Klassifikationskriterier for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klassifikationskriterier for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder"

Transkript

1 Klassifikationskriterier for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder (3. udgave gældende fra 10. oktober 2004) Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 26. september 2003 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET

2 Nærværende klassifikationskriterier er gyldige for klassifikationsinspektioner, der foretages efter den 10. oktober 2004, dog fra 10. oktober 2003 for virksomheder uden overnatning. Medfører disse inspektionsbesøg ændring i stjerneantallet, vil diplomet blive udskiftet straks, ligesom ændringen hurtigt vil blive rettet på Ændringer i forhold til 2. kriteriesæt (fastlagt af Klassifikationsnævnet den 1. september 1999) er angivet med en lodret streg til venstre for kriterienummeret. Dispensationsmulighed I ganske særlige tilfælde, f.eks. hvor bygningens indretning etc. kræver det, kan der dispenseres fra enkelte af omstående kriterier. Dette vil dog altid kræve klassifikationsnævnets godkendelse, hvorfor eventuel ansøgning om dispensation og så vidt muligt fornøden dokumentation i form af f.eks. fredningsbestemmelser eller tegninger skal indsendes til nævnet. 2

3 INDLEDNING Forudsætninger Klassifikation af konferencefaciliteter i HORESTAs klassifikationssystem er frivillig, men for at en virksomhed med overnatningsfaciliteter kan konferenceklassificeres, skal virksomheden først være klassificeret som enten hotel eller feriecenter i HORESTA-systemet og skal i denne klassifikation have opnået mindst 3 stjerner. For at GARNI-hoteller og konferencesteder uden overnatningsfaciliteter kan klassificeres, er det en forudsætning, at bespisning af konferencegæster sker på stedet. Konferencefaciliteter på vandrerhjem kan ikke klassificeres efter nærværende kriterier. Et hotel, der i det daglige opererer med møde- og konferencefaciliteter i en kursus- eller kongresbygning, som ikke er en del af hotellet, kan konferenceklassificeres såfremt hotellet er klassificeret med mindst 3 stjerner konferencefaciliteterne fysisk er placeret, så de af gæsten opfattes som en del af hotellet, dvs. på samme eller umiddelbart tilgrænsende matrikelnummer hotellet og konferencevirksomheden har fælles ledelse, så ansvaret for kriteriernes overholdelse er entydigt placeret såvel hotel som konferencevirksomhed er medlem af HORESTA. Kategorisering Konferenceklassifikationen omfatter tre kategorier: 3, 4 og stjerner Diplom Efter klassifikationen får virksomheden tilsendt et diplom med det antal stjerner, som klassifikationen har resulteret i. Dette diplom skal opsættes fuldt synligt, hvor hotellet finder det relevant af hensyn til konferencegæsterne. I kriterieteksterne skelnes ikke mellem kursus, møde og konference. Betegnelserne anvendes i flæng. 3

4 A. VIRKSOMHEDEN Kun for virksomheder med overnatningsfaciliteter: A1. Hotel eller feriecenter klassificeret med mindst 3 stjerner 3 A.2. A.3. Pejsestue eller lignende opholdsrum 3 A.4. Bar, pejsestue eller lignende opholdsrum med betjening om aftenen Kun for feriecentre: (På hoteller er disse krav opfyldt gennem hotelklassifikationen) A.. Telefax, gæsterne kan anvende 3 A.6. Sikkerhedsopbevaring af værdigenstande 3 A.7. Udlån af strygejern og -bræt, med mindre det findes i boligerne 3 A.8. Mulighed for servering af måltider 3 A.9. Vækkeur i boliger eller vækkeservice 3 A.10. Vækkeservice A.11. Garderobe ved mødelokaler (evt. ubemandet) 3 A.12. Telefon i boliger A.13. Radio i boliger (evt. i TV) A.14. Håndsæbe og shampoo i boliger 3 A.1. 1 stort og 1 lille håndklæde pr. seng 3 A.16. Opredte senge i boliger 3 4

5 Kun for virksomheder uden overnatningsfaciliteter: (På hoteller og feriecentre er disse krav opfyldt gennem henholdsvis hotel- og feriecenterklassifikationen) A.17. A.18. A.19. Tilfredsstillende kvalitet af møbler og udstyr svarende til stjerneantallet Med tilfredsstillende kvalitet forstås en kvalitet, som man normalt vil forvente på andre virksomheder med den samme klassifikation. Såfremt dette kriteriepunkt medfører en nedsættelse af i forhold til nuværende klassifikation, skal inspektørens vurdering godkendes af Klassifikationsnævnet. Tilfredsstillende rengøringsstandard Med tilfredsstillende rengøringsstandard forstås: Der er intet synligt snavs. Heller ikke i kroge, skuffer, bag radiatorer etc. Meget høj rengøringsstandard Med meget høj rengøringsstandard forstås: Der kan ikke findes snavs. Heller ikke ved fingerprøve på billedrammer, dørkarme og lysarmaturer. VVS-armaturer er rene og fri for kalk og badeforhænget er rent. 3 3 A.20. Medlem af HORESTA 3 A.21. Inspiceres årligt af HORESTAs klassifikationssekretariat 3 A.22. Telefax, gæsterne kan anvende 3 A.23. Garderobe ved mødelokaler (evt. ubemandet) 3 A.24. Telefonbox eller telefon med lydafskærmning 3 A.2. Receptionist eller andet servicepersonale 3 A.26. Elevator eller rulletrappe til alle etager med mødelokaler A.27. Mulighed for sekretærbistand A.28. Gæste-PC med adgang til internettet tilgængelig i receptionens åbningstid 3

6 B. PLENUM LOKALER Ved Plenumlokaler forstås i disse kriterier alle mødelokaler med en kapacitet på min.1 personer samt panel ved borde i U-opstilling svarende til lokaler på ca. 30 m2. Et plenumlokale beregnes på reelle, rektangulære mål, d.v.s. at eventuelle siderum (L- eller T-form) samt arealer bag søjler ikke medregnes. Opstår der tvivl om, hvor mange personer et plenumlokale er egnet til ved sildebens- eller skolebordsopstilling, gælder reglen: 1 person fylder 2 m2. Ved opdeling af et større lokale til flere mindre ved hjælp af foldevægge eller lignende skal såvel det store som de mindre, opdelte lokaler opfylde kriterierne, dog bortset fra punkterne B.3. og B.1. om vinduer. B.1. B.2. B.3. B.4. Plenumlokaler indrettet til formålet Med indrettet til formålet forstås, at lokalerne bærer præg af at være kursuslokaler og ikke festlokaler, der blot ad-hoc anvendes til mødeformål. Plenumlokaler klart adskilt fra eventuelle restaurant- og selskabsaktiviteter m.v. Adskillelsen gælder såvel beliggenhed som lydisolering, så eventuelle samtidige selskabsarrangementer og andre støjende aktiviteter ikke på nogen måde generer kursusaktiviteten. Alle plenumlokaler med vinduer hvorigennem omgivelserne kan ses Gælder dog ikke for auditorier med amfiteatralsk opbygning eller for andre plenumlokaler over 10 m2. Områder til kaffepauser og lignende umiddelbart ved plenumlokaler 3 B.. Mekanisk ventilation i alle plenumlokaler 3 4 B.6. Mulighed for rumnedkøling i alle plenumlokaler B.7. B.8. Formålsbestemt loftbelysning i alle plenumlokaler Min. 200 lux på bordoverflader (ifølge Dansk Standard 700). Regulering af loftbelysningens styrke i største plenumlokale 3 B.9. Regulering af loftbelysningens styrke i alle plenumlokaler 4 6

7 B. PLENUM LOKALER (fortsat) B.10. Effektiv mørklægning i alle plenumlokaler 3 B.11. Fjernbetjent mørklægning i alle plenumlokaler B.12. Aflåselige plenumlokaler 3 B.13. Nøgle til plenumlokaler udleveres på forlangende B.14. Toiletfaciliteter i umiddelbar nærhed af plenumlokaler B.1. Alle plenumlokaler med dagslysindfald Gælder dog ikke for lokaler med amfiteatratralsk opbygning eller andre lokaler over 10m2. 4 7

8 C. UDSTYR I PLENUMLOKALER C.1. C.2. Borde med hård skriveegnet overflade eller borde med hårdtvævet dug og skriveunderlag Mødeopdækning på borde Mødeopdækning består min. af skriveunderlag, blok samt blyant eller kuglepen. C.3. Stole med polstret sæde, egnede som heldagsstole 3 C.26. C.4. C.. Stole med polstret sæde og polstret ryg, egnede som heldagsstole Stole med polstret sæde og polstret ryg samt armlæn, egnede som heldagsstole Vægskinner eller lignende til ophængning af papirark, f.eks. klæbemateriale 3 4 C.6. Whiteboard med penne og visker 3 C.7. Flipover med penne og papir 3 C.8.* C.9.* C.9.* C.10. Overheadprojektor med fralægningsmulighed, ekstra pære og 10 stk. blanke transparenter samt tilstrækkelig lysstyrke til lokalets størrelse Projektionslærred i størrelse passende til lokalets maksimale betragtningsafstand Inspektørens testoverheadplanche skal fra bageste række kunne læses i 16 pkt. både normal og fed skrift. Permanent projektionslærred der kan skråtstilles eller overheadprojektor med indbygget keystone-effekt 3 3 C.11. Pegepind 3 C.12. Laserpegepind 8

9 C. UDSTYR I PLENUMLOKALER (fortsat) C.13. C.14. C.1. C.16. Stor papirkurv Min. 60 cm. høj og 40 cm. bred. Telefon med intern og ekstern linie samt betjeningsvejledning 3 C benet el-stik m/jord til edb-udstyr C.18. Ur (evt. kun til mødeleder) 3 C.19. Værktøjskasse med hullemaskine, tape, saks og hæftemaskine m/ekstra klammer og fortryder samt OH-penne og evt. klæbemateriale C.20. Talerpult eller talerstol 3 C.21. C.22. C.23. C.24. C.2. C.27. C.28. Talerstol m/lys og mikrofon, såfremt største lokale rummer mere end 0 pers. Mulighed for netadgang og i største plenumlokale. Forbindelsens hastighed skal mindst være 6 K svarende til analogt modem Mulighed for netadgang og i største plenumlokale. Forbindelsens hastighed skal mindst være 64 K svarende til ISDN-forbindelse 3 4 9

10 C. UDSTYR I PLENUMLOKALER (fortsat) C.29. Mulighed for netadgang og i alle plenumlokaler. Forbindelsens hastighed skal mindst være 2 MB svarende til højhastighed bredbånd C.30 I største plenumlokale storskærmsprojektor til video og edb C.31. I største plenumlokale TV-monitor, VHS-video, dias-projektor samt bånd-, DVD- og CD-afspiller, bærbar computer, samt tidssvarende lydanlæg med forstærker og højttalere samt panelmikrofoner og trådløse mikrofoner. 10

11 D. GRUPPERUM D.1. Grupperum indrettet til formålet D.2. Grupperum liggende i tørskoet afstand fra plenum D.3. Aflåselige grupperum 3 D.4. Nøgle til grupperum udleveres på forlangende D..* D.6.* D.7.* D.7.* D.8. D.9. Antallet af grupperum svarende til min. 4% af personkapaciteten i største plenumlokale, dog max. 3 grupperum à 2 personer Antallet af grupperum svarende til min. 7% af personkapaciteten i største plenumlokale, dog max. 6 grupperum à 14 personer Antallet af grupperum svarende til min. 10% af personkapaciteten i største plenumlokale, dog max. 9 grupperum à 10 personer Et skema med eksempler på, hvad D.., D.6. og D.7. betyder i praksis, er vist efter kriterierne. Borde med hård, skriveegnet overflade eller borde med hårdtvævet dug og skriveunderlag D.10. Stole med polstret sæde D.11. Mekanisk ventilation D.12. Flipover med penne og papir 3 D.13. Whiteboard med penne og visker D.14. Papirkurv 3 D.1. Telefon med intern og ekstern linie samt betjeningsvejledning D.16. Mulighed for netadgang og 11

12 D. GRUPPERUM (fortsat) D benet el-stik m/jord til edb-udstyr D.18. D.19. D.20. Værktøjskasse med hullemaskine, tape, saks og hæftemaskine og OH-penne Overheadprojektor med lærred (incl. min. 10 stk. transparenter) D.19. er opfyldt, såfremt der enten er permanente OH-faciliteter i alle grupperum, eller der er så mange mobile OH-projektorer til rådighed, at der kan sættes op i et antal grupperum svarende til skemaet, vist efter kriterierne. Vægskinner eller lignende til ophængning af papirark, f.eks. klæbemateriale D.21. Stole med polstret sæde og polstret ryg 12

13 E. SERVICE ETC. E.1. Permanent tilstedeværelse af medarbejder, der er optrænet i opstilling, fejludbedring og vejledning i brug af AV-teknisk udstyr E.2. Mulighed for hjælp til kopiering etc. 3 E.12. E.3. E.4. E.. Mulighed for hjælp til kopiering etc. Frontpersonalet skal bære uniformer eller på anden måde være let genkendelige. Permanent og professionelt bemandet, separat konferencesekretariat. Personalet bærer uniformer eller er på anden måde let genkendeligt Separat gæste-pc med Windows styreprogram samt tidssvarende tekstbehandling og tilhørende printer Separat rum til konferencegæster med PC med Windows styreprogram, tidssvarende tekstbehandling og tilhørende printer samt internetadgang og -adresse E.6. Tidssvarende kopieringsfaciliteter 3 E.7. E.8. E.9. E.10. E.11. Tidssvarende kopieringsfaciliteter med sorter og mulighed for både betjening og selvbetjening, såfremt der ikke er permanent servicemedarbejder, der kan foretage kopieringen Mulighed for forudbestilling af VHS-video med kamera og monitor, dias-projektor, storskærmprojektor til video og edb, bærbar computer, CD-afspiller, båndoptager og mikrofonanlæg, herunder også panel- og trådløse mikrofoner. Skriftlig aftale med leverandør skal forevises Fast kabelforbindelse til visning af TV fra et mødelokale til et andet

14 Eksempler på grupperumskapacitet i henhold til punkterne D.., D.6. og D.7. Formålet med kriteriepunkterne er at sikre de mest fleksible muligheder for fordeling i grupperum. Jo større fleksibilitet - jo bedre klasse. Konsekvensen af kriterierne er dette skema (afrundede tal). Som grupperum vil også sekundære plenumlokaler kunne medregnes. Antal pers. i største plenumlokale v/ skolebords- el. sildebensopstilling (ekskl. panel): Grupperum ved 3 stjerner Antal og kapacitet Grupperum ved 4 stjerner Antal og kapacitet 1 pers. 1 á min. 7 pers. 1 á min. 7 pers pers. 1 á min. 10 pers. 1 á min. 10 pers pers. 2 á min. 10 pers. 2 á min. 10 pers pers. 2 á min. 13 pers pers. 2 á min. 17 pers pers. 2 á min. 20 pers pers. 3 á min. 18 pers pers. 3 á min. 20 pers pers. 3 á min. 23 pers pers. 3 á min. 2 pers. Over 100 pers. 3 á min. 2 pers. 2 á min. 13 pers. + 1 á min. 10 pers. 2 á min. 17 pers. + 2 á min. 10 pers. 2 á min. 20 pers. + 2 á min. 12 pers. 3 á min. 18 pers. + 2 á min. 12 pers. 3 á min. 20 pers. + 3 á min. 11 pers. 3 á min. 23 pers. + 3 á min. 13 pers. 3 á min. 2 pers. + 3 á min. 14 pers. 3 á min. 2 pers. + 3 á min. 14 pers. Grupperum ved stjerner Antal og kapacitet 1 á min. 7 pers. + 1 á min. pers. 1 á min. 10 pers. + 1 á min. 7 pers. 2 á min. 10 pers. + 1 á min. 8 pers. 2 á min. 13 pers. + 1 á min. 10 pers. + 1 á min. 8 pers. 2 á min. 17 pers. + 2 á min. 10 pers. + 1 á min. 8 pers. 2 á min. 20 pers. + 2 á min. 12 pers. + 2 á min. 9 pers. 3 á min. 18 pers. + 2 á min. 12 pers. + 2 á min. 9 pers. 3 á min. 20 pers. + 3 á min. 11 pers. + 2 á min. 9 pers. 3 á min. 23 pers. + 3 á min. 13 pers. + 3 á min. 9 pers. 3 á min. 2 pers. + 3 á min. 14 pers. + 3 á min. 10 pers. 3 á min. 2 pers. + 3 á min. 14 pers. + 3 á min. 10 pers. 14

15 3 HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg C Telefon

Klassifikationskriterierne for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder

Klassifikationskriterierne for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder Klassifikationskriterierne for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder Version 2.0 December 2010 1 Niveau A Forudsætninger Beskrivelse Medlem af HORESTA og derved omfattet af gældende vedtægter

Læs mere

KLASSIFIKATIONSKRITERIER

KLASSIFIKATIONSKRITERIER .0 KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR KONFERENCEFACILITETER PÅ HORESTAs MEDLEMSVIRKSOMHEDER PÅ GRØNLAND Vedtaget juli 0 og tilpasset september 0 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Juli 0 Gyldighed Nærværende

Læs mere

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER (6. udgave - gældende fra 1. juli 2009) Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 16. juni 2008 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Gyldighed Nærværende

Læs mere

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER (. udgave - gældende fra 1.oktober 2006) Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 13. december 200 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Nærværende klassifikationskriterier

Læs mere

N OTAT. Kravspecifikation for konkurrenceudsættelse af Kommunalpolitisk Topmøde 2016-2018

N OTAT. Kravspecifikation for konkurrenceudsættelse af Kommunalpolitisk Topmøde 2016-2018 N OTAT Kravspecifikation for konkurrenceudsættelse af Kommunalpolitisk Topmøde 2016-2018 Den 10. oktober 2014 Sags ID: SAG-2014-03810 Dok.ID: 1878275 1. Tidspunkt for afholdelse Kommunalpolitisk Topmøde

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

2.0. KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER PÅ GRØNLAND April 2011 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET

2.0. KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER PÅ GRØNLAND April 2011 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET .0 KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER PÅ GRØNLAND April 0 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Gyldighed Nærværende klassifikationskriterier er gyldige for klassifikationsinspektioner,

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews - Konference - Møde - Kursus Generalforsamling - Teambuild ing- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus Event - Seminar Interviews Generalforsamlig - Teambuilding

Læs mere

Tolkningsliste for hotelkriterierne GL H2.0

Tolkningsliste for hotelkriterierne GL H2.0 Tolkningsliste for hotelkriterierne GL H2.0 Version 2.0 Vedtaget april 20 og tilpasset september 202 Niveau A Forudsætninger Beskrivelse Medlem af HORESTA og derved omfattet af gældende vedtægter Inspiceres

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

2.0. KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET

2.0. KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET .0 KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER Gældende fra den. januar 00 Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 7. december 009 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Gyldighed Nærværende klassifikationskriterier

Læs mere

Vejledning til Konferenceaftalen

Vejledning til Konferenceaftalen Vejledning til Konferenceaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Indmeldelse. Branche Full-Service Arbejdsgiver

Indmeldelse. Branche Full-Service Arbejdsgiver Indmeldelse Branche Full-Service Arbejdsgiver Indmeldelse i HORESTA Brancheforening Nedennævnte forretning ønsker medlemskab af HORESTA Brancheforening. Med underskrift bekræftes kendskabet og viljen til

Læs mere

Kulturelle arrangementer: Koncerter, teater og foredrag, som er åbne for offentligheden.

Kulturelle arrangementer: Koncerter, teater og foredrag, som er åbne for offentligheden. LOKAL UNDERSØGELSE EN LOKAL UNDERSØGELSE En række udvalgte lokale arrangører har bidraget til denne undersøgelse med deres erfaringer samt forventninger og behov i forhold til den kommende sal i kulturhuset.

Læs mere

Konsekvenser af fedtafgiften

Konsekvenser af fedtafgiften Økonomisk analyse fra HORESTA december 2011 Konsekvenser af fedtafgiften for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet Den 1. oktober 2011 blev fedtafgiften indført. Den indbefatter, at der skal betales

Læs mere

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet LK IHC Net Det fleksible netværk til hjemmet Ét samlet netværk i hjemmet LK IHC Net er et fleksibelt multimedienetværk til din bolig. Med IHC Net kan du frit distribuere data-, telefon- eller radio-/tv-signaler

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

B!NGS kontorlejemål Vesterbrogade 149 270-1.070 m 2

B!NGS kontorlejemål Vesterbrogade 149 270-1.070 m 2 B!NGS lejemål Vesterbrogade 149 270-1.070 m 2 Bliv en del af BINGS på Vesterbrogade, hvor selvstændige lejemål med sjæl og individuel indretning er fælles om faciliteter som reception, servicecenter, møde-

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD

VELKOMMEN TIL VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD VELKOMMEN TIL VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD Landlige idylliske omgivelser med atmosfære og ro Vilcon Hotel og Konferencegaard er placeret i smukke landlige omgivelser med udsigt til mark og skov. Konferencegården

Læs mere

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus Patientinformation PATIENTHOTELLET - et alternativ til sygehusindlæggelse Velkommen til Vejle Sygehus 1 Patienthotellet Patienthotellet ved Vejle Sygehus tilbyder overnatning til selvhjulpne patienter

Læs mere

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som ****

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som **** 1. GENERELT & UDENOMSAREALER 1.1. FORORD Vandrerhjemmet skal fremtræde indbydende i forhold til stjerneklassificering. Vandrerhjemmet kan benyttes til de til enhver tid gældende formål, som fremgår af

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference

Læs mere

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Bella Center & Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen 1. BELLA SKY COMWELL HOTEL RECEPTION 2. BELLA SKY COMWELL KONFERENCEINDGANG 3. KONGRESINDGANG 4. INDGANG

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

KONFERENCECENTER. Kan man tage på kursus eller holde møde i et feriecenter, der holder lyserøde hunde med ansigtsmaske? www.skallerup.

KONFERENCECENTER. Kan man tage på kursus eller holde møde i et feriecenter, der holder lyserøde hunde med ansigtsmaske? www.skallerup. KONFERENCECENTER Kan man tage på kursus eller holde møde i et feriecenter, der holder lyserøde hunde med ansigtsmaske? www.skallerup.dk 2 Smid sko, strømper og fordomme om at alle konferencecentre er ens

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar:

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar: FREKVENS 1 Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Papirkurve og madameposer rengøres/tømmes og evt. plastposer udskiftes Vindueskarme, lavthængende lamper og kontakter afstøves/-aftørres

Læs mere

LOKALEOVERSIGTER OG PRISLISTER 2016

LOKALEOVERSIGTER OG PRISLISTER 2016 LOKALEOVERSIGTER OG PRISLISTER 2016 LOKALEOVERSIGT FOR TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER UNDERETAGE OG STUEPLAN Mødelokale Fløj Længde Bredde Højde m 2 U-bord Skolebord Biograf Lange Runde á 10 pax Øer á

Læs mere

Lokalerne, som er udstyret med moderne IT- og AV-udstyr, kan indrettes efter dine ønsker:

Lokalerne, som er udstyret med moderne IT- og AV-udstyr, kan indrettes efter dine ønsker: Lej lokaale hos h os o Danmaarks Bibllioteksskole Funktionelle, repræsentative lokaler til ethvert formål Vi udlejer velindrettede lokaler til kurser, møder, konferencer og andre lignende arrangementer

Læs mere

Du skal gå en tur i Ry med et kamera. Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her.

Du skal gå en tur i Ry med et kamera. Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her. Du skal gå en tur i Ry med et kamera. Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her. Gå på opdagelse med et kamera. Du skal finde skilte Det kan være

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus ing- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference - Møde - Kursus - Reception

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER. når du vil være herre i eget gods

MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER. når du vil være herre i eget gods MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER når du vil være herre i eget gods Billeskov er et gods fra år 1577 der i dag er i adelslægten wedells eje og som efter nyopførelse af værelser og konferencefaciliteter

Læs mere

Indretning af skolen Kantine og opholdsrum

Indretning af skolen Kantine og opholdsrum Indretning af skolen Kantine og opholdsrum SONESSON INDRETNING kaffepause planlægge frikvarter lege mødes genvinde kræfterne Skolebordssæt Pausa Bord Pausa Endelig frikvarter... Såvel elever som lærere

Læs mere

Hvem skal anvende aftalen?

Hvem skal anvende aftalen? Statens Indkøbsprogram 8. fase Orienteringsmøde for Konferenceaftalen Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 12:00 ved Karoline Hellem, Tina Gade Gregersen og Sille Holkenberg DAGSORDEN Om Statens Indkøb Introduktion

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar:

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar: FREKVENS 1 Papirkurve og madameposer rengøres/tømmes og evt. plastposer udskiftes, affald bringes til container borde Lavt hængende lamper Dørgreb og pletter ved disse aftørres Pletter på internt glas

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Dataklassificering på Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Indeks Indeks... 2 Introduktion... 3 Formål... 3 Interessenter... 3 Dokument struktur... 3 Revision af dokumentet...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN Moderne og hyggelige rammer med sjæl og intimitet Best Western Hotel Jens Baggesen er et romantisk og hyggeligt byhotel beliggende i den gamle bydel i Korsør.

Læs mere

Generelt om priserne Ovenstående priser gælder for otte timer i tidsrummet mandag til fredag kl. 8.00-18.00 for alle konferencer.

Generelt om priserne Ovenstående priser gælder for otte timer i tidsrummet mandag til fredag kl. 8.00-18.00 for alle konferencer. LOKALEOVERSIGT OG LEJE Konferencesalen Fra 100 til 199 personer: Fra 200 til 299 personer: Fra 300 til 399 personer: Fra 400 til 499 personer: Fra 500 til 600 personer: 120,00 kr./pers. 90,00 kr./pers.

Læs mere

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag.

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag. FOLKESTEDET PRAKTISKE OPLYSNINGER 2015 FOLKESTEDET Carl Blochs Gade 28 8000 Aarhus C Tlf: 87 13 54 15 Mail: folkestedet@folkestedet.dk Find os også på www.folkestedet.dk og Facebook Åbningstider: Receptionen

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet

LK IHC Net. Det fleksible netværk til hjemmet LK IHC Net Det fleksible netværk til hjemmet Ét samlet netværk i hjemmet LK IHC Net er et fleksibelt multimedienetværk til din bolig. Med IHC Net kan du frit distribuere data-, telefon- eller radio-/tv-signaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ud i naturen hvorfor? Det myldrer med liv i vandhullet. Hvor finder du dyrene? Hvordan får dyrene fat i deres føde?

Indholdsfortegnelse. Ud i naturen hvorfor? Det myldrer med liv i vandhullet. Hvor finder du dyrene? Hvordan får dyrene fat i deres føde? Indholdsfortegnelse Besøg et vandhul om foråret Finn Therkildsen TURBINE 2009 Illustrationer: Peter D. Terkildsen Layout: Pedersen & Pedersen Redaktion: Jesper Tolstrup Sådan læser du bogen Undervejs i

Læs mere

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af Kommunale dagplejere Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af kommunale dagplejere Dagtilbudsområderne har i samarbejde med Forvaltningen Børn

Læs mere

- Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK

- Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK - Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK Stadium Arena Fyn Stadium Arena Fyn blev indviet i 2007 og er en topmoderne multiarena. Arenaen er bygget til at kunne rumme store arrangementer

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Med orkesterpladser, tribune og balkon Kr. 28.750,00

Med orkesterpladser, tribune og balkon Kr. 28.750,00 KONCERTSAL Med orkesterpladser, tribune og balkon Kr. 28.750,00 Med fladt gulv (eksklusiv stole, borde eller lignende) Kr. 23.500,00 Med orkesterpladser, tribune og balkon Kr. 26.750,00 Med fladt gulv

Læs mere

Med orkesterpladser, tribune og balkon Kr. 30.000,00

Med orkesterpladser, tribune og balkon Kr. 30.000,00 KONCERTSAL Med orkesterpladser, tribune og balkon Kr. 30.000,00 Med fladt gulv (eksklusiv stole, borde eller lignende) Kr. 25.000,00 Med orkesterpladser, tribune og balkon Kr. 20.000,00 Med fladt gulv

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

Notat vedr. indretning af stadion til 1. divisionsfodbold

Notat vedr. indretning af stadion til 1. divisionsfodbold Notat vedr. indretning af stadion til 1. divisionsfodbold Formålet med dette notat er at belyse, hvad der med udgangspunkt i allerede eksisterende forhold, planlovgivning m.v. kræves for at indrette et

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

J Y S K H A N D I hjælpemidler til børn og voksne siden 1990 KOMMUNIKATION. Rasmus Henriksen ALT ER MULIGT JYSK HANDI. w w w. j y s k h a n d i.

J Y S K H A N D I hjælpemidler til børn og voksne siden 1990 KOMMUNIKATION. Rasmus Henriksen ALT ER MULIGT JYSK HANDI. w w w. j y s k h a n d i. ALT ER MULIGT Når den helt rigtige løsning skal vælges er der en række faktorer der skal tages stilling til, bl.a. I hvilket miljø skal kommunikationsløsningen bruges? (Skole, hjem, institution, på job,

Læs mere

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse ROSMUS BØRNEHUS Behovsanalyse Vi vil være Syddjurs bedste børnehave/vuggestue som en integreret del af et børne- ungemiljø dækkende fra 0 18 år. Vuggestue/børnehave har sammen med skole/sfo et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Som møbelproducent har vi lagt os op af det klassiske. Med fokus på de detaljer, der betyder noget i hverdagen.

Som møbelproducent har vi lagt os op af det klassiske. Med fokus på de detaljer, der betyder noget i hverdagen. m ø b l e r m a r t s 2 0 1 0 Design kan være lige så forskelligt som vi mennesker. Nogle foretrækker klassisk design, mens andre er til det smarte eller til at købe billigt og smide væk. Som møbelproducent

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

Krav til danske fodboldstadioner

Krav til danske fodboldstadioner Krav til danske fodboldstadioner for afvikling af kampe i Superligaen 1. division 2. division Udgave 2010 Dansk Boldspil-Union Indhold Litteraturhenvisninger...2 Formål og ikrafttrædelse...3 Banen og spillepladsen...4

Læs mere

Kravspecifikation for Rednings-/Beredskabsbåd til Beredskabsstyrelsen

Kravspecifikation for Rednings-/Beredskabsbåd til Beredskabsstyrelsen 1. Alment 1.1 Beskrivelse Båden, som beskrives i nedenstående kravspecifikation, dækker over en båd med tilhørende trailer til landevejstransport, til løsning af Beredskabsstyrelsens opgaver på vandet,

Læs mere

Ejendommen fremstår med pudset/skuret facader og tag af henholdsvis bølgeeternit og pap.

Ejendommen fremstår med pudset/skuret facader og tag af henholdsvis bølgeeternit og pap. Sagsnr. 03.25.00-P20-2-15 Cpr. Nr. Dato 21-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Ringstedgade 136, 4700 Næstved - Ombygning til flygtningeboliger. Huset er bygget i år 1900 og som omkring år

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

SSQ-B version 5.6. Gode råd om besvarelsen. Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse. Navn: Dato: Alder:

SSQ-B version 5.6. Gode råd om besvarelsen. Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse. Navn: Dato: Alder: SSQ-B version 5.6 Gode råd om besvarelsen De følgende spørgsmål drejer sig om din evne til og oplevelse i forbindelse med at høre og lytte i forskellige situationer. Du svarede på de samme spørgsmål tidligere,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

Vibevej 20, 3. tv. 2400 København NV

Vibevej 20, 3. tv. 2400 København NV Vibevej 20, 3. tv. 2400 København NV Fra 432 m² lyse kontorer i NV Flot makant rødstensejendom i trekanten af Vibevej- Glentevej-Tranevej i blandet beboelses- og erhvervskvarter. Ejendommen ligger kun

Læs mere

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON Moderne og stilrene omgivelser med udsigt til golf og natur Golfhotel Vilcon er placeret midt på Trelleborg Golfbane i Slagelse - og det er således en smuk 27 hullers golfbane,

Læs mere

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK 2016 SQUARE REOLEN ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK SQUARE REOLEN - den alsidige reol, der kan ændre sig i takt med dit liv. Square Reolen er velegnet

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

JUSTERBART SÆDEKONCEPT TIL ELKØRESTOLE Når fleksibilitet er standard

JUSTERBART SÆDEKONCEPT TIL ELKØRESTOLE Når fleksibilitet er standard JUSTERBART SÆDEKONCEPT TIL ELKØRESTOLE Når fleksibilitet er standard Avanti by AJ er et helt nyt sædekoncept til elkørestole - og et direkte svar på nye behov i markedet. Brugerne vil have æstetik og komfort

Læs mere

Kontor Vesterbrogade 149, 1620 København V 255 m 2

Kontor Vesterbrogade 149, 1620 København V 255 m 2 Kontor Vesterbrogade 149, 1620 København V 255 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Pharmakon Konferencecenter. et godt læringsmiljø med plads til samvær

Pharmakon Konferencecenter. et godt læringsmiljø med plads til samvær Pharmakon Konferencecenter et godt læringsmiljø med plads til samvær Skabt til læring Et komplet konferencecenter: Stor foredragssal med plads til 200 gæster Ni konferencelokaler og 17 grupperum Professionelt

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2017 Pris højsæson 23/6-6/8 490 3430 69 483 Pris mellemsæson

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

Randers Kommune. Forslag til nyt skiltningsprincip, ved administrationsbygningerne omkring Laksetorvet.

Randers Kommune. Forslag til nyt skiltningsprincip, ved administrationsbygningerne omkring Laksetorvet. Randers Kommune Forslag til nyt skiltningsprincip, ved administrationsbygningerne omkring Laksetorvet. Historien Struktur Byrådet vedtog for omkring 25 år siden at al skiltning på kommunale bygninger i

Læs mere

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv - interaktiv tavle Mindboard Ideel løsning hvis projektor allerede er tilstede Mindboard kan leveres i flere forskellige interaktive udgaver: Interaktiv tavle - fast eller til skinne Interaktiv tavle -

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre

Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre LEJEPROSPEKT Attraktive lokaler udlejes i Hvidovrevejs Butikstorv Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre Sag 956PK000303 Central beliggenhed i Hvidovre Velbesøgt center 371 m² i stueplan + kælder 294 m² Mægler:

Læs mere

Det fleksible klasselokale

Det fleksible klasselokale - vejen til individuel indlæring Vægskinner i 2 eller 3 højder giver mulighed for at flytte tavlen op/ned alt efter elevernes alder/højde. Fleksible og interaktive løsninger er en naturlig del af og er

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ERGONOMISKE ARBEJDSMILJØ November 2013 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen

Læs mere

Dagsorden og indkomne forslag til afdelingsmødet den 6. november 2013.

Dagsorden og indkomne forslag til afdelingsmødet den 6. november 2013. Dagsorden og indkomne forslag til afdelingsmødet den 6. november 2013. 3. oktober 2013 Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde den 6. november 2013. kl. 18.30 i beboerlokalerne hos afdeling 187. Med følgende

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Rygepolitik 2007 RYGEPOLITIK Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Der må ikke ryges indendørs på danske arbejdspladser 3 Arbejdslokale for en person 3 Rygerum og rygekabiner 4 Rygepolitik

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere