KLASSIFIKATIONSKRITERIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLASSIFIKATIONSKRITERIER"

Transkript

1 .0 KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR KONFERENCEFACILITETER PÅ HORESTAs MEDLEMSVIRKSOMHEDER PÅ GRØNLAND Vedtaget juli 0 og tilpasset september 0 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Juli 0

2 Gyldighed Nærværende klassifikationskriterier er gyldige for klassifikationsinspektioner, der foretages efter den. marts 0. Medfører disse inspektionsbesøg ændring i stjerneantallet, vil diplomet blive udskiftet straks, ligesom ændringen straks vil blive registreret i HORESTAs database og websites som offentliggør data herfra vil dermed straks blive underrettet. Ankemulighed Alle afgørelser, foretaget af HORESTAs klassifikationssekretariat, kan ankes til klassifikationsnævnet. Såfremt der sker nedsættelse i forhold til nuværende stjerneantal, kan virksomheden begære nyt besøg af af HORESTAs inspektører. Dispensationsmulighed I ganske særlige tilfælde, f.eks. hvor bygningens indretning etc. kræver det, kan der dispenseres fra enkelte af omstående kriterier. Dispensation søges for hvert enkelt kriterium. Dette vil dog altid kræve klassifikationsnævnets godkendelse, hvorfor eventuel ansøgning om dispensation og så vidt muligt fornøden dokumentation i form af f.eks. fredningsbestemmelser eller tegninger skal indsendes til nævnet. Således læser du pointenes farvekoder: Minimumskriterier Tilvalgspoint Ikke relevant for stjernekategori

3 Betingelser Klassifikation af konferencefaciliteter i HORESTAs klassifikationssystem er frivillig, men for at en virksomhed med overnatningsfaciliteter kan konferenceklassificeres, skal virksomheden først være klassificeret som enten hotel eller feriecenter i HORESTA-systemet og skal i denne klassifikation have opnået mindst stjerner. For at konferencesteder uden overnatningsfaciliteter kan klassificeres, er det en forudsætning, at bespisning af konferencegæster sker på stedet. Konferencefaciliteter på vandrerhjem kan ikke klassificeres efter nærværende kriterier. Et hotel, der i det daglige opererer med møde- og konferencefaciliteter i en kursus- eller kongresbygning, som ikke er en del af hotellet, kan konferenceklassificeres såfremt hotellet er klassificeret med mindst stjerner konferencefaciliteterne fysisk er placeret, så de af gæsten opfattes som en del af hotellet, dvs. på samme eller umiddelbart tilgrænsende matrikelnummer hotellet og konferencevirksomheden har fælles ledelse, så ansvaret for kriteriernes overholdelse er entydigt placeret såvel hotel som konferencevirksomhed er medlem af HORESTA. Kategorisering Konferenceklassifikationen omfatter tre kategorier:, og 5 stjerner. Diplom Efter klassifikationen får virksomheden tilsendt et diplom med det antal stjerner, som klassifikationen har resulteret i. Dette diplom skal opsættes fuldt synligt, hvor virksomheden finder det relevant af hensyn til konferencegæsterne. I kriterieteksterne skelnes ikke mellem kursus, møde og konference. Betegnelserne anvendes i flæng.

4 Nr. Beskrivelse Point Stjerner A. FORUDSÆTNINGER Samtlige virksomheder som ønsker at blive klassificeret skal være medlem af HORESTA og derved omfattet af gældende vedtægter, samt inspiceres af HORESTA (ifølge gældende regler). Virksomheden skal være klassificeret med minimum stjerner, som enten hotel eller feriecenter i HORESTAsystemet. FOR STEDER MED OVERNATNINGSFACILITETER NB! På side behandles faciliteter UDEN overnatningsfaciliteter B. Generelt 5 Hotel eller feriecenter klassificeret med mindst stjerner 5 Opholdsstue/ lounge TV med bredt udvalg af kanaler Gæstetilfredshedsundersøgelser C. Plenumlokaler 5 Plenumlokaler indrettet til formålet. Med indrettet til formålet forstås, at lokalerne bærer præg af at være kursuslokaler og ikke festlokaler, der blot ad-hoc anvendes til mødeformål. 6 Plenumlokaler klart adskilt fra eventuelle restaurant- og selskabsaktiviteter m.v. Adskillelsen gælder såvel beliggenhed som lydisolering, så eventuelle samtidige selskabsarrangementer og andre støjende aktiviteter ikke på nogen måde generer kursusaktiviteten.

5 Nr. Beskrivelse Point Stjerner C. Plenumlokaler - fortsat 5 7 Alle plenumlokaler med vinduer hvorigennem omgivelserne kan ses Gælder dog ikke for auditorier med amfiteatralsk opbygning eller for andre plenumlokaler over 50 m. 8 Alle plenumlokaler med dagslysindfald Gælder dog ikke for lokaler med amfiteatralsk opbygning eller andre lokaler over 50m². 9 Områder til kaffepauser og lignende umiddelbart ved plenumlokaler 5 0 Mekanisk ventilation i alle plenumlokaler Mulighed for rumnedkøling i alle plenumlokaler Formålsbestemt loftbelysning i alle plenumlokaler Min. 00 lux på bordoverflader (ifølge Dansk Standard 700). Regulering af loftbelysningens styrke i største plenumlokale Regulering af loftbelysningens styrke i alle plenumlokaler 5 Dagslysafskærmning i alle plenumlokaler 6 Let betjent mørklægning i alle plenumlokaler 7 Aflåselige plenumlokaler 8 Nøgle til plenumlokaler udleveres på forlangende 9 Toiletfaciliteter i umiddelbar nærhed af plenumlokaler 5

6 Nr. Beskrivelse Point Stjerner D. Udstyr i plenumlokaler 0 Borde med skriveegnet overflade 5 Mødeopdækning på borde Mødeopdækning består min. af blok samt blyant eller kuglepen. Formålsegnede stole Vægskinner eller lignende mulighed for ophængning af papirark Whiteboard med penne og visker 5 Flipover med penne og papir 6 Mulighed for overheadprojektor med fralægningsmulighed, OH-penne og plancher, med tilstrækkelig lysstyrke til lokalets størrelse 7 Projektionslærred i størrelse passende til lokalets maksimale betragtningsafstand 8 Permanent projektionslærred der kan skråtstilles eller overheadprojektor med indbygget keystone-effekt 9 Mulighed for LCD projektor med tilstrækkelig lysstyrke til lokalets størrelse 0 Permanent installeret LCD projektor (monteret i loftet) med tilstrækkelig lysstyrke til lokalets størrelse 5 Pegepind Laserpegepind Stor særskilt papirkurv, som kan rumme stående og sammenrullede flipover-ark Mulighed for telefontilslutning 6

7 Nr. Beskrivelse Point Stjerner D. Udstyr i plenumlokaler - fortsat 5 5 El stik m/jordforbindelse 6 Ur (evt. kun til mødeleder) 7 Værktøjskasse med hullemaskine, tape, saks og hæftemaskine m/ekstra klammer og hæfteklammefjerner samt OH-penne 8 Mulighed for talerpult eller talerstol 9 Mulighed for talerstol m/lys og mikrofon, såfremt største lokale rummer mere end 50 pers. 0 Mulighed for netadgang i alle plenumlokaler Forbindelsens hastighed skal være tidssvarende. Trådløs internetadgang med tidssvarende hastighed 5 Mulighed for forudbestilling af diverse tekniske hjælpemidler Mulighed for netadgang som tillader streaming, VPN og video-konference. Information om disse faciliteter skal være synlige. Mulighed for tidssvarende skærm eller LCD projektor 5 Mulighed for tidssvarende digitalt videokamera 6 Mulighed for tidssvarende DVD- og CD-afspiller 7 Mulighed for tidssvarende lydanlæg med forstærker og højttalere 8 Mulighed for tidssvarende panelmikrofoner og trådløse mikrofoner 9 Mulighed for min. fem tidssvarende bærbare computere 7

8 Nr. Beskrivelse Point Stjerner E. Grupperum 5 50 Grupperum indrettet til formålet 5 Grupperum beliggende i tørskoet afstand fra plenum 5 5 Aflåselige grupperum 5 Nøgle til grupperum udleveres på forlangende 5 Til mindst plenum til minimum 0 deltagere er tilknyttet mindst formålsbestemt grupperum til 5 personer og yderligere egnede rum/opholdsområder/el. lign. med plads til 5 personer i hver 55 Til mindst plenum til minimum 0 deltagere er tilknyttet mindst formålsbestemt grupperum til 5 personer og yderligere egnede rum/opholdsområder/el. lign. med plads til 5 personer i hver 56 Til mindst plenum til minimum 60 deltagere er tilknyttet mindst 6 formålsbestemt grupperum til 5 personer og yderligere egnede rum/opholdsområder/el. lign. med plads til 5 personer i hver 57 Borde med skriveegnet overflade 58 Formålsegnede stole 59 Mekanisk ventilation 60 Mulighed for rumnedkøling i alle grupperum 5 6 Flipover med penne og papir 6 Whiteboard med penne og visker 6 Papirkurv 6 Mulighed for telefontilslutning 8

9 Nr. Beskrivelse Point Stjerner E. Grupperum - fortsat 5 65 Mulighed for netadgang i alle grupperum Forbindelsens hastighed skal være tidssvarende. 66 Trådløs internetadgang med tidssvarende hastighed 67 El stik m/jordforbindelse 68 Værktøjskasse med hullemaskine, tape, saks og hæftemaskine 69 Mulighed for LCD projektor med lærred eller anden hvid jævn baggrund 70 Permanent installeret tidssvarende skærm eller LCD projektor med tilstrækkelig lysstyrke til lokalets størrelse 7 Vægskinner eller lignende til ophængning af papirark, f.eks. klæbemateriale F. Service etc. 5 7 Permanent tilstedeværelse af kyndig medarbejder der kan hjælpe og vejlede i brugen af AV-teknisk udstyr 7 Én eller flere medarbejdere i konferenceafdelingen skal være uddannet i, eller have modtaget undervisning i at kunne afdække kundens behov ift. formål og ønsket udbytte af mødet 5 7 Mulighed for hjælp til kopiering etc. 75 Mulighed for scanning af dokumenter 76 Frontpersonalet skal være lette at identificere 77 Permanent og professionelt bemandet, separat konferencesekretariat Personalet skal være lette at identificere. 5 9

10 Nr. Beskrivelse Point Stjerner F. Service etc. - fortsat 5 78 Separat gæste-pc med relevant og tidssvarende software og tilhørende printer 79 Separat rum til konferencegæster med relevant og tidssvarende software og tilhørende printer samt internetadgang 80 Separat rum til konferencegæster med relevant og tidssvarende software og tilhørende farveprinter og scanner samt internetadgang 8 Tidssvarende kopieringsfaciliteter, herunder mulighed for at kopiere materiale til USB stik 8 Tidssvarende kopieringsfaciliteter med sorteringsmulighed. Såfremt der ikke er sorteringsmulighed skal der være en permanent servicemedarbejder som kan hjælpe. 8 Mulighed for kabelforbindelse til visning af TV fra et mødelokale til et andet Mulighed for videokonference 5 0

11 Nr. Beskrivelse Point Stjerner FOR STEDER UDEN OVERNATNINGSFACILITETER NB! Virksomheder som ikke har overnatningsfaciliteter tillægges nedenstående minimumskriterier og tilvalgsmuligheder. G. Virksomheden 5 85 Tilfredsstillende kvalitet af møbler og udstyr svarende til stjerneantallet. Med tilfredsstillende kvalitet forstås en kvalitet, som man normalt vil forvente på andre virksomheder med den samme klassifikation. Såfremt dette kriteriepunkt medfører en nedsættelse af stjerneantallet i forhold til tidligere klassifikation, skal inspektørens vurdering godkendes af Klassifikationsnævnet. 86 Tilfredsstillende rengøringsstandard. Med tilfredsstillende rengøringsstandard forstås: Der er intet synligt snavs. Heller ikke i kroge, skuffer, bag radiatorer etc Telefax, som gæsterne kan anvende 88 Garderobe ved mødelokaler 89 Adgang til telefon med mulighed for lydafskærmning 90 Receptionist eller andet servicepersonale 9 Elevator eller rulletrappe til alle etager med mødelokaler 9 Mulighed for sekretærbistand 5 9 Førstehjælpskasse i receptionen/ fællesområde 9 Skiltning og relevante instrukser vedr. faciliteter skal være på dansk og min. et hovedsprog 95 Gæste-PC med internetadgang tilgængelig i receptionens åbningstid 96 Permanent adgang til kaffe/the buffet/el. lign. 97 Information/vejledning om centrets og områdets rekreative tilbud

12 Nr. Beskrivelse Point Stjerner G. Virksomheden - fortsat 5 98 Mulighed for internetadgang i alle fællesområder 99 Trådløs internetadgang i alle fællesområder 00 Økologiske menuer tilbydes (retter som udelukkende er lavet af økologiske råvarer) 0 Diverse udendørs fritidsfaciliteter i direkte tilknytning til centeret (kan dog samlet max give point) 0 Mulighed for leje eller lån af fritidsudstyr som f.eks. cykler, bolde osv. 0 Tilbyder til en hver tid parkering i direkte tilknytning til centret 0 Private og overvågede parkeringsfaciliteter (udelukker point fra #0) 05 Opholdsstue/ lounge med betjent bar frem til kl. 06 Opholdsstue/ lounge med selvforvaltet (kursusleder) bar 07 Busparkering i direkte tilknytning til centret (gælder ikke for kun afsætning) 08 Mulighed for køb af aviser, magasiner og andet læsemateriale H. Andet NB: Gælder også for steder med overnatningsfaciliteter 09 Miljømærke (The Green Key, Svanen eller Blomsten) 5 0 Aktiv Danmark ( point pr. mærke, dog max. point) UDGÅET Hjertestarter som er centralt placeret. Personalet er instrueret i brugen af hjertestarteren.

13 Nr. Beskrivelse Point Stjerner H. Andet - fortsat 5 Centrets tilgængelighed er registreret og offentliggjort Tilgængelig for kørestolsbrugere* ** Tilgængelig for gang-, arm- og håndhandicappede* ** 5 Tilgængelig for synshandicappede* ** 6 Tilgængelig for hørehandicappede* ** 7 Tilgængelig for astma og allergi* ** 8 Tilgængelig for udviklingshandicappede* ** 9 Tilgængelig for mennesker med læsevanskeligheder* ** 0 Virksomheden arbejder systematisk med at uddanne personalet i førstehjælp 5 * Jf minimumskrav til tilgængelighed til eksisterende bygninger i henhold til kravgrundlaget i Mærkeordningen for Tilgængelighed, som er udviklet af Dansk Standard og godkendt af såvel handicaporganisationerne og turismebranchens aktører herunder HORESTA. Mærkeordningen forvaltes af Foreningen Tilgængelighed for Alle og sekretariatsbetjeningen varetages af HORESTA. ** Hvert mærke er pointgivende, dog kan virksomheden max få 7 point samlet for de forskellige tilgængeligheds kriterier.

14 NIVEAU B - MINIMUMSKRITERIER *** **** 5***** Virksomheden Plenum lokaler Udstyr i plenum lokaler 5 7 Grupperum Service etc. 9 0 Andet Subtotal For virksomheder som ikke har overnatningsfaciliteter tillægges nedenstående minimumskriterier: Virksomheden 9 0 Subtotal NIVEAU C - TILVALGSPOINT *** **** 5***** Virksomheden Plenum lokaler 0 Udstyr i plenum lokaler 7 0 Grupperum 0 5 Service etc. 5 0 Andet Subtotal

15 NIVEAU C - TILVALGSPOINT - FORTSAT *** **** 5***** For virksomheder som ikke har overnatningsfaciliteter tillægges nedenstående tilvalgsmuligheder: Virksomheden 5 9 Subtotal 6 56 NIVEAU D - FOR STEDER MED OVERNATNINGSFACILITETER *** **** 5***** Minimumskriterier (Niveau B) Tilvalgspoint (Niveau C) Total NIVEAU D - FOR STEDER UDEN OVERNATNINGSFACILITETER *** **** 5***** Minimumskriterier (Niveau B) Tilvalgspoint (Niveau C) 0 Total

16 Noter De enkelte kriteriers point er fastlagt af Klassifikationsnævnet d. 8. februar 0. Det samlede antal point (B+C) angivet er indikativ og ikke fastlagt, da der er tale om en række hvis -faktorer, som kan give pointudsvingninger. De beskrevne kriterier er blevet tildelt point ud fra følgende præmisser:. Det relative omkostningsniveau for faciliteten /serviceydelsen. Den oplevede værdi. Branchepolitisk påvirkning / signalgivning Niveau A - Forudsætning Samtlige konferencesteder som ønsker at blive klassificeret skal være medlem af HORESTA med tilhørende rettigheder og vedtægtsmæssige forpligtelser. Niveau B - Minimumskriterier Konferencesteder i samtlige tre stjernekategorier skal opfylde nogle objektive minimumskriterier. Disse minimumskriterier varierer naturligvis mellem stjernekategorierne, således at minimumskriteriesættet er mere omfattende for et femstjernet konferencested end for eksempelvis et trestjernet konferencested. De respektive minimumskriterier er ikke valgfrie. Hvert kriterium er tildelt et antal point som bl.a. er baseret på en vurdering af facilitetens eller serviceydelsens værdi både for gæsten, men også set i relation til hvad den økonomisk set antages at have af omkostninger for konferencestedet. De konferencesteder som ikke har overnatningsmuligheder skal ydermere opfylde visse ekstra minimumskrav. Niveau C - Tilvalgspoint Udover at skulle opfylde nogle minimumskrav (niveau B) skal alle konferencesteder mindst opnå et vist antal tillægspoint for at kunne opnå et ønsket stjerneantal. Disse tillægspoint vælges af det individuelle konferencested ud fra et kriteriekatalog, som er en pulje af kriterier, hvor de enkelte kriterier er tildelt ml. og 5 point. 6

17 Niveau D - Samlet antal point Når konferencestedet har opfyldt minimumskravene og tillige har opnået et antal point fra den valgfrie pointpulje, lægges de to sæt point sammen og det samlede antal point er i sidste ende afgørende for konferencestedets stjernetildeling. Det totale antal point som skal opnås afhænger tillige om hvorvidt konferencestedet er med eller uden overnatningsfaciliteter. Ved plenumlokaler forstås i disse kriterier alle mødelokaler med en kapacitet på min.5 personer samt panel ved borde i U-opstilling svarende til lokaler på ca. 0 m. Et plenumlokale beregnes på reelle, rektangulære mål, d.v.s. at eventuelle siderum (L- eller T-form) samt arealer bag søjler ikke medregnes. Opstår der tvivl om, hvor mange personer et plenumlokale er egnet til ved sildebens- eller skolebordsopstilling, gælder reglen: person fylder m. Ved opdeling af et større lokale til flere mindre ved hjælp af foldevægge eller lignende, skal såvel det store som de mindre, opdelte lokaler opfylde kriterierne. Én eller flere medarbejdere i konferenceafdelingen skal være uddannet i at kunne afdække kundens behov ifht. formål og ønsket udbytte af mødet, således at der ydes en effektiv rådgivning og sparring med kunden. Uddannelsen kan eksempelvis opnås ved at gennemgå VisitDenmarks Meetovator-uddannelse. 7

18 8 Noter

19 9

20 HORESTA Vodroffsvej 900 Frederiksberg C Tel

Klassifikationskriterierne for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder

Klassifikationskriterierne for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder Klassifikationskriterierne for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder Version 2.0 December 2010 1 Niveau A Forudsætninger Beskrivelse Medlem af HORESTA og derved omfattet af gældende vedtægter

Læs mere

Klassifikationskriterier for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder

Klassifikationskriterier for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder Klassifikationskriterier for konferencefaciliteter på HORESTAs medlemsvirksomheder (3. udgave gældende fra 10. oktober 2004) Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 26. september 2003 HOTEL, RESTAURANT &

Læs mere

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER (6. udgave - gældende fra 1. juli 2009) Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 16. juni 2008 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Gyldighed Nærværende

Læs mere

2.0. KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET

2.0. KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET .0 KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER Gældende fra den. januar 00 Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 7. december 009 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Gyldighed Nærværende klassifikationskriterier

Læs mere

2.0. KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER PÅ GRØNLAND April 2011 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET

2.0. KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER PÅ GRØNLAND April 2011 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET .0 KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER PÅ GRØNLAND April 0 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Gyldighed Nærværende klassifikationskriterier er gyldige for klassifikationsinspektioner,

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus ing- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference - Møde - Kursus - Reception

Læs mere

N OTAT. Kravspecifikation for konkurrenceudsættelse af Kommunalpolitisk Topmøde 2016-2018

N OTAT. Kravspecifikation for konkurrenceudsættelse af Kommunalpolitisk Topmøde 2016-2018 N OTAT Kravspecifikation for konkurrenceudsættelse af Kommunalpolitisk Topmøde 2016-2018 Den 10. oktober 2014 Sags ID: SAG-2014-03810 Dok.ID: 1878275 1. Tidspunkt for afholdelse Kommunalpolitisk Topmøde

Læs mere

Tolkningsliste for hotelkriterierne GL H2.0

Tolkningsliste for hotelkriterierne GL H2.0 Tolkningsliste for hotelkriterierne GL H2.0 Version 2.0 Vedtaget april 20 og tilpasset september 202 Niveau A Forudsætninger Beskrivelse Medlem af HORESTA og derved omfattet af gældende vedtægter Inspiceres

Læs mere

Kulturelle arrangementer: Koncerter, teater og foredrag, som er åbne for offentligheden.

Kulturelle arrangementer: Koncerter, teater og foredrag, som er åbne for offentligheden. LOKAL UNDERSØGELSE EN LOKAL UNDERSØGELSE En række udvalgte lokale arrangører har bidraget til denne undersøgelse med deres erfaringer samt forventninger og behov i forhold til den kommende sal i kulturhuset.

Læs mere

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER (. udgave - gældende fra 1.oktober 2006) Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 13. december 200 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Nærværende klassifikationskriterier

Læs mere

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som ****

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som **** 1. GENERELT & UDENOMSAREALER 1.1. FORORD Vandrerhjemmet skal fremtræde indbydende i forhold til stjerneklassificering. Vandrerhjemmet kan benyttes til de til enhver tid gældende formål, som fremgår af

Læs mere

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews

Kursus. Konference. Reception - Jubilæum - Messe. - Event - Seminar Interviews. Event - Seminar Interviews - Konference - Møde - Kursus Generalforsamling - Teambuild ing- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus Event - Seminar Interviews Generalforsamlig - Teambuilding

Læs mere

Vejledning til Konferenceaftalen

Vejledning til Konferenceaftalen Vejledning til Konferenceaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms

Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Møder & konferencer PRIsliste 2014 inkl. moms Bella Center & Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen 1. BELLA SKY COMWELL HOTEL RECEPTION 2. BELLA SKY COMWELL KONFERENCEINDGANG 3. KONGRESINDGANG 4. INDGANG

Læs mere

B!NGS kontorlejemål Vesterbrogade 149 270-1.070 m 2

B!NGS kontorlejemål Vesterbrogade 149 270-1.070 m 2 B!NGS lejemål Vesterbrogade 149 270-1.070 m 2 Bliv en del af BINGS på Vesterbrogade, hvor selvstændige lejemål med sjæl og individuel indretning er fælles om faciliteter som reception, servicecenter, møde-

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

Konsekvenser af fedtafgiften

Konsekvenser af fedtafgiften Økonomisk analyse fra HORESTA december 2011 Konsekvenser af fedtafgiften for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet Den 1. oktober 2011 blev fedtafgiften indført. Den indbefatter, at der skal betales

Læs mere

Aarhus - Helnan Marselis Hotel. find VEJ

Aarhus - Helnan Marselis Hotel. find VEJ Aarhus - Helnan Marselis Hotel Som gæst på Helnan Marselis Hotel får du adgang til en række faciliteter som f.eks. gratis internet, åben teresse og en beliggenhed tæt på havet. Strandvejen 25 Aarhus 8000

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Indmeldelse. Branche Full-Service Arbejdsgiver

Indmeldelse. Branche Full-Service Arbejdsgiver Indmeldelse Branche Full-Service Arbejdsgiver Indmeldelse i HORESTA Brancheforening Nedennævnte forretning ønsker medlemskab af HORESTA Brancheforening. Med underskrift bekræftes kendskabet og viljen til

Læs mere

5.1 Ny parkeringsordning tillæg til husordenen

5.1 Ny parkeringsordning tillæg til husordenen 5.1 Ny parkeringsordning tillæg til husordenen 1. Kun lejere *) i bebyggelsen (afd. 235-0 og 235-1) kan erhverve permanente p-tilladelser, og højst 2 p-tilladelser til hver husstand. P- tilladelser udstedes

Læs mere

Hvem skal anvende aftalen?

Hvem skal anvende aftalen? Statens Indkøbsprogram 8. fase Orienteringsmøde for Konferenceaftalen Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 12:00 ved Karoline Hellem, Tina Gade Gregersen og Sille Holkenberg DAGSORDEN Om Statens Indkøb Introduktion

Læs mere

First Lego League turnering Lørdag d. 10. november 2012

First Lego League turnering Lørdag d. 10. november 2012 First Lego League turnering Lørdag d. 10. november 2012 Information til holdvejlederne og holdsupporterne om forberedelse til og afvikling af turneringen. Formålet med First Lego League er at skabe en

Læs mere

Pharmakon Konferencecenter. et godt læringsmiljø med plads til samvær

Pharmakon Konferencecenter. et godt læringsmiljø med plads til samvær Pharmakon Konferencecenter et godt læringsmiljø med plads til samvær Skabt til læring Et komplet konferencecenter: Stor foredragssal med plads til 200 gæster Ni konferencelokaler og 17 grupperum Professionelt

Læs mere

Kontor Vesterbrogade 149, 1620 København V 255 m 2

Kontor Vesterbrogade 149, 1620 København V 255 m 2 Kontor Vesterbrogade 149, 1620 København V 255 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management

Læs mere

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag.

Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 8.00-14.00 fredag. FOLKESTEDET PRAKTISKE OPLYSNINGER 2015 FOLKESTEDET Carl Blochs Gade 28 8000 Aarhus C Tlf: 87 13 54 15 Mail: folkestedet@folkestedet.dk Find os også på www.folkestedet.dk og Facebook Åbningstider: Receptionen

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS. Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C

KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS. Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende centralt i Aarhus C tæt på byens faciliteter. Nærmeste nabo er Magasin ligesom

Læs mere

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2 Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Hyggelig gårdhave Mulighed for hurtig overtagelse Mange parkeringspladser Flotte og lyse kontorlejemål

Læs mere

Årstidens frokost bestående af kød - fisk - ost og sødt, inkl. 1 vand pr. person.

Årstidens frokost bestående af kød - fisk - ost og sødt, inkl. 1 vand pr. person. Dagsarrangement Formiddagskaffe/te, frugt, friskbagte boller, juice og pålæg. Kaffe/te med eftermiddags sødt og smoothies Isvand, kaffe/te og frugt under hele arrangementet. Lokaleleje samt standard AV-udstyr

Læs mere

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark Mød dine nye naboer At arbejde i en forskerpark er ikke som at arbejde andre steder. Se hvilke muligheder vi kan tilbyde dig i vores unikke område. DR. NEERGAARDS VEJ 3, 1. SAL, HØRSHOLM Kontor EJENDOMMEN

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Vurderingen må ikke opfattes som dybtgående, bl.a. på grund af den korte tid, og at bådene ikke bliver undersøgt på land.

Vurderingen må ikke opfattes som dybtgående, bl.a. på grund af den korte tid, og at bådene ikke bliver undersøgt på land. DFÆL stævnets vurderings princip. I gennem tiderne har forskellige frivillige vurderingsfolk set og bedømt et utal af smukke og yderst fint vedligeholdt både, og det vil vi gerne fortsætte med. DFÆL stævnets

Læs mere

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet.

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet. 14-02-2013 Udstillermanual Aarhus Standinformationer Tilmelding Deadline for tilmelding til Skolemessen er den 11. oktober 2012 Kvadratmeterpris Standleje 1100,- kr. pr. m 2. Prisen inkluderer grå eller

Læs mere

Penthouse med fantastisk udsigt Jægersborg Allé 4 545-1.090 m 2. room for business

Penthouse med fantastisk udsigt Jægersborg Allé 4 545-1.090 m 2. room for business Penthouse med fantastisk udsigt Jægersborg Allé 4 545-1.090 m 2 Markant kontorejendom i hjertet af Charlottenlund Direkte ved Charlottenlund Station med s-tog og busforbindelse Synlig og eksklusiv beliggenhed

Læs mere

Aberdeen Business House Kirkebjerg Allé 90 736-7.565 m 2. room for business

Aberdeen Business House Kirkebjerg Allé 90 736-7.565 m 2. room for business Aberdeen Business House Kirkebjerg Allé 90 736-7.565 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Stor og hyggelig gårdhave Fælles kantine Mange parkeringspladser Flotte, lyse lokaler på

Læs mere

KONFERENCECENTER. Kan man tage på kursus eller holde møde i et feriecenter, der holder lyserøde hunde med ansigtsmaske? www.skallerup.

KONFERENCECENTER. Kan man tage på kursus eller holde møde i et feriecenter, der holder lyserøde hunde med ansigtsmaske? www.skallerup. KONFERENCECENTER Kan man tage på kursus eller holde møde i et feriecenter, der holder lyserøde hunde med ansigtsmaske? www.skallerup.dk 2 Smid sko, strømper og fordomme om at alle konferencecentre er ens

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

Landzonetilladelse. Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD

VELKOMMEN TIL VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD VELKOMMEN TIL VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD Landlige idylliske omgivelser med atmosfære og ro Vilcon Hotel og Konferencegaard er placeret i smukke landlige omgivelser med udsigt til mark og skov. Konferencegården

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Dataklassificering på Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Indeks Indeks... 2 Introduktion... 3 Formål... 3 Interessenter... 3 Dokument struktur... 3 Revision af dokumentet...

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Der henvises også til Odense Congress Centers generelle regler og retningslinjer 1-4. Adgangskort: Se under hhv.»invitationer«,»parkering«og»udstillerkort«på de følgende sider. Aflæsning:

Læs mere

Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre

Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre LEJEPROSPEKT Attraktive lokaler udlejes i Hvidovrevejs Butikstorv Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre Sag 956PK000303 Central beliggenhed i Hvidovre Velbesøgt center 371 m² i stueplan + kælder 294 m² Mægler:

Læs mere

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON Moderne og stilrene omgivelser med udsigt til golf og natur Golfhotel Vilcon er placeret midt på Trelleborg Golfbane i Slagelse - og det er således en smuk 27 hullers golfbane,

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-1.096 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Mange parkeringspladser med fri parkering Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget mere!

Fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget mere! Fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget mere! Rum til oplevelser i Kattegat Siloen - fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget

Læs mere

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1 Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam

Læs mere

LEJEPROSPEKT TORVET 4, 2. SAL 3400 HILLERØD

LEJEPROSPEKT TORVET 4, 2. SAL 3400 HILLERØD LEJEPROSPEKT TORVET 4, 2. SAL 3400 HILLERØD Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorer i hjertet af Hillerød og med den bedste udsigt i byen Her mærker du byens puls og er i gåafstand til S-tog,

Læs mere

Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner

Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner Rapport om Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner Landsresultatet Fokus på DGI Bornholm Bag om banernes besøgsrunde I 2011 besluttede bestyrelsen i De Danske Skytteforeninger (DDS) nu Skydebaneforeningen

Læs mere

455m 2 kontorlokaler Udlejes sommer 2016

455m 2 kontorlokaler Udlejes sommer 2016 Sag 55.100 Bygning E, Niveau 2 Dalgas Avenue 2E, 8000 Århus C 455m 2 kontorlokaler Udlejes sommer 2016 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune udtalelse vedr. støtte til vandrerhjem

Esbjerg Kommune udtalelse vedr. støtte til vandrerhjem Esbjerg Kommune udtalelse vedr. støtte til vandrerhjem Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg 2015-44063 Dato: 24-08-2016 Henvendelse vedrørende kommunal støtte til udbygning af Danhostel Ribe (Ribe

Læs mere

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. -

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. - Arbejdspladsvurdering 2004/2005 - handleplan Sæby Rådhus, Drifts- og Forsyningsafdelingen, Ålborgvej 93 og administrativt personale ved Virksomheden Thorshøj I orden Problem Fysiske forhold Socialforvaltningen,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.hotelfaaborgfjord.dk KONFERENCE

www.hotelfaaborgfjord.dk KONFERENCE KONFERENCE & KURSUS Overrask jeres deltagere med en konference, hvor det faglige fokus er sat i en ramme af lys, luft og liv Hotel Faaborg Fjord er et 5-stjernet kursus- og konferencehotel med plads til

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar:

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar: FREKVENS 1 Papirkurve og madameposer rengøres/tømmes og evt. plastposer udskiftes, affald bringes til container borde Lavt hængende lamper Dørgreb og pletter ved disse aftørres Pletter på internt glas

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2012 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P BELLA SKY HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. BELLA SKY RECEPTION 2. BELLA SKY KONFERENCEINDGANG

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen beskriver de minimumskrav og ønsker, der gælder for den udbudte opgave, der skal leveres på adresserne, Værkmestergade 15 & 3-5, 8000 Aarhus C Grøndalsvej

Læs mere

Et pusterum. Bæredygtighed. kontakt. gastronomi

Et pusterum. Bæredygtighed. kontakt. gastronomi Et pusterum På Snekken er stemningen afslappet og uhøjtidelig. Sænk skuldrene og slap af. God mad lavet fra bunden tager lidt ekstra tid at lave. Vi lover, at den er godt givet ud... Bæredygtighed Snekken

Læs mere

Patienthotellet og Innovativ brugerinddragelse Vidensforum for Brugerinddragelse den 24. okt. 2012

Patienthotellet og Innovativ brugerinddragelse Vidensforum for Brugerinddragelse den 24. okt. 2012 Patienthotellet og Innovativ brugerinddragelse Vidensforum for Brugerinddragelse den 24. okt. 2012 v/ Hotelchef Annie Abildtrup og CSI konsulent Anne-Marie Christina Thoft Dagsorden: Velkomst og præsentation

Læs mere

Den store guide. - til de mest succesfulde møder og konferencer

Den store guide. - til de mest succesfulde møder og konferencer Den store guide - til de mest succesfulde møder og konferencer Indhold Indledning... s. 3 5-trins guide... s. 4 Hvad skal planlægges før arrangementet?... s. 5 Hvad skal indhold, form og stil være?...

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER BREDGADE 30, 1260 KØBENHAVN K VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070 FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER Møbleret kontor til 6 og lækre fællesfaciliteter. Du kan få begge dele i det spektakulære

Læs mere

Kontor Olof Palmes Allé 25 310-3.100 m 2

Kontor Olof Palmes Allé 25 310-3.100 m 2 Kontor Olof Palmes Allé 25 310-3.100 m 2 Markant ejendom beliggende i attraktivt erhvervsområde i Aarhus N Tæt på DR, Journalisthøjskolen, Canon, Vestas, Rambøll, Skejby Sygehus m.fl. Tæt på offentlig

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER Smukt og velindrettet kontorlejemål i herskabelig ejendom med Facility Services. En af Københavns fineste renoverede ejendomme opført i 1751, centralt og fredeligt

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding

Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding TEKNIK & MILJØ Dato: 8-06-2015 Sagsnr.: 12/28321 NOTAT Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding I forbindelse med planlægningen for den tidligere slagterigrund i Rødding er der blevet afholdt møder

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus Patientinformation PATIENTHOTELLET - et alternativ til sygehusindlæggelse Velkommen til Vejle Sygehus 1 Patienthotellet Patienthotellet ved Vejle Sygehus tilbyder overnatning til selvhjulpne patienter

Læs mere

Erhvervslejemål fra 600 m 2

Erhvervslejemål fra 600 m 2 Erhvervslejemål fra 600 m 2 1 Moderne og synligt 2 Beliggenhed: Rundforbivej 303 Den samlede ejendom på 6.107 m 2 består af 4 bygninger med tre etager, som danner et kvadrat og omkranser en velanlagt og

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Statens Konferencehåndbog

Statens Konferencehåndbog Statens Konferencehåndbog Gældende fra 1. januar 2014 til 31. december 2015 Opdateret 13. januar 2015 OBS Bemærk, at alle priser er eksklusiv moms. Konferencehåndbogen må ikke gøres offentligt tilgængelig

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Designmanual PRINSES JULIANA JUNI 2015

Designmanual PRINSES JULIANA JUNI 2015 Designmanual JUNI 2015 Designmanual Brug af designmanual Designmanualen er udarbejdet, for at bibeholde Prinses Julianas retningslinjer for design på trykte- og digitale medier. Designmanualen er udarbejdet

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET.

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Indledning. Fonden FÆNGSLET har i forlængelse af budgetforlig for 2013 ansøgt om støtte

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Lokalplan nr. 22 omfattende et område til service i sommerhusområde 4.S.17 i Nr. Lyngvig.

Lokalplan nr. 22 omfattende et område til service i sommerhusområde 4.S.17 i Nr. Lyngvig. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 22 omfattende et område til service i sommerhusområde 4.S.17 i Nr. Lyngvig. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 687 af 28. december 1984)

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 28. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-51444 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere