FKG datamodellen Version ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014"

Transkript

1 FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj

2 FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 Dokumenthistorik Version Dato Initialer Ændring TW/Informi GIS Initialversion TW/Informi GIS Revideret ifht. release TW/Informi GIS Revideret på baggrund af review 2

3 FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 Indholdsfortegnelse 1 BASELINE INDHOLD NAVNGIVNING INTERFACEVIEWS ARCGIS-SPECIFIKKE ÆNDRINGER IMPLEMENTERINGSGUIDELINES ARCGIS-SPECIFIKKE ÆNDRINGER GEOMETRI-ATTRIBUT KOORDINATSYSTEM HISTORISKE INTERFACEVIEWS TEMAER OG FEATUREKLASSENAVNE TABELLER DER IKKE MEDTAGES FELTER DER IKKE MEDTAGES Z OG M VÆRDIER UUID DATAUDVEKSLING METADATA VÆRDIOMRÅDER OG CONSTRAINTS BRUGER- OG TIDSSTEMPLING INSTALLATIONSPROCEDURE FORUDSÆTNINGER OPRET FKG ARCGIS GEODATABASE FEATUREDATASÆT VERSIONERING VERSIONERING DOMAIN NAVNE OG DOMAIN VÆRDIER

4 FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 1 Baseline 1.1 Indhold Nærværende bilag omhandler Esri ArcGIS implementering af FKG datamodellen. Med denne implementering er FKG modellen tilgængelig på MS SQL Server, MS SQL Server Express, Oracle, DB2, Informix samt PostgreSQL i et flerbrugermiljø i en filbaseret geodatabase (lokal filstruktur i en mappe) eller personlig geodatabase (baseret på MS Acces.mdb fil) i en enkeltbrugermiljø Bilaget knytter an til dokumentet FKG datamodellen, Version 2.3.1, Fysisk implementering. Såfremt læseren har brug for viden om modellens interfaceviews og guidelines for implementering af modellen, henvises der til dokumentet om modellens fysiske implementering. Nærværende bilag indeholder Specifikation af ArcGIS specifikke ændringer til interfaceviews Vejledning i implementering af ArcGIS integrationen Installationsvejledning Modellen er testet overfor ArcGIS version 10.0, 10.1 og 10.2.x. 1.2 Navngivning Den ikke GIS-specifikke FKG datamodel benævnes som basismodellen. 4

5 2 Interfaceviews FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 2.1 ArcGIS-specifikke ændringer For at understøtte en ArcGIS-baseret anvendelse af basismodellen oprettes en FKG ArcGIS Geodatabase, der er målrettet brug i ArcGIS og som giver mulighed for at anvende Geodatabase specifikke features som geometrisk netværk, topologi oma. I forhold til basisløsningens interfaceviews, understøtter FKG ArcGIS Geodatabasen mulighed for adgang til FKG data via flg. standard interfaces: ArcSDE interface som igennem alle ArcGIS produkter SQL læsning og skrivning af egenskabsdata, herunder geometridata hvis indbyggede geometrityper for det konkrete DBMS benyttes. Der henvises til detaljeret dokumentation på dette link 06z Ovenstående interfaces kan benyttes til udveksling af data. Det kan bl.a. nævnes at der igennem ArcSDE interfaces understøttes mere en 100 udvekslingsformater ved brug af ArcGIS Data Interoperability Extension, se mere under afsnit

6 3 Implementeringsguidelines FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 3.2 Geometri-attribut 3.1 ArcGIS-specifikke ændringer For at understøtte en ArcGIS-baseret anvendelse af FKG modellens data, er der foretaget valg ifht. af FKG modellen. Geometri-attribut Koordinatsystem Historiske interfaceviews Temaer og Featureklassenavne Tabeller der ikke medtages Felter der ikke medtages Domain navne og domain værdier Z og M værdier UUID Dataudveksling Metadata Værdiområder og constraints Bruger- og tidsstempling I basismodellen hedder geometri-attributter geometri, geometri_3d og geometri_3d_gdo. I FKG modellen for ArcGIS hedder denne attribut Shape. ArcGIS understøtter OGC og ISO TC211 standarderne og FKG ArcGIS Geodatabasen er implementeret så denne understøttelse respekteres fuldt ud. Læs mere om ArcGIS understøøtelse af OGC og ISO TC211 her: of_ogc_and_iso_support/ / 3.3 Koordinatsystem FKG datamodellen for ArcGIS afleveres med koordinatsystem ETRS_1989_UTM_Zone_32N. 3.4 Historiske interfaceviews De historiske interfaceview kan håndteres på anden vis i ArcGIS. ArcGIS giver mulighed for at arbejde i navngivne versioner, så data kan redigeres i kortere eller længerevarende transaktioner, se mere på _version/003n000000tq000000/ Yderligere giver ArcGIS Geodatabase Archiving også mulighed for at arbejde med historise data: ase_archiving/003n000000sr000000/ 3.5 Temaer og Featureklassenavne I SQL database har alle tabeller, som bliver til featureklasser, tabel navne der starter med t_. Disse tabeller har i navngivningen alle "_t" til sidst i navnet, f.eks t_5005_soe_t. Dette _t er fjernet i ESRI 6

7 modellen. Begrundelser herfor er at disse navne er angivet i tabellen "tema" i kolonnen "udvekslingsnavn". Der er lavet aliaser på tabellerne. Aliaserne er taget fra tabellen tema i kolonnen tema_navn, eksempelvis Sø. 3.6 Tabeller der ikke medtages Følgende tabeller er ikke medtages i FKG ArcGIS Geodatabasen: indstillinger og version. 3.7 Felter der ikke medtages Følgende felter er ikke medtaget i FKG ArcGIS Geodatabasen: geometri, geometri_3d og geometri_3d_gdo FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 3.8 Domain navne og domain værdier I SQL database har alle tabeller, som skal blive til domæner, tabel navne der starter med d_. Disse domæner har i navngivningen alle fået fjernet "d_" i starten af domain navnet. Informi GIS antager at den første kolonne i domain tabellerne er kodeværdier og den næste er beskrivelse. Eneste afvigelse fra ovenstående er domænet basis_postnr. Her er værdierne i postnr_by ikke er unikke, der er eksempelvis flere postnumre i København K. Beskrivelsen er derfor sammensat af postnavnet og postnummret, se nedenfor: 3.9 Z og M værdier Det er valgt at give alle feature klasser Z-koordinater, og her er valgt DVR90. 7

8 Der medtages ikke M (Measure) UUID UUID håndteres med den tilsvarende indbygge globale unikke identifier i ArcGIS og derfor er der i FKG ArcGIS Geodatabasen implementeret Global Identifies på alle featureklasser. Læs mere her under Global Identifiers : 001m FKG datamodellen Version ArcGIS integration # Værdiområder og constraints ArcGIS Geodatabasen understøtter værdiområder som Domain Range samt constraints. Domain Range og constraints er dog ikke implemeneteret ligeså optimalt som i en standard SQL database og derfor er det besluttet ikke at implementere værdieområder og constraints i FKG ArcGIS Geodatabasen. I stedet henvises til de muligheder der findes i ArcGIS for at sikre høj datakvalitet, der bl.a. omfatter: anvendelse af domains anvendelse af feature templates til oprettelse af nye objekter baseret på forudfyldte egeneskaber 3.11 Dataudveksling ArcGIS understøtter åbne standard formater og har ligeledes en række værktøjer til at udveksle data. Derfor er det valgt i FKG ArcGIS Geodatabasen at fremhæve standardmuligheder i ArcGIS platformen for at udveksle FKG data. Mulighederne er til stede på både desktop (f.eks. ArcGIS Data Interoperability extension, ) og server siden. Læs mere her: IS_interoperability/ / 3.12 Metadata I ArcGIS understøttes metadat ud fra standarder, læs mere her: I ArcGIS implementering af FKG datamodellen er det besluttet ikke at implementere metadata for at undgå ekstra vedligehold, da metadata bl.a. findes i Miljøministeriets geodata-info (http://www.geodatainfo.dk/portal/simplesearch.aspx) anvendelse af ArcGIS Data Reviewer extension til check og sikring af datakvalitet. Med DataReviewer kan man sætte checks af data op med anvendelse af mere end 40 standardregler i DataReviewer samt definere egne regler. Ligeledes giver DataReviewer mulighed for at overblik over de data der fanges i checks samt arbejdet med rettelse af data. Data Review extension kan benyttes på alle Esri baserede geodata og ikke kun FKG data. Læs mere om ArcGIS Data Reviewer extension her: hat_is_data_reviewer/ p000000/ 3.14 Bruger- og tidsstempling ArcGIS understøtter fra ver som standard mulighed for automatisk at påstemple dataoprettelse og redigering med tidspunktet og brugeren. Dette er således ikke begrænset til FGK data. Det kan i FKG ArcGIS Geodatabasen ikke defineres at benytte denne standardfunktionalitet, og skal derfor konfigureres i den enkelte kommunes ArcGIS installation. Her følger yderligere information samt vejledning til hvordan det konfigureres: 8

9 FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 9

10 4 Installationsprocedure 4.1 Forudsætninger Forudsætning for FKG ArcGIS Geodatabasen er at der findes en eksisterende (ny eller allerede eksisterende) ArcGIS Geodatabase, og at der er taget stilling til hvilken dataejer der skal være på FKG data (det kunne være en ny dataejer f.eks. kaldet FKG ). Disse beslutninger er helt i overensstemmelse med de overvejelser der normalt fortages omkring øvrige data. Herefter kan FKG ArcGIS Geodatabasen oprettes med standard ArcGIS værktøjer. 4.2 Opret FKG ArcGIS Geodatabase 1. ArcCatalog åbnes og der laves en Spatial Database Connection til FKG geodatabasen med dataejeren som bruger. højre klikkes på database connectionen og der vælges Import (alternativt højreklikkes på en FGDB hvis en sådan benyttes): FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 2. Herefter vælges XML Workspace Document : 10

11 FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 3. Vælg Schema Only og xml filen angives (husk at vælge den version af FKG ArcGIS Geodatabase XML-schemafil der svarer til den version af ArcGIS som den enkelte kommune benyter): 11

12 FKG datamodellen Version ArcGIS integration #1 4. Klik Finish på dette skærmbillede: Efter kort tid er FKG ArcGIS Geodatabasen oprettet: Featuredatasæt FKG data er som udgangspunkt ikke placeret i featuredatasæt. Såfremt dette ønskes, kan de nødvendige featuredatasæt oprettes og featureklasserne kan flytte til reaturedatasæt med standard ArcGIS værktøjer. 4.4 Versionering Hvis FKG data benyttes i et multibruger system, skal de versioneres inden de kan anvendes. Dette sker med de normale ArcGIS værktøjer til versionering. 4.5 Versionering FKG data er hermed klar til anvendelse i hele organisationen og på den ønskede platforme der benyttes i kommunen.

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere