fire rotorer, hvoraf Lotus 520 Stabilo med seks rivetandsarme pr. rotor er den smalleste med sine 5,20 m arbejdsbredde. Når den er foldet sammen til transport, har Lotus 520 en samlet bredde på 2,55 m. Lotus 600 Stabilo har en arbejdsbredde på 6 m og er udstyret med en særlig kraftig drivline. Sprederen har store rotorer, hver udstyret med otte rivetandsarme. Med sin kraftige konstruktion og store evne til at flytte afgrøder er Lotus 600-modellen det bedste valg til spredning af langstråede og tunge afgrøder. Se på side 32, hvor der er flere oplysninger om Lotus 600 Stabilo som kombimodel. Højtydende spredere med seks rotorer Lotus 675 har en arbejdsbredde på 6,75 m og er udstyret med de mindste rotorer i Lotus serien. Rotorerne på Lotus 770 og 770 Plus modellerne har større diameter. Begge modeller har en arbejdsbredde på 7,70 m. Rotorerne på Plusmodellen har syv rivetandsarme i stedet for seks. Den største spreder med otte rotorer Lely Lotus 900 Stabilo rummer det bedste fra to verdener. En liftophængt spreder med en arbejdsbredde på 9,00 m. På samme måde som med de bugserede spredere har denne Stabilo model de forbundne sikkerhedsrammer foran drivlinen, som giver ekstra stabilitet og holdbarhed. Større gear gør denne drivline egnet til de otte rotorer ved at få drivakslen til at rotere hurtigere og overføre mere kraft. Rotorerne på Plus-modellen er udstyret med seks i stedet for fem rivetandsarme. Mindre afstand mellem rivearmene er en fordel, når der arbejdes i lette afgrøder. 20

21 lely lotus Tekniske specifikationer LOTUS Stabilo Arbejdsbredde (m) 5,20 6,00 6,75 7,70 9,00 Antal rotorer 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 7 8 x 5 8 x 6 x rivetandsarme Vægt (kg) Effektbehov (kw/hk) 40/55 44/60 48/65 55/75 73/100 Transportbredde (m) 2,55 3,00 2,80 2,95 2,95 Transportlængde (m) 2,20 2,00 2,20 2,20 2,20 Transporthøjde (m) 2,60 2,80 3,30 3,65 3,36 Spredevinkel (ca.) Vinkelindstilling fem positioner under rotor Højdeindstilling topstangen Ophængskategori II Hydrauliktilslutninger 1 x DV med flydestilling Rotordæk 4 x 16/6.9-8 (6 ply) 6 x 16/6.9-8 (6-ply) 8 x 16/6.9-8 (6-ply) PTO-hastighed (rpm) (maks. 540) Kørehastighed fremad maks. 15 (km/t) Stabilo headstock S S S S S S S Beskyttelse mod S S S S S S S overbelastning Lys O O O O O O O S = Standard / O = Tilbehør / X = Fås ikke til denne maskine Skårlæggere 2,00 m Skårlæggere 2,40 m Skårlæggere 2,80 m Skårlæggere 3,20 m Lotus 520 Lotus 600 Lotus 675 Lotus 770 Lotus 900 Spredning af skår Hvis skårlægning finder sted uden bredspredningssystem, er det vigtigt, at bredden af sprederen passer til skårlægningsbredden. Den store fordel ved Lely sprederen er, at det er mindre vigtigt, at skåret kommer til at ligge præcist mellem to rotorer. De krogformede fingre har stadig tilstrækkelig kapacitet til at sprede afgrøden effektivt. Det er derfor muligt at sprede tre skår fra en 240-skårlægger med en Lotus 600. På tabellen kan du klart se, hvilken spreder der er den bedst egnede til din skårlægger. 21

22 Lely Lotus Da Lely introducerede disse maskiner, udviste virksomheden deres helt eget syn på fremtidens spredere. Denne fremgangsmåde er én af grundene til, at Lotus-sprederne er forblevet nummer 1 helt frem til i dag når det drejer sig om kapacitet og kvalitet af vendearbejdet. De erfaringer, der er indvundet med Lotus-modellerne 1325 og 1020 siden 1997, har dannet baggrund for konceptet med dette udvalg af Lotus bugserede spredere. Som følge heraf bliver disse maskiner fremtrædende, når det drejer sig om nem styring, holdbarhed og arbejdspræstation. 22

23 lely splendimo lely lotus Trækbommens længde er længere end halvdelen af sprederens arbejdsbredde, og derfor ligesom med Stabilo headstock er udsvejning af maskinen forhindret. Lotus hovedramme afgørende for transport og arbejde De bugserede Lotus spredere er unikke på grund af konstruktionen af den bugserede bæreramme. Den lange bæreramme forbinder sprederen med traktoren og fungerer som en transportramme. På marken kører rammen på brede dæk, som sidder foran rotorerne, så rotorerne kan bevæge sig frit og ikke hæmmes af løftede hjul eller andre transportløsninger. Under spredearbejdet fungerer transporthjulene som højdehjul for rotorrammerne. Hjulene sidder tæt ved rotorrammerne og garanterer derfor konstant arbejdshøjde. Ideel evne til at følge hvilken som helst jordbund Sammenkoblingen af rotorrammerne med transportrammen er lavet på en sådan måde, at spredevinklen og arbejdshøjden altid forbliver konstant. De flydende rotorrammer har al den plads, de behøver, for at følge markens konturer helt perfekt, og de skal ikke bære vægten af en løftet bugseret transportramme. Både rotorer og drivline har rigelig plads til at følge jordbunden perfekt. Ekseptionelt manøvredygtig på forageren Alle bugserede Lely Lotus spredere er unikke i deres manøvredygtighed på forageren. Selv om maskinen normalt forbliver på jorden, er det særdeles let at hæve og sænke den. Ideel til mindre, skrånende marker og hurtig i transporten til den næste mark. Det tager ingen tid at udnytte den mere end rigelige frigang! Det bedste transportsystem hurtigt såvel som stabilt På grund af den bugserede ramme og den robuste trækstang, kan de bugserede Lotus spredere foldes ekstremt kompakt sammen parallelt med trækstangen. Derved opnås en lav transporthøjde og samtidigt et bemærkelsesværdigt lavt tyngdepunkt. Hurtig og sikker transport er derfor garanteret. Lysanlæg og skilte er en del af standardudstyret på disse maskiner. Nem position på forageren. 23

24 Lely Lotus 770 P en imponerende arbejdpræstation med en mindre traktor Lotus 770 P er et enkelt koncept med samme drev som den gennemprøvede og testede Lotus 770 Stabilo med seks rotorer, hver med seks rivetandsarme, kombineret med bærerammen fra Lotus 900 og Lotus 770 P er perfekt til kvægavlere, som gerne vil kunne bearbejde et relativt stort areal med en forholdsvis lille traktor. Den nemme foragerposition gør sprederen særdeles velegnet til små marker. Godt gennemtænkt hydrauliksystem Betjeningen af 770 P er et fornemt eksempel på innovativ tænkning, fordi hele sprederen kan faktisk betjenes med en dobbeltvirkende hydraulikfunktion. Både løftet til foragerpositionen og udfoldning af sprederen kan udføres med den samme joystick. Transportposition For at garantere driftssikkerhed er sprederen fuldt støttet af hovedrammen under transport. Lysanlæg og sikkerhedsskilte er en del af standardudstyret. Indstilling af arbejdshøjden 770 P har en bolt-og-hul anordning til justering af arbejdshøjden. Til en nem indstilling kan man bruge det roterende støtteben i udfoldet position til at løfte sprederen en smule. 24

25 lely splendimo lely lotus Lely Lotus 900 og 1020 enkle og dog stærke maskiner, der garanterer stor arbejdspræstation Begge spredere er udstyret med otte rotorer og fås i forskellige versioner og modeller med forskellige koblinger og arbejdshøjdeindstillinger. Let at indstille arbejdsdybden med drejehåndtaget Lotus 900 og 1020 er udstyret med et drejehåndtag til højdeindstillingen. Man kan således anvende forskellige traktorer med store forskelle i trækstangshøjden eller til markforhold, der varierer meget. Med dette drejehåndtag er det muligt at indstille hele maskinen trinløst på ingen tid. Montering Det er altid let at til- og frakoble de bugserede Lotus spredere. Lotus 770 P, 900 og 1020 har en justerbar støttefod, så det er let at indstille den korrekte højde til traktorens trækstang. 900 Profi og 1020 Profi modellerne er koblet parallelt til trækstangen, så det er tilstrækkeligt at sænke støttefoden. Arbejdsdybden indstilles ved hjælp af bolte. Trinløs indstilling med drejehåndtag. 25

26 Lely Lotus Profi med unikt styreanordning Lotus 900 og Lotus 1020 fås som Profi modeller. Sprederne er i standardudgaven udstyret med et drejehåndtag og specielt ophæng. Store fordele ved dette ophæng: sprederen bliver 1 m kortere, og da drejepunktet er flyttet bagud, arbejder den meget tæt på køresporet bag traktoren. Dette sidste forhold er specielt bekvemt i situationer, hvor der kun er minimal plads at manøvrere på. 26

27 lely splendimo lely lotus Lely Lotus 1250 Profi en kompakt bugseret spreder med usædvanlig høj kapacitet Med Lotus 1250 Profi har Lely lukket hullet mellem spredere på 10,20 m og 15,00 m ved at kombinere det bedste fra begge spredere. Denne spreder har en arbejdsbredde på 12,50 m og er udstyret med ti rotorer, hver med syv rivetandsarme. Resultatet er en ligetil maskine med en stor arbejdsbredde og ekstremt høj kapacitet. Lely Lotus 1250 Profi er en ligetil maskine med en stor arbejdsbredde og ekstrem høj kapacitet. Bedre styring En lang trækstang sikrer stabilitet, mens hovedrammens hjul opnår en nøjagtig arbejdsdybde ved hjælp af arbejdshåndtaget. Profi-koblingen på Lotus 1250 har bragt sprederens rotationsmidte længere tilbage på trækstangen, hvilket sikrer nem manøvrering af maskinen. Under transport fungerer trækstangen som holder af sprederen. Ubegrænset evne til at følge jordbunden forøger anvendeligheden Beskyttelsesrammerne øger drevlinens stabilitet uden at kompromittere terræntilpasning, hvilket garanterer perfekt ren afgrødeopsamling og spredning. Transport til arbejdsstilling Lotus 1250 Profi kan hurtigt og nemt foldes ud ved hjælp af traktorens hydraulik. Stabil konstruktion og lav transportbredde sikrer komfortabel vejtransport. 27

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Vector Automatisk fodringssystem Fleksibel fodring med friskt foder www.lely.com innovators in agriculture Vi vil gerne gøre din bedrift mere bæredygtig og fornøjelig for dig og for fremtidige generationer

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Bugserede eksaktsnittere FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter hurtigere og kvaliteten

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

RB SERIEN FAST KAMMER

RB SERIEN FAST KAMMER RB SERIEN FAST KAMMER 2 Perfekt formet og pakket Det fjederstrammede kontrolsystem danner en balle med en diameter på 1,25 m af høj kvalitet og fremragende presningsgrad. Elektronisk ballestyringssystem

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

KRONE over 100 år med succes

KRONE over 100 år med succes Høvendere DK KRONE over 100 år med succes Viden og erfaring Nyskabende Tæt på kunden KRONE har været et respekteret navn inden for landbrugsmaskinbranchen i mere end et århundrede. Firmaet startede som

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

til afslapning og eventyr

til afslapning og eventyr til afslapning og eventyr Brenderup Bådtrailere 2015 DK på vej mod fremtiden Siden starten i 1936 har Brenderup kontinuerligt udviklet sig og undervejs er trailerne blevet udstyret med stadig flere funktioner

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot

Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot Lely ASTRONAUT A4 Malkerobot Sikkerheds- og garantiinformation Oversat fra engelsk original www.lely.com Lely Industries N.V. innovators in agriculture BLANK MED VILJE ii Indholdsfortegnelse Garanti og

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET

PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET PROFESSIONELLE TRANSPORTABLE BRIKSE & TILBEHØR DE MEST FLEKSIBLE BRIKSE PÅ MARKEDET DU VÆGER DEN "BASIS" BRIKS DER PASSER TIL DIG - OG DET TILBEHØR DER PASSER TIL DIT ARBEJDE - DET SIKRER DEN STØRSTE BRUGSVÆRDI

Læs mere

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren EPJ-VOGN Mobil funktionsvogn med batteridrevet hæve/sænke-søjle som forsynes med strøm fra genopladeligt batteri. Kan anvendes som f.eks. elektronisk patientjournal-bord,

Læs mere

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Problemfri sprøjtemaling Et flottere hjem En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Make it your home. Skab dit eget hjem med sprøjtepistolerne PFS 2000, PFS 3000-2 og PFS 5000 E fra Bosch.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Introduktion 3M Controltac IJ380 er en ekstrem fleksibel folie, specielt velegnet til indvarmning i falser, og vanskelige overflader. Folien er

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

TP Flishuggere til den grønne sektor DESIGNED DENMARK RELIABLE CHIPPING

TP Flishuggere til den grønne sektor DESIGNED DENMARK RELIABLE CHIPPING TP Flishuggere til den grønne sektor DESIGNED M A N U FA C T U R E D DENMARK RELIABLE CHIPPING Get the Job LINDDANA Linddana er ekspert i flishuggere. Så kort kan det siges. I mere end 30 år har vi udviklet

Læs mere

Gulvvaskemaskinen du kan anvende alle steder grundet de. små dimensioner, samt på alle tider af døgnet grundet det

Gulvvaskemaskinen du kan anvende alle steder grundet de. små dimensioner, samt på alle tider af døgnet grundet det Gulvvaskemaskinen du kan anvende alle steder grundet de små dimensioner, samt på alle tider af døgnet grundet det lave støjniveau. Maskinen har høj produktivitet og lave omkostninger. PLUS Det simple design

Læs mere

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius den nye generation af liftophængte jordbearbejdningsredskaber! Cenius-grubberen til reduceret jordbearbejdning...

Læs mere

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden SUGEARME Punktudsugning fang forureningen ved kilden PUNKTUDSUGNING Punktudsugning af luftbårne partikler er den mest effektive vej til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Med punktudsugning sikrer du effektivt,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV.

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. VI GIVER OPBYGGERE FLERE MULIGHEDER. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER KREMATORIE OG KAPEL Indholdsfortegnelse KREMATORIE PRODUKTER...3 KAPEL PRODUKTER...8 SELVKØRENDE KISTEVOGN...4 AUTOMATISK KATAFALK...9

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL MINI CROSSER T-MODEL LIVSKVALITET... Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil. Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere.

Læs mere

force strength intelligence

force strength intelligence KNOW-HOW factory force strength intelligence Dag og nat altid klar til brug Nr. 1 i modeller og power Adskillige grunde til at stubfræse En stub tiltrækker affald Indholdsfortegnelse Traktor pto drevet

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner Sikkerhed og frihed Mandskabskurve til HMF-kraner Arbejdsfrihed i højden En mandskabskurv også kaldet en MEWP (Mobile Elevating Work Platform) er det ideelle værktøj, når der skal arbejdes i højden. Fordelene

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Snefræsere/sneredskaber - med mere

Snefræsere/sneredskaber - med mere bauhaus.dk Snefræsere/sneredskaber - med mere NU KAN DU HANDLE PÅ BAUHAUS.DK 55SB. 208 cc. 5 HK. Arbejdsbredde 61 cm, arbejdshøjde 58,5 cm. Tank 3 l. 6 fremadgående gear og 2 bakgear. X-trac vinterdæk.

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra:

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra: LELY CENTER INFO Nr. 2 - Maj 2013 www.lely.com KÆRE KUNDE Så kom foråret endelig og det lod vente på sig i lang tid. Hvis du er kommet i forårshumør, så er vores forhandlere altid klar med et godt tilbud,

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Omkostningsreduktion ved horisontal transport Rejsen igennem forsyningskæden fra fabrik til slutbruger kan være lang, idet varer flyttes flere gange

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Excentersliber EVA 150 E

Excentersliber EVA 150 E Excentersliber EVA 150 E EVA 150 E: Kraft og sikkerhed Made in Germany Lave vibrationer høj aflastning EVA 150 E er på det bedste egnet til langtidsbrug. Vibrationspuffere afkobler grebet, så vibrationerne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Råstyrke - der flytter noget!

Råstyrke - der flytter noget! dantruck 9000 power+ serien Råstyrke - der flytter noget! www.dantruck.com DanTruck 9000 Power+ serien DanTruck 9000 Power+ serien Selv om DanTruck 9000 Power+ serien har dækkene solidt plantet på jorden,

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Translyft LØFTEBORDE

Translyft LØFTEBORDE Translyft LØFTEBORDE Enkeltsaks/Dobbeltsaks Enkeltsaks Dobbelt vertikal Dobbelt horisontal En praktisk indrettet arbejdsplads sparer meget tid og betyder en stor lettelse for den enkelte medarbejder hver

Læs mere

Ideen fra Moffett. Delivering Confidence. www.hiab.com

Ideen fra Moffett. Delivering Confidence. www.hiab.com Ideen fra Moffett Delivering Confidence www.hiab.com Moffett har produceret lastbilmonterede gaffeltrucks I over 40 år, en løsning for lasthåndtering, der har hjulpet med til at ændre metoden for varedistribution

Læs mere

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com DuoDyvler DD 40 P PowerMAX Best.-nr. 916010 DuoDyvler DD 40 G MaxiMAX Best.-nr.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere