Vejledning til Konferenceaftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Konferenceaftalen"

Transkript

1 Vejledning til Konferenceaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K T og

2 Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er formålet med aftalen? Sondring mellem konferenceaftalen og hotelaftalen i regi af Statens Indkøb Konferenceaftalens opbygning Hvem kan bruge Rammekontrakten? Rammekontraktens varighed Forpligtelsen med diverse undtagelser Udskiftning eller overdragelse af konferencesteder Disponibel konferencekapacitet Bestilling og Kundens valg af konferencested Ordrebekræftelse Priser Levering Fakturering Mangler Ophævelse Afbestilling Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Tvister... 15

3 Side 3 af Indledning Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen besluttede som en del af 8. fase af Statens Indkøbsprogram at foretage genudbud af aftalerne for konferencefaciliteter i Danmark med og uden overnatning som én samlet konferenceaftale. Der er indgået rammekontrakter med i alt 78 leverandører fordelt i hele landet. Kravspecifikationen omfatter fem typer ydelser: 1. Konferencelokaler (plenumlokaler og grupperum) 2. Udstyr og teknik 3. Service 4. Forplejning 5. Overnatning. Der er to forskellige typer af konferencelokaler: Plenumlokaler (plads til minimum 11 deltagere) Grupperum (plads til mellem 2 10 deltagere) Rammekontrakten omfatter overordnet følgende fire konferencepakker: Konferencepakker Standardydelser Kort tids møde Halvdagspakke Heldagspakke Kl. 12 til kl. 12-pakke Plenumlokaler eller grupperum Plenumlokaler eller grupperum Plenumlokaler eller grupperum Plenumlokaler eller grupperum Konferencelokaler Udstyr og teknik Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Tekniske faciliteter Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Morgenmad Frokost Frokost Frokost Forplejning Eftermiddagsforfriskninforfriskning Eftermiddags- Middag (2 retter) Frokost Rammekontrakten omfatter tillige en række andre tilkøbsydelser og produkter, som fremgår af nedenstående tabel og i Kontraktbilag 4A.

4 Side 4 af 15 Forplejning Overnatning Forlængelse af konferencepakkernes varighed Konferencepakker Kort tids møde Halvdagspakke Heldagspakke Kl. 12 til kl. 12-pakke Tilkøbsprodukter - yderligere måltider og drikkevarer Morgenmad Morgenmad Frokost Eftermiddagsforfriskninforfriskning Eftermiddags- Middag (2 el. 3 Middag (2 el. 3 Middag (3 retter) retter) retter) Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Drikkevarer Tilkøbsydelse - overnatning Overnatning inkl. morgenmad Tilkøbsydelse Forlængelse af konferencepakkernes varighed Forlængelse af Forlængelse af konferencepakkernes varighed pakkernes konference- varighed Forlængelse af konferencepakkernes varighed Overnatning inkl. morgenmad Forlængelse af konferencepakkernes varighed Tilkøbsydelse - Grupperum Grupperum Leje af grupperum Leje af grupperum Leje af grupperum Leje af grupperum Tilkøbsydelser Tekniske faciliteter Udstyr og teknik Fladskærm eller infoskærm Fladskærm eller infoskærm Fladskærm eller infoskærm Fladskærm eller infoskærm DVD- og CDafspilleafspilleafspiller DVD- og CD- DVD- og CD- DVD- og CD-afspiller Bærbar computer Bærbar computer Bærbar computer Bærbar computer Lydanlæg med forstærker og højttalere Lydanlæg med forstærker og højttalere Lydanlæg med forstærker og højttalere Lydanlæg med forstærker og højttalere Panel- og trådløse mikrofoner Dokumentkamera eller overheadprojektor mv. Panel- og trådløse mikrofoner Dokumentkamera eller overheadprojektor mv. Panel- og trådløse mikrofoner Dokumentkamera eller overheadprojektor mv. Panel- og trådløse mikrofoner Dokumentkamera eller overheadprojektor mv. Leverandørens ydelser, herunder konferencelokaler, fremgår af Statens Konferencehåndbog Læs mere herom i Kontraktbilag 1B, pkt. 1. Konferencepakkernes varighed Kort tids møde er en konference af op til to timers varighed, fx et morgenmøde eller gåhjemmøde. Halvdagskonference er en konference, der er af en halv arbejdsdags varighed, svarende til fire timers varighed. En halvdagskonference kan enten påbegyndes fra morgenstunden eller fra middag. Et halvdagsmøde vil typisk finde sted fra kl kl

5 Side 5 af 15 Heldagskonference er en konference, der er af en hel arbejdsdags varighed, svarende til otte timers varighed. Kunden skal have mulighed for at vælge at afslutte heldagskonferencen med en middag og eventuel overnatning inkl. morgenmad, såfremt Leverandøren har tilbudt overnatning i Kontraktbilag 2. Et heldagsmøde vil typisk finde sted indenfor tidsrummet kl kl konference er en konference, der er af en hel arbejdsdags varighed med begyndelse kl. 12, eventuel overnatning inkl. morgenmad, såfremt Leverandøren har tilbudt overnatning i Kontraktbilag 2. Konferencen er således af en varighed på ca. 24 timer. En konference vil typisk finde afvendelse indenfor tidsrummet kl Udover ovenstående konferencepakkers fastlagte varighed skal Leverandøren acceptere følgende fleksibilitet i konferencepakkernes varighed: Halvdagsmøder kan have en ekstra varighed på op til ½ times varighed, uden at Leverandøren kan kræve merbetaling herfor. Heldagsmøder kan have en ekstra varighed på op til 1 times varighed, uden at Leverandøren kan kræve merbetaling herfor. Kl. 12 til kl. 12 konferencer kan have en ekstra varighed på op til 2 timers varighed, uden at Leverandøren kan kræve merbetaling herfor. Såfremt Kunden ønsker at forlænge ovenstående konferencepakker (udover det ovenfor anførte) med én times varighed, skal Leverandøren tilbyde Kunden at forlænge varigheden af konferencen, som en tilkøbsydelse. Prisen herfor følger af Kontraktbilag 4A. 2. Hvad er formålet med aftalen? Formålet med aftalen er at sikre statens adgang til konferencefaciliteter, der er optimeret med hensyn til pris og ydelse og have et indhold, der lever op til markedsstandarder med hensyn til processer, metoder og kvalitet. I Rammekontraktens Kontraktbilag 1B, punkt 3, fremgår det bl.a., at Rammekontraktens Konferencefaciliteter skal, for så vidt angår kvalitet og indhold, som minimum være på niveau med det, der må betegnes som markedsstandard på bestillingstidspunktet. Ydermere skal alle Konferencefaciliteter leveres under størst mulig hensyntagen til opnåelse af den bedst mulige kvalitet samtidig med mindst mulig miljøbelastning. Leverandøren skal levere en god rengøringsstandard, der opfylder de i branchen gældende regler, i lokaler med konferencefaciliteter, på eventuelle værelser og på konferencevirksomheden generelt. Kvaliteten er, sammen med de overordnede krav gengivet oven for, sikret gennem fastsættelsen af en hel række konkrete krav(minimumskrav), som fremgår af kontraktbilagene, herunder Kontraktbilag 1B og Kontraktbilag 4A.

6 Side 6 af Sondring mellem konferenceaftalen og hotelaftalen i regi af Statens Indkøb I regi af Statens Indkøb findes Hotelaftalen, der har snitflader til konferenceaftalen. Du kan læse mere om denne aftale på Konferenceaftalen gælder ikke Kundens køb af hotelophold, hvor der udelukkende er et behov for overnatning. Ved køb af hotelophold alene henvises til statens Hotelaftale. 4. Konferenceaftalens opbygning Konferenceaftalen udgøres af en rammekontrakt med tilhørende kontraktbilag. Kontraktbilagene regulerer det kontraktuelle forhold mellem rammekontraktens ordregiver (Kunden), Moderniseringsstyrelsen og leverandøren. Rammekontrakten er opbygget som følger: Rammekontrakt Kontraktbilag 1A: Generelle krav Kontraktbilag 1B: Kravspecifikation Kontraktbilag 3: Liste over Kunden med underbilag Kontraktbilag 4: Priser med underbilag Kontraktbilag 5: Samarbejdsorganisation og rapportering med underbilag Kontraktbilag 6: Levering Kontraktbilag 7: Tilslutningsaftale Kontraktbilag 10: Ydelser ved ophør Kontraktbilag 11: Spørgsmål og svar Kontraktbilag 13: Procedure for bestilling Kontraktbilag 14: Udskiftning af produkter 5. Hvem kan bruge Rammekontrakten? Statslige myndigheder er i Rammekontraktens løbetid forpligtet til at bruge Rammekontraktens konferencefaciliteter. Ved at bruge Rammekontrakten løfter de statslige myndigheder samtidig deres eventuelle udbudspligt på området. Selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank samt Folketinget, har mulighed for at tilslutte sig adgangen til at kunne gøre brug af aftalen. Om frivillige tilslutninger Ved tilmelding til aftalen kan institutionen frivilligt købe de af Rammekontrakten omfattede ydelser ved brug af Rammekontrakten. Institutionen er således ikke forpligtet til at gøre brug af Rammekontrakten, men alene berettiget hertil. Såfremt Moderniseringsstyrelsen vælger at gøre brug af forlængelsesoptionerne, er tilsluttede kunder fortsat tilsluttet aftalen, hvormed tilsluttede kunder fortsat kan gøre brug af aftalen i forlængelsesperioden. Læs mere om tilmeldingsproceduren på eller i

7 Side 7 af 15 Kontraktbilag 7. I Kontraktbilag 3A og Kontraktbilag 3B kan du se, hvilke selvejende institutioner, der kan tilslutte sig aftalen. 6. Rammekontraktens varighed Rammekontrakten er gældende i 2 år. Den trådte i kraft den 1. januar 2014 og er gældende frem til den 31. december Hvis Moderniseringsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan aftalen forlænges yderligere to gange ét år, dvs. frem til 31. december Ved forlængelse af kontrakten vil der blive informeret herom på Læs mere herom i Rammekontrakten, pkt Forpligtelsen med diverse undtagelser Rammekontrakten indebærer, at statslige institutioner i henhold til cirkulære om indkøb i staten vil blive forpligtet til kun at købe ind hos de på Rammekontrakten valgte leverandører inden for Rammekontraktens område. De statslige institutioner vil dog fortsat have mulighed for at benytte de statslige konferencefaciliteter, herunder for eksempel forsvarets, politiets, Udenrigsministeriets, Bygningsstyrelsens og Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes faciliteter(egenproduktion), i det omfang en sådan benyttelse ikke forudsætter indgåelse af aftale med en eventuel forpagter (3. mand) om indkøb af konferencefaciliteter. Indkøb af konferencefaciliteter fra forpagtere af statslige faciliteter forudsætter, at forpagteren er leverandør på rammekontrakten eller, at forpagtningsaftalen giver de statslige institutioner adgang hertil. Der kan findes eksempler på egenproduktion i Statens Konferencehåndbog. Ved køb af konferencefaciliteter i det af Rammekontrakten omfattede geografiske område har Kunden pligt til (jf. dog nedenstående undtagelser) at købe konferencefaciliteter hos en af de leverandører, som Moderniseringsstyrelsen har indgået Rammekontrakt med i det pågældende geografiske område. Forpligtelsen er gældende ved køb af konferencefaciliteter for 2 eller flere deltagere. Såfremt der afholdes konferencer på ikke brofaste øer (inkl. Bornholm), som ikke er omfattet af delaftalernes geografiske dækningsområde, eller andre områder, hvor der ikke er indgået en delaftale, må Kunden vælge en konferencefacilitet, som ikke er omfattet af Rammekontrakten. Delaftalens geografiske områder er følgende: Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 3 - Sjælland, Lolland og Falster (minus København og Frederiksberg) Delaftale 4 - København og Frederiksberg.

8 Side 8 af 15 I følgende tilfælde har Kunden ret men ikke pligt til at købe konferencefaciliteter på de indgåede Rammekontrakter: Såfremt konferencen har deltagelse af en eller flere ministre. Såfremt konferencen omfatter en eller flere handicappede, hvis særlige behov ikke kan tilgodeses ved køb på Rammekontrakten. Såfremt særlige hensyn til repræsentation, beliggenhed eller øvrige helt særlige omstændigheder ikke kan tilgodeses ved køb på Rammekontrakten, fx i forbindelse med udenlandske delegationers ophold i Danmark og departementschefseminarer. Såfremt særlige sikkerhedsmæssige krav defineret af de relevante sikkerhedsmyndigheder, herunder Forsvarets eller Politiets Efterretningstjeneste, ikke kan tilgodeses ved køb på Rammekontrakten. Såfremt det ud fra en totaløkonomisk betragtning vil være helt unødigt omkostningsfuldt at anvende leverandørerne i et aftalebelagt område. Det understreges, at Rammekontrakten ikke gælder Kundens køb af hotelophold, hvor der udelukkende er et behov for overnatning. Ved køb af hotelophold alene henvises til statens Hotelaftale. Læs mere herom i Rammekontrakten, pkt Udskiftning eller overdragelse af konferencesteder I Rammekontraktens løbetid vil alle konferencestederne omfattet af Rammekontrakten kunne udskiftes eller overdrages til nye ejere. Markedet for konferencefaciliteter er præget af ejerskifte, nedlukninger (f.eks. som følge af totalrenoveringer m.v.) og opstart af nye faciliteter. For at sikre, at de af Rammekontrakten omfattede konferencefaciliteter til enhver tid modsvarer den efterspurgte kapacitet, kan Moderniseringsstyrelsen således have behov for at acceptere et ejerskifte og/eller en udskiftning af konferencestederne. Leverandøren og/eller Moderniseringsstyrelsen kan derfor på baggrund af retningslinjerne i Kontraktbilag 14 initiere, at et konferencested på Rammekontrakten udskiftes med et nyt konferencested eller overdrages til nye ejere. Læs mere herom i Kontraktbilag 14.

9 Side 9 af Disponibel konferencekapacitet Leverandøren skal tilbyde konferencefaciliteter i hele kontraktperioden, dog med undtagelse af eventuel ferielukning i en periode på maksimalt 30 dage om året. I Statens Konferencehåndbog er Leverandørens plenumlokaler angivet inden for en række segmenter (antal personer som lokalet er beregnet til). Såfremt Leverandøren har angivet et plenumlokale inden for et segment i Statens Konferencehåndbog, kan Kunden på Rammekontrakten bestille dette plenumlokale til et vilkårligt antal personer inden for det pågældende segment (fx personer) dog maks. til det konkrete antal deltagere, som lokalet er beregnet til (fx 80 personer). Tilsvarende gælder for grupperum (segmentet 2-10 personer). Hvis en Kunde således efterspørger en konference inden for et segment, hvor Leverandøren har angivet et lokale, skal Leverandøren tilbyde konferencefaciliteter til aftaleprisen, såfremt Leverandørens ledige kapacitet modsvarer Kundens efterspørgsel. Leverandøren kan således ikke melde udsolgt til aftaleprisen, medmindre Leverandørens ledige kapacitet ikke modsvarer Kundens efterspørgsel. Leverandøren har herudover ret, men ikke pligt, til tillige at levere konferencer i de lavere segmenter med det pågældende plenumlokale. 10. Bestilling og Kundens valg af konferencested Kundens bestilling af ydelser sker på grundlag af de vilkår, der er fastlagt i Rammekontrakten og i henhold til retningslinjerne i Kontraktbilag 13. Bestilling af konferencefaciliteter sker efter én af nedenstående modeller, jf. Kontraktbilag 13. Tabel 1. Modeller for bestilling af konferencefaciliteter Model Anvendelse Henvendelse direkte til én Leverandør Denne model anvendes i de tilfælde, hvor der kun er ét konferencested, som kan opfylde Kundens behov i forhold til en planlagt konference. Henvendelse til to eller flere Leverandører for indhentelse af tilbud Denne model anvendes i de tilfælde, hvor flere konferencesteder kan opfylde Kundens behov. De almindelige forvaltningsretlige regler indebærer, at Kunderne skal handle sagligt og økonomisk forsvarligt ved gennemførelsen af en indkøbsproces. Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, indebærer, at Kunden har en forpligtelse til at forvisse sig om, at det konferencested, som får aftalen, også kan levere på den bedste og billigste måde.

10 Side 10 af 15 Kunden skal inden valg af konferencested først opgøre sit konkrete og saglige behov i forbindelse med den planlagte konference/det planlagte seminar, således at Kunden på grundlag heraf kan vurdere hvilke af leverandørerne/konferencestederne på Rammekontrakten, der kan opfylde behovet. I vurderingen af hvilke konferencesteder, der opfylder Kundens behov indgår antallet af deltagere i konferencen, behovet for plenumlokaler og grupperum, afholdelse af videokonference, behov for internethastighed på minimum 10 Mbit, konferencesekretariat, deltagelse af konferencekoordinator, økologisk forplejning, opholdsstue/lounge, parkeringsfaciliteter, udendørsområder, handicaptilgængelighed, beliggenhed (maks. transporttid for deltagerne), maks. prisniveau/budget og muligheden for køb af de tilkøbsydelser og - produkter, som Kunden måtte have behov for. Der kan fx være tale om tilkøb af overnatning eller leje af flere grupperum, som nærmere angivet i Kontraktbilag 1B og Kontraktbilag 4A. Model 1: Kun ét konferencested opfylder Kundens behov Såfremt der alene er ét konferencested, hvis faciliteter og ledige kapacitet opfylder Kundens behov, jf. ovenfor, sker købet ved direkte henvendelse til dette konferencested via telefon eller . Eksempel: Hvis Kunden har et sagligt behov for at afholde en konference i Århus med 200 deltagere, der skal kunne fordeles i 20 grupperum, og kun ét af de af Rammekontrakten omfattede konferencesteder kan opfylde dette behov, vil Kunden kunne booke konferencen via telefon eller ved direkte henvendelse til dette konferencested. Kundens køb af konferencefaciliteter sker på grundlag af de vilkår, der er fastsat i Rammekontrakten, herunder de fastsatte priser, jf. Kontraktbilag 4A, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence. Model 2: Flere konferencesteder opfylder Kundens behov Såfremt Kunden vurderer, at flere konferencesteder kan opfylde Kundens behov, sker købet efter nedenstående fremgangsmåde. Kunden udvælger mindst 2 konferencesteder baseret på Kundens vurdering af hvilke konferencesteder, der bedst dækker Kundens behov i forhold til den planlagte konference, jf. ovenfor. Det kan være relevant for Kunden at udvælge konferencesteder fra delaftaler i flere forskellige geografiske områder, fx hvis Kunden er placeret et sted med nogenlunde lige langt til konferencesteder på delaftaler i mere end et geografisk område. 1. Kunden præciserer sine behov i en enslydende mail til de udvalgte konferencesteder, herunder tidspunktet for afholdelsen af den planlagte konference og antallet af konferencedeltagere. 2. De udvalgte konferencesteder gives lige lang frist til at besvare henvendelsen. Konferencesteder, der har ledig kapacitet i de af Rammekontrakten omfattede konferencelokaler, er forpligtet til at tilbyde at afholde konferencen. De tilbudte priser må maksimalt svare til de i Kontraktbilag 4A anførte priser.

11 Side 11 af Såfremt Kunden vurderer, at der kan opnås en endnu lavere pris ved henvendelse til yderligere konferencesteder på de relevante delaftaler, kan Kunden vælge at gentage sin tilbudsindhentning én gang ved fremsendelse af mail med samme indhold til det antal yderligere konferencesteder, som Kunden vurderer passende. De først inviterede konferencesteder skal gives lejlighed til at revurdere deres tilbud. 4. Kunden vælger tilbuddet fra det konferencested, der tilbyder den laveste pris. Laveste pris beregnes på baggrund af det af Kunden i tilbudsindhentningen opgjorte behov for den samlede konference, herunder Kundens behov for henholdsvis konferencepakke, eventuel overnatning samt øvrige relevante tilkøbsydelser og -produkter. 5. Alle konferencesteder, der har deltaget i tilbudsindhentningen, orienteres samtidig pr. om Kundens valg. Læs mere herom i Kontraktbilag Ordrebekræftelse Kunden har uanset bestillingsform krav på at modtage en ordrebekræftelse fra Leverandøren inden for 24 timer fra bestillingstidspunktet. Leverandøren skal fremsende ordrebekræftelsen til Kunden via . Leverandøren skal ved telefonisk bestilling oplyse Kunden om dette i bestillingssituationen. Hvis Kunden i forbindelse med bestilling via telefon af en eller anden grund ikke ønsker at oplyse sin adresse til Leverandøren, bortfalder Kundens krav på at få tilsendt en ordrebekræftelse inden for 24 timer fra bestillingstidspunktet. Ordrebekræftelsen skal indeholde en nøje angivelse af: Dato og tidspunkt for arrangementet, herunder konferencens varighed Omfanget af de faciliteter, der stilles til rådighed Ved eventuel overnatning: antallet af værelser 12. Priser Ved køb på Rammekontrakten betaler Kunden den pris, der er fastlagt i Kontraktbilag 4A. Priser kan findes på i Statens Konferencehåndbog. Aftalepriserne reguleres én gang årligt i hele Rammekontraktens løbetid, med virkning fra 15. januar i det pågældende år, første gang dog 15. januar Priserne reguleres i henhold til det på Danmarks Statistiks hjemmeside ( offentliggjorte nettoprisindeks. Prisen, der gælder ved kundens køb på Rammekontrakten, må ikke overstige Leverandørens laveste dagspris. Leverandørens laveste dagspris inkluderer særlige kampagnepriser, markedspriser eller anden dertil svarende betegnelse for Leverandørens til enhver tid laveste tilbudte pris for identiske ydelser og produkter ved salg til andre kunder uden for Rammekontrakten.

12 Side 12 af 15 Læs mere herom i Kontraktbilag 4 - Priser. 13. Levering Leverandøren skal levere konferencefaciliteter, herunder lokaler, tekniske faciliteter, forplejning samt tilknyttede ydelser, omfattet af Kontraktbilag 1B (kravspecifikation), Kontraktbilag 2 (løsningsbeskrivelse) og Kontraktbilag 4A (leverandørens priser). Såfremt Leverandøren tilbyder overnatning, skal Leverandøren levere overnatning omfattet af Kontraktbilag 1B (kravspecifikation), Kontraktbilag 2 (løsningsbeskrivelse) og Kontraktbilag 4A (leverandørens priser). Læs mere herom i Kontraktbilag 6 - Levering. 14. Fakturering Fakturering kan tidligst ske efter konferencens afholdelse. Eventuel fakturering for afbestilling af en konference kan ske, efter afbestilling er sket. Der henvises i øvrigt til Kontraktbilag 6. Vederlaget forfalder til betaling 30 dage efter Leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura, jf. Kontraktbilag 12. Fakturering sker direkte til Kunden. Moderniseringsstyrelsen hæfter ikke for Kundens betaling. Læs mere herom i Rammekontrakten, pkt Mangler Der foreligger en mangel, hvis konferencefaciliteterne eller de tilknyttede ydelser ikke opfylder kravene i Rammekontrakten eller i øvrigt ikke svarer til det, som Moderniseringsstyrelsen og/eller Kunden med føje kan forvente. Læs mere herom i Rammekontrakten, pkt Ophævelse Kunden kan helt eller delvist ophæve en indgået bookingaftale under nærværende Rammekontrakt, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra leverandørens side. Følgende forhold, men ikke begrænset hertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve bookingaftalen:

13 Side 13 af 15 Såfremt Leverandøren væsentligt misligholder en bookingaftale, herunder såfremt der konstateres væsentlige mangler ved konferencefaciliteterne og/eller de tilknyttede ydelser. Leverandørens konkurs, rekonstruktionsbehandling, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer bookingaftalens rette opfyldelse i fare, i det omfang konkursloven gør dette muligt. Leverandørens ophør med den virksomhed, som bookingaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer bookingaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. Såfremt der i bookingaftaleperioden opstår forhold, der medfører, at Moderniseringsstyrelsen ophæver Rammekontrakten. Såfremt Leverandøren gentagne gange væsentligt misligholder indgåede bookingaftaler indgået med samme Kunde, kan denne Kunde af Moderniseringsstyrelsen blive løst af sin forpligtelse til at anvende Rammekontrakten. Moderniseringsstyrelsen orienterer Leverandøren herom. Moderniseringsstyrelsen og Kunden er til enhver tid berettiget til at kræve afhjælpning i stedet for ophævelse. Læs mere herom i Rammekontrakten, pkt Afbestilling Kunden kan efter bestilling af en konference, jf. Kontraktbilag 13, afbestille konferencen eller reducere deltagerantallet vederlagsfrit, når ændringen er Leverandøren i hænde senest kl på dagen for sidste rettidige afbestilling, jf. nedenstående afbestillingsfrister. Leverandøren er berettiget til vederlag for de dele af konferencen, som ikke afbestilles rettidigt. Enhver afbestilling eller reduktion i den oprindelige bestilling bør ske skriftligt og rettidigt i henhold til de nedenstående afbestillingsfrister for den pågældende konference. "Ankomst" er den første dag, hvor levering af konferencefaciliteter begynder. Den "endelige bestilte konference", er den konference, som fremgår af Leverandørens skriftlige ordrebekræftelse af Kundens bestilling inden eventuelle reduktioner, jf. Kontraktbilag Konferencer med mellem 2 og 11 deltagere a. Til og med 15 kalenderdage før ankomst kan Kunden frit afbestille den endelige bestilte konference. b. Efter 15 kalenderdage og til og med 10 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af den endelige bestilte konference.

14 Side 14 af 15 c. Efter 10 kalenderdage og til og med 7 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige bestilte konference. d. Efter 7 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille 10 pct. af den endelige bestilte konference. 2. Konferencer med mellem 11 og 30 deltagere a. Til og med 35 kalenderdage før ankomst kan Kunden frit afbestille den endelige bestilte konference. b. Efter 35 kalenderdage og til og med 20 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af den endelige bestilte konference. c. Efter 20 kalenderdage og til og med 7 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige bestilte konference. d. Efter 7 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille 10 pct. af den endelige bestilte konference. 3. Konferencer med mellem 30 til 100 deltagere: a. Til og med 42 kalenderdage før ankomst kan Kunden frit afbestille den endelige bestilte konference. b. Efter 42 kalenderdage og til og med 30 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af den endelige bestilte konference. c. Efter 30 kalenderdage og til og med 10 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige bestilte konference. d. Efter 10 kalenderdage og til og med 3 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille 10 pct. af den endelige bestilte konference. e. Efter 3 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrist afbestille 5 pct. af den endelige bestilte konference. 4. Konferencer med mere end 100 deltagere: a. Til og med 80 kalenderdage før ankomst kan Kunden frit afbestille den endelige bestilte konference. b. Efter 80 kalenderdage og til og med 60 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 50 pct. af den endelige bestilte konference. c. Efter 60 kalenderdage og til og med 30 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille op til 25 pct. af den endelige bestilte konference. d. Efter 30 kalenderdage og til og med 10 kalenderdage før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille 10 pct. af den endelige bestilte konference. e. Efter 10 kalenderdage og til og med 1 kalenderdag før ankomst kan Kunden vederlagsfrit afbestille 5 pct. af den endelige bestilte konference.

15 Side 15 af 15 Der kan mellem Kunden og Leverandøren aftales ændrede afbestillingsforhold, såfremt disse er mere gunstige for Kunden. No Show Ved manglende fremmøde ( no show ) kan Leverandøren tage fuld pris for konferencen. Tabsbegrænsningspligt Leverandøren har til enhver tid pligt til at søge sit tab begrænset ved at udleje de bestilte konferencelokaler til anden side. Såfremt Leverandøren stiller krav om gebyr/vederlag som følge af afbestilling eller no-show, jf. pkt og 2.3 ovenfor, kan Kunden som betingelse for betaling af gebyret/vederlaget kræve bevis for, at udlejning til anden side ikke har fundet sted. Læs mere herom og om levering af overnatning i Kontraktbilag Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Leverandøren er erstatningspligtig over for Moderniseringsstyrelsen og Kunden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens samlede erstatningsansvar kan maksimalt udgøre DKK i Rammekontraktens løbetid. Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens erstatningsansvar. Leverandøren skal på Moderniseringsstyrelsens anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. Læs mere herom i Rammekontrakten, pkt Tvister Rammekontrakten og indgåede bookingaftaler er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med nærværende Rammekontrakt eller indgåede bookingaftaler, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i Parternes organisationer. Når det ovenfor beskrevne har været forsøgt, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved byretten eller landsretten i den retskreds, hvor Moderniseringsstyrelsen/Kunden har sit hovedkontor. Læs mere herom i Rammekontrakten, pkt

Hvem skal anvende aftalen?

Hvem skal anvende aftalen? Statens Indkøbsprogram 8. fase Orienteringsmøde for Konferenceaftalen Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 12:00 ved Karoline Hellem, Tina Gade Gregersen og Sille Holkenberg DAGSORDEN Om Statens Indkøb Introduktion

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

Vejledning til rejsebureauaftalen

Vejledning til rejsebureauaftalen Vejledning til rejsebureauaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Februar 2014 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse DEL

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Vejledning til Storage

Vejledning til Storage Vejledning til Storage torageaftalen aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Møbel-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Faktaark. Konferenceaftalen. December 2013

Faktaark. Konferenceaftalen. December 2013 Faktaark December 2013 Konferenceaftalen Fordele ved konferenceaftalen Statens Indkøb har genudbudt rammekontrakt vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (konferenceaftalen). Den nye rammekontrakt,

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 11 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk August 2015 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål Orienteringsmøde for Trykkeriaftalen Torsdag d. 11. december 2014 kl. 11:00 ved Karoline Hellem og Jacob Matzen Thomsen DAGSORDEN Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og

Læs mere

Vejledning til AV - aftalen

Vejledning til AV - aftalen Side 1 af 11 Vejledning til AV - aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 11... 1 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 12 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til kopi- og printaftalen

Vejledning til kopi- og printaftalen Vejledning til kopi- og printaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet

Læs mere

Vejledning til Flytteaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Flytteaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Flytteaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Statens Konferencehåndbog

Statens Konferencehåndbog Statens Konferencehåndbog Gældende fra 1. januar 2014 til 31. december 2015 Opdateret 13. januar 2015 OBS Bemærk, at alle priser er eksklusiv moms. Konferencehåndbogen må ikke gøres offentligt tilgængelig

Læs mere

Vejledning til Projektledelsesaftalen

Vejledning til Projektledelsesaftalen Vejledning til Projektledelsesaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 1. Indledning...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets Mødereferat 27. marts 2015 J.nr. 15-0073089 Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets udbud af bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde Deltagere fra Skatteministeriet:

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Vejledning til Trykkeriaftalen

Vejledning til Trykkeriaftalen Vejledning til Trykkeriaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen

Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen Statens Indkøbsprogram 9. fase Orienteringsmøde for papiraftalen Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 13:00 ved Rikke Skovgård Hansen og Mads Christian Grimmig Kobbernagel Dagsorden Om Statens Indkøbsprogram

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Infomøde om projektledelsesaftalen

Infomøde om projektledelsesaftalen Infomøde om projektledelsesaftalen Torsdag den 11. februar 2016 Ved Marie Andersen & Mette Westergaard Bech DAGSORDEN Introduktion til projektledelsesaftalen Kursustyper Bestilling af kurser Bestilling

Læs mere

Vejledning til Vagtaftalen og Kontrolcentralaftalen

Vejledning til Vagtaftalen og Kontrolcentralaftalen Vejledning til Vagtaftalen og Kontrolcentralaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Faktaark. Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen

Faktaark. Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen Faktaark Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen Statens Indkøb i Økonomistyrelsen har genudbudt aftalen for papir i ark (kopipapir) som har løbet fra 1. januar 2007, og som udløber

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

i Aarhus 12 16 november 2012

i Aarhus 12 16 november 2012 21. juni 2012 i Aarhus 12 16 november 2012 Annonceringsudbud af hotelovernatning 1. Indledning Om KRUt: 23 kommuner/partners fra Danmark, Norge og Sverige er samlet i EU-projektet Interreg IV A KRUt. Projektejer:

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016 Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, Stadsing A/S. Aftalens varighed

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen Statens indkøbsprogram 7. fase Informationsmøde for Rengørings- og forbrugsartikelaftalen v. Anders Næss Mandag den 7. januar 2013 Dagsorden Om Statens Indkøb Introduktion til Rengørings- og forbrugsartikelaftalen

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

VEJLEDNING. 50.95 Sygeplejeartikler. Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen

VEJLEDNING. 50.95 Sygeplejeartikler. Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen VEJLEDNING 50.95 Sygeplejeartikler Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen 10052016 50.95 Sygeplejeartikler Om denne vejledning Formålet med denne vejledning er at give medarbejderne hos

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders brug af Rammeaftalen... 3 2. Proces for efterfølgende

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016

Vejledning til Kontorartikelaftalen. December 2016 Vejledning til Kontorartikelaftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 AFTALENS VARIGHED Rammeaftalen løber fra den 1. januar 2017 og frem til den 31. december 2018. Moderniseringsstyrelsen har mulighed for

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Gæstens sikkerhed Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement

Læs mere

Statens Indkøb Orienteringsmøde om Rejsebureauaftalen Tirsdag den 27. februar 2014 kl. 12.00

Statens Indkøb Orienteringsmøde om Rejsebureauaftalen Tirsdag den 27. februar 2014 kl. 12.00 Statens Indkøb Orienteringsmøde om Rejsebureauaftalen Tirsdag den 27. kl. 12.00 1 DAGSORDEN 1. Om Statens Indkøb 2. Baggrunden for den nye rejsebureauaftale 3. Overordnet om den nye Rejsebureauaftale 4.

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere